Labs nāk ar gaidīšanu, silts ar sildīšanu
Veciits_meklesana
Aktuālais jautājums
 
Ievads nozarē
Terminu vārdnīca
Par portālu
Pasūtītājiem
 
Likumdošana
Mērniecībā
Zemes ierīcībā
Kartogrāfijā
Ģeodēzijā
Mērnieku saraksts
ADTI uzturētāji
Iepirkumi
Konkursi
Rezultāti
 
Jaunumi
Latvijā
Pasaulē
Augstskolās
Mērnieku biedrībā
LKĢA
Būvniecībā
Nekustamie īpašumi
Īsumā
Pētījumi
Vēsture
Tehnoloģijas
Izklaide
 
Pakalpojumi
Mērniecības instrumenti
Dati darbam
Pārrēķinu kalkulatori
Saites
Forums Galerija Blogi Sludinājumi
Sviitra

27.08.2012 Latvijas Valsts Mežu konkurss par uzmērīšanu Bēnes pagastā (10)

 "Latvijas Valsts Meži" izsludina konkursu "AS LVM tiesiskajā valdījumā esošā nekustamā īpašuma "Garais kalns" zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4650 003 0061, kas atrodas Auces novada Bēnes pagastā, kopējā platībā 967.2 ha, kadastrālā uzmērīšana un ārējo robežu ierīkošana" (AS LVM 2012/415_i). Piedāvājumus jāiesniedz līdz 4. septembrim, plkst. 17.00. 

27.08.2012 Zebrenes meža uzmērīšanas konkurss

 AS "Latvijas Valsts Meži" izsludina konkursu "AS LVM tiesiskajā valdījumā esošā nekustamā īpašuma "Valsts mežs Zebrene" zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 4698 002 0047 un 4698 003 0086, kas atrodas Dobeles novada Zebrenes pagastā, kopējā platībā 1011.6 ha, kadastrālā uzmērīšana un ārējo robežu ierīkošana". Pietiekšanās termiņš: 4. septembris. 

23.08.2012 Sagatavoti valsts robežas dati EuroGeographics SBE projektam

 Latvijas ģeotelpiskās informācijas aģentūra ziņo, ka 13.augustā tikuši veikti pēdējie datu kvalitātes testi un EuroGeographics (EG) Eiropas valstu robeždatu datubāzē tika ievietoti  Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras (LĢIA) sagatavotie Latvijas Republikas robežas ar Igaunijas, Lietuvas un Baltkrievijas Republikām dati, kas tika sagatavoti State Boundaries for Europe (SBE) projekta ietvaros, atbilstoši kopējai datu struktūrai un specifikācijai. SBE projekta dati tiek veidoti ArcGIS failu ģeodatu bāzē, koordinātu sistēma - ETRS89 (The European Terrestrial Reference System 1989). LĢIA tie ir pieejami arī Latvijas koordinātu sistēmā (LKS-92TM). Sīkāku informāciju var lasīt LĢIA mājas lapā.

23.08.2012 Ķīna atvērusi Beidou sistēmas tehnoloģiju attīstības centru

 Ķīna esot izveidojusi tehnoloģisko inovāciju bāzi Beidou satelītu navigācijas sistēmas komponentu izstrādei, informē Geospatialworld.net. Bāzē veiks pozicionēšanas tehnoloģiju izpēti un cer panākt lielus tehnoloģiju izrāvienus, izveidot 3 līdz 5 ar Beidou apkalpi saistītus uzņēmumus un palielināt ķīniešu izgudrotāju radīto patentu daudzumu. Ķīnas valdība plānot izveidot vēl 4 šādas bāzes saistībā tieši ar navigācijas un pozicionēšanas servisa industrijas produktiem un tehnoloģijām. Vairāk

21.08.2012 Publiskota pirmā digitālā NVS valstu ģeoloģiskā karte

 Krievijas ģeoloģiskās izpētes institūts Starptautiskajā Ģeoloģijas kongresā Brisbenā publiskojis pirmo Krievijas un tās kaimiņvalstu digitālo ģeoloģisko karti. Šīs kartes dati, kas gan vākti vēl PSRS laikā (no 1964. līdz 1990. gadam), īpaši svarīgi būs naftas un gāzes kompānijām, vides aģentūrām, pētniekiem, izglītības un valsts iestādēm. Vairāk

21.08.2012 Liepājā zemes īpašniekiem jāpārliecinās, vai žoga izvietojums atbilst zemesgabala robežām (2)

Liepājas portāls Liepaja.lv ziņo, ka Būvvalde aicina Liepājas zemes īpašniekus pievērst uzmanību tam, vai ap viņu īpašumiem izbūvētie žogi atbilst zemesgabalu robežām, kas fiksētas Zemesgrāmatā. Par zemesgabala robežām iespējams pārliecināties, atnākot uz Būvvaldi un kopā ar iestādes speciālistu apskatot pilsētas plānu.

