Mēs esam lai Jūs informētu
Veciits_meklesana
Aktuālais jautājums
 
Ievads nozarē
Terminu vārdnīca
Par portālu
Pasūtītājiem
 
Likumdošana
Mērniecībā
Zemes ierīcībā
Kartogrāfijā
Ģeodēzijā
Mērnieku saraksts
ADTI uzturētāji
Iepirkumi
Konkursi
Rezultāti
 
Jaunumi
Latvijā
Pasaulē
Augstskolās
Mērnieku biedrībā
LKĢA
Būvniecībā
Nekustamie īpašumi
Īsumā
Pētījumi
Vēsture
Tehnoloģijas
Izklaide
 
Pakalpojumi
Mērniecības instrumenti
Dati darbam
Pārrēķinu kalkulatori
Saites
Forums Galerija Blogi Sludinājumi
Sviitra

19.11.2015 Google Maps tagad izmantojams arī offline

 Google Maps ieviesuši iespēju Android operētājsistēmas lietotājiem lejuplādēt kartes arī pilnvērtīgai lietošanai režīmā bez interneta pieslēguma. Līdz šim lietotāji varēja offline izmantot tikai vienu ekrāna izmērā ietvertu kartes apgabalu, bet tagad šādi var izmantot visu kāda reģiona karti. Pagaidām offline kartēs vēl nav iekļautas fotogrāfijas vai lietotāju atsauksmes, taču Google sola funkcionalitāti ar laiku vēl uzlabot. 

Oriģinālziņa 

16.11.2015 Pieņemti Grozījumi Zemes ierīcības likumā

Saeima 12. novembrī trešajā lasījumā pieņēma likumu “Grozījumi Zemes ierīcības likumā” (Likums), kura spēkā stāšanās noteikta 2016. gada 1. janvārī. Likums ir izstrādāts ar mērķi mazināt administratīvo slogu, kā arī novērst nepilnības, ko rada Zemes ierīcības likuma regulējums, kas būs spēkā līdz 2015. gada 31. decembrim.

Būtiskākās izmaiņas, kas būs spēkā no 2016. gada 1. janvāra, ir šādas:
 
 Noteikts, ka Valsts zemes dienests vairs nesniegs atzinumu par zemes ierīcības projekta grafiskajā daļā attēloto nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām datu sagatavošanas tehniskajām prasībām un zemes vienību robežu atbilstību Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem. Tādējādi personām samazināsies zemes ierīcības projekta izstrādes termiņi un izmaksas.
 
Paredzēta iespēja veikt grozījumus apstiprinātā zemes ierīcības projektā, ja plānotās izmaiņas skar daļu no projektētās teritorijas un nav uzsākta zemes uzmērīšana izmaiņu skartajā teritorijā, kā arī izslēgta prasība apstiprinātu zemes ierīcības projektu iesniegt vietējai pašvaldībai izvērtēšanai, ja tā īstenošanai atvēlētajā laikā (četri gadi) ir grozīts teritorijas plānojums, kas ļaus zemes īpašniekam realizēt zemes sadales vai tās robežu pārkārtošanas ieceri ātrāk.
 
Izslēgta prasība zemes ierīcības projektu sagatavot papīra formā, kas nodrošinās ērtāku tā apriti un izmantošanu.
 
Precizēts Zemes ierīcības likuma pārejas noteikumu 1.punkts, izslēdzot atsauces uz zemes reformu regulējošajiem normatīvajiem aktiem un skaidri nosakot (nemainot pastāvošo praksi), kā veicama zemes vienību sadalīšana, apvienošana vai zemes robežu pārkārtošana līdz zemes pirmreizējai ierakstīšanai zemesgrāmatā. 
 
Grozīta zemes ierīcības definīcija, pielāgojot to praksē veiktajām zemes ierīcības darbībām un Zemes ierīcības likumā ietvertajam zemes ierīcības regulējumam, kas ir šaurāks, nekā to nosaka zemes ierīcības teorija.
 
Izslēgtas normas, kas saistītas ar zemes konsolidāciju, kuras regulējums ietverts Zemes pārvaldības likumā.
 
Noteikts uzdevums jaunu Ministru kabineta noteikumu izstrādei, kas noteiks kārtību, kādā izstrādā un apstiprina zemes ierīcības projektu un tā grozījumus, kā arī jauno datu un dokumentu aprites kārtību, saturu un prasības paskaidrojuma rakstam un grafiskai daļai.

