Labs nāk ar gaidīšanu, silts ar sildīšanu
Veciits_meklesana
Aktuālais jautājums
 
Ievads nozarē
Terminu vārdnīca
Par portālu
Pasūtītājiem
 
Likumdošana
Mērniecībā
Zemes ierīcībā
Kartogrāfijā
Ģeodēzijā
Mērnieku saraksts
ADTI uzturētāji
Iepirkumi
Konkursi
Rezultāti
 
Jaunumi
Latvijā
Pasaulē
Augstskolās
Mērnieku biedrībā
LKĢA
Būvniecībā
Nekustamie īpašumi
Īsumā
Pētījumi
Vēsture
Tehnoloģijas
Izklaide
 
Pakalpojumi
Mērniecības instrumenti
Dati darbam
Pārrēķinu kalkulatori
Saites
Forums Galerija Blogi Sludinājumi
Sviitra

12.02.2015 Par 2014. gadā veikto zemes kadastrālo uzmērīšanu par valsts budžeta līdzekļiem

 Valsts zemes dienests informē, ka 2014. gadā zemes kadastrālā uzmērīšana par valsts budžeta līdzekļiem pabeigta 64 zemes vienībām.

Kopumā 2014. gadā kadastrālās uzmērīšanas darbu veikšanai tika nodotas 75 zemes vienības. No tām 11 zemes vienībām kadastrālas uzmērīšanas termiņš ir pagarināts līdz 2015. gada 30. jūnijam.

Visbiežāk zemes kadastrālās uzmērīšanas procesu pagarina, jo zemes lietotājiem ir iebildumi par mērniecības darbu veicēja noteikto robežzīmju vai zemes vienības atrašanās vietu dabā, kā arī tāpēc, ka zemes lietotāji neierodas uz zemes vienību apsekošanu. Kadastrālās uzmērīšanas darbus kavē arī nepieciešamība vērsties pašvaldībās, lai tā pieņemtu lēmumus par zemes platības precizēšanu, un zemes lietotāja pienākums zemes kadastrālās uzmērīšanas laikā izveidot kupicas un ierīkot vizūrstigas.
 
Plānots, ka 2015. gadā uzmērīšana tiks veikta 70 zemes vienībām - šo zemes vienību lietotājiem ir nosūtīti 89 paziņojumi par valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu zemes kadastrālajai uzmērīšanai. Zemes kadastrālās uzmērīšanas darbi tiks uzsākti pēc tam, kad zemes lietotāji būs atsaukušies uz paziņojumu un piekrituši minēto darbu veikšanai.
 
Ar Dienesta sagatavotā „Pārskata par valsts budžeta līdzekļiem veiktajiem zemes kadastrālās uzmērīšanas darbiem 2014. gadā” pilno tekstu var iepazīties šeit.

11.02.2015 Vēl 5 dienas, lai pieteiktos LMB Mērnieku zemledus makšķerēšanas sacensībām

 LMB aicina pieteikties uz LMB Mērnieku zemledus makšķerēšanas sacensībām, kas norisināsies 2015. gada 21. februārī Alūksnē. Pieteikumus lūdz iesūtīt līdz 2015. gada 16. februārim uz LMB e-pastu: lmb@lmb.lv. LMB biedriem dalība bez maksas. 

MERNIEKU ZEMLEDUS MAKSKERESANA 2015

11.02.2015 VZD: Gada laikā sagatavoti 12 163 topogrāfisko plānu un 10 020 izpildmērījuma plānu (2)

 Valsts zemes dienests (VZD) ir sagatavojis pārskatu par 2014. gadu augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas (ADTI) nozarē. Kopumā 2014. gadā sagatavoti 12 163 topogrāfisko plānu un 10 020 izpildmērījuma plānu.

Jau otro gadu pēc kārtas ADTI nozare attīstās iespaidīgos tempos. Kopīgais 2014. gadā izpildīto darbu apjoms, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir būtiski pieaudzis – par 27%. Apkopojot pašvaldību datubāzu turētāju sniegto informāciju, redzams, ka izpildmērījuma plānu skaits vien ir pieaudzis par 39% un to kopgarums pat par 52%.  

Pagājušais gads ir zīmīgs ar vairākiem svarīgiem notikumiem ADTI nozarē. Piemēram, VZD vairs neveic ADTI darbos attēlotās kadastra informācijas pārbaudi. Tā vietā mērnieki šo informāciju iegūst portālā www.kadastrs.lv un ir atbildīgi par tās korektu attēlošanu. Savukārt gada nogalē, 1. decembrī, tika veikta ADTI pašvaldību datubāzēs esošo augstumu konvertācija uz jauno augstumu sistēmu.
 
