Labs nāk ar gaidīšanu, silts ar sildīšanu
Veciits_meklesana
Aktuālais jautājums
 
Ievads nozarē
Terminu vārdnīca
Par portālu
Pasūtītājiem
 
Likumdošana
Mērniecībā
Zemes ierīcībā
Kartogrāfijā
Ģeodēzijā
Mērnieku saraksts
ADTI uzturētāji
Iepirkumi
Konkursi
Rezultāti
 
Jaunumi
Latvijā
Pasaulē
Augstskolās
Mērnieku biedrībā
LKĢA
Būvniecībā
Nekustamie īpašumi
Īsumā
Pētījumi
Vēsture
Tehnoloģijas
Izklaide
 
Pakalpojumi
Mērniecības instrumenti
Dati darbam
Pārrēķinu kalkulatori
Saites
Forums Galerija Blogi Sludinājumi
Sviitra

16.02.2012 LĢIA lāzerskenēšanas konkurss (1)

 Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra izsludinājusi konkursu par Latvijas teritorijas lāzerskenēšanu. Konkursa beigu termiņš: 27. februāris, paredzamā līgumsumma - līdz 20 000 Ls. 

14.02.2012 Latvijas Valsts Mežu konkursā uzvar SIA "Metrum" (1)

 Latvijas Valsts Mežu konkursā "Zemes robežu kadastrālās uzmērīšanas darbu veikšana zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4668 002 0066, kas atrodas Dobeles novada Jaunbērzes pagastā 1786.30 ha kopplatībā" uzvarējusi SIA "Metrum" ar piedāvāto līgumcenu 13 540 Ls. 

13.02.2012 VZD organizē seminārus par izmaiņām zemes kadastrālajā uzmērīšanā

 Valsts Zemes dienests sācis organizēt seminārus zemes kadastrālajā uzmērīšanā sertificētiem mērniekiem, kuros informēs par izmaiņām zemes kadastrālās uzmērīšanas procedūrās un sniegs atbildes uz neskaidrajiem jautājumiem. Semināros tiks apskatītas izmaiņas saistībā ar jaunajiem Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumiem Nr.1019 „Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi”, kā arī stāstīts par plānotajām izmaiņām 2010.gada 23.februāra noteikumos Nr.193 "Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi", kuru grozījumi patlaban tiek izskatīti Ministru kabinetā. Tāpat mērnieki tiks iepazīstināti ar elektroniskās zemes kadastrālās uzmērīšanas lietas apriti. 

VZD nokomplektējis jau 4 semināru grupas ar kopumā vairāk nekā 120 interesentiem - semināri paredzēti 15., 17., 20. un 21. februārī. No mērnieku puses gan izskan neapmierinātība ar to, ka Valsts Zemes dienests par paredzētajiem semināriem informē pieteikušos mērniekus tikai dažas dienas pirms semināru sākuma un mērnieki aicina turpmāk to darīt savlaicīgāk.

Semināri norisināsies Valsts zemes dienesta telpās 11.novembra krastmalā 31, Rīgā. Semināru apmeklēšana ir bez maksas. 

 

10.02.2012 LightSquared virzība apturēta

  ASV tomēr pagaidām apturēta LightSquared bezvadu tīkla projekta virzība uz priekšu. GPS ražotājiem izdevies pārliecināt politiskajā līmenī, ka LightSquared tīkls radītu nopietnus traucējumus GPS satelītu navigācijas ierīcēm, un janvārī federālā komiteja to akceptēja, pagaidām neparedzot jaunus GPS un LightSquared savietojamības testus. Tomēr ģeotelpiskās industrijas pārstāvjus ASV jau māc jaunas rūpes - Federālās Aviācijas administrācijas jaunais virzītais likumprojekts, kas pie lidmašīnu pilotus apžilbinošām lāzerierīcēm (kas ASV ir kriminālpārkāpums) paredz pieskaitīt arī LIDAR. Vairāk par to lasiet MAPPS Winter konferences apskatā šeit.

