Mēs esam lai Jūs informētu
Veciits_meklesana
Aktuālais jautājums
 
Ievads nozarē
Terminu vārdnīca
Par portālu
Pasūtītājiem
 
Likumdošana
Mērniecībā
Zemes ierīcībā
Kartogrāfijā
Ģeodēzijā
Mērnieku saraksts
ADTI uzturētāji
Iepirkumi
Konkursi
Rezultāti
 
Jaunumi
Latvijā
Pasaulē
Augstskolās
Mērnieku biedrībā
LKĢA
Būvniecībā
Nekustamie īpašumi
Īsumā
Pētījumi
Vēsture
Tehnoloģijas
Izklaide
 
Pakalpojumi
Mērniecības instrumenti
Dati darbam
Pārrēķinu kalkulatori
Saites
Forums Galerija Blogi Sludinājumi
Sviitra

15.05.2015 Diskutē par digitālajiem risinājumiem uz nākotnes vajadzībām orientētu kadastru izveidei (1)

 No 11. līdz 13. maijam Rīgā notika Kadastra pastāvīgās komitejas Eiropas Savienībā konference „Digitālā Eiropa – Kadastrs 2034” un plenārsēde. Kadastra iestāžu vadītāji un eksperti no 20 valstīm dalījās pieredzē par digitālajiem risinājumiem uz nākotnes vajadzībām orientētu kadastra sistēmu izveidei, informē Valsts Zemes dienests.

Konference pierādīja, ka visām Kadastra pastāvīgās komitejas ES dalībvalstīm aktuālākais jautājums ir digitalizācija, kuras ietvaros tiek veikta ar kadastru uzturēšanu saistīto procesu pārstrukturēšana un pakalpojumu pielāgošana darbam e-vidē. Šīs pārmaiņas dažādās valstīs norit dažādā tempā, jo pāreja uz e-vidi prasa nozīmīgus resursus. Salīdzinot ar citām ES valstīm, Latvija iekļaujas kopējā attīstības procesā, kaut arī pagaidām tai ir maz iespēju piesaistīt vajadzīgos finanšu resursus. 

Viena no inovācijām, kas raksturo mūsdienīgu kadastra informācijas sistēmu, ir virzība uz trīs dimensiju (3D) datu uzkrāšanu. Šobrīd to aktīvi attīsta Somijā un uzsāk ieviest Igaunijā. Jaunajās tehnoloģijās balstītu risinājumu izstrādē arvien lielāku nozīmi iegūst sadarbība ar augstākās izglītības un pētniecības iestādēm. 
 
Valstīs ar attīstītu kadastra sistēmu arvien lielāka uzmanība tiek pievērsta datu kvalitātes uzlabošanai. Zviedrijā un Nīderlandē šim nolūkam tiek izmēģināti jauni datu avoti, piemēram, informācija no tālizpētes dati un tā sauktie „pūļa” dati. Šveicē arvien vairāk kadastra datu aktualizācijā tiek iesaistīti īpašnieki. Izmantojot ikdienā pielietojamās tehnoloģijas, piemēram, digitālos fotoattēlus, viņi iegūst datus, kas tālāk tiek transformēti kadastra datos. 
 
Konferenci organizēja Valsts zemes dienests, kas Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē ietvaros ir Kadastra pastāvīgās komitejas Eiropas Savienībā prezidējošā iestāde.

15.05.2015 Veido zemes lietošanas un apauguma veidu statistiku

 No 2015.gada maija līdz oktobrim SIA "Vides eksperti" pēc Eiropas Komisijas statistikas biroja EUROSTAT pasūtījuma veiks zemes apauguma un lietošanas situācijas, kā arī to izmaiņu apsekojumu Baltijas valstīs t.sk. arī Valmierā un tās apkārtnē. Apsekojums notiks projekta LUCAS 2015 ietvaros. http://ec.europa.eu/eurostat/web/lucas/overview

Latvijā apsekojumā iekļauti pavisam 4498 ģeogrāfiski punkti, katrs 2 - 3 kilometru attālumā, kas var atrasties jebkuros zemes apauguma veidos (lauksaimniecības zeme, zālāji, meža zemes, apbūvētas teritorijas, transporta tīkli utt.) Apsekotāji noteiks zemes apauguma un lietošanas veidu, redzamu meliorācijas sistēmu esamību un ainavas struktūrelementus.

