Ziema_labais_l
Kreisais_ziema_l
Mēs esam lai Jūs informētu
Veciits_meklesana
Aktuālais jautājums
 
Ievads nozarē
Terminu vārdnīca
Par portālu
Pasūtītājiem
 
Likumdošana
Mērniecībā
Zemes ierīcībā
Kartogrāfijā
Ģeodēzijā
Mērnieku saraksts
ADTI uzturētāji
Iepirkumi
Konkursi
Rezultāti
 
Jaunumi
Latvijā
Pasaulē
Augstskolās
Mērnieku biedrībā
LKĢA
Būvniecībā
Nekustamie īpašumi
Īsumā
Pētījumi
Vēsture
Tehnoloģijas
Izklaide
 
Pakalpojumi
Mērniecības instrumenti
Dati darbam
Pārrēķinu kalkulatori
Saites
Forums Galerija Blogi Sludinājumi
Sviitra

07.06.2011 Līgatnē notiks Open Street Map kartēšanas pasākums

Open Street Map projekts arī Latvijā iegūst arvien lielāku nozīmi. 18. jūnijā Līgatnē notiks Open Street Map kartēšanas pasākums, kurā aicināti piedalīties visi interesenti. Vēlama arī prasme apieties ar GPS (bet nav obligāta). Pasākuma dalībnieki varēs izstaigāt mazāk zināmas Līgatnes takas, pie viena piedaloties apkārtnes kartēšanas projektā. Vairāk par pasākumu šeit

06.06.2011 Tom Tom varētu veidot savu "street view"

 Nīderlandes auto navigatoru ražotājs Tom Tom, iespējams, apņēmies izveidot pats savu ielu skata servisu, līdzīgu Google Street View. Oficiāli šāds paziņojums no Tom Tom vēl nav izskanējis, taču Antverpenes tuvumā esot pamanīta Tom Tom automašīna, kas aprīkota ar panorāmas tipa foto kameru. TomTom pieder arī firma TeleAtlas, kura savas kartes veido izmantojot ne tikai kameras, bet arī lāzera skenerus un ļoti precīzas GPS iekārtas. 

03.06.2011 MDC uzsāk darbību Vārkavas novadā

 No šī gada 3.jūnija SIA "Mērniecības Datu Centrs" uzsāk darbību Vārkavas novadā.

Darbu reģistrēšanas kārtība ir tāda pati, kā citās pašvaldībās, kurās jau strādā SIA "Mērniecības Datu Centrs". Izejas datu pieprasīšanai, saņemšanai un gatavā darba nosūtīšanai izmantojama e-pasta adrese infodati@mdc.lv.

03.06.2011 Jauni VZD izstrādāti MK noteikumu projekti (14)

 2011.gada 2.jūnija Valsts sekretāru sanāksmē tika izsludināti šādi Valsts zemes dienesta izstrādātie Ministru kabineta noteikumu projekti:

            1. Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi;

            2. Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi.

03.06.2011 Uzlabos kadastrālās uzmērīšanas procesu

 Šodien, 2.jūnijā, Valsts sekretāru sanāksmē izsludināja Valsts zemes dienesta (VZD) izstrādātos Būvju kadastrālās uzmērīšanas un Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumus. Noteikumu projekti ir sagatavoti ar mērķi radīt kadastrālās uzmērīšanas procesu ātrāku, vienkāršāku un pieejamāku, kā arī, lai optimizētu VZD procesus kadastrālajā uzmērīšanā un novērstu funkciju dublēšanos ar citām iestādēm.

Būvju kadastrālās uzmērīšanas noteikumu projekts noteiks dokumentus, kādus personas iesniedz VZD, lai uzsāktu būves kadastrālās uzmērīšanas procesu, VZD rīcībā esošo dokumentu izmantošanu, būves kadastrālās uzmērīšanas kārtību, raksturojošos datus, mērījumu precizitāti, kā arī termiņu, kādā veicama būves kadastrālā uzmērīšana.

Ar jaunajiem noteikumiem plāno noteikt, ka VZD nekonstatēs patvaļīgās būvniecības pazīmes un nereģistrēs tās Kadastra informācijas sistēmā. Šī funkcija paliks tikai pašvaldību būvvaldes kompetencē. VZD, veicot kadastrālo uzmērīšanu, iegūs būves raksturojošos datus, veiks mērījumus, noteiks būves nolietojumu, sagatavos būves kadastrālās uzmērīšanas lietu, kurā, atšķirībā no esošās situācijas, netiks konstatētas atkāpes no būvniecību pārraugošās pašvaldības institūcijas apstiprinātā būvprojekta vai būvniecību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izsniegtā dokumenta. 
 
