Mēs esam lai Jūs informētu
Veciits_meklesana
Aktuālais jautājums
 
Ievads nozarē
Terminu vārdnīca
Par portālu
Pasūtītājiem
 
Likumdošana
Mērniecībā
Zemes ierīcībā
Kartogrāfijā
Ģeodēzijā
Mērnieku saraksts
ADTI uzturētāji
Iepirkumi
Konkursi
Rezultāti
 
Jaunumi
Latvijā
Pasaulē
Augstskolās
Mērnieku biedrībā
LKĢA
Būvniecībā
Nekustamie īpašumi
Īsumā
Pētījumi
Vēsture
Tehnoloģijas
Izklaide
 
Pakalpojumi
Mērniecības instrumenti
Dati darbam
Pārrēķinu kalkulatori
Saites
Forums Galerija Blogi Sludinājumi
Sviitra

20.01.2015 VZD: Turpina pieaugt augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas darbu skaits (19)

 Valsts zemes dienests (VZD) ir apkopojis un publicējis statistiku par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas (ADTI) darbiem 2014. gada 4. ceturksnī. Apkopojums veikts, izmantojot vietējo pašvaldību datubāzu turētāju atskaitēs sniegto informāciju par reģistrētajiem darbiem attiecīgajā laika posmā.

Šajā laika periodā 274 ģeodēziskajos darbos sertificētas personas kopumā sagatavojušas 6179 ADTI darbus, no kuriem lielākā daļa ir izpildmērījumu plāni - 3345 (1.tabula).  Līdzīgi kā 2013. gada 4. ceturksnī izpildmērījumu plānu skaits pārsniedz topogrāfisko plānu skaitu. Šis ceturksnis izceļas ar visu laiku lielāko ADTI darbu skaitu, kopš tika uzsākta pārskatu gatavošana 2013. gadā. Salīdzinot ar 2013. gada 4. ceturksni, kopējais ADTI darbu skaits ir pieaudzis par 24%, bet, salīdzinot ar iepriekšējo - 2014. gada 3. ceturksni, darbu skaits ir pieaudzis par 6%.

 SkaitsApjoms
Topogrāfiskie plāni28345541 ha
Izpildmērījumu plāni33451973 km un 470 ha
Kopā6179 

1.tabula.

Visvairāk ADTI darbi (topogrāfiskie plāni un izpildmērījumu plāni) tradicionāli izstrādāti Rīgas pilsētā – 1227. Ievērojami atpaliek pārējās pašvaldības – Jūrmalas pilsētā izstrādāti 335 darbi, Ķekavas novadā - 300 darbi (1. attēls).

Arī atsevišķi skatoties topogrāfiskos plānus un izpildmērījumu plānus, pārliecinoša līdere ir Rīgas pilsēta, kurā izgatavoti 16.8% no visiem topogrāfiskajiem plāniem un 22.5% no izpildmērījumu plāniem (2.tabula).

Topogrāfiskie plāniIzpildmērījumu plāni
PašvaldībaDarbu skaitsPašvaldībaDarbu skaits
Rīgas pilsēta475Rīgas pilsēta752
Jūrmalas pilsēta 123Ķekavas novads218
Liepājas pilsēta88Jūrmalas pilsēta212
2.tabula.

VZD ir arī apkopojis statistiku par "ražīgākajiem mērniekiem" pagājušā gada 4. ceturksnī, izveidojot mērnieku Top 5 (3.tabula). 

Visvairāk ADTI darbu kopā

Visvairāk topogrāfisko plānu

Visvairāk izpildmērījumu plānu

Vislielākās topogrāfisko plānu platības

Vislielākie izpildmērījumu plānu garumi

Igors Gavrilovs

BC-348

(179 darbi)

Inese Irbe

AC000000041

(92 plāni)

Igors Gavrilovs

BC-348

(179 plāni)

Mihails Vodņevs

BC-496

(179 hektāri)

Lauris Fogels

BC-259

(118 kilometri)

Atis Baumanis

AC000000014

(161 darbs)

Maigonis Mičulis

AC000000054

(83 plāni)

Mairis Neibergs

AC000000015

(148 plāni)

Guntis Štāls

BC-374

(163 hektāri)

Viktors Meškovskis

BC-170

(104 kilometri)

Inese Irbe

AC000000041

(154 darbi)

Juris Freimanis

AC000000004

(71 plāns)

Atis Baumanis

AC000000014

(127 plāni)

Didzis Veinbergs

AC000000121

(161 hektārs)

