Labs nāk ar gaidīšanu, silts ar sildīšanu
Veciits_meklesana
Aktuālais jautājums
 
Ievads nozarē
Terminu vārdnīca
Par portālu
Pasūtītājiem
 
Likumdošana
Mērniecībā
Zemes ierīcībā
Kartogrāfijā
Ģeodēzijā
Mērnieku saraksts
ADTI uzturētāji
Iepirkumi
Konkursi
Rezultāti
 
Jaunumi
Latvijā
Pasaulē
Augstskolās
Mērnieku biedrībā
LKĢA
Būvniecībā
Nekustamie īpašumi
Īsumā
Pētījumi
Vēsture
Tehnoloģijas
Izklaide
 
Pakalpojumi
Mērniecības instrumenti
Dati darbam
Pārrēķinu kalkulatori
Saites
Forums Galerija Blogi Sludinājumi
Sviitra

28.03.2011 Ķīna sāks zemes lūzuma joslu kartēšanu (2)

Pēc 24. martā notikušās 7 magnitūdas stiprās zemestrīces Mjanmā Ķīna nolēmusi uzsākt visas valsts aktīvo zemes garozas lūzuma līniju kartēšanu. Šis darbs gan nebūs ātrs - lūzuma līniju noteikšana varētu tikt pabeigta 2020. gadā. Tiesa, jau 2004. gadā sākās aktīvo lūzuma līniju noteikšana Ķīnas lielākajās pilsētās, ieskaitot Šanhaju un Pekinu. Vienlaikus valsts strādā arī pie jaunas seismisko zonu kartes, kas sadala valsti reģionos atkarībā no to zemestrīču riska pakāpes. Balstoties uz šo karti, Ķīna izdos specifiskas būvniecības prasības, lai riskantākajos apvidos tiktu būvētas seismiski izturīgākas ēkas. 

28.03.2011 Krievija un Izraēla parakstījušas sadarbības līgumu kosmosa jomā

 Krievija un Izraēla parakstījušas sadarbības līgumu kosmosa izpētē un kosmosa tehnoloģiju attīstīšanā. Vienošanās paredz arī "kosmosa tehnoloģiju pielietošanu miera veicināšanas mērķiem". Krievija jau līdz šim palaidusi 5 Izraēlas satelītus un šobrīd gatavo palaišanai Amos-5 satelītu, kas kalpos Izraēlai kā komunikācijas satelīts. Janvārī Izraēla savukārt parakstīja sadarbības līgumu ar Eiropas kosmosa aģentūru. Avots

25.03.2011 Apstiprināti MK noteikumi par ģeotelpisko datu kopu saturu (1)

 2011.gada 22.martā apstiprināti Ministru kabineta noteikumi Nr.211 "Noteikumi par ģeotelpisko datu kopu metadatu obligāto saturu", ziņo LĢIA. Noteikumi izstrādāti, pamatojoties uz Ģeotelpiskās informācijas likuma 21.panta otro daļu. Saskaņā ar to ģeotelpiskās datu kopas turētājs nodrošina ģeotelpiskās informācijas metadatu veidošanu un to pastāvīgu atjaunināšanu. Ģeotelpisko datu kopu metadatu nodrošināšana ir viens no priekšnoteikumiem Ģeotelpiskās informācijas likuma 6. nodaļā minētajai ģeotelpiskās infrastruktūras izveidei un ģeotelpiskās informācijas portāla darbībai. Vairāk LĢIA lapā

25.03.2011 "Latvijas Valsts Ceļu" konkursu rezultāti (3)

VAS "Latvijas Valsts Ceļi" konkursā LVC 2011/32/AC  par autoceļu P4 un P74 ceļa zemes nodalījuma joslas kadastrālās uzmērīšanas, ārējo robežu ierīkošanas, atjaunošanas un sakārtošanas darbu veikšanu uzvarējusi SIA Metrum ar piedāvātajām līgumcenām 4336,2 Ls un 3884,7 Ls. Autoceļu P36 un P45 lotēs uzvarējis Latvijas Valsts Mērnieks ar cenām attiecīgi 1740 Ls un 2420 Ls, bet P62 lotē - SIA Preime, kas šeit piedāvāja līgumcenu 6207,13 Ls.

