Labs nāk ar gaidīšanu, silts ar sildīšanu
Veciits_meklesana
Aktuālais jautājums
 
Ievads nozarē
Terminu vārdnīca
Par portālu
Pasūtītājiem
 
Likumdošana
Mērniecībā
Zemes ierīcībā
Kartogrāfijā
Ģeodēzijā
Mērnieku saraksts
ADTI uzturētāji
Iepirkumi
Konkursi
Rezultāti
 
Jaunumi
Latvijā
Pasaulē
Augstskolās
Mērnieku biedrībā
LKĢA
Būvniecībā
Nekustamie īpašumi
Īsumā
Pētījumi
Vēsture
Tehnoloģijas
Izklaide
 
Pakalpojumi
Mērniecības instrumenti
Dati darbam
Pārrēķinu kalkulatori
Saites
Forums Galerija Blogi Sludinājumi
Sviitra

12.08.2011 Mērniecības Datu Centrs uzsāk darbību Ķeguma novadā (4)

 No šī gada 12.augusta SIA "Mērniecības Datu Centrs" uzsāk darbību Ķeguma novadā, kas ir jau 29. novads, kurā kompānija uztur datus. Darbu reģistrēšanas kārtība ir tāda pati, kā citās pašvaldībās, kurās jau strādā SIA "Mērniecības Datu Centrs". Izejas datu pieprasīšanai, saņemšanai un gatavā darba nosūtīšanai izmantojama e-pasta adrese infodati@mdc.lv . 

11.08.2011 Internetā publicēs Krievijas teritorijas augstas izšķirtspējas attēlus

Krievijas Federālā Reģistru aģentūra, kas atbild par kadastrālo kartēšanu, paziņojusi, ka savā mājaslapā publicēs Krievijas teritorijas augstas rezolūcijas attēlus. Aģentūra paredz ievietot mājaslapā attēlus 5 miljonu kvadrātkilometru lielai teritorijai, kas ir krietni vairāk nekā piedāvā pašreizējie tirgus līderi Google un Yandex. Ikvienam būs brīva pieeja šiem attēliem, vienīgi tos nedrīkstēs izmantot komerciāliem nolūkiem. Ambiciozo projektu plānots pabeigt 2012. gada decembrī. Oriģinālziņa

10.08.2011 Turkmenistāna tautas skaitīšanā izmantos ĢIS

 Turkmenistāna sākusi gatavoties nākamgad paredzētajai tautas skaitīšanai, kas pirmo reizi tikšot veikta ar ĢIS tehnoloģiju palīdzību. "Turkmenistāna ir viena no pirmajām NVS valstīm, kas plāno ieviest sistēmu ar datorizētu plānošanu, apgabalu numerāciju un automātisku kartēšanu, kā arī nomainīt novecojušās datu ievades, apstrādes un uzglabāšanas metodes ar modernām", raksta "Neutral Turkmenistan". Oriģinālziņa

10.08.2011 GNSS ierīces rada lielu daļu no satiksmes negadījumiem Austrālijā

 Austrālijā lielu daļu no ceļu satiksmes negadījumiem izraisa GNSS pieslēgtas ierīces, secinājusi Jaundienvidvelsas štata policija. "Šoferiem nevajadzētu paļauties tikai uz GNSS ierīcēm, lai sasniegtu ceļa mērķi. Bieži vien, tā vietā, lai koncentrētos uz braukšanu, vadītāji pārāk aizraujas ar kartes pētīšanu savās navigācijas ierīcēs", brīdina Jaundienvidvelsas Ceļu policijas šefs Džons Hartlijs. Bieži vien navigācijas ierīces sniedzot arī novecojušu un neprecīzu informāciju. Oriģinālziņa

09.08.2011 Jauns līgums par sadarbību ar Valsts zemes dienestu (8)

 Mērniecības darbu veicējiem Valsts zemes dienests (turpmāk –Dienests) piedāvā jaunu līgumu par sadarbību mērniecības darbu nodrošināšanai (turpmāk-Līgums), kas aizstās līgumu „Par Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas, ģeodēziskās informācijas un augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas izsniegšanu un reģistrēšanu”.

Lai veicinātu abpusēju sadarbību, Dienests aicina neatlikt pieteikumu Līguma slēgšanai sagatavošanu un iesniegt tos savlaicīgi, nosūtot  uz elektroniskā pasta adresi klienti@vzd.gov.lv.  
 
