Labs nāk ar gaidīšanu, silts ar sildīšanu
Veciits_meklesana
Aktuālais jautājums
 
Ievads nozarē
Terminu vārdnīca
Par portālu
Pasūtītājiem
 
Likumdošana
Mērniecībā
Zemes ierīcībā
Kartogrāfijā
Ģeodēzijā
Mērnieku saraksts
ADTI uzturētāji
Iepirkumi
Konkursi
Rezultāti
 
Jaunumi
Latvijā
Pasaulē
Augstskolās
Mērnieku biedrībā
LKĢA
Būvniecībā
Nekustamie īpašumi
Īsumā
Pētījumi
Vēsture
Tehnoloģijas
Izklaide
 
Pakalpojumi
Mērniecības instrumenti
Dati darbam
Pārrēķinu kalkulatori
Saites
Forums Galerija Blogi Sludinājumi
Sviitra

24.04.2013 Uzstādīta jauna LATPOS bāzes stacija - Tukums (1)

LĢIA informē, ka ar š.g. 18. aprīli LatPos sistēmā iekļauta jauna bāzes stacija „Tukums”. Bāzes stacijas „Tukums” noteiktās koordinātas ir publicētas LatPos mājas lapā www.latpos.lgia.gov.lv . Bāzes stacija „Tukums” ievērojami uzlabos LatPos tīkla homogenitāti Kurzemes teritorijā un nodrošinās augstāku precizitāti reālā laika mērījumiem Tukuma pilsētā un tās apkārtnē. 

 
LĢIA lūdz pievērst uzmanību, lietojot LatPos sistēmas datus.
Lai pārliecinātos par LatPos bāzes stacijas „Tukums” darbības atbilstību Ministru kabineta 2011.gada 15.novembra noteikumu Nr.879 „Ģeodēziskās atskaites sistēmas un topogrāfisko karšu sistēmas noteikumi”  25.9 punktā izvirzītajām prasībām, LĢIA veica bāzes stacijas „Tukums” validēšanu. Validēšana ietver alternatīvu bāzes stacijas koordinātu un augstuma noteikšanu un reālā laika režīmā veiktus kontrolmērījumus uz Valsts ģeodēziskā tīkla punktiem. Bāzes stacijas „Tukums” validēšanas pārskatā  aprēķināto koordinātu un augstuma novirzes no noteiktajām LatPos bāzes stacijas „Tukums” koordinātām un augstuma liecina par to atbilstību iepriekš minēto Ministru kabineta noteikumu prasībām.

18.04.2013 VZD konkurss bijušo zemes īpašnieku zemju robežu uzmērīšanai

 Valsts Zemes dienests izsludinājis konkursu (trīs iepirkuma daļās) par bijušo zemes īpašnieku un viņus pārdzīvojušo laulāto, bērnu un mazbērnu, politiski represēto un 1.grupas invalīdu zemes robežu uzmērīšanai par valsts budžeta līdzekļiem (iepirkuma identifikācijas Nr. VZD 2013/05/P). Piedāvājumus par iepirkuma priekšmetu var iesniegt līdz 2013.gada 22.maijam plkst.11:00, Dienestā 11.novembra krastmalā 31, Rīgā darba dienās no plkst.08:30 līdz 16:00.

11.04.2013 Izstrādāta kadastrālo vērtību bāze 2014. gadam

11. aprīlī Valsts sekretāru sanāksmē tika izsludināts Ministru kabineta noteikumu projekts „Noteikumi par kadastrālo vērtību bāzi 2014. gadam”. Plānots, ka tas  stāsies spēkā ne vēlāk kā šā gada 15. jūnijā.

