Mēs esam lai Jūs informētu
Veciits_meklesana
Aktuālais jautājums
 
Ievads nozarē
Terminu vārdnīca
Par portālu
Pasūtītājiem
 
Likumdošana
Mērniecībā
Zemes ierīcībā
Kartogrāfijā
Ģeodēzijā
Mērnieku saraksts
ADTI uzturētāji
Iepirkumi
Konkursi
Rezultāti
 
Jaunumi
Latvijā
Pasaulē
Augstskolās
Mērnieku biedrībā
LKĢA
Būvniecībā
Nekustamie īpašumi
Īsumā
Pētījumi
Vēsture
Tehnoloģijas
Izklaide
 
Pakalpojumi
Mērniecības instrumenti
Dati darbam
Pārrēķinu kalkulatori
Saites
Forums Galerija Blogi Sludinājumi
Sviitra

29.06.2012 FIG nodefinējusi sešas ģeotelpiski attīstītas sabiedrības pazīmes

 Starptautiskā Mērnieku Federācija publiskojusi pētījumu "Ģeotelpiski attīstīta sabiedrība" (Spatially Enabled Society). Šajā 3 gadus tapušajā ziņojumā nosauktas sešas pazīmes, kas nepieciešamas, lai varētu pastāvēt ģeotelpiski attīstīta sabiedrības: 

- juridiskais ietvars datu ieguves un apmaiņas institucionālajai struktūrai

- satelītpozicionēšanas iekārtu infrastruktūra

- telpisko datu infrastruktūra, lai veicinātu datu apmaiņu un izvairītos no datu dublēšanās

- datu integrēšanas koncepcija, lai nodrošinātu datu, kas nākuši no dažādiem avotiem, savstarpējo savietojamību

- informācija par zemes īpašumtiesībām, kā galvenais valdības, biznesa un pilsoņu attiecības regulējošais elements attiecībā uz zemes un ūdens resursiem

- vienoti principi dažādu sektoru telpisko datu pieejamībai un lietojamībai 

Precīzāk sk. angliskās definīcijas šeit

28.06.2012 Grozīti MK noteikumi par nekustamā īpašuma apgrūtinājumu klasifikāciju

 Vakar, 27. jūnijā stājušies spēkā grozījumi Ministru Kabineta noteikumos Nr. 1602 "Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju", kuros izdarītas izmaiņas klasifikācijas identifikatoros 1104, 1202, 13 un 1607, kā arī koriģēti daži citi punkti. Iepazīstieties ar jaunajiem grozījumiem un noteikumiem jaunajā redakcijā

27.06.2012 Ķīna veidos jaunu, precīzu ģeodēzisko tīklu (1)

 Ķīnas Nacionālā Mērniecības, Kartogrāfijas un Ģeoinformācijas administrācija paziņojusi par nodomu tuvāko četru gadu laikā ieguldīt 81 miljonu ASV dolāru moderna ģeodēziskā tīkla izveidē. Projektā tiks iesaistīti apmēram 3000 vietējo speciālistu, lai izveidotu trīsdimensionālu un dinamisku "ģeodēzisko" tīklu ar augstu precizitāti, kura ietvaros tiks izbūvētas 360 GPS bāzes stacijas un izveidots satelīt-ģeodēzijas kontroltīkls ar 4500 kontrolpunktiem. Pagaidām Ķīnas ģeodēziskais tīkls ir ļoti atpalicis salīdzinājumā ar attīstītajām valstīm - Ķīnas austrumu daļā ģeoīda noteikšanas tīkla precizitāte ir tikai 30 cm, bet rietumdaļā - 60 cm (piemēram, ASV šī precizitāte ir 3-4 cm). Vairāk

