Mēs esam lai Jūs informētu
Veciits_meklesana
Aktuālais jautājums
 
Ievads nozarē
Terminu vārdnīca
Par portālu
Pasūtītājiem
 
Likumdošana
Mērniecībā
Zemes ierīcībā
Kartogrāfijā
Ģeodēzijā
Mērnieku saraksts
ADTI uzturētāji
Iepirkumi
Konkursi
Rezultāti
 
Jaunumi
Latvijā
Pasaulē
Augstskolās
Mērnieku biedrībā
LKĢA
Būvniecībā
Nekustamie īpašumi
Īsumā
Pētījumi
Vēsture
Tehnoloģijas
Izklaide
 
Pakalpojumi
Mērniecības instrumenti
Dati darbam
Pārrēķinu kalkulatori
Saites
Forums Galerija Blogi Sludinājumi
Sviitra

27.11.2015 Stājušies spēkā grozījumi Rīgas domes ADTI noteikumos (3)

Rīgas dome informē, ka ar 26. novembri stājas spēkā grozījumi Rīgas domes 2013.gada 23.jūlija saistošajos noteikumos Nr.6 „Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites saistošie noteikumi” (turpmāk – Grozījumi).

Grozījumi paredz šādas izmaiņas augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas apritē Rīgas pilsētas pašvaldībā:

·         Topogrāfisko plānu pārbaudei un reģistrācijai var iesniegt, izmantojot e-pakalpojumu

E-pakalpojums ir pieejams Rīgas pašvaldības pakalpojumu portālā www.eriga.lv,sadaļā Ģeotelpiskā informācija.

Lūdzam izmantot e-pakalpojumu, iesniedzot topogrāfiskos plānus pārbaudei un reģistrācijai, jo tas ļaus mums sniegt Jums pakalpojumu ātrāk un ar mazākām administratīvam procedūrām.

E-pakalpojumu var lietot:

        juridiskas personasnoslēdzot līgumu par portāla www.eriga.lv lietotāja tiesību piešķiršanu Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā. Par lietotāja tiesību piešķiršanas kārtību sīkāka informācija pieejama ŠEIT (sadaļā  Kā autorizēties?)

      fiziskas personas, autorizējoties portālā ar internetbankas (Swedbanka, SEB, DNB, Nordea, Citadele) starpniecību, elektronisko parakstu vai mobilo ID.

 

 ·         Topogrāfiskie plāni obligāti saskaņojami ar inženierkomunikāciju turētāju –  SIA „Baltcom”, kas pārņēmusi skaņošanas pienākumu no SIA „Rīgas radiotranslācija” un SIA „Baltcom TV”

 

Informācija par topogrāfisko plānu saskaņošanas kārtību Rīgas pilsētā pieejama ŠEIT.

Lūgums veikt attiecīgas izmaiņas arī  inženierkomunikāciju saskaņotāju tabulā topogrāfiskajiem plāniem, kas tiek saskaņoti pēc 26.11.2015.

Pielikumā šim e-pastam pievienots paraugs saskaņojumu tabulas noformēšanai topogrāfiskajā plānā.

 ·         Mainīti pakalpojuma Topogrāfiskā plāna pārbaude un reģistrācija topogrāfiskās informācija datu bāzē cenas aprēķināšanas nosacījumi

 

Grozījumi paredz sadalīt Rīgas pilsētas pašvaldības teritoriju 3 kategorijās un pakalpojuma cenas aprēķināšanai izmantot kategorijai atbilstošu koeficientu. Informācija par kategorijām un to robežām pieejama ŠEIT.

 

·         Manīta pakalpojuma Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas sagatavošana un izsniegšana no topogrāfiskās informācijas datubāzes  mērvienība un cena

 

 

 

Informācija tiks izsniegta pa planšetēm (25 ha, M 1:1000 karšu lapa). Cena par planšeti 2 euro.


