Mēs esam lai Jūs informētu
Veciits_meklesana
Aktuālais jautājums
 
Ievads nozarē
Terminu vārdnīca
Par portālu
Pasūtītājiem
 
Likumdošana
Mērniecībā
Zemes ierīcībā
Kartogrāfijā
Ģeodēzijā
Mērnieku saraksts
ADTI uzturētāji
Iepirkumi
Konkursi
Rezultāti
 
Jaunumi
Latvijā
Pasaulē
Augstskolās
Mērnieku biedrībā
LKĢA
Būvniecībā
Nekustamie īpašumi
Īsumā
Pētījumi
Vēsture
Tehnoloģijas
Izklaide
 
Pakalpojumi
Mērniecības instrumenti
Dati darbam
Pārrēķinu kalkulatori
Saites
Forums Galerija Blogi Sludinājumi
Sviitra

02.02.2012 Vietējo ģeodēzisko tīklu datubāze uz laiku būs pieejama tikai skatīšanās režīmā (1)

 Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra informē, ka, sakarā ar Vietējā ģeodēziskā tīkla datubāzes (VTDB) pilnveidošanu atbilstoši MK noteikumu projektam „Vietējā ģeodēziskā tīkla noteikumi” (VSS-755), uz laiku tiek slēgta VTDB darbība. Datubāzi būs iespējams izmantot tikai skatīšanās režīmā, lai iegūtu informāciju par tiem novada teritorijā esošajiem poligonometrijas punktiem, kuri ir ievadīti datubāzē.

LĢIA atgādina, ka informācija par G3 un visu klašu triangulācijas punktiem, kuri no 2011. gada 23.novembra ir vietējā ģeodēziskā tīkla sastāvdaļa, ir pieejama Valsts ģeodēziskā tīkla datubāzē kā līdz šim. Līdzko būs pabeigta VTDB rekonstrukcija, visa informācija par G3 un T punktiem tiks pārlikta uz VTDB. 

02.02.2012 Peru būvē savu minisatelītu

2014. gada sākumā Peru palaidīs orbītā savu Zemes novērošanas satelītu Chasqui II, kurš top sadarbībā ar Krieviju. Satelīts būs neliels, tas svērs ap 25-30 kilogramu un riņķos ap planētu 360 jūdžu augstumā, pārraidot fotoattēlus, kas palīdzēs izmērīt deforestāciju, upju gultnes, novērtēt dabas katastrofu apmērus utt. Šī mikrosatelīta tapšanas izmaksas ir ap 2 miljoniem dolāru. Vairāk

01.02.2012 Iznācis janvāra "Geospatial World"

 Iznācis janvāra numurs žurnālam "Geospatial World". Šajā žurnāla numurā vairāki raksti veltīti Zemes novērošanas tehnoloģiju, satelītu attīstībai, apskatot to gan tirgus, gan paša tehnoloģiskā progresa aspektā, ir intervija ar "GeoEye" vadītāju Metu O'Konelu. Iepazīties ar žurnāla elektronisko versiju iespējams šeit

01.02.2012 FIB plāno izstrādāt kartēšanas rīku, kas palīdzēs ķert teroristus

 ASV Federālais izmeklēšanas birojs publiskā dokumentā paudis, ka vēlas iegūt savā rīcībā kartēšanas aplikāciju, kas spētu meklēt un ģeogrāfiski attēlot sociālajos saziņas tīklos (tādos kā Facebook vai Twitter) publicēto informāciju, kas varētu norādīt uz iespējamiem draudiem ASV nacionālajai drošībai. Tādā veidā FIB cer paredzēt iespējamu "neuzticamu cilvēku nākotnes rīcību". Dīvainākais ir tas, ka šoreiz FIB, kas parasti neatklāj savas darbības taktiku, lūdzis palīdzību publiski. Ģeotelpiskās informācijas nozares speciālisti to skaidro ar to, ka acīmredzot spējīgākie ĢIS izstrādātāji nestrādā valdības institūcijās, bet privātajās kompānijās.

Oriģinālziņa  

31.01.2012 Valkas novada domes konkursa rezultāts

Valkas novada domes konkursā "Valkas novada Lugažu un Turnas ciemu ūdenssaimniecības infrastruktūras teritorijas ģeotehniskā, inženierģeoloģiskā izpēte un topogrāfiskā uzmērīšana" uzvarējis AS "Ceļuprojekts" ar piedāvāto līgumcenu 1320 Ls. 

