Labs nāk ar gaidīšanu, silts ar sildīšanu
Veciits_meklesana
Aktuālais jautājums
 
Ievads nozarē
Terminu vārdnīca
Par portālu
Pasūtītājiem
 
Likumdošana
Mērniecībā
Zemes ierīcībā
Kartogrāfijā
Ģeodēzijā
Mērnieku saraksts
ADTI uzturētāji
Iepirkumi
Konkursi
Rezultāti
 
Jaunumi
Latvijā
Pasaulē
Augstskolās
Mērnieku biedrībā
LKĢA
Būvniecībā
Nekustamie īpašumi
Īsumā
Pētījumi
Vēsture
Tehnoloģijas
Izklaide
 
Pakalpojumi
Mērniecības instrumenti
Dati darbam
Pārrēķinu kalkulatori
Saites
Forums Galerija Blogi Sludinājumi
Sviitra

28.09.2015 Mērnieki parāda spēku piedzīvojumu sacensībās XRace (1)

Mērniecības uzņēmumu ABC Construction un Terra Topo komandas sekmīgi piedalījušās XRace piedzīvojumu sacensībās. ABC Construction pat spējuši izcīnīt pirmo vietu visas sezonas kopvērtējumā sporta klasē, apsteidzot tuvāko sekotāju Gandru, savukārt Terra Topo ieņēmuši piekto vietu tautas klasē (taču, iespējams, būtu pirmie, ja būtu piedalījušies arī pirmajā posmā). Pēdējā posmā Kuldīgā, kas notika 19. septembrī, Terra Topo savā klasē uzvarēja, bet ABC Construction ieņēma trešo vietu. Avots

25.09.2015 Izveidota ASV interneta kabeļu tīkla karte

 Viskonsīnas universitātes informātikas pētnieki izveidojuši pirmo ASV interneta infrastruktūras karti. Kartē attēlotie galvenie datu pārraides maršruti optiskās šķiedras kabeļu tīklā, kas pamatā pieder lielajām interneta kompānijām, kā AT&T un Level 3. Kartes izveidošana zinātniekiem prasījusi četrus gadus, un viņi uzskata, ka tā varētu palīdzēt stiprināt ASV interneta tīkla aizsardzību pret dažādām avārijām vai hakeru uzbrukumiem. Oriģinālziņa

25.09.2015 Krievijā mērniecības instrumentu tirgus turpina sarukt

 Krievijā arvien straujāk turpinās mērniecības instrumentu pārdošanas apjomu kritums, kas aizsākās jau 2014. gadā. Šogad kopumā Krievijas tirgū pieprasījums pēc mērniecības nozares instrumentiem varētu būt samazinājies par 30 līdz 40 procentiem. Galvenie iemesli esot Krievijas vispārējā ekonomikas stagnācija, ārvalstu valūtu kāpums pret rubli, kā arī kredītu izmaksu dārdzība. Patlaban tirgū labāk izdzīvojot tie instrumentu tirgotāji, kas cenšas nepalielināt cenas, taču daži globālie brendi pat varētu no Krievijas aiziet. Prognozes arī tuvākajam laikam neesot optimistiskas - 2016. gadā pieprasījuma pieaugums netiek sagaidīts. Oriģinālziņa

24.09.2015 Vienojas par Strūves ģeodēziskā loka saglabāšanai un popularizēšanai nepieciešamo sadarbību

 Ir nepieciešams ieviest arvien jaunus veidus, kā interpretēt un sadarboties Strūves ģeodēziskā loka - šī kompleksā mantojuma - saglabāšanā un popularizēšanā, panākot lielāku sabiedrības interesi un iesaisti. Tā vienojās starptautiskās konferences "Strūves ģeodēziskajam lokam UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā - 10" dalībnieki no Latvijas, Igaunijas, Lietuvas, Norvēģijas, Zviedrijas un Baltkrievijas. Strūves ģeodēziskā loka potenciāls tūrismā un izglītībā tika īpaši izcelts.

