Mēs esam lai Jūs informētu
Veciits_meklesana
Aktuālais jautājums
 
Ievads nozarē
Terminu vārdnīca
Par portālu
Pasūtītājiem
 
Likumdošana
Mērniecībā
Zemes ierīcībā
Kartogrāfijā
Ģeodēzijā
Mērnieku saraksts
ADTI uzturētāji
Iepirkumi
Konkursi
Rezultāti
 
Jaunumi
Latvijā
Pasaulē
Augstskolās
Mērnieku biedrībā
LKĢA
Būvniecībā
Nekustamie īpašumi
Īsumā
Pētījumi
Vēsture
Tehnoloģijas
Izklaide
 
Pakalpojumi
Mērniecības instrumenti
Dati darbam
Pārrēķinu kalkulatori
Saites
Forums Galerija Blogi Sludinājumi
Sviitra

28.11.2019 Izveidota Āfrikas graustu rajonu karte

 Vairāku organizāciju sadarbībā izveidota pirmā "neformālo apmešanās vietu" jeb, citiem vārdiem, "graustu" karte par Āfrikas kontinentu - "Million Neighborhoods Map". Kartē, kas balstīta uz atvērta koda OpenStreetMap projekta bāzes, ir atzīmētas stihiski izveidojušās iedzīvotāju dzīves vietas Āfrikas valstīs, un tās mērķis ir nodrošināt vietējos lēmumu pieņēmējus ar precīzu informāciju par teritorijām, kur nepieciešams attīstīt trūkstošo urbāno infrastruktūru un pakalpojumus. Jau nākamā gada sākumā karti plānots papildināt ar precīzāku informāciju par Dienvidamerikas, Centrālamerikas, Indijas un vēl dažām Āzijas, kā arī Eiropas teritorijām. Oriģinālziņa

21.11.2019 Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments informē par Rīgas vietējā ģeodēziskā tīkla uzturēšanas un pilnveidošanas aktualitātēm (5)

       Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta mājas lapā, sadaļā Ģeotelpiskā informācija/Vietējais ģeodēziskais tīkls ir aktualizēta informācija par Rīgas vietējā ģeodēziskā tīkla (turpmāk – VT) punktiem:
·         shēma papildināta ar informāciju par vēsturiskajiem punktiem;
·         dzēsti apsekotie-iznīcinātie punkti;
·         pievienoti no jauna ierīkotie punkti;
·         mainīti līmeņu nosaukumi un krāsas.

 Informācija par pilnveidoto VT punktu izvietojumu, nosaukumu u.c. pieejama pielikumā esošajā *.dgn datnē Tikli_kopaa.dgnPILNV_####_####_# līmeņu grupā.

Līmeņu grupas dalījums:
1.     līmenis PILNV_####_ELEM_####_# - VT punktu simboli (cell);
2.     līmenis PILNV_####_NOSK_####_#  - VT punktu nosaukumi;
3.     līmenis PILNV_####_ATZM_####_# - VT punktu augstums Latvijas normālo augstumu sistēmā LAS-2000,5;
4.     līmenis PILNV_####_LINJ_####_#  - VT savstarpējās redzamības (vai redzamība uz sienas zīmi) līnija.

Pilns lietoto līmeņu nosaukumu saīsinājumu saraksts un krāsu pielietojums atrodams datnē Tikli_kopaa.dgn.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar Ģeomātikas pārvaldes Topogrāfiskās informācijas uzturēšanas nodaļas vadītāju Sergeju Plotnikovu, e-pasts: sergejs.plotnikovs@riga.lv, tālrunis: +371 67012904, mob.tālr.: +371 27857998 vai ar Ģeomātikas pārvaldes Topogrāfiskās informācijas uzturēšanas nodaļas  ģeoinformātikas inženieri Juri Vucenu, e-pasts: juris.vucens@riga.lv, tālrunis: +371 67012932, mob.tālr.: +371 29185907.