Imants Zemītis

BC-301

(84 kilometri)

Mairis Neibergs

AC000000015

(148 darbi)

Mihails Vodņevs

BC-496

(64 plāni)

Ritvars Bodnieks

AC000000064

(112 plāni)

Sergejs Ivaņņikovs

BC-52

(158 hektāri)

Ainārs Miķelsons

BC-223

(78 kilometri)

Juris Freimanis

AC000000004

(141 darbs)

Aigars Druvaskalns

AC000000074

un

Ilvars Draulis

BC-502

(abiem 41 plāns)

Juris Freimanis

AC000000004

(70 plāni)

Māris Ruģelis

BC-329

(156 hektāri)

Dzintars Krūtkrāmelis

BC-145

(73 kilometri)

 

16.01.2015 Ģeoportāls sācis darboties (2)

Decembrī darbu sācis vienotais Latvijas ģeotelpiskās informācijas un pakalpojumu punkts "www.geolatvija.lv", informē aģentūra LETA.

Interneta vietnē iespējams piekļūt aktuālajai ģeopolitiskajai informācijai, un tajā apkopoti dati no dažādiem Latvijas ģeotelpisko datu turētājiem - Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras (LĢIA), Valsts zemes dienesta (VZD) un Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP).
 
Lai gan portāls darbu jau sācis, aģentūra turpina uzlabot un papildināt portāla funkcionalitāti, kā arī turpina darbu ar datu turētājiem, lai tie sniegtu lietotājiem pieeju plašākam ģeotelpisko datu klāstam.
 
Ģeoportāla darbības princips būs "ienāc-atrodi-samaksā-iegūsti". Informācija portālā pieejama ikvienam neatkarīgi no personas statusa - vai tā ir fiziska vai juridiska persona. Turklāt ģeotelpisko datu kopu meklēšana un skatīšanās ir bez maksas. Pieejami arī maksas pakalpojumi, kas apkopoti portāla atsevišķā sadaļā.

13.01.2015 Ar 1. janvāri neizsniedz kadastra izziņas, bet iespējams saņemt kadastra informāciju

 No 2015. gada 1. janvāra Valsts zemes dienests (Dienests) neizsniedz kadastra izziņas. Tas ieviests, lai mazinātu administratīvo slogu valsts pārvaldē, atsakoties no dokumentiem papīra formā, saņemot valsts pakalpojumus.

Izmaiņa stājusies spēkā, jo no Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma un Ministru kabineta 2012. gada 10. janvāra noteikumiem Nr.46 „Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācija pieprasīšanas un izsniegšanas kārtība” svītrotas normas, kas paredz kadastra izziņu sagatavošanu un izsniegšanu. 
 
Gadījumos, kad normatīvajos aktos joprojām ir minēta kadastra izziņas izsniegšana (tai skaitā kadastra izziņai pievienotas informācijas no Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas telpiskajiem datiem izsniegšana), Dienests pasūtītājam sagatavos un izsniegs Kadastra informāciju par nekustamo īpašumu (piederība un sastāvs), nodrošinot iepriekš kadastra izziņā iekļautās informācijas apjomu. 
 
Likuma par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās 10. ,  10.1  un  13.pantā minētās Dienesta kadastra izziņas vietā varēs saņemt „Kadastra informāciju par nekustamo īpašumu (piederība un sastāvs)”. Turklāt Valsts vienotā datorizētā zemesgrāmata kopš 2015. gada 1. janvāra kadastra informāciju saņem tiešsaistē no Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas.
 
Kadastra informāciju par nekustamo īpašumu (piederību un sastāvu) var pieprasīt jebkura persona, ievērojot fizisko personu datu aizsardzības normas. Dienesta konsultanti palīdzēs izvēlēties tieši Jūsu vajadzībām atbilstošāko informāciju.

13.01.2015 Kadastrālo vērtību bāze 2016. gadam zināma, turpinās sarunas par nekustamā īpašuma nodokļa pieauguma ierobežošanu

 Ministru kabineta (MK) 2014. gada 23. decembra sēdē, pildot MK 2014. gada 2. jūlija sēdes protokollēmuma 45§ noteiktos uzdevumus, apstiprināti "Noteikumi par kadastrālo vērtību bāzi 2016. gadam". Līdztekus turpinās darbs, lai rastu risinājumus nekustamā īpašuma nodokļa pieauguma ierobežošanai.

Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma (Kadastra likums) pārejas noteikumiem 2016. gada kadastrālo vērtību aprēķinam jāizmanto 2015. gadā spēkā esošā kadastrālo vērtību bāze. Tas neattiecas uz lauku nekustamo īpašumu grupu. Kadastrālo vērtību bāzes aprēķins lauku nekustamo īpašumu grupai 2016. gadam tika veikts, ņemot vērā 2012. un 2013. gada tirgus cenas. 
 
Priekšlikumu par kadastrālo vērtību bāzes aprēķinu lauku nekustamo īpašumu grupai, par pamatu ņemot 2012. un 2013. gada tirgus cenas, valdība apstiprināja 1. jūlija sēdē, kad konceptuāli atbalstīja lauku zemju kadastrālo vērtību pieaugums ar 2016. gadu. Līdz ar to lauku nekustamo īpašumu grupā 2016. gadā gaidāmas izmaiņas praktiski visās lauku teritorijās – paaugstināsies lauksaimniecībā izmantojamās zemes un meža zemes bāzes vērtības. 
 
Saskaņā ar 2. jūlija sēdes lēmumu Finanšu ministrijai sadarbībā ar Tieslietu ministriju, Zemkopības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību jāizstrādā grozījumi likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli”, izvērtējot iespējas izmantot nekustamā īpašuma nodokļa apmēra pieauguma ierobežošanu, lai nodrošinātu lēnāku nekustamā īpašuma nodokļa pieaugumu lauksaimniecībā izmantojamai un meža zemei.
 
Valsts zemes dienests ir ierosinājis nodokļa pieauguma ierobežošanai noteikt vienu noteiktu nodokļa pieauguma procentu (10%, 15% vai 20%) visiem nekustamā īpašuma veidiem, ne tikai lauku nekustamo īpašumu grupai, ja kadastrālo vērtību izmaiņu vienīgais iemesls ir kadastrālo vērtību pieaugums. 

09.01.2015 VZD mobilajā aplikācijā un portālā kadastrs.lv pieejamas jaunākās ortofotokartes

 Valsts zemes dienesta mobilajā aplikācijā un datu publicēšanas portālā Kadastrs.lv tagad pieejamas jaunākās augstas izšķirtspējas krāsainās ortofotokartes. Šīs kartes, izmantojot aerofotouzņēmumus, sagatavojusi Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra (LĢIA) 2013./2014. gadā.

Šīs kartes varēs izmantot Valsts zemes dienesta klienti, kas Kadastra telpisko datu aplūkošanai izmanto portālu www.kadastrs.lv vai tā mobilo risinājumu Kadastrs.lv. Tāpat šīs kartes būs pieejamas Dienesta klientiem, kas pakalpojumus saņem, izmantojot ģeotelpisko datu tīmekļa pakalpes (servisus). 
 
Krāsainās ortofotokartes mērogā 1:10 000 Rīgai un tās apkārtnei izgatavotas ar izšķirtspēju 0,25 metri, bet pārējai Latvijas teritorijai ar izšķirtspēju 0,4 metri. Tajās ietverta gandrīz visa valsts teritorija, izņemot vairākus reģionus valsts ziemeļu un austrumu daļā. Informāciju par karšu pieejamību skatīt šajā shēmā
 
Dienests atgādina, ka pārlūkot Kadastra informācijas sistēmas un Valsts adrešu reģistra telpiskos datus kā fona materiālu pieslēdzot ortofotokartes, lietotāji var divos veidos: 
 
1) datu publicēšanas portālā www.kadastrs.lv – tiešsaistē, iegādājoties stundas pieslēgumu vai noslēdzot abonēšanas līgumu par neierobežotu piekļuvi kartēm. 
 
2) savukārt mobilajā aplikācijā Kadastrs.lv šo iespēju klienti saņem bez maksas. 

07.01.2015 Ar jauno gadu mainīta informācijas aprite Zemesgrāmatu nodaļās

 No 2015.gada 1.janvāra pilnveidota Valsts zemes dienesta un zemesgrāmatu nodaļu sadarbība, kā rezultātā  informāciju par būvju kadastrālo uzmērīšanu, zemes robežu plānu un apgrūtinājumu plānu zemesgrāmatu nodaļa iegūst no Valsts zemes dienesta, nevis pieprasa personai.

