Labs nāk ar gaidīšanu, silts ar sildīšanu
Veciits_meklesana
Aktuālais jautājums
 
Ievads nozarē
Terminu vārdnīca
Par portālu
Pasūtītājiem
 
Likumdošana
Mērniecībā
Zemes ierīcībā
Kartogrāfijā
Ģeodēzijā
Mērnieku saraksts
ADTI uzturētāji
Iepirkumi
Konkursi
Rezultāti
 
Jaunumi
Latvijā
Pasaulē
Augstskolās
Mērnieku biedrībā
LKĢA
Būvniecībā
Nekustamie īpašumi
Īsumā
Pētījumi
Vēsture
Tehnoloģijas
Izklaide
 
Pakalpojumi
Mērniecības instrumenti
Dati darbam
Pārrēķinu kalkulatori
Saites
Forums Galerija Blogi Sludinājumi
Sviitra

16.03.2011 Nodibināta 3D attēlveidošanas asociācija

Arvien vairāk modē nākot dažādām 3D tehnoloģijām, Amerikā nodibināta arī īpaša 3D attēlveidošanas asociācija (3D imaging association). Tā ir bezpeļņas organizācija, kuras mērķi esot dalīties ar informāciju un izglītot visā, kas saistīts ar 3D attēlveidošanu. Tās profilā būs ļoti dažādas industrijas - sākot no datorspēlēm līdz LIDAR lāzerskenēšanai, arhitektu programmatūrai un ēku modelēšanai. Interesanti, ka par organizācijas biedru var kļūt ikviens, kam vien ir interese par 3D. Marta nogalē gaidāmajā SPAR 2011 konferencē organizācijas dibinātāji plāno atklāt vairāk detaļu. Organizācijas mājas lapa.  

16.03.2011 Saule apdraud GNSS satelītus un GPS sakarus (6)

Nesen Zemei esot laimīgi pagājis garām kāda saules plankuma M-3 klases uzliesmojuma koronālā izlāde. Šāda veida saules uzliesmojumi un izlādes rada tiešus draudus ap Zemi riņķojošajiem navigācijas satelītiem, arī GNSS satelītiem. Sliktākajā gadījumā šo satelītu elektroniskās iekārtas varētu pat tikt iznīcinātas kādā spēcīgākā Saules "uzbrukumā". Šādos gadījumos apsver iespēju uz Saules aktivitātes brīdi satelītus atslēgt, kas savukārt izraisītu GPS sakaru zudumu uz Zemes uz laiku. Turklāt iespējams, ka šogad ar šādām problēmām būs jāsaskaras arvien biežāk, jo 2011. gads tiek prognozēts kā augstas Saules aktivitātes gads. Vairāk

15.03.2011 Jauni dati par Japānas zemestrīces ietekmi

 Pienāk arvien jauni dati par zemestrīces radītajām ģeofiziskajām izmaiņām Japānā. Saskaņā ar newsru.com publicēto, Japāna kopumā nobīdījusies par veseliem četriem metriem uz austrumiem no savas iepriekšējās pozīcijas (sākotnēji izskanēja ziņas, ka nobīde skārusi vairāk Honsju salu un bijusi 2,4 metru robežās). Savukārt krasta līnija vietās, kur to skāra cunami, esot pazemināta par metru. Newsru min arī, ka Zemes ass esot sasvērusies par veseliem 16,5 centimetriem nevis 10, kā tika ziņots iepriekš. Vairāk

14.03.2011 Japānas zemestrīce nobīdījusi valsts GPS stacijas (2)

 Japānas GPS stacijas (kopumā valstī to ir ap 1200) zemestrīces rezultātā piedzīvojušas masīvas nobīdes - vidēji 8, maksimāli pat 13 pēdas apmēram 500 kilometru areālā. Vairākās vietās Japānā mainījies arī zemes virsmas augstums, tai skaitā pie krasta līnijas, kur ūdens dziļums izmainījies par apmēram 3 pēdām. Tā visa rezultātā GPS koordinātes kartēs, braukšanas navigatoros, nekustamo īpašumu ierakstos un daudz kur citur būs jālabo atbilstoši jaunajai situācijai. Vairāk