Konference "Strūves ģeodēziskajam lokam UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā - 10" notika Jelgavā un Jēkabpilī 17.septembrī un 18.septembrī. Tajā tika pieņemts dokuments, kas paredz atbalstu platformām, kas veicina komunikāciju ar kopienām un to līdzdalību Strūves ģeodēziskā loka pārvaldībā un ar to saistīto lēmumu pieņemšanā. Konferences noslēguma dokumentā iekļauta apņemšanās iniciēt padomdevējinstitūciju izveidi vietējā vai nacionālā mērogā, lai sekmētu sadarbību starp ģeodēzijas ekspertiem, ar Strūves ģeodēzisko loku saistītajām pašvaldībām, mantojuma interpretācijas institūcijām un nevalstiskajām organizācijām un uzlabotu Strūves ģeodēziskā loka pārvaldību. Tāpat konferences dalībnieki vienojās, ka ir svarīgi ieviest un veicināt jaunus, inovatīvus izglītības un promocijas materiālus un metodes, kas vairotu izpratni par kompleksajām Strūves ģeodēziskā loka vērtībām. Savukārt, nodrošinot iespējas dalīties ar labo praksi, nolemts turpināt attīstīt un uzlabot starptautisko sadarbību ar dažādām Strūves ģeodēziskā loka interešu grupām. Konferences noslēguma dokumentā iekļauta arī apņemšanās apzināt izaicinājumus un iespējas, kas saistītas ar vietējiem un starptautiskiem Strūves ģeodēziskā loka tūrisma maršrutiem, kā arī iesaistīt dažādas interešu grupas šādu maršrutu izveidē.

"Strūves ģeodēziskais loks ir simbolisks pierādījums mūsu vēlmei atklāt un izzināt pasauli. Gan slavenā ģeodēzista Strūves ilgais un neatlaidīgais darbs loka uzmērīšanā, gan šīs konferences organizētāju un tās dalībnieku interese par viņa darbu un tā nozīmi zinātnē, izglītībā un kultūrā apliecina, ka par šīm vērtībām esam gatavi runāt arvien plašākā kontekstā, stiprinot sadarbību ar kolēģiem ārvalstīs un iesaistot Strūves ģeodēziskā loka pārvaldībā arī plašāku publiku," stāsta Baiba Moļņika, UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas ģenerālsekretāra p.i.
 
Strūves ģeodēziskais loks ir iekļauts UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā līdzās pasaules izcilākajām kultūras un dabas mantojuma vērtībām. Tas ir unikāla sava laika garākā un precīzākā ģeodēzisko uzmērījumu sistēma. Savukārt šie mērījumi ir izcils piemērs dažādu valstu monarhu un zinātnieku sadarbībai cēlu zinātnes mērķu sasniegšanas vārdā, kā arī palīdzēja noteikt pirmos precīzos Zemeslodes izmērus un formu. No Latvijas teritorijā esošajiem Strūves ģeodēziskā loka punktiem Pasaules mantojuma sarakstā iekļauti divi punkti, kas atrodas Jēkabpilī un Ziestukalnā (Ērgļu novadā), tie ir arī valsts nozīmes kultūras pieminekļi.
 
Informāciju sagatavoja Ieva Švarca, UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas Kultūras sektora vadītāja

23.09.2015 Izbeidz tiesvedību strīdā par zemes ierīcības projektu

 Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments 22.septembrī atcēla Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru atzīts, ka Kuldīgas novada domei, apstiprinot zemes ierīcības projektu, ar kuru paredzēts grozīt iekšējo robežu starp divu personu zemesgabaliem, bija jāpieaicina pieteicēja - kaimiņu zemesgabala īpašniece. Augstākā tiesa atzina, ka pārsūdzētais pašvaldības lēmums nav nelabvēlīgi ietekmējis pieteicējas tiesisko situāciju un izbeidza tiesvedību lietā. AT spriedums nav pārsūdzams.

Kuldīgas novada dome apstiprināja zemes ierīcības projektu, ar kuru pārgrozīta iekšējā robeža starp divu citu personu zemesgabaliem, kuru īpašnieki bija ieinteresēti savstarpējā robežu pārkārtošanā. Zemes ierīcības projektā nebija risināts jautājums par piekļuvi minētajiem zemesgabaliem, norādot, ka jautājums par servitūtu tiek risināts tiesvedībā. Pieteicēja - kaimiņu zemesgabala īpašniece, ar kuru tiesā risinās civiltiesisks strīds par servitūta noteikšanu par labu minētajiem īpašumiem caur viņas zemesgabalu, - uzskatīja, ka zemes ierīcības projektu nevarēja apstiprināt, jo nav atrisinātas piekļuves iespējas īpašumiem.

