Labs nāk ar gaidīšanu, silts ar sildīšanu
Veciits_meklesana
Aktuālais jautājums
 
Ievads nozarē
Terminu vārdnīca
Par portālu
Pasūtītājiem
 
Likumdošana
Mērniecībā
Zemes ierīcībā
Kartogrāfijā
Ģeodēzijā
Mērnieku saraksts
ADTI uzturētāji
Iepirkumi
Konkursi
Rezultāti
 
Jaunumi
Latvijā
Pasaulē
Augstskolās
Mērnieku biedrībā
LKĢA
Būvniecībā
Nekustamie īpašumi
Īsumā
Pētījumi
Vēsture
Tehnoloģijas
Izklaide
 
Pakalpojumi
Mērniecības instrumenti
Dati darbam
Pārrēķinu kalkulatori
Saites
Forums Galerija Blogi Sludinājumi
Sviitra

15.04.2016 Nākamnedēļ palaidīs Sentinel-1B satelītu

 Patlaban Franču Gviānā norit aktīvi sagatavošanās darbi satelīta Sentinel-1B palaišanai. Plānots, ka satelīts tiks nogādāts orbītā nākamnedēļ, 22. aprīlī. Ja viss izdosies, kā plānots, Sentinel-1B pievienosies kosmosā jau esošajam Sentinel-1A un pabeigs konstelāciju, kas ievērojami uzlabos satelītattēlu uzņemšanas spējas visdažādākajos laika apstākļos. Sentinel-1 satelīti kopā spēs nofotografēt visu planētu reizi katrās sešās dienās. Satelīti aprīkoti ar radariem, kas spēj uzņemt Zemes virsmas attēlus arī caur mākoņiem un arī naktī. Oriģinālziņa

11.04.2016 Izveidota LĢIA Karšu Pārlūka mobilā versija

 Karšu Pārlūka mobilā versija izveidota, lai lietotājiem atvieglotu topogrāfisko karšu pārlūkošanu mobilajās ierīcēs, kā arī attēlotu kartē atrašanās vietu un veiktu adrešu meklēšanu, informē Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra.

 
Karšu Pārlūka skatīšanai mobilajās ierīcēs jābūt pieejamam mobilā interneta vai bezvadu tīkla (Wi-Fi) pieslēgumam. 
 
Apmeklējot Karšu Pārlūku pierastajā adresē http://kartes.lgia.gov.lv/karte, mobilā ierīce tiks automātiski pāradresēta uz mobilo Pārlūku http://kartes.lgia.gov.lv/mobile.
 
Karšu Pārlūka mobilajā versijā pieejamas LĢIA uzturētās topogrāfiskās un pārskata kartes mērogu rindas 1:1 000 000 – 1:10 000 ietvaros un tās iespējams skatīt mērogā no 1:4 000 000 līdz 1:5000.
 

 

Kā sākuma skats , atverot Karšu Pārlūku, pēc noklusējuma atvērsies Rīgas pilsētas topogrāfiskā karte mērogā 1:50 000.

Kartes mēroga maiņu var veikt ar pogu  palīdzību un tiek atbalstīta arī mērogu maiņa ar pirkstu kustībām .

Tiek piedāvāta iespēja noteikt un attēlot atrašanās vietu  - lai to veiktu, mobilajā ierīcē jābūt ieslēgtam atrašanās vietas režīmam.

Adrešu meklēšanai  tiek izmantoti Valsts zemes dienesta uzturētās Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas dati, kas sakārtoti atbilstoši ESRI ArcGIS adrešu meklētāja prasībām.

11.04.2016 VZD sadarbībā ar LLU sākas priekšdarbi zemes konsolidācijas ieviešanai Latvijā

 Sākušies sagatavošanās darbi zemes konsolidācijas procesa ieviešanai, kuru atbilstoši Zemes pārvaldības likuma pārejas noteikumu 5.punkta trešajai daļai Latvijā plānots ieviest no 2017. gada 31. decembra.

