Mēs esam lai Jūs informētu
Veciits_meklesana
Aktuālais jautājums
 
Ievads nozarē
Terminu vārdnīca
Par portālu
Pasūtītājiem
 
Likumdošana
Mērniecībā
Zemes ierīcībā
Kartogrāfijā
Ģeodēzijā
Mērnieku saraksts
ADTI uzturētāji
Iepirkumi
Konkursi
Rezultāti
 
Jaunumi
Latvijā
Pasaulē
Augstskolās
Mērnieku biedrībā
LKĢA
Būvniecībā
Nekustamie īpašumi
Īsumā
Pētījumi
Vēsture
Tehnoloģijas
Izklaide
 
Pakalpojumi
Mērniecības instrumenti
Dati darbam
Pārrēķinu kalkulatori
Saites
Forums Galerija Blogi Sludinājumi
Sviitra

26.10.2010 Otrais doktora grāds ģeodēzijā kopš neatkarības atjaunošanas (6)

Piektdien 22.oktobrī Rīgas Tehniskajā universitātē Jānis Kaminskis veiksmīgi aizstāvēja savu promocijas darbu "Latvijas Ģeoīda modelis un tā attīstība". Ar promocijas padomes vienbalsīgu balsojumu J.Kaminskim tika piešķirts doktora grāds. Promocijas darba zinātniskais vadītājs bija Dr.phys., profesors Jānis Balodis. J.Kaminska izstrādātais ģeoīda modelis jau tagad tiek lietots praksē veicot mērījumus ar globālās pozicionēšanas sistēmu un nosakot uzmērāmā objekta augstumu virs jūras līmeņa. Pašlaik lietotā ģeoīda modeļa LV’98 precizitāte nav augstāka par 6-8cm.

J.Kaminskis ir tikai otrā persona, kas ieguvusi tik augstu zinātnisko grādu ģeodēzijas jomā pēc Latvijas neatkarības atgūšanas. Pirmais bija Māris Kaļinka par promocijas darbu “Arhitektūras telpiskās dokumentēšanas tehnoloģija”.

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātnes bibliotēkā, Ķīpsalas ielā 10 un tā kopsavilkumu internetā http://www.rtu.lv/ sadaļā Doktorantiem/Promocijas darbi.


25.10.2010 VZD sāk darbu pie MK noteikumiem par nekustamā īpašuma objekta noteikšanu (11)

Valsts Zemes dienests uzsācis darbu pie Ministru kabineta noteikumu nr. 182 "Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta noteikšanu" izstrādes. Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā noteikto deleģējumu, šie noteikumi Ministru kabinetam jāpārizdod līdz 2011. gada 1. jūnijam. Noteikumu izstrādes gaitā VZD jau aicinājis sastrādāties un pārrunāt jautājumus zemes kadastrālās uzmērīšanas jomā Latvijas Mērnieku biedrību, Latvijas kartogrāfu un ģeodēzistu asociāciju, Latvijas ģeotelpiskās informācijas aģentūru un Rīgas tehnisko universitāti. Pirmā organizāciju tikšanās paredzēta 27. oktobrī.

25.10.2010 Latvijas Valsts Mežu konkursa rezultāts

AS Latvijas Valsts Meži konkursā AS LVM NĪ/2010/429/i par zemes robežu kadastrālās uzmērīšanas darbu veikšanu Aizputes novada Lažas pagastāu uzvarējusi SIA Metrum. Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 3798Ls.

22.10.2010 LĢIA aerofotografēšanas projektā nofotografēti 95 % no šogad plānotās teritorijas (1)

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra ievietojusi informāciju par jaunāko statistiku saistībā ar aerofotografēšanas darbiem, kas līdz oktobra sākumam esot paveikti par 95 % no kopējās šogad nofotografēt plānotās teritorijas. Aerofotoainas par 85 % no 2010. gadā plānotās teritorijas jau ir pieejamas Aģentūrā. Tomēr 5% teritorijas nav nofotografēti, jo traucējuši laika apstākļi, vēl par 6-7 % jau nofotgrafētās teritorijas fotografēšana būs jāveic atkāroti, jo mākoņu segas dēļ iegūtās bildes nav derīgas ortofotokaršu sagatavošanai un topogrāfisko karšu atjaunošanai.

