Mēs esam lai Jūs informētu
Veciits_meklesana
Aktuālais jautājums
 
Ievads nozarē
Terminu vārdnīca
Par portālu
Pasūtītājiem
 
Likumdošana
Mērniecībā
Zemes ierīcībā
Kartogrāfijā
Ģeodēzijā
Mērnieku saraksts
ADTI uzturētāji
Iepirkumi
Konkursi
Rezultāti
 
Jaunumi
Latvijā
Pasaulē
Augstskolās
Mērnieku biedrībā
LKĢA
Būvniecībā
Nekustamie īpašumi
Īsumā
Pētījumi
Vēsture
Tehnoloģijas
Izklaide
 
Pakalpojumi
Mērniecības instrumenti
Dati darbam
Pārrēķinu kalkulatori
Saites
Forums Galerija Blogi Sludinājumi
Sviitra

16.04.2014 Notiks Trimble Express 2014

Jau septīto gadu pēc kārtas SIA GeoStar sadarbībā ar TRIMBLE rīko Latvijā tematisko pasākumu TRIMBLE EXPRESS, kura gaitā iepazīstinās ar jaunākajiem Trimble tehnikas sasniegumiem mērniecības un ĢIS jomās. 
 
Šogad pasākums plānots Rīgā (23. un 25. aprīlī), Kuldīgā (22. aprīlī) un Daugavpilī (24. aprīlī). Visus interesentus lūdzz savlaicīgi reģistrēties pasākumiem. http://www.geostar.lv/

15.04.2014 GLONASS satelīti aprīlī jau vairākkārt sūtījuši nepareizus datus

 Naktī uz 15. aprīli tehniskas problēmas atgadījušies astoņiem no 24 orbītā esošajiem Krievijas GLONASS sistēmas satelītiem. Tie sākuši sniegt nepareizas koordinātas, kā iemesls bijis pāreja uz jaunu satelītu kontroles sistēmu. Tas gan ir jau otrais gadījums aprīlī, kad GLONASS atgadās kļūmes. 2. aprīlī visi 24 sistēmas satelīti vairākas stundas deva nepareizus datus. Oriģinālziņa (krieviski).

14.04.2014 RDPAD piedāvā jaunu e-pakalpojumu - Inženiertīklu situācijas plāna izsniegšana

 Lai vienkāršotu un uzlabotu pakalpojumu saņemšanu, Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments ir izstrādājis un ieviesis jaunu e-pakalpojumu - Inženiertīklu situācijas plāna izsniegšana. E-pakalpojums klientam sniedz vairākas priekšrocības - nav jāmēro ceļš līdz pašvaldības iestādei, nav jāstāv rindā klientu apkalpošanas centrā, nav jāatgriežas atkārtoti, ja aizmirsts kāds dokuments vai jāsaņem atbilde, e-pakalpojums pieejams 24 stundas diennaktī un 7 dienas nedēļā.

Turpmāk, izmantojot Rīgas pašvaldības pakalpojumu portālu www.eriga.lv, varēs pieprasīt inženiertīklu situācijas plāna sagatavošanu un izsniegšanu. Minētais pakalpojums portālā www.eriga.lv pieejams sadaļā "Ģeotelpiskā informācija".
 
Inženiertīklu situācijas plāns tiek izmantots, lai Rīgas pilsētā sagatavotu un saskaņotu vienkāršotos inženiertīklu pievadu pieslēgumus, reklāmas objektu novietnes projektus bez inženiertīklu pieslēgumiem un citus vienkāršotos projektus.
 
E-pakalpojumu var lietot gan fiziskas personas, autorizējoties portālā ar internetbankas starpniecību, elektronisko parakstu vai mobilo ID, gan juridiskas personas, noslēdzot līgumu par tiesību piešķiršanu Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā. Sīkāka informācija ir pieejama Rīgas pašvaldības pakalpojumu portālā https://www.eriga.lv/ServiceCards/Default.aspx?cardExternalId=RD000184AJ0017.

11.04.2014 LMB un LKĢA biedriem iespēja pieteikties darba grupā par mērnieku sertifikācijas jautājumiem (16)

 Trešdien, 2014. gada 16. aprīlī, plkst. 15.00, Latvijas Mērnieku biedrības (LMB) un Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācijas (LKĢA) realizētā ES fondu projekta ietvaros notiks pirmā darba grupas sanāksme par sertifikācijas jautājumiem. Gan LKĢA, gan LMB saviem biedriem piedāvā dalību šajā grupā. Abu organizāciju biedrus, kuriem ir interese piedalīties šajā darba grupā, aicina pieteikt attiecīgajā organizācijā savu dalību līdz 14.04.2014. 

