Mēs esam lai Jūs informētu
Veciits_meklesana
Aktuālais jautājums
 
Ievads nozarē
Terminu vārdnīca
Par portālu
Pasūtītājiem
 
Likumdošana
Mērniecībā
Zemes ierīcībā
Kartogrāfijā
Ģeodēzijā
Mērnieku saraksts
ADTI uzturētāji
Iepirkumi
Konkursi
Rezultāti
 
Jaunumi
Latvijā
Pasaulē
Augstskolās
Mērnieku biedrībā
LKĢA
Būvniecībā
Nekustamie īpašumi
Īsumā
Pētījumi
Vēsture
Tehnoloģijas
Izklaide
 
Pakalpojumi
Mērniecības instrumenti
Dati darbam
Pārrēķinu kalkulatori
Saites
Forums Galerija Blogi Sludinājumi
Sviitra

17.06.2015 LĢIA publicējusi ortofotokaršu WCS servisu

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra pirms gada informēja par brīvi pieejama 1994. – 1999.gada ortofoto karšu WMS servisa izveidi un pieejamību.

2015.gada jūnijā ir sagatavots un publicēts 1994. – 1999.gada ortofoto karšu WCS (Web Coverage Service) serviss.
 
WCS ir standarta protokols, kas kalpo ģeotelpisko rastra datu kopu lejupielādes nodrošināšanai internetā, ko ģenerē karšu serveris, izmantojot datus no ĢIS datu bāzes.
 
WCS specifikācijas autors ir Open Geospatial Consortium (OGC). Jaunākā  WCS versija ir 2.0.1., kas publicēta 2012.gada 12.jūlijā. Plašāka informācija par WCS pieejama Open Geospatial Consortium mājas lapā.
 
WCS ir tiešslēgums LĢIA datubāzei. Veicot lejupielādi, lietotājs var norādīt apgabalu, kuram ir nepieciešami rastra dati, kā arī mainīt atsevišķas rastra attēla īpašības, piemēram, samazināt attēla izšķiršanas spēju, noteikt nepieciešamo lejupielādējamā rastra faila pikseļu skaitu rindās un kolonās.
 
Dati no servera tiek padoti sekojošos rastra formātos: GeoTIFF, NITF, JPEG, PNG, JPEG2000 un HDF.
 
WCS servisus atbalsta jaunākās ĢIS programmas ArcGIS, sākot ar versiju 10.2, un QGIS, sākot ar versiju v2.4, kā arī jaunākas MapInfo un GeoMedia programmatūras.
 
1994 – 1999.gada ortofoto karšu WCS serviss pieejams: 
 
Servisa satura informācijas aprakstu (servisa metadatus) XML formātā var skatīt:

16.06.2015 Plāno pārmērīt Ziemeļamerikas augstāko virsotni (1)

 Šovasar plānots ar GPS palīdzību pārmērīt Ziemeļamerikas augstāko virsotni Makinlija kalnu. Patlaban tiek uzskatīts, ka Aļaskā esošais Makinlijs ir 6168 metrus augsts, taču šie mērījumi veikti tālajā 1953. gadā, un kopš tā laika tehnoloģijas pamatīgi attīstījušās. Lietojot modernas GPS tehnoloģijas, kā arī precīzākus gravimetrijas datus un uzlabotu Aļaskas ģeoīda modeli, mērnieki spēs noteikt kalna augstumu ar daudz lielāku pārliecību. Gaidāms, ka rezultāts tiks paziņots augustā. 

