Mēs esam lai Jūs informētu
Veciits_meklesana
Aktuālais jautājums
 
Ievads nozarē
Terminu vārdnīca
Par portālu
Pasūtītājiem
 
Likumdošana
Mērniecībā
Zemes ierīcībā
Kartogrāfijā
Ģeodēzijā
Mērnieku saraksts
ADTI uzturētāji
Iepirkumi
Konkursi
Rezultāti
 
Jaunumi
Latvijā
Pasaulē
Augstskolās
Mērnieku biedrībā
LKĢA
Būvniecībā
Nekustamie īpašumi
Īsumā
Pētījumi
Vēsture
Tehnoloģijas
Izklaide
 
Pakalpojumi
Mērniecības instrumenti
Dati darbam
Pārrēķinu kalkulatori
Saites
Forums Galerija Blogi Sludinājumi
Sviitra

12.06.2013 Galileo sistēma pirmoreiz noteikusi vietas koordinātas

 Eiropas topošā satelītu navigācijas sistēma Galileo spērusi svarīgu soli savā attīstībā - izmantojot četrus patlaban orbītā riņķojošos sistēmas satelītus un to zemes uztveršanas stacijas, pirmoreiz ar Galileo veikta atrašanās vietas koordinātu noteikšana, vēstī "Geospatial World" maija numurs. Pirmā garuma, platuma un augstuma pozīcijas noteikšana notika Navigācijas laboratorijā Nordvijkā, Nīderlandē, un sasniedza precizitāti starp 10 līdz 15 metriem. 

10.06.2013 VZD atjaunojis ADTI resursu datnes (2)

 Valsts zemes dienests ir aktualizējis ADTI elektronisko resursu datnes, atbilstoši Ministru kabineta 2012. gada 24. aprīļa noteikumu Nr. 281 „Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi” 28. punktam.

Atjaunoto ADTI resursu datņu lejupielādēšana

07.06.2013 Valsts sekretāru sanāksmē izsludināti grozījumi ADTI noteikumos (2)

 Veicot grozījumus Ministru kabineta noteikumos Nr. 281 „Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi”, Valsts zemes dienests (VZD) turpina mazināt administratīvo slogu kadastra datu saskaņošanas procedūrā. Šādi grozījumi izsludināti Valsts sekretāru sanāksmē. 

Ministru kabineta noteikumu projekts paredz samazināt administratīvo slogu un turpmāk ar VZD nebūs jāsaskaņo zemes vienību robežas un kadastra apzīmējumu atbilstība Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas (Kadastra informācijas sistēma) datiem. Tā vietā no Kadastra informācijas sistēmas tiks izsniegta elektroniski parakstīta kadastra kartes informācija, un mērnieks būs atbildīgs par tās korektu attēlošanu augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas (ADTI) darbos.
 
Lai izslēgtu negodprātīgu mērnieka rīcību, noteikumu projekts paredz, ka turpmāk topogrāfiskā plāna derīguma termiņš būs skaitāms no tā reģistrācijas datuma vietējās pašvaldības datubāzē, nevis no mērnieka paraksta datuma. Tāpat tiks  svītrots regulējums, kas paredz iespēju topogrāfiskajā plānā attēlot papildus objektus ārpus uzmērījuma robežām, lai izslēgtu mērnieku un vietējās pašvaldības datubāzes turētāju domstarpības par topogrāfiskās informācijas pārbaudes apjomu un samaksu.
 
VZD ņēmis vēra Latvijas Mērnieku biedrības un mērnieku sabiedrības ieteikumus, tāpēc noteikumu projekts paredz precizēt ADTI specifikāciju, kā arī teksta saīsinājumi, lai tie atbilstu zemes kadastrālās uzmērīšanas un kadastra kartes tehniskajām specifikācijām.
 
Noteikumu projekts nosaka pagarināt termiņu, kādā vietējās pašvaldības datubāzes turētājam  būs jānodrošina  topogrāfiskās informācijas  uzturēšana un izsniegšana atbilstoši jaunajai specifikācijai, un tas būs līdz 2013. gada 31. decembrim.
 

04.06.2013 Apstiprina kadastrālo vērtību bāzi 2014.gadam

Šodien Ministru kabinetā tika apstiprināts noteikumu projekts "Noteikumi par kadastrālo vērtību bāzi 2014. gadam", informē Valsts Zemes dienests. 

