Labs nāk ar gaidīšanu, silts ar sildīšanu
Veciits_meklesana
Aktuālais jautājums
 
Ievads nozarē
Terminu vārdnīca
Par portālu
Pasūtītājiem
 
Likumdošana
Mērniecībā
Zemes ierīcībā
Kartogrāfijā
Ģeodēzijā
Mērnieku saraksts
ADTI uzturētāji
Iepirkumi
Konkursi
Rezultāti
 
Jaunumi
Latvijā
Pasaulē
Augstskolās
Mērnieku biedrībā
LKĢA
Būvniecībā
Nekustamie īpašumi
Īsumā
Pētījumi
Vēsture
Tehnoloģijas
Izklaide
 
Pakalpojumi
Mērniecības instrumenti
Dati darbam
Pārrēķinu kalkulatori
Saites
Forums Galerija Blogi Sludinājumi
Sviitra

21.05.2013 VZD aicina mērniekus izvērtēt BKU noteikumu vadlīnijas

 Šā gada 17. maijā Valsts zemes dienesta (VZD) Mērniecības konsultatīvās padomes vārdā visiem profesionāļiem mērniecības jomā nosūtīja noteikumu projektu par būvju kadastrālās uzmērīšanas noteikumu vadlīnijām sertificētajiem speciālistiem. VZD aicina izvērtēt šos noteikumus  un sniegt savu vērtējumu un attieksmi par iespējām veikt/neveikt minētos maksas pakalpojumus atbilstoši noteikumu vadlīnijās noteiktajām prasībām, uzņemoties pilnu atbildību par Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (NĪVK IS) reģistrēto datu atbilstību faktam apvidū. 

Mērnieki savu viedokli un komentārus var sniegt līdz 31. maijam, rakstot uz VZD Mērniecības konsultatīvās padomes e-pastu: mkp@vzd.gov.lv. 

Ministru kabineta apstiprinātā Būvju kadastrālās uzmērīšanas procesa attīstības koncepcija paredz, ka VZD turpmāk neveiks būvju apsekošanu un uzmērīšanu dabā, bet būvniecības procesā veicamās darbības un būvju datu reģistrācija NĪVK IS tiks realizēta divos veidos: 

1)     jaunbūvētām ēkām pēc būves pieņemšanas ekspluatācijā vai reizē ar šo procesu. Kopā ar projekta dokumentāciju strukturēta projekta informācija par būves datiem, kas nepieciešami būves pilnai reģistrācijai kadastrā (t.s., noteiktā digitālā formātā izstrādāti būves grafiskie materiāli (stāvu plāni), datu apmaiņu nodrošinot starp divām informācijas sistēmām – starp Būvju informācijas sistēmu un NĪVK IS), tiks sagatavota noteiktā veidā un kārtībā; 

2)        vēsturiskajai apbūvei (būvēm, kas dabā pastāv, bet nav reģistrētas NĪVK IS) tiks sagatavota strukturēta informācija par tiem būves datiem, kas nepieciešami būves pilnai reģistrācijai kadastrā, tajā skaitā noteiktā digitālā formātā izstrādāti būves grafiskie materiāli (stāvu plāni). 

Abos koncepcijā paredzētajos datu ieguves veidos nepieciešamās strukturētās informācijas un dokumentācijas sagatavošanā var tikt izmantoti būvniecības vai mērniecības jomā sertificētu speciālistu pakalpojumi.

Lai nodrošinātu NĪVK IS reģistrējamo datu apjomu, veidu, precizitāti un pēctecību, būvniecības vai mērniecības jomā sertificētiem speciālistiem darbs būs jāpilda galvenokārt saskaņā ar tādām prasībām, kādas šobrīd ir noteiktas VZD būvju kadastrālajiem uzmērītājiem (Ministru kabineta 2012. gada 10. janvāra noteikumi Nr. 48 „Būvju kadastrālās uzmērīšanas noteikumi”).

