Labs nāk ar gaidīšanu, silts ar sildīšanu
Veciits_meklesana
Aktuālais jautājums
 
Ievads nozarē
Terminu vārdnīca
Par portālu
Pasūtītājiem
 
Likumdošana
Mērniecībā
Zemes ierīcībā
Kartogrāfijā
Ģeodēzijā
Mērnieku saraksts
ADTI uzturētāji
Iepirkumi
Konkursi
Rezultāti
 
Jaunumi
Latvijā
Pasaulē
Augstskolās
Mērnieku biedrībā
LKĢA
Būvniecībā
Nekustamie īpašumi
Īsumā
Pētījumi
Vēsture
Tehnoloģijas
Izklaide
 
Pakalpojumi
Mērniecības instrumenti
Dati darbam
Pārrēķinu kalkulatori
Saites
Forums Galerija Blogi Sludinājumi
Sviitra

25.07.2013 Polija gatavojas atvērt "Ģeoportālu 2"

 Polija gatavojas īstenot projektu "Ģeoportāls 2", kurā Polijas iedzīvotājiem tiks nodrošināta piekļuve ģeotelpiskajiem datiem un pakalpojumiem. Galvenais portāla mērķis būs visiem - gan vienkāršiem interesentiem, gan biznesmeņiem, gan valsts sektora darbiniekiem - sniegt ērtu piekļuvi uzticamiem, precīziem un aktualizētiem datiem. Projekts ir daļa no Eiropas Savienības Telpiskās informācijas infrastruktūras un atbildīs INSPIRE un citu direktīvu prasībām. 

Oriģinālziņa

23.07.2013 Lielbritānijas Zemes dienests izsludina konkursu par ģeotelpisko datu izmantošanu ekonomikā

 Lielbritānijas Zemes dienests izsludinājis konkursu indivīdiem un mazajiem uzņēmējiem "Open Data Challenge", lai veicinātu savu datu lietderīgu izmantošanu. Konkursa dalībniekiem būs jāpiedāvā radošas idejas, kas parādītu, kādā veidā Zemes dienesta publiskie dati var palīdzēt Lielbritānijas ekonomikai. Ideja var būt gan kāds konkrēts produkts (piemēram, mobilā aplikācija), pakalpojums vai biznesa uzlabojumu priekšlikums, kā arī pētījums. Konkursa uzvarētājiem paredzētas 3 naudas balvas - katra 3000 britu mārciņu apmērā. 

Oriģinālziņa

23.07.2013 Šodien stājas spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr.384 “Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras nolikums”

 2013.gada 9.jūlijā pieņemti Ministru kabineta noteikumi Nr.384 “Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras nolikums” (Nolikums), kas stājas spēkā 2013.gada 23.jūlijā, informē LĢIA.

 
Jaunais LĢIA Nolikums izstrādāts, ņemot vērā grozījumus Ģeotelpiskās informācijas likumā, kas stājās spēkā 2013.gada 18.jūnijā.
 
Nolikumā noteikta Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras kompetence, ievērojot Valsts pārvaldes iekārtas likumu un citus tiesību aktus.
 
LĢIA tiek noteikts tiešās pārvaldes iestādes statuss un tā ir valsts aģentūras (v/a „Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra”) tiesību, saistību, funkciju, mantas un finanšu līdzekļu, lietvedības un arhīva pārņēmējs.
 
Ar Nolikumu netiek mainītas v/a „Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra” līdz šim noteiktās funkcijas, uzdevumi un kompetence, tā struktūra un pārvalde, manta un finansēšanas kārtība, kā arī darbības tiesiskuma nodrošināšanas un pārskatu sniegšanas kārtība.
 
Nolikums paredz Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras padotību aizsardzības ministram pārraudzības formā.

12.07.2013 Uzsāk VZD datu publicēšanas mobilās aplikācijas izstrādi

 Jau 2013. gada beigās Valsts zemes dienests (VZD) klientiem un sadarbības partneriem piedāvās iespēju kadastra datus un elektroniskos pakalpojumus iegūt ar mobilās aplikācijas starpniecību. 

 
To paredz noslēgtais līgums ar firmu SIA „FMS” par VZD datu publicēšanas mobilās aplikācijas risinājuma izstrādi un ieviešanu, līdz ar to ir sākusies mobilās aplikācijas izstrāde, kas nodrošinās datu publicēšanas portāla www.kadastrs.lv grafisko un teksta datu pieejamību jaunākajās mobilajās ierīcēs.
 
