Labs nāk ar gaidīšanu, silts ar sildīšanu
Veciits_meklesana
Aktuālais jautājums
 
Ievads nozarē
Terminu vārdnīca
Par portālu
Pasūtītājiem
 
Likumdošana
Mērniecībā
Zemes ierīcībā
Kartogrāfijā
Ģeodēzijā
Mērnieku saraksts
ADTI uzturētāji
Iepirkumi
Konkursi
Rezultāti
 
Jaunumi
Latvijā
Pasaulē
Augstskolās
Mērnieku biedrībā
LKĢA
Būvniecībā
Nekustamie īpašumi
Īsumā
Pētījumi
Vēsture
Tehnoloģijas
Izklaide
 
Pakalpojumi
Mērniecības instrumenti
Dati darbam
Pārrēķinu kalkulatori
Saites
Forums Galerija Blogi Sludinājumi
Sviitra

18.01.2012 Google izveidojusi datorspēli uz Google Maps bāzes

 Google februārī laidīs klajā datorspēli, kas būs bāzēta uz Google Maps aplikācijas un pieejama caur Google Games Plus servisu. Spēles ideja pagaidām gan šķiet ļoti vienkārša - spēlētājam būs jāvada bumbiņa cauri piedāvātajām vietām uz Google Maps kartes. Nekāda papildu programma, lai spēli spēlētu, nebūs nepieciešama. Google Games līdz šim gan nav izdevies veiksmīgi konkurēt ar Facebook Games aplikācijām. Google jaunajam laika kavēklim izveidojusi arī promocijas videoklipu: 

17.01.2012 Valdība apstiprina noteikumus zemes uzmērīšanai bez maksas

 Otrdien, 17. janvārī, Ministru kabinets (MK) apstiprināja Valsts zemes dienesta (VZD) izstrādāto kārtību, kādā veic zemes kadastrālo uzmērīšanu par valsts budžeta līdzekļiem. Kārtība paredz, ka VZD uztur sarakstus zemes kadastrālai uzmērīšanai par valsts budžeta līdzekļiem un publicē tos savā mājas lapā, kā arī organizē zemes kadastrālo uzmērīšanu par valsts budžeta līdzekļiem. Līdz šim šos darbus veica valsts SIA „Latvijas Valsts mērnieks”, taču tagad šī funkcija ir nodota VZD.

Zemes kadastrālo uzmērīšanu par valsts budžeta līdzekļiem veic:

- bijušajiem zemes īpašniekiem, kuriem atjaunotas īpašuma tiesības, piešķirot zemi tajā administratīvajā teritorijā, kurā bijušais zemes īpašums atradās līdz 1940.gada 21.jūlijam;
 
- bijušajiem zemes īpašniekiem, kuriem īpašuma tiesības atjaunotas, piešķirot līdzvērtīgu zemi citā administratīvajā teritorijā no personas gribas neatkarīgu apstākļu dēļ un zeme vēl nav uzmērīta uzsāktās tiesvedības dēļ;
 
- bijušajiem zemes īpašniekiem, kuriem īpašuma tiesības atjaunotas, piešķirot līdzvērtīgu zemi citā administratīvajā teritorijā no personas gribas neatkarīgu apstākļu dēļ;
 
- visu iepriekš minēto personu mantiniekiem -  laulātiem, bērniem un mazbērniem, politiski represētajām personām un 1. grupas invalīdiem. 
 
Par valsts budžeta līdzekļiem uzmēra zemes vienību tādā platībā, uz kuru ir atjaunotas īpašuma tiesības un kura iekļaujas normatīvajos aktos zemes kadastrālās uzmērīšanas jomā noteiktās pieļaujamās platību atšķirības robežās. Kārtība precizē iesniegumu iesniegšanu un iesniedzamos dokumentus, kas apliecina iesniedzēja tiesības zemes kadastrālai uzmērīšanai par valsts budžeta līdzekļiem.
 