27.06.2012 Krievijā jauna kārtība nekustamo īpašumu informācijas izsniegšanā

 Krievijas Ekonomikas un Tirdzniecības ministrija padarījusi pieejamu Krievijas apvienoto nekustamā īpašuma datu bāzi internetā, online režīmā un līdz ar to mainījusi šīs datu bāzes informācijas izsniegšanas procedūru. Interesentiem tagad jāpiesakās ar iesniegumu personiski, pa pastu vai elektroniski, lai saņemtu piekļuvi uz gadu. Informācija tiek izsniegta par maksu, kas var mainīties nākamajā gadā. Datu bāzē ikviens var piekļūt informācijai par konkrētu zemes gabalu, ēku vai citu nekustamo īpašumu, iekļaujot īpašuma aprakstu un informāciju par tiesiskām pretenzijām uz īpašumu, taču nav pieejama informācija ar personiskiem un komerciāliem datiem, tiesību un darījumu vēsturi. Vairāk

26.06.2012 Cēsu novada pašvaldības konkurss

 Cēsu novada pašvaldība izsludinājusi konkursu par pašvaldības zemju uzmērīšanu Cēsu novadā, Vaives pagastā (VPP 2012/1). Piedāvājumi jāiesniedz līdz 6. jūlijam. 

25.06.2012 RTU informācija par studiju iespējām universitātē

 Atlikusi viena nedēļa līdz jūlijam, kad sāksies pieteikšanās studijām augstskolās nākamajam – 2012./2013. studiju gadam pamatstudiju un augstākā līmeņu studiju programmās. Salīdzinot ar pagājušo gadu, šovasar ir palielināts budžeta vietu skaits pamatstudiju programmās. Reflektantiem Rīgas Tehniskā universitātē (RTU) būs pieejamas 2153 budžeta vietas, kas ir lielākais budžeta vietu skaits Latvijas augstākās izglītības iestāžu vidū. Tas attiecināms arī uz Ģeomātikas studiju programmu, kur salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, par 1/3 palielināts studiju vietu skaits – 22 budžeta vietas bakalaura (pamatstudiju) līmenī un 15 budžeta vietas profesionālā maģistra programmā.
 
Ģeomātika ir zinātņu nozare, kas apvieno ģeodēzijas, kartogrāfijas, ģeoinformācijas un zemes pārvaldības teorētiskos un praktiskos virzienus. Ģeomātikas studiju programma tiek apgūta RTU Būvniecības fakultātē. Tas ļauj apgūt arī daļu no būvniecības pamatpriekšmetiem un droši darboties gan ceļu, gan būvniecības nozarē. Studiju laikā ir iespēja zināšanas papildināt arī Spānijā, Vācijā, Austrijā Somijā u.c. valstu augstskolās. Šobrīd norit sarunas par sadarbību ar Viļņas Tehnisko universitāti Lietuvā par iespēju studijas apgūt abās augstskolās. Zinošiem un strādāt gribošiem studentiem ir iespēja apvienot studijas ar darbu nozares uzņēmumos, kas tuvinās teorijas pielietojumu praksē.
 
Studēt gribētāji varēs pieteikties elektroniski, aizpildot pieteikumu vienotā Latvijas universitāšu portālā www.latvija.lv/studijas no 2. jūlija līdz 17. jūlijam pl. 16.00. To varēs izdarīt pats interesents vai arī cita persona. Pēc pieteikuma iesniegšanas elektroniski jebkurā no norādītajiem augstskolu uzņemšanas punktiem, būs jāapstiprina pieteikums, uzrādot prasītos dokumentus. Apstiprinājumu elektroniskam pieteikumam, vai pieteikties klātienē RTU uzņemšanas punktā, varēs no 10. līdz 17. jūlijam, Uzņemšanas komisijā, Kaļķu ielā 1, Rīgā, Kaļķu ielā 1–121. telpā (no pirmdienas līdz ceturtdienai  plkst.: 9–12, plkst. 13–17; piektdienās plkst. 9–12, plkst. 13–15; tālrunis 67089319, e-pasts: uznemsana@rtu.lv, atbildīgais sekretārs Dr.sc.ing. Ivars Odītis).

Dokumentu iesniegšana augstākā līmeņa Ģeomātikas studiju programmā (profesionālais maģistrs dienas vai neklātienes studijās) notiks RTU Būvniecības fakultāte (BF) Āzenes ielā 16–257, tālr. 26313321.

