Mēs esam lai Jūs informētu
Veciits_meklesana
Aktuālais jautājums
 
Ievads nozarē
Terminu vārdnīca
Par portālu
Pasūtītājiem
 
Likumdošana
Mērniecībā
Zemes ierīcībā
Kartogrāfijā
Ģeodēzijā
Mērnieku saraksts
ADTI uzturētāji
Iepirkumi
Konkursi
Rezultāti
 
Jaunumi
Latvijā
Pasaulē
Augstskolās
Mērnieku biedrībā
LKĢA
Būvniecībā
Nekustamie īpašumi
Īsumā
Pētījumi
Vēsture
Tehnoloģijas
Izklaide
 
Pakalpojumi
Mērniecības instrumenti
Dati darbam
Pārrēķinu kalkulatori
Saites
Forums Galerija Blogi Sludinājumi
Sviitra

31.01.2012 Liepājas pašvaldības konkurss

 Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "Nekustamā īpašuma pārvalde" izsludina konkursu "Zemes vienību robežu uzmērīšana, zemes robežu plānu izgatavošana un zemes ierīcības projektu izstrādāšana". Piedāvājumi jāiesniedz līdz 7. februārim. 

31.01.2012 VAS Latvenergo konkurss

 VAS "Latvenergo" izsludina konkursu par zemes kadastrālās uzmērīšanas darbu veikšanu (identifikācijas numurs LE01KA60S/12-24/16). Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 13. februāris. 

28.01.2012 Mainīta zemes uzmērīšanas kārtība (3)

 Turpmāk zemes kadastrālās uzmērīšanas process un dokumentu aprite būs ievērojami vienkāršāka, bet sertificētā mērnieka atbildība un kompetence – lielāka, paredz Ministru kabineta šodien spēkā stājušies „Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi”. 

Lai mazinātu birokrātiskos šķēršļus un veicinātu elektroniskā paraksta lietošanu, noteikumos paredzēts, ka lielāko daļu dokumentu mērniekam ir tiesības iesniegt Valsts zemes dienestā elektroniski, tāpat visu darbam nepieciešamo informāciju par uzmērāmajiem zemes gabaliem un robežām mērnieks varēs pieprasīt un lejupielādēt no Valsts zemes dienesta serveriem tiešsaistes režīmā 24 stundas diennaktī. Noteikumi paredz, ka arī visi arhīva materiāli pēc sertificēta mērnieka pieprasījuma tiks sagatavoti elektroniskā formātā. Tādējādi saskaņā ar jaunajiem noteikumiem vienīgie dokumenti, kurus pēc zemes uzmērīšanas mērniekam fiziski jānogādā Valsts zemes dienestā, ir uzmērīšanas procesā sagatavotie akti, kurus parakstījis zemes īpašnieks un pierobežnieki, kā arī zemes īpašnieka parakstīts zemes robežu plāns. 

„Arvien plašāka elektronisko pakalpojumu ieviešana, birokrātijas mazināšana un procesu vienkāršošana, nepasliktinot pakalpojuma kvalitāti, ir Valsts zemes dienesta darbības prioritātes. Iespēja tiešsaistē pasūtīt un uzreiz saņemt dokumentus vēl pirms jauno noteikumu apstiprināšanas ir guvusi lielu mērniecības procesā iesaistīto personu atsaucību, un nākotnē arvien vairāk mūsu pakalpojumu būs pieejami e-vidē”, norāda Valsts zemes dienesta ģenerāldirektore Elita Baklāne-Ansberga.
 
Līdz ar jauno noteikumu stāšanos spēkā tiek prognozēta būtiska kvalitātes paaugstināšanās uzmērīšanas darbos, jo zemes kadastrālā uzmērīšana uzsāksies ar priekšizpēti jeb uzmērāmās zemes vienības un robežojošo zemes vienību iepriekš veiktās uzmērīšanas dokumentu izvērtēšanu un situācijas apzināšanu apvidū. Pastāvot normatīvā regulējuma trūkumiem, bieži vien sertificētie mērnieki izlaida šo būtisko zemes kadastrālās uzmērīšanas posmu, neanalizējot iepriekš veiktas mērniecības dokumentus, kas nereti noveda pie zemes vienības robežu nepareizas uzmērīšanas un robežu pārklāšanas. 
 
