Mēs esam lai Jūs informētu
Veciits_meklesana
Aktuālais jautājums
 
Ievads nozarē
Terminu vārdnīca
Par portālu
Pasūtītājiem
 
Likumdošana
Mērniecībā
Zemes ierīcībā
Kartogrāfijā
Ģeodēzijā
Mērnieku saraksts
ADTI uzturētāji
Iepirkumi
Konkursi
Rezultāti
 
Jaunumi
Latvijā
Pasaulē
Augstskolās
Mērnieku biedrībā
LKĢA
Būvniecībā
Nekustamie īpašumi
Īsumā
Pētījumi
Vēsture
Tehnoloģijas
Izklaide
 
Pakalpojumi
Mērniecības instrumenti
Dati darbam
Pārrēķinu kalkulatori
Saites
Forums Galerija Blogi Sludinājumi
Sviitra

28.06.2016 Sentinel-2A uzņem iespaidīgu Tibetas plato fotogrāfiju

 Sentinel-2A satelīta uzņemtā bilde ar pasaulē augstāko un lielāko plato - Tibetas plato - izvēlēta par Eiropas kosmosa aģentūras pagājušās nedēļas labāko foto. Fotogrāfijā redzams gan pats plato, kura vidējais augstums ir 4500 metri virs jūras līmeņa, bet platība - 2,5 miljoni kvadrātkilometru jeb kā piecas Francijas, gan daļa no Himalaju grēdas. Oriģinālziņa 

27.06.2016 VZD: Aktualizēta interaktīvā karte par zemes reformas pabeigšanas gaitu

 Valsts zemes dienests informē, ka līdz 2016. gada 20. jūnijam zemes reforma ir pabeigta (t.i., ir pieņemts Ministru kabineta rīkojums) 84% pilsētu un 85% lauku apvidu teritorijās. Skatoties pašvaldību mērogā, zemes reforma pabeigta (t.i., pieņemts Ministru kabineta rīkojums) 80% pašvaldību jeb 95 pašvaldībās.

Šī gada 7. jūnijā izdots Ministru kabineta rīkojums par zemes reformas pabeigšanu  Aizkraukles, Ķekavas, Priekules, Rundāles un Vecumnieku novados.

Zemes reformas gaitas pārlūkošanai izmantojiet interaktīvu karti, kurā atspoguļots reformas process kopš 2014. gada oktobra - skatīt šeit.
 

27.06.2016 Izgatavojot jaunu robežu plānu, būs jāveic atkārtota meža inventarizācija

 Otrdien, 21. jūnijā, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavoto jauno noteikumu projektu meža inventarizācijas un Meža valsts reģistra (MVR) informācijas aprites jomā. Noteikumi sagatavoti, lai precizētu meža inventarizācijas saturu un kārtību, kā arī gadījumus, kad veicama atkārtota meža inventarizācija.

Noteikumu projektā precizēti gadījumi, kad zemes vienībai obligāti veicama atkārtota meža inventarizācija. Atkārtota meža inventarizācija nepieciešama, ja tiek izgatavots jauns zemes vienības zemes robežu un situācijas plāns un zemes vienībā tiek apvienota vai sadalīta meža zeme vai tiek pārtraukta dzīvnieku turēšana iežogotā platībā. Inventarizēt iespējams visu zemes vienību vai tikai sadalītos vai apvienotos nogabalus.

Jaunie nosacījumi arī paredz, ka meža inventarizācijas veicējs inventarizē visu meža zemi zemes vienībā, arī to zemi, kurā mežs ir ieaudzis, bet Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā vēl nav reģistrēts mežs. Tāpēc zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam par zemes tālāko izmantošanu mežsaimniecībā vai lauksaimniecībā ir jāizlemj līdz meža inventarizācijai. Par zemi, kas līdz tam nav bijusi reģistrēta kā mežs, meža inventarizācijas veicējs sagatavo paziņojumu par zemes lietošanas veida izmaiņām un to nodod meža īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam, lai īpašnieks uzzinātu, ka aizaugusī lauksaimniecības zeme tiks reģistrēta kā mežs, un turpmāk ir apsaimniekojama kā mežs. 

