Mēs esam lai Jūs informētu
Veciits_meklesana
Aktuālais jautājums
 
Ievads nozarē
Terminu vārdnīca
Par portālu
Pasūtītājiem
 
Likumdošana
Mērniecībā
Zemes ierīcībā
Kartogrāfijā
Ģeodēzijā
Mērnieku saraksts
ADTI uzturētāji
Iepirkumi
Konkursi
Rezultāti
 
Jaunumi
Latvijā
Pasaulē
Augstskolās
Mērnieku biedrībā
LKĢA
Būvniecībā
Nekustamie īpašumi
Īsumā
Pētījumi
Vēsture
Tehnoloģijas
Izklaide
 
Pakalpojumi
Mērniecības instrumenti
Dati darbam
Pārrēķinu kalkulatori
Saites
Forums Galerija Blogi Sludinājumi
Sviitra

05.03.2013 Beidou plāno sasniegt globālo pārklājumu 2020. gadā

 Ķīnas satelītu navigācijas sistēma Beidou būšot pilnībā globāla 2020. gadā, paziņojušas Ķīnas amatpersonas. Tobrīd Beidou sistēmā būšot jau 35 satelīti un tā spēšot sniegt ļoti precīzu, uzticamu pozicionēšanas un navigācijas servisu. Patlaban Ķīna ir veiksmīgi nogādājusi orbītā 16 navigācijas satelītus. Tas noticis laikā kopš 2000. gada, kad valsts palaida pirmo (eksperimentālo) Beidou sistēmas satelītu. Patlaban Ķīnā gan joprojām dominējot uz GPS bāzētā navigācija, kas aizņem ap 95% tirgus, bet 2020. gadā Beidou būšot spējusi iekarot 70-80% Ķīnas iekšējā tirgus. Oriģinālziņa

04.03.2013 Latvijas Valsts Ceļu konkurss

 Latvijas Valsts Ceļi izsludinājuši konkursu zemes kadastrālās uzmērīšanas un robežu ierīkošanas darbu veikšanai nekustamajiem īpašumiem, kas saistīti ar valsts autoceļu rekonstrukcijas darbiem (LVC2013/31/AC). Iepirkums sadalīts divās daļās:

1) Valsts reģionālā autoceļa P104 Tukums-Auce-Lietuvas robeža (Vītiņi) posma 45,40-55,70 km rekonstrukcijas īstenošanai atsavināmo nekustamo īpašumu kadastrālās uzmērīšanas un robežu ierīkošanas darbu veikšana Dobeles novada Zebrenes pagastā, Auces novada Īles un Lielauces pagastos

2) Gaujas tilta autoceļa P30 Cēsis-Vecpiebalga-Madona 32,3 km būvprojekta īstenošanai atsavināmo nekustamo īpašumu kadastrālās uzmērīšanas un  robežu ierīkošanas darbu veikšana Vecpiebalgas novada Taurenes pagastā
 
Piedāvājums jāiesniedz līdz 2013.gada 11.marta plkst. 1100 Pasūtītāja sekretariātā (183.telpa) Gogoļa ielā 3, Rīgā, un to atvērs sanāksmju zālē (165.telpa) tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
 

04.03.2013 Valsts zemes dienests plāno pakalpojumus piedāvāt ar mobilo aplikāciju starpniecību

 Valsts zemes dienests (VZD) ERAF līdzfinansētā projekta „Valsts zemes dienesta ģeotelpisko datu ģeotelpiskās informācijas sistēmas izveide” ietvaros plāno novirzīt līdzekļus jaunas projekta aktivitātes „VZD datu publicēšanas mobilā risinājuma izstrāde un ieviešana” īstenošanai. VZD šīs aktivitātes ieviešanai februāra beigās izsludināja iepirkuma procedūru par mobilā risinājuma izstrādi un ieviešanu. 

Šāda ideja, projekta „Valsts zemes dienesta ģeotelpisko datu ģeotelpiskās informācijas sistēmas izveide” ietvaros izstrādāt specializēta tehnoloģiskā risinājuma aplikāciju lietošanai mobilajās ierīcēs, radās, lai atbilstoši mūsdienu komunikācijas un pakalpojumu sniegšanas tehnoloģiju attīstībai spētu nodrošināt korektu, piemērotu, ērtu un pilnvērtīgu datu publicēšanu arī mobilajās ierīcēs. Papildus kadastra, adrešu un citu telpisko datu pārlūkošanai būs iespējams izmantot mobilo ierīču GPS funkcionalitāti un attēlot atrašanās vietu uz šo karšu fona.
 
