Mēs esam lai Jūs informētu
Veciits_meklesana
Aktuālais jautājums
 
Ievads nozarē
Terminu vārdnīca
Par portālu
Pasūtītājiem
 
Likumdošana
Mērniecībā
Zemes ierīcībā
Kartogrāfijā
Ģeodēzijā
Mērnieku saraksts
ADTI uzturētāji
Iepirkumi
Konkursi
Rezultāti
 
Jaunumi
Latvijā
Pasaulē
Augstskolās
Mērnieku biedrībā
LKĢA
Būvniecībā
Nekustamie īpašumi
Īsumā
Pētījumi
Vēsture
Tehnoloģijas
Izklaide
 
Pakalpojumi
Mērniecības instrumenti
Dati darbam
Pārrēķinu kalkulatori
Saites
Forums Galerija Blogi Sludinājumi
Sviitra

09.10.2012 Autoceļa V101 uzmērīšanas konkursā uzvar SIA "Latvijasmernieks.lv" (3)

 "Latvijas Valsts Ceļu" konkursā "Autoceļa V101 ceļa zemes nodalījuma joslas kadastrālās uzmērīšanas, ārējo robežu ierīkošanas, atjaunošanas un sakārtošanas darbu veikšana" uzvarējusi SIA "Latvijasmernieks.lv" ar piedāvāto līgumcenu 4 725,45 Ls. 

09.10.2012 RTU šonedēļ aicina uz bezmaksas semināriem (3)

 Rīgas Tehniskā universitāte, sadarbībā ar Karlsrūes (Vācija) universitāti, organizē bezmaksas seminārus "Teorija un prakse aktuālās ģeomātikas šķērsgriezumā („TPŠ-ģeomātika“), uz kuriem aicina visus interesentus. 10. oktobrī notiks pirmais seminārs "Ievads ģeo-informācijas datu bāzēs", bet 12. oktobrī - "Demonstrācijas un praktisku uzdevumu risināšana ar atvērtā koda programmām PostgeSQL, PostGIS un Quantum GIS". Semināru norises vieta: Rīgā, RTU Būvniecības fakultātē, Āzenes ielā 16, 340. auditorijā. Sīkāku informāciju skatiet semināra programmā.

 

08.10.2012 Jaunauces mežā mērīs Metrum (11)

Latvijas Valsts Mežu konkursā "AS LVM tiesiskajā valdījumā esošā nekustamā īpašuma "Valsts mežs Jaunauce" zemes vienības 8456 004 0135, kas atrodas Saldus novada Jaunauces pagastā, kopējā platībā 685.6 ha kadastrālā uzmērīšana un ārējo robežu ierīkošana" uzvarējusi SIA Metrum ar piedāvāto līgumsummu 6140 Ls.  

08.10.2012 Ūsiņu un Naudas kalnu mežus uzmērīs "Latvijasmernieks.lv" (1)

 Latvijas Valsts Meži konkursā "AS LVM tiesiskajā valdījumā esošo nekustamo īpašumu „Naudas kalnu mežs” zemes vienību 46800010117, 46800020121 un „Ūsiņu mežs” zemes vienības 46800010118, kas atrodas Dobeles novada Naudītes pagastā, kopējā platībā 1338.6 ha kadastrālā uzmērīšana un ārējo robežu ierīkošana" uzvarējusi SIA "Latvijasmernieks.lv" ar piedāvāto līgumcenu 15 126,18 Ls. 

05.10.2012 Rīgas ģeodēziskā tīkla apsekošanas konkurss

 Rīgas domes pilsētas attīstības departaments izsludinājis konkursu par Rīgas vietējā ģeodēziskā tīkla punktu apsekošanu. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 15. oktobris. 

04.10.2012 Latvijas Valsts Ceļu konkursā uzvar "ABC Construction"

 Latvijas Valsts Ceļu konkursā par zemes kadastrālās uzmērīšanas un robežu ierīkošanas darbu veikšanu nekustamiem īpašumiem, kas saistīti ar valsts autoceļu rekonstrukcijas darbiem, uzvarējusi SIA "ABC Construction" ar piedāvāto līgumcenu 16 021,00 LVL. 

