Mēs esam lai Jūs informētu
Veciits_meklesana
Aktuālais jautājums
 
Ievads nozarē
Terminu vārdnīca
Par portālu
Pasūtītājiem
 
Likumdošana
Mērniecībā
Zemes ierīcībā
Kartogrāfijā
Ģeodēzijā
Mērnieku saraksts
ADTI uzturētāji
Iepirkumi
Konkursi
Rezultāti
 
Jaunumi
Latvijā
Pasaulē
Augstskolās
Mērnieku biedrībā
LKĢA
Būvniecībā
Nekustamie īpašumi
Īsumā
Pētījumi
Vēsture
Tehnoloģijas
Izklaide
 
Pakalpojumi
Mērniecības instrumenti
Dati darbam
Pārrēķinu kalkulatori
Saites
Forums Galerija Blogi Sludinājumi
Sviitra

17.09.2013 Ventspilī norisināsies Baltijas mēroga mērniecības forums

 20. septembrī Ventspilī norisināsies 4. Baltijas mērnieku forums, kas vienkopus  pulcēs trīs kaimiņvalstu mērnieku sabiedrisko organizāciju vadošos pārstāvjus un par kadastra jomu atbildīgo valsts pārvaldes iestāžu vadību. Forumā plānots spriest par profesionāļiem un sabiedrībai aktuāliem jautājumiem mērniecības un kadastra attīstības jomā.

Baltijas mērnieku forumā piedalīsies pārstāvji no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas zemes dienestiem, Lietuvas Uzņēmumu reģistra, Lietuvas Mērnieku asociācijas, Latvijas Mērnieku biedrības, Latvijas kartogrāfu un ģeodēzistu asociācijas.
 
Forums noritēs divās paralēlās sesijās – mērniecības profesionāļiem un valsts pārvaldes iestādēm-, kurās foruma dalībnieki runās un dalīsies pieredzē par aktuālākajām tēmām kaimiņvalstu mērniecības nozarē un valstu kadastra attīstībā. Sesijas vadīs foruma organizatori: Valsts zemes dienesta (VZD) ģenerāldirektore Elita Baklāne-Ansberga un Latvijas Mērnieku biedrības (LMB) valdes priekšsēdētājs Jānis Klīve.
 
Valsts iestāžu pārstāvji dalīsies pieredzē un diskutēs par zemes vienību robežu nostiprināšanas apvidū problemātiku, sertificēto mērnieku pārraudzību, kā arī par kadastra sistēmas virzību un pilnveidošanu, ieviešot e-pārvaldi. Šie jautājumi Latvijā šobrīd ir ļoti aktuāli, jo VZD  nopietni strādā pie dažādām izmaiņām normatīvajā regulējumā, lai vienlaikus samazinātu administratīvo slogu iedzīvotājiem un mērniecības profesionāļiem, tai pat laikā nodrošinātu kvalitatīvas un precīzas informācijas ieguvi par zemes vienībām, skaidri identificējamām to robežām, efektīvi risinātu zemes robežu strīdus situācijas.
 
Savukārt mērniecības profesionāļi spriedīs par nozarei aktuālām tēmām – par pāreju uz jauno Eiropas vertikālo augstuma atsauču sistēmu, par vietējiem ģeodēziskajiem tīkliem un kadastra kartes un topogrāfiskās informācijas savietošanu (mērogā 1:500).
 
LMB valdes priekšsēdētājs J. Klīve norāda uz foruma nozīmību  arī nozares ikdienā: „Forums ir iespēja uzklausīt Baltijas valstu mērnieku labāko pieredzi, smelties idejas jauniem darbiem, un tas atstāj ietekmi uz noteiktiem lēmumiem arī  valsts politikas plānošanas līmenī. Kaimiņvalstu kolēģi  ir ieinteresēti apmainīties viedokļiem, un tas ļauj saprast, ka katrai valstij ir stiprās puses, ar ko lepoties un ar ko dalīties.”
 
Baltijas mērnieku foruma aizsākumi meklējami 2009. gada novembrī, kad pirmo forumu LMB organizēja Rīgā nelielam mērnieku pulkam. Baltijas mērnieku forums tiek organizēts ik pēc pusotra gada.
 
