Ziema_labais_l
Kreisais_ziema_l
Labs nāk ar gaidīšanu, silts ar sildīšanu
Veciits_meklesana
Aktuālais jautājums
 
Ievads nozarē
Terminu vārdnīca
Par portālu
Pasūtītājiem
 
Likumdošana
Mērniecībā
Zemes ierīcībā
Kartogrāfijā
Ģeodēzijā
Mērnieku saraksts
ADTI uzturētāji
Iepirkumi
Konkursi
Rezultāti
 
Jaunumi
Latvijā
Pasaulē
Augstskolās
Mērnieku biedrībā
LKĢA
Būvniecībā
Nekustamie īpašumi
Īsumā
Pētījumi
Vēsture
Tehnoloģijas
Izklaide
 
Pakalpojumi
Mērniecības instrumenti
Dati darbam
Pārrēķinu kalkulatori
Saites
Forums Galerija Blogi Sludinājumi
Sviitra

29.10.2012 Limbažu novada pašvaldības konkurss

 Limbažu novada pašvaldība izsludinājusi konkursu "Zemes ierīcības projektu izstrāde, zemes robežu uzmērīšana, īpašumu robežplānu reģistrācija Valsts zemes dienesta kadastra informācijas sistēmā". Pietiekumi konkursam jāiesniedz līdz 31. oktobrim.

26.10.2012 Latvijas un Zviedrijas speciālisti palīdzēs Azerbaidžānā ieviest kadastrālo vērtēšanu

 Valsts zemes dienesta eksperti šonedēļ sadarbībā ar kolēģiem no Zviedrijas Lantmäteriet (valsts kartogrāfijas, kadastra un zemes reģistrācijas iestāde) uzsākuši darbu Baku, Azerbaidžānā, lai sniegtu atbalstu Azerbaidžānas republikas valsts zemes un kartogrāfijas komitejai - izveidotu modernu valsts zemes kadastra informācijas sistēmu, uzlabotu masveida zemes vērtēšanas noteikumus un izstrādātu nodokļu likumdošanu attiecībā uz nekustamo īpašumu. 

 
Atbalsts tiek realizēts Eiropas Savienības Twinning (mērķsadarbības) projekta ietvaros, darbs ilgs 18 mēnešus un tiesības realizēt šo projektu kopā ar Zviedrijas Lantmäteriet Valsts zemes dienests ieguva starptautiska konkursa rezultātā. Kopējais projekta finansējums ir 865 tūkstoši eiro. 
 
Plānots, ka par Eiropas Savienības Twinning projekta ietvaros piešķirtajiem līdzekļiem Valsts zemes dienesta speciālisti sadarbībā ar Zviedrijas Lantmäteriet ekspertiem sniegs atbalstu Azerbaidžānas republikas valsts zemes un kartogrāfijas komitejai likumdošanas sakārtošanā attiecībā uz zemes izmantošanas politiku un masveida vērtēšanu, izstrādās un aprobēs pilsētu un lauku zemju vērtēšanas metodiku. Tāpat projekta ietvaros paredzēta metodisko materiālu sagatavošana un Azerbaidžānas vērtēšanas speciālistu apmācība, kā arī atbalsts daudzfunkcionālas zemes kadastra informācijas un reģistrēšanas sistēmas izveidošanā. 
 
Latvijas un Zviedrijas kopīgo piedāvājumu kā labāko ir atzinuši Eiropas Komisijas eksperti. Tāpat konkursā tika vērtēta Somijas un Igaunijas ekspertu apvienība, kā arī Lietuvas, Nīderlandes un  Vācijas kopīgi sagatavotais piedāvājums. 
 
Eiropas Savienības finansēto programmu (ENPI - European Neighbourhood and Partnership Instrument un IPA - Pre-accession Instrument) Twinning (mērķsadarbības) projektu pamatideja ir stiprināt valsts pārvaldes institūciju kapacitāti, piesaistot dalībvalstu ekspertus un radot iespēju veidot partnerattiecības un sadarbību starp dažādām valstīm.