Augstākā tiesa spriedumā atzinusi, ka pašvaldība nav pārkāpusi Zemes ierīcības likuma 11.panta pirmajā daļā noteikto par ieinteresēto īpašnieku dalību zemes ierīcības projekta izstrādē, jo pieteicējas tiesības un tiesiskās intereses netiek aizskartas. Proti, zemes ierīcības projektā ietvertā norāde uz servitūta risināšanu tiesvedībā nekādā veidā nav saistoša tiesai, kura izskata attiecīgo civillietu. Pašvaldības atturēšanās izlemt jautājumu par piekļuvi īpašumiem var traucēt tikai tieši skarto zemesgabalu īpašnieku intereses vai arī pašvaldības intereses teritorijas plānošanas un zemes ierīcības jomā, nevis pieteicējas tiesības vai tiesiskās intereses. Ar šo pašvaldības lēmumu nav noteikts, ka piekļuve noteikti būs risināma tieši ar servitūta palīdzību, vēl jo vairāk - tieši caur pieteicējas īpašumu.

23.09.2015 Ziemeļkoreja gatavojas palaist savu otro satelītu

 Par godu komunistiskās partijas jubilejai, Ziemeļkoreja 10. oktobrī grasās palaist kosmosā savu jauno satelītu, nogādājot to orbītā ar tāla darbības rādiusa ballistisko raķeti. Lai gan ANO aizliegusi Ziemeļkorejai veikt šādu raķešu lidojumus un arī Dienvidkoreja uzsver, ka tas būšot ANO rezolūcijas pārkāpums, Ziemeļkoreja pastāv uz to, ka notikšot Zemes novērošanas satelīta palaišana un tas esot leģitīms kosmosa izpētes programmas solis. Šīs domstarpības starp ANO un Ziemeļkoreju nav jaunums - 2012. gadā, spītējot sankcijām, Ziemeļkoreja ar atkārtoto mēģinājumu nogādāja kosmosā savu pirmo Zemes novērošanas satelītu. Oriģinālziņa

22.09.2015 LĢIA: LatPos sistēmā iekļauta jauna bāzes stacija „Valka”

 Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra (LĢIA) informē, ka ar 2015.gada 18. septembri LatPos sistēmā iekļauta jauna bāzes stacija „Valka”.

 
Bāzes stacijas „Valka” noteiktās koordinātas ir publicētas LatPos mājas lapā 
 
Bāzes stacija „Valka” ievērojami uzlabošot LatPos tīkla homogenitāti Ziemeļvidzemes teritorijā un nodrošinās augstāku precizitāti reālā laika mērījumiem Valkas pilsētā un tās apkārtnē.
 
LĢIA lūdz pievērst uzmanību lietojot LatPos sistēmas datus.
 
Lai pārliecinātos par LatPos bāzes stacijas „Valka” darbības atbilstību Ministru kabineta 2011.gada 15.novembra noteikumu Nr.879 „Ģeodēziskās atskaites sistēmas un topogrāfisko karšu sistēmas noteikumi”  25.9 punktā izvirzītajām prasībām, LĢIA veica bāzes stacijas „Valka” validēšanu. Validēšana ietver alternatīvu bāzes stacijas koordinātu un augstuma noteikšanu un reālā laika režīmā veiktus kontrolmērījumus uz Valsts ģeodēziskā tīkla punktiem.
 
Bāzes stacijas „Valka” validēšanas pārskatā aprēķināto koordinātu un augstuma novirzes no noteiktajām LatPos bāzes stacijas „Valka” koordinātām un augstuma liecina par to atbilstību iepriekš minēto Ministru kabineta noteikumu prasībām.

22.09.2015 VZD: Būvvaldes uzsāk būvju pirmsreģistrāciju

 Pēc Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) pakāpeniskas ieviešanas būvvaldēs šīs vasaras nogalē, Valsts zemes dienests (VZD) uzsācis kadastra apzīmējumu piešķiršanu būvēm būvniecības saskaņošanas stadijā. Izmantojot būvju pirmsreģistrācijas servisu, kadastra apzīmējums jau piešķirts 15 būvēm Ādažu novadā un 1 būvei Rēzeknes novada Griškānos.

Ādažu novada būvvalde ir pirmā, kas aktīvi izmanto automātisko būvju pirmsreģistrāciju jau kopš 17. augusta. Ceturtdien, 17. septembrī, pirmo būves pirmsreģistrāciju ierosināja Rēzeknes novada būvvalde. 

Šobrīd pavisam septiņas būvvaldes var veikt būvju pirmsreģistrāciju. Tās ir Ādažu, Baldones, Viļakas, Tukuma, Rēzeknes, Bauskas un Līvānu novadu būvvaldes, kā arī Būvniecības valsts kontroles birojs. Līguma projekti par BIS lietošanu, t.sk. būvju pirmsreģistrācijas servisa izmantošanu, izsūtīti 40 būvvaldēm. Līdz šim līgumi noslēgti ar nedaudz vairāk nekā 30 būvvaldēm.
 
