Mēs esam lai Jūs informētu
Veciits_meklesana
Aktuālais jautājums
 
Ievads nozarē
Terminu vārdnīca
Par portālu
Pasūtītājiem
 
Likumdošana
Mērniecībā
Zemes ierīcībā
Kartogrāfijā
Ģeodēzijā
Mērnieku saraksts
ADTI uzturētāji
Iepirkumi
Konkursi
Rezultāti
 
Jaunumi
Latvijā
Pasaulē
Augstskolās
Mērnieku biedrībā
LKĢA
Būvniecībā
Nekustamie īpašumi
Īsumā
Pētījumi
Vēsture
Tehnoloģijas
Izklaide
 
Pakalpojumi
Mērniecības instrumenti
Dati darbam
Pārrēķinu kalkulatori
Saites
Forums Galerija Blogi Sludinājumi
Sviitra

26.09.2011 Rīgas domes īpašuma departamenta konkursā izvēlēti uzvarētāji

 Rīgas domes īpašuma departamenta konkursā "Zemesgabalu pirmreizējā kadastrālā uzmērīšana un zemesgabala zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu izgatavošana" (RDĪD AP IS 2011/39) uzvarējuši SIA "Geopols", SIA "Ģeo & Dēzija" un SIA "Metrum". Kopējā līgumsumma - 87 887 Ls. http://www.iub.gov.lv/pvs/show/201154

26.09.2011 Rīgas domes konkurss

 Rīgas dome izsludinājusi konkursu "Nekustamā īpašuma (zemes vienības) sadales skiču izgatavošana un platības noteikšana Rīgas domes Īpašuma departamenta vajadzībām" (RDĪD 2011/92). Paredzētā līgumcena - 6000 Ls, piedāvājumus jāiesniedz līdz 6. oktobrim, plkst. 14.00, Rīgas domes Īpašuma departamenta Administratīvajā pārvaldē, Rīga, Riharda Vāgnera iela 5, 3.stāvs, 326.kab.  

22.09.2011 Ādažu novada domes konkurss

 Ādažu novada dome izsludinājusi konkursu par dambja inženiertopogrāfisko uzmērīšanu (ĀND 2011/56). Piedāvājumi jāiesniedz līdz 3. oktobrim, plkst. 11.00.

 

21.09.2011 Nekustamo īpašumu nākamā gada prognozētās kadastrālās vērtības ir pieejamas portālā kadastrs.lv

 Trešdien, 21.spetembrī, preses konferencē Valsts zemes dienests (VZD) informēja žurnālistus, ka no šodienas līdz gada beigām visu nekustamo īpašumu nākamajam gadam prognozētās kadastrālās vērtības būs pieejamas VZD datu izplatīšanas portāla www.kadastrs.lv autorizētajā sadaļā.

VZD ģenerāldirektore Elita Baklāne-Ansberga uzsvēra kadastrālās vērtēšanas galvenos uzdevumus – nodrošināt kadastrālo vērtību atbilstību īpašumu tirgus vērtībām, veicot automatizētu kadastrālās vērtības aprēķinu atbilstoši reģistrētajiem kadastra datiem. „Atbilstoši likumam tieši īpašniekiem jāierosina datu aktualizācija izmaiņu gadījumā un jāuzņemas atbildība par datu atbilstību reālai situācijai,” norādīja E.Baklāne-Ansberga. 
 
VZD arī informēja, ka no nākamā gada ir būtiski pilnveidoti zemes un ēku kadastrālās vērtēšanas modeļi (vērtības aprēķina formulas). Prognozētās kadastrālās vērtības ir aprēķinātas, pamatojoties uz jauno izstrādāto kadastrālo vērtību bāzi - jauno dzīvojamās apbūves vērtību zonējumu un bāzes vērtībām visām nekustamo īpašumu grupām.
 
