Mēs esam lai Jūs informētu
Veciits_meklesana
Aktuālais jautājums
 
Ievads nozarē
Terminu vārdnīca
Par portālu
Pasūtītājiem
 
Likumdošana
Mērniecībā
Zemes ierīcībā
Kartogrāfijā
Ģeodēzijā
Mērnieku saraksts
ADTI uzturētāji
Iepirkumi
Konkursi
Rezultāti
 
Jaunumi
Latvijā
Pasaulē
Augstskolās
Mērnieku biedrībā
LKĢA
Būvniecībā
Nekustamie īpašumi
Īsumā
Pētījumi
Vēsture
Tehnoloģijas
Izklaide
 
Pakalpojumi
Mērniecības instrumenti
Dati darbam
Pārrēķinu kalkulatori
Saites
Forums Galerija Blogi Sludinājumi
Sviitra

13.12.2011 Eiropas Komisija aicina visus sabiedrisko iestāžu datus padarīt visiem brīvi pieejamus (7)

 Eiropas Komisija nolēmusi padarīt visus sabiedriskos datus brīvi pieejamus, gan nekomerciālām, gan komerciālām vajadzībām. EK arī aicina nacionālo valstu valdības sekot savam piemēram. Ar jēdzienu "sabiedriskie dati" tiek saprasti visi dati, kurus producē, apkopo vai iepērk Eiropas Savienības sabiedriskās iestādes (public bodies). Tas iekļauj ģeogrāfiskos datus, statistiku, meteoroloģiskos datus, utt. Arī Latvijā bijuši vairāki skandāli saistībā ar sabiedrisko iestāžu datu nepieejamību par brīvu - nesenākais piemērs ar meteoroloģijas centra abonentmaksas prasīšanu par nokrišņu radara datiem, savukārt mērniecības sabiedrība ik pa laikam izvirzās jautājums par VZD datu pieejamību par brīvu (par to tika diskutēts arī nesenajā LLU koneferencē). Vairāk

13.12.2011 Google Maps apdraudot ASV drošību

 Aviācijas weblapa Flight Global publicējusi bažas, ka Google Maps apdraud pašas ASV nacionālo drošību, jo ļauj ikvienam apskatīt satelītuzņēmumus slepenām ASV militārajām bāzēm. Piemēram, Flight Global esot caur Google Earth izdevies atklāt slepenu aviobāzi pie Jukas ezera Nevadā, kur tikušas testētas bezpilota lidmašīnas kā R-170, kāda nesen nogāzās virs Irānas un tagad nonākusi Irānas militāristu rīcībā. Atvaļināts ASV Gaisa spēku komandieris Sedriks Leitons atzinis, ka no juridiskā viedokļa Google ir visas tiesības publiskot šādas fotogrāfijas, tomēr viņiem to nevajadzētu darīt drošības apsvērumu dēļ. Vairāk

08.12.2011 LMB aicina ziedot Jāņa Klētnieka grāmatas izdošanai

 Rīgas Tehniskās universitātes Ģeodēzijas katedras pirmais vadītājs Jānis Klētnieks (zinātņu vēsturnieks un LZA Goda doktors) ir pabeidzis darbu pie grāmatas ĢEODĒZIJAS IZGLĪTĪBA UN ZINĀTNE 1862 – 1990.

Grāmatu izdos RTU izdevniecība un šobrīd norit darbs maketa sagatavošanai. Aicinām rast iespēju atbalstīt grāmatas izdošanu finansiāli ar mērķziedojumiem.

Latvijas Mērnieku biedrība
Reģ. nr.: 40008004744
Konts: LV29HABA000140J056533
Adrese: Āzenes iela 16 – 105, Rīga, LV-1048
 
Ar norādi: GRĀMATAI ĢEODĒZIJAS IZGLĪTĪBA
 
Šis ir unikāls izdevums ģeodēzijas nozarē, kas aptver ģeodēzijas mācību iestādes, Latvijas Mērnieku biedrības izveidi, Rīgas pilsētas ģeodēziskā dienesta darbību, valsts ģeodēzisko pamattīklu un augstumu punktu tīklu, lauku zemju vērtēšanu, kadastrālo uzmērīšanu un topogrāfisko uzmērīšanu. Plānotais grāmatas apjoms ap 230 lappusēm, kas papildinātas ar attēliem. Izdevuma tirāža 500 eksemplāri.
 