Mobilās aplikācijas risinājums uzlabos VZD datu un elektronisko pakalpojumu pieejamību, nodrošinot iespēju VZD klientiem saņemt pakalpojumus mobilajās ierīcēs neatkarīgi no atrašanās vietas. Tiks palielināta VZD sniegto elektronisko pakalpojumu pieejamība, izmantošanas biežums un sniegšanas ātrums. Visām kartēm, tai skaitā kadastra kartei, būs iespēja pieslēgt atrašanās vietas funkciju, tāpēc īpaši noderīga šī aplikācija būs potenciālajiem īpašumu pircējiem, mākleriem, mērniekiem, meža inventarizātoriem un citiem ar nekustamā īpašuma jomu saistītiem speciālistiem.
 
Mobilās aplikācijas izstrāde iespējama ERAF līdzfinansētā projekta „Valsts zemes dienesta ģeotelpisko datu ģeotelpiskās informācijas sistēmas izveide” aktivitātes „VZD datu publicēšanas mobilā risinājuma izstrāde un ieviešana” ietvaros. 
 
VZD ģeotelpisko datu ģeotelpiskās  informācijas sistēmas izveides projekta mērķis ir izveidot modulāru VZD kadastra, adrešu, aizsargjoslas izraisošo objektu un apgrūtināto teritoriju, vērtību zonējumu, būvju kadastrālās uzmērīšanas, topogrāfisko plānu mērogā 1:500 ģeotelpisko datu sistēmu, kuras arhitektūra un saskarne nodrošina visu VZD pārziņā esošo ģeotelpisko datu ievadi, uzkrāšanu, apstrādi vienotā veidā, sasaisti ar teksta datiem un šo datu ērtu izmantošanu VZD klientiem un datu apmaiņas partneriem e-pakalpojumu un informācijas servisu veidā atbilstoši INSPIRE direktīvas prasībām. Projektā ir iekļauta arī aktivitāte, kas paredz Digitālo dokumentu krātuves programmatūras izstrādi, tās integrāciju ar no jauna veidojamo VZD ĢIS un saistītajām esošajām VZD teksta datu uzkrāšanas informācijas sistēmām, kā arī aktivitāte, kas paredz datu publicēšanas mobilā risinājuma programmatūras izstrādi. Projekta kopējās izmaksas ir 2,47 miljoni latu, tai skaitā ERAF līdzfinansējums 2,3 miljoni latu.
 

12.07.2013 Konsultācijas par robežu sakārtošanu apvidū varēs saņemt līdz jūlija beigām

 Valsts zems dienests (VZD) pagarina informatīvo kampaņu „Robežām ir jābūt kārtībā”, tāpēc zems īpašniekiem vēl līdz mēneša beigām būs iespēja saņemt kompetentu VZD speciālistu konsultācijas par zemes vienību robežu un robežzīmju sakārtošanu un atjaunošanu.

Kampaņas uzziņu tālrunis 67038677 būs atvērts un zemes īpašnieki varēs  saņemt konsultācijas jūlija mēneša pirmdienās un otrdienās (15., 16., 22., 23., 29., 30. jūlijā). Zvani tiks pieņemti laika posmā no plkst. 14:00 līdz plkst. 15:30.

Kopš uzziņu tālruņa atklāšanas 4. jūlijā, ik darba dienu tiek saņemti vairāki zvani, un zvanu skaitam ir tendence palielināties. Visbiežāk zemes īpašniekus interesē robežu atjaunošanas izmaksas, robežu atjaunošanas process, kādos gadījumos nepieciešama zemes vienības atkārtota uzmērīšana, kā arī citi specifiski jautājumi, kas saistīti ar konkrētu zvanītāja gadījumu.

VZD sniedz atbildes uz dažiem no jautājumiem:

·         VZD neveic robežu atjaunošanu, bet gan reģistrē zemes kadastrālajā uzmērīšanā sertificēta mērnieka iesniegtos zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumentus Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā, kas apliecina veikto darbu tiesiskumu.

·         Robežu atjaunošana nav bezmaksas pakalpojums, tāpat tas netiek finansēts no valsts, jo saistīts ar privāta īpašuma uzturēšanu, tomēr tas ilgtermiņā atrisinās daudzus nepatīkamus gadījumus un saglabās labas attiecības ar kaimiņiem. Izcenojumus robežu atjaunošanai var noskaidrot vēršoties pie jebkura zemes kadastrālajā uzmērīšanā sertificēta mērnieka.

·         VZD nav pieejama informācija par to zemes vienību robežzīmēm, kas būtu jāatjauno. Šādu informāciju var sniegt sertificēts mērnieks pēc zemes vienības robežas apsekošanas.