 

·         Veiktas izmaiņas cenrādī, noapaļojot pakalpojumu cenas

 

Nr. Pakalpojuma veids Mērvienība Cena,
p.k. EUR*
1. Topogrāfiskā plāna pārbaude un reģistrācija topogrāfiskās informācijas datubāzē:
1.1. platībā līdz 0,3 hektāriem (ieskaitot) 1 objekts 26
1.2. platībā, kas pārsniedz 0,3 hektārus, līdz  1 objekts 37
0,5 hektāriem (ieskaitot)
1.3. platībā, kas pārsniedz 0,5 hektārus, līdz  1 objekts 51
1 hektāram (ieskaitot)
1.4. par katru hektāru virs 1 hektāra 1 hektārs 48
2. Inženiertīklu situācijas plāna izsniegšana 1 zemesgabals (līdz 1 hektāram) 32
par katru nākamo hektāru 7
3. Izpildmērījuma plāna pārbaude 1 objekts** 25,61
4. Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas sagatavošana un izsniegšana no topogrāfiskās informācijas datubāzes 1 planšete  2
5. Aktualizētās augstas detalizācijas virszemes  topogrāfiskās informācijas pārbaude un reģistrācija topogrāfiskās informācijas datubāzē topogrāfiskā plāna derīguma laikā 1 objekts 13

 

* Saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3.panta astoto daļu pievienotās vērtības nodokli nepiemēro.

 

·         Ieviests jauns maksas pakalpojums – Aktualizētās augstas detalizācijas virszemes  topogrāfiskās informācijas pārbaude un reģistrācija topogrāfiskās informācijas datubāzē topogrāfiskā plāna derīguma laikā

 

Pakalpojums izmantojams topogrāfiskā plāna aktualizācijai tā derīguma termiņā  gadījumos, kad, veicot uzmērīšanu, ir pieļautas kļūdas vai ir izveidoti jauni virszemes elementi, kurus ir būtiski atspoguļot topogrāfiskajā plānā, lai varētu veikt kvalitatīvu projektēšanu un būvniecību. Tiek veikta iesniegto izmaiņu un visa topogrāfiskā plāna pārbaude, izmaiņas reģistrētas augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzē (ADTI DB) un izsniegts aktualizēts topogrāfiskais plāns, nemainot tā derīguma termiņu.

 

ðŠobrīd pakalpojumu var pieprasīt, iesniedzot elektroniski parakstītu iesniegumu brīvā formā par topogrāfiskā plāna aktualizāciju ar pievienotu topogrāfiskā plāna datni DGN formātā, nosūtot to uz geo@riga.lv . Maksa – 13 euro (1 objekts).

 

 

·         Noteikta kārtība, kā jāiesniedz informācija, ja būvdarbu laikā konstatētas neatbilstības inženierkomunikāciju novietojumā

 

ðJāiesniedz elektroniski parakstīts iesniegums brīvā formā par izmaiņu pārbaudi un reģistrēšanu ADTI DB ar pievienotu uzmērījuma datni DGN formātā, nosūtot to uz geo@riga.lv . Par šo pakalpojumu maksa netiek iekasēta.

 

·         Mainīts pakalpojumu paātrinātās izpildes  termiņš no 3 (trīs) darba dienām uz 5 (piecām) darba dienām

Iepazīties ar Rīgas domes 2013.gada 23.jūlija saistošo noteikumu Nr.6 „Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites saistošie noteikumi” konsolidēto versiju varat ŠEIT.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar Departamenta Ģeomātikas pārvaldi pa e-pastu geo@riga.lv vai tālruni 67105817.

26.11.2015 Krievija pārdos Irānai satelīttehnoloģijas un Sukhoi Superjet lidmašīnas

 Krievija un Irāna pēc nesenās Krievijas prezidenta Vladimira Putina vizītes Irānā plāno pabeigt formalitātes, noslēdzot vērienīgus ekonomiskās sadarbības darījumus, kuru kopējā vērtība varētu sasniegt 21 miljardu ASV dolāru. Krievija eksportētu uz Irānu gan satelītu tehnoloģijas, kā arī Sukhoi Superjet pasažieru lidmašīnas - kopumā Irānai varētu tikt pārdotas simts šādas lidmašīnas. Oriģinālziņa