16.11.2015 Apkopota InterGeo 2015 apmeklētāju statistika

 InterGeo organizatori apkopojuši šāgada foruma statistiku, kas liecinot, ka sasniegti jauni pasākuma rekordi. Kopējais apmeklētāju skaits sasniedzis 16 500, izstāžu vietu skaits pieaudzis par 15% un aptaujā secināts, ka 96% no foruma apmeklētājiem novērtējuši to kā izdevušos. Kopumā viena trešdaļa no apmeklētājiem ieradušies no ārzemēm (ārpus Vācijas), īpaši daudz šoreiz bijis viesu no Āzijas, kas sasnieguši 12%. Turklāt puse no foruma apmeklētājiem savos uzņēmumos pieņem lēmumus par naudas tēriņiem - jaunu instrumentu, programmatūru iegādi, utt. Oriģinālziņa

11.11.2015 Jaunas iespējas karšu pārlūkā Topografija.lv (9)

SIA "Mērniecības datu centrs" uzturētā tīmekļa vietne topografija.lv papildināta ar iespēju aplūkot divus karšu slāņus vienu otram blakus (mapswipe).

Šis rīks ļauj ērti vizuāli novērtēt izmaiņas starp diviem karšu slāņiem (piemēram, dažāda vecuma ortofoto kartēm).

Lai aktivētu šo rīku, ir nepieciešams atvērt slāņu pārslēdzēju, izvēlēties kartes slāni un uzklikšķināt uz zobrata, kas redzams pa labi no tā nosaukuma. Atvērsies dialogs, kurā atliek ielikt ķeksīti pie "rādīt blakus". Kartes skata apakšējā malā parādīsies slīdnis, kas ļaus mainīt slāņa attēlošanas platumu. Rīks paliek aktīvs arī pēc slāņa īpašību dialoga aizvēršanas, kā arī pārkārtojot slāņus. Rīku var deaktivēt tieši tāpat, kā notiek tā aktivizācija vai arī vienkārši izvēloties rādīt blakus kādu citu slāni.

10.11.2015 Valsts zemes dienests reģistrējis izmaiņas 766 ēku un zemes vienību adresēm Rīgā

 Valsts zemes dienests (Dienests) ir pabeidzis kārtējo nozīmīga apjoma adrešu izmaiņu reģistrāciju Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmā (Adrešu reģistrs) un Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (Kadastrs). Veiktās adrešu izmaiņas attiecas uz Rīgas pilsētas teritoriju, un tās rosinājusi Rīgas pilsētas būvvalde.

Izmaiņas veiktas 766 ēku un zemes vienību adresēm Atgāzenes, Bieriņu un Torņkalna apkaimē. Torņkalnā mainīts visvairāk adrešu.
 
Aktuālās adreses ikviens var uzzināt, izmantojot bezmaksas datu meklēšanas un pārlūkošanas iespēju Dienesta e-pakalpojumu un datu publicēšanas portālā www.kadastrs.lv vai mobilajā lietotnē Kadastrs.lv. 
 
Adrešu maiņai Adrešu reģistrā un Kadastrā ir vairāki pozitīvi aspekti - iedzīvotājiem tiek nodrošināta pieeja kvalitatīviem adrešu datiem, kā arī tiek ievēroti adresācijas noteikumi, kuru mērķis ir izveidot vienotu un ērti lietojamu adrešu sistēmu Latvijā. 
 
Ar Rīgas pilsētas būvvaldes lēmumu daudzām ēkām mainītas adreses ar piesaisti no vienas ielas uz piesaisti pie citas ielas, ņemot vērā apstākli, no kuras ielas ēkai ir vieglāk piekļūt. Tas nozīmē, ka šos adrešu objektus turpmāk būs vieglāk, ērtāk un saprotamāk atrast dabā. Tāpat līdz šim vairākām ēkām ir bijusi lietota viena adrese, bet ar minēto lēmumu tām ir piešķirtas atšķirīgas adreses, kas turpmāk ļaus dabā viennozīmīgi identificēt konkrētus objektus.  
 
Vēl šogad un arī nākamajā gadā Rīgas pilsētā turpināsies adrešu datu kārtošana. Jāpiemin, ka šī ir vērienīgākā adrešu kārtošana pilsētā vairāku pēdējo desmitu gadu laikā. Dienests atbalsta šo procesu, jo sakārtotas adreses un to aktualizēšana Adrešu reģistrā ir svarīga dažādās sabiedrības dzīves sfērās. Adrešu reģistra datus izmanto gan operatīvie dienesti (piemēram, neatliekamā medicīniskā palīdzība), gan pakalpojumu sniedzēji (piemēram, pasts, SIA "Lattelecom"). Tos no Adrešu reģistra automatizēti saņem pašvaldības, Zemesgrāmata, Iedzīvotāju reģistrs, Uzņēmumu reģistrs, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra un citas iestādes.

