Mēs esam lai Jūs informētu
Veciits_meklesana
Aktuālais jautājums
 
Ievads nozarē
Terminu vārdnīca
Par portālu
Pasūtītājiem
 
Likumdošana
Mērniecībā
Zemes ierīcībā
Kartogrāfijā
Ģeodēzijā
Mērnieku saraksts
ADTI uzturētāji
Iepirkumi
Konkursi
Rezultāti
 
Jaunumi
Latvijā
Pasaulē
Augstskolās
Mērnieku biedrībā
LKĢA
Būvniecībā
Nekustamie īpašumi
Īsumā
Pētījumi
Vēsture
Tehnoloģijas
Izklaide
 
Pakalpojumi
Mērniecības instrumenti
Dati darbam
Pārrēķinu kalkulatori
Saites
Forums Galerija Blogi Sludinājumi
Sviitra

04.10.2011 ASV notiek protesti, pieprasot "glābt GPS" (1)

 Izrādās, ka ASV šobrīd notiek ne tikai protesti pret Volstrītas un lielo korporāciju varu, bet protestus spēj sapulcēt arī tehnoloģiskas pārmaiņas navigācijas sistēmu nozarē. Gan Sietlā, gan Teksasā, gan citās ASV vietās notikuši protesti pret nodomu ieviest jauno 4G bezvadu platjoslas tīklu LightSquared, kas, kā apstiprinājies testos, traucē GPS signāla uztveršanai, kas savukārt rada bažas par sabiedrisko drošību, ja GPS servisi nedarbosies. Cilvēki pulcējušies ar protestos ar plakātiem, uz kuriem redzami uzraksti "Save GPS!", "Public safety before profits" un citiem. Lasīt vairāk

03.10.2011 Vaives pagasta pārvaldes konkurss (36)

 Vaives pagasta pārvalde izsludinājusi konkursu par Pašvaldibas autoceļu zemju uzmērīšanu Cēsu novada Vaives pagastā (VPP 2011/3). Piedāvājumus jāiesniedz līdz 11. oktobra plkst. 11.00. 

30.09.2011 Tuvojas RTU zinātniskā konference (2)

 Oktobrī sāksies RTU 52. starptautiskā zinātniskā konferences, kuras ietvaros būs arī Ģeomātikas apakšsekcija. Tā notiks 11. oktobrī, no 9.30 līdz 17.00 Āzenes ielā 16, Būvniecības fakultātes sēžu zālē 2 stāvā. 

 

29.09.2011 ĢIS strauji attīstās Indijā

Indija pēdējos gados esot panākusi ievērojamu progresu ģeotelpisko tehnoloģiju jomā, kas panākts sadarbojoties valsts un privātajiem sektoriem, attīstot uz ĢIS bāzētus plānošanas, urbānās menedžēšanas, enerģijas distribūcijas un citus risinājumus. Īpaši tas izpaužas lielākajās pilsētās - Mumbajā, Kalkutā, Bangalorā, Kanpurā. Nākamais solis, ko Indija vēloties panākt - padarīt viegli pieejamus ĢIS datus un to aplikācijas visiem iedzīvotājiem. Vairāk

29.09.2011 MDC un Ģeodati ar 1. oktobri maina kārtību topogrāfiju saskaņošanā (33)

 Sākot ar 1.oktobri, SIA "MDC" un SIA "Ģeodati" uzsāk jaunu kārtību topogrāfisko plānu saskaņošanā.

Ņemot vērā Valsts zemes dienesta skaidrojumu par topogrāfisko plānu saskaņošanu un elektroniski sagatavotajiem dokumentiem turpmāk, no 2011.gada 01.oktobra:

1. Topogrāfiskā uzmērījuma reģistrācijai pašvaldības datubāzē jāsūta divi faili:

* - Plāns ar tabulu, kurā kopā ar inženierkomunikāciju saskaņojumiem ir atzīme par VZD skaņojuma faktu;

* - Oriģinālais VZD elektroniski parakstītais plāns (*.edoc).

