Mēs esam lai Jūs informētu
Veciits_meklesana
Aktuālais jautājums
 
Ievads nozarē
Terminu vārdnīca
Par portālu
Pasūtītājiem
 
Likumdošana
Mērniecībā
Zemes ierīcībā
Kartogrāfijā
Ģeodēzijā
Mērnieku saraksts
ADTI uzturētāji
Iepirkumi
Konkursi
Rezultāti
 
Jaunumi
Latvijā
Pasaulē
Augstskolās
Mērnieku biedrībā
LKĢA
Būvniecībā
Nekustamie īpašumi
Īsumā
Pētījumi
Vēsture
Tehnoloģijas
Izklaide
 
Pakalpojumi
Mērniecības instrumenti
Dati darbam
Pārrēķinu kalkulatori
Saites
Forums Galerija Blogi Sludinājumi
Sviitra

24.02.2011 E-žurnāls "Aerial Mapping 2011"

 Internetā pieejams Professional Surveyor Magazine pielikums, kas veltīts aero kartēšanai - "Aerial Mapping 2011". Ar to iespējams iepazīties šeit

24.02.2011 LĢIA prezentācijas LU zinātniskajā konferencē

 Latvijas Universitātē no 2011. gada janvāra līdz martam norisinās ikgadējā 69. zinātniskā konference. No 2. līdz 11. februārim notikušajās ģeogrāfijas, kā arī fizikas, astronomijas nozaru sekcijās ar ziņojumiem piedalījās arī vairāki Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras darbinieki. 

Sekcijā Ainavu pētījumu aktualitātes uzstājās Z.Cekula ar ziņojumu „Vietvārdi kā nozīmīga nemateriālā kultūrvēsturiskā mantojuma sastāvdaļa: mežu nosaukumi”, savukārt sekcijā Ģeomātika (ĢIS un tālizpēte) - A. Ratkevičs ar ziņojumu „Atjaunotās Latvijas valsts robežu demarkācija (redemarkācija) 1991.-2011. gads”, V.Strautniece ar ziņojumu „Latvijas Vietvārdu datubāze un tās publiskā versija”, J. Zvirgzds ar ziņojumu „RTK korekciju precizitāte LatPos sistēmā”, A. Celms un A. Ratkevičs ar ziņojumu „Ģeodēzisko instrumentu un tehnoloģiju kalibrācijas poligoni un bāzes komporātori”. Ģeomātikas sekcijas prezentācijas pieejamas:  http://www.lu.lv/69konference/prezentacijas/geomatika/
 
Latvijas Universitātes 69. Zinātniskās konferences ģeoloģijas, ģeogrāfijas un vides zinātnes referātu tēžu krājums elektroniski ir pieejams: 
 
Astronomijas un ģeodēzijas sekcijas 2. sēdē tika sniegti sekojoši ziņojumi:
J. Kaminskis, J. Klētnieks „Virsmu konformie pārveidojumi K.F. Gausa un M.G. Paukera darbos”;
K.Kosenko, J.Zvirgzds „Ģeodēzisko mērījumu nodrošināšana ar LatPos”;
I. Aleksejenko, M. Kaļinka „Lauka datu apstrāde un sākotnējā analīze 1. klases nivelēšanas tīklā”;
I. Aleksejenko „Gravimetrisko anomāliju analīze uz 1. klases nivelēšanas līnijām”;
J. Kaminskis „Baltijas kvaziģeoīda aprēķināšana”.
 
Informāciju sagatavojis:
Arnis Krišjānis,
LĢIA Ģeodēzijas un kartogrāfijas departamenta vecākais eksperts.
Tālrunis: +371 67064271
E-pasts: arnis.krišjānis@lgia.gov.lv

22.02.2011 VZD jauns pakalpojums – iespējamās kadastrālās vērtības aprēķināšana (1)

 No 01.02.2011. Valsts zemes dienests (VZD) piedāvā klientiem jaunu maksas pakalpojumu – iespējamās kadastrālās vērtības aprēķināšana.

