Mēs esam lai Jūs informētu
Veciits_meklesana
Aktuālais jautājums
 
Ievads nozarē
Terminu vārdnīca
Par portālu
Pasūtītājiem
 
Likumdošana
Mērniecībā
Zemes ierīcībā
Kartogrāfijā
Ģeodēzijā
Mērnieku saraksts
ADTI uzturētāji
Iepirkumi
Konkursi
Rezultāti
 
Jaunumi
Latvijā
Pasaulē
Augstskolās
Mērnieku biedrībā
LKĢA
Būvniecībā
Nekustamie īpašumi
Īsumā
Pētījumi
Vēsture
Tehnoloģijas
Izklaide
 
Pakalpojumi
Mērniecības instrumenti
Dati darbam
Pārrēķinu kalkulatori
Saites
Forums Galerija Blogi Sludinājumi
Sviitra

15.10.2010 Starp privatizējamajiem uzņēmumiem nosauc "Latvijas Valsts Mērnieku" (3)

Privatizācijas aģentūras valdes priekšsēdētāja Iveta Zalpētere nosaukusi "Latvijas Valsts Mērnieku" kā vienu no tiem uzņēmumiem, ko būtu nepieciešams privatizēt, ziņo Delfi. "Manuprāt, privatizācijai varētu atdot tādus uzņēmumus kā "Latvijas nacionālais metroloģijas centrs", "Latvijas valsts mērnieks". Es neredzu nevienu iemeslu, kādēļ šiem un līdzīgiem uzņēmumiem būtu jābūt valsts īpašumā, jo tie sniedz privātajam biznesam līdzvērtīgus pakalpojumus. Uzņēmumus, kas valstij nav stratēģiski svarīgi vai kas nenodrošina valstij būtiskas funkcijas, pareizāk ir atdot privātās rokās," atzina Zalpētere.
Viņa piebilda, ka ir jāsagaida darba grupas slēdziens un tad jau sekos nākamie Ministru kabineta lēmumi.

Pilna ziņa

15.10.2010 Jelgavā pieņemti noteikumi par ģeotelpiskās informācijas apstrādi

Jelgavas pilsētā septembrī pieņemti saistošie noteikumi "Ģeotelpiskās informācijas apstrādes un ģeodēziskās darbības kārtība Jelgavas pilsētā", kas nosaka ģeotelpiskās informācijas, augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas (turpmāk - ADTI) iegūšanas, iesniegšanas, pieņemšanas, izsniegšanas un aktualizācijas kārtību, būvasu nospraušanas kārtību, kā arī ģeodēzisko punktu uzturēšanas un uzraudzības kārtību Jelgavas pilsētas teritorijā. Ar noteikumiem var iepazīties šeit: http://www.likumi.lv/doc.php?id=219494&from=off

12.10.2010 RTU zinātniskā konference

Katru gadu atzīmējot Rīgas Tehniskās universitātes dibināšanas gadadienu, notiek RTU starptautiskā zinātniskā konference. Tās mērķis ir iepazīstināt zinātniekus ar jaunākajiem sasniegumiem dažādās zinātnes nozarēs Latvijā un ārzemēs, kā arī dot iespēju zinātniekiem, īpaši doktorantiem, publicēt veikto pētījumu rezultātus.

2010. gadā no 11.–15. oktobrim notiks ikgadējā Rīgas Tehniskās universitātes 51. starptautiskā zinātniskā konference. RTU fakultātēs un institūtos notiek darbs sekcijās un apakšsekcijās. Konferencē ar priekšlasījumiem piedalās zinātnieki, uzņēmēji, nozaru asociāciju pārstāvji gan no Latvijas, gan ārvalstīm.

