Labs nāk ar gaidīšanu, silts ar sildīšanu
Veciits_meklesana
Aktuālais jautājums
 
Ievads nozarē
Terminu vārdnīca
Par portālu
Pasūtītājiem
 
Likumdošana
Mērniecībā
Zemes ierīcībā
Kartogrāfijā
Ģeodēzijā
Mērnieku saraksts
ADTI uzturētāji
Iepirkumi
Konkursi
Rezultāti
 
Jaunumi
Latvijā
Pasaulē
Augstskolās
Mērnieku biedrībā
LKĢA
Būvniecībā
Nekustamie īpašumi
Īsumā
Pētījumi
Vēsture
Tehnoloģijas
Izklaide
 
Pakalpojumi
Mērniecības instrumenti
Dati darbam
Pārrēķinu kalkulatori
Saites
Forums Galerija Blogi Sludinājumi
Sviitra

25.04.2012 "Dižo Mežu" mērīs Metrum

 Konkursā par AS LVM valdījumā esošā nekustamā īpašuma "Dižais mežs", kad.Nr.6458 001 0298, kas atrodas Priekules nov., Gramzdas pag., sastāvā ietilpstošo 13 zemes vienību kadastrālo uzmērīšanu un to robežu ierīkošanu uzvarējis SIA "Metrum" ar piedāvāto līgumcenu 13 998 Ls. 

23.04.2012 LVM Kalnansu purva meža uzmērīšanas konkursa rezultāts (5)

 Latvijas Valsts Mežu konkursā par nekustamā īpašuma "Kalnansu purva mežs", kas atrodas Kuldīgas nov., Kabiles pag., sastāvā ietilpstošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 62580110041 (615.5 ha) un 62580110069 (2.1 ha) kadastrālo uzmērīšanu un to robežu ierīkošanu uzvarējis SIA Metrum ar piedāvāto līgumcenu 7849 Ls. 

23.04.2012 LVM Krotes meža uzmērīšanas konkursa rezultāts (1)

 Latvijas Valsts Mežu konkursā par AS LVM valdījumā esošā nekustamā īpašuma "Krotes mežs", kad.Nr.6446 001 0299, kas atrodas Priekules nov., Bunkas pag., sastāvā ietilpstošo 10 zemes vienību kadastrālo uzmērīšanu un to robežu ierīkošanu, uzvarējusi SIA Metrum ar piedāvāto līgumcenu 15 486 Ls. 

23.04.2012 Latvijas Valsts Mežu Vānes pagasta konkursa iznākums (5)

 AS Latvijas Valsts Mežu konkursā par zemes uzmērīšanu  Kandavas novada Vānes pagastā uzvarējis SIA Metrum ar piedāvāto līgumcenu 14 471,40 Ls. 

20.04.2012 Izgatavoti pirmie GALILEO satelītu navigācijas paneļi

 No Surrey Satellite Technology rūpnīcas Lielbritānijā uz OHB System AG uzņēmumu Vācijā šonedēļ nogādāti pirmie GALILEO satelītiem paredzētie pilnas operacionālās kapacitātes navigācijas paneļi. Tie nodrošinās satelītu precīzus pozicionēšanas mērījumu pakalpojumus lietotājiem un tiks piestiprināti satelītu platformām. Nākamie Galileo satelīti tiks palaisti orbītā šīsvasaras beigās. Oriģinālziņa

16.04.2012 Krievija, Ķīna un Indija attīsta sadarbību ģeotelpiskās informācijas jomā

 Krievija, Indija un Ķīna sākušas attīstīt trīspusēju sadarbību ģeotelpiskās informācijas nozarē. Nesen visu trīs valstu ārlietu ministri tikās Maskavā, pēc kuras izplatīja paziņojumu par nepieciešamību sadarboties ģeotelpisko tehnoloģiju jomā, īpaši, kas attiecas uz dabas katastrofu paredzēšanu un seku efektīvu novēršanu. Valstu pārstāvji uzsver, ka šī sadarbība nav vērsta pret kādu citu valsti, bet kalpos reģionālā miera, drošības un stabilitātes nodrošināšanai. 

Oriģinālziņa

16.04.2012 Pētniecisks raksts par GALILEO potenciālu mērniecībā

 Portālā GPS World publicēts apjomīgs zinātnisks raksts par topošās Eiropas Savienības GNSS sistēmas GALILEO sniegto potenciālu mērniecībai. Galileo būšot milzu ietekme uz mērniekiem, tas sniegs lielas iespējas mērniecības darbiem gan skaidrā, gan mākoņainā laikā. Raksts papildināts dažādām tabulām, grafikām, datiem: http://www.gpsworld.com/survey/mapping/galileo-s-surveying-potential-12672

12.04.2012 Šodien notiek LKĢA kopsapulce

 Šodien, plkst. 15.00, Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes telpās (Alberta ielā 10) notiks Latvijas Kartogrāfu un Ģeodēzistu asociācijas biedru kopsapulce. 