Kopumā 2014. gadā 300 ģeodēziskajos darbos sertificētas personas sagatavojušas 12 163 topogrāfisko plānu ar kopējo platību 23 287 ha un 10 020 izpildmērījuma plānu ar kopējo garumu 6159 km. Topogrāfisko plānu skaits ir pieaudzis par 19%, bet to kopējās platības par 7%. Savukārt izpildmērījuma plānu skaits audzis par 39 %, bet to kopējais garums ir pieaudzis pat par 52%.
 
Vidējais topogrāfiskā plāna izmērs 2014. gadā bijis 1.9 ha (2013. gadā tas bija 2.1 ha). Lielāko topogrāfisko plānu 2014. gadā – 367.4 ha – sagatavojis Māris Ruģelis no SIA Terra Topo („EPL Ventspils – Grobiņa, Ventspils novads”). Garākais izpildmērījums sasniedza 69.287 km, ko sagatavoja Arnis Aleksandrovs no SIA Latvijas Energoceltnieks („Optiskā tīkla infrastruktūras projektēšanas un būvniecības darbi Liepāja - Ventspils, Kuldīgas novads”).
 
Visvairāk ADTI darbi (topogrāfiskie plāni un izpildmērījuma plāni kopā) izstrādāti Rīgas pilsētā – 4435, kas ir 20% no kopējo Latvijā veikto darbu skaita (2013. g. tie bija 21%). Tuvākās sekotājas ievērojami atpaliek. Jūrmalas pilsētai ir 1189 darbi, bet Ķekavas novadam 1128 darbi.  
 
Sagaidāms, ka 2015. gadā ADTI nozares izaugsme samazināsies, lai arī joprojām būs ar plus zīmi. Nenoliedzami, vislielākā ietekme uz ADTI nozari ir būvniecībai, jo 99% ADTI darbu tiek sagatavoti būvniecības procesa nodrošināšanai.
 
ADTI ir Latvijā visprecīzākais kartogrāfiskais materiāls, kurā parādīti gan virszemes dabas un cilvēku radīti objekti, gan apakšzemes inženierkomunikācijas. ADTI uzmērīšanas darbus drīkst veikt tikai ģeodēziskajos darbos sertificēti mērnieki.
 
Pārskatu „Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas darbiem 2014. gadā” skatiet šeit!

09.02.2015 Infografika „Izmaiņas Kadastra un Zemesgrāmatas procedūrās”

 No 2015. gada 1. janvāra noteiktos gadījumos iedzīvotājiem nav jāiesniedz Zemesgrāmatā dokumenti papīra formā, lai pieprasītu kadastra datu aktualizāciju Zemesgrāmatā. Valsts vienotā datorizētā zemesgrāmata informāciju tagad saņem no Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas.

Sīkāk par izmaiņām, kas skar dokumentu iesniegšanu, datu sinhronizāciju un pakalpojumu integrāciju, lasiet Tieslietu ministrijas infografikā „Izmaiņas Kadastra un Zemesgrāmatas procedūrās”.

30.01.2015 Topografija.lv izvirzīta Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācijas Gada balvai

 SIA “Mērniecības Datu Centrs” un SIA “ĢeoDATI” apvienība izvirzīta Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācijas (LATA) Gada balvai '2014 nominācijā "Izcilākais atvērto tehnoloģiju risinājums biznesā". Uzņēmumi nominēti par datu pieejamības  veicināšanu portālā Topografija.lv,  kas ir interaktīvs tīmekļa kartes un ĢIS risinājums mērniekiem, pašvaldību darbiniekiem un citiem interesentiem. Risinājumu izstrādājusi SIA “SunGIS”, izmantojot brīvo programmatūru (Django, Postgre, OpenLayers, Android, u.c.) un integrējot ar Android aplikāciju, izmantojot atvērtu, publiski pieejamu REST API.

28.01.2015 Google plāno atteikties no Maps Coordinate

 Google plāno slēgt savu pakalpojumu Maps Coordinate, kas piedāvā dažādiem uzņēmumiem, organizācijām koordinēt savu darbinieku atrašanās vietu, izmantojot mobilajā telefonā instalētu aplikāciju. Saskaņā ar e-pasta ziņojumiem, ko Google nosūtījusi šīs aplikācijas lietotājiem, Maps Coordinate serviss pārtrauks darboties ar 2016. gada 21. janvāri. Google nākotnē plānojot koncentrēties uz Maps API produktiem un Maps for Work programmas attīstību, atsakoties no saviem pārējiem servisiem, tai skaitā arī Maps Engine. Oriģinālziņa

28.01.2015 VZD: Zemes reforma pabeigta pusē pilsētu teritoriju un trešdaļā lauku teritoriju

 Otrdien, 27. janvārī, Ministru kabinets apstiprinājis četrus rīkojumus par zemes reformas pabeigšanu Latvijas pilsētās. Līdz ar to juridiski zemes reforma ir pabeigta piecu pilsētu teritorijās – Līgatnē, Preiļos, Ludzā, Zilupē un Olainē (apstiprināts valdības sēdē 25.11.2014.), informē Valsts Zemes dienests.