2. Izpildmērījuma (inženierkomunikāciju, laukumveida izpildmērījumi, būvju novietnes - pie ēku nodošanas ekspluatācijā) reģistrācijai pašvaldības datubāzē jāsūta:

2.1. Divi faili, ja izpildmērījumā attēlota kadastra informācija un tā ir skaņota VZD:

* - Plāns ar atsauci piezīmēs par VZD skaņojuma faktu;

* - Oriģinālais VZD elektroniski parakstītais plāns (*.edoc).

2.2. Vienu failu, ja kadastra informācija ir attēlota būvasu nospraušanas aktā vai būvju novietnes pārbaudes aktā (būvniecības procesa gaitā), bet tā nav skaņota VZD. Plānā jābūt atsaucei par kadastra informācijas izcelsmi (piemēram lejupielādēta no kadastrs.lv, robežplāns, projekta dokumentācija utt.).

2.3. Vienu failu, ja kadastra informācija izpildmērījumā nav attēlota.

Atgādinām, ka līdz brīdim, kad stāsies spēkā MK noteikumu „Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi”, inženierkomunikāciju izpildmērījumos kadastra informāciju, ja to nepieprasa uzmērījuma pasūtītājs vai būvvalde, var neattēlot. 

Informācija MDC mājas lapā: http://mdc.lv/index/3

28.09.2011 Nākamgad Rīgā sāksies 20 000 adrešu precizēšana (2)

 SIA "Rīgas ģeometrs" šogad ir veicis 19 702 adrešu precizēšanu Rīgā, un nākamgad Rīgas pilsētas Būvvalde ķersies pie reālās adrešu nomaiņas, kas skars Rīgas iedzīvotājus, iestādes un uzņēmumus, informē LETA. Precizētās adreses gan nav visas, kas jāprecizē, jo kopumā Rīgā esot 36 739 adreses, kas neatbilst Ministru kabineta 2009.gada 3.novembrī pieņemtajiem adresācijas sistēmas noteikumiem, kā dēļ tiek apgrūtināts gan operatīvo dienestu darbs, gan uzņēmējdarbība. Adrešu precizēšanu varētu turpināt nākamgad. 

Par adresācijas maiņas procesu rīdzinieki tiks informēti gan ar Latvijas Pasta starpniecību, nosūtot informatīvu materiālu katram individuāli, gan izgatavojot vispārīgus informatīvos materiālus par nepieciešamajām darbībām adrešu maiņas procesā. Tie tiks izplatīti Rīgas pašvaldības pakļautībā esošajās iestādēs - izpilddirekcijās, bibliotēkās, kultūras iestādēs.

 

 

 

28.09.2011 "Latvijas Valsts Mērnieka" privatizācijas projekts pieņemts MK

Šodien, 27.septembrī, Ministru kabinets atbalstīja Tieslietu ministrijas (TM) sagatavoto rīkojuma projektu par VSIA „Latvijas Valsts mērnieks” pamatkapitāla daļu pārdošanu. Tā mērķis ir izbeigt valsts komercdarbību mērniecības jomā un pārdot kapitālsabiedrību privātpersonai. 

Pamatkapitāla daļu pārdošanu veiks valsts akciju sabiedrība „Privatizācijas aģentūra”. Norēķinoties par kapitālsabiedrības pamatkapitāla daļām, pircējam būs pienākums 100 procentu apmērā veikt maksājumu latos. Vienlaikus kapitālsabiedrības valdei un darbiniekiem pārdodamo pamatkapitāla daļu apjoms nedrīkstēs pārsniegt 20 procentus no kopējā kapitālsabiedrības pamatkapitāla daļu apjoma. To nosaka likums „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām”. 

Obligāts atsavināšanas priekšnoteikums ir valsts pārvaldes uzdevuma deleģēšanas attiecību izbeigšana ar VSIA „Latvijas Valsts mērnieks”. Šī priekšnoteikuma izpildei šī gada 22. septembrī Saeima 3.lasījumā pieņēma grozījumus likumos par zemes reformu lauku apvidos un pilsētās. Tajos ietverts regulējums, atbilstoši kuram Latvijas Valsts mērnieks līdz nākamā gada 1. janvārim pabeidz par valsts budžeta līdzekļiem veicamos zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus. 
 