 Ņemot vēra to, ka no sertificētajām personām saņemam jautājumus par pilnveidoto VT punktu obligātu izmantošanu, veicot augsta detalizācijas topogrāfisko uzmērīšanu Rīgas teritorijā, informējam, ka atbilstoši 2012. gada 24. aprīļa MK noteikumu Nr. 281 “Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi” 20.2. punkta prasībām uzmērīšanas tīkla punktu precizitāte attiecībā pret Valsts ģeodēziskā tīkla punktiem vai VT pilnveidotajiem punktiem ir – standartnovirze augstumam – līdz 10 milimetriem (attiecīgi maksimāla kļūda līdz 30 milimetriem). Savukārt augstumu noteikšanu LAS 2000.5 sistēmā ar globālās pozicionēšanas metodi ierobežo kvaziģeoīda modeļa LV'14 precizitāte, kura pret Valsts ģeodēziskā tīkla globālās pozicionēšanas tīkla 1. un 2. klasi un nivelēšanas tīkla 1. un 2. klasi atbilstoši 2011. gada 15. novembra MK noteikumu Nr.879 “Ģeodēziskās atskaites sistēmas un topogrāfisko karšu sistēmas noteikumi” 17. punktam ir  līdz četriem ar pusi centimetriem.

Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta
Ģeomātikas pārvalde

 

21.11.2019 EK piešķir finansējumu Galileo attīstībai

 Eiropas Komisija piešķīrusi grantu 3,4 miljonu eiro apmērā pētījumam, kas palīdzēšot pārvarēt Galileo satelītu navigācijas sistēmas pašreizējos ierobežojumus, savienot to ar Zemes administrēsanas domēna modeli (Land Administration Domain Model), kas kopā ar uzlaboto Galileo servisu padarīšot zemes kadastrālo uzmērīšanu krietni ērtāku, kvalitatīvāku un lētāku visā Eiropā. Kopumā 20 gadu laikā Galileo sistēmā ieguldīti jau 22 miljardi eiro un tā esot precīzākā GNSS sistēma, kas ļaujot noteikt lietotāja atrašanās vietu ar augstāku precizitāti nekā GPS. Oriģinālziņa 

20.11.2019 Globālā kongresā pasniegs balvas pasaules viedākajām pilsētām

 Barselonā šobrīd (no 19. līdz 21. novembrim) norisinās vērienīgs forums Smart City World Congress (Viedo pilsētu pasaules kongress), kurā piedalās pārstāvji no 700 pilsētām piecos kontinentos, lai apmainītos ar pieredzi urbānās vides attīstības jautājumos. 20. novembrī tiks paziņotas arī tās pilsētas, kas tiks atzītas par labākajām septiņās kategorijās un saņems Pasaules Viedās pilsētas balvas (World Smart City Awards). Galvenajā kategorijā City Award starp finālistēm izvirzītas šādas, dažādus lielus viedpilsētu projektus realizējušas pilsētas: Bristole, Kuritiba, Montevideo, Teherāna, Seula un Stokholma. Oriģinālziņa

20.11.2019 Ar droniem plāno cīnīties pret malāriju

Bezpilota lidaparātu ražotājs DJI izstrādājis jaunu drona modeli, kas varētu kļūt par revoilūciju cīņā ar malāriju. Šis drons spēj izsmidzināt šķidrumu, un patlaban Zanzibārā tiek veikts pilotprojekts, ar droniem izsmidzinot bioloģisku insekticīdu virs rīsu laukiem, kur vairumā mēdz uzturēties malāriju pārnēsājošie moskīti. Pēc tam eksperti pārbaudīs un salīdzinās, kā smidzināšana ietekmējusi moskītu organismus. Oriģinālziņa

01.11.2019 Ieviesīs vienoto datu vidi Rail Baltica dzelzceļa līnijai

 Lai ieviestu un uzturētu Rail Baltica vienotu datu vidi (CDE) būves informācijas modelēšanas sistēmai (BIM), RB Rail AS ir noslēdzis līgumu ar vienu no vadošajiem pasaules programmatūras risinājumu piegādātājiem Bentley Systems International Ltd. Līdz ar to Rail Baltica globālais projekts gatavojas ieviest un iestatīt mākonī balstītu CDE, kas tiks izmantota dzelzceļa līnijas projektēšanas, būvniecības un darbības posmā. Piecu gadu līguma kopējā summa ir EUR 1,224 miljoni (bez PVN), kurā ietilpst programmatūras izstrāde, ieviešana un uzturēšana, kā arī licences maksa un lietotāju apmācība. Finansējums tiek piešķirts no CEF (Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta) līdzekļiem.

