Labs nāk ar gaidīšanu, silts ar sildīšanu
Veciits_meklesana
Aktuālais jautājums
 
Ievads nozarē
Terminu vārdnīca
Par portālu
Pasūtītājiem
 
Likumdošana
Mērniecībā
Zemes ierīcībā
Kartogrāfijā
Ģeodēzijā
Mērnieku saraksts
ADTI uzturētāji
Iepirkumi
Konkursi
Rezultāti
 
Jaunumi
Latvijā
Pasaulē
Augstskolās
Mērnieku biedrībā
LKĢA
Būvniecībā
Nekustamie īpašumi
Īsumā
Pētījumi
Vēsture
Tehnoloģijas
Izklaide
 
Pakalpojumi
Mērniecības instrumenti
Dati darbam
Pārrēķinu kalkulatori
Saites
Forums Galerija Blogi Sludinājumi
Sviitra

23.05.2014 Meži gaida mērniekus

  AS “Latvijas valsts meži” 2014.gada 20.maijā savā jaunajā mājaslapā un IUB mājaslapā ir izsludinājuši atklātu konkursu par meža zemju pirmreizējo kadastrālo uzmērīšanu un iepriekš noteikto un ierīkoto robežu atjaunošanu (Nr.AS LVM NĪ_2014_271_ak). Salīdzinot ar pēdējo atklāto konkursu, iepirkuma priekšmets, nolikums, kā arī pretendentu atlase ir būtiski atšķirīga, tāpēc ieinteresētajiem pretendentiem ieteicams apmeklēt informatīvo sanāksmi, kas notiks 2014.gada 28.maijā, plkst.11.00, Rīgā, Bauskas ielā 58a, 2.stāva Lielajā konferenču zālē, kur ieinteresētiem pretendentiem tiks stāstīts par iepirkuma priekšmetu un nolikumu, kā arī sniegtas atbildes uz jautājumiem. Šoreiz iepirkuma priekšmets sastāv no:

 ·         Kadastrālā uzmērīšana, slēdzot līgumu ar izpildes termiņu 2 gadi: 101432.65ha;

·         Kadastrālā uzmērīšana, slēdzot līgumu ar izpildes termiņu <2 gadi: 20482.83ha;

·         Robežu atjaunošana, slēdzot līgumu: 30992.03ha;

·         Kadastrālā uzmērīšana, t.sk. datu aktualizācija, zemes vienības daļu uzmērīšana, atmežojamo platību uzmērīšana, slēdzot vispārīgo vienošanos: 75854.6ha;

·         Robežu atjaunošana, slēdzot vispārīgo vienošanos: 100696.27ha.

Piedāvājumi iesniedzami līdz 2014.gada 1.jūlijam, plkst.11.00, Rīgā, Bauskas iela 58a - 801, 8.stāvā, LV-1004, kad arī notiks piedāvājumu atvēršanas sanāksme.

Publikācija IUB mājaslapā:  1) Līgumi: http://pvs.iub.gov.lv/show/360509

                                                 2) Vispārīgā vienošanās: http://pvs.iub.gov.lv/show/360562

Publikācija LVM mājaslapā: http://www.lvm.lv/biznesa-partneriem/iepirkumi/as-lvm-ni-2014-271-ak

21.05.2014 Ministrijām piecarpus gados būs jāieraksta zemesgrāmatā savi nekustamie īpašumi

 Ministriju valdījumā esošajiem nekustamajiem īpašumiem īpašuma tiesības zemesgrāmatā būs jānostiprina 5,5 gadu laikā. Izņēmums būs Satiksmes ministrija, kurai īpašuma tiesības zemesgrāmatā uz saviem īpašumiem jānostiprina 30 gadu laikā - līdz 2044.gada 31.decembrim, otrdien nolēma valdība. 