Sabiedrības intereses saistībā ar zemes uzmērīšanu par valsts budžeta līdzekļiem un kļūdu labošanu netiks aizskartas. Zemes kadastrālo uzmērīšanu par valsts budžeta līdzekļiem nodrošinās Valsts zemes dienests (VZD), kas pārņems budžeta rindas uzturēšanu un iepirks zemes kadastrālās uzmērīšanas pakalpojumus.
 
Latvijas Valsts mērnieks pieņem lēmumus par zemes kadastrālo uzmērīšanu par valsts budžeta līdzekļiem, kā arī veic mērniecības darbus, lai novērstu neprecizitātes VZD līdz šim veiktajos mērniecības darbos. Kapitālsabiedrības pamatkapitāls ir 571 900 latu, valstij piederošo pamatkapitāla daļu turētāja ir TM.
Ar rīkojuma projektu var iepazīties MK mājas lapā.
 
Līga Brice
Tieslietu ministrijas
Sabiedrisko attiecību speciāliste
E-pasts: liga.brice@tm.gov.lv   
Tālr.: 67036739, 26485232
Adrese: Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1536
www.tm.gov.lv   
http://twitter.com/tieslietas  
www.flickr.com/photos/tieslietas/ 
 

27.09.2011 SIA "Areāls" uzsāks topogrāfiskās informāciju saskaņošanu digitālā veidā (1)

 No 2011.gada 1.oktobra SIA Areāls augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas saskaņošanu veiks digitālā veidā. Digitālā skaņošana tiks veikta ar spiedoga ekvivalentu – rāmīti ar „Areāls” simboliku, kas apliecinās, ka darbs ir reģistrēts attiecīgā novada datu bāzē. 

 

SIA Areāls veic augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas uzturēšanu Ropažu novadā un Sējas novadā.

 

 

26.09.2011 Rīgas domes īpašuma departamenta konkursā izvēlēti uzvarētāji

 Rīgas domes īpašuma departamenta konkursā "Zemesgabalu pirmreizējā kadastrālā uzmērīšana un zemesgabala zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu izgatavošana" (RDĪD AP IS 2011/39) uzvarējuši SIA "Geopols", SIA "Ģeo & Dēzija" un SIA "Metrum". Kopējā līgumsumma - 87 887 Ls. http://www.iub.gov.lv/pvs/show/201154

26.09.2011 Rīgas domes konkurss

 Rīgas dome izsludinājusi konkursu "Nekustamā īpašuma (zemes vienības) sadales skiču izgatavošana un platības noteikšana Rīgas domes Īpašuma departamenta vajadzībām" (RDĪD 2011/92). Paredzētā līgumcena - 6000 Ls, piedāvājumus jāiesniedz līdz 6. oktobrim, plkst. 14.00, Rīgas domes Īpašuma departamenta Administratīvajā pārvaldē, Rīga, Riharda Vāgnera iela 5, 3.stāvs, 326.kab.  

22.09.2011 Ādažu novada domes konkurss

 Ādažu novada dome izsludinājusi konkursu par dambja inženiertopogrāfisko uzmērīšanu (ĀND 2011/56). Piedāvājumi jāiesniedz līdz 3. oktobrim, plkst. 11.00.

 

21.09.2011 Nekustamo īpašumu nākamā gada prognozētās kadastrālās vērtības ir pieejamas portālā kadastrs.lv

 Trešdien, 21.spetembrī, preses konferencē Valsts zemes dienests (VZD) informēja žurnālistus, ka no šodienas līdz gada beigām visu nekustamo īpašumu nākamajam gadam prognozētās kadastrālās vērtības būs pieejamas VZD datu izplatīšanas portāla www.kadastrs.lv autorizētajā sadaļā.