Jaunajos noteikumos palielināta sertificētā mērnieka kompetence neatbilstību risināšanas procesā. Veicinot strīdu izskatīšanu ārpus tiesām, noteikta skaidra domstarpību - dažādu robežu neatbilstības, tai skaitā pārklāšanās situāciju, risināšanas kārtība. Tādējādi tagad sertificētām mērniekam, veicot uzmērīšanu, ir tiesības pieņemt lēmumu par robežu noteikšanu, izvērtējot abu pušu izteiktos iebildumus. Gadījumā, ja pierobežniekam tomēr būs pretenzijas pret sertificēta mērnieka lēmumu, viņam būs pienākums uzaicināt citu mērnieku strīda risināšanai un tiesā vērsties varēs tikai tad, ja arī otra mērnieka pieņemtais lēmums kādu no iesaistītajām pusēm neapmierinās.
 
Andris Sproģis
Valsts zemes dienesta
Komunikācijas projektu vadītājs
Tālr. papildinformācijai 67038606, 26379530
http://www.vzd.gov.lv
andris.sprogis@vzd.gov.lv 
 

27.01.2012 "Carnikavas komunālservisa" konkurss

"Carnikavas Komunālserviss" izsludinājis konkursu "Inženiertopogrāfiskā uzmērīšana, ģeotehniskā izpēte un tehnisko specifikāciju izstrāde Kohēzijas fonda līdzfinansējuma projektam „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Carnikavā, II kārta”" ar identifikācijas numuru PA "Carnikavas Komunālserviss" 2012/1/KF. Piedāvājumus jāiesniedz līdz 10. februāra plkst. 11.00.

27.01.2012 Jaunjelgavas domes konkursā uzvar SIA "Livland" (1)

 Jaunjelgavas novada domes konkursā par zemes ierīcības projektu izstrādi, kadastrālās uzmērīšanas un robežu ierīkošanas darbu veikšanu uzvarējusi SIA "Livland" ar piedāvāto summu 14 900 Ls.

25.01.2012 "Latvijas Valsts Ceļu" konkursā uzvar SIA "FBS Grupa"

 "Latvijas Valsts Ceļu" konkursā par autoceļu ceļa zemes nodalījuma joslas kadastrālās uzmērīšanas, ārējo robežu ierīkošanas, atjaunošanas un sakārtošanas darbu veikšanu uzvarējusi SIA "FBS Grupa" ar piedāvāto līgumcenu 4 987 Ls. 

25.01.2012 Kuldīgas domes konkursā uzvar SIA "Ģeodēzists" (3)

 Kuldīgas novada domes konkursā par Kuldīgas pilsētas un novada ģeodēziskā atbalsta tīkla apsekošanu un rekonstrukcijas projekta izstrādi uzvarējusi SIA "Ģeodēzists" ar piedāvāto līgumcenu 2800 Ls. 

25.01.2012 "Latvijas Valsts Mežu" konkurss (1)

 AS "Latvijas Valsts Meži" izsludinājuši konkursu "Zemes robežu kadastrālās uzmērīšanas darbu veikšana zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4668 002 0066, kas atrodas Dobeles novada Jaunbērzes pagastā 1786.30 ha kopplatībā" ar paredzamo līgumsummu līdz 20 000 Ls. Konkursa pieteikumu pieņemšana norisinās līdz 6. februārim.