22.10.2010 ASV atvērts mērniecības muzejs (1)

ASV, Ilinoisas štata Springfīldas pilsētā septembrī durvis vēris valstī vienīgais mērniecības muzejs. Tā mērķis ir saglabāt un interpretēt ASV mērniecības vēsturi, un atklāšanā muzeju esot apmeklējuši jau tūkstošiem interesentu ne tikai no Amerikas, bet visas pasaules. Interesanti, ka muzejam ir arī online datubāze, kurā var sameklēt muzeja rīcībā esošos eksponātus: http://iplsa.org/CAAccess/

21.10.2010 VZD aicina savus klientus piedalīties klientu apkalpošanas kvalitātes izvērtēšanā

Lai izvērtētu un pilnveidotu klientu apkalpošanas kvalitāti, Valsts zemes dienests (VZD) aicina ikvienu, kas izmantojis dienesta pakalpojumus, aizpildīt klientu aptaujas anketu. Aptaujas anketas pieejamas visos VZD reģionālo nodaļu birojos, kā arī VZD interneta mājas lapā. Klientu aptauja VZD norisināsies līdz 30.novembrim. Aptaujas anketa ir anonīma un iegūtie dati tiks izmantoti tikai apkopotā veidā. Valsts zemes dienests jau iepriekš pateicas visiem klientiem, kas veltīs savu laiku aptaujas anketas aizpildīšanai!

21.10.2010 Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijas konkurss noslēdzies

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijas konkursā par zemes robežu plānu izgatavošanu (RD/RDZMPK/2010/03)  uzvarējusi firma Metrum ar piedāvāto līgumcenu 19 999,00 LVL.

20.10.2010 Mērniecības Datu Centrs turpina paplašināties

Sākot no 19.oktobra SIA "Mērniecības Datu Centrs" uzsācis darbību arī Līvānu novadā. Patlaban augstas detalizācijas topogrāfisko datu uzturēšanu MDC nodrošina jau 27 pašvaldībās, ieņemot vadošās pozīcijas starp topogrāfisko datu uzturētājiem.

20.10.2010 Tuvojas LLU zinātniskā konference

3.decembrī plkst. 9.00 LLU Lauku inženieru fakultātes Zemes ierīcības un ģeodēzijas katedra organizē nu jau tradicionālo zinātniski praktisko konferenci „Zemes pārvaldības un mērniecības problēmas”. Konference notiks Jelgavā, Akadēmijas ielā 19, 902.telpā. LLU aicina bagātināt konferenci ar interesantiem ziņojumiem par jaunāko
pētniecībā un ražošanā un piedalīties katru interesentu!

Nākamos referentus lūdz līdz 15.novembrim pieteikt savu dalību (ziņotāju
vārdu, uzvārdu, darba vietu un referāta nosaukumu) uz adresi:
Anda.Jankava@llu.lv vai pa tālruni: 63026152.

15.10.2010 Riebiņu novada domes konkursa rezultāts

Riebiņu novada domes konkursā uzvarējis "Latvijas Valsts Mērnieks", kura piedāvātā līgumcena - 4980 Ls.

15.10.2010 Starp privatizējamajiem uzņēmumiem nosauc "Latvijas Valsts Mērnieku" (3)

Privatizācijas aģentūras valdes priekšsēdētāja Iveta Zalpētere nosaukusi "Latvijas Valsts Mērnieku" kā vienu no tiem uzņēmumiem, ko būtu nepieciešams privatizēt, ziņo Delfi. "Manuprāt, privatizācijai varētu atdot tādus uzņēmumus kā "Latvijas nacionālais metroloģijas centrs", "Latvijas valsts mērnieks". Es neredzu nevienu iemeslu, kādēļ šiem un līdzīgiem uzņēmumiem būtu jābūt valsts īpašumā, jo tie sniedz privātajam biznesam līdzvērtīgus pakalpojumus. Uzņēmumus, kas valstij nav stratēģiski svarīgi vai kas nenodrošina valstij būtiskas funkcijas, pareizāk ir atdot privātās rokās," atzina Zalpētere.
Viņa piebilda, ka ir jāsagaida darba grupas slēdziens un tad jau sekos nākamie Ministru kabineta lēmumi.

Pilna ziņa

15.10.2010 Jelgavā pieņemti noteikumi par ģeotelpiskās informācijas apstrādi

Jelgavas pilsētā septembrī pieņemti saistošie noteikumi "Ģeotelpiskās informācijas apstrādes un ģeodēziskās darbības kārtība Jelgavas pilsētā", kas nosaka ģeotelpiskās informācijas, augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas (turpmāk - ADTI) iegūšanas, iesniegšanas, pieņemšanas, izsniegšanas un aktualizācijas kārtību, būvasu nospraušanas kārtību, kā arī ģeodēzisko punktu uzturēšanas un uzraudzības kārtību Jelgavas pilsētas teritorijā. Ar noteikumiem var iepazīties šeit: http://www.likumi.lv/doc.php?id=219494&from=off

12.10.2010 RTU zinātniskā konference

Katru gadu atzīmējot Rīgas Tehniskās universitātes dibināšanas gadadienu, notiek RTU starptautiskā zinātniskā konference. Tās mērķis ir iepazīstināt zinātniekus ar jaunākajiem sasniegumiem dažādās zinātnes nozarēs Latvijā un ārzemēs, kā arī dot iespēju zinātniekiem, īpaši doktorantiem, publicēt veikto pētījumu rezultātus.

