Labs nāk ar gaidīšanu, silts ar sildīšanu
Veciits_meklesana
Aktuālais jautājums
 
Ievads nozarē
Terminu vārdnīca
Par portālu
Pasūtītājiem
 
Likumdošana
Mērniecībā
Zemes ierīcībā
Kartogrāfijā
Ģeodēzijā
Mērnieku saraksts
ADTI uzturētāji
Iepirkumi
Konkursi
Rezultāti
 
Jaunumi
Latvijā
Pasaulē
Augstskolās
Mērnieku biedrībā
LKĢA
Būvniecībā
Nekustamie īpašumi
Īsumā
Pētījumi
Vēsture
Tehnoloģijas
Izklaide
 
Pakalpojumi
Mērniecības instrumenti
Dati darbam
Pārrēķinu kalkulatori
Saites
Forums Galerija Blogi Sludinājumi
Sviitra

13.12.2010 Līdz zemes izpirkuma līguma noslēgšanai ar Latvijas Hipotēku un zemes banku atlicis mazāk kā mēnesis

Valsts zemes dienests (turpmāk – VZD) atgādina, ka līdz 2010.gada 30.decembrim, var noslēgt zemes izpirkuma (pirkuma) līgumu ar valsts akciju sabiedrību „Latvijas Hipotēku un zemes banka”, tie lauku apvidus zemes izpircēji, kuri ir saņēmuši VZD lēmumu par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu – neatkarīgi no lēmumā norādītā termiņa šā līguma noslēgšanai, kā arī tie pilsētas zemes izpircēji, kuri saņēmuši attiecīgās pilsētas Zemes komisijas lēmumu par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu - neatkarīgi no lēmumā norādītā termiņa šā līguma noslēgšanai.
VZD informē, ka lauku apvidus zemes koplietošanas gadījumā visiem koplietotājiem vienlaicīgi jāslēdz viens zemes izpirkuma (pirkuma) līgums. Līdz ar to, vēršam uzmanību, ka gadījumā, ja kāds no lēmumā par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu norādītajiem zemes koplietotājiem nevar ierasties valsts akciju sabiedrībā „Latvijas Hipotēku un zemes banka”, lai noslēgtu zemes izpirkuma (pirkuma) līgumu, to ir tiesīgs veikt zemes izpircēja pilnvarota persona.
Gadījumā, ja līdz 2010.gada 30.decembrim netiks noslēgts zemes izpirkuma (pirkuma) līgums ar valsts akciju sabiedrību „Latvijas Hipotēku un zemes banka”, gan pilsētas, gan lauku zemes izpircējs zaudēs iespēju izpirkt zemi par tās kadastrālo vērtību, kā arī zaudēs jau ieguldīto priekšapmaksu, kas veikta privatizācijas sertifikātos pirms zemes kadastrālās uzmērīšanas.
200 zemes lietotāji vēl nav izņēmuši VZD sagatavotos lēmumus par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu. VZD aicina tos izņemt un līgumu noslēgšanu ar valsts akciju sabiedrību „Latvijas Hipotēku un zemes banka” neatlikt uz pēdējo brīdi.
VZD papildus informē, ka neizpirkto apbūvēto zemi (ja uz zemes atrodas personai piederošas ēkas un būves), kā arī neizpirkto neapbūvēto zemi gadījumā, ja ar attiecīgo pašvaldību būs noslēgts zemes nomas līgums līdz 2011.gada beigām, varēs iegūt īpašumā Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma (turpmāk tekstā – Atsavināšanas likums) noteiktajā kārtībā. Ņemot vērā to, ka Atsavināšanas likumā nav noteikts termiņš valsts vai pašvaldības mantas, tai skaitā zemes atsavināšanai, tad personām nepastāv laikā terminēti ierobežojumi lietošanā bijušās zemes iegūšanai īpašumā.

Natālija Sivko
TM Administratīvā departamenta
pārstāve
Tālr. 67036739
e-pasts: Natalija.Sivko@tm.gov.lv

13.12.2010 Plāno uzlabot GLONASS precizitāti

Neraugoties uz neseno satelītu palaišanas neveiksmi, kas neļāva pabeigt GLONASS pozicionēšanas sistēmas globālo pieejamību, krievu zinātnieki kaldina jau nākamos plānus attiecībā uz sistēmas attīstību. Krievijas zinātņu akadēmijas Sibīrijas filiāle paziņojusi, ka plāno uzlabot GLONASS precizitāti no vairākiem metriem līdz dažiem centimetriem, kas ievērojami palielinās tās funkcionalitāti. Vairāk

