Labs nāk ar gaidīšanu, silts ar sildīšanu
Veciits_meklesana
Aktuālais jautājums
 
Ievads nozarē
Terminu vārdnīca
Par portālu
Pasūtītājiem
 
Likumdošana
Mērniecībā
Zemes ierīcībā
Kartogrāfijā
Ģeodēzijā
Mērnieku saraksts
ADTI uzturētāji
Iepirkumi
Konkursi
Rezultāti
 
Jaunumi
Latvijā
Pasaulē
Augstskolās
Mērnieku biedrībā
LKĢA
Būvniecībā
Nekustamie īpašumi
Īsumā
Pētījumi
Vēsture
Tehnoloģijas
Izklaide
 
Pakalpojumi
Mērniecības instrumenti
Dati darbam
Pārrēķinu kalkulatori
Saites
Forums Galerija Blogi Sludinājumi
Sviitra

22.07.2015 Pieaugot pasūtījumu skaitam Rīgas reģionā, rosina savlaicīgi vienoties par būvju kadastrālās uzmērīšanas laiku (15)

 Valsts zemes dienests (VZD) informē, ka Rīgas reģionā strauji pieaug pieprasījums pēc būvju kadastrālās uzmērīšanas pakalpojuma. Salīdzinot ar iepriekšējo periodu, reģionā, kuru apkalpo VZD Rīgas reģionālā nodaļa, piecu mēnešu laikā par 30% pieaudzis uzmērīto objektu skaits.

Dienests dara iespējamo, lai nodrošinātu būvju kadastrālās uzmērīšanas pasūtījumu izpildi normatīvajos aktos paredzētajā termiņā. Tomēr atsevišķos gadījumos pasūtījuma izpilde var aizkavēties. Gadījumos, kad plānotais pasūtījuma izpildes termiņš var mainīties, Rīgas reģionālā nodaļa informē klientu par iespējamo izpildes termiņu, sazinoties e-pastā vai pa tālruni. 

Dienests lūdz klientus plānot pasūtījumu savlaicīgi, rēķinoties, ka, strauji pieaugot pasūtījumu skaitam, nav iespējams sniegt pakalpojumu paātrināti, un iesaka savstarpēji vienoties par uzmērīšanas laiku.
 
Citās VZD reģionālajās nodaļās paaugstināts būvju kadastrālās uzmērīšanas pieprasījums nav novērots.

22.07.2015 Izsludināts publisks iepirkums Latvijas teritorijas aerofotografēšanai 2016.-2018.gadā

 2015.gada 16.jūlijā tika izsludināts atklāts konkurss „Latvijas Republikas teritorijas aerofotografēšana”, lai nodrošinātu  Latvijas teritorijas aerofotografēšanu 2016.-2018.gadā 67 400 km2 apjomā. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2015.gada 8.septembris.

 
Konkursa informācija publicēta Iepirkumu uzraudzības biroja un Aizsardzības ministrijas mājas lapās.
 
Kopš Latvijas neatkarības atgūšanas aerofotografēšana tiks veikta sesto reizi. Katrā aerofotografēšanas reizē tika veikti nozīmīgi kvalitātes uzlabojumi un arī jaunā aerofotografēšana būs ar ievērojamiem uzlabojumiem, jo attēlu izšķirtspēja tiks uzlabota līdz 25 cm visai plānotai teritorijai un aerofotografēšana tiks veikta krāsainā (RGB), infrasarkanā (CIR) un panhromātiskā (PAN) spektrā. Iepriekšējo aerofotografēšanu veica  no 2013.-2015.gadam un iegūto ainu izšķirtspēja bija no 25 līdz 40 cm.
 
LĢIA piedāvā iepazīties ar aerofotografēšana darbu plānojumu

20.07.2015 Turpinās EVRS testēšana

Latvijas Mērnieku biedrība informē par 14. jūlija darba grupas sanāksmes, kurā tika spriests par jauno augstumu sistēmu (EVRS) un ģeodēziskajām atskaites sistēmām, rezultātiem.

LĢIA (Ivars Liepiņš) sanāksmē iepazīstinājis ar starpību virsmas (precizēta virsma starp LV’98 un LV’14) aprēķiniem un pārbaudi. Virsma aprēķināta pret G1 punktiem un pārbaudīta pret G2 un citiem valsts ģeodēziskā tīkla drošiem punktiem. Matemātiskā starpība ir interpolēšanas aprēķinu robežās 1-3 mm. Interpolācija šobrīd veikta pēc Kriging metodes.