 

16.09.2013 Varšava gatavojas novembra beigās atzīmēt "Ģeogrāfijas apziņas nedēļu"

 Varšavā 21. novembrī tiks atzīmēta "ĢIS diena" un šī diena aizsāks arī "Ģeogrāfijas apziņas nedēļu", ko organizē pilsētas lielākās universitātes. Nedēļu ilgo pasākumu organizē Varšavas universitāte, Varšavas Dabaszinātņu universitāte un Varšavas Tehnoloģiju universitāte, notikumu rīkošanā piedalīsies arī šo augstskolu ģeodēzijas un kartogrāfijas kursu studenti. Oriģinālziņa

16.09.2013 Austrālijā paredzams būtisks mērnieku deficīts

 Austrālijā tuvāko padsmit gadu laikā būs vērojams būtisks mērniecības speciālistu deficīts, paredz pētījums. 2025. gadā valstī varētu trūkt ap 1300 mērnieku un ap 300 ģeodēzijas speciālistu (vislielākais ģeodēzistu deficīts gan tiek prognozēts 2017. gadā, kad to būšot par 500 mazāk, nekā nepieciešams). Oriģinālziņa

12.09.2013 Pieņemti MK noteikumi par ģeodēziskā tīkla klasifikatoru

 

 

 

 

 

 

Augustā spēkā stājušies Ministru kabineta noteikumi Nr.531 „Ģeodēziskā tīkla klasifikators”.

Klasifikatora mērķis ir nodrošināt ģeodēziskā tīkla punktiem atbilstošu ģeodēziskā tīkla veida un ģeodēziskā tīkla punkta klases identifikāciju. Tas nodrošina ģeodēziskā tīkla veida un ģeodēziskā tīkla punkta klases identifikāciju informācijas apstrādē, glabāšanā un apmaiņā, kas ir būtiski ne tikai darbam ar ģeotelpisko informāciju tās lietotājiem, bet arī kvalitatīvai ģeotelpiskās informācijas aprites nodrošināšanai un tās saderībai starp kaimiņvalstīm. 

Pamatā klasifikatoru izmantos valsts aģentūra „Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra” un vietējās pašvaldības, kas nodrošinās ģeodēziskā tīkla klasifikatorā iekļauto ģeodēziskā tīkla punktu kodu izmantošanu Valsts ģeodēziskā tīkla datubāzē un Vietējā ģeodēziskā tīkla datubāzē.

09.09.2013 Mērniecības konsultatīvās padomes sēdes rezultāti (2)

 Latvijas Mērnieku biedrības mājaslapā publicēti 5. septembrī notikušās Mērniecības konsultatīvās padomes sēdē pieņemtie lēmumi:

1.Pieņemti 4 zīmju veidi RPT nostiprināšanai (normālām augsnēm lauku apvidos, nenoturīgām augsnēm lauku apvidos,  normālām gruntīm apbūvētās teritorijās un metāla tapas cietajos segumos). Zīmes tagad tiks iegādātas izmēģināšanai un testētas no VZD un MKP puses. Pēc rezultātu analīzes tiks pieņemts galīgais lēmums lietot vai nē.

Izvērtēts tiek arī variants, ka robežu zīmes ir jāmarķē ar unikāliem kārtas numuriem, attiecīgi mērniekam vēlāk jāatskaitās par zīmju izlietošanu.

2. Tiek gatavoti grozījumi ZIP noteikumos, plānots atteikties no apgrūtinājumu attēlošanas, papīra lietas iesniegšanas VZD arhīvam un papīra versijas saskaņošanas ar VZD. Tajā pašā laikā VZD plāno ieviest citas izmaiņas, kuras uzreiz neatklāj, bet kas ir saistītas ar to, kad vispār izstrādāt ZIPus. Vienojāmies, ka VZD savas ieceres izklāstīs nākošajā MKP. Organizācijas ir laipni aicinātas iesniegt savus priekšlikumus ZIP noteikumu izmaiņām. Termiņš 16.oktobris.

3. BKU tomēr tuvāko gadu laikā netiks nodota brīvajā tirgū, jo VZD nav saņēmuši valsts finansējumu  iztrūkuma segšanai. Valdībā pieņemtajā politikas iniciatīvas sarakstā BKU koncepcija ap 200-to vietu (tā nav prioritāte)! Ieviešana pēc 2016. gada. Šobrīd gaida būvnormatīvus un tur iekļautās prasības, pētīs būvnieku sertificēšanas sistēmu. Jautājums IESALDĒTS!

