Labs nāk ar gaidīšanu, silts ar sildīšanu
Veciits_meklesana
Aktuālais jautājums
 
Ievads nozarē
Terminu vārdnīca
Par portālu
Pasūtītājiem
 
Likumdošana
Mērniecībā
Zemes ierīcībā
Kartogrāfijā
Ģeodēzijā
Mērnieku saraksts
ADTI uzturētāji
Iepirkumi
Konkursi
Rezultāti
 
Jaunumi
Latvijā
Pasaulē
Augstskolās
Mērnieku biedrībā
LKĢA
Būvniecībā
Nekustamie īpašumi
Īsumā
Pētījumi
Vēsture
Tehnoloģijas
Izklaide
 
Pakalpojumi
Mērniecības instrumenti
Dati darbam
Pārrēķinu kalkulatori
Saites
Forums Galerija Blogi Sludinājumi
Sviitra

11.09.2012 Nigērijas mērnieki vēlas Ģeotelpiskās informācijas likumu

 Nigērijas Mērnieku biedrība mudinājusi Nacionālo asambleju pieņemt Nacionālo Ģeotelpiskās Datu infrastruktūras likumu. Šis likums palīdzēšot veikt valstī tik ļoti nepieciešamo piekrastes teritoriju apjomīgo kartēšanas projektu. Ģeotelpiskie dati Nigērijā nepieciešami arī izrakteņu iegūšanas regulēšanai, savukārt pilsētu topogrāfiskas kartes nepieciešamas, lai izplānotu labu kanalizācijas sistēmu. Oriģinālziņa

11.09.2012 Aizkavējas Latvijas ģeoportāla izveide

 Valsts sekretāru sanāksmē iesniegtie grozījumi noteikumos par valsts vienoto ģeotelpiskās informācijas portālu paredz pārcelt portāla atvēršanu no iepriekš plānotā šā gada 1. septembra uz 2013. gada 1. novembri. Portāla laicīgu izveidi esot aizkavējušas iesniegtās sūdzības par portāla izveidošanas iepirkuma konkursa rezultātiem (ģeoportālu par vairāk nekā 636 000 latu izstrādā SIA FMS). Ģeoportālā būs iespējams meklēt, skatīt un lejupielādēt ģeotelpisko datu kopas, ja datu turētāji tās uztur elektroniskā veidā, tajā vienkopus būs pieejami gan Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras, gan Valsts zemes dienesta, gan Dabas aizsardzības pārvaldes un citu datu turētāju dati. Visa informācijas aprite būs nodrošināta elektroniskā formā - sākot no datu pasūtīšanas un beidzot ar datu saņemšanu.

10.09.2012 Galileo sistēma 2014. gadā sāks sniegt pirmos pakalpojumus

 Eiropas Savienības veidotā satelītu navigācijas sistēma Galileo sāks sniegt pakalpojumus 2014. gadā, paziņojis Eiropas Komisijas viceprezidents Antonio Tajāni, uzstājoties Eiropas GNSS aģentūras galvenā biroja atklāšanā Prāgā. Pilnu operacionalitāti Galileo sasniegs 2019. vai 2020. gadā, taču jau 2014. gadā sistēma (tobrīd tajā būs jau 14 no kopumā paredzētajiem 30 satelītiem) sāks sniegt ar sabiedrisko drošību saistītus pakalpojumus, piemēram, palīdzot meklēšanā un glābšanā. Vairāk

07.09.2012 Valsts zemes dienesta nekustamā īpašuma tirgus pārskatā apskatītas dalītā īpašuma problēmas

 Nekustamā īpašuma tirgus dalībnieki ir sākuši vērtēt, vai kopā ar dzīvokli tiek piedāvāts iegādāties arī zemes domājamo daļu un šādu īpašumu cenas aug straujāk, dzīvokļa īpašumam piesaistītais zemes gabals ir mazāks, ja zeme ir iegūta īpašumā un netiek nomāta, un ienākumi no zemes piespiedu nomas patlaban ir ievērojami augstāki nekā depozītu likmes Latvijas bankās – šie ir trīs galvenie secinājumi Valsts zemes dienesta nekustamā īpašuma tirgus pārskatā, pētot dalītā īpašuma un piespiedu nomas jautājumus daudzdzīvokļu mājās  Rīgā. Pārskats ir publicēts Valsts zemes dienesta specializētajā vērtēšanas mājas lapā http://kadastralavertiba.lv/tirgus-dati/parskati

