Mēs esam lai Jūs informētu
Veciits_meklesana
Aktuālais jautājums
 
Ievads nozarē
Terminu vārdnīca
Par portālu
Pasūtītājiem
 
Likumdošana
Mērniecībā
Zemes ierīcībā
Kartogrāfijā
Ģeodēzijā
Mērnieku saraksts
ADTI uzturētāji
Iepirkumi
Konkursi
Rezultāti
 
Jaunumi
Latvijā
Pasaulē
Augstskolās
Mērnieku biedrībā
LKĢA
Būvniecībā
Nekustamie īpašumi
Īsumā
Pētījumi
Vēsture
Tehnoloģijas
Izklaide
 
Pakalpojumi
Mērniecības instrumenti
Dati darbam
Pārrēķinu kalkulatori
Saites
Forums Galerija Blogi Sludinājumi
Sviitra

13.04.2015 Apstiprināts Ģeotelpiskās informācijas koordinācijas padomes nolikums

Ministru kabinets 2015.gada 7.aprīlī pieņēma noteikumus Nr.158 “Ģeotelpiskās informācijas koordinācijas padomes nolikums”, ziņo Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra. 

 
Turpmāk starpinstitūciju sadarbības koordinācija ģeodēzijas, kartogrāfijas un ģeotelpiskās informācijas jomā būs Ģeotelpiskās informācijas koordinācijas padomes kompetence.
 
Padomē būs pārstāvētas 18 institūcijas, gan ministrijas, gan profesionālās organizācijas un pašvaldības – Aizsardzības ministrija, Tieslietu ministrija, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Zemkopības ministrija, Satiksmes ministrija, Ekonomikas ministrija, Iekšlietu ministrija, Veselības ministrija, Izglītības un zinātnes ministrija, Kultūras ministrija, Latvijas Pašvaldību savienība, Latvijas Mērnieku biedrība, Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācija un Latvijas ĢIS biedrība, kā arī nozīmīgākie ģeotelpiskās informācijas pamatdatu turētāji valstī - Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, Valsts zemes dienests un valsts akciju sabiedrība "Latvijas Jūras administrācija"
 
Padomes sastāvs ir apstiprināts ar Ministru kabineta 2014.gada 16.decembra rīkojumu Nr.788 “Par Ģeotelpiskās informācijas koordinācijas padomi”
 
Padomes  priekšsēdētājs būs Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs, Padomes priekšsēdētāja vietnieks -Tieslietu ministrijas pārstāvis. Padomes sekretariāta funkcijas veiks Aizsardzības ministrija.
 
Ģeodēzijas, kartogrāfijas un ģeotelpiskās informācijas joma ir cieši saistīta ar daudzām tautsaimniecības un valsts pārvaldes aktivitātēm. Tāpēc ļoti būtiski citu nozaru atbildīgajām ministrijām savos politikas plānošanas dokumentos savlaicīgi un koordinēti paredzēt pasākumus, kas nodrošinātu attiecīgajai nozarei nepieciešamo ģeotelpiskās informācijas pamatdatu, kā arī ģeotelpiskās informācijas pakalpojumu pieejamību

31.03.2015 Likumprojekts „Grozījumi Zemes ierīcības likumā” tiks iesniegts Saeimā (1)

 Pagājušās nedēļas Ministru kabineta sēdē tika izskatīts likumprojekts „Grozījumi Zemes ierīcības likumā” un pieņemts lēmums to gatavot iesniegšanai Saeimā. Likumprojekts ir izstrādāts ar mērķi mazināt administratīvo slogu, kā arī novērst nepilnības, ko rada Zemes ierīcības likuma pašreizējais regulējums, informē Valsts Zemes dienests.

Būtiskākās izmaiņas, kas iekļautas likumprojektā un par kuru ieviešanu būs jālemj Saeimai:
 
Plānots, ka Valsts zemes dienests vairs nesniegs atzinumu par zemes ierīcības projekta grafiskajā daļā attēloto nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām datu sagatavošanas tehniskajām prasībām un zemes vienību robežu atbilstību Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem;
 
Paredzēta iespēja veikt grozījumus apstiprinātā zemes ierīcības projektā, ja plānotās izmaiņas skar tikai daļu no projektētās teritorijas un nav uzsākta zemes ierīcības projekta īstenošana attiecībā uz izmaiņu skarto teritoriju;
Paredzēta iespēja zemes ierīcības projektu sagatavot ne tikai papīra, bet arī elektroniskā formā;
 
Grozīta Zemes ierīcības likuma 10. panta pirmajā daļā ietvertā Ministru kabineta noteikumu izstrādes deleģējuma norma, lai ieviestu jauno kārtību, kādā izstrādā un apstiprina zemes ierīcības projektu un tā grozījumus, kā arī jauno datu un dokumentu aprites kārtību, saturu un prasības paskaidrojuma rakstam un grafiskai daļai. Tā rezultātā izdodami jauni Ministru kabineta noteikumi.
 
