Labs nāk ar gaidīšanu, silts ar sildīšanu
Veciits_meklesana
Aktuālais jautājums
 
Ievads nozarē
Terminu vārdnīca
Par portālu
Pasūtītājiem
 
Likumdošana
Mērniecībā
Zemes ierīcībā
Kartogrāfijā
Ģeodēzijā
Mērnieku saraksts
ADTI uzturētāji
Iepirkumi
Konkursi
Rezultāti
 
Jaunumi
Latvijā
Pasaulē
Augstskolās
Mērnieku biedrībā
LKĢA
Būvniecībā
Nekustamie īpašumi
Īsumā
Pētījumi
Vēsture
Tehnoloģijas
Izklaide
 
Pakalpojumi
Mērniecības instrumenti
Dati darbam
Pārrēķinu kalkulatori
Saites
Forums Galerija Blogi Sludinājumi
Sviitra

27.02.2012 Latvijas Valsts Mežu konkursā uzvar SIA "Metrum"

 "Latvijas Valsts Mežu" konkursā par kadastrālās uzmērīšanas darbiem Priekules novada Virgas pagastā 988 hektāru platībā uzvarējusi SIA "Metrum" ar piedāvāto līgumcenu 7587 Ls (bez PVN). 

25.02.2012 "Latvijas Valsts Mežu" konkursā uzvar IK "Mersolits" (15)

 "Latvijas Valsts Mežu" konkursā par kadastrālās uzmērīšanas darbu iepirkumu Saldus novada Zvārdes pagastā 784,4 hektāru platībā (AS LVM NĪ_2012_33_i) uzvarējis IK "Mersolits" ar piedāvāto līgumcenu 5495 Ls (bez PVN). 

25.02.2012 Mainījies topo informācijas uzturētājs Valmierā un Naukšēnu novadā (8)

No 21. februāra Valmieras pilsētā un Naukšēnu novadā augstas detalizācijas topogrāfisko informāciju sācis uzturēt SIA "Vidzemes Mērnieks".

22.02.2012 Pazemes komunikāciju noteicēja reklāma padomju laiku gaumē (1)

 Piedāvājam atslodzes mirklī aplūkot, kā sociālisma vēlīnajā periodā, visai amizantā veidā, ja salīdzina ar mūsdienu reklāmas industriju, ticis reklamēts pazemes komunikāciju noteicējs. Apskatīt PDF

21.02.2012 Latvijas Valsts Mežu konkurss

 AS Latvijas Valsts Meži izsludinājuši konkursu "Zemes robežu kadastrālās uzmērīšanas darbu veikšana zemes vienībām ar kadastra azpīmējumiem 54440040060, 54440040063, 54440060005 un 54440080147, kas atrodas Ozolnieku nov., Cenu pag." Konkurss beidzas 28. februārī. 

21.02.2012 Liepājas domes konkursā uzvar "Metrum"

 Liepājas Nekustamā īpašuma pārvaldes konkursā "Zemes vienību robežu uzmērīšana, zemes robežu plānu izgatavošana un zemes ierīcības projektu izstrādāšana" uzvarējusi SIA "Metrum" ar piedāvāto līgumcenu 8200 Ls. 

17.02.2012 Rīgas Austrumu slimnīcas konkurss (2)

SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" izsludinājusi iepirkumu par tās teritorijas Hipokrāta ielā 2 un Hipokrāta ielā 4 topogrāfiskā plāna izstrādi.

 
Piedāvājumus iesniegt līdz š.g. 17.februārim plkst. 13:00, Hipokrāta ielā 2, Rīgā, 2. stāvā, 266.kabinetā, Iepirkumu un līgumu daļā. Kontaktpersona: G. Sproga, tālr. 67042300.

16.02.2012 Stopiņu novada domes konkursa uzvarētājs

 Stopiņu novada domes konkursā "Zemes gabalu robežu kadastrālā uzmērīšana, zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plāna izgatavošana" uzvarējusi SIA "BaltSurvey" ar piedāvāti cenu 1795 Ls.  

16.02.2012 LĢIA lāzerskenēšanas konkurss (1)

 Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra izsludinājusi konkursu par Latvijas teritorijas lāzerskenēšanu. Konkursa beigu termiņš: 27. februāris, paredzamā līgumsumma - līdz 20 000 Ls. 