04.10.2012 Nacionālā Botāniskā dārza konkurss

 Nacionālais Botāniskais dārzs izsludinājis konkursu par tā teritorijas topogrāfisko uzmērīšanu un plāna izveidi. Pretendentiem savus piedāvājumus konkursā jāiesniedz līdz 16. oktobrim. 

03.10.2012 Notiks LLU Zemes ierīcības specialitātes 65 gadu salidojums (1)

Latvijas Lauksaimniecības universitātē, Lauku inženieru fakultātē (Jelgavā, Akadēmijas ielā 19), 16. novembrī notiks Zemes ierīcības specialitātes 65 gadu salidojums.Svētku ietvaros, Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā, Akadēmijas ielā 10, plkst. 12.00 notiks izstādes “Jelgava – astronomiski ģeodēziskās uzmērīšanas aizsācēja Baltijā” atklāšana un J.Klētnieka grāmatas “Jelgavas zinātniekam prof. Dr. Magnusam Paukeram - 225” atvēršana. Plkst. 15:00 Lauku inženieru fakultātes zālē sāksies salidojuma svinīgā pasākuma daļa un plkst. 19:00 sāksies balle LLU Ekonomikas fakultātē (Svētes ielā 18).

Dalības maksa līdz 9.novembrim - 10 Ls, salidojuma dienā - 15 Ls. Papildus informācija pa tālr. 63024618; 63026152 vai Zemes ierīcības un ģeodēzijas katedras mājas lapā:http://www2.llu.lv/homepg/lif/
 

 

02.10.2012 Komersanti un lauksaimnieki izmantos GPS sistēmas saimnieciskās darbības uzskaitē

Valdība šodien apstiprināja Finanšu ministrijas sagatavotās prasības komersantu un zemnieku saimniecību maršruta kontroles sistēmām (GPS). Noteikumi nosaka, kādus datus fiksē un ieraksta maršruta kontroles sistēmas, lai komersants vai zemnieku saimniecība, veicot savas saimnieciskās darbības uzskaiti, saņemtu atbrīvojumu no uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa maksāšanas. Šī prasība attiecas tikai uz tiem komersantiem un zemnieku saimniecībām, kas savus vieglos transportlīdzekļus ir deklarējuši Ceļu satiksmes drošības direkcijā kā tikai un vienīgi saimnieciskās darbības veikšanai izmantojamu transportlīdzekli.

Noteikumi paredz, ka tikai GPS sistēmu tirgotāji vai maršruta kontroles sistēmu nodrošinātāji drīkst uzstādīt, labot vai nomainīt maršruta kontroles sistēmas. Savukārt, lai uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa vajadzībām izmantotu kvalitatīvas maršruta kontroles sistēmas, kas nodrošinātu maksimāli precīzu datu fiksēšanu, noteikumi nosaka, kādās valstīs ražotās sistēmas ir atļauts uzstādīt transportlīdzekļiem.

Lai nepieļautu iespēju manipulēt ar maršruta kontroles sistēmas datiem, tirgotājiem vai sistēmu nodrošinātājiem darba pieņemšanas-nodošanas aktā būs jāfiksē maršruta kontroles sistēmas sērijas numurs un ražotājs, kā arī konkrētais transportlīdzeklis, kurā tā uzstādīta. Valsts ieņēmumu dienesta datu salīdzināšanas vajadzībām komersants vai zemnieku saimniecība varēs izmantot tikai Latvijas Republikā reģistrētu pakalpojumu sniedzēju sniegtos pakalpojumus, kas nodrošina maršruta kontroles sistēmu darbību.

Noteikumi nosaka arī to, cik ilgā laikā komersantam un zemnieku saimniecībai jāvēršas pie GPS sistēmu tirgotāja vai darbības nodrošinātāja pēc tehniskas palīdzības maršruta kontroles sistēmas darbības problēmu gadījumā. Tāpat tirgotājam vai sistēmu darbības nodrošinātājam arī būs jāizsniedz komersantam un zemnieku saimniecībai apliecinājums par laiku, kad maršruta kontroles sistēmas bojājumu gadījumā sniegta tehniska palīdzība.

