Mēs esam lai Jūs informētu
Veciits_meklesana
Aktuālais jautājums
 
Ievads nozarē
Terminu vārdnīca
Par portālu
Pasūtītājiem
 
Likumdošana
Mērniecībā
Zemes ierīcībā
Kartogrāfijā
Ģeodēzijā
Mērnieku saraksts
ADTI uzturētāji
Iepirkumi
Konkursi
Rezultāti
 
Jaunumi
Latvijā
Pasaulē
Augstskolās
Mērnieku biedrībā
LKĢA
Būvniecībā
Nekustamie īpašumi
Īsumā
Pētījumi
Vēsture
Tehnoloģijas
Izklaide
 
Pakalpojumi
Mērniecības instrumenti
Dati darbam
Pārrēķinu kalkulatori
Saites
Forums Galerija Blogi Sludinājumi
Sviitra

24.08.2010 Izsludināti noteikumi par ģeotelpisko datu kopas izmantošanu

19. augustā Valsts sekretāru sanāksmē tika izsludināts MK noteikumu projekts "Ģeotelpisko datu kopas izmantošanas noteikumu obligātais saturs un izmantošanas atļaujas saņemšanas kārtība". Noteikumu projekts precizē kārtību, kādā tiek iesniegts ģeotelpiskās datu kopas izmantošanas pieprasījums un saņemta atļauju, kā arī nosaka pieprasījuma veidlapu, tipveida licences un licences līguma formas. Aizpildīt pieprasījuma veidlapu un saņemt izmantošanas atļauju būs iespējams vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā.

Vairāk 

Noteikumu projekts

 

 

24.08.2010 Izsludināts LĢIA cenrādis (4)

19. augustā Valsts sekretāru sanāksmē izsludināti MK noteikumi par Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras cenrādi, ziņo LĢIA mājaslapa. Vajadzība pēc jauniem noteikumiem, kas regulētu LĢIA cenrādi, radās pēc Ģeotelpiskās informācijas likuma pieņemšanas (jāparedz jaunas pakalpojumu pozīcijas, atsevišķās pozīcijās jāmaina tiesiskais regulējums). Vairāk informācijas LĢIA lapā.

Noteikumu projekts

20.08.2010 Google Street View - jau Latvijā?

Portālā TVNet publicēta ziņa, kas vēstī, ka Vācijas laikrakstā "Bild" kāds lasītājs ievietojis fotogrāfijas ar 10 Google "Street View" mašīnām, kas sagatavotas pārvešanai ar kuģi, kā šis lasītājs apgalvo, uz Latviju. Raksta komentāros vairāki lasītāji apgalvo, ka jau manījuši šīs mašīnas pie Islande Hotel. Tiesa gan, Google oficiālajā lapā nav informācijas, ka Street View mašīnas būtu nosūtītas uz Rīgu. Ja tomēr baumas ir patiesas, tad atliek cerēt, ka Latvijā strauji uzlabosies laika apstākļi un atgriezīsies saule, lai arī Google Street View neuztaisa pelēkas un drūmas Rīgas ielu bildes kā 1188 variantā.

20.08.2010 ASV un ES sadarbojas nākamās paaudzes GNSS izveidē (1)

ASV un Eiropas Savienība sākušas sadarbību, lai izveidotu nākamās paaudzes GNSS, kurā tiks apvienots ASV GPS un Eiropas Galileo tīkli, tādējādi panākot krietni labāku performanci. ASV un ES apvienotā darba grupa nesen veikusi pētījumu, kurā apstiprinājies, ka šāda GPS un Galileo apvienošana dotu lielisku efektu sarežģītos apvidos, kur GNSS signālu bloķē koki, ēkas un reljefs. Vairāk lasiet šeit

17.08.2010 Par VZD ģenerāldirektori kļuvusi E. Baklāne-Ansberga (7)

Šodien valdība nolēmusi par jauno VZD ģenerādirektori apstiprināt Elitu Baklāni-Ansbergu, kas līdz šim bija VSIA "Latvijas Valsts Mērnieks" valdes priekšsēdētāja. E. Baklāne-Ansberga uzvarēja Tieslietu ministrijas izsludinātajā konkursā par VZD priekšsēdētāja amatu, kurā kopumā bija pieteikušies 3 pretendenti.