Kopumā paredzētās izmaiņas ietekmēs zemes ierīcības projekta izstrādes ierosinātājus, zemes ierīcības projekta izstrādātājus, vietējās pašvaldības un Valsts zemes dienestu.
 
Ja Saeimā likumprojekts tiks pieņemts piedāvātajā redakcijā, prognozējams, ka zemes ierīcības projekta ierosinātājiem un zemes ierīcības projekta izstrādātājiem samazināsies zemes ierīcības projekta izstrādes termiņi, kā arī izmaksas, jo zemes ierīcības projekta grafisko daļu nebūs nepieciešams iesniegt Valsts zemes dienestā atzinuma sniegšanai. Minētās prasības izslēgšana mazinās Valsts zemes dienesta administratīvo noslodzi. Administratīvais slogs tiks mazināts, likumprojektā noteiktos gadījumos izstrādājot grozījumus zemes ierīcības projektā, nevis jaunu zemes ierīcības projektu.

27.03.2015 VZD: Mērniecības konsultatīvās padomes sēdē diskutē par plānoto Mērniecības likumprojektu un citiem jautājumiem (3)

 2015. gada 25. martā Valsts zemes dienesta (VZD) telpās 11. novembra krastmalā 31 notika Mērniecības konsultatīvās padomes sēde. Sēdē tika diskutēts par plānoto Mērniecības likumprojektu, kura sagatavošanu līdz gada beigām plāno Latvijas Mērnieku biedrība (LMB) un Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācija (LKĢA), informē VZD.

Sēdē tika izskatīts arī jautājums saistībā ar zemes kadastrālās uzmērīšanas resursu datnēm. Kā norādīja VZD pārstāvji, pašās resursu datnēs kļūdas nav konstatētas, savukārt lietojumvides pielāgošana datu apstrādes procesa ērtībām ir mērnieku kompetence, un šo pielāgošanu jau organizē atsevišķu mērniecības uzņēmumu pārstāvji. LMB pārstāvji uzņēmās koordinēt lietojumvides izstrādes virzību.  

Tāpat sēdes dalībnieki tika informēti par aktualitātēm ar krāsu fotoplānu sagatavošanu darbam, kā arī iepazīstināti ar jaunumiem saistībā ar vienotu robežzīmju ieviešanu, precīzāk, par veiktajām robežzīmju pretestības pārbaudēm apvidū. Tas izvērtās plašākā diskusijā gan par robežzīmju izskatu, gan par aprakuma, slēpto robežzīmju un signālmietiņu nepieciešamību.  
 
Noslēgumā VZD informēja dalībniekus par plānoto sanāksmi ar mērniekiem saistībā ar būvju attēlošanu un situācijas plāna aktualizēšanu un lūdza mērnieku pārstāvjus piedalīties un izteikt savu viedokli, precizējot, ka informācija par tikšanos tiks nosūtīta LMB  un LKĢA.

27.03.2015 Dienvidkoreja nogādā orbītā KOMPSAT-3

Dienvidkoreja martā no Krievijas teritorijā esošās Jasnijas bāzes veiksmīgi palaidusi kosmosā KOMPSAT-3A satelītu, kas paredzēts attēlu iegūšanai ĢIS aplikācijām, kas saistītas ar lauksaimniecības, vides un okeanogrāfijas pētniecību. Tāpat iegūtā informācija palīdzēs dabas katastrofu menedžmentā. Satelītam ir infrasarkanais sensors ar 5,5 metru izšķirtspēju un elektrooptiskais sensors ar 0,55 m izšķirtspēju. Satelīts riņķos orbītā 528 kilometru augstumā un tā paredzētais darbības ilgums ir 4 gadi. Oriģinālziņa

19.03.2015 Pieejamas infrasarkanās ortofotokartes no 2013.-2014.gada aerofotografēšanas materiāliem

 2013.gadā tika uzsākta Latvijas teritorijas aerofotografēšana, plānojot visai valsts teritorijai to paveikt trijos gados un sagatavot ortofotokartes.

2013.-2014.gada aerofotografēšanas materiālu apstrāde un krāsaino (RGB) ortofotokaršu sagatavošana tika pabeigta 2014.gada rudenī, bet 2015.gada marta sākumā pabeigta arī infrasarkano (CIR)  ortofotokaršu sagatavošana un tās pieejamas lietotājiem, kā arī būs skatāmas LĢIA Karšu Pārlūkā.

