Labs nāk ar gaidīšanu, silts ar sildīšanu
Veciits_meklesana
Aktuālais jautājums
 
Ievads nozarē
Terminu vārdnīca
Par portālu
Pasūtītājiem
 
Likumdošana
Mērniecībā
Zemes ierīcībā
Kartogrāfijā
Ģeodēzijā
Mērnieku saraksts
ADTI uzturētāji
Iepirkumi
Konkursi
Rezultāti
 
Jaunumi
Latvijā
Pasaulē
Augstskolās
Mērnieku biedrībā
LKĢA
Būvniecībā
Nekustamie īpašumi
Īsumā
Pētījumi
Vēsture
Tehnoloģijas
Izklaide
 
Pakalpojumi
Mērniecības instrumenti
Dati darbam
Pārrēķinu kalkulatori
Saites
Forums Galerija Blogi Sludinājumi
Sviitra

04.10.2010 Latvijas Valsts Mežu konkurss

Latvijas Valsts Meži izsludina konkursu LVM NĪ/2010/457/I par kadastrālās uzmērīšanas darbu veikšanu Kandavas novada Vānes pagastā 2572.3 ha kopplatībā. Piedāvājumu iesniegšana: līdz 13. oktobrim, plkst, 11.00.

04.10.2010 Par topogrāfiskās informācijas apriti Cēsu novadā (33)

Cēsu novadā kopš 29. septembra stājušies spēkā saistošie noteikumi Nr.27 „Par topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Cēsu novadā”, kā arī „Maksas pakalpojumi par topogrāfiskās informācijas apriti”. Piedāvājam iepazīties ar noteikumiem pielikumos:

Par topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Cēsu novadā

Maksas pakalpojumi par topogrāfiskās informācijas apriti

01.10.2010 Par LMB priekšsēdētāju ievēlēts Jānis Klīve (10)

Vakar notika Latvijas Mērnieku biedrības otrreiz atkārtoti sasauktā kopsapulce, kurā par LMB priekšsēdētāju tika ievēlēts Jānis Klīve, kurš balsojumā pārspēja otru pretendenti - Baibu Ziemeli. Par valdes locekļiem no jauna ievēlēti Ivars Nudiens, Baiba Ziemele, Rinalds Smilga un Mārtiņš Reiniks. Kopsapulcē tika pieņemts arī lēmums tos LMB biedrus, kuri nav apmeklējuši pēdējās 3 biedrības kopsapulces, izsaukt uz valdes sēdi.

29.09.2010 MK pieņēmis grozījumus par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju

Valsts Zemes dienests informējis Latvijas Mērnieku biedrību un Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociāciju par jaunjiem, 7. septembrī pieņemtajiem grozījumiem Ministru kabineta noteikumos par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju, ar kuriem papildināti nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu veidi - valsts robežas josla, pierobežas josla un pierobeža. Vairāk skatīt pievienotajā vēstulē.

29.09.2010 Sākusies Ziemeļvalstu ģeodēziskās komisijas (NKG) Ģenerālā Asambleja

Ziemeļvalstu ģeodēziskās komisijas (NKG) Ģenerālā Asambleja šonedēļ no 27. līdz 30. septembrim notiek Norvēģijā jau trešo reizi kopš tās nodibināšanas 1953.gadā. Asamblejas tiek organizētas regulāri ar periodu reizi četros gados kādā no dalībvalstīm. Šajā sanāksmē piedalās vairāk kā 75 ziemeļvalstu vadošie ģeodēzijas speciālisti. Asamblejas atklāšanas uzrunu un sekmīgu darbu novēlēja Norvēģijas valsts kartēšanas aģentūras ģenerāldirektore Anne Cathrine Frostrup       ( http://www.statkart.no/ ), kuras sastāvā atrodas četras nodaļas:
1.    Ģeodēzijas institūts,
2.    Kartēšanas un kadastra nodaļa,
3.    Zemju reģistrs,
4.    Hidrogrāfijas dienests.