Darba grupa vienojusies, ka apmainīsies ar alternatīvi aprēķinātu starpību virsmas testa punktiem vai veiks punktu aprēķinus atsevišķiem punktiem. Ja aprēķinu rezultāti būs pieņemami, turpināsies LĢIA darbs pie papildus aplikāciju izstrādes datu transformācijai (tuvinājumiem) LV’14, kas iegūti ar LV’98 (pozicionēšanas metodi).
 
Aizskarts jautājums par modeļa LV’14 turpmākiem precizējumiem vai jaunu q-ģeoīdu publiskošanu un izmantošanu. Būtisku izmaiņu gadījumā jāprecizē arī starpību virsma, ja tas vēl būs aktuāli (viedoklis, ka ADTI datu  pārrēķins varētu būt nepieciešams 1.5 – 2 gadu periodā).

19.07.2015 Igaunijas kartogrāfi noskaidro, ka valsts ir lielāka nekā iepriekš domāts

 Igaunijā pēc jauno zemes mērījumu veikšanas atklājies, ka valsts platība ir par ceturtdaļu procenta jeb 112 kvadrātkilometriem lielāka nekā tika uzskatīts līdz šim, vēsta portāls Delfi.

Igaunijas zemes departaments ar fotogrāfiju no gaisa un lāzera skenēšanas palīdzību ieviesa precizējumus Igaunijas administratīvajā kartē. Salīdzinot ar vecajiem datiem, Igaunijas sauszeme ir palielinājusies par 0,25%.

Departamenta ģenerāldirektors Tambets Tijts skaidroja, ka līdz šim tika lietota informācija no teju 20 gadus senajām papīra kartēm, taču šoreiz izmantoti daudz precīzāki dati no elektroniskajām datubāzēm. 
 
"Piemēram, agrāk izmantoja zīmuļus vai marķierus, lai norādītu robežas uz papīra kartes. Šāda līnija varēja nozīmēt vietu ar 50 metru nobīdi. Tagad, pateicoties mūsdienu tehnoloģijām, karšu kvalitāte ir daudz augstāka, robežu precizitāte ir paaugstinājusies, un rezultāti ir daudz ticamāki," viņš sacīja.
 
Lielākās atšķirības skar ūdens un piekrastes robežas pie Baltijas jūras, Vircezera, Narvas upes u.c. Piemēram, ūdens krātuves dēļ Narvas teritorija tika precizēta par 20%, un tagad pilsētas platība ir samazinājusies no 8454 uz 6895 hektāriem.
 
Kopumā Igaunijas teritorija, saskaitot visas administratīvās vienības un ūdenstilpnes, ir palielinājusies par 112 kvadrātkilometriem un pašlaik ir 45 339 kvadrātkilometri.
 
 
 

16.07.2015 VZD: Mērniecības nozares pārstāvji tiekas kārtējā konsultatīvās padomes sēdē

 2015. gada 14. jūlijā Valsts zemes dienestā (VZD) notika Mērniecības konsultatīvās padomes (Padome) sēde, kurā tika izskatīti vairāki nozarei aktuāli jautājumi.

Padomes dienas kārtība tika sākta ar Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācijas (LKĢA) ziņojumu par Mērniecības likuma projekta izstrādi. LKĢA salīdzināja mērniecības nozares regulējumu ar citām nozarēm kā pamatojumu, kādēļ mērniecības jomai būtu nepieciešams savs likums. Tika minētas galvenās problēmas, kas būtu risināmas likumā. Padomes locekļi vienojās, ka uz nākamo Padomes sēdi LKĢA sagatavos tēzes, kuras būtu jāliek likumprojekta pamatā, ietverot procesus, kuriem šobrīd nav pietiekams regulējums normatīvajos aktos, informē VZD. 
 
Pēc diskusijas par Mērniecības likumu VZD ziņoja par Zemes ierīcības likuma grozījumu virzību. Padomē vienojās, ka nepieciešama saruna (tikšanās plānota 2015. gada 30. jūlijā), kurā tiktu izvērtēta Zemes ierīcības projekta nozīme, tā nepieciešamība sabiedrībai un tautsaimniecībai. Uz sanāksmi tiks aicināti nozares profesionāļi un pašvaldības.
 
VZD informēja, ka septembrī tiks organizētas apmācības mērniekiem par tēmu „Atzinumi zemes kadastrālajā uzmērīšanā”, un par to visiem mērniekiem tiks nosūtīti uzaicinājumi ar papildus skaidrojumiem.
 