Saņemot būvniecības ieceres iesniegumu un pievienotos dokumentus, būvvalde pieņem lēmumu par būvniecības ieceres apstiprināšanu un būvatļaujas izdošanu vai atteikumu izdot būvatļauju. Ja būvniecības iecere tiek apstiprināta, būvvalde ierosina būves pirmsreģistrāciju Kadastrā, lai būve visā tās turpmākajā pastāvēšanas laikā būtu identificējama ar tai piešķirto kadastra apzīmējumu.
 
Būvju pirmsreģistrāciju Kadastrā no BIS veic būvniecības saskaņošanas laikā ikvienai būvei (ēkai, inženierbūvei) piešķirot kadastra apzīmējumu, kas ir viennozīmīga, neatkārtojama un nemainīga ciparu kombinācija (identifikators). Būves kadastra apzīmējums sastāv no 14 cipariem, kur pirmie 11 cipari ir tās zemes vienības kadastra apzīmējums, uz kuras reģistrācijas brīdī atrodas būve vai ir iecerēts to būvēt, un beidzamie 3 cipari ir būves kārtas numurs zemes vienībā.
 
Pirmsreģistrācijas process tagad ir pilnībā automatizēts. Vispirms būvvaldes speciālists BIS ievada būves datus, kas nepieciešami būvniecības procesa nodrošināšanai, t.sk. pirmsreģistrācijai. Sistēma automātiski pirmsreģistrācijai nepieciešamos datus nosūta Kadastram. Savukārt Kadastrs automātiski pirmsreģistrē būvi, kā arī automātiski nodod būves kadastra apzīmējumu BIS. Piešķirto kadastra apzīmējumu pēc tam izmanto būvniecības un citu ar to saistīto procesu turpmākai nodrošināšanai. Kopumā būves pirmsreģistrācijas process aizņem ne vairāk kā pāris minūtes laika.
 
Būvju pirmreģistrācija ir pirmais solis, lai nākotnē mazinātu administratīvo slogu gan iedzīvotājiem un uzņēmējiem, gan būvvaldēm, jo tiks ieviesta elektroniska būvniecības dokumentācijas aprite, nodrošinot sabiedrības vajadzības vienuviet saņemt visus nepieciešamos dokumentus un ziņas, kas attiecas uz konkrētu būvi vai būvniecības procesu.

22.09.2015 Ķīna palaiž jauna tipa satelītu nesējraķeti

 Ķīna pieteikusi konkurenci nesējraķešu un satelītu palaišanas biznesā, izstrādājot un jau veiksmīgi iemēģinot jauna tipa nesējraķeti, kas spēs kosmosā nogādāt vienlaicīgi 20 neliela izmēra satelītus. "Long March-6", kas paredzēta mikro satelītu nogādāšanai orbītā, ir līdz šim ietilpīgākā Ķīnas nesējraķete - neviena cita nav spējusi vienlaicīgi uzņemt tik lielu skaitu satelītu. Turklāt "Long March-6" darbojoties ar īpaša tipa degvielu (šķidrā skābekļa un petrolejas sajaukums), kas neesot toksiska un neatstājot atmosfērā piesārņojumu. Oriģinālziņa

21.09.2015 VZD: Diskutē par zemes ierīcības projektu izstrādes vienkāršošanu

 Valsts zemes dienests 2015. gada 18. septembrī organizēja sanāksmi, lai kopā ar nozares pārstāvjiem diskutētu par zemes ierīcības projektu izstrādes vienkāršošanu.

Spēkā esošie Ministru kabineta 2011. gada 12.aprīļa noteikumi Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” (turpmāk – Noteikumi Nr.288) paredz, ka, iestājoties konkrētiem nosacījumiem, zemes ierīcības projekta (turpmāk – projekts) grafiskā daļa jāsaskaņo ar VSIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”, VAS „Latvijas Valsts ceļi”, Dabas aizsardzības pārvaldi, publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāju, Satiksmes ministriju, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju, vietējo pašvaldību, Valsts zemes dienestu un inženierkomunikāciju un inženierbūvju turētājiem. Turklāt atsevišķos gadījumos papildus vietējās pašvaldības izsniegtajiem nosacījumiem Satiksmes ministrija, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija un VAS „Latvijas Valsts ceļi” izsniedz savus nosacījumus projekta izstrādei. 

