Mēs esam lai Jūs informētu
Veciits_meklesana
Aktuālais jautājums
 
Ievads nozarē
Terminu vārdnīca
Par portālu
Pasūtītājiem
 
Likumdošana
Mērniecībā
Zemes ierīcībā
Kartogrāfijā
Ģeodēzijā
Mērnieku saraksts
ADTI uzturētāji
Iepirkumi
Konkursi
Rezultāti
 
Jaunumi
Latvijā
Pasaulē
Augstskolās
Mērnieku biedrībā
LKĢA
Būvniecībā
Nekustamie īpašumi
Īsumā
Pētījumi
Vēsture
Tehnoloģijas
Izklaide
 
Pakalpojumi
Mērniecības instrumenti
Dati darbam
Pārrēķinu kalkulatori
Saites
Forums Galerija Blogi Sludinājumi
Sviitra

06.11.2013 RTU notiks starptautiskā konference «Inovatīvi materiāli, konstrukcijas un tehnoloģijas» (1)

 Par godu Būvniecības fakultātes 150 gadu jubilejai - piektdien, 8. novembrī, plkst. 9.10 RTU BF (Rīgā, Āzenes ielā 16/20, 132. auditorijā) notiks starptautiskā konference «Inovatīvi materiāli, konstrukcijas un tehnoloģijas», ko ar uzrunām atklās RTU zinātņu prorektors profesors Tālis Juhna, BF dekāns profesors Juris Smirnovs un BF dekāna vietnieks zinātniskajā darbā Dr. sc. ing. Jānis Kaminskis. 

 
Konferences darba pirmajās divās sesijās RTU, Malaizijas, Polijas, Krievijas, Dānijas, Igaunijas un Lietuvas universitāšu pārstāvji lasīs referātus saistībā ar celtniecību, tās materiāliem un tehnoloģijām, siltuma un termisko procesu, ģeomātiku un ģeotehniku. Savukārt trešā sesija būs skatāma stendu referātu formā. 
 
Ar ģeomātikas virzienu saistītie ziņojumi:
 
12.30. – 12.45.
RESEARCH OF TECTONIC ACTIVITY OF THE VOLCANO OF SANTORINI USING GEODETIC DATA  
M.Kulina, Riga Technical University, Latvia
12.45. – 13.00.
CALCULATION OF GLOBAL POSITIONING BASELINES USING DOPPLER’S SHIFT
K.Morozova,  Riga Technical University, Latvia
13.00. – 13.15.
INVESTIGATING EFFECTS IN GNSS STATION COORDINATE TIME SERIES
D.Haritonova, J.Balodis, I.Janpaule, Latvian University, Latvia
13.15. – 13.30.
APPLICATION OF KTH METHOD FOR DETERMINATION OF LATVIAN GEOID MODEL
I.Janpaule, Riga Technical University, Latvia
 
Visu nepieciešamo informāciju par konferenci iespējams atrast: http://www.imst2013.rtu.lv/

04.11.2013 ĢIS dienā 20. novembrī RTU sniegs publiskās lekcijas

 20. novembrī gaidāma ikgadējā starptautiskā ĢIS diena. Tās atzīmēšana notiks arī Latvijā. Rīgas Tehniskā universitāte plāno piedāvāt informatīvas lekcijas par ĢIS pieejamību un lomu kādās zinātnes sfērās un aicināt tajās piedalīties visus interesentus.

04.11.2013 VZD publicē pārskatus par kadastrālo vērtību izmaiņām pašvaldībās 2014. gadā

 Valsts zemes dienests (VZD) ir sagatavojis un publicējis pārskatus par kadastrālo vērtību izmaiņām katrā Latvijas pašvaldībā. 2014. gadā vislielākās kadastrālo vērtību izmaiņas sagaidāmas lauksaimniecības zemēm visās lauku pašvaldību teritorijās.

Lai ikvienam nekustamā īpašuma (NĪ) īpašniekam Latvijā būtu ieskats kadastrālo vērtību izmaiņās savā novadā, VZD pārskatos sniedzis ieskatu par norisēm NĪ tirgus norisēs un kontekstā ar tām skaidrojis bāzes vērtību izmaiņu iemeslus visām NĪ grupām. 
 