Avots: http://geospatialworld.net/News/View.aspx?ID=32296_Article

15.06.2015 Nīderlandē testē jau divpadsmito Galileo satelītu

 Eiropas Kosmosa aģentūras testēšanas centrā Nīderlandē nesen nogādāts jaunākais Galileo sistēmai paredzētais satelīts (pavisam - divpadsmitais), kopumā šeit tiek patlaban izmēģināti jau četri Galileo satelīti. Nordvijkā esošais izmēģinājumu centrs ir lielākais Eiropā, un tajā iespējams simulēt visus apstākļus, ar kādiem satelītam jāsaskaras gan palaišanas laikā, gan atrodoties kosmosā. Pirmais tests, kas satelītam būs jāiztur, būs apmēram piecu nedēļu ilga atrašanās vakuuma un kosmosam atbilstošu radikālu temperatūras svārstību apstākļos. 

Oriģinālziņa: http://www.esa.int/Our_Activities/Navigation/Four_Galileos_together_in_ESA_test_centre

12.06.2015 NASA publicējusi globālā klimata ikdienas prognozes līdz pat 2100. gadam

 ASV kosmosa aģentūra NASA publicējusi datu apjomu, kas pēc dažādiem scenārijiem simulē globālā klimata (temperatūras un nokrišņu daudzuma) izmaiņas līdz pat 2100. gadam, iekļaujot arī vēsturiskos datus, sākot no 1950. gada. Kopumā izmantots 21 klimata prognozēšanas modelis, kurš ar izšķirtspēju līdz 25 kilometriem sniedz iespējamo laika apstākļu prognozes par katru dienu un līdz pat atsevišķu pilsētu mērogiem. Kopējais modeļa datu apjoms sasniedz 11 terabaitus. Modelis veidots, reaģējot uz bažām par globālās sasilšanas efektiem, un zinātnieki cer, kas tas palīdzēs labāk prognozēt tādas dabas kataklizmas kā plūdus, sausumu un to ietekmi uz lauksaimniecības produkciju. "Cilvēkiem visā pasaulē tagad pieejams jauns instruments, lai labāk tiktu galā ar sasilstošo planētu", sacījusi NASA zinātniece Elena Stofane. 

Avots: http://www.nasa.gov/press-release/nasa-releases-detailed-global-climate-change-projections

12.06.2015 Līgo dienā kosmosā palaidīs zemes novērošanas satelītu Sentinel-2A

Eiropas Kosmosa aģentūra 23. jūnijā palaidīs kosmosā satelītu Sentinel-2A, ko paredzēts izmantot Kopernika vides monitoringa programmas ietvaros. Satelīts novēros lauksaimniecības zemju, kā arī meža platību izmaiņas, palīdzot veidot zemes pārklājuma izmaiņu kartes. Tāpat Sentinel-2A sekos līdzi arī ūdens piesārņojumam, savukārt plūdu, vulkānu izvirdumu un zemes nogruvumu fotogrāfijas palīdzēs kartēt dabas katastrofas un organizēt glābšanas darbus.

Avots: http://geospatialworld.net/News/View.aspx?ID=32271_Article 

09.06.2015 VZD koriģējis resursu datnes (15)

 Latvijas Mērnieku biedrība informē, ka, pamatojoties uz SIA „GEO Risinājumi” 2015.gada 16.aprīļa vēstuli Nr.2015/03/01/SAR un Latvijas Mērnieku biedrības 2015.gada 25.maija vēstuli Nr.17/2015, Valsts zemes dienests veicis datņu funkcionalitātes uzlabojumus un samazinājis robežzīmes simbola izmērus. Pamatojoties uz šiem labojumiem, resursu datņu ieviešanas termiņš pagarināts līdz 2015.gada 1.augustam. Sīkāka informācija pieejama Valsts zemes dienesta mājas lapā (http://www.vzd.gov.lv/lv/pakalpojumi/profesionaliem/merniekiem/noderigi-materiali/).