Paziņojumi par zemes reformas pabeigšanu un pārskati par zemes reformas darbu izpildi visām pašvaldībām bija jāsagatavo un jāiesniedz Valsts zemes dienestam līdz 2014. gada 30. novembrim.  Tā kā šie uzdevumi vairāk saistīti ar zemes reformas pabeigšanas formālās puses sakārtošanu, ne vienmēr pašvaldībās tie tiek uztverti par prioritāriem. Tas ir iemesls, kādēļ zemes reformas pabeigšanas formālā sakārtošana pārsniedz normatīvajos aktos noteiktos termiņus.
 
Līdz 2015. gada janvāra vidum pašvaldības apliecinājušas, ka zemes reforma ir pabeigta 42 pilsētās jeb 55% pilsētu teritoriju un 34 novadu lauku teritorijās jeb 31% novadu pašvaldību.
 
Pilsētu teritorijas, kurās zemes reforma ir pabeigta: Rēzekne, Valmiera, Aizpute, Aloja, Staicele, Alūksne, Ape, Balvi, Bauska, Cesvaine, Dobele, Durbe, Grobiņa, Gulbene, Ikšķile, Ilūkste, Kandava, Ķegums, Lielvārde, Līgatne, Lubāna, Ludza, Madona, Mazsalaca, Olaine, Pāvilosta, Preiļi, Priekule, Ainaži, Salacgrīva, Skrunda, Strenči, Seda, Stende, Subate, Talsi, Valdemārpils, Valka, Varakļāni, Viesīte, Viļaka, Zilupe.
 
Zemes reforma nav pabeigta 34 pilsētās jeb 45% pilsētu teritoriju: Jēkabpils, Jelgava, Jūrmala, Liepāja, Ventspils, Aizkraukle, Aknīste, Auce, Baldone, Brocēni, Cēsis, Dagda, Daugavpils, Vangaži, Jaunjelgava, Krāslava, Kārsava, Kuldīga, Baloži, Limbaži, Līvāni, Ogre, Pļaviņas, Rīga, Rūjiena, Salaspils, Saldus, Saulkrasti, Sigulda, Smiltene, Sabile,  Tukums, Piltene, Viļāni.
 
No tām pašvaldības informējušas, ka nav gatavas pabeigt zemes reformu Daugavpils, Rīgas, Liepājas un Krāslavas pilsētās. Pārējās pašvaldībās darbs turpinās.
 
Novadi, kuru lauku teritorijās zemes reforma ir pabeigta: Ādažu, Aizkraukles, Aizputes, Alsungas, Alūksnes, Auces, Baldones, Beverīnas, Cesvaines, Dobeles, Durbes, Grobiņas, Gulbenes, Ikšķiles, Jaunpiebalgas, Jaunpils, Jēkabpils, Kokneses, Ķeguma, Lielvārdes, Lubānas, Ludzas, Naukšēnu, Nīcas, Olaines, Rucavas, Salas, Sējas, Skrīveru, Skrundas, Strenču, Valkas, Varakļānu, Zilupes novados.
 
Zemes reforma nav pabeigta 76 novadu pašvaldībā jeb 69% novadu pašvaldībās: Aglonas, Aknīstes, Alojas, Amatas, Apes, Babītes, Baltinavas, Balvu, Bauskas, Brocēnu, Burtnieku, Carnikavas, Cēsu, Ciblas, Dagdas, Daugavpils, Dundagas, Engures, Ērgļu, Garkalnes, Iecavas, Ilūkstes, Inčukalna, Jaunjelgavas, Jelgavas, Kandavas, Kārsavas, Kocēnu, Krāslavas, Krimuldas, Krustpils, Kuldīgas, Ķekavas, Līgatnes, Limbažu, Līvānu, Madonas, Mālpils, Mārupes, Mazsalacas, Mērsraga, Neretas, Ogres, Ozolnieku, Pārgaujas, Pāvilostas, Pļaviņu, Preiļu, Priekules, Priekuļu, Raunas, Rēzeknes, Riebiņu, Rojas, Ropažu, Rugāju, Rūjienas, Rundāles, Salacgrīvas, Salaspils, Saldus, Saulkrastu, Siguldas, Smiltenes, Stopiņu, Talsu, Tērvetes, Tukuma, Vaiņodes,  Vārkavas, Vecpiebalgas, Vecumnieku, Ventspils, Viesītes, Viļakas, Viļānu novados.