26.11.2015 Japāna iesaistījusies satelītu palaišanas pakalpojumu biznesā

 Japāna iesaistījusies nesējraķešu pakalpojumu biznesa konkurencē - nupat, ar Mitsubishi Heavy Industries ražoto nesējraķeti no Tanegašimas kosmodroma ticis veiksmīgi orbītā nogādāts Kanādas satelīts. Ar šo panākumu Japāna cer, ka parādījusi savas raķešu inženierijas kvalitāti un, ka drīzumā pasūtījumus Uzlecošās saules zemei veiks daudzas globālās privātā sektora kompānijas. Patlaban nesējraķešu biznesā dominē Eiropas, Krievijas, kā arī Indijas tehnoloģijas. Oriģinālziņa

25.11.2015 Pieejami aktuāli topogrāfiskās kartes mērogā 1:50 000 3.izdevuma dati un tiražētas kartes

LĢIA informē, ka topogrāfiskās kartes mērogā 1:50 000 pilns noklājums visai Latvijas teritorijai gan digitālu datu, gan tipogrāfiski tiražētu karšu veidā sagatavots divas reizes – no 1998.-2006.gadam un no 2005.-2012.gadam.

 
2012.-2013.gadā tika uzsākta topogrāfiskās kartes mērogā 1:50 000 3.izdevuma sagatavošana. Atšķirībā no iepriekšējiem izdevumiem dati sagatavoti vienotā topogrāfisko karšu datu struktūrā, kurā tiek izmantota standartizēta starptautiska datu kodēšanas sistēma – DFDD (DGIWG Feature Data Dictionary).
 
Sākotnēji tiek sagatavota kartes militārā versija, no kuras atvasināta civilā. 2015.gadā sagatavotas un lietotājiem vektordatu un tipogrāfiski tiražētā veidā pieejamas piecas karšu lapas – Vangaži (4314), Ādaži (4313), Jūrmala (4222), Engure (4223) un Kolka (5211).
 
Ar kartes 3.izdevuma datu vārdnīcu, kartes paraugiem un resursiem darbam ArcGIS vidē, kā arī informāciju par datu pieejamību var iepazīties LĢIA produktu un pakalpojumu mājas lapas sadaļā Kartes/Topogrāfiskās kartes/Mērogs 1:50 000.

24.11.2015 LMB Sertifikācijas centram jauns vadītājs (1)

 Par Latvijas Mērnieku biedrības Sertifikācijas centra jauno vadītāju kļuvis Mārtiņš Reiniks. Reiniks šajā amatā nomainījis centra iepriekšējo vadītāju Māri Kaļinku. Mārtiņš Reiniks ir Rīgas Tehniskās universitātes Ģeomātikas katedras docents, vairāku Latvijas Mērnieku biedrības darba grupu (LMB Ētikas kodeksa, Ģeotelpiskās informācijas koordinācijas padomes, augstas detalizētības topogrāfiskās informācijas, sertifikācijas jautājumu, ģeodēzisko sistēmu un tīklu) dalībnieks. 

23.11.2015 Publicēts ES Atvērto datu portāls

 Pagājušajā nedēļā sācis darboties pirmais Eiropas Savienības vienotais atvērto datu portāls, kurā patlaban apkopota informācija ar 240 000 datu failiem no 34 valstīm, sašķirota 13 dažādās kategorijās - no lauksaimniecības un transporta līdz veselībai. Aprēķināts, ka šāda apmaiņa ar atvērtajiem datiem laikposmā līdz 2020. gadam varētu ietaupīt Eiropas valdībām 1,7 miljardus eiro. Oriģinālziņa