09.06.2015 Par grozījumiem sertifikācijas kārtībā (1)

Latvijas Mērnieku biedrība (LMB) informē, ka izveidota darba grupa, lai grozītu un precizētu sertifikācijas noteikumus (Valsts zemes dienesta 2015. gada 22. aprīļa rīkojums Nr.1-03/41 “Par darba grupas izveidošanu tiesiskā regulējuma pilnveidošanai personu sertificēšanas un sertificēto personu uzraudzības kārtībā ģeodēzijā, zemes ierīcībā un zemes kadastrālajā uzmērīšanā”). 2014. gadā LMB ar LKGA SIF projekta realizācijas laikā vienojās par kopīgu izpratni jautājumos, ko būtu nepieciešams iestrādāt sertifikācijas noteikumu grozījumos (sīkāk http://lmb.lv/wp-content/uploads/2014/10/SIF_zinojums_Sertifikacijas_darba_grupa.pdf  un http://lmb.lv/wp-content/uploads/2015/06/Deklaracija.pdf).

 
Sertifikācijas kārtības papildinājumu svarīgākie jautājumi:
 
1. mērnieka palīga statusa noteikšana;
 
2. pārkāpumu un sankciju precizēšana;
 
3. profesionālās apdrošināšanas jautājumi;
 
4. sertifikācijas un uzraudzības stiprināšana.
 
LMB uzskata, ka sertifikācijas un uzraudzības jautājumos jābūt vienotai pieejai un kritērijiem, sertifikācijas institūcija jāstiprina gan profesionāli, gan rīkoties spējīgi, tāpēc valstī jābūt vienai sertifikācijas institūcijai. Tai jādarbojas mērnieku sabiedrisko organizāciju (LMB un LKGA) pārraudzībā.
 
LMB aicina biedrus, kuriem ir viedoklis, interese piedalīties diskusijās un izteikt ierosinājumus, rakstīt uz lmb@lmb.lv vai sazināties ar LMB deleģētajiem pārstāvjiem J.Klīvi vai M.Reiniku.

08.06.2015 LĢIA: Aerolāzerskenēšanas darbu gaita Latvijā

 Sadarbībā ar Polijas uzņēmumu  MGGP Aero 2015.gada pavasarī ir veikti aerolāzerskenēšanas darbi 5 489 km2 apjomā atbilstoši noslēgtajam līgumam un darbu plānojumam. Aerolāzerskenēšanas darbi veikti  Latvijas centrālajā daļā, tai skaitā Rīgas pilsētai un tās apkārtnei, ziņo Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra.

 
2015.gada maijā tika noslēgts līdz šim brīdim apjomīgākais aerolāzerskenēšanas darbu līgums Latvijā ar Francijas uzņēmu Fit-Conseil. Divu gadu laikā Latgalē un Kurzemē ir plānots veikt  aerolāzerskenēšanu 27 600 km2 apjomā. Līgumā paredzētos aerolāzerskenēšanas darbus ir plānots uzsākt 2015.gada rudenī un noslēgt 2016. gadā.
 

05.06.2015 Google Maps nodrošinās navigāciju arī bez interneta pieslēguma

 Google Maps grasās palielināt servisa funkcionalitāti, darbojoties offline (bez interneta pieslēguma) režīmā. Jauninājumi ļaus ne tikai saglabāt kartes, bet arī meklēt tajās konkrētas vietas un izmantot navigācijas funkciju, kas atvieglos iespēju tās izmantot ceļotājiem vietās, kur nav pieejami vai ir pārāk dārgi datu pārraides tarifi. Iecerētos maršrutus gan būs nepieciešams ieglabāt iepriekš, un pastāvēs arī ierobežojumi tajā, cik lielu maršrutu apjomu vienā reizē varēs saglabāt. Paredzēts, ka jaunās iespējas Android sistēmas lietotāju ierīcēs Google kartēs būs pieejamas jau šogad. Kā zināms, gan Google Maps konkurents HERE Maps, gan arī tādas bezmaksas navigācijas programmas kā NavFree, kas bāzējas uz open source datiem, jau sen piedāvā iespēju izmantot navigāciju beztiešsaistes režīmā, lietojot tikai saziņu ar satelītiem. Tiesa gan, open source kartēs mēdz būt nepilnīgs automātiski atrodamo vietu (galamērķu) skaits, taču citādi tās ir gana precīzas. 