26.01.2015 Notiks LU konferences Ģeomātikas sekcija

 Nākamnedēļ, 6. februārī, norisināsies Latvijas Universitātes 73. zinātniskās konferences ģeomātikai veltītā sekcija. Kopumā referenti uzstāsies ar 11 prezentācijām, to vidū arī ziņojumi par Eiropas Vertikālās atskaites sistēmas ietekmi Latvijā un kvaziģeoīda modeļa LV'14 pētījumiem. Pilnu konferences programmu un norises vietu un laiku sk. pielikumā.

23.01.2015 LĢIA klientu aptauja (2)

 Lai apkopotu Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras sadarbības partneru, informācijas un pakalpojumu saņēmēju viedokļus par sniegtajiem pakalpojumiem un uzlabotu to kvalitāti, tiek organizēta klientu aptauja.

LĢIA aicina līdz 2015.gada 2. februārim aizpildīt Klientu aptaujas anketu.

20.01.2015 VZD: Turpina pieaugt augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas darbu skaits (19)

 Valsts zemes dienests (VZD) ir apkopojis un publicējis statistiku par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas (ADTI) darbiem 2014. gada 4. ceturksnī. Apkopojums veikts, izmantojot vietējo pašvaldību datubāzu turētāju atskaitēs sniegto informāciju par reģistrētajiem darbiem attiecīgajā laika posmā.

Šajā laika periodā 274 ģeodēziskajos darbos sertificētas personas kopumā sagatavojušas 6179 ADTI darbus, no kuriem lielākā daļa ir izpildmērījumu plāni - 3345 (1.tabula).  Līdzīgi kā 2013. gada 4. ceturksnī izpildmērījumu plānu skaits pārsniedz topogrāfisko plānu skaitu. Šis ceturksnis izceļas ar visu laiku lielāko ADTI darbu skaitu, kopš tika uzsākta pārskatu gatavošana 2013. gadā. Salīdzinot ar 2013. gada 4. ceturksni, kopējais ADTI darbu skaits ir pieaudzis par 24%, bet, salīdzinot ar iepriekšējo - 2014. gada 3. ceturksni, darbu skaits ir pieaudzis par 6%.

 SkaitsApjoms
Topogrāfiskie plāni28345541 ha
Izpildmērījumu plāni33451973 km un 470 ha
Kopā6179 

1.tabula.

Visvairāk ADTI darbi (topogrāfiskie plāni un izpildmērījumu plāni) tradicionāli izstrādāti Rīgas pilsētā – 1227. Ievērojami atpaliek pārējās pašvaldības – Jūrmalas pilsētā izstrādāti 335 darbi, Ķekavas novadā - 300 darbi (1. attēls).

Arī atsevišķi skatoties topogrāfiskos plānus un izpildmērījumu plānus, pārliecinoša līdere ir Rīgas pilsēta, kurā izgatavoti 16.8% no visiem topogrāfiskajiem plāniem un 22.5% no izpildmērījumu plāniem (2.tabula).

Topogrāfiskie plāniIzpildmērījumu plāni
PašvaldībaDarbu skaitsPašvaldībaDarbu skaits
Rīgas pilsēta475Rīgas pilsēta752
Jūrmalas pilsēta 123Ķekavas novads218
Liepājas pilsēta88Jūrmalas pilsēta212
2.tabula.

VZD ir arī apkopojis statistiku par "ražīgākajiem mērniekiem" pagājušā gada 4. ceturksnī, izveidojot mērnieku Top 5 (3.tabula). 

Visvairāk ADTI darbu kopā

Visvairāk topogrāfisko plānu

Visvairāk izpildmērījumu plānu

Vislielākās topogrāfisko plānu platības

Vislielākie izpildmērījumu plānu garumi

Igors Gavrilovs

BC-348

(179 darbi)

Inese Irbe

AC000000041

(92 plāni)

Igors Gavrilovs

BC-348

(179 plāni)

Mihails Vodņevs

BC-496

(179 hektāri)

Lauris Fogels

BC-259

(118 kilometri)

Atis Baumanis

AC000000014

(161 darbs)

Maigonis Mičulis

AC000000054

(83 plāni)

Mairis Neibergs

AC000000015

(148 plāni)

Guntis Štāls

BC-374

(163 hektāri)

Viktors Meškovskis

BC-170

(104 kilometri)

Inese Irbe

AC000000041

(154 darbi)

Juris Freimanis

AC000000004

(71 plāns)

Atis Baumanis

AC000000014

(127 plāni)

Didzis Veinbergs

AC000000121

(161 hektārs)

Imants Zemītis

BC-301

(84 kilometri)

Mairis Neibergs

AC000000015

(148 darbi)

Mihails Vodņevs

BC-496

(64 plāni)

Ritvars Bodnieks

AC000000064

(112 plāni)