Lai nodrošinātu nepārtrauktu datu ieguvi, GPS sistēmai būs jābūt pastāvīgi pieslēgtai pie transportlīdzekļa nepārtraukta barošanas sprieguma, un gadījumos, kad nebūs iespējams nodrošināt nepārtrauktu barošanas spriegumu, komersantam vai zemnieku saimniecībai aktā šie iemesli būs jāpaskaidro. Komersantam un zemnieku saimniecībai būs arī jāveic brauciena maršruta datu uzskaite par laiku, kad maršruta kontroles sistēma nedarbojas vai darbojas kļūdaini.

Oriģinālziņa

02.10.2012 Indija nogādājusi kosmosā savu smagāko komunikāciju satelītu

Indija svētdien no kosmodroma Franču Gviānā veiksmīgi palaidusi kosmosā savu smagāko un advancētāko līdz šim komunikāciju satelītu GSAT-10. Satelīta svars sasniedz 3400 kilogramus, bet paredzamais dzīves ilgums ir 15 gadi. Satelīts sāks pilnībā darboties novembrī un tas sniegs atbalstu Indijas telekomunikāciju sistēmām un radio navigācijas servisiem. Vairāk

01.10.2012 LR1 "Krustpunktā" VZD speciāliste Daina Ūdre

 Pirmdien, no plkst. 12.30 līdz 13.00 Latvijas radio 1 programmā "Krustpunktā" viesojās Valsts Zemes dienesta speciāliste Daina Ūdre, informējot par nekustamā īpašuma objektu reģistrēšanu valsts kadastra informācijas sistēmā, iespējām dzēst palīgēkas bez maksas, precizēt kadastrālo vērtību un citiem jautājumiem. Interviju iespējams noklausīties šeit

28.09.2012 Oktobrī gaidāmie lielākie ĢIS sarīkojumi pasaulē

 Viens no gada lielākajiem notikumiem ģeotelpiskās informācijas industrijas pasaulē sāksies pavisam drīz - no 9. līdz 11. oktobrim Vācijas pilsētā Hannoverē norisināsies ikgadējais InterGeo forums. Vienlaicīgi ar to, no 8. līdz 11. oktobrim Orlando, ASV, norisināsies simpozijs GEOINT 2012. Savukārt oktobra otrā pusē divi lieli ģeotelpiskās informācijas sarīkojumi notiks Āzijas pusē - no 16. līdz 20. datumam Vjetnamas galvaspilsētā Ho Ši Minā notiks konference GIS-Ideas 2012, savukārt no 25. līdz 26. oktobrim Šenžeņā, Ķīņa, norisināsies 3. Starptautiskās Mērnieku federācijas seminārs, kurā tiks spriests par 3dimensionālajiem kadastriem.

28.09.2012 Pakistāna vēlas izmantot Beidou servisu

 Pakistāna plāno izmantot Ķīnas Beidou GNSS pakalpojumus, ticis paziņots pēc sadarbībā ar Ķīnu organizētā simpozija "Globālā satelītu navigācijas sistēma un tās aplikācijas". Pakistānā vienu no lielākajiem pieprasījumiem pēc efektīvas mērniecības rada minerālresursu industrija, atzinis Pakistānas atbildīgās izpētes komisijas pārstāvis Ahmeds Bilals. Viņš arī pateicies Ķīnai par to, ka tā izvēlējusies Pakistānu par pirmo ārzemju valsti, kur demonstrēt Beidou iespējas. Vairāk

27.09.2012 Austrālija digitalizēs visas ēkas

 Austrālija plāno digitalizēt visu ēku un reljefa informāciju Austrālijas un Jaunzēlandes teritorijā, realizējot programmu VANZI (Virtual Australia and New Zealand initiative). Tās ietvaros katram īpašumam tiks izveidots gan ēku modelis, gan apkārtnei atbilstošais reljefa modelis. Projekta realizētāji apgalvo, ka tehnoloģija šādam projektam būtu mazākā problēma, galvenais izaicinājums esot izveidot juridisko ietvaru šādam, jaunam virtuālā īpašuma konceptam. Lasīt vairāk

