Labs nāk ar gaidīšanu, silts ar sildīšanu
Veciits_meklesana
Aktuālais jautājums
 
Ievads nozarē
Terminu vārdnīca
Par portālu
Pasūtītājiem
 
Likumdošana
Mērniecībā
Zemes ierīcībā
Kartogrāfijā
Ģeodēzijā
Mērnieku saraksts
ADTI uzturētāji
Iepirkumi
Konkursi
Rezultāti
 
Jaunumi
Latvijā
Pasaulē
Augstskolās
Mērnieku biedrībā
LKĢA
Būvniecībā
Nekustamie īpašumi
Īsumā
Pētījumi
Vēsture
Tehnoloģijas
Izklaide
 
Pakalpojumi
Mērniecības instrumenti
Dati darbam
Pārrēķinu kalkulatori
Saites
Forums Galerija Blogi Sludinājumi
Sviitra

02.01.2013 Malaizija ieviesusi e-Kadastra sistēmu

 Malaizija pabeigusi savu e-kadastra projektu, kas bijis viens no komponentiem valsts attīstības vīzijā, kas paredz Malaizijai kļūt par attīstītu valsti līdz 2020. gadam. E-kadastrs apvieno vairākas līdzšinējās Malaizijas ģeotelpiskās informācijas sistēmas un kalpos kā efektīva ģeotelpisko datu apmaiņas platforma starp valsts institūcijām, kas atbildīgas par zemes administrāciju. Tas ļaušot samazināt laiku, kas nepieciešams zemes robežu plānu sagatavošanai no līdzšinējiem diviem gadiem līdz tikai diviem mēnešiem. Vairāk (angliski)

 

18.12.2012 Pabeigta Latvijas, Krievijas un Baltkrievijas robežu krustpunkta demarkācija

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra ziņo, ka 2012. gada  6.decembrī notikusi Latvijas, Baltkrievijas un Krievijas valsts robežu krustpunkta demarkācijas dokumentu parakstīšanas procedūrā Minskā.

No Latvijas puses dokumentus parakstīja Ārlietu ministrijas Juridiskā departamenta direktore Irina Mangule, no Baltkrievijas puses – Valsts robežapsardzības komitejas Robežas delimitācijas un demarkācijas pārvaldes priekšnieks, pulkvedis Aleksandrs Arhipovs, no Krievijas puses – Ārlietu ministrijas speciālo uzdevumu vēstnieks Aleksejs Obuhovs.

Krustpunkta demarkācijas procesa gaitā tika izgatavota Krustpunkta rajona demarkācijas karte, uzstādīti robežstabi, nostiprināti Zilupes un Ņevericas upju krasti, noteiktas robežstabu koordinātes, uzmērīts detalizēts situācijas plāns, izstrādāti un saskaņoti demarkācijas dokumenti. 
 
Demarkācijas dokumenti tika sagatavoti saskaņā ar 2010.gada 28.janvārī Minskā parakstīto Latvijas Republikas valdības, Baltkrievijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības vienošanos par Latvijas Republikas, Baltkrievijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežu krustpunkta noteikšanu.
 
Latvijas, Baltkrievijas un Krievijas valsts robežu krustpunkts ir otrais demarķētais valsts robežu krustpunkts pēc Latvijas, Baltkrievijas un Lietuvas valsts robežu krustpunkta. Šis krustpunkts ir noslēdzošais posms Latvijas un Baltkrievijas valsts robežas demarkācijā un pirmais pabeigtais posms Latvijas un Krievijas valsts robežas demarkācijas procesā.
 

12.12.2012 Jaunajā "Geospatial World" žurnāla numurā

 Iznācis žurnāla "Geospatial World" novembra numurs. Tajā var lasīt par reformām Indijas ģeotelpiskās industrijas nozarē, izvērsts raksts veltīts satelītu globālās pozicionēšanas jomas attīstībai un dažādajiem GNSS pielietojumiem mūsdienās, tāpat var palasīt par lokācijas vietas noteikšanas sniegtajām iespējām. Žurnālu var lejuplādēt šeit.