Apakšsekcija „Ģeomātika”

2010. gada 13. oktobrī plkst. 14.30 Būvniecības fakultātē Āzenes ielā 16/20 112. auditorijā

Sēdi vada: prof. J. Štrauhmanis

 

14.30–15.00 Reģistrācija

 

15.00–15.20 J. Klētnieks Ģeodēziskās izglītības aspekti būvniecībā”;

15.30–15.50 J. Balodis, K. Balodis, I. Janpaule, J. Kaminskis, M. Normand, G. Silabriedis, S. Plotņikovs, A. Rubans Augstumu tīkla deformāciju mērījumi”;

16.00–16.20 N. Stalaža, R. Pilipa, M. Kaļinka „Grafisko datu kvalitātes pētījumi valsts un pašvaldības datubāzēs”;

16.30–16.50 I. Aleksejenko „Relatīvā gravimetra Scintrex CG-5 dreifa novērojumi dzelzceļa sliežu tiešā tuvumā”;

17.00–17.20 M. Normand ESA Living Planet” simpozijs Bergenā (Norvēģija)”;

17.30–17.50 I. Janpaule „„Wegener” simpozijs Istambulā (Turcija)”;

18.00–18.20 J. Kaminskis „Strūves loka izpausmes Āfrikas ģeodēziskajā tīklā”;

18.30–18.50 J. Štrauhmanis Starptautiskas mācību grāmatas kartogrāfijā sagatavošanas problēmas”

 

Diskusija

12.10.2010 Valsts zemes dienests aicina medijus uz semināru „Kadastrālās vērtības un nekustamā īpašuma nodoklis”

Lai izskaidrotu kadastrālo vērtību un nekustamā nodokļa aprēķināšanas kārtību, Valsts zemes dienests (turpmāk – VZD) plašsaziņas līdzekļus š.g. 20.oktobrī aicina uz semināru. Kā novērots, sabiedrībā trūkst izpratnes par kadastrālo vērtēšanu. Lai to uzlabotu, nepieciešams sniegt precīzu un skaidru informāciju pēc iespējas plašākai sabiedrības daļai.

Nekustamā īpašuma nodokļa maksājums šobrīd skar jebkuru Latvijas iedzīvotāju un VZD ir svarīga loma nodokļa aprēķināšanas procesā. VZD aprēķināto īpašuma kadastrālo vērtību pašvaldība izmanto, lai noteiktu nodokļa apmēru. Pašlaik VZD ievērojami palielinājies personu iesniegumu skaits. Saņemtajos iesniegumos pausta neapmierinātība ne tikai par pašvaldības aprēķināto nodokli, bet arī par kadastrālās vērtības lielumu.  

VZD kopš š.g. jūlija jau ir organizējis trīs seminārus sabiedrībai, kuros iespēju uzzināt plašāk par kadastrālo vērtēšanu izmantoja aptuveni 70 interesentu. Tā kā šādos semināros vietu skaits ir ierobežots, turklāt visiem interesentiem nav iespējams nokļūt Rīgā, VZD vēlas ar plašsaziņas līdzekļu starpniecību pēc iespējas lielākam sabiedrības lokam sniegt skaidru informāciju par kadastrālo vērtēšanu.    

VZD organizētajā seminārā  tiks skaidroti kadastrālās vērtības aprēķins un vērtības noteikšanā izmantotie dati, gadījumi, kuros iespējams pārskatīt un aktualizēt kadastrālo vērtību, norādītas sakarības starp kadastrālajām vērtībām un nekustamā īpašuma nodokļa apmēru. Tāpat būs iespējams iepazīties ar kadastrālās vērtības un kadastrālās vērtības aprēķinā izmantojamo aktuālo datu noskaidrošanu portālā www.kadastrs.lv un portālā www.latvija.lv.

Turklāt seminārā būs iespējams saņemt atbildes uz dažādiem interesējošiem jautājumiem, jo seminārā piedalīsies arī VZD vadība.

Seminārs notiks 2010.gada 20.oktobrī no plkst. 11:00 VZD zālē, 11.novembra krastmalā 31, Rīgā.  

Dalību semināram lūdzam pieteikt, zvanot pa tālruni 67038613.

 

VZD turpinās organizēt kadastrālās vērtēšanas seminārus arī sabiedrībai. Nākamais seminārs notiksies 2010.gada 13.oktobrī un sīkāku informāciju par to var iegūt interneta mājas lapā (www.vzd.gov.lv). 

