Labs nāk ar gaidīšanu, silts ar sildīšanu
Veciits_meklesana
Aktuālais jautājums
 
Ievads nozarē
Terminu vārdnīca
Par portālu
Pasūtītājiem
 
Likumdošana
Mērniecībā
Zemes ierīcībā
Kartogrāfijā
Ģeodēzijā
Mērnieku saraksts
ADTI uzturētāji
Iepirkumi
Konkursi
Rezultāti
 
Jaunumi
Latvijā
Pasaulē
Augstskolās
Mērnieku biedrībā
LKĢA
Būvniecībā
Nekustamie īpašumi
Īsumā
Pētījumi
Vēsture
Tehnoloģijas
Izklaide
 
Pakalpojumi
Mērniecības instrumenti
Dati darbam
Pārrēķinu kalkulatori
Saites
Forums Galerija Blogi Sludinājumi
Sviitra

05.01.2011 VZD šablonu datne ZIP grafiskās daļas zīmēšanai (23)

 Elementu šablonu datne zemes ierīcības projekta grafiskās daļas zīmēšanai.

Lai vienkāršotu zemes ierīcības projekta grafiskās daļas izstrādes procesu Valsts zemes dienests ir sagatavojis un piedāvā lietot elementu šablonu datni, kura paredzēta Microstation V8 programmatūras lietotājiem, un piedāvā to lietot zīmējot zemes ierīcības projekta grafisko daļu. Minētā datne ir pieejama pielikumā „ZIP elem_sabl”.  Lietojot datni ir iespējams automātiski nodefinēt nepieciešamā elementa parametrus atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām datu sagatavošanas tehniskajām prasībām. Elementu šablonu datnes pievienošanas un izmantošanas pamācība redzama pielikumā PDF formā „lietošanas_pamaciba_ZIP_elem_sabl”. 

04.01.2011 VZD informē par jaunajām veidlapu formām (3)

 Lai nodrošinātu ātrāku pasūtījumu apstrādi, Valsts zemes dienests ir izstrādājisiesnieguma veidlapas formu atzinumam par zemes ierīcības projektu. Veidlapas formu Valsts zemes dienests iesaka izmantot sākot ar 2011.gada 1.janvāri, iesniedzot zemes ierīcības projekta grafisko daļu uz atzinumu (var iesniegt arī brīvas formas iesniegumu, norādot visu informāciju, kas ir iekļauta minētajā veidlapā). Iesniegums un projekta grafiskā daļa elektroniski jāiesniedz Valsts zemes dienesta reģionālās nodaļas klientu apkalpošanas centrā nosūtot to uz attiecīgo klientu apkalpošanas centra elektronisko pasta adresi vai iesniedzot klātienē Valsts zemes dienesta nodaļā, kuras darbības teritorijā zemes ierīcības projekts ir izstrādāts. Valsts zemes dienesta klientu apkalpošanas centru elektroniskās pasta adreses ir pieejamas līguma „Par Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas, ģeodēziskās informācijas un augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas izsniegšanu un reģistrēšanu” 5.pielikumā vai Valsts zemes dienesta mājas lapā internetā.

Lai nodrošinātu ātrāku pasūtījumu apstrādi, VZD ir sagatavojis arī iesnieguma veidlapas formu augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas (ADTI) darbu pārbaudei un saskaņošanai, kuru iesakām izmantot sākot ar 2011.gada 1.janvāri, iesniedzot to kopā ar ADTI darba digitālo datni. Iesniegumu un  ADTI darbu jāsūta uz to VZD reģionālās nodaļas klientu apkalpošanas centra elektroniskā pasta adresi, kuras darbības teritorijā ADTI darbs ir izstrādāts.
Iesniegumu veidlapu formas ir atrodamas mājas lapas sadaļas „Mērniekiem un zemes ierīkotājiem” sadaļā „Veidlapu formas, kuras jāiesniedz VZD”.
 
 
 
 
Ar cieņu,
Valdis Dombrovskis
VZD, Nekustamā īpašuma formēšanas departamenta,
Mērniecības daļas vecākais metodikas eksperts
tālr.67038632 (iekš.1632)
Juridiskā adrese: 11. novembra krastmala 31, Rīgā, LV-1050.