Visplašākās izmaiņas 2014. gada bāzes vērtībās ir lauku nekustamo īpašumu grupā, kur izmaiņas ir praktiski visās pašvaldību lauku teritorijās. Pēc bāzes vērtību pārskatīšanas lauksaimniecībā izmantojamo zemju kadastrālās vērtības 2014. gadā joprojām būs vidēji par 40 % zemākas nekā 2011. un 2012. gada nekustamā īpašuma tirgus darījuma cenas.
 
Tā kā kadastrālā vērtība tiek noteikta masveida vērtēšanā un tiek balstīta uz tirgus vērtību, pieaugot tirgus vērtībai, pieaug arī kadastrālā vērtība. Tādēļ jau 2013. gadā lauksaimniecībā izmantojamās zemes kadastrālā vērtība vidēji pieaugusi par 10%, bet 2014. gadā pieaugums būs vidēji 10 % līdz 15%.
 
Dzīvojamās apbūves nekustamo īpašumu grupā lielākajā daļā valsts (aptuveni 85 % teritorijas) kadastrālās vērtības īpašumiem nemainās un atsevišķās zonās (aptuveni 5 % teritorijas) būs vērtību samazinājums. Tomēr vairāku pašvaldību atsevišķās zonās (aptuveni 10 % teritorijas) 2014. gadā gaidāms vērtību pieaugums - gan individuālās apbūves īpašumiem, gan dzīvokļiem. Pieaugums gaidāms nekustamiem īpašumiem Rīgas centrā, Jūrmalā, Ķekavā, Mārupē un citās Pierīgas pašvaldībās, kā arī atsevišķās vietās Latvijā. Vērtību pieaugumi plašāk aprakstīti kadastrālo vērtību bāzes pārskatā.
 
Vērtību pieaugums uz 2014. gadu saistīts gan ar nelielu cenu pieaugumu pēdējos gados, gan ar apstākli, ka vispārējā cenu krituma ietekmē kadastrālās vērtības uz 2010. un 2011. gadu tika samazinātas plašā valsts teritorijā, tomēr pēdējā laikā notikušo darījumu analīze liecina, ka atsevišķās teritorijās kadastrālās vērtības ir ievērojami zemākas nekā darījumu cenas.
 
Plašākas izmaiņas skar komercdarbības un sabiedriskās apbūves nekustamo īpašumu grupu, kur aktualizēts vērtību zonējums. Šogad, lai būtu iespējams ņemt vērā īpašumu vērtību līmeņa izmaiņas iepriekšējā periodā, sīkāk sadalīts komercobjektu apbūves zonējums - kopumā izdalītas 240 jaunas zonas (spēkā esošo zonējumu veido 1201 zona).
 
Komercdarbības un sabiedriskās apbūves nekustamo īpašumu grupā aptuveni 70 % teritorijas uz 2014. gadu vērtības nemainās, aptuveni 15 % - būs vērtību samazinājums, savukārt, 15 % - teritorijas gaidāms vērtību pieaugums.
Savukārt rūpniecības apbūves nekustamo īpašumu grupā izmaiņu ir vismazāk - kadastrālās vērtības paaugstinātas atsevišķas teritorijās saistībā ar vispārējo vērtību palielinājumu. Vērtības palielinātas pamatā zonās, kas nav izteiktas ražošanas teritorijas.

03.06.2013 Jamaika sāk apjomīgu kadastra attīstības projektu

 Jamaikas valdība atvēlējusi 121 miljonu ASV dolārus, lai virzītu uz priekšu valsts kadastrālās kartēšanas un zemes reģistrācijas projektu. Programma paredz sniegt palīdzību iedzīvotājiem oficiāli reģistrēt īpašumtiesības uz savu zemi. Tāpat projekta ietvaros tiks veidotas visu uzmērīto zemes gabalu digitālās kadastrālās kartes. Projektu paredzēts īstenot līdz 2014. gada februārim. 

03.06.2013 Google jāmaksā 7 miljonus dolāru sods par Street View datu zādzībām

 Kompānijai Google nāksies maksāt 7 miljonus dolārus lielu sodu ASV par iedzīvotāju personīgās informācijas savākšanu bez viņu atļaujas, veidojot Street View servisu, ziņo žurnāls "Geospatial World". Vienošanās panākta ar 38 ASV štatiem un kompānija piekritusi arī iznīcināt iegūtās e-pasta adreses, paroles, interneta lietošanas vēstures, kas tika iegūti no bezvadu interneta tīkliem, Street View automašīnām fotografējot ASV pilsētas laikā no 2008. līdz 2010. gadam. 