23.11.2015 ASV un Ķīna nodibina tiešo sakaru līniju 3. pasaules kara draudu gadījumam

 ASV un Ķīna izveidojušas tiešo komunikāciju līniju starp abu valstu kosmosa un militārajām aģentūrām, lai izvairītos no nejaušiem satelītu incidentiem, kas varētu aizsākt karu. Šis kanāls kalpos kā diplomātiskas saziņas avots konflikta gadījumā. Līdzīgi sakari jau kopš aukstā kara laikiem pastāv starp ASV un Krieviju. Nesen Ķīna pierādīja, ka attīstījusi pilna spektra pretsatelītu karadarbības iespējas, uzspridzinot savu 2007. gadā palaisto, novecojušo laikapstākļu satelītu. Satelītu iznīcināšana kara gadījumā var sniegt lielas priekšrocības, jo izsit no ierindas ievērojamas pretinieka koordinācijas un spiegošanas iespējas. Oriģinālziņa

19.11.2015 VZD pasniedz apbalvojumus studiju darbu konkursa uzvarētājiem

 Otrdien, 17. novembrī – Latvijas Republikas proklamēšanas 97. gadadienas priekšvakarā, Valsts zemes dienests pasniedza apbalvojumus trim šī gada konkursa „Augstākās izglītības iestāžu studiju noslēguma labākie darbi” laureātiem.

Atzinības rakstu un apbalvojumu kategorijā “Labākais diplomdarbs” saņēma Latvijas Lauksaimniecības universitātes studente Vita Cīrule par diplomdarbu „Vietējā ģeodēziskā tīkla rekonstrukcijas projekts Glūdas pagastā”. Konkursa komisija novērtēja Vitas Cīrules darba tēmas nozīmību un aktualitāti, pētījuma praktisko nozīmi un pielietojumu vietējā ģeodēziskā tīkla sakārtošanai un zemes kadastrālās uzmērīšanas problēmu risināšanai.
 
Atzinības rakstu un apbalvojumu kategorijā “Labākais maģistra darbs” saņēma Latvijas universitātes students Artūrs Pizičs par maģistra darbu „Lauksaimniecības zemes pamešanas cēloņi un sekas Ciblas un Zilupes novados”.  Konkursa komisija novērtēja darbā veikto plašo analīzi attiecībā uz lauksaimniecības zemju izmantošanas problemātiku un tendencēm, kā arī pētījuma praktisko nozīmi un pielietojumu pašvaldību teritorijas attīstības plānošanā. Pētījums izmantojams arī kā informācijas avots, izvērtējot zemes konsolidācijas piemērošanu konkrētajās teritorijās.
 
Atzinības rakstu un apbalvojumu kategorijā “Labākais bakalaura darbs” saņēma Rīgas Tehniskās universitātes studente Maija Driķe par bakalaura darbu „Jūras kadastra attīstība Eiropā un Latvijā”.  Konkursa komisija novērtēja Maijas Driķes patstāvīgi ieguldīto darbu, darbā ietverto pamatojumu un izvirzītos secinājumus attiecībā uz jūras kadastru Eiropā un Latvijā.
 
Valsts zemes dienesta organizētajā konkursā “Augstākās izglītības iestāžu studiju noslēguma labākie darbi” piedalījās studenti no Latvijas Lauksaimniecības Universitātes, Rīgas Tehniskās universitātes un Latvijas universitātes.  Konkursam tika iesniegti 36 studiju noslēguma darbi, no tiem 11 ir diplomdarbi, 12 bakalaura darbi un 13 maģistra darbi.

19.11.2015 Lidmašīnas izsekos no satelītiem

 ANO līmenī panākta vienošanās paredz, ka pasažieru lidmašīnas drīzumā varēs izsekot ne tikai no uz Zemes bāzētajām radaru sistēmām, bet arī ar satelītu signāliem. Proti, lidmašīna nepārtraukti ziņos par savu atrašanās vietu satelītiem, līdz ar to nebūs iespējams to "pazaudēt", kā tas notika pagājušajā gadā ar mistisko Malaysian Airlines lidmašīnu, kas izkūpēja gaisā kaut kur virs Indijas okeāna. Pašreizējās radaru sistēmas ir ļoti ierobežotas lidmašīnu atrašanās vietu izsekošanai, jo tās pārklāj tikai ap 30% Zemes teritorijas. Jauno, satelītu izsekošanas sistēmu paredzēts ieviest no 2017. gada. Oriģinālziņa

19.11.2015 Google Maps tagad izmantojams arī offline

 Google Maps ieviesuši iespēju Android operētājsistēmas lietotājiem lejuplādēt kartes arī pilnvērtīgai lietošanai režīmā bez interneta pieslēguma. Līdz šim lietotāji varēja offline izmantot tikai vienu ekrāna izmērā ietvertu kartes apgabalu, bet tagad šādi var izmantot visu kāda reģiona karti. Pagaidām offline kartēs vēl nav iekļautas fotogrāfijas vai lietotāju atsauksmes, taču Google sola funkcionalitāti ar laiku vēl uzlabot. 