Visplašākās izmaiņas 2014. gada bāzes vērtībās ir lauku nekustamo īpašumu grupā, kur izmaiņas ir praktiski visās pašvaldību lauku teritorijās. Pēc bāzes vērtību pārskatīšanas lauksaimniecībā izmantojamo zemju kadastrālās vērtības 2014. gadā joprojām būs vidēji par 40 % zemākas nekā 2011. un 2012. gada nekustamā īpašuma tirgus darījuma cenas. Kadastrālā vērtība tiek noteikta masveida vērtēšanā un tiek balstīta uz tirgus vērtību, tāpēc pieaugot tirgus vērtībai, pieaug arī kadastrālā vērtība. Tādēļ 2013. gadā lauksaimniecībā izmantojamās zemes kadastrālā vērtība vidēji augusi par 10%, bet 2014. gadā jau gandrīz par 13%.

Dzīvojamās apbūves nekustamo īpašumu grupā kadastrālās vērtības īpašumiem nemainās un atsevišķās zonās 2014. gadā būs vērtību samazinājums, tomēr vairāku pašvaldību atsevišķās zonās 2014. gadā gaidāms vērtību pieaugums. Visievērojamākie bāzes vērtību pieaugumi ir Rīgas pilsētā – 34 vērtību zonās pilsētas centrālajā daļā, kā arī Jūrmalā 14 vērtību zonās – dārgākajā piejūras teritorijā. Šajās teritorijās ir cenu pieaugums un spēkā esošās kadastrālās vērtības būtiski atpaliek no darījumu cenām.

Saskaņā ar četru gadu ciklu sabiedriskā un komercapbūves nekustamo īpašumu grupā aktualizēts vērtību zonējums. Šogad sīkāk sadalīts komercobjektu apbūves zonējums – kopumā izdalītas 240 jaunas zonas, un zonu skaits pieaudzis gan lielajās, gan mazajās pilsētās, gan lauku teritorijās. Lielākais jauno zonu skaits ir tādās pašvaldībās kā Mārupes novads (12 zonu vietā – 19), Ķekavas novads (9 zonu vietā - 21 zona), savukārt vislielākais bāzes vērtību pieaugums ir Rīgas pilsētā.

Rūpniecības apbūves nekustamo īpašumu grupā izmaiņu ir vismazāk – kadastrālās vērtības ir paaugstinātas atsevišķas teritorijās saistībā ar vispārējo vērtību palielinājumu – Rīgas centrālajā daļā, Jūrmalā un Pierīgā. Vērtības palielinātas zonās, kas nav izteiktas ražošanas teritorijas.

Zemes kadastrālo vērtību kopsummu izmaiņas:

Nekustamo īpašumu grupa

2013. gads, milj.Ls

2014. gads, milj.Ls

Izmaiņas,

%

Dzīvojamā apbūve

2 601

2 702

+3.9

Sabiedriskā un komercapbūve

1 410

1 464

+3.8

Lauku grupa

1 429

1 610

+12.7

Rūpniecības apbūves grupa

749

762

+1.7

Kopā valstī

6 189

6 538

+5.6

11.04.2013 Izveidota interaktīva karte, kurā pieejama informācija par visiem ADTI uzturētājiem (17)

SIA "Mērniecības Datu Centrs" izstrādājis mērniekiem un pašvaldību darbiniekiem paredzētu, ērti pārskatāmu un interaktīvu Latvijas karti ar informāciju par augstas detalizācijas topogrāfisko datu uzturētājiem katrā pašvaldībā, kā arī informāciju par nepieciešamajiem inženierkomunikāciju skaņojumiem uz topogrāfiskajiem plāniem. Kartē iespējams izvēlēties interesējošo pašvaldību, uzklikšķinot uz tās ar punktveida pogu vai arī pieprasīt informāciju uzreiz par vairākām pašvaldībām, velkot līniju vai laukumu. Karti kompaktā versijā no šodienas iespējams aplūkot arī mernieks.lv, sadaļā "ADTI uzturētāji", bet tās pilno versiju var skatīt www.topografija.lv. Lai uzturētu kartes aktualitāti, izstrādātāji lūdz ziņot par pamanītajām izmaiņām ADTI uzturētāju un komunikāciju turētāju informācijā, rakstot uz infodati@mdc.lv. Savukārt, lai uzlabotu kartes funkcionalitāti, lietotāji tiek aicināti ierosinājumus un kritiskās piezīmes rakstīt šī raksta komentāros.