Valsts zemes dienesta nekustamā īpašuma tirgus kārtējā pārskata speciālā tēma ir „Dalītais īpašums un piespiedu noma daudzdzīvokļu māju gadījumā Rīgā”. Pārskatā apskatītas dalītā īpašuma problēmas gan no iznomātāja, gan nomnieka viedokļa un konstatēts, ka jautājums par piespiedu zemes nomu zem daudzdzīvokļu namiem dzīvokļu iegādes gadījumā ir aktualizējies pēdējā pusotra gada laikā. Ja līdz tam pircēji īpašu uzmanību šim jautājumam nepievērsa un dzīvokļu cenas bija līdzīgas gan dalīta, gan vienota īpašuma gadījumā, tad tagad piespiedu noma tiek vērtēta kā papildus apgrūtinājums, kas izsauc dzīvokļu cenas samazinājumu, liecina Valsts zemes dienesta nekustamā īpašuma tirgus datu bāzē fiksētie darījumi. 

Analizējot dzīvokļa īpašumam piesaistītās zemes platības attiecību pret dzīvokļa kvadrātmetru skaitu, konstatēts, ka dalītā īpašuma gadījumā šī attiecība ir ievērojami augstāka, kas nozīmē, ka nereti piespiedu nomas gadījumā dzīvokļu īpašniekiem ir jāmaksā nomas maksa par lielāku zemes platību nekā būtu funkcionāli nepieciešams. Ja vidēji Rīgā vienam dzīvokļa kvadrātmetram ir piesaistīti 1,5 kvadrātmetri īpašumā esošas zemes, tad dalītā īpašuma gadījumā vienam dzīvokļa kvadrātmetram ir piesaistīti jau 2,3 kvadrātmetri zemes, par ko dzīvokļu īpašniekiem ir jāmaksā gan zemes nomas maksa, gan nekustamā īpašuma nodoklis. Atsevišķos mikrorajonos, piemēram, Ķengaragā, šī attiecībā ir vēl augstāka – attiecīgi 1,4 un 3,2 dzīvokļa vienam kvadrātmetram piesaistīto zemes kvadrātmetru skaits vienota un dalīta īpašuma gadījumos.
 
Pārskatā pētīta arī zemes zem  daudzdzīvokļu ēkām ienesīgums, un konstatēts, ka tas ir aptuveni divas reizes augstāks nekā Latvijas komercbanku piedāvātās depozītu likmes, jo zemes īpašnieks no nomnieka var prasīt nomas maksu 6% gadā no kadastrālās vērtības, kas vairumā gadījumu ir ļoti tuva zemes tirgus vērtībai. Ar to arī ir izskaidrojams fakts, ka šobrīd notiek darījumi ar zem daudzdzīvokļu ēkām esošajiem zemes gabaliem, jo tas ir uzskatāms par pievilcīgu investīciju objektu.
 

06.09.2012 Kenija izmanto ĢIS vēlēšanu organizēšanā

 Lai nodrošinātu brīvas un godīgas vēlēšanas nākamā gada martā, Kenija plāno izmantot ĢIS tehnoloģijas, plānojot vēlēšanu iecirkņu atrašanās vietas, monitorējot vēlēšanas un izplatot rezultātus. Piemēram, vēlēšanu iecirkņu robežu demarkācija palīdzēs balsotāju reģistrācijas procesā, savukārt vēlēšanu rezultātus plānots reālajā laikā atainot interaktīvās kartēs. Lasīt vairāk