Sīkāk skatīt bakalaura un maģistra līmeņu studiju programmas klātienes un neklātienes studijām RTU.

Pamatstudiju programmas, kurās RTU uzņem 2012./2013. studiju gadā.

Augstākā līmeņa studiju programmas, kurās RTU uzņem 2012./2013. studiju gadā.

Laipni gaidīti Ģeomātikas katedrā!

RTU Ģeomātikas katedras doc. Mārtiņš Reiniks

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.06.2012 ASV valdības aģentūra pārtrauc līgumu ar GeoEye

 ASV Nacionālā Ģeotelpiskās Izlūkošanas aģentūra nolēmusi pārtraukt Enhanced View kontraktu ar vienu no tās digitālo satelītattēlu piegādātājiem, kompāniju GeoEye. Aģentūra, kura piedzīvo ievērojamus budžeta samazinājumus, gan piedāvājusi turpināt sadarbību ar GeoEye ar citiem finansiālajiem un termiņu nosacījumiem. Tajā pašā laikā aģentūra plānot turpināt Enhanced View līgumu ar GeoEye galveno konkurentu, kompāniju DigitalGlobe. Interesanti, ka maijā GeoEye piedāvāja pārpirkt DigitalGlobe par 792 miljoniem dolāru, taču DigitalGlobe attiecās, pamatojot, ka spēs piedāvāt ASV valdībai izdevīgāku kontraktu par Enhanced View pakalpojumiem. Vairāk

22.06.2012 Dabas aizsardzības pārvaldes konkurss (1)

 Dabas aizsardzības pārvalde izsludina konkursu "Valstij, Vides un reģionālās attīstības ministrijas personā, piekrītošās zemes instrumentāla uzmērīšana un reģistrācija zemes grāmatā Ķemeru nacionālajā parkā". Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 5. jūlijs. 

21.06.2012 Salaspils domes konkurss

 Salaspils novada dome izsludinājusi konkursu "Kadastrālās uzmērīšanas darbu izpilde un zemes ierīcības projektu izgatavošana pašvaldībai piekrītošiem zemes gabaliem". Pretendentiem piedāvājumi jāiesniedz līdz 3. jūlijam. 

20.06.2012 Stambulā notiks konference INSPIRE 2012

 23. jūnijā, Stambulā sāksies INSPIRE 2012 konference, kas solās būt lielākais līdz šim notikušais pasākums, kas saistīts ar INSPIRE direktīvām. Konference norisināsies līdz 27. jūnijam, kopumā tajā uzstāsies vairāk nekā 200 speciālistu, notiks 20 semināru 48 paralēlās sesijās. Šāgada konferences temats: "Dalīšanās ar vides informāciju un inovācijām". Vairāk informācijas 

20.06.2012 FIG piedāvā finansējumu pētījumiem ģeomātikas jomā

 Starptautiskā Mērnieku Federācija (FIG) izsludinājusi pieteikšanos uz finansējumu akadēmiskiem pētījumiem mērniecības/ģeomātikas jomās. FIG piedāvā grantus mācībspēkiem līdz pat 20 000 eiro apmērā, taču pieteikumu iesniedzējiem jāatbilst vairākām prasībām - jābūt jau publicētiem vismaz diviem zinātniskiem rakstiem starptautiski atzītos zinātnes žurnālos, kā arī jābūt pieredzei, pasniedzot vismaz maģistra līmeņa studijas. Finansējums paredzēts pasniedzējiem no valstīm, kas Pasaules Bankas vērtējumā ietilpst zema, zemi vidēja vai augsti vidēja ienākumu līmeņa valstīm. Vairāk

19.06.2012 "Geospatial World" jaunajā numurā - par ĢIS lomu transporta sistēmās

 Iznācis jaunais e-žurnāla "Geospatial World" numurs. Tajā galvenā tēma - transports. Apskatīta ģeotelpiskās informācijas tehnoloģiju loma apjomos aizvien pieaugošo gan jūras, gan gaisa, gan dzelzceļu transporta organizēšanā. Atsevišķi raksti veltīti Singapūras un Taipejas pieredzei, ieviešot ĢIS sistēmas pilsētas publiskajā transportā, Brisbenai, kur ĢIS tiek izmantots publikas informēšanā par ceļu tīkliem un plūdu draudiem, Indijas dzelzceļu ĢIS attīstībai utt. Žurnālu var lasīt šeit.