Pārskati par kadastrālo vērtību izmaiņām Latvijas pašvaldībās 2014. gadā ir nosūtīti pašvaldībām, un tie būs lasāmi pašvaldību mājas lapās un/vai informatīvajās avīzēs. Tāpat pārskati par kadastrālo vērtību izmaiņām ir pieejami VZD specializētās mājas lapas www.kadastralavertiba.lv sadaļā „Izmaiņas kadastrālajās vērtībās 2014. gadā”.
VZD rīcībā ir plaša NĪ tirgus datu bāze, kurā ir uzkrāta informācija par vairāk nekā 550 tūkstošiem darījumu. Nosakot bāzes vērtības 2014. gadam, tika izmantoti 2011. un 2012. gadā valstī notikušie (vairāk nekā 87 tūkstoši) darījumi.
 
Kā iepriekš minēts, vislielākās kadastrālo vērtību izmaiņas būs lauksaimniecības zemēm visās lauku pašvaldību teritorijās. Lauksaimniecības zemes bāzes vērtību vidējais pieaugums ir 10 – 15%, bet ir teritorijas, kur izmaiņas būs arī lielākas, jo spēkā esošās bāzes vērtības (latos par hektāru) ir salīdzinoši zemas un tās būtiskāk atpaliek no vidējām darījumu cenām.
 
Lai novērstu nevienlīdzību kadastrālajās vērtībās attiecībā pret tirgus cenām visas valsts mērogā, atsevišķās teritorijās vērtību pieaugums būs pat virs 30%. Šāds vērtību pieaugums lauksaimniecības zemēm būs 11 teritoriālajās vienībās – 7 pagastos un 4 pilsētās, kuru teritorijās ir arī lauksaimniecībā izmantojamā zeme.
Nosakot kadastrālo vērtību, aprēķinos tiek izmantoti Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (Kadastra informācijas sistēmā) reģistrētie dati, tādēļ VZD aicina ikvienu NĪ īpašnieku pārliecināties un sekot līdzi tam, vai raksturojošie dati par zemi (lauku zemei – zemes lietošanas veids; apbūves zemei – lietošanas mērķis, apgrūtinājumi) atbilst reģistrā esošajiem. Ja zemei un būvēm dati atšķiras, tad īpašnieku pienākums ir ierosināt to  aktualizāciju Kadastra informācijas sistēmā.
Katrs NĪ īpašnieks bez maksas var iepazīties un elektroniski saņemt aktuālos datus no Kadastra informācijas sistēmas, izmantojot portālā www.latvija.lv pieejamo e-pakalpojumu „Mani dati kadastrā”.
 
Informāciju par Kadastra informācijas sistēmā reģistrētajiem objekta datiem, kā arī prognozēto kadastrālo vērtību 2014. gadam, no kuras var plānot izdevumus NĪ nodokļa apmaksai, iespējams uzzināt datu publicēšanas portālā www.kadastrs.lv.
Gan šajā portālā, gan VZD specializētajā mājas lapā www.kadastralavertiba.lv. pieejami video skaidrojumi – kas jādara un kādas darbības jāveic, lai noskaidrotu prognozētās kadastrālās vērtības un aplūkotu prognozēto vērtību zonējumus.

29.10.2013 LLU mērniecības konference notiks 6. decembrī

 2013. gada 6. decembrī LLU Zemes ierīcības un ģeodēzijas katedra rīko ikgadējo zinātniski praktisko konferenci „Zemes pārvaldība un mērniecība”. Konferences sākums: 10:00. Norises vieta: Jelgava, Akadēmijas iela 19, 902. auditorija.

          LLU lūdz ieinteresētās personas pieteikt dalību konferencē un iesūtīt ziņojumu tematus līdz 2013. gada 27. novembrim uz e-pastu vita.cintina@llu.lv.

24.10.2013 E. Baklāne-Ansberga: LATAK draud anulēt sertificēšanas centra ABC licenci (13)

 Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs (LATAK) esot konstatējis pārkāpumus sertificēšanas centra ABC mērnieku uzraudzības procesā un uzdevis iestādei novērst trūkumus mēneša laikā, pretējā gadījumā ABC akreditācija tikšot anulēta - tā sociālajā portālā Twitter informē Valsts Zemes dienesta ģenerāldirektore Elita Baklāne-Ansberga (@elitabaan). Mernieks.lv drīzumā sekos sīkāka informācija par šo tematu. 

