Labs nāk ar gaidīšanu, silts ar sildīšanu
Veciits_meklesana
Aktuālais jautājums
 
Ievads nozarē
Terminu vārdnīca
Par portālu
Pasūtītājiem
 
Likumdošana
Mērniecībā
Zemes ierīcībā
Kartogrāfijā
Ģeodēzijā
Mērnieku saraksts
ADTI uzturētāji
Iepirkumi
Konkursi
Rezultāti
 
Jaunumi
Latvijā
Pasaulē
Augstskolās
Mērnieku biedrībā
LKĢA
Būvniecībā
Nekustamie īpašumi
Īsumā
Pētījumi
Vēsture
Tehnoloģijas
Izklaide
 
Pakalpojumi
Mērniecības instrumenti
Dati darbam
Pārrēķinu kalkulatori
Saites
Forums Galerija Blogi Sludinājumi
Sviitra

05.04.2012 MDC sācis darbību Carnikavas un Mālpils novados

No šī gada 2.aprīļa SIA "Mērniecības Datu Centrs" uzsācis darbību Carnikavas un Mālpils novados. Darbu reģistrēšanas kārtība ir tāda pati, kā citās pašvaldībās, kurās jau strādā SIA "Mērniecības Datu Centrs". Izejas datu pieprasīšanai, saņemšanai un gatavā darba nosūtīšanai izmantojama e-pasta adrese infodati@mdc.lv.

03.04.2012 Latvijas Valsts Ceļu konkurss par uzmērīšanu Babītes novadā

 Latvijas Valsts Ceļi izsludinājuši konkursu "Zemes ierīcības projektēšanas, kadastrālās uzmērīšanas un robežu ierīkošanas darbu veikšana nekustamiem īpašumiem, kas saistīti ar valsts autoceļu rekonstrukcijas darbiem". Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 6 (sešās) daļās jeb līgumos - pārsvarā par zemes uzmērīšanu  Babītes novadā (LVC2012/34/AC). Piedāvājumu iesniegšana notiek līdz 27. aprīlim. 

03.04.2012 Latvijas Valsts Ceļu konkurss

 VAS Latvijas Valsts Ceļi izsludinājuši konkursu par Autoceļu ceļa zemes nodalījuma joslas kadastrālās uzmērīšanas, ārējo robežu noteikšanas, atjaunošanas un sakārtošanas darbu veikšanu (LVC2012/41/AC). Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 17. aprīlis. 

03.04.2012 LVM konkurss par zemes uzmērīšanu Īles pagastā

 Vēl viens LVM konkurss par Zemes robežu kadastrālās uzmērīšanas darbu veikšanu Auces novada Īles pagastā - zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 46640020226 un 46640010040 (kopējā platība: 1268.9 ha). Piedāvājumi līdz 11. aprīlim. 

03.04.2012 LVM zemes uzmērīšanas konkurss Auces novada Īles pagastā

 Latvijas Valsts Meži izsludinājuši konkursu par Zemes robežu kadastrālās uzmērīšanas darbu veikšanu zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 46640030041; 46640030060; 46640030079; 46640040053; 46640040054; 46640040059 un 46640040060 (kopējā platība: 778.00 ha), kas atrodas Auces novada Īles pagastā. Piedāvājumi jāiesniedz līdz 12. aprīlim. 

02.04.2012 Rīgas Centrāltirgus telpu uzmērīšanas konkurss (1)

 AS Rīgas Centrāltirgus izsludinājis konkursu par RPAS „Rīgas Centrāltirgus” ēku (telpu) un zemes uzmērīšanu (iepirkuma identifikācijas numurs - RCT 12-8-I). Piedāvājumu iesniegšana līdz 12. aprīlim. 

02.04.2012 LVM konkurss par kadastrālo uzmērīšanu Auces novadā

 Latvijas Valsts Meži izsludinājuši konkursu par Zemes robežu kadastrālās uzmērīšanas darbu veikšanu zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 46940020176; 46940020178; 46940050369 un 46940050372 (kopējā platība: 1663.1ha), kas atrodas Auces novada Vītiņu pagastā. Piedāvājumi jāiesniedz līdz 13. aprīlim. 

02.04.2012 LVM konkurss par zemes uzmērīšanu Ogres novadā

 "Latvijas Valsts Meži" izlsudinājuši konkursu par Zemes robežu kadastrālās uzmērīšanas darbu veikšanu zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 74800020686 (352.3 ha), 74800030996 (40.1 ha) un 74800031029 (48.1 ha), kas atrodas Ogres novada Ogresgala pagastā. Piedāvājumus jāiesniedz līdz 11. aprīlim.