12.04.2012 Kopīpašnieks varēs aktualizēt datus bez pārējo īpašnieku piekrišanas

 Turpmāk jebkurš no kopīpašniekiem varēs ierosināt noteiktu datu aktualizāciju Kadastra informācijas sistēmā par savu īpašumu, kā arī veikt pirmreizējo būves reģistrāciju bez pārējo kopīpašnieku piekrišanas, paredz šodien spēkā stājušies grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā. Tiesa, vēl joprojām būs jāsaņem pārējo kopīpašnieku piekrišana būves sadalīšanai, apvienošanai vai ieraksta par būvi Kadastra informācijas sistēmā dzēšanai. Grozījumi arī nosaka, kā zemes īpašnieks var veikt reģistrāciju attiecībā uz tām būvēm, kurām nav noskaidrota piederība.

Grozījumi paredz, ka jebkurš no kopīpašniekiem bez pārējo piekrišanas varēs pirmreizēji reģistrēt būvi Kadastra informācijas sistēmā, kā arī aktualizēt datus par nekustamā īpašuma nosaukumu, lietošanas mērķi, kadastra objekta adresi, apgrūtinājumu, zemes, būves un telpu grupas lietošanas veidu, būves tipu un fizisko nolietojumu, kadastra objekta datiem, kas norādīti aktā par būves pieņemšanu ekspluatācijā. Līdz šim šādas darbības varēja veikt tikai visi kopīpašnieki kopā. Šādas tiesības ļaus uzlabot arī kadastra datu kvalitāti un atbilstību faktiskajai situācijai, jo nereti būvju dati netika aktualizēti tieši likuma prasības saņemt piekrišanu no pārējiem kopīpašniekiem dēļ. Kā zināms, Kadastra informācijas sistēmā reģistrētie dati tiek izmantoti kadastrālās vērtības aprēķināšanai un no to aktualitātes ir atkarīga kadastrālās vērtības aprēķina precizitāte.

Tāpat grozījumi likumā paredz, ka turpmāk zemes īpašnieks varēs reģistrēt, aktualizēt un dzēst datus par tām būvēm, kas atrodas uz viņa zemes, bet kurām nav noskaidrota piederība. Par zemes īpašnieku uzskatāma persona, kuras īpašuma tiesības nostiprinātas zemesgrāmatā. Zemes īpašnieku Kadastra informācijas sistēmā reģistrēs kā būves tiesisko valdītāju, ja viņš iesniegs dokumentu par būvniecības likumību un par tām būvēm, kas uzbūvētas līdz 1993.gada 5.aprīlim, kā arī pašvaldības izziņu, ka būve līdz 1993.gada 5.aprīlim nav reģistrēta pašvaldībā uz citas personas vārda.  Ja zemes īpašnieks šādus dokumentus iesniegt nevarēs, kā arī, ja nevarēs iesniegt dokumentus par būves iegūšanu, tad viņu varēs reģistrēt tikai kā būves lietotāju. Attiecībā uz Kadastra informācijas sistēmā reģistrētām būvēm no zemes īpašnieka būs nepieciešams tikai iesniegums ar lūgumu reģistrēt viņu kā lietotāju, bet, ja būve nebūs reģistrēta – arī pašvaldības izsniegts dokuments par būves galveno lietošanas veidu, kas ir nepieciešams, lai Valsts zemes dienests varētu veikt būves kadastrālo uzmērīšanu. 
 
Jāņem vērā, ka minētais attiecas tikai uz būvēm ar nenoskaidrotu piederību, tas ir, tādām būvēm, kurām Kadastra informācijas sistēmā nav reģistrēta piederība vai kuras nav reģistrētas vispār, un abos gadījumos zemes īpašnieka vai Valsts zemes dienesta rīcībā nav būves iegūšanu apliecinošie dokumenti. Zemes īpašnieki, kuriem būs būves iegūšanu apliecinošie dokumenti, ierosinās reģistrāciju un aktualizāciju līdzšinējā kārtībā. Tāpat zemes īpašnieks, piemēram, nevarēs ierosināt dzēst Kadastra informācijas sistēmā reģistrētu, bet apvidū uz tā zemes neesošu būvi, kas pieder citai personai. Līdz ar to turpmāk zemes īpašnieki varēs sakārtot datus attiecībā uz šādām būvēm, kā arī, reģistrējot būvi, zemes īpašniekiem būs vieglāk vērsties tiesā ar prasību, lūdzot atzīt īpašuma tiesības uz būvi.
 

