Labs nāk ar gaidīšanu, silts ar sildīšanu
Veciits_meklesana
Aktuālais jautājums
 
Ievads nozarē
Terminu vārdnīca
Par portālu
Pasūtītājiem
 
Likumdošana
Mērniecībā
Zemes ierīcībā
Kartogrāfijā
Ģeodēzijā
Mērnieku saraksts
ADTI uzturētāji
Iepirkumi
Konkursi
Rezultāti
 
Jaunumi
Latvijā
Pasaulē
Augstskolās
Mērnieku biedrībā
LKĢA
Būvniecībā
Nekustamie īpašumi
Īsumā
Pētījumi
Vēsture
Tehnoloģijas
Izklaide
 
Pakalpojumi
Mērniecības instrumenti
Dati darbam
Pārrēķinu kalkulatori
Saites
Forums Galerija Blogi Sludinājumi
Sviitra

28.11.2012 Latvijas Valsts Ceļu konkursā uzvar Metrum

Latvijas Valsts Ceļu konkursā "Zemes kadastrālās uzmērīšanas un robežu ierīkošanas darbu veikšana nekustamajiem īpašumiem, kas saistīti ar valsts autoceļu rekonstrukcijas darbiem" uzvarējis SIA Metrum ar piedāvāto līgumcenu 17 628,85 Ls. 

27.11.2012 Krustpils novada pašvaldības konkurss

 Krustpils novada pašvaldība izsludinājusi konkursu "Mērniecības darbi Krustpils novada pašvaldībā 2013. gadā". Piedāvājumi konkursam jāiesniedz līdz 5. decembrim. 

27.11.2012 Botānisko dārzu mērīs "Baltex" (6)

 Nacionālā botāniskā dārza konkursā par tā teritorijas topogrāfisko uzmērīšanu un plāna izveidi uzvarējusi SIA Baltex Group ar piedāvāto līgumcenu 8550 Ls. 

26.11.2012 Uz pirmo sēdi pulcējusies Nekustamā īpašumu vērtēšanas konsultatīvā padome

 Uz pirmo sanāksmi pulcējusies Valsts zemes dienesta izveidotā Nekustamā īpašuma vērtēšanas konsultatīvā padome, kas apstiprināja tās darbības nolikumu, kā arī uzklausīja nozares profesionāļu viedokli attiecībā uz kadastrālās vērtēšanas koncepcijas, ko septembrī pieņēma Ministru kabinets, īstenošanas gaitu.

Padomes pārstāvji tika iepazīstināti ar Ministru kabineta apstiprināto „Kadastrālās vērtēšanas sistēmas pilnveidošanas un kadastra datu aktualitātes nodrošināšanas koncepciju” un Valsts zemes dienesta plāniem nākamā gada pirmajā pusē veikt pētījumu par  iespējām veikt vērtēšanas modeļu pilnveidošanu, lai ar racionālu līdzekļu izlietojumu panāktu pamatotas un sabiedrībai izprotamas īpašumu kadastrālās vērtības. Padomes locekļi dalījās savā redzējumā attiecībā uz šī pētījuma sastāvu un iespējām to padarīt kvalitatīvāku, paredzams, ka pēc visu priekšlikumu apkopošanas jau šogad tiks izsludināts iepirkums pētījuma veikšanai.

Nekustamā īpašuma vērtēšanas konsultatīvā padome izveidota, lai sekmētu masveida un individuālās vērtēšanas nozares kvalitatīvu attīstību, veicinātu normatīvo aktu pilnveidošanu, kadastra datu pietiekamības, aktualitātes un kvalitātes nodrošināšanu, kā arī valsts pārvaldes un privātā sektora sadarbību. Padomes nolikums paredz, ka nākotnē tās darbībā var tikt iesaistīti arī citi sabiedrības un nevalstisko organizāciju pārstāvji, kuru darbības mērķi saskanēs ar padomes izvirzītajiem uzdevumiem.

