Labs nāk ar gaidīšanu, silts ar sildīšanu
Veciits_meklesana
Aktuālais jautājums
 
Ievads nozarē
Terminu vārdnīca
Par portālu
Pasūtītājiem
 
Likumdošana
Mērniecībā
Zemes ierīcībā
Kartogrāfijā
Ģeodēzijā
Mērnieku saraksts
ADTI uzturētāji
Iepirkumi
Konkursi
Rezultāti
 
Jaunumi
Latvijā
Pasaulē
Augstskolās
Mērnieku biedrībā
LKĢA
Būvniecībā
Nekustamie īpašumi
Īsumā
Pētījumi
Vēsture
Tehnoloģijas
Izklaide
 
Pakalpojumi
Mērniecības instrumenti
Dati darbam
Pārrēķinu kalkulatori
Saites
Forums Galerija Blogi Sludinājumi
Sviitra

11.04.2011 Filipīnas veidos visas valsts 3D karti

 Arvien vairāk valstu pasaulē attīsta apjomīgus 3dimensionālās kartēšanas projektus. Pēdējās par šādu projektu paziņojušas Filipīnas -  1 miljards Filipīnu peso (apmēram 20 miljonu ASV dolāru) tiks piešķirti, lai nodrošinātu 3D kartēšanu visas valsts teritorijai. Kā galvenais mērķis atkal tiek minēta dabas katastrofu iespējamo seku mazināšana. Kartēšanas rezultātā tikšot labāk apzināti tie reģioni, kas ir visvairāk apdraudēti no plūdiem. Jāatgādina, ka arī Rīgā 3D modeļa veidošanas iecerei kā galvenais pamatojums savulaik tika minēta tieši plūdu risku apzināšana. Oriģinālziņa

08.04.2011 "Valsts Nekustamo īpašumu" konkursa rezultāti

 

VAS "Valsts Nekustamie īpašumi" konkursā (iepirkuma identifikācijas Nr. VNĪ/2011/17/AK-1) iepirkuma komisija 2011.gada 5.aprīlī pieņēma lēmumu par vispārīgās vienošanās slēgšanu ar:

Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs

Iepirkuma priekšmeta daļa

SIA „VIDZEMES MĒRNIEKS” (reģistrācijas Nr. 44103030828)

 

2.

SIA „Livland” (reģistrācijas Nr. 40003299651)

1., 2., 3., 4., 5., 6.

VSIA „Latvijas Valsts mērnieks” (reģistrācijas Nr. 40003783960)

 

1., 2., 3., 4., 5., 6.

SIA „METRUM” (reģistrācijas Nr. 40003388748)

1., 3., 4., 5., 6.

08.04.2011 Liepājas domes konkursa rezultāts

 Liepājas Nekustamā īpašuma pārvaldes konkursā LPPINIP2011/2 par zemes vienību robežu uzmērīšanu, zemes robežu plānu izgatavošanu un zemes ierīcības projektu izstrādāšanu uzvarējusi SIA TOPO Libau ar piedāvāto līgumcenu 8110 Ls. 

07.04.2011 Putins sola finansiālu atbalstu Krievijas meteoroloģiskajam dienestam

 Krievijas premjerministrs Vladimirs Putins solījis finansiālu atbalstu valsts hidrometeoroloģiskajam dienestam, lai uzlabotu dabas katastrofu prognozēšanas iespējas. Faktiski visu hidrometeoroloģisko staciju modernizēšanai tikšot novirzīti 14 miljardi rubļu, turklāt jau šogad tikšot atvērtas 300 jaunas virszemes klimata stacijas, pārsvarā tajos reģionos, kur ir augsts risks notikt dažādām dabas kataklizmām. 

Oriģinālziņa

07.04.2011 Neparasti garš LMB valdes sēdē izskatīto jautājumu saraksts (2)

Šodien notika kārtējā Latvijas Mērnieku Biedrības valdes sēde.

Sēdes sākumā valde iepazinās ar jauniegūto Mērniecības muzeja eksponātu - "Hildebrand" mērniecības instrumentu.

Sēdēs gaitā tika aktualizēta mērnieku ētikas kodeksa jautājums. Nolemts uz nākošo valdes sēdi aktualizēt savulaik jau iztulkotās CLGE (The Council of European Geodetic Surveyors) mērnieka ētikas kodeksa redakciju. Sagatavotais dokuments tiks nosūtīts LMB biedriem ar mērķi to apstiprināt biedrības kārtējā kopsapulcē.