 

 

Natālija Sivko

TM Administratīvā departamenta

pārstāve

Tālr. 67036739

e-pasts: Natalija.Sivko@tm.gov.lv

11.10.2010 LĢIA iepazīstina ar savu darbību

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra savā mājaslapā publicējusi informāciju par tikšanos ar augstskolu pārstāvjiem, kā arī ievietojusi vairākas prezentācijas par LĢIA darbību un tās rezultātiem. Tās var lejupielādēt šajā lapā.

11.10.2010 Krustpils novada pašvaldības konkurss

Krustpils novada pašvaldība izsludinājusi konkursu par mērniecības darbiem Krustpils novadā (KNP 2010/17). Dokumenti jāiesniedz līdz 22. oktobra plkst. 10.00.

08.10.2010 Sadaļa "Topo 500 uzturētāji"

Portālā Mernieks.lv izveidota jauna sadaļa "Topo 500 uzturētāji", kurā apkopojam informāciju par topogrāfisko datu bāzu uzturētājfirmām Latvijā. Ja esat kādas firmas pārstāvis un vēlaties ievietot vai papildināt informāciju par jūsu uzņēmumu sarakstā (vara norādīt tālruņa numurus, pieņemšanas laikus utt), tad varat sūtīt informāciju uz redakcija@mernieks.lv.

07.10.2010 LĢIA mājaslapā jauna sadaļa par izdotajām kartēm un grāmatām

V/a „Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras” produktu un pakalpojumu mājas lapā sadaļā Pakalpojumi izveidota jaunu apakšsadaļu Tiražētie izdevumi, kurā ir pieejama informācija par Aģentūras izdotajām kartēm un grāmatām.
Sadaļā Kartes ir pieejama informācija par topogrāfiskajām kartēm M1:2000 (iespiestas 2006. gadā), M1:10 000 (tiražētas laika posmā no 2001. – 2009. gadam), M1:50 000 (iespiestas laika posmā no 2001. – 2010. gadam) un M1:100 000 (tiražēta 2007. gadā). Tāpat pieejama informācija par laika posmā no 1994. – 2002. gadam iespiestajām satelītkartēm M1:50 000, kā arī 2008. gadā tiražēto pārskata karti M1:250 000.

Vairāk

04.10.2010 Latvijas Valsts Mežu konkurss

Latvijas Valsts Meži izsludina konkursu LVM NĪ/2010/457/I par kadastrālās uzmērīšanas darbu veikšanu Kandavas novada Vānes pagastā 2572.3 ha kopplatībā. Piedāvājumu iesniegšana: līdz 13. oktobrim, plkst, 11.00.

04.10.2010 Par topogrāfiskās informācijas apriti Cēsu novadā (33)

Cēsu novadā kopš 29. septembra stājušies spēkā saistošie noteikumi Nr.27 „Par topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Cēsu novadā”, kā arī „Maksas pakalpojumi par topogrāfiskās informācijas apriti”. Piedāvājam iepazīties ar noteikumiem pielikumos:

Par topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Cēsu novadā

Maksas pakalpojumi par topogrāfiskās informācijas apriti

01.10.2010 Par LMB priekšsēdētāju ievēlēts Jānis Klīve (10)

Vakar notika Latvijas Mērnieku biedrības otrreiz atkārtoti sasauktā kopsapulce, kurā par LMB priekšsēdētāju tika ievēlēts Jānis Klīve, kurš balsojumā pārspēja otru pretendenti - Baibu Ziemeli. Par valdes locekļiem no jauna ievēlēti Ivars Nudiens, Baiba Ziemele, Rinalds Smilga un Mārtiņš Reiniks. Kopsapulcē tika pieņemts arī lēmums tos LMB biedrus, kuri nav apmeklējuši pēdējās 3 biedrības kopsapulces, izsaukt uz valdes sēdi.

