Mēs esam lai Jūs informētu
Veciits_meklesana
Aktuālais jautājums
 
Ievads nozarē
Terminu vārdnīca
Par portālu
Pasūtītājiem
 
Likumdošana
Mērniecībā
Zemes ierīcībā
Kartogrāfijā
Ģeodēzijā
Mērnieku saraksts
ADTI uzturētāji
Iepirkumi
Konkursi
Rezultāti
 
Jaunumi
Latvijā
Pasaulē
Augstskolās
Mērnieku biedrībā
LKĢA
Būvniecībā
Nekustamie īpašumi
Īsumā
Pētījumi
Vēsture
Tehnoloģijas
Izklaide
 
Pakalpojumi
Mērniecības instrumenti
Dati darbam
Pārrēķinu kalkulatori
Saites
Forums Galerija Blogi Sludinājumi
Sviitra

17.09.2015 Ķīna 37 stundu laikā palaidusi 2 satelītus

 Ķīna šopirmdien no  kosmosa stacijas Gobi tuksnesī palaidusi savu līdz šim progresīvāko nemilitāro Zemes ģeotelpiskās novērošanas satelītu Gaofen 9. Jaunais satelīts spēs uzņemt attēlus ar mazāk nekā metra izšķirtspēju, un attēli tiks izmantoti dažādiem civila rakstura mērķiem - mērniecībai, pilsētplānošanai, lauksaimniecībai, ceļu tīkla projektēšanai, katastrofu menedžmentam. Interesanti, ka tikai 37 stundas pirms Gaofen 9 palaišanas, Ķīna jau nogādāja kosmosā vēl vienu satelītu, par kuru plašāka informācija gan netiek atklāta, ļaujot vaļu spekulācijām par šī satelīta militāro raksturu - tas varot būt spiegošanas satelīts vai agrīnās brīdināšanas platforma kodolraķešu uzbrukuma gadījumā. Oriģinālziņa 

17.09.2015 Notiek Strūves ģeodēziskajam lokam veltītas konferences

 17. un 18. septembrī Eiropas kultūras mantojuma dienu ietvaros Jelgavā un Jēkabpilī norisināsies starptautiska konference “Strūves ģeodēziskajam lokam UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā – 10”.

 
Konferencē  notiks lasījumi par Strūves ģeodēziskā loka mērījumu vēsturi, to zinātnisko un kultūras nozīmi, tās dalībnieki stāstīs arī par šī mantojuma potenciālu tūrismā un līdzšinējo pieredzi Strūves ģeodēziskā loka popularizēšanā. Savukārt konferences praktiskajā daļā interesentiem būs iespēja vērot metodes un izmantot instrumentus, kas līdzīgi tiem, ar kuriem tika veikti Strūves ģeodēziskā loka mērījumi. Konferencē piedalīsies lektori no Latvijas, Zviedrijas, Lietuvas, Baltkrievijas un Igaunijas.
 
Strūves ģeodēziskais loks ir unikāla sava laika garākā un precīzākā ģeodēzisko uzmērījumu sistēma, vienlaikus šie mērījumi ir izcils piemērs dažādu valstu monarhu un zinātnieku sadarbībai cēlu zinātnes mērķu sasniegšanas vārdā. Strūves ģeodēziskā loka mērījumi palīdzēja noteikt pirmos precīzos Zemeslodes izmērus un formu, kā arī palīdzēja Īzakam Ņūtonam pierādīt, ka Zeme nav ideāli apaļa lode, bet ir saplacināta starp poliem. Izceļot Strūves ģeodēziskā loka starptautisko nozīmi, 2005. gadā 34 šī loka punkti no 10 dažādām valstīm tika iekļauti UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā. No Latvijas teritorijā esošajiem Strūves ģeodēziskā loka punktiem Pasaules mantojuma sarakstā iekļauti divi punkti, kas atrodas Jēkabpilī un Ziestukalnā (Ērgļu novadā), tie ir arī valsts nozīmes kultūras pieminekļi.
 