Savukārt konkursā LVC 2011/11/AC par autoceļa A3 ceļa zemes nodalījuma joslas kadastrālās uzmērīšanas, ārējo robežu ierīkošanas, atjaunošanas un sakārtošanas darbu veikšanu uzvarējis SIA Vidzemes Mērnieks ar līgumcenu 13 100 Ls. Savukārt šo darbu veikšanai autoceļa A9 lotē uzvarējis Latvijas Valsts Mērnieks ar līgumcenu 820 Ls. 

 

24.03.2011 Varakļānu pašvaldības konkurss

 Varakļānu novada pašvaldība izsludina konkursu (VNP 2011/3) "zemes instrumentālajai uzmērīšanai". Piedāvājumu iesniegšanas termiņš - līdz 4. aprīlim, plkst. 11

22.03.2011 Irāna uzbūvējusi "lidojošo šķīvīti"

 Irānas zinātnieki esot izstrādājuši pasaulē pirmo "lidojošo šķīvīti". Šis bezpilota lidaparāts esot pamatā paredzēts aero fotografēšanai - būdams aprīkots ar GPS, autopilotu un attēla stabilizētāju, kā arī atsevišķu sistēmu aerovideo ierakstiem pilnā HD kvalitātē. "Šķīvīša" izplatītās fotogrāfijas internetā gan ir ļoti nekvalitatīvas un neskaidras (sk. attēlu)  Vairāk

22.03.2011 Kanāda izmēģina atvērto datu portālu (7)

Kanādas valdība palaidusi pilotprojektu atvērto datu portālam. Portāla iecere ir ļaut ikvienam iedzīvotājam tikt pie valdības datiem par brīvu. Kanādas amatpersonas uzskata, ka šāds datu portāls ļoti palīdzētu biznesa attīstīšanā, jo vienuviet būtu pieejami visdažādākie valsts dati. Vairāk lasiet šeit

21.03.2011 VZD informē par izmaiņām apgrūtinājumu plānu saskaņošanā (10)

 VZD izplatījis vēstuli par valstij piekritīgās zemes kadastrālo uzmērīšanu Rīgas pilsētā, informējot, ka saskaņā ar 11. marta sanāksmē lemto, turpmāk "Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments Rīgas pilsētas pašvaldības vārdā veiks valstij piederošo un piekrītošo zemes vienību, par kurām izdoti Ministru kabineta rīkojumi, apgrūtinājumu plānu saskaņošanu, izdarot uz apgrūtinājumu plāna attiecīgu atzīmi. Robežu plāna un apgrūtinājumu plāna viens eksemplārs iesniedzams saskaņošanai Rīgas domes Attīstības departamentā Amatu ielā 4, Rīgā." 

Pilns vēstules teksts

18.03.2011 Pārizdota pirmā Rīgas karte latviešu valodā

Par godu pirmā latviešu kartogrāfa Matīsa Siliņa 150 gadu jubilejai, apgāds "Jāņa Sēta" laidis klajā pirmās Rīgas kartes latviešu valodā faksimilizdevumu. Pirmoreiz šī karte tika izdota 1896. gadā ("Rīga līdz ar apvidu" mērogā 1:13 000). Matīss Siliņš (1861 – 1942) dzimis Tukuma apkaimē. Laikā no 1889. līdz 1898. gadam viņš izdeva "Atbalss kalendāru", kam pielikumā pievienoja kartogrāfiskos materiālus. Kopumā viņš izdeva 16 kartes.
 