22.06.2016 Konferences "Kadastra attīstība, iespējas un izaicinājumi" materiāli

Maija beigās Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskā centra telpās, Jelgavas ielā 1, Rīgā notika Kadastra datu lietotāju konferenci “Kadastra attīstība, iespējas un izaicinājumi” ar mērķi vienkopus pulcēt lielākos kadastra datu lietotājus un sadarbības partnerus, lai dalītos pieredzē par kadastra datu izmantošanu, problēmām  datu izmantošanā un to iespējamiem risinājumiem.

 
Atskatu par konferenci var gūt prezentācijās un video materiālos, kas pieejami Valsts zemes dienesta mājas lapā: http://vzd.gov.lv/lv/par-mums/valsts-zemes-dienests/vzd-konference/

21.06.2016 Igaunija veidos tūrisma maršrutu pa Strūves ģeodēzisko loku

 Igaunija plāno izveidot tūrisma maršrutu pa Strūves ģeodēziskā loka punktiem savas valsts teritorijā, konferencē Sanktpēterburgā paziņojuši igauņu eksperti. Tūrisma un izglītības punktu veidošana Strūves maršrutā veicinās starpreģionu sadarbību un kultūras mantojuma nodošanu nākamajām paaudzēm, tā plāno Igaunijas ziemeļu reģionu pašvaldības. Pie tūrisma maršruta izveides jau uzsākts reāls darbs - izveidoti pirmie suvenīri, izsludināts konkurss par Strūves loka tūrisma logo, tāpat plānots izdot īpašas tūrisma kartes un izvietot maršruta norādes. Oriģinālziņa

 

21.06.2016 Esri paraksta līgumu ar Ķīnas Nacionālo Ģeomātikas centru

Kompānija Esri parakstījusi līgumu ar Ķīnu par tās oficiālo karšu pieejamību Esri servisu lietotājiem. Esri klientiem Ķīnas kartes būs pieejamas bez papildus maksas. Ķīnas Nacionālais Ģeomātikas centrs pauž cerību, ka sadarbība ar Esri ļaus attīstīt plašāku ģeotelpisko datu apmaiņu Āzijas un Klusā okeāna reģionā. Oriģinālziņa

20.06.2016 Aicina pieteikties Eiropas Mērnieku padomes (CLGE) studentu konkursam

Latvijas Mērnieku biedrība atgādina, ka arī šogad jaunieši un studenti var piedalīties ikgadējā Eiropas Mērnieku padomes (CLGE) organizētajā studentu konkursā. Galvenā balva par labāko darbu katrā kategorijā ir EUR 1000, kuru pasniegs š.g. 11. oktobrī Hamburgā, Vācijā, INTERGEO izstādes laikā. Lai piedalītos konkursā līdz 2016.gada 8.augustam ir jāiesniedz no 2012. – 2015. gadam izstrādātā darba angliskais apkopojums, kas nedrīkst pārsniegt 4000 vārdus. Darbus var izstrādāt arī grupās.

 
Studentu darbus var iesniegt četrās kategorijās:
1. Ģeodēzija un topogrāfija;
2. Galileo, EGNOS, Copernicus;
3. ĢIS, Kartogrāfija, Kadastrs;
4. Studentu un jauniešu iesaistīšana nozarē (sīkāk nolikumā).
 
Pēdējo tēmu drīkst iesniegt ne tikai studenti, bet arī Mērniecības nozares jaunieši, kas pēc FIG nosacījumiem ir līdz 36 gadiem un darbojas nozarē vismaz 5 gadus. Minēto studentu konkursu tradicionāli atbalsta – Trimble, ESRI un GSA (the European GNSS Agency).
 
Sīkāku informāciju un studentu konkursa nolikumu varat atrast CLGE mājaslapā – http://www.clge.eu/events/details/199
 
LMB priecāsies palīdzēt, ja vēlaties pieteikties CLGE studentu konkursam!