14.03.2011 Sabojājies Krievijas satelīts nekontrolēti maina orbītas (5)

 Krievijas satelītus turpina vajāt tehnoloģiskas likstas. Šoreiz tās skārušas militāro satelītu "Raduga 1", kas novirzījies no savām sākotnējām koordinātām tiktāl, ka sācis bīstami pietuvoties citu valstu satelītiem. Pagājušonedēļ "Raduga 1" bija pievirzījies tikai 3 kilometru attālumā Dienvidkorejas satelītam "COMS 1", kas bija spiests tādēļ mainīt savu ģeostacionāro orbītu. Krievija oficiālus paskaidrojumus pagājušonedēļ Dienvidkorejai vēl nebija sniegusi, taču avoti Krievijas kosmosa uzņēmumos žurnālistus informējuši, ka satelīts visticamāk kļuvis nevadāms.  

11.03.2011 Datubāžu un ģeogrāfisko nosaukumu eksperti tiekas Zagrebā

 Šā gada 10. - 11. februārī Horvātijas galvaspilsētā Zagrebā notika starptautiskā projekta “Eiropas ģeogrāfiskie nosaukumi” (EuroGeoNames) jeb EGN seminārs un UNGEGN [1] Vietvārdu datubāžu un vietvārdu katalogu darba grupas sanāksme, kas pulcēja vairāk, nekā 40 speciālistus no 19 valstīm. No Latvijas tajā piedalījās LĢIA Ģeoinformācijas un informācijas tehnoloģiju departamenta speciālists Uldis Gitendorfs. 

EGN semināra dalībnieki noklausījās projekta vadības ziņojumus par projekta ietvaros veiktajiem pasākumiem un turpmākajiem uzdevumiem. Projekta mērķis ir izveidot Eiropas mēroga multilingvālu ģeogrāfisko nosaukumu (vietvārdu) informācijas sistēmu, kurā lietotājs saņem datus nevis no vienas centralizētas datubāzes, bet, izmantojot vienotu lietotāja saskarni, tieši no attiecīgo valstu nacionālajām datubāzēm. Pašlaik šai sistēmā pieejami jau 12 valstu vietvārdu dati un lietotāji ar to var strādāt 12 valodās, tai skaitā – arī latviešu valodā. Viens no aktuālākajiem uzdevumiem ir jaunu dalībvalstu iesaistīšana, lai sistēma varētu nodrošināt lietotājus ar visu Eiropas valstu datiem.
 
Vairāk informācijas LĢIA mājaslapā

10.03.2011 "Latvijas Valsts Mežu" konkursa rezultāts (5)

 AS "Latvijas Valsts Meži" konkursā par Zemes robežu kadastrālās uzmērīšanas darbu veikšanu Grobiņas novada Grobiņas pagastā 1267 ha kopplatībā (AS LVM 2011/85/i) uzvarējusi SIA "Metrum" ar piedāvāto līgumcenu 7559 Ls (bez PVN). 

10.03.2011 Jēkabpils domes konkursa rezultāts

 Jēkabpils pilsētas pašvaldības konkursā (JPP 2011/18) uzvarējusi personu apvienība "AV un SIA "GEO Mērniecība"" ar piedāvāto līgumcenu 10 000 Ls (bez PVN). 

10.03.2011 Latvijas Valsts Ceļu konkurss

VAS Latvijas Valsts ceļi izsludina konkursu LVC 2011/38/AC par Kadastrālās uzmērīšanas un robežu ierīkošanas darbu veikšanu nekustamajiem īpašumiem, kas saistīti ar Valsts reģionālā autoceļa P76 rekonstrukcijas darbiem. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 21. marts, plkst. 11.00. 