08.04.2014 ES palaidusi kosmosā pirmo "Copernicus" satelītu (13)

 Eiropas Savienība palaidusi kosmosā pirmo ambiciozā Zemes izpētes projekta "Copernicus" satelītu "Sentinel 1a". Satelīts, lidojot 693 kilometru augstumā, piegādās datus par zemes lietojumu, jūras ledājiem, naftas noplūdēm u.c., un ļaus daudz operatīvāk reaģēt uz dažādām katastrofām. "Copernicus" projektu plānots pabeigt līdz 2020. gadam, ieguldot tajā 8,4 miljardus eiro. Tas ļaus novērot ikvienu Zemes nostūri ar operativitāti 3 līdz 6 dienas, kas būtu īpaši svarīgi katastrofu seku likvidēšanā vai, piemēram, pazudušu lidmašīnu meklēšanā. Oriģinālziņa

07.04.2014 VZD pārskatā apskatītas un analizētas galvenās tendences par Lauku zemes tirgu Latvijā

 Pēdējā laikā publiskajā telpā arvien biežāk sabiedrības uzmanība tiek pievērsta lauksaimniecības zemes tirgum un cenu kāpumam lauksaimniecības zemes sektorā, kas izsauc arī kadastrālo vērtību pieaugumu. Savukārt pieaugums kadastrālajās vērtībās ir cieši saistīts ar pieaugumu nekustamā īpašuma nodokļa apmērā. Kā iespējamais cenu pieauguma iemesls izskan zemes spekulantu aktivitāte šajā tirgū, tā secināts Valsts zemes dienesta (VZD) publicētajā Nekustamā īpašuma tirgus pārskatā, kur aplūkotā tēma ir „Lauku zemes tirgus Latvijā-galvenās tendences”. 

Pārskatā par lauku zemes tirgus galvenajām tendencēm Latvijā ir analizēts gan lauksaimniecībā izmantojamās zemes (LIZ) kvantitatīvais un kvalitatīvais sadalījums, gan zemes īpašnieku struktūra Latvijā un citās valstīs. Tāpat sīkāk ir apskatīta nekustamā īpašuma tirgus situācija lauksaimniecības zemju segmentā, tirgus dalībnieki un tirgus cenu ietekmējošie faktori. Analīze tiek veikta par laika posmu no 2011.-2013.gadam.
 
Pārskatā secināts, ka lielākā daļa, kas ir aptuveni 77%, LIZ pieder fiziskām personām un ārvalstu kapitāla kontrolētām kapitālsabiedrībām pieder ne vairāk ka 14.% LIZ.
 
Pēdējo gadu LIZ cenu pieauguma tendences: vidēji Latvijā – 12% gadā, vidēji Vidzemes reģionā – 28% gadā, vidēji Latgales reģionā – 17% gadā, vidēji Kurzemes reģionā – 22% gadā, vidēji Rīgas reģionā – 22% gadā, vidēji Zemgales reģionā – 0% gadā jeb bez būtiskām izmaiņām.
 
Pārskatā secināts, ka faktori, kas ietekmē lauksaimniecībā izmantojamās zemes cenu, ir atbalsta maksājumi, kreditēšanas atbalsts un lauksaimniecības produkcijas cenu pieaugums.
 
Spekulatīvā kapitāla klātbūtne vairumā gadījumu vērtības neietekmē un nav jauna nekustamā īpašuma burbuļa veidošanās pazīmes. Izņēmums ir – pilsētu tuvumā, kur spekulatīvais kapitāls ceļ vērtības, cerot, ka nākotnē lauksaimniecības zemes varētu būt transformētas par apbūves zemēm. Starp LIZ pārdevējiem praktiski nav zemnieku saimniecības, kas saistīts ar to, ka visdrīzāk zemnieku saimniecības ir LIZ lietotāji, spekulatīvais kapitāls LIZ tirgū ieplūst caur SIA vai fiziskām personām.
 
Ar pārskata pilnu tekstu ir iespējams iepazīties VZD specializētajā nekustamā īpašuma vērtēšanas mājas lapā: http://kadastralavertiba.lv/tirgus-dati/parskati/.
 

07.04.2014 MDC sāk uzturēt datus Durbes novadā

 SIA Mērniecības Datu centrs informē, ka no šī gada 7.aprīļa uzsāk darbību Durbes novadā. Darbu reģistrēšanas kārtība ir tāda pati, kā citās pašvaldībās, kurās jau strādā SIA "Mērniecības Datu Centrs". Izejas datu pieprasīšanai, saņemšanai un gatavā darba nosūtīšanai izmantojama e-pasta adrese infodati@mdc.lv .

31.03.2014 5. aprīlī Jelgavā būs Mapping Party jeb Karšu ballīte

 Sestdien, 5. aprīlī, Jelgavā notiks pilsētas kartes zīmēšana, kurā var piedalīties visi interesenti. Pasākuma mērķis ir pēc iespējas detalizētāk OpenStreetMap kartē iezīmēt Jelgavas ielas un objektus. Aktualizēt karti var ikviens iedzīvotājs – arī bez kartes zīmēšanas priekšzināšanām, jo pirms pasākuma projekta dalībnieki iemācīs to darīt.

