Mēs esam lai Jūs informētu
Veciits_meklesana
Aktuālais jautājums
 
Ievads nozarē
Terminu vārdnīca
Par portālu
Pasūtītājiem
 
Likumdošana
Mērniecībā
Zemes ierīcībā
Kartogrāfijā
Ģeodēzijā
Mērnieku saraksts
ADTI uzturētāji
Iepirkumi
Konkursi
Rezultāti
 
Jaunumi
Latvijā
Pasaulē
Augstskolās
Mērnieku biedrībā
LKĢA
Būvniecībā
Nekustamie īpašumi
Īsumā
Pētījumi
Vēsture
Tehnoloģijas
Izklaide
 
Pakalpojumi
Mērniecības instrumenti
Dati darbam
Pārrēķinu kalkulatori
Saites
Forums Galerija Blogi Sludinājumi
Sviitra

02.03.2011 Iznācis jaunais e-žurnāls "Geospatial World"

 Nācis klajā jaunais elektroniskā žurnāla "Geospatial World" laidums. Šoreiz tajā galvenās tēmas nosaukums "Africa Calling" un veltīts apjomīgs materiāls Āfrikas kā vēl neapgūta tirgus ģeotelpiskās industrijas attīstības potenciālam. Žurnālā arī raksts par jaunām tehnoloģijām ģeotelpisko datu vizualizēšanā būvniecības vajadzībām, vairākas intervijas un īsziņas no visas pasaules. Žurnālu var lasīt internetā šeit

02.03.2011 LMB semināri mērniekiem un projektētājiem (1)

Latvijas Mērnieku biedrība izsūtījusi informāciju par LMB organizētajiem mērnieku semināriem. To ilgums paredzēts 8 akadēmiskās stundas, norises vieta - Āzenes 16 - 105, dalības maksa 12 Ls+PVN tiem, kas nav LMB biedri, 6 Ls+PVN - LMB biedriem. Sīkāka informācija pievienotajā dokumentā

01.03.2011 Beidzies derīguma termiņš nepārreģistrētajiem sertifikātiem (1)

Saskaņā ar pagājušā gada novembrī pieņemtajiem MK noteikumiem nr. 1011 par sertificēšanu, vakar beidzās derīguma termiņš sertifikātiem topogrāfijā, būvdarbu ģeodēzijā un ģeodēziskajos pamatdarbos, kuri bija izsniegti līdz noteikumu spēkā stāšanās dienai. Līdz 1. februārim sertificēšanas institūcijām sertifikātu īpašnieki varēja iesniegt pieteikumus sertifikātu pārreģistrācijai, pats pārreģistrēšanas process norisinājās līdz februāra beigām. 

 

01.03.2011 Bruneja izveidojusi 3D modeli

Bruneja izveidojusi valsts 3D digitālā reljefa modeli, izmantojot LIDAR lāzerskenēšanas tehnloģiju. Tas esot padarījis Bruneju par vienu no vislabāk kartētajām valstīm pasaulē. 3D modelis Brunejā esot daļa no Nacionālā Attīstības plāna 2007. - 2012. gadam. 

01.03.2011 Krievija un Izraēla plāno kopīgu satelītu būvi

Krievija un Izraēla apsver iespējas sadarboties komunikācijas un attālinātās zondēšanas satelītu ražošanā. Paredzēts, ka abas valstis parakstīs sadarbības līgumu kosmosa tehnoloģiju jomā, un, pēc Krievijas kosmosa aģentūras vadītāja Anatolija Perminova vārdiem, Krievija esot gatava to parakstīt jau uzreiz, bet pagaidām nogaidīt izvēlējusies Izraēla. Jau līdz šim starp abām valstīm pastāvējusi neliela sadarbība šajā jomā, Krievija arī iegādājusies Izraēlā ražotas bezpilota lidmašīnas savu bruņoto spēku vajadzībām. Avots

28.02.2011 Krievija palaidusi GLONASS-K satelītu

Krievija sestdien no Pļeseckas kosmosa centra veiksmīgi nogādājusi orbītā Glonass-K tipa navigācijas satelītu. GLONASS-K satelīts, kura paredzamais kalpošanas laiks ir desmit gadu, sūtīs uz Zemi 5 veidu signālus - četrus militārajās L1 un L2 frekvencēs un vienu civilajā L3 frekvencē. Lai pabeigtu GLONASS sistēmas izveidi, Krievijai šogad vēl jāpalaiž 3 GLONASS-M tipa satelīti. Avots