Virkni ierakstus zemesgrāmatā izdara pēc informācijas saņemšanas no Kadastra informācijas sistēmas. (Gadījumi: Kadastra numura maiņa; Kadastra apzīmējuma maiņa; Pēc kadastrālās uzmērīšanas datiem precizēta zemes vienības platība; Veiktas izmaiņas nekustamā īpašuma objekta adresē; Precizēta dzīvokļa īpašuma kā atsevišķa īpašuma kopējā platība; Precizēta dzīvokļa īpašuma sastāvā ietilpstošā kopīpašuma domājamā daļa, pamatojoties uz privatizāciju veicošās institūcijas informāciju).

18.12.2014 LĢIA koriģējusi jauno kvaziģeoīda modeli (49)

 Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra informē, ka tā ir pārrēķinājusi un koriģējusi kvaziģeoīda modeli LV′14, jo ir samazināta sauszemes gravimetrisko anomāliju atšķirība pret  Dānijas Tehniskās universitātes 2013. gada modeļa datiem. 

Īstenojot koriģētā kvaziģeoīda modeļa salīdzinājumu ar iepriekšējo LV'14 modeļa versiju, tika konstatēti pieci datu reģioni, kur abu modeļu vērtības atšķiras virs 5 cm, maksimālajai starpībai sasniedzot ap 14 cm.
 
Apskatot globālās pozicionēšanas tīkla punktu augstumu starpības sistēmā LAS-2000,5 var secināt, ka maksimālās izmaiņas (virs 1 cm augstumam) ir rādiusā līdz 30 km no izslēgtajiem sauszemes gravimetrisko mērījumu punktiem. 
 
Koriģētais kvaziģeoīda modelis pieejams LĢIA pakalpojumu mājas lapā sadaļā Ģeodēzija/Latvijas kvaziģeoīda modelis
 

05.12.2014 VZD rīko semināru mērniekiem par izmaiņām nekustamā īpašuma reģistrācijas procesos (2)

 Lai sagatavotos plānotajām izmaiņām nekustamā īpašuma reģistrācijas procesos, kas stāsies spēkā 2015. gada 1. janvārī, Valsts zemes dienests (VZD) sadarbībā ar Tieslietu ministriju un Tiesu administrāciju organizē semināru mērniekiem. Tas notiks šī gada 17. decembrī no plkst.14.00 līdz plkst.17.00 Administratīvās apgabaltiesas zālē Baldones ielā 1a, Rīgā.

Seminārā plānots pārrunāt, kā nodrošināt šī gada 15. novembrī „Latvijas Vēstnesī” publicēto „Grozījumu Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā”, „Grozījumu Zemesgrāmatu likumā” un  grozījumu likumā „Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu Zemesgrāmatā” ieviešanu, sākot ar 2015. gada 1. janvārī. 
 
Semināra dienas kārtībā iekļauti šādi jautājumi:
 
14.00-14.30 Vienas pieturas aģentūras principa ieviešanas mērķis un būtība. Tieslietu ministrijas Nozaru politikas departamenta direktore Olga Zeile.
 
14.30-15.00 Izmaiņas iesniedzamo dokumentu noformēšanā, izmaiņu pamatojums. Tieslietu ministrijas Tiesu sistēmas politikas departamenta direktora vietniece Kristīne Miļevska.
 
15.00-15.15  Pārtraukums.
 
15.15-17.00 Izmaiņas mērniekiem nekustamā īpašuma reģistrācijas procesos un sadarbībā ar VZD. VZD Kadastra metodikas daļas vadošā metodikas eksperte Daina Ūdre, Mērniecības daļas vadītāja Gita Brencsone, Pakalpojumu attīstības daļas vecākā metodikas eksperte Kristīne Andžāne. 
 
Ņemot vērā, ka iespējas klātienē piedalīties seminārā ir ierobežotam skaitam personu, lūdzam pieteikties līdz 10. decembrim, rakstot uz e-pastu klienti@vzd.gov.lv. Reģistrācija notiks pieteikumu iesniegšanas secībā. Ja pieteikumu skaits pārsniegs iespējas, dalībnieku skaits no viena uzņēmuma varētu tikt ierobežots. 
 
Tiešraidē semināru 17. decembrī varēs vērot no plkst.14.00 –17.00. Lai pievienotos, izmantojiet saiti tiešraide. 
 
Savukārt 2015. gada februāra mēnesī plānots maksas seminārs mērniekiem par zemes kadastrālās uzmērīšanas lietu izvērtēšanu zemes vienību sadales vai apvienošanas gadījumos.