31.01.2012 Liepājas pašvaldības konkurss

 Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "Nekustamā īpašuma pārvalde" izsludina konkursu "Zemes vienību robežu uzmērīšana, zemes robežu plānu izgatavošana un zemes ierīcības projektu izstrādāšana". Piedāvājumi jāiesniedz līdz 7. februārim. 

31.01.2012 VAS Latvenergo konkurss

 VAS "Latvenergo" izsludina konkursu par zemes kadastrālās uzmērīšanas darbu veikšanu (identifikācijas numurs LE01KA60S/12-24/16). Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 13. februāris. 

28.01.2012 Mainīta zemes uzmērīšanas kārtība (3)

 Turpmāk zemes kadastrālās uzmērīšanas process un dokumentu aprite būs ievērojami vienkāršāka, bet sertificētā mērnieka atbildība un kompetence – lielāka, paredz Ministru kabineta šodien spēkā stājušies „Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi”. 

Lai mazinātu birokrātiskos šķēršļus un veicinātu elektroniskā paraksta lietošanu, noteikumos paredzēts, ka lielāko daļu dokumentu mērniekam ir tiesības iesniegt Valsts zemes dienestā elektroniski, tāpat visu darbam nepieciešamo informāciju par uzmērāmajiem zemes gabaliem un robežām mērnieks varēs pieprasīt un lejupielādēt no Valsts zemes dienesta serveriem tiešsaistes režīmā 24 stundas diennaktī. Noteikumi paredz, ka arī visi arhīva materiāli pēc sertificēta mērnieka pieprasījuma tiks sagatavoti elektroniskā formātā. Tādējādi saskaņā ar jaunajiem noteikumiem vienīgie dokumenti, kurus pēc zemes uzmērīšanas mērniekam fiziski jānogādā Valsts zemes dienestā, ir uzmērīšanas procesā sagatavotie akti, kurus parakstījis zemes īpašnieks un pierobežnieki, kā arī zemes īpašnieka parakstīts zemes robežu plāns. 

„Arvien plašāka elektronisko pakalpojumu ieviešana, birokrātijas mazināšana un procesu vienkāršošana, nepasliktinot pakalpojuma kvalitāti, ir Valsts zemes dienesta darbības prioritātes. Iespēja tiešsaistē pasūtīt un uzreiz saņemt dokumentus vēl pirms jauno noteikumu apstiprināšanas ir guvusi lielu mērniecības procesā iesaistīto personu atsaucību, un nākotnē arvien vairāk mūsu pakalpojumu būs pieejami e-vidē”, norāda Valsts zemes dienesta ģenerāldirektore Elita Baklāne-Ansberga.
 
Līdz ar jauno noteikumu stāšanos spēkā tiek prognozēta būtiska kvalitātes paaugstināšanās uzmērīšanas darbos, jo zemes kadastrālā uzmērīšana uzsāksies ar priekšizpēti jeb uzmērāmās zemes vienības un robežojošo zemes vienību iepriekš veiktās uzmērīšanas dokumentu izvērtēšanu un situācijas apzināšanu apvidū. Pastāvot normatīvā regulējuma trūkumiem, bieži vien sertificētie mērnieki izlaida šo būtisko zemes kadastrālās uzmērīšanas posmu, neanalizējot iepriekš veiktas mērniecības dokumentus, kas nereti noveda pie zemes vienības robežu nepareizas uzmērīšanas un robežu pārklāšanas. 
 
Jaunajos noteikumos palielināta sertificētā mērnieka kompetence neatbilstību risināšanas procesā. Veicinot strīdu izskatīšanu ārpus tiesām, noteikta skaidra domstarpību - dažādu robežu neatbilstības, tai skaitā pārklāšanās situāciju, risināšanas kārtība. Tādējādi tagad sertificētām mērniekam, veicot uzmērīšanu, ir tiesības pieņemt lēmumu par robežu noteikšanu, izvērtējot abu pušu izteiktos iebildumus. Gadījumā, ja pierobežniekam tomēr būs pretenzijas pret sertificēta mērnieka lēmumu, viņam būs pienākums uzaicināt citu mērnieku strīda risināšanai un tiesā vērsties varēs tikai tad, ja arī otra mērnieka pieņemtais lēmums kādu no iesaistītajām pusēm neapmierinās.
 