12.08.2010 Izstrādāts jauns LĢIA nolikums

Atbilstoši Ģeotelpiskās informācijas likumam "apdeitots" arī Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras nolikums. Šodien Aizsardzības ministrijas izstrādātais nolikums izsludināts MK Valsts sekretāru sanāksmē. Sagatavotā nolikuma mērķis ir noteikt LĢIA kompetenci, ievērojot Valsts pārvaldes iekārtas likumu, Publisko aģentūru likumu un citus normatīvos aktus, kā arī funkcijas un uzdevumus atbilstoši Ģeotelpiskās informācijas likumam.

Nolikums

11.08.2010 Ar jaunajiem MK noteikumiem pilnvaro ABC Mācību centru izsniegt sertifikātus (8)

Ministru kabinets pieņēmis jaunos noteikumus "par sertificēšanas institūciju, kura izsniedz sertifikātu zemes kadastrālajam uzmērītājam un zemes ierīcības darbu veicējam". Jaunie noteikumi pilnvaro SIA "Mācību un konsultāciju centra ABC" Sertificēšanas biroju izsniegt sertifikātus zemes ierīcībā un kadastrālajā uzmērīšanā. Līdz ar to šobrīd Latvijā ir divas institūcijas, kas pilnvarotas izsniegt šādus sertifikātus (pilnvarojums ir spēkā tik ilgi, kamēr spēkā ir institūcijas akreditācija). 

Noteikumos attiecībā uz "ABC" jau izsniegtajiem sertifikātiem nav iekļauts punkts, kas tos atzītu par spēkā esošiem ar atpakaļejošu datumu (šāds punkts ir saglabāts par LMB SC). Noteikumu anotācijā teikts: "Pēc Tieslietu ministrijā saņemtās neoficiālās informācijas, SIA „Mācību un konsultāciju centrs ABC” Sertificēšanas birojs ir uzsācis sertifikātu izsniegšanu zemes ierīcības un zemes kadastrālās uzmērīšanas jomās pēc akreditācijas apliecības saņemšanas, nesagaidot Ministru kabineta pilnvarojumu. Līdz ar to SIA „Mācību un konsultāciju centrs ABC” Sertificēšanas birojs nav ievērojis Kadastra likuma 29.panta otrajā daļā un Zemes ierīcības likuma 4.panta otrajā daļā noteikto, ka sertifikātu zemes ierīcībā un zemes kadastrālajā uzmērīšanā izsniedz Ministru kabineta pilnvarota sertificēšanas institūcija. Līdz ar to minētās sertificēšanas institūcijas izsniegti sertifikāti, kas izsniegti līdz noteikumu projekta pieņemšanas un noteikumu spēkā stāšanās dienai, nav derīgi. Tieslietu ministrijas ieskatā uz SIA „Mācību un konsultāciju centrs ABC” Sertificēšanas biroju nav pamata attiecināt nosacījumu par to, ka šīs sertificēšanas institūcijas izdotie sertifikāti zemes ierīcības un zemes kadastrālās uzmērīšanas jomā, kas izdoti līdz Ministru kabineta pilnvarojuma saņemšanai (šo noteikumu projekta pieņemšanas un spēkā stāšanās dienai), ir atzīstami par spēkā esošiem, jo sertificēšanas process valstī zemes ierīcības un zemes kadastrālās uzmērīšanas jomā jau tiek nodrošināts."