04.12.2014 Apstiprināta Ģeotelpiskās informācijas koordinācijas padome

 Valdībā otrdien, 2. decembrī, apstiprināta jaunā Ģeotelpiskās informācijas koordinācijas padome. Padomes sastāvs MK rīkojuma projektā ierakstīts šāds:

Padomes priekšsēdētājs

Jānis Sārts - Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

Padomes priekšsēdētāja vietnieks 

Raivis Kronbergs - Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

Padomes locekļi:

Elita Baklāne-Ansberga - Valsts zemes dienesta ģenerāldirektore;

Harijs Baranovs - Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras direktors;

Arnis Daugulis - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 

                           valsts sekretāra vietnieks;

Agrita Kiopa - Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece, 

                        Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta 

                       direktore;

Jānis Krastiņš - Valsts akciju sabiedrības „Latvijas Jūras administrācija” 

                        valdes priekšsēdētājs;

Dins Merirands - Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks;

Daina Mūrmane- Umbraško - Veselības ministrijas valsts sekretāra 

                                               vietniece stratēģiskās plānošanas un finanšu jautājumos;

Arvīds Ozols - Zemkopības ministrijas Meža departamenta direktors;

Mārtiņš Reiniks - Latvijas Mērnieku biedrības valdes loceklis;

Aino Salmiņš - Latvijas Pašvaldību savienības padomnieks;

Gunārs Silabriedis - Latvijas Drošības un aizsardzības industriju 

                                 federācijas padomes loceklis;

Andris Stepens - Iekšlietu ministrijas Informātikas un sakaru nodaļas 

                           vadītājs;

Rota Šņuka - Ekonomikas ministrijas Enerģijas tirgus un infrastruktūras 

 departamenta direktore;

Jānis Turlajs – biedrības „Latvijas ĢIS biedrība” biedrs;

Juris Vītols - Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācijas valdes 

                     priekšsēdētājs;

Dace Ziemele - Kultūras ministrijas Stratēģiskās plānošanas nodaļas 

                       vadītāja.

 

04.12.2014 Saeimā galīgajā lasījumā pieņemts Zemes pārvaldības likums

 Ceturtdien, šī gada 30.oktobrī, Saeima trešajā – galīgajā lasījumā pieņēma Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izstrādāto Zemes pārvaldības likumu. Tādējādi Latvijā tiek izveidots tiesisks pamats racionālai zemes izmantošanai, ilgtspējīgai teritorijas attīstībai un zemes aizsardzībai.

Valsts un pašvaldības ir vieni no lielākajiem zemes īpašniekiem Latvijā. Lai nodrošinātu efektīvu šo zemju pārvaldību, apstiprinātais likums nosaka valsts institūciju un pašvaldību kompetenci un uzdevumus zemes pārvaldībā. 
 
Likumā iekļauti vairāki jautājumi, kas līdz šim Latvijā nav regulēti, bet iegūst aktualitāti gan Latvijā, gan citviet pasaulē. Piemēram, zemes konsolidācija jeb tās robežu pārkārtošanu. Konsolidāciju varēs ierosināt zemes īpašnieki vai tās tiesiskie valdītāji, pašvaldības vai valsts iestādes, savukārt zemes konsolidāciju atbilstošu noteiktajai kompetencei nodrošinās Valsts zemes dienests (VZD), pašvaldības, zemes ierīcības darbiem sertificēta persona un zemes kadastrālajai uzmērīšanai sertificēta persona.
 
Ar šī likuma palīdzību tiek noregulēts arī daudzu gadu strīdus objekts – jūras piekrastes joslas, publisko ūdeņu pārvaldība un citas ar valsts un pašvaldību zemes apsaimniekošanu saistīties jautājumi. 
 
Likumā iekļauti arī zemes un augsnes aizsardzības un kvalitātes novērtēšanas kritēriji, nosakot to, ka zemes izmantotājam jānodrošina augsnes rekultivācija jeb auglības atjaunošana. 
 
Būtiski bija izveidot nodrošinātu normatīvo regulējumu zemes izmantošanas pēctecībā zemes reformai noslēdzoties. Tāpēc likums nosaka, ka pēc zemes reformas beigām no tās zemes, kura netiks atjaunota vai kurai netiks piešķirtas zemes īpašuma tiesības, un citas brīvās zemes, kuras šobrīd netiek apsaimniekotas, tiks nodotas pašvaldību valdījumā, ko turpmāk varēs izmantot zemes konsolidācijas, publiskās infrastruktūras attīstības vajadzībām, tajā skaitā kompensācijām par īpašuma atsavināšanu sabiedrības vajadzībām, kā arī vides aizsardzības un citiem likumā noteiktajiem mērķiem. 
 
Likums stāsies spēkā 2015.gada 1.janvārī.

