Labs nāk ar gaidīšanu, silts ar sildīšanu
Veciits_meklesana
Aktuālais jautājums
 
Ievads nozarē
Terminu vārdnīca
Par portālu
Pasūtītājiem
 
Likumdošana
Mērniecībā
Zemes ierīcībā
Kartogrāfijā
Ģeodēzijā
Mērnieku saraksts
ADTI uzturētāji
Iepirkumi
Konkursi
Rezultāti
 
Jaunumi
Latvijā
Pasaulē
Augstskolās
Mērnieku biedrībā
LKĢA
Būvniecībā
Nekustamie īpašumi
Īsumā
Pētījumi
Vēsture
Tehnoloģijas
Izklaide
 
Pakalpojumi
Mērniecības instrumenti
Dati darbam
Pārrēķinu kalkulatori
Saites
Forums Galerija Blogi Sludinājumi
Sviitra

22.03.2013 Atzīmē Mērnieku dienu

 Piektdien, 22. martā, RTU ar lekciju ciklu tika atzīmēta Eiropas Mērnieku un Ģeotelpiskās informācijas diena. Lekcijas tika veltītas Galileo Galilejam, Latvijas Mērnieku biedrības darbības atjaunošanai 1988.gadā un Eiropas Globālās Navigācijas Satelītu Sistēmas tīklam „Galileo”. Klātesošo pārrunās varēja uzzināt arī to, ka "Galileo" tīkla pilnveidošanu kavē programmatūras problēmas, bet Latvijas pirmo satelītu "Venta-1" plānots palaist orbītā šā gada maijā (iepriekš tā starts gan vairākkārt pārcelts).

19.03.2013 Stopiņu novada domes konkurss (3)

 Stopiņu novada dome izsludinājusi konkursu "zemes robežu kadastrālā uzmērīšana un plāna izgatavošana ar Valsts zemes dienesta atzīmi par plāna atbilstību Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem, zemes ierīcības projektu izstrāde, situācijas plānu un topogrāfisko plānu izgatavošana Stopiņu novada pašvaldības vajadzībām saskaņā ar iepirkuma nolikuma nosacījumiem". Piedāvājums aktīvs līdz 26. martam. 

15.03.2013 Nīcas novada domes konkurss (1)

 Nīcas novada dome izsludinājusi konkursu "Nīcas novada vietējā ģeodēziskā tīkla punktu apsekošana un apsekošanas pārskata sagatavošana" (NND 2013/11). Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 26. marts, plkst. 14.00. 

14.03.2013 Notiks seminārs par QuantumGIS programmas lietošanu

 12.aprīlī Valmieras Biznesa un inovāciju inkubatorā (VBII) notiks pasākums QuantumGIS diena, kura ietvaros plašākai publikai būs iespēja piedalīties seminārā un klausīties pazīstamākās brīvās ģeotelpisko informāciju sistēmas (ĢIS) programmas QuantumGIS izstrādātāju un lietotāju stāstus par QuantumGIS un tā lietošanu Latvijā un pasaulē.

Publiskais seminārs QuantumGIS diena VBII notiek devītās QuantumGIS izstrādātāju darba sesijas ietvaros, kas no 11.līdz 14.aprīlim notiks Latvijā un VBII telpās pulcēs dalībniekus no 9 valstīm, lai kopīgi lemtu par projekta tālāko virzību, izstrādātu jaunas funkcijas un veiktu uzlabojumus QuantumGIS programmā.
 