2015.gadā plānots fotografēt atlikušo Latvijas teritorijas daļu, lai pabeigtu visas valsts teritorijas aerofotografēšanas 5.ciklu, informē LĢIA.

16.03.2015 Publicēta LMB kopsapulces foto reportāža (4)

 Portālā Mernieks.lv Galeriju sadaļā apskatāma foto reportāža no piektdien, 13. martā, Madonas novada Smeceres krogā notikušās Latvijas Mērnieku biedrības kopsapulces, semināra un goda apbalvojumu pasniegšanas: http://mernieks.lv/galery/2159# 

Kopsapulces apraksts sekos drīzumā. 

 

 

 

06.03.2015 Par aktuālāko Valsts zemes dienesta darbības jomās informēs Reģionu dienās

 Valsts zemes dienesta (VZD) Rīgas, Kurzemes, Latgales, Vidzemes un Zemgales reģionālās nodaļas martā ielūdz uz pasākumiem „Reģionu dienas 2015. – Informācija. Sadarbība. Risinājumi”, kuros pašvaldību un citu ar nekustamo īpašumu nozari saistītu organizāciju speciālistus informēsim par aktualitātēm dienesta darbības jomās, kā arī dosim iespēju pasākuma otrajā daļā saņemt individuālas konsultācijas.

Reģionu dienu pasākumi notiks:
 
17.03.15 – Kuldīgā,
 
18.03.15 – Daugavpilī, Gulbenē, Rīgā,
 
19.03.15 – Grobiņā, Rēzeknē,
 
20.03.15 – Valmierā,
 
24.03.15 – Jēkabpilī,
 
25.03.15. – Rīgā,
 
31.03.15 – Jelgavā.
 
Jo operatīvāk mēs uzzinām par izmaiņām, jo precīzāka informācija ir mūsu rīcībā, jo sekmīgāk spējam reaģēt situācijās un piedāvāt risinājumus. Tāpēc prezentācijā par aktualitātēm VZD darbības jomās iekļauti jautājumi gan par Kadastra jaunumiem, t.sk., ēku, autoceļu un ielu reģistrāciju, pašvaldību nomas datu aktualizāciju un nekustamo īpašumu lietošanas mērķu elektronisku nodošanu, gan par zemes reformas rezultātiem. Sniegsim ieskatu Zemesgrāmatā ierakstīto un neierakstīto zemes vienību statistikā reģionu griezumā. Informēsim par kadastrālās vērtības bāzes izmaiņām 2016. gadam un kā šīs izmaiņas ietekmēs lauksaimniecībā izmantojamās zemes kadastrālās vērtības dažādos reģionos.  
 
Kopš šī gada 1. janvāra stājušās spēkā izmaiņas trīs likumos – Zemesgrāmatu likumā, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā un likumā “Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās”, kuru mērķis ir tuvināties vienas pieturas aģentūras principa ieviešanai Kadastra un zemesgrāmatu procedūrās. Prezentācijā uzzināsiet, kādos gadījumos dokumentu apritē starp VZD un Zemesgrāmatu vairs netiek izmantoti dokumenti papīra formā un ar ko tagad aizstātas kadastra izziņas, kādos gadījumos darbojas datu sinhronizācija un kurus pakalpojumu skārusi integrācija. 
 
Izskatīšanai Ministru kabinetā tiek virzīti „Adresācijas noteikumi”. Plānots, ka turpmāk Valsts adrešu reģistrā tiks ievadīta informācija par plānotām adresēm un adresēm bez ēkas, kas ļaus pēc adrešu informācijas noteikt, vai adrese ir plānota, objektam dabā vēl nepastāvot, kā arī noteikt, vai konkrētajā adresē ir ēka. Jaunie noteikumi ietekmēs arī adrešu datu nodošanu no pašvaldībām uz VZD par piešķirtajām, mainītajām vai likvidētajām adresēm. Informēsim arī par dažādām iespējām veikt adrešu datu nodošanu tiešsaistē. 
 
Šī gada 1. janvārī stājies spēkā Zemes pārvaldības likums. Informēsim, kā notiks tā pakāpeniskā ieviešana un kas par to jāzina pašvaldībām. 
 
Ikdienā nereti saskaramies ar situācijām, kurās nepieciešams operatīvi iegūt informāciju. VZD piedāvātā mobilā lietotne Kadastrs.lv ir datu izplatīšanas portālam kadastrs.lv radniecīgs produkts. Lietotne ļauj ātri un bez maksas skatīt dažādus fona karšu slāņus un pārlūkot kadastra pamatinformāciju. Prezentācijā pastāstīsim, kā lietotne var Jums noderēt situācijās, kad pa rokai nav dokumentu vai steidzami nepieciešams identificēt nekustamo īpašumu dabā. 