10.11.2015 Iznākusi jauna Bentley programmatūras versija

SIA Mikrokods informē, ka 2015. gada septembrī ir iznākusi jaunas paaudzes Bentley programmatūra, ieskaitot populāro MicroStation, kas apzīmēta ar “Bentley Connect Edition” jeb versiju V10.0. 

Tāpēc uzņēmums aicina visus interesantus uz semināru "Jaunā Bentley Connect Edition paaudze", kas norisināsies 2015.gada 24.novembrī Rīgā, Slokas ielā 1, viesnīcas Bellevue Park Hotel konferenču zālē "Berlīne" no plkst. 11:00 līdz 15:00.
 
Vairāk informācijas - www.mikrokods.lv sadaļā aktualitātes.

30.10.2015 VZD: Gada griezumā ADTI darbu skaits pieaudzis par 20% (1)

 Valsts zemes dienests (VZD) ir apkopojis statistiku par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas (ADTI) darbiem 2015. gada III ceturksnī. Apkopojums veikts, izmantojot vietējo pašvaldību datubāzu turētāju atskaitēs sniegto informāciju par reģistrētajiem darbiem attiecīgajā laika posmā.

Šajā laika periodā 291 ģeodēziskajos darbos sertificētas personas kopumā sagatavojušas 6959 ADTI darbus, no kuriem lielākā daļa ir izpildmērījuma plāni - 3571 (1.tabula).  Salīdzinot ar iepriekšējo periodu – 2015. gada II ceturksni, darbu skaits ir pieaudzis par 19%, bet gada griezumā, salīdzinot ar 2014. gada III ceturksni, – par 20%.

  Skaits Apjoms
Topogrāfiskie plāni 3388 6135 hektāri
Izpildmērījumu plāni 3571 2737 kilometri un 834 hektāri
Kopā 6959  

1.tabula

 

Visvairāk ADTI darbi (topogrāfiskie plāni un izpildmērījumu plāni) tradicionāli izstrādāti Rīgas pilsētā – 1359. Ievērojami atpaliek pārējās pašvaldības – Ķekavas novadā 375 darbi un Jūrmalas pilsētā 337 darbi (1. attēls). 
 
 
Arī atsevišķi skatoties topogrāfiskos plānus un izpildmērījumu plānus, pārliecinoša līdere ir Rīgas pilsēta, kurā izgatavoti 17.2% no visiem topogrāfiskajiem plāniem un 23.7% no visiem izpildmērījumu plāniem (2.tabula).
 
Topogrāfiskie plāni Izpildmērījumu plāni
Pašvaldība Darbu skaits Pašvaldība Darbu skaits
Rīgas pilsēta 589 Rīgas pilsēta 770
Jūrmalas pilsēta 158 Ķekavas novads 264
Ķekavas novads un Jelgavas novads 111 Mārupes novads 181

2.tabula

VZD ir arī apkopojis statistiku par ražīgākajiem mērniekiem šī gada III ceturksnī, izveidojot mērnieku Top-5 (3.tabula). 

 

30.10.2015 Grenlandes ledāju kušana bremzē to pārvietošanos

Grenlande ik gadu zaudē lielu daļu sava ledus, kurš izkūst, ceļot ūdens līmeni pasaules jūrās un okeānos. Salīdzinot satelītu uzņemtos attēlus laikā no 1985. līdz 2014. gadam, zinātnieki izdarījuši interesantus secinājumus par Grenlandes ledāju kušanas procesa saistību ar tā kustību Ziemeļu ledus okeānā. Proti, jo straujāk kūst Grenlandes ledāja virskārta, jo lēnāk ledājs pārvietojas. Satelītattēli pierāda, ka ledāja kustība bijusi lēnāka pēc karstākām vasarām - tas esot skaidrojams ar to, ka ledus kušana padara to mazāk slidenu. Oriģinālziņa

29.10.2015 GLONASS stacijas tikšot izvietotas 36 valstīs

 Krievija lolo ambiciozus plānus GLONASS satelītu navigācijas sistēmas attīstībai - tā plāno uzbūvēt 48 kontroles stacijas, turklāt 36 dažādās valstīs, tā paziņojis Roskosmos institūta vadītājs Oļegs Gorškovs, uzstājoties forumā "Krievijas inovatīvās tehnoloģijas un pasaules tirgus". Oriģinālziņa 