Apsekotāji darbosies saskaņā ar precīzām instrukcijām, lai aprakstītu un nofotografētu izvēlēto punktu, kā arī lai aprakstītu situāciju 250 m garā līnijā no punkta uz austrumiem. Vienā no katriem 10 punktiem tiks paņemts 500 g smags augsnes virskārtas paraugs. Paraugs tiks analizēts laboratorijā un izmantots ar vides faktoru novērtēšanu saistītiem mērķiem, piemēram, Eiropas augšņu karšu atjaunināšanai, augsnes modeļu validācijai un organisko vielu satura noteikšanai augsnē, kas ir būtisks klimatu ietekmējošs faktors.
 
Apkopotā informācija tiks izmantota tikai Eiropas mēroga statistikai un tā neatspoguļos nekādus personiskas dabas datus vai datus par zemes īpašumiem. LUCAS 2015 apsekojuma dati netiks izmantoti lauksaimniecības subsīdiju kontrolei, turklāt tie arī nav piemēroti šādam mērķim.

13.05.2015 HERE Maps izsoles cena sasniedz 3 miljardus dolāru

ASV mobilās auto navigācijas programmatūras kompānija Uber iesaistījusies vairāksolīšanā par Nokia digitālo karšu servisu HERE, piedāvājot to iegādāties par 3 miljardus dolāru. Nokia par vēlmi pārdot HERE paziņoja aprīlī, un kopš tā laika savus piedāvājumus kopīgi izteikušas arī vācu autobūves kompānijas BMW, Mercedes un Audi, kā arī ķīnieši interneta gigants Baidu. HERE ir pasaulē otrs populārākais karšu serviss aiz Google Maps, un Nokia rīcībā tas nonāca vēl 2007. gadā, kad somu kompānija iegādājās uzņēmumu Navteq par 8,1 miljardiem dolāru. Serviss orientēts tieši uz automašīnu navigācijas ierīcēm un līdz šim Nokia paguvusi tajā iekartēt 2,1 miljonus kilometru.

Avots: http://www.pc-tablet.co.in/2015/05/10/8504/cab-service-provider-uber-puts-in-a-bid-for-nokia-maps-here/

11.05.2015 Eiropas Savienības kadastra iestādes tiksies Rīgā

Valsts zemes dienests informē, ka, pārstāvot Latvijas Republiku kā prezidējošo valsti Eiropas Savienības Padomē, 2015. gada 12.-13. maijā Rīgā uzņems Eiropas Savienības kadastra iestāžu pārstāvjus. Viņi piedalīsies Kadastra pastāvīgās komitejas Eiropas Savienībā konferencē „Digitālā Eiropa – Kadastrs 2034” un plenārsēdē.
 
Konferences mērķis ir sekmēt digitālo risinājumu pielietojumu kadastra sistēmās, kas ir pamatā ilgtspējīgai zemes pārvaldībai. Tajā piedalīsies kadastra iestāžu vadītāji un eksperti no 20 Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīm. 
 
Šobrīd visās ES valstīs kopā tiek uzturēta informācija par vairāk nekā 560 miljoniem zemes vienību. Viens no konferences pamatjautājumiem ir kadastra datu kvalitāte un jaunu resursu izmantošana kadastra informācijas ieguvei. Kadastra informācija ir pamats ne tikai nodokļu politikas īstenošanai, bet arī drošai zemes pārvaldībai, vides aizsardzībai un ilgtspējīgai zemes attīstībai gan nacionālā, gan Eiropas līmenī.  Konferences dalībnieki dalīsies pieredzē, kā nodrošināt datu aktualitāti un tādas datu struktūras uzturēšanu, kas atbalsta nozīmīgu lēmumu pieņemšanas procesu, kā arī pārrunās jaunu datu kopu iegūšanu, kas atbalsta nākotnes plānošanas vajadzības. 
 