14.02.2012 Latvijas Valsts Mežu konkursā uzvar SIA "Metrum" (1)

 Latvijas Valsts Mežu konkursā "Zemes robežu kadastrālās uzmērīšanas darbu veikšana zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4668 002 0066, kas atrodas Dobeles novada Jaunbērzes pagastā 1786.30 ha kopplatībā" uzvarējusi SIA "Metrum" ar piedāvāto līgumcenu 13 540 Ls. 

13.02.2012 VZD organizē seminārus par izmaiņām zemes kadastrālajā uzmērīšanā

 Valsts Zemes dienests sācis organizēt seminārus zemes kadastrālajā uzmērīšanā sertificētiem mērniekiem, kuros informēs par izmaiņām zemes kadastrālās uzmērīšanas procedūrās un sniegs atbildes uz neskaidrajiem jautājumiem. Semināros tiks apskatītas izmaiņas saistībā ar jaunajiem Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumiem Nr.1019 „Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi”, kā arī stāstīts par plānotajām izmaiņām 2010.gada 23.februāra noteikumos Nr.193 "Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi", kuru grozījumi patlaban tiek izskatīti Ministru kabinetā. Tāpat mērnieki tiks iepazīstināti ar elektroniskās zemes kadastrālās uzmērīšanas lietas apriti. 

VZD nokomplektējis jau 4 semināru grupas ar kopumā vairāk nekā 120 interesentiem - semināri paredzēti 15., 17., 20. un 21. februārī. No mērnieku puses gan izskan neapmierinātība ar to, ka Valsts Zemes dienests par paredzētajiem semināriem informē pieteikušos mērniekus tikai dažas dienas pirms semināru sākuma un mērnieki aicina turpmāk to darīt savlaicīgāk.

Semināri norisināsies Valsts zemes dienesta telpās 11.novembra krastmalā 31, Rīgā. Semināru apmeklēšana ir bez maksas. 

 

10.02.2012 LightSquared virzība apturēta

  ASV tomēr pagaidām apturēta LightSquared bezvadu tīkla projekta virzība uz priekšu. GPS ražotājiem izdevies pārliecināt politiskajā līmenī, ka LightSquared tīkls radītu nopietnus traucējumus GPS satelītu navigācijas ierīcēm, un janvārī federālā komiteja to akceptēja, pagaidām neparedzot jaunus GPS un LightSquared savietojamības testus. Tomēr ģeotelpiskās industrijas pārstāvjus ASV jau māc jaunas rūpes - Federālās Aviācijas administrācijas jaunais virzītais likumprojekts, kas pie lidmašīnu pilotus apžilbinošām lāzerierīcēm (kas ASV ir kriminālpārkāpums) paredz pieskaitīt arī LIDAR. Vairāk par to lasiet MAPPS Winter konferences apskatā šeit.

10.02.2012 Noslēdzies India Geospatial Forum 2012

  Indijā noslēdzies India Geospatial Forum 2012, kurš norisinājās no 7. līdz 9. februārim Gurgaonas pilsētā. Kopumā to apmeklēja 1162 delegāti un foruma nobeigumā tika iezīmētas Indijas ģeotelpiskās industrijas nākotnes attīstības perspektīvas. Viens no secinājumiem bija tāds, ka Indijas valdības politika esot labvēlīga tirgus izaugsmei un tagad esot nepieciešams attīstīt kapacitāti. Tika apspriestas arī vairāku konkrētu tehnoloģiju attīstības iespējas, kā, piemēram, LIDAR un aero kartēšana, plūdu modelēšana, augstas rezolūcijas stereo satelītu fotogrammetrijas datu apstrāde un stereo datu iegūšana ar digitālās aerofotografēšanas metodi. Vairāk par foruma noslēgumu lasiet šeit.

08.02.2012 Izsludināts konkurss LVM tirgus vērtības noteikšanai

 Turpinās gatavošanās VSIA "Latvijas Valsts Mērnieks" privatizācijai. Privatizācijas aģentūra izsludinājusi konkursu par “Latvijas Valsts mērnieks” 100% valsts kapitāla daļu (t.i. 571 900 daļu) un vienas valsts kapitāla daļas tirgus vērtības noteikšanu. Konkursa termiņš noteikts 23. februāris.