Lai pretendētu uz valsts budžeta finansējumu kadastrālajai uzmērīšanai, zemes lietotājiem viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu jāpiesaka uzmērīšana VZD. Ja termiņš tiek nokavēts, to neatjauno un zemes lietotājs zaudē tiesības uz budžeta finansējumu. 
 
Saskaņā ar apstiprināto kārtību zemes lietotājiem, kuriem konkrētajā gadā ir piešķirts finansējums, VZD nosūta paziņojumu par valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu zemes kadastrālajai uzmērīšanai un apliecinājuma (piekrišanas) veidlapu par zemes kadastrālās uzmērīšanas darbu izpildi. Zemes lietotājiem aizpildītais un parakstītais apliecinājums 30 dienu laikā pēc tā saņemšanas jāiesniedz VZD. Ja tas netiek izdarīts, zemes lietotājs var zaudēt tiesības uz budžeta finansējumu.
 
Tāpat noteikumi paredz pārejas kārtību, kādā valsts SIA „Latvijas Valsts mērnieks” nodod VZD par valsts budžeta līdzekļiem uzmērāmo zemes vienību sarakstus, kā arī sarakstu ar zemes vienībām, kas izslēgtas no saraksta un visu uzkrāto dokumentāciju par zemes kadastrālo uzmērīšanu. Pēc valsts SIA „Latvijas Valsts mērnieks" sniegtās informācijas, rindā uz valsts budžeta finansēto mērniecību ir iekļautas 6456 zemes vienības.
 
Kārtības projektu var lasīt MK mājas lapā.
 
Līga Brice
Tieslietu ministrijas
Sabiedrisko attiecību speciāliste
E-pasts: liga.brice@tm.gov.lv   
Tālr.: 67036739, 26485232
Adrese: Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1536
www.tm.gov.lv   
Twitter: @Tieslietas  
 
Andris Sproģis
Komunikāciju projekta vadītājs
Valsts zemes dienests
E-pasts: Andris.Sprogis@vzd.gov.lv 
Tālrunis: 67038606, 29283505 
Adrese: 11.novembra krastmala 31, Rīga, LV-1050
 

12.01.2012 "Rīgas ĢeoMetru" paredz likvidēt ar 1. jūniju

 Rīgas domes pilsētas attīstības komiteja vakar, 11. janvārī nolēmusi, ka SIA "Rīgas Ģeometrs" darbība tiks izbeigta ar šā gada 1. jūniju. Gala lēmums gan vēl jāpieņem Rīgas domei. 

Lēmums par SIA «Rīgas ĢeoMetrs» darbības izbeigšanu paredz, ka šīs pašvaldības kapitālsabiedrības īstenotos uzdevumus (t.sk. SIA «Rīgas ĢeoMetrs» funkcijas, tiesības, saistības, mantu un speciālistus) pārņems citas Rīgas domes institūcijas - Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments, Rīgas pilsētas būvvalde un Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju centrs. 

Šīs pašvaldības institūcijas, savstarpēji sadarbojoties, pilnveidos un uzturēs pašvaldības ģeotelpiskās informācijas datu pārvaldību,  nodrošinot vienotu datu uzglabāšanas, apmaiņas un pieejamības kārtību un datu drošību atbilstoši standartiem, veiks galvaspilsētas topogrāfisko uzmērījumu un būvniecības izpilduzmērījumu kvalitātes kontroli, organizēs  turpmāku adresācijas jautājumu sakārtošanu pilsētā, nodrošinās arhīva lietu, arī vēsturisko materiālu saglabāšanu un veiks citas funkcijas. 

Paredzēts, ka līdz 13.04.2012. izskatīšanai Rīgas domē tiks iesniegti visi nepieciešamie normatīvo aktu grozījumi saistībā SIA «Rīgas ĢeoMetrs» līdz šim īstenoto uzdevumu pārņemšanu. 

