Mēs esam lai Jūs informētu
Veciits_meklesana
Aktuālais jautājums
 
Ievads nozarē
Terminu vārdnīca
Par portālu
Pasūtītājiem
 
Likumdošana
Mērniecībā
Zemes ierīcībā
Kartogrāfijā
Ģeodēzijā
Mērnieku saraksts
ADTI uzturētāji
Iepirkumi
Konkursi
Rezultāti
 
Jaunumi
Latvijā
Pasaulē
Augstskolās
Mērnieku biedrībā
LKĢA
Būvniecībā
Nekustamie īpašumi
Īsumā
Pētījumi
Vēsture
Tehnoloģijas
Izklaide
 
Pakalpojumi
Mērniecības instrumenti
Dati darbam
Pārrēķinu kalkulatori
Saites
Forums Galerija Blogi Sludinājumi
Sviitra

14.11.2012 Notiks LĢIA seminārs Rīgas plānošanas reģiona pašvaldībām

LĢIA sadarbībā ar Rīgas plānošanas reģionu š.g. 27.novembrī organizē semināru Rīgas plānošanas reģiona pašvaldību darbiniekiem „Ar vietējo ģeodēzisko tīklu saistīto jautājumu skaidrojumi un pāreja uz jaunu augstuma sistēmu”. Seminārs notiks Ropažu novada pašvaldības Kultūras un izglītības centrā, Sporta iela 2/k.2, Ropaži, Ropažu novads. Organizatori aicina deleģēt speciālistus, kas pašvaldībā atbildīgi par vietējiem ģeodēziskajiem tīkliem. Dalību seminārā lūdz apstiprināt līdz š.g. 22. novembrim uz e-pastu armands.puzulis@rpr.gov.lv. 

13.11.2012 Preiļos notiks LĢIA seminārs pašvaldību darbiniekiem (2)

 2012.gada 21.novembrī, Preiļos, Raiņa bulvārī 19 (Preiļu novada domes ēkā) notiks LĢIA pašvaldību darbiniekiem paredzēts seminārs "Ar vietējo ģeodēzisko tīklu saistīto jautājumu skaidrojumi un pāreja uz jaunu augstuma sistēmu”. Reģistrācija semināram no plkst 10.00 līdz 10.30. Pieteikšanās uz semināru, nosūtot vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju uz e-pastu brigita.helfrica@lgia.gov.lv līdz 2012.gada 20.novembra plkst.10.00.

13.11.2012 LU zinātnes kafejnīcā notiks diskusija par ģeomātiku

 Ceturtdien, 15. novembrī, plkst. 18:00 Latvijas Universitātes (LU) kafejnīcā tiek organizēts "Zinātnes kafejnīcas" pasākums. Šoreiz tas būs veltīts tēmai „Ģeomātika šodien un rīt”. Saruna būs par pašreizējo nozares stāvokli, perspektīvām, speciālistu sagatavošanu, kā arī par Latvijas kartēm un telpiskajiem datiem. Aicināti visi interesenti. 

Pasākumā piedalīsies eksperti no dažādām augstskolām. LU Ģeodēzijas un ģeoinformātikas institūta direktors Jānis Balodis stāstīs, kāds ir kosmisko tehnoloģiju devums precīziem telpiskiem datiem. Harijs Baranovs, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras direktora vietnieks ģeoinformācijas jautājumos, runās par tēmu: „Ģeotelpiskā informācija – no teorijas līdz praktiskai izmantošanai”. Anda Jankava, Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) Lauku inženieru fakultātes Zemes ierīcības un ģeodēzijas katedras vadītāja, skaidros, kas ir izglītība ģeomātikā un dalīsies pieredzē par studijām ģeodēzijā un zemes pārvaldībā LLU. Aivara Markota, LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes Ģeomorfoloģijas un ģeomātikas katedras docenta, tēma būs: „No karšu lasīšanas mākas līdz karšu zīmēšanas mākslai un karšu analīzei – studiju procesa ceļš”. Savukārt Jānis Kaminskis, Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Būvniecības fakultātes dekāna vietnieks zinātniskajā darbā un RTU Ģeomātikas katedras vadītājs, stāstīs par to, kā ģeomātika var dot labumu valsts attīstībā.
 
Zinātnes kafejnīcu vadīs molekulārbiologs un SIA GenEra direktors Juris Šteinbergs.
 