30.05.2013 Pieejams Latvijas pārskata kartes mērogā 1:250 000 2.izdevums

 Izmantojot jaunākos Euro Regional Map topogrāfisko datu datubāzes mērogā 1: 250 000 datus par Latvijas teritoriju un pierobežu, sagatavots Latvijas Republikas pārskata kartes mērogā 1:250 000 2.izdevums, informē Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra.

 
Kartes 1.izdevums tika sagatavots 2008.gadā. 2.izdevumā veikta vispārējās kartes informācijas aktualizācija un tā papildināta ar apdzīvotām vietām, kurās iedzīvotāju skaits ir mazāks par 100.
 
Kartē attēlota informācija par visām apdzīvotām vietām, ceļu tīklu, veģetāciju (meži, purvi), upju tīklu, ūdenstilpēm (ezeri, lielie dīķi), augstienēm un reljefu. Kartes noformējuma daļā ir pieejama plaša informācija par valsts robežas garumu, iedzīvotāju skaitu pilsētās un ciemos, Latvijas augstākajiem kalniem un dziļākajiem ezeriem.
 
Kartes digitālie dati pieejami ESRI ArcGIS vektordatu formātos, kā arī rastra TIFF formātā ar vai bez piesaistes LKS-92 TM koordinātu tīklam.
Pārskata kartes 1.izdevums pieejams arī tiražētā veidā - karte sastāv no 3 lapām, kuras salīmējot, tā pārtop par liela izmēra sienas karti, kā arī laminēta. Kartes 2.izdevumu pagaidām nav plānots tipogrāfiski tiražēt, bet ir iespējams sagatavot ploterizdrukas.
 

30.05.2013 Google piedāvā online "kartēšanas" kursus

 Kompānija Google izstrādājusi jaunu online "kartogrāfijas" kursu, kurā iepazīstinās ar Google Maps, Maps Engine Lite un Google Earth darbības principiem. Kurss "Mapping with Google" būs pieejams no 10. līdz 24. jūnijam, ļaujot katram interesentam savā tempā apgūt piedāvātās zināšanas. Visi, kas reģistrējušies kursam, arī varēšot izmēģināt jauno Google Maps versiju, kas, lai gan jau prezentēta, vēl nav nedz nodot vispārējā publiskā lietošanā, nedz arī paziņots datums, kad tas notiks. Interesenti online kursiem var reģistrēties šeit

29.05.2013 Notiks konference „Ģeodēzijas aktualitātes Latvijā – 2013. gadā” (labots) (8)

 

Lai pārrunātu, informētu un risinātu aktuālus ģeodēzijas jautājumus ar nozares speciālistiem un universitāšu mācībspēkiem, sadarbībā ar Rīgas Tehniskās universitātes Ģeomātikas katedru tiek organizēta praktiskā konference „Ģeodēzijas aktualitātes Latvijā – 2013. gadā”. Konference notiks 2013. gada 13. jūnijā  Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības fakultātē, Āzenes ielā 16.

Plānotā konferences dienas kārtība:

Reģistrācija no plkst. 9.00 līdz 9.30

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas vadības ievadruna no 9.30 līdz 9.45; (V.Bērziņš)

Ģeomātikas katedras ziņojums par situāciju ģeodēzijas izglītībā Latvijā un tās pētnieciskiem virzieniem no 9.45 līdz 10.15; (J.Kaminskis)

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras Ģeodēzijas nodaļas pārskats par paveikto 2012. gadā (ziņo par katru daļu) no 10.15 līdz 10.45; (I.Aleksejenko)

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras Ģeodēzijas nodaļas plānotie darbi 2013. gadā (ziņo par katru daļu+NKG+EUREF2013) no 10.45 līdz 11.45; (K.Kosenko, D.Dobelis, B.Helfriča, I.Aleksejenko)

Kafijas pauze no 11.45 līdz 12.15

Ziņojums par EVRS pārejas perioda noteikšanu- ilgums un veids no 12.15 līdz 12.40. Diskusija par šo jautājumu stunda vai pusotra; (I.Aleksejenko)