12.01.2012 GI Forum 2012 pieteikšanās termiņš 1. februāris

 Ģeotelpiskās informācijas nozares foruma GI_Forum 2012 organizatori paziņojuši, ka pieteikumi dalībai forumā jāiesniedz līdz 1. februārim. Pats pasākums notiks no 3. līdz 6. jūlijam, Zalcburgā, Austrijā. Tas domāts starptautiskai auditorijai, jo konferences darba valoda būs angļu. Forumā tiks skartas tādas tēmas kā kartogrāfija un advancēta vizualizācija, telpiskā informācija un sabiedrība, vizuālā analītika u.c. Vairāk

11.01.2012 MDC un Ģeodati piedāvā izsniegt informāciju par reģistrētajiem ģeodēziskajiem darbiem

 Ministru kabineta 01.11.2010. noteikumi Nr.1011 „Personu sertificēšanas un sertificēto personu uzraudzības kārtība ģeodēzijā, zemes ierīcībā un zemes kadastrālajā uzmērīšanā” paredz, ka sertificētā persona katru gadu līdz 1.februārim sertificēšanas institūcijā iesniedz izpildīto (pabeigto) ģeodēzisko darbu sarakstu par iepriekšējo gadu. 

 
Šo prasību izpilde ir vienkārša un prasa maz laika, ja ir veikta regulāra darbu uzskaite un esat nodrošinājušies, lai šī informācija būtu patiesa. 
 
SIA „Mērniecības datu centrs” un SIA „ĢeoDati” piedāvā ātru, patiesu un pilnīgu informāciju par mūsu apkalpojamās teritorijās reģistrētajiem ģeodēziskajiem darbiem. Kompāniju piedāvātā informācija nodrošina ne tikai MK noteikumu prasību izpildi, bet arī sniedz Jums iespēju kontrolēt, kādiem darbiem Jūs kā sertificētā persona esat norādīts kā izpildītājs (piemēram, varat pārliecināties, vai, par to Jūs neinformējot, Jūsu vārdā nav iesniegti darbi).
 
Arī komersantiem piedāvājam informāciju par visiem mūsu apkalpojamās teritorijās veiktajiem darbiem, kuri ir iesniegti un reģistrēti Jūsu uzņēmuma vārdā. Tādējādi varat ātri piekļūt svarīgākajai informācijai par veiktajiem darbiem un kontrolēt šo darbu uzskaiti.
 
Informācija tās adresātam tiks izsniegta elektroniskā formā MS Excel datnē pēc iesnieguma saņemšanas. Informāciju par sertificētās personas veiktajiem darbiem varēs saņemt tikai pati sertificētā persona un informāciju par uzņēmuma vārdā veiktajiem darbiem varēs saņemt tikai pats komersants. Pēc iesnieguma saņemšanas Jums tiks piestādīts rēķins, kuru apmaksājot saņemsiet pieprasīto informāciju. Maksa par pakalpojumu ir Ls 5,00 (cena norādīta ar PVN).
 

11.01.2012 Uzlabos kadastrālās uzmērīšanas procesu (6)

 Otrdien, 10.janvārī, Ministru kabinets (MK) atbalstīja Valsts zemes dienesta (VZD) izstrādātos Būvju kadastrālās uzmērīšanas noteikumus. Tie sagatavoti ar mērķi radīt kadastrālās uzmērīšanas procesu ātrāku, vienkāršāku un pieejamāku, kā arī, lai optimizētu VZD procesus kadastrālajā uzmērīšanā un novērstu funkciju dublēšanos ar citām iestādēm.

Būvju kadastrālās uzmērīšanas noteikumu projekts noteiks dokumentus, kādus personas iesniedz VZD, lai uzsāktu būves kadastrālās uzmērīšanas procesu, VZD rīcībā esošo dokumentu izmantošanu, būves kadastrālās uzmērīšanas kārtību, raksturojošos datus, mērījumu precizitāti, kā arī termiņu, kādā veicama būves kadastrālā uzmērīšana.
 
Salīdzinot ar iepriekšējo regulējumu, būtiski ir samazināti būvju kadastrālās uzmērīšanas termiņi. Tagad dzīvokli un ēku var uzmērīt 15 darba dienu vai 22 darba dienu laikā iepriekšnoteikto 1 vai 3 mēneša vietā.
 