Aizsardzības ministrijai, Iekšlietu ministrijai, Kultūras ministrijai, Labklājības ministrijai, Satiksmes ministrijai, Zemkopības ministrijai, Ekonomikas ministrijai, Izglītības un zinātnes ministrijai, Veselības ministrijai, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Finanšu ministrijai līdz 2019.gada 31.decembrim, Satiksmes ministrijai līdz 2044.gada 31.decembrim jānodrošina īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz visām to valdījumā esošajām zemes vienībām un zemesgrāmatā ierakstāmām būvēm.

Saskaņā ar Satiksmes ministrijas sniegto informāciju kadastrāli nav uzmērītas un nav reģistrētas aptuveni 6500 zemes vienības - zeme zem valsts autoceļiem. Satiksmes ministrijas pilnvarotā persona - valsts AS «Latvijas Valsts ceļi» - realizē īpašumu tiesību sakārtošanas procesu atbilstoši šobrīd Deleģēšanas līgumā piešķirtajiem resursiem. Sakārtošanas process norit atbilstoši noteiktajam finansējumam - 128 058 eiro, kur autoceļu zemes kadastrālās uzmērīšanas darbiem tiek plānoti un ir nepieciešami 81 104 eiro gadā.
 
Viena gada laikā kadastrāli uzmērīt un reģistrēt zemesgrāmatā ir iespējams aptuveni 100 zemes vienības. Dubultojot resursus, valsts īpašumu, ko aizņem valsts autotransporta būves, reģistrācijai zemesgrāmatā nepieciešami aptuveni 30 gadi, teikts informatīvajā ziņojumā.
 
Ja tiktu noteikts īpašumu reģistrācijas zemesgrāmatā termiņš 2029.gada 31.decembris, Satiksmes ministrijai būtu nepieciešams resursus palielināt četras reizes, kas būtu jāskata kontekstā ar autoceļu nozarei piešķirto finansējumu no valsts budžeta, jo īpašuma reģistrācijai zemesgrāmatā finansējums tiek gūts no valsts budžeta apakšprogrammas «Valsts autoceļu pārvaldīšana, uzturēšana un atjaunošana».
 
Pie esošā valsts noteiktā valsts autoceļu finansēšanas modeļa zemesgrāmatā reģistrācijas procesam paredzētā finansējuma palielināšana četras reizes nebūtu pieļaujama, līdz ar to Satiksmes ministrijai valsts īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz visām esošajām zemes vienībām un zemesgrāmatā ierakstāmām būvēm būtu iespējams nodrošināt ne ātrāk kā 30 gadu laikā, tas ir līdz 2044.gada 31.decembrim.
 
 

16.05.2014 Jauna karšu sērija “Ar karti dabā”

 “Karšu izdevniecība Jāņa sēta” šāgada tūrisma sezonas sākumā laidusi klajā jaunu karšu sēriju “Ar karti dabā”. Tā ir kā loģisks turpinājums Lielā Latvijas atlanta pirmizdevumam, piemērojot apjomīgo atlantu ērtai un drošai lietošanai dabā arī sliktos laika un apvidus apstākļos. Jaunās sērijas izdevumiem katra lapaspuse ir laminēta, tādējādi tie ir padarīti izturīgāki pret mitrumu un dažādiem aktīvas lietošanas radītiem bojājumiem, savukārt spirāles iesējums ļauj tos ērti pāršķirt un lietot. Lietotāju ērtībām Lielā Latvijas atlanta karte mērogā 1:100 000 (1 cm kartē = 1 km dabā), kas ir detalizētākā plašam lietotāju lokam pieejamā karte par visu Latvijas teritoriju, ir sadalīta četru novadu – Kurzeme, Zemgale, Vidzeme, Latgale – izdevumos. Katru no tiem papildina lielāko pilsētu plāni.  

Jaunās sērijas izdevumu būtība ir darboties kā precīzam instrumentam apvidus apstākļos (uz ceļa, upē, mežā), palīdzot tās lietotājam noteikt atrašanās vietu, plānot savu turpmāko ceļu. Priekšrocība salīdzinājumā ar navigācijas iekārtās, viedtālruņos un datorplanšetēs pieejamām kartēm ir to pārskatāmība, detalizācija, kā arī iespēja lietot kartes jebkādos apstākļos un ilgumā, neatkarīgi no iekārtu akumulatoru darbības laika vai interneta pieejamības.
 