06.03.2015 LU zinātniskās konferences Ģeomātikas apakšsekcijas ziņojumi

 Latvijas Universitātes mājas lapā publicēti prezentāciju faili no LU 73. zinātniskās konferences Zemes un vides zinātņu sekcijas apakšsekcijas "Ģeomātika" sēdes ziņojumiem. Te atrodams gan A. Vaļļa, J. Kaminska un I.  pētījums par kvaziģeoīda modeli LV'14, gan M. Kaļinkas prezentācija par augstumu sistēmas maiņas ietekmi uz tautsaimniecības izmantojamajiem datiem, gan citi interesanti ziņojumi. Lejuplādēt prezentācijas iespējams LU mājaslapā

04.03.2015 LMB kopsapulce un seminārs notiks 13. martā (34)

 Latvijas Mērnieku biedrība 13. martā organizē ikgadējo biedrības kopsapulci, kā arī semināru mērniecības nozares pārstāvjiem un LMB Goda ordeņu un Atzinības zīmju pasniegšanas ceremoniju. Šogad pasākums notiks Madonas novada, Mārcienas pagasta Smeceres krogā. Sīkāka informācija pievienotajā failā

26.02.2015 Premjere paraksta sadarbības memorandu ar 33 sabiedriskajām organizācijām - arī LMB un LKĢA

Trešdien, 25.februārī, Ministru prezidente Laimdota Straujuma kopā ar Nevalstisko organizāciju (NVO) un Ministru kabineta sadarbības memorandu parakstījušajām NVO vienojās par būtiskākajām 2015.gada prioritātēm - NVO fonda izveide Latvijā, tautsaimniecības izaugsme, ģimenes un indivīda dzīves kvalitāte, valsts drošība. Memorandu parakstījušo organizāciju vidū bija arī Latvijas Mērnieku biedrība un Latvijas Kartogrāfu un Ģeodēzistu asociācija. 

 
Ministru prezidente Laimdota Straujuma vakardienas pasākumā uzsvēra: „NVO sektoram vienmēr svarīgs ir bijis jautājums par pieejamo Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansējumu. Tāpēc aicinu NVO sektoru iesaistīties nākamā gada budžeta apspriešanas procesā un aktīvi virzīt jautājumu par NVO fondu, t.sk., par finansējuma jautājumu. Vienmēr esmu atbalstījusi sadarbību ar nevalstiskajām organizācijām un konstruktīvajiem priekšlikumiem!”
 
Tāpat Ministru prezidente klātesošos informēja, ka 2015.gada pirmajā pusgadā viens no Latvijas un valdības svarīgākajiem uzdevumiem un prioritātēm ir Latvijas prezidentūra Eiropas Savienības Padomē. Prezidentūra ir jauns izaicinājums un Latvijas pienākums, kas dod iespēju vairot Latvijas atpazīstamību, nostiprinot savu reputāciju kā atbildīga starptautiskā dalībvalsts. Arī NVO Latvijas prezidentūras ietvaros realizēs sabiedrībai būtiskus projektus, īpaši būtisks notikums NVO sektoram būs rīkotais forums – Rīga 2015, kura norises mērķis ir sekmēt pilsoniskās sabiedrības līdzdalību nacionālā un Eiropas Savienības līmeņa lēmumu pieņemšanā. Forumā piedalīsies arī Ministru prezidente.
 
Valsts kancelejas direktore, Memoranda īstenošanas padomes vadītāja Elita Dreimane sanāksmē informēja par MK un NVO sadarbības memoranda īstenošanu un padomes darbu 2014.gadā, t.sk., par jauno Memoranda teksta redakciju, sistēmas modernizāciju, kas veicinās ātrāku tiesību aktu projektu izstrādes un saskaņošanas procesu, kā arī par augsto starptautisko novērtējumu Valsts kancelejas iniciētajām aktivitātēm sabiedrības līdzdalības veicināšanai.
 
„Ir patiess prieks un gandarījums, ka NVO sektors un valdība var sevi uzskatīt par nozīmīgiem, uzticamiem un vērtīgiem sadarbības partneriem. Vēlos izteikt lielu pateicību ikvienai NVO, kas iegulda savu darbu un laiku, pilnveidojot valsts pārvaldes un NVO sektora sadarbību. Lai veiksmīgs, rezultatīvs un panākumiem pilns 2015.gads un lai sadarbība tikai stiprinās!”, uzsvēra E.Dreimane.
 