4. Ierosinājums pārsertifikācijā ietvert nosacījumu semināru/konferenču apmeklēšanai. MKP pieņems kritērijus semināru vispārīgai klasificēšanai. Pašus seminārus vērtēs attiecīgi sertifikācijas centrs vai sabiedriskās organizācijas. Šis priekšlikums pirms ieviešanas ir jāiestrādā normatīvos, kas pašlaik šādu iespēju neparedz kā vēlamu vai obligātu, lai pagarinātu mērniecības sertifikātu.

5. Šajā nedēļā VZD tiekas ar SIA “Mācību un konsultāciju biroju ABC”. 

6. Tika izskatīts jautājums arī par ZIP sertifikāta likvidēšanu. Diskusija par to 10.septembrī VZD. VZD prasīs abām sertifikācijas institūcijām viedokli, skatījumu un uzraudzības rezultātus zemes ierīcības sertificēšanas jomā (ZIP-iem plāno atteikties no reglamentētās jomas un sertifikātiem).

7. VZD nodod profesionālām organizācijām(LMB) turpmākai viedokļu sniegšanai jautājumu par krustakmeņu turpmāko izmantošanu ZKU. VZD skatījumā, tā varētu būt diskusija kādā seminārā klātienē vai LMB veido atkārtotu aptauju par šo robežzīmju veidu lietojumu.

8. VZD plāno izmaiņas:

    8.1.  ZI un ZIP normatīvos dokumentos (2013. gada oktobris/novembris)

    8.2. Kadastra un ZKU normatīvos dokumentus (2014. gada pirmā puse)

    8.3. Sertificēšanas noteikumu atvēršana un labojumu izstrādāšana 2014. gada otrā puse/ beigas.

LĢIA plāno pieņemt LĢI attīstības koncepciju. Ministru kabinetā uzsauc 09.09.2013. 

Vēl LĢIA plāno veikt labojumus un izmaiņas esošajos dokumentos (BAS-77 - EVRS).

Citu jaunu normatīvu izdošanu LĢIA neplāno.

Nākamā MKP sēde novembrī. Turpmāk reizi ceturksnī.

05.09.2013 Valsts sekretāru sanāksmei pieteikts MK noteikumu projekts "Ģeotelpisko pamatdatu informācijas sistēmas noteikumi"

 Valsts Sekretāru sanāksmē pieteikts Ministru kabineta noteikumu projekts "Ģeotelpisko pamatdatu informācijas sistēmas noteikumi". Projekta mērķis ir noteikt Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūrā izstrādātās un ieviestās Ģeotelpisko pamatdatu informācijas sistēmas uzturēšanas un informācijas sniegšanas noteikumus. Projekts nosaka prasības ģeotelpiskās informācijas pamatdatu aktualizācijai, definē Ģeotelpisko pamatdatu informācijas sistēmas publiski pieejamo informāciju, kā arī samaksas piemērošanas nosacījumus, paredz ģeotelpiskās informācijas sniegšanu pašvaldībām atbilstoši Ministru kabineta lēmumam par ģeotelpiskās informācijas pamatdatu nodošanu pašvaldībām bez maksas, u.c.

04.09.2013 Jauni noteikumi topogrāfiskās informācijas apritei Rīgā (19)

 No 5.septembra augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas apriti Rīgā noteiks jauni Rīgas domes saistošie noteikumi, kuros definēta kārtība par tās iesniegšanu, izsniegšanu un samaksu. 

Rīgas domes 2013.gada 23.jūlija saistošie noteikumi Nr.6 „Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites saistošie noteikumi” nosaka atbildīgās institūcijas pašvaldībā par topogrāfisko informāciju: Būvvalde pārbauda izpildmērījumu plānus, savukārt topogrāfisko plānu pārbaudi un reģistrāciju topogrāfiskās informācijas datubāzē veic Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments.
 
Maksājumu par izpildmērījuma plāna pārbaudi – 18 latus (25,61 eiro) par objektu – nepieciešams apmaksāt pirms tā iesniegšanas Būvvaldē atbilstoši Būvvaldes izsniegtajam rēķinam. Plāna pārbaude tiek veikta 10 darba dienu laikā.
 