Tā kā digitālās vides attīstība ir nozīmīgs uzdevums ilgtspējīgas zemes pārvaldības kontekstā, tas būs otrs svarīgākais jautājumu bloks konferences dienas kārtībā. Dalībniekiem būs iespēja iepazīties ar kolēģu sasniegto kadastra ieviešanā e-vidē, e-pakalpojumu un integrēto procedūru izveidē. 
 
Daļa konferences tematikas ir saistīta ar dinamiskas kadastra informācijas sistēmas izveidi. Šajā aspektā nozīmīga ir ne tikai informācijas sistēmu integrēta darbība, bet arī augsta līmeņa sadarbība starp organizācijām, piemēram, kadastra iestādi un vietējām pašvaldībām, sadarbība starp datu turētājiem un lietotājiem. 
 
Kadastra pastāvīgā komiteja Eiropas Savienībā tika nodibināta 2002. gada 14. oktobrī, kad 15 ES valstu kadastra iestāžu pārstāvji vienojās par komitejas izveidi. Šobrīd komitejā darbojas visu 28 ES dalībvalstu kadastra iestādes. 
 
Pagājušā gada 20.-21. novembrī Itālijas prezidentūras ES Padomē ietvaros Romā notika Kadastra pastāvīgās komitejas Eiropas Savienībā plenārsēde un konference, kuras noslēgumā Valsts zemes dienesta ģenerāldirektore Elita Baklāne-Ansberga oficiāli pārņēma pilnvaras no Itālijas Zemes aģentūras un dienests kļuva par Kadastra pastāvīgās komitejas Eiropas Savienībā prezidējošo iestādi.

08.05.2015 Izveidota interaktīva karte par godu Mātes dienai

 Par godu Mātes dienai, internetā izveidota interaktīva karte par 44 sievietēm - ASV  prezidentu mātēm. Karte atklāj, ka absolūtais vairākums ASV prezidentu piedzimuši valsts austrumkrasta pusē, Ričards Niksons bijis vienīgais, kurš nācis pasaulē rietumkrastā, Kalifornijas štatā, bet Baraks Obama piedzimis Havaju salās. Jaunākā nākamā prezidenta māmiņa bijusi tieši pašreizējā prezidenta B. Obamas māte Stenlija Anna, kas Baraku laidusi pasaulē 18 gadu vecumā. Ar karti var iepazīties šeit

08.05.2015 ĢIS izstrādātāju forumā spriedīs par nozares inovācijām

 Pekinā 10. un 11. jūnijā notiks Pasaules Ģeotelpisko tehnoloģiju ražotāju forums, kurā galvenā uzmanība šogad būs veltīta risinājumiem, kā radīt jaunu ģeotelpisko ekosistēmu. Temati ietver gan inovatīvu kartogrāfijas un mērniecības metožu izstrādi, telemātiku, mikrosatelītu attīstību, "gudrās pilsētas" koncepciju, bezpilota lidaparātu būvi u.c. Plānots, ka konferencē varētu ierasties vairāk nekā 6000 apmeklētāju. 

Avots: http://www.gim-international.com/news/geomatics/geospatial/id8649-wgdc2015_focuses_on_geospatial_crossindustry_innovation.html

07.05.2015 Valsts zemes dienests no 1. maija nesaskaņo detālplānojumu grafisko daļu

 Līdz ar „Noteikumu par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” jaunās redakcijas stāšanos spēkā Valsts zemes dienests nav iesaistīts detālplānojumu izstrādē. Sākot ar 2015. gada 1. maiju, Dienests vienīgi izsniedz detālplānojuma sagatavošanai nepieciešamos Kadastra informācijas sistēmas un Valsts adrešu reģistra datus.

2015. gada 1. maijā stājās spēkā Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumi Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”, līdz ar to spēku zaudēja Ministru kabineta 2012. gada 16. oktobra noteikumi Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”.

Dienests vērš uzmanību, ka laika gaitā pakāpeniski ir mazināta Dienesta līdzdalība detālplānojuma izstrādē. Laikā, kad spēkā bija Ministru kabineta 2009. gada 6. oktobra noteikumi Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi”, bija noteikts, ka Dienests izsniedz informāciju un nosacījumus detālplānojuma izstrādei un sniedz atzinumus par detālplānojuma redakciju. Minētie noteikumi zaudēja spēku līdz ar Noteikumu Nr.711 spēkā stāšanos.
 