11.04.2013 Izstrādāts MK noteikumu projekts "Ģeodēziskā tīkla klasifikators"

 Valsts sekretāru sanāksmē šodien, 11. aprīlī, izsludināts Ministru kabineta noteikumu projekts "Ģeodēziskā tīkla klasifikators". Klasifikatora mērķis būs nodrošināt ģeodēziskā tīkla punktiem atbilstošu ģeodēziskā tīkla veida un ģeodēziskā tīkla punkta klases identifikāciju. 

Projekts nodrošinās ģeodēziskā tīkla veida un ģeodēziskā tīkla punkta klases identifikāciju informācijas apstrādē, glabāšanā un apmaiņā, kas ir būtiski ne tikai darbam ar ģeotelpisko informāciju tās lietotājiem, bet arī kvalitatīvai ģeotelpiskās informācijas aprites nodrošināšanai un tās saderībai starp kaimiņvalstīm. 
Pamatā klasifikatoru izmantos valsts aģentūra „Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra” un vietējās pašvaldības, kas nodrošinās ģeodēziskā tīkla klasifikatorā iekļauto ģeodēziskā tīkla punktu kodu izmantošanu Valsts ģeodēziskā tīkla datubāzē un Vietējā ģeodēziskā tīkla datubāzē.
 

10.04.2013 Taizeme kļūst par pirmo valsti ārpus Ķīnas, kas izmantos Beidou GNSS

 Par Ķīnas GNSS tīkla Beidou pirmo ārvalstu klienti kļuvusi Taizeme, kas Bangkokā ar Ķīnu parakstījusi 2 miljardu juaņu (apmēram 350 miljonu ASV dolāru) vērtu investīciju līgumu par Beidou ierīkošanu (izmaksu lielāko daļu segs pati Ķīna). Eksperti to sauc par pirmo soli, kas sāks pārtraukt ASV GPS dominēšanu Āzijas Dienvidaustrumu daļā, jo Taizemes piemēram varētu sekot arī citas reģiona valstis. Oriģinālziņa

10.04.2013 2013.gada pavasarī tiks uzsākts Latvijas aerofotografēšanas 5. cikls

 2013.gada martā ir noslēgts līgums starp Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūru un Polijas uzņēmu MGGP Aero, lai varētu maijā uzsākt Latvijas teritorijas aerofotografēšanas darbus. Aerofotografēšanas darbu veicējs ir lielākais fotogrammetrijas uzņēmums Polijā, ziņo LĢIA. 

Šis būs jau piektais visas Latvijas teritorijas aerofotografēšanas cikls, ko plānots veikts 3 gados. Darbus plānots uzsākt 2013.gadā no Latvijas centrālās daļas, 2014.gadā turpināt Latgalē un Kurzemē, bet 2015.gadā – Vidzemē.
 
Aerofotografēšanas mērķis ir nodrošināt ģeotelpiskās informācijas sagatavotājus un lietotājus ar pēc iespējas aktuālākiem izejmateriāliem. Iegūtā informācija tiks izmantota ortofoto karšu izgatavošanai, dažādu mērogu valsts topogrāfisko karšu aktualizēšanai un citu tautsaimniecības nozaru ģeotelpiskās informācijas sagatavošanai un uzturēšanai. Visai valsts teritorijai plānots sagatavot krāsainas ortofotokartes 4750 km2 teritorijā ar 0,25 metru izšķirtspēju un 62650 km2  teritorijā  0,4 metru izšķirtspēju, bet infrasarkanās un melnbaltās – tikai pēc pasūtījuma. 2013.gadā plānotais ortofotokaršu sagatavošanas apjoms – 3584 karšu lapas atbilstoši mērogam 1:5 000. Kartoshēma ar plānoto Latvijas teritorijas aerofotografēšanas sadalījumu pa gadiem pieejama šeit.