16.06.2016 Šovakar un rīt no rīta nedarbosies LĢIA WMS servisi

 Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra informē, ka saistībā ar plānotiem tehniskiem profilakses darbiem no š.g. 16.jūnija plkst.22:00 līdz 17.jūnija plkst.10:00 nebūs pieejami LĢIA WMS servisi. LĢIA atvainojas par sagādātajām neērtībām. Oriģinālziņa 

16.06.2016 "Mērnieku laiki" atzīts par precīzāko epitetu Latvijas ekonomiskajai situācijai

 "Baltic International Bank" maijā veiktajā "Latvijas Barometra" socioloģiskajā aptaujā, kurā aptaujāti 1000 Latvijas iedzīvotāju, brāļu Kaudzīšu klasiskais romāns "Mērnieku laiki" atzīts par precīzāko tēlaino apzīmējumu pašreizējai ekonomiskajai situācijai. Lūgti salīdzināt ekonomikas stāvokli ar populāra literāra darba nosaukumu, "Mērnieku laikus" par labāko epitetu atzina 10% aptaujāto un tikpat saņēma arī "Akmeņainais ceļš", savukārt trešajā vietā ierindojušies "Sūnu ciema zēni" ar 7% respondentu. Pirms trim gadiem "Mērnieku laiki" par atbilstošāko Latvijas situācijas raksturojumu tika atzīti retāk - 5% atbilžu. 

15.06.2016 Kļuvuši zināmi konferences "InterGeo 2016" temati

 Kļuvis zināms tematu loks, kas šogad Hamburgā tiks aplūkots konferencē "InterGeo 2016". Viens no konferences tematiskajiem stūrakmeņiem šogad būs "gudrā (jeb digitālā) pilsēta", kas skar ģeotelpiskās informācijas tehnoloģiju integrāciju dažādās pilsētdzīves jomās, no enerģijas apgādes un drošības līdz mobilitātei un vides aizsardzībai. Tāpat konference šogad pievērsīsies būvniecības informācijas modelēšanas aspektiem, zemes konsolidācijai, atvērtajiem datiem, "Copernicus" programmai un satelītu navigācijas sistēmām. Oriģinālziņa

14.06.2016 ASV militārie izmēģinājumi jūnijā traucēs GPS darbību

 ASV Federālā aviācijas aģentūra brīdinājusi lidmašīnu pilotus, ka jūnijā ASV dienvidrietumu daļā vairākas dienas iespējami līdz sešām stundām ilgi GPS signāla traucējumi, ko radīs ASV militārie izmēģinājumi. Armijas testi notiks 21., 23., 28. un 30. jūnijā laikā no 9.30 līdz 15.30, taču tie traucēšot tikai aviācijas darbību - ar GPS signālu uz Zemes nevajadzētu būt problēmu. ASV armija nav atklājusi sīkāku informāciju par to, kādi tieši izmēģinājumi tiek veikti. Oriģinālziņa

13.06.2016 Vēl rīt un parīt notiks VZD apmācības mērniekiem

 Valsts zemes dienests 7. jūnijā uzsācis jaunu apmācību ciklu mērniekiem. Apmācības tiek organizētas, lai paaugstinātu darbu kvalitāti un sniegtu praksē noderīgu informāciju.

Apmācību mērķis ir iepazīstināt ar informāciju par zemes kadastrālajā uzmērīšanā nepieciešamajiem pilnvarojumu dokumentiem, zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumentu noformēšanu un plānu kamerālo pārzīmēšanu, kā arī sniegt iespēju pārbaudīt un pielietot iegūtās zināšanas, pildot un analizējot praktiskos uzdevumus.

Šīs dienas  apmācībās piedalās 16 mērnieki un apmācību norise plānota no plkst. 10:00 līdz 16:00, šajā laikā apmācības vadīs un ar būtiskāko informāciju zemes kadastrālās uzmērīšanas jomā dalīsies Valsts zemes dienesta Juridiskais departaments un Valsts zemes dienesta Kadastra departaments.
 
Kopā apmācībām pieteikušies 52 dalībnieki un apmācības plānots rīkot četras reizes – 7., 9., 14.un 15.jūnijā, tās notiks Valsts zemes dienestā, 11.novembra krastmalā 31, Rīgā.