Avots: http://pocketnow.com/2015/05/28/google-maps-offline-changes

05.06.2015 Aicina apmeklēt vieslekciju par ģeodēzisko izglītību

 Latvijas Mērnieku biedrība aicina apmeklēt Šveices profesora Alēna Geigera vieslekciju pirmdien, Āzenes ielā 16, Rīgā, 202.telpā. plkst.12:15-15:00. Vieslekcijas temats:

Ģeodēziskās izglītības un pētniecības aktualitātes Ģeodēzijas un ģeodinamikas laboratorijā jauno speciālistu sagatavošanā un iesaistē aktuālos projektos. Piemēri no studentu praksēm un atsevišķiem saistošiem projektiem. Valoda - angļu, dalība - bezmaksas. 

29.05.2015 Deli pasažieru pārvadātājiem obligāti jālieto GPS

Sākot ar 1. jūniju, Indijas galvaspilsēta Deli ieviesusi obligātu GPS lietošanu visiem sabiedriskā transporta līdzekļiem, arī izplatītajām auto rikšām. Galvenokārt šāds lēmums pieņemts sabiedriskās drošības labā. Kā skaidrojušas atbildīgās amatpersonas, GPS ieviešana notiek "pasažieru, it īpaši sieviešu, drošības dēļ". Turpmāk, lai saņemtu sertifikātu pasažieru pārvadāšanai, transporta līdzeklim būs jābūt aprīkotam ar GPS iekārtu. 

Vairāk: http://metroindia.com/technology/article/26/05/2015/delhi-s-wheels-get-gps-cover/4675

29.05.2015 Pasniegtas ĢIS Pasaules balvas 2015

 Lisabonā notiekošajā Pasaules Ģeotelpiskās industrijas forumā pasniegtas arī Gada balvas izcilākajām kompānijām vairākās kategorijās. Vienu no galvenajiem apbalvojumiem - Gada Tehnoloģiju kompānija - ieguvusi FARO. Savukārt par labāko uzņēmumu ģeotelpisko sistēmu integrācijas jomā atzīta Trimble. Visizcilākie ģeotelpiskie risinājumi 2014. gadā padevušies AAM, bet visvērtīgāko ģeotelpisko datu saturu radījusi satelītattēlus producējošā DigitalGlobe. Tāpat balvas pasniegtas arī atsevišķiem indivīdiem (zinātniekiem, biznesa vadītājiem, organizatoriem), kā arī institūcijām un mērnieku profesionālajām organizācijām (šeit par labāko atzīta kāda Nigērijā bāzēta asociācija). 

Ar balvu ieguvēju sarakstu var iepazīties šeit: http://geospatialworld.net/News/View.aspx?ID=32206_Article

27.05.2015 Tatarstānā mērnieki klientiem uz robežu plāniem liek gaidīt reizēm pat gadu (3)

 Kā liecina Krievijā, Tatarstānas reģionā veikts pētījums, tikai puse no kopumā 2500 zemes kadastrālās uzmērīšanas mērnieku klientiem tikuši pie robežu plāniem un dabā nospraustām robežām saprātīgā termiņā jeb mēneša laikā. Apmēram piektā daļa klientu dokumentu sakārtošanu gaidījuši vismaz trīs mēnešus, savukārt nelielai daļai cilvēku (kopskaitā 49) nācies gaidīt pat vairāk nekā gadu. Lielu daļu sava darba laika mērnieki aizvadot, lai saskaņotu savu klientu zemes gabalu robežas. Atbildīgās amatpersonas radušos situāciju nosaukušas par mērnieku profesionālo nolaidību. 