05.09.2012 ASV un ES runā par GALILEO "drošā signāla" lietojumu

 ASV un Eiropas Savienība ved sarunas par to, kā ASV valdības aģentūras varētu izmantot plānoto GALILEO satelītu sistēmas "drošo" (kodēto) signālu savu pienākumu veikšanai. Neformālās sarunas par GALILEO "Public Regulated Service" (PRS) izmantošanu sākušās pagājušā gada rudenī, kad Eiropas Komisija paziņoja par šāda servisa ieceri. PRS nodrošinās kodētu signālu policijas, avārijas dienestu un līdzīgu institūciju vajadzībām, to varēs izmantot tikai valdības un ar īpašām atļaujām apstiprinātas iestādes. Lasīt vairāk

04.09.2012 Jaunajā "Geospatial World" - par 3D attīstību

 Žurnāla "Geospatial World" jaunākajā e-izlaidumā, kas tematiski nodēvēts: "Atklājot trešās dimensijas potenciālu" apskatīta 3-dimensiju datu nozīme un iespējas mūsdienu ģeotelpiskajā industrijā. Raksti apskata gan 3D datu vākšanas attīstības vēsturi, kas, kā izrādās, sniedzas vairāk nekā 100 gadu garumā, gan pagaidām visvājāk attīstīto 3D kartēšanas aspektu - pilsētu ielu līmeņa atainojumu digitālajās 3D kartēs, iepazīstina ar mūsdienās galvenās 3D datu iegūšanas metodes - lāzerskenēšanas vēsturi un attīstību, 3dimensionālo pilsētu modelēšanu utt. Žurnālu var lasīt šeit.

04.09.2012 Valsts zemes dienests veidos digitālo dokumentu krātuvi

 Jau līdz nākamā gada janvāra beigām Valsts zemes dienestā tiks radīta  Digitālās dokumentu krātuves platforma, kas ir priekšnoteikums visu dienesta rīcībā esošo arhīva dokumentu digitalizācijai, paredz Valsts zemes dienesta un SIA „Tieto Latvia” noslēgtais līgums par digitālo dokumentu krātuves izstrādi un ieviešanu.  Projekts tiks realizēts Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta „Valsts zemes dienesta ģeotelpisko datu ģeotelpiskās informācijas sistēmas izveide” ietvaros.

Digitālo dokumentu krātuves (DDK) izstrādes un ieviešanas projekta ietvaros  ir plānots izstrādāt vienotu digitālo dokumentu informācijas sistēmu, kas nodrošinās arhīva dokumentu un to metadatu reģistrāciju, apstrādi, glabāšanu un pieejamību, vienotas dokumentu reģistrācijas, meklēšanas un attēlošanas funkcionalitātes izmantošanu esošo Valsts zemes dienesta informācijas sistēmu lietotāju saskarnēs un datu bāzes līmenī. Tāpat līgums paredz radīt ērtu saskarsmi, lai digitālā dokumentu krātuvē uzkrātos digitālos dokumentus varētu izmantot Valsts zemes dienesta iekšējos procesos un izplatīt klientiem.

Projekts ir būtisks priekšnosacījums Valsts zemes dienesta arhīva dokumentu digitalizācijai, jo digitālā dokumentu krātuve nodrošinās digitālo arhīva dokumentu veidošanu, uzglabāšanu un pieejamību atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos un starptautiskajos standartos noteiktajām prasībām.

Valsts zemes dienesta arhīvs ir viens no lielākajiem arhīviem Latvijā, kas sastāv no 3,5 miljoniem arhīva lietu, no kuriem 2,8 miljoni arhīva lietas ir Valsts zemes dienesta funkciju īstenošanas dokumenti, kas sniedz tiesisko un tehnisko informāciju par Latvijas teritorijā reģistrētiem nekustamajiem īpašumiem - nekustamo īpašumu kadastra lietas, zemes kadastrālās uzmērīšanas lietas, būvju un telpu grupu kadastrālās uzmērīšanas lietas u.c.

Projekta izmaksas – 115 850,00 LVL bez PVN. Projekta īstenošanas termiņš – 2013.gada 29.janvāris.