·         Atbildes uz citiem biežāk uzdotajiem jautājumiem var lasīt VZD tīmekļa vietnē www.vzd.gov.lv sadaļā „E-konsultants”.

VZD kampaņu uzsāka šā gada jūnijā ar mērķi informēt sabiedrību par robežu un robežzīmju atjaunošanas vai zemes vienību platību precizēšanas un aktualizēšanas kārtību. Kā arī vērst zemes īpašnieku uzmanību tam, ka zemes vienību robežzīmju uzturēšana un to savlaicīga atjaunošana apvidū ir iespēja izvairīties no robežu strīdiem, netīšas būvniecības un saimnieciskās darbības kaimiņa īpašumā vai pārpratumiem nekustamā īpašuma pirkšanas vai pārdošanas gadījumā.

Detalizētu informāciju par robežu un robežzīmju atjaunošanu vai zemes vienību platību precizēšanu un aktualizēšanu var saņemt vēršoties pie zemes kadastrālajā uzmērīšanā sertificētiem mērniekiem.

Plašāka informācija un atbildes uz aktuālākajiem jautājumiem pieejamas VZD tīmekļa vietnē: www.vzd.gov.lv

05.07.2013 Apple papildina un patentē Waze navigācijas ideju (1)

 Kompānija Apple pieteikusi ASV patentu valdē patentu auto navigācijas programmai, kas balstās uz tās lietotāju sniegto informāciju - līdzīgi kā populārā Waze, ko nesen iegādājās Google. Apple savas programmas versiju papildinājusi ar iespējām ieteikt maršrutu izvēles, balstoties uz tādiem kritērijiem kā "ainaviskums", "reta satiksme" u.c., novērtējot katru maršrutu ar noteiktu atzīmi. Lietotāji varēs atzīmēt arī daudzveidīgākas ceļa problēmas, interesanti, ka starp tām būs iespēja brīdināt arī par "protestētājiem", kas acīmredzot pasaulē jau sāk kļūt par vispārpieņemtu, ierastu parādību. Sistēma paredzēta mobilajiem telefoniem, protams, primāri IPhone un IPad iekārtām.  

Oriģinālziņa

05.07.2013 Zemes īpašniekiem iespēja saņemt konsultācijas par robežu atjaunošanu un precizēšanu

Valsts zemes dienests (VZD) no ceturtdienas, 4. jūlija atver informatīvo uzziņu tālruni, kur zemes īpašniekiem iespēja saņemt detalizētu informāciju un skaidrojumus par sava īpašuma robežu un robežzīmju sakārtošanu un atjaunošanu.

VZD aicina zemes īpašniekus saņemt konsultācijas par jautājumiem saistībā ar robežu un robežzīmju atjaunošanu vai platību precizēšanu, zvanot uz kampaņas uzziņu tālruni 67038677. Zvani tiks pieņemti darba dienās, no 4. līdz 12. jūlijam, laika posmā no plkst. 14:00 līdz plkst. 15:00, un uz tiem atbildēs kompetenti VZD speciālisti. 

Uzziņu tālrunis atvērts, jo informatīvā kampaņa par robežu un robežzīmju atjaunošanas un precizēšanas jau izraisījusi lielu zemes īpašnieku interesi. VZD saņemti daudzi zvani ar lūgumiem pēc konkrētu situāciju skaidrojumiem.

VZD vērš uzmanību, ka robežu atjaunošana nav bezmaksas pasākums, tomēr tas ilgtermiņā atrisinās daudzus nepatīkamus gadījumus un saglabās labas attiecības ar kaimiņiem. Izcenojumus robežu atjaunošanai var noskaidrot vēršoties pie jebkura zemes kadastrālajā uzmērīšanā sertificēta mērnieka. Uzmērīšanas darbi tiek veikti tikai ar specializētiem instrumentiem, tādēļ patvaļīgi veikta zemes robežu koordinātu noteikšana, piemēram, izmantojot mobilos telefonus, ir nelikumīga un var radīt īpašniekam tālejošas sekas.

Detalizētu informāciju par robežu un robežzīmju atjaunošanu vai zemes vienību platību precizēšanu un aktualizēšanu var saņemt vēršoties pie zemes kadastrālajā uzmērīšanā sertificētiem mērniekiem.

Tāpat zemes īpašnieki aicināti savus jautājumus uzdot, izmantojot sociālā tīmekļa vietni Twitter, jautājumus adresējot @ZemesDienests.