Specializēta mobilā risinājuma izveidošana VZD datu publicēšanai uzlabos datu un elektronisko pakalpojumu pieejamību, nodrošinot iespēju VZD klientiem saņemt pakalpojumus mobilajās ierīcēs neatkarīgi no atrašanās vietas, tādējādi palielinot arī VZD sniegto elektronisko pakalpojumu izmantošanas biežumu un sniegšanas ātrumu. Īpaši noderīga šī aplikācija būs potenciālajiem īpašumu pircējiem, mākleriem, mērniekiem, meža inventarizatoriem un citiem ar nekustamā īpašuma jomu saistītiem speciālistiem.
 
Ņemot vērā to, ka ERAF līdzfinansētā projekta „Valsts zemes dienesta ģeotelpisko datu ģeotelpiskās informācijas sistēmas izveide” ietvaros ir izveidojies finanšu līdzekļu ietaupījums, šā gada februāra vidū VZD Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai ir iesniedzis priekšlikumus vienošanās par projekta īstenošanu grozījumiem, kas paredz projekta ietaupītos finanšu līdzekļus novirzīt jaunas projekta aktivitātes „VZD datu publicēšanas mobilā risinājuma izstrāde un ieviešana” īstenošanai. 
 
VZD ģeotelpisko datu ģeotelpiskās  informācijas sistēmas izveides projekta mērķis ir izveidot modulāru VZD kadastra, adrešu, aizsargjoslas izraisošo objektu un apgrūtināto teritoriju, vērtību zonējumu, būvju kadastrālās uzmērīšanas, topogrāfisko plānu mērogā 1:500 ģeotelpisko datu sistēmu, kuras arhitektūra un saskarne nodrošina visu VZD pārziņā esošo ģeotelpisko datu ievadi, uzkrāšanu, apstrādi vienotā veidā, sasaisti ar teksta datiem un šo datu ērtu izmantošanu VZD klientiem un datu apmaiņas partneriem e-pakalpojumu un informācijas servisu veidā atbilstoši INSPIRE direktīvas prasībām. Projektā ir iekļauta arī aktivitāte, kas paredz Digitālo dokumentu krātuves programmatūras izstrādi, tās integrāciju ar no jauna veidojamo VZD ĢIS un saistītajām esošajām VZD teksta datu uzkrāšanas informācijas sistēmām. Projekta kopējās izmaksas ir 2,47 miljoni latu, tai skaitā ERAF līdzfinansējums 2,3 miljoni latu. 

28.02.2013 Valsts privatizācijas aģentūras konkurss

Valsts privatizācijas aģentūra izsludinājusi konkursu "Zemes ierīcības projekta izstrādāšana, zemesgabalu kadastrālā uzmērīšana, zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu izgatavošana īpašuma ierakstīšanai zemesgrāmatā". Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 7. marts.

22.02.2013 Pašvaldībās deklarēto ēku vērtība sastāda vairāk nekā 40 miljonus latu

 Valsts zemes dienests (VZD) apkopojis informāciju par kopējo kadastrālo vērtību par ēkām, kas Kadastra informācijas sistēmā reģistrētas uz pašvaldību sagatavotām ēku datu deklarācijām kopš pērnā gada maija, kad stājās spēkā Ministru kabineta 2012. gada 10. aprīļa noteikumi Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi”. Ar noteikumu stāšanos spēkā pašvaldībām radās iespēja, pamatojoties uz ēkas datu deklarāciju Kadastra informācijas sistēmā, reģistrēt apvidū esošas, bet Kadastra informācijas sistēmā vēl nereģistrētas ēkas. Kopējā vērtība par šādi deklarētajām ēkām sastāda 40 276 072 latus.

Vislielākā deklarēto ēku kadastrālā vērtība, līdz ar to potenciāli lielākais papildinājums budžetā par nekustamā īpašuma nodokli būs Stopiņu un Ādažu novadam, kur deklarēto ēku kadastrālā vērtība sastāda attiecīgi 4,3un 4,2 miljonus latu. Savukārt 13 Latvijas pašvaldībām reģistrēto ēku kadastrālā vērtība sastāda vairāk nekā divus miljonus latu.
 
