Labs nāk ar gaidīšanu, silts ar sildīšanu
Veciits_meklesana
Aktuālais jautājums
 
Ievads nozarē
Terminu vārdnīca
Par portālu
Pasūtītājiem
 
Likumdošana
Mērniecībā
Zemes ierīcībā
Kartogrāfijā
Ģeodēzijā
Mērnieku saraksts
ADTI uzturētāji
Iepirkumi
Konkursi
Rezultāti
 
Jaunumi
Latvijā
Pasaulē
Augstskolās
Mērnieku biedrībā
LKĢA
Būvniecībā
Nekustamie īpašumi
Īsumā
Pētījumi
Vēsture
Tehnoloģijas
Izklaide
 
Pakalpojumi
Mērniecības instrumenti
Dati darbam
Pārrēķinu kalkulatori
Saites
Forums Galerija Blogi Sludinājumi
Sviitra

12.09.2014 VZD izsludina konkursu par labākajiem 2014. gada studiju noslēguma darbiem

 Lai veicinātu zinātnisko pētījumu pārnesi praktiskajā darbībā Valsts zemes dienestā (VZD), sekmētu studiju procesa kvalitātes paaugstināšanu un studentu zinātnisko izaugsmi, atbalstītu viņu centienus un sasniegumus pētniecības jomā, VZD jau otro gadu rīko konkursu par labākajiem studiju noslēguma darbiem (bakalaura darbs, maģistra darbs, diplomdarbs) ar VZD darbību saistītajās jomās.

Studiju noslēguma darbus konkursam var iesniegt augstākās izglītības iestāde, kurā studējošais iepriekšējā mācību gadā (2013./2014.akad.st.g.) ir aizstāvējis patstāvīgi izstrādātu, radošu, kvalitatīvu, ar izvirzītiem praktiskiem risinājumiem, ļoti labi (8), teicami (9) vai izcili (10) novērtētu bakalaura darbu, maģistra darbu vai diplomdarbu ar VZD saistītajās jomās – nekustamā īpašuma kadastrs, zemes un būvju kadastrālā uzmērīšana, nekustamā īpašuma masveida vērtēšana, zemes ierīcība, zemes reforma, ģeodēzija, ģeomātika un zemes efektīva izmantošana.
 
Darbus vērtēs speciāli izveidota konkursa komisija, kas ņems vērā pētījuma praktisko nozīmi un pielietojumu, pētījuma analīzes dziļumu un kvalitāti, izsludināto secinājumu pamatotību un oriģinalitāti, tēmas nozīmību, kā arī tēmas aktualitāti.
 
Darbi tiks vērtēti 3 kategorijās – labākais bakalaura darbs, labākais maģistra darba un labākais diplomdarbs.
 
Labāko darbu apbalvošana notiks 2014. gada 14. novembrī VZD rīkotajā svinīgajā sanāksmē, kas veltīta Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai.
 
Konkursa darbu iesniegšanas termiņš ir 2014. gada 30. septembris, sūtot tos elektroniska dokumenta veidā PDF formātā uz e-pasta adresi lelde.rozentale@vzd.gov.lv.

01.09.2014 "Sentinel-1A" nosūtījis Itālijas un Norvēģijas topogrāfijas attēlus

Šā gada aprīlī orbītā palaistais Eiropas Kosmosa aģentūras satelīts "Sentinel-1A" nosūtījis augstas kvalitātes radara attēlus, kas uzņemti virs Sicīlijas un Norvēģijas. No tiem izveidotas īpašas "interferogrammas", kas palīdz monitorēt Zemes virsmas kustības milimetru skalā, kā arī veidot digitālos topogrāfiskos modeļus. "Sentinel-1A" ir pirmais no Eiropas Kopernika vides monitoringa programmā izmantotajiem satelītiem. Oriģinālziņa

25.08.2014 Mobilā aplikācija "Kadastrs.lv" cīnās par iekļūšanu konkursa WSA-mobile labāko pieciniekā (1)

 Valsts zemes dienesta (VZD) mobilā aplikācija Kadastrs.lv turpinās sacensties par vietu labāko aplikāciju pieciniekā kategorijā "m-Pārvaldība un līdzdalība" (m-Government & Participation) Starptautiskā jauno mediju centra (International Center for New Media) rīkotajā konkursā World Summit Award Mobile (WSA-mobile).