Savukārt, Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi noteiks, ka VZD divu mēnešu laikā pēc noteikumu spēkā stāšanās dienas izsniegs pašvaldībām informāciju par būvēm un telpu grupām, kurām Kadastra informācijas sistēmā reģistrēta patvaļīgas būvniecības pazīme, un pēc informācijas izsniegšanas pašvaldībām Kadastra informācijas sistēmā reģistrētās patvaļīgas būvniecības pazīmes dzēsīs. Pašlaik noteikts, ka zemesgrāmatā nav ierakstāmas ēkas (būves), kuru kadastrālās uzmērīšanas lietā ir uzrādītas patvaļīgas būvniecības pazīmes. Tā kā patvaļīgas būvniecības pazīmes Kadastra informācijas sistēmā nereģistrēs, bet jau reģistrētās dzēsīs, tad turpmāk kadastrālās uzmērīšanas lietā patvaļīgas būvniecības pazīmes nenorādīs un persona varēs ierakstīt ēku (būvi) zemesgrāmatā. 
Līdz ar to patvaļīgas būvniecības pazīmes konstatēšana turpmāk nebūs viens no būves pieņemšanas ekspluatācijā priekšnoteikumiem, un pašvaldības būvvaldes bez VZD līdzdalības pārbaudīs uzbūvētas vai pārbūvētas būves atbilstību projekta dokumentācijai pirms nodošanas ekspluatācijā. 
 
Ar šīm un citām plānotajām izmaiņām aicinājums iepazīties Ministru kabineta mājas lapā.
 
TM Administratīvais departaments
Tālr. 67036712, 26150155
e-pasts: Laura.Pakalne@tm.gov.lv
 
 

01.06.2011 Zemes īpašniekiem iespēja atgūt zaudētos sertifikātus

 Valsts zemes dienests informē, ka atbilstoši pieņemtajiem likuma grozījumiem, no šodienas lauku un pilsētas zemes izpircēji, kuri nav paspējuši noslēgt zemes izpirkuma līgumu ar Latvijas Hipotēku un zemes banku, to vēl varēs izdarīt līdz 2011.gada 30.decembrim.

01.06.2011 Iespēja piedalīties satelīttehnoloģiju konkursā

 Šogad pirmo reizi Latvija piedalīsies ideju konkursā “European Satellite Navigation Competition”, kurā kā reģionālais partneris ir iesaistīts nodibinājums „Ventspils Augsto tehnoloģiju parks”.

 
Līdz pat š.g. 30.jūnijam ikviens interesents aicināts konkursa mājas lapā www.galileo-masters.eu iesniegt savas inovatīvās idejas saistībā ar satelīttehnoloģijām, veicot trīs vienkāršas darbības: 
 
reģistrējoties konkursa mājas lapā: www.galileo-masters.eu,
iesniedzot ideju, norādīt reģionu, kurā idejas autors vēlas realizēt biznesu gadījumā, ja ideja tiks atlasīta kā reģionālais uzvarētājs,
ja idejas autors vēlas, izvēlēties kādu no speciālajām balvām, kuras piedāvā industrijas partneri meklējot jaunus risinājumus konkrētos satelīta navigācijas nozares virzienos. Tā ir iespēja idejas autoram iegūt finansējumu un realizēt kopprojektu ar sponsoru.
Iesniedzējs var būt gan individuāla persona vai cilvēku grupa, gan pētniecības institūcija, augstskola vai uzņēmums.
 