26.09.2012 Izsludināts konkurss uz LĢIA direktora amatu

 LR Aizsardzības ministrija izsludina atklātu konkursu uz vakanto ierēdņa amatu - Valsts aģentūras "Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra" direktors

 
Galvenie pienākumi:
 
- vadīt, koordinēt un kontrolēt valsts aģentūras "Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra" darbību
 
- realizēt valsts politikas īstenošanu ģeodēzijas, kartogrāfijas un ģeotelpiskās informācijas jomā
 
Prasības pretendentiem:
 
- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām
 
- atbilstība likumam "Par valsts noslēpumu" 9.panta prasībām
 
- darbības sfērai atbilstoša augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (vēlams inženierzinātnēs)
 
- vismaz trīs gadu pieredze vadošā amatā iestādē vai uzņēmumā (prasme plānot, vadīt un organizēt kolektīva (virs 150 darbiniekiem) darbu)
 
- darba pieredze ģeodēzijā, kartogrāfijā, ģeotelpiskās informācijas jomā
 
- zināšanas par ģeodēzijas, kartogrāfijas un ģeotelpiskās informācijas politikas jautājumiem
 
- labas angļu valodas zināšanas (pretendentiem būs jākārto angļu valodas tests)
 
Pretendentiem jāiesniedz savs redzējums par valsts aģentūras "Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra" darbības prioritātēm un attīstības vīziju (ne vairāk par 1 A4 formāta lapu, fonts - 12).
 
Pieteikuma dokumenti - pretendenta redzējums par valsts aģentūras darbības prioritātēm un attīstības vīziju, motivācijas vēstule, CV, augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopija, konkursa pretendenta pieteikums un aptaujas lapa - 20 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" jāiesniedz vai jānosūta LR Aizsardzības ministrijas Personāla attīstības departamenta Personāla nodaļai K.Valdemāra ielā 10/12, Rīgā, LV-1473, fakss 67210412, e-pasts inese.lozda@mod.gov.lv. Konkursa pretendenta pieteikuma un aptaujas lapas veidlapas pieejamas ministrijas mājas lapā www.mod.gov.lv sadaļā "Vakances". Tālrunis uzziņām 67335268, 67335200.

25.09.2012 Trešdien naktī būs pārtraukums Valsts zemes dienesta informācijas sistēmu darbībā

Valsts Zemes dienests informē, ka trešdien, 26.septembrī, pēc pulksten 17iem, plānoti Valsts zemes dienesta informācijas tehnoloģiju infrastruktūras uzlabošanas darbi, kas varētu ilgt līdz 27.septembra rītam. Līdz ar to šajā laikā nebūs pieejamas Valsts zemes dienesta informācijas sistēmas, mājas lapas www.vzd.gov.lv, www.kadastralavertiba.lv un pakalpojumu sniegšanas portāls www.kadastrs.lv. VZD atvainojas par sagādātajām neērtībām.

25.09.2012 Notikusi ANO ģeogrāfisko nosaukumu konference

 Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra informē, ka šā gada 30.08. – 10.09. Ņujorkā notika Apvienoto Nāciju Organizācijas 10. Ģeogrāfisko nosaukumu standartizācijas konference (UNCSGN) un ANO Ģeogrāfisko nosaukumu ekspertu grupas (UNGEGN) 27. sesija.

Konferencē un sesijā piedalījās gandrīz 300 pārstāvju no ANO dalībvalstīm, kā arī novērotāji no ANO, ICA, ICOS, ICANN, IHO, Varšavas Universitātes, Google Earth, u.c.
 
Par ļoti aktuālu tika atzīta vietvārdu datubāzu un katalogu datu pilnīgošana, ietverot arī neoficiālos nosaukumus, kultūrvēsturisku u.c. papildu informāciju – lai tie kļūtu konkurētspējīgāki, noderīgi plašākam lietotāju lokam. Arvien nepieciešamāka kļūst arī datu un objektu klasifikāciju savietojamība starp dažādu valstu vietvārdu informācijas sistēmām.
 