12.03.2013 Munameģis varētu būt par 70 centimetriem zemāks nekā uzskatīts līdz šim (2)

 Pārmērot Igaunijas reljefu ar LIDAR, konstatēts, ka Munameģis, iespējams, ir par 0,7 metriem zemāks, nekā līdz šim uzskatīts - 317,4 metri 318,1 metra vietā. Tiesa gan, igauņu speciālisti iesaka nesteigties ar mācību grāmatu pārrakstīšanu, jo arī LIDAR ierīces dati nav pilnīgi droši, īpaši mežainos apvidos, tāpēc, pirms reģistrēt jauno rekordu, kalns tiks pārmērīts arī ar roku. Igaunijas Ģeogrāfu biedrības pārstāvis Anto Raukas medijiem sacījis, ka lēmumu par kalna augstuma pārreģistrēšanu vajadzētu izdiskutēt Igaunijas mērnieku biedrībai un pieņemt pārdomāti. Jautāts, vai nevarētu būt tā, ka Munameģa augstums laika gaitā samazinājies dabisku erozijas procesu rezultātā, Raukas to noliedzis - Munameģis sastāvot no pietiekami blīviem iežiem (māla un akmeņu maisījuma), tāpēc dabiska noārdīšanās tik ātri notikt nevarot. 

Avots (igauniski)

12.03.2013 MDC sāk darbību Salacgrīvas novadā

No šī gada 11.marta SIA "Mērniecības Datu Centrs" uzsāka darbību Salacgrīvas novadā. 

Darbu reģistrēšanas kārtība ir tāda pati, kā citās pašvaldībās, kurās jau strādā SIA "Mērniecības Datu Centrs". Izejas datu pieprasīšanai, saņemšanai un gatavā darba nosūtīšanai izmantojama e-pasta adrese infodati@mdc.lv

11.03.2013 Kļuvuši zināmi cenu piedāvājumi AS "Latvenergo" konkursā (12)

 Šodien atvērti AS "Latvenergo" konkursa "Zemes vienību, uz kurām atrodas 20/0.4kV slēgto transformatoru apakšstaciju ēkas, kadastrālā uzmērīšana un reģistrēšana Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā 2013.gadā” (LE01KA60S/13-34/19) cenu piedāvājumi. 

Mernieks.lv rīcībā nonākušie cenu piedāvājumi  liecina, ka iepirkuma 13 sadaļās kopumā piedāvājumus iesnieguši 12 uzņēmumi, no kuriem zemākās cenas nosolījuši 7 uzņēmumi. Visvairāk - 4 lotēs - lētāko piedāvājumu izdevies iesniegt SIA "Metrum". 

Sīkāk ar provizoriskajiem konkursa rezultātiem var iepazīties pievienotajā excel failā (dati var nebūt pilnībā precīzi).

07.03.2013 Topogrāfiskos plānus RDPAD varēs iesniegt digitālā formā (6)

Sākot ar 2013.gada 11. martu, Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments topogrāfiskos plānus pieņems pārbaudei un reģistrācijai digitālā veidā. Šādi tiks samazināts administratīvais slogs uzņēmējiem, kas darbojas mērniecības jomā galvaspilsētas teritorijā.

Pilsētas attīstības departamenta direktora p.i. Uldis Jansons: "Ieviešot elektronizētu topogrāfisko plānu saskaņošanu, mēs saīsinām kopējo būvniecības procesu vismaz par divām dienām. Tagad vairs nebūs nepieciešams nākt un personīgi iesniegt vai saņemt dokumentus drukātā veidā. Tie tiks pieņemti, pārbaudīti, saskaņoti un izsniegti elektroniski."
 
Lai iesniegtu topogrāfisko plānu pārbaudei un reģistrācijai, ir jāaizpilda iesnieguma veidlapa, kas atrodama Pilsētas attīstības departamenta mājas lapā www.rdpad.lv un jāpievieno atbilstoši normatīvo aktu prasībām noformēts topogrāfiskais plāns. Ar drošu elektronisko parakstu apliecināti dokumenti jānosūta Pilsētas attīstības departamentam uz e-pasta adresi geo@riga.lv.
 
Pēc pārbaudes veikšanas un topogrāfiskā plāna reģistrācijas augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzē ar drošu elektronisko parakstu parakstīts topogrāfiskais plāns tiks nosūtīts uz iesniegumā norādīto e-pasta adresi.
Lautājumu gadījumā par topogrāfisko plānu apriti lūgums sazināties ar Pilsētas attīstības departamenta Ģeomātikas pārvaldi pa tālruni 67105817vai pa e-pastu geo@riga.lv.