03.01.2011 Vietējā ģeodēziskā tīkla datubāze atsāks darba režīmu 10. janvārī (1)

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra ziņo, ka pirms gadu mijas pabeigusi Vietējā ģeodēziskā tīkla datubāzes testēšanu. Tajā konstatēti arī trūkumi, kas tiks novērsti un veikta datubāzes darbības uzlabošana. Darba režīmā datu bāze atsāks darboties 10. janvārī. Vairāk LĢIA lapā

03.01.2011 Prognozē straujas izaugsmes gadu Krievijas ĢIS tirgū

 2011. gads būšot straujas izaugsmes gads Krievijas ģeotelpiskās informācijas tirgū, tā intervijā portālam astera.ru paziņojis uzņēmuma "Krievu navigācijas tehnoloģijas" izpilddirektora vietnieks Oļegs Krauss. Jau 2010. gadā esot ļoti būtiski pieaudzis pieprasījums visās jomās un šajā gadā uzņēmumiem, kuri pagājušajā gadā atrada savas biznesa nišas, būšot iespēja šajos virzienos palielināt piedāvājumu un kāpināt apgrozījumu.

Avots

30.12.2010 Ražos mobilos telefonus ar GLONASS

Krievijas kompānija Sistema plāno nākamā gada martā laist tirgū mobilos telefonus, kas aprīkoti ar GLONASS navigācijas sistēmu, tādā veidā veicinot GLONASS lietošanas izplatību. Mobilo telefonu metiens varētu būt pusmiljons. Krievija arī plāno, sākot no 2012. gada ieviest 25% papildus nodokli importa mobilajiem telefoniem, kas neatbalsta GLONASS. Kopumā Krievija GLONASS sistēmas izveidē ieguldījusi jau vairāk kā 2 miljardus ASV dolāru. Vairāk

29.12.2010 Pieņemts jaunais LĢIA nolikums

Ministru kabinets pieņēmis jauno Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras nolikumu. Tā pieņemšana bija nepieciešama saistībā ar pirms gada pieņemto Ģeotelpiskās informācijas likumu - LĢIA noteikumu tiesību normas gan aģentūrai noteiktā kompetences apjoma, gan arī redakcionāli neatbilda Ģeotelpiskās informācijas likumam.  LĢIA jaunie darbības noteikumi pieejami šeit.