Noteikumi nodrošina topogrāfiskās informācijas aprites atbilstību Ģeotelpiskās informācijas likumam, tajos precizēti iesniedzamās informācijas parametri un noteikta precīza aprites kārtība, tostarp noteikti komunikācijas kanāli elektroniskai informācijas apmaiņai. Mērķtiecīga pakalpojuma elektronizācija sākta jau 2012.gada jūnijā, kad pašvaldība pārņēma līdz tam SIA „Rīgas ĢeoMetrs” deleģētos uzdevumus topogrāfiskās informācijas uzraudzībā un apstrādē, tādēļ jau šobrīd lielāka daļa šo pakalpojumu tiek sniegti elektroniski.
 
Līdz ar šo noteikumu spēkā stāšanos vairs netiek piemēroti Rīgas domes 2010.gada 6.jūlija saistošie noteikumi Nr.88 „Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību un maksu par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas izsniegšanu un sagatavošanu Rīgas pilsētā”.

04.09.2013 Jauniešus aicina piedalīties spēlē „GPS koordinātu mednieki”

 Sestdien, 7. septembrī, jaunieši aicināti piedalīties vienā no Jauniešu mēneša aktivitātēm - orientēšanās spēlē „GPS koordinātu mednieki”, kurā meklējot kontrolpunktus, veicot dažādus radošus un uz tehnoloģijām orientētus uzdevumus, būs iespēja cīnīties par balvām.

Spēles sākums plkst. 12.00 pie tirdzniecības centra „Origo”.

Vienlaikus pie tirdzniecības centra „Origo” ikvienam interesentam būs iespēja piedalīties mācību spēlē „Es mācos kļūt par GPS koordinātu mednieku”, kā arī iesaistīties aktivitātēs, radošajās darbnīcās, kas orientētas gan uz bērnu, gan pieaugušo auditoriju. 
 
Pieteikties spēlei „GPS koordinātu mednieki” iespējams, sūtot pieteikumu uz e-pastu: jauniesumenesis@citariga.lv.

29.08.2013 VZD informē par grozījumiem likumā "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām"

 Valsts zemes dienests (VZD) informē, ka bijušajiem zemes īpašniekiem vai viņu mantiniekiem no 2013. gada 1. jūlija ir tiesības par samaksu iegūt īpašumā zemi, kas atrodas jebkurā dabas liegumā, nacionālā parkā, biosfēras rezervātā, dabas parkā, dabas pieminekļu un aizsargājamo ainavu apvidus funkcionālajā zonā.

 
Minētais regulējums tiek piemērots tikai gadījumos, kad zemes kadastrālās uzmērīšanas rezultātā zemes platība ir lielāka par atjaunojamo un pārsniedz zemes kadastrālās uzmērīšanas regulējošajos normatīvajos aktos noteikto pieļaujamo platību atšķirību (likuma „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” 34. panta piektā daļa). 
 
Līdz šā gada 1. jūlijam likums "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām" noteica ierobežojumus zemes iegūšanai īpašumā par samaksu minētajās īpaši aizsargājamās dabas teritorijās vai to funkcionālajās zonās.
 
VZD aicina ar iesniegumu par īpašuma tiesību atjaunošanu uz zemi un zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu vērsties jebkurā VZD reģionālajā nodaļā vai klientu apkalpošanas centrā.
 

29.08.2013 Foto galerija no Mērnieku sporta spēlēm

Portāla galeriju sadaļā aplūkojamas Viļņa Gremzes bildes no Mērnieku sporta spēlēm 2013: http://mernieks.lv/galery/1964

27.08.2013 Mērnieku sporta spēles noslēdzas ar "A-komandas" uzvaru (6)

 24. augustā sporta bāzē "Ronīši" noslēgušās šā gada mērnieku sporta spēles, kurās kopumā piedalījās 13 mērnieku komandas, no kurām divas bija ieradušās no kaimiņzemes Lietuvas. 

Pirmo vietu sacensību kopvērtējumā ieguva "A-komanda", otrajā vietā atstājot "Ģeodēzistu", bet trešajā - "Visu ar mēru". Ceturtie palika "Mēriņš", piektie - "Studenti", savukārt sesto vietu ieņēma veiksmīgākā Lietuvas komanda - "Geobraliukai 1". 7. vietā ierindojās "Štoks un fani", astotajā - "Metrumieši trāpa tieši", devītajā - "Vinoko", desmitajā - "Dīvaina mēroga brigāde", vienpadsmitajā - otra lietuviešu blice "Geobraliukai 2" un divpadsmitajā vietā - "Metrija". 