VZD ģenerāldirektore Elita Baklāne-Ansberga uzsvēra kadastrālās vērtēšanas galvenos uzdevumus – nodrošināt kadastrālo vērtību atbilstību īpašumu tirgus vērtībām, veicot automatizētu kadastrālās vērtības aprēķinu atbilstoši reģistrētajiem kadastra datiem. „Atbilstoši likumam tieši īpašniekiem jāierosina datu aktualizācija izmaiņu gadījumā un jāuzņemas atbildība par datu atbilstību reālai situācijai,” norādīja E.Baklāne-Ansberga. 
 
VZD arī informēja, ka no nākamā gada ir būtiski pilnveidoti zemes un ēku kadastrālās vērtēšanas modeļi (vērtības aprēķina formulas). Prognozētās kadastrālās vērtības ir aprēķinātas, pamatojoties uz jauno izstrādāto kadastrālo vērtību bāzi - jauno dzīvojamās apbūves vērtību zonējumu un bāzes vērtībām visām nekustamo īpašumu grupām.
 
Nākamā gada janvārī stāsies spēkā būtiski pilnveidojumi ēku kadastrālās vērtēšanas modelī, aizstājot pašreiz spēkā esošo vienu modeli ar trīs jauniem ēku vērtēšanas modeļiem. Jaunie modeļi ļaus precīzāk un objektīvāk noteikt kadastrālo vērtību ēkām un telpu grupām. Tiks ņemta vērā ēku un to daļu izmantošana, labiekārtojuma līmenis visā ēkā vai kādā no ēkas daļām, platību sadalījums iekštelpās un ārtelpās, piemērojot vērtību samazinošu koeficientus platībai, ko aizņem, piemēram, pagrabi, terases, garāžas. Vērtējot dzīvokļus, to vērtību ietekmēs novietojums ēkā – atbilstošā bāzes vērtība ar noteikta koeficienta palīdzību tiks samazināta dzīvokļiem pagrabstāvos un ēku pirmajos stāvos.
 
 Veiktie pilnveidojumi tuvinās ēku kadastrālās vērtības atbilstību tirgus vērtībai, kas vienlaikus nozīmē, ka būs ēkas, kuru vērtības pieaugs un būs ēkas, kuru vērtības samazināsies. Salīdzinot ar šo gadu, 2012.gadam prognozētā kopējā ēku kadastrālo vērtību summa valstī kopumā paliks nemainīga (~12 miljardi latu). Nākamajā gadā zemes kadastrālo vērtību summa valstī samazināsies par 5% (būs ~6.7 miljardi latu).
Tipisku 2 istabu (50m2) dzīvokļu kadastrālās vērtības ir prognozētas: Rēzeknē (3500-6000Ls), Cēsīs (6000-10000Ls), Mārupes novadā (7000-15000Ls), Rīgā, Teikas rajonā (20000Ls) un Pļavniekos (16000Ls), bet Jūrmalā, Kauguros (11000Ls) apmērā.
 
VZD atgādināja, ka, lai noteiktās kadastrālās vērtības būtu korektas un īpašnieki izvairītos no nepatīkamiem pārsteigumiem, visi īpašnieki ir aicināti sekot līdzi savu īpašumu datiem kadastrā, izmantojot datu izplatīšanas portālu www.kadastrs.lv vai bezmaksas pakalpojumu „Mani dati kadastrā” portālā www.latvija.lv un nepieciešamības gadījumā ierosināt to labošanu vai aktualizēšanu.
 
Tāpat VZD informēja, ka no 20.septembra iestādes mājas lapā ir pieejama ikmēneša statistika par nekustamā īpašuma tirgu. Turpmāk šo statistiku aktualizēs katru mēnesi, un ikviens varēs sekot līdzi izmaiņām un cenu tendencēm nekustamā īpašuma tirgū.
 
Pielikumā preses konferences prezentācija.