Vēl pirms „Zinātnes kafejnīcas” pasākuma, 13. novembrī, ieskatu ģeomātikas tēmās sniegs Radio NABA raidījums „Zinātnes vārdā”, kurā šoreiz piedalīsies Harijs Baranovs un Aivars Markots. Raidījuma sākums plkst. 18.00 un to šoreiz vadīs Jānis Daugavietis un Sandris Mūriņš.

09.11.2012 Vidzemes mērniekiem notiks LĢIA seminārs Cēsīs 14. novembrī

14. novembrī Cēsīs, viesnīcā "Hotel Kolonna Cesis", Vienības laukumā 1, Balkona zālē, plkst. 10 (reģistrācija no 9:30) notiks LĢIA organizēts seminārs, kurā tiks sniegtas atbildes uz praktiskiem jautājumiem par MK 2012. gada 24. jūlija noteikumu nr. 497 "Vietējā ģeodēziskā tīkla noteikumi" prasību izpildi, kā arī par nākamgad plānoto pāreju uz Eiropas vertikālo augstumu sistēmu (EVRS). LĢIA aicina piedalīties LMB biedrus un citus interesentus, kas strādā Vidzemes reģionā. Iepriekš noteikti jāpiesakās www.vidzeme.lv (sadaļā "Semināri VPR").

09.11.2012 Zemgales mērniekiem notiks LĢIA seminārs Ozolniekos 13. novembrī

13. novembrī Ozolnieku tautas namā, Rīgas ielā 23, Ozolniekos, plkst. 10 (reģistrācija no 9:30) notiks LĢIA organizēts seminārs, kurā tiks sniegtas atbildes uz praktiskiem jautājumiem par MK 2012. gada 24. jūlija noteikumu nr. 497 "Vietējā ģeodēziskā tīkla noteikumi" prasību izpildi, kā arī par nākamgad plānoto pāreju uz Eiropas vertikālo augstumu sistēmu (EVRS). LĢIA aicina piedalīties LMB biedrus un citus interesentus, kas strādā Zemgales reģionā. Pieteikšanās e-pastā zaiga.rakstina@zpr.gov.lv

08.11.2012 Valsts zemes dienests sagatavojis infrastruktūru Ģeotelpiskās informācijas sistēmas projekta ieviešanai (6)

 Valsts zemes dienests ir sekmīgi pabeidzis informācijas tehnoloģiju infrastruktūras modernizāciju un tehniski ir gatavs uzsākt projekta „Valsts zemes dienesta ģeotelpisko datu ģeotelpiskās informācijas sistēmas izveide” ietvaros izstrādātās programmatūras testēšanu. Programmatūras izstrāde patlaban ir iegājusi finiša posmā, bet projekta pabeigšana plānota 2013.gada maijā.

Kopumā projekta ietvaros atklātu konkursu rezultātā iegādāta serveru aparatūra, darba stacijas un standarta programmatūras licences, ko piegādāja astoņas kompānijas. Kopumā jaunā tehnika izmaksāja 383 tūkstošus latu, bet tās darbināšanai nepieciešamais standarta programmnodrošinājums - 232 tūkstošus latu.

Valsts zemes dienesta ģeotelpisko datu ĢIS izveides projekta mērķis ir izveidot modulāru kadastra, adrešu, aizsargjoslas izraisošo objektu un apgrūtināto teritoriju, vērtību zonējumu, būvju kadastrālās uzmērīšanas, topogrāfisko plānu mērogā 1:500 ģeotelpisko datu sistēmu. Sistēmas arhitektūra un saskarne nodrošinās visu Valsts zemes dienesta pārziņā esošo ģeotelpisko datu ievadi, uzkrāšanu, apstrādi vienotā veidā, sasaisti ar teksta datiem un šo datu ērtu izmantošanu Valsts zemes dienesta klientiem un datu apmaiņas partneriem e-pakalpojumu un informācijas servisu veidā atbilstoši INSPIRE direktīvas prasībām. Projekta kopējās izmaksas ir 2,47 miljoni latu, tai skaitā ERAF līdzfinansējums 2,3 miljoni latu.