Padomāts par aktīvā tūrisma cienītājiem – tiem, kuri pārvietojas ar velosipēdiem vai laivām. Pirmo reizi šāda mērogā kartēs visā Latvijas teritorijā laivojamām upēm norādīti attālumi (ik pa upes kilometram, lai viegli varētu sekot līdzi nobrauktajam un plānot atlikušo ceļu), kā arī iezīmēti lielāko daļu ar standarta apzīmējumu dabā marķēto velomaršrutu.
 
 Karšu sērija ir tapusi sadarbībā ar AS “Latvijas valsts meži” zīmolu “Mammadaba”, kartēs ir atzīmēti “Mammadaba” nozīmīgākie apskates un atpūtas objekti, sniegti  apraksti par šiem objektiem un piedāvātajiem pakalpojumiem.
 
 “Karšu izdevniecība Jāņa sēta”
 
 

12.05.2014 Meksika ieguldīs četrarpus miljonus dolāru ģeotelpiskās infrastruktūras izveidē

 Meksikas prezidents Enrike Njeto paziņojis, ka Meksika plāno ieguldīt 4,5 miljonus ASV dolāru, lai izveidotu ģeotelpiskās informācijas infrastruktūras sistēmu. Tā ļautu paredzēt dabas katastrofas, kuras šajā reģionā mēdz nodarīt lielus ekonomiskus un sociālus postījumus. Paziņojumu Njeto izteicis Karību valstu asociācijas samitā, kas maija sākumā notika Mehiko. Oriģinālziņa

07.05.2014 MDC sāk ADTI uzturēšanu Ropažu novadā

No 6.maija SIA "Mērniecības Datu Centrs" uzsāk darbību Ropažu novadā. 

Darbu reģistrēšanas kārtība ir tāda pati, kā citās pašvaldībās, kurās jau strādā SIA "Mērniecības Datu Centrs". Izejas datu pieprasīšanai, saņemšanai un gatavā darba nosūtīšanai izmantojama e-pasta adrese infodati@mdc.lv.

29.04.2014 Saeimā nonācis likumprojekts par pāreju uz EVRS (4)

 Pagājušajā ceturtdienā Saeimas komisijās nodoti 1. aprīlī valdībā atbalstītie grozījumi Ģeotelpiskās informācijas likumā, kuros paredzēta Ģeotelpiskās informācijas koordinācijas padomes izveidošana, pāreja uz Eiropas Vertikālo augstumu sistēmu un citas izmaiņas.

Kā zināms, Ģeotelpiskās informācijas koordinācijas padome tika plānota saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas attīstības koncepciju, un tajā darbotos gan visu ministriju, gan mērniecības sabiedrisko organizāciju (LMB un LKĢA) pārstāvji.

Minētie grozījumi arī nodrošinās tiesisko pamatu izmaiņām augstuma sistēmas piemērošanai valstī, nosakot, ka ģeotelpiskās informācijas pamatdatu iegūšanā, sagatavošanā un uzturēšanā izmanto Eiropas Vertikālās atskaites sistēmu. Jauno sistēmu piemēros ar 2014.gada 1.augustu, bet projektus būvniecības un mērniecības jomā, kas uzsākti līdz grozījumu Ģeotelpiskās informācijas likumā spēkā stāšanās dienai, un kuros informācija tiek iegūta un sagatavota atbilstoši Baltijas 1977.gada normālo augstumu sistēmai, pabeigs šajā sistēmā. Pārejas posmu paredzēts pabeigt līdz 2015.gada 1.februārim. 

Tāpat grozījumi precizē termina „ģeodēziskais punkts” skaidrojumu, ģeodēziskās atskaites sistēmas definīciju un realizācijas tiesisko regulējumu, kā arī valsts informācijas sistēmas nosaukumu no Valsts ģeodēziskā tīkla informācijas sistēma uz Ģeodēziskā tīkla informācijas sistēma.
 
