Labs nāk ar gaidīšanu, silts ar sildīšanu
Veciits_meklesana
Aktuālais jautājums
 
Ievads nozarē
Terminu vārdnīca
Par portālu
Pasūtītājiem
 
Likumdošana
Mērniecībā
Zemes ierīcībā
Kartogrāfijā
Ģeodēzijā
Mērnieku saraksts
ADTI uzturētāji
Iepirkumi
Konkursi
Rezultāti
 
Jaunumi
Latvijā
Pasaulē
Augstskolās
Mērnieku biedrībā
LKĢA
Būvniecībā
Nekustamie īpašumi
Īsumā
Pētījumi
Vēsture
Tehnoloģijas
Izklaide
 
Pakalpojumi
Mērniecības instrumenti
Dati darbam
Pārrēķinu kalkulatori
Saites
Forums Galerija Blogi Sludinājumi
Sviitra

25.05.2010 Satelītu navigāciju varētu uzlabot Einšteina relativitātes teorija

Navigācijas satelītu sistēmas nākotnē varētu tikt pārprogrammētas, ņemot vērā Einšteina relativitātes teoriju, nevis Ņūtona trigonometriju, kā līdz šim. Pašreizējā sistēma nav bez trūkumiem - signāls uz Zemes reizēm nonāk ar nopietnu nobīdi. Atrisinājums varētu būt paradigmas maiņa, kad pozicionēšanas sistēmu varētu modelēt pa tiešo ģenerālajā relativitātē. Sīkāks raksts par šo tēmu rodams šeit.

24.05.2010 Liepājas pašvaldības konkurss

Liepājas pašvaldības iestāde "Nekustamo īpašumu pārvalde" izsludinājusi iepirkuma konkursu par zemes vienību robežu uzmērīšanu, zemes robežu plānu izgatavošanu un zemes ierīcības projektu izstrādāšanu (iepirkuma identifikācijas numurs: LPPINIP 2010/). Piedāvājumu iesniegšanas beigu termiņš: 7. jūnijs, plkst. 16.00. Plānotās izmaksas: līdz 20 000 Ls.

24.05.2010 VZD informē par lauku zemju izpirkšanu

Valsts Zemes dienests izplatījis paziņojumu, kurā informē lauku zemju pircējus par lauku zemju izpirkšanas procesa kārtību:

Līdz 2010.gada 31.maijam tiesības iesniegt iesniegumu lēmuma pieņemšanai par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu attiecīgajā VZD reģionālajā nodaļā ir tiem zemes izpirkšanas pieprasītājiem, kuri līdz 2009.gada 31.augustam ir iesnieguši izpirkšanai pieprasītās zemes robežu plānu reģistrācijai Kadastra informācijas sistēmā

     Līdz 2010.gada 31.augustam tiesības iesniegt izpirkšanai pieprasītās zemes robežu plānu reģistrācijai Kadastra informācijas sistēmā un iesniegumu lēmuma pieņemšanai par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu, ja līdz 2008.gada 1.septembrim ir veikta priekšapmaksa par izpērkamo zemi;

     Personas, kuru pieprasītās zemes vienības Lauku zemes izpirkšanas reģistrā iekļautas ar nosacījumu, līdz 2010.gada 31.augustam var iesniegt VZD reģionālajā nodaļā:

          1) dokumentus, kas apliecina tiesības iegūt zemi īpašumā par samaksu;
          2) izpirkšanai pieprasītās zemes robežu plānu reģistrācijai Kadastra informācijas sistēmā;
          3) iesniegumu lēmuma pieņemšanai par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu.

     Ja uz zemes atrodas mežaudze, papildus iepriekš minētajam, pēc pieprasītās zemes robežu plānu reģistrācijas Kadastra informācijas sistēmā un iesnieguma iesniegšanas lēmuma pieņemšanai par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu, VZD reģionālajā nodaļā jāiesniedz mežaudzes novērtējums. Savukārt, ja uz zemes atrodas ēkas vai būves, papildus jāiesniedz:

          1) dokumenti, kas apliecina būves piederību, piemēram, akts par būves nodošanu ekspluatācijā vai darījuma (pirkuma, dāvinājuma utt. līgums) dokuments, ja ēkas vai būves pieder zemes izpircējam;
          2) attiecīgās pašvaldības izziņa par to, ka uz izpērkamās zemes atrodas ēkas ar nenoskaidrotu piederību, ja ēkas vai būves nepieder ne zemes izpircējam, ne citai personai.

     Visiem lauku apvidus zemes izpircējiem pēc lēmuma saņemšanas par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu saņemšanas līdz 2010.gada 30.decembrim jānoslēdz zemes izpirkuma līgums ar valsts akciju sabiedrību „Latvijas Hipotēku un zemes banka”.