Andris Sproģis
Valsts zemes dienesta
Komunikācijas projektu vadītājs
Tālr. papildinformācijai 67038606, 26379530
http://www.vzd.gov.lv
andris.sprogis@vzd.gov.lv 
 

27.01.2012 "Carnikavas komunālservisa" konkurss

"Carnikavas Komunālserviss" izsludinājis konkursu "Inženiertopogrāfiskā uzmērīšana, ģeotehniskā izpēte un tehnisko specifikāciju izstrāde Kohēzijas fonda līdzfinansējuma projektam „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Carnikavā, II kārta”" ar identifikācijas numuru PA "Carnikavas Komunālserviss" 2012/1/KF. Piedāvājumus jāiesniedz līdz 10. februāra plkst. 11.00.

27.01.2012 Jaunjelgavas domes konkursā uzvar SIA "Livland" (1)

 Jaunjelgavas novada domes konkursā par zemes ierīcības projektu izstrādi, kadastrālās uzmērīšanas un robežu ierīkošanas darbu veikšanu uzvarējusi SIA "Livland" ar piedāvāto summu 14 900 Ls.

25.01.2012 "Latvijas Valsts Ceļu" konkursā uzvar SIA "FBS Grupa"

 "Latvijas Valsts Ceļu" konkursā par autoceļu ceļa zemes nodalījuma joslas kadastrālās uzmērīšanas, ārējo robežu ierīkošanas, atjaunošanas un sakārtošanas darbu veikšanu uzvarējusi SIA "FBS Grupa" ar piedāvāto līgumcenu 4 987 Ls. 

25.01.2012 Kuldīgas domes konkursā uzvar SIA "Ģeodēzists" (3)

 Kuldīgas novada domes konkursā par Kuldīgas pilsētas un novada ģeodēziskā atbalsta tīkla apsekošanu un rekonstrukcijas projekta izstrādi uzvarējusi SIA "Ģeodēzists" ar piedāvāto līgumcenu 2800 Ls. 

25.01.2012 "Latvijas Valsts Mežu" konkurss (1)

 AS "Latvijas Valsts Meži" izsludinājuši konkursu "Zemes robežu kadastrālās uzmērīšanas darbu veikšana zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4668 002 0066, kas atrodas Dobeles novada Jaunbērzes pagastā 1786.30 ha kopplatībā" ar paredzamo līgumsummu līdz 20 000 Ls. Konkursa pieteikumu pieņemšana norisinās līdz 6. februārim.

24.01.2012 Open Street Map apsūdz Google sabotāžā

 Open Street Map atvērtā kartēšanas projekta (kurš ar laiku varētu izvērsties par konkurentu Google Maps) veidotāji apsūdzējuši sabotāžā Google kompāniju, jo Open Street Map dati esot tikuši mērķtiecīgi bojāti no IP adreses, kas pieder Google Indijas filiālei. No šīs adreses esot mainīti tādi dati, kā, piemēram, vienvirziena ielu virzieni. Google atzinusi, ka divi tās darbinieki tiešām esot veikuši šādas izmaiņas Open Street Map datos, taču viņi darbojušies nevis kompānijas vārdā, bet uz savu roku, turklāt tagad esot no Google jau atlaisti. Oriģinālziņa

24.01.2012 Sākusies lielākā Saules vētra 7 gados (5)

 Lielākā Saules vētra pēdējos septiņos gados šodien ietekmēs gan GPS signālus, gan elektriskos tīklus. Tiek prognozēts, ka sagaidāma G2 vai varbūt pat G3 līmeņa ģeomagnētiskā vētra - stiprākā kopš 2005. gada. G2 līmenis vēl nozīmē mērenu vētru, taču G3 jau tiek apzīmēta kā stipra vētra, kas var izraisīt diezgan lielus traucējumus satelītu darbībā, kā arī elektrotīklos. Oriģinālziņa

23.01.2012 MDC sāk darbību Krustpils novadā

No šī gada 23.janvāra SIA "Mērniecības Datu Centrs" uzsāk darbību Krustpils novadā.