Šogad aprit 10 gadi kopš Strūves ģeodēziskais loks ir iekļauts UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā, arī šī gada Mantojuma dienu tematika ir zīmīga: “Eiropa – kopīgs mantojums”. Šis laiks ir lieliska izdevība runāt par mantojuma nozīmi plašākā kontekstā, saredzot savas vērtības mijiedarbībā un kopībā ar citu tautu kultūras mantojumu. Strūves ģeodēziskajam lokam veltītā konference ir platforma turpmākai izziņai un diskusijai par šīm vērtībām. Ikviens interesents būs laipni gaidīts piedalīties konferences norisēs Jelgavā un Jēkabpilī.

16.09.2015 Štutgartē norisinās InterGeo 2015

Šo otrdien, 15. septembrī, Štutgartē sācies ikgadējais InterGeo forums, kuru šogad apmeklē ap 17 000 cilvēku no 92 valstīm. Izstādes forumā organizē 535 industrijas pārstāvji un konferences centrālie temati šogad ir ceturtās paaudzes ģeotelpiskie risinājumi, "lielie" dati, bezpilotu lidaparāti, digitālā infrastruktūra un "gudrās" pilsētas. Oriģinālziņa

15.09.2015 Aprēķināts, cik pasaulē ir koku

Ņemot talkā satelītu attēlus un mežu audzes datus, ar datorprogrammas palīdzību aprēķināts, ka pasaulē aug aptuveni 3,041 triljoni koku. Tas ir gandrīz 8 reizes vairāk nekā iepriekšējais novērtējums - 400 miljardi - kas tika izskaitļots, tikai balstoties uz satelītattēliem. Šoreiz analītiķi centušies ņemt vērā ne tikai pasaules mežu kopējo platību, bet arī mežu blīvumu. Lai noteiktu šo blīvumu, koki tika skaitīti tūkstošiem dažādās pasaules mežu vietās. Pētījuma rezultātā izveidota arī īpaša karte, kas atklāj mežainākos pasaules reģionus. Visvairāk koku aug tropu un subtropu mežos (43% no visiem), tomēr vislielākais koku blīvums esot Skandināvijas, Krievijas un Kanādas mežos. Oriģinālziņa 

15.09.2015 Kosmosā palaisti vēl divi Galileo satelīti

 Piektdien, 11. septembrī, kosmosā nogādāti vēl divi Eiropas satelītu navigācijas sistēmas Galileo satelīti (Galileo 9 un Galileo 10). Satelīti ievadīti orbītā 23 500 km augstumā ar Soyuz tipa nesējraķeti no kosmodroma Franču Gviānā. Līdz ar to Galileo vēl vairāk pietuvojusies globāla pārklājuma sasniegšanai. Līdz šā gada beigām tiek plānots palaist vēl divus Galileo satelītus, kuru testēšana Nīderlandē jau pabeigta. Galileo satelītu ražošanu kopīgi veic uzņēmumi OHB Vācijā un Surrey Lielbirtānijā. Oriģinālziņa

14.09.2015 VZD: Notikusi kārtējā Mērniecības konsultatīvās padomes sēde

 Ceturtdien, 2015. gada 10. septembrī, Valsts zemes dienesta telpās notika kārtējā Mērniecības konsultatīvās padomes sēde.

Sēdē tika izskatīts jautājums par mērniecības licenču darbības laikā pieļauto kļūdu labošanu, kuru iekļaut sēdes dienas kārtībā bija rosinājusi Latvijas Mērnieku biedrība. Tā kā sēdes dalībnieki nevienojās par problēmas risinājumu, diskusija būs jāturpina.

Jautājumā par Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācijas priekšlikumu par tiesu prakses apzināšanu zemes kadastrālās uzmērīšanas jomā, VZD pārstāvji apņēmās noskaidrot, kādas ir mērnieku iespējas iepazīties ar tiesu spriedumiem mērniecības jautājumos. 
 