Pieteikuma veidlapa, kā arī informācija par turpmāko sadarbību ar Dienestu un darbībām, kas jāveic, lai Līgumu noslēgtu, ir pieejama Dienesta mājas lapā www.vzd.gov.lv sadaļā „Mērniekiem un zemes ierīkotājiem”.

08.08.2011 Indonēzijā nepilnīgi ģeotelpiskie dati kavē desmitiem likumu pieņemšanu

 Indonēzijā daudz problēmu sagādājot ģeotelpiskās kartes, kuras nav tikušas atjaunotas jau vairāk nekā dekādi. Nepilnīga un neprecīza ģeotelpiskā informācija aizkavē likumu stāšanos spēkā un tādā veidā pakāpeniski rada pārpratumus un konfliktus. Kopumā Indonēzijā trūkstot 93 tipu telpiskie dati un tādēļ ir apdraudēta pat 170 likumu pieņemšana. Datu trūkums arī traucē apzināt stāvokli ar valsts dabas resursiem. Tomēr pašreizējie dati vēl var tikt izmantoti mežu, plantāciju un citu tematisku karšu veidošanai. Oriģinālziņa

08.08.2011 Atlicis nepilns mēnesis privatizācijas sertifikātu atgūšanai

 Potenciālo zemes izpircēju ieinteresētība izpirkt lietošanā esošo zemi ir ļoti zema – tā ir konstatējis Valsts zemes dienests (VZD), apkopojot informāciju par jūnijā un jūlijā VZD reģionālajās nodaļās iesniegtajiem lauku zemes izpircēju pieprasījumiem.

Līdz šim iesniegumus zemes piešķiršanai īpašumā par samaksu iesnieguši tikai 11% no 700 lauku zemes lietotājiem.
 
VZD atgādina, ka vēl tikai augustā lauku apvidus zemes lietotāji varēs iesniegt iesniegumus lēmumu saņemšanai par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu un nezaudēt izpirkšanai ieguldītos privatizācijas sertifikātus.
 
VZD tuvākajās nedēļas plāno potenciālajiem lauku zemes izpircējiem nosūtīt īsziņas ar atgādinājumu par iesniegumu iesniegšanas termiņu.
 
VZD aicina tos lauku zemju izpircējus, kuri līdz 2008.gada 1.septembrim bija pārskaitījuši privatizācijas sertifikātus Hipotēku un zemes bankai par īpašumā iegūstamo zemi un līdz 2010.gada 31.augustam bija iesnieguši izpirkšanai pieprasītās zemes robežu plānu reģistrācijai kadastrā, izmantot šo pēdējo iespēju izpirkt zemi un doties uz tuvāko VZD klientu apkalpošanas centru, lai iesniegtu iesniegumu lēmuma saņemšanai zemes izpirkšanai. Tas pats attiecas uz arī pilsētas zemju izpircējiem, kuri līdz 2008.gada 1.septembrim bija iesnieguši pilsētas zemes komisijā apliecinājumu par priekšapmaksas veikšanu privatizācijas sertifikātos un līdz 2009.gada 31.augustam reģistrējuši zemes robežu plānu kadastrā.
 
VZD atgādina, ka gan tiem zemes izpircējiem, ka gan tiem zemes izpircējiem, kuri VZD lēmumus par zemes izpirkšanu par samaksu būs saņēmuši 2011.gadā, gan tiem, kuriem lēmumi par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu pieņemti jau iepriekš, vēl līdz 2011.gada 30.decembrim ir jānoslēdz zemes izpirkuma līgums ar Latvijas Hipotēku un zemes banku. 
 
Saskaņā ar Hipotēku un zemes bankas sniegtajiem datiem līdz 2011.gada augusta sākumam ar Hipotēku banku izpirkšanas līgumu noslēgušas vien 127 personas par 228 zemes vienībām.
 
Esiet aktīvi, neatlieciet iesnieguma iesniegšanu uz pēdējo augusta mēneša dienu un izmantojiet šo iespēju līdz 2011.gada 31.augustam, lai iegūtu zemi īpašumā un atgūtu ieguldītos privatizācijas sertifikātus!
 
Plašāku informāciju par iesniegumu iesniegšanu un nepieciešamajiem dokumentiem var saņemt - VZD klientu apkalpošanas centros, VZD mājas lapā www.vzd.gov.lv vai pa tālruni 67038613. Un informāciju par pilsētas zemes izpirkšanu var saņemt attiecīgajā pilsētas vai novada domē.
 