Savukārt NVO pārstāvji rosināja diskusiju par NVO fondu un finansējuma jautājumiem, pārāk biežajiem tiesību aktu grozījumiem, starpnozaru sadarbību ministriju un pašvaldību līmenī, kā arī par trūkstošo informāciju no Sabiedrības integrācijas fonda par finansējuma apjomu, ko varēs apgūt 2015.gadā.
 
Memorandam pievienojās 33 jaunas nevalstiskās organizācijas, no kurām liela daļa NVO, kas darbojas vides un dabas aizsardzības jomā. Līdz šim Memorandu bija parakstījuši vairāk kā 350 nevalstisko organizāciju pārstāvji.
 

16.02.2015 VZD: Aktualizēta informācija mērniekiem

 Valsts zemes dienesta tīmekļa vietnē atjaunota informācija zemes kadastrālās uzmērīšanas veicējiem, kas attiecas uz valsts īpašumu pārstāvniecību un pilnvaru noformēšanu pašvaldībām. Savukārt jautājumu un atbilžu sadaļa papildināta ar astoņiem detalizētiem skaidrojumiem.

Zemkopības ministrijas informācija
 
Saskaņā ar Zemkopības ministrijas sniegtajām ziņām mainījusies informācija par ministrijai piederošo īpašumu turētājiem (pārvaldītājiem) un pilnvarotajiem, kas jāņem vērā, sūtot uzaicinājumu piedalīties zemes kadastrālās uzmērīšanas darbos apvidū saskaņā ar Ministru kabineta 2011. gada 27. decembra noteikumu Nr.1019 „Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi” 39.5.apakšpunktu. Tabula lejupielādei meklējiet apraksta 2. rindkopā šeit!
 
Pilnvaru noformēšana pašvaldībām
 
Ir papildināts skaidrojums par ierosinātāja iesniegumu attiecībā uz pilnvaru noformēšanu pašvaldībām gadījumos, kad zemes īpašnieks ierosina zemes vienību sadali vai apvienošanu viena nekustamā īpašuma sastāvā un nekustamais īpašums ir reģistrēts zemesgrāmatā. Skaidrojums pievienots sadaļas „Kadastrālās uzmērīšanas dokumenti” apakšsadaļā „Ierosinātāja iesniegums” – skatīt saiti „Informācija par pilnvaras noformēšanu”. Lasīt šeit!
 
Atbildes uz mērnieku jautājumiem
 
Dienests aicina mērniekus iepazīties ar astoņiem jauniem skaidrojumiem jautājumu un atbilžu sadaļā. Detalizētas atbildes sniegtas uz specifiskiem jautājumiem, piemēram:
 
- Tiek veikta kadastrālā uzmērīšana zemes vienībai, kurai robežas iepriekš ierādītas. Kuri robežpunktu numuri attēlojami apsekošanas akta robežu shēmā?
 
- Vai sadalāmās (ierādāmās) zemes vienības robežu plānā pierobežnieka bulta jāattēlo atbilstoši kadastra kartes datiem vai jāatstāj kā vecajā plānā, neņemot vērā izmaiņas kadastra informācijas sistēmā?
 
- Vai zemes robežu plānā un apgrūtinājumu plānā jānorāda situācijas elementa apraksts?
 
Visus skaidrojumus lasiet šeit!

12.02.2015 Par 2014. gadā veikto zemes kadastrālo uzmērīšanu par valsts budžeta līdzekļiem

 Valsts zemes dienests informē, ka 2014. gadā zemes kadastrālā uzmērīšana par valsts budžeta līdzekļiem pabeigta 64 zemes vienībām.

Kopumā 2014. gadā kadastrālās uzmērīšanas darbu veikšanai tika nodotas 75 zemes vienības. No tām 11 zemes vienībām kadastrālas uzmērīšanas termiņš ir pagarināts līdz 2015. gada 30. jūnijam.

Visbiežāk zemes kadastrālās uzmērīšanas procesu pagarina, jo zemes lietotājiem ir iebildumi par mērniecības darbu veicēja noteikto robežzīmju vai zemes vienības atrašanās vietu dabā, kā arī tāpēc, ka zemes lietotāji neierodas uz zemes vienību apsekošanu. Kadastrālās uzmērīšanas darbus kavē arī nepieciešamība vērsties pašvaldībās, lai tā pieņemtu lēmumus par zemes platības precizēšanu, un zemes lietotāja pienākums zemes kadastrālās uzmērīšanas laikā izveidot kupicas un ierīkot vizūrstigas.
 
Plānots, ka 2015. gadā uzmērīšana tiks veikta 70 zemes vienībām - šo zemes vienību lietotājiem ir nosūtīti 89 paziņojumi par valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu zemes kadastrālajai uzmērīšanai. Zemes kadastrālās uzmērīšanas darbi tiks uzsākti pēc tam, kad zemes lietotāji būs atsaukušies uz paziņojumu un piekrituši minēto darbu veikšanai.
 