Nākamā gada janvārī stāsies spēkā būtiski pilnveidojumi ēku kadastrālās vērtēšanas modelī, aizstājot pašreiz spēkā esošo vienu modeli ar trīs jauniem ēku vērtēšanas modeļiem. Jaunie modeļi ļaus precīzāk un objektīvāk noteikt kadastrālo vērtību ēkām un telpu grupām. Tiks ņemta vērā ēku un to daļu izmantošana, labiekārtojuma līmenis visā ēkā vai kādā no ēkas daļām, platību sadalījums iekštelpās un ārtelpās, piemērojot vērtību samazinošu koeficientus platībai, ko aizņem, piemēram, pagrabi, terases, garāžas. Vērtējot dzīvokļus, to vērtību ietekmēs novietojums ēkā – atbilstošā bāzes vērtība ar noteikta koeficienta palīdzību tiks samazināta dzīvokļiem pagrabstāvos un ēku pirmajos stāvos.
 
 Veiktie pilnveidojumi tuvinās ēku kadastrālās vērtības atbilstību tirgus vērtībai, kas vienlaikus nozīmē, ka būs ēkas, kuru vērtības pieaugs un būs ēkas, kuru vērtības samazināsies. Salīdzinot ar šo gadu, 2012.gadam prognozētā kopējā ēku kadastrālo vērtību summa valstī kopumā paliks nemainīga (~12 miljardi latu). Nākamajā gadā zemes kadastrālo vērtību summa valstī samazināsies par 5% (būs ~6.7 miljardi latu).
Tipisku 2 istabu (50m2) dzīvokļu kadastrālās vērtības ir prognozētas: Rēzeknē (3500-6000Ls), Cēsīs (6000-10000Ls), Mārupes novadā (7000-15000Ls), Rīgā, Teikas rajonā (20000Ls) un Pļavniekos (16000Ls), bet Jūrmalā, Kauguros (11000Ls) apmērā.
 
VZD atgādināja, ka, lai noteiktās kadastrālās vērtības būtu korektas un īpašnieki izvairītos no nepatīkamiem pārsteigumiem, visi īpašnieki ir aicināti sekot līdzi savu īpašumu datiem kadastrā, izmantojot datu izplatīšanas portālu www.kadastrs.lv vai bezmaksas pakalpojumu „Mani dati kadastrā” portālā www.latvija.lv un nepieciešamības gadījumā ierosināt to labošanu vai aktualizēšanu.
 
Tāpat VZD informēja, ka no 20.septembra iestādes mājas lapā ir pieejama ikmēneša statistika par nekustamā īpašuma tirgu. Turpmāk šo statistiku aktualizēs katru mēnesi, un ikviens varēs sekot līdzi izmaiņām un cenu tendencēm nekustamā īpašuma tirgū.
 
Pielikumā preses konferences prezentācija.

21.09.2011 LightSquared un GPS tīkli nevar pastāvēt līdzās

 Testos konstatēts, ka potenciālais nākotnes komerciālais platjoslas bezvadu serviss LightSquared nevar pastāvēt līdzās GPS servisam, jo LightSquared signāli traucē GPS uztvērēju darbību, kurus izmanto daudzas gan militārās, gan avio un lauksaimniecības tehnoloģijas. Tēlaini runājot, frekvence, kurā operē GPS signāli, allaž bijusi paredzēta kā "klusais rajons", bet, "ja tu ieliec šī klusā rajona centrā rokgrupu, tad tie ir citi apstākļi", sacījis ASV Gaisa spēku ģenerālis Viljamss Šeltons. Netiek izslēgts, ka ar laiku tomēr varētu tikt rasts risinājums, lai LightSquared tīkls netraucētu GPS uztvērējiem. Oriģinālziņa

20.09.2011 Zemes izpirkšanas termiņa pagarinājumu ir izmantojuši 56% zemes izpircēju

 No šī gada 1.jūnija līdz 31.augustam zemes izpircējiem bija dota atkārtota iespēja izpirkt lietošanā esošo zemi, iesniedzot iesniegumus lēmumu saņemšanai par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu Valsts zemes dienestā (VZD), lai nezaudētu iepriekš ieguldītos privatizācijas sertifikātus.

Informācija par zemes izpirkšanas procesu tika publicēta dažādu valsts institūciju (piemēram, VZD, Tieslietu ministrijas), kā arī novadu pašvaldību mājas lapās. Par zemes izpirkšanas termiņa pagarinājumu sabiedrību informēja arī centrālie un reģionālie mēdiji, aicinot nenokavēt izpirkšanas termiņus.
 
