Labs nāk ar gaidīšanu, silts ar sildīšanu
Veciits_meklesana
Aktuālais jautājums
 
Ievads nozarē
Terminu vārdnīca
Par portālu
Pasūtītājiem
 
Likumdošana
Mērniecībā
Zemes ierīcībā
Kartogrāfijā
Ģeodēzijā
Mērnieku saraksts
ADTI uzturētāji
Iepirkumi
Konkursi
Rezultāti
 
Jaunumi
Latvijā
Pasaulē
Augstskolās
Mērnieku biedrībā
LKĢA
Būvniecībā
Nekustamie īpašumi
Īsumā
Pētījumi
Vēsture
Tehnoloģijas
Izklaide
 
Pakalpojumi
Mērniecības instrumenti
Dati darbam
Pārrēķinu kalkulatori
Saites
Forums Galerija Blogi Sludinājumi
Sviitra

22.07.2011 Konkurss par Biķernieku sporta bāzes uzmērīšanu (2)

 VAS "Ceļu satiksmes drošības direkcija" izsludinājusi konkursu par Biķernieku kompleksās sporta bāzes teritorijas Rīgā, Sergeja Eizenšteina ielā 2, inženiertopogrāfisko uzmērīšanu (CSDD 2011/29). Piedāvājumi jāiesniedz līdz 1. augusta plkst. 10.00.

22.07.2011 Notikusi INSPIRE 5. konference

 Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra publicējusi aprakstu par nesen Edinburgā notikušo INSPIRE 5. konferenci, kuras tēma šoreiz bijusi "Iedvesmojoties 2020. gadam - Ieguldījums ātrā, ilgtspējīgā un integrējošā izaugsmē". Vairāk informācijas LĢIA lapā.

21.07.2011 Nepāla uzmērīs Everesta augstumu (1)

 Joprojām nerimstas intrigas par pasaules augstākās virsotnes - Everesta jeb Džomolungmas - augstumu. Nupat arī Nepālas valdība paziņojusi, ka pirmo reizi mēģinās izmērīt kalna precīzu augstumu. Zemes reformu un Pārvaldības ministrija paziņojusi, ka šim nolūkam būšot nepieciešami apmēram divi gadi. Process notiks tik ilgi, jo mērījums tiks veikts no jūras līmeņa un ar referencēm arī uz dažu citu vietu augstumiem. Versijas par Everesta patieso augstumu svārstās no 8844,42 (Ķīnas) līdz pat 8850 metriem (ASV). Vairāk informācijas par Nepālas plānoto mērīšanu.

21.07.2011 Kocēnu novads izsludinājis iepirkumu purvu uzmērīšanai

 Kocēnu novada dome izsludinājusi konkursu “Kocēnu novada nekustamo īpašumu instrumentālā uzmērīšana un zemes robežplānu izgatavošana” (identifikācijas numurs: KND 2011/20). Piedāvājumi iesniedzami līdz 26. jūlija plkst. 14.00.

Pilna iepirkuma informācija

18.07.2011 Valsts zemes dienests aicina zemes lietotājus nenokavēt iespēju izmantot ieguldītos privatizācijas sertifikātus

