Labs nāk ar gaidīšanu, silts ar sildīšanu
Veciits_meklesana
Aktuālais jautājums
 
Ievads nozarē
Terminu vārdnīca
Par portālu
Pasūtītājiem
 
Likumdošana
Mērniecībā
Zemes ierīcībā
Kartogrāfijā
Ģeodēzijā
Mērnieku saraksts
ADTI uzturētāji
Iepirkumi
Konkursi
Rezultāti
 
Jaunumi
Latvijā
Pasaulē
Augstskolās
Mērnieku biedrībā
LKĢA
Būvniecībā
Nekustamie īpašumi
Īsumā
Pētījumi
Vēsture
Tehnoloģijas
Izklaide
 
Pakalpojumi
Mērniecības instrumenti
Dati darbam
Pārrēķinu kalkulatori
Saites
Forums Galerija Blogi Sludinājumi
Sviitra

30.12.2019 Ķīnas jaunais attēlu satelīts lieti noderot mērniecībā

 Ķīna publicējusi pirmos attēlus, kas saņemti no novembrī palaistā satelīta Gaofen-7 - pēdējais 14 satelītu sērijā, kas paredzēti, lai krietni uzlabotu Ķīnas iespējas uzņemt attēlus un iegūt datus, samazinot lielvalsts atkarību no ārējiem avotiem. Gaofen-7 uzņemtie attēli esot tik detalizēti, ka spējot "redzēt" atsevišķu cilvēku no 500 kilometru attāluma. Šāda sensitivitāte padarot satelītu par ideāli piemērotu mērniecības un būvniecības procesiem. "Tas ir kā precīzs lineāls zemes izmērīšanai. Ja pagātnē mērniecības un kartēšanas darbs prasīja mēnešus vai gadus, tad jaunais satelīts šos uzdevumus paveic dažās minūtēs. Gaofen-7 spēj precīzi identificēt ne vien automaģistrāļu, bet arī lauku celiņu atrašanās vietas," satelītu lielījis tā vadošais konstruktors Čao Haijī. Paredzēts, ka Gaofen-7 orbītā paliks astoņus gadus. Oriģinālziņa

30.12.2019 Lielbritānija apstiprina DJI izstrādāto dronu identifikācijas sistēmu

Viens no vadošajiem dronu ražotājiem DJI izstrādājis dronu identificēšanas sistēmu AeroScope, kas nupat sekmīgi izgājusi Lielbritānijas oficiālo iestāžu pārbaudes un tiks iekļauta valsts Nacionālās infrastruktūras aizsardzības centra drošības ekipējuma katalogā. AeroScope spēj detektēt, izsekot un monitorēt lidojošus dronus, un paredzams, ka šādu programmatūru ES valstis izmantos arvien aktīvāk, jo 2020. gada jūlijā stāsies spēkā ES Aviācijas Drošības aģentūras prasības par dronu attālināto identifikāciju. "Tās ir lieliskas ziņas, ka AeroScope sistēma tikusi atzīta kā attālinātās identitātes noteikšanas risinājums, lai varas iestādēm būtu iespēja identificēt ikvienu, kurš lido tuvu sensitīvām lokācijām vai tādā veidā, kas rada nopietnas bažas," paudis DJI pārstāvis. Oriģinālziņa

28.12.2019 Lasvegasā notiks izstāde CES 2020

 Jaunais gads ģeotelpisko tehnoloģiju forumu nozarē sāksies sparīgi - jau no 7.līdz 10. janvārim Lasvegasā norisināsies liela mēroga izstāde CES 2020, kurā piedalīsies arī mērniecības, ģeodēzijas tehnoloģiju uzņēmumi. Vērienīgais pasākums kopumā pulcēs vairākus tūkstošus kompāniju 24 produktu kategorijās (2018. gada izstādē piedalījās 4400 uzņēmumu, to apmeklēja ap 182 000 viesu no 150 dažādām valstīm. Oriģinālziņa 

