Labs nāk ar gaidīšanu, silts ar sildīšanu
Veciits_meklesana
Aktuālais jautājums
 
Ievads nozarē
Terminu vārdnīca
Par portālu
Pasūtītājiem
 
Likumdošana
Mērniecībā
Zemes ierīcībā
Kartogrāfijā
Ģeodēzijā
Mērnieku saraksts
ADTI uzturētāji
Iepirkumi
Konkursi
Rezultāti
 
Jaunumi
Latvijā
Pasaulē
Augstskolās
Mērnieku biedrībā
LKĢA
Būvniecībā
Nekustamie īpašumi
Īsumā
Pētījumi
Vēsture
Tehnoloģijas
Izklaide
 
Pakalpojumi
Mērniecības instrumenti
Dati darbam
Pārrēķinu kalkulatori
Saites
Forums Galerija Blogi Sludinājumi
Sviitra

31.08.2012 Baltkrievijas satelīts pārraidījis pirmos attēlus

 Baltkrievijas satelīts sācis pārraidīt uz Zemi pirmos fotoattēlus, kuri tiek apstrādāti īpaši izveidotā datu apstrādes centrā, pavēstījis Baltkrievijas Nacionālās zinātņu akadēmijas Ģeoinformācijas sistēmu institūta direktors Sergejs Zolotojs. Pirmie attēli saņemti 29. augustā, bet jau pienākot nākamie. Baltkrievijas satelīts spēj uzņemt melnbaltos foto ar 2,1 metra izšķirtspēju un krāsainos foto ar 10,5 metru izšķirtspēju. Satelīta piegādātie attēli noderēs kartogrāfijā, ģeodēzijā, pilsētplānošanā, lauksaimniecībā un mežsaimniecībā. Vairāk

31.08.2012 Valsts zemes dienests uzsācis kadastrālās uzmērīšanas darbu pārbaudi apvidū (5)

 Valsts zemes dienests turpmāk izlases kārtībā pārbaudīs mērnieku veiktos kadastrālās uzmērīšanas darbus apvidū, lai pārliecinātos par to kvalitāti un par visām neatbilstībām normatīvo aktu prasībām informēs sertificēšanas institūcijas.

Augustā Valsts zemes dienesta speciālisti ir veikuši kontroles mērījumus apvidū atklāto konkursu „Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas demarkācijas nodrošināšanai nepieciešamie zemes kadastrālās uzmērīšanas pakalpojumi” un “Zemes kadastrālās uzmērīšanas pakalpojumi par valsts budžeta līdzekļiem” saņemto pakalpojumu ietvaros. Pārbaudēs konstatēts, ka kadastrālās uzmērīšanas darbi apvidū veikti pavirši, piemēram, robežzīmju centru nostiprinājumi neatbilst prasībām, kupicu izmēri neatbilst noteiktajam, vai kupicu nav vispār, nav izcirstas robežstigas. Valsts zemes dienests aicina pievērst pastiprinātu uzmanību apvidū veikto darbu kvalitātei un kadastrālās uzmērīšanas ierosinātāju informēšanai par robežu un robežzīmju noformēšanas un uzturēšanas prasībām atbilstoši noteikumiem, jo pavirši izpildītie darbi nenodrošina robežu saglabāšanos ilgtermiņā un rada augsni konfliktiem nākotnē.

 

30.08.2012 MDC sāk darbību Krimuldas novadā (13)

No šī gada 27.augusta SIA "Mērniecības Datu Centrs" uzsāka pilnvērtīgu darbību Krimuldas novadā. Darbu reģistrēšanas kārtība ir tāda pati, kā citās pašvaldībās, kurās jau strādā SIA "Mērniecības Datu Centrs". Izejas datu pieprasīšanai, saņemšanai un gatavā darba nosūtīšanai izmantojama e-pasta adrese infodati@mdc.lv.

29.08.2012 Ceturtdien notiks Alberta Purvenieka pelnu apglabāšana

 Ceturtdien, 30.augustā, plkst. 14.00, Pirmajos Meža kapos tiks apglabāta urna ar Alberta Purvenieka pelniem. Tikšanās pavadītājiem paredzēta pie ieejas kapos. Mērnieks, Latvijas Mērnieku biedrības goda biedrs Alberts Purvenieks aizgāja mūžībā šā gada 12. jūlijā. Atvadu ceremonija Rīgas krematorijā notika 19. jūlijā. 