19.06.2012 Jānis Klētnieks viesosies Latvijas Radio 1 raidījumā "Zināmais Nezināmajā"

 Latvijas Radio raidījumā "Zināmais Nezināmajā" otrdien, 19. jūnijā, plkst. 14.00 - 15.00 viesosies Latvijas Zinātņu akadēmijas goda doktors Jānis Klētnieks. J. Klētnieks raidījumā runās par savu nesen iznākušo grāmatu "Svētie Noslēpumi", kas stāsta par antīko civilizāciju noslēpumiem. Raidījumu pēc tam iespējams noklausīties arī Latvijas Radio mājaslapas arhīvā.

13.06.2012 SIA "Mikrokods" paziņojums mērniekiem par Microstation versijas atjaunināšanu (6)

 Vai Jums nevajag atjaunināt Microstation versiju, lai pilnvērtīgi izmantotu Topogrāfijas jaunos standartus?

Lai topogrāfiem nodrošinātu iespēju sagatavot un attēlot augstas detalizācijas topogrāfisko informāciju (turpmāk - ADTI) atbilstoši 2012. gada 24.aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr. 281 „Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi”, SIA „MikroKods” un SIA „Infoera” pēc Valsts Zemes dienesta pasūtījuma izstrādājušas ADTI elektroniskās resursu datnes, 

Bentley resursi darbojas uz Microstation Powerdraft/PowerMap/PowerSurvey "V8 XM Edition" un "V8i" paaudzes versijām. Diemžēl programmas, kas iegādātas pirms 2006. gada un nav atjaunotas SELECT abonēšanas ietvaros šos resursus nevar pilnvērtīgi pielietot. 
 
"V8 2004 edition" paaudzes versijām tehnisku ierobežojumu dēļ tiks izstrādāts tikai STG (apzīmējumu saraksts) bez lietotāja saskarnes (pogām). Tuvāko nedēļu laikā tas būs pieejams. Vecākām par „v8 2004 editon” versijām tehniski jaunā specifikācija nav realizējama vispār. Diemžēl kaut kur tā robeža ir jānovelk. Labā ziņa, ka resursi ir identiski AutoCAD un vairs nebūs nepieciešama specifiska datu konvertēšana no DWG uz DGN.
 
SIA „MikroKods” pašlaik ved sarunas ar programmatūras izstrādātāju Bentley Systems par iespēju atjaunināt vecās versijas uz jaunākām uz izdevīgiem noteikumiem. Ir nepieciešams zināt, cik mērnieku ir ieinteresēti licenču atjaunināšanai. Tāpēc interesentus lūdzam  pieteikties Mikrokodā, sūtot ziņu uz e-pastu mikrokods@miko.lv.  
 
Papildus informācijai nosūtām procedūru par jauno Resursu uzstādīšanu (ja Bentley programma instalēta standarta direktorijā): 
 
1. Palaiž arhīvā esošo instalāciju un norāda Bentley Workspace atrašanās vietu. V8 XM programmām instalācijas ceļš(Path) der noklusētais un ir neatkarīgs no programmas(Powerdraft, Powermap,Powersurvey utt.). Vecā Topo500 netiks pārrakstīta un var tikt lietota paralēli. 
2. Savukārt uzstādot uz V8i paaudzes programmas janorāda precīzs programmas nosaukums, kurai resursus uzstādīt: 
-* uz Windows 7/Vista C:\Programdata\Bentley\[... v8i]\ 
piemēram - C:\Programdata\Bentley\Powerdraft v8i\ 
-* uz WindowsXP/2000 C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\bentley\[...v8i] 
piemēram - C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\bentley\Powerdraft v8i\ 
 
3. Palaiž programmu un pirms faila atvēršanas(vai ja fails ir atvērts tad File-close) norāda Workspace, kuru turpmāk lietot. Norāda User - ADTI, Project - ADTI. Interface nav jānorāda, tas ir iekļauts Project folderī. Atver jebkuru failu un turpmāk tiks lietota ADTI. 
 