28.12.2010 Izmaiņas klientu pieņemšanas laikos Valsts zemes dienestā

Valsts zemes dienests (turpmāk – VZD) informē, ka, šī gada nogalē tiks veikts  ikgadējais visu Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēto kadastra objektu kadastrālo vērtību pārrēķins. Pārrēķinātajām kadastrālajām vērtībām nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas vajadzībām ir jāstājas spēkā jau ar 2011. gada 1. janvāri.
Šo kadastrālo darbību dēļ VZD 2010. gada nogalē būs spiests ierobežot klientu apkalpošanu, kā arī apturēt VZD Pasūtījumu apstrādes informācijas sistēmas darbību.
30. decembrī visās VZD klientu apkalpošanas vietās netiks pieņemti pasūtījumi. Klienti joprojām varēs saņemt nepieciešamās konsultācijas., Jau ar 29. decembri klientiem nebūs pieejama VZD datu izplatīšanas sistēma www.kadastrs.lv, bet 31.decembrī vēl būs īslaicīgi šīs sistēmas darbības pārtraukumi. Pilnā apmērā VZD datu izplatīšanas sistēmas www.kadastrs.lv darbība tiks atjaunota tikai ar 2011.gada 1. janvāri.
Pilnībā klientu apkalpošanu VZD atjaunos 2011. gada 3.janvārī, paredzot pozitīvas izmaiņas klientu apkalpošanas jomā.
Tiem klientiem, kuri pasūtījumu pieprasīšanai un konsultācijām izvēlas VZD klientu apkalpošanas vietas, VZD kļūs pieejamāks, jo tiks pagarināti visu VZD klientu apkalpošanas vietu klientu apkalpošanas darba laiki.
VZD Rīgas reģionālās nodaļas Rīgas biroja Klientu apkalpošanas centrs ar 2011. gadu klientus pieņems pirmdienās no 9.00 līdz 18.00, otrdienās no 11.00 līdz 17.00, trešdienās un ceturtdienās no 9.00 līdz 17.00, bet piektdienās no 8.00 līdz 14.00.
Savukārt pārējo VZD reģionālo nodaļu klientu apkalpošanas vietu pieņemšanas laiki ar 2011.gada 3.janvāri būs pirmdienās no 9.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 18.00, otrdienā no 13.00 līdz 17.00, trešdienās un ceturtdienā no 9.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00, bet piektdienās no 8.00 līdz 12.00.
Sākot ar 2011. gadu VZD Centrālās administrācijas ēkā (11.novembra krastmalā 31, Rīgā) izvietotājā Pakalpojumu attīstības un klientu apkalpošanas departamentā tiks izveidots īpašs Klientu apkalpošanas centrs, kura uzdevums būs VZD korporatīvo klientu pieņemšana un apkalpošana, kā arī klientus turpinās pieņemt konsultants bez  iepriekšējas reģistrācijas katru darba dienu no plkst. 8:30 līdz 17:00.
Informācija par izmaiņām VZD klientu apkalpošanā visiem interesentiem no 2011.gada 3.janvāra būs pieejama VZD mājas lapā www.vzd.gov.lv


Natālija Sivko
TM Administratīvā departamenta
pārstāve
Tālr. 67036739
e-pasts: Natalija.Sivko@tm.gov.lv

28.12.2010 Izveidota satelītattēlu mozaīka visai Vācijas teritorijai

Kompānija RapidEye izveidojusi savu pirmo liela izmēra satelītattēlu "mozaīku". Tā sastāv no kvadrātiem, kas katrs noklāj 25x25 kilometru lielu teritoriju, un kopumā pilnībā pārklāj Vācijas platību. Šāda mozaīka noderēs arī praktisktiem mērķiem - drošības, vides, dabas katastrofu, lauksaimniecības, mežu, ūdens konservācijas, transporta un telpiskās plānošanas vajadzībām.

Vairāk

27.12.2010 Krievijā aptur Google Earth Pro tirdzniecību

Krievijā uz nenoteiktu laiku apturēta 400 dolāru gadā vērtās programmas Google Earth Pro pārdošana. Iemesls bijis Google nevēlēšanās vai nespēja labot dažas programmas iezīmes, kas neatbilst Krievijas valdības prasībām. Tiesa gan, nav skaidrs, kādā veidā tieši Pro versijas tirdzniecības aizliegums to atrisina, jo šīs iezīmes pieejamas arī Google Earth bezmaksas versijā, kuru Krievijā varētu lietot aptuveni 15 miljoni cilvēku (ja pieņem, ka lietotāju īpatsvars Krievijā ir līdzīgs tam, kāds ir citur pasaulē).

Vairāk

22.12.2010 Turcija plāno palaist savus satelītus

Turcijai ir lieli plāni kosmosa apgūšanā - valsts Gaisa spēku ģenerālis Hasans Aksijs paziņojis, ka līdz 2020. gadam Turcija būs "neatkarīga kosmosa vara". Turcija plāno palaist kosmosā zemes novērošanas satelītus "Göktürk", tādējādi atrisinot visas problēmas, kas saistītas ar informācijas un datu ieguvi. Īpašas elektro-optiskās sistēmas ļaušot Turcijas Gaisa spēkiem saņemt satelītattēlus gan dienā, gan naktī, turklāt neatkarīgi no laika apstākļiem.