Pakalpojums ir paredzēts klientiem, kuri plāno darbības ar nekustamo īpašumu (zemes sadali, apvienošanu, apbūvi,  nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu, komunikāciju izbūvi, jaunu apgrūtinājumu reģistrēšanu u.c.) un vēlas noskaidrot kā plānotās aktivitātes ietekmēs īpašuma kadastrālo vērtību.
Jaunais pakalpojums ļauj noskaidrot arī kāda būs ēkas vai dzīvokļa kadastrālā vērtība, ja aprēķinā tiks ņemti vērā šī gada apstiprinātie grozījumi Kadastrālās vērtēšanas noteikumos, kuri stāsies spēkā 2012.gadā. Šie grozījumi paredz vairāku samazinošo korekcijas koeficientu pielietošanu ēku un dzīvokļu vērtēšanā, piemēram, garāžām, pazemes autostāvvietām, koplietošanas, pagrabstāva un pirmā stāva telpām, terasēm u.c.
Iespējamās kadastrālās vērtības aprēķinu var pasūtīt Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētam nekustamajam īpašumam, dzīvokļa īpašumam, zemes vienībai, zemes vienības daļai, būvei, telpu grupai vai plānošanas procesā esošiem objektiem (piemēram,  jaunām zemes vienībām, ēkām u.c.).
Pakalpojumu var pieprasīt ikviena persona ikvienā VZD klientu apkalpošanas vietā.  
Pieprasot pakalpojumu, iesniegumā par vērtējamo objektu klientam jānorāda objekta  kadastra apzīmējums vai adrese un vēlamie (iespējamie) objektu raksturojošie dati, piemēram, nekustama īpašuma lietošanas mērķi un to platības, apgrūtinājumi un to aizņemtās platības, ēkas fiziskais stāvoklis, ēkas būvniecības gadījumā zemes vienības kadastra apzīmējums, ēkas dati u.c. 
Maksa par pakalpojumu ir Ls 18 par vienu vērtību. Iespējamo kadastrālo vērtību aprēķina piecu darba dienu laikā
VZD uzsver, ka aprēķinātajai iespējamai  kadastrālajai  vērtībai ir tikai informatīvs raksturs un tā nav izmantojama valsts nodevas noteikšanai, privatizācijai , nekustamā īpašuma nodokļa apmēra noteikšanai u.c. tiesisku attiecību kārtošanai.  
Informācija par VZD klientu apkalpošanas vietām ir pieejama VZD mājas lapā www.vzd.gov.lv
 
 
TM Administratīvais departaments 
Tālr. 67036739
e-pasts: Natalija.Sivko@tm.gov.lv
 

22.02.2011 Jauni "Latvijas Valsts Ceļu" konkursi (1)

 "Latvijas Valsts Ceļi" izsludinājuši jaunus ceļu uzmērīšanas konkursus par vairākiem ceļu posmiem (konkursu identifikācijas numurs: LVC2011/32/AC). Pretendentiem savi piedāvājumi jāiesniedz līdz 4. martam, Gogoļa ielā 3. 

21.02.2011 Aktualizēts LĢIA Karšu pārlūks

 LĢIA ziņo, ka Karšu Pārlūka testa versijā atjaunoti topogrāfisko karšu dati – 123 karšu lapas mērogā 1:10 000 un 43 karšu lapas mērogā 1:50 000.

 
Patreiz Karšu Pārlūkā ir skatāmas 436 3.izdevuma (2009.-2011.gads) karšu lapas mērogā 1:10 000, pamatā Latvijas Centrālajā un Kurzemes dienvidrietumu daļā, bet pārējā teritorijā ir skatāma iepriekšējā, 2.izdevuma (2005.-2009.gads), informācija.

18.02.2011 Šodien LKĢA kopsapulce

 Šodien, plkst. 14.30, Alberta ielā 10 notiek Latvijas Kartogrāfu un Ģeodēzistu asociācijas kopsapulce. 

16.02.2011 Mainīti kadastrālās vērtēšanas noteikumi

Ministru kabinets pieņēmis grozījumus noteikumos, kas skar nekustamā īpašuma kadastrālo vērtēšanu. Ticis mainīts kadastrālās vērtības aprēķins, kā arī ieviests jauns nekustamā īpašuma lietošanas mērķis - neapgūta apbūves zeme. Vairāk par jaunajām izmaiņām VZD mājaslapā.