Oriģinālziņa 

16.11.2015 Pieņemti Grozījumi Zemes ierīcības likumā

Saeima 12. novembrī trešajā lasījumā pieņēma likumu “Grozījumi Zemes ierīcības likumā” (Likums), kura spēkā stāšanās noteikta 2016. gada 1. janvārī. Likums ir izstrādāts ar mērķi mazināt administratīvo slogu, kā arī novērst nepilnības, ko rada Zemes ierīcības likuma regulējums, kas būs spēkā līdz 2015. gada 31. decembrim.

Būtiskākās izmaiņas, kas būs spēkā no 2016. gada 1. janvāra, ir šādas:
 
 Noteikts, ka Valsts zemes dienests vairs nesniegs atzinumu par zemes ierīcības projekta grafiskajā daļā attēloto nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām datu sagatavošanas tehniskajām prasībām un zemes vienību robežu atbilstību Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem. Tādējādi personām samazināsies zemes ierīcības projekta izstrādes termiņi un izmaksas.
 
Paredzēta iespēja veikt grozījumus apstiprinātā zemes ierīcības projektā, ja plānotās izmaiņas skar daļu no projektētās teritorijas un nav uzsākta zemes uzmērīšana izmaiņu skartajā teritorijā, kā arī izslēgta prasība apstiprinātu zemes ierīcības projektu iesniegt vietējai pašvaldībai izvērtēšanai, ja tā īstenošanai atvēlētajā laikā (četri gadi) ir grozīts teritorijas plānojums, kas ļaus zemes īpašniekam realizēt zemes sadales vai tās robežu pārkārtošanas ieceri ātrāk.
 
Izslēgta prasība zemes ierīcības projektu sagatavot papīra formā, kas nodrošinās ērtāku tā apriti un izmantošanu.
 
Precizēts Zemes ierīcības likuma pārejas noteikumu 1.punkts, izslēdzot atsauces uz zemes reformu regulējošajiem normatīvajiem aktiem un skaidri nosakot (nemainot pastāvošo praksi), kā veicama zemes vienību sadalīšana, apvienošana vai zemes robežu pārkārtošana līdz zemes pirmreizējai ierakstīšanai zemesgrāmatā. 
 
Grozīta zemes ierīcības definīcija, pielāgojot to praksē veiktajām zemes ierīcības darbībām un Zemes ierīcības likumā ietvertajam zemes ierīcības regulējumam, kas ir šaurāks, nekā to nosaka zemes ierīcības teorija.
 
Izslēgtas normas, kas saistītas ar zemes konsolidāciju, kuras regulējums ietverts Zemes pārvaldības likumā.
 
Noteikts uzdevums jaunu Ministru kabineta noteikumu izstrādei, kas noteiks kārtību, kādā izstrādā un apstiprina zemes ierīcības projektu un tā grozījumus, kā arī jauno datu un dokumentu aprites kārtību, saturu un prasības paskaidrojuma rakstam un grafiskai daļai.

16.11.2015 Apkopota InterGeo 2015 apmeklētāju statistika

 InterGeo organizatori apkopojuši šāgada foruma statistiku, kas liecinot, ka sasniegti jauni pasākuma rekordi. Kopējais apmeklētāju skaits sasniedzis 16 500, izstāžu vietu skaits pieaudzis par 15% un aptaujā secināts, ka 96% no foruma apmeklētājiem novērtējuši to kā izdevušos. Kopumā viena trešdaļa no apmeklētājiem ieradušies no ārzemēm (ārpus Vācijas), īpaši daudz šoreiz bijis viesu no Āzijas, kas sasnieguši 12%. Turklāt puse no foruma apmeklētājiem savos uzņēmumos pieņem lēmumus par naudas tēriņiem - jaunu instrumentu, programmatūru iegādi, utt. Oriģinālziņa

11.11.2015 Jaunas iespējas karšu pārlūkā Topografija.lv (9)

SIA "Mērniecības datu centrs" uzturētā tīmekļa vietne topografija.lv papildināta ar iespēju aplūkot divus karšu slāņus vienu otram blakus (mapswipe).