 
Savu dalību pilsētas kartes zīmēšanai aicinām pieteikt līdz 3. aprīlim uz e-pastu poic@poic.jelgava.lv vai pa POIC bezmaksas tālruni 8787.  Pasākuma sākumā projekta dalībnieki instruēs par datu vākšanu. Tikšanās - pulksten 10 Sabiedrības integrācijas pārvaldes zālē (Sarmas ielā 4). Ja ir pieejama GPS iekārta, vēlams to paņemt līdzi, bet var nākt arī bez tās.
 
OpenStreetMap (OSM) karte ir pieejama internetā (http://osm.org) un to var izmantot bez maksas. Šī karte tiek veidota pēc tādiem pašiem principiem kā Vikipēdija – to kopīgiem spēkiem brīvprātīgi rada un uzlabo sabiedrība. OSM kartes priekšrocība ir iespēja to operatīvi rediģēt. 
 
OSM pasākumi, saukti arī par Mapping Party jeb Karšu ballītēm, notiek visā pasaulē. Latvijā tie jau notikuši Cēsīs, Līgatnē un 2012. gadā arī Jelgavā. Pateicoties iepriekšējam pasākumam un vietējo entuziastu ieguldījumam, Jelgavas ielas lielākoties jau ir norādītas kartē. Aprīļa pasākumā uzsvars tiks likts uz māju numuru fiksēšanu, dažādu objektu iezīmēšanu (veikali, degvielas uzpildes stacijas, aptiekas utml.), kā arī pilsētas mikrorajonu karšu papildināšanu, kas parasti nav tik labi kartēti kā pilsētas centrālā daļa.
 
Projekta dalībnieki arī izvērtēs pieejamos teritorijas plānojumu datus Jelgavas novada pagastos un demonstrēs iespējamos veidus, kā šos datus izmantot kartes uzlabošanā.
 
„Mums ir ļoti svarīga tieši vietējo iedzīvotāju iesaiste,” saka pasākuma organizatori, OSM entuziasti. „Pirmkārt tāpēc, ka vietējie vislabāk pazīst savas pilsētas nostūrus un objektu atrašanās vietas, un var tos ietvert kartē. Otrkārt, ir būtiski, ka iedzīvotāji iemācās paši papildināt savas pilsētas karti, jo tieši viņi visātrāk pamana un uzreiz veikt labojumus kartē, ja pilsētas ikdienas dzīvē kas mainās – notiek ceļa remonts, tiek izbūvēta jauna iela, atklāts veikals”.
 
OpenStreetMap ir vispasaules brīvprātīgo projekts, kas dibināts 2004. gadā. Tā mērķis ir brīvu kartogrāfisko datu izveide. Projektā reģistrējušies vairāk nekā pusotrs miljons lietotāju, un katru mēnesi to rediģē vairāk nekā 20 tūkstoši lietotāju. OSM datus izmanto Geocaching, Foursquare, Rīgas satiksme un citas mājaslapas.
 
Starptautiskā mērogā OSM priekšrocības visspilgtāk varēja novērot uzreiz pēc Haiti postošās zemestrīces, kad divu dienu laikā entuziasti visā pasaulē izveidoja karti, kuru palīdzības sniegšanai izmantoja Sarkanais Krusts un citas organizācijas.
 
Papildus informāciju par plānoto pasākumu var saņemt rakstot uz info@osm.lv un poic@poic.jelgava.lv. 
 

28.03.2014 LMB kopsapulces un apbalvošanas foto LMB mājaslapā

 Interesentiem iespēja iepazīties ar fotogrāfijām no 14. martā notikušās Latvijas Mērnieku biedrības kopsapulces Līgatnes kultūras namā un tai sekojušā semināra, kā arī goda apbalvojumu pasniegšanas un svinīgajām vakariņām:

LMB atzinības zīmju un goda zīmju pasniegšana; vakariņas

LMB biedru sapulce un seminārs

Pieejamas arī semināra prezentācijas

26.03.2014 RTU 55. Studentu zinātniskā un tehniskā konference - Ģeomātikas katedras sekcija

2014. gada 25. aprīlī  notiks ikgadējā RTU studentu zinātniskā un tehniskā konference - Ģeomātikas katedras sekcija, kuras ietvaros ikviens katedras students varēs parādīt savas zināšanas un pilnveidot uzstāšanās prasmes. 
 
Konferences mērķis ir rosināt bakalaura, maģistratūras un doktorantūras studentus aktīvāk pievērsties aktuālu problēmu pētīšanai, risinot dažādus teorētiskus un praktiskus zinātniskos jautājumus. 
 