16.02.2011 Maskavieši varēs sekot sniega tīrīšanai online

Maskavas iedzīvotāji no nākamā gada ziemas varēs sekot līdzi ielu sniega tīrīšanas darbiem internetā, operatīvi zinot, kuras ielas ir tīrītas. To plāno nodrošināt ar GLONASS palīdzību, ar ko aprīkos visas sniega tīrīšanas iekārtas. Dažviet Maskavā šī sistēma jau darbojas. 

Vairāk

15.02.2011 LMB meklē sertificēšanas centra vadītāju (12)

LMB izsludinājusi pieteikšanos uz  Sertifikācijas centra vadītāja amata konkursu LMB biedriem līdz 22. februārim. Obligāta prasība pretendentiem: augstākā izglītība mērniecības nozarē. Augstākā izglītība ģeodēzijā un papildus izglītība jurisprudencē, kā arī zināšanas par ISO standarta principiem un valsts standartu LVS EN ISO/IEC 17024:2005 tiks uzskatītas par priekšrocību. CV un motivācijas vēstuli sūtīt uz lmb_biedriba@gmail.com. 

14.02.2011 Lielbritānijā sākta solārās enerģijas potenciāla kartēšana

 Lielbritānijā sākta solārās enerģijas potenciāla kartēšana - ar šīs tehnikas palīdzību tiek noteikts saules enerģijas paneļu iespējamā efektivitāte, izvietojot tos uz dažādu ēku jumtiem. Mērķis ir noskaidrot, kuras ir Lielbritānijā perspektīvākās ēkas saules enerģijas ražošanai. Kartēs tiek atainota solārās enerģijas radīšanai lietderīgā jumtu platība katram konkrētam īpašumam. Sīkāk (ar ilustrāciju) par šo interesanto kartēšanas veidu iespējams lasīt šeit

14.02.2011 LĢIA piedāvā jaunas ortofotokartes

 Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra līdz janvāra beigām bija pabeigusi apstrādāt 29% no pērngada aerofotografēšanas ciklā uzņemtās Latvijas teritorijas un šo teritoriju ortofotokartes jau pieejamas lietotājiem. Informāciju par pieejamajiem datiem var redzēt LĢIA produktu un pakalpojumu mājas lapā

11.02.2011 Austrālijas zinātnieki aicina veidot nacionālo kosmosa aģentūru

 Austrālijas zinātnieki vēlas panākt nacionālās kosmosa aģentūras izveidošanu, valstij ieguldot šajā projektā 100 miljonus Austrālijas dolāru (apmēram 96 miljonus ASV dolāru). Austrālijas zinātnieki jau 4 gadus strādājuši pie šāda projekta un nesen nākuši klajā ar piedāvājumu valdībai, sakot, ka Austrālija nevarēs uz NASA datiem paļauties mūžīgi. Projektam ir ambiciozi mērķi - to skaitā arī misija uz Sauli, novērojot procesus tās ārējajā atmosfērā - mērot temperatūru un ultraskaņas vēju ātrumu. 

11.02.2011 Jēkabpils domes konkurss

 Jēkabpils dome izsludina konkursu "Zemes vienību instrumentālā uzmērīšana, zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plāna izgatavošana īpašumu ierakstīšanai zemesgrāmatā" (JPP 2011/18). Piedāvājumu iesniegšana līdz 2011.gada 21.februārim plkst.14.00. 

10.02.2011 Mobilā lāzerkartēšana sasniedz Āfriku

Dienvidāfrikas republikas kompānija Global Geomatics iegādājusies Street Mapper mobilo lāzerkartēšanas iekārtu, un tā ir pirmā šāda veida sistēma visā Āfrikas kontinentā. Mobilā lāzerkartēšana notiek ar uz automašīnas jumta uzstādītu lāzerskeneru palīdzību, kas, auto pārvietojoties noteiktā ātrumā, skenē apkārtējo vidi un vāc punktu "mākoņus". Vairāk 

10.02.2011 LĢIA piedalījusies starptautiskā GNSS sanāksmē

 Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra ziņo par dalību janvārī notikušajā Apvienoto Nāciju/Apvienoto Arābu Emirātu/ASV/Eiropas Kosmosa Aģentūras darba sanāksmē „Globālās Navigācijas Satelītu Sistēmu pielietojumi”. Darba grupā ar ziņojumiem uzstājušies GNSS sistēmu pārstāvji: GPS, GLONASS, KOMPASS, kā arī reģionālo satelītu sistēmu pārstāvji QZSS un EGNOS. Tikusi sniegta aktuālā informācija par sistēmu situāciju pašlaik un plānoto attīstību, kā arī tika sniegts Latvijas ziņojums par LatPos un reģionālo sadarbību ar Lietuvu.