02.12.2014 Publicēta LLU mērniecības konferences programma

Kļuvusi zināma programma šopiektdien gaidāmajai LLU Zemes ierīcības un ģeodēzijas katedras ikgadējai zinātniski praktiskajai konferencei „Zemes pārvaldība un mērniecība”. 

Ar programmu var iepazīties šeit.

Kā ziņots iepriekš, 2014. gada 5. decembrī LLU Zemes ierīcības un ģeodēzijas katedra rīko ikgadējo zinātniski praktisko konferenci „Zemes pārvaldība un mērniecība”. Konferences sākums: 10:00. Norises vieta: Jelgava, Akadēmijas iela 19, 902. auditorija. 

01.12.2014 Publicēta augstumu pārrēķinu programma pārejai uz Eiropas vertikālās atskaites sistēmu (25)

 Šodien, 2014. gada 1. decembrī, stājas spēkā Eiropas vertikālās atskaites sistēma. Valsts zemes dienesta tīmekļa vietnes sadaļā profesionāļiem ir publicēta augstumu pārrēķinu programma, kas mērniekiem nodrošinās iepriekš sagatavotās Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas (ADTI) augstumu pārrēķinu no Baltijas 1977. gada normālo augstumu sistēmas uz jauno atskaites sistēmu.

Pāreja uz jauno sistēmu norit atbilstoši grozījumiem Ģeotelpiskās informācijas likumā. Tas paredz, ka ģeotelpiskās informācijas pamatdatu (arī ADTI) iegūšanā, sagatavošanā un uzturēšanā turpmāk jāizmanto Eiropas Vertikālās atskaites sistēma. 
 
Lai to īstenotu, Ģeotelpiskās informācijas likumā ir noteiktas vairākas darbības: 
 
ADTI pašvaldību datubāzu turētājiem no 2014. gada 1. decembra visa informācija ir jāiztur un jāizsniedz jaunajā augstumu sistēmā; 
Tos darbus, kas iesākti līdz 2014. gada 1. decembrim, Mērnieki drīkst pabeigt līdz 2015. gada 1. janvārim Baltijas 1977. gada normālo augstumu sistēmā; 
Mērniekiem visi jaunie darbi, kas sākti 1. decembrī un vēlāk, ir jāveic jaunajā augstumu sistēmā. 
 
Atbilstoši likumam izpildmērījuma plānos jāievēro šāda kārtība: ja būvniecības dokumentācija izstrādāta Baltijas 1977. gada normālo augstumu sistēmā, tad ar 2014. gada 1. decembri izpildmērījuma plāna piezīmēs jānorāda augstumu sistēma, kurā izstrādāta būvniecības dokumentācija, un augstumu pārrēķinos uz Eiropas Vertikālo atskaites sistēmu izmantotā vērtība. 
 
Lai nerastos pārpratumi, Valsts zemes dienests aicina tuvākajos mēnešos visos ADTI darbos plānu piezīmēs norādīt izmantoto augstumu sistēmu. 
 
Lai saņemtu konsultāciju, kā jārīkojas saistībā ar augstumu sistēmas maiņu vai kā jāpielieto pārrēķina programma, VZD lūdz mērniekus sazināties ar dienesta speciālistiem, rakstot uz e-pasta adresi topo500@vzd.gov.lv. 
 
Augstumu pārrēķinu programmu meklējiet VZD tīmekļa vietnes sadaļā Informācija profesionāļiem - Ģeodēzistiem - Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācija - Augstumu pārrēķins.

26.11.2014 GPS satelīti varētu palīdzēt "noķert" tumšo matēriju (1)

Mistikas auras apvīto Visuma tumšo matēriju, kas, pēc zinātnieku domām aizņem 27% no izplatījuma telpas (vēl lielāku daļu - 68% aizņem tikpat mistiskā tumšā enerģija) varētu atklāt ar... globālās pozicionēšanas sistēmas palīdzību. Pie šāda, vienota slēdziena nonākuši divi Kanādā un ASV strādājoši fiziķi - Andrejs Derevjanko un Maksims Pospelovs. Viņi uzskata, ka tumšo matēriju varētu pamanīt, izmantojot tās ietekmi uz pulksteņu precizitāti. Abi zinātnieki jau sākuši pārbaudīt savu pieņēmumu, analizējot atompulksteņu datus no 30 satelītiem. Ja kāds no tiem būtu šķērsojis tumšās matērijas slāni, tā atompulkstenim būtu jāizkrīt no sinhronizācijas ar pārējo satelītu pulksteņiem. Turklāt tumšās matērijas konstatēšanai pilnīgi pietiks, ja atšķirība būs vismaz miljardā sekundes daļa. 