Grozījumi arī paredz, ka Ģeoportāla pārzinis un turētājs turpmāk būs Valsts reģionālās attīstības aģentūra.
 
Lai grozījumi stātos spēkā, Saeimā tie jāpieņem trijos lasījumos. 

29.04.2014 Tieslietu ministre šodien pārrunās mērniecības kļūdu labošanu (15)

 Šodien, 29. aprīlī, tieslietu ministres Baibas Brokas tikšanās laikā ar meža nozares organizāciju pārstāvjiem tiks pārrunāta arī mērniecības procesā pieļauto kļūdu labošana, liecina Tieslietu ministrijas izplatītā informācija. Ministres tikšanās ar meža nozares pārstāvjiem notiks 14.00, Bolderājā, "Latvijas Finiera" rūpnīcā "Lignums" un tajā piedalīsies piedalīsies Latvijas Kokrūpniecības federācijas izpilddirektors Kristaps Klauss, Latvijas Meža īpašnieku biedrības valdes priekšsēdētājs Arnis Muižnieks, Valsts meža dienesta ģenerāldirektors Andis Krēsliņš, AS "Latvijas Finieris" padomes priekšsēdētājs Uldis Biķis u.c.

28.04.2014 Google Street View piedāvā "ceļot laikā"

 Google Maps Street View ieviesusi jaunu funkciju - iespēju "ceļot laikā" jeb salīdzināt dažādos laikos uzņemtas ielu skatu fotogrāfijas. Google rīcībā ir vēsturiska attēlu krātuve, sākot ar 2007. gadu (protams, ne par visām vietām - kā zināms, Latviju kompānija sāka fotografēt Street View vajadzībām tikai pirms dažiem gadiem). Jaunā iespēja parādās atsevišķā logā Street View servisā, piedāvājot izvēlēties dažādus gadus. Oriģinālziņa

23.04.2014 VZD piedāvā prezentācijas no zemes konsolidācijas semināra (2)

 2014. gada 15. – 16. aprīlī Latvijā norisinājās Valsts zemes dienesta (VZD) organizēts starptautisks seminārs par zemes konsolidāciju, kas notika Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas telpās, zino VZD.

Semināra mērķis bija pulcēt vienkopus ekspertus, speciālistus un ieinteresētās puses par zemes konsolidācijas jautājumiem, lai savstarpēji salīdzinātu, diskutētu un dalītos pieredzē par zemes konsolidācijas likumdošanas aspektiem un organizatoriskiem jautājumiem, jo tuvākā nākotnē Latvijā ir plānots uzsākt zemes konsolidācijas procesu.
 
Seminārā piedalījās 34 dalībnieki, no kuriem 14 bija ārvalstu viesi no Dānijas, Lietuvas, Igaunijas, Nīderlandes un Šveices.
 

23.04.2014 LĢIA pabeigusi 2013.gada aerofotografēšanas datu apstrādi

 Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra (LĢIA) ziņo, ka pabeigti darbi pie 2013.gadā veiktās Latvijas centrālās daļas aerofotografēšanas datu apstrādes un lietotājiem pieejamas krāsainas (RGB) ortofotokartes TIFF formātā atbilstoši TKS-93 karšu lapu mērogā 1:5000 dalījumam , WMS servisu veidā, kā arī skatāmas LĢIA Karšu Pārlūkā. Datu ērtākai lietošanai ortofotokartes tiek sagatavotas arī kompresētā SID formātā, apvienojot datnēs atbilstoši mēroga 1:50 000 karšu lapu dalījumam.

2013.gadā tika nofotografēta aptuveni trešdaļa Latvijas teritorijas – atšķirībā no iepriekšējiem cikliem vispirms fotografēta Latvijas centrālā daļa un ar dažādu izšķirtspēju - Rīgai un tās apkārtnei 0,25 m, bet pārejā daļā 0,4 m. Vairāk par aerofotografēšanu un 5.cikla darbu plānojumu lasiet šeit.
 