Vecos failus pirms lietošanas ADTI vidē ir jākonvertē uz jauno specifikāciju lietojot iekļauto Remap tabulu - Topo500_ADTI.csv. Pēc tam manuāli koriģē elementus, kuri automātiski nekonvērtējas. Vecie līnijstili un fonti kārtības pēc ADTI resursos nav iekļauti, tos var lietot pārslēdzoties atpakaļ uz topo500 vidi. 
 
Mikrokods palīgprogrammas būs pieejamas atsevišķi, kā papildinājums, VZD tās neuztur un VZD lapā nebūs publicētas. 
 

12.06.2012 Apstiprināta kadastrālo vērtību bāze 2013.gadam

 Kadastrālās vērtības zemei nākamgad valstī kopumā samazināsies par 0,4%, bet ēkām – par 2,1%, būtisks kadastrālās vērtības kritums – par 15% - gaidāms rūpnieciskajā ražošanā izmantotajai zemei, bet palielinājums – par 6% - lauksamniecībā izmantotajai zemei, paredz šodien pieņemtie Ministru kabineta „Noteikumi par kadastrālo vērtību bāzi 2013.gadam”. Noteikumu izstrādes laikā Valsts zemes dienesta speciālisti par plānotajām izmaiņām vērtībās izbraukuma semināros informēja deviņu lielāko pilsētu pašvaldības, kā arī virkni sabiedrisko organizāciju - bija tikšanās ar Mežaparka attīstības biedrību, biedrību „Zemnieku saeima”, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru u.c.

Visplašākās izmaiņas 2013.gada bāzes vērtībās, salīdzinot ar šo gadu, ir lauku nekustamo īpašumu grupā – izmaiņas ir praktiski visās pašvaldību lauku teritorijās. Izmaiņas veiktas, jo kadastrālo vērtību un darījumu cenu analīze uzrāda, ka lauksaimniecībā izmantojamās zemju kadastrālās vērtības ir vidēji par 25 – 30 % zemākas nekā nekustamā īpašuma tirgus darījuma cenas. Bāzes vērtības paaugstinātas par vidēji 10%.

Būtiskākās izmaiņas, salīdzinot ar 2012.gadu, veiktas ražošanas objektu vērtību bāzē, jo izstrādāts jauns vērtību zonējums. Pašreiz spēkā esošais zonējums tika izstrādāts 2007.gadā/2008.gada sākumā, kad vēl lejupslīde ekonomikā nebija tik krasa. Vērtību zonas bija veidotas plašas, balstoties uz vispārējo vērtību līmeni attiecīgajā teritorijā. Četru gadu laikā notikušās izmaiņas gan ekonomikā, gan nekustamā īpašuma tirgū, un tās atstājušas būtisku ietekmi uz zemes pieprasījumu. Salīdzinājumā ar 2007.gadu, pieprasījums pēc ražošanas objektiem ir krasi samazinājies – daudzas esošās ražotnes stāv nenoslogotas, pieprasījuma pēc jaunām neapbūvētām zemes platībām praktiski nav.

Jaunajā ražošanas objektu vērtību zonējumā valstī izdalītas jaunas 247 zonas un uz 2013.gadu kopā ir noteiktas 1030 zonas. Zonu skaits būtiski pieaudzis lielajās pilsētās, piemēram, Rīgā noteiktas 42 jaunas zonas, palielinot iepriekšējo 39 zonu skaitu uz 81 zonu, Jūrmalā 11 zonu vietā izdalītas 34 vērtību zonas.