12.12.2012 Zinātnieki atklāj GPS tīkla nedrošību (3)

 Pētnieki no Kārnegija Melona universitātes un firmas Coherent Navigation atklājuši globālā pozicionēšanas tīkla (GPS) vājās vietas - viņiem izdevies tīklam veikt trīs sekmīgus attālinātos uzbrukumus, izmantojot kaitnieciskus GPS signālus. 45 sekundes ilgs šāds signāls spēj izsist no ierindas 30% no globālajām GPS bāzes stacijām. Pagaidām ierīce, ar ko var veikt šādus uzbrukumus, gan esot tikai eksperimenta autoriem, taču, kā viņi atzīst, ar noteiktām zināšanām to nebūtu pārāk dārgi uzbūvēt arī citiem. Vairāk

11.12.2012 "Latvijas Valsts Ceļi" izsludina desmit konkursus uz ceļu uzmērīšanu (15)

 "Latvijas Valsts Ceļi" izsludinājuši iepirkumu desmit daļās (LVC2012/184/AC) par autoceļu ceļa zemes nodalījuma joslas kadastrālās uzmērīšanas, ārējo robežu ierīkošanas, atjaunošanas un sakārtošanas darbu veikšanu. Iepirkuma daļas ir paredzētas atsevišķi A13, P35, P42, P45, P50, P68, P73, P85, V403 un V1162 ceļu posmiem, katrā no tiem noteikta atsevišķa maksimālā līgumsumma. Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2012.gada 18.decembra plkst. 10.00, Pasūtītāja sekretariātā (183.telpa), Gogoļa ielā 3, Rīgā.

05.12.2012 LĢIA Karšu Pārlūkam iznākusi jauna (ceturtā) versija (2)

 Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra informē, ka LĢIA Karšu Pārlūks ir uzlabots un papildināts ar jaunu funkcionalitāti:

 
1. Izveidota iespēja pievienot interneta karšu servisus (Web Map Services jeb WMS). Šī funkcija ļauj papildināt LĢIA  karšu slāņus ar internetā brīvi pieejamiem karšu servisiem. Viena no brīvi  pieejamām vietnēm ir Eiropas vides aģentūras piedāvātie WMS pakalpojumi, piemēram, Nature2000 teritorijas, kas ietver informāciju par īpaši aizsargātajām dabas teritorijām. 
 
2. Līdz ar papildus slāņu pievienošanu var rasties nepieciešamība tos sakārtot lietotājam vajadzīgā secībā. Šī funkcija atrodama sadaļā „Slāņu izkārtojums”. Piemēram, sakārtot WMS vai ortofoto karšu slāņus virs vai zem topogrāfisko karšu slāņiem. Slāņu izkārtojuma sadaļā ir iespējams arī atslēgt no Karšu Pārlūka nevajadzīgos WMS slāņus. 
 
3. Karšu Pārlūka funkcionalitāte ir papildināta ar ekrānā redzamās kartes apzīmējumu jeb leģendas apskatīšanu sadaļā „Leģenda”.
 
4. Pēc Karšu Pārlūka lietotāju ieteikumiem ir izveidota iespēja ekrānā redzamo karti papildināt ar koordinātu tīklu gan LKS-92 TM, gan WGS-84 koordinātu sistēmās. Vēlamos koordinātu tīkla parametrus lietotājs nosaka pats. Ģeogrāfisko koordinātu tīkla (WGS-84) minimālais nosakāmais solis ir 1 minūte. Sīkāks apraksts skatāms Karšu Pārlūka lietotāju instrukcijā LKS-92TM koordinātu tīklam un WGS-84 koordinātu tīklam.
 
5. Izveidota jauna Karšu Pārlūka sadaļa „GPS maršrutu attēlošana”, kas dod iespēju pievienot GPS iekārtās informācijas apmaiņas formātā GPX uzkrātos datus Karšu Pārlūkam un apskatīt tos. Sīkāks apraksts skatāms Karšu pārlūka lietotāju instrukcijā.
 
6. Uzlabota informācijas izvērstās meklēšanas funkcionalitāte. Meklēšanas ailītē ierakstītajam tekstam nav precīzi jāsakrīt ar datu bāzē uzglabātās informācijas sintaksi.
 