VZD klientu apkalpošanas centros un novadu pašvaldību domēs zemes izpircējiem bija iespēja saņemt informatīvus materiālus un bukletus, kā arī konsultācijas par zemes iegūšanu īpašumā par samaksu. Tuvojoties iesniegumu iesniegšanas beigu termiņam, augusta vidū potenciālie zemes izpircēji mobilajos tālruņos saņēma atgādinājumu par iespēju iesniegt iesniegumu VZD lietošanā piešķirtās zemes iegūšanai īpašumā.
 
Līdz augusta sākumam potenciālo zemes izpircēju aktivitāte bija vāja – iesniegumus VZD bija iesnieguši tikai 11% zemes izpircēju no prognozētā kopējā skaita. Dokumentu iesniegšanas termiņa beigu posmā izpircēju aktivitāte pieauga, sasniedzot 56% zemes izpirkšanas termiņa beigu posmā. VZD uzskata, ka iemesls tam ir aktīvās informatīvās kampaņas (informācija medijos, īsziņas), kā arī fakts, ka daudzi formalitāšu kārtošanu iestādēs atliek uz pēdējo brīdi.
 
Visaktīvāk zemi ir vēlējušies izpirkt Latgales reģionā (saņemti aptuveni 90 iesniegumi jeb 33% no kopējā iesniegumu skaita), kā arī Zemgalē (iesniegumus zemes izpirkšanas lēmuma saņemšanai iesniegušas aptuveni 84 personas jeb 31%).
VZD rīcībā esošie dati liecina, ka priekšapmaksu zemes izpirkšanai zemes reformas likumdošanā noteiktajā sākotnējā termiņā bija veikušas, bet kādu no zemes reformas likumdošanā noteiktajām darbībām, lai varētu noslēgt zemes izpirkuma līgumu ar Latvijas Hipotēku un zemes banku (Hipotēku banku) par zemes izpirkšanu, nebija izpildījušas apmēram 700 personas. No tām aptuveni 270 zemes izpircējiem šī pavasara zemes reformas likumdošanas grozījumi atļāva pabeigt iesākto zemes izpirkšanas procesu, jo līdz 2009.gada 31.augustam bija veikta izpērkamās zemes uzmērīšana. Apmēram 430 personas bija veikušas priekšapmaksu, bet līdz 2009.gada 31.augustam nebija izpērkamo zemi uzmērījušas. Diemžēl šīs personas ir zaudējušas tiesības izpirkt zemi, jo termiņš izpērkamās zemes uzmērīšanai zemes reformas normatīvajā regulējumā netika pagarināts.
 
VZD atgādina, ka zemes izpirkšanas process tiks pabeigts vienīgi tad, ja līdz 2011.gada 30.decembrim tiks noslēgts zemes izpirkuma līgums ar Hipotēku banku . Šis termiņš jāievēro visiem tiem zemes izpircējiem, kuri saņēmuši VZD lēmumu par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu arī tajā gadījumā, ja lēmumā par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu norādīts, ka zemes izpirkuma līgums ar Hipotēku banku bija jānoslēdz trīs mēnešu laikā pēc tā saņemšanas, vai arī tajā ir norādīts cits termiņš zemes izpirkuma līguma slēgšanai.
 
Saskaņā ar Hipotēku bankas sniegto informāciju no 2011.gada 1.jūnija līdz 2011.gada 1.septembrim ir noslēgti 221 zemes izpirkuma līgumi par 358 zemes vienību izpirkšanu.
 
Zemes izpircēji informāciju par zemes izpirkuma līguma noslēgšanu var saņemt Hipotēku bankas filiālēs, kā arī zvanot uz Hipotēku bankas informatīvo tālruni 80000100.
 
Ar jautājumiem par zemes izpirkšanas procesu zemes izpircēji ir aicināti vērsties personīgi VZD klientu apkalpošanas centros vai arī zvanot pa informatīvo tālruni 67038800.
 
Papildu informācija:
 
Valsts zemes dienests
Tālrunis: 67038629
E-pasts: sarmite.barvika@vzd.gov.lv
Fakss: 67038829
Adrese: 11.novembra krastmala 31, Rīga, LV-1050

20.09.2011 Salacgrīvas novada domes konkurss

Salacgrīvas novada dome izsludinājusi konkursu "Zemes gabalu robežu kadastrālā uzmērīšana, zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plāna izgatavošana Salacgrīvas novada pašvaldības nekustamajiem īpašumiem, zemes ierīcības projekta izstrāde", Identifikācijas numurs - SND 2011/15. Piedāvājumi jāiesniedz līdz 30. septembrim plkst. 11.00.