Padomes priekšsēdētāja ir Valsts zemes dienesta ģenerāldirektore Elita Baklāne-Ansberga. Vēl Valsts zemes dienestu padomē pārstāv Nekustamā īpašuma vērtēšanas departamenta direktors Gatis Kalniņš un Nekustamā īpašuma formēšanas departamenta direktors Aldis Rausis. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija darbam padomē ir izvirzījusi Telpiskās plānošanas departamenta Zemes politikas nodaļas vadītāju Edvīnu Kāpostiņu, Tieslietu ministrija - Nozaru politikas departamenta direktori Olgu Zeili, bet Finanšu ministrija - Tiešo nodokļu departamenta direktori Astru Kaļāni un ministrijas konsultanti Dainu Robežnieci. Latvijas Pašvaldību savienību padomē pārstāv priekšsēdis Andris Jaunsleinis un padomniece finanšu un ekonomikas jautājumos Sanita Šķiltere, Latvijas nekustamo īpašumu darījumu asociāciju pārstāv Jānis Biernis un Inga Meiere, bet Latvijas īpašuma vērtētāju asociāciju pārstāv tās priekšsēdētājs Vilis Žuromskis un SIA „Vestabalt” vērtētājs Juris Valainis. No Latvijas Lauksamniecības universitātes padomē darbojas Zemes ierīcības un ģeodēzijas katedras docente Vivita Baumane un Zemes ierīcības un ģeodēzijas katedras lektore Aina Palabinska. 

23.11.2012 Kartēs atzīmēta sala pazudusi bez pēdām (1)

 Austrālijas zinātnieki atklājuši, ka kāda sala, kas iezīmēta Google Earth satelītkartēs, dabā nemaz neeksistē, un šis neparastais atklājums radījis ažiotāžu ne kartogrāfu aprindās vien, bet nonācis daudzu pasaules mediju uzmanības lokā. Sandy Island jeb Smilšainā sala, kas it kā atrodas Koraļļu jūrā starp Austrāliju un Jaunkaledoniju, patiesībā neesot atrodama, turklāt vietā, kur būtu jābūt šai salai, esot 1400 metru dziļš ūdens, kas izslēdz iespēju, ka sala būtu varējusi "nogrimt", ceļoties Klusā okeāna ūdens līmenim. Vēl dīvaināku šo faktu padara tas, ka sala bijusi iezīmēta ne vien Google Earth, bet arī citās kartēs jau vismaz desmit gadus. Kā sala varēja pazust, vai - kā neeksistējoša sala varēja nonākt tik daudzās kartēs? Acīmredzot, tas vismaz kādu laiku nodarbinās pētnieku prātus, jo austrāļu zinātnieki sola: "Mēs pagaidām to vēl nezinām, bet plānojam noskaidrot".

Vairāk   

22.11.2012 Notiks konference par godu zinātniekam Dr. Magnusam Georgam Paukeram

23.novembrī Jelgavā, Akadēmijas ielā 10, Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā notiks Jelgavas zinātniekam, profesoram Dr. Magnusam Georgam Paukeram veltīta starptautiska zinātniska konference „Jelgavas zinātniekam profesoram Dr.Magnusam Georgam Paukeram 225”. Konferences sākums - 9.30.

20.11.2012 Termiņš palīgēku bezmaksas dzēšanai no Kadastra reģistra pagarināts līdz 14.decembrim

Ņemot vērā iedzīvotāju pieaugošo aktivitāti, dzēšot dabā neesošas palīgēkas no Kadastra reģistra, Valsts zemes dienests nolēmis līdz 14.decembrim pagarināt termiņu, kurā Valsts zemes dienests nepiemēros maksu par šo pakalpojumu.

Kā zināms, ar 2012. gadu pašvaldībām ir tiesības izvēlēties ar nekustamā īpašuma nodokli aplikt arī palīgēkas, kas reģistrētas Valsts zemes dienesta uzturētajā Kadastra reģistrā. Tomēr lielākā daļa pašvaldību ir nolēmušas to atlikt, tādējādi dodot iespēju nodokļu maksātājiem apzināt un sakārtot savus īpašumus, lai nodokli nevajadzētu maksāt par ēkām, kas savulaik reģistrētas, taču dažādu iemeslu dēļ dabā vairs nepastāv. Līdz ar to būvju īpašniekiem ir laiks informēt Valsts zemes dienestu  par izmaiņām īpašuma sastāvā un aktualizēt  datus atbilstoši faktiskajai situācijai dabā, lai turpmākajos gados netiktu aprēķināts nodoklis par dabā neesošajām būvēm.