 
Šobrīd Saeimā 2015. gada 21. maijā pirmajā lasījumā pieņemtajā likumprojektā „Grozījumi Zemes ierīcības likumā” (turpmāk – Likumprojekts) tiek paredzēts mazināt administratīvo slogu, t.sk., ir noteikts, ka Valsts zemes dienests atsakās no zemes ierīcības projekta grafiskās daļas saskaņošanas. 2015. gada 18. septembra diskusijas mērķis bija attiecībā arī uz citām iepriekš minētajām institūcijām izvērtēt nepieciešamību saglabāt prasību izsniegt projekta izstrādes nosacījumus un veikt projekta grafiskās daļas skaņošanu.
 
Sanāksmes dalībnieki nonāca pie secinājuma, ka jau pašā procesa sākumā, kad pašvaldība lemj, vai atļaut zemes ierīcības projekta izstrādi vai ne, būtu nepieciešams zināt citu iesaistīto institūciju viedokli par to, vai konkrētajā situācijā iecerētie zemes ierīcības darbi būtu pieļaujami, tādējādi izvairoties no situācijām, kad, lai gan pašvaldība ir atļāvusi izstrādāt zemes ierīcības projektu un zemes ierīcībā sertificētā persona minēto darbu ir uzsākusi, kāda no institūcijām sniedz viedokli, ka zemes ierīcības projektā iecerētā darbība nav īstenojama. Iecerēts, ka zemes ierīcību regulējošajos Ministru kabineta noteikumos tiks iestrādāts, ka vietējai pašvaldībai, pieņemot administratīvo aktu par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu, lai izvērtētu visus lietas apstākļus, būs jāpieprasa šobrīd Noteikumos Nr.288 noteikto institūciju viedoklis par ieceri un nosacījumi zemes ierīcības darbu veikšanai, kā arī viedoklis par to, vai zemes ierīcības projekta izstrādes gaitā jāsaņem attiecīgās institūcijas saskaņojums, kas līdz šim, iestājoties konkrētiem nosacījumiem, bijis obligāts.
 
Attiecībā uz to, vai arī turpmāk nepieciešams inženierkomunikāciju un inženierbūvju turētāju saskaņojums uz zemes ierīcības projekta grafiskās daļas, sanāksmes dalībnieki nenonāca pie kopsaucēja, līdz ar to minētā diskusija vēl turpināsies.
 
Sanāksmes dalībnieki pauda viedokli, ka lielā mērā zemes ierīcības projekta izstrādes procesu atvieglotu normatīvajā aktā noteikti saskaņošanas termiņi, kā arī prasība saskaņošanu veikt elektroniski.
 
Sanāksmē piedalījās Satiksmes ministrijas, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas, Dabas aizsardzības pārvaldes, VAS “Latvijas Valsts ceļi”, VAS “Latvijas dzelzceļš”, VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”, Latvijas Mērnieku biedrības, Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Rīgas, Jūrmalas un Cēsu novada pašvaldību pārstāvji, kā arī zemes ierīcībā sertificētas un mērniecības nozarē strādājošas personas. 

21.09.2015 Robežstrīdu risina, nojaucot pusi no kaimiņa šķūņa

Norvēģi robežstrīdus mēdz risināt pavisam radikālā manierē - nesen apsūdzība par vandalismu uzrādīta kāda īpašuma saimniekam Nesojas salā, kurš, nespēdams samierināties ar to, ka kaimiņš, viņaprāt, savu šķūni daļēji uzcēlis uz viņa zemes, noalgojis pāris strādniekus, lai tie šķūni sazāģētu divās daļās - noārdot to celtnes daļu, kuru uzskatījis atrodamies savā teritorijā. Kaimiņš notikuma brīdī atpūties Spānijā, bet atgriežoties un ieraugot postažu, ziņojis policijai. Agresīvais "robežu sargātājs" tagad stāsies tiesas priekšā un sliktākajā gadījumā var saņemt pat sešu gadu cietumsodu, turklāt abu kaimiņu robežstrīdu jau izskatījusi tiesa, kura secinājusi, ka šķūņa demolētājam nemaz neesot bijusi taisnība - ceļot šķūni, viņa kaimiņš nebija pārkāpis savas zemes robežas. Šķūņa "samazināšana" nav bijis vienīgais Arnes Vigelanda "varoņdarbs" - kādam citam kaimiņam viņš nojaucis 70 gadus vecu akmens sētu un nozāģējis vairākus kokus un krūmus, arī uzskatot, ka tie atrodas uz viņa zemes. Oriģinālziņa