07.03.2013 Izsludināta Latvijas ģeotelpiskās informācijas attīstības koncepcija

 Šodien, 7.martā, Ministru kabineta (MK) Valsts sekretāru sanāksmē izsludināts Aizsardzības ministrijas sagatavotais rīkojuma projekts "Par Latvijas ģeotelpiskās informācijas attīstības koncepciju", kas paredz izveidot atbilstošu koordinācijas mehānismu starp dažādām institūcijām un informācijas lietotājiem, nodrošināt ilgtspējīgu plānošanu, atbilstošu finansējumu un kvalificētu speciālistu resursus.

Tā kā ģeodēzijas, kartogrāfijas un ģeotelpiskās informācijas joma ir cieši saistīta ar daudzām tautsaimniecības un valsts pārvaldes aktivitātēm (to skaitā nekustamā īpašuma valsts kadastra pārvaldību, apgrūtināto teritoriju noteikšanu, Eiropas Savienības tiešo maksājumu administrēšanu lauksaimniekiem, u.c.) ir būtiski citu nozaru atbildīgajām ministrijām savos politikas plānošanas dokumentos savlaicīgi un koordinēti paredzēt pasākumus, kas nodrošinātu attiecīgajai nozarei nepieciešamo ģeotelpiskās informācijas pamatdatu un informācijas pakalpojumu pieejamību. Šāds princips ir ietverts Ģeotelpiskās informācijas likumā, tomēr faktiski nedarbojas, informē Aizsardzības ministrija.
 
Tāpēc tiek rosināts izveidot Ģeotelpiskās informācijas koordinācijas padomi, nosakot tajā pārstāvniecību no Aizsardzības ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Zemkopības ministrijas, Tieslietu ministrijas, Satiksmes ministrijas, Ekonomikas ministrijas, Iekšlietu ministrijas, Veselības ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas, Kultūras ministrijas, Latvijas Pašvaldību savienības, Latvijas Mērnieku biedrības un Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācijas.
Finansējuma samazinājuma rezultātā ģeotelpiskās informācijas pamatdatu sagatavošana un aktualizācija nav iespējama valsts pārvaldes un pašvaldību funkciju un uzdevumu izpildei nepieciešamajā apjomā. Lai nodrošinātu ģeotelpiskās informācijas sagatavošanu un aktualizāciju kaut minimālā apjomā, tiek noteikta maksa par ģeotelpiskās informācijas kopīgu izmantošanu atbilstoši pakalpojumu cenrādim.
 
Kritiskākā situācija ir ģeotelpiskās informācijas pamatdatu un ar tiem saistīto pakalpojumu sniegšanā, ņemot vērā šo datu nozīmi tautsaimniecībā kopumā un to nepieciešamību citu institūciju funkciju un uzdevumu izpildes nodrošināšanai. Tāpēc tiek ierosināts finansējumu, kas nepieciešams ģeotelpiskās informācijas pamatdatu iegūšanai, sagatavošanai, uzturēšanai un izplatīšanai, plānot diferencēti katrai ģeotelpiskās informācijas pamatdatu kopai.

05.03.2013 Beidou plāno sasniegt globālo pārklājumu 2020. gadā

 Ķīnas satelītu navigācijas sistēma Beidou būšot pilnībā globāla 2020. gadā, paziņojušas Ķīnas amatpersonas. Tobrīd Beidou sistēmā būšot jau 35 satelīti un tā spēšot sniegt ļoti precīzu, uzticamu pozicionēšanas un navigācijas servisu. Patlaban Ķīna ir veiksmīgi nogādājusi orbītā 16 navigācijas satelītus. Tas noticis laikā kopš 2000. gada, kad valsts palaida pirmo (eksperimentālo) Beidou sistēmas satelītu. Patlaban Ķīnā gan joprojām dominējot uz GPS bāzētā navigācija, kas aizņem ap 95% tirgus, bet 2020. gadā Beidou būšot spējusi iekarot 70-80% Ķīnas iekšējā tirgus. Oriģinālziņa