10.02.2012 Noslēdzies India Geospatial Forum 2012

  Indijā noslēdzies India Geospatial Forum 2012, kurš norisinājās no 7. līdz 9. februārim Gurgaonas pilsētā. Kopumā to apmeklēja 1162 delegāti un foruma nobeigumā tika iezīmētas Indijas ģeotelpiskās industrijas nākotnes attīstības perspektīvas. Viens no secinājumiem bija tāds, ka Indijas valdības politika esot labvēlīga tirgus izaugsmei un tagad esot nepieciešams attīstīt kapacitāti. Tika apspriestas arī vairāku konkrētu tehnoloģiju attīstības iespējas, kā, piemēram, LIDAR un aero kartēšana, plūdu modelēšana, augstas rezolūcijas stereo satelītu fotogrammetrijas datu apstrāde un stereo datu iegūšana ar digitālās aerofotografēšanas metodi. Vairāk par foruma noslēgumu lasiet šeit.

08.02.2012 Izsludināts konkurss LVM tirgus vērtības noteikšanai

 Turpinās gatavošanās VSIA "Latvijas Valsts Mērnieks" privatizācijai. Privatizācijas aģentūra izsludinājusi konkursu par “Latvijas Valsts mērnieks” 100% valsts kapitāla daļu (t.i. 571 900 daļu) un vienas valsts kapitāla daļas tirgus vērtības noteikšanu. Konkursa termiņš noteikts 23. februāris.

08.02.2012 Valsts zemes dienests izveidojis informatīvo tālruni par neesošu palīgēku dzēšanu

 Valsts zemes dienests izveidojis informatīvo tālruni par neesošu palīgēku dzēšanu

Lai ikviens nodokļu maksātājs varētu iegūt nepastarpinātu un objektīvu informāciju par dabā neesošu palīgēku dzēšanu no Kadastra reģistra, Valsts zemes dienests izveidojis informatīvo tālruni 67 038 677, pa kuru ikvienam interesentam tiks sniegta informācija par viņa īpašumā esošām būvēm un par dabā neesošu palīgēku dzēšanas procesu, ko dienests līdz šā gada 1.oktobrim piedāvā veikt bez maksas.
 
Kā zināms, ar 2012. gadu pašvaldībām ir tiesības izvēlēties ar nekustamā īpašuma nodokli aplikt arī palīgēkas, kas reģistrētas Valsts zemes dienesta uzturētajā Kadastra reģistrā. Tomēr lielākā daļa pašvaldību ir nolēmušas to atlikt, tādējādi dodot iespēju nodokļu maksātājiem apzināt un sakārtot savus īpašumus, lai nodokli nevajadzētu maksāt par ēkām, kas savulaik reģistrētas, taču dažādu iemeslu dēļ dabā vairs nepastāv. Līdz ar to būvju īpašniekiem ir laiks informēt Valsts zemes dienestu  par izmaiņām īpašuma sastāvā un aktualizēt  datus atbilstoši faktiskajai situācijai dabā, lai turpmākajos gados netiktu aprēķināts nodoklis par dabā neesošajām būvēm.  
 
Informāciju par to, kādas būves, tai skaitā palīgēkas, kas, iespējams, dabā vairs nepastāv, ir reģistrētas īpašuma sastāvā, jebkurš interesents var saņemt  bez maksas portālos http://www.latvija.lv un www.epakalpojumi.lv, izmantojot pakalpojumu „Mani dati kadastrā”, portālā http://www.kadastrs.lv, zvanot pa tālruni 67 038 677, kā arī klātienē - Valsts zemes dienesta Klientu apkalpošanas centros vai pašvaldībās.
 
Kopumā valstī varētu būt vairāki tūkstoši palīgēku, kas savulaik ir reģistrētas  Kadastra reģistrā, taču patlaban reāli dabā vairs nepastāv, jo ir nojauktas vai sabrukušas, pieļauj Valsts zemes dienesta speciālisti. Tomēr šīm palīgēkām – dažādiem šķūnīšiem, garāžām, siltumnīcām, piebūvēm -  sistēmā automātiski ik gadus tiek aprēķināta kadastrālā vērtība pēc  noteiktajam kritērijiem – atrašanās vietas, celtniecības gada, materiāliem un citiem parametriem atbilstoši spēkā esošajai likumdošanai. Savukārt pēc būvei noteiktās kadastrālās vērtības pašvaldībām ir tiesības aprēķināt nekustamā īpašuma nodokli.
 