22.10.2013 Kur vērsties, lai ātrāk saņemtu VZD e-atbildes?

 Lai uzlabotu un paātrinātu sadarbību starp mērniecībā sertificētām personām un Valsts zemes dienestu (VZD), aktualizēta un vienuviet apkopota informācija ar komunikācijā iesaistīto VZD struktūrvienību elektronisko pastu  adresēm. 

Informācija par to, kur vērsties dažādu jautājumu gadījumā, atrodama VZD mājas lapā www.vzd.gov.lv sadaļā „Informācija profesionāļiem” – „Zemes kadastrālās uzmērīšanas veicējiem” – „Kur vērsties, lai saņemtu informāciju?” 

Piemēram, ja mērnieka jautājums saistīts ar datu publicēšanas portālu kadastrs.lv, tad jautājums sūtāms uz e-pasta adresi klienti@vzd.gov.lv, bet, ja jautājuma būtība ir saistīta ar Zemes ierīcības likumu, tad jautājums jāsūta uz citu e-pastu, proti, nifd@vzd.gov.lv. 

Nosūtot informācijas pieprasījumu brīvā formā uz sarakstā norādītajām e-pasta adresēm, VZD vienas dienas laikā nosūtīs apliecinājumu, ka e-pasta vēstule ir saņemta. Atbildi uz e-pasta vēstuli sniegs divu darba dienu laikā, vai, ja tas objektīvu iemeslu dēļ nav iespējams, informēs, kad tiks sniegta atbilde. 

Jāņem vērā, ka, izmantojot VZD e-pastu adreses, netiek sniegtas juridiskas konsultācijas un netiek veikta saņemto dokumentu satura izvērtēšana vai precizēšana. Tāpat, vēršoties ar informācijas pieprasījumu pie konkrēta VZD darbinieka, atbildes saņemšana var ieilgt vai tikt apgrūtināta.

 

16.10.2013 ES un Ukraina attīsta sadarbību kosmosa izpētē

 Ukraina stiprina sadarbību ar Eiropas Savienību ne tikai tirdzniecības, bet arī kosmosa tehnoloģiju jomā. ES atvēlējusi 1,45 miljonus eiro, lai Ukraina sakārtotu savu likumdošanu satelītu navigācijas nozarē atbilstoši ES standartiem. ES ir ieinteresēta sadarbībā ar Ukrainu tās zinātniskā potenciāla un infrastruktūras kapacitātes dēļ - Ukrainā ir 59 dažādas ar kosmosa izpēti saistītas laboratorijas. Oriģinālziņa

11.10.2013 Aicina uz Latvijas "Esri" ĢIS lietotāju konferenci (2)

SIA "Envirotech" aicina piedalīties Latvijas Esri ĢIS lietotāju konferencē, kas notiks no š.g. 15.-16.oktobrim Rīgā, konferenču centrā "Citadele", Republikas laukumā 2A.
Ikgadējā Latvijas Esri ĢIS lietotāju konferencē piedalīsies un uzstāsies vieslektori no Esri biroja ASV, SIA "Envirotech" pārstāvji, kā arī dažādas organizācijas no Latvijas - Esri programmatūras produktu lietotāji. Šogad konferencē piedāvās jaunākās versijas ArcGIS 10.2. produktu prezentāciju, tehniskos seminārus, ArcGIS lietotāju prezentācijas, kā arī ĢIS konsultācijas. 

11.10.2013 Noslēgusies InterGeo 2013 konference

 Vācijā noslēgusies ikgadējā InterGeo konference, kas no 7. līdz 9. oktobrim norisinājās Esenē. Šoreiz galvenais uzsvars konferencē bijis uz inovatīviem risinājumiem dažādās sfērās, sākot no datu ieguves līdz lēmumu pieņemšanai. Konferencē ticis diskutēts par sociāli būtiskiem tematiem kā enerģijas revolūcija, klimata izmaiņas, pilsētvides atjaunošana un pat demogrāfija. Oriģinālziņa

09.10.2013 Norvēģija aizliedz Apple veidot Oslo 3D kartes

 Norvēģija drošības apsvērumu dēļ aizliegusi kompānijai Apple uzņemt 3dimensionālās fotogrāfijas valsts galvaspilsētā Oslo, kas bija paredzētas izmantošanai Apple Maps aplikācijā. Apple vēlējās iegūt atļauju fotografēt Oslo no gaisa, taču tas nebija pa prātam Norvēģijas Nacionālās Drošības padomei, kas uzskata, ka 3D fotogrāfijas varētu nevēlamām acīm atklāt svarīgu Oslo ēku drošības nepilnības. Kā zināms, Apple, cenšoties konkurēt ar Google Maps un tās opcijām, veido savu karšu servisu Apple Maps.  