Savukārt Noteikumi Nr.711 paredzēja, ka Dienests vairs nesniedz nosacījumus un atzinumu par detālplānojuma redakciju, bet tikai pārbauda detālplānojuma grafiskajā daļā attēloto zemes vienību un zemes vienību daļu kadastra apzīmējumu un robežu atbilstību aktuālajiem Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem, un datu atbilstības gadījumā to saskaņoja. Dienests vērš uzmanību, ka Noteikumi Nr.628 vairs neparedz arī šo prasību.
 
Dienests lūdz ņemt vērā, ka no 2015. gada 1. maija Dienests detālplānojuma izstrādes procesā ir iesaistīts tikai datu izsniegšanā.

07.05.2015 Latīņamerikas satelītdatu tirgus nākamo 10 gadu laikā varētu augt vismaz divkārt

 Latīņamerikas Zemes novērošanas satelītdatu tirgus tuvāko desmit gadu laikā varētu augt vairāk nekā divas reizes, aprēķinājusi kompānija Euroconsult. Pašreizējais tirgus apjoms vērtējams 145 miljonu ASV dolāru apmērā, bet 2024. gadā tas varētu pārsniegt 350 miljonus, prognozē Euroconsult. Pagaidām Latīņamerikas valstis nogādājušas kosmosā tikai 6 Zemes novērošanas satelītus, taču desmit gadu laikā šis skaits varētu sasniegt 25. Patlaban lauvas tiesu Latīņamerikas satelītdatu tirgū aizņem Brazīlija, kurā tiek pārdota trešā daļa no visa datu apjoma, bet otro vietu ieņem Meksika. 

Avots: http://gisuser.com/2015/05/latin-america-earth-observation-data-market-to-exceed-350-million-by-2024/

06.05.2015 Publicētas 178 000 vēsturiskas ASV topogrāfiskās kartes

 ASV Ģeoloģiskās izpētes biedrība internetā publiskojusi un padarījusi bez maksas pieejamas vairāk nekā 178 000 vēsturiskas ASV teritorijas topogrāfiskās kartes, sākot no pašām pirmajām ASV topogrāfiskajām kartēm no 1884. gada, beidzot ar 2006. gada kartēm. Kartes pieejamas programmā TopoView, kur tās var apskatīt un lejuplādēt GeoTiff, JPEG un KMZ formātos. 

Avots: http://www.directionsmag.com/entry/178000-historical-maps-now-available-online/441931

05.05.2015 Nepālas zemestrīces dēļ Everests varētu būt sarucis par vairākiem centimetriem

 Eiropas radara satelīts "Sentinel-1A", kurš lidojis pāri zemestrīces skartās Nepālas teritorijai 29. aprīlī, nosūtījis datus, kas liecina par ievērojamām virsmas augstuma izmaiņām Himalaju kalnos. Sākotnējā datu analīze un uz to balstoties izveidotās interferogrammas liecina, ka pasaules augstākā virsotne Everests zemestrīces rezultātā varētu būt sarucis par 2,5 līdz 3 centimetriem (Kolorādu universitātes zinātnieks Rodžers Bilhems gan uzskata, ka tie varētu būt tikai 1-2 milimetri), savukārt citas Himalaju kalnu grēdas, piemēram, Anapurnas masīvs, iespējams, ir "izaudzis" pat par apmēram 20 centimetriem.

Avoti: http://www.livescience.com/50682-kathmandu-nepal-earthquake-photos.html (SATELĪTUZŅĒMUMI)

 

 

http://news.yahoo.com/mount-everest-shrank-nepal-quake-lifted-kathmandu-160715192.html 

http://www.huffingtonpost.com/2015/05/02/nepal-earthquake-shrinks-mount-everest-_n_7191242.html

 

 

 

 

 

 

