Labs nāk ar gaidīšanu, silts ar sildīšanu
Veciits_meklesana
Aktuālais jautājums
 
Ievads nozarē
Terminu vārdnīca
Par portālu
Pasūtītājiem
 
Likumdošana
Mērniecībā
Zemes ierīcībā
Kartogrāfijā
Ģeodēzijā
Mērnieku saraksts
ADTI uzturētāji
Iepirkumi
Konkursi
Rezultāti
 
Jaunumi
Latvijā
Pasaulē
Augstskolās
Mērnieku biedrībā
LKĢA
Būvniecībā
Nekustamie īpašumi
Īsumā
Pētījumi
Vēsture
Tehnoloģijas
Izklaide
 
Pakalpojumi
Mērniecības instrumenti
Dati darbam
Pārrēķinu kalkulatori
Saites
Forums Galerija Blogi Sludinājumi
Sviitra

27.03.2012 Noskaidrots uzvarētājs konkursā par LVM vērtības noteikšanu (3)

 Konkursā par Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Valsts mērnieks” 100% valsts kapitāla daļu (t.i. 571 900 daļu) un vienas valsts kapitāla daļas tirgus vērtības noteikšanu uzvarējusi SIA "Laika Stars" ar piedāvāto summu 2500 Ls. 

23.03.2012 Izveidota Mērniecības konsultatīvā padome (8)

 Valsts zemes dienesta izveidotā Mērniecības konsultatīvā padome, kurā darbojas valsts, nevalstiskā sektora un akadēmiskās vides pārstāvji, ir uzsākusi savu darbu, apstiprinot nolikumu, un kā viens no pirmajiem darbiem būs globālās pozicionēšanas sistēmu (GPS) mērījumu veikšanas vadlīniju izveide, jo patlaban mērniecībā iesaistīto personu vidū nav vienotas pieejas GPS instrumentu lietošanā, kas var novest pie tā, ka datu kvalitāte atkarībā no mērnieka zināšanām un pieredzes var būtiski samazināties. Plānots, ka vadlīnijas mērījumu veikšanai būs piemērotas jebkuram GPS instrumentam neatkarīgi no tā ražotāja.

Padomē uzsākta diskusija par jauna vienota parauga robežzīmju centru nostiprinājuma lietošanu blīvi apbūvētās teritorijās un lauku apvidū, kad nepieciešams apvidū atjaunot vai nostiprināt jaunu robežpunktu. Jaunajam robežzīmes nostiprinājumam nebūtu jāveido robežzīmes aprakums (kupica) un zemes kadastrālās uzmērīšanas lauku darbus zemes sasaluma periodā varētu pabeigt robežzīmes nostiprināšanas un uzmērīšanas laikā. 

Mērniecības konsultatīvā padome ir izveidota, lai sekmētu mērniecības jomas kvalitatīvu attīstību, sniegtu atbalstu tiesību normu piemērošanā, veicinātu valsts pārvaldes un privātā sektora sadarbību un atgriezenisko saiti, kā arī, lai sniegtu viedokli par normatīvo aktu pilnveidošanas nepieciešamību. Padomes pamatuzdevums ir tiesiskās apziņas veicināšana mērniecības jomā, veidojot vienotas izpratnes telpu, kurā ir samērotas racionālas mērniecības darbu veicēju un sabiedrības tiesību intereses. Padomē darbojas pārstāvji no Valsts zemes dienesta, Latvijas Mērnieku biedrības, Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras, Rīgas Tehniskās universitātes un Latvijas Lauksaimniecības universitātes. Padomes vadītājs ir Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma formēšanas departamenta direktors Aldis Rausis.
 

22.03.2012 Ziemeļamerikā sestdien svinēs Starptautisko GPS dienu

 Ja nesen svinējām Eiropas Mērnieku dienu, tad šonedēļ veselu Nacionālo Mērnieku Nedēļu sākuši atzīmēt mērnieki Ziemeļamerikā. Sestdien, 24. martā savukārt būs Starptautiskā GPS diena, kura Ziemeļamerikā tiks atzīmēta, mērniekiem izejot publiskās vietās un ieslēdzot GPS uztvērējus, vienlaicīgi vācot datus dažādās kontinenta vietās. Starptautiskās GPS dienas mērķis esot dot sabiedrībai iespēju redzēt mērniekus darbībā un uzzināt ko vairāk par vienu no vecākajām profesijām. Katrā pasākuma vietā mērnieki būs gatavi atbildēt uz interesentu jautājumiem un diskutēt par mērnieku lomu sabiedrībā. Pasākumā tiek aicināts piedalīties ikviens ar savu GPS tehniku. Oriģinālziņa