31.08.2012 Baltkrievijas satelīts pārraidījis pirmos attēlus

 Baltkrievijas satelīts sācis pārraidīt uz Zemi pirmos fotoattēlus, kuri tiek apstrādāti īpaši izveidotā datu apstrādes centrā, pavēstījis Baltkrievijas Nacionālās zinātņu akadēmijas Ģeoinformācijas sistēmu institūta direktors Sergejs Zolotojs. Pirmie attēli saņemti 29. augustā, bet jau pienākot nākamie. Baltkrievijas satelīts spēj uzņemt melnbaltos foto ar 2,1 metra izšķirtspēju un krāsainos foto ar 10,5 metru izšķirtspēju. Satelīta piegādātie attēli noderēs kartogrāfijā, ģeodēzijā, pilsētplānošanā, lauksaimniecībā un mežsaimniecībā. Vairāk

31.08.2012 Valsts zemes dienests uzsācis kadastrālās uzmērīšanas darbu pārbaudi apvidū (5)

 Valsts zemes dienests turpmāk izlases kārtībā pārbaudīs mērnieku veiktos kadastrālās uzmērīšanas darbus apvidū, lai pārliecinātos par to kvalitāti un par visām neatbilstībām normatīvo aktu prasībām informēs sertificēšanas institūcijas.

Augustā Valsts zemes dienesta speciālisti ir veikuši kontroles mērījumus apvidū atklāto konkursu „Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas demarkācijas nodrošināšanai nepieciešamie zemes kadastrālās uzmērīšanas pakalpojumi” un “Zemes kadastrālās uzmērīšanas pakalpojumi par valsts budžeta līdzekļiem” saņemto pakalpojumu ietvaros. Pārbaudēs konstatēts, ka kadastrālās uzmērīšanas darbi apvidū veikti pavirši, piemēram, robežzīmju centru nostiprinājumi neatbilst prasībām, kupicu izmēri neatbilst noteiktajam, vai kupicu nav vispār, nav izcirstas robežstigas. Valsts zemes dienests aicina pievērst pastiprinātu uzmanību apvidū veikto darbu kvalitātei un kadastrālās uzmērīšanas ierosinātāju informēšanai par robežu un robežzīmju noformēšanas un uzturēšanas prasībām atbilstoši noteikumiem, jo pavirši izpildītie darbi nenodrošina robežu saglabāšanos ilgtermiņā un rada augsni konfliktiem nākotnē.

 

30.08.2012 MDC sāk darbību Krimuldas novadā (13)

No šī gada 27.augusta SIA "Mērniecības Datu Centrs" uzsāka pilnvērtīgu darbību Krimuldas novadā. Darbu reģistrēšanas kārtība ir tāda pati, kā citās pašvaldībās, kurās jau strādā SIA "Mērniecības Datu Centrs". Izejas datu pieprasīšanai, saņemšanai un gatavā darba nosūtīšanai izmantojama e-pasta adrese infodati@mdc.lv.

29.08.2012 Ceturtdien notiks Alberta Purvenieka pelnu apglabāšana

 Ceturtdien, 30.augustā, plkst. 14.00, Pirmajos Meža kapos tiks apglabāta urna ar Alberta Purvenieka pelniem. Tikšanās pavadītājiem paredzēta pie ieejas kapos. Mērnieks, Latvijas Mērnieku biedrības goda biedrs Alberts Purvenieks aizgāja mūžībā šā gada 12. jūlijā. Atvadu ceremonija Rīgas krematorijā notika 19. jūlijā. 

28.08.2012 Gana sper pirmos soļus mērniecības nozares sakārtošanā

 Āfrikas valstī Ganā nolemts veikt zemes īpašumu administrācijas sakārtošanu, uzsākot valstiska mēroga mērniecības un kartogrāfijas regulāciju. Valdību uztrauc pēdējā laikā arvien pieaugošais zemes robežstrīdu lietu skaits tiesās, kam iemesls esot neprofesionālu mērnieku noalgošana zemes īpašumu robežu demarkācijai. Ganas Zemes un Dabas resursu ministrs Maiks Hamā aicinājis zemes īpašniekus izvēlēties kvalificētus mērniekus īpašumu robežu nospraušanai, nevis amatierus, kas piedāvā savus pakalpojumus lētāk un ātrāk, savukārt mērniekus viņš aicinājis sākt lietot modernu aprīkojumu, lai samazinātu darba izmaksas un laiku. Drīzumā Ganā tiks pieņemts Mērnieku padomes likums, kas palīdzēšot sakārtot nozari. Vairāk