Līgums sastāv no mākonī balstītas CDE izstrādes, ieviešanas un iestatīšanas, testēšanas fāzes un lietotāju apmācībām, kā arī iekļauj izvēles CDE risinājuma funkcionalitātes paplašinājumu, ja tāds ir nepieciešams klientam. Papildus, piegādātājs nodrošinās licencēšanu, atbalstu un programmatūras uzturēšanu Rail Baltica globālajam projektam. Aplēses rāda, ka Rail Baltica celtniecības darbu kulminācijā, sistēmas ikdienas lietotāju skaits varētu palielināties līdz 370 lietotājiem, apmainoties un atjauninot tehniskā projekta dokumentāciju, ieskaitot projektēšanas modeļus, rasējumus un citu tehnisko informāciju. Turklāt sistēma atbildīs augstākajiem IT drošības standartiem, lai visām iesaistītajām pusēm nodrošinātu drošu un ātru tehniskās dokumentācijas un informācijas apmaiņu.
 
 “Rail Baltica digitālie komponenti ir tikpat svarīgi kā fiziskā infrastruktūra. BIM izmantošana tik sarežģītā dzelzceļa projektā kā Rail Baltica, palīdzēs nodrošināt efektīvu sadarbību starp cilvēkiem, procesiem un tehnoloģijām, kā arī palīdzēs samazināt nepieciešamību pēc darbu pārstrādāšanas, kavēšanos un neparedzētas izmaksas,” saka Timo Rīhimeki (Timo Riihimäki), RB Rail AS izpilddirektors. “Rail Baltica darbības fāzē BIM sniegs visu nepieciešamo informāciju tehniskās apkopes uzņēmumiem un infrastruktūras pārvaldītājam, lai nodrošinātu nepārtrauktu, drošu un rentablu Rail Baltica darbību.”
 
 Kopumā šajā konkursā piedalījās pieci uzņēmumi: Bentley Systems International Ltd; Civilpoint Oy; apvienība “GRAITEC s.r.o.- SUDOP BRNO spol. s.r.o – PSS GRAITEC”; ASITE SOLUTIONS Ltd; apvienība DCS Finland Oy un Pirkanmaan Mittauspalvelu Oy. Ekonomiski visizdevīgāko priekšlikumu iesniedza Bentley Systems International Ltd.
 Bentley Systems International nodarbina vairāk nekā 3500 ekspertu 170 valstīs, un uzņēmuma galvenā mītne atrodas Pensilvānijā, ASV. Bentley Systems International ir ieviesis kopējās datu vides (CDE) risinājumus tādiem infrastruktūras megaprojektiem kā HS2 un Crossrail.
 
Informācija pārpublicēta no www.railbaltica.org 

31.10.2019 Lielbritānijā plāno ikvienam ģeogrāfiskam objektam piešķirt savu kodu

 Lielbritānijas Ģeotelpiskā komisija nākusi klajā ar ierosinājumu, ka ikvienam ģeogrāfiskam objektam Lielbritānijā - no ēkām līdz ceļiem un pat upēm un mežiem, būtu jāpiešķir unikāls identifikators (kods). Komisijas ieskatā šāds kods palīdzētu vieglāk un ātrāk savākt visu nepieciešamo informāciju, kas saistīta ar konkrēto atrašanās vietu, jo parasti šādas ziņas ir izkaisītas dažādās datu kopās. Tas var noderēt dažādās situācijās - gan pērkot māju, gan ārkārtas gadījumos. Oriģinālziņa

31.10.2019 Google draud kārtējā tiesvedība - šoreiz par lietotāju atrašanās vietas datu nelegālu vākšanu

 Austrālijas Konkurences un Patērētāju tiesību aizsardzības komisija iesniegusi prasību tiesā pret interneta gigantu Google par privātuma likumu pārkāpumu. Komisija uzskata, ka laikposmā no 2017. gada janvāra līdz 2018. gada beigām Google maldinājusi lietotājus, informējot tikai par vienu no divām aplikācijām, kas izmanto un uzkrāj to atrašanās vietas datus. Lietotāji maldīgi ticēja, ka viedtelefonos, planšetdatoros pietiek izslēgt tikai opciju "Location history", lai atrašanās vietas dati netiktu ievākti, taču patiesībā tie tika uzkrāti arī aplikācijā "Web & App Activity". "Google ir savākusi, lietojusi un paturējusi sensitīvu un vērtīgu personīgo informāciju, turklāt lietotājiem par to nezinot," uzsver komisijas pārstāvis Rods Simss. Oriģinālziņa
 

30.09.2019 Kara gadījumā Galileo būtu pieejams vienīgi militārajiem spēkiem

 Militāra konflikta gadījumā Eiropā tiktu atslēgts Galileo navigācijas serviss, Eiropas Parlamentam paziņojis Eiropas Komisijas Aizsardzības un Drošības kosmosa politikas departamenta vadītājs Pjērs Delso. Šādā situācijā darboties turpinātu vienīgi Galileo kodētais signāls, kas pieejams vienīgi ar atbilstoši pielāgotām uztveršanas iekārtām, kuras kara gadījumā tiktu izsniegtas militārajiem spēkiem. Oriģinālziņa