Jauna tēma bija t.s. crowd sourcing izmantošana – brīvprātīgo interesentu iesaistīšana vietvārdu un citu ģeotelpisko datu aktualizācijā un koriģēšanā. 
 
Ziemeļāfrikas arābu valstis analizēja izmaiņas vietvārdos, ko izraisījis „arābu pavasaris”.
 
Bija vērojams, ka ģeogrāfisko nosaukumu eksperti arvien vairāk pievēršas vietvārdu kā kultūrvēsturiskas vērtības apzināšanai un saglabāšanai. Visaktīvāk šai jomā darbojas Kanāda, Austrālijā, Norvēģija.
 
Vairāk par konferenci LĢIA lapā

21.09.2012 Rosina pagarināt termiņu īpašuma tiesību atjaunošanai uz zemes reformas pabeigšanai paredzēto zemi

 Īpašuma tiesības uz zemes reformas pabeigšanai paredzētajām zemēm varētu atjaunot par gadu ilgāk, nekā paredzēts šobrīd. Valdības šonedēļ atbalstītie grozījumi likumā „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” nosaka, ka Centrālā zemes komisija atzinumus par īpašuma tiesību atjaunošanu uz zemes reformas pabeigšanai paredzēto zemi varēs pieņemt līdz pat 2013.gada 30.decembrim (šobrīd spēkā esošais termiņš ir 2012. gada 30. decembris). Pagaidām īpašuma tiesības uz zemes reformas pabeigšanai paredzētajām zemēm vēl nav paguvušas atjaunot 194 personas.

Tāpat grozījumi ierosina pagarināt arī termiņu, līdz kuram pašvaldībām jāpieņem lēmumi par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu tām personām, kuras nav noslēgušas zemes izpirkuma līgumu ar Hipotēku banku līdz 2011.gada 30.decembrim. Šobrīd spēkā esošais regulējums paredz, ka pašvaldībām šie lēmumi jāpieņem jau līdz šāgada 30. septembrim, taču saskaņā ar plānotajiem grozījumiem, arī šis termiņš tiks pārcelts par vienu gadu – uz 2013. gada 30. septembri. Personas, kuras vēl nebija noslēgušas zemes izpirkuma līgumus līdz 2011.gada 30.decembrim, ir diezgan daudz – 4827 (savukārt šādus līgumus ir noslēgušas 174 200 personas).

 

20.09.2012 LLU notiks salidojums zemes ierīcības specialitātes jubilejā

 Latvijas Lauksaimniecības universitātes Zemes ierīcības un ģeodēzijas katedra š.g. 16. novembrī rīkos Zemes ierīcības specialitātes salidojumu par godu specialitātes 65 gadu jubilejai.

19.09.2012 Jaunā kadastrālās vērtēšanas koncepcija paredz pilnveidot datu ieguvi

Valsts zemes dienests ir uzsācis darbu pie Ministru kabineta šonedēļ pieņemtās „Kadastrālās vērtēšanas sistēmas pilnveidošanas un kadastra datu aktualitātes nodrošināšanas koncepcijas” ieviešanas, izstrādājot tās realizācijai nepieciešamos normatīvos aktus, tuvākajā laikā tiks veikti arī pētījumi par vērtēšanas modeļu pilnveidošanu, lai ar racionālu līdzekļu izlietojumu panāktu pamatotas un sabiedrībai izprotamas īpašumu kadastrālās vērtības.
 
Koncepcijā paredzēts, ka, sākot ar 2015.gadu, ikvienam būvju īpašniekiem būs iespēja iesniegt būves deklarāciju, norādot īpašumā veiktās izmaiņas, vai paziņot e-pakalpojuma vai papīra dokumenta veidā, ka viņam atsūtītie dati, kas reģistrēti Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā, ir aktuāli. Tas kalpos kā papildus informācijas iegūšanas kanāls – patlaban būves datus kadastrālās vērtēšanas vajadzībām Valsts zemes dienests iegūst, būves kadastrāli uzmērot. Tādējādi aktuāli dati tiks iegūti par visām, ne tikai jaunuzceltām ēkām. 
 