Izdevuma atbalstītājiem ir iespēja savu vārdu pievienot grāmatā publicētā atbalstītāju sarakstā. Fiziskas personas, veicot ziedojumu līdz 2012. gada 15. janvārim vismaz 10 Ls apmērā, varēs saņemt grāmatas eksemplāru. Juridiskas personas lūdzam kontaktēties ar LMB. 
 
LMB administratore
Sigita Jansone

08.12.2011 Izstrādāts jauns Zemes virsmas topogrāfiskais modelis

 ASV Ģeoloģiskās Izpētes un Nacionālā Ģeotelpiskās Inteliģences aģentūra izstrādājusi jaunu globālo Zemes virsmas augstieņu modeli Global Multi-resolution Terrain Elevation Data 2010 (GMTED2010), kas nomaina līdzšinējo, jau 15 gadus veco modeli GTOPO30. Sīkāk par jaunā topogrāfiskā modeļa specifikāciju uzlabojumiem var lasīt šeit.

08.12.2011 Latvijas Valsts Ceļu konkurss (1)

 Latvijas Valsts Ceļi izsludinājuši iepirkumu par autoceļu ceļa zemes nodalījuma joslas kadastrālās uzmērīšanas, ārējo robežu ierīkošanas, atjaunošanas un sakārtošanas darbu veikšanu (LVC 2011/162/AC). Piedāvājumi iesniedzami līdz 19. decembra plkst. 13.30. 

06.12.2011 Salaspils novada domes konkursa rezultāts

 Salaspils novada domes konkursā par mērniecības pakalpojumu uzvarējusi SIA "Geopols" ar piedāvāto summu 6688,88 Ls. 

05.12.2011 Ķīna palaidusi desmito Beidou satelītu (1)

 Ķīnas satelītu navigācijas sistēma strauji progresē - no kosmodroma Sičuanas provincē 2. decembrī ticis palaists jau desmitais Beidou satelīts, līdz ar ko sistēmas "pamatstruktūra" esot radīta. Līdz 2012. gadam Ķīna plāno nosegt Āzijas un Klusā okeāna reģionu, bet līdz 2020. gadam palaist kosmosā 30 satelītus un padarīt Beidou par globālu sistēmu līdzās GPS un GLONASS. Oriģinālziņa

05.12.2011 ASV testē LightSquared jauno risinājumu salāgojamībai ar GPS

 ASV valdības atbildīgā institūcija sākusi analizēt testu rezultātus, kas tika veikti, lai noskaidrotu, vai LightSquared iecerētais platjoslas bezvadu tīkls traucēs augstas precizitātes GPS ierīcēm, ko izmanto aviācijā, būvniecībā, mērniecībā un citās jomās. LightSquared esot piedāvājuši filtra tehnoloģiju, kas varētu tikt pievienota GPS ierīcēm, lai novērstu traucējumus. Testu rezultātu paziņošanas datums nav noteikts. Tomēr apvienība "Save Our GPS" jau izteikusi skepsi par filtru efektivitāti un turpina neuzticēties LightSquared. Vairāk 

01.12.2011 LĢIA informē par izmaiņām valsts ģeodēziskajā tīklā (13)

 Šā gada 23. novembrī stājās spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr. 879 „Ģeodēziskās atskaites sistēmas un topogrāfisko karšu sistēmas noteikumi”, kas nosaka, ka turpmāk valsts ģeodēziskais tīkls ietver globālās pozicionēšanas G0, G1, G2 (0., 1. un 2.klases punktus), nivelēšanas tīkla N1 un N2 (1. un 2. klases punktus), gravimetriskā tīkla Gr1 un Gr2 (1. un 2.klases punktus) un ģeomagnētiskā tīkla Mg1 (1.klases punktus). 