Par darbu 4 gadu periodā pārskatus sniedz tehniskās darba grupas. Kā pirmā atskaiti sniedz Augstuma tīkla darba grupa, kas strādā ar vienota augstuma tīkla ieviešanu reģionā.
Otrā par savu veikumu ziņo Ģeodinamikas darba grupa, kuras uzdevumos centrālo lomu nosaka Fennoskandijas pēc ledus laikmeta pacelšanās process, kas atspoguļojas arī smaguma spēka lauka izmaiņās.
Trešo atskaiti sniedz Pozicionēšanas un atskaites tīklu darba grupa, kur galvenā uzmanība tiek veltīta globāliem telpiskajiem koordinātu atskaites tīkliem, organizējot atsevišķas GPS novērojumu sesijas jeb kampaņas, kā, piemēram, 2008.gada rudenī.
Zinātnisku pārskatu sniedz M.Poutanen par Ziemeļvalstu ģeodēziskās novērošanas sistēmu (NGOS), kas nākotnē varētu izvērsties atsevišķos vairākos projektos, sniedzot ieguldījumu globālu uzdevumu veikšanā saistībā ar klimata izmaiņām.
Tālāk atskaiti sniedz Ģeoīda noteikšanas darba grupas vadītājs Dag Solheim, atzīmējot plašo veikumu gravimetrijas datu apkopošanā un jaunu globālu kosmisko pavadoņu misiju datu pieejamību. Tas ir veids kā sasaista ģeodēziskos augstuma un plaknes tīklus, sniedzot augstuma atskaites līmeņvirsmas, kad tiek veikti mērījumi ar GNSS instrumentiem. Nākošie ģeoīda modeļi ir jābalsta uz globālajiem smaguma spēka lauka modeļiem, kas iegūti izmantojot jaunos globālos datus no kosmiskās misijas GOCE novērojumiem.
Kā atsevišķi virzieni vēl NKG darbā tiek atzīmēti divi projekti: NORPOS, kas ir lielā mērā līdzīgs mūsu LatPos sistēmai, tikai lielākā teritorijā un VLBI (Ļoti garas bāzes interferometrija), kur vieni no virzošajiem spēkiem mūsu reģionā ir zinātnieki no Onsalas kosmiskās observatorijas Čalmersa Tehnoloģiskā universitātē, Zviedrija.
(Skat.: Asamblejas programma: http://www.statkart.no/d2Xy_wZLQ0y.ips )

27.09.2010 Valsts zemes dienests modernizējis Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmu

Valsts Zemes dienests modernizējis Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmu. Jaunā sistēma ir ērtāka lietotājiem un atbalsta jaunus adrešu reģistra formātus, kā arī papildināta ar jaunām funkcijām, kas nodrošina pašvaldībām nepieciešamo administratīvo teritoriju robežu telpisko datu un robežu aprakstu sagatavošanu - sniegšanu. VAR IS datu lietotāji ir valsts un pašvaldību institūcijas, komersanti, kā arī vairums valsts reģistru. Šo reģistru skaitā ir Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēma, Valsts vienotā datorizētā zemesgrāmata, Iedzīvotāju reģistrs (kura datus izmanto Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra), Uzņēmumu reģistrs, Pašvaldību vienotā informācijas sistēma u.c. Valsts adrešu reģistra dati bez maksas ir pieejami VZD datu izplatīšanas portālā www.kadastrs.lv.

24.09.2010 Graustu iemītnieki izveido karti savam rajonam

Kāds pavisam neparasts notikums noticis Kenijā - tur kāda galvaspilsētas Nairobi graustu rajona iemītnieki paši izveidojuši sava rajona karti, jo valdības kartēs tas līdz šim bijis tumšais plankums, lai arī apvidū dzīvo tūkstošiem cilvēku. Padsmit no viņiem, ar nevalstiskās organizācijas atbalstu, ar GPS tehnoloģiju atzīmējuši koordinātas ceļiem, klīnikām un citiem objektiem, pēc tam augšuplādējuši karti Open Street Map lapā.