24.01.2012 Open Street Map apsūdz Google sabotāžā

 Open Street Map atvērtā kartēšanas projekta (kurš ar laiku varētu izvērsties par konkurentu Google Maps) veidotāji apsūdzējuši sabotāžā Google kompāniju, jo Open Street Map dati esot tikuši mērķtiecīgi bojāti no IP adreses, kas pieder Google Indijas filiālei. No šīs adreses esot mainīti tādi dati, kā, piemēram, vienvirziena ielu virzieni. Google atzinusi, ka divi tās darbinieki tiešām esot veikuši šādas izmaiņas Open Street Map datos, taču viņi darbojušies nevis kompānijas vārdā, bet uz savu roku, turklāt tagad esot no Google jau atlaisti. Oriģinālziņa

24.01.2012 Sākusies lielākā Saules vētra 7 gados (5)

 Lielākā Saules vētra pēdējos septiņos gados šodien ietekmēs gan GPS signālus, gan elektriskos tīklus. Tiek prognozēts, ka sagaidāma G2 vai varbūt pat G3 līmeņa ģeomagnētiskā vētra - stiprākā kopš 2005. gada. G2 līmenis vēl nozīmē mērenu vētru, taču G3 jau tiek apzīmēta kā stipra vētra, kas var izraisīt diezgan lielus traucējumus satelītu darbībā, kā arī elektrotīklos. Oriģinālziņa

23.01.2012 MDC sāk darbību Krustpils novadā

No šī gada 23.janvāra SIA "Mērniecības Datu Centrs" uzsāk darbību Krustpils novadā.

Darbu reģistrēšanas kārtība ir tāda pati, kā citās pašvaldībās, kurās jau strādā SIA "Mērniecības Datu Centrs".
Izejas datu pieprasīšanai, saņemšanai un gatavā darba nosūtīšanai izmantojama e-pasta adrese infodati@mdc.lv
Ar apkalpojamo teritoriju sarakstu var iepazīties MDC mājaslapā http://mdc.lv

20.01.2012 Pieejams jaunais Geospatial World numurs

 Jaunajā žurnāla Geospatial World numurā uzmanība veltīta ģeotelpiskās informācijas nozares attīstībai Eiropā. Tieši Eiropa esot līderis ģeotelpisko tehnoloģiju un infrastruktūras attīstībā, žurnālā ieskicēta prognoze tās virzībai tuvākajā nākotnē. Atsevišķā rakstā izvirzīta arī INSPIRE projekta attīstība. Žurnālu ikviens var lasīt bez maksas šeit.  

19.01.2012 Rīgas Dome apstiprina "Rīgas ĢeoMetra" likvidēšanu ar 1. jūniju

Rīgas Domes deputāti nolēmuši atbalstīt "Rīgas ĢeoMetra" darbības izbeigšanu un noteikuši, ka lēmums stāsies spēkā 1.jūnijā, kad tiks sākta uzņēmuma likvidācija. 

 
Līdz ar "Rīgas ĢeoMetra" likvidāciju darbu zaudēs astoņi cilvēki.
 
Paredzēts, ka "Rīgas ĢeoMetra" funkcijas, izņemot informācijas uzturēšanu par apbūvei paredzēto zemes vienību, ēku un telpu grupu adrešu piešķiršanu, maiņu vai likvidāciju, nodos RD Pilsētas attīstības departamentam, bet par informācijas uzturēšanu pēc uzņēmuma likvidācijas būs atbildīga Rīgas pilsētas būvvalde.
 
Opozīcijas deputāti, izvērtējot "Rīgas ĢeoMetra" likvidācijas jautājumu, norādīja, ka uzņēmumu būtu nepieciešams reorganizēt, nevis likvidēt. Deputāts Jānis Mārtiņš Skuja (RD deputātu frakcija "Demokrātiskie patrioti") domes sēdes laikā atzina, ka pašlaik, likvidējot uzņēmumu, tā funkcijas tik un tā tiks deleģētas citām institūcijām. "Loģikai ir jābūt stiprākai. Būtu jārod precīzāka atbilde, kāpēc ir jālikvidē uznēmums. Tas būtu jāreorganizē un jāatdala komercdarbību veikšana, par ko iebilst Konkurences padome. Patlaban sanāk tā, ka tiks likvidēta institūcija, bet funkcijas tiks izmētātas pa citām institūcijām, kam savu problēmu pietiek," sacīja Skuja.
 