Darbu reģistrēšanas kārtība ir tāda pati, kā citās pašvaldībās, kurās jau strādā SIA "Mērniecības Datu Centrs".
Izejas datu pieprasīšanai, saņemšanai un gatavā darba nosūtīšanai izmantojama e-pasta adrese infodati@mdc.lv
Ar apkalpojamo teritoriju sarakstu var iepazīties MDC mājaslapā http://mdc.lv

20.01.2012 Pieejams jaunais Geospatial World numurs

 Jaunajā žurnāla Geospatial World numurā uzmanība veltīta ģeotelpiskās informācijas nozares attīstībai Eiropā. Tieši Eiropa esot līderis ģeotelpisko tehnoloģiju un infrastruktūras attīstībā, žurnālā ieskicēta prognoze tās virzībai tuvākajā nākotnē. Atsevišķā rakstā izvirzīta arī INSPIRE projekta attīstība. Žurnālu ikviens var lasīt bez maksas šeit.  

19.01.2012 Rīgas Dome apstiprina "Rīgas ĢeoMetra" likvidēšanu ar 1. jūniju

Rīgas Domes deputāti nolēmuši atbalstīt "Rīgas ĢeoMetra" darbības izbeigšanu un noteikuši, ka lēmums stāsies spēkā 1.jūnijā, kad tiks sākta uzņēmuma likvidācija. 

 
Līdz ar "Rīgas ĢeoMetra" likvidāciju darbu zaudēs astoņi cilvēki.
 
Paredzēts, ka "Rīgas ĢeoMetra" funkcijas, izņemot informācijas uzturēšanu par apbūvei paredzēto zemes vienību, ēku un telpu grupu adrešu piešķiršanu, maiņu vai likvidāciju, nodos RD Pilsētas attīstības departamentam, bet par informācijas uzturēšanu pēc uzņēmuma likvidācijas būs atbildīga Rīgas pilsētas būvvalde.
 
Opozīcijas deputāti, izvērtējot "Rīgas ĢeoMetra" likvidācijas jautājumu, norādīja, ka uzņēmumu būtu nepieciešams reorganizēt, nevis likvidēt. Deputāts Jānis Mārtiņš Skuja (RD deputātu frakcija "Demokrātiskie patrioti") domes sēdes laikā atzina, ka pašlaik, likvidējot uzņēmumu, tā funkcijas tik un tā tiks deleģētas citām institūcijām. "Loģikai ir jābūt stiprākai. Būtu jārod precīzāka atbilde, kāpēc ir jālikvidē uznēmums. Tas būtu jāreorganizē un jāatdala komercdarbību veikšana, par ko iebilst Konkurences padome. Patlaban sanāk tā, ka tiks likvidēta institūcija, bet funkcijas tiks izmētātas pa citām institūcijām, kam savu problēmu pietiek," sacīja Skuja.
 
Iepriekš domē paskaidroja, ka 2011.gadā Konkurences padome, Tieslietu ministrija un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija norādīja, ka "Rīgas ĢeoMetrs" nepamatoti darbojas tirgos, kuros pastāv brīva konkurence privātā sektora ietvaros. Pašvaldības darbu uzraugošās institūcijas pauda viedokli, ka nav pieļaujama situācija, ka "Rīgas ĢeoMetrs" vienlaikus sniedz gan topogrāfiskās uzmērīšanas pakalpojumus, gan veic šādu darbu pārbaudi, jo šāda komercdarbība neatbilst Valsts pārvaldes iekārtas likuma prasībām.
 
"Lursoft" informācija liecina, ka "Rīgas ĢeoMetrs" reģistrēts 1991.gadā un sniedz inženierdarbības un ar tām saistītās tehniskās konsultācijas. Uzņēmuma vienīgā īpašniece ir RD. "Rīgas ĢeoMetrs" 2010.gadā strādāja ar 639,8 tūkstošu latu apgrozījumu, kas ir par 23,4% mazāk nekā gadu iepriekš, savukārt uzņēmuma zaudējumi samazinājās par 18,2% un bija 57,8 tūkstoši latu.

19.01.2012 GALILEO satelīts nesīs Smiltenes skolnieces vārdu

 Smiltenes Centra vidusskolas 3.klases skolnieces Lienes Ošiņas vārds būs lasāms kosmosā, jo viņa uzvarējusi Eiropas Komisijas rīkotajā zīmējumu konkursā.