Vairāk LĢIA lapā

07.02.2011 Par pierobežnieku uzaicināšanu (1)

 VZD vēstulē uzņēmumam "Metrum" un sabiedriskajām organizācijām LMB un LKĢA informē, ka tiesības uzaicināt  (parakstīt uzaicinājuma vēstuli) pierobežniekus uz robežu noteikšanu, apsekošanu vai atjaunošanu ir tikai sertificētam mērniekam, un to nevar veikt cita uzņēmuma pilnvarota persona. 

Vēstuli sk. pievienotajā attēlā

07.02.2011 Šovakar raidījumā "Latvija var!" - par Metrum (23)

 Šodien LTV1, plkst. 22.30, raidījumā "Latvija Var!" - par mērniecības uzņēmuma "Metrum" izveidošanu un attīstību. 

http://www.latvijavar.lv/jaunumi

03.02.2011 Maskavā notiks izstāde GeoForm+ 2011

No 15. līdz 18. martam Maskavā norisināsies astotā starptautiskā izstāde GeoForm+ 2011, kas veltīta ģeodēzijas, kartogrāfijas, ĢIS, satelītnavigācijas, ģeoloģijas, ģeofizikas un līdzīgām sfērām. Izstādē plāno piedalīties starptautiska mēroga uzņēmumi, kā arī notiks divas konferences, kas veltītas ģeotehnoloģijām. Apmeklētājiem ir iespēja reģistrēties izstādei online, saņemot bezmaksas biļetes. Vairāk

03.02.2011 LKĢA aicina pieteikties diskusijai par mērniecības komersantu kompetences reģistru

 Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācija aicina uzņēmumu vadītājus pieteikties diskusijai par mērniecības komersantu kompetences reģistra veidošanu, kas tiek plānota 18. februārī, pl.14.30 LKĢA pilnsapulces ietvaros. 

Lai pieteiktos dalībai LKĢA pilnsapulcē, jānosūta pieteikums (dalībnieka vārds, uzvārds, tālrunis un epasts) līdz 2011. gada 14. februārim uz e-pastu ilvija.zvaigzne@lkga.lv.

LKĢA pilnsapulces darba kārtība

Informatīva vēstule par kompetences reģistra izveidošanas
nepieciešamību.

02.02.2011 LMB jaunie statūti (2)

 Latvijas Mērnieku biedrības janvāra kopsapulcē tika pieņemti jaunie biedrības statūti. Ar tiem var iepazīties šeit

Sviitra
Jaunākais citās sadaļās
Sviitra
Mērnieku laika ziņas
Sviitra_b
Arrow_left 2019. gada novembris Arrow_right
P O T C P S S
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
Šodiena 2019. gada 15. novembris

Vārda diena:

Undīne, Leopolds, Unda
Jaunākie komentāri
Sviitra
© 2008 mernieks.lv, epasts: redakcija@mernieks.lv
Visa portālā ievietotā informācija un materiāli (tai skaitā raksti,attēli,video u.c.) pieder to autoriem. Pārpublicēšana bez saskaņošanas un atsauces stingri aizliegta. Visiem portālā ievietoajiem datiem ir tikai informatīvs raksturs, un tie izmantojami tikai izziņas, izglītības un informatīviem nolūkiem. Redakcija neuzņemas saistības par iespējamo informācijas neatbilstību patiesai situācijai. Redakcija neuzņemas atbildību par portāla lietotāju ievietoto informāciju. Ievietojot komentāru, tā autors atzīst, ka piekrīt komentēšanas noteikumiem, uzņemas atbildību par tās saturu, kā arī apņemas pret redakciju neizvirīt nekādas pretenzijas par komentāru satura rediģēšanu vai dzēšanu.