Lai dzēstu palīgēku no Kadastra reģistra, īpašniekam būs jāsaņem  pašvaldības (būvvaldes) atzinums, ka reģistrētā būve  dabā nepastāv un tas jāiesniedz Valsts zemes dienestā, kura darbinieki neesošo palīgēku  no reģistra dzēsīs bez maksas.  Lai spētu kvalitatīvi veikt pakalpojumu un savlaicīgi aktualizētu datus, pakalpojums bez maksas būs pieejams līdz šā gada 1.oktobrim. Kopumā Valsts zemes dienests Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datu aktualizācijai un izmaiņām informācijas sistēmās ir paredzējis tērēt 180 tūkstošus latu.
 
Andris Sproģis
Valsts zemes dienesta komunikācijas projektu vadītājs
Tālr. papildinformācijai 67038606, 26379530
e-mail: andris.sprogis@vzd.gov.lv
www.vzd.gov.lv, www.kadastrs.lv 
 

07.02.2012 Martā notiks LMB kopsapulce

 Latvijas Mērnieku biedrība paziņojusi, ka tās biedru kopsapulce notiks 9. martā, Tukuma Ledus halles konferenču zālē, Tukumā, Stadiona ielā 3. Sapulces programmu un sīkāku informāciju par dalību tajā iespējams lasīt LMB mājas lapā publicētajā informācijā.

07.02.2012 Irāna palaidusi jaunu novērošanas satelītu

 Irānas Kosmosa aģentūra palaidusi kosmosā mazu Zemes novērošanas satelītu, kam dots nosaukums "Zinātnes un Industrijas solījums". Tas tika palaists, izmantojot pašas Irānas nesējraķeti "Safir 1-B". Satelīts sver 50 kilogramus un to uzbūvējuši Šarīfas Tehnoloģiju Universitātes studenti. Satelītu kontrolē 5 zemes stacijas un tas pārlidos Irānas teritorijai sešas reizes dienā. Pirmo satelītu Irāna palaida kosmosā 2009. gada februārī, bet Irānas Kosmosa aģentūrai ir daudz grandiozāki plāni - līdz 2020. gadam tā plāno nosūtīt izplatījumā cilvēku, bet līdz 2025. gadam nogādāt cilvēku uz Mēness. Oriģinālziņa

02.02.2012 Vietējo ģeodēzisko tīklu datubāze uz laiku būs pieejama tikai skatīšanās režīmā (1)

 Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra informē, ka, sakarā ar Vietējā ģeodēziskā tīkla datubāzes (VTDB) pilnveidošanu atbilstoši MK noteikumu projektam „Vietējā ģeodēziskā tīkla noteikumi” (VSS-755), uz laiku tiek slēgta VTDB darbība. Datubāzi būs iespējams izmantot tikai skatīšanās režīmā, lai iegūtu informāciju par tiem novada teritorijā esošajiem poligonometrijas punktiem, kuri ir ievadīti datubāzē.

LĢIA atgādina, ka informācija par G3 un visu klašu triangulācijas punktiem, kuri no 2011. gada 23.novembra ir vietējā ģeodēziskā tīkla sastāvdaļa, ir pieejama Valsts ģeodēziskā tīkla datubāzē kā līdz šim. Līdzko būs pabeigta VTDB rekonstrukcija, visa informācija par G3 un T punktiem tiks pārlikta uz VTDB. 

02.02.2012 Peru būvē savu minisatelītu

2014. gada sākumā Peru palaidīs orbītā savu Zemes novērošanas satelītu Chasqui II, kurš top sadarbībā ar Krieviju. Satelīts būs neliels, tas svērs ap 25-30 kilogramu un riņķos ap planētu 360 jūdžu augstumā, pārraidot fotoattēlus, kas palīdzēs izmērīt deforestāciju, upju gultnes, novērtēt dabas katastrofu apmērus utt. Šī mikrosatelīta tapšanas izmaksas ir ap 2 miljoniem dolāru. Vairāk

01.02.2012 Iznācis janvāra "Geospatial World"

 Iznācis janvāra numurs žurnālam "Geospatial World". Šajā žurnāla numurā vairāki raksti veltīti Zemes novērošanas tehnoloģiju, satelītu attīstībai, apskatot to gan tirgus, gan paša tehnoloģiskā progresa aspektā, ir intervija ar "GeoEye" vadītāju Metu O'Konelu. Iepazīties ar žurnāla elektronisko versiju iespējams šeit