Plašāka informācija un atbildes uz aktuālākajiem jautājumiem pieejamas VZD tīmekļa vietnē www.vzd.gov.lv. VZD tīmekļa vietnē iespējams rast atbildes uz tādiem jautājumiem: kā risināt robežu neatbilstību dabā; kāpēc robežas nepieciešams atjaunot; kā notiek robežu atjaunošana un kas to veic, u.c.

 

03.07.2013 RTU informācija par studiju iespējām universitātē (1)

 Sākusies pieteikšanās studijām augstskolās nākamajam – 2013./2014. akadēmiskajam studiju gadam pamatstudiju un augstākā līmeņu studiju programmās. Šovasar RTU ir kardināli palielināts valsts finansēto studiju vietu skaits - būs pieejamas 3500 jaunas budžeta vietas! Tas ir lielākais budžeta vietu skaits starp Latvijas augstākās izglītības iestādēm. No tām 277 vietas ir Būvniecības fakultātē. Attiecībā uz Ģeomātikas studiju programmu plānotas 17 budžeta vietas bakalaura (pamatstudiju) līmenī un 15 budžeta vietas profesionālā maģistra programmā. Jūnijā sākumā ir saņemta Izglītības un zinātnes ministrijas akreditācija līdz 2019. gada jūnijam studiju virzienam Būvniecība. 

Ģeomātika ir zinātņu nozare, kas apvieno ģeodēzijas, kartogrāfijas, ģeoinformācijas un zemes pārvaldības teorētiskos un praktiskos virzienus. Ģeomātikas studiju programma tiek apgūta RTU Būvniecības fakultātē. Tas ļauj apgūt arī daļu no būvniecības pamatpriekšmetiem un droši darboties gan ceļu, gan būvniecības nozarē, gan būvju kadastrālā uzmērīšanā. Studiju laikā ir iespēja zināšanas papildināt arī Spānijā, Vācijā, Austrijā, Somijā, Zviedrijā u.c. valstu augstskolās. Šobrīd norit sarunas par sadarbību ar Viļņas Tehnisko universitāti Lietuvā par iespēju studijas apgūt abās augstskolās. Zinošiem un strādāt gribošiem studentiem ir iespēja apvienot studijas ar darbu nozares uzņēmumos, kas tuvinās teorijas pielietojumu praksē.

Studēt gribētāji varēs pieteikties elektroniski, aizpildot pieteikumu vienotā Latvijas universitāšu portālā www.latvija.lv/studijas no 1. jūlija līdz 15. jūlijam pl. 16.00. To var izdarīt pats interesents vai arī cita persona.

Pēc pieteikuma iesniegšanas elektroniski jebkurā no norādītajiem augstskolu uzņemšanas punktiem no 8. līdz 15. jūlijam būs jāapstiprina pieteikums klātienē, uzrādot prasītos dokumentus. Apstiprinājumu elektroniskam pieteikumam, vai pieteikties klātienē RTU uzņemšanas punktā, varēs no 8. līdz 15. jūlijam, Uzņemšanas komisijā, Kaļķu ielā 1, Rīgā, Kaļķu ielā 1–121. telpā (no pirmdienas līdz ceturtdienai  plkst.: 9–12, plkst. 13–17; piektdienās plkst. 9–12, plkst. 13–15; tālrunis 67089319, e-pasts: uznemsana@rtu.lv, atbildīgais sekretārs Dr.sc.ing. Ivars Odītis).

Augstākā līmeņa studijām par valsts budžeta finansējumu dokumentu iesniegšanas laiks ilgs no 1. līdz 9. jūlijam. Dokumentu iesniegšana augstākā līmeņa Ģeomātikas studiju programmā (profesionālais maģistrs dienas vai neklātienes studijās) notiks RTU Būvniecības fakultāte (BF) Āzenes ielā 16–257, tālr. 26313321. Augstākā līmeņa studijām par maksu iespējams pieteikties no 1. jūlija līdz 16. augustam.

Doktora studiju programmās pieteikšanās ilgs no 8. līdz 12. jūlijam.

Nepilna laika (vakara un neklātienes) pamatstudiju programmām dokumentu iesniegšanas laiks ir paredzēts no 29. jūlija līdz 3. augustam no plkst. 10–17. (sestdien, 3. augustā, no plkst. 10–15).