28.08.2012 Gana sper pirmos soļus mērniecības nozares sakārtošanā

 Āfrikas valstī Ganā nolemts veikt zemes īpašumu administrācijas sakārtošanu, uzsākot valstiska mēroga mērniecības un kartogrāfijas regulāciju. Valdību uztrauc pēdējā laikā arvien pieaugošais zemes robežstrīdu lietu skaits tiesās, kam iemesls esot neprofesionālu mērnieku noalgošana zemes īpašumu robežu demarkācijai. Ganas Zemes un Dabas resursu ministrs Maiks Hamā aicinājis zemes īpašniekus izvēlēties kvalificētus mērniekus īpašumu robežu nospraušanai, nevis amatierus, kas piedāvā savus pakalpojumus lētāk un ātrāk, savukārt mērniekus viņš aicinājis sākt lietot modernu aprīkojumu, lai samazinātu darba izmaksas un laiku. Drīzumā Ganā tiks pieņemts Mērnieku padomes likums, kas palīdzēšot sakārtot nozari. Vairāk

28.08.2012 Klūgu meža uzmērīšanas konkurss

 "Latvijas Valsts Meži" izsludina konkursu "AS LVM tiesiskajā valdījumā esošā nekustamā īpašuma "Klūgu mežs" kadastra Nr.8496 002 0042 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8496 002 0042, kas atrodas Saldus novada Zirņu pagastā, kopējā platībā 513,5 ha, kadastrālā uzmērīšana un ārējo robežu ierīkošana" (identifikācijas numurs: AS LVM 2012/416_i). Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 6. septembris, plkst. 17.00. 

27.08.2012 Latvijas Valsts Mežu konkurss par uzmērīšanu Bēnes pagastā (10)

 "Latvijas Valsts Meži" izsludina konkursu "AS LVM tiesiskajā valdījumā esošā nekustamā īpašuma "Garais kalns" zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4650 003 0061, kas atrodas Auces novada Bēnes pagastā, kopējā platībā 967.2 ha, kadastrālā uzmērīšana un ārējo robežu ierīkošana" (AS LVM 2012/415_i). Piedāvājumus jāiesniedz līdz 4. septembrim, plkst. 17.00. 

27.08.2012 Zebrenes meža uzmērīšanas konkurss

 AS "Latvijas Valsts Meži" izsludina konkursu "AS LVM tiesiskajā valdījumā esošā nekustamā īpašuma "Valsts mežs Zebrene" zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 4698 002 0047 un 4698 003 0086, kas atrodas Dobeles novada Zebrenes pagastā, kopējā platībā 1011.6 ha, kadastrālā uzmērīšana un ārējo robežu ierīkošana". Pietiekšanās termiņš: 4. septembris. 

23.08.2012 Sagatavoti valsts robežas dati EuroGeographics SBE projektam

 Latvijas ģeotelpiskās informācijas aģentūra ziņo, ka 13.augustā tikuši veikti pēdējie datu kvalitātes testi un EuroGeographics (EG) Eiropas valstu robeždatu datubāzē tika ievietoti  Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras (LĢIA) sagatavotie Latvijas Republikas robežas ar Igaunijas, Lietuvas un Baltkrievijas Republikām dati, kas tika sagatavoti State Boundaries for Europe (SBE) projekta ietvaros, atbilstoši kopējai datu struktūrai un specifikācijai. SBE projekta dati tiek veidoti ArcGIS failu ģeodatu bāzē, koordinātu sistēma - ETRS89 (The European Terrestrial Reference System 1989). LĢIA tie ir pieejami arī Latvijas koordinātu sistēmā (LKS-92TM). Sīkāku informāciju var lasīt LĢIA mājas lapā.