30.11.2019 Spānija un EKA noslēdz vienošanos par paplašinātu pieeju Copernicus datiem

 Eiropas Kosmosa aģentūra un Spānijas Industriālo tehnoloģiju attīstības centrs noslēguši saprašanās memorandu, kura ietvaros tiks uzlabota Spānijas piekļuve Copernicus projekta Sentinel satelītu datiem. Spānijā tiks izveidots īpašs nacionālais datu centrs, kurā tiks saņemti un tālāk izplatīti dati no Copernicus sadarbības valstīm paredzētā distribūcijas punkta. Lai gan visi Eiropas Savienības iedzīvotāji var brīvi lejuplādēt Copernicus datus no projekta Atvērtās pieejas huba (Open Access Hub), Eiropas Kosmosa aģentūras dalībvalstis un Copernicus projekta dalībvalstis gūst pieeju īpašajam distribūcijas punktam, kas ļauj lejuplādēt lielāku datu apjomu vienā piegājienā. Spānija kļuvusi par divdesmito valsti, kas iesaistījusies šajā datu pieejas līmenī. Oriģinālziņa 

29.11.2019 VZD: Par nekustamā īpašuma un ar to saistīto datu reģistrāciju un aktualizāciju (1)

Valsts zemes dienests informē, ka 2019. gada 1. decembrī spēkā stāsies Saeimā 2018. gada 11. oktobrī pieņemtie grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā, Zemesgrāmatu likumā, likumā “Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” un likumā “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatā”. Likumu grozījumi paredz nodalīt rajona (pilsētas) tiesas un VZD kompetenci un atbildību attiecībā uz noteikta veida datu reģistrāciju un aktualizāciju.

Par ēku, ūdens lietošanas vai ceļa servitūta teritorijas reģistrāciju

Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 27.1 pantu sākot no 2019. gada 1. decembra tiek mainīta servitūtu reģistrācijas, aktualizācijas un dzēšanas kārtība:
 
27.1 pants. Ēku, ūdens lietošanas vai ceļa servitūta teritorijas reģistrāciju, aktualizāciju un dzēšanu ierosina rajona (pilsētas) tiesā, iesniedzot nostiprinājuma lūgumu par attiecīgā servitūta vai šīs tiesības nodrošinājuma nostiprināšanu, grozīšanu vai dzēšanu, ja:
   1) zemes vienība ir ierakstīta zemesgrāmatā;
   2) dzēšanas gadījumā servitūta tiesība vai šīs tiesības nodrošinājums ir ierakstīts zemesgrāmatā.
 
Tas nozīmē, ka pie minētajiem nosacījumiem VZD servitūta teritoriju reģistrēs vai aktualizēs datus Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (turpmāk – Kadastra informācijas sistēma), saņemot paziņojumu un dokumentus no rajona (pilsētas) tiesas. Turpmāk īpašnieks nevarēs ierosināt servitūta teritorijas reģistrāciju vai datu aktualizāciju tikai Kadastra informācijas sistēmā, nenostiprinot attiecīgas tiesības vai to nodrošinājumu zemesgrāmatā.
 
Līdz ar to servitūta teritorijas reģistrācija vai datu aktualizācija vairs netiks veikta no zemes kadastrālās uzmērīšanas rezultātā sagatavotā apgrūtinājumu plāna. Gadījumos, ja apgrūtinājumu plāns sagatavots pirms 2019. gada 1. decembra vai apgrūtinājumu plānā servitūta teritorija tomēr būs attēlota, VZD Kadastra informācijas sistēmā no plāna reģistrēs pārējos nekustamā īpašuma apgrūtinājumus, izņemot servitūta teritoriju, tas ir,  nekustamā īpašuma apgrūtinājums “7315010100 – ēku servitūta teritorija”, “7315020100 – ūdens lietošanas servitūta teritorija” un “7315030100 – ceļa servitūta teritorija”.
 