     VZD vērš uzmanību, ka turpmāk lauku apvidus zemes izpircēji, kuriem VZD izsniegtajā lēmumā par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu norādīts, ka zemes izpirkuma līgums ar valsts akciju sabiedrību „Latvijas Hipotēku un zemes banka” ir jānoslēdz citos termiņos, tai skaitā 3 mēnešu laikā vai līdz 2009.gada 30.decembrim, varēs noslēgt zemes izpirkuma līgumu ar valsts akciju sabiedrību „Latvijas Hipotēku un zemes banka” līdz 2010.gada 30.decembrim, nepieprasot VZD reģionālajā nodaļā jaunu lēmumu par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu.

VZD aicina zemes izpircējus zemes izpirkšanas procesam nepieciešamās darbības veikt savlaicīgi un neatlikt uz pēdējo brīdi.

Informāciju sagatavoja Valsts zemes dienests

tālr.67038600

Tieslietu ministrijas Administratīvais departaments

tālr. 67036712

21.05.2010 Modelē Londonas urbāno izaugsmi

Londonas Universitātes koledžas Telpiskās analīzes centra speciālisti sākuši darbu pie modeļa, kas atainos vēsturisko Londonas urbāno izaugmi un attīstību. Modelis tiks izmantots, lai pētītu, kā un kāpēc Londona ieguvusi pašreizējo teritoriju, kāda loma tajā bijusi autotransporta ienākšanai ikdienā, utt. Pētījumā paredzēts aptvert iepriekšējos divus gadsimtus Londonas izaugsmē.

Vairāk

20.05.2010 Islandes vulkāna pelni traucē satelītu signāliem

Islandes vulkāna pelni neliekas mierā  - tagad šie sadomājuši ieriebt cilvēcei, traucējot satelīta signālu pārraidi. Kā izrādās, pelnos esošās ferodaļiņas var atstarot satelīta signālu un šī iemesla dēļ var rasties problēmas ierīcēm, kas saņem signālu no satelīta, tā paziņojuši Lielbritānijas ģeologi. Tas paredz problēmas satelīttelevīziju skatītājiem, kas jau iesnieguši pirmās sūdzības par neredzētām pārraidēm. Tomēr satelīttelevīziju operatori pamatojas uz līgumos iekļauto punktu par "force majeure" jeb nepārvaramo varu - iznāk, ka klientiem būs jāmaksā arī, kaut vai tie televīziju neredz. Eiropas patērētāju tiesību aizsardzības centram būs jālemj, kuram šajā gadījumā vairāk taisnības.


20.05.2010 GPS dati rāda, ka Grenlande strauji ceļas uz augšu

ASV zinātnieki atklājuši, ka Grenlandes ledus kūst tik ātri, ka zeme zem tā ceļas uz augšu ar pastiprinātu ātrumu. Kopš 1995. gada Grenlandes klinšainajos krastos izvietoti GPS uztvērēji, un pētnieki, salīdzinot datus, secinājuši, ka salas pacelšanās uz augšu sākusies deviņdesmito gadu beigās. Tas notiek kā sekas pastiprinātai ledus kušanai, kas savukārt ir globālās sasilšanas izraisīta.

Vairāk

19.05.2010 3D attēlu veidošanas konference Spar Europe 2010

Notiks pirmā Spar Point Group organizētā konference Eiropā, kas veltīta 3D attēlu veidošanai inženierijas, būvniecības, ražošanas un citās industrijās. Pasākums Spar Europe 2010 notiks Amsterdamā, šāgada 7. un 8. decembrī.

Vairāk

19.05.2010 Google Earth attēli atklāj Ziemeļkorejas izcirtumus ANO rezervātā

Kāds Ķīnas universitātes profesors, kurš strādā ar NASA satelītu datiem un Google Earth, attēlos atklājis, ka Ziemeļkoreja sākusi izcirst mežus, kas ir viena no 551 ANO aizsargātajām dabas vietām pasaulē. Konkrētajā mežu apvidū esot sastopama pasaulē daudzveidīgākā augu valsts un to apdzīvo daudzas apdraudētas dzīvnieku sugas, to vidū Sibīrijas tīģeris. "It īpaši centrālajā daļā nevajadzētu būt nekādai cilvēku aktivitātei - nekādai deforestācijai", sacījis profesors Goufans Šao. "Bet, skatoties uz Google Earth datiem, var redzēt, ka mežs vairs nav neskarts".