Konkursa žūrija pabeigusi otro mobilo aplikāciju izvērtēšanas etapu, kurā no 454 lietotnēm 8 kategorijās atlasītas 202 aplikācijas. Turpmākajā darba gaitā žūrija izvēlēsies 40 aplikācijas jeb 5 labākās katrā kategorijā. Konkursa kategorijā "m-Pārvaldība un līdzdalība" VZD aplikācija Kadastrs.lv sacentīsies ar citām 24 aplikācijām.
 
Līdzīgu risinājumu vidū ārpus Latvijas Kadastrs.lv izceļas ar diviem jauninājumiem, kas palielina tā konkurētspēju - izmantojot aplikāciju, var identificēt kadastra objektu vietā, kur lietotājs atrodas, un aplūkot kartē attiecīgās zemes vienības vai būves robežas.
 
Ar pilnu mobilās aplikācijas Kadastrs.lv funkciju aprakstu var iepazīties VZD tīmekļa vietnē www.vzd.gov.lv vai datu publicēšanas portāla www.kadastrs.lv.
 
No Latvijas citās konkursa WSA-mobile kategorijās īsajā finālistu sarakstā iekļuvušas vēl divas mobilās lietotnes - Valsts kancelejas aplikācija "Futbols valsts pārvaldē", kas startē kategorijā "m-Iesaiste un iespēju paplašināšana" (m-Inclusion & Empowerment), un Latvijas Radio kanāla Pieci mobilā aplikācija "Pieci" kategorijā m-Mediji un ziņas (m-Media & News).
 
Visu 202 mobilo aplikāciju un to pārstāvēto valstu sarakstu var apskatīt tīmekļa vietnē www.wsa-mobile.org.

20.08.2014 Ķīna veiksmīgi nogādā orbītā Zemes novērošanas satelītu Gaofen-2

 Ķīna palaidusi orbītā augstas izšķirtspējas satelītu Gaofen-2. Riņķojot 630 kilometru augstumā, satelīts spēj uzņemt attēlus ar 80 centimetru panhromatisko un 3,2 metru multispektrālo izšķirtspēju. Satelīts nogādāts kosmosā, izmantojot pašas Ķīnas ražoto Long March-4B nesējraķeti. Gaofen-2 ir otrais no septiņiem satelītiem, kurus plānots nogādāt orbītā līdz 2020. gadam, lai nodrošinātu augstas izšķirtspējas kartēšanu, klimata izmaiņu monitoringu, pilsētplānošanu un citiem mērķiem. Oriģinālziņa

20.08.2014 Mērnieki var iepazīties ar starptautiskā Būvju uzmērīšanas standarta projektu (1)

 Eiropas Mērnieku padome (CLGE) laika posmā no 2008. līdz 2012. gadam ciešā sadarbībā ar ekspertiem no Eiropas Komisijas un Beļģijas kadastra izstrādāja starptautisku Būvju uzmērīšanas kodeksu, kas Latvijā saprotams kā Būvju kadastrālā uzmērīšana (jeb inventarizācijas lieta). 2013. gada 30. maijā Pasaules Bankā Vašingtonā tika izveidota Starptautiskā Nekustamā īpašuma Mērīšanas standartu koalīcija (IPMSC). Koalīcijas sastāvā ir 44 organizācijas, un CLGE tajā aktīvi darbojas un spēlē svarīgu lomu. Koalīcijas mērķis ir turpināt CLGE iesākto darbu un izveidot vienotu etalonu – Būvju uzmērīšanas standartu un šoreiz tieši Birojiem. Biroju būvju uzmērīšanas standarta mērķis ir uzmērīt būves un veikt platību aprēķinus pēc vienotiem un skaidriem noteikumiem, ar vienotu terminoloģiju, kas nākotnē veicinātu tirgus efektivitāti un lielāku investoru, fondu u.c. uzticību, tādejādi palielinot investīciju pieaugumu.