23.08.2012 Ķīna atvērusi Beidou sistēmas tehnoloģiju attīstības centru

 Ķīna esot izveidojusi tehnoloģisko inovāciju bāzi Beidou satelītu navigācijas sistēmas komponentu izstrādei, informē Geospatialworld.net. Bāzē veiks pozicionēšanas tehnoloģiju izpēti un cer panākt lielus tehnoloģiju izrāvienus, izveidot 3 līdz 5 ar Beidou apkalpi saistītus uzņēmumus un palielināt ķīniešu izgudrotāju radīto patentu daudzumu. Ķīnas valdība plānot izveidot vēl 4 šādas bāzes saistībā tieši ar navigācijas un pozicionēšanas servisa industrijas produktiem un tehnoloģijām. Vairāk

21.08.2012 Publiskota pirmā digitālā NVS valstu ģeoloģiskā karte

 Krievijas ģeoloģiskās izpētes institūts Starptautiskajā Ģeoloģijas kongresā Brisbenā publiskojis pirmo Krievijas un tās kaimiņvalstu digitālo ģeoloģisko karti. Šīs kartes dati, kas gan vākti vēl PSRS laikā (no 1964. līdz 1990. gadam), īpaši svarīgi būs naftas un gāzes kompānijām, vides aģentūrām, pētniekiem, izglītības un valsts iestādēm. Vairāk

21.08.2012 Liepājā zemes īpašniekiem jāpārliecinās, vai žoga izvietojums atbilst zemesgabala robežām (2)

Liepājas portāls Liepaja.lv ziņo, ka Būvvalde aicina Liepājas zemes īpašniekus pievērst uzmanību tam, vai ap viņu īpašumiem izbūvētie žogi atbilst zemesgabalu robežām, kas fiksētas Zemesgrāmatā. Par zemesgabala robežām iespējams pārliecināties, atnākot uz Būvvaldi un kopā ar iestādes speciālistu apskatot pilsētas plānu.

Būvvalde ir konstatējuši, ka nereti ap īpašumiem izbūvētie žogi patiesībā atrodas ārpus to juridiski noteiktajām robežām.

Šogad pilsētā ir uzsākti vairāki nozīmīgi infrastruktūras sakārtošanas projekti, taču atsdevišķos mikrorajonos un individuālo dzīvojamo māju zonās žogi atrodas ielu teritorijās jeb sarkanajās līnijās.
 
Īstenojot, piemēram, apgaismojuma rekonstrukcijas projektu, ūdensvada un kanalizācijas trašu izbūves projektus vai liekot sakaru komunikācijas un citas inženierkomunikācijas, pilsētas kopējās interesēs ir izmantot visu konkrētās ielas platumu. Taču nepareizā vietā uzbūvētie žogi traucē darbu gaitu, kvalitāti, var ietekmēt pakalpojuma saņemšanu pašam īpašniekam, rada konfliktu situācijas ar klaimiņiem un pašvaldību. Šāda problēma ir gan Karostā, Zaļajā birzī, arī Jaunajā pasaulē, Tosmarē un citur. Piemēram, Jaunajā pasaulē, lai novērstu vai samazinātu teritoriju applūšanas draudus, ir plānots tīrīt esošos vai arī veidot jaunus grāvjus, taču nereti uz pilsētas zemes, pa kuru virzās šie grāvji, ir uzcelti žogi.
 
Nereti īpašnieki uzskata, ka žogs, kas būvēts pirms daudziem gadiem, atbilst īpašuma robežām. Viņi ignorē faktu, ka pēc neatkarības atjaunošanas Latvijā ir notikusi īpašumu denacionalizācija un zemes reforma, tātad agrākās, par likumīgām uzskatītās īpašuma robežas var neatbilst dokumentos nostiprinātajām.
 
Arī tiem liepājniekiem, kas maina veco žogu pret jaunu, ir jānāk uz Būvvaldi – viņiem ir jāsaskaņo žoga skice, pie viena – arī jāpārbauda žoga plāna atbilstība īpašuma robežām.
 