Lai izdotu Ministru kabineta noteikumus, kas noteiks zemes vienību relatīvo novērtējumu zemes konsolidācijas vajadzībām, Valsts zemes dienests (VZD) sadarbībā ar Latvijas Lauksaimniecības universitātes Vides un būvzinātņu fakultātes pasniedzējiem un studentiem 4. aprīlī uzsāka mēnesi ilgu pilotprojektu “Zemes konsolidācijā izmantojamās zemes relatīvā novērtējuma noteikšana”.

Pilotprojekta mērķis ir aprobēt VZD izstrādāto zemes relatīvā novērtējuma noteikšanas metodiku un sagatavot priekšlikumus tās pilnveidošanai. Lai sasniegtu pilotprojekta mērķi, Latvijas Lauksaimniecības universitātes mācību un pētījumu saimniecības “Vecauce” teritorijā atbilstoši VZD izstrādātajai metodikai tiks veiktas zemes kvalitatīvā novērtējuma pārbaudes dabā. Atbilstoši iegūtajiem rezultātiem tiks sagatavota relatīvā novērtējuma lieta, noteikta zemes relatīvā vērtība, kā arī sagatavota zemes relatīvā novērtējuma karte.
 
Pilotprojekta rezultātā iegūtā informācija kalpos par būtisku priekšnosacījumu, lai atbilstoši Zemes pārvaldības likuma 13. pantā noteiktajam, VZD objektīvi izstrādātu kārtību, kādā nosakāms zemes vienību relatīvais novērtējums zemes konsolidācijas vajadzībām.

08.04.2016 Zemes reformu pabeigušajām pašvaldībām sācies jauns posms – zemes piederības vai piekritības izvērtēšana

 Valsts Zemes dienests informē, ka 2. aprīlī spēkā stājušies Ministru kabineta noteikumi Nr.190 “Kārtība, kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” (Noteikumi).

Noteikumi nosaka kārtību, kādā Valsts zemes dienests nodod datus par rezerves zemes fondā ieskaitītajām un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantotajām zemes vienībām, kā arī kārtību, kādā nozaru ministrijas un pašvaldības pieņem lēmumus par zemes vienību piekritību vai piederību attiecīgi valstij vai pašvaldībai atbilstoši likumam „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās”.

Noteikumi izstrādāti, lai iegūtu objektīvu informāciju par to, vai un kādas  rezerves zemes fondā ieskaitītās un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantotās zemes būs vēl palikušas pēc Noteikumos paredzētās nozaru ministriju un pašvaldību zemes izvērtēšanas pabeigšanas. Minētā informācija kalpos par drošu pamatu, lai nākotnē izvērtētu nepieciešamību pēc grozījumiem normatīvajos aktos, kas noteiktu tālāku rīcību ar rezerves zemes fondā ieskaitītajām un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantotajām zemēm.  
 
Noteikumi ir saistoši nozaru ministrijām un pašvaldībām, kurās pabeigta zemes reforma, t.i., ir izdots Ministru kabineta rīkojums par zemes reformas pabeigšanu attiecīgās vietējās pašvaldības administratīvajā teritorijā vai visās novada teritoriālā iedalījuma vienībā. 

31.03.2016 Palaists vēl viens Beidou sistēmas satelīts

 Ķīna otrdien palaidusi jaunāko Beidou sistēmas satelītu (Beidou-22), kas ir jau trešais šogad orbītā nogādātais Ķīnas satelīts. Beidou-22 papildinot un pilnīgojot navigācijas sistēmas konstelāciju. Patlaban Beidou reālajā laikā 95% gadījumu sasniedzot vismaz 6 metru horizontālo un 10 metru vertikālo precizitāti. Beidou tiek attīstīta trīs fāzēs - pagaidām tā ir otrajā fāzē, kad tiek nodrošināti navigācijas pakalpojumi Ķīnas teritorijā, bet, sākot no 2020. gada Beidou sāks kļūt par globālu GNSS, līdzīgi kā GPS, GLONASS un GALILEO. Oriģinālziņa