Turpinot 14. jūlija sēdē aizsākto sarunu par vienotu robežzīmju ierīkošanu un Lietuvas pieredzi, sēdes dalībnieki uzklausīja Latvijas Lauksaimniecības universitātes un Latvijas Universitātes pārskatus par Lietuvā ieviesto vienoto robežzīmju kvalitāti un pielietojamību. Abu augstskolu pārstāvjiem bija līdzīgs viedoklis par Lietuvas robežzīmēm – tās viegli uzstādīt, taču tikpat viegli iznīcināt.

09.09.2015 Igaunijas teritorija pieaug jau otro reizi dažu mēnešu laikā

 Igaunijas teritorija turpina "kļūt aizvien lielāka" - aerolāzerskenēšanas rezultātā igauņu kartogrāfi atklājuši ap 800 iepriekš neidentificētu salu, kā rezultātā Igaunijas teritorija "palielinājusies" vēl par apmēram 100 kvadrātkilometriem. Iepriekšējo 1521 salu vietā tagad Igaunijai ir 2355 (ieskaitot tās, kas uz ezeriem). Jau Jūlijā Igaunija "pieauga" vairāk nekā par 100 kvadrātkilometriem - no 45 227 uz 45 339 kv.km - kad valsts kartogrāfi aktualizēja pirms vairāk nekā 20 gadiem no papīra kartēm veiktos aprēķinus par valsts teritorijas izmēru ar mūsdienu elektroniskajiem datiem. Toreiz galvenās korekcijas tika veiktas par valsts teritorijas platību ap Peipusa ezeru, Narvas upes un Baltijas jūras robežām.  

Oriģinālziņa Oriģinālziņa2

07.09.2015 VZD izsludina konkursu par labākajiem 2015. gada studiju noslēguma darbiem

 Lai veicinātu zinātnisko pētījumu pārnesi praktiskajā darbībā Valsts zemes dienestā (VZD), sekmētu studiju procesa kvalitātes paaugstināšanu un studentu zinātnisko izaugsmi, atbalstītu viņu centienus un sasniegumus pētniecības jomā, VZD rīko gadskārtējo konkursu par labākajiem studiju noslēguma darbiem ar VZD darbību saistītajās jomās.

Studiju noslēguma darbus konkursam var iesniegt augstākās izglītības iestāde, kurā studējošais iepriekšējā mācību gadā (2014./2015.akad.st.g.) ir izstrādājis un aizstāvējis radošu, kvalitatīvu, ļoti labi (8), teicami (9) vai izcili (10) novērtētu bakalaura darbu, maģistra darbu vai diplomdarbu, kurā piedāvāti praktiski risinājumi ar VZD saistītajās jomās – nekustamā īpašuma kadastrs, zemes un būvju kadastrālā uzmērīšana, nekustamā īpašuma masveida vērtēšana, zemes ierīcība, zemes reforma, ģeodēzija, ģeomātika un zemes efektīva izmantošana. 
 
Darbus vērtēs speciāli izveidota konkursa komisija, kas ņems vērā pētījuma praktisko nozīmi un pielietojumu, pētījuma analīzes dziļumu un kvalitāti, izsludināto secinājumu pamatotību un oriģinalitāti, tēmas nozīmību, kā arī tēmas aktualitāti. Darbi tiks vērtēti 3 kategorijās – labākais bakalaura darbs, labākais maģistra darba un labākais diplomdarbs.
 
Konkursa darbu iesniegšanas termiņš ir 2015. gada 30. septembris. Darbi jāiesūta elektroniska dokumenta veidā PDF formātā uz e-pasta adresi lelde.rozentale@vzd.gov.lv.
 
Vairāk informācijas konkursa nolikumā – skatīt šeit.
 
Labāko darbu autoru apbalvošana notiks šī gada novembrī VZD rīkotā svinīgā sanāksmē par godu Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai.
 