Kopumā iespēju deklarēt ēkas Kadastra informācijas sistēmā izmantojušas 69 Latvijas pašvaldības. No tām visaktīvākā 2012. gadā bija Daugavpils novada pašvaldība (1068 deklarācijas). Šogad līdz 20. februārim kopumā deklarētas 337 ēkas, un visvairāk deklarāciju reģistrējusi Jelgavas pašvaldība (99 deklarācijas).
Šobrīd VZD ir apzinājis 50 novadu pašvaldības, kas līdz šim nav izmantojušas iespēju deklarēt apvidū esošas, bet Kadastra informācijas sistēmā vēl nereģistrētas ēkas. Šīs pašvaldības ir Aizkraukles, Jaunjelgavas, Pļaviņu, Alūksnes, Apes, Baltinavas, Rugāju, Iecavas, Vecumnieku, Līgatnes, Priekuļu, Pārgaujas, Vecpiebalgas, Ilūkstes, Dobeles, Auces, Tērvetes, Ozolnieku, Aknīstes, Krustpils, Krāslavas, Skrundas, Alsungas, Durbes, Nīcas, Rucavas, Vaiņodes, Alojas, Ludzas, Zilupes, Cesvaines, Ērgļu, Līvānu, Riebiņu, Vārkavas, Viļānu, Ķekavas, Inčukalna, Babītes, Krimuldas, Ropažu, Brocēnu, Dundagas, Mērsraga, Valkas, Smiltenes, Strenču, Kocēnu un Burtnieku novads.
 
Dienesta speciālisti aicina pašvaldības, kas joprojām nav uzsākušas ēku deklarēšanu Kadastra informācijas sistēmā, to darīt, jo VZD arī 2013. gadā veic ēku reģistrēšanu Kadastra informācijas sistēmā uz pašvaldību sagatavotu ēku datu deklarāciju pamata, nepiemērojot samaksu par šo pakalpojumu.
 
Tāpat VZD atgādina, ka ēkas ierakstīšana Kadastra reģistrā ir tās īpašnieka pienākums. Gadījumā, ja ēka Kadastra informācijas sistēmā tiek reģistrēta uz pašvaldības deklarācijas pamata, kur fiksēti tikai vispārēji dati, ēkai tiek aprēķināta maksimālā iespējamā kadastrālā vērtība, jo deklarācijā netiek fiksēti parametri, kas kadastrālo vērtību pazemina, piemēram, ēkas nolietojums. Tādēļ šobrīd ēku īpašniekiem daudz izdevīgāk ir pašiem veikt nekustamā īpašuma reģistrāciju, lai Kadastrā fiksētu visus būvi raksturojošos datus, kas var samazināt kadastrālo vērtību un līdz ar to – arī maksājamā nodokļa apmēru.
 
Jau iepriekš ziņots, ka, lai gan Reģistrācijas un aktualizācijas noteikumi stājās spēkā 2012. gada maijā, tikai jūlijā pamatojoties uz deklarācijām Kadastra informācijas sistēmā tika reģistrētas pirmās 14 ēkas. Tādējādi līdz 2012. gada nogalei pašvaldības bija reģistrējušas 6421 ēku, vislielākā aktivitāte bija decembrī, kad tika iesniegtas deklarācijas par 4651 ēku, un novembrī – 1323 deklarācijas.
 

22.02.2013 Latvijas Valsts Ceļu konkursā uzvar 2 firmas

 Latvijas Valsts Ceļi konkursā LVC 2012/184/AC "Autoceļu ceļa zemes nodalījuma joslas kadastrālās uzmērīšanas, ārējo robežu ierīkošanas, atjaunošanas un sakārtošanas darbu veikšana" uzvarējusi SIA "Lauku zemju inženieri" un SIA "Gintus" ar piedāvāto līgumcenu 3278 Ls. 

19.02.2013 LĢIA Karšu pārlūkā iespējams pievienot koordinātu sarakstus (3)

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra ziņo, ka pēc Karšu pārlūka lietotāju lūgumiem, tā funkcionalitāte ir papildināta ar iespēju pievienot koordinātu sarakstus. Šī funkcija ir pieejama sadaļā Mērīšana un koordināšu noteikšana

Ļoti bieži ir nepieciešamība apskatīties secīgi kāda maršruta punktus vai arī ir vēlēšanās atlikt Karšu pārlūkā sava īpašuma uzmērītās robežas pēc robežpunktiem.

Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju robežas ir apstiprinātas ar Ministru kabineta noteikumiem, kas publicēti portālā likumi.lv. Šie publicētie dokumenti satur dabas liegumu robežu koordinātu sarakstus, kurus ir šobrīd iespējams ievadīt un apskatīt Karšu pārlūkā.
 
Koordinātu saraksti Latvijas koordinātu sistēmā LKS-92TM ir pievienojami divos veidos: ievadot koordinātas ar roku vai arī iekopējot koordinātu sarakstu no jebkura elektroniskā dokumenta. Tāpat ir iespējams šos koordinātu sarakstus pievienot nepārtrauktas līnijas veidā vai arī noslēgta apgabala (poligona) veidā. Sakarā ar to, ka Karšu pārlūkā šīs funkcijas ir apvienotas ar mērīšanas funkciju, ir iespējams noteikt iegūtā objekta garumu, ja tas ir līnija, kā arī garumu un platību, ja tas ir poligons. Izmantojot esošo funkcionalitāti, iegūtā ģeometriskā objekta attēlu ir iespējams nosūtīt elektroniskā veidā (saites veidā) pa e-pastu.
 
Ja koordinātas ir pieejamas ģeogrāfiskajā WGS84 koordināšu sistēmā, tad ir nepieciešams veikt pārrēķinu uz LKS-92TM, izmantojot koordinātu pārrēķina kalkulatoru.
 
Lai nodrošinātu pilnvērtīgu darbību ar koordinātu sarakstiem, ir izveidota funkcija, kas lietotāja zīmēto vai atsūtīto objektu (maršrutu, zemes vienības robežas, poligonus) ļauj pārveidot koordinātu sarakstā, kuru pēc tam ir iespējams saraksta veidā pārnest uz dokumentiem, kā arī izmantot ĢIS/CAD veidotajās kartēs.
 

18.02.2013 Notiks atklātais LMB seminārs (6)

Latvijas Mērnieku biedrība (LMB) sadarbībā ar Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Ģeomātikas katedru 2013. gada 8. martā organizē ikgadējo atklāto semināru visiem mērniekiem par aktualitātēm nozarē. Semināra laikā plānota arī mērniecības aprīkojuma izstāde (instrumenti, programmas utml.). LMB aicina visus nozares pārstāvjus pieteikties, piedalīties un apmeklēt semināru un izstādi. LMB 
mērķis ir sapulcināt nozarēs pārstāvjus un noorganizēt draudzīgu un radošu semināru, lai uzklausītu prezentācijas par aktualitātēm nozarē un viedokļus no sadarbības partneriem. 
 
LMB seminārs notiks 2013. gada 8.martā RTU Konferenču zālē Rīgā, Kaļķu ielā 1, 
201.auditorijā. Semināra maksa: LMB biedriem - 5 Ls, pārējiem - 10 Ls. Vairāk par pieteikšanos un semināra programma

15.02.2013 Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijas konkurss

 Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija izsludinājusi konkursu "Zemes ierīcības projektu izgatavošana Pasūtītāja vajadzību apjomā". Piedāvājumu iesniegšana līdz 21. februārim. 

15.02.2013 Rēzeknes domes konkurss

 Rēzeknes dome izsludinājusi konkursu "Zemesgabalu apvienošana, sadalīšana un kadastrālā uzmērīšana" (RPD 2013/22). Piedāvājumu iesniegšana: 28. februāris. 

13.02.2013 Carnikavas domes konkursu "paņem" mērniecības firmu trio (3)

 Carnikavas novada domes konkursā "Zemes robežu kadastrālā uzmērīšana un plāna izgatavošana ar Valsts zemes dienesta atzīmi par plāna atbilstību Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem Carnikavas novada pašvaldības vajadzībām" uzvarējušas 3 firmas ar vienošanās piedāvājumu par Ls 19 999 Ls - SIA "BaltSurvey", SIA "GEOPOLS" un SIA "Metrum".

13.02.2013 Rīgas domes dzīvojamo māju privatizācijas komisijas konkurss

 Rīgas domes dzīvojamo māju privatizācijas komisija izsludinājusi konkursu "Mērniecības darbu veikšana un zemes robežu plānu izgatavošana un apstiprināšana Valsts zemes dienesta Kadastra reģistrā iepirkuma līguma darbības laikā" (RDZMPK 2013/1). Piedāvājumu iesniegšana līdz 21. februārim.  