Ar Dienesta sagatavotā „Pārskata par valsts budžeta līdzekļiem veiktajiem zemes kadastrālās uzmērīšanas darbiem 2014. gadā” pilno tekstu var iepazīties šeit.

11.02.2015 Vēl 5 dienas, lai pieteiktos LMB Mērnieku zemledus makšķerēšanas sacensībām

 LMB aicina pieteikties uz LMB Mērnieku zemledus makšķerēšanas sacensībām, kas norisināsies 2015. gada 21. februārī Alūksnē. Pieteikumus lūdz iesūtīt līdz 2015. gada 16. februārim uz LMB e-pastu: lmb@lmb.lv. LMB biedriem dalība bez maksas. 

MERNIEKU ZEMLEDUS MAKSKERESANA 2015

11.02.2015 VZD: Gada laikā sagatavoti 12 163 topogrāfisko plānu un 10 020 izpildmērījuma plānu (2)

 Valsts zemes dienests (VZD) ir sagatavojis pārskatu par 2014. gadu augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas (ADTI) nozarē. Kopumā 2014. gadā sagatavoti 12 163 topogrāfisko plānu un 10 020 izpildmērījuma plānu.

Jau otro gadu pēc kārtas ADTI nozare attīstās iespaidīgos tempos. Kopīgais 2014. gadā izpildīto darbu apjoms, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir būtiski pieaudzis – par 27%. Apkopojot pašvaldību datubāzu turētāju sniegto informāciju, redzams, ka izpildmērījuma plānu skaits vien ir pieaudzis par 39% un to kopgarums pat par 52%.  

Pagājušais gads ir zīmīgs ar vairākiem svarīgiem notikumiem ADTI nozarē. Piemēram, VZD vairs neveic ADTI darbos attēlotās kadastra informācijas pārbaudi. Tā vietā mērnieki šo informāciju iegūst portālā www.kadastrs.lv un ir atbildīgi par tās korektu attēlošanu. Savukārt gada nogalē, 1. decembrī, tika veikta ADTI pašvaldību datubāzēs esošo augstumu konvertācija uz jauno augstumu sistēmu.
 
Kopumā 2014. gadā 300 ģeodēziskajos darbos sertificētas personas sagatavojušas 12 163 topogrāfisko plānu ar kopējo platību 23 287 ha un 10 020 izpildmērījuma plānu ar kopējo garumu 6159 km. Topogrāfisko plānu skaits ir pieaudzis par 19%, bet to kopējās platības par 7%. Savukārt izpildmērījuma plānu skaits audzis par 39 %, bet to kopējais garums ir pieaudzis pat par 52%.
 
Vidējais topogrāfiskā plāna izmērs 2014. gadā bijis 1.9 ha (2013. gadā tas bija 2.1 ha). Lielāko topogrāfisko plānu 2014. gadā – 367.4 ha – sagatavojis Māris Ruģelis no SIA Terra Topo („EPL Ventspils – Grobiņa, Ventspils novads”). Garākais izpildmērījums sasniedza 69.287 km, ko sagatavoja Arnis Aleksandrovs no SIA Latvijas Energoceltnieks („Optiskā tīkla infrastruktūras projektēšanas un būvniecības darbi Liepāja - Ventspils, Kuldīgas novads”).
 
Visvairāk ADTI darbi (topogrāfiskie plāni un izpildmērījuma plāni kopā) izstrādāti Rīgas pilsētā – 4435, kas ir 20% no kopējo Latvijā veikto darbu skaita (2013. g. tie bija 21%). Tuvākās sekotājas ievērojami atpaliek. Jūrmalas pilsētai ir 1189 darbi, bet Ķekavas novadam 1128 darbi.  
 
Sagaidāms, ka 2015. gadā ADTI nozares izaugsme samazināsies, lai arī joprojām būs ar plus zīmi. Nenoliedzami, vislielākā ietekme uz ADTI nozari ir būvniecībai, jo 99% ADTI darbu tiek sagatavoti būvniecības procesa nodrošināšanai.
 
ADTI ir Latvijā visprecīzākais kartogrāfiskais materiāls, kurā parādīti gan virszemes dabas un cilvēku radīti objekti, gan apakšzemes inženierkomunikācijas. ADTI uzmērīšanas darbus drīkst veikt tikai ģeodēziskajos darbos sertificēti mērnieki.
 
Pārskatu „Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas darbiem 2014. gadā” skatiet šeit!