09.10.2013 Darbu sākušas divas Galileo Zemes stacijas

 Eiropas Kosmosa aģentūra pabeigusi darbu pie divām Galileo sistēmas uztveršanas stacijām uz Zemes, kas ļauj orbītā esošajiem Galileo satelītiem piedalīties meklēšanas un glābšanas sistēmā Cospas-Sarsat, ziņo Geospatial World. Stacijas izvietotas Eiropas galējos reģionos - viena no tām uzbūvēta Kanāriju salās, bet otra - Norvēģijas ziemeļos. Oriģinālziņa 

03.10.2013 VZD uzsāk klientu aptauju (1)

 Lai klienti varētu izteikt viedokli par Valsts zemes dienesta (VZD) darbu, klientu apkalpošanas kultūru un sniegtu ierosinājumus klientu apkalpošanas un informēšanas darba uzlabošanai, uzsākta VZD klientu aptauja. Tā norisinās no 30. septembra līdz 31. oktobrim VZD klientu apkalpošanas centros visā Latvijā, kā arī internetā.

Klientu aptaujas mērķis ir pilnveidot VZD klientu apkalpošanu un veidot komunikācijas apmaiņu tā, lai informācija par VZD un tā sniegtajiem pakalpojumiem ikvienam klientam būtu sasniedzama iespējami ērtākā veidā. Aptaujas jautājumi galvenokārt orientēti uz VZD saziņu un izmantotajiem komunikācijas kanāliem, kā arī VZD klientu pieredzi, saņemot pakalpojumus e-vidē.

VZD aicina – iesaistīties VZD darba kvalitātes uzlabošanā un piedalīties aptaujā, jo mums ir svarīgs mūsu klientu viedoklis!

Klientu aptauja notiek gan klientu apkalpošanas centros, kur klienti pēc konsultācijas, pasūtījuma pieprasīšanas vai saņemšanas ir aicināti aizpildīt aptaujas anketu, gan elektroniski. Ja VZD klientam ērtāk, anketu var aizpildīt VZD tīmekļa vietnē: www.vzd.gov.lv. Aptauja notiek anonīmi, un iegūtie dati tiks izmantoti tikai apkopotā veidā.

VZD Rīgas reģionālajā nodaļā klientu aptauja tiks veikta sadarbībā ar Latvijas Universitāti (LU). Šogad klientiem aizpildīt anketu piedāvās un palīdzēs LU Sociālo zinātņu fakultātes studenti, kuri tādā veidā iegūs labu pieredzi izvēlētajā profesijā. Veiksmīgas sadarbības gadījumā turpmāk šāda prakse tiks izmantota, sadarbojoties arī ar citu Latvijas augstskolu studentiem, piemēram, Jelgavā, Dauavpilī, Valmierā.

VZD klientu aptaujas tiek veiktas vienu reizi gadā, tādējādi nodrošinot regulāru viedokli par klientu apkalpošanas vidi, kvalitāti un speciālistu veikto darbu, kā arī par VZD sniegto klientu apkalpošanas kultūru un sniegtās informācijas kvalitāti kopumā. Klientu ieteikumi tiek ņemti vērā, uzlabojot tiešās klientu apkalpošanu – veicinot speciālistu zināšanu un kompetences līmeni.

Pēc klientu aptaujas pērn labiekārtoti klientu apkalpošanas centri, pilnveidotas norādes un informācijas saņemšanas iespējas, mainīti darba laiki klientu apkalpošanas centrā Rīgā, ieviesta iespēja klientiem veikt iepriekšēju apmeklējumu pierakstu Rīgā un Daugavpilī, kā arī veikti uzlabojumi, kas vērsti uz sabiedrības informēšanu par nekustamo īpašumu un ar to saistītām jomām.