29.09.2010 MK pieņēmis grozījumus par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju

Valsts Zemes dienests informējis Latvijas Mērnieku biedrību un Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociāciju par jaunjiem, 7. septembrī pieņemtajiem grozījumiem Ministru kabineta noteikumos par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju, ar kuriem papildināti nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu veidi - valsts robežas josla, pierobežas josla un pierobeža. Vairāk skatīt pievienotajā vēstulē.

29.09.2010 Sākusies Ziemeļvalstu ģeodēziskās komisijas (NKG) Ģenerālā Asambleja

Ziemeļvalstu ģeodēziskās komisijas (NKG) Ģenerālā Asambleja šonedēļ no 27. līdz 30. septembrim notiek Norvēģijā jau trešo reizi kopš tās nodibināšanas 1953.gadā. Asamblejas tiek organizētas regulāri ar periodu reizi četros gados kādā no dalībvalstīm. Šajā sanāksmē piedalās vairāk kā 75 ziemeļvalstu vadošie ģeodēzijas speciālisti. Asamblejas atklāšanas uzrunu un sekmīgu darbu novēlēja Norvēģijas valsts kartēšanas aģentūras ģenerāldirektore Anne Cathrine Frostrup       ( http://www.statkart.no/ ), kuras sastāvā atrodas četras nodaļas:
1.    Ģeodēzijas institūts,
2.    Kartēšanas un kadastra nodaļa,
3.    Zemju reģistrs,
4.    Hidrogrāfijas dienests.

Par darbu 4 gadu periodā pārskatus sniedz tehniskās darba grupas. Kā pirmā atskaiti sniedz Augstuma tīkla darba grupa, kas strādā ar vienota augstuma tīkla ieviešanu reģionā.
Otrā par savu veikumu ziņo Ģeodinamikas darba grupa, kuras uzdevumos centrālo lomu nosaka Fennoskandijas pēc ledus laikmeta pacelšanās process, kas atspoguļojas arī smaguma spēka lauka izmaiņās.
Trešo atskaiti sniedz Pozicionēšanas un atskaites tīklu darba grupa, kur galvenā uzmanība tiek veltīta globāliem telpiskajiem koordinātu atskaites tīkliem, organizējot atsevišķas GPS novērojumu sesijas jeb kampaņas, kā, piemēram, 2008.gada rudenī.
Zinātnisku pārskatu sniedz M.Poutanen par Ziemeļvalstu ģeodēziskās novērošanas sistēmu (NGOS), kas nākotnē varētu izvērsties atsevišķos vairākos projektos, sniedzot ieguldījumu globālu uzdevumu veikšanā saistībā ar klimata izmaiņām.
Tālāk atskaiti sniedz Ģeoīda noteikšanas darba grupas vadītājs Dag Solheim, atzīmējot plašo veikumu gravimetrijas datu apkopošanā un jaunu globālu kosmisko pavadoņu misiju datu pieejamību. Tas ir veids kā sasaista ģeodēziskos augstuma un plaknes tīklus, sniedzot augstuma atskaites līmeņvirsmas, kad tiek veikti mērījumi ar GNSS instrumentiem. Nākošie ģeoīda modeļi ir jābalsta uz globālajiem smaguma spēka lauka modeļiem, kas iegūti izmantojot jaunos globālos datus no kosmiskās misijas GOCE novērojumiem.
Kā atsevišķi virzieni vēl NKG darbā tiek atzīmēti divi projekti: NORPOS, kas ir lielā mērā līdzīgs mūsu LatPos sistēmai, tikai lielākā teritorijā un VLBI (Ļoti garas bāzes interferometrija), kur vieni no virzošajiem spēkiem mūsu reģionā ir zinātnieki no Onsalas kosmiskās observatorijas Čalmersa Tehnoloģiskā universitātē, Zviedrija.
(Skat.: Asamblejas programma: http://www.statkart.no/d2Xy_wZLQ0y.ips )