2014. gada rudenī Rīgas Tehniskās universitātes pārstāvji dabā ierīkoja vienotu robežzīmju paraugus un ziņoja par zīmju ierīkošanas gaitu un par punktu apsekošanas rezultātiem 2015. gada pavasarī – noturību un precizitāti.
 
Latvijas Mērnieku biedrība pieteica tēmu nākamajai Padomes sēdei par licencēto mērniecības uzņēmumu kļūdu labošanas problēmām.

15.07.2015 Indija plāno ļaut Google publicēt savu pilsētu 3D attēlus

 Indijas valdība pēc nesenās tikšanās ar Google pārstāvjiem paziņojusi, ka plāno atļaut kompānijai ievietot Google Earth Indijas lielo pilsētu trīsdimensionālos attēlus. Google līdz šim jau publicējusi trīsdimensiju attēlus ASV, Brazīlijas, Austrālijas un Lielbritānijas pilsētām. 3D modelī Google Earth ataino pilsētas no 45 grādu leņķa, dodot skatītājam iespēju virtuāli "lidot" virs pilsētas.  

Avots

10.07.2015 VZD: mērniekiem iesniegumu par zemes sadali vai apvienošanu jāiesniedz arī Zemesgrāmatai

 Valsts zemes dienests informē, ka, sākot ar 2015. gada 1. jūliju, ir beidzies pārejas periods, kad zemes vienības sadales vai apvienošanas gadījumā (viena nekustamā īpašuma ietvaros) īpašnieks iesniegumu varēja adresēt tikai Dienestam. Turpmāk Dienests nav tiesīgs izskatīt iesniegumus, kas saistībā ar minēto gadījumu adresēts tikai Dienestam.

Atgādinām, ka no 2015. gada 1. jūlija iesniegums jāadresē gan Dienestam, gan arī Zemesgrāmatai.

Sīkāka informācija

10.07.2015 VZD: Tagad zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumenti jāiesniedz izmantojot jauno specifikāciju

Valsts zemes dienests informē mērniekus, ka 2015. gada 1. jūlijā beidzās pārejas periods, kad zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumentus mērnieks varēja sagatavot gan vecajā, gan jaunajā specifikācijā. Dienests aicina turpmāk Zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumentus iesniegt saskaņā ar Noteikumu Nr.1019 „Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi” 15. pielikumu.

Vēl līdz 2015. gada 1. augustam netiks gatavots atteikums, ja iesniegtie zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumenti tiks iesniegti, izmantojot veco specifikāciju. Iesniedzējs tiks informēts, ka turpmāk iesniedzamie dokumenti jāsagatavo atbilstoši jaunajai specifikācijai. 

Sīkāka informācija: http://www.vzd.gov.lv/lv/pakalpojumi/profesionaliem/merniekiem/noderigi-materiali/

09.07.2015 Ķīna un Krievija apgādās kravas automašīnas ar GLONASS un COMPASS apvienoto navigāciju

 Ķīna un Krievija vienojusies kopīgi izstrādāt īpašu navigācijas ierīci kravas automašīnām, kas pārvadā preces, šķērsojot abu valstu robežas. Ierīce spēs izmantot gan Krievijas GLONASS, gan Ķīnas COMPASS satelītu navigācijas sistēmas, vajadzīgajā brīdī pārslēdzoties no vienas uz otru un tādējādi atvieglojot darbu kravas automašīnu šoferiem. Tiem būšot iespēja saņemt tehnisko atbalstu, palīdzību uz ceļa, atrast tuvāko degvielas uzpildes staciju un izmantot citus navigācijas sistēmu pakalpojumus. 

Avots

09.07.2015 Izziņots FIG "Darba Nedēļa 2016" konferences temats

 FIG Darba Nedēļa 2016 notiks nākamā gada 2. - 6. maijā, Jaunzēlandē, Kraistčērčā. Šoreiz aktuālais semināra temats būs "Atkopšanās no katastrofas", un nav sagadīšanās, ka par šādu tematu tiks spriests tieši Jaunzēlandē - Kraistčērčas reģions pēdējo piecu gadu laikā piedzīvojis vairākas postošas zemestrīces. Kopumā konference pulcēs 700 līdz 900 vietējo un starptautisko mērniecības ekspertu (parasti uz FIG Darba Nedēļu ierodas delegāti no apmēram 100 valstīm). Ģeodēzijas profesionāļi tiek aicināti iesniegt semināra prezentāciju pieteikumus, ar ko vēlētos uzstāties konferencē (pavisam kopā seminārā paredzēta vieta ap 400 prezentāciju) - FIG biedriem līdz 1. oktobrim, bet ne-biedriem - līdz 15. novembrim. 