24.10.2012 LĢIA atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par ģeodēzisko tīklu

 Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra apkopojusi biežāk uzdotos jautājumus un atbildes saistībā ar vietējo ģeodēzisko tīklu. Ar jautājumiem un to atbildēm var iepazīties LĢIA mājaslapā

24.10.2012 LMB rīko semināru par pāreju uz Eiropas vertikālo atskaites sistēmu

 Latvijas Mērnieku biedrība aicina LMB biedrus un sertificētās personas 2012. gada 1. novembrī plkst. 14:00, RTU-Āzenes ielā 16, Rīgā, 133. auditorijā  uz semināru un diskusiju ar Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūru „Par pāreju uz Eiropas vertikālo atskaites sistēmu”. Tikšanās mērķis ir savlaicīgi gūt informāciju par gaidāmajām izmaiņām un diskutētu par iecerēto pārejas kārtību.

22.10.2012 Noslēdzies InterGeo 2012

Vācijas pilsētā Hannoverē noslēgusies ikgadējā InterGeo konference/gadatirgus. Šoreiz tajā piedalījušies 1400 konferences dalībnieki, gadatirgus izstādē savus jaunākos produktus prezentējušas 520 kompānijas un to visu apmeklējuši ap 16 000 cilvēku, to vidū 30% tūristu no valstīm ārpus Vācijas. Vairāk informācijas par foruma norisi šeit (angļu valodā).

17.10.2012 Dānija sniegs ģeodatus par brīvu (2)

 Arī Dānija pievienojusies tām valstīm, kas nolēmusi sniegt ģeotelpisko informāciju par brīvu. Vienošanās starp valdību un pašvaldībām paredz, ka kadastra informācija, kartes, adreses un cita veida informācija tiks padarīta pieejama bez maksas privātajam sektoram. Biznesam tas varētu nozīmēt labu ietaupījumu, un tādējādi tiek paredzēta izaugsme nekustamā īpašuma, apdrošināšanas, telekomunikāciju sektoros. Lasīt vairāk (angliski)

16.10.2012 Privatizācijas aģentūra samazina SIA "Latvijasmernieks.lv" sākumcenu (3)

 Pēc diviem neveiksmīgiem izsoles mēģinājumiem, Privatizācijas aģentūra mainījusi privatizācijas noteikumus uzņēmumam SIA "Latvijasmernieks.lv" un izsludinājusi uzņēmuma trešo izsoli. Šoreiz izsoles sākumcena noteikta 200 000 Ls apmērā (iepriekš bija 263 000 Ls). Izsole paredzēta 30. novembrī, plkst. 15.00, Privatizācijas aģentūras telpās Valdemāra ielā 31. Pieteikumi izsoles procesam jāiesniedz līdz 20. novembrim. Vairāk informācijas Privatizācijas aģentūras mājaslapā.

12.10.2012 Rīgas domes īpašuma departamenta konkurss

 Rīgas domes īpašuma departaments izsludinājis konkursu "Zemes ierīcības darbu veikšana (zemes ierīcības projektu izstrāde un īstenošana)" ar paredzamo līgumsummu līdz 44 520 Ls. Piedāvājumus konkursā var iesniegt līdz 12. novembrim. 

10.10.2012 LĢIA publicējusi LatPos bāzes staciju sistēmas validēšanas pārskatu (11)

 Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra (LĢIA) ziņo, ka ir aktualizējusi LatPos bāzes staciju koordinātas (skatīt LatPos bazes staciju koordinātu atkārtotas noteikšanas pārskata kopsavilkumu). No jauna uzstādīto bāzes staciju koordinātas un augstumi tika aprēķināti vienotā tīklā ar jau esošām bāzes stacijām, paaugstinot un harmonizējot tīkla noteiktību. Aktualizācijas gaitā iegūto esošo bāzes staciju koordinātas praktiski nemainās. Tā  bāzes stacijām: Balvi, Bauska, Limbaži, Ojārs, Sigulda un Talsi, plaknes koordinātu izmaiņas mazākas par 1 cm.