19.09.2011 Trešdien notiks VZD preses konference par kadastrālās vērtēšanas aktuālajiem jautājumiem

 Trešdien, 21.septembrī, plkst. 11:00 Valsts zemes dienests (VZD) rīko kadastrālās vērtēšanas aktualitātēm veltītu preses konferenci. VZD informē, ka ar 21.septembri līdz gada beigām visu īpašumu 2012.gadam prognozētās kadastrālās vērtības būs pieejamas VZD datu publicēšanas portālā www.kadastrs.lv.

 
Preses konferenci atklās VZD ģenerāldirektore E.Baklāne-Ansberga ar ziņojumu par kadastrālās vērtēšanas galvenajiem uzdevumiem un nākotnes attīstības iecerēm. Preses konferences turpinājumā klātesošie varēs iepazīties ar plānotajām izmaiņām kadastrālajā vērtēšanā, kā arī ēku kadastrālās vērtēšanas modeļa pilnveidojumiem 2012.gadam. Nobeigumā tiks demonstrētas VZD datu izplatīšanas portāla www.kadastrs.lv iespējas saņemt ar kadastrālo vērtību saistītu informāciju – 2012.gadam prognozētās kadastrālās vērtības, spēkā esošās kadastrālās vērtības, zemes vērtību zonējumi u.c. informācija.
 
Preses konference notiks trešdien, 21.septembrī, plkst.11:00 VZD centrālās administrācijas ēkā 11.novembra krastmalā 31, 5. stāvā (zālē), Rīgā.
Papildu informāciju var saņemt, zvanot pa tālruni 67038629 vai sazinoties pa e-pastu sarmite.barvika@vzd.gov.lv.
 
 
Ar cieņu, 
Līga Brice
Tieslietu ministrijas
Sabiedrisko attiecību speciāliste
E-pasts: liga.brice@tm.gov.lv  
Tālr.: 67036739, 26485232
Adrese: Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1536
www.tm.gov.lv  
http://twitter.com/tieslietas 
www.flickr.com/photos/tieslietas/

15.09.2011 Iznācis "Geospatial World" augusta numurs

 Iznācis jaunais žurnāla "Geospatial World" numurs. Tajā viens no galvenajiem rakstiem šoreiz veltīts ģeotelpisko tehnoloģiju ietekmei uz lauksaimniecības plānošanu un attīstību. Tāpat arī publikācija par 3dimensionālo ĢIS pilsētām, kas palīdz plānot "inteliģentas pilsētas", kā arī apjomīgs raksts par Globālajām Satelītu Navigācijas sistēmām. Ar žurnālu var iepazīties šeit.

15.09.2011 Arī Amerikā satraucas par mērniecības cenu dempingu

 Interesanti, ka mērnieku aktualitātes var būt līdzīgas kā Latvijā, tā ASV - mērniecības portāla "PSM Field Notes" redaktors T.Dž. Freizers uzrakstījis nelielu komentāru par cenu krišanos mērniecības pakalpojumiem ASV. Freizers uzskata, ka šādu cenu pazemināšanu nedrīkstētu pieļaut, un, ka to nevar skaidrot ar tradicionālo konkurences principu kapitālismā, kad pie zemāka pieprasījuma sāk konkurēt ar arvien zemākām cenām. Viņaprāt, mērniecības pakalpojumi ir profesionāls serviss, ko nevar pielīdzināt patēriņa preču ražošanai un tajā valdošajiem konkurences principiem. ASV mērnieku pakalpojumiem pieprasījums samazinājies galvenokārt dēļ nekustamā īpašuma tirgus un būvniecības nozares krīzes. Freizera komentāru var lasīt šeit.