31.03.2016 GLONASS tikšot nodots Krievijas aizsardzības ministrijai

 Krievijas kosmosa aģentūras Roskosmos vadītājs Igors Komarovs paziņojis, ka kontrole pār GLONASS infrastruktūru uz Zemes drīzumā tiks nodota Krievijas aizsardzības ministrijas pārziņā. Tas notikšot jau 2016. gadā un iemesls ir tāds, ka novērstas galvenās problēmas sistēmā, kas bija Roskosmos uzdevums. "Galvenās problēmas ir atrisinātas un infrastruktūra tiks nodota jau šogad", paziņojis Komarovs. Oriģinālziņa

30.03.2016 LNB notiks starptautiska konference par kartogrāfijas mantojumu digitālajā vidē

 Rīgā, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā no 20. līdz 22. aprīlim notiks starptautiska konference "Kartogrāfijas mantojums digitālajā vidē". Referenti no visdažādākajām Eiropas (Zviedrijas, Nīderlandes, Austrijas, Vācijas, Itālijas, Dānijas u.c.) un pat pasaules valstīm (ASV, Ķīna, Japāna, Turcija u.c.) uzstāsies ar ziņojumiem, kuru centrālā tematika - kartogrāfisko materiālu integrācija digitālajās tehnoloģijās. Konferences programmu skatīt šeit.

24.03.2016 Austrālijā Google Maps attēlo arī sabiedriskā transporta informāciju

 Austrālijas iedzīvotāji turpmāk varēs Google Maps izlasīt arī tiešsaistes informāciju par sabiedriskā transporta maršrutiem, atiešanas laikiem. Tie tiek attēloti blakus autobraukšanas, velobraukšanas un iešanas maršrutiem, turklāt atainos arī visu operatīvo informāciju - izmaiņas vai papildreisus lielu organizēto notikumu gadījumos. Austrālijas sabiedriskā transporta ministre Jakinta Alena atzinīgi izteikusies par jauno pakalpojumu, sakot, ka tas atvieglo orientēšanos Austrālijas vilcienu, tramvaju un autobusu sistēmā. Oriģinālziņa

23.03.2016 VZD: Ar jaunu tematisko karti papildināts portāls Kadastrs.lv

 Valsts zemes dienesta datu publicēšanas un e-pakalpojumu portālā Kadastrs.lv e-pakalpojums “Tematiskās kartes” papildināts ar jaunu karti – “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu karte”. Tā noderēs visiem, kas interesējas par teritoriālo plānošanu.

Kartē iespējams uzzināt, kāds ir katras zemes vienības dominējošais lietošanas mērķis, piemēram, lauksaimniecības zeme, individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme, komercdarbības objektu apbūves zeme, ražošanas objektu apbūves zeme vai cits. 
 
Lietošanas mērķi zemei nosaka vietējā pašvaldība. Zemes vienībai nosaka vienu vai vairākus lietošanas mērķus, kā arī to, cik liela platība atbilst katram lietošanas mērķim. Dominējošais lietošanas mērķis ir tas, kurš aizņem lielāko zemes vienības daļu. Tematiskajā kartē tas identificēts ar krāsojumu (skat. karšu pārlūka leģendu).
 
Tematiskā karte ļauj uzzināt, kādu zemes vienības daļu aizņem katrs no tajā apstiprinātajiem lietošanas mērķiem.  Pārlūkojot karti mērogā 1:5000 vai lielākā, sistēma automātiski katrai zemes vienībai attēlo sektoru diagrammu, kurā redzams detalizēts lietošanas mērķu attēlojums. Arī šeit lietošanas mērķi identificēti ar krāsu. Papildus karšu pārlūka “Rezultātu” sadaļā attēlosies zemes vienības kadastra apzīmējums, lietošanas mērķu skaits un katram mērķim atbilstošā platība.
 
Jauno tematisko karti var bez maksas pārlūkot portāla www.kadastrs.lv sadaļā “Elektroniskie pakalpojumi” (“Apskatīt tematiskās kartes, atlasīt un lejupielādēt datus” – “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu karte”).
 
Ir sagatavota video pamācība “Tematiskās kartes”, kas palīdzēs uzsākt karšu izmantošanu. Skatīt pamācību YouTube kanālā šeit!