09.03.2011 Google Maps piedāvā "tiešraides" satiksmes navigāciju

 Google nākusi klajā ar tehnoloģisku inovāciju autovadītājiem, kas varētu izkonkurēt veco labo GPS navigāciju - Google Maps piedāvā vislabākā braukšanas maršruta izvēli, ierēķinot ne tikai īsumu, bet arī citus faktorus - piemēram, sastrēgumus. Aprēķini notiek reālajā laikā, ņemot vērā situāciju ielās, par kuru Google Maps smeļas informāciju no dažādiem avotiem. Pagaidām gan šī iespēja pieejama tikai Android mobilo tālruņu īpašniekiem. Avots

09.03.2011 Rēzeknes domes konkursa rezultāts (8)

 Rēzeknes pilsētas domes konkursā (RPD 2010/91) "Zemes robežu kadastrālā uzmērīšana un plānu izgatavošana Rēzeknes pilsētas pašvaldības tiesiskajā valdījumā esošiem zemes gabaliem" uzvarējis SIA "Ametrs", kura piedāvātā līgumcena par kopumā 46 hektāru uzmērīšanu 1534,67 Ls (bez PVN) jeb 33,34 Ls par hektāru.  

Nr. p.p

Nosaukums, kadastra numurs

Platība

~ha

Piedāvājuma

cena LVL bez PVN

1.

Zemes vienība  

Kad. Nr. 2100 002 0315

Atbrīvošanas alejā 165A, Rēzeknē

3.3624

 

2.

Zemes vienība

Kad. Nr. 2100 002 0314

Viļakas ielā 40, Rēzeknē

2.2202

 

3.

Zemes vienība

Kad. Nr. 2100 001 0236

Viļakas ielā 21, Rēzeknē

28.3511

 

4.

Zemes vienība

Kad. Nr. 2100 003 0002

Maskavas ielā 31, Rēzeknē

0.6116

 

5.

Zemes vienība

Kad. Nr. 2100 003 0218

Māskavas ielā 31A, Rēzeknē 

0.3045

 

6.

Zemes vienība

Kad. Nr. 2100 007 0303

Jupatovkas ielā 19A, Rēzeknē 

0.8395

 

7.

Zemes vienība

Kad. Nr. 2100 007 0305

Jupatovkas ielā 21A, Rēzeknē 

0.5009

 

8.

Zemes vienība

Kad. Nr. 2100 002 0314

Koku ielā 4C, Rēzeknē 

17.2700

 

9.

Zemes vienība

Kad. Nr. 2100 001 0627

Koku ielā 5A, Rēzeknē 

2.8562

 

10.

Zemes vienība

Kad. Nr. 2100 019 0011

Lauku ielā 15D. Rēzeknē 

0.2198

 

Kopējā cena LVL bez PVN

~ 46 ha

 

 

PVN 21 %:

 

 

KOPĒJĀ CENA LVL ar PVN 21%:

 

 

07.03.2011 Satelīts pabeidzis Zemes gravitācijas kartes izveidi (2)

 Eiropas Kosmosa aģentūras satelīts pabeidzis darbu pie Zemes gravitācijas kartes izveidošanas. Divu gadu laikā satelīts bija kolekcionējis planētas gravitācijas lauka mērījumus un beigās iegūtais rezultāts saskanot ar gaidīto. Izveidota augstas rezolūcijas "ģeoīda" karte, kas parāda iedomāta globālā gravitācijas okeāna formu, kas noderēs ūdens plūdmaiņu, ledus dinamikas, okeānu cirkulācijas un citu globālā klimata izmaiņu ietekmētu procesu labākā izmērīšanā. Tuvākajās nedēļās iegūtie dati tiks apstrādāti un zinātnieki izveidos unikālu ģeoīda modeli. Vairāk