Turpmāk globālās pozicionēšanas 3. klases punkti (G3) un visu klašu triangulācitas punkti (T1, T2, T3 un T4) ir vietējā ģeodēziskā tīkla sastāvdaļa, kas saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas likuma 12.panta 7.daļu un 14.panta 2.daļu ir vietējās pašvaldības pārziņā. 
Pārejas periodā, līdz darbu uzsāks pilnveidotā Vietējo ģeodēzisko tīklu datubāze, informāciju par G3 un visu klašu triangulācijas punktiem, būs iespējams iegūt Valsts ģeodēziskā tīkla datubāzē. 
 
Informāciju sagatavoja:
Brigita Helfriča,
LĢIA Ģeodēzijas un kartogrāfijas departamenta Ģeodēzijas nodaļas
Geodēzisko datu analīzes un ekspertīžu daļas vadītāja
Tālrunis: +371 27875702
E-pasts: brigita.helfrica@lgia.gov.lv
 

30.11.2011 LLU zinātniski praktiskās konferences programma

 Piektdien, 2. decembrī, LLU Zemes ierīcības un ģeodēzijas katedrā Jelgavā, Akadēmijas ielā 19, 902.auditorijā, plkst. 9.00, notiks LLU zinātniski praktiskā konference "Zemes pārvaldība un mērniecība". Uz konferenci tiek aicināti visi interesenti. 

Konferences programma:

1. Izaicinājums augstskolām sagatavojot speciālistus kadastra un mērniecības jomā.

Maija Bērziņa, Valsts zemes dienesta ģenerāldirektores vietniece

2. Studentu aptaujas rezultāti.

Anda Jankava, LLU Zemes ierīcības un ģeodēzijas katedras vadītāja, profesore

3. Zemes izmantošanas mērķu ietekmes uz pašvaldību darbību un tautsaimniecību pētījumi.

Armands Auziņš, RTU docents, doktorants

4. LatPos sistēmas darbība.

Jānis Zvirgzds, LĢIA GPS tīkla laboratorijas vadītājs

5. Termini saistībā ar zemes konsolidāciju: problēmas un to risinājumi.

Dace Platonova, LLU Zemes ierīcības un ģeodēzijas katedras asistente, doktorante,

Anda Jankava, LLU Zemes ierīcības un ģeodēzijas katedras vadītāja, profesore

6. Virzība uz jaunu augstumu atskaites sistēmu Latvijā.

Ivars Aleksejenko, LĢIA Vecākais eksperts ģeodēzijas jautājumos

7. Iespējamie risinājumi lauku īpašumu struktūras pilnveidošanai.

Edvīns Kāpostiņš, VARAM Zemes politikas nodaļas vadītājs,

Velta Paršova, LLU Zemes ierīcības un ģeodēzijas katedras asociētā profesore 

8. Mērniecība jeb praktiskā ģeometrija vēsturiskā skatījumā.

Inese Bīmane, LLU Zemes ierīcības un ģeodēzijas katedras lektore, doktorante

9. Salaspils kodolpētniecības centra būvju vertikālo deformāciju mērījumi.

Armands Celms, LLU Zemes ierīcības un ģeodēzijas katedras lektors, doktorants,

Maigonis Kronbergs, LLU Zemes ierīcības un ģeodēzijas katedras lektors

10. Valsts robežas demarkācijas darbi.

Aivars Ratkevičs, LĢIA Vecākais eksperts, LLU Zemes ierīcības un ģeodēzijas katedras lektors

29.11.2011 Video sižets par Strūves ģeodēzisko loku

 Sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti, telekompāniju LNT un valsts aģentūru „Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra” ticis sagatavots video sižets par Strūves ģeodēzisko loku, kas tika parādīts š.g. 18.novembrī LNT raidījumā „Tautas balss”. 