23.03.2016 Nākamajos desmit gados uzbūvēs un palaidīs kosmosā gandrīz 2000 satelītus

 Nākamo desmit gadu laikā pasaulē kopumā varētu tikt uzbūvēti un palaisti kosmosā 1800 satelīti, liecina kompānijas "Northern Sky Reserch" aprēķini. Puse no tiem būtu komerciālie satelīti un to palaišana varētu satelītu ražošanas industrijai nest ienākumus 175 miljardu ASV dolāru apmērā, min pētnieki. Pagājušajā gadā pasaulē kopumā tika palaisti kosmosā mazliet vairāk par 100 satelītiem, trijos gadījumos notikušas tehniskas kļūmes, kas neļāva satelītam nokļūt orbītā. Oriģinālziņa

22.03.2016 Publicēta LMB semināra foto galerija

 Mernieks.lv galeriju sadaļā apskatāma foto galerija no piektdien notikušās Latvijas Mērnieku biedrības kopsapulces, semināra un goda apbalvojumu pasniegšanas ceremonijas.

18.03.2016 Zināmi FIG Semināru nedēļas referenti un temati

 Kļuvuši zināmi galvenie runātāji maija sākumā gaidāmajā Starptautiskās Mērnieku federācijas (FIG) Semināru nedēļā. Semināru nedēļa, kas notiks no 2. līdz 6. maijam Jaunzēlandes pilsētā Kraistčērčā, šogad veltīta mērnieku darbam dažādu dabas katastrofu seku novēršanā. Par dažādu mērniecības tehnoloģiju pielietojumu šādās situācijās uzstāsies Trimble Navigation viceprezidents Brains Fosburs, ANO pārstāvis Gregorijs Skots stāstīs par Apvienoto Nāciju rīcību kataklizmu seku novēršanā, Kraistčērčas mērs Laiene Delziela dalīsies pieredzē, kā viņas vadītā pilsēta tika galā ar zemestrīci 2011. gadā. Oriģinālziņa

15.03.2016 LĢIA: Topogrāfisko plānu mērogā 1:2000 pieejamība

 Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūrā 2015.gadā Jaunās politikas iniciatīvas ietvaros tika uzsākta topogrāfisko plānu mērogā 1:2000 sagatavošana Latvijas lielākajām pilsētām – Daugavpilij, Jēkabpilij, Rēzeknei, Liepājai un Valmierai.

 
Līdz tam topogrāfiskie plāni mērogā 1:2000 par valsts budžeta līdzekļiem tika sagatavoti tikai Rīgas pilsētai – pirmā pilsētas teritorijas kartēšana veikta 2000.-2002.gadā, bet datu aktualizācija nelielos apjomos uzsākta 2006.gadā un būtiski palielināta no 2015.gada.
 
Topogrāfiskos plānus mērogā 1:2000 savam ikdienas darbam arvien biežāk izmanto ne tikai pašvaldības un teritoriju plānotāji, bet dažādas valsts un pašvaldību institūcijas un operatīvie dienesti.
 
Šobrīd lietotājiem ārpus Rīgas jau pieejami dati Daugavpils pilsētas centrālajā daļā un nelielai daļai Jēkabpils. Informācija par datu pieejamību kartoshēmu veidā pieejama LĢIA pakalpojumu mājas lapā un dati skatāmi arī LĢIA Karšu Pārlūkā.

14.03.2016 LĢIA: LatPos sistēmai pievienotas 5 ESTPOS sistēmas bāzes stacijas (1)

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra informē, ka ar 2016.gada 8. martu LatPos sistēmā iekļautas 5 jaunas bāzes stacijas no Igaunijas pastāvīgo bāzes staciju sistēmas ESTPOS

 
LatPos sistēmā iekļautas 5 ESTPOS sistēmas bāzes stacijas, kas atrodas vistuvāk Latvijas-Igaunijas robežai: "RUHN", "IKLA", "UGA1", "TOR2" un "VOR2"
 
Pievienotajām bāzes stacijām noteiktas koordinātas un piešķirti augstāk minētie četru burtu kodi
 
Pievienotās ESTPOS bāzes stacijas ievērojami uzlabos LatPos tīkla homogenitāti Ziemeļvidzemes teritorijā un nodrošinās augstāku precizitāti reālā laika mērījumiem visā Latvijas-Igaunijas pierobežas zonā
 