Līga Brice
Tieslietu ministrijas
Sabiedrisko attiecību speciāliste
E-pasts: liga.brice@tm.gov.lv   
Tālr.: 67036739, 26485232
Adrese: Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1536
www.tm.gov.lv   
http://twitter.com/tieslietas  
www.flickr.com/photos/tieslietas/ 

05.08.2011 Mērnieku laiki Venecuēlā

 Venecuēla sākusi darbu pie Nacionālā Kadastrālā Plāna, kurš paredzot "valsts urbāno transformāciju". Plāns, izmatojot ĢIS, veicināšot ekonomisko attīstību, urbāno plānošanu, nabadzības izskaušanu, zemes izmantošanas politiku un ilgtspējīgu attīstību. Pirmais kadastrālās uzmērīšanas etaps tiks veikts vairākās Bolivāras štata pašvaldībās. Oriģinālziņa

04.08.2011 Noteiks tiesisko regulējumu zemes pārvaldībai Latvijā (1)

 Valsts sekretāru sanāksmē ceturtdien izsludināts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) izstrādātais likumprojekts "Zemes pārvaldības likums", kura mērķis ir veicināt ilgtspējīgu zemes pārvaldību, nodrošinot racionālu un efektīvu zemes izmantošanu un aizsardzību. 

VARAM informē, ka likumprojektā ir definētas zemes izmantotāju tiesības un pienākumi, kā arī regulēti zemes izmantošanas sabiedrības vajadzībām, infrastruktūras nodrošinājuma un zemes konsolidācijas jautājumi.
 
Projekts paredz, ka pašvaldībām būs tiesības ierosināt zemes ierīcības projekta izstrādi zemes konsolidācijai, ja puse projektējamās teritorijas nekustamo īpašumu īpašnieki to pieprasa.
 
Likumprojektā ir noteikta arī valsts un pašvaldību kompetence zemes pārvaldībā. Tas paredz publiskos ūdeņus nodot pašvaldību pārvaldībā, bet valstij saglabāt īpašuma tiesības.
 
Valsts iestādēm, valsts kapitālsabiedrībām un pašvaldībām reizi septiņos gados būs jāizstrādā to īpašumā un valdījumā esošo neapbūvēto zemju izmantošanas iespēju izvērtējums. Ar ģeoportāla palīdzību plānots nodrošināt visu informācijas sistēmu savietojamību un iegūt informāciju par zemi un izmaiņām, kas saistītas ar zemes kvalitāti, īpašniekiem, tiesībām u.c.
 
Paredzēts, ka pašvaldības veidos rezerves zemju fondu, kura mērķis ir nodrošināt zemi infrastruktūras attīstības vajadzībām, zemes konsolidācijai un citiem mērķiem.
 
Tāpat likumprojektā ir iekļauti jautājumi par zemes degradācijas novēršanu, degradēto teritoriju pārvaldību, zemes kvalitāti un tās novērtējumu, kā arī zemes pārraudzības īstenošanu un zemes pārskata sagatavošanu.

04.08.2011 Glonass-M satelītu palaidīs 25. augustā

 Krievijas kosmosa aģentūra paziņojusi, ka Glonass-M navigācijas satelīts tiks palaists no Baikonūras kosmodroma Kazahstānā, 25. augustā. Patlaban orbītā atrodas 27 GLONASS satelīti, no kuriem darbojas 20. Krievija apņēmusies tuvākajā laikā nodrošināt, ka GLONASS kļūst par pilnībā globālu GNSS pakalpojumu nodrošinātāju. Oriģinālziņa

04.08.2011 Gatavo karti Anglijas teritorijai pirms 3500 gadiem

2014. gadā internetā būs pieejama digitālā karte Anglijas teritorijai, kāda tā bija pirms vairākiem tūkstošiem gadu. Projekts "Portal To The Past" tiek īstenots par gandrīz 2 miljoniem britu mārciņu no Eiropas Izpētes padomes, tā īstenotāji ir Oksfordas universitātes arheoloģijas skola, un rezultātā plānots radīt kartes Anglijas teritorijai no 1500. gada pirms mūsu ēras līdz pat 1086. gadam mūsu ērā. Dati kartei būs no aerofotogrāfijām, kas atklāj vietas, kur bijušas apmetnes senatnē un no arheoloģiskajiem pētījumiem, kurus parasti veic pirms jauno būvniecības projektu realizēšanas. Oriģinālziņa