Ar jaunajiem noteikumiem plāno noteikt, ka VZD nekonstatēs patvaļīgās būvniecības pazīmes un nereģistrēs tās Kadastra informācijas sistēmā. Šī funkcija paliks tikai pašvaldību būvvaldes kompetencē. VZD, veicot kadastrālo uzmērīšanu, iegūs būves raksturojošos datus, veiks mērījumus, noteiks būves nolietojumu, sagatavos būves kadastrālās uzmērīšanas lietu, kurā, atšķirībā no esošās situācijas, netiks konstatētas atkāpes no būvniecību pārraugošās pašvaldības institūcijas apstiprinātā būvprojekta vai būvniecību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izsniegtā dokumenta. 
 
VZD divu mēnešu laikā pēc noteikumu spēkā stāšanās dienas izsniegs pašvaldībām informāciju par būvēm un telpu grupām, kurām Kadastra informācijas sistēmā reģistrēta patvaļīgas būvniecības pazīme, un pēc informācijas izsniegšanas pašvaldībām Kadastra informācijas sistēmā reģistrētās patvaļīgas būvniecības pazīmes dzēsīs. Līdz ar to patvaļīgas būvniecības pazīmes konstatēšana turpmāk nebūs viens no būves pieņemšanas ekspluatācijā priekšnoteikumiem, un pašvaldības būvvaldes bez VZD līdzdalības pārbaudīs uzbūvētas vai pārbūvētas būves atbilstību projekta dokumentācijai pirms nodošanas ekspluatācijā. 
 
Tāpat, lai vienkāršotu nekustamā īpašuma formēšanas procesu un nedublētu funkcijas, datus par apvidū neesošām būvēm kadastra informācijas sistēmā VZD dzēsīs, pamatojoties uz vietējas pašvaldības izsniegto izziņu, nebraucot apvidū, līdz ar to samazinot termiņus un procesa izmaksas.
 
Ar šīm un citām plānotajām izmaiņām var iepazīties MK mājas lapā.
 
Līga Brice
Tieslietu ministrijas
Sabiedrisko attiecību speciāliste
E-pasts: liga.brice@tm.gov.lv   
Tālr.: 67036739, 26485232
Adrese: Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1536
www.tm.gov.lv   
Twitter: @Tieslietas  
 

10.01.2012 MDC sāk darbību Jēkabpils novadā (1)

No šī gada 10.janvāra SIA "Mērniecības Datu Centrs" uzsāk darbību Jēkabpils novadā.

Darbu reģistrēšanas kārtība ir tāda pati, kā citās pašvaldībās, kurās jau strādā SIA "Mērniecības Datu Centrs". Izejas datu pieprasīšanai, saņemšanai un gatavā darba nosūtīšanai izmantojama e-pasta adrese infodati@mdc.lv. 

09.01.2012 Ķīnas GNSS sistēma Beidou sākusi sniegt datus

 Ķīnas satelītu navigācijas sistēma Beidou pagājušā gada nogalē kļuvusi operacionāla jeb sākusi sniegt lokācijas, laika un navigācijas datu servisu Ķīnai un tās apkārtējam reģionam, ziņo BBC. Tas Ķīnas militārajiem spēkiem ļauj kļūt neatkarīgākiem no amerikāņu GPS. Pagaidām Beidou sistēmā darbojas 10 satelīti, līdz 2020. gadam to skaitu paredzēts palielināt līdz 35. Plašāks raksts BBC mājaslapā.

09.01.2012 Neparastas kartes

 Interneta portāls Directions Magazine apkopojis 10 neparastas kartes. Dažas no tām ir vēsturiskas, kā, piemēram, ASV Pilsoņu kara karte vai 1887. gada "skats no putna lidojuma" uz Filadelfiju. Citas apkopo dažādu interesantu statistiku, kā, piemēram, karte, kas attēlo Teksasas pilsētas, kurās ir risks tuvāko sešu mēnešu laikā izbeigties pieejai dzeramā ūdens resursiem. Neparastās kartes var aplūkot šeit

08.01.2012 Atvainojamies par tehniskajām problēmām (6)

 Sakarā ar tehniskām problēmām, portāls Mernieks.lv vairākas dienas nebija pieejams. Atvainojamies portāla lasītājiem par sagādātajām neērtībām, un pateicamies par uzticību un pacietību!