20.08.2012 Indija sāk visas krasta līnijas kartēšanas projektu

 Indija sākusi realizēt liela mēroga kartogrāfijas projektu, kura ietvaros sīki kartēs visas valsts piekrastes teritorijas, lai noteiktu, kuras no tām ir ar paaugstinātu risku plūdu, cunami un līdzīgu trauksmju gadījumos. Karšu mērogi būs no 1:100 000 līdz pat 1:5000, projektā tiks iesaistītas daudzas dažādas valsts aģentūras. Vairāk 

16.08.2012 Google Maps zaudē pozīcijas Ķīnas mobilo karšu tirgū

 Mobilās kartēšanas jomā Ķīnas vietējais pakalpojuma sniedzējs Baidu Maps varētu drīzumā pārspēt Google Maps, tādējādi atbīdot globālo milzi uz tikai trešo vietu pasaules apdzīvotākās valsts tirgū. Pirmajā vietā Ķīnā mobilo karšu jomā pārliecinoši atrodas vietējie Autonavi ar 25,7 % tirgus daļu, otrajā vietā pagaidām Google Maps ar 17,5 %, kam pakausīt elpo Baidu Maps ar 17,3 %. Baidu Maps tirgus daļa pēdējā ceturkšņa laikā vien ir palielinājusies no 13,6 %, savukārt Google Maps - kritusi no 23,2 %. Vairāk

16.08.2012 Par Latpos bāzes stacijām

 Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra ziņo, ka ir pabeigta plānotā LatPos bāzes staciju pārvietošana un veikts LatPos bāzes staciju koordinātu aprēķins.

 
Informējam, ka ar š.g. 3. augustu LatPos sistēmā mainītas bāzes staciju koordinātas.
 
Nomainot koordinātas LatPos bāzes stacijām, tika aktualizēta valsts ģeodēziskās atskaites sistēmas realizācija, bet netika mainīti Latvijas 1992.gada ģeodēzisko koordinātu sistēmas LKS 92 parametri.
 
Lūdzam pievērst uzmanību lietojot LatPos sistēmas datus!
 
Jaunās koordinātas ir publicētas LatPos mājaslapā www.latpos.lgia.gov.lv „2011. gada GNSS bāzes staciju tīkla LatPos bāzes staciju koordinātu atkārtotas noteikšanas pārskata kopsavilkumā”.
 
Veiktās LatPos bāzes staciju koordinātu izmaiņas atbilst Ministru kabineta 2011.gada 15.novembra noteikumu Nr. 879 „Ģeodēziskās atskaites sistēmas un topogrāfisko karšu sistēmas noteikumi” 25.9. punkta precizitātes prasībām un LatPos bāzes staciju augstuma izmaiņas iekļaujas šo noteikumu 17.punktā noteiktajā kvaziģeoīda modeļa LV’98 precizitātē.
 
LatPos bāzes staciju koordinātu maiņa neietekmēs iesākto darbu izpildi.

15.08.2012 Francija pieprasa Google atdot ievākto privāto informāciju

 Francija datu aizsardzības institūcija CNIL pieprasījusi Google nodot tās rīcībā Street View fotogrāfiju uzņemšanas laikā savākto privāto informāciju no wi-fi tīkliem. Šāda prasība sekojusi drīz pēc tam, kad Google atzina, ka vēl aizvien nav izdzēsusi visu privāto informāciju, ko tās automašīnas savākušas no bezvadu interneta tīkliem. Dažas dienas pirms Francijas līdzīgu pieprasījumu izteikušas arī par datu drošību atbildīgās Lielbritānijas iestādes. Vairāk

15.08.2012 LĢIA vietā būs Latvijas Ģeotelpiskās informācijas dienests

 Ministru Kabineta Valsts sekretāru sanāksmē 9. augustā izsludināts Aizsardzības ministrijas sagatavotais noteikumu projekts "Latvijas Ģeotelpiskās informācijas dienesta nolikums".

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas dienests būs Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras tiesību, saistību, funkciju, mantas un finanšu līdzekļu pārņēmējs, tāpēc nolikums nosaka dienesta funkcijas tādas, kādas patlaban ir LĢIA. 

Par iecerētās reorganizācijas iemesliem, Aizsardzības ministrija informē, ka "Saskaņā ar Publisko aģentūru likumu valsts aģentūra ir ministra padotībā esoša iestāde, kurai ir noteikta kompetence pakalpojumu sniegšanas jomā un to izveido, lai nodrošinātu pakalpojumu sniegšanu pārvaldes uzdevumu īstenošanā. No minētā izriet, ka valsts aģentūras izveidošanas mērķis un primārais uzdevums ir publisko pakalpojumu sniegšana. 