10.04.2013 Līgatnes novada domes konkurss

 Līgatnes novada dome izsludinājusi konkursu "Nekustamo īpašumu aktuālu apgrūtinājumu un situācijas plānu izgatavošana un reģistrēšana NĪVKI sistēmā". Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 17. aprīlis. 

08.04.2013 Apstiprinātas pilsētu un novadu administratīvo teritoriju robežas (5)

 Ministru kabinetā nesen ticis apstiprināts noteikumu projekts "Noteikumi par republikas pilsētu un novadu administratīvo teritoriju robežu aprakstu apstiprināšanu", kas nosaka republikas administratīvo teritoriju robežas. Robežu aprakstus un robežu kartes sagatavojuši 16 Valsts zemes dienesta (VZD) speciālisti.

Šis ir nozīmīgs MK lēmums, jo pēc 20 gadiem beidzot apstiprinātas administratīvo teritoriju robežas un pēc tām viennozīmīgi varēs noteikt zemes vienību piederību noteiktai administratīvajai teritorijai.
 
VZD administratīvo teritoriju robežu aprakstus sagatavoja atbilstoši MK apstiprinātajai administratīvo teritoriju un to teritoriālā iedalījuma vienību robežu noteikšanas, kā arī aprakstu sagatavošanas un aktualizēšanas kārtībai.
 
Robežas aprakstā ir iekļauta informācija par zemes vienībām, pa kuru robežām tiek noteikta administratīvās teritorijas robeža, robežas aprakstā norādot zemes vienību kadastra apzīmējumus.
 
Robežu kartes tika sagatavotas no kadastra kartes datiem, izmantojot Valsts adrešu reģistra vajadzībām izstrādātu programmatūru. Savukārt robežu aprakstu sagatavošanā tika izmantotas arī topogrāfiskās kartes un ortofoto kartes, kā arī pārbaudīti zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumenti no VZD arhīva. Robežu apraksti un robežu kartes pirms apstiprināšanas MK tika saskaņoti ar visām pašvaldībām. Minētās informācijas sagatavošana un saskaņošana VZD ilga divus gadus. 
 
Līdz ar šo noteikumu apstiprināšanu MK, VZD mājas lapā būs pieejamas administratīvo teritoriju robežu kartes, kur būs redzama detalizēta informācija par visu pilsētu un novadu administratīvo teritoriju robežām. Savukārt kadastra kartes, kas tika izmantotas robežu aprakstu un robežu karšu sagatavošanai, glabās VZD arhīvā, nodrošinot vēsturisko datu saglabāšanu.

05.04.2013 Privatizācijas aģentūra izsludinājusi konkursu

 VAS "Privatizācijas aģentūra" izsludinājusi konkursu "Zemesgabala kadastrālā uzmērīšana, zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu izgatavošana īpašuma ierakstīšanai zemesgrāmatā". Piedāvājumu iesniegšana - līdz 11. aprīlim. 

05.04.2013 Ikšķiles novada konkursa rezultāts

 Ikšķiles novada pašvaldības konkursā "Zemes vienību kadastrālā uzmērīšana, zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu izgatavošana" (ID: 412732) uzvarējusi SIA „A2 Grupa” ar piedāvāto līgumcenu Ls 3200.

04.04.2013 LMB aicina uz basketbola maču ar lietuviešu mērniekiem (5)

Latvijas Mērnieku biedrība aicina pieteikties mērniekus basketbola draudzības spēlei ar lietuviešu kolēģiem 27. aprīlī. Izbraukšana uz Viļņu paredzēta 26. aprīlī, tajā pašā dienā paredzēta arī pirts. Interesentiem pieteikumu ar informāciju par sevi sūtīt uz lmb.speles@gmail.com.