13.06.2016 Apritējuši 10 gadi, kopš orbītā NASA satelīti CALIPSO un CloudSat

 ASV kosmosa aģentūras NASA satelīti CALIPSO un CloudSat orbītā pavadījuši jau desmit gadus. Šajā laikā CALIPSO ir nolidojis 1,6 miljardus jūdžu un saražojis vairāk nekā 90 terabaitus datu, kas sniedz zinātniekiem labāku izpratni par to, kā mākoņi un atmosfēras gāzes ietekmē Zemes klimatu. Savukārt CloudSat ir piegādājis iepriekš neredzētus mākoņu 3D perspektīvas, kas ļauj padziļināt izpratni par mākoņu veidošanos un to ietekmi uz laika apstākļiem un ūdens apgādi. Oriģinālziņa

31.05.2016 Google Maps piedāvās vairākas jaunas funkcijas

 Google Maps mobilo telefonu Android sistēmu lietotājiem plāno ieviest vairākas jaunas funkcijas. Viena no iespējām būs dalīties ar savu paredzamo ierašanās laiku gala mērķī ar citiem lietotājiem. Cita noderīga opcija paredz, ka lietotājs varēs izmantot īsceļu, lai ērtāk piekļūtu savām biežāk lietoto maršrutu navigācijām (nevis katru reizi ievadīt gala mērķi no jauna). Tāpat Google Maps Android versijā kļūšot pieejama opcija apskatīt savu ceļamērķu vēstures karti un vairākas citas jaunas funkcijas. Oriģinālziņa

31.05.2016 Japānā ĢIS karte brīdina skolniekus par bīstamām vietām satiksmē

 Japānā, Čibas prefektūrā policija izdalījusi skolniekiem kartes, kurās atzīmētas bīstamākās satiksmes negadījumu vietas. Jau kopš 2003. gada tikusi apkopota informācija par negadījumiem maršrutos, kurus skolnieki izmanto ceļam no mājām uz skolu, un tagad ar ĢIS iespēju palīdzību "melnie punkti" atainoti kartē, pievienojot dažādus datus. Karte, kurā integrēti skolēnu maršruti un negadījumu dati, izplatīta vairāk nekā 800 Čibas prefektūras skolām, un tā efektīvi palīdzot samazināt negadījumu skaitu. Oriģinālziņa

30.05.2016 Būvju kadastrālās uzmērīšanas speciālisti saņems velosipēdus braucieniem pie klientiem (1)

 Otrdien, 31. maijā, Valsts zemes dienests (VZD) svinīgā pasākumā nodos VZD Rīgas reģionālās nodaļas Būvju kadastrālās uzmērīšanas daļai trīs velosipēdus, lai turpmāk tos izmantotu braucieniem pie klientiem Rīgā un Jūrmalā.

Pasākums notiks VZD Rīgas reģionālās nodaļas ēkas pagalmā Puškina ielā 14, Rīgā, plkst. 13:00.

Šie ir pirmie trīs velosipēdi, kas būs zaļa alternatīva auto transportam un sabiedriskajam transportam, ko VZD būvju kadastrālās uzmērīšanas (BKU) speciālisti līdz šim izmantojuši, apmeklējot objektus, lai veiktu būves kadastrālo uzmērīšanu.
Būvju kadastrālā uzmērīšana ir pakalpojums, kura izpilde saistīta ar izbraukumu ārpus biroja. Ik mēnesi BKU speciālisti izbrauc aptuveni uz 400 objektiem. Tagad daļu no tiem ērtāk būs sasniegt ar velosipēdu, tādejādi saudzējot vidi un rūpējoties par veselību, kā arī izvairoties no stāvēšanas sastrēgumos.
 
Pasākumā piedalīsies VZD Rīgas reģionālās nodaļas vadība un būvju kadastrālās uzmērīšanas speciālisti, kā arī citi VZD darbinieki.

30.05.2016 Pasniegtas Ģeotelpiskās izcilības balvas 2016 (4)

 Pagājušajā nedēļā Ģeotelpiskās Pasaules foruma ietvaros, kas norisinājās Roterdamā, Nīderlandē, tika pasniegtas arī ikgadējās Ģeotelpiskās Pasaules izcilības balvas (Geospatial World Excelence Awards). Starp balvu saņēmējiem ir pazīstamā tiešsaistes viesnīcu rezervēšanas sistēma Booking.com, tāpat arī Austrijas valdība, kura atzinību guvusi par atvērto datu tehnoloģiju projektu - Austrijas nacionālo tiešsaistes karti, kas ir bezmaksas pieejama ikvienam, turklāt ļoti detalizēta, dažās vietās mērogs sasniedz pat 1:500. Tāpat balvas saņēma dažādi citi projekti - bērniem un pusaudžiem paredzētais Spānijas reģiona Ekstramaduras ģeotelpiskās informācijas uzziņu avots, FAO izstrādātā lauksaimniecības stresa indeksa sistēma, kas brīdina par sausuma zonām, u.c. Oriģinālziņa

