Mēs esam lai Jūs informētu
Veciits_meklesana
Aktuālais jautājums
 
Ievads nozarē
Terminu vārdnīca
Par portālu
Pasūtītājiem
 
Likumdošana
Mērniecībā
Zemes ierīcībā
Kartogrāfijā
Ģeodēzijā
Mērnieku saraksts
ADTI uzturētāji
Iepirkumi
Konkursi
Rezultāti
 
Jaunumi
Latvijā
Pasaulē
Augstskolās
Mērnieku biedrībā
LKĢA
Būvniecībā
Nekustamie īpašumi
Īsumā
Pētījumi
Vēsture
Tehnoloģijas
Izklaide
 
Pakalpojumi
Mērniecības instrumenti
Dati darbam
Pārrēķinu kalkulatori
Saites
Forums Galerija Blogi Sludinājumi
Sviitra

28.07.2010 VZD aicina uz semināru par kadastrālo vērtēšanu

Lai iespējami plašākai sabiedrībai radītu izpratni par to, kā Valsts zemes dienests (VZD) veic kadastrālo vērtēšanu, VZD 2010.gada 18.augustā organizē jau otro semināru.

Tajā izskaidros:

  1. kā nosaka kadastrālās vērtības aprēķinā izmantojamās bāzes vērtības un korekcijas koeficientus zemei un būvēm; 
  2. kā zemes vienībai, ēkai, inženierbūvei, telpu grupai, nekustamajam īpašumam (t.sk. dzīvokļa īpašumam)  tiek veikts kadastrālās vērtības aprēķins;
  3. kādi Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētie dati tiek izmantoti kadastrālās vērtības aprēķinā;
  4. kā ir iespējams kadastrālo vērtību pārskatīt.

Seminārs notiks 2010.gada 18.augustā no plkst.10:00 līdz 13:00 VZD zālē (5.stāvs), 11.novembra krastmalā 31, Rīgā.  

VZD aicina visus interesentus pieteikties pa tālruni 67038613. Vietu skaits ierobežots. 

28.07.2010 LĢIA papildinājusi Karšu Pārlūka iespējas (2)

Ņemot vērā lietotāju ieteikumus, Latvijas ģeotelpiskās informācijas aģentūra papildinājusi Karšu pārlūka funkcionalitāti. Tagad ieviesta arī iespēja noteikt koordinātas, meklēt pēc koordinātām, atzīmēt vietu un nosūtīt ar linku, kā arī pilnīgāka meklēšana pēc vietvārdiem. Vairāk par jauninājumiem var lasīt LĢIA lapā.

28.07.2010 Izstrādāts Rīgas reljefa 3D modelis

Rīgas teritorijai izstrādāts 3D modelis - tiesa gan, pagaidām tikai reljefam, ne visai pilsētvidei, jo galvenais modeļa mērķis ir modelēt iespējamos plūdu draudus pilsētā. Taču projekta gaitā ar aerolāzerskenēšanu iegūtos datus nākotnē varēšot izmantot arī ēku un floras 3dimensionālajai modelēšanai. Projekts tika veikts ar Eiropas Savienības LIFE+ programmas līdzfinansējumu, tā gaitā paredzēts veikt arī detalizētu hidroloģisko procesu un to ietekmes izpēti Rīgas teritorijā, izstrādāt galvaspilsētas plūdu riska pārvaldības plānu, kā arī īstenot vairākas citas aktivitātes.

Mernieks.lv par Rīgas, kā arī citu pilsētu 3D modeļa tapšanas vēsturi rakstīja jau šopavasar: Pilsētas digitālais 3D modelis - virtuālās vides un ĢIS apvienojums

Vairāk

26.07.2010 Zemesgrāmatās vairs nav jāiesniedz izziņas par nekustamā īpašuma nodokļa nomaksu

No 2010.gada 1.jūlija stājušies spēkā grozījumi likumā Par nekustamā īpašuma nodokli, kas paredz, ka zemesgrāmatu nodaļas kompetencē ir tiešsaistes datu pārraides režīmā pārliecināties par nekustamā īpašuma nodokļa  nomaksu.
Likums Par nekustamā īpašuma nodokli, nosaka, ka gadījumos, ja īpašumu atsavina vai dāvina, zemesgrāmatā īpašnieka maiņu var reģistrēt pēc tam, kad ir nomaksāts nodokļa pamatparāds, soda nauda un nokavējuma nauda, kā arī veikts nodokļa maksājums par taksācijas gadu, kurā notiek īpašnieka maiņa.