04.01.2012 Konkurss par Latvijas-Krievijas robežas uzmērīšanu

 Nodrošinājuma Valsts Aģentūra izsludinājusi konkursu "Latvijas – Krievijas robežas joslas uzmērīšana, robežas joslā ietilpstošo nekustamo īpašumu daļu atsavināšana un dokumentu izstrāde, robežas joslas zemes vienību reģistrācija Zemesgrāmatā" (NVA 2011/95). Piedāvājumus jāiesniedz līdz 27. februārim. 

03.01.2012 Janvāra nogalē Prāgā notiks Galileo kongress

 Prāgā 26. un 27. janvārī notiks "Galileo Application Congress Prague 2012". Šis kongress iecerēts kā forums, kurā satiekas Galileo satelītu navigācijas sistēmas projekta attīstītāji, plānotāji ar nozares ekspertiem, lai pārrunātu progresu Galileo projekta virzībā. Kongresā Prāgā īpaša nozīme tiks pievērsta arī Čehijas un Eiropas GNSS aģentūras sadarbības oficiālai atzīšanai. Vairāk informācijas par kongresu un arī iespēja reģistrēties tā apmeklēšanai pieejama šeit

 

 

 

30.12.2011 LMB izdevusi 2012. gada kalendāru

 Latvijas Mērnieku biedrība izdevusi biedriem paredzēto 2012. gada kalendāru. Tajā apkopotas dažādas foto ainas ar mērniekiem darba procesā dažādās vietās - gan dabā, gan pilsētvidē. Fotogrāfiju autori - Kaspars Kurcens, Edgars Dreimanis, Mārtiņš Reiniks, Uldis Mežulis, Juris Paliņš un Rūta Ķiploka.

30.12.2011 VZD izsludina konkursu par valsts budžeta finansētu kadastrālo uzmērīšanu

 Valsts Zemes dienests izsludinājis konkursu (VZD 2011/22/P) par zemes kadastrālās uzmērīšanas pakalpojumiem (bijušo zemes īpašnieku un viņus pārdzīvojušo laulāto, bērnu un mazbērnu, politiski represēto un 1.grupas invalīdu zemes robežu uzmērīšana par valsts budžeta līdzekļiem). Piedāvājumus jāiesniedz līdz 31. janvāra plkst. 11.00. Maksimālā līguma summa ir Ls 71250,00 bez PVN (visu līguma daļu kopējā summa). 

Ar konkursa nolikumu var iepazīties šeit

30.12.2011 Alūksnes pašvaldības konkursa iznākums (1)

 Alūksnes novada pašvaldības konkursā par mērniecības pakalpojumiem uzvarējusi VSIA "Latvijas Valsts Mērnieks" ar līgumsummu tieši 1 latu zem maksimālās iespējamās:  19 999,00 LVL

23.12.2011 Somijā valsts kartes un citi mērniecības dati būs visiem brīvi pieejami (2)

 Somijas Lauksaimniecības un Meža ministrija pieņēmusi normatīvo aktu, kas paredz nākamgad sākt sniegt Nacionālā Mērniecības dienesta (NMD) aerofotogrāfijas, lāzerskenēšanas datus un kartes par brīvu. Likums stāsies spēkā ar maiju, un datiem varēs piekļūt visi bez izņēmuma. Paredz, ka tas strauji palielinās karšu datu lietošanu. Likuma iniciatori bija paši NMD, bet pret šo regulējumu iebilda Finanšu ministrija. 

Oriģinālziņa

22.12.2011 MDC sāk darbību Priekuļu novadā (9)

No šī gada 20.decembra SIA "Mērniecības Datu Centrs" uzsāk darbību Priekuļu novadā.