Ziņojums par nivelēšanas tīkla 2. klases plānotiem posmiem un grafiku 13.40 līdz 14.00. Diskusija  līdz pusstundai. (I.Aleksejenko vai K.Kosenko)

Kafijas pauze no 14.30 līdz 14.45

Ziņojums par pāreju uz ETRF2000 priekš izpētes virzieni un darbi no 14.45 līdz 15.15. Diskusija stunda līdz pusotra (I.Aleksejenko)

Praktiskās konferences viedokļu apkopošana un noslēgums no 16.45 līdz 17.00.

Uz konferenci tiks aicināti pārstāvji no:

Rīgas Tehniskā Universitāte Ģeomātikas katedras

Latvijas Universitāte Ģeodēzijas un Ģeoinformātikas institūta

Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes

Latvijas Lauksaimniecības universitātes Lauku Inženieru fakultātes    

Latvijas Mērnieku biedrības 

Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācijas

Valsts zemes dienesta

Aizsardzības ministrijas

 

22.05.2013 RTU Būvniecības fakultāte aicina uz Absolventu dienu (2)

 RTU Būvniecības fakultāte aicina vidusskolu absolventus uz Absolventu dienu piektdien, 24. maijā, plkst. 12.00 RTU Būvniecības fakultātē, 131. auditorijā. Tiks sniegta informācija par studiju iespējām RTU BF un iegūto zināšanu pielietošanu praksē - ar pieredzi dalīsies bijušie katedras studenti, kas strādā dažādos respektablos uzņēmumos un iestādēs.

21.05.2013 VZD aicina mērniekus izvērtēt BKU noteikumu vadlīnijas

 Šā gada 17. maijā Valsts zemes dienesta (VZD) Mērniecības konsultatīvās padomes vārdā visiem profesionāļiem mērniecības jomā nosūtīja noteikumu projektu par būvju kadastrālās uzmērīšanas noteikumu vadlīnijām sertificētajiem speciālistiem. VZD aicina izvērtēt šos noteikumus  un sniegt savu vērtējumu un attieksmi par iespējām veikt/neveikt minētos maksas pakalpojumus atbilstoši noteikumu vadlīnijās noteiktajām prasībām, uzņemoties pilnu atbildību par Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (NĪVK IS) reģistrēto datu atbilstību faktam apvidū. 

Mērnieki savu viedokli un komentārus var sniegt līdz 31. maijam, rakstot uz VZD Mērniecības konsultatīvās padomes e-pastu: mkp@vzd.gov.lv. 

Ministru kabineta apstiprinātā Būvju kadastrālās uzmērīšanas procesa attīstības koncepcija paredz, ka VZD turpmāk neveiks būvju apsekošanu un uzmērīšanu dabā, bet būvniecības procesā veicamās darbības un būvju datu reģistrācija NĪVK IS tiks realizēta divos veidos: 

1)     jaunbūvētām ēkām pēc būves pieņemšanas ekspluatācijā vai reizē ar šo procesu. Kopā ar projekta dokumentāciju strukturēta projekta informācija par būves datiem, kas nepieciešami būves pilnai reģistrācijai kadastrā (t.s., noteiktā digitālā formātā izstrādāti būves grafiskie materiāli (stāvu plāni), datu apmaiņu nodrošinot starp divām informācijas sistēmām – starp Būvju informācijas sistēmu un NĪVK IS), tiks sagatavota noteiktā veidā un kārtībā; 

2)        vēsturiskajai apbūvei (būvēm, kas dabā pastāv, bet nav reģistrētas NĪVK IS) tiks sagatavota strukturēta informācija par tiem būves datiem, kas nepieciešami būves pilnai reģistrācijai kadastrā, tajā skaitā noteiktā digitālā formātā izstrādāti būves grafiskie materiāli (stāvu plāni). 

Abos koncepcijā paredzētajos datu ieguves veidos nepieciešamās strukturētās informācijas un dokumentācijas sagatavošanā var tikt izmantoti būvniecības vai mērniecības jomā sertificētu speciālistu pakalpojumi.