21.05.2013 Valsts zemes dienests atgādina par mērniecības darbu izpildes kārtību (20)

Nereti Valsts zemes dienestā vēršas satraukti zemes īpašnieki ar lūgumu skaidrot, kas drīkst izpildīt zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus. Tiek konstatēti gadījumi, kad zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumentus paraksta sertificēts mērnieks, savukārt apvidū zemes kadastrālās uzmērīšanas darbos piedalās personas, kurām nav izsniegts attiecīgais sertifikāts darbu veikšanai. Atsevišķos gadījumos zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus veica personas, par kurām vienīgi varēja noskaidrot, kurā uzņēmumā šīs personas strādā.

Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 29. panta pirmo daļu, zemes kadastrālo uzmērīšanu var veikt sertificētas personas, kuru civiltiesiskā atbildība par profesionālo darbību ir apdrošināta.

Sertificētai personai nav tiesību, pilnvarojot jebkādu citu personu (sertificētu vai nesertificētu), nodot tai darbu izpildi.

Zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus apvidū var veikt gan sertificēts mērnieks viens pats, gan mērnieku brigāde, kurā ietilpst mērnieks un viņa palīgs vai palīgi. Sertificētas personas palīgi nevar veikt mērniecības darbus apvidū bez sertificētas personas klātbūtnes. Maksas pakalpojuma sniegšana zemes kadastrālās uzmērīšanas darbu jomā bez normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iegūta sertifikāta, atbilstoši Krimināllikumam ir uzskatāma par krāpšanu un ir krimināli sodāma rīcība.

Vēršam uzmanību, ka sertificētam mērniekam ir pienākums pēc pasūtītāja lūguma uzrādīt sertifikātu vai nosaukt tā numuru.

Atbilstoši Ministru kabineta 2010. gada 1. novembra noteikumu Nr. 1011 „Personu sertificēšanas un sertificēto personu uzraudzības kārtība ģeodēzijā, zemes ierīcībā un zemes kadastrālajā uzmērīšanā” prasībām, sertificēšanas institūcija anulē sertifikātu, ja sertificētā persona pati nav veikusi zemes ierīcības, zemes kadastrālās uzmērīšanas vai ģeodēziskos darbus, bet ir parakstījusi citu personu sastādītos dokumentus par veiktajiem darbiem kā šo darbu izpildītājs.

Atbilstoši Dienesta rīcībā esošai informācijai, ir pieņemts pirmais lēmums sertificēšanas institūciju darbības laikā par sertifikāta anulēšanu sertificētai personai. Lēmumu pieņēma Latvijas Mērnieku biedrības sertifikācijas centrs un iemesls ir Ministru kabineta 2010. gada 1. novembra noteikumu Nr. 1011 „Personu sertificēšanas un sertificēto personu uzraudzības kārtība ģeodēzijā, zemes ierīcībā un zemes kadastrālajā uzmērīšanā” normu pārkāpums, jo sertificētā persona pati nav veikusi zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus, bet ir parakstījusi citu personu sastādītos dokumentus par veiktajiem darbiem kā šo darbu izpildītājs.

20.05.2013 Latvijas Valsts Mežu Baldones novada konkursā uzvar "Topohaus"

 "Latvijas Valsts Mežu" konkursā par tās tiesiskajā valdījumā esošo nekustamo īpašumu kadastrālo uzmērīšanu Baldones novada Baldones pagastā 931 ha platībā uzvarējusi SIA Topohaus ar piedāvāto līgumsummu 10 947.53 Ls. Sīkāk ar konkursa rezultātiem var iepazīties pievienotajā protokolā

16.05.2013 Ilūkstes novada domes konkurss

 Ilūkstes novada pašvaldība izsludinājusi konkursu "Zemes kadastrālās uzmērīšanas pakalpojumi" (INP 2013/8). Piedāvājumi iesniedzami līdz 28. maijam, plkst. 11.00. 

15.05.2013 Valsts zemes dienestam jauna mājas lapa internetā (14)

 14. maijā sāka darboties jaunā Valsts zemes dienesta (VZD) interneta mājas lapas versija.

Darbs pie VZD mājas lapas jaunā veidola notika vairākus mēnešus, un tā rezultātā mainīts ne tikai lapas dizains, bet arī lietojamības koncepts. Jaunais koncepts ir balstīts testu rezultātos, kā arī, analizējot VZD mājas lapas apmeklētāju intereses, orientējas uz VZD piedāvāto pakalpojumu detalizētu izklāstu – ļaujot identificēt noteikta īpašuma veida īpašnieku un soli pa solim norādot veicamās darbības, lai saņemtu vajadzīgo pakalpojumu.