Pasākuma ģenerālsponsors bija SIA "Info ERA", savukārt pārējie atbalstītāji - SIA "Mikrokods", SIA "GeoStar", SIA "Kērlinga Halle", SIA "Piebalgas Alus" un informatīvais atbalstītājs Mernieks.lv. 

26.08.2013 Šodien tehnisku iemeslu dēļ pārtraukta VZD klientu apkalpošana (papildināts)

 Šodien, 26. augustā tehnisku iemeslu dēļ pārtraukta visu 26 Valsts zemes dienesta (VZD) klientu apkalpošanas centru darbība.

Tehniskas problēmas radušās IT infrastruktūrā – šobrīd nestrādā datņu serveri, VZD tīmekļa vietne, datu publicēšanas portāls kadastrs.lv, kas liedz iespēju klientiem sniegt pakalpojumus vai konsultācijas visos 26 VZD klientu apkalpošanas centros.

Tehniskās problēmas tiek risinātas, un plānots, ka klientus VZD atkal varēs pieņemt jau rīt – 27. augustā.

VZD atvainojas par sagādātajām neērtībām.

Jau dienas beigās ap plkst.18:00 dienestam izdevās veiksmīgi novērst tehniskās problēmas. Šobrīd pieeja VZD uzturētajiem portāliem ir atjaunota, tas nozīmē, ka 27. augustā klientu apkalpošanas centru darbība noritēs kā ierasts.

21.08.2013 ASV mūžībā aizgājušajiem mērniekiem var pasūtīt bronzas piemiņas diskus

 ASV Nacionālā Profesionālo mērnieku asociācija aizsākusi programmu aizsaulē aizgājušo mērnieku piemiņas iemūžināšanai - "The Final Point" (Pēdējais Punkts). Par nelielu ziedojumu mirušā mērnieka tuvinieki var pasūtīt bronzas disku, uz kura iegravēts mērnieka vārds un uzvārds, sertifikāta numurs, kā arī pēdējās atdusas vietas platuma un garuma koordinātas. Šādu disku var piestiprināt gan piemineklim, gan piemiņas plāksnei. 

Vairāk (angliski)

20.08.2013 VZD aicina mērniekus uz semināru par uzmērīšanu pie valsts robežas

 Piektdien, 23. augustā, plkst. 10:00 Valsts zemes dienestā (VZD) notiks informatīvs seminārs mērniekiem par situāciju ar valsts robežu un zemes vienību uzmērīšanu pie valsts robežas. Tam iespējams pieteikties līdz 22. augustam.

Seminārs, ko VZD rīko sadarbībā ar Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūru, norisināsies VZD telpās, 11. novembra krastmalā 31, 5. stāva zālē.

Interesentus VZD lūdz pieteikties līdz šā gada 22. augustam, sūtot dalībnieka vārdu uzvārdu, kontaktinformāciju un pārstāvēto uzņēmumu, uz e-pastu: nifd@vzd.gov.lv.
 
Vietu skaits ierobežots! Aicina pieteikties ne vairāk kā vienu pārstāvi no uzņēmuma.
 

14.08.2013 LLU izsludina papildus pieteikšanos uz budžeta finansētajām studiju vietām studiju programmā "Zemes ierīcība" (3)

 Profesionālā bakalaura studiju programma "Zemes ierīcība" ir vienīgā šāda veida studiju programma Latvijā, kuru var apgūt Latvijas Lauksaimniecības universitātes Lauku inženieru fakultātē. Turklāt vēl ir iespēja pieteikties uz 20 valsts budžeta finansētajām studiju vietām.

Studiju laikā studenti apgūst teorētiskās un praktiskās zināšanas kadastrā, nekustamā īpašuma formēšanā, teritorijas plānošanā, zemes ierīcības projektu un detālplānojumu izstrādē, zemes un būvju kadastrālajā uzmērīšanā, inženierģeodēzijā, fotogrammetrijā un karšu sastādīšanā, nekustamā īpašuma vērtēšanā, darījumos ar nekustamo īpašumu.

Studiju programmas kvalitatīvākai apguvei tiek nodrošināta jaunu modernu ģeodēzijas instrumentu un tehnoloģiju izmantošana, ar programmām aprīkota datorklase, fotogrammetrijas laboratorija, kā arī profesionālās prakses iespējas mērniecības uzņēmumos, pašvaldībās, Valsts zemes dienestā, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūrā u.c. Pateicoties plašajām prakses iespējām, lielākā daļa vecāko kursu studenti jau prakses laikā atrod darbu.
 