18.03.2011 Precizējums rakstam "Lietot vai nelietot kadastrs.lv?"

 Precizējums nesen portālā publicētajam rakstam "Lietot vai nelietot kadastrs.lv?". Rakstā ir kļūdains 1. tabulā publicēto cenu salīdzinājums pozīcijā "telpiskie dati par sesto un katru nākamo zemes vienību no īpašumiem, kas robežojas ar uzmērāmo zemes vienību" (kļūdainais salīdzinājums iezīmēts ar sarkanu): 

14.4.1.5.

telpiskie dati par uzmērāmo zemes vienību ar ne vairāk kā piecām zemes vienībām no īpašumiem, kas ar to robežojas

1.z.v.

3,50

2,80

0,70

12.1.6./ 14.4.1.5.

telpiskie dati par sesto un katru nākamo zemes vienību no īpašumiem, kas robežojas ar uzmērāmo zemes vienību

1.z.v.

0.47

2,80

-2,33

 VZD informē, ka "pieprasot NĪVKIS telpiskos zemes kadastrālajai uzmērīšanai VZD birojā, saskaņā ar MK 2006.gada 14.februāra noteikumu Nr.147 „Noteikumi par Valsts zemes dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādi” 12.1.5. un 12.1.6.apakšpunktiem ir būtiski, ar cik zemes vienībām uzmērāmā zemes vienība robežojas. Atkarībā no tā tiek piemērots vai nu tikai cenrāža 12.1.5.apakšpunkts (Ls 3,50) (ja uzmērāmā zemes vienība robežojas ar līdz 5 zemes vienībām) vai 12.1.5.apakšpunkts un papildus 12.1.6.apakšpunkts (ja uzmērāmā zemes vienība robežojas ar vairāk kā piecām zemes vienībām).

Savukārt, veicot telpisko datu saņemšanu caur datu izplatīšanas portālu www.kadastrs.lv nav būtiski, ar cik zemes vienībām robežojas uzmērāmā zemes vienība. Neatkarīgi no zemes vienību skaita, ar ko robežojas uzmērāmā zemes vienība, tiek piemērots Cenrāža 14.4.1.5.apakšpunkts – Ls 2,80 par vienu uzmērāmo zemes vienību. 

Tādējādi jebkurā gadījumā NĪVKIS telpisko datu saņemšana caur datu izplatīšanas portālu ir izdevīgāka, nekā saņemot datus VZD birojā."

 

VZD birojā

www.kadastrs.lv

Starpība

Uzmērāmā ZV robežojas ar 5 ZV

Ls 3,50

Ls 2,80

Ls 0,70

Uzmērāmā ZV robežojas ar 6 ZV

Ls 3,50 + Ls 0,47 = Ls 3,95

Ls 2,80

Ls 1,15

Uzmērāmā ZV robežojas ar 10 ZV

Ls 3,50 + (Ls 0,47 x 5) = Ls 5,85

Ls 2,80

Ls 3,05

 

 

 

  

17.03.2011 Pieaugusi nekustamā īpašuma pirktspēja

 Lai gan krīze kopumā samazinājusi cilvēku ienākumus, SEB bankas veikts pētījums liecina, ka šobrīd cilvēki ar vidējiem ienākumiem ir ar daudz augstāku nekustamā īpašuma pirktspēju nekā "treknajā" 2007. gadā. Šobrīd iedzīvotāji ar vidējiem ienākumiem, neuzņemoties pārāk lielu risku, var iegādāties 42 kvadrātmetrus lielu mājokli, taču 2007. gada sākumā tas bija tikai 13,4 kvadrātmetri. Šādas izmaiņas tiek skaidrotas ar pašu mājokļu cenu kritumu. Vairāk

17.03.2011 Indijas ģeologi satraucas par atomelektrostaciju drošību

 Indijas ģeoloģi Japānas notikumu iespaidā satraukušies par valsts atomelektrostaciju drošību iespējamas zemestrīces gadījumā. Lai gan Indijas premjerministrs Manmoans Sings paziņojis, ka Indijas AES esot drošas, jo tās atrodoties prom no ģeoloģiskajām lūzuma zonām, ģeologiem ir cits viedoklis. Viņi uzskata, ka tas, ka lūzumi zem Indijas vēl neesot atklāti, nav garants, ka tie nepastāv. Vislielākā zemestrīces bīstamība varētu būt Himalaju apvidū, kur iespējamas 7 baļļu un spēcīgākas zemestrīces. Vairāk