Avots: http://www.gisa.ru/109437.html

27.05.2015 Austrālija izstrādājusi jaunu kadastra stratēģiju

 Austrālijas Mērniecības un kartogrāfijas komiteja nodevusi sabiedriskajai apspriešanai nacionālo kadastra reformu un inovāciju stratēģiju "Cadastre 2034 - Powering Land & Real Property". Vīzija paredz kadastra sistēmu veidot tādu, kura ļautu ērti un pārliecinoši identificēt visu zemes un būvju īpašumu tiesības un apgrūtinājumus. Nākotnē sistēmas lietotāji skaidri zinātu, ko ar zemi drīkst, ko nedrīkst, un ko ar to vajadzētu darīt. Stratēģijas izstrādē ņemta vērā arī Jaunzēlandes pieredze. 

Ar Austrālijas kadastra stratēģiju var iepazīties šeit

27.05.2015 VZD Ģeoportālā piedāvā sešus ģeoproduktus

 Valsts zemes dienests valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas un pakalpojumu sniegšanas portālā www.geolatvija.lv publicējis sešus ģeoproduktus – kartogrāfiskos materiālus, ko klients var skatīt un saņemt dažādos formātos. Līdz ar to Ģeoportālā ir nodrošināta pieeja Kadastra informācijas sistēmas un Valsts adrešu reģistra ģeotelpiskajai informācijai ikdienas un darba jautājumu risināšanai gan privātpersonām, gan nozares speciālistiem uzņēmumos, valsts un pašvaldības iestādēs.

Pēdējā laikā strauji pieaug sabiedrības pieprasījums pēc kadastra un adrešu datiem, tai skaitā telpiskajiem datiem. Tos arvien vairāk lieto gan valsts, gan privātajā sektorā. VZD tas ir licis domāt ne tikai par to, kā meklēt risinājumus datu kvalitātes paaugstināšanai, bet arī kā attīstīt jaunus informācijas pakalpojumus, lai lietotājiem būtu iespēja saņemt viņu vajadzībām atbilstošus datus un izvēlēties ērtāko datu ieguves kanālu. Tāpēc VZD bija pirmā valsts pārvaldes iestāde, kas mērķtiecīgi meklēja risinājumus ģeoproduktu izveidei un izvietošanai Ģeoportālā. 

Ģeoportālā pieejami četri maksas un divi bezmaksas ģeoprodukti. Par maksu iespējams telpiskos datus pārlūkot, bet ne lejupielādēt vienas diennakts vai viena mēneša periodam. Telpisko datu web serviss ir izstrādāts, lai lietotājs savā rīcībā esošajiem ģeotelpiskajiem datiem kā fona datu slāni varētu ērti un vienkārši pieslēgt Kadastra telpisko datu kopas un administratīvās robežas vai Valsts adrešu reģistra telpisko datu kopas (t.sk. administratīvās robežas).
 
Bez maksas lietotāji var lejupielādēt augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas (ADTI) karšu lapu sadalījumu Latvijas teritorijā, kā arī spēkā esošo kadastrālo vērtību zonējumus (*.dgn formātā). 
 
Ģeoportāla mērķis ir nodrošināt vienotu piekļuvi valsts, pašvaldību un citu ģeotelpisko datu īpašnieku rīcībā esošajai ģeotelpiskajai informācijai un tās kopīgai izmantošanai. Tā pārzinis un turētājs ir Valsts reģionālās attīstības aģentūra.
 
Saite uz Ģeoportālu šeit.