21.09.2015 Apple pārpērk Mapsense

 Apple turpina pakaļdzīšanos Google cīņā par kartēšanas servisu industrijas līdera pozīciju. Jaunākais kompānijas darījums, lai pietuvotos šim mērķim, ir kāda Sanfrancisko bāzēta perspektīvā uzņēmuma Mapsense iegāde par vairāk nekā 25 miljoniem dolāru. Mapsense izveidojusi programmatūru, kas analizē un vizualizē atrašanās vietu datus, pārveidojot tos ērti pārskatāmās kartēs. Mapsense nebūt nav pirmais nozares uzņēmums, kuru Apple pārpērk, pirms tas vēl paguvis izaugt. Piemēram, 2013. gadā Apple iegādājās kartēšanas rīku HopStop, bet šāgada maijā - GPS kompāniju Coherent Navigation. Oriģinālziņa

17.09.2015 Ķīna 37 stundu laikā palaidusi 2 satelītus

 Ķīna šopirmdien no  kosmosa stacijas Gobi tuksnesī palaidusi savu līdz šim progresīvāko nemilitāro Zemes ģeotelpiskās novērošanas satelītu Gaofen 9. Jaunais satelīts spēs uzņemt attēlus ar mazāk nekā metra izšķirtspēju, un attēli tiks izmantoti dažādiem civila rakstura mērķiem - mērniecībai, pilsētplānošanai, lauksaimniecībai, ceļu tīkla projektēšanai, katastrofu menedžmentam. Interesanti, ka tikai 37 stundas pirms Gaofen 9 palaišanas, Ķīna jau nogādāja kosmosā vēl vienu satelītu, par kuru plašāka informācija gan netiek atklāta, ļaujot vaļu spekulācijām par šī satelīta militāro raksturu - tas varot būt spiegošanas satelīts vai agrīnās brīdināšanas platforma kodolraķešu uzbrukuma gadījumā. Oriģinālziņa 

17.09.2015 Notiek Strūves ģeodēziskajam lokam veltītas konferences

 17. un 18. septembrī Eiropas kultūras mantojuma dienu ietvaros Jelgavā un Jēkabpilī norisināsies starptautiska konference “Strūves ģeodēziskajam lokam UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā – 10”.

 
Konferencē  notiks lasījumi par Strūves ģeodēziskā loka mērījumu vēsturi, to zinātnisko un kultūras nozīmi, tās dalībnieki stāstīs arī par šī mantojuma potenciālu tūrismā un līdzšinējo pieredzi Strūves ģeodēziskā loka popularizēšanā. Savukārt konferences praktiskajā daļā interesentiem būs iespēja vērot metodes un izmantot instrumentus, kas līdzīgi tiem, ar kuriem tika veikti Strūves ģeodēziskā loka mērījumi. Konferencē piedalīsies lektori no Latvijas, Zviedrijas, Lietuvas, Baltkrievijas un Igaunijas.
 
Strūves ģeodēziskais loks ir unikāla sava laika garākā un precīzākā ģeodēzisko uzmērījumu sistēma, vienlaikus šie mērījumi ir izcils piemērs dažādu valstu monarhu un zinātnieku sadarbībai cēlu zinātnes mērķu sasniegšanas vārdā. Strūves ģeodēziskā loka mērījumi palīdzēja noteikt pirmos precīzos Zemeslodes izmērus un formu, kā arī palīdzēja Īzakam Ņūtonam pierādīt, ka Zeme nav ideāli apaļa lode, bet ir saplacināta starp poliem. Izceļot Strūves ģeodēziskā loka starptautisko nozīmi, 2005. gadā 34 šī loka punkti no 10 dažādām valstīm tika iekļauti UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā. No Latvijas teritorijā esošajiem Strūves ģeodēziskā loka punktiem Pasaules mantojuma sarakstā iekļauti divi punkti, kas atrodas Jēkabpilī un Ziestukalnā (Ērgļu novadā), tie ir arī valsts nozīmes kultūras pieminekļi.
 