Vairāk

17.05.2010 Mainījusies adrese Zemesgrāmatas izziņu saņemšanai

No šodienas, 17. maija mainījusies adrese, kur var saņemt izdrukas un izziņas no Valsts Zemesgrāmatas - tagad pēc tām jādodas uz Tiesu administrācijas (TA) Tiesu un zemesgrāmatu departamentu Ūnijas ielā 8 k-9. Turpmāk šajā adresē atradīsies TA Tiesu un zemesgrāmatu departaments, Personālvadības un juridiskais departaments un Kanceleja, savukārt  TA Finanšu un administratīvais departaments un Iekšējā audita nodaļa arī turpmāk atradīsies līdzšinējās telpās Mūkusalas ielā 41b. TA juridiskā adrese, rekvizīti un tālruņa numuri paliek nemainīgi. 

Papildinformācija:
Gatis Tauriņš
Tiesu administrācija
Tel. 67063808, mob. tel. 28303078
gatis.taurins@ta.gov.lv

14.05.2010 Nigērija palaidīs pasaulē modernāko mazo satelītu

Oktobrī tiks palaists kosmosā pasaulē advancētākais mazais satelīts, turklāt tas būs Nigērijas satelīts, kurš pētīs Nigērijas teritoriju kartēšanas un dabas resursu pārvaldīšanas vajadzībām. Tā kā Nigērijai sava kosmodroma nav, NigeriaSat-2 palaidīs no Krievijas. Tas piegādās augstas izšķirtspējas Nigērijas kartes ik pa 4 mēnešiem.

Vairāk

14.05.2010 Lielbritānijas ģeoloģiskās kartes pieejamas internetā (1)

Lielbritānija atvērusi mājaslapu OpenGeoscience, kurā par velti pieejamas visas valsts teritorijas ģeoloģiskās kartes. Tas ir pirmais šāda veida projekts internetā. Karšu mērogs ir 1:50 000, bet ģeoloģisko detaļu rezolūcija ir apmēram 50 metru. Mājaslapā pieejamas arī fotogrāfijas, digitālie dati, pētījumu rezultāti, programmatūra.

OpenGeoscience

13.05.2010 Astronomi atklāj caurumu zvaigžņu kopā

Heršela kosmosa laboratorija uzgājusi negaidītam atradumam: novērojot jaunu un dzimstošu zvaigžņu kopu, zinātnieki ieraudzījuši tukšu caurumu tur, kur pēc visiem "priekšrakstiem" vajadzētu būt gāzu un putekļu mākonim, un tādējādi guvuši iespēju labāk ielūkoties tajā, kā norit zvaigznes dzimšanas beigu fāze. Zvaigznes parasti dzimst, paslēpušās biezā putekļu un gāzu mākonī, taču šoreiz astronomi atklājuši, ka kaut kas izdedzinājis caurumu šajā mākonī. Šis kaut kas varētu būt intensīvas radiācijas stari un atmosfēriskās izlādes.

Vairāk: http://www.jpl.nasa.gov/news/news.cfm?release=2010-155&cid=release_2010-155

 

13.05.2010 Izdots jūras karšu komplekts jahtām

Latvijas Jūras administrācijas Hidrogrāfijas dienests laidis klajā jūras karšu komplektu, kas paredzēts jahtām. Tās ir jūras navigācijas kartes (ar informāciju par jahtu ostām), kas padarītas ērtāk izmantojamas, izdrukājot mazākā izmērā un ievietotas plastmasā, lai pasargātu no samirkšanas. Pirmais jahtu karšu komplekts iznāca 2002. gadā, tam pārsvarā noiets bija ārzemēs, šis ir otrais izdevums.

Vairāk

13.05.2010 ES būvēs savus satelītus

Eiropas parlamenta industrijas komiteja apstiprinājusi plānu par Eiropas Savienības satelītu būvniecību. Satelīti paredzēti vides un drošības novērojumu veikšanas nolūkiem, un pirmajām, 2011. - 2013. gada aktivitātēm šajā jomā jau rezervēti 107 miljoni eiro. Gala lēmums šajā jautājumā gan vēl būs jāpieņem Eiropas parlamentam jūnijā.

Vairāk

12.05.2010 ArcGIS 10 online prezentācijas semināri

ESRI organizē online seminārus ArcGIS 10 programmatūrai - pirmais no semināriem notiek jau šodien, 13. maijā. Šodienas semināros tiks prezentēts Python skripta iespējas, bet 20. maijā tiks stāstīts par ManagingImagery. Lai varētu skatīties seminārus, nepieciešams ātrs interneta pieslēgums un ESRI globālais konts, kuru var bez maksas izveidot šeit: www.esri.com/lts (turpat arī skatāmi semināri).

11.05.2010 Skotijā veidos mežu karti

Skotijā turpinās apjomīgs mežu pētniecības projekts, kura rezultātā tiks radīta Skotijas mežu karte. Sešu gadu laikā mērnieki izpētījuši jau apmēram 730 000 hektāru Skotijas mežu. Līdz šim tikusi noteikta mežu atrašanās vieta, lielums un tips astoņās administratīvajās teritorijās. Vides ministrija uzskata šo projektu par nozīmīgu mežu aizsargāšanā un vairošanā.