2010. gadā no 11.–15. oktobrim notiks ikgadējā Rīgas Tehniskās universitātes 51. starptautiskā zinātniskā konference. RTU fakultātēs un institūtos notiek darbs sekcijās un apakšsekcijās. Konferencē ar priekšlasījumiem piedalās zinātnieki, uzņēmēji, nozaru asociāciju pārstāvji gan no Latvijas, gan ārvalstīm.

Apakšsekcija „Ģeomātika”

2010. gada 13. oktobrī plkst. 14.30 Būvniecības fakultātē Āzenes ielā 16/20 112. auditorijā

Sēdi vada: prof. J. Štrauhmanis

 

14.30–15.00 Reģistrācija

 

15.00–15.20 J. Klētnieks Ģeodēziskās izglītības aspekti būvniecībā”;

15.30–15.50 J. Balodis, K. Balodis, I. Janpaule, J. Kaminskis, M. Normand, G. Silabriedis, S. Plotņikovs, A. Rubans Augstumu tīkla deformāciju mērījumi”;

16.00–16.20 N. Stalaža, R. Pilipa, M. Kaļinka „Grafisko datu kvalitātes pētījumi valsts un pašvaldības datubāzēs”;

16.30–16.50 I. Aleksejenko „Relatīvā gravimetra Scintrex CG-5 dreifa novērojumi dzelzceļa sliežu tiešā tuvumā”;

17.00–17.20 M. Normand ESA Living Planet” simpozijs Bergenā (Norvēģija)”;

17.30–17.50 I. Janpaule „„Wegener” simpozijs Istambulā (Turcija)”;

18.00–18.20 J. Kaminskis „Strūves loka izpausmes Āfrikas ģeodēziskajā tīklā”;

18.30–18.50 J. Štrauhmanis Starptautiskas mācību grāmatas kartogrāfijā sagatavošanas problēmas”

 

Diskusija

12.10.2010 Valsts zemes dienests aicina medijus uz semināru „Kadastrālās vērtības un nekustamā īpašuma nodoklis”

Lai izskaidrotu kadastrālo vērtību un nekustamā nodokļa aprēķināšanas kārtību, Valsts zemes dienests (turpmāk – VZD) plašsaziņas līdzekļus š.g. 20.oktobrī aicina uz semināru. Kā novērots, sabiedrībā trūkst izpratnes par kadastrālo vērtēšanu. Lai to uzlabotu, nepieciešams sniegt precīzu un skaidru informāciju pēc iespējas plašākai sabiedrības daļai.

Nekustamā īpašuma nodokļa maksājums šobrīd skar jebkuru Latvijas iedzīvotāju un VZD ir svarīga loma nodokļa aprēķināšanas procesā. VZD aprēķināto īpašuma kadastrālo vērtību pašvaldība izmanto, lai noteiktu nodokļa apmēru. Pašlaik VZD ievērojami palielinājies personu iesniegumu skaits. Saņemtajos iesniegumos pausta neapmierinātība ne tikai par pašvaldības aprēķināto nodokli, bet arī par kadastrālās vērtības lielumu.  

VZD kopš š.g. jūlija jau ir organizējis trīs seminārus sabiedrībai, kuros iespēju uzzināt plašāk par kadastrālo vērtēšanu izmantoja aptuveni 70 interesentu. Tā kā šādos semināros vietu skaits ir ierobežots, turklāt visiem interesentiem nav iespējams nokļūt Rīgā, VZD vēlas ar plašsaziņas līdzekļu starpniecību pēc iespējas lielākam sabiedrības lokam sniegt skaidru informāciju par kadastrālo vērtēšanu.    

VZD organizētajā seminārā  tiks skaidroti kadastrālās vērtības aprēķins un vērtības noteikšanā izmantotie dati, gadījumi, kuros iespējams pārskatīt un aktualizēt kadastrālo vērtību, norādītas sakarības starp kadastrālajām vērtībām un nekustamā īpašuma nodokļa apmēru. Tāpat būs iespējams iepazīties ar kadastrālās vērtības un kadastrālās vērtības aprēķinā izmantojamo aktuālo datu noskaidrošanu portālā www.kadastrs.lv un portālā www.latvija.lv.

Turklāt seminārā būs iespējams saņemt atbildes uz dažādiem interesējošiem jautājumiem, jo seminārā piedalīsies arī VZD vadība.

Seminārs notiks 2010.gada 20.oktobrī no plkst. 11:00 VZD zālē, 11.novembra krastmalā 31, Rīgā.  