Šogad aprit 10 gadi kopš Strūves ģeodēziskais loks ir iekļauts UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā, arī šī gada Mantojuma dienu tematika ir zīmīga: “Eiropa – kopīgs mantojums”. Šis laiks ir lieliska izdevība runāt par mantojuma nozīmi plašākā kontekstā, saredzot savas vērtības mijiedarbībā un kopībā ar citu tautu kultūras mantojumu. Strūves ģeodēziskajam lokam veltītā konference ir platforma turpmākai izziņai un diskusijai par šīm vērtībām. Ikviens interesents būs laipni gaidīts piedalīties konferences norisēs Jelgavā un Jēkabpilī.

16.09.2015 Štutgartē norisinās InterGeo 2015

Šo otrdien, 15. septembrī, Štutgartē sācies ikgadējais InterGeo forums, kuru šogad apmeklē ap 17 000 cilvēku no 92 valstīm. Izstādes forumā organizē 535 industrijas pārstāvji un konferences centrālie temati šogad ir ceturtās paaudzes ģeotelpiskie risinājumi, "lielie" dati, bezpilotu lidaparāti, digitālā infrastruktūra un "gudrās" pilsētas. Oriģinālziņa

15.09.2015 Aprēķināts, cik pasaulē ir koku

Ņemot talkā satelītu attēlus un mežu audzes datus, ar datorprogrammas palīdzību aprēķināts, ka pasaulē aug aptuveni 3,041 triljoni koku. Tas ir gandrīz 8 reizes vairāk nekā iepriekšējais novērtējums - 400 miljardi - kas tika izskaitļots, tikai balstoties uz satelītattēliem. Šoreiz analītiķi centušies ņemt vērā ne tikai pasaules mežu kopējo platību, bet arī mežu blīvumu. Lai noteiktu šo blīvumu, koki tika skaitīti tūkstošiem dažādās pasaules mežu vietās. Pētījuma rezultātā izveidota arī īpaša karte, kas atklāj mežainākos pasaules reģionus. Visvairāk koku aug tropu un subtropu mežos (43% no visiem), tomēr vislielākais koku blīvums esot Skandināvijas, Krievijas un Kanādas mežos. Oriģinālziņa 

15.09.2015 Kosmosā palaisti vēl divi Galileo satelīti

 Piektdien, 11. septembrī, kosmosā nogādāti vēl divi Eiropas satelītu navigācijas sistēmas Galileo satelīti (Galileo 9 un Galileo 10). Satelīti ievadīti orbītā 23 500 km augstumā ar Soyuz tipa nesējraķeti no kosmodroma Franču Gviānā. Līdz ar to Galileo vēl vairāk pietuvojusies globāla pārklājuma sasniegšanai. Līdz šā gada beigām tiek plānots palaist vēl divus Galileo satelītus, kuru testēšana Nīderlandē jau pabeigta. Galileo satelītu ražošanu kopīgi veic uzņēmumi OHB Vācijā un Surrey Lielbirtānijā. Oriģinālziņa

14.09.2015 VZD: Notikusi kārtējā Mērniecības konsultatīvās padomes sēde

 Ceturtdien, 2015. gada 10. septembrī, Valsts zemes dienesta telpās notika kārtējā Mērniecības konsultatīvās padomes sēde.

Sēdē tika izskatīts jautājums par mērniecības licenču darbības laikā pieļauto kļūdu labošanu, kuru iekļaut sēdes dienas kārtībā bija rosinājusi Latvijas Mērnieku biedrība. Tā kā sēdes dalībnieki nevienojās par problēmas risinājumu, diskusija būs jāturpina.

Jautājumā par Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācijas priekšlikumu par tiesu prakses apzināšanu zemes kadastrālās uzmērīšanas jomā, VZD pārstāvji apņēmās noskaidrot, kādas ir mērnieku iespējas iepazīties ar tiesu spriedumiem mērniecības jautājumos. 
 
Turpinot 14. jūlija sēdē aizsākto sarunu par vienotu robežzīmju ierīkošanu un Lietuvas pieredzi, sēdes dalībnieki uzklausīja Latvijas Lauksaimniecības universitātes un Latvijas Universitātes pārskatus par Lietuvā ieviesto vienoto robežzīmju kvalitāti un pielietojamību. Abu augstskolu pārstāvjiem bija līdzīgs viedoklis par Lietuvas robežzīmēm – tās viegli uzstādīt, taču tikpat viegli iznīcināt.