Lai nodrošinātu NĪVK IS reģistrējamo datu apjomu, veidu, precizitāti un pēctecību, būvniecības vai mērniecības jomā sertificētiem speciālistiem darbs būs jāpilda galvenokārt saskaņā ar tādām prasībām, kādas šobrīd ir noteiktas VZD būvju kadastrālajiem uzmērītājiem (Ministru kabineta 2012. gada 10. janvāra noteikumi Nr. 48 „Būvju kadastrālās uzmērīšanas noteikumi”).

21.05.2013 Valsts zemes dienests atgādina par mērniecības darbu izpildes kārtību (20)

Nereti Valsts zemes dienestā vēršas satraukti zemes īpašnieki ar lūgumu skaidrot, kas drīkst izpildīt zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus. Tiek konstatēti gadījumi, kad zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumentus paraksta sertificēts mērnieks, savukārt apvidū zemes kadastrālās uzmērīšanas darbos piedalās personas, kurām nav izsniegts attiecīgais sertifikāts darbu veikšanai. Atsevišķos gadījumos zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus veica personas, par kurām vienīgi varēja noskaidrot, kurā uzņēmumā šīs personas strādā.

Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 29. panta pirmo daļu, zemes kadastrālo uzmērīšanu var veikt sertificētas personas, kuru civiltiesiskā atbildība par profesionālo darbību ir apdrošināta.

Sertificētai personai nav tiesību, pilnvarojot jebkādu citu personu (sertificētu vai nesertificētu), nodot tai darbu izpildi.

Zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus apvidū var veikt gan sertificēts mērnieks viens pats, gan mērnieku brigāde, kurā ietilpst mērnieks un viņa palīgs vai palīgi. Sertificētas personas palīgi nevar veikt mērniecības darbus apvidū bez sertificētas personas klātbūtnes. Maksas pakalpojuma sniegšana zemes kadastrālās uzmērīšanas darbu jomā bez normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iegūta sertifikāta, atbilstoši Krimināllikumam ir uzskatāma par krāpšanu un ir krimināli sodāma rīcība.

Vēršam uzmanību, ka sertificētam mērniekam ir pienākums pēc pasūtītāja lūguma uzrādīt sertifikātu vai nosaukt tā numuru.

Atbilstoši Ministru kabineta 2010. gada 1. novembra noteikumu Nr. 1011 „Personu sertificēšanas un sertificēto personu uzraudzības kārtība ģeodēzijā, zemes ierīcībā un zemes kadastrālajā uzmērīšanā” prasībām, sertificēšanas institūcija anulē sertifikātu, ja sertificētā persona pati nav veikusi zemes ierīcības, zemes kadastrālās uzmērīšanas vai ģeodēziskos darbus, bet ir parakstījusi citu personu sastādītos dokumentus par veiktajiem darbiem kā šo darbu izpildītājs.

Atbilstoši Dienesta rīcībā esošai informācijai, ir pieņemts pirmais lēmums sertificēšanas institūciju darbības laikā par sertifikāta anulēšanu sertificētai personai. Lēmumu pieņēma Latvijas Mērnieku biedrības sertifikācijas centrs un iemesls ir Ministru kabineta 2010. gada 1. novembra noteikumu Nr. 1011 „Personu sertificēšanas un sertificēto personu uzraudzības kārtība ģeodēzijā, zemes ierīcībā un zemes kadastrālajā uzmērīšanā” normu pārkāpums, jo sertificētā persona pati nav veikusi zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus, bet ir parakstījusi citu personu sastādītos dokumentus par veiktajiem darbiem kā šo darbu izpildītājs.

20.05.2013 Latvijas Valsts Mežu Baldones novada konkursā uzvar "Topohaus"

 "Latvijas Valsts Mežu" konkursā par tās tiesiskajā valdījumā esošo nekustamo īpašumu kadastrālo uzmērīšanu Baldones novada Baldones pagastā 931 ha platībā uzvarējusi SIA Topohaus ar piedāvāto līgumsummu 10 947.53 Ls. Sīkāk ar konkursa rezultātiem var iepazīties pievienotajā protokolā

16.05.2013 Ilūkstes novada domes konkurss

 Ilūkstes novada pašvaldība izsludinājusi konkursu "Zemes kadastrālās uzmērīšanas pakalpojumi" (INP 2013/8). Piedāvājumi iesniedzami līdz 28. maijam, plkst. 11.00. 