Zemes bāzes vērtības uz 2013.gadu ražošanas objektu īpašumu grupā samazināsies ceturtajā daļā zonu, attiecīgi samazinot arī īpašumu kadastrālās vērtības. Atsevišķās zonās ir arī neliels vērtību pieaugums – pamatā teritorijās, kas nav ražošanas zonas. Ražošanas ēku bāzes vērtības izmaiņas skārušas salīdzinoši mazāk – samazinājums skar ~ 8 % vērtību zonu, pieaugums ir atsevišķās zonās.  Tomēr papildus tiks samazinātas lielu ražošanas ēku kadastrālās vērtības (samazināts standarta apjoms).

Izmaiņas dzīvojamās apbūves nekustamo īpašumu grupā un komercdarbības un sabiedriskās apbūves nekustamo īpašumu grupā skar nelielu objektu loku, aptuveni 2 – 3 % no visas valsts teritorijas – tās ir vērtību zonas, kurās darījumi uzrādījuši vērtību samazinājumu. Vērtību pieaugums ir tikai atsevišķiem objektiem.

Visās grupās atsevišķiem objektiem kadastrālās vērtības arī palielināsies, kas saistīts arī ar zonējumu robežu maiņu. Līdz ar to, ne visos gadījumos izmaiņas saistāmas ar pēdējā gada laikā notikušajām norisēm tirgū, bet gan ar īpašuma vērtību neatbilstību tirgus situācijai. 

Zemes kadastrālo vērtību kopsummu izmaiņas:

Nekustamo īpašumu grupa

2012.gads, milj.Ls

2013.gads, milj.Ls

Izmaiņas, %

Dzīvojamā apbūve

2 658

2 603

-2.1

Sabiedriskā un komerciālā apbūve

1 462

1 433

-2.0

Lauku grupa

1 351

1 432

+6.0

Ražošanas grupa

880

752

-14.5

Kopā valstī

6 352

6 220

-2.1


Ēku kadastrālo vērtību kopsummu izmaiņas:

Ēku grupa

2012.gads, milj.Ls

2013.gads, milj.Ls

Izmaiņas,%

Dzīvojamās ēkas

8 738

8 722

-0.2

Sabiedriskās un komerciālās ēkas

2 177

2 176

0.0

Ražošanas un satiksmes infrastruktūras ēkas

1 027

996

-3.0

Lauksaimniecības ēkas

76

76

0.0

Palīgēkas

254

253

-0.4

Kopā valstī

12 272

12 224

-0.4

Ar prognozētajām kadastrālajām vērtībām ikvienam īpašumam 2013.gadam ir iespējams iepazīties Valsts zemes dienesta datu publicēšanas portālā www.kadastrs.lv (maksas pakalpojums).

Kadastrālo vērtību bāze 2013.gadam ir izstrādāta, pamatojoties uz 2011.gada un 2012.gada sākuma nekustamā īpašuma tirgus informāciju. Cenu izmaiņu indeksi vidēji valstī uzrāda tirgus stabilizēšanos, izteikts un globāls cenu kritums nav novērots – līdz ar to – izstrādājot kadastrālo vērtību bāzi uz 2013.gadu, cenu izmaiņu tendenci ievērtēt bāzes vērtībās nav nepieciešams.

Lai arī cenu izmaiņu tendence valstī uzrāda stabilizēšanos, cenu izmaiņas valsts teritorijā un pa īpašumu segmentiem ir atšķirīgas. Piemēram, lielā daļā Liepājas turpinās neliels cenu kritums. Savukārt, runājot par cenu pieaugumu – tas novērojams reģistrētajos darījumos ar lauksaimniecībā izmantojamām zemēm, kur 2011.gadā vidējā cena par hektāru valstī, salīdzinot ar 2010.gadu, pieaugusi par 15 – 25%.