Darba grupas pārstāvji informēja par MK noteikumu izstrādes gaitu. Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumu apstiprināšana Saeimā aizkavējusies saistībā ar svarīgāku jautājumu izskatīšanu - valsts budžeta grozījumu apstiprināšanu. Noteikumu projekti „Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas centrālās datubāzes noteikumi” un "Par augstas detalizācijas topogrāfisko informāciju" pašlaik tiek gatavoti Valsts zemes dienestā. Pēdējā darba grupas sēde notika 16.martā, jaunākas informācijas no VZD nav.

Jānis Klīve informēja par sarunām ar VZD ģenerāldirektori par iespējamo pakalpojumu izcenojumu izmaiņām attiecībā uz kadastra informācijas izsniegšanu un apkalpošanas termiņu būtisku samazinājumu. Problēma ir tāda, ka saistībā ar kadastra informācijas neadekvāto cenu, tā netiek pilnvērtīgi izmantota topogrāfiskajos plānos. Ir sagatavota vēstule VZD, kurā LMB aicina uz tikšanos par šo tēmu.

Baiba Ziemele informēja, ka veiksmīgi noorganizēti semināri par zemes ierīcības projektu izstrādi. Šīs nedēļas semināra apmeklējums ir bijis optimāls - 7 dalībnieki, pārsvarā praktizējošie mērnieki.

Jānis Klīve informēja par jaunas biedrības mājas lapas izstrādes piedāvājumiem. Ir atrasts speciālists, kas izstrādās modernu mājas lapu gan biedrībai, gan sertificēšanas centram. Valde akceptēja šīs sadarbības uzsākšanu.

Jānis Klīve ziņoja par Baltijas mērnieku biedrību forumu marta sākumā Pērnavā. Informācija par forumu publicēta portālā. Viens no atbalstāmiem priekšlikumiem ir ikgadējo biedru kopsapulci rīkot reizi gadā - ziemā, noteiktā nedēļas nogalē (pārņemot igauņu pozitīvo pieredzi). Tādejādi mērnieks jau gadu iepriekš var ieplānot šo pasākumu. Konkrētu priekšlikumu ar visām piedāvājuma priekšrocībām valde sagatavos uz nākošo kopsapulci.

Arī šogad biedrība plāno rīkot mērnieku vasaras sporta spēles. Ivars Nudiens apņēmās sadarbībā ar mernieks.lv veikt mērnieku aptauju par sporta spēļu potenciālajiem dalībniekiem.

Viena no Rīgas vidusskolām uzaicinājusi biedrību profesiju popularizēšanas dienās pastāstīt par mērnieka profesiju. Valde atbalstīja šo skolas iniciatīvu un deleģēja divus no valdes locekļiem prezentēt mērniekus un biedrību jaunajai paaudzei.

Valde apsprieda Latvijas Kartogrāfu un Ģeodēzistu asociācijas piedāvājumu veidot Mērnieku kompetences reģistru, ko tā prezentēja Tieslietu ministrijai. Galvenā reģistra ideja ir radīt mērniecības uzņēmumu reģistru, kurā būtu reģistrēti uzņēmumi, kas spēj garantēt noteikta apjoma pasūtījumu kvalitatīvu izpildi. Valde uzskata, ka tas ir diskutabls jautājums un nav lietderīgi veidot vēl vienu reģistru, kas radīs mērniekiem jaunas izmaksas. Papildus informāciju par uzņēmumiem ir iespējams pievienot Sertifikācijas institūciju Sertificēto personu sarakstam. Pārrunas ar LR TM un LKĢA vēl turpināsies.

Nākošā LMB valdes sēde paredzēta 5.maijā.

Autors: Kaspars Kojalovičs

07.04.2011 Abū Dabī atvērts ĢIS portāls

 Abū Dabī pašvaldība izveidojusi ĢIS portālu, kurš paredzēts, lai nodrošinātu ērtu pieeju svarīgākajai telpiskajai informācijai, datu apmaiņai, ĢIS pakalpojumu piedāvāšanai visām sabiedriskajām un privātajām iestādēm, kā arī, lai samazinātu dažādu transakciju apstrādes laiku un izmaksas. Lielā mērā tas tiek izmantots pilsētas plānošanā, būvniecībā. Vairāk

06.04.2011 Seko Mernieks.lv Tviterī!

 Portālam Mernieks.lv tagad iespējams sekot arī Twitter tīklā, kur informēsim par visiem portāla satura papildinājumiem. Mernieks.lv Twitter konts: http://twitter.com/#!/MernieksLV

05.04.2011 Radīts divreiz ātrāks mobilais lāzerskeneris

 Amerikā esot radīts mobilais lāzerskeneris, kas veic apkārtnes lāzerskenēšanu divreiz ātrāk nekā līdzšinējie, uz statīviem balstītie lāzerskeneri, turklāt jau tie esot 8-10 reizes ātrāki nekā tradicionālās mērniecības metodes. Skeneri izstrādājusi kompānija Maptek Amerikā pavasarī rīkos demonstrācijas, kā ar mobilo skenēšanu daudz ātrāk var iegūt precīzus mērniecības datus. Vairāk