26.02.2011 Jauns LMB Sertificēšanas centra vadītājs (3)

Ceturtdien, 24.februārī, Latvijas Mērnieku biedrības valdes sēdē pēc pretendentu izvērtēšanas par Sertificēšanas centra vadītāju vienbalsīgi tika apstiprināts Māris Kaļinka. Ivars Nudiens informēja ka turpinās sertificēto personu uzraudzības process, tajā skaitā sertificētajām personām tiek izsūtīti ikgadējie rēķini uzraudzības procesa izdevumu segšanai.
Armands Auziņš informēja par MK noteikumu projekta „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” izstrādes gaitu, bet Mārtiņš Reiniks un Kaspars Kojalovičs par MK noteikumu projekta „Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas noteikumi” apspriedes gaitu. Pie abiem noteikumu projektiem darbs turpinās. Mārtiņš Pošivs un Rinalds Smilga informēja par Zemes kadastrālās uzmērīšanas MK noteikumu gaitu un drīzumā nolēma organizēt LMB konferenci, lai diskutētu par šo noteikuma projektu un LMB viedokli.
Sēdes noslēgumā tika izskatīts iesniegums un vienbalsīgi nobalsots par jauno biedru uzņemšanu.
Pēc biedru aicinājumiem LMB sagatavos un drīzumā piedāvās pieteikties mērnieku semināriem par Ģeodēziju, Zemes ierīcību un Zemes kadastrālo uzmērīšanu.

Kaspars Kojalovičs

25.02.2011 Kartes kā dizaina elements

Kā izrādās, kartes mūsdienās uzdrukātas uz visdažādākajiem sadzīves priekšmetiem. Portāls NeoGeo.lv apkopojis interesantas fotogrāfijas no interneta šeit

25.02.2011 Latvijas Valsts Mežu konkurss

AS „Latvijas valsts meži” izsludina konkursu AS LVM NI/2011/122/i par AS „Latvijas valsts meži” tiesiskajā valdījumā esošo zemes vienību ar

kadastra apzīmējumiem 9490 004 0098, 9490 007 0088, 9490 007 0086,
9490 007 0087, 9490 002 0114, 9490 001 0048, 9490 001 0077, 9490 001
0076, kas atrodas Smiltenes novada Variņu pagastā, ārējo robežu
atjaunošanu. Paredzamā līgumcena ir vienāda ar 3000 latu bez PVN vai lielāka, bet
mazāka par 20 000 latu bez PVN. Piedāvājumus jāiesniedz līdz 7. martam, 17:30.

24.02.2011 E-žurnāls "Aerial Mapping 2011"

 Internetā pieejams Professional Surveyor Magazine pielikums, kas veltīts aero kartēšanai - "Aerial Mapping 2011". Ar to iespējams iepazīties šeit

24.02.2011 LĢIA prezentācijas LU zinātniskajā konferencē

 Latvijas Universitātē no 2011. gada janvāra līdz martam norisinās ikgadējā 69. zinātniskā konference. No 2. līdz 11. februārim notikušajās ģeogrāfijas, kā arī fizikas, astronomijas nozaru sekcijās ar ziņojumiem piedalījās arī vairāki Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras darbinieki. 

Sekcijā Ainavu pētījumu aktualitātes uzstājās Z.Cekula ar ziņojumu „Vietvārdi kā nozīmīga nemateriālā kultūrvēsturiskā mantojuma sastāvdaļa: mežu nosaukumi”, savukārt sekcijā Ģeomātika (ĢIS un tālizpēte) - A. Ratkevičs ar ziņojumu „Atjaunotās Latvijas valsts robežu demarkācija (redemarkācija) 1991.-2011. gads”, V.Strautniece ar ziņojumu „Latvijas Vietvārdu datubāze un tās publiskā versija”, J. Zvirgzds ar ziņojumu „RTK korekciju precizitāte LatPos sistēmā”, A. Celms un A. Ratkevičs ar ziņojumu „Ģeodēzisko instrumentu un tehnoloģiju kalibrācijas poligoni un bāzes komporātori”. Ģeomātikas sekcijas prezentācijas pieejamas:  http://www.lu.lv/69konference/prezentacijas/geomatika/
 
Latvijas Universitātes 69. Zinātniskās konferences ģeoloģijas, ģeogrāfijas un vides zinātnes referātu tēžu krājums elektroniski ir pieejams: 
 
Astronomijas un ģeodēzijas sekcijas 2. sēdē tika sniegti sekojoši ziņojumi:
J. Kaminskis, J. Klētnieks „Virsmu konformie pārveidojumi K.F. Gausa un M.G. Paukera darbos”;
K.Kosenko, J.Zvirgzds „Ģeodēzisko mērījumu nodrošināšana ar LatPos”;
I. Aleksejenko, M. Kaļinka „Lauka datu apstrāde un sākotnējā analīze 1. klases nivelēšanas tīklā”;
I. Aleksejenko „Gravimetrisko anomāliju analīze uz 1. klases nivelēšanas līnijām”;
J. Kaminskis „Baltijas kvaziģeoīda aprēķināšana”.
 