11.02.2013 Notiks bezmaksas seminārs par ADTI problēmām un mērnieku kadastrālās uzmērīšanas kļūdām (6)

 Latvijas Kartogrāfu un Ģeodēzistu asociācija, sadarbībā ar VZD, SIA Mikrokods, SIA MDC, SIA GeoStar, SIA Ģeodēzists, SIA Mācību un konsultāciju centrs ABC, 20.02.2013. plkst.10.00 rīko izbraukuma bezmaksas semināru Preiļos (Preiļu novada Domes telpās, Raiņa ielā 17 ). Semināra tēma: par ADTI uzturēšanas un datu ievades problēmām pašvaldību datu bāzēs un mērnieku pieļautajām kļūdām Kadastrālās uzmērīšanas procesā. Darba kārtību, reglamentu, skatīt šeit. Dalību pieteikt lkga@lkga.lv  Lai veiksmīgi varētu organizēt diskusiju, kas paredzēta no 14.50-15.50, LKĢA lūdz interesējošos jautājumus un tēmas iesūtīt iepriekš.

11.02.2013 Notiks seminārs par ADTI specifikācijas pielietošanu Microstation programmās (3)

 LMB biedri, sertificētās personas un citi interesenti tiek aicināti uz Latvijas Mērnieku biedrības, Rīgas Tehniskās universitātes un SIA „MikroKods” organizēto semināru „ADTI specifikācijas pielietošana Bentley Microstation saimes programmās”. Semināra norises laiks un vieta: 2013. gada 21. februāris (ceturtdiena) Āzenes ielā 16, Rīgā – Ģeomātikas katedras SĒŽU ZĀLĒ 2. stāvā pulksten 12:00. Semināru vadīs: Bentley programmatūras konsultants Oto Lukss (SIA „MikroKods”).

 
Semināra programma:
 
No 12.00 līdz 14.00
 
1. Ievads – ADTI Specifikācijas ieviešanas mērķi un izaicinājumi.
2. ADTI resursfailu priekšrocības un pielietošanas specifika.
 
Jautājumi, atbildes.
 
14.00 - 14.30 Kafijas pauze
 
No 14.30 līdz 16.30
 
1.Izdruku sagatavošana.
2. Atbilstība specifikācijai un failu pārbaude (Toposcan).
 
Jautājumi un atbildes.
 
Uz semināru lūdzam pieteikties un iesūtīt interesējošos jautājumus (kurus iekļaut semināra programmā) pa e-pastu: lmb@lmb.lv līdz 18.02.2013.
 
LMB biedriem seminārs bez maksas, pārējiem interesentiem 5.00 LVL.

07.02.2013 Plāno grozījumus Aizsargjoslu likumā (4)

 Latvijas Mērnieku biedrība informē, ka Valsts sekretāru sanāksmē ir izsludināts likumprojekts "Grozījumi Aizsargjoslu likumā", kas paredz noteikt Ģeotelpiskās informācijas likumam atbilstošu kompetenču sadalījumu būvniecības projektu un saimnieciskās darbības saskaņošanai ģeodēziskā tīkla punktu aizsargjoslās (Aizsargjoslu likuma 49. pantā). Sīkāk skatīt: http://mk.gov.lv/mk/tap/?pid=40274317 

05.02.2013 Latvijas Valsts Mežu lielkonkursa termiņš pagarināts līdz 4. martam; noteiktas prasības sertificēto mērnieku skaitam pret uzmērāmo platību (30)

 Latvijas Valsts Meži izdarījušas izmaiņas apjomīgā konkursa (AS LVM NĪ_2012_563_ak) par nekustamo īpašumu uzmērīšanu nolikumā, pagarinot pieteikumu iesniegšanas termiņu līdz 4. martam, plkst. 15.00, kā arī nosakot prasības mērniecības uzņēmumiem nepieciešamo sertificēto mērnieku skaitam attiecībā pret uzmērāmo platību, uz ko uzņēmums pretendē - viens sertificēts mērnieks uz katriem 3000 hektāriem.