27.09.2013 Skolēni izzinās VZD, spēlējot izglītojošu galda spēli (1)

 Šodien, 27. septembrī Atvērto durvju dienas ietvaros Valsts zemes dienests (VZD) viesos uzņems vairāk nekā 100 skolēnus visā Latvijā. Interesi par VZD darbu un jauno spēli izrādījušas klases Rīgā, Daugavpilī, Ventspilī, Kuldīgā, Jelgavā un Gulbenē. 

Arī citi interesenti šajās un citās pilsētās, kur atrodas VZD biroji, aicināti iepazīties ar VZD darba specifiku, speciālistu darba ikdienu un spēlēt VZD galda spēli.
 
VZD galda spēle ir veidota uz A1 laukuma, sastāv no 50 lauciņiem un vizuāli atspoguļo VZD darbības jomas. Spēles dalībniekiem, virzoties pa lauciņiem, būs iespēja pārbaudīt savas zināšanas par VZD, tā pakalpojumiem, datu publicēšanas portālu kadastrs.lv un citiem ar VZD darbu saistītiem jautājumiem. 
 
Spēlētāji var uzzināt atbildes uz tādiem jautājumiem kā: kas ir garākā iela Latvijā, vai suņu būdai iespējams noteikt kadastrālo vērtību, kādiem nekustamajiem īpašumiem netiek piešķirtas adreses, kas ir teodolīts, u.c.
 
Atvērto durvju dienu valsts pārvaldē organizē Valsts kanceleja sadarbībā ar valsts pārvaldes institūcijām. Šajā dienā valsts pārvaldes iestādes būs atvērtas ikvienam interesentam un piedāvās ekskursijas, izstāžu ekspozīcijas, konkursus, seminārus, prezentācijas un klātienes tikšanās ar amatpersonām un valsts pārvaldē strādājošajiem speciālistiem. 
 

26.09.2013 5. oktobrī nedarbosies LatPos

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra informē, ka saistībā ar IT infrastruktūras uzlabošanas darbiem sestdien, 2013.gada 5.oktobrī, nebūs pieejams LĢIA Karšu Pārlūks un e-pakalpojumi, t.sk. LatPos pakalpojumi un WMS servisi. LĢIA atvainojas par sagādātajām neērtībām. 

26.09.2013 RDPAD piedāvā e-pakalpojumu topogrāfiskās informācijas sagatavošanai un izsniegšanai

 Lai vienkāršotu un uzlabotu pakalpojumu saņemšanas procesu, Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments ir izstrādājis un ieviesis jaunu e-pakalpojumu.

Jaunais e-pakalpojums paredz informācijas sniegšanu informatīvi vai topogrāfiskai uzmērīšanai no augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzes par pieprasīto teritoriju un ir pieejams Rīgas pašvaldības pakalpojumu portālā www.eriga.lv sadaļā "Ģeotelpiskā informācija". Šāds pakalpojums tiek sniegts saskaņā ar jaunajiem Rīgas domes saistošajiem noteikumiem par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas apriti, kas stājās spēkā 2013.gada 5.septembrī.
 
E-pakalpojumu var lietot gan fiziskas personas, autorizējoties portālā ar internetbankas starpniecību, elektronisko parakstu vai mobilo ID, gan juridiskas personas, noslēdzot līgumu par tiesību piešķiršanu Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā.
 
Lai atvieglotu arī citu Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta sniegto pakalpojumu saņemšanu, jau nākamajā gadā plānots ieviest vēl citus e-pakalpojumus.

19.09.2013 VZD izsludina pētniecisko darbu konkursu

 Lai sekmētu studiju procesa kvalitātes paaugstināšanu un studentu zinātnisko un praktisko izaugsmi, Valsts zemes dienests (VZD) izsludina studentu studiju noslēguma darbu konkursu, kuru tēmas saistītas ar VZD darbības jomām. 

Studiju noslēguma pētnieciskos darbus par tādām VZD saistošām jomām kā – nekustamā īpašuma kadastrs, zemes un būvju kadastrālā uzmērīšana, topogrāfiskā uzmērīšana, nekustamā īpašuma masveida vērtēšana, ģeodēzija, ģeomātika, zemes ierīcība, zemes reforma, zemes efektīva izmantošana – augstākās izglītības iestādēm jāiesniedz līdz 30. septembrim.
 