Savukārt saskaņā ar nolikumu valsts aģentūras „Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra” darbības mērķis ir valsts politikas īstenošana ģeodēzijas, kartogrāfijas un ģeotelpiskās informācijas jomā. Valsts aģentūra „Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra” šobrīd faktiski darbojas kā iestāde, jo tās darbība pamatā tiek nodrošināta no valsts budžeta dotācijas un faktiskā pašu ieņēmumu daļa procentuāli veido nelielu daļu no kopējā budžeta.  

Ievērojot minēto izvērtējumu attiecībā uz Publisko aģentūru likumā paredzētajiem valsts aģentūru darbības un finansēšanas principiem un valsts aģentūras „Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra” atbilstību šiem principiem, nav lietderīga un tiesiski pamatota minētās valsts aģentūras turpmāka darbība valsts aģentūras statusā."

Ar noteikumu projektu pašreizējā redakcijā var iepazīties šeit, bet ar tā anotāciju šeit

13.08.2012 Viena no Spānijas pašvaldībām ģeotelpisko informāciju sniegs par brīvu

 Spānijas Kastīlijas un Leonas autonomā apgabala pašvaldība pieņēmusi likumu, kas paredz, ka visa pašvaldības producētā ģeogrāfiskā un kartogrāfiskā informācija (topogrāfiskās fotogrāfijas, ortofoto, zemes izmantojuma kartes, digitālie reljefa modeļi u.c.) tiks publicēta internetā un būs pieejama par brīvu ikvienam. Tādā veidā ar nepieciešamo informāciju tiks nodrošināti gan indivīdi, gan uzņēmumi, gan valdība. Vairāk

13.08.2012 Meksika izmantos ĢIS karā pret narkotikām

 Meksikas drošības iestādes nolēmušas izmantot ĢIS iespējas, meklējot nelegālos marihuānas un magoņu audzēšanas laukus. Tiks izmantota gan attālinātā zondēšana, gan satelītu attēli, gan citas ĢIS iespējas. Šim nolūkam valdība plāno izlietot 11 miljonus peso - lai iegādātos GPS ierīces, kameras un citu nepieciešamo aprīkojumu. Vairāk

10.08.2012 Twitter lietotāji traucējuši GPS signālus olimpiskajās riteņbraukšanas sacensībās

 Londonas olimpiskajās spēlēs sociālo mediju lietotāju aktivitāte traucējusi televīzijas pārraižu veidotājiem saņemt precīzus GPS datus par sacensību dalībnieku atrašanās vietām riteņbraukšanas sacensību laikā. GPS datu plūsmu bloķējusi milzīgā sacensību skatītāju aktivitāte sociālajos medijos - simtiem tūkstošu cilvēku vienlaicīgi sūtījuši ziņas tādos tīklos kā Twitter un Facebook, un mobilo sakaru operatoriem pietrūcis platjoslas jaudas. Vairāk

Sviitra
Jaunākais citās sadaļās
Sviitra
Mērnieku laika ziņas
Sviitra_b
Arrow_left 2019. gada novembris Arrow_right
P O T C P S S
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
Šodiena 2019. gada 17. novembris

Vārda diena:

Uga, Hugo, Uģis
Jaunākie komentāri
Sviitra
© 2008 mernieks.lv, epasts: redakcija@mernieks.lv
Visa portālā ievietotā informācija un materiāli (tai skaitā raksti,attēli,video u.c.) pieder to autoriem. Pārpublicēšana bez saskaņošanas un atsauces stingri aizliegta. Visiem portālā ievietoajiem datiem ir tikai informatīvs raksturs, un tie izmantojami tikai izziņas, izglītības un informatīviem nolūkiem. Redakcija neuzņemas saistības par iespējamo informācijas neatbilstību patiesai situācijai. Redakcija neuzņemas atbildību par portāla lietotāju ievietoto informāciju. Ievietojot komentāru, tā autors atzīst, ka piekrīt komentēšanas noteikumiem, uzņemas atbildību par tās saturu, kā arī apņemas pret redakciju neizvirīt nekādas pretenzijas par komentāru satura rediģēšanu vai dzēšanu.