Līdz šim, lai nostiprinātu īpašuma tiesības, papildus nostiprinājuma lūgumam un Zemesgrāmatu likumā noteiktajiem pievienojamiem dokumentiem, darījuma pusēm zemesgrāmatā bija nepieciešams iesniegt arī pašvaldības izsniegtu izziņu par nekustamā īpašuma nodokļa samaksu.

Pateicoties jaunajai kārtībai, ar šā gada 1.jūliju, veicot darījumu ar nekustamo īpašumu, personām nav jāvēršas pašvaldībā, lai saņemtu izziņu, tā ietaupot līdzekļus, kā arī saīsinot laiku, kas nepieciešams īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā.

Ogres zemesgrāmatu nodaļas priekšniece Inese Punte saka: „Lai arī sistēma tikko sākusi darboties, uzskatu, ka tā atvieglo gan zemesgrāmatu nodaļu darbu, gan padara vienkāršāku nekustamā īpašuma tiesību nostiprināšanu, veicot darījumus ar savu nekustamo īpašumu.

Atgādinu, ka veicot darījumus ar nekustamo īpašumu (arī dāvinot), īpašniekam nekustamā īpašuma nodoklis jāsamaksā par visu kalendāro gadu, savukārt jaunais īpašnieks sāk maksāt nekustamā īpašuma nodokli ar nākamo taksācijas gadu pēc īpašuma tiesību iegūšanas.

Pagaidām sistēma vēl tiek apgūta un pašvaldības ne visos gadījumos spēj sniegt informāciju  zemesgrāmatai tiešsaistes režīmā, taču šādas sistēmas ieviešana ir kārtējais solis, lai samazinātu administratīvo slogu personām, veicot darījumus ar nekustamo īpašumu.”

Jaunā kārtība noteic formu, kādā zemesgrāmatu nodaļa pārliecinās par nekustamā īpašuma nodokļa nomaksu. Ar to netiek atcelts likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktais un zemesgrāmatu nodaļas pienākums ir pārliecināties par nekustamā īpašuma nodokļa parāda neesamību. Līdz ar to gadījumos, kad zemesgrāmatu nodaļa  nevarēs tiešsaistes datu pārraides režīmā pārliecināties par nekustamā īpašuma nodokļa parāda neesamību, nodokļa maksātājam būs jāvēršas pašvaldībā, lai saņemtu izziņu par parāda neesamību. Šādi gadījumi iespējami, piemēram, ja pašvaldība nebūs veikusi  nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu personai, vai, ja nekustamā īpašuma īpašnieks nebūs nomaksājis nodokli par visu kalendāro gadu.

Papildinformācija:
Gatis Tauriņš
Tiesu administrācija
Tel. 67063808, mob. tel. 28303078
gatis.taurins@ta.gov.lv

23.07.2010 Carnikavas novada domes konkursa rezultāts

Carnikavas novada domes konkursā (CND 2010/) uzvarējusi firma Livland ar piedāvāto summu bez PVN: 1 273,00 LVL.

21.07.2010 Mērniecības konkursu rezultāti

Mērniecības un zemes ierīcības darbi Grobiņas novada teritorijā (71250000-5) Piegādātājs (-ji): SIA "Metrum" (40003388748) Līgumcena: 19 999,00 LVL

"Zemes vienību robežu uzmērīšana, zemes robežu plānu izgatavošana un zemes ierīcības projektu izstrādāšana" (71250000-5) Piegādātājs (-ji): SIA TOPO Libau (42103042477) Līgumcena: 8 264,64 LVL

Zemes vienību kadastrālā uzmērīšana, zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plāna izgatavošana īpašumu ierakstīšanai zemesgrāmatā Valkas novadā (73000000-2) Piegādātājs (-ji): SIA ''Livland'' (40003299651) Līgumcena: 1 740,00 LVL

21.07.2010 LKĢA informē par Mērnieku sporta spēlēm (4)

Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācija aicina uz Mērnieku sporta
spēlēm, kas notiks 2010. gada 24. un 25. jūlijā Gaujas krastā kempingā
"JAUNARĀJI", Brenguļu pagastā, Beverīnas novadā (6 km no Valmieras).
Sporta spēļu atklāšana notiks sestdien, 2010.gada 24. jūlijā plkst. 10.00.

Sporta spēles notiks komandas ieskaitē. Sporta spēļu veidi: futbols,
volejbols, basketbols, mērnieku stafete, biatlona stafete, pudele, ūdens
stafete.