Iepriekš domē paskaidroja, ka 2011.gadā Konkurences padome, Tieslietu ministrija un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija norādīja, ka "Rīgas ĢeoMetrs" nepamatoti darbojas tirgos, kuros pastāv brīva konkurence privātā sektora ietvaros. Pašvaldības darbu uzraugošās institūcijas pauda viedokli, ka nav pieļaujama situācija, ka "Rīgas ĢeoMetrs" vienlaikus sniedz gan topogrāfiskās uzmērīšanas pakalpojumus, gan veic šādu darbu pārbaudi, jo šāda komercdarbība neatbilst Valsts pārvaldes iekārtas likuma prasībām.
 
"Lursoft" informācija liecina, ka "Rīgas ĢeoMetrs" reģistrēts 1991.gadā un sniedz inženierdarbības un ar tām saistītās tehniskās konsultācijas. Uzņēmuma vienīgā īpašniece ir RD. "Rīgas ĢeoMetrs" 2010.gadā strādāja ar 639,8 tūkstošu latu apgrozījumu, kas ir par 23,4% mazāk nekā gadu iepriekš, savukārt uzņēmuma zaudējumi samazinājās par 18,2% un bija 57,8 tūkstoši latu.

19.01.2012 GALILEO satelīts nesīs Smiltenes skolnieces vārdu

 Smiltenes Centra vidusskolas 3.klases skolnieces Lienes Ošiņas vārds būs lasāms kosmosā, jo viņa uzvarējusi Eiropas Komisijas rīkotajā zīmējumu konkursā.

Akcijas rīkotāji informēja, ka konkursa uzvarētājas vārds trešdien tika paziņots apbalvošanas ceremonijā ES mājas telpās, pasniedzot diplomu un balvu, kas darināta kā īstā satelīta modelis. Lieni un viņas ģimeni sveica Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā Komunikācijas nodaļas vadītāja Jeļena Ābola, žūrijas priekšsēdētājs, bērnu gleznošanas projektu vadītājs Jānis Anmanis un Latvijas Universitātes Astronomijas institūta pētnieks Kalvis Salmiņš.
 
Katras Eiropas Savienības (ES) dalībvalsts uzvarētāja vārdā tiks nosaukts un palaists kosmosā viens no "Galileo" programmas satelītiem, tāpēc satelīts LIENE kļūs par "Galileo" satelītu sistēmas sastāvdaļu.
 
"Esmu ļoti pārsteigta un priecīga, ka žūrija izvēlējās tieši manu zīmējumu, it īpaši ņemot vērā to, cik daudzi bērni bija iesūtījuši savus darbus. Tā ir lieliska balva, ka kosmosa satelīts tiks nosaukts par Lieni un visa pasaule uzzinās manu vārdu," atzinusi konkursa uzvarētāja Liene Ošiņa.
 
Zīmējumu konkursu organizēja Eiropas Komisija, aicinot tajā piedalīties bērnus vecumā no 9 līdz 11 gadiem, kuri dzīvo ES dalībvalstīs. Lai piedalītos konkursā, bērniem brīvi izvēlētā tehnikā bija jārada darbs par tēmu "Kosmoss un gaisa kuģniecība", tas jāieskenē vai jānofotografē un digitālā formā jāiesniedz konkursa mājaslapā.

18.01.2012 "Rīgas ĢeoMetra" funkcijas paredz nodot citām pašvaldības struktūrām (4)

Pašvaldības SIA Rīgas ĢeoMetrs uzdevumus turpmāk pārņems Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments, Rīgas pilsētas būvvalde un Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju centrs, bet SIA Rīgas GeoMetrs plānots likvidēt.

Šādu lēmumprojektu jau iepriekš atbalstīja Pilsētas attīstības komiteja, bet pirmdien to akceptēja arī Finanšu un administrācijas lietu komiteja, DB informēja Rīgas domes Sabiedrisko attiecību departaments.

 Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments, Rīgas pilsētas būvvalde un Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju centrs turpmāk, savstarpēji sadarbojoties, pilnveidos un uzturēs pašvaldības ģeotelpiskās informācijas datu pārvaldību, veiks galvaspilsētas topogrāfisko uzmērījumu kvalitātes kontroli, organizēs turpmāku adresācijas jautājumu sakārtošanu pilsētā, nodrošinās arhīva lietu, arī vēsturisko materiālu saglabāšanu un veiks citas funkcijas.

Galīgais lēmums par pašvaldības kapitālsabiedrības SIA Rīgas ĢeoMetrs darbības izbeigšanu jāpieņem Rīgas domei.

18.01.2012 Google izveidojusi datorspēli uz Google Maps bāzes

 Google februārī laidīs klajā datorspēli, kas būs bāzēta uz Google Maps aplikācijas un pieejama caur Google Games Plus servisu. Spēles ideja pagaidām gan šķiet ļoti vienkārša - spēlētājam būs jāvada bumbiņa cauri piedāvātajām vietām uz Google Maps kartes. Nekāda papildu programma, lai spēli spēlētu, nebūs nepieciešama. Google Games līdz šim gan nav izdevies veiksmīgi konkurēt ar Facebook Games aplikācijām. Google jaunajam laika kavēklim izveidojusi arī promocijas videoklipu: 

17.01.2012 Valdība apstiprina noteikumus zemes uzmērīšanai bez maksas

 Otrdien, 17. janvārī, Ministru kabinets (MK) apstiprināja Valsts zemes dienesta (VZD) izstrādāto kārtību, kādā veic zemes kadastrālo uzmērīšanu par valsts budžeta līdzekļiem. Kārtība paredz, ka VZD uztur sarakstus zemes kadastrālai uzmērīšanai par valsts budžeta līdzekļiem un publicē tos savā mājas lapā, kā arī organizē zemes kadastrālo uzmērīšanu par valsts budžeta līdzekļiem. Līdz šim šos darbus veica valsts SIA „Latvijas Valsts mērnieks”, taču tagad šī funkcija ir nodota VZD.

Zemes kadastrālo uzmērīšanu par valsts budžeta līdzekļiem veic:

- bijušajiem zemes īpašniekiem, kuriem atjaunotas īpašuma tiesības, piešķirot zemi tajā administratīvajā teritorijā, kurā bijušais zemes īpašums atradās līdz 1940.gada 21.jūlijam;
 
- bijušajiem zemes īpašniekiem, kuriem īpašuma tiesības atjaunotas, piešķirot līdzvērtīgu zemi citā administratīvajā teritorijā no personas gribas neatkarīgu apstākļu dēļ un zeme vēl nav uzmērīta uzsāktās tiesvedības dēļ;
 
- bijušajiem zemes īpašniekiem, kuriem īpašuma tiesības atjaunotas, piešķirot līdzvērtīgu zemi citā administratīvajā teritorijā no personas gribas neatkarīgu apstākļu dēļ;
 
- visu iepriekš minēto personu mantiniekiem -  laulātiem, bērniem un mazbērniem, politiski represētajām personām un 1. grupas invalīdiem. 
 
Par valsts budžeta līdzekļiem uzmēra zemes vienību tādā platībā, uz kuru ir atjaunotas īpašuma tiesības un kura iekļaujas normatīvajos aktos zemes kadastrālās uzmērīšanas jomā noteiktās pieļaujamās platību atšķirības robežās. Kārtība precizē iesniegumu iesniegšanu un iesniedzamos dokumentus, kas apliecina iesniedzēja tiesības zemes kadastrālai uzmērīšanai par valsts budžeta līdzekļiem.
 