Avots: http://www.gim-international.com/content/article/fig-working-week-2016-programme-unveiled

08.07.2015 Nākusi klajā Bing Maps jaunā versija

 Microsoft laidusi klajā pilnīgi jaunu Bing Maps versiju, kas vairāk orientēta uz ceļojumu plānošanu, nevis tikai maršrutēšanu no vienas vietas uz otru. Tagad Bing kartes piedāvās krietni bagātīgāku vizuālo un tekstuālo informāciju par interesantām, apmeklēšanas vērtām vietām, kā arī izcels restorānus, viesnīcas, degvielas uzpildes stacijas un tamlīdzūigus objektus ceļotāja maršrutā, kas varētu būt noderīgi tūristam. Avots: http://www.ubergizmo.com/2015/07/completely-redesigned-bing-maps-launched-with-focus-on-trip-planning/

07.07.2015 VZD: Aptaujas dalībnieki ADTI specifikāciju vērtē pozitīvi (2)

Šī gada pavasarī Valsts zemes dienests aicināja augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas nozarē iesaistītos profesionāļus piedalīties aptaujā. Tā kā kopš Ministru kabineta noteikumu Nr. 281 pieņemšanas 2012. gadā ir pagājuši trīs gadi, aptaujas mērķis bija noskaidrot nozarē strādājošo viedokli par esošo situāciju un nākotnē nepieciešamajiem uzlabojumiem.
 
Aptaujā piedalījās 105 respondenti, to skaitā 75 ģeodēziskajos darbos sertificētas personas un 16 pašvaldību datubāzu turētāji.
 
Aptaujā iegūtie dati un informācija liecina, ka kopumā respondenti 2012. gadā pieņemto ADTI specifikāciju vērtē pozitīvi, tomēr lielākais vairums uzskata, ka tajā ir nepieciešams veikt precizējumus. Aptaujas dalībnieki visbiežāk rosina precizēt objektus paskaidrojošos tekstus, ieviest jaunus objektus, uzlabot vizualizāciju, kā arī ar samazināt objektu skaitu.
 
Pārsteidzoši, ka 87% respondentu uzskata, ka jāsaglabā pašvaldību datubāzu turētāju veiktā ADTI darbu pārbaude, tādējādi apliecinot, ka mērnieki ir gatavi maksāt par savu darbu pārbaudi, lai nodrošinātu darba kvalitāti.
 
Kā populārākais nepieciešamais jaunievedums ADTI nozarē minēta obligāta prasība inženierkomunikāciju saskaņošanu veikt tikai elektroniski, jo līdzšinējā kārtība, kad saskaņošana notiek klātienē, rada lielus laika un naudas izdevumus.
 
Mērnieki un pašvaldību datubāzu turētāji ADTI sagatavošanai un apstrādei izmanto tikai divu ražotāju programmas – Bentley un AutoDesk. Vairākums respondentu izmanto Bentley (93%).
 
Vairākas no aptaujas dalībnieku biežāk minētajām problēmām nav saistītas ar ADTI normatīvo regulējumu, piemēram, pašvaldības datubāzu turētāju atšķirīgās prasības, no kurām liela daļa ir pretrunā normatīvajiem aktiem.
 

30.06.2015 LKĢA diskutēs par mērnieku sertifikāciju un mikrouzņēmumu ierobežošanu (62)

 LKĢA (Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācija) 10. jūnija valdes sēdē pieņēmusi lēmumu sasaukt biedru pilnsapulci, lai diskutētu un balsotu par diviem nozarei būtiskiem jautājumiem. Saprotot jautājumu nopietnību un svarīgo ietekmi, kādu varētu izraisīt pieņemtie lēmumi, nolemts diskusijas daļu organizēt publisku un tajā tiek aicināti piedalīties ieinteresētie nozares uzņēmumu pārstāvji. Diskusijā netiks iesaistīti sertifikāciju centru un valsts iestāžu pārstāvji. 

Seminārs notiks 8. jūlijā, Raganā, Parka ielā 1, Krimuldas novada tautas namā. Darba kārtība:

1. 13.00 līdz 15.00 - diskusija par vienu, valsts deleģētu sertifikācijas centru. 
2. 15.00 līdz 15.30 - kafijas pauze.
3. 15.30 līdz 17.00 - diskusija par MUN (mikrouzņēmuma nodokļa) maksātājiem nozarē un iespējām to ierobežot.
4. 17.00 līdz 18.00 - kafijas pauze.
5. 18.00 - LKĢA pilnsapulce un balsošana par diskutētajiem jautājumiem.
 