Pieteikt savu dalību konferencē  ir iespējams līdz 14. aprīlim, norādot vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju, un nosūtot to uz e-pastu: geomatika@rtu.lv
 
Labāko darbu autori 13. maijā tiks apbalvoti  - 55. SZTK  noslēguma plenārsēdē. 
 
RTU 55. Studentu zinātniskā un tehniskā konference - Ģeomātikas katedras sekcijas
Norises laiks: 25. aprīlis,  pulksten 10:00

Norises vieta: Āzenes iela 16/20, 131. auditorija 

26.03.2014 MKP sēdē tika meklēti risinājumi lineāro inženierbūvju izpildmērījumu datu aprites uzlabošanai (1)

 20. martā, notika šā gada pirmā Valsts zemes dienesta (VZD) Mērniecības konsultatīvās padomes (Padome) sēde, kurā tika izskatīti vairāki jautājumi.

Padomes sēdes dienas kārtību sāka ar jautājuma „Lineāro inženierbūvju izpildmērījumu datu aprite” izskatīšanu, kur diskusijā papildus Padomes locekļiem piedalījās arī pārstāvji no Latvijas valsts ceļiem, Latvijas valsts mežiem, Ekonomikas ministrijas, Zemkopības ministrijas, Lauku atbalsta dienesta.
 
Diskusija tika sākta ar Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu apvienības pārstāvja Aigara Ansberga ziņojumu par lineāro inženierbūvju izpildmērījumu datu aprites problēmām, neskaidrajiem jautājumiem, negatīvajām sekām, iespējamajiem risinājumiem un datu aprites nepieciešamību. Pēc ziņojuma klātesošie iesaistījās diskusijā, kurā lineāro inženierbūvju turētāji paskaidroja savu redzējumu un klātesošie vienojās arī par iespējamajiem risinājumiem.
 
Kā otrs jautājums padomes dienas kārtībā bija VZD ziņojums par aktuālajām izmaiņām šādos normatīvajos aktos: 
 
 Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumos,
 Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumos,
 Noteikumos par Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveidi un uzturēšanu un apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikatoriem,
 Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumos.
Padomē par vietējā ģeodēziskā tīkla sakārtošanu un pašvaldību aktivitātēm ziņoja Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras (LĢIA) direktors Harijs Baranovs.
 
Tāpat VZD informēja par Zemes ierīcības likuma grozījumu un Kadastra likuma grozījumu projekta virzību.

20.03.2014 Notiks RTU erudīcijas konkurss "Vai tu esi mērnieks nr.1?" (3)

 21.martā RTU Ģeomātikas katedrā notiks studentu erudīcijas konkursa "Vai tu esi mērnieks nr.1?" 1.kārta, kas notiek katrā universitātē atsevišķi. Erudīcijas konkursa 2.kārtā plānota aprīlī.

 
Vairāk par konkursa 1. kārtas norisi:
 
Konkursa formāts - 1) jautājumi ar atbildēm (jāizvēlas pareizā), 2) izvērsta atbilde (piemēram, skaidrojums), praktisks uzdevums (arī darbs ar instrumentiem).
Erudīcijas konkursa būs ietverti teorētiski un praktiski uzdevumi par Zemes parametriem un mērniecības vēsturi, instrumentiem, kartogrāfiju, inženierģeodēziju un  vispārīgiem ģeomātikas jautājumiem.
 
Jautājumi tiks uzdoti secīgi, visiem vienlaicīgi un atbilžu sniegšanai tiks dots noteikts laiks.
 
Izvērstā atbildē tiks vērtēta sniegtās atbildes izvērsums un pamatojums. 
Uzdevumu risinājumā vērtēs ne tikai ātrumu, bet arī iegūto rezultātu un precizitāti.

17.03.2014 Publicēta plaša fotogalerija ar LMB kopsapulces bildēm

 Fotogalerija ar 60 bildēm no LMB kopsapulces, semināra un goda apbalvojumu pasniegšanas ceremonijas, kā arī Jāņa Kaminska fotogrāfija ar balvas pasniegšanu Arnim Dambim viņa mājās Rīgā, publicēta Mernieks.lv galeriju sadaļā: http://mernieks.lv/galery/2040#

11.03.2014 VZD mājas lapā pieejami zemes un būvju pārskati par 2013.gadu

Valsts zemes dienests (VZD), izmantojot Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (NĪVK IS) reģistrētos datus, ir sagatavojis Latvijas Republikas administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību zemes pārskatu (turpmāk – Zemes pārskats) un Latvijas republikas būvju pārskatu (turpmāk – Būvju pārskats) par 2013.gadu. 
 
Zemes pārskats un Būvju pārskats ir ikgadējs pārskats, kas attiecīgi sniedz ziņas par zemes sadalījumu valstī pa nekustamā īpašuma lietošanas mērķu grupām un zemes lietošanas veidiem, ievērojot īpašuma tiesību un zemes īpašnieku statusu, kā arī par būvju sadalījumu Latvijas Republikā un tās administratīvajās teritorijās pēc to galvenajiem lietošanas veidiem un piederības.
 