 
Lai pārliecinātos par LatPos bāzes staciju sistēmas darbības atbilstību Ministru kabineta 2011.gada 15.novembra noteikumu Nr.879 „Ģeodēziskās atskaites sistēmas un topogrāfisko karšu sistēmas noteikumi”  25.9 punktā izvirzītajām prasībām, LĢIA veica LatPos validēšanu. Validēšana ietver alternatīvu bāzes staciju koordinātu un augstumi noteikšanu un reālā laika režīmā veiktus kontrolmērījumus uz Valsts ģeodēziskā tīkla punktiem.
 
LatPos validēšanas pārskatā alternatīvi aprēķināto bāzes staciju koordinātu un augstumu novirzes no aktualizētajām LatPos bāzes staciju koordinātām un augstumiem liecina par to atbilstību iepriekš minēto Ministru kabineta noteikumu prasībām.
 
Aprēķinātās LatPos reālā laika režīma mērījumu standartnovirzes ir 16 mm koordinātām un 22 mm augstumiem.

10.10.2012 13. oktobrī nedarbosies LatPos

 Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra ziņo, ka saistībā ar plānotajiem Latvenergo darbiem aģentūrā Rīgā, O.Vācieša ielā 43, tiks atslēgta elektrība sākot ar 12.10.2012 plkst. 17:30 līdz 13.10.2012 plkst. 18:00. Līdz ar to šajā laikā nebūs pieejami LĢIA piedāvātie e-pakalpojumi., t.sk. LatPos, Karšu Pārlūks, Vietvārdu datubāze un Valsts ģeodēziskā tīkla datubāze.

09.10.2012 Autoceļa V101 uzmērīšanas konkursā uzvar SIA "Latvijasmernieks.lv" (3)

 "Latvijas Valsts Ceļu" konkursā "Autoceļa V101 ceļa zemes nodalījuma joslas kadastrālās uzmērīšanas, ārējo robežu ierīkošanas, atjaunošanas un sakārtošanas darbu veikšana" uzvarējusi SIA "Latvijasmernieks.lv" ar piedāvāto līgumcenu 4 725,45 Ls. 

09.10.2012 RTU šonedēļ aicina uz bezmaksas semināriem (3)

 Rīgas Tehniskā universitāte, sadarbībā ar Karlsrūes (Vācija) universitāti, organizē bezmaksas seminārus "Teorija un prakse aktuālās ģeomātikas šķērsgriezumā („TPŠ-ģeomātika“), uz kuriem aicina visus interesentus. 10. oktobrī notiks pirmais seminārs "Ievads ģeo-informācijas datu bāzēs", bet 12. oktobrī - "Demonstrācijas un praktisku uzdevumu risināšana ar atvērtā koda programmām PostgeSQL, PostGIS un Quantum GIS". Semināru norises vieta: Rīgā, RTU Būvniecības fakultātē, Āzenes ielā 16, 340. auditorijā. Sīkāku informāciju skatiet semināra programmā.

 

08.10.2012 Jaunauces mežā mērīs Metrum (11)

Latvijas Valsts Mežu konkursā "AS LVM tiesiskajā valdījumā esošā nekustamā īpašuma "Valsts mežs Jaunauce" zemes vienības 8456 004 0135, kas atrodas Saldus novada Jaunauces pagastā, kopējā platībā 685.6 ha kadastrālā uzmērīšana un ārējo robežu ierīkošana" uzvarējusi SIA Metrum ar piedāvāto līgumsummu 6140 Ls.  