Latvijas Mērnieku biedrība (LMB) aicina mērniekus iepazīties un lejupielādēt “Biroja ēku uzmērīšanas standarta” projekta variantu. LMB iesaka saviem biedriem ar to iepazīties, lai saprastu kā starptautiski tiks noformēta būvju uzmērīšana un iespējams nākotnē minētais standarts tiks piemērots arī Latvijā. LMB aicina sūtīt ieteikumus vai priekšlikumus pēc iespējas ātrāk, lai CLGE tos varētu apkopot un iesniegt IPMSC līdz 15. septembrim.

12.08.2014 RDPAD piedāvā Rīgas pilsētas ielu sarkano līniju un ortofoto kartes bezmaksas aplūkošanu (1)

No šā gada 14.jūlija Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments (Departaments) piedāvā divus ģeotelpisko datu aplūkošanas pakalpojumus, kuros ar WMS (Web Map Service jeb tīkla karšu pakalpes) starpniecību tiek sniegta iespēja bez maksas aplūkot Rīgas pilsētas ielu sarkanās līnijas un Rīgas pilsētas ortofoto karti.
 
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta direktora pienākumu izpildītājs Dzintars Balodis uzsver: "Izstrādājot jaunos pakalpojumus, Pilsētas attīstības departaments turpina aizsākto darbu precīzas, pieejamas un patiesas informācijas sniegšanā, nodrošinot iespēju attālināti saņemt pakalpojumu. Iedzīvotāju ērtībai tiek strādāts arī pie citiem pakalpojumiem un esošo pakalpojumu uzlabošanas."
 
WMS ir standarta protokols ģeotelpisko datu apmaiņai tīmeklī no vienas vai vairākām ģeotelpisko datu bāzēm, kas ļauj pieslēgt ģeotelpiskos datus kā fona kartes profesionālajās Ģeotelpiskās Informācijas Sistēmas un CAD programmatūrās.
Pakalpojums ir pieejams Departamenta mājas lapas www.rdpad.lv sadaļā "Ģeotelpiskā informācija".

28.07.2014 LLU mācībspēki konsultē Valsts zemes dienestu par tālizpēti un fotogrammetriju

 Lauku inženieru fakultātes (LIF) Zemes ierīcības un ģeodēzijas katedras mācībspēki uzsākuši sadarbību ar Valsts zemes dienestu (VZD), lai analizētu tālizpētes un fotogrammetrijas iespēju praktisku izmantošanu valsts pārvaldē.

LLU kopā ar kolēģiem no Rēzeknes augstskolas, Rīgas Tehniskās universitātes un Latvijas universitātes ir iesaistījušies neformālā pētniecības grupā, kuras uzdevums ir sākt izpēti par iespējamu programmatūras izstrādi VZD vajadzībām, kuras pamatā paredzēts izmantot tālizpētes un fotogrammetrijas datu tehnoloģijas. Līdz ar to zemes virsmas, tās objektu mērniecībā, kad nepieciešams iegūt datus par lielām valsts teritorijām, vairs nevajadzētu izmantot tradicionālās metodes, un process kļūtu automatizēts un ātrāks.
 
"Pasaulē saistībā ar datorizācijas un programmatūras attīstības revolūciju notiek strauja tālizpētes praktiska pielietojuma iespēju paplašināšanās visās ar lauksaimniecību, mežizstrādi un būvniecību saistītās jomās. Līdzīga situācija sagaidāma arī attiecībā uz mūsu valsts pārvaldi, tādēļ VZD šobrīd cenšas saprast, kādu ieguldījumu varētu sniegt augstskolas, un ir aizsākuši nopietnu sadarbību ar mums. Ja pētījumi sāks norādīt uz reālu un ieviešanai VZD potenciāli realizējamu gala produktu, tad iespējams tiks slēgts oficiāls sadarbības - pasūtījuma līgums", atklāj LIF vieslektors Aivars Ratkevičs.
 
A. Ratkevičs stāsta, ka tālizpētes datus par zemes virsmu mūsdienās iespējams iegūt ar kosmisko satelītu, aerofotogrāfēšanas (gaisa fotografēšanas) un moderno tālizpētes aparatūru, t.i., radaru/skeneru palīdzību. Studiju procesā universitātē topošie speciālisti vairāk apgūst tradicionālās zemes izpētes metodes, taču šī situācija turpmāk varētu mainīties.
 