Sergejs Ivaņņikovs

BC-52

(158 hektāri)

Ainārs Miķelsons

BC-223

(78 kilometri)

Juris Freimanis

AC000000004

(141 darbs)

Aigars Druvaskalns

AC000000074

un

Ilvars Draulis

BC-502

(abiem 41 plāns)

Juris Freimanis

AC000000004

(70 plāni)

Māris Ruģelis

BC-329

(156 hektāri)

Dzintars Krūtkrāmelis

BC-145

(73 kilometri)

 

16.01.2015 Ģeoportāls sācis darboties (2)

Decembrī darbu sācis vienotais Latvijas ģeotelpiskās informācijas un pakalpojumu punkts "www.geolatvija.lv", informē aģentūra LETA.

Interneta vietnē iespējams piekļūt aktuālajai ģeopolitiskajai informācijai, un tajā apkopoti dati no dažādiem Latvijas ģeotelpisko datu turētājiem - Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras (LĢIA), Valsts zemes dienesta (VZD) un Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP).
 
Lai gan portāls darbu jau sācis, aģentūra turpina uzlabot un papildināt portāla funkcionalitāti, kā arī turpina darbu ar datu turētājiem, lai tie sniegtu lietotājiem pieeju plašākam ģeotelpisko datu klāstam.
 
Ģeoportāla darbības princips būs "ienāc-atrodi-samaksā-iegūsti". Informācija portālā pieejama ikvienam neatkarīgi no personas statusa - vai tā ir fiziska vai juridiska persona. Turklāt ģeotelpisko datu kopu meklēšana un skatīšanās ir bez maksas. Pieejami arī maksas pakalpojumi, kas apkopoti portāla atsevišķā sadaļā.

13.01.2015 Ar 1. janvāri neizsniedz kadastra izziņas, bet iespējams saņemt kadastra informāciju

 No 2015. gada 1. janvāra Valsts zemes dienests (Dienests) neizsniedz kadastra izziņas. Tas ieviests, lai mazinātu administratīvo slogu valsts pārvaldē, atsakoties no dokumentiem papīra formā, saņemot valsts pakalpojumus.

Izmaiņa stājusies spēkā, jo no Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma un Ministru kabineta 2012. gada 10. janvāra noteikumiem Nr.46 „Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācija pieprasīšanas un izsniegšanas kārtība” svītrotas normas, kas paredz kadastra izziņu sagatavošanu un izsniegšanu. 
 
Gadījumos, kad normatīvajos aktos joprojām ir minēta kadastra izziņas izsniegšana (tai skaitā kadastra izziņai pievienotas informācijas no Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas telpiskajiem datiem izsniegšana), Dienests pasūtītājam sagatavos un izsniegs Kadastra informāciju par nekustamo īpašumu (piederība un sastāvs), nodrošinot iepriekš kadastra izziņā iekļautās informācijas apjomu. 
 
Likuma par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās 10. ,  10.1  un  13.pantā minētās Dienesta kadastra izziņas vietā varēs saņemt „Kadastra informāciju par nekustamo īpašumu (piederība un sastāvs)”. Turklāt Valsts vienotā datorizētā zemesgrāmata kopš 2015. gada 1. janvāra kadastra informāciju saņem tiešsaistē no Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas.
 
Kadastra informāciju par nekustamo īpašumu (piederību un sastāvu) var pieprasīt jebkura persona, ievērojot fizisko personu datu aizsardzības normas. Dienesta konsultanti palīdzēs izvēlēties tieši Jūsu vajadzībām atbilstošāko informāciju.

13.01.2015 Kadastrālo vērtību bāze 2016. gadam zināma, turpinās sarunas par nekustamā īpašuma nodokļa pieauguma ierobežošanu

 Ministru kabineta (MK) 2014. gada 23. decembra sēdē, pildot MK 2014. gada 2. jūlija sēdes protokollēmuma 45§ noteiktos uzdevumus, apstiprināti "Noteikumi par kadastrālo vērtību bāzi 2016. gadam". Līdztekus turpinās darbs, lai rastu risinājumus nekustamā īpašuma nodokļa pieauguma ierobežošanai.

Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma (Kadastra likums) pārejas noteikumiem 2016. gada kadastrālo vērtību aprēķinam jāizmanto 2015. gadā spēkā esošā kadastrālo vērtību bāze. Tas neattiecas uz lauku nekustamo īpašumu grupu. Kadastrālo vērtību bāzes aprēķins lauku nekustamo īpašumu grupai 2016. gadam tika veikts, ņemot vērā 2012. un 2013. gada tirgus cenas. 
 