09.02.2015 Infografika „Izmaiņas Kadastra un Zemesgrāmatas procedūrās”

 No 2015. gada 1. janvāra noteiktos gadījumos iedzīvotājiem nav jāiesniedz Zemesgrāmatā dokumenti papīra formā, lai pieprasītu kadastra datu aktualizāciju Zemesgrāmatā. Valsts vienotā datorizētā zemesgrāmata informāciju tagad saņem no Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas.

Sīkāk par izmaiņām, kas skar dokumentu iesniegšanu, datu sinhronizāciju un pakalpojumu integrāciju, lasiet Tieslietu ministrijas infografikā „Izmaiņas Kadastra un Zemesgrāmatas procedūrās”.

30.01.2015 Topografija.lv izvirzīta Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācijas Gada balvai

 SIA “Mērniecības Datu Centrs” un SIA “ĢeoDATI” apvienība izvirzīta Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācijas (LATA) Gada balvai '2014 nominācijā "Izcilākais atvērto tehnoloģiju risinājums biznesā". Uzņēmumi nominēti par datu pieejamības  veicināšanu portālā Topografija.lv,  kas ir interaktīvs tīmekļa kartes un ĢIS risinājums mērniekiem, pašvaldību darbiniekiem un citiem interesentiem. Risinājumu izstrādājusi SIA “SunGIS”, izmantojot brīvo programmatūru (Django, Postgre, OpenLayers, Android, u.c.) un integrējot ar Android aplikāciju, izmantojot atvērtu, publiski pieejamu REST API.

28.01.2015 Google plāno atteikties no Maps Coordinate

 Google plāno slēgt savu pakalpojumu Maps Coordinate, kas piedāvā dažādiem uzņēmumiem, organizācijām koordinēt savu darbinieku atrašanās vietu, izmantojot mobilajā telefonā instalētu aplikāciju. Saskaņā ar e-pasta ziņojumiem, ko Google nosūtījusi šīs aplikācijas lietotājiem, Maps Coordinate serviss pārtrauks darboties ar 2016. gada 21. janvāri. Google nākotnē plānojot koncentrēties uz Maps API produktiem un Maps for Work programmas attīstību, atsakoties no saviem pārējiem servisiem, tai skaitā arī Maps Engine. Oriģinālziņa

28.01.2015 VZD: Zemes reforma pabeigta pusē pilsētu teritoriju un trešdaļā lauku teritoriju

 Otrdien, 27. janvārī, Ministru kabinets apstiprinājis četrus rīkojumus par zemes reformas pabeigšanu Latvijas pilsētās. Līdz ar to juridiski zemes reforma ir pabeigta piecu pilsētu teritorijās – Līgatnē, Preiļos, Ludzā, Zilupē un Olainē (apstiprināts valdības sēdē 25.11.2014.), informē Valsts Zemes dienests.

Paziņojumi par zemes reformas pabeigšanu un pārskati par zemes reformas darbu izpildi visām pašvaldībām bija jāsagatavo un jāiesniedz Valsts zemes dienestam līdz 2014. gada 30. novembrim.  Tā kā šie uzdevumi vairāk saistīti ar zemes reformas pabeigšanas formālās puses sakārtošanu, ne vienmēr pašvaldībās tie tiek uztverti par prioritāriem. Tas ir iemesls, kādēļ zemes reformas pabeigšanas formālā sakārtošana pārsniedz normatīvajos aktos noteiktos termiņus.
 
Līdz 2015. gada janvāra vidum pašvaldības apliecinājušas, ka zemes reforma ir pabeigta 42 pilsētās jeb 55% pilsētu teritoriju un 34 novadu lauku teritorijās jeb 31% novadu pašvaldību.
 
Pilsētu teritorijas, kurās zemes reforma ir pabeigta: Rēzekne, Valmiera, Aizpute, Aloja, Staicele, Alūksne, Ape, Balvi, Bauska, Cesvaine, Dobele, Durbe, Grobiņa, Gulbene, Ikšķile, Ilūkste, Kandava, Ķegums, Lielvārde, Līgatne, Lubāna, Ludza, Madona, Mazsalaca, Olaine, Pāvilosta, Preiļi, Priekule, Ainaži, Salacgrīva, Skrunda, Strenči, Seda, Stende, Subate, Talsi, Valdemārpils, Valka, Varakļāni, Viesīte, Viļaka, Zilupe.
 
Zemes reforma nav pabeigta 34 pilsētās jeb 45% pilsētu teritoriju: Jēkabpils, Jelgava, Jūrmala, Liepāja, Ventspils, Aizkraukle, Aknīste, Auce, Baldone, Brocēni, Cēsis, Dagda, Daugavpils, Vangaži, Jaunjelgava, Krāslava, Kārsava, Kuldīga, Baloži, Limbaži, Līvāni, Ogre, Pļaviņas, Rīga, Rūjiena, Salaspils, Saldus, Saulkrasti, Sigulda, Smiltene, Sabile,  Tukums, Piltene, Viļāni.
 