Par nekustamā īpašuma veidošanu
 
Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 32.1 pantu sākot no 2019. gada 1. decembra tiek nodalīt rajona (pilsētas) tiesas un VZD kompetenci un atbildību  attiecībā uz nekustamo īpašumu veidošanu un tā sastāva grozīšanu:
 
32.1 pants. (1) Nekustamā īpašuma veidošanu un tā sastāva grozīšanu Kadastra informācijas sistēmā reģistrētiem nekustamā īpašuma objektiem ierosina rajona (pilsētas) tiesā, ja nekustamais īpašums ir ierakstīts zemesgrāmatā vai veidojams patstāvīgs būvju īpašums.
(2) Šā panta pirmās daļas noteikumus nepiemēro, ja veido dzīvokļa īpašumu vai groza tā sastāvu.
(3) Ja nekustamā īpašuma objekts nav reģistrēts Kadastra informācijas sistēmā vai neatbilst prasībām, kas noteiktas normatīvajos aktos par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās, vispirms ierosina nekustamā īpašuma objekta reģistrāciju vai kadastra datu aktualizāciju Valsts zemes dienestā.
 
Rajona (pilsētas) tiesa primāri atbild par nekustamā īpašuma veidošanu un tā sastāva grozīšanu, kas saitīti ar zemesgrāmatā ierakstītiem nekustamiem īpašumiem, bet VZD – par kadastra objektu reģistrāciju un dzēšanu Kadastra informācijas sistēmā.
 
Sākot no 2019. gada 1. decembra vienlaikus ar datu reģistrāciju vai aktualizāciju Kadastra informācijas sistēmā no zemes kadastrālās uzmērīšanas lietas varēs VZD ierosināt jauna nekustamā izveidošanu tikai gadījumos, ja:
 
nekustamais īpašums nav ierakstīts zemesgrāmatā;
 
kāds no zemesgrāmatā ierakstīta nekustamā īpašuma objektiem nav ierakstīts zemesgrāmatā un šo objektu vēlas nodalīt atsevišķā nekustamā īpašumā.
 
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums ir papildināts ar 32.1 pantu, kas noteic, ka nekustamā īpašuma veidošana un tā sastāva grozīšana ir jāierosina rajona (pilsētas) tiesā, ja nekustamais īpašums jau ir ierakstīts zemesgrāmatā. Rajona (pilsētas) tiesā ierosinot nekustamā īpašuma ierakstīšanu vai tā sastāva grozīšanu zemesgrāmatā, kadastra objektiem, no kā veidojams nekustamais īpašums, ir jābūt reģistrētiem Kadastra informācijas sistēmā. Pretējā gadījumā, personai vispirms VZD ir jāierosina kadastra objekta reģistrācija Kadastra informācijas sistēmā. Minētais attiecas arī uz tiem gadījumiem, kad, piemēram, persona esošu kadastra objektu vēlas sadalīt un no atdalītā objekta izveidot jaunu nekustamo īpašumu. Šādā gadījumā persona vispirms VZD ierosina kadastra objekta (zemes vienības vai būves) sadali un jauno nodalīto kadastra objektu reģistrāciju Kadastra informācijas sistēmā esošā nekustamā īpašuma sastāvā un tikai pēc tam rajona (pilsētas) tiesā iesniedz nostiprinājuma lūgumu izveidot jaunu nekustamo īpašumu, kurā iekļaus atdalīto kadastra objektu.

Par personas paraksta apliecinājumu uz iesnieguma
 
2019. gada 1. decembrī spēkā stājās Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 60.2 pants, kura pirmās daļas 1.punkts noteic, ka iesniegums VZD par kadastra objekta vai kadastra datu reģistrāciju vai kadastra datu aktualizāciju vienlaikus ir uzskatāms par nostiprinājuma lūgumu zemesgrāmatai, ja īpašnieks (kopīpašuma gadījumā visi kopīpašnieki) ierosina kadastra informācijas sistēmā reģistrētu un zemesgrāmatā ierakstītu zemes vienību sadali vai apvienošanu viena nekustamā īpašuma sastāvā.
 
Savukārt, šā panta otra daļa paredz, ka šā panta pirmajā daļā minētajos gadījumos iesniegumu adresē VZD un rajona (pilsētas) tiesai un iesniedz VZD, bet šā panta pirmās daļas 1. punktā minētajā gadījumā – zemes kadastrālajā uzmērīšanā sertificēta persona. Iesniegumu iesniedz elektroniskā formā, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, vai personiski, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, un par to uz iesnieguma izdara atbilstošu apliecinājumu.
 