16.03.2011 Nodibināta 3D attēlveidošanas asociācija

Arvien vairāk modē nākot dažādām 3D tehnoloģijām, Amerikā nodibināta arī īpaša 3D attēlveidošanas asociācija (3D imaging association). Tā ir bezpeļņas organizācija, kuras mērķi esot dalīties ar informāciju un izglītot visā, kas saistīts ar 3D attēlveidošanu. Tās profilā būs ļoti dažādas industrijas - sākot no datorspēlēm līdz LIDAR lāzerskenēšanai, arhitektu programmatūrai un ēku modelēšanai. Interesanti, ka par organizācijas biedru var kļūt ikviens, kam vien ir interese par 3D. Marta nogalē gaidāmajā SPAR 2011 konferencē organizācijas dibinātāji plāno atklāt vairāk detaļu. Organizācijas mājas lapa.  

16.03.2011 Saule apdraud GNSS satelītus un GPS sakarus (6)

Nesen Zemei esot laimīgi pagājis garām kāda saules plankuma M-3 klases uzliesmojuma koronālā izlāde. Šāda veida saules uzliesmojumi un izlādes rada tiešus draudus ap Zemi riņķojošajiem navigācijas satelītiem, arī GNSS satelītiem. Sliktākajā gadījumā šo satelītu elektroniskās iekārtas varētu pat tikt iznīcinātas kādā spēcīgākā Saules "uzbrukumā". Šādos gadījumos apsver iespēju uz Saules aktivitātes brīdi satelītus atslēgt, kas savukārt izraisītu GPS sakaru zudumu uz Zemes uz laiku. Turklāt iespējams, ka šogad ar šādām problēmām būs jāsaskaras arvien biežāk, jo 2011. gads tiek prognozēts kā augstas Saules aktivitātes gads. Vairāk

15.03.2011 Jauni dati par Japānas zemestrīces ietekmi

 Pienāk arvien jauni dati par zemestrīces radītajām ģeofiziskajām izmaiņām Japānā. Saskaņā ar newsru.com publicēto, Japāna kopumā nobīdījusies par veseliem četriem metriem uz austrumiem no savas iepriekšējās pozīcijas (sākotnēji izskanēja ziņas, ka nobīde skārusi vairāk Honsju salu un bijusi 2,4 metru robežās). Savukārt krasta līnija vietās, kur to skāra cunami, esot pazemināta par metru. Newsru min arī, ka Zemes ass esot sasvērusies par veseliem 16,5 centimetriem nevis 10, kā tika ziņots iepriekš. Vairāk

14.03.2011 Japānas zemestrīce nobīdījusi valsts GPS stacijas (2)

 Japānas GPS stacijas (kopumā valstī to ir ap 1200) zemestrīces rezultātā piedzīvojušas masīvas nobīdes - vidēji 8, maksimāli pat 13 pēdas apmēram 500 kilometru areālā. Vairākās vietās Japānā mainījies arī zemes virsmas augstums, tai skaitā pie krasta līnijas, kur ūdens dziļums izmainījies par apmēram 3 pēdām. Tā visa rezultātā GPS koordinātes kartēs, braukšanas navigatoros, nekustamo īpašumu ierakstos un daudz kur citur būs jālabo atbilstoši jaunajai situācijai. Vairāk

14.03.2011 Sabojājies Krievijas satelīts nekontrolēti maina orbītas (5)

 Krievijas satelītus turpina vajāt tehnoloģiskas likstas. Šoreiz tās skārušas militāro satelītu "Raduga 1", kas novirzījies no savām sākotnējām koordinātām tiktāl, ka sācis bīstami pietuvoties citu valstu satelītiem. Pagājušonedēļ "Raduga 1" bija pievirzījies tikai 3 kilometru attālumā Dienvidkorejas satelītam "COMS 1", kas bija spiests tādēļ mainīt savu ģeostacionāro orbītu. Krievija oficiālus paskaidrojumus pagājušonedēļ Dienvidkorejai vēl nebija sniegusi, taču avoti Krievijas kosmosa uzņēmumos žurnālistus informējuši, ka satelīts visticamāk kļuvis nevadāms.  