Studiju laikā studentiem ir iespējas ERASMUS programmas ietvaros papildināt savas zināšanas semestri ārvalstu augstskolās. Līdz šim studenti aktīvi ir izmantojuši šo iespēju, studējot Nīderlandē, Zviedrijā, Dānijā, Polijā, Vācijā, Anglijā, Slovēnijā, Igaunijā un Lietuvā.
 
2013.gada 27.jūnijā Izglītības un zinātnes ministrijā Akreditācijas komisija profesionālā bakalaura studiju programmu „ZEMES IERĪCĪBA” atzina par kvalitatīvu un akreditēja uz maksimālo akreditācijas termiņu – 6 gadiem.
 
Pēc piecu gadu pilna laika studijām profesionālā bakalaura studiju programmā "Zemes ierīcība" iegūst zemes ierīcības inženiera kvalifikāciju un profesionālo bakalaura grādu zemes ierīcībā, kas dod tiesības tālāk studēt maģistratūrā.
 
Studiju programmas "Zemes ierīcība" absolventi ir ļoti pieprasīti darba tirgū gan valsts institūcijās, gan privātajā sektorā, tādēļ lielākā daļa turpina darba gaitas izvēlētajā profesijā.
 
Ja vēlies kļūt par tautsaimniecībā pieprasītu speciālistu, tad nāc studēt valsts finansētajās budžeta vietās studiju programmā "Zemes ierīcība".
 
Papildus uzņemšana līdz 29.augustam LLU Lauku inženieru fakultātē, t. 63026152.

13.08.2013 MDC sāk darbību Alūksnes novadā

 "Mērniecības Datu Centrs" informē, ka no šī gada 12.augusta uzsāka darbību Alūksnes novadā. Darbu reģistrēšanas kārtība ir tāda pati, kā citās pašvaldībās, kurās jau strādā SIA "Mērniecības Datu Centrs". Izejas datu pieprasīšanai, saņemšanai un gatavā darba nosūtīšanai izmantojama e-pasta adrese infodati@mdc.lv.

13.08.2013 VZD aicina darbā Mērniecības daļas vecāko ekspertu

Valsts Zemes dienests konkursa kārtībā aicina darbā uz nenoteiktu laiku

 
Nekustamā īpašuma formēšanas departamenta Mērniecības daļas vecāko ekspertu 
 
Galvenie amata pienākumi: 
 
izvērtēt zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumentus, sagatavot viedokļus par zemes kadastrālās uzmērīšanas procesu, dokumentu izvērtēšanu un to rezultātiem
veikt pārbaudes mērījumus apvidū zemes kadastrālās uzmērīšanas darbiem
 organizēt zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus par valsts budžeta līdzekļiem
 sagatavot viedokli par daļas kompetencē esošajiem jautājumiem
 
 Prasības pretendentiem/-ēm: 
 
 augstākā izglītība, ģeodēzijā, kartogrāfijā vai zemes ierīcībā
 vismaz 2 gadu darba pieredze zemes kadastrālās uzmērīšanas darbu izpildē
 prasme strādāt ar mērniecības instrumentiem un mērniecības datu apstrādes programmatūrām
 prasme strādāt ar grafisko un telpisko datu programmatūrām
 spēja analizēt un rast problēmu risinājumus, izdarīt secinājumus un formulēt ieteikumus
 prasme pielietot tiesību normas un izvērtēt dokumentu atbilstību tiesību normām
 prasme noformēt dokumentus atbilstoši lietvedības un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām
 B kategorijas vadītāja apliecība
 
 Piedāvājam: 
 
darba vietu Rīgā, 11.novembra krastmalā 31
darbu dinamiskā organizācijā un profesionālā kolektīvā
atalgojumu no Ls 405,- līdz Ls 575,-
personīgo izaugsmi un profesionālo zināšanu pilnveidošanu
Pretendentiem pieteikuma vēstuli, CV un izglītības dokumentu kopijas līdz 2013.gada 22.augustam sūtīt Valsts zemes dienesta Personāla daļai Rīgā, 11.novembra krastmalā 31, LV-1050, vai uz e-pastu: konkurss@vzd.gov.lv, Tālrunis uzziņām 67038614.
 
