Mēs esam lai Jūs informētu
Veciits_meklesana
Aktuālais jautājums
 
Ievads nozarē
Terminu vārdnīca
Par portālu
Pasūtītājiem
 
Likumdošana
Mērniecībā
Zemes ierīcībā
Kartogrāfijā
Ģeodēzijā
Mērnieku saraksts
ADTI uzturētāji
Iepirkumi
Konkursi
Rezultāti
 
Jaunumi
Latvijā
Pasaulē
Augstskolās
Mērnieku biedrībā
LKĢA
Būvniecībā
Nekustamie īpašumi
Īsumā
Pētījumi
Vēsture
Tehnoloģijas
Izklaide
 
Pakalpojumi
Mērniecības instrumenti
Dati darbam
Pārrēķinu kalkulatori
Saites
Forums Galerija Blogi Sludinājumi
Sviitra

12.07.2012 AS Latvijas Valsts Meži konkurss

 AS Latvijas Valsts Meži izsludina konkursu: "AS LVM tiesiskajā valdījumā esošo nekustamo īpašumu „Naudas kalnu mežs” zemes vienību 46800010117, 46800020121 un „Ūsiņu mežs” zemes vienības 46800010118, kas atrodas Dobeles novada Naudītes pagastā, kopējā platībā 1338.6 ha kadastrālā uzmērīšana un ārējo robežu ierīkošana". Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 23. jūlijs. 

10.07.2012 Krievija un Īrija sadarbosies kosmosa izpētē

 Krievija un Īrija noslēgušas sadarbības līgumu kosmosa izpētes jomā. Dokuments nosaka vadlīnijas abu valstu kosmosa aģentūru sadarbībai gan zinātniskajai pētniecībai, gan satelītu navigācijai, gan Zemes attālinātajai zondēšanai. Īrija līdzdarbojas Eiropas Kosmosa aģentūrā kopš 1980. gada un pēdējā laikā arvien vairāk šīs valsts uzņēmumu piedalās Eiropas kosmosa programmās, īpašu uzsvaru liekot uz tehnoloģiskajām inovācijām. Vairāk

06.07.2012 Interese par "Latvijasmernieks.lv" iegādi neesot liela

 Iespējamo pircēju interese par privatizācijā izsludināto valsts mērniecības uzņēmumu "Latvijasmernieks.lv" neesot liela, paziņojis Privatizācijas aģentūras sabiedrisko attiecību vadītājs Guntis Kārkliņš. "Uzņēmums darbojas specifiskā nozarē un ir interesants uzņēmējiem, kas jau strādā mērniecības jomā. Ņemot vērā, ka nozarē darbojas pāris nozīmīgu spēlētāju, uzņēmuma potenciālo pircēju skaits nav liels," sacīja Kārkliņš un piebilda, ka to apliecina arī tas, ka ceturtdien uzņēmuma prezentācijā piedalījās daži interesenti. Tiesa gan, daži iespējamie pircēji izrādījuši interesi arī pirms prezentācijas. Latvijas pretendentiem var nākties konkurēt ar iespējamiem pircējiem arī no Igaunijas un Lietuvas, jo arī šo valstu mērniecības organizācijas ir informētas par "Latvijasmernieks.lv" izsoli. Pati izsole paredzēta 10. augustā. 

05.07.2012 "Latvijas Valsts Ceļu" konkurss

 AS "Latvijas Valsts Ceļi" izsludinājuši konkursu "Autoceļa V101 ceļa zemes nodalījuma joslas kadastrālās uzmērīšanas, ārējo robežu ierīkošanas, atjaunošanas un sakārtošanas darbu veikšana". Piedāvājumu iesniegšana - līdz 18. jūlijam. 

04.07.2012 Brisele veic karšu atjaunošanu

 Brisele sākusi atjaunot savu digitālo karšu datubāzi UrBIS (Brussels Urban Information System), kā arī izveidot apmēram 150 ēku 3dimensionālos modeļus. Šim nolūkam Briseles pašvaldība pasūtīja kompānijai Aero-Data International veikt pilsētas aerofotografēšanu, kuras rezultātā tika iegūti stereo attēli un ortofotogrāfiju mozaīka. Vairāk

03.07.2012 "Geospatial World" jaunajā numurā - par zemes kadastru (minēta arī Latvija) (3)

 Iznācis e-žurnāla "Geospatial World" jūnija numurs. Šajā numurā galvenā tēma veltīta zemes kadastram. Žurnālā lasāma intervija ar Nīderlandes zemes dienesta vadītāju A.J. Burmanje, kura apgalvo: "Ar kadastru sākas veselīga valsts ekonomika". Šādu tēzi pētnieciskākā aspektā aplūko raksts "Dzīvojot divu ātrumu pasaulē", kurā veltīts apskats kadastra situācijai gan attīstītajā, gan "mazāk attīstītajā pasaules daļā", pie kuras pieskaitītas arī Baltijas valstis. Interesanti, ka kadastra situācija Igaunijā un (jo īpaši) Lietuvā rakstā atzīta par "modernu un progresīvu", savukārt Latvija pieskaitīta tām valstīm, kurās "zemes pārvaldība krietni atšķiras". Žurnālu var lasīt šeit