"Mūsu studenti ir dažādu virzienu lauksaimniecības speciālisti, un tālizpētes tehnoloģiju pielietošanu savas nākamās profesionālās darbības jomā mācās vairāk teorētisko vai perspektīvo iespēju skatījumā. Sadarbības ar VZD rezultātā viņiem būs iespēja iesaistīties tālizpētes/fotogrammetrijas praktiskas pielietošanas pasākumos lauksaimniecības, zemes ierīcības un mērniecības jomās, gūt pieredzi darbā ar šādām tehnoloģijām un pārzināt to izmantojuma specifiku valsts pārvaldē Latvijā".
Šobrīd pētniecības grupā LLU pārstāvji konsultē par fotogrammetriju, lāzerskenēšanas (LIDAR) datu pielietošanu, kā arī vērtē un salīdzina izstrādātos programmatūras rīkus. Turpretim Rēzeknes augstskolas pārstāvji nodarbojas ar jaunās programmatūras izstrādi, bet Rīgas Tehniskās universitātes un Latvijas universitātes kolēģi vairāk konsultē par lāzerskenēšanu un pašreiz esošajām fotogrammetrijas programmatūrām.

03.07.2014 GLONASS precizitāte līdz 2020. gadam pieaugšot četrkārtīgi (1)

 Krievijas vicepremjers Dmitrijs Rogozins paziņojis, ka līdz 2020. gadam GLONASS precizitāte tikšot palielināta no pašreizējām deviņām pēdām (2,7 metri) līdz 2 pēdām (60 centimetri). 2013. gadā galvenais uzdevums esot bijis sistēmas darbības stabilitātes nodrošināšana, un tas esot ticis sasniegts. Nākamais uzdevums esot četrkārtēja navigācijas precizitātes uzlabošana. Pēc Rogozina vārdiem, laika gaitā GLONASS precizitāte pieaugusi no 115 līdz 9 pēdām un pašlaik esot "tuvu GPS precizitātei". Oriģinālziņa

02.07.2014 Šogad "lieko sekundi" universāli koordinētajam laikam nepievienos (1)

Pasaules Radiosakaru konferencē ticis nolemts, ka arī šogad pasaulē universāli koordinētajam laikam netiks pievienota klāt tā dēvētā "liekā" sekunde, kas rodas, ņemot vērā Zemes griešanās ātruma nevienmērīgumu (nereti to pievieno naktī no 30.jūnija uz 1.jūliju), ziņo Leta.

VAS "Elektronisko sakari" tehniskais direktors Māris Aleksandrovs skaidro, ka neatbilstība laikā rodas, jo Zemes griešanās ātrums nesakrīt ar atomu etalonu laiku (TAI), līdz ar to ir nepieciešams to kompensēt, atbilstoši pievienojot vai atņemot lieko sekundi. Pretējā gadījumā universāli koordinētais laiks (UTC) nesakritīs ar Saules laiku (UT1). Aprēķināts, ka 600 gadu laikā laika nobīde varētu sasniegt pat stundu.
 
Pēdējo reizi liekā sekunde tika pievienota 2012. gada 30.jūnijā. Tās pielikšanu uzrauga un koordinē Starptautiskais Zemes rotācijas un atskaites sistēmu dienests (International Earth Rotation and Reference Systems Service, IERS), kurš uzrauga, lai atšķirība starp astronomisko Saules laiku un vispasaules koordinēto laiku nepārsniegtu 0,9 sekundes.
 
Zemes griešanās ātrums kļūst lēnāks, bet tas ir atšķirīgs no gada uz gadu. Piemēram, 2011.gadā šī atšķirība starp UTC un UT1 bija 0,28 sekundes, bet 2001.gadā tā bija 0,2 sekundes. Ja Zemes griešanās ātrums kļūtu ātrāks, tad būtu jāpievieno negatīva liekā sekunde jeb tā jāatņem. Līdz šim tas nav novērots, un vienmēr tā ir bijusi jāpieliek.
 