Informāciju par to, kādas būves, tai skaitā palīgēkas, kas, iespējams, dabā vairs nepastāv, ir reģistrētas īpašuma sastāvā, jebkurš interesents var saņemt  bez maksas portāloshttp://www.latvija.lv un www.epakalpojumi.lv, izmantojot pakalpojumu „Mani dati kadastrā”, portālā http://www.kadastrs.lv, zvanot pa tālruni 67 038 677, kā arī klātienē - Valsts zemes dienesta Klientu apkalpošanas centros vai pašvaldībās.

Lai dzēstu palīgēku no Kadastra reģistra, īpašniekam ir jāsaņem pašvaldības būvvaldes atzinums, ka reģistrētā būve  dabā nepastāv un tas jāiesniedz Valsts zemes dienestā, kura darbinieki neesošo palīgēku  no reģistra dzēsīs bez maksas.  

16.11.2012 Limbažu novada konkurss

 Limbažu novada pašvaldība izsludinājusi konkursu "Zemes gabalu kadastrālā uzmērīšana un robežu plāna, situācijas plāna un apgrūtinājumu plānu izgatavošana un iesniegšana". Piedāvājumu iesniegšana: 16. novembris. 

14.11.2012 Notiks LĢIA seminārs Rīgas plānošanas reģiona pašvaldībām

LĢIA sadarbībā ar Rīgas plānošanas reģionu š.g. 27.novembrī organizē semināru Rīgas plānošanas reģiona pašvaldību darbiniekiem „Ar vietējo ģeodēzisko tīklu saistīto jautājumu skaidrojumi un pāreja uz jaunu augstuma sistēmu”. Seminārs notiks Ropažu novada pašvaldības Kultūras un izglītības centrā, Sporta iela 2/k.2, Ropaži, Ropažu novads. Organizatori aicina deleģēt speciālistus, kas pašvaldībā atbildīgi par vietējiem ģeodēziskajiem tīkliem. Dalību seminārā lūdz apstiprināt līdz š.g. 22. novembrim uz e-pastu armands.puzulis@rpr.gov.lv. 

13.11.2012 Preiļos notiks LĢIA seminārs pašvaldību darbiniekiem (2)

 2012.gada 21.novembrī, Preiļos, Raiņa bulvārī 19 (Preiļu novada domes ēkā) notiks LĢIA pašvaldību darbiniekiem paredzēts seminārs "Ar vietējo ģeodēzisko tīklu saistīto jautājumu skaidrojumi un pāreja uz jaunu augstuma sistēmu”. Reģistrācija semināram no plkst 10.00 līdz 10.30. Pieteikšanās uz semināru, nosūtot vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju uz e-pastu brigita.helfrica@lgia.gov.lv līdz 2012.gada 20.novembra plkst.10.00.

13.11.2012 LU zinātnes kafejnīcā notiks diskusija par ģeomātiku

 Ceturtdien, 15. novembrī, plkst. 18:00 Latvijas Universitātes (LU) kafejnīcā tiek organizēts "Zinātnes kafejnīcas" pasākums. Šoreiz tas būs veltīts tēmai „Ģeomātika šodien un rīt”. Saruna būs par pašreizējo nozares stāvokli, perspektīvām, speciālistu sagatavošanu, kā arī par Latvijas kartēm un telpiskajiem datiem. Aicināti visi interesenti. 

Pasākumā piedalīsies eksperti no dažādām augstskolām. LU Ģeodēzijas un ģeoinformātikas institūta direktors Jānis Balodis stāstīs, kāds ir kosmisko tehnoloģiju devums precīziem telpiskiem datiem. Harijs Baranovs, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras direktora vietnieks ģeoinformācijas jautājumos, runās par tēmu: „Ģeotelpiskā informācija – no teorijas līdz praktiskai izmantošanai”. Anda Jankava, Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) Lauku inženieru fakultātes Zemes ierīcības un ģeodēzijas katedras vadītāja, skaidros, kas ir izglītība ģeomātikā un dalīsies pieredzē par studijām ģeodēzijā un zemes pārvaldībā LLU. Aivara Markota, LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes Ģeomorfoloģijas un ģeomātikas katedras docenta, tēma būs: „No karšu lasīšanas mākas līdz karšu zīmēšanas mākslai un karšu analīzei – studiju procesa ceļš”. Savukārt Jānis Kaminskis, Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Būvniecības fakultātes dekāna vietnieks zinātniskajā darbā un RTU Ģeomātikas katedras vadītājs, stāstīs par to, kā ģeomātika var dot labumu valsts attīstībā.
 