Pagājušajā gadā konkursam tika iesniegti 18 studiju noslēguma darbi no Latvijas Lauksaimniecības universitātes, Rīgas Tehniskās universitātes, Latvijas Universitātes un Rēzeknes Augstskolas.

31.08.2015 Pārdēvēs Ziemeļamerikas augstāko virsotni

 Ziemeļamerikas augstāko, Aļaskā esošo virsotni, ko līdz šim pazina ar nosaukumu Makinlijs, turpmāk dēvēs jaunā vārdā - Denali. To pirms savas došanās trīs dienu vizītē uz Aļasku svētdien paziņojis ASV prezidents Baraks Obama. Denali ir sens vietējo iedzīvotāju vārds, kas nozīmē "augstais" vai "lielais". Savukārt Makinlija nosaukums kalnam bija ticis dots par godu ASV prezidentam Viljamam Makinlijam, 1896. gadā kā atbalsta žests viņa priekšvēlēšanu kampaņā, kad Makinlijs vēl tikai kandidēja uz pirmo prezidentūras termiņu. Mainīt kalna nosaukumu šā gada janvārī bija ierosinājusi republikāņu senatore no Aļaskas Liza Murkovski. Oriģinālziņa

28.08.2015 Google piedāvā servisu, kas aprēķina, vai vērts uzstādīt saules baterijas

 Google izveidojusi jaunu pakalpojumu - Sunroof - kas ļauj ēku īpašniekiem noskaidrot, cik daudz enerģijas varētu radīt saules baterijas uz ēkas jumta. Šādi aprēķini palīdz izlemt, kuros gadījumos vērts uzstādīt solāros paneļus. Atliek tikai ievadīt savas mājas adresi, un Google veic aprēķinus, talkā ņemot datus par saules gaismas daudzumu, kas gadā apspīd šo vietu, jumta 3D modeli, apkārtējo ēku, koku mestās ēnas, u.c. Ja lietotājs ievada datus par ikgadējo elektrības maksu, Google aprēķina, cik daudz naudas varētu ietaupīt saules bateriju uzstādīšana. Pagaidām šis pakalpojums gan pieejams tikai Sanfrancisko, Fresno un Bostonas apgabalos, taču ar laiku plānots to paplašināt. Oriģinālziņa

28.08.2015 Viena no InterGeo 2015 izstāžu zālēm būs atvēlēta bezpilotu lidaparātiem

 No 15. līdz 17. septembrim Štutgartē notiks ikgadējais gadatirgus InterGeo, kurā šogad īpaša vieta būs atvēlēta arī plašu apgabalu mērniecībā un ortofoto uzņemšanā izmantojamiem bezpilota lidaparātiem. Pirmo reizi šīm ierīcēm būs atvēlēta pat atsevišķa izstāžu halle (8. halle), kur būšot apskatāmi gan helikopteru, gan lidmašīnu tipa bezpilotu lidaparāti. 8. halle atrodas blakus Štutgartes lidostai, tāpēc lidaparātus būs iespējams arī izmēģināt īpašā tiem atvēlētā gaisa telpā. Oriģinālziņa

27.08.2015 Tieslietu ministrs tiekas ar VZD vadību un aicina mazināt administratīvo slogu VZD darbā (6)

Ceturtdien, 27.augustā, tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs tikās ar Valsts zemes dienesta vadību, lai pārrunātu iestādes darba uzlabošanu un veidus, kā mazināt birokrātiju un funkciju dublēšanos.

Valsts zemes dienesta vadītāja Elita Baklāne - Ansberga ministru iepazīstināja ar iestādes funkcijām un darbu, jauna kadastra likuma izstrādes nepieciešamību, kā arī iepazīstināja par informācijas sistēmām un paveikto dokumentu digitalizācijas procesā.

Ministrs Dzintars Rasnačs aicināja iestādi pēc iespējas aktīvāk strādāt, lai mazinātu būvju datu iegūšanas un reģistrācijas procesa radīto administratīvo slogu un padarītu ērtāku šo procesu ikvienam klientam.