Māris Aleksandrovs, VAS "Elektroniskie sakari" tehniskais direktors norāda, ka liekās sekundes pievienošana rada neērtības un riskus dažādām komunikāciju sistēmām, kurās ir nepieciešams sinhronizēt laiku. Tādēļ 2005.gadā tika ierosināts atcelt lieko sekunžu pielikšanu un pievienot lieku stundu ik pēc 600 gadiem.
 
Līdz šim nav izdevies rast vienprātības jautājumā par liekās sekundes pievienošanas atcelšanu. Tādēļ šis ir viens no apspriežamajiem jautājumiem Pasaules radiosakaru konferencē Ženēvā, kas notiks nākamo gadu un kurā klātienē piedalīsies vairāk nekā trīs tūkstoši delegātu no gandrīz 200 pasaules valstīm. Konferences delegāti apsvērs nepieciešamību izveidot nepārtrauktu laika skalu, modificējot UTC vai kādā citā veidā veicot nepieciešamos pasākumus un ņemot vērā ITU-R pētījumus.
 
Pasaules Radiosakaru konference ir viens no nozīmīgākajiem notikumiem pasaulē elektronisko sakaru jomā, jo šajā konferencē pasaules valstis vienojas un izlemj nozarei būtiski svarīgus jautājumus, kas ietekmē elektronisko sakaru nākotni visos pasaules reģionos.

30.06.2014 Orbītā nogādāts SPOT-7 satelīts

 No Indijas kosmodroma veiksmīgi palaists septītais SPOT sērijas Francijas satelīts, kas paredzēts Zemes virsmas attēlu uzņemšanai. Panhromatiskajā režīmā tā izšķirtspēja ir 1,5 līdz 2,2 metri, bet multispektrālo fotogrāfiju rezolūcija būs 6 līdz 8,8 metriem. Satelīta kalpošanas ilgums paredzēts 10 gadu. Pirmo SPOT sērijas satelītu Francija palaida kosmosā 1986. gadā. Oriģinālziņa

30.06.2014 Iegūtas jaunas aerofotogrāfijas 24 000 kvadrātkilometriem Latvijas teritorijas

 2014.gada aprīļa beigās Polijas uzņēmums MGGP Aero ir uzsācis 2014.gadā plānoto Latvijas teritorijas aerofotografēšanu atbilstoši noslēgtajam līgumam un darbu plānojumam. Kā pirmās nofotografētas teritorijas Kurzemē Ventspils, Dundagas, Alsungas, Pāvilostas Aizputes un Durbes novados, kā arī Latvijas dienvidaustrumu daļā Jēkabpils, Aknīstes, Vārkavas, Preiļu, Aglonas, Ilūkstes un Daugavpils novados un Ziemeļvidzemē Rūjienas, Mazsalacas, Salacgrīvas un Naukšēnu novados. Kopumā šogad nofotografēti 24000 km2, informē Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra. 

Daļai teritorijas no Kurzemes un Latgales ir saņemti aerofotografēšanas dati. Piegādātie dati atbilst plānotajām tehniskās specifikācijas prasībām. LĢIA piedāvā iepazīties ar darbu gaitas kartoshēmu ar situāciju uz 10.jūniju. 

20.06.2014 Malaizijā notiek 25. FIG kongress

 No 17. jūnija līdz rītdienai (21. jūnijam) Malaizijas galvaspilsētā Kualalumpurā norisinās 25tais Starptautiskās Mērnieku federācijas (FIG) kongress, kas ir pirmais FIG kongress, kas notiek Āzijā. Kongresu apmeklē apmēram 3000 mērnieku un citu nozares profesionāļu, no kuriem 1800 Malaizijā ieradušies no ārzemēm, apmēram 100 dažādām valstīm. FIG kongress tiek rīkots reizi četros gados, un šī gada kongresa tēma ir "Iesaistīšanās izaicinājumos". 

Oriģinālziņa

20.06.2014 Valsts zemes dienests: ar mobilo aplikāciju nekustamo īpašumu dati kļūst pieejamāki

 Ceturtdien, 2014.gada 19.jūnijā, Valsts zemes dienests (VZD) informēja, ka mobilās aplikācijas kadastrs.lv izstrāde ir pabeigta un viedierīču lietotājiem tiek nodots risinājums, kas nodrošinās ērtu piekļuvi publiskajiem datiem Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā. Aplikāciju varēs izmantot gan Android, gan iOS operētājsistēmās.