VZD ir moderna un uz klientu orientēta valsts iestāde, tādēļ jaunā mājas lapa veidota kā daudzveidīga un pārredzama informācijas platforma visiem nekustamā īpašuma īpašniekiem, kuriem nepieciešams izmantot VZD sniegtos pakalpojumus vai kuri vēlas iegūt informāciju un skaidrojumu par sava nekustamā īpašuma sakārtošanu likuma noteiktajā kārtībā. 
 
Tāpat jau iepriekš VZD interneta mājas lapā pieejamā informācija nozares profesionāļiem un sadarbības partneriem pašvaldībās tagad sakārtota tematiski un atrodas vienkopus.
 
Jaunajā mājas lapā ikviens interesents var atrast vērtīgu un aktuālu informāciju par VZD informācijas sistēmās uzkrātajiem datiem un to analīzi, rast ieskatu mērniecības un zemes ierīkošanas attīstībā, kā arī sekot līdzi VZD aktivitātēm – informatīvajām kampaņām, starptautiskiem sadarbības projektiem, kā arī citiem notikumiem.
Jaunajā mājas lapā pieejamas VZD 20. gadadienas ietvaros izdoto grāmatu elektroniskās versijas, video ieraksti ar nesen notikušās starptautiskās konferences „Kadastra izaicinājumi digitālajā laikmetā” prezentācijām, kā arī informatīvie un skaidrojošie materiāli video un infografiku formātā.
 
Mājas lapas satura un lietojamības struktūru un dizainu izstrādāja IT risinājumu firma Cube Systems.
 
Interneta tīmekļa vietnes adrese joprojām ir www.vzd.gov.lv.
 

14.05.2013 "Metrum" peļņa pērn augusi par ceturtdaļu (2)

 SIA "Metrum" apgrozījums pagājušajā gadā audzis par ~72 000 latu, augot par apmēram 3,5% un sasniedzot 2,17 miljonus latu. Savukārt uzņēmuma peļņa augusi par 23% un bijusi ~56 000 latu, ziņo laikraksts "Dienas Bizness". Kā galvenos peļņas pieauguma iemeslus uzņēmuma vadība nosaukusi eksporta apjomu kāpināšanu, resursu optimizāciju un ieņēmumu un izdevumu līdzsvarošanu. Arī šogad "Metrum" liek cerības uz eksporta pieaugumu, tāpat tiekot plānots apgrozījuma pieaugums mērniecības un telpiskās plānošanas pakalpojumu jomās. Vairāk (oriģinālziņa)

 

10.05.2013 Valsts zemes dienests Rīgā noslēgs 20. gadadienas pasākumu sēriju un atklās jaunu mājas lapu

 Otrdien, 14. maijā, Valsts zemes dienesta (VZD) vadība tiksies ar sadarbības partneriem no Rīgas un Pierīgas reģiona novadiem. Šis pasākums veltīts VZD darbības 20 gadu jubilejai un būs pēdējais Reģionālo dienu ietvaros. Tas norisināsies Latvijas Zinātņu akadēmijā, Akadēmijas laukumā 1. 

Tajā piedalīsies VZD ģenerāldirektore Elita Baklāne-Ansberga un kopā ar kolēģiem informēs par izmaiņām sadarbības procedūru vienkāršošanā tuvākajā laikā un kadastra attīstību tālākā nākotnē, kā arī ar 20 darbības gados paveikto. Īpaša uzmanība tiks pievērsta ciešajai sadarbībai ar pašvaldībām, kas ir nozīmīgākie VZD datu sniedzēji, kā arī izmantotāji, tādēļ pasākumā īpaši aicināti piedalīties pašvaldību pārstāvji. Lai pateiktos par sekmīgo sadarbību daudzu gadu garumā, pasākuma laikā VZD suminās arī aktīvākos sadarbības partnerus.
 