Lūdzam pievērst uzmanību lietojot LatPos sistēmas datus
 
Lai pārliecinātos par LatPos bāzes stacijau darbības atbilstību Ministru kabineta 2011.gada 15.novembra noteikumu Nr.879 „Ģeodēziskās atskaites sistēmas un topogrāfisko karšu sistēmas noteikumi”  25.9 punktā izvirzītajām prasībām, LĢIA veica bāzes staciju validēšanu. Validēšana ietver alternatīvu bāzes stacijas koordinātu un augstuma noteikšanu un reālā laika režīmā veiktus kontrolmērījumus uz Valsts ģeodēziskā tīkla punktiem
 
Pievienoto ESTPOS bāzes staciju validēšanas pārskatā alternatīvi aprēķināto koordinātu un augstuma novirzes no noteiktajām bāzes staciju koordinātām un augstuma liecina par to atbilstību iepriekš minēto Ministru kabineta noteikumu prasībām

14.03.2016 Nacionālajā bibliotēkā atklās izstādi "Nepārtraukta līnija: Latvijas robežas kartēs"

Trešdien, 16.martā, plkst. 17:00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) 1. stāva 2. un 3. izstāžu zālē tiks atklāta izstāde "Nepārtraukta līnija: Latvijas robežas kartēs". Tā veltīta Latvijas robežlīniju tapšanas vēsturei. Savukārt plkst. 17:30 izstādi pavadīs diskusija "Robežas: veidot, pārkāpt, atcelt", kas veltīta Eiropas jēdzienam un Eiropas robežām - gan ģeopolitiskām, gan mentālām. Ieeja bez maksas.
 
Izstādē eksponētā LNB krājuma karšu izlase ļaus izsekot tam, kā no pirmajiem uz Latvijas teritoriju attiecināmajiem ģeogrāfiskajiem nosaukumiem pakāpeniski veidojas tā kartes kontūra, kas atspoguļo mūsdienu Latvijas valsti. Kā uzsver kulturologs Deniss Hanovs, robežas nav tikai līnijas, kas materializējušās fiziskā kontūrā. Karte dažādos kultūras vēstures posmos bija un paliek līniju, zīmju un laukumu kombinācijā ietverts stāsts par cilvēka robežām.
 
Izstādes materiāls atklāj Latvijas vēsturi dažādos nozīmīgos periodos - Livonijas konfederācijas robežās, Latvijas kultūrvēsturisko novadu atrašanos dažādu varu pakļautībā. Izstādē būs eksponētas kartes, kas parāda robežu strīdu teritorijas ar kaimiņu valstīm pēc Latvijas valsts nodibināšanas, arī pašas robežu kartes pēc līgumu noslēgšanas, Latvijas administratīvā iedalījuma kartes pēc robežlīgumu noslēgšanas. Dažādos gados izdotās Latvijas administratīvā iedalījuma kartes ļaus izsekot tā izmaiņām gan padomju okupācijas apstākļos, gan pēc Latvijas valstiskās neatkarības atgūšanas.
 
LNB krājuma kartes, attēlus un dokumentus izstādē papildina mākslinieka Māra Bišofa zīmējumi un režisores Lailas Pakalniņas īsfilma "Prāmis", kas vienkopus iezīmē dažādos aspektus, kādos var runāt par robežas jēdzienu. Karte izstādē atklājas gan kā politisks vēstījums un savas kopienas apliecinājums, gan antropoloģiska pētījuma objekts. Kartes ir apliecinājums dabas politizēšanai, jo tās objekti (piemēram, upe, kalns, mežs) kļūst par būtiskiem atskaites punktiem robežu novilkšanā.
 
Lai aktualizētu jautājumu par robežu aktualitāti mūsdienu Latvijā, plašāk Eiropā un pasaulē, kurā šis jēdziens turpina uzturēt spriedzi un plašas sarunas, plkst. 17:30 notiks diskusija "Robežas: veidot, pārkāpt, atcelt".
 
Diskusijā piedalīsies: kulturologs Deniss Hanovs, komunikācijas pētniece Ilva Skulte, vēsturnieks Kaspars Zellis, starpkultūru pētniece Liesma Ose un filosofs Igors Gubenko.
 