27.03.2013 Smiltenē notiks LKĢA seminārs (4)

 LKĢA 04.04.2013. noslēdz bezmaksas izbraukuma semināru ciklu, ko, sadarbībā ar VZD, LĢIA, LPS, SIA Mikrokods, SIA MDC, SIA GeoStar, SIA Ģeodēzists, SIA Mācību un konsultāciju centrs ABC, rīko Smiltenē, Gaujas ielā 1, plkst.10.00. Semināra tēma: par ADTI uzturēšanas un datu ievades problēmām pašvaldību datu bāzēs un mērnieku pieļautajām kļūdām Kadastrālās uzmērīšanas procesā. Dienas kārtību, reglamentu, skatīt šeit. Lai veiksmīgi varētu organizēt kafijas pauzi ar nelielām uzkodām, dalību pieteikt lkga@lkga.lv

Ikgadējā LKĢA biedru pilnsapulce tiek rīkota Smiltenes puses kopleksā Trīssaliņas (www.trissalinas.lv) 04.04.2013. plkst.17.00.

27.03.2013 Jēkabpils pašvaldības konkursa rezultāts

 Jēkabpils pašvaldības konkursā "Zemes vienību instrumentālā uzmērīšana, zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plāna izgatavošana īpašumu ierakstīšanai zemesgrāmatā" (JPP 2013/02) uzvarējusi SIA "GEO Mērniecība" ar piedāvāto līgumcenu 11 572 Ls. 

26.03.2013 Salacgrīvas novada domes konkurss (4)

Salacgrīvas novada dome izsludinājusi konkursu "Zemes gabalu robežu kadastrālā uzmērīšana, zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu izgatavošana Salacgrīvas novada pašvaldības nekustamiem īpašumiem". Piedāvājumu iesniegšana: 4. maijs. 

26.03.2013 Kadastrā reģistrēta miljonā zemes vienība (2)

 Otrdien, 26. martā, plkst. 9:44 Valsts zemes dienesta (VZD) Vidzemes reģionālās nodaļas Cēsu birojā Kadastra informācijas sistēmā tika veikta miljonās zemes vienības reģistrācija. Skaitliski ievērojamās zemes vienības reģistrācija tika veikta Pēterim Paeglim piederošajam zemes īpašumam „Rožkalnu bangas”, Limbažu novada Umurgas pagastā, tā platība ir 28,83 hektāri. Nozīmīgās zemes vienības uzmērīšanu veica sertificētais mērnieks Kaspars Dzenis no SIA „Limbažu mērniecības biroja”.

Pēc svētkiem zemes vienības īpašnieks un mērnieks tiks godināti VZD Vidzemes reģionālās nodaļas Cēsu birojā, kur viņiem tiks pasniegti īpaši apliecinājuma raksti un piemiņas veltes.

VZD apkopotā informācija liecina, ka 2012. gadā Kadastra informācijas sistēmā reģistrētas 6379, bet aktualizācijas rezultātā dzēstas – 2549 zemes vienības. Visvairāk reģistrēto zemes vienību pērn bijis Rīgā (1141), Garkalnes novadā (304) un 234 – Ķekavas novadā (Ķekavas pagastā– 165), bet visvairāk zemes vienību dzēsts no kadastra reģistra – Rīgā (267), Ķekavas novadā (79) un Bauskas novadā (71).

Vislielākā aktivitāte zemes vienību reģistrācijā vai aktualizācijā ir bijusi Rīgas, Vidzemes un Kurzemes reģionā. Savukārt, šo sadalījumu aplūkojot no reģionos izvietoto VZD biroju perspektīvas, zemes vienības visaktīvāk reģistrētas: Rīgas birojā (2541), Jelgavas birojā (543) un Kuldīgas birojā (516).

Salīdzinot zemes sadalījumu pa zemes izmantošanas veidiem, 2012. gadā par 13481,3 hektāriem pieaugusi meža zemes platība, bet par 11802,3 hektāriem samazinājusies lauksaimniecībā izmantojamās zemes platība. Aplūkojot zemju sadalījumu pa izmantošanas  veidiem republikas pilsētās, var novērot, ka visvairāk (platības ziņā) pieaugusi zeme zem ēkām un pagalmiem platība – kopumā par 335 hektāriem.

2012. gada nogalē VZD Latgales reģionālās nodaļas Daugavpils birojā tika veikta divi miljonās telpu grupas reģistrācija.