04.03.2013 Latvijas Valsts Ceļu konkurss

 Latvijas Valsts Ceļi izsludinājuši konkursu zemes kadastrālās uzmērīšanas un robežu ierīkošanas darbu veikšanai nekustamajiem īpašumiem, kas saistīti ar valsts autoceļu rekonstrukcijas darbiem (LVC2013/31/AC). Iepirkums sadalīts divās daļās:

1) Valsts reģionālā autoceļa P104 Tukums-Auce-Lietuvas robeža (Vītiņi) posma 45,40-55,70 km rekonstrukcijas īstenošanai atsavināmo nekustamo īpašumu kadastrālās uzmērīšanas un robežu ierīkošanas darbu veikšana Dobeles novada Zebrenes pagastā, Auces novada Īles un Lielauces pagastos

2) Gaujas tilta autoceļa P30 Cēsis-Vecpiebalga-Madona 32,3 km būvprojekta īstenošanai atsavināmo nekustamo īpašumu kadastrālās uzmērīšanas un  robežu ierīkošanas darbu veikšana Vecpiebalgas novada Taurenes pagastā
 
Piedāvājums jāiesniedz līdz 2013.gada 11.marta plkst. 1100 Pasūtītāja sekretariātā (183.telpa) Gogoļa ielā 3, Rīgā, un to atvērs sanāksmju zālē (165.telpa) tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
 

04.03.2013 Valsts zemes dienests plāno pakalpojumus piedāvāt ar mobilo aplikāciju starpniecību

 Valsts zemes dienests (VZD) ERAF līdzfinansētā projekta „Valsts zemes dienesta ģeotelpisko datu ģeotelpiskās informācijas sistēmas izveide” ietvaros plāno novirzīt līdzekļus jaunas projekta aktivitātes „VZD datu publicēšanas mobilā risinājuma izstrāde un ieviešana” īstenošanai. VZD šīs aktivitātes ieviešanai februāra beigās izsludināja iepirkuma procedūru par mobilā risinājuma izstrādi un ieviešanu. 

Šāda ideja, projekta „Valsts zemes dienesta ģeotelpisko datu ģeotelpiskās informācijas sistēmas izveide” ietvaros izstrādāt specializēta tehnoloģiskā risinājuma aplikāciju lietošanai mobilajās ierīcēs, radās, lai atbilstoši mūsdienu komunikācijas un pakalpojumu sniegšanas tehnoloģiju attīstībai spētu nodrošināt korektu, piemērotu, ērtu un pilnvērtīgu datu publicēšanu arī mobilajās ierīcēs. Papildus kadastra, adrešu un citu telpisko datu pārlūkošanai būs iespējams izmantot mobilo ierīču GPS funkcionalitāti un attēlot atrašanās vietu uz šo karšu fona.
 
Specializēta mobilā risinājuma izveidošana VZD datu publicēšanai uzlabos datu un elektronisko pakalpojumu pieejamību, nodrošinot iespēju VZD klientiem saņemt pakalpojumus mobilajās ierīcēs neatkarīgi no atrašanās vietas, tādējādi palielinot arī VZD sniegto elektronisko pakalpojumu izmantošanas biežumu un sniegšanas ātrumu. Īpaši noderīga šī aplikācija būs potenciālajiem īpašumu pircējiem, mākleriem, mērniekiem, meža inventarizatoriem un citiem ar nekustamā īpašuma jomu saistītiem speciālistiem.
 
Ņemot vērā to, ka ERAF līdzfinansētā projekta „Valsts zemes dienesta ģeotelpisko datu ģeotelpiskās informācijas sistēmas izveide” ietvaros ir izveidojies finanšu līdzekļu ietaupījums, šā gada februāra vidū VZD Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai ir iesniedzis priekšlikumus vienošanās par projekta īstenošanu grozījumiem, kas paredz projekta ietaupītos finanšu līdzekļus novirzīt jaunas projekta aktivitātes „VZD datu publicēšanas mobilā risinājuma izstrāde un ieviešana” īstenošanai. 
 