Priekšlikumu par kadastrālo vērtību bāzes aprēķinu lauku nekustamo īpašumu grupai, par pamatu ņemot 2012. un 2013. gada tirgus cenas, valdība apstiprināja 1. jūlija sēdē, kad konceptuāli atbalstīja lauku zemju kadastrālo vērtību pieaugums ar 2016. gadu. Līdz ar to lauku nekustamo īpašumu grupā 2016. gadā gaidāmas izmaiņas praktiski visās lauku teritorijās – paaugstināsies lauksaimniecībā izmantojamās zemes un meža zemes bāzes vērtības. 
 
Saskaņā ar 2. jūlija sēdes lēmumu Finanšu ministrijai sadarbībā ar Tieslietu ministriju, Zemkopības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību jāizstrādā grozījumi likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli”, izvērtējot iespējas izmantot nekustamā īpašuma nodokļa apmēra pieauguma ierobežošanu, lai nodrošinātu lēnāku nekustamā īpašuma nodokļa pieaugumu lauksaimniecībā izmantojamai un meža zemei.
 
Valsts zemes dienests ir ierosinājis nodokļa pieauguma ierobežošanai noteikt vienu noteiktu nodokļa pieauguma procentu (10%, 15% vai 20%) visiem nekustamā īpašuma veidiem, ne tikai lauku nekustamo īpašumu grupai, ja kadastrālo vērtību izmaiņu vienīgais iemesls ir kadastrālo vērtību pieaugums. 

09.01.2015 VZD mobilajā aplikācijā un portālā kadastrs.lv pieejamas jaunākās ortofotokartes

 Valsts zemes dienesta mobilajā aplikācijā un datu publicēšanas portālā Kadastrs.lv tagad pieejamas jaunākās augstas izšķirtspējas krāsainās ortofotokartes. Šīs kartes, izmantojot aerofotouzņēmumus, sagatavojusi Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra (LĢIA) 2013./2014. gadā.

Šīs kartes varēs izmantot Valsts zemes dienesta klienti, kas Kadastra telpisko datu aplūkošanai izmanto portālu www.kadastrs.lv vai tā mobilo risinājumu Kadastrs.lv. Tāpat šīs kartes būs pieejamas Dienesta klientiem, kas pakalpojumus saņem, izmantojot ģeotelpisko datu tīmekļa pakalpes (servisus). 
 
Krāsainās ortofotokartes mērogā 1:10 000 Rīgai un tās apkārtnei izgatavotas ar izšķirtspēju 0,25 metri, bet pārējai Latvijas teritorijai ar izšķirtspēju 0,4 metri. Tajās ietverta gandrīz visa valsts teritorija, izņemot vairākus reģionus valsts ziemeļu un austrumu daļā. Informāciju par karšu pieejamību skatīt šajā shēmā
 
Dienests atgādina, ka pārlūkot Kadastra informācijas sistēmas un Valsts adrešu reģistra telpiskos datus kā fona materiālu pieslēdzot ortofotokartes, lietotāji var divos veidos: 
 
1) datu publicēšanas portālā www.kadastrs.lv – tiešsaistē, iegādājoties stundas pieslēgumu vai noslēdzot abonēšanas līgumu par neierobežotu piekļuvi kartēm. 
 
2) savukārt mobilajā aplikācijā Kadastrs.lv šo iespēju klienti saņem bez maksas. 

07.01.2015 Ar jauno gadu mainīta informācijas aprite Zemesgrāmatu nodaļās

 No 2015.gada 1.janvāra pilnveidota Valsts zemes dienesta un zemesgrāmatu nodaļu sadarbība, kā rezultātā  informāciju par būvju kadastrālo uzmērīšanu, zemes robežu plānu un apgrūtinājumu plānu zemesgrāmatu nodaļa iegūst no Valsts zemes dienesta, nevis pieprasa personai.

Virkni ierakstus zemesgrāmatā izdara pēc informācijas saņemšanas no Kadastra informācijas sistēmas. (Gadījumi: Kadastra numura maiņa; Kadastra apzīmējuma maiņa; Pēc kadastrālās uzmērīšanas datiem precizēta zemes vienības platība; Veiktas izmaiņas nekustamā īpašuma objekta adresē; Precizēta dzīvokļa īpašuma kā atsevišķa īpašuma kopējā platība; Precizēta dzīvokļa īpašuma sastāvā ietilpstošā kopīpašuma domājamā daļa, pamatojoties uz privatizāciju veicošās institūcijas informāciju).

18.12.2014 LĢIA koriģējusi jauno kvaziģeoīda modeli (49)

 Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra informē, ka tā ir pārrēķinājusi un koriģējusi kvaziģeoīda modeli LV′14, jo ir samazināta sauszemes gravimetrisko anomāliju atšķirība pret  Dānijas Tehniskās universitātes 2013. gada modeļa datiem. 