Zinātnes kafejnīcu vadīs molekulārbiologs un SIA GenEra direktors Juris Šteinbergs.
 
Vēl pirms „Zinātnes kafejnīcas” pasākuma, 13. novembrī, ieskatu ģeomātikas tēmās sniegs Radio NABA raidījums „Zinātnes vārdā”, kurā šoreiz piedalīsies Harijs Baranovs un Aivars Markots. Raidījuma sākums plkst. 18.00 un to šoreiz vadīs Jānis Daugavietis un Sandris Mūriņš.

09.11.2012 Vidzemes mērniekiem notiks LĢIA seminārs Cēsīs 14. novembrī

14. novembrī Cēsīs, viesnīcā "Hotel Kolonna Cesis", Vienības laukumā 1, Balkona zālē, plkst. 10 (reģistrācija no 9:30) notiks LĢIA organizēts seminārs, kurā tiks sniegtas atbildes uz praktiskiem jautājumiem par MK 2012. gada 24. jūlija noteikumu nr. 497 "Vietējā ģeodēziskā tīkla noteikumi" prasību izpildi, kā arī par nākamgad plānoto pāreju uz Eiropas vertikālo augstumu sistēmu (EVRS). LĢIA aicina piedalīties LMB biedrus un citus interesentus, kas strādā Vidzemes reģionā. Iepriekš noteikti jāpiesakās www.vidzeme.lv (sadaļā "Semināri VPR").

09.11.2012 Zemgales mērniekiem notiks LĢIA seminārs Ozolniekos 13. novembrī

13. novembrī Ozolnieku tautas namā, Rīgas ielā 23, Ozolniekos, plkst. 10 (reģistrācija no 9:30) notiks LĢIA organizēts seminārs, kurā tiks sniegtas atbildes uz praktiskiem jautājumiem par MK 2012. gada 24. jūlija noteikumu nr. 497 "Vietējā ģeodēziskā tīkla noteikumi" prasību izpildi, kā arī par nākamgad plānoto pāreju uz Eiropas vertikālo augstumu sistēmu (EVRS). LĢIA aicina piedalīties LMB biedrus un citus interesentus, kas strādā Zemgales reģionā. Pieteikšanās e-pastā zaiga.rakstina@zpr.gov.lv

08.11.2012 Valsts zemes dienests sagatavojis infrastruktūru Ģeotelpiskās informācijas sistēmas projekta ieviešanai (6)

 Valsts zemes dienests ir sekmīgi pabeidzis informācijas tehnoloģiju infrastruktūras modernizāciju un tehniski ir gatavs uzsākt projekta „Valsts zemes dienesta ģeotelpisko datu ģeotelpiskās informācijas sistēmas izveide” ietvaros izstrādātās programmatūras testēšanu. Programmatūras izstrāde patlaban ir iegājusi finiša posmā, bet projekta pabeigšana plānota 2013.gada maijā.

Kopumā projekta ietvaros atklātu konkursu rezultātā iegādāta serveru aparatūra, darba stacijas un standarta programmatūras licences, ko piegādāja astoņas kompānijas. Kopumā jaunā tehnika izmaksāja 383 tūkstošus latu, bet tās darbināšanai nepieciešamais standarta programmnodrošinājums - 232 tūkstošus latu.

Valsts zemes dienesta ģeotelpisko datu ĢIS izveides projekta mērķis ir izveidot modulāru kadastra, adrešu, aizsargjoslas izraisošo objektu un apgrūtināto teritoriju, vērtību zonējumu, būvju kadastrālās uzmērīšanas, topogrāfisko plānu mērogā 1:500 ģeotelpisko datu sistēmu. Sistēmas arhitektūra un saskarne nodrošinās visu Valsts zemes dienesta pārziņā esošo ģeotelpisko datu ievadi, uzkrāšanu, apstrādi vienotā veidā, sasaisti ar teksta datiem un šo datu ērtu izmantošanu Valsts zemes dienesta klientiem un datu apmaiņas partneriem e-pakalpojumu un informācijas servisu veidā atbilstoši INSPIRE direktīvas prasībām. Projekta kopējās izmaksas ir 2,47 miljoni latu, tai skaitā ERAF līdzfinansējums 2,3 miljoni latu.