Lai pretendētu uz valsts budžeta finansējumu kadastrālajai uzmērīšanai, zemes lietotājiem viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu jāpiesaka uzmērīšana VZD. Ja termiņš tiek nokavēts, to neatjauno un zemes lietotājs zaudē tiesības uz budžeta finansējumu. 
 
Saskaņā ar apstiprināto kārtību zemes lietotājiem, kuriem konkrētajā gadā ir piešķirts finansējums, VZD nosūta paziņojumu par valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu zemes kadastrālajai uzmērīšanai un apliecinājuma (piekrišanas) veidlapu par zemes kadastrālās uzmērīšanas darbu izpildi. Zemes lietotājiem aizpildītais un parakstītais apliecinājums 30 dienu laikā pēc tā saņemšanas jāiesniedz VZD. Ja tas netiek izdarīts, zemes lietotājs var zaudēt tiesības uz budžeta finansējumu.
 
Tāpat noteikumi paredz pārejas kārtību, kādā valsts SIA „Latvijas Valsts mērnieks” nodod VZD par valsts budžeta līdzekļiem uzmērāmo zemes vienību sarakstus, kā arī sarakstu ar zemes vienībām, kas izslēgtas no saraksta un visu uzkrāto dokumentāciju par zemes kadastrālo uzmērīšanu. Pēc valsts SIA „Latvijas Valsts mērnieks" sniegtās informācijas, rindā uz valsts budžeta finansēto mērniecību ir iekļautas 6456 zemes vienības.
 
Kārtības projektu var lasīt MK mājas lapā.
 
Līga Brice
Tieslietu ministrijas
Sabiedrisko attiecību speciāliste
E-pasts: liga.brice@tm.gov.lv   
Tālr.: 67036739, 26485232
Adrese: Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1536
www.tm.gov.lv   
Twitter: @Tieslietas  
 
Andris Sproģis
Komunikāciju projekta vadītājs
Valsts zemes dienests
E-pasts: Andris.Sprogis@vzd.gov.lv 
Tālrunis: 67038606, 29283505 
Adrese: 11.novembra krastmala 31, Rīga, LV-1050
 

12.01.2012 "Rīgas ĢeoMetru" paredz likvidēt ar 1. jūniju

 Rīgas domes pilsētas attīstības komiteja vakar, 11. janvārī nolēmusi, ka SIA "Rīgas Ģeometrs" darbība tiks izbeigta ar šā gada 1. jūniju. Gala lēmums gan vēl jāpieņem Rīgas domei. 

Lēmums par SIA «Rīgas ĢeoMetrs» darbības izbeigšanu paredz, ka šīs pašvaldības kapitālsabiedrības īstenotos uzdevumus (t.sk. SIA «Rīgas ĢeoMetrs» funkcijas, tiesības, saistības, mantu un speciālistus) pārņems citas Rīgas domes institūcijas - Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments, Rīgas pilsētas būvvalde un Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju centrs. 

Šīs pašvaldības institūcijas, savstarpēji sadarbojoties, pilnveidos un uzturēs pašvaldības ģeotelpiskās informācijas datu pārvaldību,  nodrošinot vienotu datu uzglabāšanas, apmaiņas un pieejamības kārtību un datu drošību atbilstoši standartiem, veiks galvaspilsētas topogrāfisko uzmērījumu un būvniecības izpilduzmērījumu kvalitātes kontroli, organizēs  turpmāku adresācijas jautājumu sakārtošanu pilsētā, nodrošinās arhīva lietu, arī vēsturisko materiālu saglabāšanu un veiks citas funkcijas. 

Paredzēts, ka līdz 13.04.2012. izskatīšanai Rīgas domē tiks iesniegti visi nepieciešamie normatīvo aktu grozījumi saistībā SIA «Rīgas ĢeoMetrs» līdz šim īstenoto uzdevumu pārņemšanu. 