Sporta spēles un atrakcijas vadīs un tiesās EŽU tiesnešu kolektīvs.  EŽI
nodrošinās visu sacensībām nepieciešamo sporta spēļu un atrakciju
inventāru. EŽI iekārtos atrakcijas laukumus, kur tiks norobežota drošības
zona līdzjutējumiem, tiks izveidotas norādes katrai aktivitātei, būs
sacensību informācijas dēlis, operatīvo rezultātu atspoguļošanai dienas
gaitā.

Dalības maksa: Komandas dalības maksa Ls 150 (iesk. PVN), Vienas komandas
dalībnieku skaits - 20. Komandas līdzjutēju dalības maksa Ls3.
Individuāliem dalībniekiem maksa Ls5. Bērniem līdz 12 gadiem ieeja brīva.
Dalības maksā ir iekļauts nakšņošana teltīs kempinga teritorijā, dalība
komandu sporta veidos un vakara pasākumi. Kempinga teritorijā ir pieejamas
5 mājiņas, ko var noīrēt par papildus samaksu. Mājiņā ir pieejamas 10
gultas vietas, bet ir vietas arī gulēšanai uz matračiem (~6-8 vietas).
Plānotās izmaksas par mājiņu - Ls50.

Informācija par sporta spēlēm pa e-pastu: ilvija.zvaigzne@lkga.lv vai
telefoniski: 28885595.

http://www.lkga.lv
 

21.07.2010 Tuvojas termiņš inženierbūvju reģistrēšanai

2010.gada 1.augustā beidzas Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma noteiktais termiņš ar nekustamā īpašuma nodokli apliekamo Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā nereģistrēto inženierbūvju noteikšanai un reģistrācijai.
Atbilstoši Kadastra likumam ar nekustamā īpašuma nodokli apliekamās inženierbūves īpašniekam vai, ja tāda nav, – tiesiskajam valdītājam, vai, ja tāda nav, – lietotājam ir pienākums triju mēnešu laikā pēc tās uzbūvēšanas ierosināt šīs būves noteikšanu. Savukārt līdz 2010.gada 1.janvārim uzbūvētās kadastra informācijas sistēmā nereģistrētās būves īpašniekam ir pienākums līdz 2010.gada 1.augustam ierosināt attiecīgās būves noteikšanu. No 2010.gada 1.marta ir iespējams ierosināt vienkāršotu ar nekustamā īpašuma nodokli apliekamo inženierbūvju noteikšanas kārtību.
Šī kārtība paredz, ka ar nekustamā īpašuma nodokli apliekamās inženierbūves, kas nav reģistrētas Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā vai ir reģistrēta, bet sakarā ar nepilnīgiem datiem tai nevar aprēķināt kadastrālo vērtību, īpašnieks iesniedz pašrocīgi aizpildītu inženierbūves datu deklarāciju pēc noteiktas formas, kas ir pieejama arī Valsts zemes dienesta mājas lapā www.vzd.gov.lv.
Šādos gadījumos Valsts zemes dienests neveic būves apsekošanu apvidū, neizgatavo inženierbūves grafiskos materiālus un nenosaka patvaļīgas būvniecības pazīmes. Pasūtījums tiek izpildīts 15 dienu termiņā no deklarācijas saņemšanas (reģistrēšanas) dienas. Ar inženierbūves datu deklarācijas palīdzību reģistrētie dati būs izmantojami tikai nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības aprēķina vajadzībām un nav izmantojamiīpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā.
Pakalpojuma izmaksas:
1.    jaunas inženierbūves datu reģistrācija Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā vai reģistrācijas  atteikums – 20,00 latu par vienu kadastra objektu;
2.    reģistrētas inženierbūves datu aktualizācija Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā vai aktualizācijas atteikums – 17,40 latu par vienu kadastra objektu.

Informāciju sagatavoja Valsts zemes dienests
Tieslietu ministrijas Administratīvais departaments
T. 67036712

20.07.2010 Latvijas Valsts ceļu konkursa (LVC 2010/46/AC) rezultāts (3)

Latvijas Valsts Ceļu rīkotajā konkursā "Autoceļa zemes nodalījuma joslas kadastrālās uzmēerīšanas, ārējo robežu ierīkošanas, atjaunošanas un sakārtošanas darbu veikšana" uzvarējusi firma Livland ar piedāvāto cenu 11 840,42 LVL (bez PVN). 