Nolikums papildināts ar ierakstu: "Uz katriem iepirkuma 3000 ha mērniecības darbu veikšanai, uz ko pretendents iesniedz piedāvājumu, nepieciešams 1 sertificētais mērnieks, attiecīgi uz katriem nākošajiem 3000 ha nepieciešams papildus viens sertificēts mērnieks, neatkarīgi no iepirkuma daļu skaita (piemēram, ja pretendents iesniedz piedāvājumu par vienu iepirkuma daļu, kam platība ir 3500 ha, tad nepieciešami divi sertificēti mērnieki. Ja iepirkuma daļu platības summa uz ko pretendents iesniedz piedāvājumu ir 7500 ha, tad nepieciešami trīs sertificēti mērnieki). Nepieciešamo mērnieku skaits, ja pretendents iesniedz piedāvājumu par divām vai vairākām iepirkuma daļām, aprēķināms pēc šādas formulas: X= Σ:3000

Kur: 

X -ir nepieciešamo mērnieku skaits;

Σ -ir iepirkuma daļu kopējā platība hektāros, uz ko pretendents iesniedz piedāvājumu, ja pretendents iesniedz piedāvājumu par divām vai vairāk iepirkuma daļām;

3000- nemainīgs lielums.”

 

05.02.2013 Latvijas Valsts Mežu konkursā par Dunikas pagasta uzmērīšanu uzvar Metrum (9)

Konkursā par akciju sabiedrības „Latvijas valsts meži” tiesiskajā valdījumā esošo nekustamo īpašumu kadastrālo uzmērīšanu Rucavas novada Dunikas pagastā  2637 ha platībā uzvarējusi SIA „Metrum” ar piedāvāto līgumcenu 16798.00 LVL (sešpadsmit tūkstoši septiņi simti deviņdesmit astoņi lati un 0 santīmi) bez PVN. 

01.02.2013 Latvijas Valsts Mežu konkurss

Akciju sabiedrība „Latvijas valsts meži” izsludinājusi konkursu par tās tiesiskajā valdījumā esošo nekustamo īpašumu kadastrālo uzmērīšanu Burtnieku novada Rencēnu pagastā 950 ha platībā. Piedāvājumu iesniegšana līdz 8. februārim. 

31.01.2013 Valsts zemes dienests Latvijas reģionos iepazīstinās ar 20 gados paveikto

 30. janvārī Valsts zems dienests (VZD) ar viesošanos Rēzeknē uzsāk pasākumu sēriju Latvijas reģionos, kas veltīta Dienesta darbības 20 gadu jubilejai. Lielākajās pilsētās, kur atrodas VZD reģionālo nodaļu biroji, notiks VZD vadības tikšanās ar sadarbības partneriem, būs aplūkojama ceļojošā izstāde par zemes reformu un mērniecības vēsturi, kā arī VZD pārstāvji tiksies ar skolēniem un studentiem, lai skaidrotu zemes reformas nozīmi valsts ekonomikas atjaunošanā.

Tiekoties ar pašvaldībām un citiem sadarbības partneriem Latvijas reģionos, VZD pārstāvji iepazīstinās ar tuvākajā laikā plānotajām izmaiņām informācijas apmaiņā ar pašvaldībām, ieviešot automatizētu datu saņemšanu, kadastra datu aktualizācijas un nekustamo īpašumu reģistrācijas procedūru  vienkāršošanu, kā arī – kadastra attīstību tālākā nākotnē, un kopīgi atskatīsies uz 20 darbības gados paveikto. Īpaša uzmanība tiks pievērsta ciešajai sadarbībai ar pašvaldībām, kas ir nozīmīgākie Dienesta datu sniedzēji, kā arī izmantotāji, tādēļ pasākumā īpaši aicināti piedalīties pašvaldību pārstāvji. Lai pateiktos par sekmīgo sadarbību daudzu gadu garumā, VZD suminās aktīvākos sadarbības partnerus. 
 
Tuvākie pasākumi VZD Reģionālo dienu ietvaros notiks: 5. februārī – Daugavpilī; 13. februārī – Liepājā; 20. februārī – Kuldīgā; 27. februārī – Ventspilī.
VZD speciālistu sagatavotā izstāde „Zemes reformas Latvijā XX-XXI gadsimtā. Mērniecība no cirkuļa līdz digitalizācijai” būs pieejama apskatei reģionu birojos, pašvaldību telpās, bibliotēkās, kur īpaši aicināti skolu vecāko klašu audzēkņi. Izstāde uzskatāmā veidā skaidro komplicētu procesu: kā Latvijā šajā laika posmā likumi noteica dažādos nekustamā īpašuma ieguves veidus, kādi dokumenti un darbības bija nepieciešamas, lai šo zemes īpašumu nostiprinātu zemesgrāmatā un kļūtu par konkrētās zemes īpašnieku. Drīzumā, no 1. līdz 5. februārim izstāde būs aplūkojama Daugavpilī, Daugavpils novada kultūras centrā, Dobeles ielā 30.
 