28.10.2015 Krievija būvēs Ēģiptes trešo satelītu

 Ēģipte drīzumā slēgs līgumu ar Krieviju par jauna Zemes novērošanas satelīta būvi Ēģiptes vajadzībām. Plānots, ka jaunais satelīts tiks palaists 3 gadu laikā un tā mēŗkis būs zinātniska izpēte. Pirmais Ēģiptes satelīts EgyptSat-1, kurš 2007. gadā tika uzbūvēts Ukrainā, sabojājās 2010. gadā. Ēģiptes otrais satelīts tika nogādāts kosmosā 2014. gadā. Oriģinālziņa 

28.10.2015 LĢIA pabeigta Latvijas aerofotografēšanas 5.cikla (2013-2015) datu apstrāde un ortofoto sagatavošana (2)

 Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra (LĢIA) informē, ka pabeigti darbi pie Latvijas teritorijas aerofotografēšanas 5.cikla (2013-2015) datu apstrāde un lietotājiem pieejamas krāsainas (RGB) ortofotokartes TIFF formātā atbilstoši TKS-93 karšu lapu mērogā 1:5000 dalījumam, kā arī WMS servisu veidā un tuvākajās dienās būs skatāmas LĢIA Karšu Pārlūkā.

 
Līdz 2015.gada beigām plānots sagatavot arī infrasarkanās (CIR) ortofotokartes. Datu ērtākai lietošanai ortofotokartes tiek sagatavotas arī kompresētā SID formātā, apvienojot datnēs atbilstoši mēroga 1:50 000 karšu lapu dalījumam.
 
Ar 2016.gadu plānots uzsākt  aerofotografēšanas 6.ciklu, veicot visas Latvijas teritorijas aerofotografēšanu trīs gados no 2016. līdz 2018.gadam. Jaunajā ciklā visai valsts teritorijai aerofotografēšana plānota ar 0.25m izšķirtspēju, kas atšķirsies no 2013.- 2015.gada aerofotografēšanas, kad tikai valsts centrālajā daļā darbi tika veikti ar 0.25 m izšķirtspēju, bet lielākajā daļā – ar 0.40 m izšķirtspēju.
 
6.cikla aerofotografēšanas darbu veikšanai 2015.gada jūlijā tika izsludināts konkurss, kura rezultāti vēl nav zināmi.

27.10.2015 ASV privātie bezpilota lidaparāti sāk apdraudēt lidmašīnu satiksmi

 ASV bezpilota lidaparātu skaits tā savairojies, ka tie jau sāk apdraudēt vispārējo aviācijas satiksmi. Īpaši bīstami esot tie gadījumi, kad "droni" tiek pacelti augstāk nekā atļauts. Nesen tāds gadījums noticis Ņūdžersijas štatā, kur kāds "drons" lidojis vairāk nekā 350 metru augstumā, un kādas lidmašīnas pilotam nācies veikt strauju pagriezienu, lai izvairītos no sadursmes ar šo bezpilota lidaparātu. ASV Aviācijas administrācijas noteiktais maksimālais lidojuma augstums bezpilota lidaparātiem ir 150 metri. Tāpat droniem jāturas pa gabalu no pilotētajiem lidaparātiem, kā arī tie nedrīkst lidot tuvāk lidostām par 5 jūdzēm, ja nekontaktējas ar lidostas operatoriem. Likumdevēji jau reaģējuši, rosinot strauji ieviest vispārēju bezpilota lidaparātu reģistrāciju, kas paredzēs, ka jāreģistrē ne tikai no jauna iegādātie lidaparāti, bet arī jau esošie. Oriģinālziņa

26.10.2015 Krievija nākamgad GLONASS vajadzībām plāno tērēt vairāk nekā 800 miljonus dolāru

 Krievijas ziņu aģentūra TASS vēstī, ka nākamajā gadā Krievija GLONASS sistēmas uzturēšanai un attīstībai plāno tērēt 53 miljardus rubļu jeb apmēram 842 miljonus ASV dolāru. Tāds cipars patlaban ierakstīts Krievijas nākamā gada federālā budžeta projektā. 2017. un 2018. gadā GLONASS paredzētie tēriņi būs nedaudz mazāki - attiecīgi 38 un 41 miljards rubļu. Oriģinālziņa