28.11.2011 Cēsu novada domes konkursā par 20 zemes gabalu uzmērīšanu uzvar "Sēlijas Mērniecība" (16)

 Cēsu novada domes konkursā "Cēsu pilsētas atsevišķu 20 (divdesmit) zemes gabalu kadastrālā uzmērīšana un apvienoto zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu izgatavošana" (CNP 2011/96) visās 5 iepirkuma daļās uzvarējusi SIA "Sēlijas Mērniecība" (vēl konkursā piedalījās VSIA ‘’Latvijas Valsts mērnieks’’, SIA ‘’Latīpašums-mērniecības birojs’’, SIA ‘’Livland’’, SIA ‘’ABC Construction’’ un SIA ’’Metrum’’). 

Līguma cena pa daļām:

1.iepirkumu daļa- LVL 505

2.iepirkumu daļa- LVL 777

3.iepirkumu daļa- LVL 595

4.iepirkumu daļa- LVL 777

5.iepirkumu daļa- LVL 444

28.11.2011 Salacgrīvas domes konkursa rezultāts

 Salacgrīvas novada domes konkursā "Zemes gabalu robežu kadastrālā uzmērīšana, zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plāna izgatavošana Salacgrīvas novada pašvaldības nekustamajiem īpašumiem, zemes ierīcības projekta izstrāde" uzvarējusi SIA "Limbažu Mērniecības birojs" ar piedāvāto līgumsummu 2175,77 Ls. 

25.11.2011 Iznācis "Geospatial World" novembra numurs

 Iznācis jaunais e-žurnāla "Geospatial World" numurs. Šis numurs veltīts kadastra tematikai, tas apskatīts gan Nīderlandes, gan Āfrikas kontekstā, gan kā "ekonomiskās izaugsmes katalizators". Žurnāla nobeigumā vairākas lappuses veltītas reportāžām no pēdējā laika globāla mēroga konferencēm par ģeotelpiskās informācijas tematiem. Žurnālu var lasīt šeit

25.11.2011 MK apstiprinājis Ģeodēziskās atskaites sistēmas un topogrāfisko karšu sistēmas noteikumus

 Ministru kabinets 2011.gada 15.novembra sēdē pieņēma noteikumus Nr. 879 "Ģeodēziskās atskaites sistēmas un topogrāfisko karšu sistēmas noteikumi"!

Noteikumi stājās spēkā 2011.gada 23.novembrī. Noteikumu teksts atrodams šajā tīmekļa vietnē http://www.likumi.lv/doc.php?id=239759 .
 
Šo MK noteikumu tiesiskais regulējums ir ļoti būtisks visu nozaru ģeotelpiskās informācijas ieguvei, sagatavošanai un izmantošanai.
Ģeodēziskās atskaites sistēma ir atbalsts ikvienai ģeodēziskai darbībai un pamats iegūtās informācijas par apvidus objektiem matemātiski korektai iekļaušanai ģeotelpiskās informācijas sistēmās. Ārkārtīgi būtiski ir precīzi nodefinēt valsts ģeodēziskā tīkla ierīkošanas un uzturēšanas pamatnosacījumus, ģeodēziskos raksturlielumus un to precizitāti, kā arī valsts ģeodēziskā tīkla izmantošanas, informācijas uzkrāšanas un sniegšanas kārtību. Ņemot vērā tehnoloģiju straujo attīstību, šie MK noteikumi arī nosaka pamatprincipus globālās pozicionēšanas pastāvīgo bāzes staciju sistēmu izmantošanai ģeodēzisko darbu veikšanā.
 