Būvvalde ir konstatējuši, ka nereti ap īpašumiem izbūvētie žogi patiesībā atrodas ārpus to juridiski noteiktajām robežām.

Šogad pilsētā ir uzsākti vairāki nozīmīgi infrastruktūras sakārtošanas projekti, taču atsdevišķos mikrorajonos un individuālo dzīvojamo māju zonās žogi atrodas ielu teritorijās jeb sarkanajās līnijās.
 
Īstenojot, piemēram, apgaismojuma rekonstrukcijas projektu, ūdensvada un kanalizācijas trašu izbūves projektus vai liekot sakaru komunikācijas un citas inženierkomunikācijas, pilsētas kopējās interesēs ir izmantot visu konkrētās ielas platumu. Taču nepareizā vietā uzbūvētie žogi traucē darbu gaitu, kvalitāti, var ietekmēt pakalpojuma saņemšanu pašam īpašniekam, rada konfliktu situācijas ar klaimiņiem un pašvaldību. Šāda problēma ir gan Karostā, Zaļajā birzī, arī Jaunajā pasaulē, Tosmarē un citur. Piemēram, Jaunajā pasaulē, lai novērstu vai samazinātu teritoriju applūšanas draudus, ir plānots tīrīt esošos vai arī veidot jaunus grāvjus, taču nereti uz pilsētas zemes, pa kuru virzās šie grāvji, ir uzcelti žogi.
 
Nereti īpašnieki uzskata, ka žogs, kas būvēts pirms daudziem gadiem, atbilst īpašuma robežām. Viņi ignorē faktu, ka pēc neatkarības atjaunošanas Latvijā ir notikusi īpašumu denacionalizācija un zemes reforma, tātad agrākās, par likumīgām uzskatītās īpašuma robežas var neatbilst dokumentos nostiprinātajām.
 
Arī tiem liepājniekiem, kas maina veco žogu pret jaunu, ir jānāk uz Būvvaldi – viņiem ir jāsaskaņo žoga skice, pie viena – arī jāpārbauda žoga plāna atbilstība īpašuma robežām.
 

20.08.2012 Indija sāk visas krasta līnijas kartēšanas projektu

 Indija sākusi realizēt liela mēroga kartogrāfijas projektu, kura ietvaros sīki kartēs visas valsts piekrastes teritorijas, lai noteiktu, kuras no tām ir ar paaugstinātu risku plūdu, cunami un līdzīgu trauksmju gadījumos. Karšu mērogi būs no 1:100 000 līdz pat 1:5000, projektā tiks iesaistītas daudzas dažādas valsts aģentūras. Vairāk 

16.08.2012 Google Maps zaudē pozīcijas Ķīnas mobilo karšu tirgū

 Mobilās kartēšanas jomā Ķīnas vietējais pakalpojuma sniedzējs Baidu Maps varētu drīzumā pārspēt Google Maps, tādējādi atbīdot globālo milzi uz tikai trešo vietu pasaules apdzīvotākās valsts tirgū. Pirmajā vietā Ķīnā mobilo karšu jomā pārliecinoši atrodas vietējie Autonavi ar 25,7 % tirgus daļu, otrajā vietā pagaidām Google Maps ar 17,5 %, kam pakausīt elpo Baidu Maps ar 17,3 %. Baidu Maps tirgus daļa pēdējā ceturkšņa laikā vien ir palielinājusies no 13,6 %, savukārt Google Maps - kritusi no 23,2 %. Vairāk

16.08.2012 Par Latpos bāzes stacijām

 Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra ziņo, ka ir pabeigta plānotā LatPos bāzes staciju pārvietošana un veikts LatPos bāzes staciju koordinātu aprēķins.

 
Informējam, ka ar š.g. 3. augustu LatPos sistēmā mainītas bāzes staciju koordinātas.
 
Nomainot koordinātas LatPos bāzes stacijām, tika aktualizēta valsts ģeodēziskās atskaites sistēmas realizācija, bet netika mainīti Latvijas 1992.gada ģeodēzisko koordinātu sistēmas LKS 92 parametri.
 
Lūdzam pievērst uzmanību lietojot LatPos sistēmas datus!
 