7. Meklēšanā iegūstamās informācijas apjoma ierobežojums palielināts līdz 500 ierakstiem.
 
8. Sarkanā krāsā tiek iekrāsoti tie Karšu Pārlūka slāņi, kas konkrētajā brīdī tehnisku iemeslu dēļ nav pieejami Karšu Pārlūkā.
 
Pie tehniskiem uzlabojumiem minami ekrāna vadības rīkiem pievienotie papildus paskaidrojošie elementi, piemēram, ekrāna pārvietošanas kursors ir izveidots rokas formā. Karšu ielādes procesu, ja tas ir ieildzis, pavada informatīvais logs ar lūgumu uzgaidīt. Novērsta viena no iepriekšējo versiju neprecizitātēm, ka nosūtāmās vietas koordinātas nesakrita ar ekrānā redzamo karti funkcijai „Atzīmē un nosūti draugam atrašanās vietu”.
 
Karšu mēroga norādes pārveidotas izkrītošas izvēlnes veidā, kas lietotājam ļauj operatīvi nomainīt ekrānā esošās kartogrāfiskās informācijas mērogu uz vēlamo.

04.12.2012 Par LĢIA direktoru kļuvis Harijs Baranovs

 No šā gada 3. decembra Valsts aģentūras "Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra" (LĢIA) direktora amatā stājas Harijs Baranovs, ziņo Aizsardzības ministrija.

 
H.Baranovs kopš 2007. gada bija LĢIA direktora vietnieks ģeoinformācijas jautājumos. Baranovs ieguvis bakalaura grādu datoru zinātnēs Rīgas Tehniskajā universitātē, viņam ir ilggadēja pieredze ģeogrāfisko informācijas sistēmu (ĢIS) un tālizpētes tehnoloģiju pielietošanā vides pārvaldības vajadzībām, kā arī praktiskas zināšanas ģeodēzijas, kartogrāfijas un ģeotelpiskās informācijas produktu izstrādē un pielietošanā.

03.12.2012 Jelgavas nekustamā īpašuma pārvaldes konkurss (6)

 SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde" izsludinājusi konkursu par tās apsaimniekošanā esošo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju un nedzīvojamo ēku apkopjamo teritoriju zemes gabalu uzmērīšanas darbu izpildi. Piedāvājumi konkursā jāiesniedz līdz 11. decembrim. 

03.12.2012 Janvārī notiks LLU konference „Zemes pārvaldība un mērniecība”

 2013. gada 18. janvārī notiks ikgadējā LLU Zemes ierīcības un ģeodēzijas katedras zinātniski praktiskā konference „Zemes pārvaldība un mērniecība”. Konference notiks Jelgavā, Akadēmijas ielā 19, 902. auditorijā, no plkst. 10:00.

LLU aicina interesentus, kuri vēlētos konferencē uzstāties ar ziņojumiem, pieteikt dalību un iesūtīt ziņojumu tematus līdz 2013. gada 8. janvārim uz e-pastu vita.cintina@llu.lv.
 

30.11.2012 Krievija palīdz Brazīlijai būvēt satelītu

 Krievijas kosmosa aģentūra Roskosmos un Brazīlijas valdība vienojušās par komunikācijas un attālinātās zondēšanas satelīta būvi Brazīlijas vajadzībām. Roskosmos vadītājs Vladimirs Popovkins paziņojis, ka abas puses jau parakstījušas līgumu un pašlaik Brazīlijā atrodoties divi Roskosmos pārstāvji, kas sākuši darbu saskaņā ar parakstīto vienošanos. Oriģinālziņa

30.11.2012 Ķīnas zinātnieki izgudrojuši "lētāku GPS" (1)

 Ķīnas Nacionālās astronomiskās observatorijas pētnieki paziņojuši, ka izgudrojuši jaunu veidu, kā attīstīt GPS sistēmu krietni lētāk, izmantojot eksistējošo infrastruktūru. Ķīnas zinātnieku piedāvājumā ļoti precīzs laika signāls tiktu pārraidīts no zemes un maršrutēts cauri ģeostacionārajiem satelītiem, kuri jau atrodas orbītā, pēc kā GPS uztvērēji varētu triangulēt to pozīcijas. Tiesa gan, šai metodei ir savi trūkumi - no ģeostacionārajiem satelītiem būtu iespējams izkalkulēt tikai austrumu-rietumu pozīcijas, taču ne ziemeļu-dienvidu. Tomēr arī šo problēmu ķīnieši sakās esam atrisinājuši... Sīkāk par šo metodi iespējams lasīt šeit.  