27.08.2015 Krievija cer pati sākt ražot Glonass satelītu jaudas pastiprinātājus

 Jaunās paaudzes "Glonass-K" satelīti tikšot aprīkoti ar pašā Krievijā ražotiem jaudas pastiprinātājiem, medijiem paziņojis uzņēmuma "Krievijas kosmosa sistēmas" pārstāvis. Tas gan nenozīmējot, ka sadarbība ar ārzemju piegādātājiem tiek pilnīgi pārtraukta. "Mēs aizvien esam atvērti sadarbībai, ja kāda kompānija to vēlas. Augsto tehnoloģiju produktus vienmēr ir vieglāk radīt kopīgiem spēkiem", sacījis kompānijas pārstāvis. Kā zināms, Krievijai piespriesto starptautisko sankciju dēļ rodas arvien lielākas grūtības importēt augstās tehnoloģijas. Patlaban orbītā atrodas divi Glonass-K satelīti ar ārzemēs ražotiem jaudas pastiprinātājiem, bet no 2017. gada ir plānots palaist vēl deviņus šī tipa satelītus. Avots

27.08.2015 Satelītu datu tirgus desmit gadu laikā divkāršosies

Zemes novērošanas satelītu datu tirgus 2024. gadā būs sasniedzis 4,5 miljardus ASV dolāru, prognozē tirgus izpētes un konsultāciju firma NSR. Tas būtu gandrīz divreiz lielāks apjoms nekā 2014. gadā, kad industrijas apgrozījums bija 2,3 miljardi dolāru. Satelītu datu pakalpojumu nākotne esot īpaši augstas izšķirtspējas attēli, vienlaikus kļūstot krietni lētākiem pašreizējiem augstas un vidējas izšķirtspējas attēliem. Avots

26.08.2015 LĢIA: Pieejamas pirmās 2015.gada ortofotokartes

 2015.gada pavasarī un vasaras sākumā Polijas uzņēmums  MGGP Aero veica 2015.gadā plānoto Latvijas teritorijas aerofotografēšanu atbilstoši noslēgtajam līgumam un darbu plānojumam, informē Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra (LĢIA). Visi iegūtie aerofotografēšanas materiāli esot saņemti LĢIA, pārbaudīti un tiek sagatavotas ortofotokartes.

 
LĢIA piedāvā iepazīties ar lietotājiem pieejamo 5.cikla ortofotokaršu aktuālo kartoshēmu ar situāciju uz 20.augustu. Visas krāsainās ortofotokartes 2015.gadā nofotografētajām teritorijām būs pieejamas līdz šā gada oktobra beigām un līdz ar to būs noslēdzies visas Latvijas teritorijas aerofotografēšanas 5.cikls. Nākošais trīs gadu cikls tiks uzsākts jau 2016.gadā.

26.08.2015 Spriež par iespēju veidot vienotu automašīnu sensoru datu formātu

 Karšu un navigācijas kompānija HERE nesen organizējusi forumu Berlīnē, lai kopā ar 16 pasaulē vadošajiem autoražotājiem diskutētu par iespēju radīt universālu datu formātu automašīnu sensoriem. Diskusijas dalībnieki piekrituši, ka vienots datu formāts jeb situācija, kad visas automašīnas "runā vienā valodā", atvieglotu un paātrinātu datu apmaiņu, kas palīdz atjaunot reālā laika navigācijas kartes, brīdināt par bīstamām situācijām uz ceļa, utml. HERE uzskata, ka datu unifikācija nākotnē atvieglotu arī tādu automašīnu ražošanu, kuras vadītu autopilots, bez šofera līdzdalības.  Oriģinālziņa