Jaunās koordinātas ir publicētas LatPos mājaslapā www.latpos.lgia.gov.lv „2011. gada GNSS bāzes staciju tīkla LatPos bāzes staciju koordinātu atkārtotas noteikšanas pārskata kopsavilkumā”.
 
Veiktās LatPos bāzes staciju koordinātu izmaiņas atbilst Ministru kabineta 2011.gada 15.novembra noteikumu Nr. 879 „Ģeodēziskās atskaites sistēmas un topogrāfisko karšu sistēmas noteikumi” 25.9. punkta precizitātes prasībām un LatPos bāzes staciju augstuma izmaiņas iekļaujas šo noteikumu 17.punktā noteiktajā kvaziģeoīda modeļa LV’98 precizitātē.
 
LatPos bāzes staciju koordinātu maiņa neietekmēs iesākto darbu izpildi.

15.08.2012 Francija pieprasa Google atdot ievākto privāto informāciju

 Francija datu aizsardzības institūcija CNIL pieprasījusi Google nodot tās rīcībā Street View fotogrāfiju uzņemšanas laikā savākto privāto informāciju no wi-fi tīkliem. Šāda prasība sekojusi drīz pēc tam, kad Google atzina, ka vēl aizvien nav izdzēsusi visu privāto informāciju, ko tās automašīnas savākušas no bezvadu interneta tīkliem. Dažas dienas pirms Francijas līdzīgu pieprasījumu izteikušas arī par datu drošību atbildīgās Lielbritānijas iestādes. Vairāk

15.08.2012 LĢIA vietā būs Latvijas Ģeotelpiskās informācijas dienests

 Ministru Kabineta Valsts sekretāru sanāksmē 9. augustā izsludināts Aizsardzības ministrijas sagatavotais noteikumu projekts "Latvijas Ģeotelpiskās informācijas dienesta nolikums".

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas dienests būs Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras tiesību, saistību, funkciju, mantas un finanšu līdzekļu pārņēmējs, tāpēc nolikums nosaka dienesta funkcijas tādas, kādas patlaban ir LĢIA. 

Par iecerētās reorganizācijas iemesliem, Aizsardzības ministrija informē, ka "Saskaņā ar Publisko aģentūru likumu valsts aģentūra ir ministra padotībā esoša iestāde, kurai ir noteikta kompetence pakalpojumu sniegšanas jomā un to izveido, lai nodrošinātu pakalpojumu sniegšanu pārvaldes uzdevumu īstenošanā. No minētā izriet, ka valsts aģentūras izveidošanas mērķis un primārais uzdevums ir publisko pakalpojumu sniegšana. 

Savukārt saskaņā ar nolikumu valsts aģentūras „Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra” darbības mērķis ir valsts politikas īstenošana ģeodēzijas, kartogrāfijas un ģeotelpiskās informācijas jomā. Valsts aģentūra „Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra” šobrīd faktiski darbojas kā iestāde, jo tās darbība pamatā tiek nodrošināta no valsts budžeta dotācijas un faktiskā pašu ieņēmumu daļa procentuāli veido nelielu daļu no kopējā budžeta.  

Ievērojot minēto izvērtējumu attiecībā uz Publisko aģentūru likumā paredzētajiem valsts aģentūru darbības un finansēšanas principiem un valsts aģentūras „Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra” atbilstību šiem principiem, nav lietderīga un tiesiski pamatota minētās valsts aģentūras turpmāka darbība valsts aģentūras statusā."

Ar noteikumu projektu pašreizējā redakcijā var iepazīties šeit, bet ar tā anotāciju šeit

13.08.2012 Viena no Spānijas pašvaldībām ģeotelpisko informāciju sniegs par brīvu

 Spānijas Kastīlijas un Leonas autonomā apgabala pašvaldība pieņēmusi likumu, kas paredz, ka visa pašvaldības producētā ģeogrāfiskā un kartogrāfiskā informācija (topogrāfiskās fotogrāfijas, ortofoto, zemes izmantojuma kartes, digitālie reljefa modeļi u.c.) tiks publicēta internetā un būs pieejama par brīvu ikvienam. Tādā veidā ar nepieciešamo informāciju tiks nodrošināti gan indivīdi, gan uzņēmumi, gan valdība. Vairāk

13.08.2012 Meksika izmantos ĢIS karā pret narkotikām

 Meksikas drošības iestādes nolēmušas izmantot ĢIS iespējas, meklējot nelegālos marihuānas un magoņu audzēšanas laukus. Tiks izmantota gan attālinātā zondēšana, gan satelītu attēli, gan citas ĢIS iespējas. Šim nolūkam valdība plāno izlietot 11 miljonus peso - lai iegādātos GPS ierīces, kameras un citu nepieciešamo aprīkojumu. Vairāk