Vairāk

24.09.2010 Tuvojas InterGeo konference

No 5. līdz 7. oktobrim notiks gadskārtējā Intergeo konference, kura šoreiz risināsies Ķelnē. Konferences pamattemats šogad būs: "Zināšanas un rīcība planētai Zeme". Savu piedalīšanos konferencē apstiprinājis arī Esri prezidents Džeks Dendžermonds.

Vairāk

21.09.2010 Ķekavas novada domes konkurss (2)

Ķekavas novada domes konkursā ĶND 2010/19 uzvarējusi SIA "Ģeopols" ar piedāvāto summu bez PVN: 5 888,88 LVL.

20.09.2010 GIM pēta kadastra attīstības perspektīvas (1)

Žurnāls GIM International publicējis rakstu par Kadastra attīstību un modernizāciju, kurā
5 pasaulē atzīti speciālisti piedāvā savu redzējumu par kadastra attīstību līdz 2034. gadam. Ar rakstu var iepazīties šeit.

20.09.2010 Nekustamo īpašumu nosaukumus varēs saglabāt arī turpmāk

Atsaucoties uz 15.septembrī publicēto informāciju laikrakstā „Latvijas Avīze”, izskanējusi neprecīza informācija par  māju  nosaukumu likvidēšanu un adrešu piešķiršanu. Valsts zemes dienests (turpmāk – VZD) informē, ka pašvaldību un iedzīvotāju satraukumam par to, ka īpašumiem tiek atņemti vēsturiskie nosaukumi nav pamata. Ministru kabineta noteikumi, kas paredz, ka māju nosaukumi drīkstēs būt tikai individuālajām sētām ārpus ciematiem, bet pilsētu un ciemu teritorijās visām mājām ir jāpiešķir numurs, kas piesaistīts ielas nosaukumam nenosaka, ka tiek atņemti īpašumu nosaukumi. Tāpat ēku īpašniekiem nav jāsteidz izmaiņas adresē reģistrēt Zemesgrāmatā.

Šobrīd spēkā esošie  Adresācijas sistēmas noteikumi nosaka, ka pilsētu un ciemu teritoriju daļās, kur ir ielas, apbūvei paredzētajai zemes vienībai vai ēkai piešķir numuru ar piesaisti ielas nosaukumam. Pilsētu un ciemu teritoriju daļās, kur nav ielu, līdz ielu izveidei apbūvei paredzētajai zemes vienībai vai ēkai saglabā vai piešķir nosaukumu. Mēneša laikā pēc ielu izveides un nosaukumu piešķiršanas tām pašvaldības dome vai tās pilnvarota institūcija pieņem lēmumu par apbūvei paredzētās zemes vienības vai ēkas nosaukuma maiņu, aizstājot to ar numuru un piesaistot ielas nosaukumam. VZD norāda, ka šāda norma nav principiāli jauna.

VZD norāda, ka īpašuma nosaukums un adrese nav viens un tas pats. Adresi piešķir īpašumā ietilpstošajam adresācijas objektam – ēkai vai apbūvei paredzētai zemes vienībai. Jau šobrīd daudziem īpašumiem ir piešķirti to vēsturiskie nosaukumi, bet šo īpašumu sastāvā esošajiem adresācijas objektiem katram sava adrese. Vienā īpašumā var ietilpt vairākas ēkas ar pilnīgi atšķirīgu funkcionalitāti, piemēram, dzīvojamā ēka, izglītības iestāde, tirdzniecības ēka u.tml. Pat ja šīs ēkas atrodas uz vienas zemes vienības un pieder vienam īpašniekam, katrai no tām būs sava adrese.

Attiecībā uz plašsaziņas līdzekļos minētajiem finansiālajiem izdevumiem, kas varētu rasties iedzīvotājiem, jo pēc pašvaldības lēmuma saņemšanas mājas īpašniekam ir jādodas uz Zemesgrāmatas nodaļu, lai iesniegtu nostiprinājuma lūgumu, paskaidrojam, ka šāds apgalvojums nav pamatots. Normatīvie akti šobrīd neparedz obligātu īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu maiņu gadījumos, kad tiek mainīta adrese. Tādējādi līdz adreses maiņai izdotie dokumenti (piemēram, zemesgrāmatu apliecības), kuros ir fiksēta iepriekšējā adrese, joprojām ir spēkā esoši un to maiņa veicama tikai tad, ja to vēlas pats dokumenta turētājs.