Izstāde būs apskatāma līdz 25.aprīlim.
 
Darba laiki: P-Pk. 9:00-20:00, S-Sv. 10:00-17:00.

10.03.2016 Par LKĢA jauno priekšsēdētāju kļuvis Mārtiņš Rutkovskis (1)

 Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācijas kopsapulcē trešdien, 9. martā, ievēlēts jauns valdes priekšsēdētājs un valdes locekļi. Par jauno LKĢA vadītāju kļuvis Mārtiņš Rutkovskis, bet valdes sastāvā bez viņa ievēlēti arī Juris Vītols, Māris Knoks, Una Krutova, Aigars Ansbergs, Māris Ruģelis un Jānis Dragons. 

08.03.2016 VZD publicē pārskatu par ZKU darbiem (3)

 Valsts zemes dienests publicējis pārskatu par zemes kadastrālās uzmērīšanas darbiem 2014. un 2015. gadā.

2014.gadā zemes vienībām Kadastra informācijas sistēmā ir reģistrēti 237 mērnieku izpildīti 10 316 Mērniecības darbi. 2015.gadā šis skaits ir 8211 Mērniecības darbi, kurus Dienesta reģistrācijai iesnieguši 246 mērnieki. Ņemot vērā minēto ir redzams, ka vidēji gada laikā viens mērnieks izpilda aptuveni 38 Mērniecības darbus, kā arī – ir daļa mērnieku (2014.gadā – 63, 2015.gadā – 52), kuriem Kadastra informācijas sistēmā nav reģistrēts neviens viņu izpildīts Mērniecības darbs.

Sīkākn ar VZD apkopoto statistiku var iepazīties šeit.

29.02.2016 Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas nozarē darbu skaits pieaug, apjoms samazinās (1)

Valsts zemes dienesta sagatavotais 2015. gada statistikas pārskats par mērniecības apjomiem augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas (ADTI) nozarē liecina, ka trešo gadu pēc kārtas pieaug izpildīto darbu skaits. Salīdzinot ar 2014. gadu, kopējais izstrādāto topogrāfisko un izpildmērījuma plānu skaits ir pieaudzis par 12%. Vienlaikus jāsecina, ka plānu platības un izpildmērījuma plānu garumi samazinās.
 
Raugoties atsevišķi, gada laikā sagatavoto topogrāfisko plānu skaits ir pieaudzis par 8%, vienlaikus kopējās uzmērītās platības samazinājušās par 4%. Pagājušajā gadā sagatavoti 13 146 topogrāfisko plānu ar kopējo uzmērīto platību 22 425 ha.
 
Neskatoties uz sagatavoto plānu skaita pieaugumu, joprojām topogrāfiskajos plānos uzmērīti tikai 0,35% no valsts teritorijas.
 
Savukārt izpildmērījuma plānu skaits audzis par 18 %, bet to kopējais uzmērītais garums ir sarucis par 22%. Pavisam sagatavoti 11 794 izpildmērījuma plānu ar kopējo uzmērīto garumu 4778 km.
 
Vislielākā ietekme uz ADTI nozari ir būvniecībai, jo ADTI darbi pamatā tiek sagatavoti būvniecības procesa nodrošināšanai. Visvairāk ADTI darbi likumsakarīgi tiek izstrādāti Rīgas pilsētā un ap Rīgu esošo pašvaldību teritorijās (Ķekavā, Jūrmalā, Mārupē), kurās noris aktīvākā būvniecība. 2015. gadā Rīgas pilsētas teritorijā tika izstrādāti 5080 topogrāfiskie un izpildmērījuma plāni, kas veido 20% no kopējā Latvijā veikto darbu skaita.
 
Ja salīdzina izgatavoto izpildmērījumu plānu skaitu pret topogrāfisko plānu skaitu dažādās pašvaldībās, secināms, ka 55 pašvaldībās šī attiecība ir vienāda vai lielāka par 1, bet 30 pašvaldībās, tāpat kā pērn, šī attiecība ir 0,5 un mazāka. Teorētiski šim skaitlim vajadzētu būt vienādam vai lielākam par 1. Tas liek domāt, ka ievērojams skaits izpildmērījama plānu netiek iesniegti pašvaldībā vai pat vispār netiek izstrādāti. Visticamāk, tas ir saistīts ar būvniecības kontroles procesu pašvaldībās.
 