30.05.2016 Krievija nogādā kosmosā jaunāko Glonass satelītu

 Krievijai vakar izdevies veiksmīgi nogādāt kosmosā jaunāko Glonass sistēmas satelītu (kopējais kārtas numurs - 53). Kā ziņots iepriekš, palaišana sākotnēji tika par nedēļu pārcelta. Glonass ir vienīgā GPS alternatīva ar globālu pārklājumu, kamēr Ķīna un Eiropas Savienība vēl attīsta savas GNSS sistēmas Beidou un Galileo. Glonass izstrāde sākās jau 1976. gadā Padomju savienībā. Patlaban Krievija nomaina iepriekšējās paaudzes Glonass M satelītus ar jaunākās paaudzes Glonass K satelītiem, kuriem ir gan augstāka precizitāte, gan ilgāks kalpošanas laiks. Oriģinālziņa

27.05.2016 LĢIA: Sagatavots informatīvs buklets par Ministru kabineta noteikumiem Nr.50 "Vietvārdu informācijas noteikumi"

 LĢIA Ģeodēzijas un kartogrāfijas departamenta Kartogrāfijas nodaļas Toponīmikas laboratorija ir sagatavojusi informatīvu bukletu par 2012.gada 10.janvāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.50 "Vietvārdu informācijas noteikumi" (spēkā no 2012.gada 4.februāra), kas nosaka vietvārdu veidošanas, piešķiršanas, maiņas, apstiprināšanas, uzkrāšanas, publiskošanas, izmantošanas, saglabāšanas un aizsardzības kārtību.

 
Bukletā sniegts konspektīvs pārskats par MK noteikumu "Vietvārdu informācijas noteikumi" būtību un saturu.  Pamatota oficiālo vietvārdu nepieciešamība, skaidroti oficiāla vietvārda un paralēlnosaukuma kritēriji, piešķiršanas un izmantošanas kārtība. Sniegta informācija par svarīgākajiem valsts vietvārdu informācijas avotiem, kā arī atbildīgajām institūcijām vietvārdu jomā.
 
Buklets var noderēt ikvienam kā ceļvedis "Vietvārdu informācijas noteikumos".

27.05.2016 Google Maps parādīsies reklāmas ar uzņēmumu logo

 Google paziņojusi, ka drīzumā sāks izvietot Google Maps programmā jaunas reklāmas - dažādu kompāniju logotipus, kas piesaistīti šo kompāniju atrašanās vietai. Tas nozīmē, ka Google Maps kartes gan datora ekrānā, gan mobilajos telefonos, ieskaitot navigācijas servisu, tiks pieraibinātas ar dažādu uzņēmumu (kuri par to būs samaksājuši) logo, uz kuriem uzklikšķinot būs iespējams izlasīt informāciju par konkrēto uzņēmumu, kafejnīcu, veikalu. Oriģinālziņa

Sviitra
Jaunākais citās sadaļās
Sviitra
Mērnieku laika ziņas
Arrow_left 2020. gada aprīlis Arrow_right
P O T C P S S
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
Šodiena 2020. gada 3. aprīlis

Vārda diena:

Daira, Dairis
Jaunākie komentāri
Sviitra
© 2008 mernieks.lv, epasts: redakcija@mernieks.lv
Visa portālā ievietotā informācija un materiāli (tai skaitā raksti,attēli,video u.c.) pieder to autoriem. Pārpublicēšana bez saskaņošanas un atsauces stingri aizliegta. Visiem portālā ievietoajiem datiem ir tikai informatīvs raksturs, un tie izmantojami tikai izziņas, izglītības un informatīviem nolūkiem. Redakcija neuzņemas saistības par iespējamo informācijas neatbilstību patiesai situācijai. Redakcija neuzņemas atbildību par portāla lietotāju ievietoto informāciju. Ievietojot komentāru, tā autors atzīst, ka piekrīt komentēšanas noteikumiem, uzņemas atbildību par tās saturu, kā arī apņemas pret redakciju neizvirīt nekādas pretenzijas par komentāru satura rediģēšanu vai dzēšanu.