Notiks VZD izdotās grāmatas „Zemes reforma – atslēga uz īpašumu” prezentācija, klātesošie varēs aplūkot izstādi „Zemes reformas Latvijā XX-XXI gadsimtā. Mērniecība no cirkuļa līdz digitalizācijai” un kuriozu ekspozīciju „Garāk, smagāk, ilgāk”. Izstāde no šodienas līdz 14. maijam būs apskatāma Latvijas Zinātņu akadēmijā, Akadēmijas laukumā 1.
 
Pasākumā publiski tiks atklāts arī VZD interneta mājas lapas jaunais veidols. Jaunajā mājas lapā būs pieejamas VZD 20. jubilejas ietvaros izdoto grāmatu elektroniskās versijas, video ieraksti ar starptautiskās konferences „Kadastra izaicinājumi digitālajā laikmetā” prezentācijām, kā arī informatīvie un skaidrojošie materiāli video un infografiku formātā. VZD interneta mājas lapas adrese nemainīgi būs: www.vzd.gov.lv
 
Aizvadīto trīs mēnešu laikā VZD pārstāvji viesojās Latvijas lielākajās pilsētās, kur atrodas VZD biroji, tikās ar sadarbības partneriem un pateicās aktīvākajiem no tiem.  VZD jubilejai veltīto pasākumu mērķis bija Latvijas reģionos iepazīstināt VZD sadarbības partnerus un sabiedrību ar 20 darbības gados paveikto, kā arī iezīmēt būtiskākās nākotnes ieceres VZD sadarbības un sniegto pakalpojumu pilnveidošanā un attīstībā.
 

10.05.2013 Ikšķiles novada dome izsludina konkursu

 Ikšķiles novada pašvaldība izsludinājusi konkursu "Zemes vienību kadastrālā uzmērīšana, zemes ierīcība un topogrāfiskā uzmērīšana Ikšķiles novada pašvaldības vajadzībām" (INP 2013/11). Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 21. maijs, plkst. 17.00. 

10.05.2013 Līgatnes novada domes konkursā visus divkārt pārsola "Topometrs" (12)

 Līgatnes novada domes konkursā (LND/2013/11) uzvarējusi SIA "Topometrs", kas piedāvājusi apmēram divreiz zemāku cenu nekā 3 pārējie pretendenti (2861 Ls). Ar konkursa piedāvājumiem var iepazīties pievienotajā dokumentā

09.05.2013 Privatizācijas aģentūras konkursā uzvar "Geopols"

 Privatizācijas aģentūras konkursā "Zemes ierīcības projekta izstrādāšana, atdalāmā zemesgabala kadastrālā uzmērīšana, zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu izgatavošana īpašuma ierakstīšanai zemesgrāmatā" (PA /2013/47) uzvarējusi SIA „Geopols” ar piedāvāto līgumcenu 586,68 Ls. 

09.05.2013 SIA "Ģeocentrs" apstrīd "Latvijas Valsts Mežu" konkursa rezultātus

 SIA "Ģeocentrs" apstrīdējis "Latvijas Valsts Mežu" lielkonkursa rezultātus. Kā Mernieks.lv informēja, SIA "Ģeocentrs" bija iesniedzis zemākās cenas piedāvājumus divās lotēs (54. un 60.), tomēr no konkursa ticis izslēgts. Uzņēmuma sūdzība tiks izskatīta līdz 28. maijam, liecina Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā publicētā informācija

08.05.2013 Šodien notiek starptautiska konference “Kadastra izaicinājumi digitālajā laikmetā”

 Šodien, 8. maijā, Rīgas domē norisinās kadastram veltīta starptautiskā konference “Kadastra izaicinājumi digitālajā laikmetā”. Konferences sākums pulksten 10:00, un to iespējams vērot tiešraidē Valsts zemes dienesta (VZD) mājas lapā.

Konferenci, kas vienkopus pulcē Eiropas valstu ekspertus un speciālistus, atklāja LR Tieslietu ministrs Jānis Bordāns, uzsverot: „Domājot par Kadastra informācijas sistēmas attīstību, jāņem vērā šā brīža sabiedrības vajadzības un  aktualitātes,  vienkāršojot nekustamā īpašuma reģistrācijas procedūras, attīstot un pilnveidojot e-pakalpojumus, kā arī nodrošinot iespēju saņemt saistītos pakalpojumus vienuviet, tādējādi atslogojot iedzīvotājus un ekonomējot resursus. Tas ir veids kā iesaistīt pašu sabiedrību kadastra informācijas sistēmas datu aktualitātes nodrošināšanā. Lai to īstenotu, nepieciešams veikt drosmīgus soļus gan pašu informācijas sistēmu iespēju, gan procedūru pārskatīšanā un vērtēšanā.”