02.07.2012 Būvvaldes paraugi ģeodēzisko izpildmērījumu failu noformēšanai (3)

 Rīgas pilsētas Būvvalde publicējusi savā mājaslapā paraugus ģeodēzisko izpildmērījumu failu noformēšanai, ar tiem var iepazīties šeit

29.06.2012 FIG nodefinējusi sešas ģeotelpiski attīstītas sabiedrības pazīmes

 Starptautiskā Mērnieku Federācija publiskojusi pētījumu "Ģeotelpiski attīstīta sabiedrība" (Spatially Enabled Society). Šajā 3 gadus tapušajā ziņojumā nosauktas sešas pazīmes, kas nepieciešamas, lai varētu pastāvēt ģeotelpiski attīstīta sabiedrības: 

- juridiskais ietvars datu ieguves un apmaiņas institucionālajai struktūrai

- satelītpozicionēšanas iekārtu infrastruktūra

- telpisko datu infrastruktūra, lai veicinātu datu apmaiņu un izvairītos no datu dublēšanās

- datu integrēšanas koncepcija, lai nodrošinātu datu, kas nākuši no dažādiem avotiem, savstarpējo savietojamību

- informācija par zemes īpašumtiesībām, kā galvenais valdības, biznesa un pilsoņu attiecības regulējošais elements attiecībā uz zemes un ūdens resursiem

- vienoti principi dažādu sektoru telpisko datu pieejamībai un lietojamībai 

Precīzāk sk. angliskās definīcijas šeit

28.06.2012 Grozīti MK noteikumi par nekustamā īpašuma apgrūtinājumu klasifikāciju

 Vakar, 27. jūnijā stājušies spēkā grozījumi Ministru Kabineta noteikumos Nr. 1602 "Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju", kuros izdarītas izmaiņas klasifikācijas identifikatoros 1104, 1202, 13 un 1607, kā arī koriģēti daži citi punkti. Iepazīstieties ar jaunajiem grozījumiem un noteikumiem jaunajā redakcijā

27.06.2012 Ķīna veidos jaunu, precīzu ģeodēzisko tīklu (1)

 Ķīnas Nacionālā Mērniecības, Kartogrāfijas un Ģeoinformācijas administrācija paziņojusi par nodomu tuvāko četru gadu laikā ieguldīt 81 miljonu ASV dolāru moderna ģeodēziskā tīkla izveidē. Projektā tiks iesaistīti apmēram 3000 vietējo speciālistu, lai izveidotu trīsdimensionālu un dinamisku "ģeodēzisko" tīklu ar augstu precizitāti, kura ietvaros tiks izbūvētas 360 GPS bāzes stacijas un izveidots satelīt-ģeodēzijas kontroltīkls ar 4500 kontrolpunktiem. Pagaidām Ķīnas ģeodēziskais tīkls ir ļoti atpalicis salīdzinājumā ar attīstītajām valstīm - Ķīnas austrumu daļā ģeoīda noteikšanas tīkla precizitāte ir tikai 30 cm, bet rietumdaļā - 60 cm (piemēram, ASV šī precizitāte ir 3-4 cm). Vairāk

27.06.2012 Krievijā jauna kārtība nekustamo īpašumu informācijas izsniegšanā

 Krievijas Ekonomikas un Tirdzniecības ministrija padarījusi pieejamu Krievijas apvienoto nekustamā īpašuma datu bāzi internetā, online režīmā un līdz ar to mainījusi šīs datu bāzes informācijas izsniegšanas procedūru. Interesentiem tagad jāpiesakās ar iesniegumu personiski, pa pastu vai elektroniski, lai saņemtu piekļuvi uz gadu. Informācija tiek izsniegta par maksu, kas var mainīties nākamajā gadā. Datu bāzē ikviens var piekļūt informācijai par konkrētu zemes gabalu, ēku vai citu nekustamo īpašumu, iekļaujot īpašuma aprakstu un informāciju par tiesiskām pretenzijām uz īpašumu, taču nav pieejama informācija ar personiskiem un komerciāliem datiem, tiesību un darījumu vēsturi. Vairāk

26.06.2012 Cēsu novada pašvaldības konkurss

 Cēsu novada pašvaldība izsludinājusi konkursu par pašvaldības zemju uzmērīšanu Cēsu novadā, Vaives pagastā (VPP 2012/1). Piedāvājumi jāiesniedz līdz 6. jūlijam. 