30.04.2015 Iegūti satelītattēli, kas uzņemti pirms un pēc Nepālas zemestrīces

 Kompānija Airbus Defence and Space saņēmuši satelīta uzņemtas fotogrāfijas, kas ļauj novērtēt pagājušajā sestdienā Nepālā notikušās zemestrīces radītos postījumus (vienu no fotogtrāfijām sk. blakus). Savukārt Esri korporācija publicējusi vairākas interaktīvās kartes, attēlojot zemestrīci un tās pēcgrūdienus: http://story.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/?appid=34934c03445649cd9fcb422a2a7279c7 

29.04.2015 Eiropas Kosmosa aģentūra aicina piedalīties ģeotelpiskās informācijas biznesa ideju konkursā

 Eiropas Kosmosa aģentūra (EKA) izsludinājusi konkursu "Copernicus Masters", kurā aicina iesniegt idejas dažādiem biznesa pakalpojumiem vai programmatūras aplikācijām, kas izmantotu satelītu iegūtus Zemes novērošanas datus. Kopējais balvu fonds paredzēts 300 000 eiro apmērā, turklāt uzvarētājs iegūs iespēju virzīt savu ideju tirgū, izmantojot kādu no EKA biznesa inkubatoriem. Pieteikumi konkursam tiks pieņemti līdz 13. jūlijam. Oriģinālziņa

29.04.2015 RDPAD piedāvā informāciju par inženiertīkliem turpmāk e-pakalpojumā

Šā gada 21.martā ir stājušies spēkā grozījumi Rīgas domes 29.09.2009. saistošajos noteikumos Nr.11 "Par nodevu par Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta izstrādāto oficiālo dokumentu saņemšanu", no tiem ir svītrots pakalpojums - izziņa par inženiertīklu esamību zemesgabalā (līdz 2 zemesgabaliem, ja tie atrodas blakus).
Izziņa par inženiertīklu esamību zemesgabalā galvenokārt tika izsniegta mērniekiem, lai kadastrālās uzmērīšanas vajadzībām varētu sagatavot apgrūtinājumu plānu.
 
Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr.1019 "Kadastrālās uzmērīšanas noteikumi" vairs nepieprasa dokumentāli pierādīt faktu par informācijas saņemšanu no pašvaldības, līdz ar to šādas izziņas saņemšana vairs nav obligāta prasība.
 
Lai iegūtu informāciju par zemesgabalā esošajām inženierkomunikācijām, iepriekš minētā pakalpojuma vietā klientiem tiek piedāvāts e-pakalpojums "Topogrāfiskās informācijas sagatavošana un izsniegšana" no topogrāfiskās informācijas datubāzes (maksa par pakalpojumi - EUR 2,85 par 1 ha). Pakalpojuma rezultātā klienti saņems informāciju no Rīgas pašvaldības uzturētās augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzes *.DGN vai *.PDF formātā par iesniegumā norādīto teritoriju.
Pakalpojums ir pieejams Rīgas pašvaldības pakalpojumu portālā www.eriga.lv sadaļā Ģeotelpiskā informācija. E-pakalpojumu var lietot gan fiziskas personas, autorizējoties portālā ar internetbankas starpniecību, elektronisko parakstu vai mobilo ID, gan juridiskas personas, noslēdzot līgumu par tiesību piešķiršanu Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā.
 
Jautājumu vai neskaidrību gadījumā lūdz sazināties ar Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Ģeomātikas pārvaldes Ģeotelpiskās informācijas nodaļas vadītāju Jāni Klīvi pa tālruni 67037928.

 

28.04.2015 Beidou būs pieejams visā pasaulē no 2020. gada

 Ķīnas satelītu navigācijas sistēma Beidou sasniegšot globālu pārklājumu jau 2020. gadā, paziņojis Ķīnas Civilās aviācijas administrācijas direktora vietnieks Lī Jiaņs. Pēdējā laikā sistēma esot tikusi testēta civilajā aviācijā, tiecoties sasniegt starptautiskos standartus. Patlaban pasaulē ir 4 satelītu navigācijas sistēmas, no kurām divas - GPS un GLONASS - jau sasniegušas globālu pārklājumu, bet Ķīnas Beidou un Eiropas Savienības attīstītā Galileo ir ceļā uz to. Oriģinālziņa