Oriģinālziņa (angliski)

24.11.2014 VZD atteikumu apstrīdējumus izskatīs desmit darba dienu laikā

 Valsts zemes dienests informē, ka turpmāk, sākot ar 2014. gada 24. novembri, apstrīdējumus atteikumiem veikt kadastra datu aktualizāciju vai reģistrēt kadastra objektu saskaņā ar mērnieka iesniegto zemes kadastrālās uzmērīšanas lietu Dienests izskatīs desmit darba dienu laikā.

Lēmums veikt apstrīdējumu izvērtēšanu divu nedēļu laikā pieņemts, lai uzlabotu Valsts zemes dienesta dokumentu pārvaldības kvalitāti un veicinātu efektīvāku, klientorientētu pieeju. Iepriekš apstrīdējumi tika izskatīti viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas. 
 
Gadījumā, ja ir saņemts atteikums un mērnieks nepiekrīt tajā minētajiem secinājumiem, Dienests aicina neatlikt reģionālās nodaļas izdota administratīvā akta apstrīdēšanu un iesniegt apstrīdējumu, kurā norādīti pamatoti pretargumenti Dienesta speciālistu konstatētajām neatbilstībām.
 
Mērnieku atbildība par zemes kadastrālās uzmērīšanas lietu sagatavošanu un Dienesta speciālistu atbildība, šīs lietas izvērtējot, galarezultātā sekmēs operatīvāku kadastra datu aktualizāciju un uzlabos Kadastrā reģistrēto datu kvalitāti.

22.11.2014 Jēkabpilī 26. novembrī gaidāmi LatPos darbības traucējumi (3)

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra (LĢIA) ziņo, ka 26.novembrī no plkst. 9:00-16:00 sakarā ar elektrības pārtraukumu Jēkabpils pilsētā nebūs pieejami LatPos reālā laika dati bāzes stacijai Jēkabpils.

 
Pēcapstrādes dati būs pieejami pēc elektrības padeves atjaunošanas.
 
LĢIA atvainojas par sagādātajām neērtībām. 

20.11.2014 Krievija 10 gadu laikā plāno gandrīz pieckāršot savu satelītu skaitu

 Krievija plāno palielināt savu orbītā esošo satelītu skaitu līdz 150 satelītiem, panākot šādu rezultātu līdz 2025. gadam, atsaucoties uz Krievijas kosmosa industrijas amatpersonu, ziņo Geospatial World. Pagaidām Krievijai gan ir tikai 35 satelīti. Daļa no jaunajiem satelītiem plānoti izmantot civiliem mērķiem - sociālekonomiskiem nolūkiem būs veltīta puse jeb 75 no minētajiem 150 satelītiem. Krievija plāno arī mazināt savu atkarību no Kazahstānas teritorijā esošā Baikonūras kosmodroma, atverot jaunu - Vostočnijas kosmodromu, kura būvniecība būs pilnībā pabeigta 2018. gadā.  

Oriģinālziņa

14.11.2014 Notikusi grāmatas "Globālās navigācijas satelītu sistēmas (GNSS)" atvēršana (papildināts) (5)

 Ceturtdien, 13. novembrī, Ventspilī, Pārventas bibliotēkā notika grāmatas  "Globālās navigācijas satelītu sistēmas (GNSS)" atvēršana. Atvēršanas svētkus apmeklēja vairāki desmiti cilvēku, ar uzrunām uzstājās grāmatas autori un noskaņu jo svinīgāku darīja arī muzikālie priekšnesumi. 

"Grāmata paredzēta visiem GNSS tehnoloģiju lietotājiem, kuriem par to ir padziļināta interese, kā arī maģistrantūras studentiem, kuriem tā noderētu kā mācību līdzeklis", portālam Mernieks.lv sacīja viens no grāmatas autoriem, Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības inženierzinātņu fakultātes dekāna vietnieks Jānis Kaminskis. Pirmajā metienā izdoti 300 grāmatas eksemplāri, jo tik atļāvis grāmatas izdošanai pieejamais budžets, taču Kaminskis pieļauj, ka lielākas lasītāju intereses gadījumā varētu tikt izdotas arī papildtirāžas, kas metienu palielinātu līdz pat 1000 eksemplāriem. Kaminskis uzskata, ka grāmatā sniegtās teorētiskās zināšanas GNSS lietotājiem var noderēt arī praktiskā ziņā - grāmatas atklāšanā jau ticis minēts piemērs, kā, pārzinot sistēmu pašiem, var izvairīties no bargas naudas maksāšanas par jau gataviem tirgū pieejamiem problēmu risinājumiem.