21.09.2011 LightSquared un GPS tīkli nevar pastāvēt līdzās

 Testos konstatēts, ka potenciālais nākotnes komerciālais platjoslas bezvadu serviss LightSquared nevar pastāvēt līdzās GPS servisam, jo LightSquared signāli traucē GPS uztvērēju darbību, kurus izmanto daudzas gan militārās, gan avio un lauksaimniecības tehnoloģijas. Tēlaini runājot, frekvence, kurā operē GPS signāli, allaž bijusi paredzēta kā "klusais rajons", bet, "ja tu ieliec šī klusā rajona centrā rokgrupu, tad tie ir citi apstākļi", sacījis ASV Gaisa spēku ģenerālis Viljamss Šeltons. Netiek izslēgts, ka ar laiku tomēr varētu tikt rasts risinājums, lai LightSquared tīkls netraucētu GPS uztvērējiem. Oriģinālziņa

20.09.2011 Zemes izpirkšanas termiņa pagarinājumu ir izmantojuši 56% zemes izpircēju

 No šī gada 1.jūnija līdz 31.augustam zemes izpircējiem bija dota atkārtota iespēja izpirkt lietošanā esošo zemi, iesniedzot iesniegumus lēmumu saņemšanai par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu Valsts zemes dienestā (VZD), lai nezaudētu iepriekš ieguldītos privatizācijas sertifikātus.

Informācija par zemes izpirkšanas procesu tika publicēta dažādu valsts institūciju (piemēram, VZD, Tieslietu ministrijas), kā arī novadu pašvaldību mājas lapās. Par zemes izpirkšanas termiņa pagarinājumu sabiedrību informēja arī centrālie un reģionālie mēdiji, aicinot nenokavēt izpirkšanas termiņus.
 
VZD klientu apkalpošanas centros un novadu pašvaldību domēs zemes izpircējiem bija iespēja saņemt informatīvus materiālus un bukletus, kā arī konsultācijas par zemes iegūšanu īpašumā par samaksu. Tuvojoties iesniegumu iesniegšanas beigu termiņam, augusta vidū potenciālie zemes izpircēji mobilajos tālruņos saņēma atgādinājumu par iespēju iesniegt iesniegumu VZD lietošanā piešķirtās zemes iegūšanai īpašumā.
 
Līdz augusta sākumam potenciālo zemes izpircēju aktivitāte bija vāja – iesniegumus VZD bija iesnieguši tikai 11% zemes izpircēju no prognozētā kopējā skaita. Dokumentu iesniegšanas termiņa beigu posmā izpircēju aktivitāte pieauga, sasniedzot 56% zemes izpirkšanas termiņa beigu posmā. VZD uzskata, ka iemesls tam ir aktīvās informatīvās kampaņas (informācija medijos, īsziņas), kā arī fakts, ka daudzi formalitāšu kārtošanu iestādēs atliek uz pēdējo brīdi.
 
Visaktīvāk zemi ir vēlējušies izpirkt Latgales reģionā (saņemti aptuveni 90 iesniegumi jeb 33% no kopējā iesniegumu skaita), kā arī Zemgalē (iesniegumus zemes izpirkšanas lēmuma saņemšanai iesniegušas aptuveni 84 personas jeb 31%).
VZD rīcībā esošie dati liecina, ka priekšapmaksu zemes izpirkšanai zemes reformas likumdošanā noteiktajā sākotnējā termiņā bija veikušas, bet kādu no zemes reformas likumdošanā noteiktajām darbībām, lai varētu noslēgt zemes izpirkuma līgumu ar Latvijas Hipotēku un zemes banku (Hipotēku banku) par zemes izpirkšanu, nebija izpildījušas apmēram 700 personas. No tām aptuveni 270 zemes izpircējiem šī pavasara zemes reformas likumdošanas grozījumi atļāva pabeigt iesākto zemes izpirkšanas procesu, jo līdz 2009.gada 31.augustam bija veikta izpērkamās zemes uzmērīšana. Apmēram 430 personas bija veikušas priekšapmaksu, bet līdz 2009.gada 31.augustam nebija izpērkamo zemi uzmērījušas. Diemžēl šīs personas ir zaudējušas tiesības izpirkt zemi, jo termiņš izpērkamās zemes uzmērīšanai zemes reformas normatīvajā regulējumā netika pagarināts.
 