10.12.2010 Aug DĀR satelītindustrijas ambīcijas

Dienvidāfrika uzstādījusi mērķi desmit gados kļūt par vadošo valsti Āfrikā kosmosa tehnoloģiju izpētē. Lai realizētu to, valstī nupat atvērta Nacionālā komosa aģentūra. Aģentūras sākumkapitālā jau ir divi mikrosatelīti, ar kuru palīdzību tiks novēroti laikapstākļi un paredzētas dabas katastrofas, noteiktas ūdens rezervju vietas. Vairāk

09.12.2010 Izgudrota ierīce, kas nodrošina navigāciju bez GPS

Ziemeļkarolīnas un Kārnegija Melona universitāšu pētnieki nākuši klajā ar jaunu izgudrojumu, kā ļaut darboties personīgajai navigācijas sistēmai arī tādās vietās, kur GPS ierīce nespēj uztvert satelīta signālus - piemēram, metro stacijās, pazemes tuneļos, alās vai ēkās. Proti, tā būs apaviem piestiprināma ierīce, kas ar portatīvā radara palīdzību mērīs pārvietošanās ātrumu un attālumu, tādējādi izsekojot ierīces nēsātāja atrašanās vietu. Vairāk par jauno izgudrojumu lasiet šeit.

08.12.2010 Google ievieš jaunu platformu klimata datu apstrādei

Google nākusi klajā ar kārtējo tehnoloģisko inovāciju - kompānija ieviesusi jaunu platformu Google Earth Engine, kas ļauj apstrādāt satelītu sniegtos datus par klimatu, tādā veidā palīdzot pētīt klimata un vides izmaiņas. Zinātnieki var analizēt lielus apjomus gan aktuālos, gan vēsturiskos satelītu datus. Īpašs uzsvars šajā kontekstā tiek likts uz cīņu ar mežu izciršanu, t.sk. ANO globālā pret atmežošanās plāna REDD ietvaros. Vairāk

08.12.2010 Iespēja 2D attēliem pievienot 3. dimensiju

Ģeoindustrijas speciālistiem ir parādījusies iespēja 2dimensionālās satelītu vai aero fotogrāfijas pārveidot 3dimensionālajās, ziņo GIM International. Jaunā metode piedāvājot reālistisku 3D efektu, kura vērošanai nav nepieciešamas īpašās 3D brilles. Tas ir noderīgi dažādās prezentācijās, demonstrācijās, plānošanā, utt. Vairāk informācijas

08.12.2010 LĢIA sākusi darbu pie jaunajām ortofotokartēm

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra sākusi Latvijas ortofotokaršu sagatavošanu no šogad veiktajā aerofotografēšanā iegūtajiem materiāliem. 2010.gada aerofotografēšanas materiālu apstrādē un ortofotokaršu sagatavošanā kā prioritāras noteiktas tās teritorijas, kurās 2007.-2008.gadā netika veikta aerofotografēšana.
Vairāk informācijas

06.12.2010 Krievijas satelīti iekrīt Klusajā okeānā - neizdodas pabeigt GLONASS izveidi (2)

Pēc svētdien notikušās neveiksmīgās Krievijas 3 satelītu palaišanas, kuru nesējraķete novirzījās no kursa un rezultātā pavadoņi iegāzās Klusajā okeānā, uz nenoteiktu laiku atlikta Krievijas globālās navigācijas sistēmas "GLONASS" izveides pabeigšana. Ja minētie 3 satelīti būtu nonākuši orbītā, tad GLONASS sistēma būtu pabeigta un tās signālu varētu uztvert visā pasaulē. Krievijas prezidents Dmitrijs Medvedevs uzdevis Ģenerālprokuratūrai pārbaudīt notikušā apstākļus un ziņot par personām, kas atbildīgas par šo neveiksmi. Vairāk

02.12.2010 Noslēgusies Eiropas pirmā LIDAR konference

30. novembrī un 1. decembrī notika Eiropas pirmā LIDAR kartēšanai veltītā konference, kurā piedalījās pārstāvji no 42 dažādām valstīm. Tajā tika apskatīti visdažādākie LIDAR izmantošanas veidi, ierīces un programmatūra. "Lāzerskeneri kļūst arvien mazāki, ātrāki un lētāki, un tas dod jaunas iespējas", jau konferences atklājumā paziņoja tās vadītājs Alastērs Makdonalds. Vairāk par konferenci var lasīt šeit.

01.12.2010 VZD informē par sadarbību ar licencētajām personām no 2011. gada

VZD mājaslapā izvietota informācija par VZD sadarbību ar licencētajām personām pēc 2011. gada 1. janvāra, kad zemes ierīcības vai kadastrālās uzmērīšanas licencēm beigsies derīguma termiņš. VZD norāda, ka 1 mēnesi pirms licences derīguma termiņa beigām mērniecībā licencētai personai, kurai ir sadarbības līgums ar VZD (vai nu par datu izsniegšanu vai kadastrs.lv abonēšanu) ir jāiesniedz jauns saraksts, kurā jānorāda strādājošā sertificētā mērnieka vārdu un uzvārdu, sertifikāta veidu un numuru, pretējā gadījumā VZD vai nu vienpusēji izbeigs līgumu (datu izsniegšanā) vai pārtrauks nodrošināt pieeju kadastrs.lv pilnai informācijai. Vairāk lasiet VZD mājaslapā.