Dienesta darbinieki sadarbībā ar reģionu skolām un augstākās izglītības iestādēm pasniegs vēstures stundas un iepazīstinās ar VZD darbības vēsturi, kā arī izstādes „Zemes reformas Latvijā XX-XXI gadsimtā. Mērniecība no cirkuļa līdz digitalizācijai” ekspozīcijām.
 
VZD 20 gadu jubilejai veltīto pasākumu mērķis ir iepazīstināt reģionālos sadarbības partnerus un sabiedrību ar 20 darbības gados paveikto, kā arī iezīmēt būtiskākās nākotnes ieceres VZD sadarbības un sniegto pakalpojumu pilnveidošanā un attīstībā. Tāpat VZD vēlas izmantot izdevību, lai skaidrotu, ar ko Dienests nodarbojas, un aicinātu jauniešus savu nākotni un profesijas izvēli saistīt ar tādām jomām kā zemes ierīcība, ģeodēzija un citām vides zinātnes jomām, kas VZD darbā ir ļoti nepieciešamas.
 
VZD no 2012. gada decembra līdz 2013. gada maijam ar dažādiem pasākumiem atzīmē 20 gadu jubileju. Sagaidot 20. gadadienu, īpaša uzmanība ir pievērsta zemes reformas tēmai, kas sākotnēji ir bijusi viena no galvenajām VZD funkcijām. Zemes reformai noslēdzoties, Dienests pievērš īpašu uzmanību, lai Latvijas valstij tik nozīmīgs vēsturisks process būtu pietiekoši dokumentēts un tiktu saglabāta informācija nākamajām paaudzēm. Tāpēc ir izdota grāmata „Zemes reforma – atslēga uz īpašumu” un sagatavota izstāde „Zemes reformas Latvijā XX-XXI gadsimtā. Mērniecība no cirkuļa līdz digitalizācijai”. 
 
Jubilejas pasākumi decembrī tika uzsākti ar VZD ilggadējo un labāko darbinieku godināšanu, savukārt noslēgsies ar starptautisku konferenci "Kadastra loma Latvijas tautsaimniecībā – vērtības, ieguvumi, izaicinājumi", kā arī plānota grāmatas "Kadastra attīstība Latvijā" – par kadastra vēsturi Latvijā no tā pirmsākumiem līdz mūsdienām – izdošana. 
 

29.01.2013 "Latvijas Valsts Ceļu" konkurss (2)

 "Latvijas Valsts Ceļi" izsludinājuši konkursu vairākās daļās "Autoceļu ceļa zemes nodalījuma joslas kadastrālās uzmērīšanas, ārējo robežu ierīkošanas, atjaunošanas un sakārtošanas darbu veikšana" (LVC 2013/03/AC). Piedāvājumus jāiesniedz līdz 4. februārim, plkst. 11.00.

Sviitra
Jaunākais citās sadaļās
Sviitra
Mērnieku laika ziņas
Arrow_left 2020. gada marts Arrow_right
P O T C P S S
2425262728291
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Šodiena 2020. gada 30. marts

Vārda diena:

Nanija, Ilgmārs, Igmārs

Šajā dienā publicēti:

Jaunākie komentāri
Sviitra
© 2008 mernieks.lv, epasts: redakcija@mernieks.lv
Visa portālā ievietotā informācija un materiāli (tai skaitā raksti,attēli,video u.c.) pieder to autoriem. Pārpublicēšana bez saskaņošanas un atsauces stingri aizliegta. Visiem portālā ievietoajiem datiem ir tikai informatīvs raksturs, un tie izmantojami tikai izziņas, izglītības un informatīviem nolūkiem. Redakcija neuzņemas saistības par iespējamo informācijas neatbilstību patiesai situācijai. Redakcija neuzņemas atbildību par portāla lietotāju ievietoto informāciju. Ievietojot komentāru, tā autors atzīst, ka piekrīt komentēšanas noteikumiem, uzņemas atbildību par tās saturu, kā arī apņemas pret redakciju neizvirīt nekādas pretenzijas par komentāru satura rediģēšanu vai dzēšanu.