31.05.2011 Iet bojā, pārāk uzticoties GPS navigācijai

 Amerikā arvien vairāk cilvēku iet bojā, uzticoties GPS navigācijai savās automašīnās un neizmantojot parastās kartes. Reizēm sabojājušās GPS ierīces autobraucējiem liek nomaldīties Death Valley tuksnesī vai citos nomaļos apgabalos - piemēram, 2009. gadā šādā veidā gāja bojā sieviete un viņas sešus gadus vecais dēls. GPS varot izrādīties neuzticams ceļvedis arī pilsētās, jo var aizvest līdz remontējamam ceļam vai strupceļam. Oriģinālziņa

31.05.2011 Austrijā attīstās valdības atvērto datu lapas

 Vīne atvērusi Austrijā pirmo Valdības atvērto datu mājaslapu. Iecere to darīt jau radusies pirms gada, kad universitāšu, kompāniju, sabiedrisko organizāciju atvērto datu idejas atbalstītāji sarīkoja šim tematam veltītu tikšanos. Jau pirms Vīnes par savu atvērto datu mājaslapu paziņoja Linca, bet tā portālu atvērs septembrī. Vairāk

27.05.2011 Ķīna pārdēvē valsts mērniecības dienestu

Ķīna pārdēvējusi Valsts Mērniecības un Kartogrāfijas dienestu par Valsts Ģeogrāfiskās informācijas, Mērniecības un Kartogrāfijas dienestu, ko Ķīnas vicepremjers Li Kegiang skaidrojis ar valsts interesi atbalstīt tālāku ģeogrāfiskās informācijas sektora attīstību. Kopumā Ķīnā ir vairāk nekā 12 000 licencētu mērniecības un kartogrāfijas institūciju un sektorā kopumā strādā 400 000 cilvēku. Oriģinālziņa

26.05.2011 VZD Krievijas-Latvijas robežas konkursā uzvar Metrum

 Valsts Zemes dienesta konkursā "Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas robežas demarkācijas nodrošināšanai nepieciešanie zemes kadastrālās uzmērīšanas pakalpojumi" (VZD 2011/15/P) uzvarējusi SIA Metrum ar piedāvāto līgumcenu 58 000 Ls, kas precīzi atbilst paredzētajai līgumcenai. Paziņojumā par konkursa rezultātu rakstīts, ka otra pretendenta VSIA "Latvijas Valsts mērnieks" piedāvājums tika izslēgts no vērtēšanas, jo iesniegtie atlases dokumenti neatbilda nolikuma prasībām.

26.05.2011 Rīgas domes konkurss

 Rīgas domes īpašuma departaments izsludina konkursu "Zemesgabalu pirmreizējā kadastrālā uzmērīšana un zemesgabala zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu izgatavošana" (RDĪD AP IS 2011/39). Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 28. jūnijs, plkst. 10.00. 

26.05.2011 Kocēnu novada domes konkurss

 Kocēnu novada dome izsludinājusi konkursu "Kocēnu novada nekustamo īpašumu instrumentālā uzmērīšana un zemes robežplānu izgatavošana - „Rāķu purvs 1”, „Rāķu purvs 2”, „Rāķu purvs 3”, „Rāķu purvs 4”, „Kosēnu purvs” (KND 2011/16). Piedāvājumu iesniegšanas termiņš - 10. jūnija plkst. 14.00.

25.05.2011 LĢIA apmeklējuši seminārus Romā un Kopenhāgenā

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras pārstāvji ziņo par diviem apmeklētājiem Eiropas mēroga semināriem. 10. un 11. maijā Kopenhāgenā notika GMES Zemes novērošanas Eiropas vides informācijas un novērojumu tīkla (EIONET) Nacionālo references centru (NRC) Zemes apauguma darba grupas seminārs, savukārt no 8.maija līdz 11.maijam Romā, Itālijā, notika Eiropas ģeomagnētisko atkārtoto staciju mērījumu 5. MagNetE darba seminārs. Vairāk informācijas par abiem semināriem LĢIA mājas lapā

24.05.2011 ES oktobrī palaidīs pirmos Galileo satelītus

 Eiropas Savienība paziņojusi, ka šogad palaidīs pirmos Galileo satelītus. Paredzēts, ka pirmo divu satelītu palaišana notiks 20. oktobrī no kosmodroma Gviānā. Galileo satelītu navigācija sistēmai jāsāk darboties 2014. gadā ar kopumā 18 satelītiem. Projekts gan aizkavējies par 6 gadiem un tā kopējās izmaksas sasniedz jau 5,4 miljardus eiro. Taču, realizēts, tas ļaus ES kļūt neatkarīgai no ASV GPS sistēmas.