Informāciju sagatavojis:
Arnis Krišjānis,
LĢIA Ģeodēzijas un kartogrāfijas departamenta vecākais eksperts.
Tālrunis: +371 67064271
E-pasts: arnis.krišjānis@lgia.gov.lv

22.02.2011 VZD jauns pakalpojums – iespējamās kadastrālās vērtības aprēķināšana (1)

 No 01.02.2011. Valsts zemes dienests (VZD) piedāvā klientiem jaunu maksas pakalpojumu – iespējamās kadastrālās vērtības aprēķināšana.

Pakalpojums ir paredzēts klientiem, kuri plāno darbības ar nekustamo īpašumu (zemes sadali, apvienošanu, apbūvi,  nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu, komunikāciju izbūvi, jaunu apgrūtinājumu reģistrēšanu u.c.) un vēlas noskaidrot kā plānotās aktivitātes ietekmēs īpašuma kadastrālo vērtību.
Jaunais pakalpojums ļauj noskaidrot arī kāda būs ēkas vai dzīvokļa kadastrālā vērtība, ja aprēķinā tiks ņemti vērā šī gada apstiprinātie grozījumi Kadastrālās vērtēšanas noteikumos, kuri stāsies spēkā 2012.gadā. Šie grozījumi paredz vairāku samazinošo korekcijas koeficientu pielietošanu ēku un dzīvokļu vērtēšanā, piemēram, garāžām, pazemes autostāvvietām, koplietošanas, pagrabstāva un pirmā stāva telpām, terasēm u.c.
Iespējamās kadastrālās vērtības aprēķinu var pasūtīt Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētam nekustamajam īpašumam, dzīvokļa īpašumam, zemes vienībai, zemes vienības daļai, būvei, telpu grupai vai plānošanas procesā esošiem objektiem (piemēram,  jaunām zemes vienībām, ēkām u.c.).
Pakalpojumu var pieprasīt ikviena persona ikvienā VZD klientu apkalpošanas vietā.  
Pieprasot pakalpojumu, iesniegumā par vērtējamo objektu klientam jānorāda objekta  kadastra apzīmējums vai adrese un vēlamie (iespējamie) objektu raksturojošie dati, piemēram, nekustama īpašuma lietošanas mērķi un to platības, apgrūtinājumi un to aizņemtās platības, ēkas fiziskais stāvoklis, ēkas būvniecības gadījumā zemes vienības kadastra apzīmējums, ēkas dati u.c. 
Maksa par pakalpojumu ir Ls 18 par vienu vērtību. Iespējamo kadastrālo vērtību aprēķina piecu darba dienu laikā
VZD uzsver, ka aprēķinātajai iespējamai  kadastrālajai  vērtībai ir tikai informatīvs raksturs un tā nav izmantojama valsts nodevas noteikšanai, privatizācijai , nekustamā īpašuma nodokļa apmēra noteikšanai u.c. tiesisku attiecību kārtošanai.  
Informācija par VZD klientu apkalpošanas vietām ir pieejama VZD mājas lapā www.vzd.gov.lv
 
 
TM Administratīvais departaments 
Tālr. 67036739
e-pasts: Natalija.Sivko@tm.gov.lv
 

22.02.2011 Jauni "Latvijas Valsts Ceļu" konkursi (1)

 "Latvijas Valsts Ceļi" izsludinājuši jaunus ceļu uzmērīšanas konkursus par vairākiem ceļu posmiem (konkursu identifikācijas numurs: LVC2011/32/AC). Pretendentiem savi piedāvājumi jāiesniedz līdz 4. martam, Gogoļa ielā 3. 

21.02.2011 Aktualizēts LĢIA Karšu pārlūks

 LĢIA ziņo, ka Karšu Pārlūka testa versijā atjaunoti topogrāfisko karšu dati – 123 karšu lapas mērogā 1:10 000 un 43 karšu lapas mērogā 1:50 000.