Valsts zemes dienests ir ADTI valsts informācijas sistēmas uzturētājs un regulāri apkopo informāciju par ADTI darbiem Latvijas teritorijā, kā arī veido nozares līderu TOP 10.
 
Apkopojot statistiku par mērniecības uzņēmumiem, redzams, ka tirgus līderi ir četras sabiedrības - Ģeodēzists, Metrum, Latvijasmernieks.lv un ABC Construction -, kas dominē uzņēmumu TOP 10 dažādos griezumos - gan pēc darbu skaita un veida, gan apjoma.
 
Starp mērniekiem tirgus līderi nav tik izteikti. Par to liecina fakts, ka visus TOP 10 - gan pēc sagatavoto plānu skaita, gan topogrāfisko plānu platības, izpildmērījuma plānu platības un garuma - veido atšķirīgi mērnieku vārdi. Tos var uzzināt pārskatā.
Pilnu informāciju par veiktajiem ADTI darbu apjomiem un teritorijām, kurās noris aktīvākā topogrāfiskās informācijas iegūšana, aktīvākajiem mērniecības uzņēmumiem un mērniekiem var iegūt Valsts zemes dienesta tīmekļa vietnē publicētajā 2015. gada statistikas pārskatā (skatīt šeit: http://vzd.gov.lv/files/adti_gada_parskats_2015_publicesanai.pdf).

 

29.02.2016 Google atjaunojusi Maps un Street View Android aplikācijām

Google laidusi klajā vairākus atjauninājumus Android operētājsistēmām Google Maps un Street View aplikācijām, novēršot vairākas nepilnības, kā arī piedāvājot papildus funkcionalitāti. Viens no "apdeitiem" ļauj Street View lietotājam ne tikai pārvietoties pa pilsētu ielām, bet arī ieskatīties stadionos un arēnās (tas gan pagaidām attiecas pārsvarā uz ASV stadioniem). Savukārt Google Maps papildinātas ar "Explore Around You" funkciju. Oriģinālziņa 

26.02.2016 NASA atjauno globālo navigācijas standartu

 NASA atjaunojusi Starptautisko terestriālās references sistēmu (STRS) - vietzīmju sistēmu, kas atbild par Zemes virsmas izmaiņu fiksēšanu un nodrošina ar mērījumiem nepieciešamo navigācijas informāciju gan satelītus, gan instrumentus uz Zemes, gan mobilos telefonus. Šī kopš 1992. gada bijusi jau devītā reize, kad NASA atjauno šo sistēmu. Šajā reizē dati vākti no vairāk nekā 1000 novērojumu stacijām un citiem pētniecības institūtiem pasaulē. Oriģinālziņa

Sviitra
Jaunākais citās sadaļās
Sviitra
Mērnieku laika ziņas
Sviitra_b
Arrow_left 2019. gada novembris Arrow_right
P O T C P S S
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
Šodiena 2019. gada 19. novembris

Vārda diena:

Liza, Līze, Elizabete, Betija
Jaunākie komentāri
Sviitra
© 2008 mernieks.lv, epasts: redakcija@mernieks.lv
Visa portālā ievietotā informācija un materiāli (tai skaitā raksti,attēli,video u.c.) pieder to autoriem. Pārpublicēšana bez saskaņošanas un atsauces stingri aizliegta. Visiem portālā ievietoajiem datiem ir tikai informatīvs raksturs, un tie izmantojami tikai izziņas, izglītības un informatīviem nolūkiem. Redakcija neuzņemas saistības par iespējamo informācijas neatbilstību patiesai situācijai. Redakcija neuzņemas atbildību par portāla lietotāju ievietoto informāciju. Ievietojot komentāru, tā autors atzīst, ka piekrīt komentēšanas noteikumiem, uzņemas atbildību par tās saturu, kā arī apņemas pret redakciju neizvirīt nekādas pretenzijas par komentāru satura rediģēšanu vai dzēšanu.