07.03.2011 Briti ierosina institucionalizēt "jauno kartogrāfiju"

 Britu Nacionālā kartogrāfijas komiteja ierosinājusi Starptautiskajā Kartogrāfu asociācijā izveidot Neokartogrāfijas komisiju, kas nodarbotos ar jaunas un inovatīvas kartēšanas attīstīšanu ārpus ierastā kartogrāfu un karšu ražotāju darbības tīkla. Pamatā tas attiecas uz tiem kartētājiem, kas izmanto atvērtos datus un atvērtā koda programmatūras karšu veidošanai. Vēl viena iezīme ir plašais cilvēku loks, kas var brīvi papildināt šādas kartes, tādējādi nojaucot robežu starp karšu radītājiem un patērētājiem. Vairāk

04.03.2011 Tieslietu ministrs aizsāk diskusiju par būvju piesaisti zemei

 Šodien, 3. martā, tieslietu ministrs Aigars Štokenbergs aizsāka plašāku sabiedrisku diskusiju par problēmjautājumu, kas radies Zemes reformas gaitā, proti, ka ēkas īpašnieks ir viena persona, bet zemes, uz kuras ēka atrodas, īpašnieks ir cita persona, kas rada virkni juridisku problēmu. 

 
Atklājot diskusiju „Zeme un būve - kopā vai atsevišķi?”, tieslietu ministrs norādīja, ka pašlaik Latvijā eksistējošā sistēma raksturojama kā duāla. No vienas puses ir noteikts, ka uz zemes uzcelta un cieši ar to savienota ēka atzīstama pār tās daļu. No otras puses šim principam ir izņēmumi, kad pastāv dalītais īpašums, proti, ēka un zeme, uz kuras tā atrodas, katra tiek uzskatīta pastāvīgu īpašuma tiesību objektu. Šajā gadījumā gan ēkai, gan zemei ir noteikts aprobežojums par labu otram īpašumam un praktiski tikai vienas no īpašuma tiesībām ir reāli izmantojamas. Parasti zemes īpašnieks nevar savu zemi nedz neierobežoti valdīt, nedz lietot, nedz arī rīkoties ar to.
 
„Šīs duālās situācijas dēļ piespiedu noma attiecībā pret ēkas īpašnieku ir reālnasta, bet attiecībā pret zemes īpašnieku - juridiska anomālija, tāpēc nepieciešams saprātīgs un loģisks risinājums,” norādīja tieslietu ministrs. Viņš aicināja profesionāļus izteikt viedokli, vai turpmāk būtu veicināma vienota īpašuma pastāvēšana, nepieļaujot jaunu dalītu īpašumu izveidošanos, jāievieš apbūves tiesību institūtu vai arī jāturpina dalītā īpašumu pastāvēšana, pilnveidojot tiesisko regulējumu.
 
Šī diskusija uzsākta, jo Tieslietu ministrija šobrīd strādā pie Civillikuma Lietu tiesību daļas modernizācijas un uzskata, problēmai jārod optimāls, sabiedrības interesēm atbilstošs risinājums, lai novērstu problēmas, kas izriet no „piespiedu nomas” un dalītā īpašuma attiecībām. 
 
 
Inga Saleniece
Tieslietu ministra preses sekretāre
Tālr. 26564629
e-pasts: Inga.Saleniece@tm.gov.lv
 

03.03.2011 Atrašanās vietas noteikšana ar elektromagnētiskā lauka palīdzību

 Kompānija Samsung patlaban strādājot pie jaunas aplikācijas izstrādes, kas spētu izmantot Zemes elektromagnētisko lauku, lai noteiktu viedtelefona precīzu atrašanās vietu. Tas varētu būt vēl precīzāks atrašanās vietas noteikšanas veids, nekā GPS. Vienlaikus prastu atšķirt sadzīves elektronikas radīto elektromagnētisko lauku ieviestās korekcijas. Vairāk