10.08.2012 Twitter lietotāji traucējuši GPS signālus olimpiskajās riteņbraukšanas sacensībās

 Londonas olimpiskajās spēlēs sociālo mediju lietotāju aktivitāte traucējusi televīzijas pārraižu veidotājiem saņemt precīzus GPS datus par sacensību dalībnieku atrašanās vietām riteņbraukšanas sacensību laikā. GPS datu plūsmu bloķējusi milzīgā sacensību skatītāju aktivitāte sociālajos medijos - simtiem tūkstošu cilvēku vienlaicīgi sūtījuši ziņas tādos tīklos kā Twitter un Facebook, un mobilo sakaru operatoriem pietrūcis platjoslas jaudas. Vairāk

10.08.2012 Jaunajā "Geospatial World" žurnāla numurā

 Iznācis jaunais e-žurnāla "Geospatial World" numurs, kura galvenais temats šoreiz - "ģeogrāfiskās informācijas mainīgā seja", stāstot par izmaiņām un jauniem izaicinājumiem ĢIS jomā. Žurnālā lasāma intervija ar navigācijas ierīču ražotāja "TomTom" dibinātāju un vadītāju Haroldu Godijnu, kā arī intervija ar Pasaules kartogrāfu asociācijas prezidentu Džordžu Gartneru, raksts par ģeogrāfiskās informācijas demokratizāciju un problēmām, kas tai seko (piemēram, vienotu standartu trūkums) un citas publikācijas. Žurnālu iespējams lasīt šeit.

10.08.2012 ASV militāristi izgudro ar GPS vadītas lodes

 ASV militārais resors strādā pie projekta, kurā paredzēts izgatavot jauna tipa, ar GPS navigāciju aprīkotas lodes, kas varētu sašaut pretinieku no 50 līdz pat 300 kilometriem lielā attālumā. Šādām lodēm varētu būt arī iespēja mainīt mērķa koordinātas tās lidojuma laikā, tās varētu izšaut no kuģu artilērijas ierīcēm vai nākotnē attīstāmajiem elektromagnētiskajiem dzelzceļa ieročiem. Ar jauno izgudrojumu ASV militāristi cer lielā mērā aizstāt pašreiz izmantotās, ar GPS vadītās raķetes (kā "Tomahawk"), jo lodēm varētu būt vēl lielāka precizitāte un letalitāte. Vairāk

06.08.2012 Ķīna atbalsta ĢIS kā vienu no prioritārajām attīstības jomām

 Ķīna šomēnes plāno ieviest jaunus normatīvos regulējumus, kas dos īpašas priekšrocības tieši ģeotelpiskās informācijas nozarē strādājošajiem. Piemēram, plānots, ka ĢIS industrijai tiks samazināti nodokļi, kā arī veikti citi atbalsta pasākumi. Ķīna vēlas padarīt ĢIS par vienu no savām stratēģiski prioritārajām nozarēm. Valdība plāno arvien vairāk padarīt brīvi pieejamus arī tās rīcībā esošos ģeodatus. Tiek rēķināts, ka 2020. gadā ģeotelpiskās informācijas industrija Ķīnā ģenerēs IKP 157 miljardu ASV dolāru vērtībā. Vairāk

06.08.2012 Pašvaldības uzsākušas nereģistrētu citu īpašnieku būvju ierakstīšanu Kadastra reģistrā

 Pašvaldības ir uzsākušas izmantot tām doto iespēju ierakstīt Kadastra reģistrā tās būves, kuru īpašnieki nav to izdarījuši un tādējādi pašvaldība nevar šīm būvēm aprēķināt nekustamā īpašuma nodokli. Tā jūlijā Kadastra reģistrā uz pašvaldības iesniegtās deklarācijas pamata ir ierakstītas 14 būves, ar lielāko atbildību šo jautājumu risina Jelgavas novada pašvaldība, kas jūlijā iesniegusi deklarācijas par 10 būvēm.

Sagaidāms, ka jau tuvākajā laikā arī citas pašvaldības sāks apzināt un reģistrēt savā teritorijā esošus īpašumus, par kuriem īpašnieki nemaksā nekustamā īpašuma nodokli. Piektdien notikušajā Latvijas pašvaldību izpilddirektoru sanāksmē vairums klātesošo pauda gatavību nekavējoties organizēt savas pašvaldības teritoriju apsekošanu, lai visi būvju īpašnieki būtu vienlīdzīgā situācijā un nekustamā īpašuma nodoklis tiktu iekasēts pat visām būvēm, norāda Valsts zemes dienesta ģenerāldirektora vietniece Maija Bērziņa, kura piektdien par izmaiņām būvju reģistrācijā informēja pašvaldību izpilddirektorus. Lai gan izmaiņas stājās spēkā maija sākumā un Valsts zemes dienests maija beigās un jūnijā organizēja seminārus pašvaldību darbiniekiem par šo jautājumu, līdzšinējā pašvaldību aktivitāte būvju reģistrēšanā ir vērtējama kā zema.