03.08.2011 Strauji aug 3D lāzerskenēšanas industrija

 3dimensionālās lāzerskenēšanas tirgus, kas ietver gan ierīces, gan programmatūru un pakalpojumus, varētu augt par vidēji 15 % gadā, līdz 2015. gadam dubultojot pašreizējos apjomus, ziņo ARC Advisory Group savā pētījumā. Kompānijas pētnieciskais direktors Ralfs Rio sacījis, ka "3D lāzerskenēšana ir ļoti dinamisks tirgus, tehnoloģijas tajā ļoti strauji progresē". Oriģinālziņa

02.08.2011 Saule atkal trako (1)

 Šodien uz Saules fiksēts uzliesmojums, tāpēc tuvākajās dienās uz Zemes gaidāmā magnētiskā vētra. Vairāki plazmas uzliesmojumi vērsti tieši uz Zemes pusi. Lai arī sākotnēji tika prognozēts, ka magnētiskā vētra varētu būt neliela, tomēr tā varot pārtapt arī spēcīgā. Paaugstināta aktivitāte uz Saules vērojama kopš 26. jūlija.

01.08.2011 Publicēts "Geospatial World" jūlija numurs

 Jaunajā "Geospatial World" e-žurnāla numura centrālajā rakstā iespējams lasīt par ģeotelpisko informācijas sistēmu nākotnes attīstības perspektīvām visdažādākajos virzienos (mobilo ierīču lietojumā, atvērtā koda programmatūrās, fotogrammetrijā u.c.). Par 3dimensionālo infrastruktūras plānošanu žurnālā intervija ar Bentley Systems vadītāju Gregu Bentliju, šo pašu tēmu rakstā "Ģeotelpiskā tehnoloģija priekšplānā" turpina arī profesors Īens Doumens, bet vēl dažos citos rakstos iepazīstināts ar vairāku valstu pieredzi ilgtspējīgas infrastruktūras radīšanā (pasažieru osta Ķīnā, atsāļošanas rūpnīca Austrālijā, ĢIS lietojums Dienvidāfrikas ātrvilcienos u.c.). Žurnālu bez maksas iespējams lasīt šeit

01.08.2011 Izsludināti MK noteikumi "Kārtība, kādā veic vietējā ģeodēziskā tīkla uzturēšanu" (14)

 
Noteikumu projekts ietver vietējā ģeodēziskā tīkla ierīkošanas, uzturēšanas un informācijas sniegšanas kārtību, t.sk.:
 
vietējā ģeodēziskā tīkla uzturēšanas pamatnosacījumus un precizitāti;
noteikumus vietējā ģeodēziskā tīkla punktu apzināšanai un izvērtēšanai, vietējā ģeodēziskā tīkla pilnveidošanai (tajā skaitā jaunu ģeodēzisko punktu ierīkošanai), kā arī vietējā ģeodēziskā tīkla pārmērīšanai un ģeodēzisko datu atjaunošanai, ievērojot to, ka vietējais ģeodēziskais tīkls šobrīd jau ir ierīkots;
vietējā ģeodēziskā tīkla uzturēšanas ietvaros noteiktos pamatprincipus regulārai vietējā tīkla apsekošanai, kas nodrošina tā turpmāko uzturēšanu;
pamatprincipus vietējo ģeodēzisko tīklu informācijas apritei, tās sniegšanai un uzglabāšanai Vietējā ģeodēziskā tīkla datubāzē, ievērojot Ģeotelpiskās informācijas likumā un Ministru kabineta noteikumu projektā „Ģeodēziskās atskaites sistēmas un topogrāfisko karšu sistēmas noteikumi” (VSS-1433) noteiktos principus.
 
Informāciju sagatavoja:
Lauma Lieksne,
LĢIA Ģeodēzijas un kartogrāfijas departamenta
Ģeodēzijas nodaļas vadītāja
Tālrunis: +371 26655069
E-pasts: lauma.lieksne@lgia.gov.l

29.07.2011 Bankrotējis viens no vadošajiem Igaunijas mērniecības uzņēmumiem (12)

 Igaunijas kartogrāfijas un mērniecības uzņēmums Georaster (pazīstams arī ar nosaukumu EOMAP) bankrotējis, atsaucoties uz Igaunijas laikrakstu Postimees, ziņo portāls Geospatial World. Kompānija neesot iesniegusi savu 2010. gada darbības pārskatu Igaunijas uzņēmumu reģistram. 2009. gadā Georaster bija 3,8 miljonu Igaunijas kronu zaudējumi. Kompānijas vadība to skaidroja ar "tirgus sabrukumu" un pasūtījumu skaita krišanos. Oriģinālziņa Postimees