03.03.2011 Grieķija realizē apjomīgu kartogrāfijas projektu

Grieķijā tikušas publiskotas pirmās smalki detalizētās kartes (mērogos no 1:10 000 līdz 1:100 000), kas tikušas radītas, izmantojot GPS datus, kurus savākušas mobilās kartogrāfu komandas. Pārvietojoties gan ar kājām, gan velosipēdiem, gan auto un laivām, ar rokas GNSS uztvērējiem ar ArcPad programmatūru, viņi kartē Grieķiju līdz šim nepieredzēti smalkās detaļās, ieskaitot valsts nomaļākos reģionus. Vairāk

02.03.2011 Iznācis jaunais e-žurnāls "Geospatial World"

 Nācis klajā jaunais elektroniskā žurnāla "Geospatial World" laidums. Šoreiz tajā galvenās tēmas nosaukums "Africa Calling" un veltīts apjomīgs materiāls Āfrikas kā vēl neapgūta tirgus ģeotelpiskās industrijas attīstības potenciālam. Žurnālā arī raksts par jaunām tehnoloģijām ģeotelpisko datu vizualizēšanā būvniecības vajadzībām, vairākas intervijas un īsziņas no visas pasaules. Žurnālu var lasīt internetā šeit

02.03.2011 LMB semināri mērniekiem un projektētājiem (1)

Latvijas Mērnieku biedrība izsūtījusi informāciju par LMB organizētajiem mērnieku semināriem. To ilgums paredzēts 8 akadēmiskās stundas, norises vieta - Āzenes 16 - 105, dalības maksa 12 Ls+PVN tiem, kas nav LMB biedri, 6 Ls+PVN - LMB biedriem. Sīkāka informācija pievienotajā dokumentā

01.03.2011 Beidzies derīguma termiņš nepārreģistrētajiem sertifikātiem (1)

Saskaņā ar pagājušā gada novembrī pieņemtajiem MK noteikumiem nr. 1011 par sertificēšanu, vakar beidzās derīguma termiņš sertifikātiem topogrāfijā, būvdarbu ģeodēzijā un ģeodēziskajos pamatdarbos, kuri bija izsniegti līdz noteikumu spēkā stāšanās dienai. Līdz 1. februārim sertificēšanas institūcijām sertifikātu īpašnieki varēja iesniegt pieteikumus sertifikātu pārreģistrācijai, pats pārreģistrēšanas process norisinājās līdz februāra beigām. 

 

01.03.2011 Bruneja izveidojusi 3D modeli

Bruneja izveidojusi valsts 3D digitālā reljefa modeli, izmantojot LIDAR lāzerskenēšanas tehnloģiju. Tas esot padarījis Bruneju par vienu no vislabāk kartētajām valstīm pasaulē. 3D modelis Brunejā esot daļa no Nacionālā Attīstības plāna 2007. - 2012. gadam. 

Sviitra
Jaunākais citās sadaļās
Sviitra
Mērnieku laika ziņas
Arrow_left 2020. gada marts Arrow_right
P O T C P S S
2425262728291
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Šodiena 2020. gada 30. marts

Vārda diena:

Nanija, Ilgmārs, Igmārs

Šajā dienā publicēti:

Jaunākie komentāri
Sviitra
© 2008 mernieks.lv, epasts: redakcija@mernieks.lv
Visa portālā ievietotā informācija un materiāli (tai skaitā raksti,attēli,video u.c.) pieder to autoriem. Pārpublicēšana bez saskaņošanas un atsauces stingri aizliegta. Visiem portālā ievietoajiem datiem ir tikai informatīvs raksturs, un tie izmantojami tikai izziņas, izglītības un informatīviem nolūkiem. Redakcija neuzņemas saistības par iespējamo informācijas neatbilstību patiesai situācijai. Redakcija neuzņemas atbildību par portāla lietotāju ievietoto informāciju. Ievietojot komentāru, tā autors atzīst, ka piekrīt komentēšanas noteikumiem, uzņemas atbildību par tās saturu, kā arī apņemas pret redakciju neizvirīt nekādas pretenzijas par komentāru satura rediģēšanu vai dzēšanu.