Koncepcija paredz atslogot pašvaldības no lēmumu pieņemšanas par zemes izmantošanas mērķi - turpmāk zemes izmantošana tiks noteikta automātiski pēc Valsts zemes dienesta un citās informācijas sistēmās reģistrētiem datiem, katrai zemes vienībai fiksējot teritorijas plānojumā (detālplānojumā) noteikto atļauto izmantošanu, pieļaujamo apbūves intensitāti un blīvumu. Šāds risinājums izvēlēts arī tāpēc, ka lēmumu pieņemšanas prakse dažādās pašvaldībās atšķiras, līdz ar to kadastrālās vērtības var nebūt atbilstošas tirgus situācijai. 
 
Komerciālo un ražošanas objektu vērtēšanā koncepcija paredz uzkrāt nomas tirgus datus, veidojot šo objektu nomas maksu monitoringa sistēmu sadarbībā ar profesionāļiem - nekustamā īpašuma vērtētājiem, tirgotājiem un pārvaldniekiem. Tas nepieciešams, jo darījumi ar komercobjektiem notiek samērā reti un tas ne vienmēr sniedz objektīvu priekšstatu par tendencēm šajā tirgū.
 
Paredzams, ka 2013.gadam apstiprinātās kadastrālās vērtības paliks spēkā arī 2014.gadā, jo koncepcija paredz bāzes vērtību maiņu ik pēc diviem gadiem. Tas ļaus gan valstij un pašvaldībām, gan arī iedzīvotājiem un uzņēmējiem prognozēt nodokļu apjomu un daudz plašāk skaidrot plānotās izmaiņas, tādējādi veicinot sabiedrības izpratni par kadastrālās vērtības aprēķināšanu. 
 
Savukārt 2013.gada laikā Valsts zemes dienests paredzējis strādāt pie vērtēšanas modeļu pilnveidošanas, pakāpeniski pārejot uz vienota īpašuma (zeme un būves) vērtēšanu un ieviešot citus koncepcijā paredzētās izmaiņas kadastrālajā vērtēšanā.
Kā zināms, kadastrālā vērtēšana ir nepieciešama, lai aprēķinātu zemes un būvju kadastrālo vērtību. Tā tiek aprēķināta automatizēti informācijas sistēmās pēc starptautiski atzītiem, vienotiem un valdības apstiprinātiem kritērijiem visā valstī, ņemot vērā īpašuma atrašanās vietu, reģistrētos datus par īpašuma kvalitatīvo stāvokli, izmantošanas veidu, platību, apgrūtinājumiem un citiem kritērijiem. Kadastrālo vērtību aprēķina Valsts zemes dienests automatizēti ikvienam īpašumam, pamatojoties uz Kadastra informācijas sistēmā fiksētajām ziņām. 
 
Sviitra
Jaunākais citās sadaļās
Sviitra
Mērnieku laika ziņas
Arrow_left 2020. gada jūlijs Arrow_right
P O T C P S S
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
Šodiena 2020. gada 12. jūlijs

Vārda diena:

Indriķis, Ints, Namejs
Jaunākie komentāri
Sviitra
© 2008 mernieks.lv, epasts: redakcija@mernieks.lv
Visa portālā ievietotā informācija un materiāli (tai skaitā raksti,attēli,video u.c.) pieder to autoriem. Pārpublicēšana bez saskaņošanas un atsauces stingri aizliegta. Visiem portālā ievietoajiem datiem ir tikai informatīvs raksturs, un tie izmantojami tikai izziņas, izglītības un informatīviem nolūkiem. Redakcija neuzņemas saistības par iespējamo informācijas neatbilstību patiesai situācijai. Redakcija neuzņemas atbildību par portāla lietotāju ievietoto informāciju. Ievietojot komentāru, tā autors atzīst, ka piekrīt komentēšanas noteikumiem, uzņemas atbildību par tās saturu, kā arī apņemas pret redakciju neizvirīt nekādas pretenzijas par komentāru satura rediģēšanu vai dzēšanu.