07.11.2012 LLU notiks zemes ierīcības specialitātes absolventu salidojums

16.novembrī, LLU Lauku inženieru fakultātē, Akadēmijas ielā 19, Jelgavā notiks LLU zemes ierīcības specialitātes 65 gadu jubilejai veltīts salidojums. Sākums paredzēts plkst. 15.00, kad notiks absolventu sapulcēšanās un reģistrācija, pēc tam pasākums turpināsies ar svinīgajām un saviesīgajām daļām. LLU lūdz interesentus pieteikties līdz 9. novembrim, piesakoties iepriekš, dalības maksa ir 10 Ls. Vairāk informācijas: http://www2.llu.lv/homepg/zigk/index.php?ids=9

06.11.2012 Garkalnes novada konkursā uzvar "Baltex Group" (2)

 Garkalnes novada domes konkursā "Topogrāfiskā uzmērīšana Garkalnes novadā" uzvarējusi SIA "Baltex Group" ar piedāvāto līgumcenu 263,53 Ls. 

06.11.2012 Kurzemes mērniekus aicina uz LĢIA semināru par vietējiem ģeodēziskajiem tīkliem un pāreju uz EVRS (4)

 Trešdien, 7. novembrī, Kuldīgā, Baznīcas ielā 1, plkst. 10.30 notiks LĢIA organizēts seminārs, kurā tiks sniegtas atbildes uz praktiskiem jautājumiem par MK 2012. gada 24. jūlija noteikumu nr. 497 "Vietējā ģeodēziskā tīkla noteikumi" prasību izpildi, kā arī par nākamgad plānoto pāreju uz Eiropas vertikālo augstumu sistēmu (EVRS). LĢIA aicina piedalīties LMB biedrus un citus interesentus, kas strādā Kurzemes reģionā. Līdzīgi semināri paredzēti arī Zemgales plānošanas reģionā (13. novembrī) un Vidzemes plānošanas reģionā (14. novembrī). 

05.11.2012 Teritoriju plānojumus pašvaldībām vairs nebūs jāsaskaņo Valsts zemes dienestā

 Lai mazinātu administratīvo slogu, Valsts zemes dienests turpmāk vairs nesniegs nosacījumus pašvaldību teritoriju plānojuma un to grozījumu izstrādei, kā arī nesniegs atzinumus par jau izstrādātajiem teritorijas plānošanas dokumentiem. Tomēr ir saglabāta norma, kas nosaka, ka pašvaldībām jau izstrādātie plānojumi pēc to spēkā stāšanās būs jāiesniedz Valsts zemes dienestā.

Vietējās pašvaldības teritorijas plānojums izstrādājams atbilstoši Teritorijas attīstības plānošanas likumam un jaunajiem Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumiem Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”, kas vairs neparedz plānošanas nosacījumu saņemšanu un izstrādāto noteikumu saskaņošanu ar Valsts zemes dienestu. Tiesa, ja pašvaldība vēlēsies saņemt atzinumu plānojuma redakcijai, par kuru iepriekš saņemts negatīvs Valsts zemes dienesta atzinums, to dienests sniegs, pamatojoties uz vietējās pašvaldības iesniegumu, kam pievienota izstrādātā teritorijas plānojuma redakcija (grafiskā daļa vektordatu formā) uz elektroniskā datu nesēja.

Atceļot plānošanas nosacījumu un atzinumu saņemšanu Valsts zemes dienestā, vienlaikus tiek saglabāta norma, ka divu nedēļu laikā pēc teritorijas plānojuma, kā arī lokālplānojuma spēkā stāšanās šie dokumenti uz elektroniskā datu nesēja pašvaldībām ir jāiesniedz Valsts zemes dienesta teritoriālajā struktūrvienībā.