25.06.2012 RTU informācija par studiju iespējām universitātē

 Atlikusi viena nedēļa līdz jūlijam, kad sāksies pieteikšanās studijām augstskolās nākamajam – 2012./2013. studiju gadam pamatstudiju un augstākā līmeņu studiju programmās. Salīdzinot ar pagājušo gadu, šovasar ir palielināts budžeta vietu skaits pamatstudiju programmās. Reflektantiem Rīgas Tehniskā universitātē (RTU) būs pieejamas 2153 budžeta vietas, kas ir lielākais budžeta vietu skaits Latvijas augstākās izglītības iestāžu vidū. Tas attiecināms arī uz Ģeomātikas studiju programmu, kur salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, par 1/3 palielināts studiju vietu skaits – 22 budžeta vietas bakalaura (pamatstudiju) līmenī un 15 budžeta vietas profesionālā maģistra programmā.
 
Ģeomātika ir zinātņu nozare, kas apvieno ģeodēzijas, kartogrāfijas, ģeoinformācijas un zemes pārvaldības teorētiskos un praktiskos virzienus. Ģeomātikas studiju programma tiek apgūta RTU Būvniecības fakultātē. Tas ļauj apgūt arī daļu no būvniecības pamatpriekšmetiem un droši darboties gan ceļu, gan būvniecības nozarē. Studiju laikā ir iespēja zināšanas papildināt arī Spānijā, Vācijā, Austrijā Somijā u.c. valstu augstskolās. Šobrīd norit sarunas par sadarbību ar Viļņas Tehnisko universitāti Lietuvā par iespēju studijas apgūt abās augstskolās. Zinošiem un strādāt gribošiem studentiem ir iespēja apvienot studijas ar darbu nozares uzņēmumos, kas tuvinās teorijas pielietojumu praksē.
 
Studēt gribētāji varēs pieteikties elektroniski, aizpildot pieteikumu vienotā Latvijas universitāšu portālā www.latvija.lv/studijas no 2. jūlija līdz 17. jūlijam pl. 16.00. To varēs izdarīt pats interesents vai arī cita persona. Pēc pieteikuma iesniegšanas elektroniski jebkurā no norādītajiem augstskolu uzņemšanas punktiem, būs jāapstiprina pieteikums, uzrādot prasītos dokumentus. Apstiprinājumu elektroniskam pieteikumam, vai pieteikties klātienē RTU uzņemšanas punktā, varēs no 10. līdz 17. jūlijam, Uzņemšanas komisijā, Kaļķu ielā 1, Rīgā, Kaļķu ielā 1–121. telpā (no pirmdienas līdz ceturtdienai  plkst.: 9–12, plkst. 13–17; piektdienās plkst. 9–12, plkst. 13–15; tālrunis 67089319, e-pasts: uznemsana@rtu.lv, atbildīgais sekretārs Dr.sc.ing. Ivars Odītis).

Dokumentu iesniegšana augstākā līmeņa Ģeomātikas studiju programmā (profesionālais maģistrs dienas vai neklātienes studijās) notiks RTU Būvniecības fakultāte (BF) Āzenes ielā 16–257, tālr. 26313321.

Sīkāk skatīt bakalaura un maģistra līmeņu studiju programmas klātienes un neklātienes studijām RTU.

Pamatstudiju programmas, kurās RTU uzņem 2012./2013. studiju gadā.

Augstākā līmeņa studiju programmas, kurās RTU uzņem 2012./2013. studiju gadā.

Laipni gaidīti Ģeomātikas katedrā!

RTU Ģeomātikas katedras doc. Mārtiņš Reiniks

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.06.2012 ASV valdības aģentūra pārtrauc līgumu ar GeoEye

 ASV Nacionālā Ģeotelpiskās Izlūkošanas aģentūra nolēmusi pārtraukt Enhanced View kontraktu ar vienu no tās digitālo satelītattēlu piegādātājiem, kompāniju GeoEye. Aģentūra, kura piedzīvo ievērojamus budžeta samazinājumus, gan piedāvājusi turpināt sadarbību ar GeoEye ar citiem finansiālajiem un termiņu nosacījumiem. Tajā pašā laikā aģentūra plānot turpināt Enhanced View līgumu ar GeoEye galveno konkurentu, kompāniju DigitalGlobe. Interesanti, ka maijā GeoEye piedāvāja pārpirkt DigitalGlobe par 792 miljoniem dolāru, taču DigitalGlobe attiecās, pamatojot, ka spēs piedāvāt ASV valdībai izdevīgāku kontraktu par Enhanced View pakalpojumiem. Vairāk

22.06.2012 Dabas aizsardzības pārvaldes konkurss (1)

 Dabas aizsardzības pārvalde izsludina konkursu "Valstij, Vides un reģionālās attīstības ministrijas personā, piekrītošās zemes instrumentāla uzmērīšana un reģistrācija zemes grāmatā Ķemeru nacionālajā parkā". Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 5. jūlijs. 