Vēršam uzmanību, ka kopš 2017. gada 1. janvāra spēkā ir regulējums, ar kuru paplašināts Zemesgrāmatu likuma 60. panta otrās daļas trešā punkta tvērums, paredzot iespēju rajona (pilsētas) tiesā apliecināt personu parakstu jebkura administratīvā akta gadījumā. Līdz ar vienoto procedūru ieviešanu nebija pamats saglabāt prasību pēc notariāla paraksta apliecinājumiem arī VZD. Attiecīgi, nodrošinot Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma atbilstību Zemesgrāmatu likuma prasībām, no Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma tika izslēgta prasība par notāra vai bāriņtiesas apliecinātu personas parakstu. Līdz ar to pilsētas (rajona) tiesas darbiniekam noteiktais pienākums veikt ierosinātāja identitātes pārbaudi, kas tiek veikta, apliecinot tā parakstu uz nostiprinājuma lūguma, tagad noteikts arī zemes kadastrālajā uzmērīšanā sertificētai personai – izdarot atbilstošu apliecinājumu uz iesnieguma.

28.11.2019 Izveidota Āfrikas graustu rajonu karte

 Vairāku organizāciju sadarbībā izveidota pirmā "neformālo apmešanās vietu" jeb, citiem vārdiem, "graustu" karte par Āfrikas kontinentu - "Million Neighborhoods Map". Kartē, kas balstīta uz atvērta koda OpenStreetMap projekta bāzes, ir atzīmētas stihiski izveidojušās iedzīvotāju dzīves vietas Āfrikas valstīs, un tās mērķis ir nodrošināt vietējos lēmumu pieņēmējus ar precīzu informāciju par teritorijām, kur nepieciešams attīstīt trūkstošo urbāno infrastruktūru un pakalpojumus. Jau nākamā gada sākumā karti plānots papildināt ar precīzāku informāciju par Dienvidamerikas, Centrālamerikas, Indijas un vēl dažām Āzijas, kā arī Eiropas teritorijām. Oriģinālziņa

21.11.2019 Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments informē par Rīgas vietējā ģeodēziskā tīkla uzturēšanas un pilnveidošanas aktualitātēm (5)

       Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta mājas lapā, sadaļā Ģeotelpiskā informācija/Vietējais ģeodēziskais tīkls ir aktualizēta informācija par Rīgas vietējā ģeodēziskā tīkla (turpmāk – VT) punktiem:
·         shēma papildināta ar informāciju par vēsturiskajiem punktiem;
·         dzēsti apsekotie-iznīcinātie punkti;
·         pievienoti no jauna ierīkotie punkti;
·         mainīti līmeņu nosaukumi un krāsas.

 Informācija par pilnveidoto VT punktu izvietojumu, nosaukumu u.c. pieejama pielikumā esošajā *.dgn datnē Tikli_kopaa.dgnPILNV_####_####_# līmeņu grupā.

Līmeņu grupas dalījums:
1.     līmenis PILNV_####_ELEM_####_# - VT punktu simboli (cell);
2.     līmenis PILNV_####_NOSK_####_#  - VT punktu nosaukumi;
3.     līmenis PILNV_####_ATZM_####_# - VT punktu augstums Latvijas normālo augstumu sistēmā LAS-2000,5;
4.     līmenis PILNV_####_LINJ_####_#  - VT savstarpējās redzamības (vai redzamība uz sienas zīmi) līnija.

Pilns lietoto līmeņu nosaukumu saīsinājumu saraksts un krāsu pielietojums atrodams datnē Tikli_kopaa.dgn.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar Ģeomātikas pārvaldes Topogrāfiskās informācijas uzturēšanas nodaļas vadītāju Sergeju Plotnikovu, e-pasts: sergejs.plotnikovs@riga.lv, tālrunis: +371 67012904, mob.tālr.: +371 27857998 vai ar Ģeomātikas pārvaldes Topogrāfiskās informācijas uzturēšanas nodaļas  ģeoinformātikas inženieri Juri Vucenu, e-pasts: juris.vucens@riga.lv, tālrunis: +371 67012932, mob.tālr.: +371 29185907.