11.04.2012 Google Maps pārklāj 75% pasaules iedzīvotāju apdzīvotās teritorijas

 Google Earth augstas rezolūcijas attēli pārklājot teritoriju, kurā dzīvo apmēram 75 % no pasaules iedzīvotājiem, nesen WHERE konferencē paziņojis Google Geo viceprezidents Braiens Makklendons. Viņš informēja arī par to, kāda bijusi Google Maps servisu izaugsme laika gaitā - piemēram, ja 2007. gadā pirmie Google Street View bija pieejami vien par 5 pilsētām, tad tagad tās ir jau 3000 pilsētas 35 pasaules valstīs. Maklendons iezīmējis arī karšu nākotnes perspektīvas, sakot, ka tā pieder 3-dimensionālajām kartēm: "Pēc 5 gadiem mēs vairs nerunāsim par 2 dimensiju kartēm. Mēs mēģināsim atrast sevi reālajā pasaulē". Oriģinālziņa

11.04.2012 Ķīna sniegs brīvu piekļuvi sava satelīta datiem

 Ķīnas Okeānijas administrācija paziņojusi, ka dod brīvu piekļuvi sava satelīta Haiyang-2 datiem, kas novēro jūras vidi un ekstrēmus laikapstākļus. Satelīts palīdz paredzēt un novērst okeāna radītās katastrofas, kā arī pēta vides aizsardzību, veic okeānu izpēti. Haiyang-2 tika palaists 2011. gada augustā.

Oriģinālziņa

06.04.2012 Izveidota specializēta mājas lapa par kadastrālo vērtēšanu

Ņemot vērā sabiedrības pieaugošo interesi par zemju un būvju kadastrālajām vērtībām, kas ir pamats arī nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanai, Valsts zemes dienests ir izveidojis mājas lapu www.kadastralavertiba.lv, kurā ikvienam interesentam neatkarīgi no priekšzināšanām būtu iespējams gūt priekšstatu par nekustamo īpašumu kadastrālajām vērtībām un to aprēķināšanu.

Mājas lapā kadastrālā vērtēšana skaidrota gan vienkāršā veidā, sniedzot ieskatu vērtēšanas procesā, savukārt tiem, kas vēlas izprast īpašumu vērtēšanas nianses, ir iespēja iepazīties gan ar detalizētu procesa skaidrojumu, gan arī likumdošanu, kas to nosaka. Iespējams, atbildes uz neskaidriem jautājumiem sniegs lapā apskatāmie īpašuma vērtēšanas piemēri. 

„Mēs saprotam, ka īpašumu kadastrālās vērtības aprēķināšana ir sarežģīta un visbiežāk iedzīvotājiem neizprotama, līdz ar to rodas dažādi pārpratumi un neapmierinātība. Tomēr kadastrālā vērtība nevar būt aprēķināta nepareizi, jo tas ir automatizēts process, jautājums ir – vai mums ir paziņoti visi dati par konkrēto īpašumu. Šī lapa ikvienam palīdzēs izprast sava īpašuma vērtības veidošanos un, iespējams, stimulēs precizēt informāciju, kas ir fiksēta kadastrā. Mums ir svarīgi, lai ikviens izprastu mūsu kā valsts pārvaldes iestādes sniegtos pakalpojumus, kas ir orientēti nevis uz organizācijas pastāvēšanu, bet gan klientu, kuram šis pakalpojums ir vajadzīgs”, norāda Valsts zemes dienesta ģenerāldirektore Elita Baklāne-Ansberga.
 
Kopumā kadastrālās vērtēšanas procesa ietvaros katru gadu uz 1.janvāri automatizēti tiek novērtēti vairāk nekā 4 miljoni nekustamā īpašuma objektu, nevērtējot katru īpašumu individuāli. Vērtība tiek aprēķināta pēc Ministru kabineta apstiprinātajām bāzes vērtībām visā Latvijas teritorijā un Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētajiem datiem par katru īpašumu. Kadastrālās vērtēšanas aprēķināšanas mehānismi un formulas ir veidoti, lai kadastrālā vērtība būtu pēc iespējas tuvāka īpašuma tirgus vērtībai.
 
Nākotnē mājas lapa tiks papildināta, ļaujot ikvienam izprast procesu vēl detalizētāk, skaidrojot vērtēšanas formulas un aprēķināšanas mehānismus, kā arī vērtību ietekmējošos faktorus. 
 

05.04.2012 MDC sācis darbību Carnikavas un Mālpils novados

No šī gada 2.aprīļa SIA "Mērniecības Datu Centrs" uzsācis darbību Carnikavas un Mālpils novados. Darbu reģistrēšanas kārtība ir tāda pati, kā citās pašvaldībās, kurās jau strādā SIA "Mērniecības Datu Centrs". Izejas datu pieprasīšanai, saņemšanai un gatavā darba nosūtīšanai izmantojama e-pasta adrese infodati@mdc.lv.