VZD atgādina, ka zemes izpirkšanas process tiks pabeigts vienīgi tad, ja līdz 2011.gada 30.decembrim tiks noslēgts zemes izpirkuma līgums ar Hipotēku banku . Šis termiņš jāievēro visiem tiem zemes izpircējiem, kuri saņēmuši VZD lēmumu par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu arī tajā gadījumā, ja lēmumā par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu norādīts, ka zemes izpirkuma līgums ar Hipotēku banku bija jānoslēdz trīs mēnešu laikā pēc tā saņemšanas, vai arī tajā ir norādīts cits termiņš zemes izpirkuma līguma slēgšanai.
 
Saskaņā ar Hipotēku bankas sniegto informāciju no 2011.gada 1.jūnija līdz 2011.gada 1.septembrim ir noslēgti 221 zemes izpirkuma līgumi par 358 zemes vienību izpirkšanu.
 
Zemes izpircēji informāciju par zemes izpirkuma līguma noslēgšanu var saņemt Hipotēku bankas filiālēs, kā arī zvanot uz Hipotēku bankas informatīvo tālruni 80000100.
 
Ar jautājumiem par zemes izpirkšanas procesu zemes izpircēji ir aicināti vērsties personīgi VZD klientu apkalpošanas centros vai arī zvanot pa informatīvo tālruni 67038800.
 
Papildu informācija:
 
Valsts zemes dienests
Tālrunis: 67038629
E-pasts: sarmite.barvika@vzd.gov.lv
Fakss: 67038829
Adrese: 11.novembra krastmala 31, Rīga, LV-1050

20.09.2011 Salacgrīvas novada domes konkurss

Salacgrīvas novada dome izsludinājusi konkursu "Zemes gabalu robežu kadastrālā uzmērīšana, zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plāna izgatavošana Salacgrīvas novada pašvaldības nekustamajiem īpašumiem, zemes ierīcības projekta izstrāde", Identifikācijas numurs - SND 2011/15. Piedāvājumi jāiesniedz līdz 30. septembrim plkst. 11.00.

19.09.2011 Trešdien notiks VZD preses konference par kadastrālās vērtēšanas aktuālajiem jautājumiem

 Trešdien, 21.septembrī, plkst. 11:00 Valsts zemes dienests (VZD) rīko kadastrālās vērtēšanas aktualitātēm veltītu preses konferenci. VZD informē, ka ar 21.septembri līdz gada beigām visu īpašumu 2012.gadam prognozētās kadastrālās vērtības būs pieejamas VZD datu publicēšanas portālā www.kadastrs.lv.

 
Preses konferenci atklās VZD ģenerāldirektore E.Baklāne-Ansberga ar ziņojumu par kadastrālās vērtēšanas galvenajiem uzdevumiem un nākotnes attīstības iecerēm. Preses konferences turpinājumā klātesošie varēs iepazīties ar plānotajām izmaiņām kadastrālajā vērtēšanā, kā arī ēku kadastrālās vērtēšanas modeļa pilnveidojumiem 2012.gadam. Nobeigumā tiks demonstrētas VZD datu izplatīšanas portāla www.kadastrs.lv iespējas saņemt ar kadastrālo vērtību saistītu informāciju – 2012.gadam prognozētās kadastrālās vērtības, spēkā esošās kadastrālās vērtības, zemes vērtību zonējumi u.c. informācija.
 
Preses konference notiks trešdien, 21.septembrī, plkst.11:00 VZD centrālās administrācijas ēkā 11.novembra krastmalā 31, 5. stāvā (zālē), Rīgā.
Papildu informāciju var saņemt, zvanot pa tālruni 67038629 vai sazinoties pa e-pastu sarmite.barvika@vzd.gov.lv.
 
 
Ar cieņu, 
Līga Brice
Tieslietu ministrijas
Sabiedrisko attiecību speciāliste
E-pasts: liga.brice@tm.gov.lv  
Tālr.: 67036739, 26485232
Adrese: Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1536
www.tm.gov.lv  
http://twitter.com/tieslietas 
www.flickr.com/photos/tieslietas/

15.09.2011 Iznācis "Geospatial World" augusta numurs

 Iznācis jaunais žurnāla "Geospatial World" numurs. Tajā viens no galvenajiem rakstiem šoreiz veltīts ģeotelpisko tehnoloģiju ietekmei uz lauksaimniecības plānošanu un attīstību. Tāpat arī publikācija par 3dimensionālo ĢIS pilsētām, kas palīdz plānot "inteliģentas pilsētas", kā arī apjomīgs raksts par Globālajām Satelītu Navigācijas sistēmām. Ar žurnālu var iepazīties šeit.