05.04.2011 VZD publicējis Latvijas būvju pārskatu

 Valsts zemes dienesta sagatavotais būvju pārskats (uz 2011.g. 1. janvāri) sniedz informāciju par būvju sadalījumu Latvijas Republikā un tās administratīvajās teritorijās pēc to galvenajiem lietošanas veidiem un piederības, ievērojot būvju īpašnieku statusu (fiziska persona, juridiska persona, pašvaldības un valsts). Būvju pārskats ir pieejams visiem interesentiem internetā Valsts zemes dienesta mājas lapā.

 

04.04.2011 ĢeoDati sāk darbu Mērsraga novadā (27)

 No šī gada 4.aprīļa SIA "ĢeoDati" uzsāk darbību Mērsraga novadā. Darbu reģistrēšanas kārtība ir tāda pati, kā citās pašvaldībās, kurās jau strādā SIA "ĢeoDati". Izejas datu pieprasīšanai, saņemšanai un gatavā darba nosūtīšanai izmantojama e-pasta adrese info@geodati.lv.

31.03.2011 Iznācis jaunais "Geospatial World" (2)

 Iznācis jaunais e-žurnāla "Geospatial World" numurs. Šoreiz tajā apskatītas tādas tēmas kā multispektrālā attēlveidošana; ĢIS izmantošana būvniecības atļauju izsniegšanā, ko sāk praktizēt Bahreina; par patlaban lielāko inženierprojektu Eiropā - Londonas jauno dzelzceļa tīklu Crossrail, kam paredzēta kapacitāte 200 miljonu pasažieru gadā; par labības lauku monitorēšanu no kosmosa un citām interesantām tēmām. To visu var izlasīt šeit

31.03.2011 Iespējami pārtraukumi LĢIA datortīklu darbībā (13)

 LĢIA ziņo, ka nedēļas nogalē - 2. un 3.aprīlī IT infrastruktūras uzlabošanas darbu dēļ iespējami pārtraukumi Aģentūras datortīklu un mājas lapas http://map.lgia.gov.lv/ darbībā. LĢIA lapa

30.03.2011 "Rīgas Mežu" konkurss

 SIA "Rīgas meži" izsludina konkursu "Kultūras un atpūtas parka „Mežaparks” detālplānojuma teritorijas topogrāfiskā plāna aktualizācija un daļu uzmērīšana" (SIA RM 2011/9). Piedāvājumu iesniegšanas termiņš - 12. aprīlis. 

29.03.2011 "Latvijas Valsts Mežu" konkurss (17)

 AS "Latvijas Valsts Meži" izsludina konkursu par AS LVM tiesiskajā valdījumā esošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 9490 004 0098, 9490 007 0088, 9490 007 0086, 9490 007 0087, 9490 002 0114, 9490 001 0048, 9490 001 0077, 9490 001 0076, kas atrodas Smiltenes novada Variņu pagastā, ārējo robežu atjaunošana (AS LVM 2011/194/i). Piedāvājumus jāiesniedz līdz 8. aprīlim, plkst. 17.30. 

28.03.2011 Ķīna sāks zemes lūzuma joslu kartēšanu (2)

Pēc 24. martā notikušās 7 magnitūdas stiprās zemestrīces Mjanmā Ķīna nolēmusi uzsākt visas valsts aktīvo zemes garozas lūzuma līniju kartēšanu. Šis darbs gan nebūs ātrs - lūzuma līniju noteikšana varētu tikt pabeigta 2020. gadā. Tiesa, jau 2004. gadā sākās aktīvo lūzuma līniju noteikšana Ķīnas lielākajās pilsētās, ieskaitot Šanhaju un Pekinu. Vienlaikus valsts strādā arī pie jaunas seismisko zonu kartes, kas sadala valsti reģionos atkarībā no to zemestrīču riska pakāpes. Balstoties uz šo karti, Ķīna izdos specifiskas būvniecības prasības, lai riskantākajos apvidos tiktu būvētas seismiski izturīgākas ēkas. 