Akcijas rīkotāji informēja, ka konkursa uzvarētājas vārds trešdien tika paziņots apbalvošanas ceremonijā ES mājas telpās, pasniedzot diplomu un balvu, kas darināta kā īstā satelīta modelis. Lieni un viņas ģimeni sveica Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā Komunikācijas nodaļas vadītāja Jeļena Ābola, žūrijas priekšsēdētājs, bērnu gleznošanas projektu vadītājs Jānis Anmanis un Latvijas Universitātes Astronomijas institūta pētnieks Kalvis Salmiņš.
 
Katras Eiropas Savienības (ES) dalībvalsts uzvarētāja vārdā tiks nosaukts un palaists kosmosā viens no "Galileo" programmas satelītiem, tāpēc satelīts LIENE kļūs par "Galileo" satelītu sistēmas sastāvdaļu.
 
"Esmu ļoti pārsteigta un priecīga, ka žūrija izvēlējās tieši manu zīmējumu, it īpaši ņemot vērā to, cik daudzi bērni bija iesūtījuši savus darbus. Tā ir lieliska balva, ka kosmosa satelīts tiks nosaukts par Lieni un visa pasaule uzzinās manu vārdu," atzinusi konkursa uzvarētāja Liene Ošiņa.
 
Zīmējumu konkursu organizēja Eiropas Komisija, aicinot tajā piedalīties bērnus vecumā no 9 līdz 11 gadiem, kuri dzīvo ES dalībvalstīs. Lai piedalītos konkursā, bērniem brīvi izvēlētā tehnikā bija jārada darbs par tēmu "Kosmoss un gaisa kuģniecība", tas jāieskenē vai jānofotografē un digitālā formā jāiesniedz konkursa mājaslapā.

18.01.2012 "Rīgas ĢeoMetra" funkcijas paredz nodot citām pašvaldības struktūrām (4)

Pašvaldības SIA Rīgas ĢeoMetrs uzdevumus turpmāk pārņems Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments, Rīgas pilsētas būvvalde un Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju centrs, bet SIA Rīgas GeoMetrs plānots likvidēt.

Šādu lēmumprojektu jau iepriekš atbalstīja Pilsētas attīstības komiteja, bet pirmdien to akceptēja arī Finanšu un administrācijas lietu komiteja, DB informēja Rīgas domes Sabiedrisko attiecību departaments.

 Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments, Rīgas pilsētas būvvalde un Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju centrs turpmāk, savstarpēji sadarbojoties, pilnveidos un uzturēs pašvaldības ģeotelpiskās informācijas datu pārvaldību, veiks galvaspilsētas topogrāfisko uzmērījumu kvalitātes kontroli, organizēs turpmāku adresācijas jautājumu sakārtošanu pilsētā, nodrošinās arhīva lietu, arī vēsturisko materiālu saglabāšanu un veiks citas funkcijas.

Galīgais lēmums par pašvaldības kapitālsabiedrības SIA Rīgas ĢeoMetrs darbības izbeigšanu jāpieņem Rīgas domei.

Sviitra
Jaunākais citās sadaļās
Sviitra
Mērnieku laika ziņas
Sviitra_b
Arrow_left 2019. gada oktobris Arrow_right
P O T C P S S
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
Šodiena 2019. gada 14. oktobris

Vārda diena:

Minna, Vilhelmīne
Jaunākie komentāri
Sviitra
© 2008 mernieks.lv, epasts: redakcija@mernieks.lv
Visa portālā ievietotā informācija un materiāli (tai skaitā raksti,attēli,video u.c.) pieder to autoriem. Pārpublicēšana bez saskaņošanas un atsauces stingri aizliegta. Visiem portālā ievietoajiem datiem ir tikai informatīvs raksturs, un tie izmantojami tikai izziņas, izglītības un informatīviem nolūkiem. Redakcija neuzņemas saistības par iespējamo informācijas neatbilstību patiesai situācijai. Redakcija neuzņemas atbildību par portāla lietotāju ievietoto informāciju. Ievietojot komentāru, tā autors atzīst, ka piekrīt komentēšanas noteikumiem, uzņemas atbildību par tās saturu, kā arī apņemas pret redakciju neizvirīt nekādas pretenzijas par komentāru satura rediģēšanu vai dzēšanu.