08.10.2012 Ūsiņu un Naudas kalnu mežus uzmērīs "Latvijasmernieks.lv" (1)

 Latvijas Valsts Meži konkursā "AS LVM tiesiskajā valdījumā esošo nekustamo īpašumu „Naudas kalnu mežs” zemes vienību 46800010117, 46800020121 un „Ūsiņu mežs” zemes vienības 46800010118, kas atrodas Dobeles novada Naudītes pagastā, kopējā platībā 1338.6 ha kadastrālā uzmērīšana un ārējo robežu ierīkošana" uzvarējusi SIA "Latvijasmernieks.lv" ar piedāvāto līgumcenu 15 126,18 Ls. 

05.10.2012 Rīgas ģeodēziskā tīkla apsekošanas konkurss

 Rīgas domes pilsētas attīstības departaments izsludinājis konkursu par Rīgas vietējā ģeodēziskā tīkla punktu apsekošanu. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 15. oktobris. 

04.10.2012 Latvijas Valsts Ceļu konkursā uzvar "ABC Construction"

 Latvijas Valsts Ceļu konkursā par zemes kadastrālās uzmērīšanas un robežu ierīkošanas darbu veikšanu nekustamiem īpašumiem, kas saistīti ar valsts autoceļu rekonstrukcijas darbiem, uzvarējusi SIA "ABC Construction" ar piedāvāto līgumcenu 16 021,00 LVL. 

04.10.2012 Nacionālā Botāniskā dārza konkurss

 Nacionālais Botāniskais dārzs izsludinājis konkursu par tā teritorijas topogrāfisko uzmērīšanu un plāna izveidi. Pretendentiem savus piedāvājumus konkursā jāiesniedz līdz 16. oktobrim. 

03.10.2012 Notiks LLU Zemes ierīcības specialitātes 65 gadu salidojums (1)

Latvijas Lauksaimniecības universitātē, Lauku inženieru fakultātē (Jelgavā, Akadēmijas ielā 19), 16. novembrī notiks Zemes ierīcības specialitātes 65 gadu salidojums.Svētku ietvaros, Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā, Akadēmijas ielā 10, plkst. 12.00 notiks izstādes “Jelgava – astronomiski ģeodēziskās uzmērīšanas aizsācēja Baltijā” atklāšana un J.Klētnieka grāmatas “Jelgavas zinātniekam prof. Dr. Magnusam Paukeram - 225” atvēršana. Plkst. 15:00 Lauku inženieru fakultātes zālē sāksies salidojuma svinīgā pasākuma daļa un plkst. 19:00 sāksies balle LLU Ekonomikas fakultātē (Svētes ielā 18).

Dalības maksa līdz 9.novembrim - 10 Ls, salidojuma dienā - 15 Ls. Papildus informācija pa tālr. 63024618; 63026152 vai Zemes ierīcības un ģeodēzijas katedras mājas lapā:http://www2.llu.lv/homepg/lif/
 

 

02.10.2012 Komersanti un lauksaimnieki izmantos GPS sistēmas saimnieciskās darbības uzskaitē

Valdība šodien apstiprināja Finanšu ministrijas sagatavotās prasības komersantu un zemnieku saimniecību maršruta kontroles sistēmām (GPS). Noteikumi nosaka, kādus datus fiksē un ieraksta maršruta kontroles sistēmas, lai komersants vai zemnieku saimniecība, veicot savas saimnieciskās darbības uzskaiti, saņemtu atbrīvojumu no uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa maksāšanas. Šī prasība attiecas tikai uz tiem komersantiem un zemnieku saimniecībām, kas savus vieglos transportlīdzekļus ir deklarējuši Ceļu satiksmes drošības direkcijā kā tikai un vienīgi saimnieciskās darbības veikšanai izmantojamu transportlīdzekli.

Noteikumi paredz, ka tikai GPS sistēmu tirgotāji vai maršruta kontroles sistēmu nodrošinātāji drīkst uzstādīt, labot vai nomainīt maršruta kontroles sistēmas. Savukārt, lai uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa vajadzībām izmantotu kvalitatīvas maršruta kontroles sistēmas, kas nodrošinātu maksimāli precīzu datu fiksēšanu, noteikumi nosaka, kādās valstīs ražotās sistēmas ir atļauts uzstādīt transportlīdzekļiem.