Īstenojot koriģētā kvaziģeoīda modeļa salīdzinājumu ar iepriekšējo LV'14 modeļa versiju, tika konstatēti pieci datu reģioni, kur abu modeļu vērtības atšķiras virs 5 cm, maksimālajai starpībai sasniedzot ap 14 cm.
 
Apskatot globālās pozicionēšanas tīkla punktu augstumu starpības sistēmā LAS-2000,5 var secināt, ka maksimālās izmaiņas (virs 1 cm augstumam) ir rādiusā līdz 30 km no izslēgtajiem sauszemes gravimetrisko mērījumu punktiem. 
 
Koriģētais kvaziģeoīda modelis pieejams LĢIA pakalpojumu mājas lapā sadaļā Ģeodēzija/Latvijas kvaziģeoīda modelis
 

05.12.2014 VZD rīko semināru mērniekiem par izmaiņām nekustamā īpašuma reģistrācijas procesos (2)

 Lai sagatavotos plānotajām izmaiņām nekustamā īpašuma reģistrācijas procesos, kas stāsies spēkā 2015. gada 1. janvārī, Valsts zemes dienests (VZD) sadarbībā ar Tieslietu ministriju un Tiesu administrāciju organizē semināru mērniekiem. Tas notiks šī gada 17. decembrī no plkst.14.00 līdz plkst.17.00 Administratīvās apgabaltiesas zālē Baldones ielā 1a, Rīgā.

Seminārā plānots pārrunāt, kā nodrošināt šī gada 15. novembrī „Latvijas Vēstnesī” publicēto „Grozījumu Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā”, „Grozījumu Zemesgrāmatu likumā” un  grozījumu likumā „Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu Zemesgrāmatā” ieviešanu, sākot ar 2015. gada 1. janvārī. 
 
Semināra dienas kārtībā iekļauti šādi jautājumi:
 
14.00-14.30 Vienas pieturas aģentūras principa ieviešanas mērķis un būtība. Tieslietu ministrijas Nozaru politikas departamenta direktore Olga Zeile.
 
14.30-15.00 Izmaiņas iesniedzamo dokumentu noformēšanā, izmaiņu pamatojums. Tieslietu ministrijas Tiesu sistēmas politikas departamenta direktora vietniece Kristīne Miļevska.
 
15.00-15.15  Pārtraukums.
 
15.15-17.00 Izmaiņas mērniekiem nekustamā īpašuma reģistrācijas procesos un sadarbībā ar VZD. VZD Kadastra metodikas daļas vadošā metodikas eksperte Daina Ūdre, Mērniecības daļas vadītāja Gita Brencsone, Pakalpojumu attīstības daļas vecākā metodikas eksperte Kristīne Andžāne. 
 
Ņemot vērā, ka iespējas klātienē piedalīties seminārā ir ierobežotam skaitam personu, lūdzam pieteikties līdz 10. decembrim, rakstot uz e-pastu klienti@vzd.gov.lv. Reģistrācija notiks pieteikumu iesniegšanas secībā. Ja pieteikumu skaits pārsniegs iespējas, dalībnieku skaits no viena uzņēmuma varētu tikt ierobežots. 
 
Tiešraidē semināru 17. decembrī varēs vērot no plkst.14.00 –17.00. Lai pievienotos, izmantojiet saiti tiešraide. 
 
Savukārt 2015. gada februāra mēnesī plānots maksas seminārs mērniekiem par zemes kadastrālās uzmērīšanas lietu izvērtēšanu zemes vienību sadales vai apvienošanas gadījumos.

04.12.2014 Apstiprināta Ģeotelpiskās informācijas koordinācijas padome

 Valdībā otrdien, 2. decembrī, apstiprināta jaunā Ģeotelpiskās informācijas koordinācijas padome. Padomes sastāvs MK rīkojuma projektā ierakstīts šāds:

Padomes priekšsēdētājs

Jānis Sārts - Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

Padomes priekšsēdētāja vietnieks 

Raivis Kronbergs - Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

Padomes locekļi:

Elita Baklāne-Ansberga - Valsts zemes dienesta ģenerāldirektore;

Harijs Baranovs - Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras direktors;

Arnis Daugulis - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 

                           valsts sekretāra vietnieks;

Agrita Kiopa - Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece, 

                        Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta 

                       direktore;

Jānis Krastiņš - Valsts akciju sabiedrības „Latvijas Jūras administrācija” 

                        valdes priekšsēdētājs;

Dins Merirands - Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks;

Daina Mūrmane- Umbraško - Veselības ministrijas valsts sekretāra 

                                               vietniece stratēģiskās plānošanas un finanšu jautājumos;

Arvīds Ozols - Zemkopības ministrijas Meža departamenta direktors;

Mārtiņš Reiniks - Latvijas Mērnieku biedrības valdes loceklis;