27.04.2015 Open Street Map aicina palīdzēt Nepālas zemestrīces skarto rajonu kartēšanā

 Open Street Map aplikācijas Tasking Manager un projekta Humanitarian Open Street Map veidotāji aicina brīvprātīgos no visas pasaules piedalīties Nepālas zemestrīces skarto apvidu kartēšanā. Patlaban galvenās prioritātes esot informācijas attēlošana par ēku, dzīvojamo rajonu, ceļu, ciematu stāvokli. Brīvprātīgajiem vēlama iepriekšēja pieredze darbā ar Open Street Map, taču tā nav obligāta. Vairāk par piedalīšanos var uzzināt šeit

27.04.2015 Topografija.lv pieejamas arī infrasarkanās ortofotokartes

 Karšu pārlūkā Topogrāfija.lv tagad pieejamas arī Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras (LĢIA) sagatavotās infrasarkanās (CIR) ortofotokartes. Infrasarkano ortofotokaršu uzņēmumi tika iegūti 2013. - 2015. gada laikā, un šāgada marta sākumā LĢIA pabeidza to apstrādi. Infrasarkanās ortofotokartes uzrāda zemes virsmas siltumu un ļauj novērtēt veģetācijas, zaļo zonu stāvokli, prognozēt labības ražas utml.

 

 

24.04.2015 Jau 22 valstis nolēmušas piedalīties Starptautiskā Kartogrāfijas Gada atzīmēšanā

Šāgada augustā Riodežaneiro, Starptautiskajā Kartogrāfijas konferencē tiks oficiāli atklāts Starptautiskais Kartogrāfijas Gads (2015-2016). Idejas autori - Starptautiskā Kartogrāfijas asociācija - to apraksta kā "pasaules mēroga svinības, kas veltītas kartēm un to unikālajai lomai". Asociācija aicina valstis iesaistīties pasākuma atzīmēšanā. Patlaban šim aicinājumam atsaukušās 22 valstis, kas jau izveidojušas nacionālās komitejas un apņēmušās organizēt vietēja mēroga pasākumus (Latvijai tuvākā no šīm valstīm ir Polija). Valstu sarakstu, kas apliecinājušas gatavību iesaistīties Kartogrāfijas Gada svinēšanā, iespējams aplūkot šeit.

24.04.2015 Trešās pasaules valstīs zemes kadastrs iztiek bez mērniekiem

 Pasaulē ir tikai apmēram 30% valstu, kurās ir efektīva un sakārtota zemes kadastra sistēma, kamēr 70% valstu tādas nav, raksta Starptautiskās Mērnieku federācijas (FIG) Goda prezidents Stigs Enemarks. Mēģinājumi ieviest trešās pasaules valstīs kadastra sistēmu daudzu gadu gaitā nav spējuši vainagoties ar panākumiem, tāpēc tagad nolemts, ka šo problēmu varētu risināt, izmantojot satelītuzņēmumus un lokālas norunas par zemes robežām, kamēr precīza robežu uzmērīšana un nospraušana tiek atstāta kā "luksus" iespēja, gadījumam, ja aug sociālais un juridiskais pieprasījums un parādās ekonomiskie resursi. Šādā veidā savu zemes administrāciju jau ir sakārtojusi Ruanda, kurai tas prasījis piecus gadus un izmaksas bijušas mazākas nekā 10 dolāri par zemes gabalu. Oriģinālziņa 

23.04.2015 Indija - satelītu palaišanas lielvalsts; savu kārtu gaida arī Venta-1

 Arvien populārāki kļūst Indijas kosmosa industrijas pakapojumi - zemās cenas piesaista arvien jaunas valstis, kas vēlas tieši ar Indijas palīdzību nogādāt kosmosā savus jaunākos satelītus. Jau jūnijā no Indijas Šriharikotas kosmodroma plānots palaist kosmosā trīs Lielbritānijas kompānijas Surrey Satellite Technology Ķīnas vajadzībām būvētos DMC-3 satelītus. Šo 350 kilogramus smago satelītu attēlu izšķirtspēja būs 1 metrs un primāri tie paredzēti Ķīnas straujās urbānās izaugsmes novērošanai un pilsētplānošanas vajadzībām. Savukārt 2016. gadā no Indijas varētu tikt palaists pat kāds ASV satelīts. Kopumā Indijas kosmosa izpētes aģentūras kompānija Antrix līdz šim veiksmīgi nogādājusi kosmosā 40 satelītus no 19 dažādām valstīm un noslēgusi līgumus par vēl 29 satelītu palaišanu. To vidū ir arī Latvijā būvētais Venta-1, kura palaišana gan vairākkārt atlikta (pēdējās ziņas vēsta, ka Venta-1 varētu tikt ievadīta orbītā šāgada 3. vai 4. ceturksnī). 