Vairāk

22.12.2010 Krievija atliek GLONASS-K satelīta palaišanu

Krievija atlikusi uz nākamo gadu satelīta GLONASS-K palaišanu, kas bija iecerēta 28. decembrī, tā paziņojusi Krievijas aizsardzības ministrija. Ministrijas paziņojumā sacīts, ka neesot pabeigti "sagatavošanās darbi", lai varētu satelītu vadīt no kosmosa centra. GLONASS-K ir paredzēts 10 gadu darbības cikls, tas raidītu divās speciālajās (L1 un L2) frekvencēs, un vienā civilajiem mērķiem paredzētajā (L3) - kopumā 5 dažādus navigācijas signālus. Kā zināms, decembra sākumā izgāzās Krievijas mēģinājums palaist 3 GLONASS-M tipa satelītus, kas iegāzās Klusajā okeānā. Patlaban kopumā Krievijai orbītā ir 26 GLONASS satelīti, no kuriem gan darbojas tikai 20.

Avots

22.12.2010 Vācijā notiks konference par pilsētplānošanu

Vācijas pilsētā Esenē nākamā gada maijā paredzēta 16. starptautiskā konference "GeoMultimedia 2011" par pilsētplānošanas un reģionālās attīstības saskaņošanu informācijas sabiedrībā, ziņo portāls gis.ru. Konference notiks no 18. līdz 20. maijam un tās galvenā tematika būs veltīta pārmaiņu procesiem pilsētu ilgtermiņa plānošanā un tehniskajam iespējām.

21.12.2010 Aerokartēšana atklāj lielas zemestrīces draudus Losandželosai

Ārkārtīgi precīza teritorijas aeriālā kartēšana ar īpašu NASA radaru ļāvusi konstatēt, ka šāgada aprīlī Meksikā notikusī 7,2 balles stiprā zemestrīce atstājusi iespaidu uz Dienvidkalifornijas lūzuma līnjām, radot riskus lielai zemestrīcei Losandželosas baseinā. Tā kā teritorijas pamatkarte bija radīta tikai dažus mēnešus pirms zemestrīces, to varēja salīdzināt ar pēc zemestrīces izveidoto un salīdzināt virsmas pārvietošanos pat pāris milimetru apmērā.

Vairāk

20.12.2010 Latvija ieviesusi INSPIRE direktīvas

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra ziņo, ka pagājušajā nedēļā Briselē notikusi INSPIRE komitejas 7. sanāksme, kuras laikā gan nebija neviena balsojuma, taču Eiropas valstis sniegušas ziņojumus, kā tajās norit INSPIRE dirtektīvu ieviešana. Lielākā daļa dalībvalstu, arī Latvija, INSPIRE direktīvas ir ieviesušas savos normatīvajos aktos, lai arī ar kavēšanos. Soda sankcijas draud valstīm, kuras kavējušās ilgāk par pusgadu līdz gadu pēc noteiktā termiņa 2009. gada 15. maija.

Vairāk

17.12.2010 Krievijas vilcienus aprīkos ar satelītnavigāciju

Krievijā nolemts aprīkot vilcienus ar GLONASS vai GLONASS/GPS navigācijas iekārtām, lai vienmēr būtu zināma to precīza atrašanās vieta. Krievijas satiksmes ministrijas rīkojuma projekts paredz, ka ar šādām iekārtām būs jābūt aprīkotiem gan pasažieru vilcieniem, gan vilcieniem, kas pārvadā bīstamas vai īpaši svarīgas kravas. Vairāk

16.12.2010 Lielbritānijā veidos ēku siltuma zudumu kartes

Lielbritānijā iecerēts veikt neparastu kartografēšanas procesu - īpaši aprīkotas lidmašīnas no gaisa uzņems precīzus siltumzudumu mērījumus no ēkām. Tas notiks ar īpaši jūtīgu termo sensoru palīdzību. Iegūtie dati palīdzēs amatpersonām, enerģijas piegādātājiem un māju īpašniekiem labāk izprast un tikt galā ar energoefektivitātes problēmām. Vairāk