14.09.2011 VZD vēstule "Par Ministru kabineta noteikumu tālāku piemērošanu"

 Valsts Zemes dienests izplatījis ar e-parakstu atveramu vēstuli "Par Ministru kabineta noteikumu tālāku piemērošanu". Vēstuli var atvērt šeit

12.09.2011 Āfrikas Ģeotelpiskajā forumā spriež par aktīvāku ĢIS ieviešanu

 Noslēdzies 6. Āfrikas Ģeotelpiskais forums, kurš pagājušajā nedēļā norisinājās Kenijas galvaspilsētā Nairobi. Galvenais foruma secinājums - Āfrikas valstīm vajadzētu aktīvāk izmantot ģeotelpiskās tehnoloģijas sociālajai un ekonomiskajai attīstībai. Forumā izskanēja priekšlikumi un prezentācijas ĢIS izmantošanai tādām vajadzībām, kā, piemēram, graustu rajonu apzināšanā un to iemītnieku nodrošināšanā ar medicīnas un sanitārajiem līdzekļiem, vides aizsardzībai un citās jomās. Šis bija pirmais Āfrikas ģeotelpiskais forums, kurš notika ārpus Dienvidāfrikas un tajā piedalījās mērnieki, zemes izmantošanas speciālisti, ĢIS tehnoloģiju pārstāvji no vairāk kā 20 valstīm. Plašāku reportāžu par pasākumu iespējams lasīt šeit.

12.09.2011 Stājušies spēkā MK noteikumi par valsts vienoto ģeotelpiskās informācijas portālu

Ministru kabinets 2011.gada 30.augustā ir pieņēmis noteikumus Nr.668 „Valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portāla noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi), kas stājušies spēkā 2011.gada 2.septembrī. MK noteikumi nosaka tiesisko pamatu sadarbībai starp valsts vienotā ģeoportāla pārzini un ģeotelpisko datu kopu turētājiem,  ģeoportālā ietveramo ģeotelpisko datu kopu tematu sarakstu, kā arī nosaka ģeoportālā ietvertās ģeotelpiskās informācijas izmantošanas noteikumus.

Ģeoportālā, kurš būs pieejams vietnē www.geolatvija.lv, tiks nodrošināta vienota piekļuve metadatiem, ģeotelpisko datu kopām un ģeotelpiskās informācijas pakalpojumiem. Ģeoportāls nodrošinās iespēju ģeoportāla lietotājiem pieprasīt un saņemt no ģeotelpiskās informācijas turētāja atļauju ģeoportālā ietvertās ģeotelpiskās informācijas izmantošanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ģeotelpiskās datu kopas izmantošanas noteikumu obligāto saturu un atļaujas saņemšanas kārtību, kā arī norēķinu iespējas, ja šādu samaksu paredz ģeotelpisko datu turētāja maksas cenrādis.
 
Vietnes www.geolatvija.lv izveidi, ERAF finansēta projekta „Vienota ģeotelpiskās informācijas portāla izveidošana un ĢIS integrācija” (http://www.vraa.gov.lv/lv/epakalpojumi/projekti/) ietvaros, realizē Valsts reģionālās attīstības aģentūra. Ģeoportāla pārzinis līdz 2012.gada 1.septembrim nodrošina ģeoportāla izveidošanu un pieejamību.
 
Šie MK noteikumi ir vēl viens solis Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas 2007/2/EK, ar ko izveido Telpiskās informācijas infrastruktūru Eiropas Kopienā (INSPIRE) īstenošanā Latvijā.
 
Ar MK noteikumu tekstu var iepazīties šeit: http://www.likumi.lv/doc.php?id=235212 
 
Informāciju sagatavoja:
Harijs Baranovs
v/a „Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra”
direktora vietnieks ģeoinformācijas jautājumos
tālrunis 22004441
e-pasts: Harijs.Baranovs@lgia.gov.lv
 

 

09.09.2011 MK apstiprināti ģeotelpisko datu kopas izmantošanas noteikumu obligātais saturs un izmantošanas atļaujas saņemšanas kārtība

 

Ministru kabinets 2011.gada 30.augustā pieņēmis noteikumus Nr.673 „Ģeotelpisko datu kopas izmantošanas noteikumu obligātais saturs un izmantošanas atļaujas saņemšanas kārtība”. Noteikumi stājas spēkā 2011.gada 8.septembrī. Noteikumu teksts atrodams šajā tīmekļa vietnē http://www.likumi.lv/doc.php?id=235498 .
 