01.12.2010 Lielbritānijā Twitter lietotāji veido valsts sniega segas karti

Interesants tehnoloģisks jauninājums sācis tikt lietots Lielbritānijā - Twitter lietotāju sniegtās ziņas par sniega segu dažādās valsts vietās tiek tūlītēji iekļautas online kartē. Tas ļauj operatīvi veidot sniega apstākļu karti. Lai piedalītos kartes veidošanā, Twitter lietotājiem vienkārši jāpievieno savam tvītam koda vārds #uksnow, kā arī pasta kods, pilsētas nosaukums vai ģeotags. Lietotāji var pievienot arī ziņas par sniega intensitāti un fotogrāfijas. Šādā veidā radīto Lielbritānijas sniega karti var aplūkot šeit.

01.12.2010 FIG jauns prezidents

Starptautiskajā Mērnieku Federācijā (FIG) mainījies prezidents - par jauno organizācijas vadītāju kļuvis Čīhejs Teo (CheeHai Teo), kas nomainījis savu priekšteci šajā amatā Stigu Enemarku. Enemarks vadīja FIG iepriekšējo 4 gadu periodā, bet Teo tika ievēlēts FIG kongresā šīgada aprīlī. Enemarka prezidentūras laiks tiek vērtēts kā ļoti veiksmīgs, tiek uzskatīts, ka viņam izdevies popularizēt mērnieka profesijas nozīmi pasaules mērogā, vadoties pēc principiem "stāvēt ar kājām uz zemes" un neattiekties pret neko pārlieku nopietni. Jaunais prezidents Teo ir Malaizijā dzimis un Austrālijā skolojies mērnieks, kurš solījis turpināt Enemarka vīziju prezidenta amatā. Svinīgā pilnvaru nodošanas ceremonija notika Kopenhāgenā. Vairāk

30.11.2010 Ķīnas ģeotelpiskās informācijas industrija turpina piedzīvot strauju kāpumu

Ķīnā arī ģeotelpiskā industrija turpina piedzīvot neticami strauju pieaugumu. Juanākie dati liecina, ka šogad ģeoinformācijas industrijas pieaugums Ķīnā jau pārsniedzis 25 % robežu, kopējo vērtību sasniedzot 100 miljardu juaņu apmērā. Šobrīd apmēram 400 000 cilvēku - tātad kā gandrīz piektā daļa Latvijas iedzīvotāju - strādā šajā nozarē, bet jauni uzņēmumi tiekot nodibināt gandrīz katru dienu. Vairāk par Ķīnas ģeotelpiskās informācijas industrijas fenomenu lasiet šeit.

29.11.2010 Maskavā notiks vērienīga izstāde "Neoģeogrāfija XXI - 2011"

Maskavā nākamā gada pavasarī (no 18. līdz 21. aprīlim) notiks starptautiska specializētā izstāde "Neoģeogrāfija XXI - 2011". Tajā plānots aplūkot aktuālākās izmaiņas pamatprincipos darbā ar ģeodatiem, kas ir pamatā ĢIS un kartogrāfijas nozarēm. Izstādes ietvaros notiks arī konference, kurā ar  savām prezentācijām uzstāsies gan vadošie Krievijas, gan ārvalstu zinātnieki un ĢIS tehnoloģiju izstrādātāji. Vairāk par izstādi iespējams lasīt šeit.

29.11.2010 Interaktīvā karte cenu situācijai ASV nekustamo īpašumu tirgū

Laikā, kad nekustamā īpašuma krīze joprojām nav pārvarēta, interesants informatīvs risinājums potenciālajiem pircējiem un investoriem izdomāts ASV - tur izveidota interaktīva karte, kas ataino situāciju ASV nekustamo īpašumu tirgū dažādās pilsētās (tiesa gan, vairākas no lielākajām pilsētām, kā, piemēram, Čikāga vai Detroita, kartē nav iekļautas), uzrādot informāciju par cenu izmaiņām pēdējā gada un pēdējo 5 gadu laikā, kā arī cenu krituma risku nākotnē. Karti var aplūkot šeit.