Jaunos noteikumus lasiet šeit

Noteikumu anotāciju lasiet šeit

11.08.2010 Rīgas dome apstiprinājusi noteikumus par topogrāfisko uzmērīšanu

Rīgas dome 6. jūlijā apstiprinājusi noteikumus "Rīgas pilsētas teritorijas augstas detalizācijas topogrāfiskās uzmērīšanas un topogrāfiskās informācijas aprites saistošie noteikumi". Saturiskā ziņā noteikumos nekas nav mainījies, tikai tie juridiski noformēti atbilstoši Ģeotelpiskās informācijas likumam.

Noteikumi

Noteikumu pielikumi: 2  3  4  5  6

09.08.2010 Brisbena izveidojusi lielāko 3D pilsētas digitālo modeli Dienvidu puslodē

Brisbena kļuvusi par nākamo Austrālijas pilsētu, kas tikusi pie sava digitālā 3dimensionālā modeļa - tas ticis izveidots projektā "Virtual Brisbane" un radīts, izmantojot aero lāzerskenēšanas datus un daudzleņķu fotoattēlus. Ēkām modelī šādi panākts ļoti reālistisks izskats. Kopumā modelis aptver 100 kvadrātkilometru lielu teritoriju un tādējādi esot lielākais 3D pilsētas modelis visā Dienvidu puslodē. Vairāk par projektu var lasīt šeit.

06.08.2010 Satelīts CryoSat-2 sācis piegādāt pirmos datus

Satelīts CryoSat-2 sācis piegādāt pirmos attēlus uz Zemi. Apmēram 150 zinātnieku no 40 dažādām institūcijām sākuši šo datu analīzi. Satelīta instrumenti esot perfektā kārtībā un datu kvalitāte pat pārspējot uz tiem liktās cerības. Galvenā CryoSat-2 misija ir piegādāt datus, kas palīdzētu labāk saprast klimata izmaiņu atstāto ietekmi uz polārajām ledus cepurēm.

Vairāk

06.08.2010 LĢIA ziņo par INSPIRE konferenci

Jūnija beigās Polijas pilsētā Krakovā norisinājās INSPIRE konference, tās ietvaros arī INSPIRE datu kvalitātes plenārsēde. Konferencē piedalījās arī LĢIA pārstāvji, un LĢIA mājaslapā publicēts plašāks informatīvs materiāls par konferencē notikušo.

LĢIA mājas lapa

05.08.2010 Par VZD ģenerāldirektori virza E. Baklāni-Ansbergu (22)

Par jauno VZD ģenerāldirektori nolemts virzīt apstiprināšanai amatā Elitu Baklāni-Ansbergu, kura iepriekš bija "Latvijas Valsts Mērnieka" valdes priekšsēdētāja. E. Baklāne atlasē esot pierādījusi, ka viņai ir savs redzējums par VZD darbību nākotnē, ziņo LETA.

04.08.2010 Jūrmalas domes konkursa rezultāts

VSIA "Latvijas valsts mērnieks" uzvarējis Jūrmalas domes izsludinātajā konkursā mērniecības darbiem (identifikācijas numurs JPD 2010/9). Piedāvātā summa bez PVN: 79 990,00 LVL. 

03.08.2010 Privatizācijas aģentūras konkurss

VAS "Privatizācijas aģentūra" izsludina konkursu (PA/A/3 2010/21) "Zemesgabalu kadastrālā uzmērīšana, sadalīšana, zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu izgatavošana īpašumu ierakstīšanai zemesgrāmatā". Piedāvājumu iesniegšana līdz 09.08.2010. plkst.16.00 Privatizācijas aģentūrā, K.Valdemāra ielā 31.

02.08.2010 Ķekavas novada domes konkurss

Ķekavas novada dome izsludinājusi iepirkumu (Identifikācijas Nr. ĶND 2010/19) "Ķekavas novada pašvaldības zemes kadastrālā uzmērīšana, zemes robežu, plāna izgatavošana un to reģistrācijas Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā". Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Ķekavas novada Domes telpās, 1. stāvā, 1. kab., Gaismas iela 19/9, Ķekava, Ķekavas novads, LV-2123, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz 2010.gada 10.augustam plkst.10:00.