02.07.2013 VZD ģenerāldirektore E. Baklāne-Ansberga LR "Krustpunktā" informē par robežu sakārtošanas kampaņu

 Pirmdien, 1. jūlijā, Latvijas Radio 1 raidījumā "Krustpunktā" tika iztaujāta Valsts Zemes dienesta ģenerāldirektore Elita Baklāne-Ansberga. Sarunas tēma - VZD uzsāktās kampaņas aktualitāte, aicinot zemes īpašniekus sakārtot savu īpašumu robežas - uzstādīt un atjaunot robežzīmes, rūpēties par to uzturēšanu. Sarunas gaitā tika skarts arī mērnieku darbs, mērniecības tirgus. Raidījumu var noklausīties šeit

02.07.2013 Eksplodē Krievijas nesējraķete ar 3 GLONASS-M satelītiem

 Otrdien no Baikonūras kosmodroma Kazahstānā tika neveiksmīgi mēģināta palaist nesējraķete, kurai bija paredzēts nogādāt orbītā 3 GLONASS-M satelītus, informē Geospatialworld. Raķete zaudēja trajektoriju un sāka krist tikai dažas sekundes pēc pacelšanās, vēl pēc mirkļa aizdegās un, nokrītot uz zemes, eksplodēja. Eksplozija varētu būt piesārņojusi atmosfēru ar 600 tonnām toksiskas degvielas izmešu, uzskata eksperti. Kazahstānas Ārkārtas situāciju ministrs Vladimirs Božko medijiem izteicies, ka raķetes neveiksmīgās pacelšanās iemesls varētu būt pirmās pakāpes dzinēja darbības kļūme. Krievijas GNSS programma jau iepriekš pazaudējusi vairākus satelītus nesējraķešu neveiksmīgas palaišanas dēļ. 

Video:

27.06.2013 VZD uzsāk informatīvo kampaņu un aicina sakārtot īpašumu robežas (3)

 Valsts zemes dienests (VZD) uzsāk sabiedrības informēšanas kampaņu ar devīzi „Robežām jābūt kārtībā!”, lai vērstu zemes īpašnieku uzmanību robežzīmju sakārtošanai un atjaunošanai dabā. 

 
Zemes vienību robežzīmju uzturēšana un to savlaicīga atjaunošana apvidū ir zemes īpašnieku iespēja izvairīties no nepatīkamiem gadījumiem, piemēram, robežstrīdiem vai netīšas būvniecības un saimnieciskās darbības kaimiņa īpašumā. Savukārt īpašumu pircējiem tā ir iespēja pārliecināties par iegādāto zems vienību robežu atrašanos apvidū. 
 
VZD apkopotā informācija liecina, ka kopš 2009. gada pirmreizējās zemes robežu uzmērīšanas laikā ir izskatīti vairāk nekā 300 zemes robežstrīdu. Savukārt no iepriekš ierādītām robežzīmēm Latvijā izzuduši 49%, bet no uzmērītām robežzīmēm – izzuduši teju 30%. Robežzīmju izzušanai var būt dažādi iemesli, piemēram, tās izzudušas laika gaitā, sabojātas vai iznīcinātas saimniecisko darbību rezultātā, tādēļ zemes vienībām nav skaidri zināmas robežas. 
 
Tāpat kampaņas ietvaros VZD aicina pievērst uzmanību zemes vienību kopplatībām, jo gadījumos, kad robežas noteiktas ar ierādīšanas metodi, vai atsevišķos gadījumos, kad noteiktas ar instrumentālo metodi, atkārtotas uzmērīšanas gadījumā zemes vienību kopplatības var atšķirties. Kopplatība svarīga pirkšanas vai pārdošanas gadījumā, kā arī kadastrālās vērtības aprēķināšanā. 
 
Kampaņas ietvaros VZD izdevis skaidrojošu infografiku, kas atspoguļo informāciju par zemes vienību robežu noformēšanu, niansētu kadastrālās uzmērīšanas procesu un zemes vienību kopplatību atšķirībām, kā arī skaidro un parāda to, kas veicams, lai robežas pareizi uzturētu un atjaunotu. Infografiks skatāms un lasāms VZD tīmekļa vietnē www.vzd.gov.lv. 
 
Tāpat detalizētu informāciju par robežu un robežzīmju atjaunošanu vai zemes vienību platību precizēšanu un aktualizēšanu var saņemt jebkurā VZD klientu apkalpošanas centrā vai vēršoties pie zemes kadastrālajā uzmērīšanā sertificētiem mērniekiem.
 
Kampaņas video klips aplūkojams šeit

27.06.2013 LMB aicina līdz 8. jūlijam pieteikties mērnieku sporta spēlēm (1)

Latvijas Mērnieku biedrība (LMB) šogad plāno organizēt sporta spēles visiem mērniecības nozarē strādājošajiem un plānotā norises vieta ir "Atpūtas un sporta bāze Ronīši" Klapkalnciemā, jūras krastā (http://www.ronisi.rtu.lv/). 