24.08.2015 Mērniecība aizņem tikai dažus procentus no satelītu navigācijas sistēmu tirgus apgrozījuma

Satelītu navigācijas tirgus globālais apmērs 2015. gadā tiek vērtēts 250 miljardu dolāru, taču līdz 2020. gadam šis apjoms pieaugšot līdz 300 miljardiem, prognozē eksperti. Mērniecības pakalpojumi gan veidošot tikai 4,5% no visa industrijas apgrozījuma. Lielāko daļu - 53,2% aizņemšot pakalpojumi, kas saistīti ar lietotāja vietas noteikšanu ("location-based services"), piemēram, mobilās aplikācijas, kas, izmantojot GPS, nosaka telefona lietotāja atrašanās vietu. Lauvas tiesu - 38 % - aizņems arī auto navigācijas pakalpojumi. Avots: http://www.gisa.ru/110716.html

24.08.2015 Mainītas administratīvās robežas Valmieras pilsētai un Beverīnas, Engures, Tukuma novadiem

 Ministru kabinets apstiprinājis grozījumus 2013. gada 19. marta noteikumos Nr. 154 „Noteikumi par republikas pilsētu un novadu administratīvo teritoriju robežu aprakstu apstiprināšanu”, saskaņā ar kuriem Valsts zemes dienesta uzturētajā Valsts adrešu reģistrā tika aktualizētas administratīvās robežas Valmieras pilsētai, Beverīnas, Engures un Tukuma novadiem.

Valmieras pilsētas teritorijai tika pievienotas 7 Beverīnas novada zemes vienības ar kopējo platību 117.4 ha, savukārt Tukuma novada administratīvajai teritorijai tika pievienotas 2 Engures novada Smārdes pagasta zemes vienības ar kopējo platību 1.4 ha.

Galvenais iemesls Valmieras pilsētas un Beverīnas novada robežu maiņai bija Valmieras attīstības plānošanas dokumentos paredzētā industriālā parka izveide, kuram bija nepieciešama vismaz 50 ha liela zemes platība. Dažādu kritēriju ietekmē par vispiemērotāko vietu parka izveidei atzina pilsētas dienvidu robežu ar Beverīnas novadu. Publiskajā apspriešanā Valmierā to atbalstīja 98% dalībnieku savukārt Beverīnas novadā – 64% dalībnieku, kas ļāva pašvaldībai pieņemt lēmumu par piekrišanu grozīt administratīvo teritoriju robežu starp Beverīnas novada pašvaldību un Valmieras pilsētas pašvaldību. 
 
Engures un Tukuma novadu robežas tika mainītas saistībā ar A/S „Komforts” lūgumu Tukuma novada pašvaldībai grozīt administratīvās teritorijas robežu, lai visas zemes vienības, uz kurām izvietotas uzņēmuma ražotnes, atrastos Tukuma novada teritorijā un tās varētu apvienot vienā zemes vienībā ar vienotu adresi. Iepriekš uzņēmuma ražošanas ēkas atradās uz blakus esošām zemes vienībām, kas atradās abu novadu teritorijās, apgrūtinot investīciju piesaisti, ražošanas ēku celtniecību un uzņēmuma darbību. Publiskajā apspriešanā iedzīvotāji atbalstīja ieceri mainīt robežas, kas ļāva pašvaldībai pieņemt lēmumu par Tukuma un Engures novada administratīvo robežu maiņu.
 
Tā kā pašvaldības bija pieņēmušas lēmumu par administratīvo robežu maiņu un pilsēta un novadi nemainīja savu statusu, Ministru kabinets saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu bija tiesīgs grozīt administratīvo teritoriju robežas.
 
Šobrīd Valmieras pilsētas kopējā platība ir palielinājusies, sasniedzot 19.35 km2 (iepriekš - 18.17 km2), tāpat arī Tukuma novadā – 1194.37 km2 (iepriekš - 1194.36 km2) savukārt platība ir samazinājusies Beverīnas novadam (no 301.67 km2 uz 300.5 km2) un Engures novadam (no 396.21 km2 uz 396.20 km2).
 