16.12.2010 Londonas olimpisko spēļu izaicinājums mērniekiem

Lai atvieglotu orientēšanos gan skatītājiem, gan drošības un medicīniskajam personālam, gan pašiem sportistiem, Londonas olimpisko spēļu norises vietu kartei nolemts būt ar precizitāti līdz tuvu 2,6 centimetriem. Pagaidām gan kartes izveidi sarežģī tas, ka daudzu olimpisko celtņu būve vēl nav pabeigta, līdz ar to nav nozīmes tās šobrīd detalizēti kartēt. Kompānija Ordnance Survey, kas veic šo darbu, atzinusi, ka tas esot viņu vissarežģītākais uzdevums, jo nekas neesot salīdzināms ar tempu un apjomiem, kādos jaunas ēkas, ceļi un citi fiziski objekti šobrīd tiek attīstīti Olimpiskajā teritorijā. Vairāk

15.12.2010 GALILEO galvenā biroja mītne būs Prāga

Eiropas Savienības ministru balsojumā noskaidrots, ka par Galileo sistēmas galvenā biroja mītnes pilsētu kļūs Čehijas galvaspilsēta Prāga. Čehijas premjerministrs Petrs Ņekass paudis prieku par šādu lēmumu, jo tas atnesīs Čehijai pašas progresīvākās tehnoloģijas. Galileo ir vēl viena satelītu navigācijas sistēma, kas iecerēta kā konkurents amerikāņu GPS un ko attīsta Eiropas Savienība. Projekta kopējā vērtība ir 4,5 miljardi dolāru un viens no galvenajiem mērķiem - panākt ES neatkarību no GPS sistēmas. Vairāk

15.12.2010 Maskavā spriedīs par GLONASS uztvērēju masveida ražošanu

Maskavā nākamā gada februārī notiks seminārs "GLONASS nākotne - plāni 2011", kurā spriedīs par GLONASS iespējām ielauzties globālās pozicionēšanas elektronikas instrumentu tirgū. Krievija joprojām nav izlēmusi, vai sākt šādu uztvērēju (kas atbalstītu ne vien GLONASS, bet arī GPS, Galileo un Compass) sērijveida ražošanu. Daži eksperti uzskata, ka tam nebūs panākumu, jo lietotāji pasaulē jau pieraduši izmantot GPS uztvērējus, tomēr pastāv arī pretējs uzskats, ka tieši multiuztvērēja funkcionalitāte varētu piesaistīt patērētāju uzmanību un veiksmīgi konkurēt tirgū. Vairāk

14.12.2010 Konkursu rezultāti (1)

Pēdējo konkursu rezultāti:

Konkursā par zemes gabalu robežu kadastrala uzmerišana, zemes robežu, situacijas un apgrutinajumu plana izgatavošana Limbažu novada pašvaldibas nekustamajiem ipašumiem uzvarējusi SIA “Limbažu mērniecības birojs” ar piedāvāto cenu 4 082,05 LVL.

Konkursā „Zemes kadastrālā uzmērīšana Cēsīs, Cēsu novadā un Drabešu pagasta Amatas novadā" uzvarējusi SIA "Livland" ar piedāvāto cenu 7 852,00 LVL.

Sviitra
Jaunākais citās sadaļās
Sviitra
Mērnieku laika ziņas
Sviitra_b
Arrow_left 2019. gada oktobris Arrow_right
P O T C P S S
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
Šodiena 2019. gada 14. oktobris

Vārda diena:

Minna, Vilhelmīne
Jaunākie komentāri
Sviitra
© 2008 mernieks.lv, epasts: redakcija@mernieks.lv
Visa portālā ievietotā informācija un materiāli (tai skaitā raksti,attēli,video u.c.) pieder to autoriem. Pārpublicēšana bez saskaņošanas un atsauces stingri aizliegta. Visiem portālā ievietoajiem datiem ir tikai informatīvs raksturs, un tie izmantojami tikai izziņas, izglītības un informatīviem nolūkiem. Redakcija neuzņemas saistības par iespējamo informācijas neatbilstību patiesai situācijai. Redakcija neuzņemas atbildību par portāla lietotāju ievietoto informāciju. Ievietojot komentāru, tā autors atzīst, ka piekrīt komentēšanas noteikumiem, uzņemas atbildību par tās saturu, kā arī apņemas pret redakciju neizvirīt nekādas pretenzijas par komentāru satura rediģēšanu vai dzēšanu.