07.11.2012 LLU notiks zemes ierīcības specialitātes absolventu salidojums

16.novembrī, LLU Lauku inženieru fakultātē, Akadēmijas ielā 19, Jelgavā notiks LLU zemes ierīcības specialitātes 65 gadu jubilejai veltīts salidojums. Sākums paredzēts plkst. 15.00, kad notiks absolventu sapulcēšanās un reģistrācija, pēc tam pasākums turpināsies ar svinīgajām un saviesīgajām daļām. LLU lūdz interesentus pieteikties līdz 9. novembrim, piesakoties iepriekš, dalības maksa ir 10 Ls. Vairāk informācijas: http://www2.llu.lv/homepg/zigk/index.php?ids=9

06.11.2012 Garkalnes novada konkursā uzvar "Baltex Group" (2)

 Garkalnes novada domes konkursā "Topogrāfiskā uzmērīšana Garkalnes novadā" uzvarējusi SIA "Baltex Group" ar piedāvāto līgumcenu 263,53 Ls. 

06.11.2012 Kurzemes mērniekus aicina uz LĢIA semināru par vietējiem ģeodēziskajiem tīkliem un pāreju uz EVRS (4)

 Trešdien, 7. novembrī, Kuldīgā, Baznīcas ielā 1, plkst. 10.30 notiks LĢIA organizēts seminārs, kurā tiks sniegtas atbildes uz praktiskiem jautājumiem par MK 2012. gada 24. jūlija noteikumu nr. 497 "Vietējā ģeodēziskā tīkla noteikumi" prasību izpildi, kā arī par nākamgad plānoto pāreju uz Eiropas vertikālo augstumu sistēmu (EVRS). LĢIA aicina piedalīties LMB biedrus un citus interesentus, kas strādā Kurzemes reģionā. Līdzīgi semināri paredzēti arī Zemgales plānošanas reģionā (13. novembrī) un Vidzemes plānošanas reģionā (14. novembrī). 

05.11.2012 Teritoriju plānojumus pašvaldībām vairs nebūs jāsaskaņo Valsts zemes dienestā

 Lai mazinātu administratīvo slogu, Valsts zemes dienests turpmāk vairs nesniegs nosacījumus pašvaldību teritoriju plānojuma un to grozījumu izstrādei, kā arī nesniegs atzinumus par jau izstrādātajiem teritorijas plānošanas dokumentiem. Tomēr ir saglabāta norma, kas nosaka, ka pašvaldībām jau izstrādātie plānojumi pēc to spēkā stāšanās būs jāiesniedz Valsts zemes dienestā.

Vietējās pašvaldības teritorijas plānojums izstrādājams atbilstoši Teritorijas attīstības plānošanas likumam un jaunajiem Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumiem Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”, kas vairs neparedz plānošanas nosacījumu saņemšanu un izstrādāto noteikumu saskaņošanu ar Valsts zemes dienestu. Tiesa, ja pašvaldība vēlēsies saņemt atzinumu plānojuma redakcijai, par kuru iepriekš saņemts negatīvs Valsts zemes dienesta atzinums, to dienests sniegs, pamatojoties uz vietējās pašvaldības iesniegumu, kam pievienota izstrādātā teritorijas plānojuma redakcija (grafiskā daļa vektordatu formā) uz elektroniskā datu nesēja.

Atceļot plānošanas nosacījumu un atzinumu saņemšanu Valsts zemes dienestā, vienlaikus tiek saglabāta norma, ka divu nedēļu laikā pēc teritorijas plānojuma, kā arī lokālplānojuma spēkā stāšanās šie dokumenti uz elektroniskā datu nesēja pašvaldībām ir jāiesniedz Valsts zemes dienesta teritoriālajā struktūrvienībā.

29.10.2012 Limbažu novada pašvaldības konkurss

 Limbažu novada pašvaldība izsludinājusi konkursu "Zemes ierīcības projektu izstrāde, zemes robežu uzmērīšana, īpašumu robežplānu reģistrācija Valsts zemes dienesta kadastra informācijas sistēmā". Pietiekumi konkursam jāiesniedz līdz 31. oktobrim.

26.10.2012 Latvijas un Zviedrijas speciālisti palīdzēs Azerbaidžānā ieviest kadastrālo vērtēšanu

 Valsts zemes dienesta eksperti šonedēļ sadarbībā ar kolēģiem no Zviedrijas Lantmäteriet (valsts kartogrāfijas, kadastra un zemes reģistrācijas iestāde) uzsākuši darbu Baku, Azerbaidžānā, lai sniegtu atbalstu Azerbaidžānas republikas valsts zemes un kartogrāfijas komitejai - izveidotu modernu valsts zemes kadastra informācijas sistēmu, uzlabotu masveida zemes vērtēšanas noteikumus un izstrādātu nodokļu likumdošanu attiecībā uz nekustamo īpašumu. 