Šie ir pirmie grozījumi kopš Ministru kabinets 2013. gada 19. martā ar noteikumiem Nr. 154 „Noteikumi par republikas pilsētu un novadu administratīvo teritoriju robežu aprakstu apstiprināšanu” apstiprināja visu Latvijas Republikas administratīvo teritoriju robežu kartes un robežu aprakstus. 

21.08.2015 Parastās kartes vietā - izprintēts trīsdimensiju modelis

 Amerikāņu ģeologs, doktors Īens Sedžinors uzsācis projektu "Volcano Terrain Project", kura ietvaros veido miniatūrus trīsdimensiju mēroga modeļus apgabaliem, kuros pastāv vulkānu izvirduma risks. Atšķirībā no parastajām kartēm vai 3D digitālajiem attēliem, Sedžinora modeļi, kas tiek izprintēti ar 3D printeriem, iekļauj arī detalizētu reģiona topogrāfiju, kā arī pelnu un lavas plūsmas maršrutus. Zinātnieks cer brīdināt bīstamajos reģionos dzīvojošos iedzīvotājus un tie, kuri jau redzējuši viņa veidotos trsīdimensionālos modeļus, atzinuši, ka tajos ir daudz vieglāk atrast vietu, kur viņi dzīvo, nekā parastajās kartēs. Oriģinālziņa: http://3dprint.com/85598/volcano-terrain-project-mcor/

19.08.2015 VZD papildina portālā latvija.lv pieejamo e-pakalpojumu klāstu

 Kopš šī gada 4. augusta Valsts zemes dienests (VZD) ir papildinājis e-pakalpojumu piedāvājumu, kas pieejams valsts un pašvaldību e-pakalpojumu portālā www.latvija.lv. Iedzīvotājiem tā ir vēl viena iespēja, kā ērti piekļūt Kadastra, Valsts adrešu reģistra un citiem VZD informācijas sistēmās un datubāzēs reģistrētajiem datiem.

Portālā www.latvija.lv izvietoti četri jauni e-pakalpojumi – „Datu atlase par konkrētiem kadastra objektiem vai apgabaliem”, „Ģeotelpisko datu pārlūkošana”, „Tematisko karšu pārlūkošana”, kā arī e-pakalpojums, kas lietotājam nodrošina iespēju sekot savu VZD reģistrēto pasūtījumu izpildes gaitai un noformēt jaunus pasūtījumus.

Vairums e-pakalpojumu („Datu atlase par konkrētiem kadastra objektiem vai apgabaliem”, ”Tematisko karšu pārlūkošana” un „Valsts zemes dienestā reģistrēto pasūtījumu statusu izsekošana un jaunu pasūtījumu noformēšana”) pieejami bezmaksas. Vienīgais maksas e-pakalpojums ir „Valsts zemes dienesta ģeotelpisko datu pārlūkošana”, kura cena 1 stundas periodam ir 2.77 EUR.
 
Lietojot pašreiz vispopulārāko jauno e-pakalpojumu, ko izmantojuši jau vairāki desmiti cilvēku - „Datu atlase un izvade par konkrētiem objektiem vai apgabaliem pēc definētiem parametriem” - iespējams atlasīt un izdrukāt datus par kadastra objektiem, norādot vienu vai vairākus kadastra objektu raksturojošus parametrus (piemēram, platība, lietošanas veids, būves fiziskais stāvoklis u.tml.) un kartē iezīmējot atlases apgabalu vai administratīvo vienību (novadu, pagastu, pilsētu vai ciemu).  Datu atlasi iespējams iegūt par zemes vienībām, zemes vienību daļām, būvēm un telpu grupām, kas ļauj īsā laikā atlasīt un iegūt lietotājam vajadzīgo informāciju.
 