Zemes un būvju pārskats par 2013.gadu pieejams VZD mājas lapā internetā www.vzd.gov.lv sadaļā „Pārskati un statistika”.
 
Zemes pārskats
 
Apkopotā informācija par zemes sadalījumu pēc īpašuma tiesību statusa parāda, ka zemes īpašumu īpatsvars valstī 2013.gadā (salīdzinot ar 2012.gadu) palielinājies par 3,4 procentu. Savukārt par 3,2 procentiem samazinājies valstij zemesgrāmatā neierakstītās zemes apjoms (valstij piekritīga zeme), kas liecina, ka 2013.gadā visintensīvāk turpinājusies tieši valstij piederošo īpašumu formēšanas un sakārtošanas process valsts īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā.
Sadalījumā pēc zemes īpašnieka statusa novērojams, ka arī 2013.gadā līdera lomu saglabā fizisko personu īpašumā esoša zeme, lai gan šādu īpašnieku īpatsvars ir samazinājies par 0,9 procentu. Savukārt vērojams pieaugums juridisko personu īpašumā un valsts institūciju īpašumā esošai zemei, attiecīgi par 1,1 procentu un 3,2 procentiem salīdzinājumā ar 2012.gadu.
 
Zemes lietošanas veidu sadalījumā 2013.gadā saglabājusies pēdējos gados novērojamā tendence –  samazinās lauksaimniecībā izmantojamās zemes platība, bet palielinās mežu platība.  Pērn par 14 034 hektāriem samazinājusies lauksaimniecībā izmantojamā zeme, tajā pašā laikā mežu platība palielinājusies par 18 123 hektāriem.
 
Zemes sadalījums pa nekustamā īpašuma lietošanas mērķu grupām ir mainīgs un tiek nepārtraukti precizēts. Tomēr Latvijā ar vislielāko īpatsvaru joprojām ir nekustamā īpašuma lietošanas mērķu grupa “Lauksaimniecības zeme”. Tā 2013.gadā aizņēma 59,2 procentus no NĪVK IS reģistrētās platības, kas ir par 0,2 procentiem jeb 13 867 hektāriem mazāk nekā 2012.gadā. 
 
Otra lielākā nekustamā īpašuma lietošanas mērķu grupa ir “Mežsaimniecības zeme un īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, kur saimnieciskā darbība ir aizliegta ar normatīvo aktu”, tās aizņemtā platība 2013.gadā palielinājās par 12 182 hektāriem, t.i. 0,1% .
 
Būvju pārskats
 
Pārskats liecina, ka NĪVK IS (uz 2013. gada 31. decembri) reģistrētas 1 399 073  būves, no kurām 1 373 452 jeb 98% ir ēkas, bet 25 621 jeb 2% ir inženierbūves.
Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu būvju pārskatiem, 2013.gada būvju pārskatā saglabājusies iepriekšējo gadu tendence – būvju sadalījumā pēc galvenā lietošanas veida dzīvojamo māju kopskaits turpina pieaugt.
 
Dzīvojamo māju  sadalījumā pēc to galvenā lietošanas veida vislielāko īpatsvaru ieņem viena dzīvokļa mājas, kas ir 302 842 jeb 85,1 % no NĪVK IS reģistrēto dzīvojamo māju skaita. Salīdzinoši maz NĪVK IS reģistrētas un Latvijā sastopamas ir triju vai vairāku dzīvokļu dzīvojamās mājas (11.0% no dzīvojamo māju kopējā skaita), divu dzīvokļu mājas (3,7% no dzīvojamo māju kopējā skaita), bet dažādu sociālo grupu kopdzīvojamo māju īpatsvars – tikai 0,2%.
 
Būvju sadalījumā pēc būves piederības statusa valstī lielākais skaits – 1 004 220 jeb 71,8% no kopējā būvju skaita pieder zemes īpašniekiem. Salīdzinājumā ar 2012.gada datiem, par 1,2% samazinājies zemes īpašniekiem piederošo būvju īpatsvars, bet zemes īpašniekiem nepiederošo un jauktas būves piederības īpatsvars palicis nemainīgs. 
 
Izvērtējot visu NĪVK IS (uz 2013.gada31. decembri) reģistrēto būvju piederību pēc īpašnieka statusa, secināms, ka visvairāk būvju pieder fiziskām personām (79% ), bet vismazāk pašvaldībām (3%) un valstij (1%). Joprojām 6.5% būvju piederība nav noskaidrota.
 