Aerofotografēšanas darbus 5.ciklā plānots veikt trīs gados no 2013. līdz 2015.gadam un tos, atbilstoši noslēgtajam līgumam un darbu plānojumam, veic Polijas uzņēmums  MGGP Aero. 2014.gadā aerofotografēšanas darbus plānots veikt aprīļa otrajā pusē un maijā.
 
Aktuāla kartoshēma par ortofoto sagatavošanas gaitu pieejama šeit.
 

16.04.2014 Notiks Trimble Express 2014

Jau septīto gadu pēc kārtas SIA GeoStar sadarbībā ar TRIMBLE rīko Latvijā tematisko pasākumu TRIMBLE EXPRESS, kura gaitā iepazīstinās ar jaunākajiem Trimble tehnikas sasniegumiem mērniecības un ĢIS jomās. 
 
Šogad pasākums plānots Rīgā (23. un 25. aprīlī), Kuldīgā (22. aprīlī) un Daugavpilī (24. aprīlī). Visus interesentus lūdzz savlaicīgi reģistrēties pasākumiem. http://www.geostar.lv/

15.04.2014 GLONASS satelīti aprīlī jau vairākkārt sūtījuši nepareizus datus

 Naktī uz 15. aprīli tehniskas problēmas atgadījušies astoņiem no 24 orbītā esošajiem Krievijas GLONASS sistēmas satelītiem. Tie sākuši sniegt nepareizas koordinātas, kā iemesls bijis pāreja uz jaunu satelītu kontroles sistēmu. Tas gan ir jau otrais gadījums aprīlī, kad GLONASS atgadās kļūmes. 2. aprīlī visi 24 sistēmas satelīti vairākas stundas deva nepareizus datus. Oriģinālziņa (krieviski).

14.04.2014 RDPAD piedāvā jaunu e-pakalpojumu - Inženiertīklu situācijas plāna izsniegšana

 Lai vienkāršotu un uzlabotu pakalpojumu saņemšanu, Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments ir izstrādājis un ieviesis jaunu e-pakalpojumu - Inženiertīklu situācijas plāna izsniegšana. E-pakalpojums klientam sniedz vairākas priekšrocības - nav jāmēro ceļš līdz pašvaldības iestādei, nav jāstāv rindā klientu apkalpošanas centrā, nav jāatgriežas atkārtoti, ja aizmirsts kāds dokuments vai jāsaņem atbilde, e-pakalpojums pieejams 24 stundas diennaktī un 7 dienas nedēļā.

Turpmāk, izmantojot Rīgas pašvaldības pakalpojumu portālu www.eriga.lv, varēs pieprasīt inženiertīklu situācijas plāna sagatavošanu un izsniegšanu. Minētais pakalpojums portālā www.eriga.lv pieejams sadaļā "Ģeotelpiskā informācija".
 
Inženiertīklu situācijas plāns tiek izmantots, lai Rīgas pilsētā sagatavotu un saskaņotu vienkāršotos inženiertīklu pievadu pieslēgumus, reklāmas objektu novietnes projektus bez inženiertīklu pieslēgumiem un citus vienkāršotos projektus.
 
E-pakalpojumu var lietot gan fiziskas personas, autorizējoties portālā ar internetbankas starpniecību, elektronisko parakstu vai mobilo ID, gan juridiskas personas, noslēdzot līgumu par tiesību piešķiršanu Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā. Sīkāka informācija ir pieejama Rīgas pašvaldības pakalpojumu portālā https://www.eriga.lv/ServiceCards/Default.aspx?cardExternalId=RD000184AJ0017.