Bezmaksas mobilā aplikācija kadastrs.lv būs noderīgs instruments jebkuram - gan īpašniekam, gan profesionālim, kam ikdienā nepieciešams ātri piekļūt informācijai par nekustamajiem īpašumiem. Aplikācija ļauj iegūt pamatdatus par 5 miljoniem kadastra objektu, kas reģistrēti Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā. Tā ir iespēja meklēt un attēlot kartē zemes vienību robežas, būvju kontūras, zemes un būvju adreses, kā arī iegūt citu informāciju. Valsts zemes dienesta klienti ar aplikācijas starpniecību varēs ērti sekot pasūtījumu izpildes gaitai.
 
Kadastrs.lv prezentācijas pasākumā, kas šodien notika Rīgas Informācijas tehnoloģiju Demo centrā, tieslietu ministre Baiba Broka norādīja, ka valsts pārvaldei jākļūst arvien modernākai, jāizmanto informācijas tehnoloģijas, lai radītu aizvien kvalitatīvākus e-pakalpojumus. Ministres vērtējumā Valsts zemes dienests ir teicams piemērs, kā valsts pārvaldes iestāde, veiksmīgi izmantojot Eiropas Savienības fondu finansējumu, radījusi noderīgu risinājumu, kura vērtība ir tā mobilitāte. Viņa aicināja izmantot jaunās aplikācijas priekšrocības.
 
Izvērtējot mobilās aplikācijas kadastrs.lv ieguvumus, Valsts zemes dienesta ģenerāldirektores vietniece attīstības jautājumos Līga Jurjeva uzsvēra: "Esam radījuši mūsdienīgu risinājumu, ar kura palīdzību VZD informācijas sistēmās uzkrātie dati kļūst pieejamāki lietotājiem. Tas ir nozīmīgs solis Dienesta kā valsts pārvaldes iestādes darbā, jo veicina klientorientētu servisu, tādējādi mazinot administratīvo slogu."
 
Mobilā aplikācija ir interneta portāla www.kadastrs.lv turpinājums viedierīcēs.
Interesanti, ka 2013.gadā portālu internetā apmeklēja vairāk nekā 134 tūkstoši unikālo lietotāju, bet apskatīto objektu skaits pieauga par 20%, pārsniedzot 2,8 miljonus. Joprojām katru dienu portālu apmeklē vairāk nekā 2500 lietotāju. Salīdzinot ar portālu, mobilā aplikācija kadastrs.lv ir vēl ērtāka alternatīva ikvienam interesentam, kā saņemt informāciju par nekustamajiem īpašumiem. Turklāt tas ir veids klientam pašam plānot, kad un kādu informāciju iegūt, jo nav nepieciešams rēķināties ar dienesta darba laiku vai savu atrašanās vietu.
 
Informācija par mobilās aplikācijas lietošanu jau tagad pieejama VZD tīmekļa vietnes sadaļā Mobilā aplikācija kadastrs.lv. Savukārt jūlija sākumā VZD Klientu apkalpošanas centru apmeklētāji varēs saņemt informatīvo bukletu.

17.06.2014 Google un Apple uzpērk kompānijas, lai konkurētu ar online karšu servisiem

 Abi lielākie konkurenti interneta industrijā - Google un Apple - turpina savu sāncensību arī digitālo karšu produktu jomā, un nolūkā uzlabot savu kapacitāti katra no kompānijām nesen iegādājusies pa nozīmīgam nozares uzņēmumam. Apple, lai sekmīgāk konkurētu ar Google Maps, nopirkusi Spotsetter, kas darbojas līdzīgi Foursquare principam, veidojot personalizētas sociālās kartes. Savukārt Google atvēzējusies uz vēl vērienīgāku pirkumu - par 500 miljoniem dolāru nolēmusi iegādāties Skybox Imaging, kuras satelīti palīdzēšot nodrošināt operatīvāku un precīzāku Google Maps satelītattēla karti. Oriģinālziņas: http://www.geospatialworld.net/News/View.aspx?id=29232_Article un http://www.geospatialworld.net/News/View.aspx?id=29218_Article