30.03.2012 Latvijas Valsts Mežu "Dižā meža" uzmērīšanas konkurss

 AS LVM izsludinājis konkursu par valdījumā esošā nekustamā īpašuma "Dižais mežs", kad.Nr.6458 001 0298, kas atrodas Priekules nov., Gramzdas pag., sastāvā ietilpstošo 13 zemes vienību kadastrālo uzmērīšanu un to robežu ierīkošanu. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 12. aprīlis. 

30.03.2012 Latvijas Valsts Mežu Krotes meža konkurss

 AS LVM izsludinājis konkursu par valdījumā esošā nekustamā īpašuma "Krotes mežs", kad.Nr.6446 001 0299, kas atrodas Priekules nov., Bunkas pag., sastāvā ietilpstošo 10 zemes vienību kadastrālo uzmērīšanu un to robežu ierīkošanu. Piedāvājumi jāiesniedz līdz 12. aprīlim. 

27.03.2012 Latvijas Valsts Mežu konkursā uzvar SIA "TopoHaus" (12)

 Latvijas Valsts Mežu konkursā par Zemes robežu kadastrālās uzmērīšanas darbu veikšanu zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 54440040062; 54440040065; 54440040066; 54440040080; 54440040084; 54440050444; 54440050490; 54440080156; 54440080230, kas atrodas Ozolnieku novada Cenu pagastā, uzvarējusi SIA "Topohaus" ar piedāvāto līgumcenu 14 008 Ls. 

27.03.2012 Noskaidrots uzvarētājs konkursā par LVM vērtības noteikšanu (3)

 Konkursā par Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Valsts mērnieks” 100% valsts kapitāla daļu (t.i. 571 900 daļu) un vienas valsts kapitāla daļas tirgus vērtības noteikšanu uzvarējusi SIA "Laika Stars" ar piedāvāto summu 2500 Ls. 

23.03.2012 Izveidota Mērniecības konsultatīvā padome (8)

 Valsts zemes dienesta izveidotā Mērniecības konsultatīvā padome, kurā darbojas valsts, nevalstiskā sektora un akadēmiskās vides pārstāvji, ir uzsākusi savu darbu, apstiprinot nolikumu, un kā viens no pirmajiem darbiem būs globālās pozicionēšanas sistēmu (GPS) mērījumu veikšanas vadlīniju izveide, jo patlaban mērniecībā iesaistīto personu vidū nav vienotas pieejas GPS instrumentu lietošanā, kas var novest pie tā, ka datu kvalitāte atkarībā no mērnieka zināšanām un pieredzes var būtiski samazināties. Plānots, ka vadlīnijas mērījumu veikšanai būs piemērotas jebkuram GPS instrumentam neatkarīgi no tā ražotāja.

Padomē uzsākta diskusija par jauna vienota parauga robežzīmju centru nostiprinājuma lietošanu blīvi apbūvētās teritorijās un lauku apvidū, kad nepieciešams apvidū atjaunot vai nostiprināt jaunu robežpunktu. Jaunajam robežzīmes nostiprinājumam nebūtu jāveido robežzīmes aprakums (kupica) un zemes kadastrālās uzmērīšanas lauku darbus zemes sasaluma periodā varētu pabeigt robežzīmes nostiprināšanas un uzmērīšanas laikā. 

Mērniecības konsultatīvā padome ir izveidota, lai sekmētu mērniecības jomas kvalitatīvu attīstību, sniegtu atbalstu tiesību normu piemērošanā, veicinātu valsts pārvaldes un privātā sektora sadarbību un atgriezenisko saiti, kā arī, lai sniegtu viedokli par normatīvo aktu pilnveidošanas nepieciešamību. Padomes pamatuzdevums ir tiesiskās apziņas veicināšana mērniecības jomā, veidojot vienotas izpratnes telpu, kurā ir samērotas racionālas mērniecības darbu veicēju un sabiedrības tiesību intereses. Padomē darbojas pārstāvji no Valsts zemes dienesta, Latvijas Mērnieku biedrības, Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras, Rīgas Tehniskās universitātes un Latvijas Lauksaimniecības universitātes. Padomes vadītājs ir Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma formēšanas departamenta direktors Aldis Rausis.
 

22.03.2012 Ziemeļamerikā sestdien svinēs Starptautisko GPS dienu

 Ja nesen svinējām Eiropas Mērnieku dienu, tad šonedēļ veselu Nacionālo Mērnieku Nedēļu sākuši atzīmēt mērnieki Ziemeļamerikā. Sestdien, 24. martā savukārt būs Starptautiskā GPS diena, kura Ziemeļamerikā tiks atzīmēta, mērniekiem izejot publiskās vietās un ieslēdzot GPS uztvērējus, vienlaicīgi vācot datus dažādās kontinenta vietās. Starptautiskās GPS dienas mērķis esot dot sabiedrībai iespēju redzēt mērniekus darbībā un uzzināt ko vairāk par vienu no vecākajām profesijām. Katrā pasākuma vietā mērnieki būs gatavi atbildēt uz interesentu jautājumiem un diskutēt par mērnieku lomu sabiedrībā. Pasākumā tiek aicināts piedalīties ikviens ar savu GPS tehniku. Oriģinālziņa