Norises laiks 2013. gada 24. augusts. Šī ir lieliska iespēja pabūt kopā ar 
ģimenēm, draugiem, kolēģiem, baudot vienu no pēdējām šīs vasaras nogalēm. 
 
Sporta spēles plānots organizēt komandu un individuālā ieskaitē* 
 
Sporta veidi komandu ieskaitē: stafete, instrumentu centrēšana, tautas-bumba, basketbols, pludmales volejbols. 
 
Sporta veidi individuālajā ieskaitē: dambrete, „stūrīšu čempionāts”, orientēšanās, svara bumbu celšana, mešanas sacīkstes.
 
*sporta veidi var tikt mainīti. 
 
Bērniem līdz 7 gadu vecumam tiks organizētas atsevišķas disciplīnas, uzdevumi, nodarbes.
 
Dalības maksa: 
 Dalības maksa 8.00 LVL** par katru personu; 
 bērniem līdz 15 gadu vecumam un LMB goda biedriem dalība bez maksas; 
 ēdināšanas pakalpojumi nav iekļauti dalības maksā, bet būs iespēja pasūtīt pusdienas. 
Maksā iekļautas sporta spēļu laukumu noma, deju un spēļu organizēšana, balvu fonds. 
 
**LMB biedriem un viņu ģimenes locekļiem dalības maksai tiks piemērota 20% atlaide. 
 
Lai šogad norisinātos sporta spēles, prognozētu iespējamo dalībnieku skaitu un 
uzsāktu laicīgi organizēt pasākumu, lūdzam provizoriski pieteikt komandas ar 
aptuveno dalībnieku skaitu.*** 
 
Lūgums informēt par dalību līdz 2013. gada 8. jūlijam pa e-pastu: lmb@lmb.lv, 
norādot uzņēmumu un cilvēku skaitu. 
 
*** Gadījumā, ja nebūs pietiekams dalībnieku skaita, organizatori patur tiesības atcelt Sporta spēles 2013. 

19.06.2013 Mērniekiem ir iespēja veikt zemes kadastrālo uzmērīšanu par valsts budžeta līdzekļiem (5)

 Valsts zemes dienests (VZD) izsludinājis iepirkumu zemes kadastrālās uzmērīšanas pakalpojumiem bijušo zemes īpašnieku un viņus pārdzīvojušo laulāto, bērnu un mazbērnu, politiski represēto un 1. grupas invalīdu zemes robežu uzmērīšanai par valsts budžeta līdzekļiem. 

Iepirkums sastāv no 3 daļām:
 
1) Zemgale, Rīga un Kurzeme (bijušie Aizkraukles, Bauskas, Dobeles, Jelgavas, Jēkabpils, Jūrmalas, Kuldīgas, Liepājas, (Ogres, Rīgas, Saldus, Talsu, Tukuma un Ventspils rajoni) ar kopējo iepirkuma summu 1059 Ls bez PVN;
2) Vidzeme (bijušie Valkas, Valmieras, Limbažu, Cēsu, Alūksnes, Balvu, Madonas un Gulbenes rajoni) ar kopējo iepirkuma summu 1615 Ls bez PVN;
3) Latgale (bijušie Daugavpils, Preiļu, Krāslavas, Rēzeknes un Ludzas rajoni) ar kopējo iepirkuma summu 6066 Ls bez PVN.
 
Ar iepirkuma nolikumu var iepazīties Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā www.iub.gov.lv, sadaļā Iepirkumu izziņošana, kā arī VZD tīmekļa vietnē www.vzd.gov.lv, sadaļā Iepirkumi.
 
Piedāvājumu iepirkumam var iesniegt par vienu, vairākām vai visām iepirkuma daļām. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš – līdz 2013. gada 1. jūlija, plkst. 11:00, 11.novembra krastmalā 31, Rīgā, darba dienās no plkst. 8:30 līdz 16:00, personīgi (pie Dienesta apsardzes organizatora) vai sūtot pa pastu.
 

14.06.2013 LĢIA konkurss

 Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra izsludinājusi konkursu "Topogrāfiskās kartes mērogā 1:10 000 lauku dešifrēšana". Konkursā pieteikumi jāiesniedz līdz 25. jūnijam.