Pasūtījumus zemes vienību reģistrācijai vai to aktualizācijai Kadastra informācijas sistēmā joprojām iespējams veikt visos VZD Klientu apkalpošanas centros Latvijā.

22.03.2013 Atzīmē Mērnieku dienu

 Piektdien, 22. martā, RTU ar lekciju ciklu tika atzīmēta Eiropas Mērnieku un Ģeotelpiskās informācijas diena. Lekcijas tika veltītas Galileo Galilejam, Latvijas Mērnieku biedrības darbības atjaunošanai 1988.gadā un Eiropas Globālās Navigācijas Satelītu Sistēmas tīklam „Galileo”. Klātesošo pārrunās varēja uzzināt arī to, ka "Galileo" tīkla pilnveidošanu kavē programmatūras problēmas, bet Latvijas pirmo satelītu "Venta-1" plānots palaist orbītā šā gada maijā (iepriekš tā starts gan vairākkārt pārcelts).

19.03.2013 Stopiņu novada domes konkurss (3)

 Stopiņu novada dome izsludinājusi konkursu "zemes robežu kadastrālā uzmērīšana un plāna izgatavošana ar Valsts zemes dienesta atzīmi par plāna atbilstību Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem, zemes ierīcības projektu izstrāde, situācijas plānu un topogrāfisko plānu izgatavošana Stopiņu novada pašvaldības vajadzībām saskaņā ar iepirkuma nolikuma nosacījumiem". Piedāvājums aktīvs līdz 26. martam. 

15.03.2013 Nīcas novada domes konkurss (1)

 Nīcas novada dome izsludinājusi konkursu "Nīcas novada vietējā ģeodēziskā tīkla punktu apsekošana un apsekošanas pārskata sagatavošana" (NND 2013/11). Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 26. marts, plkst. 14.00. 

14.03.2013 Notiks seminārs par QuantumGIS programmas lietošanu

 12.aprīlī Valmieras Biznesa un inovāciju inkubatorā (VBII) notiks pasākums QuantumGIS diena, kura ietvaros plašākai publikai būs iespēja piedalīties seminārā un klausīties pazīstamākās brīvās ģeotelpisko informāciju sistēmas (ĢIS) programmas QuantumGIS izstrādātāju un lietotāju stāstus par QuantumGIS un tā lietošanu Latvijā un pasaulē.

Publiskais seminārs QuantumGIS diena VBII notiek devītās QuantumGIS izstrādātāju darba sesijas ietvaros, kas no 11.līdz 14.aprīlim notiks Latvijā un VBII telpās pulcēs dalībniekus no 9 valstīm, lai kopīgi lemtu par projekta tālāko virzību, izstrādātu jaunas funkcijas un veiktu uzlabojumus QuantumGIS programmā.
 
Sviitra
Jaunākais citās sadaļās
Sviitra
Mērnieku laika ziņas
Arrow_left 2020. gada jūnijs Arrow_right
P O T C P S S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345
Šodiena 2020. gada 5. jūnijs

Vārda diena:

Margots, Igors, Ingvars
Jaunākie komentāri
Sviitra
© 2008 mernieks.lv, epasts: redakcija@mernieks.lv
Visa portālā ievietotā informācija un materiāli (tai skaitā raksti,attēli,video u.c.) pieder to autoriem. Pārpublicēšana bez saskaņošanas un atsauces stingri aizliegta. Visiem portālā ievietoajiem datiem ir tikai informatīvs raksturs, un tie izmantojami tikai izziņas, izglītības un informatīviem nolūkiem. Redakcija neuzņemas saistības par iespējamo informācijas neatbilstību patiesai situācijai. Redakcija neuzņemas atbildību par portāla lietotāju ievietoto informāciju. Ievietojot komentāru, tā autors atzīst, ka piekrīt komentēšanas noteikumiem, uzņemas atbildību par tās saturu, kā arī apņemas pret redakciju neizvirīt nekādas pretenzijas par komentāru satura rediģēšanu vai dzēšanu.