07.03.2014 ASV no 16. līdz 22. martam atzīmēs Nacionālo Mērnieku nedēļu (1)

 ASV no 16. līdz 22. martam tiks atzīmēta ikgadējā Nacionālā Mērnieku nedēļa, kurā dažādus pasākumus plāno kā mērnieku organizācijas, tā individuāli mērnieki. Tie būs gan dažādi publicitātes pasākumi, gan izglītojošas aktivitātes. Ikviens mērnieks tiek aicināts ņemt dalību tik aktīvi, cik pats vēlas. Mērnieki, kas šajās dienās strādās lielākās pilsētās un apdzīvotajās vietās vai to tuvumā, tiek aicināti atzīmēt savas atrašanās vietas ar GPS, lai gan politiķi, gan pārējie interesenti varētu satikt šos mērniekus un uzzināt vairāk par viņu darbu. Savukārt citi mērnieki dosies uz skolām, stāstīs par savu profesiju un demonstrēs, kā strādā mērniecības instrumenti. Oriģinālziņa

07.03.2014 Šodien iespējami traucējumi LatPos darbībā

 Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra vēsta, ka, sakarā ar IT modernizācijas darbiem piektdien, 7.martā, no pl. 17.00 – 21.00 iespējami traucējumi  LatPos bāzes staciju darbībā.

28.02.2014 LMB kopsapulce notiks 14. martā

 Latvijas Mērnieku biedrības (turpmāk – LMB) ikgadējā biedu sapulce (kopsapulce) notiks 2014. gada 14.martā Līgatnes kultūras nama Lielajā zālē, Spriņģu ielā 4, Līgatnē. Atgādinām, ka katru gadu LMB biedru sapulce notiek katra gada marta mēneša otrajā piektdienā.

 
LMB biedru sapulces (kopsapulces) darba kārtība
 
09:45–10:00 Reģistrācija LMB kopsapulcei
10:00–11:30 Ziņojums par 2013.gada pārskatu un tā apstiprināšana
LMB Revīzijas komisijas atskaite un apstiprināšana
 
LMB 2014.gada budžeta apstiprināšana un biedru naudas apstiprināšana
 
LMB Valdes priekšsēdētāja vēlēšanas
 
LMB 2 (divu) Valdes locekļu pārvēlēšana
 
Valdes locekļu ziņojumi par ZIP, ZKU, ADTI
 
LMB Valdes locekļu vēlēšanu rezultātu paziņošana
 
Dažādi (lūgums visus laicīgi pieteikties diskusijām)
 
Kopsapulces biedru kopbilde (foto)
 
* Aktuālo biedru sapulces programmu publicēs www.lmb.lv.
 
 Atgādinām, ka LMB biedru kvorums ir svarīgs, lai pieņemtu lēmumus un ievēlētu jaunos valdes locekļus!
 
Pēc LMB biedru sapulces visi laipni aicināti uz mērniecības semināru un pārējām aktivitātēm. Sīkāka informācija šeit.
 
11:30 Mērniecības seminārs
18:00 LMB Goda zīmju un Atzinības zīmju pasniegšana
19:00 Vakariņas ar dalības maksu un iepriekšēju pieteikšanos

24.02.2014 Mērnieku zemledus makšķerēšanas sacensībās uzvar "Latīpašums 1" (4)

Mērnieku I zemledus makšķerēšanas sacensības – “Peipuss 2014″ ir noslēgušās. 

Tās norisinājās 22. februārī Peipusa ezerā pie Kodaveres. Piedalījās 16 dalībnieki jeb 8. komandas.
 
Izvelkot 11kg loma, uzvarēja “Latīpašums 1″ komanda, kuras sastāvā bija mērnieks Jānis Igaunis ar dēlu Miku Igauni!
 
Lielākās zivs titulu, ar 230 gramīgu asari, ieguva komandas “Latīpašums 2″ dalībnieks: Igors Mercs.
 
Mazāko zivi (neskaitot ķīšus) – 12.2 cm asarīti, izmānīja komandas “Līgatnieši” dalībnieks Andris Ozoliņš.
 
Vissvairāk sugu nespēja izvilkt neviens, jo nevienam nepieķērās ne plicīts, ne vēdzele, ne salaka , visiem dalībniekiem bija tikai ķīši, asarīši un raudas, tāpēc balvu nolēmām pasniegt vistālāk atbraukušajai komandai ”Rūķi” no Dobeles.
 
Mājupceļā visi dalībnieki vienojās 3h garā kopkoncertā, kas priecē sirdis vēl šodien!
 