27.09.2010 Valsts zemes dienests modernizējis Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmu

Valsts Zemes dienests modernizējis Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmu. Jaunā sistēma ir ērtāka lietotājiem un atbalsta jaunus adrešu reģistra formātus, kā arī papildināta ar jaunām funkcijām, kas nodrošina pašvaldībām nepieciešamo administratīvo teritoriju robežu telpisko datu un robežu aprakstu sagatavošanu - sniegšanu. VAR IS datu lietotāji ir valsts un pašvaldību institūcijas, komersanti, kā arī vairums valsts reģistru. Šo reģistru skaitā ir Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēma, Valsts vienotā datorizētā zemesgrāmata, Iedzīvotāju reģistrs (kura datus izmanto Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra), Uzņēmumu reģistrs, Pašvaldību vienotā informācijas sistēma u.c. Valsts adrešu reģistra dati bez maksas ir pieejami VZD datu izplatīšanas portālā www.kadastrs.lv.

24.09.2010 Graustu iemītnieki izveido karti savam rajonam

Kāds pavisam neparasts notikums noticis Kenijā - tur kāda galvaspilsētas Nairobi graustu rajona iemītnieki paši izveidojuši sava rajona karti, jo valdības kartēs tas līdz šim bijis tumšais plankums, lai arī apvidū dzīvo tūkstošiem cilvēku. Padsmit no viņiem, ar nevalstiskās organizācijas atbalstu, ar GPS tehnoloģiju atzīmējuši koordinātas ceļiem, klīnikām un citiem objektiem, pēc tam augšuplādējuši karti Open Street Map lapā.

Vairāk

24.09.2010 Tuvojas InterGeo konference

No 5. līdz 7. oktobrim notiks gadskārtējā Intergeo konference, kura šoreiz risināsies Ķelnē. Konferences pamattemats šogad būs: "Zināšanas un rīcība planētai Zeme". Savu piedalīšanos konferencē apstiprinājis arī Esri prezidents Džeks Dendžermonds.

Vairāk

21.09.2010 Ķekavas novada domes konkurss (2)

Ķekavas novada domes konkursā ĶND 2010/19 uzvarējusi SIA "Ģeopols" ar piedāvāto summu bez PVN: 5 888,88 LVL.

20.09.2010 GIM pēta kadastra attīstības perspektīvas (1)

Žurnāls GIM International publicējis rakstu par Kadastra attīstību un modernizāciju, kurā
5 pasaulē atzīti speciālisti piedāvā savu redzējumu par kadastra attīstību līdz 2034. gadam. Ar rakstu var iepazīties šeit.

20.09.2010 Nekustamo īpašumu nosaukumus varēs saglabāt arī turpmāk

Atsaucoties uz 15.septembrī publicēto informāciju laikrakstā „Latvijas Avīze”, izskanējusi neprecīza informācija par  māju  nosaukumu likvidēšanu un adrešu piešķiršanu. Valsts zemes dienests (turpmāk – VZD) informē, ka pašvaldību un iedzīvotāju satraukumam par to, ka īpašumiem tiek atņemti vēsturiskie nosaukumi nav pamata. Ministru kabineta noteikumi, kas paredz, ka māju nosaukumi drīkstēs būt tikai individuālajām sētām ārpus ciematiem, bet pilsētu un ciemu teritorijās visām mājām ir jāpiešķir numurs, kas piesaistīts ielas nosaukumam nenosaka, ka tiek atņemti īpašumu nosaukumi. Tāpat ēku īpašniekiem nav jāsteidz izmaiņas adresē reģistrēt Zemesgrāmatā.

Šobrīd spēkā esošie  Adresācijas sistēmas noteikumi nosaka, ka pilsētu un ciemu teritoriju daļās, kur ir ielas, apbūvei paredzētajai zemes vienībai vai ēkai piešķir numuru ar piesaisti ielas nosaukumam. Pilsētu un ciemu teritoriju daļās, kur nav ielu, līdz ielu izveidei apbūvei paredzētajai zemes vienībai vai ēkai saglabā vai piešķir nosaukumu. Mēneša laikā pēc ielu izveides un nosaukumu piešķiršanas tām pašvaldības dome vai tās pilnvarota institūcija pieņem lēmumu par apbūvei paredzētās zemes vienības vai ēkas nosaukuma maiņu, aizstājot to ar numuru un piesaistot ielas nosaukumam. VZD norāda, ka šāda norma nav principiāli jauna.