Ja nepieciešams pārlūkot vairāk grafisko datu nekā publiskam lietotājam pieejams portālā www.kadastrs.lv, var izmantot e-pakalpojumu „Valsts zemes dienesta ģeotelpisko datu pārlūkošana”. Tā ietvaros pieeja kadastra pamatdatiem (piemēram, platība, kadastrālā vērtība u.c.) papildināta ar kadastra apzīmējumiem un kadastra grupu robežām. Kā papildus kartes slāni var pieslēgt augstas detalizācijas topogrāfisko informāciju un topogrāfiskās kartes, kā arī ir iespēja atvērt lietotāja telpisko datu datni atbilstošā formātā, kas arī attēlosies kā papildus slānis. 
 
Izmantojot e-pakalpojumu „Valsts zemes dienesta tematisko karšu pārlūkošana”, iespējams pārlūkot VZD veidotās tematiskās kartes. Šobrīd ir pieejamas – „Lauksaimniecībā izmantojamās zemes darījumu skaits”, „Dzīvokļu darījumu skaits” un „Būves pēc nolietojuma”. Šīs kartes attēlosies kā atsevišķs kartes slānis papildus standarta kartes slāņiem un tas ir pieejams vienas stundas periodam.
 
E-pakalpojums „Valsts zemes dienestā reģistrēto pasūtījumu statusu izsekošana un jaunu pasūtījumu noformēšana” lietotājam ļauj noskaidrot sava veiktā pasūtījuma izpildes statusu (piemēram, vai pasūtījums ir reģistrēts, izpildē, izsniegšanā u.tml.) kā arī noformēt jaunu pasūtījumu.
 
Jau iepriekš plaši tika izmantots VZD e-pakalpojums „Mani dati Kadastrā”, kam tagad papildināta funkcionalitāte un tiek rādīti ne tikai teksta dati par kadastra objektu, bet arī grafiskie dati (zemes vienību robežas, būvju kontūras un izvietojumu zemes vienībā). Piemēram, lietotājam iespējams pārlūkot zemes vienību robežu karti un iegūt detalizētu informāciju par kādā noteiktā teritorijā esošajiem nekustamajiem īpašumiem. 
 
Papildus www.latvija.lv izvietotajiem e-pakalpojumiem, VZD piedāvā vēl 14 e-pakalpojumus portālā www.kadastrs.lv, kuru ietvaros var meklēt, skatīt, lejupielādēt, saņemt kā arī veikt citas darbības ar VZD rīcībā esošajiem datiem.
 
Izvietot e-pakalpojumus portālā www.latvija.lv bija iespējams, pateicoties VZD datu publicēšanas un e-pakalpojumu portāla www.kadastrs.lv modernizācijai. Tās īstenošanai izmantots Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējums projektam „Valsts zemes dienesta ģeotelpisko datu ģeotelpiskās informācijas sistēmas izveide”. Pirms gada kā viena no projekta sastāvdaļām tika publicēts portāla mobilais risinājums – lietotne Kadastrs.lv. Mobilajai lietotnei gaidāma jauna, papildināta versija.
Sviitra
Jaunākais citās sadaļās
Sviitra
Mērnieku laika ziņas
Arrow_left 2020. gada maijs Arrow_right
P O T C P S S
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Šodiena 2020. gada 28. maijs

Vārda diena:

Vilhelms, Vilis
Jaunākie komentāri
Sviitra
© 2008 mernieks.lv, epasts: redakcija@mernieks.lv
Visa portālā ievietotā informācija un materiāli (tai skaitā raksti,attēli,video u.c.) pieder to autoriem. Pārpublicēšana bez saskaņošanas un atsauces stingri aizliegta. Visiem portālā ievietoajiem datiem ir tikai informatīvs raksturs, un tie izmantojami tikai izziņas, izglītības un informatīviem nolūkiem. Redakcija neuzņemas saistības par iespējamo informācijas neatbilstību patiesai situācijai. Redakcija neuzņemas atbildību par portāla lietotāju ievietoto informāciju. Ievietojot komentāru, tā autors atzīst, ka piekrīt komentēšanas noteikumiem, uzņemas atbildību par tās saturu, kā arī apņemas pret redakciju neizvirīt nekādas pretenzijas par komentāru satura rediģēšanu vai dzēšanu.