Lai nepieļautu iespēju manipulēt ar maršruta kontroles sistēmas datiem, tirgotājiem vai sistēmu nodrošinātājiem darba pieņemšanas-nodošanas aktā būs jāfiksē maršruta kontroles sistēmas sērijas numurs un ražotājs, kā arī konkrētais transportlīdzeklis, kurā tā uzstādīta. Valsts ieņēmumu dienesta datu salīdzināšanas vajadzībām komersants vai zemnieku saimniecība varēs izmantot tikai Latvijas Republikā reģistrētu pakalpojumu sniedzēju sniegtos pakalpojumus, kas nodrošina maršruta kontroles sistēmu darbību.

Noteikumi nosaka arī to, cik ilgā laikā komersantam un zemnieku saimniecībai jāvēršas pie GPS sistēmu tirgotāja vai darbības nodrošinātāja pēc tehniskas palīdzības maršruta kontroles sistēmas darbības problēmu gadījumā. Tāpat tirgotājam vai sistēmu darbības nodrošinātājam arī būs jāizsniedz komersantam un zemnieku saimniecībai apliecinājums par laiku, kad maršruta kontroles sistēmas bojājumu gadījumā sniegta tehniska palīdzība.

Lai nodrošinātu nepārtrauktu datu ieguvi, GPS sistēmai būs jābūt pastāvīgi pieslēgtai pie transportlīdzekļa nepārtraukta barošanas sprieguma, un gadījumos, kad nebūs iespējams nodrošināt nepārtrauktu barošanas spriegumu, komersantam vai zemnieku saimniecībai aktā šie iemesli būs jāpaskaidro. Komersantam un zemnieku saimniecībai būs arī jāveic brauciena maršruta datu uzskaite par laiku, kad maršruta kontroles sistēma nedarbojas vai darbojas kļūdaini.

Oriģinālziņa

02.10.2012 Indija nogādājusi kosmosā savu smagāko komunikāciju satelītu

Indija svētdien no kosmodroma Franču Gviānā veiksmīgi palaidusi kosmosā savu smagāko un advancētāko līdz šim komunikāciju satelītu GSAT-10. Satelīta svars sasniedz 3400 kilogramus, bet paredzamais dzīves ilgums ir 15 gadi. Satelīts sāks pilnībā darboties novembrī un tas sniegs atbalstu Indijas telekomunikāciju sistēmām un radio navigācijas servisiem. Vairāk

Sviitra
Jaunākais citās sadaļās
Sviitra
Mērnieku laika ziņas
Sviitra_b
Arrow_left 2018. gada decembris Arrow_right
P O T C P S S
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Šodiena 2018. gada 18. decembris

Vārda diena:

Klinta, Kristaps, Kristofers, Krists
Jaunākie komentāri
Sviitra
© 2008 mernieks.lv, epasts: redakcija@mernieks.lv
Visa portālā ievietotā informācija un materiāli (tai skaitā raksti,attēli,video u.c.) pieder to autoriem. Pārpublicēšana bez saskaņošanas un atsauces stingri aizliegta. Visiem portālā ievietoajiem datiem ir tikai informatīvs raksturs, un tie izmantojami tikai izziņas, izglītības un informatīviem nolūkiem. Redakcija neuzņemas saistības par iespējamo informācijas neatbilstību patiesai situācijai. Redakcija neuzņemas atbildību par portāla lietotāju ievietoto informāciju. Ievietojot komentāru, tā autors atzīst, ka piekrīt komentēšanas noteikumiem, uzņemas atbildību par tās saturu, kā arī apņemas pret redakciju neizvirīt nekādas pretenzijas par komentāru satura rediģēšanu vai dzēšanu.