VZD ģeotelpisko datu ģeotelpiskās  informācijas sistēmas izveides projekta mērķis ir izveidot modulāru VZD kadastra, adrešu, aizsargjoslas izraisošo objektu un apgrūtināto teritoriju, vērtību zonējumu, būvju kadastrālās uzmērīšanas, topogrāfisko plānu mērogā 1:500 ģeotelpisko datu sistēmu, kuras arhitektūra un saskarne nodrošina visu VZD pārziņā esošo ģeotelpisko datu ievadi, uzkrāšanu, apstrādi vienotā veidā, sasaisti ar teksta datiem un šo datu ērtu izmantošanu VZD klientiem un datu apmaiņas partneriem e-pakalpojumu un informācijas servisu veidā atbilstoši INSPIRE direktīvas prasībām. Projektā ir iekļauta arī aktivitāte, kas paredz Digitālo dokumentu krātuves programmatūras izstrādi, tās integrāciju ar no jauna veidojamo VZD ĢIS un saistītajām esošajām VZD teksta datu uzkrāšanas informācijas sistēmām. Projekta kopējās izmaksas ir 2,47 miljoni latu, tai skaitā ERAF līdzfinansējums 2,3 miljoni latu. 

28.02.2013 Valsts privatizācijas aģentūras konkurss

Valsts privatizācijas aģentūra izsludinājusi konkursu "Zemes ierīcības projekta izstrādāšana, zemesgabalu kadastrālā uzmērīšana, zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu izgatavošana īpašuma ierakstīšanai zemesgrāmatā". Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 7. marts.

22.02.2013 Pašvaldībās deklarēto ēku vērtība sastāda vairāk nekā 40 miljonus latu

 Valsts zemes dienests (VZD) apkopojis informāciju par kopējo kadastrālo vērtību par ēkām, kas Kadastra informācijas sistēmā reģistrētas uz pašvaldību sagatavotām ēku datu deklarācijām kopš pērnā gada maija, kad stājās spēkā Ministru kabineta 2012. gada 10. aprīļa noteikumi Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi”. Ar noteikumu stāšanos spēkā pašvaldībām radās iespēja, pamatojoties uz ēkas datu deklarāciju Kadastra informācijas sistēmā, reģistrēt apvidū esošas, bet Kadastra informācijas sistēmā vēl nereģistrētas ēkas. Kopējā vērtība par šādi deklarētajām ēkām sastāda 40 276 072 latus.

Vislielākā deklarēto ēku kadastrālā vērtība, līdz ar to potenciāli lielākais papildinājums budžetā par nekustamā īpašuma nodokli būs Stopiņu un Ādažu novadam, kur deklarēto ēku kadastrālā vērtība sastāda attiecīgi 4,3un 4,2 miljonus latu. Savukārt 13 Latvijas pašvaldībām reģistrēto ēku kadastrālā vērtība sastāda vairāk nekā divus miljonus latu.
 
Kopumā iespēju deklarēt ēkas Kadastra informācijas sistēmā izmantojušas 69 Latvijas pašvaldības. No tām visaktīvākā 2012. gadā bija Daugavpils novada pašvaldība (1068 deklarācijas). Šogad līdz 20. februārim kopumā deklarētas 337 ēkas, un visvairāk deklarāciju reģistrējusi Jelgavas pašvaldība (99 deklarācijas).
Šobrīd VZD ir apzinājis 50 novadu pašvaldības, kas līdz šim nav izmantojušas iespēju deklarēt apvidū esošas, bet Kadastra informācijas sistēmā vēl nereģistrētas ēkas. Šīs pašvaldības ir Aizkraukles, Jaunjelgavas, Pļaviņu, Alūksnes, Apes, Baltinavas, Rugāju, Iecavas, Vecumnieku, Līgatnes, Priekuļu, Pārgaujas, Vecpiebalgas, Ilūkstes, Dobeles, Auces, Tērvetes, Ozolnieku, Aknīstes, Krustpils, Krāslavas, Skrundas, Alsungas, Durbes, Nīcas, Rucavas, Vaiņodes, Alojas, Ludzas, Zilupes, Cesvaines, Ērgļu, Līvānu, Riebiņu, Vārkavas, Viļānu, Ķekavas, Inčukalna, Babītes, Krimuldas, Ropažu, Brocēnu, Dundagas, Mērsraga, Valkas, Smiltenes, Strenču, Kocēnu un Burtnieku novads.
 