 Ņemot vēra to, ka no sertificētajām personām saņemam jautājumus par pilnveidoto VT punktu obligātu izmantošanu, veicot augsta detalizācijas topogrāfisko uzmērīšanu Rīgas teritorijā, informējam, ka atbilstoši 2012. gada 24. aprīļa MK noteikumu Nr. 281 “Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi” 20.2. punkta prasībām uzmērīšanas tīkla punktu precizitāte attiecībā pret Valsts ģeodēziskā tīkla punktiem vai VT pilnveidotajiem punktiem ir – standartnovirze augstumam – līdz 10 milimetriem (attiecīgi maksimāla kļūda līdz 30 milimetriem). Savukārt augstumu noteikšanu LAS 2000.5 sistēmā ar globālās pozicionēšanas metodi ierobežo kvaziģeoīda modeļa LV'14 precizitāte, kura pret Valsts ģeodēziskā tīkla globālās pozicionēšanas tīkla 1. un 2. klasi un nivelēšanas tīkla 1. un 2. klasi atbilstoši 2011. gada 15. novembra MK noteikumu Nr.879 “Ģeodēziskās atskaites sistēmas un topogrāfisko karšu sistēmas noteikumi” 17. punktam ir  līdz četriem ar pusi centimetriem.

Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta
Ģeomātikas pārvalde

 

21.11.2019 EK piešķir finansējumu Galileo attīstībai

 Eiropas Komisija piešķīrusi grantu 3,4 miljonu eiro apmērā pētījumam, kas palīdzēšot pārvarēt Galileo satelītu navigācijas sistēmas pašreizējos ierobežojumus, savienot to ar Zemes administrēsanas domēna modeli (Land Administration Domain Model), kas kopā ar uzlaboto Galileo servisu padarīšot zemes kadastrālo uzmērīšanu krietni ērtāku, kvalitatīvāku un lētāku visā Eiropā. Kopumā 20 gadu laikā Galileo sistēmā ieguldīti jau 22 miljardi eiro un tā esot precīzākā GNSS sistēma, kas ļaujot noteikt lietotāja atrašanās vietu ar augstāku precizitāti nekā GPS. Oriģinālziņa 

20.11.2019 Globālā kongresā pasniegs balvas pasaules viedākajām pilsētām

 Barselonā šobrīd (no 19. līdz 21. novembrim) norisinās vērienīgs forums Smart City World Congress (Viedo pilsētu pasaules kongress), kurā piedalās pārstāvji no 700 pilsētām piecos kontinentos, lai apmainītos ar pieredzi urbānās vides attīstības jautājumos. 20. novembrī tiks paziņotas arī tās pilsētas, kas tiks atzītas par labākajām septiņās kategorijās un saņems Pasaules Viedās pilsētas balvas (World Smart City Awards). Galvenajā kategorijā City Award starp finālistēm izvirzītas šādas, dažādus lielus viedpilsētu projektus realizējušas pilsētas: Bristole, Kuritiba, Montevideo, Teherāna, Seula un Stokholma. Oriģinālziņa

20.11.2019 Ar droniem plāno cīnīties pret malāriju

Bezpilota lidaparātu ražotājs DJI izstrādājis jaunu drona modeli, kas varētu kļūt par revoilūciju cīņā ar malāriju. Šis drons spēj izsmidzināt šķidrumu, un patlaban Zanzibārā tiek veikts pilotprojekts, ar droniem izsmidzinot bioloģisku insekticīdu virs rīsu laukiem, kur vairumā mēdz uzturēties malāriju pārnēsājošie moskīti. Pēc tam eksperti pārbaudīs un salīdzinās, kā smidzināšana ietekmējusi moskītu organismus. Oriģinālziņa

01.11.2019 Ieviesīs vienoto datu vidi Rail Baltica dzelzceļa līnijai

 Lai ieviestu un uzturētu Rail Baltica vienotu datu vidi (CDE) būves informācijas modelēšanas sistēmai (BIM), RB Rail AS ir noslēdzis līgumu ar vienu no vadošajiem pasaules programmatūras risinājumu piegādātājiem Bentley Systems International Ltd. Līdz ar to Rail Baltica globālais projekts gatavojas ieviest un iestatīt mākonī balstītu CDE, kas tiks izmantota dzelzceļa līnijas projektēšanas, būvniecības un darbības posmā. Piecu gadu līguma kopējā summa ir EUR 1,224 miljoni (bez PVN), kurā ietilpst programmatūras izstrāde, ieviešana un uzturēšana, kā arī licences maksa un lietotāju apmācība. Finansējums tiek piešķirts no CEF (Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta) līdzekļiem.