01.02.2012 FIB plāno izstrādāt kartēšanas rīku, kas palīdzēs ķert teroristus

 ASV Federālais izmeklēšanas birojs publiskā dokumentā paudis, ka vēlas iegūt savā rīcībā kartēšanas aplikāciju, kas spētu meklēt un ģeogrāfiski attēlot sociālajos saziņas tīklos (tādos kā Facebook vai Twitter) publicēto informāciju, kas varētu norādīt uz iespējamiem draudiem ASV nacionālajai drošībai. Tādā veidā FIB cer paredzēt iespējamu "neuzticamu cilvēku nākotnes rīcību". Dīvainākais ir tas, ka šoreiz FIB, kas parasti neatklāj savas darbības taktiku, lūdzis palīdzību publiski. Ģeotelpiskās informācijas nozares speciālisti to skaidro ar to, ka acīmredzot spējīgākie ĢIS izstrādātāji nestrādā valdības institūcijās, bet privātajās kompānijās.

Oriģinālziņa  

31.01.2012 Valkas novada domes konkursa rezultāts

Valkas novada domes konkursā "Valkas novada Lugažu un Turnas ciemu ūdenssaimniecības infrastruktūras teritorijas ģeotehniskā, inženierģeoloģiskā izpēte un topogrāfiskā uzmērīšana" uzvarējis AS "Ceļuprojekts" ar piedāvāto līgumcenu 1320 Ls. 

31.01.2012 Liepājas pašvaldības konkurss

 Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "Nekustamā īpašuma pārvalde" izsludina konkursu "Zemes vienību robežu uzmērīšana, zemes robežu plānu izgatavošana un zemes ierīcības projektu izstrādāšana". Piedāvājumi jāiesniedz līdz 7. februārim. 

31.01.2012 VAS Latvenergo konkurss

 VAS "Latvenergo" izsludina konkursu par zemes kadastrālās uzmērīšanas darbu veikšanu (identifikācijas numurs LE01KA60S/12-24/16). Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 13. februāris. 

28.01.2012 Mainīta zemes uzmērīšanas kārtība (3)

 Turpmāk zemes kadastrālās uzmērīšanas process un dokumentu aprite būs ievērojami vienkāršāka, bet sertificētā mērnieka atbildība un kompetence – lielāka, paredz Ministru kabineta šodien spēkā stājušies „Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi”. 

Lai mazinātu birokrātiskos šķēršļus un veicinātu elektroniskā paraksta lietošanu, noteikumos paredzēts, ka lielāko daļu dokumentu mērniekam ir tiesības iesniegt Valsts zemes dienestā elektroniski, tāpat visu darbam nepieciešamo informāciju par uzmērāmajiem zemes gabaliem un robežām mērnieks varēs pieprasīt un lejupielādēt no Valsts zemes dienesta serveriem tiešsaistes režīmā 24 stundas diennaktī. Noteikumi paredz, ka arī visi arhīva materiāli pēc sertificēta mērnieka pieprasījuma tiks sagatavoti elektroniskā formātā. Tādējādi saskaņā ar jaunajiem noteikumiem vienīgie dokumenti, kurus pēc zemes uzmērīšanas mērniekam fiziski jānogādā Valsts zemes dienestā, ir uzmērīšanas procesā sagatavotie akti, kurus parakstījis zemes īpašnieks un pierobežnieki, kā arī zemes īpašnieka parakstīts zemes robežu plāns. 

„Arvien plašāka elektronisko pakalpojumu ieviešana, birokrātijas mazināšana un procesu vienkāršošana, nepasliktinot pakalpojuma kvalitāti, ir Valsts zemes dienesta darbības prioritātes. Iespēja tiešsaistē pasūtīt un uzreiz saņemt dokumentus vēl pirms jauno noteikumu apstiprināšanas ir guvusi lielu mērniecības procesā iesaistīto personu atsaucību, un nākotnē arvien vairāk mūsu pakalpojumu būs pieejami e-vidē”, norāda Valsts zemes dienesta ģenerāldirektore Elita Baklāne-Ansberga.
 