 
Patreiz Karšu Pārlūkā ir skatāmas 436 3.izdevuma (2009.-2011.gads) karšu lapas mērogā 1:10 000, pamatā Latvijas Centrālajā un Kurzemes dienvidrietumu daļā, bet pārējā teritorijā ir skatāma iepriekšējā, 2.izdevuma (2005.-2009.gads), informācija.

18.02.2011 Šodien LKĢA kopsapulce

 Šodien, plkst. 14.30, Alberta ielā 10 notiek Latvijas Kartogrāfu un Ģeodēzistu asociācijas kopsapulce. 

16.02.2011 Mainīti kadastrālās vērtēšanas noteikumi

Ministru kabinets pieņēmis grozījumus noteikumos, kas skar nekustamā īpašuma kadastrālo vērtēšanu. Ticis mainīts kadastrālās vērtības aprēķins, kā arī ieviests jauns nekustamā īpašuma lietošanas mērķis - neapgūta apbūves zeme. Vairāk par jaunajām izmaiņām VZD mājaslapā.

16.02.2011 Maskavieši varēs sekot sniega tīrīšanai online

Maskavas iedzīvotāji no nākamā gada ziemas varēs sekot līdzi ielu sniega tīrīšanas darbiem internetā, operatīvi zinot, kuras ielas ir tīrītas. To plāno nodrošināt ar GLONASS palīdzību, ar ko aprīkos visas sniega tīrīšanas iekārtas. Dažviet Maskavā šī sistēma jau darbojas. 

Vairāk

15.02.2011 LMB meklē sertificēšanas centra vadītāju (12)

LMB izsludinājusi pieteikšanos uz  Sertifikācijas centra vadītāja amata konkursu LMB biedriem līdz 22. februārim. Obligāta prasība pretendentiem: augstākā izglītība mērniecības nozarē. Augstākā izglītība ģeodēzijā un papildus izglītība jurisprudencē, kā arī zināšanas par ISO standarta principiem un valsts standartu LVS EN ISO/IEC 17024:2005 tiks uzskatītas par priekšrocību. CV un motivācijas vēstuli sūtīt uz lmb_biedriba@gmail.com. 

14.02.2011 Lielbritānijā sākta solārās enerģijas potenciāla kartēšana

 Lielbritānijā sākta solārās enerģijas potenciāla kartēšana - ar šīs tehnikas palīdzību tiek noteikts saules enerģijas paneļu iespējamā efektivitāte, izvietojot tos uz dažādu ēku jumtiem. Mērķis ir noskaidrot, kuras ir Lielbritānijā perspektīvākās ēkas saules enerģijas ražošanai. Kartēs tiek atainota solārās enerģijas radīšanai lietderīgā jumtu platība katram konkrētam īpašumam. Sīkāk (ar ilustrāciju) par šo interesanto kartēšanas veidu iespējams lasīt šeit

14.02.2011 LĢIA piedāvā jaunas ortofotokartes

 Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra līdz janvāra beigām bija pabeigusi apstrādāt 29% no pērngada aerofotografēšanas ciklā uzņemtās Latvijas teritorijas un šo teritoriju ortofotokartes jau pieejamas lietotājiem. Informāciju par pieejamajiem datiem var redzēt LĢIA produktu un pakalpojumu mājas lapā

Sviitra
Jaunākais citās sadaļās
Sviitra
Mērnieku laika ziņas
Arrow_left 2021. gada janvāris Arrow_right
P O T C P S S
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Šodiena 2021. gada 17. janvāris

Vārda diena:

Tenis, Dravis
Jaunākie komentāri
Sviitra
© 2008 mernieks.lv, epasts: redakcija@mernieks.lv
Visa portālā ievietotā informācija un materiāli (tai skaitā raksti,attēli,video u.c.) pieder to autoriem. Pārpublicēšana bez saskaņošanas un atsauces stingri aizliegta. Visiem portālā ievietoajiem datiem ir tikai informatīvs raksturs, un tie izmantojami tikai izziņas, izglītības un informatīviem nolūkiem. Redakcija neuzņemas saistības par iespējamo informācijas neatbilstību patiesai situācijai. Redakcija neuzņemas atbildību par portāla lietotāju ievietoto informāciju. Ievietojot komentāru, tā autors atzīst, ka piekrīt komentēšanas noteikumiem, uzņemas atbildību par tās saturu, kā arī apņemas pret redakciju neizvirīt nekādas pretenzijas par komentāru satura rediģēšanu vai dzēšanu.