 Piedāvājam foto ieskatu grāmatas atvēršanas pasākumā. Fotogrāfiju autors: Aigars Ansbergs. 

11.11.2014 Latvijā izdota grāmata par GNSS (6)

 Latvijas Mērnieku biedrība informē, ka 2014. gada 13. novembrī pulksten 16:00, Pārventas bibliotēkā, Tārgales 4, Ventspilī notiks grāmatas  "Globālās navigācijas satelītu sistēmas (GNSS)" atvēršana.

 
Grāmata sagatavota latviešu valodā.
Autori: Juris Žagars, Jānis Zvirgzds, Jānis Kaminskis
 
Grāmata satur divas daļas:
I Teorija un metodes
II Pielietojumi Ģeodēzijā
 
Pirmā daļā ietverta informācija par GNSS sistēmām, signāliem, koordinātu sistēmām un mērīšanas metodēm.
Otrā daļā atspoguļoti GNSS pielietojumi ģeodēzijā – ģeodēziskie tīkli, ģeoīds un mērījumi ar LatPos sistēmu.
 
Interesenti laipni aicināti!

08.11.2014 LLU notiks vācu profesora lekcijas par GNSS 3D monitoringu

 11. un 12. novembrī Latvijas Lauksaimniecības universitātes Lauku inženieru fakultātē (Akadēmijas iela 19, Jelgava) ar vieslekcijām uzstāsies Karlsrūes Lietišķo zinātņu augstskolas (HSKA) profesors Dr.ing. Reiners Jēgers (Reiner Jäger).

Pateicoties GNSS (GPS/GLONASS/GALILEO/COMPASS) attīstībai un visā pasaulē sniegtiem GNSS pozicionēšanas pakalpojumiem, satelīta sistēma kļuvusi par dzinējspēku navigācijas sistēmu inovatīvajās. 
 
Profesors Jēgers darbojas pie izstrādēm, kas izmantojot GNSS pozicionēšanas iespējas, pielietojot dažāda veida ģeodēziskus algoritmus un optimālas hibrīdas multisensoru platformas dod iespēju nepārtrauktam 3D monitoringam iekštelpās un āra apstākļos. Minētās monitorēšanas metodes ir nozīmīgas datu iegūšanai un novērtējuma sniegšanai reālā laikā, tādējādi dodot iespēju nekavējoši reaģēt un pieņemt lēmumus. Multisensoru sistēmas savu efektivitāti uzskatāmi demonstrē ģeodēzisko tīklu stabilitātes, dažādu inženiertehnisko būvju (augstceltnes, hidrobūves u.c.) deformāciju novērtējumā. 
 
Lekciju teorētisks guvums būs nozīmīgs studentiem un mācībspēkiem saistītiem ar ģeodēziju, būvniecību un vides pārvaldību. 
 
Vieslekcijas organizē Zemes ierīcības un ģeodēzijas katedra un Ģeotelpisko pētījumu grupas pētnieki.
 
Sviitra
Jaunākais citās sadaļās
Sviitra
Mērnieku laika ziņas
Arrow_left 2020. gada marts Arrow_right
P O T C P S S
2425262728291
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Šodiena 2020. gada 30. marts

Vārda diena:

Nanija, Ilgmārs, Igmārs

Šajā dienā publicēti:

Jaunākie komentāri
Sviitra
© 2008 mernieks.lv, epasts: redakcija@mernieks.lv
Visa portālā ievietotā informācija un materiāli (tai skaitā raksti,attēli,video u.c.) pieder to autoriem. Pārpublicēšana bez saskaņošanas un atsauces stingri aizliegta. Visiem portālā ievietoajiem datiem ir tikai informatīvs raksturs, un tie izmantojami tikai izziņas, izglītības un informatīviem nolūkiem. Redakcija neuzņemas saistības par iespējamo informācijas neatbilstību patiesai situācijai. Redakcija neuzņemas atbildību par portāla lietotāju ievietoto informāciju. Ievietojot komentāru, tā autors atzīst, ka piekrīt komentēšanas noteikumiem, uzņemas atbildību par tās saturu, kā arī apņemas pret redakciju neizvirīt nekādas pretenzijas par komentāru satura rediģēšanu vai dzēšanu.