 
Atbalsts tiek realizēts Eiropas Savienības Twinning (mērķsadarbības) projekta ietvaros, darbs ilgs 18 mēnešus un tiesības realizēt šo projektu kopā ar Zviedrijas Lantmäteriet Valsts zemes dienests ieguva starptautiska konkursa rezultātā. Kopējais projekta finansējums ir 865 tūkstoši eiro. 
 
Plānots, ka par Eiropas Savienības Twinning projekta ietvaros piešķirtajiem līdzekļiem Valsts zemes dienesta speciālisti sadarbībā ar Zviedrijas Lantmäteriet ekspertiem sniegs atbalstu Azerbaidžānas republikas valsts zemes un kartogrāfijas komitejai likumdošanas sakārtošanā attiecībā uz zemes izmantošanas politiku un masveida vērtēšanu, izstrādās un aprobēs pilsētu un lauku zemju vērtēšanas metodiku. Tāpat projekta ietvaros paredzēta metodisko materiālu sagatavošana un Azerbaidžānas vērtēšanas speciālistu apmācība, kā arī atbalsts daudzfunkcionālas zemes kadastra informācijas un reģistrēšanas sistēmas izveidošanā. 
 
Latvijas un Zviedrijas kopīgo piedāvājumu kā labāko ir atzinuši Eiropas Komisijas eksperti. Tāpat konkursā tika vērtēta Somijas un Igaunijas ekspertu apvienība, kā arī Lietuvas, Nīderlandes un  Vācijas kopīgi sagatavotais piedāvājums. 
 
Eiropas Savienības finansēto programmu (ENPI - European Neighbourhood and Partnership Instrument un IPA - Pre-accession Instrument) Twinning (mērķsadarbības) projektu pamatideja ir stiprināt valsts pārvaldes institūciju kapacitāti, piesaistot dalībvalstu ekspertus un radot iespēju veidot partnerattiecības un sadarbību starp dažādām valstīm.

24.10.2012 LĢIA atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par ģeodēzisko tīklu

 Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra apkopojusi biežāk uzdotos jautājumus un atbildes saistībā ar vietējo ģeodēzisko tīklu. Ar jautājumiem un to atbildēm var iepazīties LĢIA mājaslapā

24.10.2012 LMB rīko semināru par pāreju uz Eiropas vertikālo atskaites sistēmu

 Latvijas Mērnieku biedrība aicina LMB biedrus un sertificētās personas 2012. gada 1. novembrī plkst. 14:00, RTU-Āzenes ielā 16, Rīgā, 133. auditorijā  uz semināru un diskusiju ar Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūru „Par pāreju uz Eiropas vertikālo atskaites sistēmu”. Tikšanās mērķis ir savlaicīgi gūt informāciju par gaidāmajām izmaiņām un diskutētu par iecerēto pārejas kārtību.

22.10.2012 Noslēdzies InterGeo 2012

Vācijas pilsētā Hannoverē noslēgusies ikgadējā InterGeo konference/gadatirgus. Šoreiz tajā piedalījušies 1400 konferences dalībnieki, gadatirgus izstādē savus jaunākos produktus prezentējušas 520 kompānijas un to visu apmeklējuši ap 16 000 cilvēku, to vidū 30% tūristu no valstīm ārpus Vācijas. Vairāk informācijas par foruma norisi šeit (angļu valodā).

17.10.2012 Dānija sniegs ģeodatus par brīvu (2)

 Arī Dānija pievienojusies tām valstīm, kas nolēmusi sniegt ģeotelpisko informāciju par brīvu. Vienošanās starp valdību un pašvaldībām paredz, ka kadastra informācija, kartes, adreses un cita veida informācija tiks padarīta pieejama bez maksas privātajam sektoram. Biznesam tas varētu nozīmēt labu ietaupījumu, un tādējādi tiek paredzēta izaugsme nekustamā īpašuma, apdrošināšanas, telekomunikāciju sektoros. Lasīt vairāk (angliski)

16.10.2012 Privatizācijas aģentūra samazina SIA "Latvijasmernieks.lv" sākumcenu (3)

 Pēc diviem neveiksmīgiem izsoles mēģinājumiem, Privatizācijas aģentūra mainījusi privatizācijas noteikumus uzņēmumam SIA "Latvijasmernieks.lv" un izsludinājusi uzņēmuma trešo izsoli. Šoreiz izsoles sākumcena noteikta 200 000 Ls apmērā (iepriekš bija 263 000 Ls). Izsole paredzēta 30. novembrī, plkst. 15.00, Privatizācijas aģentūras telpās Valdemāra ielā 31. Pieteikumi izsoles procesam jāiesniedz līdz 20. novembrim. Vairāk informācijas Privatizācijas aģentūras mājaslapā.