26.05.2015 Izgudrota navigācijas sistēma, kas palīdz orientēties lielveikalā (+video)

 Kompānija Philips izgudrojusi iekštelpu navigācijas tehnoloģiju, kas tās lietotājiem palīdz pārvietoties lielu iepirkšanās centru iekšienē. Lai nonāktu līdz produktam, ko meklē, pircējam tikai atliek ievadīt tā nosaukumu mobilajā aplikācijā un pēc tam sekot tās norādījumiem. Sistēma izmanto īpašu LED gaismas spuldzīšu navigāciju - spuldzītes ir izvietotas pie lielveikala griestiem un virs katra produktu tipa plauktu atrašanās vietas glabā konkrētu kodu, ko pēc pieprasījuma nosūta interesenta viedtālrunim. Tātad šāda navigācijas sistēma ir iespējama tikai tur, kur lielveikalu īpašnieki izvēlas savas telpas aprīkot ar šo Philips ražoto LED spuldžu sistēmu (tās gan vienlaikus arī apgaismo veikalu un esot energotaupīgas). Par pirmo "izmēģinājuma trusi" piekritis kļūt kāds Carrefour ķēdes veikals Francijas pilsētā Lillē. Video klipā iespējams aplūkot, kā sistēma tur strādā:

Avots: http://www.engadget.com/2015/05/22/philips-led-vlc-navigation/

26.05.2015 Lisabonā sācies Pasaules Ģeotelpiskās informācijas forums

 Visu šo nedēļu, no 25. līdz 29. maijam, Portugāles galvaspilsētā Lisabonā norisinās INSPIRE Ģeotelpiskās informācijas forums, kura galvenais diskusiju objekts - kā nozares politika, tehnoloģijas un aplikācijas ietekmē ģeotelpiskās informācijas industrijas attīstību. Eiropas Komisijas apvienotā izpētes centra direktors Vladimirs Suča foruma atklāšanas uzrunā atklājis, ka ģeotelpiskās tehnoloģijas Eiropas datu ekonomikā ienes apmēram 200 miljardus dolāru, bet visā pārējā pasaulē - vēl ap 500 miljardiem dolāru. Starp svarīgākajiem Eiropas Savienības realizētajiem ĢIS projektiem Suča minēja gan Galileo satelītu sistēmu, gan izpētes programmas FP7 un Horizon 2020, kas fokusējas uz ģeolokācijas tehnoloģiju izpēti un inovācijām. 

Avots: http://geospatialworld.net/News/View.aspx?ID=32197_Article

22.05.2015 InterGeo 2015 - rekordliels pieprasījums pēc izstāžu platības

 Ikgadējā konference un ĢIS tehnoloģiju gadatirgus InterGeo, kas šogad notiks Štutgartē, grasās sasniegt jaunus vērienīguma rekordus. Pagājušā gada konferencē Berlīnē tika sasniegts InterGeo vēsturē lielākais apmeklētāju skaits, bet šogad organizatori gatavojas ne tikai vēl lielākam interesentu, bet arī dalībnieku - izstāžu stendu rīkotāju - pieplūdumam. Jau tagad saņemts neredzēts pieprasījums pēc izstāžu vietām, un plānotā izstāžu platība jau sasniegusi 30 000 kvadrātmetrus, kas salīdzinājumā ar pagājušo gadu ir pieaugums par 10%. Sākontēji gadatirgum paredzētās halles tikušas rezervētas jau līdz marta beigām, tāpēc nācies atvēlēt vēl vienu papildus halli. Pietiekumi līdz šim saņemti no kompānijām no 25 dažādām valstīm (īpaša interese esot no Ziemeļamerikas un Dienvidamerikas), taču aizvien tiek saņemti arvien jauni.

Avots: http://www.gim-international.com/news/events/intergeo/id8666-intergeo_2015_to_set_new_exhibition_space_record.html 

22.05.2015 ANO un Krievija spriež par GNSS tehnoloģiju plašāku pielietojumu

 ANO un Krievijas kosmosa aģentūru pārstāvji šonedēļ tikušies seminārā Krasnojarskā, lai pārspriestu starptautiskās sadarbības iespējas, lai attīstītu un padarītu plašāku GNSS tehnoloģiju izmantošanu. Semināra mērķis ir izstrādāt reģionālu rīcības plānu, kā piemērot GNSS tehnoloģijas tādās sfērās kā laikapstākļu prognozēšana, transports, lauksaimniecība un citas. Seminārā tiekas jomas profesionāļi, lai dalītos pieredzē un tehniskajā ekspertīzē. 