Valsts zemes dienests (VZD) informē, ka līdz šī gada 31.augustam lauku apvidus zemes lietotājiem ir dota atkārtota iespēja iesniegt iesniegumu lēmumu saņemšanai par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu kādā no VZD reģionālās nodaļas klientu apkalpošanas centriem.
Ja līdz 31.augustam netiks iesniegts iesniegums lēmuma saņemšanai, zemes lietotāji lauku apvidos un pilsētās zaudēs pirms zemes kadastrālās uzmērīšanas veiktajā priekšapmaksā ieguldītos privatizācijas sertifikātus.
Pēc lēmuma saņemšanas, zemes izpirkuma līgums ar Latvijas Hipotēku un zemes banku ir jānoslēdz līdz šī gada 30.decembrim.
Tā kā līdz iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām atlicis nedaudz vairāk kā mēnesis, VZD aicina lauku zemes lietotājus un dzīvojamo ēku īpašniekus vai augļu dārzu lietotājus pilsētās nenokavēt doto iespēju iesniegt iesniegumu lēmuma pieņemšanai un noslēgt zemes izpirkuma līgumu ar Latvijas Hipotēku un zemes banku un iegūt īpašumā zemi.
Līdz 1.jūlijam VZD reģionālajās nodaļās iesniegumus zemes piešķiršanai īpašumā par samaksu bija iesnieguši 43 no 667 lauku zemes lietotājiem par 100 zemes vienībām. No 1.jūnija līdz 1.jūlijam, atbilstoši Latvijas Hipotēku un zemes bankas sniegtajai informācijai, līgumus par zemes izpirkšanu bija noslēguši tikai 59 no 7 tūkstošiem zemes lietotājiem.
Iesniegumu lēmuma pieņemšanai var iesniegt tie lauku zemes lietotāji, kuri līdz 2008.gada 1.septembrim ir pārskaitījuši privatizācijas sertifikātus Latvijas Hipotēku un zemes bankai par īpašumā iegūstamo zemi un līdz 2010.gada 31.augustam ir iesnieguši izpirkšanai pieprasītās zemes robežu plānu reģistrācijai Kadastrā. Savukārt pilsētās - tie dzīvojamo ēku īpašnieki vai augļu dārzu lietotāji, kuri līdz 2008.gada 1.septembrim ir iesnieguši pilsētas zemes komisijā apliecinājumu par priekšapmaksas veikšanu privatizācijas sertifikātos un līdz 2009.gada 31.augustam reģistrējuši zemes robežu plānu Kadastrā.
VZD atgādina, ja uz izpērkamās zemes lauku apvidos atrodas mežaudze, iesniegumam ir jāpievieno mežaudzes novērtējums. Ja būves, iesniegumam jāpievieno arī dokumenti, kas apliecina būves piederību izpircējam vai arī attiecīgās pašvaldības izziņa, ja uz izpērkamās zemes atrodas būves ar nenoskaidrotu piederību.
Noslēgt zemes izpirkuma līgumu ar Latvijas Hipotēku un zemes banku līdz šī gada 30.decembrim ir tiesīgi tie lauku apvidus un pilsētu zemes izpircēji, kuri būs iesnieguši iesniegumu kādā no VZD reģionālās nodaļas klientu apkalpošanas centriem vai pilsētas zemes komisijā līdz šī gada 31.augustam un saņēmuši lēmumu par zemes piešķiršanas īpašumā par samaksu, kā arī tie, kuriem lēmumi par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu pieņemti jau iepriekš.
Vairāk informācijas VZD klientu apkalpošanas centros un mājas lapā www.vzd.gov.lv. Informāciju par pilsētas zemes izpirkšanu var saņemt attiecīgajā pilsētas vai novada domē.

Līga Brice
Tieslietu ministrijas
Sabiedrisko attiecību speciāliste

07.07.2011 VZD arhīva datus var saņemt arī elektroniski

Valsts zemes dienests (turpmāk – dienests) atzinīgi novērtē mērniecības darbu veicēju un dienesta līdzšinējo sadarbību.
Lai padarītu to vēl pievilcīgāku, papildus jau esošajām datu publicēšanas portāla www.kadastrs.lv (turpmāk – Portāls) iespējām, piedāvājam iespēju Portālā pasūtīt un uz elektroniskā pasta adresi saņemt arī dienesta rīcībā esošos arhīva datus, iepriekš veiktās zemes kadastrālās uzmērīšanas datnes un jaunajām zemes vienībām nepieciešamos kadastra apzīmējumus.
Papildus ir iespēja izvēlēties samaksas nosacījumus kadastra kartes izmantošanai - tagad var vai nu saglabāt esošo principu, maksājot Ls 36.00 vai izvēlēties maksāt par kadastra kartes pārlūkošanu stundas ietvaros  - Ls 1.85 stundā.
Dienests strādā pie jauna sadarbības līguma projekta, kurā apvienoti nosacījumi no abiem pašreiz spēkā esošajiem līgumiem – no līguma „Par Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas, ģeodēziskās informācijas un augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas izsniegšanu un reģistrēšanu” un no līguma “Par datu abonēšanu, izmantojot datu publicēšanas portālu www.kadastrs.lv.
Tuvākajā laikā informācija par jauno sadarbības līgumu un procesu būs pieejama dienesta mājas lapas sadaļā „Mērniekiem un zemes ierīkotājiem” .  Tiks nosūtīts arī jaunā sadarbības līguma projektu, kurā būs iekļauta informācija no Jūsu spēkā esošajiem līgumiem.