12.01.2012 GI Forum 2012 pieteikšanās termiņš 1. februāris

 Ģeotelpiskās informācijas nozares foruma GI_Forum 2012 organizatori paziņojuši, ka pieteikumi dalībai forumā jāiesniedz līdz 1. februārim. Pats pasākums notiks no 3. līdz 6. jūlijam, Zalcburgā, Austrijā. Tas domāts starptautiskai auditorijai, jo konferences darba valoda būs angļu. Forumā tiks skartas tādas tēmas kā kartogrāfija un advancēta vizualizācija, telpiskā informācija un sabiedrība, vizuālā analītika u.c. Vairāk

11.01.2012 MDC un Ģeodati piedāvā izsniegt informāciju par reģistrētajiem ģeodēziskajiem darbiem

 Ministru kabineta 01.11.2010. noteikumi Nr.1011 „Personu sertificēšanas un sertificēto personu uzraudzības kārtība ģeodēzijā, zemes ierīcībā un zemes kadastrālajā uzmērīšanā” paredz, ka sertificētā persona katru gadu līdz 1.februārim sertificēšanas institūcijā iesniedz izpildīto (pabeigto) ģeodēzisko darbu sarakstu par iepriekšējo gadu. 

 
Šo prasību izpilde ir vienkārša un prasa maz laika, ja ir veikta regulāra darbu uzskaite un esat nodrošinājušies, lai šī informācija būtu patiesa. 
 
SIA „Mērniecības datu centrs” un SIA „ĢeoDati” piedāvā ātru, patiesu un pilnīgu informāciju par mūsu apkalpojamās teritorijās reģistrētajiem ģeodēziskajiem darbiem. Kompāniju piedāvātā informācija nodrošina ne tikai MK noteikumu prasību izpildi, bet arī sniedz Jums iespēju kontrolēt, kādiem darbiem Jūs kā sertificētā persona esat norādīts kā izpildītājs (piemēram, varat pārliecināties, vai, par to Jūs neinformējot, Jūsu vārdā nav iesniegti darbi).
 
Arī komersantiem piedāvājam informāciju par visiem mūsu apkalpojamās teritorijās veiktajiem darbiem, kuri ir iesniegti un reģistrēti Jūsu uzņēmuma vārdā. Tādējādi varat ātri piekļūt svarīgākajai informācijai par veiktajiem darbiem un kontrolēt šo darbu uzskaiti.
 
Informācija tās adresātam tiks izsniegta elektroniskā formā MS Excel datnē pēc iesnieguma saņemšanas. Informāciju par sertificētās personas veiktajiem darbiem varēs saņemt tikai pati sertificētā persona un informāciju par uzņēmuma vārdā veiktajiem darbiem varēs saņemt tikai pats komersants. Pēc iesnieguma saņemšanas Jums tiks piestādīts rēķins, kuru apmaksājot saņemsiet pieprasīto informāciju. Maksa par pakalpojumu ir Ls 5,00 (cena norādīta ar PVN).
 
Sviitra
Jaunākais citās sadaļās
Sviitra
Mērnieku laika ziņas
Arrow_left 2020. gada oktobris Arrow_right
P O T C P S S
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
Šodiena 2020. gada 27. oktobris

Vārda diena:

Lilita, Irita, Ita
Jaunākie komentāri
Sviitra
© 2008 mernieks.lv, epasts: redakcija@mernieks.lv
Visa portālā ievietotā informācija un materiāli (tai skaitā raksti,attēli,video u.c.) pieder to autoriem. Pārpublicēšana bez saskaņošanas un atsauces stingri aizliegta. Visiem portālā ievietoajiem datiem ir tikai informatīvs raksturs, un tie izmantojami tikai izziņas, izglītības un informatīviem nolūkiem. Redakcija neuzņemas saistības par iespējamo informācijas neatbilstību patiesai situācijai. Redakcija neuzņemas atbildību par portāla lietotāju ievietoto informāciju. Ievietojot komentāru, tā autors atzīst, ka piekrīt komentēšanas noteikumiem, uzņemas atbildību par tās saturu, kā arī apņemas pret redakciju neizvirīt nekādas pretenzijas par komentāru satura rediģēšanu vai dzēšanu.