Kā zināms, viens no priekšnoteikumiem nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanai ir būves reģistrācija, un līdz šim pirms reģistrācijas bija jāveic pilna būves kadastrālā uzmērīšana, kas pašvaldībai prasītu ievērojamus, ar potenciāli iekasētā nodokļa apmēru nesamērojamus finansiālos resursus. Patlaban, izmantojot 2012.gada 3.maijā spēkā stājušos Ministru kabineta noteikumus Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi”, būves Kadastra reģistrā var reģistrēt uz pašvaldības iesniegtas deklarācijas pamata, turklāt līdz Valsts zemes dienests ir pieņēmis lēmumu līdz 2012.gada 30.novembrim nepiemērot samaksu par pašvaldību deklarācijās minēto būvju reģistrāciju. 

03.08.2012 Informācija par gāzesvada izpildmērījumu noformēšanu un iesniegšanu Rīgas pilsētas būvvaldē

 Rīgas pilsētas būvvalde informē, ja inženierkomunikāciju izpildmērījumu plāns ir saskaņots Valsts zemes dienestā, tad Rīgas pilsētas būvvaldē kopā ar izpildmērījuma plāna dokumentāciju nepieciešams iesniegt arī Valsts zemes dienesta saskaņojumu (elektroniski parakstītu dokumentu). Savukārt, iesniedzot gāzesvadu izpildmērījumu plānus, vienmēr nepieciešams Valsts zemes dienesta saskaņojums.

 
Sertificēta mērnieka sagatavotajos jaunizbūvēto gāzesvadu izpildmērījumu plānos par visu attēloto teritoriju, atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem, vienmēr:
- jāuzrāda zemes vienību robežas un to kadastra apzīmējumus;
- jāuzrāda zemes vienību daļu robežas un to kadastra apzīmējumus;
- izpildmērījumu plānu jāsaskaņo ar Valsts zemes dienestu.
 
Būvvaldes interneta mājas lapā www.rpbv.lv sadaļā „Pakalpojumi” pieejami paraugi izpilduzmērījumu iesniegšanai Būvvaldē. Izpildmērījumi iesniedzami klātienē Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4 vai iesūtot elektroniski uz e-pastu būvvalde@riga.lv. Pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00-18.00 iespējams saņemt konsultācijas klātienē, Rīgā, Daugavpils ielā 31. 
 
Atjaunotie paraugi mājaslapā tiks ievietoti nākošās nedēļas laikā.

01.08.2012 Dabas aizsardzības pārvaldes konkurss

 Dabas aizsardzības pārvalde izsludinājusi konkursu "Valstij, Vides un reģionālās attīstības ministrijas vārdā, piekrītošās zemes kadastrālā uzmērīšana" (DAP 2012/32). Piedāvājumus var iesniegt līdz 28. augustam, plkst. 13.00. http://www.iub.gov.lv/pvs/show/242304

Sviitra
Jaunākais citās sadaļās
Sviitra
Mērnieku laika ziņas
Arrow_left 2020. gada jūlijs Arrow_right
P O T C P S S
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
Šodiena 2020. gada 12. jūlijs

Vārda diena:

Indriķis, Ints, Namejs
Jaunākie komentāri
Sviitra
© 2008 mernieks.lv, epasts: redakcija@mernieks.lv
Visa portālā ievietotā informācija un materiāli (tai skaitā raksti,attēli,video u.c.) pieder to autoriem. Pārpublicēšana bez saskaņošanas un atsauces stingri aizliegta. Visiem portālā ievietoajiem datiem ir tikai informatīvs raksturs, un tie izmantojami tikai izziņas, izglītības un informatīviem nolūkiem. Redakcija neuzņemas saistības par iespējamo informācijas neatbilstību patiesai situācijai. Redakcija neuzņemas atbildību par portāla lietotāju ievietoto informāciju. Ievietojot komentāru, tā autors atzīst, ka piekrīt komentēšanas noteikumiem, uzņemas atbildību par tās saturu, kā arī apņemas pret redakciju neizvirīt nekādas pretenzijas par komentāru satura rediģēšanu vai dzēšanu.