Darbu reģistrēšanas kārtība ir tāda pati, kā citās pašvaldībās, kurās jau strādā SIA "Mērniecības Datu Centrs".
Izejas datu pieprasīšanai, saņemšanai un gatavā darba nosūtīšanai izmantojama e-pasta adrese infodati@mdc.lv.

21.12.2011 Valkas novada domes konkurss

 Valkas novada dome izsludinājusi konkursu par Valkas novada Lugažu un Turnas ciemu ūdenssaimniecības infrastruktūras teritorijas ģeotehnisko, inženierģeoloģisko izpēti un topogrāfisko uzmērīšanu. Piedāvājumus jāiesniedz līdz 4. janvārim. 

19.12.2011 Baidoties no ASV militāras agresijas, Indija paraksta līgumu ar Krieviju par GLONASS

 Indijas zinātnieku un aizsardzības resora pārstāvju grupa parakstījusi līgumu ar Krieviju par augstas precizitātes GLONASS navigācijas signālu saņemšanu. Tas palielinās Indijas militāro kapacitāti, ļaujot raķetēm sasniegt tālus mērķus ar pusmetra precizitāti. "Krievi par samaksu ir piekrituši mums sniegt precīzus signālus un tagad varēsim izmantot savus ieročus labāk", laikrakstam The Hindu sacījusi kāda indiešu amatpersona. Interesanti, ka ideja par vēršanos pie GLONASS sistēmas indiešiem ienākusi prātā pēc tam, kad tie atklājuši, kādā veidā ASV 2003. gada iebrukuma laikā paralizēja Irākas aizsardzību - tas noticis lielā mērā ar navigācijas sistēmu palīdzību, vispirms atslēdzot Irākai GPS signālu, pēc tam dodot tā vietā kļūdainus signālus, kas Huseina armijai atņēmis jebkādu spēju precīzi tēmēt uz objektiem tālāk par vizuālas redzamības zonu. Vairāk

16.12.2011 Irāna pārņēmusi ASV izlūklidmašīnu, piemānot tās GPS navigāciju

 Irāna ASV bezpilota izlūklidmašīnu spējusi notvert elektroniskā slazdā ar GPS "izlikšanās" metodes palīdzību. Ar elektroniskā trokšņa palīdzību vispirms lidaparāts piespiests ieslēgties autopilotā, un tad autopilots piemānīts ar GPS koordinātām, "iestāstot", ka tas nolaižas savā ASV armijas bāzē Afganistānā, lai gan patiesībā tā bija Irānas teritorija. "GPS navigācija ir vājais punkts", stāstījis viens no irāņu inženieriem, kas šobrīd darbojas pie pārņemtās lidmašīnas izpētes. Vairāk

Sviitra
Jaunākais citās sadaļās
Sviitra
Mērnieku laika ziņas
Arrow_left 2020. gada janvāris Arrow_right
P O T C P S S
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
Šodiena 2020. gada 26. janvāris

Vārda diena:

Agneta, Agnis, Ansis
Jaunākie komentāri
Sviitra
© 2008 mernieks.lv, epasts: redakcija@mernieks.lv
Visa portālā ievietotā informācija un materiāli (tai skaitā raksti,attēli,video u.c.) pieder to autoriem. Pārpublicēšana bez saskaņošanas un atsauces stingri aizliegta. Visiem portālā ievietoajiem datiem ir tikai informatīvs raksturs, un tie izmantojami tikai izziņas, izglītības un informatīviem nolūkiem. Redakcija neuzņemas saistības par iespējamo informācijas neatbilstību patiesai situācijai. Redakcija neuzņemas atbildību par portāla lietotāju ievietoto informāciju. Ievietojot komentāru, tā autors atzīst, ka piekrīt komentēšanas noteikumiem, uzņemas atbildību par tās saturu, kā arī apņemas pret redakciju neizvirīt nekādas pretenzijas par komentāru satura rediģēšanu vai dzēšanu.