Vairāk

10.05.2010 2014. gada FIG kongress notiks Malaizijā

2014. gada FIG kongresu organizēs Malaizija - šāds lēmums ticis pieņemts nupat noslēgušajā FIG kongresā Sidnejā. Malaizijā to jau uztver kā vienreizēju iespēju celt valsts mērniecības un kartogrāfijas industriju prestižu. Turklāt Malaizijas pārstāvis ievēlēts arī par jauno FIG prezidentu laikposmā no 2011. līdz 2014. gadam - par to kļuvis Teo Čī Hai, kas pārspējis konkurentus no Matu Hidžinsu no Austrālijas un Īenu Grīnveju no Lielbritānijas.

Avots

10.05.2010 Google Maps piedāvā 3D modeļus (1)

Google integrējusi 3dimensionālos ēku modeļus no Google Earth arī Google Maps kartēs - tagad apskatot pilsētu kartes internetā, ir iespēja, pārslēdzoties uz Earth režīmu, turpat apskatīt arī 3D modeļus ēkām, kurām tie ir uztaisīti. Vairākām ēkām šādi modeļi ir arī Rīgā - Melngalvju namam, Doma un Pētera baznīcām, Rātsnamam, u.c (piemēru sk. attēlā). Google 3D modeļus var veidot ikviens entuziasts, izmantojot Google piedāvāto programmu Building Maker.

07.05.2010 Rīgas dome izsludina konkursu 3D reljefa modelim

Rīgas dome izsludinājusi konkursu Rīgas trīsdimensionālā reljefa modeļa izstrādei - iepirkuma identifikācijas numurs RD PAD 2010/5 LIFE+. Pretendentiem jāiesniedz piedāvājumus līdz 24. maija plkst. 16.00.

Rīgas 3D reljefa modelis ir daļa no kopējā Life+ projekta „Rīgas
pilsētas virszemes ūdeņu ietekmju novērtēšana, novēršana un ekoloģiskā stāvokļa uzlabošana”, kuras ietvaros nepieciešama pilsētas 3D modeļa izstrāde, lai varētu modelēt iespējamos plūdu riskus, utt. Par atbilstošāko datu ieguves metodi šim nolūkam atzīta LIDAR, izmantojot aerolāzerskanēšanu. Mernieks.lv par plānoto Rīgas 3D modeli rakstīja šeit.

06.05.2010 Sākta Latvijas aerofotografēšana (3)

Kopš aprīļa otrās puses sākti Latvijas teritorijas aerofotogrāfēšanas darbi, kuru pasūtītājs ir Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra. Patlaban esot nofotografēti jau aptuveni 6645 kv.km jeb 14% no visa 2010.gadā plānotā apjoma. Aerofotografēšana nepieciešama, lai aktualizētu ģeotelpisko informāciju un kartes. Projekta rezultātā tiks sagatavotas krāsainas ortofotokartes ar 0,5 metru izšķirtspēju visai valsts teritorijai. Visu aerofotografēšanas ciklu (kurš kopumā ir ceturtais kopš neatkarības atjaunošanas) paredzēts pabeigt šajā un nākamajā gadā.

Vairāk: http://www.lgia.gov.lv/LGIA/Aktualitates/2010/05/20100506-1.aspx

Sviitra
Jaunākais citās sadaļās
Sviitra
Mērnieku laika ziņas
Sviitra_b
Arrow_left 2019. gada oktobris Arrow_right
P O T C P S S
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
Šodiena 2019. gada 21. oktobris

Vārda diena:

Severīns, Urzula
Jaunākie komentāri
Sviitra
© 2008 mernieks.lv, epasts: redakcija@mernieks.lv
Visa portālā ievietotā informācija un materiāli (tai skaitā raksti,attēli,video u.c.) pieder to autoriem. Pārpublicēšana bez saskaņošanas un atsauces stingri aizliegta. Visiem portālā ievietoajiem datiem ir tikai informatīvs raksturs, un tie izmantojami tikai izziņas, izglītības un informatīviem nolūkiem. Redakcija neuzņemas saistības par iespējamo informācijas neatbilstību patiesai situācijai. Redakcija neuzņemas atbildību par portāla lietotāju ievietoto informāciju. Ievietojot komentāru, tā autors atzīst, ka piekrīt komentēšanas noteikumiem, uzņemas atbildību par tās saturu, kā arī apņemas pret redakciju neizvirīt nekādas pretenzijas par komentāru satura rediģēšanu vai dzēšanu.