Šie MK noteikumi ir sagatavoti saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas likumā noteikto deleģējumu un noteiks vienotu kārtību, ar kuru ģeotelpisko datu kopu turētāji varēs nodrošināt ģeotelpisko datu kopu (nemateriālo ieguldījumu) izmantošanu citām personām (lietotājiem), ievērojot normatīvo aktu prasības, tajā pašā laikā nodrošinot citām personām (lietotājiem) ātru piekļuvi nepieciešamajiem ģeotelpiskajiem datiem, saņemot standartizētu izmantošanas atļauju (licenci).
 
Noteikumos ietverta standartizēta ģeotelpisko datu kopas izmantošanas pieprasījuma forma un tipveida atļaujas formas, kas ļauj ģeotelpisko datu kopu pieprasīšanas un atļaujas saņemšanas procesu pārnest elektroniskā vidē, nodrošinot iespēju izstrādāt attiecīgas lietojumprogrammas. Tādā veidā tiktu nodrošināta elektronizēta ģeotelpisko datu kopu pieprasīšanas un atļaujas saņemšanas process, ievērojami saīsinot laiku, kādā ģeotelpisko datu kopas lietotājs iegūst piekļuvi nepieciešamajiem ģeotelpiskajiem datiem.
 
Informāciju sagatavoja:
Harijs Baranovs
v/a „Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra”
direktora vietnieks ģeoinformācijas jautājumos
tālrunis 22004441
e-pasts: Harijs.Baranovs@lgia.gov.l
 

09.09.2011 Daugavgrīvas cietuma topogrāfiskās uzmērīšanas konkurss (3)

 Tieslietu ministrija izsludinājusi konkursu par Daugavgrīvas cietuma topogrāfisko uzmērīšanu (projektējamai katlumājai un siltumtrasēm), iepirkuma identifikācijas numurs: TM IeVP 2011/94. Piedāvājumi jāiesniedz līdz 12. septembrim, plkst. 11.00. 

08.09.2011 MK pieņēmis jaunu LĢIA sniegto maksas pakalpojumu cenrādi

 Ministru kabinets 2011.gada 30.augustā pieņēmis noteikumus Nr.672 „Noteikumi par valsts aģentūras "Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra" sniegto maksas pakalpojumu cenrādi un tā piemērošanas kārtību”. Noteikumi stājas spēkā 2011.gada 8.septembrī. Noteikumu teksts atrodams šajā tīmekļa vietnē http://www.likumi.lv/doc.php?id=235418 .

 
Šajos Ministru kabineta noteikumos iekļauti jauni "Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras" pakalpojumu veidi un paplašināts esošo pakalpojumu klāsts, ņemot vērā informācijas sistēmu tehnoloģiju attīstību, piemēram, digitālā zemes virsmas modeļa pamatdati, ģeoinformācijas datu transformēšana no datu bāzēm, ģeotelpisko pamatdatu lejupielāde, ģeotelpisko pamatdatu abonēšana, izmantojot informācijas sistēmas pakalpes.
 
Lai nodrošinātu Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras sniegtos pakalpojumus pēc iespējas pieejamākus sabiedrībai, noteikumu projektā ir noteiktas elastīgākas pakalpojumu saņemšanas iespējas, attiecīgi veidojot arī elastīgu cenu noteikšanas politiku.
 
Paredzēta diferencēta samaksa par pakalpojumu atkarībā no teritorijas, kurā nepieciešams sniegt pakalpojumu, un koeficentu cenas atkarībā no pakalpojuma apjoma vai kartogrāfisko datu pasūtījuma apjoma. 
 