Informāciju par notikušajām izmaiņām Valsts adrešu reģistrā vairums valsts reģistru saņem automātiski datu apmaiņas ietvaros. Šo reģistru skaitā ir Nekustamo īpašumu valsts kadastra informācijas sistēma, Valsts vienotā datorizētā zemesgrāmata, Iedzīvotāju reģistrs (kura datus izmanto Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra), Uzņēmumu reģistrs, Pašvaldību vienotā informācijas sistēma u.c. Arī Latvijas Pasts savā informācijas sistēmā periodiski aktualizē adrešu informāciju atbilstoši Valsts adrešu reģistra datiem.

Informāciju sagatavoja Valsts zemes dienests

 

20.09.2010 RTU Ģeomātikas katedra aicina uz absolventu salidojumu

Sakarā ar to, ka 2011.gadā būs 20-gadi kopš ģeodēziskās izglītības atjaunošanas, 2011.g. 16.jūnijā RTU Ģeomātikas katedra organizē absolventu salidojumu.
Pieteikšanās pa tālr. 67 089263, vai uz e-pastu: janis.strauhmanis@navigator.lv, vai personīgi. Dalības maksa 5 Ls.

17.09.2010 Vai atrasta lēta alternatīva lāzerskenēšanai? (1)

Kāda Jaunzēlandes kompānija Aero apgalvo, ka tai izdevies rast krietni lētāku alternatīvu lāzerskenēšanai. Aero piedāvā programmu, ar kuras palīdzību iespējams izveidot dažādu objektu 3D modeļus no pietiekami kvalitatīvām digitālajām fotogrāfijām, tai skaitā pat ar labāko mobilo telefonu modeļiem uzņemtām. Sistēma nosaukta par Aeroscan, vairāk par to var izlasīt šeit.

16.09.2010 VZD piedāvās jaunus kadastrs.lv pakalpojumus

Valsts Zemes Dienestā šodien notiek apspriede speciālistu lokā par VZD izstrādātajiem jaunajiem pakalpojumiem portālā www.kadastrs.lv, kurus plānots ieviest tuvākajā laikā. Paredzētie jaunie datu portāla pakalpojumi būs šādi:

1)      Iespēja sagatavot izdruku ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra (turpmāk -
kadastra) informāciju zemes kadastrālās uzmērīšanas veikšanai (teksta un telpiskie
dati, tajā skaitā iespēja saglabāt telpiskos datus DGN, DWG vai SHP formātā);

2)      Iespēja sagatavot izdruku ar kadastra informāciju zemes topogrāfiskās
uzmērīšanas veikšanai (teksta un/vai telpiskie dati, tajā skaitā iespēja saglabāt
telpiskos datus DGN, DWG vai SHP formātā);

3)      Kadastra telpisko datu lejupielāde – būs iespēja saglabāt kadastra telpiskos
datus DGN, DWG vai SHP formātā par jebkuru zemes vienību Latvijā. Šis pakalpojums būs pieejams ikvienam interesentam, t.sk., arī ar zemes mērniecību nesaistītām personām.

15.09.2010 Atkārtoti sasaukta LMB kopsapulce (24)

Latvijas Mērnieku biedrība izplatījusi paziņojumu, ka, sakarā ar kvoruma trūkumu LMB 9. septembra biedru pilnsapulcē, kopsapulce tiek sasaukta atkārtoti 2010. gada 30. septembrī plkst.16:00- RTU, 132. auditorijā, Āzenes ielā 16-105, Rīgā. Kopsapulces darba kārtībā paredzētas LMB valdes locekļu un valdes priekšsēdētāja vēlēšanas, kā arī debates, ziņojumi un citi jautājumi.