15.09.2011 Arī Amerikā satraucas par mērniecības cenu dempingu

 Interesanti, ka mērnieku aktualitātes var būt līdzīgas kā Latvijā, tā ASV - mērniecības portāla "PSM Field Notes" redaktors T.Dž. Freizers uzrakstījis nelielu komentāru par cenu krišanos mērniecības pakalpojumiem ASV. Freizers uzskata, ka šādu cenu pazemināšanu nedrīkstētu pieļaut, un, ka to nevar skaidrot ar tradicionālo konkurences principu kapitālismā, kad pie zemāka pieprasījuma sāk konkurēt ar arvien zemākām cenām. Viņaprāt, mērniecības pakalpojumi ir profesionāls serviss, ko nevar pielīdzināt patēriņa preču ražošanai un tajā valdošajiem konkurences principiem. ASV mērnieku pakalpojumiem pieprasījums samazinājies galvenokārt dēļ nekustamā īpašuma tirgus un būvniecības nozares krīzes. Freizera komentāru var lasīt šeit.

14.09.2011 VZD vēstule "Par Ministru kabineta noteikumu tālāku piemērošanu"

 Valsts Zemes dienests izplatījis ar e-parakstu atveramu vēstuli "Par Ministru kabineta noteikumu tālāku piemērošanu". Vēstuli var atvērt šeit

12.09.2011 Āfrikas Ģeotelpiskajā forumā spriež par aktīvāku ĢIS ieviešanu

 Noslēdzies 6. Āfrikas Ģeotelpiskais forums, kurš pagājušajā nedēļā norisinājās Kenijas galvaspilsētā Nairobi. Galvenais foruma secinājums - Āfrikas valstīm vajadzētu aktīvāk izmantot ģeotelpiskās tehnoloģijas sociālajai un ekonomiskajai attīstībai. Forumā izskanēja priekšlikumi un prezentācijas ĢIS izmantošanai tādām vajadzībām, kā, piemēram, graustu rajonu apzināšanā un to iemītnieku nodrošināšanā ar medicīnas un sanitārajiem līdzekļiem, vides aizsardzībai un citās jomās. Šis bija pirmais Āfrikas ģeotelpiskais forums, kurš notika ārpus Dienvidāfrikas un tajā piedalījās mērnieki, zemes izmantošanas speciālisti, ĢIS tehnoloģiju pārstāvji no vairāk kā 20 valstīm. Plašāku reportāžu par pasākumu iespējams lasīt šeit.

Sviitra
Jaunākais citās sadaļās
Sviitra
Mērnieku laika ziņas
Arrow_left 2020. gada marts Arrow_right
P O T C P S S
2425262728291
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Šodiena 2020. gada 30. marts

Vārda diena:

Nanija, Ilgmārs, Igmārs

Šajā dienā publicēti:

Jaunākie komentāri
Sviitra
© 2008 mernieks.lv, epasts: redakcija@mernieks.lv
Visa portālā ievietotā informācija un materiāli (tai skaitā raksti,attēli,video u.c.) pieder to autoriem. Pārpublicēšana bez saskaņošanas un atsauces stingri aizliegta. Visiem portālā ievietoajiem datiem ir tikai informatīvs raksturs, un tie izmantojami tikai izziņas, izglītības un informatīviem nolūkiem. Redakcija neuzņemas saistības par iespējamo informācijas neatbilstību patiesai situācijai. Redakcija neuzņemas atbildību par portāla lietotāju ievietoto informāciju. Ievietojot komentāru, tā autors atzīst, ka piekrīt komentēšanas noteikumiem, uzņemas atbildību par tās saturu, kā arī apņemas pret redakciju neizvirīt nekādas pretenzijas par komentāru satura rediģēšanu vai dzēšanu.