30.09.2019 Irkutskā sācies Starptautiskās Mērnieku apvienības kongress (5)

 Irkutskā 27. septembrī sācies Starptautiskās Mērnieku Apvienības 17. pasaules kongress. Starptautiskā mērnieku apvienība dibināta Austrijā pirms pusgadsimta un šobrīd tā apvieno biedrus no 43 dalībvalstīm (šogad tiek uzņemtas divas jaunas valstis - Kirgizstāna un Uzbekistāna), kas ik pa trim gadiem pulcējas uz šādu kongresu. Šī ir pirmā reize, kad kongress norisinās Krievijā. Vienlaikus ar konferencēm un semināriem, kas šoreiz pārsvarā veltīti raktuvju uzmērīšanas aktualitātēm, notiek arī instrumentu izstāde ar pasaules vadošo kompāniju piedalīšanos. Oriģinālziņa   

30.09.2019 Beidou sistēmas satelītu skaits jau tuvojas 50

 Ķīna 23. septembrī no Sičuaņas kosmodroma nogādājusi kosmosā jau kārtējos Beidou sistēmas satelītus (Beidou-3 paaudzes), kopumā pēc skaita 47to un 48to. Satelīti uzsāks līdzdalību Beidou pozicionēšanas precizitātes uzlabošanā pēc to oribtālajiem testiem. 2018. gada novembrī Ķīna pabeidza Beidou-3 sistēmas pamata navigācijas tīklu. Plānots, ka Beidou-2 un Beidou-3 sistēmas pastāvēs vienlaicīgi līdz 2020. gada oktrobrim, bet pēc tam galveno darbu pildīs Beidou-3. Oriģinālziņa

30.09.2019 Viens no GLONASS satelītiem pārtraucis darboties

 Viens no Krievijas satelītu navigācijas sistēmas GLONASS satelītiem - satelīts Glonass-M 702 ir ticis uz laiku atslēgts, pārtraucot tā darbību sistēmā. Konkrētais satelīts tika palaists 2014. gada decembrī, bet pilnībā iesaistīts GLONASS darbībā no 2016. gada februāra. Pagaidām nav zināms, kad satelīta darbība varētu tikt atjaunota. Kopumā GLONASS ietvaros orbītā atrodas 27 satelīti, bet navigācijas pakalpojumu nodrošināšanā no tiem pašlaik dabojas 21. Oriģinālziņa

29.09.2019 Britu aģentūra izmanto superdatoru, lai panāktu izrāvienu kartogrāfijas datu apstrādē

 Britu Kartogrāfijas aģentūra (Ordnance Survey) saņēmusi piekļuvi superdatoram, lai ar mašīnmācīšanās (machine learning) palīdzību attīstītu tādas datu apstrādes tehnikas, kas spētu iegūt dažādu ekstra papildus informāciju no aerofoto attēliem un kartēm. Izdošanās gadījumā tas vedīšot pie jaunām biznesa iespējām gan pašā Lielbritānijā, gan starptautiski. Jau iepriekš aģentūra realizējusi veiksmīgus mašīnmācīšanās un mākslīgā intelekta datu apstrādes projektus, piemēram, precīza Lielbritānijas lauksaimniecības zemju kartēšana, lai radītu jaunu datu slāni lauku atbalsta maksājumu vajadzībām, vai kopā ar Microsoft realizētais dažādu jumtu tipu automātiskās atpazīšanas projekts. Acīmredzot aģentūrai ir plaši plāni, jo tā atsaucas uz faktu, ka, saskaņā ar Pasaules bankas aprēķiniem, pasaulē tikai 25-30% zemes ir kartēta un reģistrēta. Oriģinālziņa 

28.09.2019 Zviedrijā aprēķina ģeodatu sniegto ekonomisko ieguvumu būvniecībā

 Zviedrijā veikts pētījums, aprēķinot ekonomisko ieguvumu no ģeodatu izmantošanas urbānās plānošanas un būvniecības procesā. Iegūtie skaitļi svārstās robežās no 22,6 līdz 42,2 miljardiem zviedru kronu (apmēram 2 līdz 4 miljardiem eiro). Pētījums arī parādījis, ka absolūti lielākais ieguvums no ģeodatu izmantošanas ir pašā reālo darbu procesā - būvlaukuma zemes darbu un būvniecības laikā, kas sniedzot ieguvumu 19,4 līdz 38,8 miljardu kronu apmērā, kamēr būvniecības plānošanas procesā ieguvums ir 3 miljardi kronu. Oriģinālziņa    