24.05.2011 Izveidota interaktīva ASV tūrisma karte

 National Geographic izveidojuši interaktīvu Amerikas tūrisma karti ar redaktoru izvēlētajiem labākajiem dabas apskates un aktīvās atpūtas objektiem. Kartē uzklikšķinot uz katra punkta, atveras fotoattēls un iespēja iegūt vairāk informācijas par katru objektu. Iekļauti gan kalni, gan dižkoki, gan kanjoni un citi dabas brīnumi, labākās sērfošanas un niršanas vietas. Karte pieejama šeit.

23.05.2011 Eiropas Savienība: ģeolokācijas datiem jābūt privātiem

Eiropas Savienības datu aizsardzības komisija atzinusi, ka ģeolokācijas datiem vajadzētu tikt klasificētiem kā privātai informācijai - jo ar to palīdzību var ļoti viegli identificēt personas. Ģeolokācijas dati kļūst arvien biežāk sastopami dēļ ar GPS aprīkotajiem viedtelefoniem. Lēmums īpaši attiecas uz telekomunikāciju operatoriem, kuri bieži izmanto šādus datus, lai piedāvātu papildu servisus lietotājiem. Saskaņā ar ES pozīciju, vispirms būtu jāprasa klienta piekrišana. 

Vairāk

19.05.2011 Yahoo Maps varētu pāriet uz Google Maps

 Reiz varenā un sākotnēji par Google sīvāko konkurentu bijusī interneta kompānija Yahoo drīzumā varētu nomainīt savu ģeoplatformu uz Google Maps... Līdz šim Yahoo savām kartēm izmantojuši Navteq datus (kas ietilpst Nokia un Tele Atlas), taču tie nespēj konkurēt ne ar Google, ne Microsoft kartēm, jo Google kartes tiek atjaunotas gandrīz vai reālā laikā, pateicoties lietotāju komūnai, un līdzīgi arī Microsoft, kas izmanto Openstreetmap komūnu. Turklāt atteikšanās no Navteq un Tele Atlas licenču maksām ļautu samazināt Yahoo karšu uzturēšanas izdevumus par 2-5%. Oriģinālziņa

19.05.2011 NASA attēli Misisipi plūdiem

 Nesen uzņemtos satelītattēlos redzami Misisipi upes plūdi Memfisas pilsētas tuvumā ASV. NASA šos, no vairāk kā 700 kilometru augstuma uzņemtos attēlus publicējusi savā mājaslapā augstas izšķirtspējas rezolūcijā. Attēlus var aplūkot šeit.

18.05.2011 Indijā ar Twitter palīdzību veido elektroenerģijas pārrāvumu karti

 Indijā Twitter lietotāji sākuši identificēt un palīdzēt kartēt elektroenerģijas piegādes pārrāvumu vietas valstī. Pievienojot tvītam tagu #powercutindia, tiek iegūta informācija par vietām, kur pārtrūkusi elektropiegāde un kāda programmētāja izveidotā atsevišķā interneta lapā tā tiek apkopota kartē. Šī nav pirmā reize, ka Twitter tiek izmantots šādā veidā - ziemas sākumā Lielbritānijas tvitteristi šādā veidā savukārt kartēja sniegas segas izplatību

Sviitra
Jaunākais citās sadaļās
Sviitra
Mērnieku laika ziņas
Sviitra_b
Arrow_left 2018. gada decembris Arrow_right
P O T C P S S
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Šodiena 2018. gada 18. decembris

Vārda diena:

Klinta, Kristaps, Kristofers, Krists
Jaunākie komentāri
Sviitra
© 2008 mernieks.lv, epasts: redakcija@mernieks.lv
Visa portālā ievietotā informācija un materiāli (tai skaitā raksti,attēli,video u.c.) pieder to autoriem. Pārpublicēšana bez saskaņošanas un atsauces stingri aizliegta. Visiem portālā ievietoajiem datiem ir tikai informatīvs raksturs, un tie izmantojami tikai izziņas, izglītības un informatīviem nolūkiem. Redakcija neuzņemas saistības par iespējamo informācijas neatbilstību patiesai situācijai. Redakcija neuzņemas atbildību par portāla lietotāju ievietoto informāciju. Ievietojot komentāru, tā autors atzīst, ka piekrīt komentēšanas noteikumiem, uzņemas atbildību par tās saturu, kā arī apņemas pret redakciju neizvirīt nekādas pretenzijas par komentāru satura rediģēšanu vai dzēšanu.