Dalību semināram lūdzam pieteikt, zvanot pa tālruni 67038613.

 

VZD turpinās organizēt kadastrālās vērtēšanas seminārus arī sabiedrībai. Nākamais seminārs notiksies 2010.gada 13.oktobrī un sīkāku informāciju par to var iegūt interneta mājas lapā (www.vzd.gov.lv). 

 

 

Natālija Sivko

TM Administratīvā departamenta

pārstāve

Tālr. 67036739

e-pasts: Natalija.Sivko@tm.gov.lv

11.10.2010 LĢIA iepazīstina ar savu darbību

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra savā mājaslapā publicējusi informāciju par tikšanos ar augstskolu pārstāvjiem, kā arī ievietojusi vairākas prezentācijas par LĢIA darbību un tās rezultātiem. Tās var lejupielādēt šajā lapā.

11.10.2010 Krustpils novada pašvaldības konkurss

Krustpils novada pašvaldība izsludinājusi konkursu par mērniecības darbiem Krustpils novadā (KNP 2010/17). Dokumenti jāiesniedz līdz 22. oktobra plkst. 10.00.

08.10.2010 Sadaļa "Topo 500 uzturētāji"

Portālā Mernieks.lv izveidota jauna sadaļa "Topo 500 uzturētāji", kurā apkopojam informāciju par topogrāfisko datu bāzu uzturētājfirmām Latvijā. Ja esat kādas firmas pārstāvis un vēlaties ievietot vai papildināt informāciju par jūsu uzņēmumu sarakstā (vara norādīt tālruņa numurus, pieņemšanas laikus utt), tad varat sūtīt informāciju uz redakcija@mernieks.lv.

07.10.2010 LĢIA mājaslapā jauna sadaļa par izdotajām kartēm un grāmatām

V/a „Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras” produktu un pakalpojumu mājas lapā sadaļā Pakalpojumi izveidota jaunu apakšsadaļu Tiražētie izdevumi, kurā ir pieejama informācija par Aģentūras izdotajām kartēm un grāmatām.
Sadaļā Kartes ir pieejama informācija par topogrāfiskajām kartēm M1:2000 (iespiestas 2006. gadā), M1:10 000 (tiražētas laika posmā no 2001. – 2009. gadam), M1:50 000 (iespiestas laika posmā no 2001. – 2010. gadam) un M1:100 000 (tiražēta 2007. gadā). Tāpat pieejama informācija par laika posmā no 1994. – 2002. gadam iespiestajām satelītkartēm M1:50 000, kā arī 2008. gadā tiražēto pārskata karti M1:250 000.

Vairāk

04.10.2010 Latvijas Valsts Mežu konkurss

Latvijas Valsts Meži izsludina konkursu LVM NĪ/2010/457/I par kadastrālās uzmērīšanas darbu veikšanu Kandavas novada Vānes pagastā 2572.3 ha kopplatībā. Piedāvājumu iesniegšana: līdz 13. oktobrim, plkst, 11.00.

04.10.2010 Par topogrāfiskās informācijas apriti Cēsu novadā (33)

Cēsu novadā kopš 29. septembra stājušies spēkā saistošie noteikumi Nr.27 „Par topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Cēsu novadā”, kā arī „Maksas pakalpojumi par topogrāfiskās informācijas apriti”. Piedāvājam iepazīties ar noteikumiem pielikumos:

Par topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Cēsu novadā

Maksas pakalpojumi par topogrāfiskās informācijas apriti

Sviitra
Jaunākais citās sadaļās
Sviitra
Mērnieku laika ziņas
Arrow_left 2020. gada februāris Arrow_right
P O T C P S S
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
2425262728291
Šodiena 2020. gada 29. februāris
šajā dienā nav notikumu
Jaunākie komentāri
Sviitra
© 2008 mernieks.lv, epasts: redakcija@mernieks.lv
Visa portālā ievietotā informācija un materiāli (tai skaitā raksti,attēli,video u.c.) pieder to autoriem. Pārpublicēšana bez saskaņošanas un atsauces stingri aizliegta. Visiem portālā ievietoajiem datiem ir tikai informatīvs raksturs, un tie izmantojami tikai izziņas, izglītības un informatīviem nolūkiem. Redakcija neuzņemas saistības par iespējamo informācijas neatbilstību patiesai situācijai. Redakcija neuzņemas atbildību par portāla lietotāju ievietoto informāciju. Ievietojot komentāru, tā autors atzīst, ka piekrīt komentēšanas noteikumiem, uzņemas atbildību par tās saturu, kā arī apņemas pret redakciju neizvirīt nekādas pretenzijas par komentāru satura rediģēšanu vai dzēšanu.