08.02.2012 Valsts zemes dienests izveidojis informatīvo tālruni par neesošu palīgēku dzēšanu

 Valsts zemes dienests izveidojis informatīvo tālruni par neesošu palīgēku dzēšanu

Lai ikviens nodokļu maksātājs varētu iegūt nepastarpinātu un objektīvu informāciju par dabā neesošu palīgēku dzēšanu no Kadastra reģistra, Valsts zemes dienests izveidojis informatīvo tālruni 67 038 677, pa kuru ikvienam interesentam tiks sniegta informācija par viņa īpašumā esošām būvēm un par dabā neesošu palīgēku dzēšanas procesu, ko dienests līdz šā gada 1.oktobrim piedāvā veikt bez maksas.
 
Kā zināms, ar 2012. gadu pašvaldībām ir tiesības izvēlēties ar nekustamā īpašuma nodokli aplikt arī palīgēkas, kas reģistrētas Valsts zemes dienesta uzturētajā Kadastra reģistrā. Tomēr lielākā daļa pašvaldību ir nolēmušas to atlikt, tādējādi dodot iespēju nodokļu maksātājiem apzināt un sakārtot savus īpašumus, lai nodokli nevajadzētu maksāt par ēkām, kas savulaik reģistrētas, taču dažādu iemeslu dēļ dabā vairs nepastāv. Līdz ar to būvju īpašniekiem ir laiks informēt Valsts zemes dienestu  par izmaiņām īpašuma sastāvā un aktualizēt  datus atbilstoši faktiskajai situācijai dabā, lai turpmākajos gados netiktu aprēķināts nodoklis par dabā neesošajām būvēm.  
 
Informāciju par to, kādas būves, tai skaitā palīgēkas, kas, iespējams, dabā vairs nepastāv, ir reģistrētas īpašuma sastāvā, jebkurš interesents var saņemt  bez maksas portālos http://www.latvija.lv un www.epakalpojumi.lv, izmantojot pakalpojumu „Mani dati kadastrā”, portālā http://www.kadastrs.lv, zvanot pa tālruni 67 038 677, kā arī klātienē - Valsts zemes dienesta Klientu apkalpošanas centros vai pašvaldībās.
 
Kopumā valstī varētu būt vairāki tūkstoši palīgēku, kas savulaik ir reģistrētas  Kadastra reģistrā, taču patlaban reāli dabā vairs nepastāv, jo ir nojauktas vai sabrukušas, pieļauj Valsts zemes dienesta speciālisti. Tomēr šīm palīgēkām – dažādiem šķūnīšiem, garāžām, siltumnīcām, piebūvēm -  sistēmā automātiski ik gadus tiek aprēķināta kadastrālā vērtība pēc  noteiktajam kritērijiem – atrašanās vietas, celtniecības gada, materiāliem un citiem parametriem atbilstoši spēkā esošajai likumdošanai. Savukārt pēc būvei noteiktās kadastrālās vērtības pašvaldībām ir tiesības aprēķināt nekustamā īpašuma nodokli.
 
Lai dzēstu palīgēku no Kadastra reģistra, īpašniekam būs jāsaņem  pašvaldības (būvvaldes) atzinums, ka reģistrētā būve  dabā nepastāv un tas jāiesniedz Valsts zemes dienestā, kura darbinieki neesošo palīgēku  no reģistra dzēsīs bez maksas.  Lai spētu kvalitatīvi veikt pakalpojumu un savlaicīgi aktualizētu datus, pakalpojums bez maksas būs pieejams līdz šā gada 1.oktobrim. Kopumā Valsts zemes dienests Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datu aktualizācijai un izmaiņām informācijas sistēmās ir paredzējis tērēt 180 tūkstošus latu.
 
Andris Sproģis
Valsts zemes dienesta komunikācijas projektu vadītājs
Tālr. papildinformācijai 67038606, 26379530
e-mail: andris.sprogis@vzd.gov.lv
www.vzd.gov.lv, www.kadastrs.lv 
 

07.02.2012 Martā notiks LMB kopsapulce

 Latvijas Mērnieku biedrība paziņojusi, ka tās biedru kopsapulce notiks 9. martā, Tukuma Ledus halles konferenču zālē, Tukumā, Stadiona ielā 3. Sapulces programmu un sīkāku informāciju par dalību tajā iespējams lasīt LMB mājas lapā publicētajā informācijā.