11.03.2011 Datubāžu un ģeogrāfisko nosaukumu eksperti tiekas Zagrebā

 Šā gada 10. - 11. februārī Horvātijas galvaspilsētā Zagrebā notika starptautiskā projekta “Eiropas ģeogrāfiskie nosaukumi” (EuroGeoNames) jeb EGN seminārs un UNGEGN [1] Vietvārdu datubāžu un vietvārdu katalogu darba grupas sanāksme, kas pulcēja vairāk, nekā 40 speciālistus no 19 valstīm. No Latvijas tajā piedalījās LĢIA Ģeoinformācijas un informācijas tehnoloģiju departamenta speciālists Uldis Gitendorfs. 

EGN semināra dalībnieki noklausījās projekta vadības ziņojumus par projekta ietvaros veiktajiem pasākumiem un turpmākajiem uzdevumiem. Projekta mērķis ir izveidot Eiropas mēroga multilingvālu ģeogrāfisko nosaukumu (vietvārdu) informācijas sistēmu, kurā lietotājs saņem datus nevis no vienas centralizētas datubāzes, bet, izmantojot vienotu lietotāja saskarni, tieši no attiecīgo valstu nacionālajām datubāzēm. Pašlaik šai sistēmā pieejami jau 12 valstu vietvārdu dati un lietotāji ar to var strādāt 12 valodās, tai skaitā – arī latviešu valodā. Viens no aktuālākajiem uzdevumiem ir jaunu dalībvalstu iesaistīšana, lai sistēma varētu nodrošināt lietotājus ar visu Eiropas valstu datiem.
 
Vairāk informācijas LĢIA mājaslapā

10.03.2011 "Latvijas Valsts Mežu" konkursa rezultāts (5)

 AS "Latvijas Valsts Meži" konkursā par Zemes robežu kadastrālās uzmērīšanas darbu veikšanu Grobiņas novada Grobiņas pagastā 1267 ha kopplatībā (AS LVM 2011/85/i) uzvarējusi SIA "Metrum" ar piedāvāto līgumcenu 7559 Ls (bez PVN). 

10.03.2011 Jēkabpils domes konkursa rezultāts

 Jēkabpils pilsētas pašvaldības konkursā (JPP 2011/18) uzvarējusi personu apvienība "AV un SIA "GEO Mērniecība"" ar piedāvāto līgumcenu 10 000 Ls (bez PVN). 

Sviitra
Jaunākais citās sadaļās
Sviitra
Mērnieku laika ziņas
Arrow_left 2020. gada janvāris Arrow_right
P O T C P S S
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
Šodiena 2020. gada 26. janvāris

Vārda diena:

Agneta, Agnis, Ansis
Jaunākie komentāri
Sviitra
© 2008 mernieks.lv, epasts: redakcija@mernieks.lv
Visa portālā ievietotā informācija un materiāli (tai skaitā raksti,attēli,video u.c.) pieder to autoriem. Pārpublicēšana bez saskaņošanas un atsauces stingri aizliegta. Visiem portālā ievietoajiem datiem ir tikai informatīvs raksturs, un tie izmantojami tikai izziņas, izglītības un informatīviem nolūkiem. Redakcija neuzņemas saistības par iespējamo informācijas neatbilstību patiesai situācijai. Redakcija neuzņemas atbildību par portāla lietotāju ievietoto informāciju. Ievietojot komentāru, tā autors atzīst, ka piekrīt komentēšanas noteikumiem, uzņemas atbildību par tās saturu, kā arī apņemas pret redakciju neizvirīt nekādas pretenzijas par komentāru satura rediģēšanu vai dzēšanu.