28.03.2011 Krievija un Izraēla parakstījušas sadarbības līgumu kosmosa jomā

 Krievija un Izraēla parakstījušas sadarbības līgumu kosmosa izpētē un kosmosa tehnoloģiju attīstīšanā. Vienošanās paredz arī "kosmosa tehnoloģiju pielietošanu miera veicināšanas mērķiem". Krievija jau līdz šim palaidusi 5 Izraēlas satelītus un šobrīd gatavo palaišanai Amos-5 satelītu, kas kalpos Izraēlai kā komunikācijas satelīts. Janvārī Izraēla savukārt parakstīja sadarbības līgumu ar Eiropas kosmosa aģentūru. Avots

25.03.2011 Apstiprināti MK noteikumi par ģeotelpisko datu kopu saturu (1)

 2011.gada 22.martā apstiprināti Ministru kabineta noteikumi Nr.211 "Noteikumi par ģeotelpisko datu kopu metadatu obligāto saturu", ziņo LĢIA. Noteikumi izstrādāti, pamatojoties uz Ģeotelpiskās informācijas likuma 21.panta otro daļu. Saskaņā ar to ģeotelpiskās datu kopas turētājs nodrošina ģeotelpiskās informācijas metadatu veidošanu un to pastāvīgu atjaunināšanu. Ģeotelpisko datu kopu metadatu nodrošināšana ir viens no priekšnoteikumiem Ģeotelpiskās informācijas likuma 6. nodaļā minētajai ģeotelpiskās infrastruktūras izveidei un ģeotelpiskās informācijas portāla darbībai. Vairāk LĢIA lapā

25.03.2011 "Latvijas Valsts Ceļu" konkursu rezultāti (3)

VAS "Latvijas Valsts Ceļi" konkursā LVC 2011/32/AC  par autoceļu P4 un P74 ceļa zemes nodalījuma joslas kadastrālās uzmērīšanas, ārējo robežu ierīkošanas, atjaunošanas un sakārtošanas darbu veikšanu uzvarējusi SIA Metrum ar piedāvātajām līgumcenām 4336,2 Ls un 3884,7 Ls. Autoceļu P36 un P45 lotēs uzvarējis Latvijas Valsts Mērnieks ar cenām attiecīgi 1740 Ls un 2420 Ls, bet P62 lotē - SIA Preime, kas šeit piedāvāja līgumcenu 6207,13 Ls.

Savukārt konkursā LVC 2011/11/AC par autoceļa A3 ceļa zemes nodalījuma joslas kadastrālās uzmērīšanas, ārējo robežu ierīkošanas, atjaunošanas un sakārtošanas darbu veikšanu uzvarējis SIA Vidzemes Mērnieks ar līgumcenu 13 100 Ls. Savukārt šo darbu veikšanai autoceļa A9 lotē uzvarējis Latvijas Valsts Mērnieks ar līgumcenu 820 Ls. 

 

24.03.2011 Varakļānu pašvaldības konkurss

 Varakļānu novada pašvaldība izsludina konkursu (VNP 2011/3) "zemes instrumentālajai uzmērīšanai". Piedāvājumu iesniegšanas termiņš - līdz 4. aprīlim, plkst. 11

22.03.2011 Irāna uzbūvējusi "lidojošo šķīvīti"

 Irānas zinātnieki esot izstrādājuši pasaulē pirmo "lidojošo šķīvīti". Šis bezpilota lidaparāts esot pamatā paredzēts aero fotografēšanai - būdams aprīkots ar GPS, autopilotu un attēla stabilizētāju, kā arī atsevišķu sistēmu aerovideo ierakstiem pilnā HD kvalitātē. "Šķīvīša" izplatītās fotogrāfijas internetā gan ir ļoti nekvalitatīvas un neskaidras (sk. attēlu)  Vairāk

Sviitra
Jaunākais citās sadaļās
Sviitra
Mērnieku laika ziņas
Arrow_left 2020. gada aprīlis Arrow_right
P O T C P S S
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
Šodiena 2020. gada 6. aprīlis

Vārda diena:

Filips, Vīlips, Zinta, Dzinta
Jaunākie komentāri
Sviitra
© 2008 mernieks.lv, epasts: redakcija@mernieks.lv
Visa portālā ievietotā informācija un materiāli (tai skaitā raksti,attēli,video u.c.) pieder to autoriem. Pārpublicēšana bez saskaņošanas un atsauces stingri aizliegta. Visiem portālā ievietoajiem datiem ir tikai informatīvs raksturs, un tie izmantojami tikai izziņas, izglītības un informatīviem nolūkiem. Redakcija neuzņemas saistības par iespējamo informācijas neatbilstību patiesai situācijai. Redakcija neuzņemas atbildību par portāla lietotāju ievietoto informāciju. Ievietojot komentāru, tā autors atzīst, ka piekrīt komentēšanas noteikumiem, uzņemas atbildību par tās saturu, kā arī apņemas pret redakciju neizvirīt nekādas pretenzijas par komentāru satura rediģēšanu vai dzēšanu.