27.07.2011 Google Street View drīz sākšot fotografēt Latviju

 Spekulācijas par Google Street View automašīnu ierašanos Latvijā bijušas jau vairākkārt, taču šoreiz to paziņojusi Google pārstāvošās kompānijas Latvijā Grayling konsultante Inga Oliņa. Google automašīnas ieradīšoties tuvāko nedēļu laikā un uzņems fotogrāfijas "Street View" servisam visā Latvijā. Ņemot vērā Google nesaskaņas dažādās valstīs attiecībā uz privātuma jautājumiem, visu fotogrāfijas redzamo cilvēku sejas būs izpludinātas, turklāt pēc Street View parādīšanās varēs ziņot par kādu konkrētu objektu vai subjektu izņemšanu no tā, nospiežot "ziņot par kļūdu". Google Street View piedāvāšot arī iespēju uzņēmējiem bezmaksas ievietot sava uzņēmuma fotoskatu no Street View savās mājas lapās. Ziņa db.lv

 

27.07.2011 LIDAR efektīvāks par radariem

 Lāzerskenēšanas jeb LIDAR tehnoloģiju aktīvi izmanto arī militāriem mērķiem, kur LIDAR atzīts par efektīvāku nekā ierastās ierīces radari un sonāri. LIDAR spēj pamanīt daudz mazākas daļiņas atmosfērā nekā radars, ar to var noteikt, piemēram, pat aerosola klātesamību gaisā. ASV Nacionālā Ģeotelpiskās Inteliģences aģentūra ar LIDAR skenē visu Afganistānas teritoriju (647 000 kv.km). LIDAR tika izmantots arī Haiti pēc 2010. gada postošās zemestrīces. Vairāk

27.07.2011 Āzijas un Klusā okeāna reģionā ĢIS tirgum sagaidāma 14% izaugsme

 Āzijas un Klusā okeāna reģionā Ģeotelpiskās informācijas tirgus izaugsme laikposmā no 2010. līdz 2014. gadam gaidāma 14 % apmērā, secināts tirgus izpētes firmas TechNavio pētījumā. Pētījumā secināts arī, ka pašlaik tirgus galvenais dzinējspēks esot valdības un publiskā sektora veiktie pasūtījumi, adoptējot ĢIS tehnoloģijas dažādām vajadzībām. ĢIS risinājumi visvairāk tiek izmantoti infrastruktūras uzlabojumu plānošanā un katastrofu novēršanas menedžmentā, kā arī monitorējot atmežošanos un ūdeņu stāvokli. Vairāk 

26.07.2011 ASV skolniekiem nepietiekamas zināšanas ģeogrāfijā

 Tikai mazāk nekā trešdaļai ASV skolnieku esot pietiekamas zināšanas ģeogrāfijā, tā secināts ASV Izglītības progresa Nacionālajā novērtējumā. Pasliktinājušās, salīdzinājumā ar 1994. gada novērtējumu, esot tieši 12-klasnieku zināšanas. "Skolnieku atkarības no tehnoloģijām dēļ spēja lasīt kartes kļūst par zudušo mākslu", secina Pensilvānijas Valsts universitātes profesors Rodžers Dounss. Vairāk

Sviitra
Jaunākais citās sadaļās
Sviitra
Mērnieku laika ziņas
Sviitra_b
Arrow_left 2019. gada oktobris Arrow_right
P O T C P S S
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
Šodiena 2019. gada 14. oktobris

Vārda diena:

Minna, Vilhelmīne
Jaunākie komentāri
Sviitra
© 2008 mernieks.lv, epasts: redakcija@mernieks.lv
Visa portālā ievietotā informācija un materiāli (tai skaitā raksti,attēli,video u.c.) pieder to autoriem. Pārpublicēšana bez saskaņošanas un atsauces stingri aizliegta. Visiem portālā ievietoajiem datiem ir tikai informatīvs raksturs, un tie izmantojami tikai izziņas, izglītības un informatīviem nolūkiem. Redakcija neuzņemas saistības par iespējamo informācijas neatbilstību patiesai situācijai. Redakcija neuzņemas atbildību par portāla lietotāju ievietoto informāciju. Ievietojot komentāru, tā autors atzīst, ka piekrīt komentēšanas noteikumiem, uzņemas atbildību par tās saturu, kā arī apņemas pret redakciju neizvirīt nekādas pretenzijas par komentāru satura rediģēšanu vai dzēšanu.