Informāciju sagatavojis:
Harijs Baranovs
v/a „Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra”
direktora vietnieks ģeoinformācijas jautājumos.
Tālrunis 22004441
E-pasts: harijs.baranovs@lgia.gov.lv

23.11.2011 INSPIRE II un III pielikuma datu tēmu specifikāciju izstrādes un saskaņošanas grafiks (1)

 Eiropas Komisija izstrādājusi šādu laika grafiku turpmākai INSPIRE direktīvas II un III pielikuma datu tēmu specifikāciju izstrādei un saskaņošanai:

 
Konsultācijas par datu tēmu specifikācijām (v2.0) un to testēšana:     no 20-06-2011 līdz 21-10-2011 (pabeigts)
Komentāru iekļaušana specifikācijās:     no 24-10-2011 līdz 27-01-2012
Pieejamas precizētās datu tēmu specifikācijas (v3.0):     20-04-2012
Pieejams īstenošanas noteikumu projekts (v1.0):     11-05-2012
Dalībvalstu atzinumi par īstenošanas noteikumu projektu (v1.0):     08-06-2012
Pieejams precizēts īstenošanas noteikumu projekts (v2.0):     29-06-2012
Eiropas Komisijas struktūrvienību atzinumi par precizēto īstenošanas noteikumu projektu (v2.0):     no 02-07-2012 līdz 27-07-2012
Pieejams galīgais īstenošanas noteikumu projekts:     21-09-2012
INSPIRE Komitejas sanāksme, kurā izskata galīgo īstenošanas noteikumu projektu:     15-10-2012
 
Dalībavalstis varēs sniegt atzinumu par īstenošanas noteikumu projektu no 2012.gada 11.maija līdz 2012.gada 8.jūnijam! 
Īstenošanas noteikumu projekts jāizskata un atzinums jāsagatavo visām Ministru kabineta 20.11.2007 rīkojumā Nr.718 minētajām ministrijām, kas ir atbildīgas vai līdzatbildīgas par INSPIRE direktīvas II un III  pielikuma datu tēmām (skatīt http://www.lgia.gov.lv/INSPIRE/Datu_kopas.aspx).
 
Informāciju sagatavojis:
Harijs Baranovs,
LĢIA Direktora vietnieks ģeoinformācijas jautājumos.
Tālrunis: +371 22004441
E-pasts: harijs.baranovs@lgia.gov.lv

22.11.2011 Vecumnieku novada domes konkursa rezultāts

 Vecumnieku novada domes konkursā "Zemes vienību kadastrālās uzmērīšanas pakalpojumi" uzvarējusi SIA "G-Bergs" ar piedāvāto līgumcenu 2855,16 Ls. 

22.11.2011 VZD noslēdzis līgumu par Ģeotelpiskās informācijas sistēmas programmatūras izstrādi un ieviešanu

 2011. gada 16. novembrī Valsts zemes dienests (VZD) ir parakstījis līgumu par VZD ģeotelpisko datu Ģeotelpiskās informācijas sistēmas (ĢIS) programmatūras izstrādi un ieviešanu ar SIA „FMS” ERAF līdzfinansētā projekta „Valsts zemes dienesta ģeotelpisko datu ģeotelpiskās informācijas sistēmas izveide” ietvaros. SIA „FMS” kā VZD ĢIS programmatūras izstrādes un ieviešanas pakalpojuma sniedzējs tika izvēlēts atklāta konkursa rezultātā. Līgums noslēgts par kopējo summu Ls 1 500 600 un tā realizācijas termiņš ir 2012. gada 17.decembris.

Projekta mērķis ir izveidot modulāru VZD kadastra, adrešu, aizsargjoslas izraisošo objektu un apgrūtināto teritoriju, vērtību zonējumu, būvju kadastrālās uzmērīšanas, topogrāfisko plānu mērogā 1:500 ģeotelpisko datu sistēmu, kuras arhitektūra un saskarne nodrošina visu VZD pārziņā esošo ģeotelpisko datu ievadi, uzkrāšanu, apstrādi vienotā veidā, sasaisti ar teksta datiem un šo datu ērtu izmantošanu VZD klientiem un datu apmaiņas partneriem e-pakalpojumu un informācijas servisu veidā atbilstoši INSPIRE direktīvas prasībām.