28.09.2019 Pabeigts darbs pie Sentinel 6A satelīta

 Kompānija Airbus pabeigusi satelīta Copernicus Sentinel 6A izstrādi, kas paredzēts okeānu virsmas pētniecībai. Pašlaik satelīts nogādāts Vācijā, kur tas izies sešu mēnešu ilgus testus. Ja tiks nogādāts kosmosā, Sentinel 6A veiks augstas precizitātes mērījumus okeānu virsmas topogrāfijai, mērot attālumu ar pāris centimetru precizitāti. Iegūtie dati tiks izmantoti okeānu kartes veidošanai. Analizējot to, kā mainās okēana virsmas augstums, iespējams gūt ieskatu jūras līmeņa izmaiņās, okeāna straumju ātrumā un virzienā u.c. Oriģinālziņa

25.09.2019 Septembrī aizvadīts 25ais InterGEO forums

Šāgada InterGeo konferencē, kas notika septembra vidū Štutgartē, kopumā viesojušies ap 18 000 apmeklētāju no 42 pasaules valstīm, ziņo foruma organizatori. Izstādē piedalījās ap 700 kompānijām, izrādot jaunākos risinājumus ģeodēzijas, ģeoIT, ģeoinformātikas, BIM, viedo pilsētu un dronu tehnoloģijās. Šāgada forums bija jubilejas gads - jau 25ais InterGeo kopš forums tika uzsākts. Oriģinālziņa

20.09.2019 Notiks Būvniecības digitalizācijas konference “BIM ceļa kartes ieviešana Latvijā"

Šā gada 23. oktobrī Rīgā notiks Būvniecības digitalizācijas konference “BIM ceļa kartes ieviešana Latvijā”, savukārt 24. oktobrī Rīgas Tehniskajā universitātē notiks Digitālās būvniecības izglītības diena.
 
Latvijas būvniecības nozares nākotnes attīstības galvenajam virzienam jābūt digitalizācijai un  jaunai, daudz ciešākai sadarbībai starp pasūtītāju un būvniecības nozares pārstāvjiem, lai nodrošinātu pasūtītāja vajadzībām atbilstošu, kvalitatīvu  būvi. Būvniecības informēšanas modelēšana jeb BIM šodien vairs nav tikai jaunvārds – daudzās pasaules valstīs un arī Latvijā tā tiek pielietota, lai nodrošinātu maksimālus ieguvumus, ko sniedz jaunās tehnoloģiju iespējas.
 
Konferences mērķis - veicināt Latvijas būvniecības procesa dalībnieku – pasūtītāju, arhitektu, projektētājus, būvnieku – izpratni par BIM, dalīties ar dažādu Latvijas uzņēmumu pieredzi tās izmantošanā. Konferencē piedalīsies Latvijas valsts, nevalstisko organizāciju un privātā sektora pārstāvji, daloties pieredzē par ieguvumiem būvniecības procesā, izmantojot BIM gan publisko iepirkumu, gan ražošanas, projektēšanas un būvniecības procesos. Konference notiks Rīgā, Latvijas Universitātes Dabas mājā.
 
Savukārt Digitālās būvniecības izglītības dienu Rīgas Tehniskā universitāte organizē ar mērķi izzināt pašreizējo situāciju Latvijas augstākajās izglītības iestādēs būvniecības digitalizācijas atbalstam un veicināšanai, kā arī smelties ārzemju ekspertu pieredzi par būvniecības izglītības digitālo attīstību citās valstīs. Digitālās būvniecības izglītības diena notiks RTU Zinātniskajā bibliotēkā.
 
Konferenci organizē Ekonomikas ministrija un Latvijas Nacionālā standartizācijas institūcija „Latvijas standarts” sadarbībā ar VAS “Valsts nekustamie īpašumi” un Būvniecības Industrijas Digitalizācijas asociāciju (BūvID). Digitālās būvniecības izglītības dienu organizē Rīgas Tehniskā universitāte sadarbībā ar BūvID.
 
Konferences un Digitālās būvniecības izglītības dienas programmas, reģistrācijas anketas dalībai abos pasākumos, kā arī cita ar šiem pasākumiem saistītā informācija publicēta mājaslapā www.bimkonference.lv. Dalība konferencē un Digitālās būvniecības izglītības dienas pasākumos ir bezmaksas. 