02.08.2010 LĢIA PR pakalpojumus sniegs inženieri (1)

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras jūnija beigās izsludinātajā iepirkuma konkursā par publicitātes aktivitāšu nodrošināšanu uzvarējis ar sabiedrisko attiecību nozari nesaistīts uzņēmums - inženiertehnisko risinājumu konsultācijas uzņēmums SIA "Firma L4", informē mārketinga komunikāciju un sabiedrisko attiecību vortāls "7guru.lv".

Iepirkumā paredzēts, ka uzvarētājam jāspēj nodrošināt preses relīžu sagatavošanu un publicēšanu masu medijos, vizuālo materiālu piegāde un informatīvo semināru organizēšana un tamlīdzīgi pakalpojumi.

"7guru.lv" aptaujātie konkursa dalībnieki atzīst, ka kopumā iepirkuma nolikums bija sagatavots korekti, taču izbrīnu izraisa konkursa uzvarētāja noteikšana – proti, uzvarēja firma ar viszemāko cenu, taču bez jebkādas pieredzes sabiedrisko attiecību, reklāmas vai citā mārketinga jomā.

SIA "Firmas L4" mājas lapā norādīts, ka tas ir inženieru un konsultantu uzņēmums, kas saviem klientiem sniedz vispusīgus pakalpojumus projektu sagatavošanas un ieviešanas gaitā 11 dažādās nozarēs, proti, būvuzraudzībā, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektēšanā, ģeogrāfisko informācijas sistēmu izstrādē, meliorācijas sistēmu projektēšanā, vides konsultācijās un ģeotehniskajā izpētē, ceļu un tiltu būvuzraudzībā, ceļu un tiltu projektēšanā, sniedz finanšu un vadības konsultācijas, mācību kursi un semināri, elektroapgādes un elektroietaišu projektēšanā, komplekso projektu vadībā. Uzņēmuma valdē darbojas Jānis Māsēns un Gunārs Valinka.

Latvijas Ģeopolitiskās informācijas aģentūras finanšu un grāmatvedības daļas vadītāja vietniece un atbildīgā persona par šo iepirkumu Arita Burve vortālam "7guru.lv" norāda, ka kompānijai, kas konkursā uzvarējusi, ir nepieciešamā pieredze, lai šo projektu realizētu. Līdzīgu projektu uzņēmums realizējis arī, piemēram, Vides ministrijai un citām organizācijām. Šī iepirkuma galvenais kritērijs nebija cena, bet gan uzņēmuma atbilstība izvirzītajām prasībām, piemēram, tehniskajai specifikācijai, norādījusi Burve.

Komunikāciju aģentūras "Repute" valdes locekle Iveta Antonišķe uzskata, ka šādi gadījumi ir absurdi. "Šādas situācijas ir absurdas, bet vēl absurdāks ir fakts, ka cīnīties ar tām ir faktiski neiespējami. Jebkādas sūdzības un tiesvedības var būt neefektīvas un ļoti ilgu laiku patērējošas. Uzņēmējam vienkārši nav tam laika, savukārt atsevišķas valsts un pašvaldību iestādes peldās visatļautības ūdeņos. Kā rezultātā tā saucamajos mazajos iepirkumos uzvar bijušie darbinieki; radi, draugi un vienkārši labi paziņas," norāda Antonišķe.

Latvijas sabiedrisko attiecību kompāniju asociācijas (LSAKA) vadītāja Inga Latkovska kā vienīgo risinājumu šādu situāciju novēršanai redz stingrāku konkursa nolikumu un prasību izstrādi pretendentiem.

No Delfi.

30.07.2010 Marsa 3D fototūre

Microsoft izveidojuši Marsa 3dimensiju virtuālo tūri, kas sakompilēta no vairāk nekā 13 000 augstas izšķirtspējas Marsa fotoattēliem no NASA. Tūri iespējams aplūkot Microsoft mājaslapā - pieejama gan lejuplādējama programma, gan web versija.