Konference norisinās trīs darba sesijās: Kadastra datu izmantošana, Informācijas sistēmas kadastra datu aktualizācijai un e-pakalpojumu nodrošināšanai un Kadastra loma telpisko datu informācijas sistēmās – šodien un nākotnē.

Konferenci iespējams vērot VZD mājas lapā internetā (www.vzd.gov.lv). Skatītāji tiešsaistē aicināti uzdot sev interesējošos jautājumus Latvijas un ārvalstu speciālistiem. Atbildes tiks sniegtas katras darba sesijas noslēgumā.

Savukārt 9. maijā, Rīgas Vēstures muzejā tiks atvērta VZD izdotā grāmata „Kadastrs – no viduslaiku nodevu saraksta līdz modernai informācijas sistēmai un daudzfunkcionālam kadastram”.

07.05.2013 Rīgas domes īpašuma departamenta konkurss

 Rīgas domes īpašuma departaments izsludinājis konkursu "Topogrāfisko plānu izstrāde Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā". Piedāvājumi jāiesniedz

līdz 2013.gada 16.maijam plkst.10:00 personiski vai ar kurjera starpniecību Rīgas domes Īpašuma departamenta Administratīvajā pārvaldē. 

07.05.2013 Notiks atvēršana unikālai grāmatai par kadastra attīstību Latvijā

 9. maijā, Rīgas Vēstures muzejā notiks Valsts zemes dienesta izdotās grāmata „Kadastrs – no viduslaiku nodevu saraksta līdz modernai informācijas sistēmai un daudzfunkcionālam kadastram” atvēršanas svētki. Šī grāmata ir unikāls izdevums, kur aprakstīta kadastra datu iegūšanas vēsture un to izmantošana no mērniecības pirmsākumiem līdz mūsdienām.

Grāmatas atvēršana notiks pulksten 14.30, Rīgas Vēstures muzeja Kolonnu zālē, Palasta ielā 4. Pasākumā piedalīsies un uzrunu teiks Tieslietu ministrijas Valsts sekretārs Mārtiņš Lazdovskis, Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdētājs Andris Jaunsleinis, Rīgas Tehniskās universitātes docents, Trīszvaigžņu ordeņa kavalieris Jānis Klētnieks, kā arī VZD ģenerāldirektore Elita Baklāne-Ansberga.
 
Ar grāmatu iepazīstinās grāmatas zinātniskā redaktore un autore, VZD ģenerāldirektores vietniece kadastra jautājumos Maija Bērziņa, kā arī deviņi grāmatas autori – VZD speciālisti un nozaru eksperti.
 
Grāmatā apkopota vēsture no kadastra attīstības pirmsākumiem Latvijas teritorijā un tā atbild uz tādiem jautājumiem kā: kas ir kadastrs, kāda kadastra loma un nozīme bijusi Latvijā dažādos laika periodos. Grāmatas nodaļās aprakstīta kadastra nozares attīstība, dotas atsauces uz konkrētajiem normatīvajiem aktiem, tāpēc šī grāmata būs noderīga ne tikai jaunajai paaudzei – studentiem, bet arī esošajiem profesionāļiem, VZD sadarbības partneriem un jebkuram interesentam, lai izprastu kadastra nozares vēsturi, būtību un tā nākotni.
 
Grāmata izdota ierobežotā daudzumā un to kā dāvinājumu saņems VZD sadarbības partneri, Latvijas augstākās izglītības iestādes un bibliotēkas. Plānots, ka tā būs pieejama arī elektroniskā formātā VZD mājas lapā.
 