Rezultāti:
 
1. Latīpašums 1 – 11.0 kg
 
2. Andris Strazds (GEOPROF) + Normunds Ivdrs – 9.9 kg
 
3. Rūķi – 9.7 kg
 
4. ABC Mērniecība – 5.7 kg
 
5. Latīpašums 2 – 4.7 kg
 
6. Līgatnieši – 3.5 kg
 
7. Gunārs Silabriedis + Ints Ābuls – 2.7 kg
 
8. Edvarts un Raivo Romāni – neieradās uz svēršanos.
 
kopā: 47.2kg
 
Mārtiņš Platacis

19.02.2014 "Google Map Maker" pieejams arī Latvijā

 Latvijas interneta lietotāji varēs izveidot jaunus ģeogrāfiskās atrašanās punktus un ceļus, kā arī uzlabot esošo informāciju par Google kartēm

Google ir laidis klajā Latvijas karšu rediģēšanas rīku, kas ļauj lietotājiem izmantot savas zināšanas un pieredzi, lai uzlabotu Google kartes, tādejādi ikvienam iedzīvotājam kļūstot par kartogrāfu. Šāds rīks izveidots, lai ar vietējo iedzīvotāju palīdzību uzlabotu karšu precizitāti. Ikvienam lietotājam būs iespēja mainīt vietu kartē vai dalīties ar informāciju par vietām, kuras katrs pārzina labāk, nodrošinot augstvērtīgāko un precīzāko informāciju par konkrēto lokāciju. Latvija ir viena no septiņām valstīm, kurās karšu rediģēšanas rīks ir pieejams sākot ar šodienu,- tāpat kā Igaunijā, Lietuvā, Slovēnijā, Horvātijā, Grieķijā un arī Slovākijā.

"Karšu lietotāji Latvijā ir bijuši ļoti pretimnākoši Google GEO rīku ieviešanā, īstenojot gan Google Street View, Google Navigation, gan Google Traffic rīku ieviešanas posmus," stāsta Regimantas Urbanas, Google mārketinga vadītājs Baltijas reģionā. "Tagad ar jauno karšu rediģēšanas rīku Latvijas iedzīvotāji varēs uzlabot savas pilsētas un valsts kartes, kļūstot par daļu no globālās kartogrāfu kopienas. Latvija ir pazīstama ar savu skaisto dabu un vēsturiskajām vietām, plašo un skaisto galvaspilsētu Rīgu, kurā ir daudz vēsturisku pieminekļu un slavenu jūgendstila celtņu. Tagad ikviens Google karšu lietotājs varēs izmantot savas zināšanas par lokālajām vietām un varēs palīdzēt atklāt patieso Latvijas šarmu, kas zināms tikai vietējiem iedzīvotājiem."

Lietojot Google karšu rediģēšanas rīku, Latvijas iedzīvotāji varēs:

1. Izveidot jaunus lokācijas punktus, piemēram, kafejnīcas un bibliotēkas;

2. Atzīmēt ceļus, upes un takas;

3. Atzīmēt robežu telpas un ēku kontūras;

4. Pievienot vai labot detaļas par jau pievienoto informāciju, piemēram, veikalu darba stundām, ceļu seguma kvalitāti vai ceļa zīmēm;

5. Pievienot riteņbraukšanas, pastaigu un citus maršrutus;

6. Labot vai izdzēst neprecīzu vai novecojušu informāciju;

7. Pārskatīt jaunizveidoto un laboto informāciju (citu lietotāju veidoto materiālu).

Karšu rediģēšanas rīka lietotājiem jāņem vērā, ka veiktās izmaiņas Google kartē nebūs redzamas tūlītēji. Pirms publiskošanas jaunpievienotā informācija tiks pārskatīta, lai mazinātu dublēšanās vai kļūdainu ierakstu iespējamību. Pēc apstiprināšanas jaunpievienotā informācija parādīsies gan Google Maps, gan Google Earth un Google Maps for Mobile rīkos, kas būs pieejama apskatei visā pasaulē.

Kā kļūt par Google karšu rediģētāju?

Ikviens lietotājs, kurš ir ieinteresēts piedalīties Google karšu rediģēšanā, var apmeklēt Google Maps mājaslapu maps.google.lv un apakšējā labajā stūrī noklikšķināt "Ziņot par problēmu" ("Report a problem"). Pēc noklikšķināšanas tabulā parādīsies dažādas iespējas, piedāvājot veikt korekcijas un izmantot karšu redaktoru. Karšu rediģēšanu iespējams veikt arī tīmekļa vietnē google.lv/mapmaker. Lietotāja interfeiss intuitīvi novirzīs lietotāju līdz konkrētai darbībai, piemēram, jaunas vietas pievienošanai, ceļa vai takas atzīmēšanai u.c.

Plašāka informācija pieejama mājaslapā google.lv/mapmaker. Ikviens lietotājs var pievienoties Google karšu rediģētāju formumam (angļu valodā), apmeklēt Google palīdzības centru, lai saņemtu padomus un ieteikumus, kā arī vērot karšu rediģēšanu tiešsaistē ar Map Maker Pulse.