28.08.2012 Klūgu meža uzmērīšanas konkurss

 "Latvijas Valsts Meži" izsludina konkursu "AS LVM tiesiskajā valdījumā esošā nekustamā īpašuma "Klūgu mežs" kadastra Nr.8496 002 0042 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8496 002 0042, kas atrodas Saldus novada Zirņu pagastā, kopējā platībā 513,5 ha, kadastrālā uzmērīšana un ārējo robežu ierīkošana" (identifikācijas numurs: AS LVM 2012/416_i). Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 6. septembris, plkst. 17.00. 

27.08.2012 Latvijas Valsts Mežu konkurss par uzmērīšanu Bēnes pagastā (10)

 "Latvijas Valsts Meži" izsludina konkursu "AS LVM tiesiskajā valdījumā esošā nekustamā īpašuma "Garais kalns" zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4650 003 0061, kas atrodas Auces novada Bēnes pagastā, kopējā platībā 967.2 ha, kadastrālā uzmērīšana un ārējo robežu ierīkošana" (AS LVM 2012/415_i). Piedāvājumus jāiesniedz līdz 4. septembrim, plkst. 17.00. 

27.08.2012 Zebrenes meža uzmērīšanas konkurss

 AS "Latvijas Valsts Meži" izsludina konkursu "AS LVM tiesiskajā valdījumā esošā nekustamā īpašuma "Valsts mežs Zebrene" zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 4698 002 0047 un 4698 003 0086, kas atrodas Dobeles novada Zebrenes pagastā, kopējā platībā 1011.6 ha, kadastrālā uzmērīšana un ārējo robežu ierīkošana". Pietiekšanās termiņš: 4. septembris. 

23.08.2012 Sagatavoti valsts robežas dati EuroGeographics SBE projektam

 Latvijas ģeotelpiskās informācijas aģentūra ziņo, ka 13.augustā tikuši veikti pēdējie datu kvalitātes testi un EuroGeographics (EG) Eiropas valstu robeždatu datubāzē tika ievietoti  Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras (LĢIA) sagatavotie Latvijas Republikas robežas ar Igaunijas, Lietuvas un Baltkrievijas Republikām dati, kas tika sagatavoti State Boundaries for Europe (SBE) projekta ietvaros, atbilstoši kopējai datu struktūrai un specifikācijai. SBE projekta dati tiek veidoti ArcGIS failu ģeodatu bāzē, koordinātu sistēma - ETRS89 (The European Terrestrial Reference System 1989). LĢIA tie ir pieejami arī Latvijas koordinātu sistēmā (LKS-92TM). Sīkāku informāciju var lasīt LĢIA mājas lapā.

23.08.2012 Ķīna atvērusi Beidou sistēmas tehnoloģiju attīstības centru

 Ķīna esot izveidojusi tehnoloģisko inovāciju bāzi Beidou satelītu navigācijas sistēmas komponentu izstrādei, informē Geospatialworld.net. Bāzē veiks pozicionēšanas tehnoloģiju izpēti un cer panākt lielus tehnoloģiju izrāvienus, izveidot 3 līdz 5 ar Beidou apkalpi saistītus uzņēmumus un palielināt ķīniešu izgudrotāju radīto patentu daudzumu. Ķīnas valdība plānot izveidot vēl 4 šādas bāzes saistībā tieši ar navigācijas un pozicionēšanas servisa industrijas produktiem un tehnoloģijām. Vairāk

21.08.2012 Publiskota pirmā digitālā NVS valstu ģeoloģiskā karte

 Krievijas ģeoloģiskās izpētes institūts Starptautiskajā Ģeoloģijas kongresā Brisbenā publiskojis pirmo Krievijas un tās kaimiņvalstu digitālo ģeoloģisko karti. Šīs kartes dati, kas gan vākti vēl PSRS laikā (no 1964. līdz 1990. gadam), īpaši svarīgi būs naftas un gāzes kompānijām, vides aģentūrām, pētniekiem, izglītības un valsts iestādēm. Vairāk