Informāciju sagatavoja:
Harijs Baranovs
v/a „Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra”
direktora vietnieks ģeoinformācijas jautājumos
tālrunis 22004441
e-pasts: Harijs.Baranovs@lgia.gov.lv

07.09.2011 "Jāņa Sēta" laiž klajā iPhone un iPad karšu lietojumprogrammu (1)

 «Karšu izdevniecība Jāņa sēta» laidusi klajā Baltijas karšu lietojumprogrammu «Baltic Maps» iPhone un iPad lietotājiem. Mobilās lietotnes standarta versija lietotājiem piedāvā apskatīt «Jāņa sētas» izstrādātās Baltijas valstu teritoriju kartes un noteikt savu atrašanās vietu kartē. Lietotnes maksas abonēšanas versijā programmatūra nodrošina šādas papildu iespējas:

 
-    meklēšana adrešu un viensētu, vietu, ielu, novadu, upju, ezeru un citu objektu datubāzēs;
-    adreses norādīšana, uzliekot karodziņu uz kartes, un grāmatzīmju saglabāšana;
-    maršrutēšana starp vairākiem punktiem uz kartes un plānotā maršruta saglabāšana;
-    maršruta ceļā pavadāmā laika un attāluma aprēķināšana;
-    sastrēgumu informācijas attēlošana Rīgā ar tās atjaunošanu vienu reizi piecās minūtēs;
-    Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras (LĢIA) izstrādātās Latvijas aerofotogrāfiju kartes apskate;
-    LĢIA izstrādātās Latvijas topogrāfiskās kartes M 1:50 000 apskate;
-    iespēja nosūtīt savu atrašanās vietu un tekstu uz e-pastu;
-    karšu labojumu nosūtīšana «Jāņa sētai».
 
Informācijas avots:
 
Karšu izdevniecība Jāņa Sēta

07.09.2011 Salacgrīvas novada domes konkurss

 Salacgrīvas novada dome izsludinājusi konkursu "Zemes gabalu robežu kadastrālā uzmērīšana, zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plāna izgatavošana Salacgrīvas novada pašvaldības nekustamajiem īpašumiem, zemes ierīcības projekta izstrāde īpašumam Smilšu ielā 22A, Salacgrīvā" (SND 2011/13). Piedāvājumus jāiesniedz līdz 20. septembrim, plkst. 11.00. 

05.09.2011 Nigērijas skolās joprojām nemāca ģeogrāfiju

 Izrādās, ka Nigērijas pamatskolās vēl joprojām netiek mācīta ģeogrāfija. Jaunatnes izglītības iniciatīvas centra direktors Kriss Edevors aicinājis to ieviest kā mācību priekšmetu, jo patlaban pat vidusskolu jaunieši nespējot nedz uzzīmēt Nigērijas valsts kontūras, nedz atpazīt kādu apgabalu kartē. Oriģinālziņa

02.09.2011 Vai atrasts Karaļa Artūra Apaļais galds?

 Glāzgovas universitātes arheologiem, iespējams, izdevies atrast teiksmaino karaļa Artūra Apaļo galdu, pie kura tas pulcēja savus bruņiniekus. Izmantojot attālinātās ģeofizikas metodes, zinātnieki pētījuši Stirlingas pils (Skotija) tuvumā esošo "Karaļa mezgla" mākslīgo pakalnu, un konstatējuši, ka tas ir vecāks nekā iepriekš domāts. Saskaņā ar vēsturnieka Džona Harisona sacīto, tas dodot jaunu impulsu teorijai, ka Apaļais galds atradies tieši šajā vietā. Oriģinālziņa

Sviitra
Jaunākais citās sadaļās
Sviitra
Mērnieku laika ziņas
Sviitra_b
Arrow_left 2019. gada oktobris Arrow_right
P O T C P S S
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
Šodiena 2019. gada 23. oktobris

Vārda diena:

Daina, Dainida, Dainis
Jaunākie komentāri
Sviitra
© 2008 mernieks.lv, epasts: redakcija@mernieks.lv
Visa portālā ievietotā informācija un materiāli (tai skaitā raksti,attēli,video u.c.) pieder to autoriem. Pārpublicēšana bez saskaņošanas un atsauces stingri aizliegta. Visiem portālā ievietoajiem datiem ir tikai informatīvs raksturs, un tie izmantojami tikai izziņas, izglītības un informatīviem nolūkiem. Redakcija neuzņemas saistības par iespējamo informācijas neatbilstību patiesai situācijai. Redakcija neuzņemas atbildību par portāla lietotāju ievietoto informāciju. Ievietojot komentāru, tā autors atzīst, ka piekrīt komentēšanas noteikumiem, uzņemas atbildību par tās saturu, kā arī apņemas pret redakciju neizvirīt nekādas pretenzijas par komentāru satura rediģēšanu vai dzēšanu.