Līgums sastāv no mākonī balstītas CDE izstrādes, ieviešanas un iestatīšanas, testēšanas fāzes un lietotāju apmācībām, kā arī iekļauj izvēles CDE risinājuma funkcionalitātes paplašinājumu, ja tāds ir nepieciešams klientam. Papildus, piegādātājs nodrošinās licencēšanu, atbalstu un programmatūras uzturēšanu Rail Baltica globālajam projektam. Aplēses rāda, ka Rail Baltica celtniecības darbu kulminācijā, sistēmas ikdienas lietotāju skaits varētu palielināties līdz 370 lietotājiem, apmainoties un atjauninot tehniskā projekta dokumentāciju, ieskaitot projektēšanas modeļus, rasējumus un citu tehnisko informāciju. Turklāt sistēma atbildīs augstākajiem IT drošības standartiem, lai visām iesaistītajām pusēm nodrošinātu drošu un ātru tehniskās dokumentācijas un informācijas apmaiņu.
 
 “Rail Baltica digitālie komponenti ir tikpat svarīgi kā fiziskā infrastruktūra. BIM izmantošana tik sarežģītā dzelzceļa projektā kā Rail Baltica, palīdzēs nodrošināt efektīvu sadarbību starp cilvēkiem, procesiem un tehnoloģijām, kā arī palīdzēs samazināt nepieciešamību pēc darbu pārstrādāšanas, kavēšanos un neparedzētas izmaksas,” saka Timo Rīhimeki (Timo Riihimäki), RB Rail AS izpilddirektors. “Rail Baltica darbības fāzē BIM sniegs visu nepieciešamo informāciju tehniskās apkopes uzņēmumiem un infrastruktūras pārvaldītājam, lai nodrošinātu nepārtrauktu, drošu un rentablu Rail Baltica darbību.”
 
 Kopumā šajā konkursā piedalījās pieci uzņēmumi: Bentley Systems International Ltd; Civilpoint Oy; apvienība “GRAITEC s.r.o.- SUDOP BRNO spol. s.r.o – PSS GRAITEC”; ASITE SOLUTIONS Ltd; apvienība DCS Finland Oy un Pirkanmaan Mittauspalvelu Oy. Ekonomiski visizdevīgāko priekšlikumu iesniedza Bentley Systems International Ltd.
 Bentley Systems International nodarbina vairāk nekā 3500 ekspertu 170 valstīs, un uzņēmuma galvenā mītne atrodas Pensilvānijā, ASV. Bentley Systems International ir ieviesis kopējās datu vides (CDE) risinājumus tādiem infrastruktūras megaprojektiem kā HS2 un Crossrail.
 
Informācija pārpublicēta no www.railbaltica.org 

31.10.2019 Lielbritānijā plāno ikvienam ģeogrāfiskam objektam piešķirt savu kodu

 Lielbritānijas Ģeotelpiskā komisija nākusi klajā ar ierosinājumu, ka ikvienam ģeogrāfiskam objektam Lielbritānijā - no ēkām līdz ceļiem un pat upēm un mežiem, būtu jāpiešķir unikāls identifikators (kods). Komisijas ieskatā šāds kods palīdzētu vieglāk un ātrāk savākt visu nepieciešamo informāciju, kas saistīta ar konkrēto atrašanās vietu, jo parasti šādas ziņas ir izkaisītas dažādās datu kopās. Tas var noderēt dažādās situācijās - gan pērkot māju, gan ārkārtas gadījumos. Oriģinālziņa