13.06.2014 Krievija un Ķīna plāno ciešāk kooperēties satelītu navigācijas jomā

 Krievija un Ķīna varētu attīstīt ciešāku sadarbību aviācijas un kosmosa tehnoloģiju, tostarp arī satelītu navigācijas jomā, veidojot spēcīgāku konkurenci amerikāņu GPS un Eiropas Galileo. Tas ticis paziņots pēc Krievijas premjerministra vietnieka Dmitrija Rogozina un Ķīnas vicepremjera Vanga Janga tikšanās Novosibirskā, šonedēļ. Sadarbība satelītu navigācija varētu izpausties, padarot Glonass un Beidou savstarpēji savienojamas. "Mūsu tehnoloģiskā sadarbība notiks ar valstīm, kurām ir mums līdzīga mentalitāte, un kuras veido nopietnu ģeopolitisko spēku, lai oponētu vienpolārai pasaulei", sacījis Rogozins, kā pirmās partneres minot tā sauktās BRICS valstis (Brazīlija, Krievija, Indija, Ķīna, Dienvidāfrika). Oriģinālziņa

12.06.2014 Brīvi pieejamas 1994. – 1999.gadu aerofotografēšanas ortofoto kartes interneta karšu servisa veidā (2)

 Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra informē, ka ir sagatavojusi 1994. – 1999.gadu (1.cikla) ortofoto kartes brīvi pieejamas kā tīmekļa pakalpes (WMS pakalpojums jeb serviss).

 
Web Map Service (WMS) ir standarta protokols, kas kalpo ģeogrāfisko karšu attēlu pārraidei internetā, ko ģenerē karšu serveris, izmantojot datus no ĢIS datu bāzes. Specifikācija tika izstrādāta un pirmo reizi publicēta 1999. gadā un tās autors ir Open Geospatial Consortium.
 
Pēdējā WMS versija ir 1.3.0., kas ir publicēta 2004. gada 20. janvārī, bet caurskatīta un labota 2010. gada 26. oktobrī. Plašāka informācija pieejama Open Geospatial Consortium mājas lapā http://www.opengeospatial.org/standards/wms.
 
WMS ir pieslēdzams kā fona karte profesionālajām ĢIS un CAD programmatūrām - ESRI ArcGIS, Bentley Map v8i, Intergraph Geomedia, MapInfo un citām, tāpat tas ir izmantojams arī ar atvērtā koda bezmaksas programmām QGIS, GRASS GIS, ProGIS, OpenJUMP un citām. WMS var pievienot arī karšu publicēšanas pārlūkos kā atsevišķus slāņus. 
 
Ja vēlaties aplūkot minētās ortofoto kartes un ar tām darboties, varat izmantot LĢIA Karšu pārlūku vai doties uz karšu pārlūku topografija.lv

11.06.2014 Izsludināts konkurss par valsts ģeoportāla uzlabošanu

 Valsts reģionālās attīstības aģentūra izsludinājusi konkursu par vienotā ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv pilnveidošanas un uzturēšanas pakalpojumu veikšanu. Interesentiem piedāvājumus jāiesniedz Valsts reģionālās attīstības aģentūrā, Elizabetes ielā 19, Rīgā, 1.stāvā līdz 2014.gada 30.jūnijam plkst. 10:00. Konkursa nolikums pieejams šeit.

02.06.2014 Saeima pirmajā lasījumā atbalstījusi Ģeotelpiskās informācijas koordinācijas padomes izveidošanu

 Saeima pirmajā lasījumā konceptuāli atbalstījusi likumprojektu, kas paredz izveidot Ģeotelpiskās informācijas koordinācijas padomi.

Padome būs Ministru kabineta izveidota koleģiāla un koordinējoša institūcija, kuras mērķis ir nodrošināt starpinstitūciju sadarbību ģeotelpiskās informācijas jomas plānošanā un politikas īstenošanā.
 
Ģeotelpiskās informācijas koordinācijas padomē darbosies pārstāvji no desmit ministrijām, Latvijas Pašvaldību savienības, Latvijas Mērnieku biedrības un Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācijas.
 