 Pretendentu izvērtēšana notiks divās kārtās ar praktisku uzdevumu risināšanu. Sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuri tiks izvirzīti uz konkursa 2.kārtu.

12.08.2013 Mērnieku sporta spēlēm jāpiesakās līdz 16. augustam (3)

 Sertificētās personas, draugi, kolēģi, mērniecības nozares komersanti, sabiedrisko organizāciju biedri – NOST AR UZVALKIEM, KLEITĀM, DARBA KOMBINEZONIEM, LAIŽAM PIEDZĪVOJUMOS!

Mērnieku sporta speles 2013 šogad norisināsies "Atpūtas un sporta bāzē Ronīši" Klapkalnciemā, jūras krastā (http://www.ronisi.rtu.lv/). Norises laiks: 2013. gada 24. augusts, pulksten 10:00.
 
Šī ir lieliska iespēja pabūt kopa ar ģimenēm, draugiem, kolēģiem, baudot vienu no pēdējām šīs vasaras nedēļas nogalēm.
 
Sporta spēles plānots organizēt komandu un individuālā ieskaitē*
 
Sporta veidi komandu ieskaitē: stafete-orientēšanās (8x8), tautas-bumba
(6x6), strītbols (3x3); dvieu volejbols (6x6), virves vilkšana (8x8).
 
Sporta veidi individuālajā ieskaitē: „stūrīšu” čempionāts; svara bumbu
celšana; „Zolītes” izspēle; galda teniss; instrumentu centrēšana.
 
*sporta veidi var tikt mainīti.
 
Bērniem līdz 7 gadu vecumam tiks organizētas atsevišķas disciplīnas,
uzdevumi, nodarbes.
 
Dalības maksa:
 maksa 8.00 LVL** par katru personu;
 bērniem lidz 15 gadu vecumam un LMB goda biedriem dalība bez maksas;
 ēdinašanas pakalpojumi nav iekļauti dalības maksā, bet ir iespēja pieteikt
pusdienas, vakariņas, brokastis.
Maksā iekļautas sporta spēļu laukumu noma, deju un spēļu
organizēšana, balvu fonds.
 
**LMB biedriem un viņu ģimenes locekļiem dalības maksai tiks piemērota 20% atlaide.
 
Lai Mērnieku sporta spēles 2013 varētu veiksmīgi noorganizēt un
laicīgi sakārtot finansiālo pusi, lūdzam precīzu dalībnieku skaitu
nosūtīt līdz 2013. gada 16. augustam uz e-pastu: lmb@lmb.lv,
norādot uzņēmumu (ja nepieciešams rēķins, nosūtot ari rekvizitus),
komandas nosaukumu (komanda 10 personas), pieaugušo un bērnu
vecumu un skaitu.
 
Uz šo brīdi gatavību piedalīties Sporta spēlēs 2013 ir izteikuši jau
sekojoši nozares pārstāvji:
 
SIA „A-KOMANDA”; SIA „RIGAS MERNIEKS”; SIA „VINOKO”;
SIA „AMETRS”; SIA „METRUM”; SIA „MERNIECIBAS DATU
CENTRS”; SIA „GEOMATIC”; SIA „PARNAS”; SIA „METRIJA”;
SIA „ EODEZISTS”; SIA „LATIPAŠUMS – MERNIECIBAS
BIROJS”; RTU maģistru komanda.
 
Vai Jus šeit esat minēti?- ja, ne- PIESAKIETIES!
 
Informācijai:
dalībnieki, kuri vēlas nakšņot kempinga namiņos – lūdzu savlaicīgi
tos rezervēt, zvanot pa tālruni 26305551. Cena atkarīga no namiņa
lieluma un komforta (sakot no 20.00 LVL).
 
Telšu vieta 5.00 LVL no telts, neatkarīgi no cilvēku skaita.
 

09.08.2013 VZD aicina mērniekus iesūtīt fotogrāfijas 2014. gada kalendāram

 VZD aicina atsaukties fotogrāfus pēc aicinājuma vai fotogrāfiju īpašniekus ar māksliniecisku vērību un piedalīties Valsts zemes dienesta kalendāra 2014. gadam veidošanā.

Kalendāra tēma būs „Visam ir savas robežas”, un kalendārā tiks parādītas apvidū esošas robežas, robežzīmes vai robežu nostiprinājumi, kā arī skaidrots robežzīmju lietojums.