28.07.2010 VZD aicina uz semināru par kadastrālo vērtēšanu

Lai iespējami plašākai sabiedrībai radītu izpratni par to, kā Valsts zemes dienests (VZD) veic kadastrālo vērtēšanu, VZD 2010.gada 18.augustā organizē jau otro semināru.

Tajā izskaidros:

  1. kā nosaka kadastrālās vērtības aprēķinā izmantojamās bāzes vērtības un korekcijas koeficientus zemei un būvēm; 
  2. kā zemes vienībai, ēkai, inženierbūvei, telpu grupai, nekustamajam īpašumam (t.sk. dzīvokļa īpašumam)  tiek veikts kadastrālās vērtības aprēķins;
  3. kādi Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētie dati tiek izmantoti kadastrālās vērtības aprēķinā;
  4. kā ir iespējams kadastrālo vērtību pārskatīt.

Seminārs notiks 2010.gada 18.augustā no plkst.10:00 līdz 13:00 VZD zālē (5.stāvs), 11.novembra krastmalā 31, Rīgā.  

VZD aicina visus interesentus pieteikties pa tālruni 67038613. Vietu skaits ierobežots. 

28.07.2010 LĢIA papildinājusi Karšu Pārlūka iespējas (2)

Ņemot vērā lietotāju ieteikumus, Latvijas ģeotelpiskās informācijas aģentūra papildinājusi Karšu pārlūka funkcionalitāti. Tagad ieviesta arī iespēja noteikt koordinātas, meklēt pēc koordinātām, atzīmēt vietu un nosūtīt ar linku, kā arī pilnīgāka meklēšana pēc vietvārdiem. Vairāk par jauninājumiem var lasīt LĢIA lapā.

28.07.2010 Izstrādāts Rīgas reljefa 3D modelis

Rīgas teritorijai izstrādāts 3D modelis - tiesa gan, pagaidām tikai reljefam, ne visai pilsētvidei, jo galvenais modeļa mērķis ir modelēt iespējamos plūdu draudus pilsētā. Taču projekta gaitā ar aerolāzerskenēšanu iegūtos datus nākotnē varēšot izmantot arī ēku un floras 3dimensionālajai modelēšanai. Projekts tika veikts ar Eiropas Savienības LIFE+ programmas līdzfinansējumu, tā gaitā paredzēts veikt arī detalizētu hidroloģisko procesu un to ietekmes izpēti Rīgas teritorijā, izstrādāt galvaspilsētas plūdu riska pārvaldības plānu, kā arī īstenot vairākas citas aktivitātes.

Mernieks.lv par Rīgas, kā arī citu pilsētu 3D modeļa tapšanas vēsturi rakstīja jau šopavasar: Pilsētas digitālais 3D modelis - virtuālās vides un ĢIS apvienojums

Vairāk

Sviitra
Jaunākais citās sadaļās
Sviitra
Mērnieku laika ziņas
Arrow_left 2020. gada jūlijs Arrow_right
P O T C P S S
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
Šodiena 2020. gada 11. jūlijs

Vārda diena:

Svens, Leonora

Šajā dienā publicēti:

Jaunākie komentāri
Sviitra
© 2008 mernieks.lv, epasts: redakcija@mernieks.lv
Visa portālā ievietotā informācija un materiāli (tai skaitā raksti,attēli,video u.c.) pieder to autoriem. Pārpublicēšana bez saskaņošanas un atsauces stingri aizliegta. Visiem portālā ievietoajiem datiem ir tikai informatīvs raksturs, un tie izmantojami tikai izziņas, izglītības un informatīviem nolūkiem. Redakcija neuzņemas saistības par iespējamo informācijas neatbilstību patiesai situācijai. Redakcija neuzņemas atbildību par portāla lietotāju ievietoto informāciju. Ievietojot komentāru, tā autors atzīst, ka piekrīt komentēšanas noteikumiem, uzņemas atbildību par tās saturu, kā arī apņemas pret redakciju neizvirīt nekādas pretenzijas par komentāru satura rediģēšanu vai dzēšanu.