28.11.2012 VZD izsludina konkursu ģenerāldirektora vietnieka juridiskajos jautājumos amatam

 Valsts Zemes dienests izsludinājis konkursu uz ģenerāldirektora vietnieka juridiskajos jautājumos amatu. Pretendentiem pieteikuma vēstuli, CV un izglītības dokumentu kopijas 20 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas “Latvijas Vēstnesī” (publicēts 28. novembrī) sūtīt Valsts zemes dienesta Personāla daļai Rīgā, 11.novembra krastmalā 31, LV–1050, vai uz elektroniskā pasta adresi: konkurss@vzd.gov.lv. 

Galvenie amata pienākumi:

administratīvi un profesionāli vadīt pakļautībā esošo departamentu darbu

pārraudzīt Dienesta kompetences jomā esošo normatīvo aktu projektu izstrādi

koordinēt zemes reformas procesa pabeigšanas nodrošināšanu

pārraudzīt kadastrālās uzmērīšanas procesu attīstību un metodisko vadību

Prasības pretendentiem:

atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

maģistra grāds tiesībzinātnē vai bakalaura grāds tiesībzinātnē un maģistra grāds sabiedrības vadībā, vadībzinātnē, ekonomikā u.c.

ne mazāk kā piecu gadu pieredze vadošā amatā

ne mazāk kā divu gadu pieredze valsts pārvaldē

labas zināšanas un darba pieredze normatīvo aktu izstrādē un Administratīvā procesa likuma piemērošanā

vēlama pieredze nekustamā īpašuma formēšanas jautājumu risināšanā

ļoti laba angļu un krievu valodas prasme (spēja lasīt un rakstīt specializētus tekstus un spēja brīvi izteikties)

labas komunikācijas un sadarbības prasmes

nevainojama reputācija

VZD piedāvā:

darbu dinamiskā organizācijā un profesionālā kolektīvā

valsts pārvaldē noteiktu atalgojumu un sociālās garantijas

personīgo izaugsmi un profesionālo zināšanu pilnveidošanu.

28.11.2012 Latvijas Valsts Ceļu konkursā uzvar Metrum

Latvijas Valsts Ceļu konkursā "Zemes kadastrālās uzmērīšanas un robežu ierīkošanas darbu veikšana nekustamajiem īpašumiem, kas saistīti ar valsts autoceļu rekonstrukcijas darbiem" uzvarējis SIA Metrum ar piedāvāto līgumcenu 17 628,85 Ls. 

27.11.2012 Krustpils novada pašvaldības konkurss

 Krustpils novada pašvaldība izsludinājusi konkursu "Mērniecības darbi Krustpils novada pašvaldībā 2013. gadā". Piedāvājumi konkursam jāiesniedz līdz 5. decembrim. 

27.11.2012 Botānisko dārzu mērīs "Baltex" (6)

 Nacionālā botāniskā dārza konkursā par tā teritorijas topogrāfisko uzmērīšanu un plāna izveidi uzvarējusi SIA Baltex Group ar piedāvāto līgumcenu 8550 Ls. 

26.11.2012 Uz pirmo sēdi pulcējusies Nekustamā īpašumu vērtēšanas konsultatīvā padome

 Uz pirmo sanāksmi pulcējusies Valsts zemes dienesta izveidotā Nekustamā īpašuma vērtēšanas konsultatīvā padome, kas apstiprināja tās darbības nolikumu, kā arī uzklausīja nozares profesionāļu viedokli attiecībā uz kadastrālās vērtēšanas koncepcijas, ko septembrī pieņēma Ministru kabinets, īstenošanas gaitu.