Aino Salmiņš - Latvijas Pašvaldību savienības padomnieks;

Gunārs Silabriedis - Latvijas Drošības un aizsardzības industriju 

                                 federācijas padomes loceklis;

Andris Stepens - Iekšlietu ministrijas Informātikas un sakaru nodaļas 

                           vadītājs;

Rota Šņuka - Ekonomikas ministrijas Enerģijas tirgus un infrastruktūras 

 departamenta direktore;

Jānis Turlajs – biedrības „Latvijas ĢIS biedrība” biedrs;

Juris Vītols - Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācijas valdes 

                     priekšsēdētājs;

Dace Ziemele - Kultūras ministrijas Stratēģiskās plānošanas nodaļas 

                       vadītāja.

 

04.12.2014 Saeimā galīgajā lasījumā pieņemts Zemes pārvaldības likums

 Ceturtdien, šī gada 30.oktobrī, Saeima trešajā – galīgajā lasījumā pieņēma Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izstrādāto Zemes pārvaldības likumu. Tādējādi Latvijā tiek izveidots tiesisks pamats racionālai zemes izmantošanai, ilgtspējīgai teritorijas attīstībai un zemes aizsardzībai.

Valsts un pašvaldības ir vieni no lielākajiem zemes īpašniekiem Latvijā. Lai nodrošinātu efektīvu šo zemju pārvaldību, apstiprinātais likums nosaka valsts institūciju un pašvaldību kompetenci un uzdevumus zemes pārvaldībā. 
 
Likumā iekļauti vairāki jautājumi, kas līdz šim Latvijā nav regulēti, bet iegūst aktualitāti gan Latvijā, gan citviet pasaulē. Piemēram, zemes konsolidācija jeb tās robežu pārkārtošanu. Konsolidāciju varēs ierosināt zemes īpašnieki vai tās tiesiskie valdītāji, pašvaldības vai valsts iestādes, savukārt zemes konsolidāciju atbilstošu noteiktajai kompetencei nodrošinās Valsts zemes dienests (VZD), pašvaldības, zemes ierīcības darbiem sertificēta persona un zemes kadastrālajai uzmērīšanai sertificēta persona.
 
Ar šī likuma palīdzību tiek noregulēts arī daudzu gadu strīdus objekts – jūras piekrastes joslas, publisko ūdeņu pārvaldība un citas ar valsts un pašvaldību zemes apsaimniekošanu saistīties jautājumi. 
 
Likumā iekļauti arī zemes un augsnes aizsardzības un kvalitātes novērtēšanas kritēriji, nosakot to, ka zemes izmantotājam jānodrošina augsnes rekultivācija jeb auglības atjaunošana. 
 
Būtiski bija izveidot nodrošinātu normatīvo regulējumu zemes izmantošanas pēctecībā zemes reformai noslēdzoties. Tāpēc likums nosaka, ka pēc zemes reformas beigām no tās zemes, kura netiks atjaunota vai kurai netiks piešķirtas zemes īpašuma tiesības, un citas brīvās zemes, kuras šobrīd netiek apsaimniekotas, tiks nodotas pašvaldību valdījumā, ko turpmāk varēs izmantot zemes konsolidācijas, publiskās infrastruktūras attīstības vajadzībām, tajā skaitā kompensācijām par īpašuma atsavināšanu sabiedrības vajadzībām, kā arī vides aizsardzības un citiem likumā noteiktajiem mērķiem. 
 
Likums stāsies spēkā 2015.gada 1.janvārī.
Sviitra
Jaunākais citās sadaļās
Sviitra
Mērnieku laika ziņas
Arrow_left 2020. gada jūlijs Arrow_right
P O T C P S S
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
Šodiena 2020. gada 12. jūlijs

Vārda diena:

Indriķis, Ints, Namejs
Jaunākie komentāri
Sviitra
© 2008 mernieks.lv, epasts: redakcija@mernieks.lv
Visa portālā ievietotā informācija un materiāli (tai skaitā raksti,attēli,video u.c.) pieder to autoriem. Pārpublicēšana bez saskaņošanas un atsauces stingri aizliegta. Visiem portālā ievietoajiem datiem ir tikai informatīvs raksturs, un tie izmantojami tikai izziņas, izglītības un informatīviem nolūkiem. Redakcija neuzņemas saistības par iespējamo informācijas neatbilstību patiesai situācijai. Redakcija neuzņemas atbildību par portāla lietotāju ievietoto informāciju. Ievietojot komentāru, tā autors atzīst, ka piekrīt komentēšanas noteikumiem, uzņemas atbildību par tās saturu, kā arī apņemas pret redakciju neizvirīt nekādas pretenzijas par komentāru satura rediģēšanu vai dzēšanu.