Dalību lūdz pieteikt līdz 6. jūlija darba dienas beigām, lai varētu pasūtīt kafijas galdu. Dalību pieteikt uz lkga@lkga.lv .
Tel.29269970 - Ilze.
 

29.06.2015 "Viedo pilsētu" tehnoloģiju tirgus sasniedz gandrīz 300 miljardus dolāru

 Saskaņā ar BCC Research datiem, globālais tirgus "gudro pilsētu" informāciju un komunikāciju tehnoloģijām pagājušajā gadā bijis 293 miljardu ASV dolāru (2013. gadā - 212 miljardu). Līdz 2019. gadam tirgus apjoms sasniegšot 668 miljardus, prognozē pētījuma autori. Galvenokārt "viedo pilsētu" un "zaļo risinājumu" tehnoloģiju pieprasījums palielinās tāpēc, ka daudzviet pasaulē tiek ieviestas arvien stingrākas vides aizsardzības prasības. Avots: http://bwsmartcities.com/global-market-for-smart-cities-technology-to-triple-by-2019-report.html

27.06.2015 Nīderlandes Kadastra reģistrs ietaupa naudu, izmantojot atvērtā koda programmatūru

 Nīderlandes Kadastra reģistrs izlēmis pāriet uz atvērtā koda programmatūru, izmantojot PostgreSQL datubāzes programmēšanas valodu. Tas darīts ar mērķi samazināt kadastra pakalpojumu izmaksas, uzsver Pols Šluks, viens no reģistra datu bāžu administratoriem. PostgreSQL tiek izmantots gan Holandes telpiskās plānošanas portālā, kas uzrāda datus par zonējumu un būvniecības projektiem, gan citās ģeogrāfiskās informācijas sistēmās. Tāpat reģistrs izmantojot arī citu atvērtā koda programmatūru, kā, piemēram, operētājsistēmu Linux, Apache tīkla serverus un Docker aplikāciju vadību. Tas viss ļāvis gan ieekonomēt līdzekļus, gan padarīt darba iespējas elastīgākas. Vienlaikus Šluks gan brīdina, ka eksperimentēt ar atvērtā koda programmatūrām vajagot apdomīgi, sākot ar maza mēroga projektiem un noteikti piesaistot ekspertu, kurš pārzin konkrētās tehnoloģijas.

Avots: https://joinup.ec.europa.eu/community/osor/news/dutch-land-registry-opens-postgresql

26.06.2015 Baltkrievija būvēs jaunu satelītu

 Tuvāko 2 līdz 3 gadu laikā Baltkrievija sadarbībā ar Krieviju plāno uzbūvēt jaunu Zemes novērošanas satelītu ar ievērojami augstāku attēlu izšķirtspēju - mazāk par vienu metru (pašreiz orbītā esošā Baltkrievijas satelīta izšķirtspēja ir ap diviem metriem). Baltkrievija cer, ka jaunais satelīts darbosies ne tikai iekšzemes vajadzībām, bet tā darbību izdosies komercializēt un sagādātos datus vēlēsies iegādāties arī citas valstis. 

Avots: http://eng.belta.by/all_news/society/New-Belarusian-Russian-remote-sensing-satellite-within-2-3-years_i_82724.html

26.06.2015 Ukraina grasās lauzt sadarbību ar Krieviju satelītizpētes jomā

 Ukraina plāno pārtraukt sadarbību ar Krieviju kosmosa izpētes un satelītu jomā. Ukrainas parlamentā iesniegts likumprojekts, kas paredz izbeigt abu valstu parakstītā memoranda par Ukrainas un Krievijas kosmosa aģentūru sadarbību satelītizpētē. Iepriekš Ukraina jau pārtraukusi sadarbību ar Krieviju vairākās citās jomās - militārajā, izlūkošanā, slepenas informācijas aizsargāšanā, militārajā tranzītā uz Moldovu. Avots: http://m.ria.ru/world/20150625/1088392824.html 

25.06.2015 VZD: Vienojas par datu apmaiņu Būvniecības informācijas sistēmas ietvaros

 Valsts zemes dienests informē, ka 2015. gada 18. jūnijā ir noslēgta starpresoru vienošanās ar Ekonomikas ministriju par savstarpēju datu apmaiņu. Ministrija saņems Kadastra un Valsts adrešu reģistra datus izmantošanai Būvniecības informācijas sistēmā un Valsts efektīvas centralizētās siltumapgādes un koģenerācijas potenciāla novērtējuma sagatavošanai.