12.10.2012 Rīgas domes īpašuma departamenta konkurss

 Rīgas domes īpašuma departaments izsludinājis konkursu "Zemes ierīcības darbu veikšana (zemes ierīcības projektu izstrāde un īstenošana)" ar paredzamo līgumsummu līdz 44 520 Ls. Piedāvājumus konkursā var iesniegt līdz 12. novembrim. 

10.10.2012 LĢIA publicējusi LatPos bāzes staciju sistēmas validēšanas pārskatu (11)

 Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra (LĢIA) ziņo, ka ir aktualizējusi LatPos bāzes staciju koordinātas (skatīt LatPos bazes staciju koordinātu atkārtotas noteikšanas pārskata kopsavilkumu). No jauna uzstādīto bāzes staciju koordinātas un augstumi tika aprēķināti vienotā tīklā ar jau esošām bāzes stacijām, paaugstinot un harmonizējot tīkla noteiktību. Aktualizācijas gaitā iegūto esošo bāzes staciju koordinātas praktiski nemainās. Tā  bāzes stacijām: Balvi, Bauska, Limbaži, Ojārs, Sigulda un Talsi, plaknes koordinātu izmaiņas mazākas par 1 cm.

 
Lai pārliecinātos par LatPos bāzes staciju sistēmas darbības atbilstību Ministru kabineta 2011.gada 15.novembra noteikumu Nr.879 „Ģeodēziskās atskaites sistēmas un topogrāfisko karšu sistēmas noteikumi”  25.9 punktā izvirzītajām prasībām, LĢIA veica LatPos validēšanu. Validēšana ietver alternatīvu bāzes staciju koordinātu un augstumi noteikšanu un reālā laika režīmā veiktus kontrolmērījumus uz Valsts ģeodēziskā tīkla punktiem.
 
LatPos validēšanas pārskatā alternatīvi aprēķināto bāzes staciju koordinātu un augstumu novirzes no aktualizētajām LatPos bāzes staciju koordinātām un augstumiem liecina par to atbilstību iepriekš minēto Ministru kabineta noteikumu prasībām.
 
Aprēķinātās LatPos reālā laika režīma mērījumu standartnovirzes ir 16 mm koordinātām un 22 mm augstumiem.

10.10.2012 13. oktobrī nedarbosies LatPos

 Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra ziņo, ka saistībā ar plānotajiem Latvenergo darbiem aģentūrā Rīgā, O.Vācieša ielā 43, tiks atslēgta elektrība sākot ar 12.10.2012 plkst. 17:30 līdz 13.10.2012 plkst. 18:00. Līdz ar to šajā laikā nebūs pieejami LĢIA piedāvātie e-pakalpojumi., t.sk. LatPos, Karšu Pārlūks, Vietvārdu datubāze un Valsts ģeodēziskā tīkla datubāze.

Sviitra
Jaunākais citās sadaļās
Sviitra
Mērnieku laika ziņas
Arrow_left 2020. gada jūlijs Arrow_right
P O T C P S S
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
Šodiena 2020. gada 12. jūlijs

Vārda diena:

Indriķis, Ints, Namejs
Jaunākie komentāri
Sviitra
© 2008 mernieks.lv, epasts: redakcija@mernieks.lv
Visa portālā ievietotā informācija un materiāli (tai skaitā raksti,attēli,video u.c.) pieder to autoriem. Pārpublicēšana bez saskaņošanas un atsauces stingri aizliegta. Visiem portālā ievietoajiem datiem ir tikai informatīvs raksturs, un tie izmantojami tikai izziņas, izglītības un informatīviem nolūkiem. Redakcija neuzņemas saistības par iespējamo informācijas neatbilstību patiesai situācijai. Redakcija neuzņemas atbildību par portāla lietotāju ievietoto informāciju. Ievietojot komentāru, tā autors atzīst, ka piekrīt komentēšanas noteikumiem, uzņemas atbildību par tās saturu, kā arī apņemas pret redakciju neizvirīt nekādas pretenzijas par komentāru satura rediģēšanu vai dzēšanu.