Jautājumu gadījumā lūdzu rakstīt jautajumi@vzd.gov.lv vai zvanīt 67038866, 67038833.

07.07.2011 Dabas aizsardzības pārvaldes iepirkums

Dabas aizsardzības pārvalde izsludina iepirkumu "Valstij, Vides un reģionālās attīstības ministrijas vārdā, piekrītošās zemes instrumentāla uzmērīšana un meža inventarizācija un meža apsaimniekošanas plānu izgatavošana". Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 03.08.2011. Papildus inforācija IUB mājaslapā.

04.07.2011 Ģeo-robotam uzbrūk haizivs

 "Wall Street Journal" publicēts interesants apraksts par zemūdens ģeotelpiskās informācijas vākšanas robotu, kam uzbrukusi haizivs. Liquid Robotics izstrādātais robots, kurš tiek vadīts no attāluma, bija "misijā" Meksikas līcī, lai vāktu datus par ūdens sastāvu, kad vienā brīdī nosūtīja trauksmes vēsti komandcentram. Pēc robota izcelšanas no ūdens, speciālisti uz tā konstatēja haizivs kodiena pēdas. Tā gan esot pirmā reize kompānijas robotu jūrās veikto 150 000 jūdžu garumā, kad kādam no tiem uzbrukusi haizivs. Vairāk par amizanto gadījumu var lasīt šeit.

04.07.2011 Eiropas Komisija gaida dalībvalstu viedokli par INSPIRE datu specifikācijām

 Eiropas Komisija no 2011.gada 22.jūnija līdz 2011.gada 21.oktobrim aicina dalībvalstu atbildīgās organizācijas sniegt viedokli par INSPIRE II un III pielikuma datu specifikācijām, ziņo LĢIA. Kārtība, kādā sniegt savu viedokli un dokumenti, par kuriem jāsniedz atzinumi, atrodi INSPIRE tīmekļa vietnē - http://inspire.jrc.ec.europa.eu/index.cfm/pageid/201/consultation/45851.

 
Neskaidrību un jautājumu gadījumā lūdzam vērsties pie INSPIRE kontaktpersonas (Harijs Baranovs, e-pasts Harijs.Baranovs@lgia.gov.lv, tālr. 22004441).
 
Vairāk informācijas LĢIA mājas lapā

30.06.2011 Rīgā nozagts nivelieris (3)

Uzņēmumam SIA "Transbūvprojekts" naktī uz 2011.gada 29.jūniju no celtniecības objekta Rīgā tika nozagts optiskais nivelieris C32 Nr.375106 ar statīvu. Uz instrumenta kastes ar marķieri ir uzrakstīts U. Ja ir zināma šī instrumenta atrašanās vieta, lūdz ziņot pa tālruni 29485841. SIA "Transbūvprojekts" ļoti lūdz nepirkt apšaubāmas izcelsmes ģeodēziskos instrumentus.

29.06.2011 Foto no RTU Ģeomātikas katedras 20 gadu jubilejas

 Fotogrāfijas no RTU Būvniecības fakultātes Ģeomātikas katedras 20 gadu jubilejas pasākuma svinīgās daļas iespējams apskatīt Rīgas Tehniskās universitātes mājas lapā.

 

28.06.2011 Baltkrievija attīsta sadarbību ar citām NVS valstīm kosmosa jomā

 Baltkrievija, Krievija un Ukaina varētu attīstīt kopīgu virtuālo attālinātās zondēšanas satelītu sistēmu, kas iekļautu valstu savstarpējo informācijas resursu izmantošanu. Baltkrievija jau parakstījusi vienošanos ar Ukrainu, un vienlaikus plāno attīstīt sadarbību arī ar Kazahstānu, kas veido arī pati savu satelītu sistēmu. Šādiem starpvalstu projektiem varētu būt arī komerciālas pielietošanas iespējas. Nesen tieši Baltkrievija organizēja semināru par NVS valstu sadarbību kosmosa jautājumos. Oriģinālziņa

28.06.2011 Latvijas Valsts Ceļu konkurss

 Latvijas Valsts Ceļi izsludinājuši jaunu konkursu (LVC2011/87/AC) - kadastrālās uzmērīšanas un robežu ierīkošanas darbu veikšana nekustamiem īpašumiem, kas saistīti ar Valsts autoceļu rekonstrukcijas darbiem. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 8. jūlijs, plkst. 10.00. (Nolikums)

Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 5 (piecās) daļās jeb līgumos:

Līguma nr. pēc kārtas

Līguma nosaukums

Pieejamais finansējums (Ls bez PVN)

Darba izpildes laiks

(kalendārās dienas)

1

Valsts reģionālā autoceļa P32 Līgatne – Nītaure rekonstrukcijas īstenošanai atsavināmo nekustamo īpašumu kadastrālās uzmērīšanas un robežu ierīkošanas darbu veikšana Cēsu novada Nītaures pagastā

2500

90

2

Valsts reģionālā autoceļa P36 Rēzekne – Gulbene rekonstrukcijas īstenošanai atsavināmo nekustamo īpašumu kadastrālās uzmērīšanas un robežu ier īkošanas darbu veikšana Gulbenes novada Stradu pagastā

5450

90

3

Valsts reģionālā autoceļa P45 Viļaka – Kārsava, posma 42,30 – 49,50 rekonstrukcijas īstenošanai atsavināmo nekustamo īpašumu kadastrālās uzmērīšanas un robežu ierīkošanas darbu veikšana Baltinavas novadā

1500

90

4

Kadastrālās uzmērīšanas un robežu ierīkošanas darbu veikšana nekustamiem īpašumiem, kas saistīti ar Valsts reģionālā autoceļa P45 Viļaka - Kārsava rekonstrukcijas darbiem posmā km 32,0 – 42,3 Baltinavas novadā

8000

110

5

Nekustamo īpašumu zemes vienību situācijas plānu aktualizācija Autoceļa A1 Rīga(Baltezers)- Igaunijas robeža (Ainaži) izbūvētajā Saulkrastu apvedceļa posmā Limbažu novada Skultes pagastā

2500

90

27.06.2011 Spānija attīsta duālo Zemes novērošanas sistēmu

 Spānija tuvojas tam, lai kļūtu par pirmo Eiropas valsti, kurai būs duālā Zemes novērošanas sistēma - radaru un optiskā, kas būs pieejama gan militārajai, gan civilajai lietošanai. Radars, kas uzstādīts uz Paz satelīta, ļaus uzņemt 100 Zemes virsmas attēlus dienā, ar izšķirtspēju 1 jards. Trīs gadu laikā Paz satelīta sniegtās iespējas tiks papildinātas ar Ingenio satelītu un tā optiskajām iespējām. Spānija uzskata, ka šīs tehnoloģijas ļaus valstij kļūt autonomākai informācijas iegūšanā. Vairāk

21.06.2011 Bangaloras policija aizliedz Google Street View fotografēt

 Google Street View ar foto ekipētās automašīnas Indijas pilsētā Bangalorā saskārušās ar vietējās policijas prasību pārtraukt pilsētas ielu fotografēšanu. Google gan paziņojusi, ka atļauja no Bangaloras varas iestādēm tikusi saņemta, pirms sākta ielu fotografēšana. Jāpiebilst, ka jau vairākas valsts piespiedušas Google izņemt ārā savas pilsētas no Street View servisa - Austrija, Čehija, un aprīlī arī Vācija. Vairāk

20.06.2011 Iznācis jaunais "Geospatial World"

 Jaunajā e-žurnāla "Geospatial World" numurā iespējams izlasīt par lāzerskenēšanas punktu mākoņiem, interviju ar "Oracle" viceprezidentu Stīvenu Hāganu, reportāžu no izstādes "Map Middle East 2011" un citus interesantus rakstus. "Geospatial World" jauno numuru bez maksas iespējams lasīt šeit.