No tām pašvaldības informējušas, ka nav gatavas pabeigt zemes reformu Daugavpils, Rīgas, Liepājas un Krāslavas pilsētās. Pārējās pašvaldībās darbs turpinās.
 
Novadi, kuru lauku teritorijās zemes reforma ir pabeigta: Ādažu, Aizkraukles, Aizputes, Alsungas, Alūksnes, Auces, Baldones, Beverīnas, Cesvaines, Dobeles, Durbes, Grobiņas, Gulbenes, Ikšķiles, Jaunpiebalgas, Jaunpils, Jēkabpils, Kokneses, Ķeguma, Lielvārdes, Lubānas, Ludzas, Naukšēnu, Nīcas, Olaines, Rucavas, Salas, Sējas, Skrīveru, Skrundas, Strenču, Valkas, Varakļānu, Zilupes novados.
 
Zemes reforma nav pabeigta 76 novadu pašvaldībā jeb 69% novadu pašvaldībās: Aglonas, Aknīstes, Alojas, Amatas, Apes, Babītes, Baltinavas, Balvu, Bauskas, Brocēnu, Burtnieku, Carnikavas, Cēsu, Ciblas, Dagdas, Daugavpils, Dundagas, Engures, Ērgļu, Garkalnes, Iecavas, Ilūkstes, Inčukalna, Jaunjelgavas, Jelgavas, Kandavas, Kārsavas, Kocēnu, Krāslavas, Krimuldas, Krustpils, Kuldīgas, Ķekavas, Līgatnes, Limbažu, Līvānu, Madonas, Mālpils, Mārupes, Mazsalacas, Mērsraga, Neretas, Ogres, Ozolnieku, Pārgaujas, Pāvilostas, Pļaviņu, Preiļu, Priekules, Priekuļu, Raunas, Rēzeknes, Riebiņu, Rojas, Ropažu, Rugāju, Rūjienas, Rundāles, Salacgrīvas, Salaspils, Saldus, Saulkrastu, Siguldas, Smiltenes, Stopiņu, Talsu, Tērvetes, Tukuma, Vaiņodes,  Vārkavas, Vecpiebalgas, Vecumnieku, Ventspils, Viesītes, Viļakas, Viļānu novados.

26.01.2015 Notiks LU konferences Ģeomātikas sekcija

 Nākamnedēļ, 6. februārī, norisināsies Latvijas Universitātes 73. zinātniskās konferences ģeomātikai veltītā sekcija. Kopumā referenti uzstāsies ar 11 prezentācijām, to vidū arī ziņojumi par Eiropas Vertikālās atskaites sistēmas ietekmi Latvijā un kvaziģeoīda modeļa LV'14 pētījumiem. Pilnu konferences programmu un norises vietu un laiku sk. pielikumā.

23.01.2015 LĢIA klientu aptauja (2)

 Lai apkopotu Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras sadarbības partneru, informācijas un pakalpojumu saņēmēju viedokļus par sniegtajiem pakalpojumiem un uzlabotu to kvalitāti, tiek organizēta klientu aptauja.

LĢIA aicina līdz 2015.gada 2. februārim aizpildīt Klientu aptaujas anketu.
Sviitra
Jaunākais citās sadaļās
Sviitra
Mērnieku laika ziņas
Arrow_left 2020. gada marts Arrow_right
P O T C P S S
2425262728291
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Šodiena 2020. gada 30. marts

Vārda diena:

Nanija, Ilgmārs, Igmārs

Šajā dienā publicēti:

Jaunākie komentāri
Sviitra
© 2008 mernieks.lv, epasts: redakcija@mernieks.lv
Visa portālā ievietotā informācija un materiāli (tai skaitā raksti,attēli,video u.c.) pieder to autoriem. Pārpublicēšana bez saskaņošanas un atsauces stingri aizliegta. Visiem portālā ievietoajiem datiem ir tikai informatīvs raksturs, un tie izmantojami tikai izziņas, izglītības un informatīviem nolūkiem. Redakcija neuzņemas saistības par iespējamo informācijas neatbilstību patiesai situācijai. Redakcija neuzņemas atbildību par portāla lietotāju ievietoto informāciju. Ievietojot komentāru, tā autors atzīst, ka piekrīt komentēšanas noteikumiem, uzņemas atbildību par tās saturu, kā arī apņemas pret redakciju neizvirīt nekādas pretenzijas par komentāru satura rediģēšanu vai dzēšanu.