Otrs segments, kurā novērots cenu pieaugums, ir dzīvokļi. Tomēr jāpiezīmē, ka kopš ekonomikas zemākā punkta būtisks cenu pieaugums ir tikai Rīgā un Jūrmalā un arī tikai pamatā pilsētu centros; kvalitatīviem dzīvokļiem, kurus galvenokārt pērk ārvalstnieki. Turpretī sērijveida dzīvokļu segmentā cenu izmaiņas 2011.gadā praktiski nebija.

 

Plašāku informāciju par kadastrālo vērtību bāzes izstrādi, statistikas datiem un metodoloģiju iespējams apskatīt sagatavotajā pārskatā, kas atrodams http://www.vzd.gov.lv/faili/kadastralo_vertibu_baze_2013/Parsksts_KVB_2013.pdf, savukārt ar izstrādātajām vērtībām var iepazīties šeit  http://www.vzd.gov.lv/sakums/normativie-akti/likumi-un-mk-noteikumi/?id=849 

08.06.2012 ANO mājas lapā publicēti Rīgas konferences kopsavilkumi

 ANO mājas lapā publiskoti nesenās Rīgas konferences par GNSS sistēmām prezentāciju rakstiskie kopsavilkumi (angļu valodā). Drīzumā būs pieejamas arī pašas prezentācijas. Ar kopsavilkumiem iespējams iepazīties šeit

08.06.2012 Pieņemta "Kopenhāgenas rezolūcija"

 Kopenhāgenā noslēgusies konference "GMES in Action", kas bija veltīta Globālās Vides un Drošības Monitoringa programmai. Konferencē tika pieņemta šīs programmas nākotnes attīstības rezolūcija, kas atrunā tās mērķus, potenciālu un arī nepieciešamos nosacījumus tālākai attīstībai, kā, piemēram, pārvaldības modelis, datu politika un ilgtermiņa finansiālās saistības (kā apliecinājis neatkarīgs pētījums, ieguldījumi šajā jomā var atmaksāties pat desmitkārtīgi). Ar "Kopenhāgenas rezolūciju" var iepazīties šeit

05.06.2012 RTU notiks atvērtās lekcijas par ģeodēzisko monitoringu

 11. un 12. jūnijā, Rīgas Tehniskajā universitātē, Āzenes ielā 16/20, Rīgā, notiks lekcijas un praktiskie demonstrējumi "Ģeodēziskais monitorings (uzraudzība/kontrole) – vispārējā teorija, matemātiskie modeļi un praktiski piemēri izvēlētā dabas objektā", ko pasniegs Karlsrūes universitātes Prof. Dr.-Ing. Reiner Jäger un Dipl.-Ing.(FH) Peter Spohn. Pirmajā dienā paredzētas lekcijas, otrajā dienā - GOCA programmatūras paraugdemonstrējumi. Uz lekcijām un demonstrējumiem aicināts ikviens interesents, ieeja bez maksas. 

Pasākuma programma 

Sīkāka informācija par projektu (angļu val.)

01.06.2012 Rīgas Ģeometra funkcijas, kas pāriet Rīgas Pilsētas attīstības departamentam

 Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments turpmāk nodrošinās:

 
informācijas izsniegšanu topogrāfiskai uzmērīšanai, izgatavoto topogrāfisko plānu pārbaudi un ievietošanu topogrāfiskās informācijas datu bāzē;
 
topogrāfisko plānu reģistrāciju datu bāzē pie sarkano līniju izmaiņām;
 
izpildmērījumu plānu reģistrāciju topogrāfiskās informācijas datu bāzē;
 
digitālo datu atlasi no topogrāfiskās informācijas datu bāzes;
 
vienkāršoto inženierkomunikāciju pieslēgumu projektu izstrādei un vispārīgai informācijai digitālo datu atlasi, apstrādi un izdrukas;
 
vēsturiskās informācijas izsniegšanu par apakšzemes inženierkomunikācijām līdz 2000.gadam;
 
izziņas izsniegšanu par inženiertīklu esamību zemesgabalā;
 
pieprasāmo zemesgabalu pārskata plānu sagatavošanu.
 