21.03.2012 "Mērnieku Laiki" pārtulkoti vācu valodā

 Ceturtdien, 22. martā, notiks atvēršanas svētki pirmajam pilnīgajam brāļu Kaudzīšu romāna "Mērnieku laiki" izdevumam vācu valodā. Līdz šim "Mērnieku laiki" bez latviešu bija iznākuši arī krievu, lietuviešu un igauņu valodās. Šoreiz papildus pašam romāna tulkojumam klajā nāks arī tam veltīts komentārs ""Mērnieku laiki" eiropieša acīm", kura autors, vēstures doktors Kaspars Kļaviņš, arī ieguldījis personisko finansējumu jaunā tulkojuma radīšanā. Interviju ar viņu iespējams lasīt "Latvijas Avīzē"

20.03.2012 Lūgums palīdzēt (12)

16. marta vēlā pēcpusdienā, Cēsīs, Cīrulīšu ielas galā pie autobusu līnijas galapunkta nozuda teodolīta kājas Sokkia dzeltenā krāsā, komplektā ar visu Sokkia prizmu ar dzeltenmelnu atstarojošo plāksni. Atradēju pret mazu, bet taisnīgu atlīdzību lūdzu nodot īpašniekam. Mārtinš Pošivs,  t.26593010.

16.03.2012 MDC sāk darbību Pārgaujas novadā

No šī gada 15.marta SIA "Mērniecības Datu Centrs" uzsāk darbību Pārgaujas novadā. Darbu reģistrēšanas kārtība ir tāda pati, kā citās pašvaldībās, kurās jau

strādā SIA "Mērniecības Datu Centrs". Izejas datu pieprasīšanai, saņemšanai un gatavā darba nosūtīšanai izmantojama e-pasta adrese infodati@mdc.lv.

15.03.2012 Raksts par VZD cenrādi portālā drīzumā atjaunosies

Publikācija par Valsts Zemes dienesta iecerēto atsevišķu pakalpojumu sadārdzināšanos jaunajā cenrāža projektā tiks atjaunota portālā pēc VZD viedokļa saņemšanas. 

15.03.2012 "Latvijas Valsts Ceļu" konkurss

 AS "Latvijas Valsts Ceļi" izsludinājuši konkursu (LVC2012/34/AC) par ir Zemes ierīcības projektēšanas, kadastrālās uzmērīšanas un robežu ierīkošanas darbu veikšanu nekustamiem īpašumiem, kas saistīti ar valsts autoceļu rekonstrukcijas darbiem. Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 6 (sešās) daļās jeb līgumos. Piedāvājumi jāiesniedz līdz 27. aprīlim, plkst. 10.00. 

13.03.2012 Indija palaidīs kosmosā savu pirmo navigācijas satelītu

 Indija šogad apņēmusies nogādāt kosmosā savu pirmo navigācijas satelītu, tā paziņojis pats valsts prezidents Pratiba Patils. Tas būs pirmais no septiņiem IRNSS sistēmas satelītiem, kas būs reģionāla mēroga sistēma, kas apgādās Indiju ar informāciju par savu teritoriju un padarīs to neatkarīgu no GPS, GLONASS, BeiDou vai Galileo. Oriģinālziņa

12.03.2012 LVM konkursā uzvar "Topohaus" (41)

 Latvijas Valsts Mežu konkursā par kadastrālās uzmērīšanas darbiem Ozolnieku novada Cenu pagastā uzvarējusi SIA "Topohaus" ar piedāvāto līgumcenu 11 578,08 Ls.

09.03.2012 Latvijas Valsts Mežu konkurss (11)

 AS Latvijas Valsts Meži izsludinājuši konkursu par Zemes robežu kadastrālās uzmērīšanas darbu veikšanu zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 54440040062; 54440040065; 54440040066; 54440040080; 54440040084; 54440050444; 54440050490; 54440080156; 54440080230, kas atrodas Ozolnieku novada Cenu pagastā. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 20. marts. 

08.03.2012 Rīgas domes konkursā uzvar "Ģeo&Dēzija" (3)

 Rīgas domes īpašuma departamenta konkursā par Zemes gabalu situācijas un/vai apgrūtinājumu plānu izgatavošanu/aktualizāciju uzvarējusi SIA "Ģeo & Dēzija" ar piedāvāto līgumcenu 6000 Ls. 