21.08.2012 Liepājā zemes īpašniekiem jāpārliecinās, vai žoga izvietojums atbilst zemesgabala robežām (2)

Liepājas portāls Liepaja.lv ziņo, ka Būvvalde aicina Liepājas zemes īpašniekus pievērst uzmanību tam, vai ap viņu īpašumiem izbūvētie žogi atbilst zemesgabalu robežām, kas fiksētas Zemesgrāmatā. Par zemesgabala robežām iespējams pārliecināties, atnākot uz Būvvaldi un kopā ar iestādes speciālistu apskatot pilsētas plānu.

Būvvalde ir konstatējuši, ka nereti ap īpašumiem izbūvētie žogi patiesībā atrodas ārpus to juridiski noteiktajām robežām.

Šogad pilsētā ir uzsākti vairāki nozīmīgi infrastruktūras sakārtošanas projekti, taču atsdevišķos mikrorajonos un individuālo dzīvojamo māju zonās žogi atrodas ielu teritorijās jeb sarkanajās līnijās.
 
Īstenojot, piemēram, apgaismojuma rekonstrukcijas projektu, ūdensvada un kanalizācijas trašu izbūves projektus vai liekot sakaru komunikācijas un citas inženierkomunikācijas, pilsētas kopējās interesēs ir izmantot visu konkrētās ielas platumu. Taču nepareizā vietā uzbūvētie žogi traucē darbu gaitu, kvalitāti, var ietekmēt pakalpojuma saņemšanu pašam īpašniekam, rada konfliktu situācijas ar klaimiņiem un pašvaldību. Šāda problēma ir gan Karostā, Zaļajā birzī, arī Jaunajā pasaulē, Tosmarē un citur. Piemēram, Jaunajā pasaulē, lai novērstu vai samazinātu teritoriju applūšanas draudus, ir plānots tīrīt esošos vai arī veidot jaunus grāvjus, taču nereti uz pilsētas zemes, pa kuru virzās šie grāvji, ir uzcelti žogi.
 
Nereti īpašnieki uzskata, ka žogs, kas būvēts pirms daudziem gadiem, atbilst īpašuma robežām. Viņi ignorē faktu, ka pēc neatkarības atjaunošanas Latvijā ir notikusi īpašumu denacionalizācija un zemes reforma, tātad agrākās, par likumīgām uzskatītās īpašuma robežas var neatbilst dokumentos nostiprinātajām.
 
Arī tiem liepājniekiem, kas maina veco žogu pret jaunu, ir jānāk uz Būvvaldi – viņiem ir jāsaskaņo žoga skice, pie viena – arī jāpārbauda žoga plāna atbilstība īpašuma robežām.
 
Sviitra
Jaunākais citās sadaļās
Sviitra
Mērnieku laika ziņas
Sviitra_b
Arrow_left 2019. gada septembris Arrow_right
P O T C P S S
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
Šodiena 2019. gada 21. septembris

Vārda diena:

Matīss, Modris, Mariss
Jaunākie komentāri
Sviitra
© 2008 mernieks.lv, epasts: redakcija@mernieks.lv
Visa portālā ievietotā informācija un materiāli (tai skaitā raksti,attēli,video u.c.) pieder to autoriem. Pārpublicēšana bez saskaņošanas un atsauces stingri aizliegta. Visiem portālā ievietoajiem datiem ir tikai informatīvs raksturs, un tie izmantojami tikai izziņas, izglītības un informatīviem nolūkiem. Redakcija neuzņemas saistības par iespējamo informācijas neatbilstību patiesai situācijai. Redakcija neuzņemas atbildību par portāla lietotāju ievietoto informāciju. Ievietojot komentāru, tā autors atzīst, ka piekrīt komentēšanas noteikumiem, uzņemas atbildību par tās saturu, kā arī apņemas pret redakciju neizvirīt nekādas pretenzijas par komentāru satura rediģēšanu vai dzēšanu.