11.04.2014 LMB un LKĢA biedriem iespēja pieteikties darba grupā par mērnieku sertifikācijas jautājumiem (16)

 Trešdien, 2014. gada 16. aprīlī, plkst. 15.00, Latvijas Mērnieku biedrības (LMB) un Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācijas (LKĢA) realizētā ES fondu projekta ietvaros notiks pirmā darba grupas sanāksme par sertifikācijas jautājumiem. Gan LKĢA, gan LMB saviem biedriem piedāvā dalību šajā grupā. Abu organizāciju biedrus, kuriem ir interese piedalīties šajā darba grupā, aicina pieteikt attiecīgajā organizācijā savu dalību līdz 14.04.2014. 

08.04.2014 ES palaidusi kosmosā pirmo "Copernicus" satelītu (13)

 Eiropas Savienība palaidusi kosmosā pirmo ambiciozā Zemes izpētes projekta "Copernicus" satelītu "Sentinel 1a". Satelīts, lidojot 693 kilometru augstumā, piegādās datus par zemes lietojumu, jūras ledājiem, naftas noplūdēm u.c., un ļaus daudz operatīvāk reaģēt uz dažādām katastrofām. "Copernicus" projektu plānots pabeigt līdz 2020. gadam, ieguldot tajā 8,4 miljardus eiro. Tas ļaus novērot ikvienu Zemes nostūri ar operativitāti 3 līdz 6 dienas, kas būtu īpaši svarīgi katastrofu seku likvidēšanā vai, piemēram, pazudušu lidmašīnu meklēšanā. Oriģinālziņa

07.04.2014 VZD pārskatā apskatītas un analizētas galvenās tendences par Lauku zemes tirgu Latvijā

 Pēdējā laikā publiskajā telpā arvien biežāk sabiedrības uzmanība tiek pievērsta lauksaimniecības zemes tirgum un cenu kāpumam lauksaimniecības zemes sektorā, kas izsauc arī kadastrālo vērtību pieaugumu. Savukārt pieaugums kadastrālajās vērtībās ir cieši saistīts ar pieaugumu nekustamā īpašuma nodokļa apmērā. Kā iespējamais cenu pieauguma iemesls izskan zemes spekulantu aktivitāte šajā tirgū, tā secināts Valsts zemes dienesta (VZD) publicētajā Nekustamā īpašuma tirgus pārskatā, kur aplūkotā tēma ir „Lauku zemes tirgus Latvijā-galvenās tendences”. 

Pārskatā par lauku zemes tirgus galvenajām tendencēm Latvijā ir analizēts gan lauksaimniecībā izmantojamās zemes (LIZ) kvantitatīvais un kvalitatīvais sadalījums, gan zemes īpašnieku struktūra Latvijā un citās valstīs. Tāpat sīkāk ir apskatīta nekustamā īpašuma tirgus situācija lauksaimniecības zemju segmentā, tirgus dalībnieki un tirgus cenu ietekmējošie faktori. Analīze tiek veikta par laika posmu no 2011.-2013.gadam.
 
Pārskatā secināts, ka lielākā daļa, kas ir aptuveni 77%, LIZ pieder fiziskām personām un ārvalstu kapitāla kontrolētām kapitālsabiedrībām pieder ne vairāk ka 14.% LIZ.
 
Pēdējo gadu LIZ cenu pieauguma tendences: vidēji Latvijā – 12% gadā, vidēji Vidzemes reģionā – 28% gadā, vidēji Latgales reģionā – 17% gadā, vidēji Kurzemes reģionā – 22% gadā, vidēji Rīgas reģionā – 22% gadā, vidēji Zemgales reģionā – 0% gadā jeb bez būtiskām izmaiņām.
 
Pārskatā secināts, ka faktori, kas ietekmē lauksaimniecībā izmantojamās zemes cenu, ir atbalsta maksājumi, kreditēšanas atbalsts un lauksaimniecības produkcijas cenu pieaugums.
 
Spekulatīvā kapitāla klātbūtne vairumā gadījumu vērtības neietekmē un nav jauna nekustamā īpašuma burbuļa veidošanās pazīmes. Izņēmums ir – pilsētu tuvumā, kur spekulatīvais kapitāls ceļ vērtības, cerot, ka nākotnē lauksaimniecības zemes varētu būt transformētas par apbūves zemēm. Starp LIZ pārdevējiem praktiski nav zemnieku saimniecības, kas saistīts ar to, ka visdrīzāk zemnieku saimniecības ir LIZ lietotāji, spekulatīvais kapitāls LIZ tirgū ieplūst caur SIA vai fiziskām personām.
 