VZD norāda, ka īpašuma nosaukums un adrese nav viens un tas pats. Adresi piešķir īpašumā ietilpstošajam adresācijas objektam – ēkai vai apbūvei paredzētai zemes vienībai. Jau šobrīd daudziem īpašumiem ir piešķirti to vēsturiskie nosaukumi, bet šo īpašumu sastāvā esošajiem adresācijas objektiem katram sava adrese. Vienā īpašumā var ietilpt vairākas ēkas ar pilnīgi atšķirīgu funkcionalitāti, piemēram, dzīvojamā ēka, izglītības iestāde, tirdzniecības ēka u.tml. Pat ja šīs ēkas atrodas uz vienas zemes vienības un pieder vienam īpašniekam, katrai no tām būs sava adrese.

Attiecībā uz plašsaziņas līdzekļos minētajiem finansiālajiem izdevumiem, kas varētu rasties iedzīvotājiem, jo pēc pašvaldības lēmuma saņemšanas mājas īpašniekam ir jādodas uz Zemesgrāmatas nodaļu, lai iesniegtu nostiprinājuma lūgumu, paskaidrojam, ka šāds apgalvojums nav pamatots. Normatīvie akti šobrīd neparedz obligātu īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu maiņu gadījumos, kad tiek mainīta adrese. Tādējādi līdz adreses maiņai izdotie dokumenti (piemēram, zemesgrāmatu apliecības), kuros ir fiksēta iepriekšējā adrese, joprojām ir spēkā esoši un to maiņa veicama tikai tad, ja to vēlas pats dokumenta turētājs.

Informāciju par notikušajām izmaiņām Valsts adrešu reģistrā vairums valsts reģistru saņem automātiski datu apmaiņas ietvaros. Šo reģistru skaitā ir Nekustamo īpašumu valsts kadastra informācijas sistēma, Valsts vienotā datorizētā zemesgrāmata, Iedzīvotāju reģistrs (kura datus izmanto Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra), Uzņēmumu reģistrs, Pašvaldību vienotā informācijas sistēma u.c. Arī Latvijas Pasts savā informācijas sistēmā periodiski aktualizē adrešu informāciju atbilstoši Valsts adrešu reģistra datiem.

Informāciju sagatavoja Valsts zemes dienests

 

20.09.2010 RTU Ģeomātikas katedra aicina uz absolventu salidojumu

Sakarā ar to, ka 2011.gadā būs 20-gadi kopš ģeodēziskās izglītības atjaunošanas, 2011.g. 16.jūnijā RTU Ģeomātikas katedra organizē absolventu salidojumu.
Pieteikšanās pa tālr. 67 089263, vai uz e-pastu: janis.strauhmanis@navigator.lv, vai personīgi. Dalības maksa 5 Ls.

Sviitra
Jaunākais citās sadaļās
Sviitra
Mērnieku laika ziņas
Arrow_left 2020. gada jūnijs Arrow_right
P O T C P S S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345
Šodiena 2020. gada 5. jūnijs

Vārda diena:

Margots, Igors, Ingvars
Jaunākie komentāri
Sviitra
© 2008 mernieks.lv, epasts: redakcija@mernieks.lv
Visa portālā ievietotā informācija un materiāli (tai skaitā raksti,attēli,video u.c.) pieder to autoriem. Pārpublicēšana bez saskaņošanas un atsauces stingri aizliegta. Visiem portālā ievietoajiem datiem ir tikai informatīvs raksturs, un tie izmantojami tikai izziņas, izglītības un informatīviem nolūkiem. Redakcija neuzņemas saistības par iespējamo informācijas neatbilstību patiesai situācijai. Redakcija neuzņemas atbildību par portāla lietotāju ievietoto informāciju. Ievietojot komentāru, tā autors atzīst, ka piekrīt komentēšanas noteikumiem, uzņemas atbildību par tās saturu, kā arī apņemas pret redakciju neizvirīt nekādas pretenzijas par komentāru satura rediģēšanu vai dzēšanu.