13.09.2010 Krustpils novada pašvaldības konkurss

Krustpils novada pašvaldība izsludinājusi konkursu par mērniecības darbiem Krustpils novadā (nr. KNP 2010/16). Piedāvājumus jāiesniedz līdz 23. septembrim, plkst. 10.00.

10.09.2010 VZD sāk darbu pie augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas MK noteikumu izstrādes

Valsts Zemes dienests uzsācis darbu pie augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas Ministru kabineta noteikumu izstrādes, ko paredz Ģeotelpiskās informācijas likums. VZD izsūtījuši vairākām organizācijām izvērtēšanai un priekšlikumu sniegšanai augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas specifikācijas projektu, kam pamatā ir "CAD standarts", ko izstrādājusi Latvijas Mērnieku biedrība kopā ar SIA "Mikrokods". Ģeotelpiskās informācijas likums paredz, ka minētie MK noteikumi jāizdod līdz 2011. gada 30. jūnijam.

09.09.2010 Liks obligāti ierakstīt īpašumu zemesgrāmatā

Tieslietu ministrijai kopā ar Latvijas Pašvaldību savienību būs jāizstrādā tiesību dokumenta projekts, kurā īpašniekam noteiktu pienākumu "saprātīgā termiņā" ierakstīt nekustamo īpašumu zemesgrāmatā. Patlaban zemesgrāmatā ierakstīta tikai aptuveni piektā daļa no visiem nekustamajiem īpašumiem (VZD datu bāzē reģistrēti 5,6 miljoni, bet zemesgrāmatā - 1,15 miljoni). Vairāk

07.09.2010 VZD skaidrojums par darbu VZD lasītavā (3)

Pielikumā pievienotajos jpg failos pieejams skaidrojums par darbu VZD arhīva lasītavā:

-          par pieteikšanos darbam dienesta arhīva lasītavā procedūru;

-          par maksas piemērošanu par arhīva lietu sagatavošanu izmantošanai
dienesta arhīva lasītavā, ja netiek pasūtītas kopijas;

-          par rēķinu par arhīva lasītavā izmantoto arhīva dokumentu kopiju
izgatavošanu sagatavošanas un saņemšanas kārtību.03.09.2010 Krievija palaidusi jaunus GLONASS satelītus (2)

Krievija no Baikonūras kosmodroma palaidusi kosmosā trīs jaunus GLONASS satelītus -  no tiem divi darbosies, bet trešais būs rezervē. Kopumā Krievijai orbītā patlaban atrodas 26 GLONASS satelīti, no kuriem gan divi nedarbojas. Kopumā navigācijas servisu nodrošināšanai Krievijas teritorijai nepieciešami 18 satelīti, bet globālam mērogam - 24.

Avots

Sviitra
Jaunākais citās sadaļās
Sviitra
Mērnieku laika ziņas
Arrow_left 2019. gada augusts Arrow_right
P O T C P S S
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
Šodiena 2019. gada 19. augusts

Vārda diena:

Melānija, Imanta
Jaunākie komentāri
Sviitra
© 2008 mernieks.lv, epasts: redakcija@mernieks.lv
Visa portālā ievietotā informācija un materiāli (tai skaitā raksti,attēli,video u.c.) pieder to autoriem. Pārpublicēšana bez saskaņošanas un atsauces stingri aizliegta. Visiem portālā ievietoajiem datiem ir tikai informatīvs raksturs, un tie izmantojami tikai izziņas, izglītības un informatīviem nolūkiem. Redakcija neuzņemas saistības par iespējamo informācijas neatbilstību patiesai situācijai. Redakcija neuzņemas atbildību par portāla lietotāju ievietoto informāciju. Ievietojot komentāru, tā autors atzīst, ka piekrīt komentēšanas noteikumiem, uzņemas atbildību par tās saturu, kā arī apņemas pret redakciju neizvirīt nekādas pretenzijas par komentāru satura rediģēšanu vai dzēšanu.