Padomes pārstāvji tika iepazīstināti ar Ministru kabineta apstiprināto „Kadastrālās vērtēšanas sistēmas pilnveidošanas un kadastra datu aktualitātes nodrošināšanas koncepciju” un Valsts zemes dienesta plāniem nākamā gada pirmajā pusē veikt pētījumu par  iespējām veikt vērtēšanas modeļu pilnveidošanu, lai ar racionālu līdzekļu izlietojumu panāktu pamatotas un sabiedrībai izprotamas īpašumu kadastrālās vērtības. Padomes locekļi dalījās savā redzējumā attiecībā uz šī pētījuma sastāvu un iespējām to padarīt kvalitatīvāku, paredzams, ka pēc visu priekšlikumu apkopošanas jau šogad tiks izsludināts iepirkums pētījuma veikšanai.

Nekustamā īpašuma vērtēšanas konsultatīvā padome izveidota, lai sekmētu masveida un individuālās vērtēšanas nozares kvalitatīvu attīstību, veicinātu normatīvo aktu pilnveidošanu, kadastra datu pietiekamības, aktualitātes un kvalitātes nodrošināšanu, kā arī valsts pārvaldes un privātā sektora sadarbību. Padomes nolikums paredz, ka nākotnē tās darbībā var tikt iesaistīti arī citi sabiedrības un nevalstisko organizāciju pārstāvji, kuru darbības mērķi saskanēs ar padomes izvirzītajiem uzdevumiem.

Padomes priekšsēdētāja ir Valsts zemes dienesta ģenerāldirektore Elita Baklāne-Ansberga. Vēl Valsts zemes dienestu padomē pārstāv Nekustamā īpašuma vērtēšanas departamenta direktors Gatis Kalniņš un Nekustamā īpašuma formēšanas departamenta direktors Aldis Rausis. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija darbam padomē ir izvirzījusi Telpiskās plānošanas departamenta Zemes politikas nodaļas vadītāju Edvīnu Kāpostiņu, Tieslietu ministrija - Nozaru politikas departamenta direktori Olgu Zeili, bet Finanšu ministrija - Tiešo nodokļu departamenta direktori Astru Kaļāni un ministrijas konsultanti Dainu Robežnieci. Latvijas Pašvaldību savienību padomē pārstāv priekšsēdis Andris Jaunsleinis un padomniece finanšu un ekonomikas jautājumos Sanita Šķiltere, Latvijas nekustamo īpašumu darījumu asociāciju pārstāv Jānis Biernis un Inga Meiere, bet Latvijas īpašuma vērtētāju asociāciju pārstāv tās priekšsēdētājs Vilis Žuromskis un SIA „Vestabalt” vērtētājs Juris Valainis. No Latvijas Lauksamniecības universitātes padomē darbojas Zemes ierīcības un ģeodēzijas katedras docente Vivita Baumane un Zemes ierīcības un ģeodēzijas katedras lektore Aina Palabinska. 

23.11.2012 Kartēs atzīmēta sala pazudusi bez pēdām (1)

 Austrālijas zinātnieki atklājuši, ka kāda sala, kas iezīmēta Google Earth satelītkartēs, dabā nemaz neeksistē, un šis neparastais atklājums radījis ažiotāžu ne kartogrāfu aprindās vien, bet nonācis daudzu pasaules mediju uzmanības lokā. Sandy Island jeb Smilšainā sala, kas it kā atrodas Koraļļu jūrā starp Austrāliju un Jaunkaledoniju, patiesībā neesot atrodama, turklāt vietā, kur būtu jābūt šai salai, esot 1400 metru dziļš ūdens, kas izslēdz iespēju, ka sala būtu varējusi "nogrimt", ceļoties Klusā okeāna ūdens līmenim. Vēl dīvaināku šo faktu padara tas, ka sala bijusi iezīmēta ne vien Google Earth, bet arī citās kartēs jau vismaz desmit gadus. Kā sala varēja pazust, vai - kā neeksistējoša sala varēja nonākt tik daudzās kartēs? Acīmredzot, tas vismaz kādu laiku nodarbinās pētnieku prātus, jo austrāļu zinātnieki sola: "Mēs pagaidām to vēl nezinām, bet plānojam noskaidrot".