***

Pašreizējie Google karšu statistikas dati:

• Google kartes ir pieejamas vairāk nekā 172 jomās visā pasaulē

• Vairāk nekā viens miljards lietotāju gūst labumu no ikmēneša Google karšu pakalpojumiem

• Vairāk nekā 50% lietotāju izmanto Google karšu pakalpojumus mobilajās ierīcēs

• Google kartes piedāvā braukšanas norādījumus 198 valstīs, kas iekļauj 51 miljonu ceļu kilometru

• Google sniedz informāciju par datu plūsmu vairāk nekā 60 valstīs (ieskaitot Latviju) un vairāk nekā 650 pilsētās

• Izveidoti vairāk nekā miljons sabiedriskā tranzīta pieturas punktu, tajā skaitā autobusu, vilcienu, metro un tramvaju pieturas gandrīz 800 pilsētās

• Google Street View pieejams vairāk nekā 3000 pilsētās un 56 valstīs (tostarp arī Latvijā), arī Antarktīdā un Arktikā

• Google Street View izveides autobrigādes kopumā mērojušas vairāk nekā 9,6 miljonus kilometru

• Vairāk nekā miljons aktīvās tīmekļa vietnes un lietojumprogrammas izmanto Google karšu API

• Vairāk nekā 40 tūkstoši cilvēku katru mēnesi visā pasaulē veic izmaiņas Google karšu rediģētājā, tādā veidā uzlabojot Google karšu sistēmu

Jaunākās inovācijas Google kartēs Latvijā:

2013

Vietējā meklēšana:

• Ļauj lietotājiem meklēt informāciju par tuvākajiem restorāniem, uzņēmumiem, izklaides un citām vietām, kā arī aplūkot ieteikumus, lasīt pārskatus un kopsavilkumus.

Google Maps Navigation:

• Google Maps Navigation mobilajās ierīcēs darbojas ar Android 2.2+ un iOS 5.1+ sistēmu atbalstu, kas savienotas ar GPS navigācijas sistēmu vai "satnav" sistēmu, nodrošinot balss navigācijas norādījums.

Google Traffic (pieejams Rīgā):

• Izmantojot šo funkciju, autovadītāji ir iespējams gan datorā, gan viedtālrunī tiešsaistē sekot līdzi satiksmes informācijai Latvijā.

2012

Street View:

• Pateicoties Street View rīkam lietotāji tiešsaistē var veikt virtuālo ceļojumu Latvijā, izmantojot attēlus, kas uzņemti ar vairāk nekā 3600 fotokamerām. Street View rīks aptver informāciju par visām Latvijas lielākajām pilsētām, tostarp arī Rīgu, Daugavpili, Liepāju, Jelgavu, Jūrmalu, Ventspili un daudzu citu pilsētu informāciju.

17.02.2014 Samazinās apmeklētāju skaits VZD, kas kārto mantojuma lietas

Notāru klientiem kādu laiku jau vairs nav jādodas uz Valsts zemes dienestu (VZD), lai iegūtu informāciju mantojumu lietu kārtošanai. VZD 2013.gada 19.aprīlī noslēdza sadarbības līgumu ar Latvijas Zvērinātu notāru padomi, kā rezultātā zvērinātiem notāriem tiešsaistē ir iespēja saņemt Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datus, kas nepieciešami mantojuma lietu noformēšanai.

Pašreiz visiem notāriem ir  iespēja tiešsaistē Latvijas Zvērinātu notāru informācijas sistēmā pārlūkot kadastra datus, kas tiek nodoti izmantojot tīmekļa pakalpi (WEB serviss).

Pieprasījums no Latvijas Zvērinātu notāru informācijas sistēmas ir palielinājies: 2013. gada maijā līguma ietvaros tika saņemti 275 pieprasījumi, bet 2014.gada janvāri 815 pieprasījumi.  Savukārt VZD 2013.gada maijā klātienē izsniedzis informāciju mantojuma lietu kārtošanai par 654 personām, bet 2014.gada janvārī jau tikai par 167 personām.

 

Sviitra
Jaunākais citās sadaļās
Sviitra
Mērnieku laika ziņas
Sviitra_b
Arrow_left 2019. gada novembris Arrow_right
P O T C P S S
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
Šodiena 2019. gada 15. novembris

Vārda diena:

Undīne, Leopolds, Unda
Jaunākie komentāri
Sviitra
© 2008 mernieks.lv, epasts: redakcija@mernieks.lv
Visa portālā ievietotā informācija un materiāli (tai skaitā raksti,attēli,video u.c.) pieder to autoriem. Pārpublicēšana bez saskaņošanas un atsauces stingri aizliegta. Visiem portālā ievietoajiem datiem ir tikai informatīvs raksturs, un tie izmantojami tikai izziņas, izglītības un informatīviem nolūkiem. Redakcija neuzņemas saistības par iespējamo informācijas neatbilstību patiesai situācijai. Redakcija neuzņemas atbildību par portāla lietotāju ievietoto informāciju. Ievietojot komentāru, tā autors atzīst, ka piekrīt komentēšanas noteikumiem, uzņemas atbildību par tās saturu, kā arī apņemas pret redakciju neizvirīt nekādas pretenzijas par komentāru satura rediģēšanu vai dzēšanu.