Dienesta speciālisti aicina pašvaldības, kas joprojām nav uzsākušas ēku deklarēšanu Kadastra informācijas sistēmā, to darīt, jo VZD arī 2013. gadā veic ēku reģistrēšanu Kadastra informācijas sistēmā uz pašvaldību sagatavotu ēku datu deklarāciju pamata, nepiemērojot samaksu par šo pakalpojumu.
 
Tāpat VZD atgādina, ka ēkas ierakstīšana Kadastra reģistrā ir tās īpašnieka pienākums. Gadījumā, ja ēka Kadastra informācijas sistēmā tiek reģistrēta uz pašvaldības deklarācijas pamata, kur fiksēti tikai vispārēji dati, ēkai tiek aprēķināta maksimālā iespējamā kadastrālā vērtība, jo deklarācijā netiek fiksēti parametri, kas kadastrālo vērtību pazemina, piemēram, ēkas nolietojums. Tādēļ šobrīd ēku īpašniekiem daudz izdevīgāk ir pašiem veikt nekustamā īpašuma reģistrāciju, lai Kadastrā fiksētu visus būvi raksturojošos datus, kas var samazināt kadastrālo vērtību un līdz ar to – arī maksājamā nodokļa apmēru.
 
Jau iepriekš ziņots, ka, lai gan Reģistrācijas un aktualizācijas noteikumi stājās spēkā 2012. gada maijā, tikai jūlijā pamatojoties uz deklarācijām Kadastra informācijas sistēmā tika reģistrētas pirmās 14 ēkas. Tādējādi līdz 2012. gada nogalei pašvaldības bija reģistrējušas 6421 ēku, vislielākā aktivitāte bija decembrī, kad tika iesniegtas deklarācijas par 4651 ēku, un novembrī – 1323 deklarācijas.
 

22.02.2013 Latvijas Valsts Ceļu konkursā uzvar 2 firmas

 Latvijas Valsts Ceļi konkursā LVC 2012/184/AC "Autoceļu ceļa zemes nodalījuma joslas kadastrālās uzmērīšanas, ārējo robežu ierīkošanas, atjaunošanas un sakārtošanas darbu veikšana" uzvarējusi SIA "Lauku zemju inženieri" un SIA "Gintus" ar piedāvāto līgumcenu 3278 Ls. 

19.02.2013 LĢIA Karšu pārlūkā iespējams pievienot koordinātu sarakstus (3)

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra ziņo, ka pēc Karšu pārlūka lietotāju lūgumiem, tā funkcionalitāte ir papildināta ar iespēju pievienot koordinātu sarakstus. Šī funkcija ir pieejama sadaļā Mērīšana un koordināšu noteikšana

Ļoti bieži ir nepieciešamība apskatīties secīgi kāda maršruta punktus vai arī ir vēlēšanās atlikt Karšu pārlūkā sava īpašuma uzmērītās robežas pēc robežpunktiem.

Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju robežas ir apstiprinātas ar Ministru kabineta noteikumiem, kas publicēti portālā likumi.lv. Šie publicētie dokumenti satur dabas liegumu robežu koordinātu sarakstus, kurus ir šobrīd iespējams ievadīt un apskatīt Karšu pārlūkā.
 
Koordinātu saraksti Latvijas koordinātu sistēmā LKS-92TM ir pievienojami divos veidos: ievadot koordinātas ar roku vai arī iekopējot koordinātu sarakstu no jebkura elektroniskā dokumenta. Tāpat ir iespējams šos koordinātu sarakstus pievienot nepārtrauktas līnijas veidā vai arī noslēgta apgabala (poligona) veidā. Sakarā ar to, ka Karšu pārlūkā šīs funkcijas ir apvienotas ar mērīšanas funkciju, ir iespējams noteikt iegūtā objekta garumu, ja tas ir līnija, kā arī garumu un platību, ja tas ir poligons. Izmantojot esošo funkcionalitāti, iegūtā ģeometriskā objekta attēlu ir iespējams nosūtīt elektroniskā veidā (saites veidā) pa e-pastu.
 