Šis rīks ļauj ērti vizuāli novērtēt izmaiņas starp diviem karšu slāņiem (piemēram, dažāda vecuma ortofoto kartēm).

Lai aktivētu šo rīku, ir nepieciešams atvērt slāņu pārslēdzēju, izvēlēties kartes slāni un uzklikšķināt uz zobrata, kas redzams pa labi no tā nosaukuma. Atvērsies dialogs, kurā atliek ielikt ķeksīti pie "rādīt blakus". Kartes skata apakšējā malā parādīsies slīdnis, kas ļaus mainīt slāņa attēlošanas platumu. Rīks paliek aktīvs arī pēc slāņa īpašību dialoga aizvēršanas, kā arī pārkārtojot slāņus. Rīku var deaktivēt tieši tāpat, kā notiek tā aktivizācija vai arī vienkārši izvēloties rādīt blakus kādu citu slāni.

10.11.2015 Valsts zemes dienests reģistrējis izmaiņas 766 ēku un zemes vienību adresēm Rīgā

 Valsts zemes dienests (Dienests) ir pabeidzis kārtējo nozīmīga apjoma adrešu izmaiņu reģistrāciju Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmā (Adrešu reģistrs) un Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (Kadastrs). Veiktās adrešu izmaiņas attiecas uz Rīgas pilsētas teritoriju, un tās rosinājusi Rīgas pilsētas būvvalde.

Izmaiņas veiktas 766 ēku un zemes vienību adresēm Atgāzenes, Bieriņu un Torņkalna apkaimē. Torņkalnā mainīts visvairāk adrešu.
 
Aktuālās adreses ikviens var uzzināt, izmantojot bezmaksas datu meklēšanas un pārlūkošanas iespēju Dienesta e-pakalpojumu un datu publicēšanas portālā www.kadastrs.lv vai mobilajā lietotnē Kadastrs.lv. 
 
Adrešu maiņai Adrešu reģistrā un Kadastrā ir vairāki pozitīvi aspekti - iedzīvotājiem tiek nodrošināta pieeja kvalitatīviem adrešu datiem, kā arī tiek ievēroti adresācijas noteikumi, kuru mērķis ir izveidot vienotu un ērti lietojamu adrešu sistēmu Latvijā. 
 
Ar Rīgas pilsētas būvvaldes lēmumu daudzām ēkām mainītas adreses ar piesaisti no vienas ielas uz piesaisti pie citas ielas, ņemot vērā apstākli, no kuras ielas ēkai ir vieglāk piekļūt. Tas nozīmē, ka šos adrešu objektus turpmāk būs vieglāk, ērtāk un saprotamāk atrast dabā. Tāpat līdz šim vairākām ēkām ir bijusi lietota viena adrese, bet ar minēto lēmumu tām ir piešķirtas atšķirīgas adreses, kas turpmāk ļaus dabā viennozīmīgi identificēt konkrētus objektus.  
 
Vēl šogad un arī nākamajā gadā Rīgas pilsētā turpināsies adrešu datu kārtošana. Jāpiemin, ka šī ir vērienīgākā adrešu kārtošana pilsētā vairāku pēdējo desmitu gadu laikā. Dienests atbalsta šo procesu, jo sakārtotas adreses un to aktualizēšana Adrešu reģistrā ir svarīga dažādās sabiedrības dzīves sfērās. Adrešu reģistra datus izmanto gan operatīvie dienesti (piemēram, neatliekamā medicīniskā palīdzība), gan pakalpojumu sniedzēji (piemēram, pasts, SIA "Lattelecom"). Tos no Adrešu reģistra automatizēti saņem pašvaldības, Zemesgrāmata, Iedzīvotāju reģistrs, Uzņēmumu reģistrs, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra un citas iestādes.