21.03.2012 "Mērnieku Laiki" pārtulkoti vācu valodā

 Ceturtdien, 22. martā, notiks atvēršanas svētki pirmajam pilnīgajam brāļu Kaudzīšu romāna "Mērnieku laiki" izdevumam vācu valodā. Līdz šim "Mērnieku laiki" bez latviešu bija iznākuši arī krievu, lietuviešu un igauņu valodās. Šoreiz papildus pašam romāna tulkojumam klajā nāks arī tam veltīts komentārs ""Mērnieku laiki" eiropieša acīm", kura autors, vēstures doktors Kaspars Kļaviņš, arī ieguldījis personisko finansējumu jaunā tulkojuma radīšanā. Interviju ar viņu iespējams lasīt "Latvijas Avīzē"

20.03.2012 Lūgums palīdzēt (12)

16. marta vēlā pēcpusdienā, Cēsīs, Cīrulīšu ielas galā pie autobusu līnijas galapunkta nozuda teodolīta kājas Sokkia dzeltenā krāsā, komplektā ar visu Sokkia prizmu ar dzeltenmelnu atstarojošo plāksni. Atradēju pret mazu, bet taisnīgu atlīdzību lūdzu nodot īpašniekam. Mārtinš Pošivs,  t.26593010.

16.03.2012 MDC sāk darbību Pārgaujas novadā

No šī gada 15.marta SIA "Mērniecības Datu Centrs" uzsāk darbību Pārgaujas novadā. Darbu reģistrēšanas kārtība ir tāda pati, kā citās pašvaldībās, kurās jau

strādā SIA "Mērniecības Datu Centrs". Izejas datu pieprasīšanai, saņemšanai un gatavā darba nosūtīšanai izmantojama e-pasta adrese infodati@mdc.lv.

15.03.2012 Raksts par VZD cenrādi portālā drīzumā atjaunosies

Publikācija par Valsts Zemes dienesta iecerēto atsevišķu pakalpojumu sadārdzināšanos jaunajā cenrāža projektā tiks atjaunota portālā pēc VZD viedokļa saņemšanas. 

15.03.2012 "Latvijas Valsts Ceļu" konkurss

 AS "Latvijas Valsts Ceļi" izsludinājuši konkursu (LVC2012/34/AC) par ir Zemes ierīcības projektēšanas, kadastrālās uzmērīšanas un robežu ierīkošanas darbu veikšanu nekustamiem īpašumiem, kas saistīti ar valsts autoceļu rekonstrukcijas darbiem. Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 6 (sešās) daļās jeb līgumos. Piedāvājumi jāiesniedz līdz 27. aprīlim, plkst. 10.00. 

13.03.2012 Indija palaidīs kosmosā savu pirmo navigācijas satelītu

 Indija šogad apņēmusies nogādāt kosmosā savu pirmo navigācijas satelītu, tā paziņojis pats valsts prezidents Pratiba Patils. Tas būs pirmais no septiņiem IRNSS sistēmas satelītiem, kas būs reģionāla mēroga sistēma, kas apgādās Indiju ar informāciju par savu teritoriju un padarīs to neatkarīgu no GPS, GLONASS, BeiDou vai Galileo. Oriģinālziņa

Sviitra
Jaunākais citās sadaļās
Sviitra
Mērnieku laika ziņas
Arrow_left 2020. gada marts Arrow_right
P O T C P S S
2425262728291
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Šodiena 2020. gada 30. marts

Vārda diena:

Nanija, Ilgmārs, Igmārs

Šajā dienā publicēti:

Jaunākie komentāri
Sviitra
© 2008 mernieks.lv, epasts: redakcija@mernieks.lv
Visa portālā ievietotā informācija un materiāli (tai skaitā raksti,attēli,video u.c.) pieder to autoriem. Pārpublicēšana bez saskaņošanas un atsauces stingri aizliegta. Visiem portālā ievietoajiem datiem ir tikai informatīvs raksturs, un tie izmantojami tikai izziņas, izglītības un informatīviem nolūkiem. Redakcija neuzņemas saistības par iespējamo informācijas neatbilstību patiesai situācijai. Redakcija neuzņemas atbildību par portāla lietotāju ievietoto informāciju. Ievietojot komentāru, tā autors atzīst, ka piekrīt komentēšanas noteikumiem, uzņemas atbildību par tās saturu, kā arī apņemas pret redakciju neizvirīt nekādas pretenzijas par komentāru satura rediģēšanu vai dzēšanu.