26.10.2015 Tuvojošos El Ninjo novēros ar NASA satelītiem

 Šogad un nākamgad gaidāms kārtējais El Ninjo laikapstākļu fenomens, taču šoreiz zinātnieki tam būs sagatavojušies daudz labāk nekā jebkad iepriekš. Šoreiz El Ninjo darbība tiks novērota un analizēta ar NASA satelītu un superdatoru palīdzību. Jaunās kosmosa izpētes tehnoloģijas ļaus krietni labāk izpētīt šo kataklizmu un novērtēt tās iespējamo ietekmi uz cilvēci. El Ninjo atkārtojas ar neregulāru cikliskumu reizi 2-7 gados un tā pamatā ir neparasti silta ūdens (2-3 grādus siltāka nekā vidēji) veidošanās Klusā okeāna austrumu tropiskajā daļā. Zinātnieki uzskata, ka līdz šim visspēcīgākais El Ninjo efekts bijis 1997.-1998. gadā, taču tiek prognozēts, ka 2015.-2016. gada El Ninjo būs līdzvērtīgs. Oriģinālziņa

22.10.2015 Latvija un Kazahstāna pārrunā praksi kadastra datu pārvaldībā

Ceturtdien, 22. oktobrī, Tieslietu ministrijā viesojās Kazahstānas Republikas Nekustāmo Īpašumu centra delegācija, lai pārrunātu datu apvienošanas jautājumus kontekstā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra un Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas vienotas sistēmas izveidi.

Savā uzrunā valsts sekretārs Raivis Kronbergs norādīja: “Esmu gandarīts par mūsu labo sadarbību tieslietu jomā, kas nemitīgi tiek stiprināta, abpusēji pārņemot labo praksi e – risinājumu ieviešanā un procesu efektivitātes kontekstā. Esam gatavi arī dalīties pieredzē Nekustamā īpašuma valsts kadastra un Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas vienotas sistēmas izveidē, kā arī nākotnē sadarboties citu jautājumu risināšanā.”

Gan Latvijā, gan Kazahstānā šobrīd aktīvi tiek domāts par datu apvienošanu un risināti līdzīgi jautājumi attiecībā uz sistēmu savstarpēju saslēgšanu, tāpēc delegācijas pārstāvji bija ļoti ieinteresēti Latvijas pieredzē. Diskusijas, kurā piedalījās Tieslietu ministrijas, Valsts zemes dienesta un Tiesu administrācijas pārstāvji, mērķis pieredzi ir bijis nodrošināt iespēju viedokļu apmaiņai par esošo situācija Latvijā un Kazahstānā, iezīmēt un pārrunāt iespējamos risinājumus.

Vizītes ietvaros delegācija plāno apmeklēt arī Valsts zemes dienestu, lai runātu par datu apmaiņu starp valsts un pašvaldību iestādēm, informācijas pakalpojumiem sabiedrībai, nekustamā īpašu vērtēšanas, tehniskās inventarizācijas u.c. jautājumiem.

22.10.2015 ASV oktobra beigās palaidīs kosmosā 31. GPS satelītu

 ASV 30. oktobrī no Kanaveralas raga Floridā plāno palaist kosmosā jaunāko GPS sistēmas satelītu, kas būs vienpadsmitais modernizētajā IIF sērijā. IIF sērijas satelīti izceļas ar jauna tipa civilajiem un militārajiem signāliem, pulksteņiem un citiem atjauninājumiem augstākai precizitātei un izturībai. Kopumā ASV Gaisa spēki ir tikuši pie 12 IIF sērijas satelītiem, šis būs priekšpēdējais, bet pēdējais tiks nogādāts orbītā 2016. gada februārī. Kopumā GPS sistēmā pašlaik ir 31 satelīts, 10 no IIF sērijas un 21 vecākas paaudzes satelīts. Oriģinālziņa

22.10.2015 Iznācis GIM International oktobra numurs

 Žurnāla GIM International oktobra numura centrālais fokuss vērsts uz Zviedriju, jo numura galvenā intervija ir ar Andersu Sandinu no Zviedrijas Zemes dienesta. Tāpat žurnāls pievēršas LIDAR lāzerskenēšanas tehnoloģijām, izmantojot helikopterus, kā arī tādam neparastam tematam kā sikspārņu kustības izsekošanai ar ģeotelpiskās akustikas palīdzību. Oriģinālziņa