21.06.2012 Salaspils domes konkurss

 Salaspils novada dome izsludinājusi konkursu "Kadastrālās uzmērīšanas darbu izpilde un zemes ierīcības projektu izgatavošana pašvaldībai piekrītošiem zemes gabaliem". Pretendentiem piedāvājumi jāiesniedz līdz 3. jūlijam. 

20.06.2012 Stambulā notiks konference INSPIRE 2012

 23. jūnijā, Stambulā sāksies INSPIRE 2012 konference, kas solās būt lielākais līdz šim notikušais pasākums, kas saistīts ar INSPIRE direktīvām. Konference norisināsies līdz 27. jūnijam, kopumā tajā uzstāsies vairāk nekā 200 speciālistu, notiks 20 semināru 48 paralēlās sesijās. Šāgada konferences temats: "Dalīšanās ar vides informāciju un inovācijām". Vairāk informācijas 

20.06.2012 FIG piedāvā finansējumu pētījumiem ģeomātikas jomā

 Starptautiskā Mērnieku Federācija (FIG) izsludinājusi pieteikšanos uz finansējumu akadēmiskiem pētījumiem mērniecības/ģeomātikas jomās. FIG piedāvā grantus mācībspēkiem līdz pat 20 000 eiro apmērā, taču pieteikumu iesniedzējiem jāatbilst vairākām prasībām - jābūt jau publicētiem vismaz diviem zinātniskiem rakstiem starptautiski atzītos zinātnes žurnālos, kā arī jābūt pieredzei, pasniedzot vismaz maģistra līmeņa studijas. Finansējums paredzēts pasniedzējiem no valstīm, kas Pasaules Bankas vērtējumā ietilpst zema, zemi vidēja vai augsti vidēja ienākumu līmeņa valstīm. Vairāk

19.06.2012 "Geospatial World" jaunajā numurā - par ĢIS lomu transporta sistēmās

 Iznācis jaunais e-žurnāla "Geospatial World" numurs. Tajā galvenā tēma - transports. Apskatīta ģeotelpiskās informācijas tehnoloģiju loma apjomos aizvien pieaugošo gan jūras, gan gaisa, gan dzelzceļu transporta organizēšanā. Atsevišķi raksti veltīti Singapūras un Taipejas pieredzei, ieviešot ĢIS sistēmas pilsētas publiskajā transportā, Brisbenai, kur ĢIS tiek izmantots publikas informēšanā par ceļu tīkliem un plūdu draudiem, Indijas dzelzceļu ĢIS attīstībai utt. Žurnālu var lasīt šeit.

19.06.2012 Jānis Klētnieks viesosies Latvijas Radio 1 raidījumā "Zināmais Nezināmajā"

 Latvijas Radio raidījumā "Zināmais Nezināmajā" otrdien, 19. jūnijā, plkst. 14.00 - 15.00 viesosies Latvijas Zinātņu akadēmijas goda doktors Jānis Klētnieks. J. Klētnieks raidījumā runās par savu nesen iznākušo grāmatu "Svētie Noslēpumi", kas stāsta par antīko civilizāciju noslēpumiem. Raidījumu pēc tam iespējams noklausīties arī Latvijas Radio mājaslapas arhīvā.

Sviitra
Jaunākais citās sadaļās
Sviitra
Mērnieku laika ziņas
Sviitra_b
Arrow_left 2019. gada oktobris Arrow_right
P O T C P S S
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
Šodiena 2019. gada 23. oktobris

Vārda diena:

Daina, Dainida, Dainis
Jaunākie komentāri
Sviitra
© 2008 mernieks.lv, epasts: redakcija@mernieks.lv
Visa portālā ievietotā informācija un materiāli (tai skaitā raksti,attēli,video u.c.) pieder to autoriem. Pārpublicēšana bez saskaņošanas un atsauces stingri aizliegta. Visiem portālā ievietoajiem datiem ir tikai informatīvs raksturs, un tie izmantojami tikai izziņas, izglītības un informatīviem nolūkiem. Redakcija neuzņemas saistības par iespējamo informācijas neatbilstību patiesai situācijai. Redakcija neuzņemas atbildību par portāla lietotāju ievietoto informāciju. Ievietojot komentāru, tā autors atzīst, ka piekrīt komentēšanas noteikumiem, uzņemas atbildību par tās saturu, kā arī apņemas pret redakciju neizvirīt nekādas pretenzijas par komentāru satura rediģēšanu vai dzēšanu.