Iesniegtos darbus komisija vērtēs trīs kategorijās – “Labākais bakalaura darbs”, “Labākais maģistra darbs” un “Labākais diplomdarbs”, un vērtēšanā tiks ņemti vērā šādi pamatkritēriji: tēmas nozīmība un aktualitāte, pētījuma analīzes kvalitāte, novitāte un sniegto priekšlikumu praktiskā nozīme.
 
Uzvarētāji tiks paziņoti novembra vidū, un apbalvošana notiks VZD rīkotā svinīgā sanāksmē par godu Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai.
Plašāka informācija par studiju noslēguma pētniecisko darbu konkursa kārtību pieejama VZD tīmekļa vietnē.
 
Šobrīd VZD izveidojis daudzpusīgu sadarbību ar vairākām Latvijas augstākās izglītības iestādēm. Sadarbības ietvaros VZD studējošajiem sniedz prakses iespējas, sagatavo un piedāvā tēmas zinātnisko darbu izstrādei, kā arī nozares speciālisti iesaistās studiju procesā, piemēram, piedaloties izglītības iestāžu rīkotajos semināros un konferencēs. 
 
Savukārt atsevišķu izglītības iestāžu studenti kopā ar mācībspēkiem jau tagad veic nozīmīgu nozares izpēti, kas nākotnē sekmēs VZD darba efektivitāti, piemēram, tiek pētītas tālizpētes tehnoloģiju izmantošanas iespējas, lai nodrošinātu datu aktualitāti VZD uzturētajās valsts informācijas sistēmās.
 
Līdz šim sadarbības līgums noslēgts ar Latvijas Lauksaimniecības universitāti, Latvijas Universitāti un Rēzeknes Augstskolu, bet drīzumā šāds līgums tiks parakstīts arī ar Rīgas Tehnisko universitāti.
 

19.09.2013 Liepājā būvnieki atrakuši simtgadīgu koka cauruļvadu

 Portāls Delfi vēstī, ka pagājušajā nedēļā Liepājā, veicot lietus kanalizācijas izbūves darbus, būvnieki uzgājuši priedes koka cauruļvadu ar 10 centimetru iekšējo diametru un biezām sienām. Tā kā cauruļvads taisnā leņķī pagriežas uz rūpnīcas "Liepājas Metalurgs" pusi, iespējams, ka tas sākotnēji izmantots tieši metalurģiskā uzņēmuma vajadzībām 19. gadsimta beigās un 20. gadsimta sākumā. Vairāk

17.09.2013 LR1 raidījumā intervija ar profesoru Jāni Balodi

Šodien Latvijas Radio 1 raidījumā "Zināmais nezināmajā" viesojās Latvijas universitātes Ģeodēzijas un Ģeoinformātikas institūta zinātnieks, fizikas doktors Jānis Balodis un Rīgas Tehniskās universitātes doktorantes Inese Jaunpaule un Diāna Haritonova, lai stāstītu par Eiropas Kosmosa aģentūras projektiem un citām ģeodēzijas aktualitātēm. Raidījumu iespējams noklausīties šeit

17.09.2013 Ventspilī norisināsies Baltijas mēroga mērniecības forums

 20. septembrī Ventspilī norisināsies 4. Baltijas mērnieku forums, kas vienkopus  pulcēs trīs kaimiņvalstu mērnieku sabiedrisko organizāciju vadošos pārstāvjus un par kadastra jomu atbildīgo valsts pārvaldes iestāžu vadību. Forumā plānots spriest par profesionāļiem un sabiedrībai aktuāliem jautājumiem mērniecības un kadastra attīstības jomā.

Baltijas mērnieku forumā piedalīsies pārstāvji no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas zemes dienestiem, Lietuvas Uzņēmumu reģistra, Lietuvas Mērnieku asociācijas, Latvijas Mērnieku biedrības, Latvijas kartogrāfu un ģeodēzistu asociācijas.
 