10.11.2015 Iznākusi jauna Bentley programmatūras versija

SIA Mikrokods informē, ka 2015. gada septembrī ir iznākusi jaunas paaudzes Bentley programmatūra, ieskaitot populāro MicroStation, kas apzīmēta ar “Bentley Connect Edition” jeb versiju V10.0. 

Tāpēc uzņēmums aicina visus interesantus uz semināru "Jaunā Bentley Connect Edition paaudze", kas norisināsies 2015.gada 24.novembrī Rīgā, Slokas ielā 1, viesnīcas Bellevue Park Hotel konferenču zālē "Berlīne" no plkst. 11:00 līdz 15:00.
 
Vairāk informācijas - www.mikrokods.lv sadaļā aktualitātes.

30.10.2015 VZD: Gada griezumā ADTI darbu skaits pieaudzis par 20% (1)

 Valsts zemes dienests (VZD) ir apkopojis statistiku par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas (ADTI) darbiem 2015. gada III ceturksnī. Apkopojums veikts, izmantojot vietējo pašvaldību datubāzu turētāju atskaitēs sniegto informāciju par reģistrētajiem darbiem attiecīgajā laika posmā.

Šajā laika periodā 291 ģeodēziskajos darbos sertificētas personas kopumā sagatavojušas 6959 ADTI darbus, no kuriem lielākā daļa ir izpildmērījuma plāni - 3571 (1.tabula).  Salīdzinot ar iepriekšējo periodu – 2015. gada II ceturksni, darbu skaits ir pieaudzis par 19%, bet gada griezumā, salīdzinot ar 2014. gada III ceturksni, – par 20%.

  Skaits Apjoms
Topogrāfiskie plāni 3388 6135 hektāri
Izpildmērījumu plāni 3571 2737 kilometri un 834 hektāri
Kopā 6959  

1.tabula

 

Visvairāk ADTI darbi (topogrāfiskie plāni un izpildmērījumu plāni) tradicionāli izstrādāti Rīgas pilsētā – 1359. Ievērojami atpaliek pārējās pašvaldības – Ķekavas novadā 375 darbi un Jūrmalas pilsētā 337 darbi (1. attēls). 
 
 
Arī atsevišķi skatoties topogrāfiskos plānus un izpildmērījumu plānus, pārliecinoša līdere ir Rīgas pilsēta, kurā izgatavoti 17.2% no visiem topogrāfiskajiem plāniem un 23.7% no visiem izpildmērījumu plāniem (2.tabula).
 
Topogrāfiskie plāni Izpildmērījumu plāni
Pašvaldība Darbu skaits Pašvaldība Darbu skaits
Rīgas pilsēta 589 Rīgas pilsēta 770
Jūrmalas pilsēta 158 Ķekavas novads 264
Ķekavas novads un Jelgavas novads 111 Mārupes novads 181

2.tabula

VZD ir arī apkopojis statistiku par ražīgākajiem mērniekiem šī gada III ceturksnī, izveidojot mērnieku Top-5 (3.tabula). 

 

30.10.2015 Grenlandes ledāju kušana bremzē to pārvietošanos

Grenlande ik gadu zaudē lielu daļu sava ledus, kurš izkūst, ceļot ūdens līmeni pasaules jūrās un okeānos. Salīdzinot satelītu uzņemtos attēlus laikā no 1985. līdz 2014. gadam, zinātnieki izdarījuši interesantus secinājumus par Grenlandes ledāju kušanas procesa saistību ar tā kustību Ziemeļu ledus okeānā. Proti, jo straujāk kūst Grenlandes ledāja virskārta, jo lēnāk ledājs pārvietojas. Satelītattēli pierāda, ka ledāja kustība bijusi lēnāka pēc karstākām vasarām - tas esot skaidrojams ar to, ka ledus kušana padara to mazāk slidenu. Oriģinālziņa