Ja koordinātas ir pieejamas ģeogrāfiskajā WGS84 koordināšu sistēmā, tad ir nepieciešams veikt pārrēķinu uz LKS-92TM, izmantojot koordinātu pārrēķina kalkulatoru.
 
Lai nodrošinātu pilnvērtīgu darbību ar koordinātu sarakstiem, ir izveidota funkcija, kas lietotāja zīmēto vai atsūtīto objektu (maršrutu, zemes vienības robežas, poligonus) ļauj pārveidot koordinātu sarakstā, kuru pēc tam ir iespējams saraksta veidā pārnest uz dokumentiem, kā arī izmantot ĢIS/CAD veidotajās kartēs.
 

18.02.2013 Notiks atklātais LMB seminārs (6)

Latvijas Mērnieku biedrība (LMB) sadarbībā ar Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Ģeomātikas katedru 2013. gada 8. martā organizē ikgadējo atklāto semināru visiem mērniekiem par aktualitātēm nozarē. Semināra laikā plānota arī mērniecības aprīkojuma izstāde (instrumenti, programmas utml.). LMB aicina visus nozares pārstāvjus pieteikties, piedalīties un apmeklēt semināru un izstādi. LMB 
mērķis ir sapulcināt nozarēs pārstāvjus un noorganizēt draudzīgu un radošu semināru, lai uzklausītu prezentācijas par aktualitātēm nozarē un viedokļus no sadarbības partneriem. 
 
LMB seminārs notiks 2013. gada 8.martā RTU Konferenču zālē Rīgā, Kaļķu ielā 1, 
201.auditorijā. Semināra maksa: LMB biedriem - 5 Ls, pārējiem - 10 Ls. Vairāk par pieteikšanos un semināra programma

15.02.2013 Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijas konkurss

 Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija izsludinājusi konkursu "Zemes ierīcības projektu izgatavošana Pasūtītāja vajadzību apjomā". Piedāvājumu iesniegšana līdz 21. februārim. 

15.02.2013 Rēzeknes domes konkurss

 Rēzeknes dome izsludinājusi konkursu "Zemesgabalu apvienošana, sadalīšana un kadastrālā uzmērīšana" (RPD 2013/22). Piedāvājumu iesniegšana: 28. februāris. 

13.02.2013 Carnikavas domes konkursu "paņem" mērniecības firmu trio (3)

 Carnikavas novada domes konkursā "Zemes robežu kadastrālā uzmērīšana un plāna izgatavošana ar Valsts zemes dienesta atzīmi par plāna atbilstību Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem Carnikavas novada pašvaldības vajadzībām" uzvarējušas 3 firmas ar vienošanās piedāvājumu par Ls 19 999 Ls - SIA "BaltSurvey", SIA "GEOPOLS" un SIA "Metrum".

Sviitra
Jaunākais citās sadaļās
Sviitra
Mērnieku laika ziņas
Arrow_left 2020. gada jūlijs Arrow_right
P O T C P S S
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
Šodiena 2020. gada 12. jūlijs

Vārda diena:

Indriķis, Ints, Namejs
Jaunākie komentāri
Sviitra
© 2008 mernieks.lv, epasts: redakcija@mernieks.lv
Visa portālā ievietotā informācija un materiāli (tai skaitā raksti,attēli,video u.c.) pieder to autoriem. Pārpublicēšana bez saskaņošanas un atsauces stingri aizliegta. Visiem portālā ievietoajiem datiem ir tikai informatīvs raksturs, un tie izmantojami tikai izziņas, izglītības un informatīviem nolūkiem. Redakcija neuzņemas saistības par iespējamo informācijas neatbilstību patiesai situācijai. Redakcija neuzņemas atbildību par portāla lietotāju ievietoto informāciju. Ievietojot komentāru, tā autors atzīst, ka piekrīt komentēšanas noteikumiem, uzņemas atbildību par tās saturu, kā arī apņemas pret redakciju neizvirīt nekādas pretenzijas par komentāru satura rediģēšanu vai dzēšanu.