07.02.2012 Irāna palaidusi jaunu novērošanas satelītu

 Irānas Kosmosa aģentūra palaidusi kosmosā mazu Zemes novērošanas satelītu, kam dots nosaukums "Zinātnes un Industrijas solījums". Tas tika palaists, izmantojot pašas Irānas nesējraķeti "Safir 1-B". Satelīts sver 50 kilogramus un to uzbūvējuši Šarīfas Tehnoloģiju Universitātes studenti. Satelītu kontrolē 5 zemes stacijas un tas pārlidos Irānas teritorijai sešas reizes dienā. Pirmo satelītu Irāna palaida kosmosā 2009. gada februārī, bet Irānas Kosmosa aģentūrai ir daudz grandiozāki plāni - līdz 2020. gadam tā plāno nosūtīt izplatījumā cilvēku, bet līdz 2025. gadam nogādāt cilvēku uz Mēness. Oriģinālziņa

02.02.2012 Vietējo ģeodēzisko tīklu datubāze uz laiku būs pieejama tikai skatīšanās režīmā (1)

 Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra informē, ka, sakarā ar Vietējā ģeodēziskā tīkla datubāzes (VTDB) pilnveidošanu atbilstoši MK noteikumu projektam „Vietējā ģeodēziskā tīkla noteikumi” (VSS-755), uz laiku tiek slēgta VTDB darbība. Datubāzi būs iespējams izmantot tikai skatīšanās režīmā, lai iegūtu informāciju par tiem novada teritorijā esošajiem poligonometrijas punktiem, kuri ir ievadīti datubāzē.

LĢIA atgādina, ka informācija par G3 un visu klašu triangulācijas punktiem, kuri no 2011. gada 23.novembra ir vietējā ģeodēziskā tīkla sastāvdaļa, ir pieejama Valsts ģeodēziskā tīkla datubāzē kā līdz šim. Līdzko būs pabeigta VTDB rekonstrukcija, visa informācija par G3 un T punktiem tiks pārlikta uz VTDB. 

02.02.2012 Peru būvē savu minisatelītu

2014. gada sākumā Peru palaidīs orbītā savu Zemes novērošanas satelītu Chasqui II, kurš top sadarbībā ar Krieviju. Satelīts būs neliels, tas svērs ap 25-30 kilogramu un riņķos ap planētu 360 jūdžu augstumā, pārraidot fotoattēlus, kas palīdzēs izmērīt deforestāciju, upju gultnes, novērtēt dabas katastrofu apmērus utt. Šī mikrosatelīta tapšanas izmaksas ir ap 2 miljoniem dolāru. Vairāk

01.02.2012 Iznācis janvāra "Geospatial World"

 Iznācis janvāra numurs žurnālam "Geospatial World". Šajā žurnāla numurā vairāki raksti veltīti Zemes novērošanas tehnoloģiju, satelītu attīstībai, apskatot to gan tirgus, gan paša tehnoloģiskā progresa aspektā, ir intervija ar "GeoEye" vadītāju Metu O'Konelu. Iepazīties ar žurnāla elektronisko versiju iespējams šeit

Sviitra
Jaunākais citās sadaļās
Sviitra
Mērnieku laika ziņas
Arrow_left 2020. gada jūlijs Arrow_right
P O T C P S S
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
Šodiena 2020. gada 11. jūlijs

Vārda diena:

Svens, Leonora

Šajā dienā publicēti:

Jaunākie komentāri
Sviitra
© 2008 mernieks.lv, epasts: redakcija@mernieks.lv
Visa portālā ievietotā informācija un materiāli (tai skaitā raksti,attēli,video u.c.) pieder to autoriem. Pārpublicēšana bez saskaņošanas un atsauces stingri aizliegta. Visiem portālā ievietoajiem datiem ir tikai informatīvs raksturs, un tie izmantojami tikai izziņas, izglītības un informatīviem nolūkiem. Redakcija neuzņemas saistības par iespējamo informācijas neatbilstību patiesai situācijai. Redakcija neuzņemas atbildību par portāla lietotāju ievietoto informāciju. Ievietojot komentāru, tā autors atzīst, ka piekrīt komentēšanas noteikumiem, uzņemas atbildību par tās saturu, kā arī apņemas pret redakciju neizvirīt nekādas pretenzijas par komentāru satura rediģēšanu vai dzēšanu.