12.06.2013 Galileo sistēma pirmoreiz noteikusi vietas koordinātas

 Eiropas topošā satelītu navigācijas sistēma Galileo spērusi svarīgu soli savā attīstībā - izmantojot četrus patlaban orbītā riņķojošos sistēmas satelītus un to zemes uztveršanas stacijas, pirmoreiz ar Galileo veikta atrašanās vietas koordinātu noteikšana, vēstī "Geospatial World" maija numurs. Pirmā garuma, platuma un augstuma pozīcijas noteikšana notika Navigācijas laboratorijā Nordvijkā, Nīderlandē, un sasniedza precizitāti starp 10 līdz 15 metriem. 

10.06.2013 VZD atjaunojis ADTI resursu datnes (2)

 Valsts zemes dienests ir aktualizējis ADTI elektronisko resursu datnes, atbilstoši Ministru kabineta 2012. gada 24. aprīļa noteikumu Nr. 281 „Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi” 28. punktam.

Atjaunoto ADTI resursu datņu lejupielādēšana

07.06.2013 Valsts sekretāru sanāksmē izsludināti grozījumi ADTI noteikumos (2)

 Veicot grozījumus Ministru kabineta noteikumos Nr. 281 „Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi”, Valsts zemes dienests (VZD) turpina mazināt administratīvo slogu kadastra datu saskaņošanas procedūrā. Šādi grozījumi izsludināti Valsts sekretāru sanāksmē. 

Ministru kabineta noteikumu projekts paredz samazināt administratīvo slogu un turpmāk ar VZD nebūs jāsaskaņo zemes vienību robežas un kadastra apzīmējumu atbilstība Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas (Kadastra informācijas sistēma) datiem. Tā vietā no Kadastra informācijas sistēmas tiks izsniegta elektroniski parakstīta kadastra kartes informācija, un mērnieks būs atbildīgs par tās korektu attēlošanu augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas (ADTI) darbos.
 
Lai izslēgtu negodprātīgu mērnieka rīcību, noteikumu projekts paredz, ka turpmāk topogrāfiskā plāna derīguma termiņš būs skaitāms no tā reģistrācijas datuma vietējās pašvaldības datubāzē, nevis no mērnieka paraksta datuma. Tāpat tiks  svītrots regulējums, kas paredz iespēju topogrāfiskajā plānā attēlot papildus objektus ārpus uzmērījuma robežām, lai izslēgtu mērnieku un vietējās pašvaldības datubāzes turētāju domstarpības par topogrāfiskās informācijas pārbaudes apjomu un samaksu.
 
VZD ņēmis vēra Latvijas Mērnieku biedrības un mērnieku sabiedrības ieteikumus, tāpēc noteikumu projekts paredz precizēt ADTI specifikāciju, kā arī teksta saīsinājumi, lai tie atbilstu zemes kadastrālās uzmērīšanas un kadastra kartes tehniskajām specifikācijām.
 
Noteikumu projekts nosaka pagarināt termiņu, kādā vietējās pašvaldības datubāzes turētājam  būs jānodrošina  topogrāfiskās informācijas  uzturēšana un izsniegšana atbilstoši jaunajai specifikācijai, un tas būs līdz 2013. gada 31. decembrim.
 

04.06.2013 Apstiprina kadastrālo vērtību bāzi 2014.gadam

Šodien Ministru kabinetā tika apstiprināts noteikumu projekts "Noteikumi par kadastrālo vērtību bāzi 2014. gadam", informē Valsts Zemes dienests. 

Visplašākās izmaiņas 2014. gada bāzes vērtībās ir lauku nekustamo īpašumu grupā, kur izmaiņas ir praktiski visās pašvaldību lauku teritorijās. Pēc bāzes vērtību pārskatīšanas lauksaimniecībā izmantojamo zemju kadastrālās vērtības 2014. gadā joprojām būs vidēji par 40 % zemākas nekā 2011. un 2012. gada nekustamā īpašuma tirgus darījuma cenas.
 
Tā kā kadastrālā vērtība tiek noteikta masveida vērtēšanā un tiek balstīta uz tirgus vērtību, pieaugot tirgus vērtībai, pieaug arī kadastrālā vērtība. Tādēļ jau 2013. gadā lauksaimniecībā izmantojamās zemes kadastrālā vērtība vidēji pieaugusi par 10%, bet 2014. gadā pieaugums būs vidēji 10 % līdz 15%.
 