31.10.2019 Google draud kārtējā tiesvedība - šoreiz par lietotāju atrašanās vietas datu nelegālu vākšanu

 Austrālijas Konkurences un Patērētāju tiesību aizsardzības komisija iesniegusi prasību tiesā pret interneta gigantu Google par privātuma likumu pārkāpumu. Komisija uzskata, ka laikposmā no 2017. gada janvāra līdz 2018. gada beigām Google maldinājusi lietotājus, informējot tikai par vienu no divām aplikācijām, kas izmanto un uzkrāj to atrašanās vietas datus. Lietotāji maldīgi ticēja, ka viedtelefonos, planšetdatoros pietiek izslēgt tikai opciju "Location history", lai atrašanās vietas dati netiktu ievākti, taču patiesībā tie tika uzkrāti arī aplikācijā "Web & App Activity". "Google ir savākusi, lietojusi un paturējusi sensitīvu un vērtīgu personīgo informāciju, turklāt lietotājiem par to nezinot," uzsver komisijas pārstāvis Rods Simss. Oriģinālziņa
 

30.09.2019 Kara gadījumā Galileo būtu pieejams vienīgi militārajiem spēkiem

 Militāra konflikta gadījumā Eiropā tiktu atslēgts Galileo navigācijas serviss, Eiropas Parlamentam paziņojis Eiropas Komisijas Aizsardzības un Drošības kosmosa politikas departamenta vadītājs Pjērs Delso. Šādā situācijā darboties turpinātu vienīgi Galileo kodētais signāls, kas pieejams vienīgi ar atbilstoši pielāgotām uztveršanas iekārtām, kuras kara gadījumā tiktu izsniegtas militārajiem spēkiem. Oriģinālziņa

30.09.2019 Irkutskā sācies Starptautiskās Mērnieku apvienības kongress (5)

 Irkutskā 27. septembrī sācies Starptautiskās Mērnieku Apvienības 17. pasaules kongress. Starptautiskā mērnieku apvienība dibināta Austrijā pirms pusgadsimta un šobrīd tā apvieno biedrus no 43 dalībvalstīm (šogad tiek uzņemtas divas jaunas valstis - Kirgizstāna un Uzbekistāna), kas ik pa trim gadiem pulcējas uz šādu kongresu. Šī ir pirmā reize, kad kongress norisinās Krievijā. Vienlaikus ar konferencēm un semināriem, kas šoreiz pārsvarā veltīti raktuvju uzmērīšanas aktualitātēm, notiek arī instrumentu izstāde ar pasaules vadošo kompāniju piedalīšanos. Oriģinālziņa   

30.09.2019 Beidou sistēmas satelītu skaits jau tuvojas 50

 Ķīna 23. septembrī no Sičuaņas kosmodroma nogādājusi kosmosā jau kārtējos Beidou sistēmas satelītus (Beidou-3 paaudzes), kopumā pēc skaita 47to un 48to. Satelīti uzsāks līdzdalību Beidou pozicionēšanas precizitātes uzlabošanā pēc to oribtālajiem testiem. 2018. gada novembrī Ķīna pabeidza Beidou-3 sistēmas pamata navigācijas tīklu. Plānots, ka Beidou-2 un Beidou-3 sistēmas pastāvēs vienlaicīgi līdz 2020. gada oktrobrim, bet pēc tam galveno darbu pildīs Beidou-3. Oriģinālziņa

30.09.2019 Viens no GLONASS satelītiem pārtraucis darboties

 Viens no Krievijas satelītu navigācijas sistēmas GLONASS satelītiem - satelīts Glonass-M 702 ir ticis uz laiku atslēgts, pārtraucot tā darbību sistēmā. Konkrētais satelīts tika palaists 2014. gada decembrī, bet pilnībā iesaistīts GLONASS darbībā no 2016. gada februāra. Pagaidām nav zināms, kad satelīta darbība varētu tikt atjaunota. Kopumā GLONASS ietvaros orbītā atrodas 27 satelīti, bet navigācijas pakalpojumu nodrošināšanā no tiem pašlaik dabojas 21. Oriģinālziņa