16.07.2010 Ķīna dos zaļo gaismu Nokia karšu servisam

Ķīna plāno atļaut Nokia online karšu servisiem uzsākt darbību valstī, tā paziņojis Ķīnas Mērniecības un Kartogrāfijas birojs savā mājaslapā. Ārvalstu kompānijām radušās bažas par iespējām piedāvāt kartēšanas servisus Ķīnā kopš maija, kad Ķīnā pieņemti jauni noteikumi par to, ka visām kompānijām, kas piedāvā online karšu un vietu noteikšanas pakalpojumus, vispirms jāsaņem atļauja no Ķīnas valdības institūcijām.

Vairāk

14.07.2010 LĢIA veic aptauju par vietējiem ģeodēziskajiem tīkliem

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra aicina aizpildīt aptaujas anketu par vietējā ģeodēziskā tīkla pašreizējo stāvokli, izmantojamību un nepieciešamību, gan arī par citiem ar to saistītiem jautājumiem. Aptaujas anketu, kas izveidota testa formā, var aizpildīt elektroniski šeit.

13.07.2010 LĢIA izveidojusi ezeru karti (5)

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra izveidojusi Latvijas publisko ezeru karti, kurā iekļauti 208 Latvijas publiskie ezeri. Kartes mērogs ir 1:250 000 un tā aizņem 10 lapas. Karte veidota Valsts Mežu dienesta, ugunsdzēsēju un gaisa spēku vajadzībām, lai tie varētu ātri izlemt, kura ezera ūdeni izmantot iespējamā ugunsgrēka gadījumā. Karte nav paredzēta plašam lietotāju lokam.

Avots

13.07.2010 "Latvijas Valsts Ceļi" konkurss

AS Latvijas Valsts Ceļi izsludinājuši iepirkuma konkursu "Autoceļa P4 ceļa zemes nodalījuma joslas kadastrālās uzmērīšanas, ārējo robežu ierīkošanas, atjaunošanas un sakārtošanas darbu veikšana" (nr. LVC2010/84/AC). Piedāvājumu iesniegšana līdz 16. augustam, plkst. 10.00, Gogoļa ielā 3, 183. telpā.

Nolikums

13.07.2010 LKĢA rīko Latvijas mērnieku sporta spēles (2)

Latvijas Kartogrāfu un Ģeodēzistu asociācija aicina uz "Latvijas mērnieku sporta spēlēm 2010" 24. un 25. jūlijā, kas notiks 6 km no Valmieras, Gaujas krastā kempingā "Jaunarāji". Plānotā dalības maksa: komandām - 150 Ls, individuālajiem dalībniekiem - 5 Ls. Pieteikšanās sporta spēlēm notiek līdz 16. jūlijam, pa e-pastu: ilvija.zvaigzne@lkga.lv vai telefoniski: 28885595.

Sīkāk par spēlēm var izlasīt šeit.

09.07.2010 Pagarināts termiņš zemes izpirkšanai

Ar jūliju stājušies spēkā grozījumi likumos, paredzot pagarināt zemes izpirkuma tiesības. Līdz šim Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā bija noteikts, ka dzīvojamās ēkas īpašniekiem vai augļu dārzu lietotājiem, kuriem zeme pilsētās piešķirta ar apbūves tiesībām, jānoslēdz zemes izpirkuma līgums ar "Hipotēku un zemes banku" līdz 2009. gada beigām, bet jaunie grozījumi pagarina šo termiņu līdz šāgada beigām. Grozījumi atsaucas uz apmēram 2000 personām, kuras zemi pilsētās ar apbūves tiesībām līdz iepriekšējam termiņam vēl nebija paguvuši izpirkt.

Avots: Nozare.lv.

08.07.2010 Varakļānu pašvaldības konkurss (2)

Varakļānu novada pašvaldība izsludina iepirkumu nr. 2010/10 "Zemes instrumentālā uzmērīšana". Iesniegumu termiņš: 15. jūlijs, plkst. 11.00, Varakļānu pašvaldībā, Rīgas ielā 13, Varakļānos.