Mērķtiecīgs darbs pie Latvijas Republikas Valsts kadastra izveidošanas aizsākās 1992. gadā. Šodien Latvijas valsts kadastra uzbūvi, pamatprincipus un mērķus nosaka Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums un vairāki tam pakārtotie normatīvie akti. Ja kadastrs jāraksturo vienā teikumā, tad – kā tas teikts grāmatas anotācijā – kadastrs ir sakārtoti dati par nekustamo īpašumu. Mūsdienās kadastra pamatuzbūve ir veidota no divām daļām – kartogrāfiskās daļas un teksta daļas, kas vienlaikus ir patstāvīgas, tomēr arī cieši saistītas. Par visiem šiem aspektiem daudz plašāk aprakstīts izdotajā grāmatā.
 

03.05.2013 Rīgas domes īpašuma departamenta konkurss

 Rīgas domes īpašuma departaments izsludinājis konkursu "Topogrāfisko plānu izgatavošana Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā (M 1:500) 4 eksemplāros un digitālā formātā ar virszemes un apakšzemes inženierkomunikācijām, ielu sarkanajām līnijām un aktuālu kadastra karti Rīgas domes Īpašuma departamenta vajadzībām" (RDĪD 2013/35). Piedāvājumi jāiesniedz līdz 16. maijam, plkst. 10.00. 

03.05.2013 Notiks nozīmīga starptautiskā konference “Kadastra izaicinājumi digitālajā laikmetā”

 Šā gada 8. maijā, Rīgas domē notiks Baltijas valstīs sen nebijusi starptautiska konference “Kadastra izaicinājumi digitālajā laikmetā”. Valsts zemes dienesta (VZD) 20. gadadienas ietvaros rīkoto konferenci būs iespējams vērot tiešraidē internetā.

Konferenci Rīgas domes konferenču zālē pulksten 10.00 atklās LR Tieslietu ministrs Jānis Bordāns. Konference vienkopus pulcēs Eiropas valstu ekspertus un speciālistus, lai savstarpēji dalītos pieredzē kadastra datu aktualizācijā un to izmantošanā nacionālajā un starptautiskajā līmenī.

VZD ģenerāldirektore Elita Baklāne-Ansberga uzsver: „Konferences tēma ir ļoti aktuāla valsts pārvaldes sektorā kopumā, jo šodien, kad īstenojam vērienīgus valsts informācijas sistēmu attīstības projektus, ir jāpieņem drosmīgi lēmumi arī par jaunām procedūrām valsts pārvaldē, lai uzlabotu pakalpojumu kvalitāti, padarītu tos vienkāršākus, kā arī rastu efektīvākus veidus kadastra informācijas aktualizācijai.”
 
Konference notiks trīs darba sesijās: Kadastra datu izmantošana, Informācijas sistēmas kadastra datu aktualizācijai un e-pakalpojumu nodrošināšanai un Kadastra loma telpisko datu informācijas sistēmās – šodien un nākotnē. Ar lasījumiem konferencē no Latvijas piedalīsies Valsts meža dienesta, Lauku atbalsta dienesta, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras, kā arī VZD pārstāvji. Savukārt pieredzē dalīsies Igaunijas, Horvātijas, Kipras, Lietuvas, Šveices, Apvienotās Karalistes par kadastru reģistru atbildīgo iestāžu pārstāvji, kā arī Eiropas kadastru, kartogrāfijas un zemes reģistru organizāciju asociācijas EuroGeographic izpilddirektors Deivs Lovels (Dave Lovell).
 
Konferenci ikviens interesents varēs vērot tiešraidē VZD mājas lapā internetā (www.vzd.gov.lv). Skatītājiem tiešsaistē būs iespēja uzdot jautājumus Latvijas un ārvalstu speciālistiem, un uz tiem tiks atbildēts katras darba sesijas noslēgumā.
 
9. maijā, Eiropas dienā Rīgas Vēstures muzeja Kolonnu zālē, Palasta ielā 4 notiks konferences tematikai veltītas grāmatas „Kadastrs – no viduslaiku nodevu saraksta līdz modernai informācijas sistēmai un daudzfunkcionālam kadastram” atvēršanas pasākums. 
 
Grāmatā apkopota vēsture no kadastra attīstības pirmsākumiem Latvijas teritorijā ap 10. gadsimtu līdz mūsdienām. Grāmata atbild uz tādiem jautājumiem kā: kas ir kadastrs, kāda kadastra loma un nozīme bijusi Latvijā dažādos laika periodos.
 