25.11.2010 Vācijā apmētā ar olām Google Street View pretinieku mājas

Viena no valstīm, kurā Google Street View serviss ir sastapis vislielāko pretestību, ir Vācija. Kamēr, piemēram, franči un briti ir samierinājušies ar savu māju attēlošanu street view servisā, Vācijā daudzi māju īpašnieki (ap 250 000) panākuši, ka viņu īpašumi Street View režīmā nav redzami - tie ir izpludināti. Tas savukārt izraisījis pretreakciju no Google Street View faniem - Vācijas pilsētā Esenē tie apmētājuši "izpludināto" māju fasādes ar olām un apķēpājuši ar uzrakstiem "Google is cool". Paši Google distancējušies no saviem atbalstītājiem, paziņojot, ka respektē cilvēku tiesības izņemt sava īpašuma attēlus no Google Street View. Interesanti, vai arī Latvijā būs cilvēki, kas tā rīkosies?

Vairāk

24.11.2010 Microsoft piesaka karu Google arī digitālo karšu jomā

Microsoft pēdējā laikā arvien asāk konkurē ar cita web sfēras giganta - Google produktiem. Ne vien meklētājs bing sāk kļūt arvien izplatītāks, tagad Bing sācis līst iekšā arī Google Maps lauciņā. Microsoft paziņojuši, ka tagad Bing Maps ir pieejams speciāls slānis "Open Street Map", kas ir atvērta karte jebkurai rediģēšanai - tas jau ticis nodēvēts par "karšu Wikipēdiju".

Vairāk par Bing Maps jauninājumu var lasīt šeit.

22.11.2010 Japāna izstrādā lētus satelītus jaunattīstības valstīm

Japāna sākusi izstrādāt lētu novērošanas satelīta modeli, kurš būs paredzēts jaunattīstības valstu tirgum. Satelīta cena plānota 5 reizes lētāka nekā pašreiz tirgū esošajiem un sasniegs ap 60 miljonus latu, tas noderēs gan plūdu postījumu , gan mežu izzušanas novērošanai, gan karšu veidošanai un līdzīgiem uzdevumiem. Kā iespējamie ieinteresētie pircēji tiek minēti Brazīlija, Indonēzija, Ēģipte, Kazahstāna un citas valstis. Patlaban vadošais satelītu ražotājs pasaulē ir ASV, tomēr japāņu galvenie konkurenti tieši cīņā par jaunattīstības valstu tirgu ir Eiropas konsorcijs EADS Astrium, kura akciju turētāji ir Spānijas un Francijas valdības, kā arī vācu uzņēmums Daimler AG.

Vairāk

22.11.2010 Uz kartogrāfijas bāzēta māksla

Spāņu mākslinieks Fernando Vičente uzgleznojis interesantas gleznas, par pamatu izmantojot vēsturiskas ģeogrāfiskās kartes - valstu, kontinentu un citu ģeogrāfisku vienību kontūras. Tā piemēram, Vičentes skatījumā Meksika pārtapusi par delfīnu, Āfrika - par afrikānietes galvu, Argentīna - par ziloņa galvu ar snuķi, utt. Viņa gleznojumus var aplūkot mākslinieka mājas lapā http://www.fernandovicente.es/ (sadaļā Pintura - Atlas).

17.11.2010 Krievijā attīstās GLONASS/GPS navigācija

Krievijā sākušas strauji attīstīties satelītu navigācijas iekārtas, jo to izmantojums publiskajā telpā kļūst aizvien plašāks. Tiek izsludināti arvien vairāk iepirkumu aprīkot valsts vai pašvaldības transporta līdzekļus, turklāt ne ar GPS, bet jau GLONASS/GPS. Tas lieti noder, lai optimizētu uzņēmējdarbību, piemēram, attiecībā uz loģistiku, lai rēķinātos ar sastrēgumiem ielās. Vairāk par GPS/GLONASS attīstību Krievijā var lasīt šeit (krievu val.).

Sviitra
Jaunākais citās sadaļās
Sviitra
Mērnieku laika ziņas
Sviitra_b
Arrow_left 2019. gada oktobris Arrow_right
P O T C P S S
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
Šodiena 2019. gada 14. oktobris

Vārda diena:

Minna, Vilhelmīne
Jaunākie komentāri
Sviitra
© 2008 mernieks.lv, epasts: redakcija@mernieks.lv
Visa portālā ievietotā informācija un materiāli (tai skaitā raksti,attēli,video u.c.) pieder to autoriem. Pārpublicēšana bez saskaņošanas un atsauces stingri aizliegta. Visiem portālā ievietoajiem datiem ir tikai informatīvs raksturs, un tie izmantojami tikai izziņas, izglītības un informatīviem nolūkiem. Redakcija neuzņemas saistības par iespējamo informācijas neatbilstību patiesai situācijai. Redakcija neuzņemas atbildību par portāla lietotāju ievietoto informāciju. Ievietojot komentāru, tā autors atzīst, ka piekrīt komentēšanas noteikumiem, uzņemas atbildību par tās saturu, kā arī apņemas pret redakciju neizvirīt nekādas pretenzijas par komentāru satura rediģēšanu vai dzēšanu.