29.09.2019 Britu aģentūra izmanto superdatoru, lai panāktu izrāvienu kartogrāfijas datu apstrādē

 Britu Kartogrāfijas aģentūra (Ordnance Survey) saņēmusi piekļuvi superdatoram, lai ar mašīnmācīšanās (machine learning) palīdzību attīstītu tādas datu apstrādes tehnikas, kas spētu iegūt dažādu ekstra papildus informāciju no aerofoto attēliem un kartēm. Izdošanās gadījumā tas vedīšot pie jaunām biznesa iespējām gan pašā Lielbritānijā, gan starptautiski. Jau iepriekš aģentūra realizējusi veiksmīgus mašīnmācīšanās un mākslīgā intelekta datu apstrādes projektus, piemēram, precīza Lielbritānijas lauksaimniecības zemju kartēšana, lai radītu jaunu datu slāni lauku atbalsta maksājumu vajadzībām, vai kopā ar Microsoft realizētais dažādu jumtu tipu automātiskās atpazīšanas projekts. Acīmredzot aģentūrai ir plaši plāni, jo tā atsaucas uz faktu, ka, saskaņā ar Pasaules bankas aprēķiniem, pasaulē tikai 25-30% zemes ir kartēta un reģistrēta. Oriģinālziņa 

28.09.2019 Zviedrijā aprēķina ģeodatu sniegto ekonomisko ieguvumu būvniecībā

 Zviedrijā veikts pētījums, aprēķinot ekonomisko ieguvumu no ģeodatu izmantošanas urbānās plānošanas un būvniecības procesā. Iegūtie skaitļi svārstās robežās no 22,6 līdz 42,2 miljardiem zviedru kronu (apmēram 2 līdz 4 miljardiem eiro). Pētījums arī parādījis, ka absolūti lielākais ieguvums no ģeodatu izmantošanas ir pašā reālo darbu procesā - būvlaukuma zemes darbu un būvniecības laikā, kas sniedzot ieguvumu 19,4 līdz 38,8 miljardu kronu apmērā, kamēr būvniecības plānošanas procesā ieguvums ir 3 miljardi kronu. Oriģinālziņa    

28.09.2019 Pabeigts darbs pie Sentinel 6A satelīta

 Kompānija Airbus pabeigusi satelīta Copernicus Sentinel 6A izstrādi, kas paredzēts okeānu virsmas pētniecībai. Pašlaik satelīts nogādāts Vācijā, kur tas izies sešu mēnešu ilgus testus. Ja tiks nogādāts kosmosā, Sentinel 6A veiks augstas precizitātes mērījumus okeānu virsmas topogrāfijai, mērot attālumu ar pāris centimetru precizitāti. Iegūtie dati tiks izmantoti okeānu kartes veidošanai. Analizējot to, kā mainās okēana virsmas augstums, iespējams gūt ieskatu jūras līmeņa izmaiņās, okeāna straumju ātrumā un virzienā u.c. Oriģinālziņa

Sviitra
Jaunākais citās sadaļās
Sviitra
Mērnieku laika ziņas
Arrow_left 2020. gada jūnijs Arrow_right
P O T C P S S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345
Šodiena 2020. gada 5. jūnijs

Vārda diena:

Margots, Igors, Ingvars
Jaunākie komentāri
Sviitra
© 2008 mernieks.lv, epasts: redakcija@mernieks.lv
Visa portālā ievietotā informācija un materiāli (tai skaitā raksti,attēli,video u.c.) pieder to autoriem. Pārpublicēšana bez saskaņošanas un atsauces stingri aizliegta. Visiem portālā ievietoajiem datiem ir tikai informatīvs raksturs, un tie izmantojami tikai izziņas, izglītības un informatīviem nolūkiem. Redakcija neuzņemas saistības par iespējamo informācijas neatbilstību patiesai situācijai. Redakcija neuzņemas atbildību par portāla lietotāju ievietoto informāciju. Ievietojot komentāru, tā autors atzīst, ka piekrīt komentēšanas noteikumiem, uzņemas atbildību par tās saturu, kā arī apņemas pret redakciju neizvirīt nekādas pretenzijas par komentāru satura rediģēšanu vai dzēšanu.