Visām Ģeotelpiskās informācijas koordinācijas padomē pārstāvētajām institūcijām tiktu noteiktas vienlīdzīgas tiesības. Ģeotelpiskās informācijas koordinācijas padomi vadītu AM pārstāvis.

29.05.2014 Par kadastra datiem un kadastrālo uzmērīšanu ceļu nozarē diskutēs ar „Latvijas Valsts ceļu” darbiniekiem (21)

 Valsts zemes dienesta (VZD) speciālisti piedalīsies divos informatīvajos semināros par zemju pārvaldības aktualitātēm, ko saviem darbiniekiem rīko valsts akciju sabiedrība „Latvijas Valsts ceļi” (LVC). Pirmais seminārs (Vidzemes un Latgales reģioniem) notiks jau šonedēļ – ceturtdien, 29. maijā, Lubānā, otrais (Centra un Kurzemes reģioniem) – pēc nedēļas, 5. jūnijā, Šlokenbekā, informē VZD.

Semināru programmā iekļautas trīs VZD speciālistu prezentācijas – par „Kadastra datu iegūšanas un izvērtēšanas procesu tagad un nākotnē” stāstīs Oskars Gabrusenoks, Kadastra metodikas daļas vadītājs, savukārt par „Zemes kadastrālās uzmērīšanas un datu izvērtēšanas procesu” – Gita Brencsone, Mērniecības daļas vadītāja, par „Zemes robežu strīdus komisijas kompetenci” – Solvita Kopko, Juridiskās daļas vadītāja. Semināros piedalīsies arī VZD Vidzemes, Latgales, Kurzemes un Rīgas reģionālo nodaļu pārstāvji.
 
LVC rīkotajos semināros ceļu pārvaldīšanas un uzturēšanas pārvaldes struktūrvienību un Reģionu nodaļu darbiniekiem būs iespēja klātienē diskutēt ar Valsts zemes dienesta procesa vadītājiem, izvērtējot un analizējot aktuālos jautājumus, kas ietekmē autoceļu zemes robežu noteikšanu un būves pārvaldību.

27.05.2014 Uzsākta Latvijas aerofotografēšana

 2014.gada aprīļa beigās un maija sākumā Polijas uzņēmums MGGP Aero ir uzsācis 2014.gadā plānoto Latvijas teritorijas aerofotografēšanu atbilstoši noslēgtajam līgumam un darbu plānojumam, informē Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra.

Kā pirmās nofotografētas teritorijas Kurzemē Ventspils, Dundagas, Alsungas, Pāvilostas Aizputes un Durbes novados, kā arī Latvijas dienvidaustrumu daļā Jēkabpils, Aknīstes, Vārkavas, Preiļu, Aglonas, Ilūkstes un Daugavpils novados. Iegūtie aerofotografēšanas materiāli vēl nav pilnībā saņemti LĢIA un pārbaudīti.

LĢIA piedāvā iepazīties ar darbu gaitas kartoshēmu ar situāciju uz 20.maiju
Sviitra
Jaunākais citās sadaļās
Sviitra
Mērnieku laika ziņas
Arrow_left 2020. gada jūnijs Arrow_right
P O T C P S S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345
Šodiena 2020. gada 4. jūnijs

Vārda diena:

Sindija, Sintija, Elfrīda
Jaunākie komentāri
Sviitra
© 2008 mernieks.lv, epasts: redakcija@mernieks.lv
Visa portālā ievietotā informācija un materiāli (tai skaitā raksti,attēli,video u.c.) pieder to autoriem. Pārpublicēšana bez saskaņošanas un atsauces stingri aizliegta. Visiem portālā ievietoajiem datiem ir tikai informatīvs raksturs, un tie izmantojami tikai izziņas, izglītības un informatīviem nolūkiem. Redakcija neuzņemas saistības par iespējamo informācijas neatbilstību patiesai situācijai. Redakcija neuzņemas atbildību par portāla lietotāju ievietoto informāciju. Ievietojot komentāru, tā autors atzīst, ka piekrīt komentēšanas noteikumiem, uzņemas atbildību par tās saturu, kā arī apņemas pret redakciju neizvirīt nekādas pretenzijas par komentāru satura rediģēšanu vai dzēšanu.