Grāmatas nodaļās aprakstīta kadastra nozares attīstība, dotas atsauces uz konkrētajiem normatīvajiem aktiem, tāpēc šī grāmata būs noderīga ne tikai jaunajai paaudzei – studentiem, bet arī esošajiem profesionāļiem, VZD sadarbības partneriem un jebkuram interesentam, lai izprastu kadastra nozares vēsturi, būtību un tā nākotni.
 
Konference un grāmatas izdošana notiek VZD 20. gadadienas ietvaros, ko VZD ar dažādiem pasākumiem Latvijā atzīmē no jau no 2012. gada decembra. 
 

30.04.2013 Latvijas Valsts Meži izsludina konkursu par Inčukalna novada zemju mērīšanu

 AS "Latvijas Valsts Meži" izsludinājuši konkursu "akciju sabiedrības „Latvijas valsts meži” tiesiskajā valdījumā esošās valsts zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80640050124 kadastrālā uzmērīšana;Inčukalna novada Inčukalna pagastā 429.0 ha platībā". Iepirkums aktīvs līdz 14. maijam. 

30.04.2013 Fotogalerija no Latvijas mērnieku basketbola mača ar lietuviešiem

 Latvijas Mērnieku biedrības mājaslapā apskatāma fotogalerija no Latvijas mērnieku komandas draudzības mača ar Lietuvas mērnieku izlasi: http://lmb.lv/27-04-2013-basketbola-draudzibas-spele/

30.04.2013 Rīgas Centrāltirgus konkurss (1)

 Rīgas pašvaldības akciju sabiedrība "Rīgas Centrāltirgus" izsludinājusi konkursu par centrāltirgus ēku (telpu) un zemes uzmērīšanu (RCT 2013/13-14-I). Piedāvājumi jāiesniedz līdz 13. maija plkst. 14.00.

27.04.2013 Latvijas mērnieki sīvā cīņā piekāpjas lietuviešu kolēģiem basketbola draudzības spēlē (2)

Latvijas mērnieku komanda draudzības mačā ar Lietuvas kolēģiem nav bijusi tālu no uzvaras - tā kā pēdējās sekundēs neizdevās realizēt trīspunktu metienu, tomēr nācās piekāpties ar 52:54, portālu Mernieks.lv informēja Mārtiņš Reiniks.

Draudzības spēle starp Lietuvu un Latviju notika 27. aprīlī Viļņā pēc Lietuvas Mērnieku "Basketbola kausa 2013" organizatoru uzaicinājuma, Lietuvas Mērnieku basketbola kausa 2013 finālturnīra ietvaros.

Latvijas Mērnieku komandu pārstāvēja: Ivars Nudiens, Armands Auziņš, Jānis Klīve, Edgars Dreimanis, Krists Celms, Gatis Jagmis un Artūrs Dreimanis.
Sviitra
Jaunākais citās sadaļās
Sviitra
Mērnieku laika ziņas
Arrow_left 2020. gada jūnijs Arrow_right
P O T C P S S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345
Šodiena 2020. gada 5. jūnijs

Vārda diena:

Margots, Igors, Ingvars
Jaunākie komentāri
Sviitra
© 2008 mernieks.lv, epasts: redakcija@mernieks.lv
Visa portālā ievietotā informācija un materiāli (tai skaitā raksti,attēli,video u.c.) pieder to autoriem. Pārpublicēšana bez saskaņošanas un atsauces stingri aizliegta. Visiem portālā ievietoajiem datiem ir tikai informatīvs raksturs, un tie izmantojami tikai izziņas, izglītības un informatīviem nolūkiem. Redakcija neuzņemas saistības par iespējamo informācijas neatbilstību patiesai situācijai. Redakcija neuzņemas atbildību par portāla lietotāju ievietoto informāciju. Ievietojot komentāru, tā autors atzīst, ka piekrīt komentēšanas noteikumiem, uzņemas atbildību par tās saturu, kā arī apņemas pret redakciju neizvirīt nekādas pretenzijas par komentāru satura rediģēšanu vai dzēšanu.