Projekta rezultātā vienkāršosies VZD procesi nekustamā īpašuma reģistrēšanas jomā, tiks likvidēti birokrātiskie šķēršļi, modernizēta un efektivizēta VZD kā valsts pārvaldes iestādes darbība. Tā īstenošana sekmēs ātrāku un efektīvāku nekustamā īpašuma objekta noteikšanu, nekustamā īpašuma veidošanu, tiks uzlabota VZD uzturēto datu kvalitāte. Vienlaikus, tiks papildināts un būtiski uzlabots VZD klientiem (iedzīvotājiem, komersantiem, publiskās pārvaldes iestādēm) sniedzamo pakalpojumu klāsts datu izplatīšanas sistēmā, e-pakalpojumu veidā un informācijas servisu veidā, samazināsies pakalpojumu sniegšanas laiks. Klientiem tiks nodrošināta visu VZD uzturēto telpisko datu kopu vienota un lietotājam ērta pieejamība, savstarpēji saistīta izmantošana un analīzes iespējas. VZD ĢIS nodrošinās iespēju uzņēmējiem, kas darbojas teritorijas plānošanas, zemes ierīcības, zemes kadastrālās uzmērīšanas un augstas detalizācijas topogrāfiskās uzmērīšanas jomā saņemt darbam nepieciešamos datus tiešsaistē ar vienas dienas precizitāti. 
 
VZD ĢIS izveide ir viens no priekšnosacījumiem citu valstī plānoto informācijas sistēmu veiksmīgai darbībai – VZD ĢIS dati būs pieejami Vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā, nodrošinās Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmas darbību, tiks izmantoti Būvniecības informācijas sistēmā, pašvaldību informācijas sistēmās u.c.
 
Projekta kopējās izmaksas ir 2,47 miljoni latu, tai skaitā ERAF līdzfinansējums 2,3 miljoni latu.
 

21.11.2011 LMB jauna mājas lapa

 Latvijas Mērnieku biedrībai izveidota jauna mājas lapa. Tajā redzami aktuālākie jaunumi, visu biedru saraksts, LMB statūti, vēsture un līdzīga pamatinformācija. Izveidots arī apakšdomēns LMB sertifikācijas centram sc.lmb.lv, uz kuru var nokļūt arī no LMB mājas lapas, spiežot uz saites labajā pusē (tādā pašā veidā var nokļūt atpakaļ). Sertifikācijas centra lapā pieejama diezgan izvērsta datu bāze par visiem LMB SC sertificētajiem mērniekiem (spiežot uz + iespējams iegūt vairāk informācijas par katru mērnieku, tai skaitā kontaktinformāciju).

17.11.2011 Rīgas domes īpašuma departamenta konkursa rezultāts (2)

 Rīgas domes īpašuma departamenta konkursā "Nekustamā īpašuma (zemes vienības) sadales skiču izgatavošana un platības noteikšana" uzvarējusi SIA "Apvide" ar piedāvāto summu 6000 Ls.

Sviitra
Jaunākais citās sadaļās
Sviitra
Mērnieku laika ziņas
Arrow_left 2020. gada jūlijs Arrow_right
P O T C P S S
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
Šodiena 2020. gada 12. jūlijs

Vārda diena:

Indriķis, Ints, Namejs
Jaunākie komentāri
Sviitra
© 2008 mernieks.lv, epasts: redakcija@mernieks.lv
Visa portālā ievietotā informācija un materiāli (tai skaitā raksti,attēli,video u.c.) pieder to autoriem. Pārpublicēšana bez saskaņošanas un atsauces stingri aizliegta. Visiem portālā ievietoajiem datiem ir tikai informatīvs raksturs, un tie izmantojami tikai izziņas, izglītības un informatīviem nolūkiem. Redakcija neuzņemas saistības par iespējamo informācijas neatbilstību patiesai situācijai. Redakcija neuzņemas atbildību par portāla lietotāju ievietoto informāciju. Ievietojot komentāru, tā autors atzīst, ka piekrīt komentēšanas noteikumiem, uzņemas atbildību par tās saturu, kā arī apņemas pret redakciju neizvirīt nekādas pretenzijas par komentāru satura rediģēšanu vai dzēšanu.