21.10.2015 Irāna un Ķīna noslēdz vienošanos par sadarbību Beidou attīstīšanā

 Irāna un Ķīna parakstījušas Saprašanās memorandu, kura ietvaros paredzēta aktīva sadarbība satelītu navigācijas sistēmas Beidou (Compass) attīstībā un izmantošanā. Proti, Irāna sadarbības ietvaros ļaus savā teritorijā uzbūvēt Beidou sistēmas zemes stacijas, kurās Irānas uzņēmums Iran Electronics Industries veiks datu vākšanu. Irānai tas dos piekļuvi augstas precizitātes GNSS servisam, jo ASV GPS sistēmā tai šāda pieeja šobrīd ir liegta. Oriģinālziņa

21.10.2015 ASV un ES paraksta vienošanos par "Kopernika" satelītu datu izmantošanu

 ASV un Eiropas Komisija parakstījušas "Kopernika sadarbības vienošanos", kas paredz, ka Eiropas Savienība dalīsies ar Kopernika programmas ietvaros palaisto Zemes novērošanas satelītu iegūtajiem datiem, ļaujot tiem piekļūt plašam lietotāju lokam ne tikai Eiropā, bet arī ASV. Kā piemēri "plašajam" lietotāju lokam gan pagaidām tiek nosauktas tikai lielās aģentūras - NASA, NOAA, u.c., kas sadarbosies ar ES kolēģiem ESA (Eiropas Kosmosa aģentūra), EUMETSAT u.c. Sadarbība ļaušot pilnā mērā izmantot Zemes novērošanas satelītu sniegtās iespējas. Kā piemērs tiek minēta naftas noplūdes monitorēšana Meksikas līcī, kurā palīdz Kopernika programmas satelīts Sentinel 1A. Pagaidām gan netiek skaidri minēts, kādi būs Eiropas puses ieguvumi no plānotās sadarbības. Oriģinālziņa

16.10.2015 LĢIA: Veikta augstuma sistēmas maiņa ministru kabineta noteikumos

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra informē, ka 2015. gada 9.oktobrī stājās spēkā grozījumi šādos sešos Ministru kabineta noteikumos:
 
2005. gada 27. decembra noteikumos Nr. 1014 "Ūdens objektu ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumu izstrādāšanas kārtība"
2003. gada 23. decembra noteikumos Nr. 736 "Noteikumi par ūdens resursu lietošanas atļauju"
2012. gada 21. augusta noteikumos Nr. 570 "Derīgo izrakteņu ieguves kārtība"
2014. gada 16. septembra noteikumos Nr. 550 "Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi"
2010. gada 26. janvāra noteikumos Nr. 70 "Noteikumi par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošuma programmām un deklarācijām"
2012. gada 10. janvāra noteikumos Nr. 48 "Būvju kadastrālās uzmērīšanas noteikumi"
 
Grozījumu mērķis ir noteikt Eiropas Vertikālās atskaties sistēmas (EVRS) realizāciju Latvijas teritorijā tautsaimniecības nozaru regulējošos ministru kabineta noteikumos. Jaunās augstumu sistēmas formulējums visos sešos grozījumos ir identisks  - EVRS realizācija Latvijas teritorijā - un aizstāj iepriekš lietoto Baltijas 1977. gada normālo augstumu sistēmu.
Sviitra
Jaunākais citās sadaļās
Sviitra
Mērnieku laika ziņas
Arrow_left 2020. gada marts Arrow_right
P O T C P S S
2425262728291
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Šodiena 2020. gada 30. marts

Vārda diena:

Nanija, Ilgmārs, Igmārs

Šajā dienā publicēti:

Jaunākie komentāri
Sviitra
© 2008 mernieks.lv, epasts: redakcija@mernieks.lv
Visa portālā ievietotā informācija un materiāli (tai skaitā raksti,attēli,video u.c.) pieder to autoriem. Pārpublicēšana bez saskaņošanas un atsauces stingri aizliegta. Visiem portālā ievietoajiem datiem ir tikai informatīvs raksturs, un tie izmantojami tikai izziņas, izglītības un informatīviem nolūkiem. Redakcija neuzņemas saistības par iespējamo informācijas neatbilstību patiesai situācijai. Redakcija neuzņemas atbildību par portāla lietotāju ievietoto informāciju. Ievietojot komentāru, tā autors atzīst, ka piekrīt komentēšanas noteikumiem, uzņemas atbildību par tās saturu, kā arī apņemas pret redakciju neizvirīt nekādas pretenzijas par komentāru satura rediģēšanu vai dzēšanu.