06.03.2012 MDC sāk darbību Līgatnes novadā (4)

 No 5.marta SIA "Mērniecības Datu Centrs" uzsācis darbību Līgatnes novadā.

 

Darbu reģistrēšanas kārtība ir tāda pati, kā citās pašvaldībās, kurās jau strādā SIA "Mērniecības Datu Centrs".

Izejas datu pieprasīšanai, saņemšanai un gatavā darba nosūtīšanai izmantojama e-pasta adrese infodati@mdc.lv.

05.03.2012 LTV ziņās izskanējis sižets par Eiropas Mērnieku dienu

 5. martā, Latvijas Televīzijas 1. kanālā ziņu programmā plkst. 18.00 "Šodien Latvijā un pasaulē" bija redzams sižets par Eiropas Mērnieku un ģeodēzijas dienu, kurā tika intervēts Latvijas Mērnieku biedrības valdes priekšsēdētājs Jānis Klīve un "Rīgas Ģeometra" valdes priekšsēdētājs Gunārs Silabriedis. 

05.03.2012 Eiropas Mērnieku biedrības videokonference online

Šodien, Eiropas Mērnieku dienā Eiropas Mērnieku biedrība rīko videokonferenci, kurai ir iespēja pieslēgties online režīmā un apskatīt attālināti. Konferences sākums plkst. 15.00. Lai pieslēgtos konferencei, jādodas uz adresi http://mcu4515.belnet.be

Īsā instrukcija angļu valodā:

click on streaming (not on “Log In”)
           
Sign-in name : «Your Name»
Conference Id : 6611
PIN : 888
 
Common issues
1. Video doesn’t display immediately.
2. Refresh your screen player by reloading it when using the stop/play buttons.
 
Sīkāka informācija šajā dokumentā.
 
 
 
 

02.03.2012 Dominikānā attīsta kadastra reģistru

 Dominikānas republika devusi rīkojumu sākt realizēt pirmo fāzi Nacionālā Kadastra projektā. Tas sastāv no 395 000 kadastra vienību Santo Domingo, Boka Čikas, Huan Dolio un La Romanas apgabalos. Šīs iniciatīvas rezultātā tiks izveidota urbāno nekustamo īpašumu kadastra informācijas reģistrs. Vienlaikus Dominikāna arī citādi cenšas modernizēt savu kadastra jomu, pieņemot jaunu zemes reģistrācijas likumu, iegādājoties jaunas tehnoloģijas, utt. Oriģinālziņa

01.03.2012 Bijušais "Latvijas Valsts Mērnieks" nomainījis nosaukumu uz "Latvijasmernieks.lv" (9)

 Valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Latvijas Valsts mērnieks” (turpmāk - Sabiedrība) ar 2012. gada 28. februāri ir mainīts nosaukums uz SIA „Latvijasmernieks.lv”. Juridiskā, faktiskā un struktūrvienību adreses, tālruņu, faksu numuri, bankas rekvizīti palikuši nemainīgi.

01.03.2012 VZD reģistrēta pirmā elektroniskā zemes kadastrālās uzmērīšanas lieta (3)

 Pirmā elektroniskā zemes kadastrālās uzmērīšanas lieta ir sekmīgi izgājusi visus reģistrācijas posmus un 29.februārī zemes kadastrālajā uzmērīšanā sertificēts mērnieks Jānis Rutkis, kurš pārstāv SIA  „Latvijasmernieks.lv" (līdz 28.02.2012 – Valsts SIA „Latvijas valsts mērnieks,) ir saņēmis Valsts zemes dienesta apliecinājumu – simbolisku sertifikātu, ka tieši viņš ir iesniedzis Latvijā pirmo elektronisko zemes kadastrālās uzmērīšanas lietu datu aktualizācijai. Zīmīgi, ka tieši J.Rutka sertifikātam zemes kadastrālās uzmērīšanas darbu veikšanai ir pirmais kārtas numurs.

Valsts zemes dienests par  pirmās pareizi sagatavotās elektroniskās  lietas iesniegšanu J.Rutkim pasniedza balvu - iespēju paātrināti bez papildus samaksas veikt trīs zemes vienību  datu aktualizāciju. Balvu būs iespējams izmantot līdz gada beigām, tās saņēmējam pašam izvēloties aktualizējamās zemes kadastrālās uzmērīšanas lietas.