07.07.2010 Cīņu par VZD ģenerāldirektora amatu turpina 2 pretendenti (4)

Konkursa par VZD ģenerāldirektora amatu otrajā kārtā iekļuvuši divi pretendenti. 7. jūlijā notikusi konkursa pirmā kārta, kurā konstatēts, ka no iesniegtajiem 3 pietiekumiem uz ģenerāldirektora amatu viens kandidāts ticis atsijāts, jo nav atbildis konkursā noteiktajām kvalifikācijas prasībām. Otrajā konkursa kārtā tiks izvērtētas pretendentu iesniegtās esejas, ar pretendentiem komisijas sēdē notiks arī pārrunas. Komisijas locekļi aizpildīs novērtēšanas lapas, kurās piešķirs punktus katram no pretendentiem un iesniegs šīs lapas Tieslietu Ministrijas Personālvadības nodaļas vadītājai, kura, pamatojoties uz konkursa komisijas locekļu vērtējumu, sagatavo galīgo vērtējumu. Pamatojoties uz galīgo vērtējumu, konkursa komisija pieņem lēmumu ieteikt tieslietu ministram iecelt VZD ģenerāldirektora amatā vienu no amata pretendentiem, kuram konkursa komisija piešķīrusi augstāko punktu skaitu, vai arī nevirzīt tālāk nevienu no amata pretendentiem.

Patlaban Tieslietu ministrija pretendentu vārdus neatklāj.

Avots: LETA
 

07.07.2010 Notiks seminārs "Grozījumi Zemes ierīcības likumā" (1)

Piektdien, 9. jūlijā notiks maksas seminārs "Grozījumi Zemes ierīcības likumā", kur skaidrojošu lekciju par Saeimā 17. jūnijā pieņemtajiem grozījumiem sniegs LR Valsts Zemes dienesta Kadastra un reģistru departamenta direktore Maija Bērziņa. Dalības maksa: 40 Ls. Pasākuma norises vieta un laiks: VAS "Latvijas Valsts ceļi" (telpās), Rīga, Torņa ielā 7/9, plkst. 10.00.

Ar semināra programmu var iepazīties šeit.

06.07.2010 Izstrādā MK noteikumus par ģeodēzisko darbu rezultātu ekspertīzēm (3)

Līdz 2010. gada 31. decembrim, saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas likumā noteikto deleģējumu, ir jāizdod Ministru kabineta noteikumu projekts par kārtību, kādā Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra veic ģeodēzisko darbu rezultātu ekspertīzes.  Aizsardzības ministrija ir izveidojusi darba grupu, kurā līdzās Latvijas Ģeotelpiskās Informācijas aģentūras speciālistiem pieaicināti arī eksperti no Latvijas Mērnieku biedrības Sertifikācijas centra un VAS "Latvijas Jūras administrācija", kuri sākuši šo MK noteikumu projekta izstrādi. Pirmā darba grupas sēde notikusi jau aprīlī, kurā tika konceptuāli saskaņots noteikumu projekta vispārējais saturs.

Vairāk

06.07.2010 Radīta Londonas ēku augstumu karte (foto)

Kompānija FIND izveidojusi precīzu Londonas ēku augstumu karti. Londonas ēku augstumi tajā attēloti līdzīgi kā attēlo augstumus fizioģeogrāfiskajās kartēs augstienēm un kalniem - ar tumšāku un gaišāku oranžo/sarkaņo toņu palīdzību un atzīmētiem augstumu punktiem. Ideja par šādu karti kompānijai radusies pēc daudzajiem arhitektu un pilsētplānotāju vaicājumiem pēc akurātas ēku augstumu informācijas, un tā kā šāda informācija apkopotā veidā nav bijusi, FIND nolēmuši radīt šādu karti, kombinējot Londonas kartes un ēku augstumu izpētes datus.

http://www.gim-international.com/news/id4797-Londons_Building_Height_Map.html

Sviitra
Jaunākais citās sadaļās
Sviitra
Mērnieku laika ziņas
Sviitra_b
Arrow_left 2019. gada oktobris Arrow_right
P O T C P S S
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
Šodiena 2019. gada 23. oktobris

Vārda diena:

Daina, Dainida, Dainis
Jaunākie komentāri
Sviitra
© 2008 mernieks.lv, epasts: redakcija@mernieks.lv
Visa portālā ievietotā informācija un materiāli (tai skaitā raksti,attēli,video u.c.) pieder to autoriem. Pārpublicēšana bez saskaņošanas un atsauces stingri aizliegta. Visiem portālā ievietoajiem datiem ir tikai informatīvs raksturs, un tie izmantojami tikai izziņas, izglītības un informatīviem nolūkiem. Redakcija neuzņemas saistības par iespējamo informācijas neatbilstību patiesai situācijai. Redakcija neuzņemas atbildību par portāla lietotāju ievietoto informāciju. Ievietojot komentāru, tā autors atzīst, ka piekrīt komentēšanas noteikumiem, uzņemas atbildību par tās saturu, kā arī apņemas pret redakciju neizvirīt nekādas pretenzijas par komentāru satura rediģēšanu vai dzēšanu.