31.08.2019 FIG aicina pieteikties 2020. gada Semināru nedēļai

 Nākamā gada Starptautiskās Mērnieku federācijas semināru nedēļas temats būs "Gudrais mērnieks zemes un ūdens pārvaldībai", fokusējoties uz jaunākajām viedās izpētes un telpisko datu apstrādes tehnoloģijām, kā 3D ģeoinformācija, robotika, mākslīgais intelekts, vienlaikus lokalizācija un kartēšana, punktu mākoņu apstrāde, bezpilota lidaparāti un pat blokķēžu tehnoloģija. FIG aicina šo jomu ekspertus iesūtīt savus piedāvājumus dalībai seminārā, iesniedzot tos līdz 1. oktobrim. FIG semināru nedēļa 2020 notiks Amsterdamā. Vairāk informācijas 

29.08.2019 ASV iztērē lielāko daļu no globālā kosmosa apguves finansējuma

 Kompānija Euroconsult paredz, ka finansējums, kas tiek atvēlēts valdību kosmosa programmām, turpmākajos desmit gados piedzīvos diezgan ievērojamu kāpumu. 2018. gadā pasaules kopējais kosmosa izpētes programmu budžets sasniedza 71 miljardu ASV dolāru, bet Eurconsult skatījumā šis skaitlis jau 2025. gadā būs palielinājies par gandrīz 14 miljardiem dolāru, sasniedzot 84,6 miljardus. Patlaban lauvas tiesu no visiem globālajiem kosmosa nozares izdevumiem rada ASV - 40 miljardus dolāru. Tuvākā sekotāja ir Ķīna, kuras izdevumi ir "tikai" 6 miljardi, un Krievija ar 4 miljardiem. Oriģinālziņa 

27.08.2019 SpaceX uzsāks mazo satelītu palaišanu

Kompānija SpaceX plāno iesaistīties konkurencē ar Indiju un uzsākt biznesu ar mazo satelītu nogādāšanu kosmosā. Līdz šim SpaceX fokusējās uz liela izmēra, autobusu lieluma satelītu palaišanu orbītā, bet jaunā nesējraķete Falcon 9 būšot piemērota vairāku mazu satelītu (svarā no 150 līdz 300 kilogramiem) transportēšanai. Priekšrocība šajā gadījumā mazo satelītu operatoriem būšot tāda, ka uz nesējraķetes nebūs neviena "galvenā" (lielā) satelīta, no kā parasti ir atkarīgi pārējie gan palaišanas laika, gan orbītas izvēlē (lai gan pēdējā laikā arī citi nesējraķešu ražotāji jau piedāvā tikai mazajiem satelītiem paredzētus startus). SpaceX jau izziņojusi arī pakalpojuma cenas - 150 kg satelītiem nogādāšana orbītā izmaksāšot 2,25 miljonus dolāru, bet 300 kg smagajiem - 4,5 miljonus dolāru. Tāpat jau noteikts arī pirmais Falcon 9 mazo satelītu palaišanas starts - tas notiks 2020. gada novembrī, nākamais - 2021. gada martā. Oriģinālziņa

Sviitra
Jaunākais citās sadaļās
Sviitra
Mērnieku laika ziņas
Arrow_left 2020. gada marts Arrow_right
P O T C P S S
2425262728291
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Šodiena 2020. gada 30. marts

Vārda diena:

Nanija, Ilgmārs, Igmārs

Šajā dienā publicēti:

Jaunākie komentāri
Sviitra
© 2008 mernieks.lv, epasts: redakcija@mernieks.lv
Visa portālā ievietotā informācija un materiāli (tai skaitā raksti,attēli,video u.c.) pieder to autoriem. Pārpublicēšana bez saskaņošanas un atsauces stingri aizliegta. Visiem portālā ievietoajiem datiem ir tikai informatīvs raksturs, un tie izmantojami tikai izziņas, izglītības un informatīviem nolūkiem. Redakcija neuzņemas saistības par iespējamo informācijas neatbilstību patiesai situācijai. Redakcija neuzņemas atbildību par portāla lietotāju ievietoto informāciju. Ievietojot komentāru, tā autors atzīst, ka piekrīt komentēšanas noteikumiem, uzņemas atbildību par tās saturu, kā arī apņemas pret redakciju neizvirīt nekādas pretenzijas par komentāru satura rediģēšanu vai dzēšanu.