Līdz ar jauno noteikumu stāšanos spēkā tiek prognozēta būtiska kvalitātes paaugstināšanās uzmērīšanas darbos, jo zemes kadastrālā uzmērīšana uzsāksies ar priekšizpēti jeb uzmērāmās zemes vienības un robežojošo zemes vienību iepriekš veiktās uzmērīšanas dokumentu izvērtēšanu un situācijas apzināšanu apvidū. Pastāvot normatīvā regulējuma trūkumiem, bieži vien sertificētie mērnieki izlaida šo būtisko zemes kadastrālās uzmērīšanas posmu, neanalizējot iepriekš veiktas mērniecības dokumentus, kas nereti noveda pie zemes vienības robežu nepareizas uzmērīšanas un robežu pārklāšanas. 
 
Jaunajos noteikumos palielināta sertificētā mērnieka kompetence neatbilstību risināšanas procesā. Veicinot strīdu izskatīšanu ārpus tiesām, noteikta skaidra domstarpību - dažādu robežu neatbilstības, tai skaitā pārklāšanās situāciju, risināšanas kārtība. Tādējādi tagad sertificētām mērniekam, veicot uzmērīšanu, ir tiesības pieņemt lēmumu par robežu noteikšanu, izvērtējot abu pušu izteiktos iebildumus. Gadījumā, ja pierobežniekam tomēr būs pretenzijas pret sertificēta mērnieka lēmumu, viņam būs pienākums uzaicināt citu mērnieku strīda risināšanai un tiesā vērsties varēs tikai tad, ja arī otra mērnieka pieņemtais lēmums kādu no iesaistītajām pusēm neapmierinās.
 
Andris Sproģis
Valsts zemes dienesta
Komunikācijas projektu vadītājs
Tālr. papildinformācijai 67038606, 26379530
http://www.vzd.gov.lv
andris.sprogis@vzd.gov.lv 
 

27.01.2012 "Carnikavas komunālservisa" konkurss

"Carnikavas Komunālserviss" izsludinājis konkursu "Inženiertopogrāfiskā uzmērīšana, ģeotehniskā izpēte un tehnisko specifikāciju izstrāde Kohēzijas fonda līdzfinansējuma projektam „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Carnikavā, II kārta”" ar identifikācijas numuru PA "Carnikavas Komunālserviss" 2012/1/KF. Piedāvājumus jāiesniedz līdz 10. februāra plkst. 11.00.

27.01.2012 Jaunjelgavas domes konkursā uzvar SIA "Livland" (1)

 Jaunjelgavas novada domes konkursā par zemes ierīcības projektu izstrādi, kadastrālās uzmērīšanas un robežu ierīkošanas darbu veikšanu uzvarējusi SIA "Livland" ar piedāvāto summu 14 900 Ls.

25.01.2012 "Latvijas Valsts Ceļu" konkursā uzvar SIA "FBS Grupa"

 "Latvijas Valsts Ceļu" konkursā par autoceļu ceļa zemes nodalījuma joslas kadastrālās uzmērīšanas, ārējo robežu ierīkošanas, atjaunošanas un sakārtošanas darbu veikšanu uzvarējusi SIA "FBS Grupa" ar piedāvāto līgumcenu 4 987 Ls. 

Sviitra
Jaunākais citās sadaļās
Sviitra
Mērnieku laika ziņas
Arrow_left 2020. gada novembris Arrow_right
P O T C P S S
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
Šodiena 2020. gada 24. novembris

Vārda diena:

Velta, Velda
Jaunākie komentāri
Sviitra
© 2008 mernieks.lv, epasts: redakcija@mernieks.lv
Visa portālā ievietotā informācija un materiāli (tai skaitā raksti,attēli,video u.c.) pieder to autoriem. Pārpublicēšana bez saskaņošanas un atsauces stingri aizliegta. Visiem portālā ievietoajiem datiem ir tikai informatīvs raksturs, un tie izmantojami tikai izziņas, izglītības un informatīviem nolūkiem. Redakcija neuzņemas saistības par iespējamo informācijas neatbilstību patiesai situācijai. Redakcija neuzņemas atbildību par portāla lietotāju ievietoto informāciju. Ievietojot komentāru, tā autors atzīst, ka piekrīt komentēšanas noteikumiem, uzņemas atbildību par tās saturu, kā arī apņemas pret redakciju neizvirīt nekādas pretenzijas par komentāru satura rediģēšanu vai dzēšanu.