29.10.2015 GLONASS stacijas tikšot izvietotas 36 valstīs

 Krievija lolo ambiciozus plānus GLONASS satelītu navigācijas sistēmas attīstībai - tā plāno uzbūvēt 48 kontroles stacijas, turklāt 36 dažādās valstīs, tā paziņojis Roskosmos institūta vadītājs Oļegs Gorškovs, uzstājoties forumā "Krievijas inovatīvās tehnoloģijas un pasaules tirgus". Oriģinālziņa 

28.10.2015 Krievija būvēs Ēģiptes trešo satelītu

 Ēģipte drīzumā slēgs līgumu ar Krieviju par jauna Zemes novērošanas satelīta būvi Ēģiptes vajadzībām. Plānots, ka jaunais satelīts tiks palaists 3 gadu laikā un tā mēŗkis būs zinātniska izpēte. Pirmais Ēģiptes satelīts EgyptSat-1, kurš 2007. gadā tika uzbūvēts Ukrainā, sabojājās 2010. gadā. Ēģiptes otrais satelīts tika nogādāts kosmosā 2014. gadā. Oriģinālziņa 

28.10.2015 LĢIA pabeigta Latvijas aerofotografēšanas 5.cikla (2013-2015) datu apstrāde un ortofoto sagatavošana (2)

 Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra (LĢIA) informē, ka pabeigti darbi pie Latvijas teritorijas aerofotografēšanas 5.cikla (2013-2015) datu apstrāde un lietotājiem pieejamas krāsainas (RGB) ortofotokartes TIFF formātā atbilstoši TKS-93 karšu lapu mērogā 1:5000 dalījumam, kā arī WMS servisu veidā un tuvākajās dienās būs skatāmas LĢIA Karšu Pārlūkā.

 
Līdz 2015.gada beigām plānots sagatavot arī infrasarkanās (CIR) ortofotokartes. Datu ērtākai lietošanai ortofotokartes tiek sagatavotas arī kompresētā SID formātā, apvienojot datnēs atbilstoši mēroga 1:50 000 karšu lapu dalījumam.
 
Ar 2016.gadu plānots uzsākt  aerofotografēšanas 6.ciklu, veicot visas Latvijas teritorijas aerofotografēšanu trīs gados no 2016. līdz 2018.gadam. Jaunajā ciklā visai valsts teritorijai aerofotografēšana plānota ar 0.25m izšķirtspēju, kas atšķirsies no 2013.- 2015.gada aerofotografēšanas, kad tikai valsts centrālajā daļā darbi tika veikti ar 0.25 m izšķirtspēju, bet lielākajā daļā – ar 0.40 m izšķirtspēju.
 
6.cikla aerofotografēšanas darbu veikšanai 2015.gada jūlijā tika izsludināts konkurss, kura rezultāti vēl nav zināmi.
Sviitra
Jaunākais citās sadaļās
Sviitra
Mērnieku laika ziņas
Arrow_left 2020. gada jūlijs Arrow_right
P O T C P S S
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
Šodiena 2020. gada 12. jūlijs

Vārda diena:

Indriķis, Ints, Namejs
Jaunākie komentāri
Sviitra
© 2008 mernieks.lv, epasts: redakcija@mernieks.lv
Visa portālā ievietotā informācija un materiāli (tai skaitā raksti,attēli,video u.c.) pieder to autoriem. Pārpublicēšana bez saskaņošanas un atsauces stingri aizliegta. Visiem portālā ievietoajiem datiem ir tikai informatīvs raksturs, un tie izmantojami tikai izziņas, izglītības un informatīviem nolūkiem. Redakcija neuzņemas saistības par iespējamo informācijas neatbilstību patiesai situācijai. Redakcija neuzņemas atbildību par portāla lietotāju ievietoto informāciju. Ievietojot komentāru, tā autors atzīst, ka piekrīt komentēšanas noteikumiem, uzņemas atbildību par tās saturu, kā arī apņemas pret redakciju neizvirīt nekādas pretenzijas par komentāru satura rediģēšanu vai dzēšanu.