Vairāk   

22.11.2012 Notiks konference par godu zinātniekam Dr. Magnusam Georgam Paukeram

23.novembrī Jelgavā, Akadēmijas ielā 10, Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā notiks Jelgavas zinātniekam, profesoram Dr. Magnusam Georgam Paukeram veltīta starptautiska zinātniska konference „Jelgavas zinātniekam profesoram Dr.Magnusam Georgam Paukeram 225”. Konferences sākums - 9.30.

20.11.2012 Termiņš palīgēku bezmaksas dzēšanai no Kadastra reģistra pagarināts līdz 14.decembrim

Ņemot vērā iedzīvotāju pieaugošo aktivitāti, dzēšot dabā neesošas palīgēkas no Kadastra reģistra, Valsts zemes dienests nolēmis līdz 14.decembrim pagarināt termiņu, kurā Valsts zemes dienests nepiemēros maksu par šo pakalpojumu.

Kā zināms, ar 2012. gadu pašvaldībām ir tiesības izvēlēties ar nekustamā īpašuma nodokli aplikt arī palīgēkas, kas reģistrētas Valsts zemes dienesta uzturētajā Kadastra reģistrā. Tomēr lielākā daļa pašvaldību ir nolēmušas to atlikt, tādējādi dodot iespēju nodokļu maksātājiem apzināt un sakārtot savus īpašumus, lai nodokli nevajadzētu maksāt par ēkām, kas savulaik reģistrētas, taču dažādu iemeslu dēļ dabā vairs nepastāv. Līdz ar to būvju īpašniekiem ir laiks informēt Valsts zemes dienestu  par izmaiņām īpašuma sastāvā un aktualizēt  datus atbilstoši faktiskajai situācijai dabā, lai turpmākajos gados netiktu aprēķināts nodoklis par dabā neesošajām būvēm.

Informāciju par to, kādas būves, tai skaitā palīgēkas, kas, iespējams, dabā vairs nepastāv, ir reģistrētas īpašuma sastāvā, jebkurš interesents var saņemt  bez maksas portāloshttp://www.latvija.lv un www.epakalpojumi.lv, izmantojot pakalpojumu „Mani dati kadastrā”, portālā http://www.kadastrs.lv, zvanot pa tālruni 67 038 677, kā arī klātienē - Valsts zemes dienesta Klientu apkalpošanas centros vai pašvaldībās.

Lai dzēstu palīgēku no Kadastra reģistra, īpašniekam ir jāsaņem pašvaldības būvvaldes atzinums, ka reģistrētā būve  dabā nepastāv un tas jāiesniedz Valsts zemes dienestā, kura darbinieki neesošo palīgēku  no reģistra dzēsīs bez maksas.  

16.11.2012 Limbažu novada konkurss

 Limbažu novada pašvaldība izsludinājusi konkursu "Zemes gabalu kadastrālā uzmērīšana un robežu plāna, situācijas plāna un apgrūtinājumu plānu izgatavošana un iesniegšana". Piedāvājumu iesniegšana: 16. novembris. 

Sviitra
Jaunākais citās sadaļās
Sviitra
Mērnieku laika ziņas
Arrow_left 2020. gada jūlijs Arrow_right
P O T C P S S
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
Šodiena 2020. gada 12. jūlijs

Vārda diena:

Indriķis, Ints, Namejs
Jaunākie komentāri
Sviitra
© 2008 mernieks.lv, epasts: redakcija@mernieks.lv
Visa portālā ievietotā informācija un materiāli (tai skaitā raksti,attēli,video u.c.) pieder to autoriem. Pārpublicēšana bez saskaņošanas un atsauces stingri aizliegta. Visiem portālā ievietoajiem datiem ir tikai informatīvs raksturs, un tie izmantojami tikai izziņas, izglītības un informatīviem nolūkiem. Redakcija neuzņemas saistības par iespējamo informācijas neatbilstību patiesai situācijai. Redakcija neuzņemas atbildību par portāla lietotāju ievietoto informāciju. Ievietojot komentāru, tā autors atzīst, ka piekrīt komentēšanas noteikumiem, uzņemas atbildību par tās saturu, kā arī apņemas pret redakciju neizvirīt nekādas pretenzijas par komentāru satura rediģēšanu vai dzēšanu.