Kā zināms, līdz ar jauno zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumu stāšanos spēkā 2012.gada 27.janvārī lielāko daļu dokumentu mērnieki iesniedz Valsts zemes dienestā elektroniski, tāpat visu darbam nepieciešamo informāciju par uzmērāmajām zemes vienībām un pierobežniekiem mērnieks pieprasa un saņem datu publicēšanas portālā www.kadastrs.lv tiešsaistes režīmā 24 stundas diennaktī.
 
Kopumā kopš noteikumu stāšanās spēkā mērnieki, nosūtot dokumentus uz Valsts zemes dienesta FTP serveri, elektroniski ir iesnieguši 24 lietas, 11 gadījumos tas izdarīts korekti un ar pirmo reizi.  Tiesa, patlaban vēl aptuveni trešdaļa no uzņēmumiem un individuāli praktizējošiem mērniekiem, kas sniedz zemes kadastrālās uzmērīšanas pakalpojumus, nav saņēmusi pieejas rekvizītus Valsts zemes dienesta serveriem. 
 
Jau ziņots, ka februārī Valsts zemes dienests rīkoja bezmaksas seminārus zemes kadastrālajā uzmērīšanā sertificētiem mērniekiem, kuros iepazīstināja ar jauno zemes kadastrālās lietas apriti, kā arī sniedza atbildes uz neskaidrajiem jautājumiem. 16.martā tiks sarīkots vēl viens papildus seminārs par šiem jautājumiem, kuru varētu apmeklēt tie mērnieki, kas dažādu iemeslu dēļ noteiktajos datumos nevarēja ierasties. Savukārt 9.martā Latvijas Mērnieku biedrības kopsapulcē Valsts zemes dienests informēs klātesošos par biežāk sastopamajām kļūdām elektroniskās zemes kadastrālās uzmērīšanas lietas sagatavošanā un iesniegšanā (novietošanā uz FTP servera).
 

28.02.2012 Iznācis "Geospatial World" februāra numurs

 Februāra "Geospatial World" numurā vairums rakstu vēsta par ģeotelpisko tehnoloģiju attīstību Indijā. Intervija ar Trimble pārstāvi par kompānijas mērķiem Indijas tirgū, raksts par GPS ietekmi uz Indijas transporta sektora pārveidi, kā arī reportāža no Londonā janvārī notikušās DGI 2012 konferences, kuru apmeklēja ap 700 cilvēku. Žurnālu var lasīt šeit.

28.02.2012 GPS personīgās navigācijas tirgum paredz strauju izaugsmi

 GPS personīgās navigācijas ierīču un programmatūras tirgus līdz 2017. gadam sasniegšot 1 miljardu ASV dolāru, prognozē kompānija ABI Research savā jaunajā pētījumā "Personal Location Devices and Applications Market". Pašu ierīču pārdošana 2011. gadā palikusi zem 100 000 vienību robežas, bet līdz 2017. gadam varot sasniegt 2,5 miljonus. Paredzamākie tirgus izplešanās virzieni esot vecāku cilvēku, kā arī individuāli strādājošo mērķauditorijas, kā arī veselības nozarē. Lasīt vairāk

Sviitra
Jaunākais citās sadaļās
Sviitra
Mērnieku laika ziņas
Arrow_left 2020. gada jūlijs Arrow_right
P O T C P S S
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
Šodiena 2020. gada 11. jūlijs

Vārda diena:

Svens, Leonora

Šajā dienā publicēti:

Jaunākie komentāri
Sviitra
© 2008 mernieks.lv, epasts: redakcija@mernieks.lv
Visa portālā ievietotā informācija un materiāli (tai skaitā raksti,attēli,video u.c.) pieder to autoriem. Pārpublicēšana bez saskaņošanas un atsauces stingri aizliegta. Visiem portālā ievietoajiem datiem ir tikai informatīvs raksturs, un tie izmantojami tikai izziņas, izglītības un informatīviem nolūkiem. Redakcija neuzņemas saistības par iespējamo informācijas neatbilstību patiesai situācijai. Redakcija neuzņemas atbildību par portāla lietotāju ievietoto informāciju. Ievietojot komentāru, tā autors atzīst, ka piekrīt komentēšanas noteikumiem, uzņemas atbildību par tās saturu, kā arī apņemas pret redakciju neizvirīt nekādas pretenzijas par komentāru satura rediģēšanu vai dzēšanu.