Pēc Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) pakāpeniskas ieviešanas būvvaldēs Dienests saņems datus, lai nodrošinātu automātisku būvju vai zemes vienību pirmsreģistrāciju Kadastra informācijas sistēmā vēl būvniecības saskaņošanas stadijā – piešķirtu kadastra apzīmējumus objektu identificēšanai. Pēc attiecīgo normatīvo aktu grozījumu izstrādes un spēkā stāšanās no BIS saņemtie dati ļaus veikt arī automātisku būvju pamatreģistrāciju. Savukārt būvvaldes sistēmas ietvaros iegūs pieeju kadastra un adrešu datiem, kas nepieciešami būvvalžu funkciju izpildei.

BIS mērķis ir elektroniska būvniecības dokumentācijas aprite, tai skaitā arī elektroniska komunikācija starp būvniecības uzraudzības iestādēm, pasūtītāju un būvkomersantu, nodrošinot sabiedrības vajadzības vienuviet saņemt visus nepieciešamos dokumentus un ziņas, kas attiecas uz konkrētu būvi vai būvniecības procesu, un, ļaujot pašvaldībām un institūcijām, kas veic būvvalžu funkcijas, efektīvi kontrolēt būvniecību, jo BIS saņems datus arī no Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu reģistra, Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas, Iedzīvotāju reģistra un Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmas.

25.06.2015 Mičiganas štats izveidojis savu ģeoportālu

ASV Mičiganas štats atvēris ģeotelpiskās informācijas portālu, kurā dod iespēju lietotājiem meklēt, aplūkot un lejuplādēt dažādus ģeotelpiskos datus uz ArcGIS karšu bāzes. Brīvi piedāvāti dati par zemes vienību robežām, ģeoloģiju, demogrāfiju, veselību un citām nozarēm, lai palīdzētu tajās strādājošajiem pieņemt informētus lēmumus. Datus iespējams lejuplādēt kā KML failus, ĢIS slāņus, tabulas vai citos formātos. 

Avots: http://gcn.com/blogs/pulse/2015/06/michigan-gis-portal.aspx

19.06.2015 ASV un Austrālija noslēdz vienošanos par sadarbību satelītizpētes jomā

 ASV un Austrālijas ģeotelpiskās informācijas organizācijas 18. jūnijā noslēgušas līgumu par ciešāku sadarbību zemes satelītizpētes jomā gan nacionālā, gan globālā mērogā. Abas lielvalstis strādās pie vienota plāna zemes virsmas pārmaiņu monitorēšanā. Sadarbība paredz, ka tiks ievērojami uzlabots Austrālijas pilsētā Alīsspringsā esošā satelītantena, kas turpmāk ieņems krietni svarīgāku lomu globālajā Landsat staciju tīklā - tieši šeit tiks lejuplādētas satelītu uzņemtās bildes Dienvidaustrumāzijas un Klusā okeāna reģionam. 

Avots: http://gim-international.com/content/article/space-collaboration-between-australia-and-u-s

Sviitra
Jaunākais citās sadaļās
Sviitra
Mērnieku laika ziņas
Arrow_left 2020. gada aprīlis Arrow_right
P O T C P S S
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
Šodiena 2020. gada 9. aprīlis

Vārda diena:

Valērija, Žubīte
Jaunākie komentāri
Sviitra
© 2008 mernieks.lv, epasts: redakcija@mernieks.lv
Visa portālā ievietotā informācija un materiāli (tai skaitā raksti,attēli,video u.c.) pieder to autoriem. Pārpublicēšana bez saskaņošanas un atsauces stingri aizliegta. Visiem portālā ievietoajiem datiem ir tikai informatīvs raksturs, un tie izmantojami tikai izziņas, izglītības un informatīviem nolūkiem. Redakcija neuzņemas saistības par iespējamo informācijas neatbilstību patiesai situācijai. Redakcija neuzņemas atbildību par portāla lietotāju ievietoto informāciju. Ievietojot komentāru, tā autors atzīst, ka piekrīt komentēšanas noteikumiem, uzņemas atbildību par tās saturu, kā arī apņemas pret redakciju neizvirīt nekādas pretenzijas par komentāru satura rediģēšanu vai dzēšanu.