Pakalpojumus var saņemt, nosūtot pieprasījumu ar aizpildītu veidlapu un pievienotajiem materiāliem, uz e-pastu geo@riga.lv vai iesniedzot pieprasījumu Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, Rīgā.
 

 Sākot ar šī gada 1.jūniju Rīgas pilsētas būvvalde sagatavos un bez maksas izsniegs lēmumus par jaunas adreses piešķiršanu zemes vienībai, ēkai vai telpu grupai, kā arī izvērtēs mērnieku iesniegto izpildmērījumu atbilstību akceptētajam būvprojektam vai saskaņotajai tehniskajai shēmai un situācijai dabā, tādējādi pastiprināti kontrolējot būvdarbu atbilstību Būvvaldē saskaņotajai būvniecības dokumentācijai. Būvvaldes speciālisti turpmāks veiks izpildmērījumus izvērtējot situāciju patvaļīgas būvniecības gadījumos, kā arī veiks izpildmērījumus Rīgas domes Satiksmes departamenta ielu seguma atjaunošanas darbiem. 

Nepieciešamos dokumentus var iesūtīt elektroniski, aizpildītu veidlapu un pievienotos materiālus nosūtot uz e-pastu buvvalde@riga.lv vai iesniedzot klātienē Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, Rīgā.
 
Detalizētāk ar Būvvaldes un Pilsētas attīstības departamenta iestāžu sniegtajiem jaunajiem pakalpojumiem var iepazīties šeit.

01.06.2012 Rīgas ĢeoMetra funkcijas, kuras pāriet Būvvaldei

 Sākot ar šī gada 1.jūniju Rīgas pilsētas būvvalde sagatavos un bez maksas izsniegs lēmumus par jaunas adreses piešķiršanu zemes vienībai, ēkai vai telpu grupai, kā arī izvērtēs mērnieku iesniegto izpildmērījumu atbilstību akceptētajam būvprojektam vai saskaņotajai tehniskajai shēmai un situācijai dabā, tādējādi pastiprināti kontrolējot būvdarbu atbilstību Būvvaldē saskaņotajai būvniecības dokumentācijai. Būvvaldes speciālisti turpmāks veiks izpildmērījumus izvērtējot situāciju patvaļīgas būvniecības gadījumos, kā arī veiks izpildmērījumus Rīgas domes Satiksmes departamenta ielu seguma atjaunošanas darbiem. 

Nepieciešamos dokumentus var iesūtīt elektroniski, aizpildītu veidlapu un pievienotos materiālus nosūtot uz e-pastu buvvalde@riga.lv vai iesniedzot klātienē Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, Rīgā.
 
Detalizētāk ar Būvvaldes un Pilsētas attīstības departamenta iestāžu sniegtajiem jaunajiem pakalpojumiem var iepazīties šeit.
Sviitra
Jaunākais citās sadaļās
Sviitra
Mērnieku laika ziņas
Arrow_left 2020. gada jūnijs Arrow_right
P O T C P S S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345
Šodiena 2020. gada 5. jūnijs

Vārda diena:

Margots, Igors, Ingvars
Jaunākie komentāri
Sviitra
© 2008 mernieks.lv, epasts: redakcija@mernieks.lv
Visa portālā ievietotā informācija un materiāli (tai skaitā raksti,attēli,video u.c.) pieder to autoriem. Pārpublicēšana bez saskaņošanas un atsauces stingri aizliegta. Visiem portālā ievietoajiem datiem ir tikai informatīvs raksturs, un tie izmantojami tikai izziņas, izglītības un informatīviem nolūkiem. Redakcija neuzņemas saistības par iespējamo informācijas neatbilstību patiesai situācijai. Redakcija neuzņemas atbildību par portāla lietotāju ievietoto informāciju. Ievietojot komentāru, tā autors atzīst, ka piekrīt komentēšanas noteikumiem, uzņemas atbildību par tās saturu, kā arī apņemas pret redakciju neizvirīt nekādas pretenzijas par komentāru satura rediģēšanu vai dzēšanu.