Avots: http://geospatialworld.net/News/View.aspx?id=32178_Article

19.05.2015 VZD publicējis pirmos 5 sarakstus par rezerves zemes fondā ieskaitītajām un zemes reformas pabeigšanai paredzētajām zemēm

Valsts zemes dienests ir sagatavojis sarakstus par rezerves zemes fondā ieskaitītajām un zemes reformas pabeigšanai paredzētajām zemēm Olaines, Līgatnes, Ludzas, Preiļu un Zilupes pilsētu teritorijās. Zemju saraksti par citām vietējām pašvaldībām tiks publicēti pēc attiecīgu rīkojumu par zemes reformas pabeigšanu pieņemšanas Ministru kabinetā, informē VZD.

Saskaņā ar Zemes pārvaldības likumu valstij un vietējām pašvaldībām pēc zemes reformas pabeigšanas piederošo un piekrītošo zemi jāizvērtē divu gadu laikā pēc tam, kad izdots Ministru kabineta rīkojums par zemes reformas pabeigšanu.

Ministru kabineta noteikumus par kārtību, kādā Valsts zemes dienests nodod datus par rezerves zemes fondā ieskaitītajām un zemes reformas pabeigšanai paredzētajām zemēm (turpmāk – zemes), kā arī kārtību, kādā nozaru ministrijas un vietējās pašvaldības pieņem lēmumus par zemju piekritību vai piederību attiecīgi valstij vai pašvaldībai, paredzēts izdot līdz 2015. gada 31. decembrim. Līdz ar zemes reformas pabeigšanu līdz brīdim, kad to noteiks minēto noteikumu regulējums, nav pieļaujama lēmumu par zemes piekritību valstij vai pašvaldībai pieņemšana.

Dienests attiecīgo datu nodošanu nozaru ministrijām un pašvaldībām uzsāks normatīvajos aktos noteiktajos termiņos (t.i., pēc minēto Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās).

Dienests savā tīmekļa vietnē jau ir uzsācis publicēt zemju sarakstus par teritorijām, kurās rīkojumi par zemes reformas pabeigšanu ir apstiprināti, un aicina nozaru ministrijas un vietējās pašvaldības jau tagad uzsākt izvērtēt, kuras zemes saskaņā ar likumu „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” piekristu valstij un kuras - pašvaldībai, lai pēc minēto Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās to noteiktajā kārtībā varētu pieņemt attiecīgus lēmumus.

Zemju saraksti ir publicēti Dienesta tīmekļa lapas sadaļā par zemes reformu.

Sviitra
Jaunākais citās sadaļās
Sviitra
Mērnieku laika ziņas
Arrow_left 2020. gada jūnijs Arrow_right
P O T C P S S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345
Šodiena 2020. gada 5. jūnijs

Vārda diena:

Margots, Igors, Ingvars
Jaunākie komentāri
Sviitra
© 2008 mernieks.lv, epasts: redakcija@mernieks.lv
Visa portālā ievietotā informācija un materiāli (tai skaitā raksti,attēli,video u.c.) pieder to autoriem. Pārpublicēšana bez saskaņošanas un atsauces stingri aizliegta. Visiem portālā ievietoajiem datiem ir tikai informatīvs raksturs, un tie izmantojami tikai izziņas, izglītības un informatīviem nolūkiem. Redakcija neuzņemas saistības par iespējamo informācijas neatbilstību patiesai situācijai. Redakcija neuzņemas atbildību par portāla lietotāju ievietoto informāciju. Ievietojot komentāru, tā autors atzīst, ka piekrīt komentēšanas noteikumiem, uzņemas atbildību par tās saturu, kā arī apņemas pret redakciju neizvirīt nekādas pretenzijas par komentāru satura rediģēšanu vai dzēšanu.