15.05.2013 Valsts zemes dienestam jauna mājas lapa internetā (14)

 14. maijā sāka darboties jaunā Valsts zemes dienesta (VZD) interneta mājas lapas versija.

Darbs pie VZD mājas lapas jaunā veidola notika vairākus mēnešus, un tā rezultātā mainīts ne tikai lapas dizains, bet arī lietojamības koncepts. Jaunais koncepts ir balstīts testu rezultātos, kā arī, analizējot VZD mājas lapas apmeklētāju intereses, orientējas uz VZD piedāvāto pakalpojumu detalizētu izklāstu – ļaujot identificēt noteikta īpašuma veida īpašnieku un soli pa solim norādot veicamās darbības, lai saņemtu vajadzīgo pakalpojumu.

VZD ir moderna un uz klientu orientēta valsts iestāde, tādēļ jaunā mājas lapa veidota kā daudzveidīga un pārredzama informācijas platforma visiem nekustamā īpašuma īpašniekiem, kuriem nepieciešams izmantot VZD sniegtos pakalpojumus vai kuri vēlas iegūt informāciju un skaidrojumu par sava nekustamā īpašuma sakārtošanu likuma noteiktajā kārtībā. 
 
Tāpat jau iepriekš VZD interneta mājas lapā pieejamā informācija nozares profesionāļiem un sadarbības partneriem pašvaldībās tagad sakārtota tematiski un atrodas vienkopus.
 
Jaunajā mājas lapā ikviens interesents var atrast vērtīgu un aktuālu informāciju par VZD informācijas sistēmās uzkrātajiem datiem un to analīzi, rast ieskatu mērniecības un zemes ierīkošanas attīstībā, kā arī sekot līdzi VZD aktivitātēm – informatīvajām kampaņām, starptautiskiem sadarbības projektiem, kā arī citiem notikumiem.
Jaunajā mājas lapā pieejamas VZD 20. gadadienas ietvaros izdoto grāmatu elektroniskās versijas, video ieraksti ar nesen notikušās starptautiskās konferences „Kadastra izaicinājumi digitālajā laikmetā” prezentācijām, kā arī informatīvie un skaidrojošie materiāli video un infografiku formātā.
 
Mājas lapas satura un lietojamības struktūru un dizainu izstrādāja IT risinājumu firma Cube Systems.
 
Interneta tīmekļa vietnes adrese joprojām ir www.vzd.gov.lv.
 

14.05.2013 "Metrum" peļņa pērn augusi par ceturtdaļu (2)

 SIA "Metrum" apgrozījums pagājušajā gadā audzis par ~72 000 latu, augot par apmēram 3,5% un sasniedzot 2,17 miljonus latu. Savukārt uzņēmuma peļņa augusi par 23% un bijusi ~56 000 latu, ziņo laikraksts "Dienas Bizness". Kā galvenos peļņas pieauguma iemeslus uzņēmuma vadība nosaukusi eksporta apjomu kāpināšanu, resursu optimizāciju un ieņēmumu un izdevumu līdzsvarošanu. Arī šogad "Metrum" liek cerības uz eksporta pieaugumu, tāpat tiekot plānots apgrozījuma pieaugums mērniecības un telpiskās plānošanas pakalpojumu jomās. Vairāk (oriģinālziņa)

 

10.05.2013 Valsts zemes dienests Rīgā noslēgs 20. gadadienas pasākumu sēriju un atklās jaunu mājas lapu

 Otrdien, 14. maijā, Valsts zemes dienesta (VZD) vadība tiksies ar sadarbības partneriem no Rīgas un Pierīgas reģiona novadiem. Šis pasākums veltīts VZD darbības 20 gadu jubilejai un būs pēdējais Reģionālo dienu ietvaros. Tas norisināsies Latvijas Zinātņu akadēmijā, Akadēmijas laukumā 1. 

Tajā piedalīsies VZD ģenerāldirektore Elita Baklāne-Ansberga un kopā ar kolēģiem informēs par izmaiņām sadarbības procedūru vienkāršošanā tuvākajā laikā un kadastra attīstību tālākā nākotnē, kā arī ar 20 darbības gados paveikto. Īpaša uzmanība tiks pievērsta ciešajai sadarbībai ar pašvaldībām, kas ir nozīmīgākie VZD datu sniedzēji, kā arī izmantotāji, tādēļ pasākumā īpaši aicināti piedalīties pašvaldību pārstāvji. Lai pateiktos par sekmīgo sadarbību daudzu gadu garumā, pasākuma laikā VZD suminās arī aktīvākos sadarbības partnerus.
 