Forums noritēs divās paralēlās sesijās – mērniecības profesionāļiem un valsts pārvaldes iestādēm-, kurās foruma dalībnieki runās un dalīsies pieredzē par aktuālākajām tēmām kaimiņvalstu mērniecības nozarē un valstu kadastra attīstībā. Sesijas vadīs foruma organizatori: Valsts zemes dienesta (VZD) ģenerāldirektore Elita Baklāne-Ansberga un Latvijas Mērnieku biedrības (LMB) valdes priekšsēdētājs Jānis Klīve.
 
Valsts iestāžu pārstāvji dalīsies pieredzē un diskutēs par zemes vienību robežu nostiprināšanas apvidū problemātiku, sertificēto mērnieku pārraudzību, kā arī par kadastra sistēmas virzību un pilnveidošanu, ieviešot e-pārvaldi. Šie jautājumi Latvijā šobrīd ir ļoti aktuāli, jo VZD  nopietni strādā pie dažādām izmaiņām normatīvajā regulējumā, lai vienlaikus samazinātu administratīvo slogu iedzīvotājiem un mērniecības profesionāļiem, tai pat laikā nodrošinātu kvalitatīvas un precīzas informācijas ieguvi par zemes vienībām, skaidri identificējamām to robežām, efektīvi risinātu zemes robežu strīdus situācijas.
 
Savukārt mērniecības profesionāļi spriedīs par nozarei aktuālām tēmām – par pāreju uz jauno Eiropas vertikālo augstuma atsauču sistēmu, par vietējiem ģeodēziskajiem tīkliem un kadastra kartes un topogrāfiskās informācijas savietošanu (mērogā 1:500).
 
LMB valdes priekšsēdētājs J. Klīve norāda uz foruma nozīmību  arī nozares ikdienā: „Forums ir iespēja uzklausīt Baltijas valstu mērnieku labāko pieredzi, smelties idejas jauniem darbiem, un tas atstāj ietekmi uz noteiktiem lēmumiem arī  valsts politikas plānošanas līmenī. Kaimiņvalstu kolēģi  ir ieinteresēti apmainīties viedokļiem, un tas ļauj saprast, ka katrai valstij ir stiprās puses, ar ko lepoties un ar ko dalīties.”
 
Baltijas mērnieku foruma aizsākumi meklējami 2009. gada novembrī, kad pirmo forumu LMB organizēja Rīgā nelielam mērnieku pulkam. Baltijas mērnieku forums tiek organizēts ik pēc pusotra gada.
 
 

16.09.2013 Varšava gatavojas novembra beigās atzīmēt "Ģeogrāfijas apziņas nedēļu"

 Varšavā 21. novembrī tiks atzīmēta "ĢIS diena" un šī diena aizsāks arī "Ģeogrāfijas apziņas nedēļu", ko organizē pilsētas lielākās universitātes. Nedēļu ilgo pasākumu organizē Varšavas universitāte, Varšavas Dabaszinātņu universitāte un Varšavas Tehnoloģiju universitāte, notikumu rīkošanā piedalīsies arī šo augstskolu ģeodēzijas un kartogrāfijas kursu studenti. Oriģinālziņa

Sviitra
Jaunākais citās sadaļās
Sviitra
Mērnieku laika ziņas
Sviitra_b
Arrow_left 2019. gada oktobris Arrow_right
P O T C P S S
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
Šodiena 2019. gada 23. oktobris

Vārda diena:

Daina, Dainida, Dainis
Jaunākie komentāri
Sviitra
© 2008 mernieks.lv, epasts: redakcija@mernieks.lv
Visa portālā ievietotā informācija un materiāli (tai skaitā raksti,attēli,video u.c.) pieder to autoriem. Pārpublicēšana bez saskaņošanas un atsauces stingri aizliegta. Visiem portālā ievietoajiem datiem ir tikai informatīvs raksturs, un tie izmantojami tikai izziņas, izglītības un informatīviem nolūkiem. Redakcija neuzņemas saistības par iespējamo informācijas neatbilstību patiesai situācijai. Redakcija neuzņemas atbildību par portāla lietotāju ievietoto informāciju. Ievietojot komentāru, tā autors atzīst, ka piekrīt komentēšanas noteikumiem, uzņemas atbildību par tās saturu, kā arī apņemas pret redakciju neizvirīt nekādas pretenzijas par komentāru satura rediģēšanu vai dzēšanu.