Avoti:

http://www.hindustantimes.com/india-news/new-countries-line-up-to-india-for-satellite-launches/article1-1338746.aspx  

http://www.bbc.com/news/science-environment-13946179 

 

 

 

 

 

23.04.2015 LĢIA publicē LIDAR reljefa modeļa fragmentus

 Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra informē, ka tās Karšu Pārlūkā karšu slāņi ir papildināti ar jaunu informāciju.

 
Karšu slāņos ir izveidota jauna sadaļa LIDAR virsmas modeļi ar divām apakšsadaļām:
-Digitālais reljefa modelis (DTM) 40cm
-Digitālais virsmas modelis (DSM) 40cm
 
Šīs sadaļas mērķis ir popularizēt jaunākos LĢIA rīcībā esošos tālizpētes datus, kuri iegūti, izmantojot LIDAR tehnoloģiju. Aerolāzerskenēšana (LIDAR - LIght Detection And Ranging) ir tālizpētes tehnoloģija, kas mēra attālumu no skenera, kas novietots uz lidaparāta, līdz mērķim ar lāzera stara impulsu un analizē atstaroto gaismu
 
Digitālais reljefa modelis (DTM) ir zemes reljefa modelis, kurš iegūts apstrādājot LIDAR datus un kā rezultātā tiek iegūti punkti uz zemes virsmas
 
Digitālais virsmas modelis (DSM) raksturo zemes virsmu ar visiem uz tā esošajiem objektiem (būvēm, mežiem, ceļu infrastruktūras un rūpniecības objektiem u.t.t)
 
40 cm – raksturo vidējo attālumu starp uzmērītajiem punktiem modeļos
 
Šobrīd publicēts viens bloks, kura dati iegūti 2013.gada aerolāzerskenēšanas rezultātā un aptver teritoriju no Salaspils HES līdz Ogrei un no Ropažiem līdz Baldones Riekstukalna slēpošanas trasei
 
Informācija Karšu pārlūkā tiks papildināta ar citiem 2013. – 2015.gada aerolāzerskenēšanas datiem pēc to sagatavošanas publicēšanai LĢIA Karšu pārlūkā
 
Ņemot vērā precīzu augstuma datu esamību, nākotnē tiek plānota LĢIA Karšu pārlūka papildināšana ar augstuma virs jūras līmeņa noteikšanu Latvijas normālā augstumu sistēmā LAS2000.5.
Sviitra
Jaunākais citās sadaļās
Sviitra
Mērnieku laika ziņas
Arrow_left 2020. gada jūnijs Arrow_right
P O T C P S S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345
Šodiena 2020. gada 5. jūnijs

Vārda diena:

Margots, Igors, Ingvars
Jaunākie komentāri
Sviitra
© 2008 mernieks.lv, epasts: redakcija@mernieks.lv
Visa portālā ievietotā informācija un materiāli (tai skaitā raksti,attēli,video u.c.) pieder to autoriem. Pārpublicēšana bez saskaņošanas un atsauces stingri aizliegta. Visiem portālā ievietoajiem datiem ir tikai informatīvs raksturs, un tie izmantojami tikai izziņas, izglītības un informatīviem nolūkiem. Redakcija neuzņemas saistības par iespējamo informācijas neatbilstību patiesai situācijai. Redakcija neuzņemas atbildību par portāla lietotāju ievietoto informāciju. Ievietojot komentāru, tā autors atzīst, ka piekrīt komentēšanas noteikumiem, uzņemas atbildību par tās saturu, kā arī apņemas pret redakciju neizvirīt nekādas pretenzijas par komentāru satura rediģēšanu vai dzēšanu.