Ar pārskata pilnu tekstu ir iespējams iepazīties VZD specializētajā nekustamā īpašuma vērtēšanas mājas lapā: http://kadastralavertiba.lv/tirgus-dati/parskati/.
 

07.04.2014 MDC sāk uzturēt datus Durbes novadā

 SIA Mērniecības Datu centrs informē, ka no šī gada 7.aprīļa uzsāk darbību Durbes novadā. Darbu reģistrēšanas kārtība ir tāda pati, kā citās pašvaldībās, kurās jau strādā SIA "Mērniecības Datu Centrs". Izejas datu pieprasīšanai, saņemšanai un gatavā darba nosūtīšanai izmantojama e-pasta adrese infodati@mdc.lv .

31.03.2014 5. aprīlī Jelgavā būs Mapping Party jeb Karšu ballīte

 Sestdien, 5. aprīlī, Jelgavā notiks pilsētas kartes zīmēšana, kurā var piedalīties visi interesenti. Pasākuma mērķis ir pēc iespējas detalizētāk OpenStreetMap kartē iezīmēt Jelgavas ielas un objektus. Aktualizēt karti var ikviens iedzīvotājs – arī bez kartes zīmēšanas priekšzināšanām, jo pirms pasākuma projekta dalībnieki iemācīs to darīt.

 
Savu dalību pilsētas kartes zīmēšanai aicinām pieteikt līdz 3. aprīlim uz e-pastu poic@poic.jelgava.lv vai pa POIC bezmaksas tālruni 8787.  Pasākuma sākumā projekta dalībnieki instruēs par datu vākšanu. Tikšanās - pulksten 10 Sabiedrības integrācijas pārvaldes zālē (Sarmas ielā 4). Ja ir pieejama GPS iekārta, vēlams to paņemt līdzi, bet var nākt arī bez tās.
 
OpenStreetMap (OSM) karte ir pieejama internetā (http://osm.org) un to var izmantot bez maksas. Šī karte tiek veidota pēc tādiem pašiem principiem kā Vikipēdija – to kopīgiem spēkiem brīvprātīgi rada un uzlabo sabiedrība. OSM kartes priekšrocība ir iespēja to operatīvi rediģēt. 
 
OSM pasākumi, saukti arī par Mapping Party jeb Karšu ballītēm, notiek visā pasaulē. Latvijā tie jau notikuši Cēsīs, Līgatnē un 2012. gadā arī Jelgavā. Pateicoties iepriekšējam pasākumam un vietējo entuziastu ieguldījumam, Jelgavas ielas lielākoties jau ir norādītas kartē. Aprīļa pasākumā uzsvars tiks likts uz māju numuru fiksēšanu, dažādu objektu iezīmēšanu (veikali, degvielas uzpildes stacijas, aptiekas utml.), kā arī pilsētas mikrorajonu karšu papildināšanu, kas parasti nav tik labi kartēti kā pilsētas centrālā daļa.
 
Projekta dalībnieki arī izvērtēs pieejamos teritorijas plānojumu datus Jelgavas novada pagastos un demonstrēs iespējamos veidus, kā šos datus izmantot kartes uzlabošanā.
 
„Mums ir ļoti svarīga tieši vietējo iedzīvotāju iesaiste,” saka pasākuma organizatori, OSM entuziasti. „Pirmkārt tāpēc, ka vietējie vislabāk pazīst savas pilsētas nostūrus un objektu atrašanās vietas, un var tos ietvert kartē. Otrkārt, ir būtiski, ka iedzīvotāji iemācās paši papildināt savas pilsētas karti, jo tieši viņi visātrāk pamana un uzreiz veikt labojumus kartē, ja pilsētas ikdienas dzīvē kas mainās – notiek ceļa remonts, tiek izbūvēta jauna iela, atklāts veikals”.
 