09.09.2015 Igaunijas teritorija pieaug jau otro reizi dažu mēnešu laikā

 Igaunijas teritorija turpina "kļūt aizvien lielāka" - aerolāzerskenēšanas rezultātā igauņu kartogrāfi atklājuši ap 800 iepriekš neidentificētu salu, kā rezultātā Igaunijas teritorija "palielinājusies" vēl par apmēram 100 kvadrātkilometriem. Iepriekšējo 1521 salu vietā tagad Igaunijai ir 2355 (ieskaitot tās, kas uz ezeriem). Jau Jūlijā Igaunija "pieauga" vairāk nekā par 100 kvadrātkilometriem - no 45 227 uz 45 339 kv.km - kad valsts kartogrāfi aktualizēja pirms vairāk nekā 20 gadiem no papīra kartēm veiktos aprēķinus par valsts teritorijas izmēru ar mūsdienu elektroniskajiem datiem. Toreiz galvenās korekcijas tika veiktas par valsts teritorijas platību ap Peipusa ezeru, Narvas upes un Baltijas jūras robežām.  

Oriģinālziņa Oriģinālziņa2

07.09.2015 VZD izsludina konkursu par labākajiem 2015. gada studiju noslēguma darbiem

 Lai veicinātu zinātnisko pētījumu pārnesi praktiskajā darbībā Valsts zemes dienestā (VZD), sekmētu studiju procesa kvalitātes paaugstināšanu un studentu zinātnisko izaugsmi, atbalstītu viņu centienus un sasniegumus pētniecības jomā, VZD rīko gadskārtējo konkursu par labākajiem studiju noslēguma darbiem ar VZD darbību saistītajās jomās.

Studiju noslēguma darbus konkursam var iesniegt augstākās izglītības iestāde, kurā studējošais iepriekšējā mācību gadā (2014./2015.akad.st.g.) ir izstrādājis un aizstāvējis radošu, kvalitatīvu, ļoti labi (8), teicami (9) vai izcili (10) novērtētu bakalaura darbu, maģistra darbu vai diplomdarbu, kurā piedāvāti praktiski risinājumi ar VZD saistītajās jomās – nekustamā īpašuma kadastrs, zemes un būvju kadastrālā uzmērīšana, nekustamā īpašuma masveida vērtēšana, zemes ierīcība, zemes reforma, ģeodēzija, ģeomātika un zemes efektīva izmantošana. 
 
Darbus vērtēs speciāli izveidota konkursa komisija, kas ņems vērā pētījuma praktisko nozīmi un pielietojumu, pētījuma analīzes dziļumu un kvalitāti, izsludināto secinājumu pamatotību un oriģinalitāti, tēmas nozīmību, kā arī tēmas aktualitāti. Darbi tiks vērtēti 3 kategorijās – labākais bakalaura darbs, labākais maģistra darba un labākais diplomdarbs.
 
Konkursa darbu iesniegšanas termiņš ir 2015. gada 30. septembris. Darbi jāiesūta elektroniska dokumenta veidā PDF formātā uz e-pasta adresi lelde.rozentale@vzd.gov.lv.
 
Vairāk informācijas konkursa nolikumā – skatīt šeit.
 
Labāko darbu autoru apbalvošana notiks šī gada novembrī VZD rīkotā svinīgā sanāksmē par godu Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai.
 
Pagājušajā gadā konkursam tika iesniegti 18 studiju noslēguma darbi no Latvijas Lauksaimniecības universitātes, Rīgas Tehniskās universitātes, Latvijas Universitātes un Rēzeknes Augstskolas.
Sviitra
Jaunākais citās sadaļās
Sviitra
Mērnieku laika ziņas
Arrow_left 2020. gada jūlijs Arrow_right
P O T C P S S
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
Šodiena 2020. gada 15. jūlijs

Vārda diena:

Henriks, Henrihs, Egija, Egmonts, Egons
Jaunākie komentāri
Sviitra
© 2008 mernieks.lv, epasts: redakcija@mernieks.lv
Visa portālā ievietotā informācija un materiāli (tai skaitā raksti,attēli,video u.c.) pieder to autoriem. Pārpublicēšana bez saskaņošanas un atsauces stingri aizliegta. Visiem portālā ievietoajiem datiem ir tikai informatīvs raksturs, un tie izmantojami tikai izziņas, izglītības un informatīviem nolūkiem. Redakcija neuzņemas saistības par iespējamo informācijas neatbilstību patiesai situācijai. Redakcija neuzņemas atbildību par portāla lietotāju ievietoto informāciju. Ievietojot komentāru, tā autors atzīst, ka piekrīt komentēšanas noteikumiem, uzņemas atbildību par tās saturu, kā arī apņemas pret redakciju neizvirīt nekādas pretenzijas par komentāru satura rediģēšanu vai dzēšanu.