03.04.2012 Latvijas Valsts Ceļu konkurss par uzmērīšanu Babītes novadā

 Latvijas Valsts Ceļi izsludinājuši konkursu "Zemes ierīcības projektēšanas, kadastrālās uzmērīšanas un robežu ierīkošanas darbu veikšana nekustamiem īpašumiem, kas saistīti ar valsts autoceļu rekonstrukcijas darbiem". Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 6 (sešās) daļās jeb līgumos - pārsvarā par zemes uzmērīšanu  Babītes novadā (LVC2012/34/AC). Piedāvājumu iesniegšana notiek līdz 27. aprīlim. 

03.04.2012 Latvijas Valsts Ceļu konkurss

 VAS Latvijas Valsts Ceļi izsludinājuši konkursu par Autoceļu ceļa zemes nodalījuma joslas kadastrālās uzmērīšanas, ārējo robežu noteikšanas, atjaunošanas un sakārtošanas darbu veikšanu (LVC2012/41/AC). Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 17. aprīlis. 

03.04.2012 LVM konkurss par zemes uzmērīšanu Īles pagastā

 Vēl viens LVM konkurss par Zemes robežu kadastrālās uzmērīšanas darbu veikšanu Auces novada Īles pagastā - zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 46640020226 un 46640010040 (kopējā platība: 1268.9 ha). Piedāvājumi līdz 11. aprīlim. 

03.04.2012 LVM zemes uzmērīšanas konkurss Auces novada Īles pagastā

 Latvijas Valsts Meži izsludinājuši konkursu par Zemes robežu kadastrālās uzmērīšanas darbu veikšanu zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 46640030041; 46640030060; 46640030079; 46640040053; 46640040054; 46640040059 un 46640040060 (kopējā platība: 778.00 ha), kas atrodas Auces novada Īles pagastā. Piedāvājumi jāiesniedz līdz 12. aprīlim. 

02.04.2012 Rīgas Centrāltirgus telpu uzmērīšanas konkurss (1)

 AS Rīgas Centrāltirgus izsludinājis konkursu par RPAS „Rīgas Centrāltirgus” ēku (telpu) un zemes uzmērīšanu (iepirkuma identifikācijas numurs - RCT 12-8-I). Piedāvājumu iesniegšana līdz 12. aprīlim. 

02.04.2012 LVM konkurss par kadastrālo uzmērīšanu Auces novadā

 Latvijas Valsts Meži izsludinājuši konkursu par Zemes robežu kadastrālās uzmērīšanas darbu veikšanu zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 46940020176; 46940020178; 46940050369 un 46940050372 (kopējā platība: 1663.1ha), kas atrodas Auces novada Vītiņu pagastā. Piedāvājumi jāiesniedz līdz 13. aprīlim. 

02.04.2012 LVM konkurss par zemes uzmērīšanu Ogres novadā

 "Latvijas Valsts Meži" izlsudinājuši konkursu par Zemes robežu kadastrālās uzmērīšanas darbu veikšanu zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 74800020686 (352.3 ha), 74800030996 (40.1 ha) un 74800031029 (48.1 ha), kas atrodas Ogres novada Ogresgala pagastā. Piedāvājumus jāiesniedz līdz 11. aprīlim.

Sviitra
Jaunākais citās sadaļās
Sviitra
Mērnieku laika ziņas
Sviitra_b
Arrow_left 2019. gada oktobris Arrow_right
P O T C P S S
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
Šodiena 2019. gada 14. oktobris

Vārda diena:

Minna, Vilhelmīne
Jaunākie komentāri
Sviitra
© 2008 mernieks.lv, epasts: redakcija@mernieks.lv
Visa portālā ievietotā informācija un materiāli (tai skaitā raksti,attēli,video u.c.) pieder to autoriem. Pārpublicēšana bez saskaņošanas un atsauces stingri aizliegta. Visiem portālā ievietoajiem datiem ir tikai informatīvs raksturs, un tie izmantojami tikai izziņas, izglītības un informatīviem nolūkiem. Redakcija neuzņemas saistības par iespējamo informācijas neatbilstību patiesai situācijai. Redakcija neuzņemas atbildību par portāla lietotāju ievietoto informāciju. Ievietojot komentāru, tā autors atzīst, ka piekrīt komentēšanas noteikumiem, uzņemas atbildību par tās saturu, kā arī apņemas pret redakciju neizvirīt nekādas pretenzijas par komentāru satura rediģēšanu vai dzēšanu.