29.10.2012 Limbažu novada pašvaldības konkurss

 Limbažu novada pašvaldība izsludinājusi konkursu "Zemes ierīcības projektu izstrāde, zemes robežu uzmērīšana, īpašumu robežplānu reģistrācija Valsts zemes dienesta kadastra informācijas sistēmā". Pietiekumi konkursam jāiesniedz līdz 31. oktobrim.

26.10.2012 Latvijas un Zviedrijas speciālisti palīdzēs Azerbaidžānā ieviest kadastrālo vērtēšanu

 Valsts zemes dienesta eksperti šonedēļ sadarbībā ar kolēģiem no Zviedrijas Lantmäteriet (valsts kartogrāfijas, kadastra un zemes reģistrācijas iestāde) uzsākuši darbu Baku, Azerbaidžānā, lai sniegtu atbalstu Azerbaidžānas republikas valsts zemes un kartogrāfijas komitejai - izveidotu modernu valsts zemes kadastra informācijas sistēmu, uzlabotu masveida zemes vērtēšanas noteikumus un izstrādātu nodokļu likumdošanu attiecībā uz nekustamo īpašumu. 

 
Atbalsts tiek realizēts Eiropas Savienības Twinning (mērķsadarbības) projekta ietvaros, darbs ilgs 18 mēnešus un tiesības realizēt šo projektu kopā ar Zviedrijas Lantmäteriet Valsts zemes dienests ieguva starptautiska konkursa rezultātā. Kopējais projekta finansējums ir 865 tūkstoši eiro. 
 
Plānots, ka par Eiropas Savienības Twinning projekta ietvaros piešķirtajiem līdzekļiem Valsts zemes dienesta speciālisti sadarbībā ar Zviedrijas Lantmäteriet ekspertiem sniegs atbalstu Azerbaidžānas republikas valsts zemes un kartogrāfijas komitejai likumdošanas sakārtošanā attiecībā uz zemes izmantošanas politiku un masveida vērtēšanu, izstrādās un aprobēs pilsētu un lauku zemju vērtēšanas metodiku. Tāpat projekta ietvaros paredzēta metodisko materiālu sagatavošana un Azerbaidžānas vērtēšanas speciālistu apmācība, kā arī atbalsts daudzfunkcionālas zemes kadastra informācijas un reģistrēšanas sistēmas izveidošanā. 
 
Latvijas un Zviedrijas kopīgo piedāvājumu kā labāko ir atzinuši Eiropas Komisijas eksperti. Tāpat konkursā tika vērtēta Somijas un Igaunijas ekspertu apvienība, kā arī Lietuvas, Nīderlandes un  Vācijas kopīgi sagatavotais piedāvājums. 
 
Eiropas Savienības finansēto programmu (ENPI - European Neighbourhood and Partnership Instrument un IPA - Pre-accession Instrument) Twinning (mērķsadarbības) projektu pamatideja ir stiprināt valsts pārvaldes institūciju kapacitāti, piesaistot dalībvalstu ekspertus un radot iespēju veidot partnerattiecības un sadarbību starp dažādām valstīm.
Sviitra
Jaunākais citās sadaļās
Sviitra
Mērnieku laika ziņas
Arrow_left 2019. gada augusts Arrow_right
P O T C P S S
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
Šodiena 2019. gada 22. augusts

Vārda diena:

Rudīte, Everts
Jaunākie komentāri
Sviitra
© 2008 mernieks.lv, epasts: redakcija@mernieks.lv
Visa portālā ievietotā informācija un materiāli (tai skaitā raksti,attēli,video u.c.) pieder to autoriem. Pārpublicēšana bez saskaņošanas un atsauces stingri aizliegta. Visiem portālā ievietoajiem datiem ir tikai informatīvs raksturs, un tie izmantojami tikai izziņas, izglītības un informatīviem nolūkiem. Redakcija neuzņemas saistības par iespējamo informācijas neatbilstību patiesai situācijai. Redakcija neuzņemas atbildību par portāla lietotāju ievietoto informāciju. Ievietojot komentāru, tā autors atzīst, ka piekrīt komentēšanas noteikumiem, uzņemas atbildību par tās saturu, kā arī apņemas pret redakciju neizvirīt nekādas pretenzijas par komentāru satura rediģēšanu vai dzēšanu.