Notiks VZD izdotās grāmatas „Zemes reforma – atslēga uz īpašumu” prezentācija, klātesošie varēs aplūkot izstādi „Zemes reformas Latvijā XX-XXI gadsimtā. Mērniecība no cirkuļa līdz digitalizācijai” un kuriozu ekspozīciju „Garāk, smagāk, ilgāk”. Izstāde no šodienas līdz 14. maijam būs apskatāma Latvijas Zinātņu akadēmijā, Akadēmijas laukumā 1.
 
Pasākumā publiski tiks atklāts arī VZD interneta mājas lapas jaunais veidols. Jaunajā mājas lapā būs pieejamas VZD 20. jubilejas ietvaros izdoto grāmatu elektroniskās versijas, video ieraksti ar starptautiskās konferences „Kadastra izaicinājumi digitālajā laikmetā” prezentācijām, kā arī informatīvie un skaidrojošie materiāli video un infografiku formātā. VZD interneta mājas lapas adrese nemainīgi būs: www.vzd.gov.lv
 
Aizvadīto trīs mēnešu laikā VZD pārstāvji viesojās Latvijas lielākajās pilsētās, kur atrodas VZD biroji, tikās ar sadarbības partneriem un pateicās aktīvākajiem no tiem.  VZD jubilejai veltīto pasākumu mērķis bija Latvijas reģionos iepazīstināt VZD sadarbības partnerus un sabiedrību ar 20 darbības gados paveikto, kā arī iezīmēt būtiskākās nākotnes ieceres VZD sadarbības un sniegto pakalpojumu pilnveidošanā un attīstībā.
 

10.05.2013 Ikšķiles novada dome izsludina konkursu

 Ikšķiles novada pašvaldība izsludinājusi konkursu "Zemes vienību kadastrālā uzmērīšana, zemes ierīcība un topogrāfiskā uzmērīšana Ikšķiles novada pašvaldības vajadzībām" (INP 2013/11). Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 21. maijs, plkst. 17.00. 

10.05.2013 Līgatnes novada domes konkursā visus divkārt pārsola "Topometrs" (12)

 Līgatnes novada domes konkursā (LND/2013/11) uzvarējusi SIA "Topometrs", kas piedāvājusi apmēram divreiz zemāku cenu nekā 3 pārējie pretendenti (2861 Ls). Ar konkursa piedāvājumiem var iepazīties pievienotajā dokumentā

09.05.2013 Privatizācijas aģentūras konkursā uzvar "Geopols"

 Privatizācijas aģentūras konkursā "Zemes ierīcības projekta izstrādāšana, atdalāmā zemesgabala kadastrālā uzmērīšana, zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu izgatavošana īpašuma ierakstīšanai zemesgrāmatā" (PA /2013/47) uzvarējusi SIA „Geopols” ar piedāvāto līgumcenu 586,68 Ls. 

Sviitra
Jaunākais citās sadaļās
Sviitra
Mērnieku laika ziņas
Sviitra_b
Arrow_left 2019. gada novembris Arrow_right
P O T C P S S
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
Šodiena 2019. gada 15. novembris

Vārda diena:

Undīne, Leopolds, Unda
Jaunākie komentāri
Sviitra
© 2008 mernieks.lv, epasts: redakcija@mernieks.lv
Visa portālā ievietotā informācija un materiāli (tai skaitā raksti,attēli,video u.c.) pieder to autoriem. Pārpublicēšana bez saskaņošanas un atsauces stingri aizliegta. Visiem portālā ievietoajiem datiem ir tikai informatīvs raksturs, un tie izmantojami tikai izziņas, izglītības un informatīviem nolūkiem. Redakcija neuzņemas saistības par iespējamo informācijas neatbilstību patiesai situācijai. Redakcija neuzņemas atbildību par portāla lietotāju ievietoto informāciju. Ievietojot komentāru, tā autors atzīst, ka piekrīt komentēšanas noteikumiem, uzņemas atbildību par tās saturu, kā arī apņemas pret redakciju neizvirīt nekādas pretenzijas par komentāru satura rediģēšanu vai dzēšanu.