OpenStreetMap ir vispasaules brīvprātīgo projekts, kas dibināts 2004. gadā. Tā mērķis ir brīvu kartogrāfisko datu izveide. Projektā reģistrējušies vairāk nekā pusotrs miljons lietotāju, un katru mēnesi to rediģē vairāk nekā 20 tūkstoši lietotāju. OSM datus izmanto Geocaching, Foursquare, Rīgas satiksme un citas mājaslapas.
 
Starptautiskā mērogā OSM priekšrocības visspilgtāk varēja novērot uzreiz pēc Haiti postošās zemestrīces, kad divu dienu laikā entuziasti visā pasaulē izveidoja karti, kuru palīdzības sniegšanai izmantoja Sarkanais Krusts un citas organizācijas.
 
Papildus informāciju par plānoto pasākumu var saņemt rakstot uz info@osm.lv un poic@poic.jelgava.lv. 
 

28.03.2014 LMB kopsapulces un apbalvošanas foto LMB mājaslapā

 Interesentiem iespēja iepazīties ar fotogrāfijām no 14. martā notikušās Latvijas Mērnieku biedrības kopsapulces Līgatnes kultūras namā un tai sekojušā semināra, kā arī goda apbalvojumu pasniegšanas un svinīgajām vakariņām:

LMB atzinības zīmju un goda zīmju pasniegšana; vakariņas

LMB biedru sapulce un seminārs

Pieejamas arī semināra prezentācijas

26.03.2014 RTU 55. Studentu zinātniskā un tehniskā konference - Ģeomātikas katedras sekcija

2014. gada 25. aprīlī  notiks ikgadējā RTU studentu zinātniskā un tehniskā konference - Ģeomātikas katedras sekcija, kuras ietvaros ikviens katedras students varēs parādīt savas zināšanas un pilnveidot uzstāšanās prasmes. 
 
Konferences mērķis ir rosināt bakalaura, maģistratūras un doktorantūras studentus aktīvāk pievērsties aktuālu problēmu pētīšanai, risinot dažādus teorētiskus un praktiskus zinātniskos jautājumus. 
 
Pieteikt savu dalību konferencē  ir iespējams līdz 14. aprīlim, norādot vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju, un nosūtot to uz e-pastu: geomatika@rtu.lv
 
Labāko darbu autori 13. maijā tiks apbalvoti  - 55. SZTK  noslēguma plenārsēdē. 
 
RTU 55. Studentu zinātniskā un tehniskā konference - Ģeomātikas katedras sekcijas
Norises laiks: 25. aprīlis,  pulksten 10:00

Norises vieta: Āzenes iela 16/20, 131. auditorija 

Sviitra
Jaunākais citās sadaļās
Sviitra
Mērnieku laika ziņas
Arrow_left 2020. gada jūnijs Arrow_right
P O T C P S S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345
Šodiena 2020. gada 5. jūnijs

Vārda diena:

Margots, Igors, Ingvars
Jaunākie komentāri
Sviitra
© 2008 mernieks.lv, epasts: redakcija@mernieks.lv
Visa portālā ievietotā informācija un materiāli (tai skaitā raksti,attēli,video u.c.) pieder to autoriem. Pārpublicēšana bez saskaņošanas un atsauces stingri aizliegta. Visiem portālā ievietoajiem datiem ir tikai informatīvs raksturs, un tie izmantojami tikai izziņas, izglītības un informatīviem nolūkiem. Redakcija neuzņemas saistības par iespējamo informācijas neatbilstību patiesai situācijai. Redakcija neuzņemas atbildību par portāla lietotāju ievietoto informāciju. Ievietojot komentāru, tā autors atzīst, ka piekrīt komentēšanas noteikumiem, uzņemas atbildību par tās saturu, kā arī apņemas pret redakciju neizvirīt nekādas pretenzijas par komentāru satura rediģēšanu vai dzēšanu.