Dzīvojamās apbūves nekustamo īpašumu grupā lielākajā daļā valsts (aptuveni 85 % teritorijas) kadastrālās vērtības īpašumiem nemainās un atsevišķās zonās (aptuveni 5 % teritorijas) būs vērtību samazinājums. Tomēr vairāku pašvaldību atsevišķās zonās (aptuveni 10 % teritorijas) 2014. gadā gaidāms vērtību pieaugums - gan individuālās apbūves īpašumiem, gan dzīvokļiem. Pieaugums gaidāms nekustamiem īpašumiem Rīgas centrā, Jūrmalā, Ķekavā, Mārupē un citās Pierīgas pašvaldībās, kā arī atsevišķās vietās Latvijā. Vērtību pieaugumi plašāk aprakstīti kadastrālo vērtību bāzes pārskatā.
 
Vērtību pieaugums uz 2014. gadu saistīts gan ar nelielu cenu pieaugumu pēdējos gados, gan ar apstākli, ka vispārējā cenu krituma ietekmē kadastrālās vērtības uz 2010. un 2011. gadu tika samazinātas plašā valsts teritorijā, tomēr pēdējā laikā notikušo darījumu analīze liecina, ka atsevišķās teritorijās kadastrālās vērtības ir ievērojami zemākas nekā darījumu cenas.
 
Plašākas izmaiņas skar komercdarbības un sabiedriskās apbūves nekustamo īpašumu grupu, kur aktualizēts vērtību zonējums. Šogad, lai būtu iespējams ņemt vērā īpašumu vērtību līmeņa izmaiņas iepriekšējā periodā, sīkāk sadalīts komercobjektu apbūves zonējums - kopumā izdalītas 240 jaunas zonas (spēkā esošo zonējumu veido 1201 zona).
 
Komercdarbības un sabiedriskās apbūves nekustamo īpašumu grupā aptuveni 70 % teritorijas uz 2014. gadu vērtības nemainās, aptuveni 15 % - būs vērtību samazinājums, savukārt, 15 % - teritorijas gaidāms vērtību pieaugums.
Savukārt rūpniecības apbūves nekustamo īpašumu grupā izmaiņu ir vismazāk - kadastrālās vērtības paaugstinātas atsevišķas teritorijās saistībā ar vispārējo vērtību palielinājumu. Vērtības palielinātas pamatā zonās, kas nav izteiktas ražošanas teritorijas.

03.06.2013 Jamaika sāk apjomīgu kadastra attīstības projektu

 Jamaikas valdība atvēlējusi 121 miljonu ASV dolārus, lai virzītu uz priekšu valsts kadastrālās kartēšanas un zemes reģistrācijas projektu. Programma paredz sniegt palīdzību iedzīvotājiem oficiāli reģistrēt īpašumtiesības uz savu zemi. Tāpat projekta ietvaros tiks veidotas visu uzmērīto zemes gabalu digitālās kadastrālās kartes. Projektu paredzēts īstenot līdz 2014. gada februārim. 

03.06.2013 Google jāmaksā 7 miljonus dolāru sods par Street View datu zādzībām

 Kompānijai Google nāksies maksāt 7 miljonus dolārus lielu sodu ASV par iedzīvotāju personīgās informācijas savākšanu bez viņu atļaujas, veidojot Street View servisu, ziņo žurnāls "Geospatial World". Vienošanās panākta ar 38 ASV štatiem un kompānija piekritusi arī iznīcināt iegūtās e-pasta adreses, paroles, interneta lietošanas vēstures, kas tika iegūti no bezvadu interneta tīkliem, Street View automašīnām fotografējot ASV pilsētas laikā no 2008. līdz 2010. gadam. 

Sviitra
Jaunākais citās sadaļās
Sviitra
Mērnieku laika ziņas
Arrow_left 2020. gada jūlijs Arrow_right
P O T C P S S
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
Šodiena 2020. gada 12. jūlijs

Vārda diena:

Indriķis, Ints, Namejs
Jaunākie komentāri
Sviitra
© 2008 mernieks.lv, epasts: redakcija@mernieks.lv
Visa portālā ievietotā informācija un materiāli (tai skaitā raksti,attēli,video u.c.) pieder to autoriem. Pārpublicēšana bez saskaņošanas un atsauces stingri aizliegta. Visiem portālā ievietoajiem datiem ir tikai informatīvs raksturs, un tie izmantojami tikai izziņas, izglītības un informatīviem nolūkiem. Redakcija neuzņemas saistības par iespējamo informācijas neatbilstību patiesai situācijai. Redakcija neuzņemas atbildību par portāla lietotāju ievietoto informāciju. Ievietojot komentāru, tā autors atzīst, ka piekrīt komentēšanas noteikumiem, uzņemas atbildību par tās saturu, kā arī apņemas pret redakciju neizvirīt nekādas pretenzijas par komentāru satura rediģēšanu vai dzēšanu.