20.06.2011 Prognozē četrkāršu mobilo pakalpojumu tirgus izaugsmi 5 gadu laikā

 Kompānija "Research and Markets" laidusi klajā pētījumu ar tirgus prognozēm par "uz atrašanās vietu bāzētajiem servisiem" (location-based services) saistītās industrijas izaugsmi. Šajā ģeotelpiskās industrijas nozarē tiek prognozēta ļoti strauja izaugsme. Ja pagājušajā gadā uz atrašanās vietu balstītie servisi nopelnīja 2,8 miljardus dolāru, tad 2015. gadā analītiķi paredz, ka šis bizness būs jau 10,3 miljardus dolāru vērts. Tirgus izaugsmi veicina gan pieaugošā GPS un viedtelefonu izmantošana, mobilo tīklu ātrāka datu pārraide un plašākas pārklājums, "mobilās" reklamēšanās pieaugums. Vairāk

17.06.2011 Irāna sola kļūt par ģeotelpisko zināšanu eksportētāju

 Irāna palaidusi kosmosā mikrosatelītu, kurš ir pirmais satelīts, kuru Irāna izstrādājusi pilnībā pašas spēkiem. Diennakts laikā šis ar saules baterijām darbojošais satelīts apriņķo Zemi 15 reižu un tas paredzēts fotogrāfiju uzņemšanai (satelīta nosaukums Rasad tulkojumā nozīmē - "novērošana"), kā arī spēj nosūtīt un saņemt dažādus signālus. Irānas prezidents, doktors Mahmuds Ahmadinedžads nācis klajā ar paziņojumu, ka drīzumā Irāna kļūs par "telpisko zināšanu eksportētāju". Oriģinālziņa

15.06.2011 Inovatīvs skatu punkts uz Strūves ģeodēzisko loku

 Daudziem ģeodēzistiem un vēsturniekiem zināms Strūves ģeodēziskais loks un tā 16 punkti Latvijas teritorijā, no kuriem UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā, kopš 2005. gada iekļauti divi - "Jēkabpils" un "Sestukalns". Jēkabpils novadnieki ir aktīvi Strūves popularizētāji, palīdzot novadam un ceļot ģeodēzijas prestižu. Šoreiz tas ir Latvijas Mākslas akadēmijas Funkcionālā dizaina katedras 5. kursa students Nauris Skrastiņš, kas izstrādājis maģistra darbu par Strūves ģeodēzisko loku mūsdienās un tā attīstības vīziju. Darbs ir mākslinieka vīzija par Strūves ģeodēzisko loku un tā punktu izmantošanu tūrisma maršruta izveidē, orientieru veidošanā un makslinieciskās instalācijās. Jaunais mākslinieks Nauris Skrastiņš š.ģ. 28. jūnijā no pl. 11.00 – 13.00 Latvijas Mākslas akadēmijas studiju darbu zālē interesentiem atbildēs uz jautājumiem un sniegs komentārus par savu māksliniecisko vīziju.  

Atgādinām, ka 2011. gada vasaras sākumā Latvijas Pasts izdeva divu pastmarku bloku ar nominālvērtību Ls 0,35 un 0.55 LVL un īpašu aploksni.  
 

15.06.2011 LKĢA aicina sūtīt priekšlikumus zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumu projektam (46)

 Latvijas Kartogrāfu un Ģeodēzistu asociācija aicina mērniekus iepazīties ar 9. jūnijā Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumu projektu (VSS-616) un līdz 2011. gada 20. jūnijam atsūtīt savus komentārus un priekšlikumus (ilvija.zvaigzne@lkga.lvLKĢA atzinuma sagatavošanai. Ar noteikumu projektu var iepazīties šeit

Sviitra
Jaunākais citās sadaļās
Sviitra
Mērnieku laika ziņas
Arrow_left 2020. gada jūlijs Arrow_right
P O T C P S S
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
Šodiena 2020. gada 12. jūlijs

Vārda diena:

Indriķis, Ints, Namejs
Jaunākie komentāri
Sviitra
© 2008 mernieks.lv, epasts: redakcija@mernieks.lv
Visa portālā ievietotā informācija un materiāli (tai skaitā raksti,attēli,video u.c.) pieder to autoriem. Pārpublicēšana bez saskaņošanas un atsauces stingri aizliegta. Visiem portālā ievietoajiem datiem ir tikai informatīvs raksturs, un tie izmantojami tikai izziņas, izglītības un informatīviem nolūkiem. Redakcija neuzņemas saistības par iespējamo informācijas neatbilstību patiesai situācijai. Redakcija neuzņemas atbildību par portāla lietotāju ievietoto informāciju. Ievietojot komentāru, tā autors atzīst, ka piekrīt komentēšanas noteikumiem, uzņemas atbildību par tās saturu, kā arī apņemas pret redakciju neizvirīt nekādas pretenzijas par komentāru satura rediģēšanu vai dzēšanu.