Fotogrāfijas var būt tapušas darba gaitās vai atvaļinājumā, ziemā vai vasarā, bet tām jāattēlo:

  • dabiski vai mākslīgi (tīši vai netīši) radītas robežas apvidū, piemēram: skaists žogs, ēkas siena, apaugusi kupica, robežplāksne, meža stiga, ūdens tilpnes krasta līnija, u.tml;
  • iespējams, ka jums darba ietvaros izdevies nofotografēt jau kādu no tradicionālajiem robežu nostiprinājumiem: krustakmens, kupica, meža stiga, u.c.

Fotogrāfijām jābūt:

  •     labā kvalitātē – ne mazākas kā 3Mb (~2500x3500 pikseļu) izmērā;
  •   JPG vai RAW formātā;
  •    jāatbilst tēmai un fotogrāfijās viennozīmīgi jābūt skaidri uztveramām robežām (piemēram, tikko uzmērītas LVM robežas, kas skaidri norāda, ka tā nav parasta stiga, bet robežstiga).

Fotogrāfiju iesniegšana

VZD aicina fotogrāfijas (viens autors var sūtīt neierobežotu daudzumu fotogrāfiju) līdz 1. septembrim sūtīt Artai Platacei, VZD Komunikācijas projektu vadītājai (arta.platace@vzd.gov.lv).

07.08.2013 Valdība atbalsta jaunu Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras sniegto maksas pakalpojumu cenrādi

 Valdība otrdien atbalstīja jaunu Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras sniegto maksas pakalpojumu cenrādi, kurš saistībā ar pāreju uz eiro nerada nelabvēlīgākus nosacījumus sabiedrībai, ziņo LETA.

Aizsardzības ministrija norāda, ka jauns cenrādis nepieciešams, jo Latvijā nākamgad 1.janvārī tiks ieviesta Eiropas Savienības vienotā valūta eiro.

Izmaiņas normatīvajā regulējumā cenu izteiksmē nerada nelabvēlīgākus nosacījumus sabiedrībai un nerada vērā ņemamu ietekmi uz valsts budžetu. Jaunajā cenrādī atsevišķu pakalpojumu cenas konvertācijas uz eiro un noapaļošanas rezultātā ir noteiktas labvēlīgākas sabiedrībai.
 
Tā par ģeodēziskās koordinātas noteikšanu ar precizitāti ne sliktāku kā 10 milimetri ar globālo pozicionēšanu pakalpojuma saņēmējiem izmaksās 163,72 eiro. Šobrīd šis pakalpojums izmaksā 115,06 latus.
 
Mērījums ar tahimetrijas gājienu, ar precizitāti, ne sliktāku kā 30 milimetri no ģeodēziskā atbalstpunkta, no nākamā gada izmaksās 180,65 eiro. Šobrīd šis pakalpojums izmaksā 126,96 latus.
 
Savukārt lidlauka atbalsttīkla ģeodēzisko darbu rezultātu kamerālā pārbaude izmaksās 188,62 eiro. Šobrīd tā izmaksā 132,56 latus.
Sviitra
Jaunākais citās sadaļās
Sviitra
Mērnieku laika ziņas
Sviitra_b
Arrow_left 2018. gada jūlijs Arrow_right
P O T C P S S
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Šodiena 2018. gada 16. jūlijs

Vārda diena:

Hermīne, Estere
Jaunākie komentāri
Sviitra
© 2008 mernieks.lv, epasts: redakcija@mernieks.lv
Visa portālā ievietotā informācija un materiāli (tai skaitā raksti,attēli,video u.c.) pieder to autoriem. Pārpublicēšana bez saskaņošanas un atsauces stingri aizliegta. Visiem portālā ievietoajiem datiem ir tikai informatīvs raksturs, un tie izmantojami tikai izziņas, izglītības un informatīviem nolūkiem. Redakcija neuzņemas saistības par iespējamo informācijas neatbilstību patiesai situācijai. Redakcija neuzņemas atbildību par portāla lietotāju ievietoto informāciju. Ievietojot komentāru, tā autors atzīst, ka piekrīt komentēšanas noteikumiem, uzņemas atbildību par tās saturu, kā arī apņemas pret redakciju neizvirīt nekādas pretenzijas par komentāru satura rediģēšanu vai dzēšanu.