Labs nāk ar gaidīšanu, silts ar sildīšanu
Veciits_meklesana
Aktuālais jautājums
 
Ievads nozarē
Terminu vārdnīca
Par portālu
Pasūtītājiem
 
Likumdošana
Mērniecībā
Zemes ierīcībā
Kartogrāfijā
Ģeodēzijā
Mērnieku saraksts
ADTI uzturētāji
Iepirkumi
Konkursi
Rezultāti
 
Jaunumi
Latvijā
Pasaulē
Augstskolās
Mērnieku biedrībā
LKĢA
Būvniecībā
Nekustamie īpašumi
Īsumā
Pētījumi
Vēsture
Tehnoloģijas
Izklaide
 
Pakalpojumi
Mērniecības instrumenti
Dati darbam
Pārrēķinu kalkulatori
Saites
Forums Galerija Blogi Sludinājumi
Sviitra

11.11.2016 LĢIA informē par aerolāzerskenēšanas darbu gaitu

 Sadarbībā ar Francijas uzņēmumu Fit-Conseil un Polijas uzņēmumu  MGGP Aero 2016.gada pavasarī ir turpināti vienlaidus Latvijas teritorijas aerolāzerskenēšanas darbi  16437 km2 apjomā atbilstoši noslēgtajam līgumam un darbu plānojumam. Aerolāzerskenēšanas darbi veikti  Kurzemē un Alūksnes apkārtnei. 2016.gadā noskenētā platība ir apjomīgākā aerolāzerskenēšanas teritorija viena gada laikā un dati ir ar augstu detalizāciju, jo kopējais punktu blīvums ir vismaz 8 p/m2  . Šobrīd visai šogad noskenētai teritorijai ir pieejami automātiski apstrādāti dati, kurus ir  iecienījušas mērniecības firmas.

 
Līdz gada beigām ir plānots pabeigt aerolāzerskenēšanas datu reljefa līmeņa aktualizēšana.
 
 
 
 

11.11.2016 VZD: Jaunākie dati par zemes reformas pabeigšanu interaktīvajā kartē

 Valsts zemes dienests regulāri aktualizē informāciju par zemes reformas pabeigšanas gaitu interaktīvā kartē. Šī karte ļauj izsekot rīkojumu par zemes reformas pabeigšanu pieņemšanai kopš 2014.gada rudens, kad Ministru kabinets apstiprināja pirmo rīkojumu. Tas bija rīkojums „Par zemes reformas pabeigšanu Olaines novada Olaines pilsētā”.

Līdz šī gada 3. novembrim pašvaldību mērogā zemes reforma ir pabeigta (t.i., pieņemts Ministru kabineta rīkojums) 87% pašvaldību jeb 103 pašvaldībās no 119 pašvaldībām.

Ar 2016.gada 26.oktobri zemes reforma pabeigta 2 pašvaldībās – Kārsavas un Kocēnu novadā.
 
Savukārt rīkojuma projekti "Par zemes reformas pabeigšanu Jūrmalas pilsētā" un "Par zemes reformas pabeigšanu Babītes novada lauku apvidū" ir izsludināti Valsts sekretāru sanāksmē un notiek rīkojuma projektu un anotāciju saskaņošana ar Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību.
 
Skatīt interaktīvo karti Zemes reformas pabeigšanas gaita.

07.11.2016 No 7. novembra "Rīgas ūdens" topogrāfijas plānus saskaņo elektroniski (2)

 SIA "Rīgas ūdens" informē, ka, sākot ar 7. novembri, centralizētās ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmas raksturojošās informācijas un esības saskaņošana topogrāfiskajā plānā tiek veikta tikai un vienīgi elektroniskā formā. Vēl līdz 1. decembrim pieļaujama saskaņojuma veikšana, parakstot topogrāfisko plānu izdrukas. Sīkāku informāciju iespējams lasīt "Rīgas ūdens" paziņojumā

28.10.2016 Izveidota karte, kur bēgt kodolkara gadījumā

Statistikas portāls Statista izveidojis karti, kurā attēlotas kodolkara gadījumā apdraudētākās un drošākās vietas uz zemeslodes - atsevišķi iezīmētas valstis, kuru rīcībā ir kodolieroči (sarkanā krāsā), valstis, kurās izvietoti kodolieroči (oranžā krāsā) un valstis, kas ietilpst aliansē ar kodolieročiem bruņotajām valstīm (dzeltenā krāsā), un valstis, kurām nukleārajā armagedonā būtu cerības palikt neitrālām (nebombardētām). Latvija ir apdraudēto valstu vidū kā NATO alianses daļa, savukārt kā drošākas vietas, kur "pārlaist globālo kodolziemu", karte norāda galvenokārt dienvidu puslodi - Dienvidameriku un Āfriku. Tiesa, plaša kodolkara gadījumā jāņem vērā arī tas, ka globālā mērogā pazemināsies temperatūra, būs lielāks sausums, kas ietekmēs ražību, samazināsies ozona slānis, kas radīs lielākus ādas vēža un apdegumu draudus.  Oriģinālziņa

28.10.2016 Novembrī kosmosā nogādās veselus 4 jaunus Galileo satelītus (1)

 Novembrī plānots krietni papildināt orbītā esošo Galileo satelītu skaitu - 17. novembrī Franču Gviānas ar Ariane 5 nesējraķeti plānots palaist kosmosā uzreiz 4 jaunus sistēmas satelītus. Tādējādi kopējais Galileo satelītu skaits sasniegs 18, līdz ar to sistēma sasniegšot sākotnējo operacionālās darbības līmeni, iedarbinot vairākus servisus (Meklēšanas un glābšanas, u.c.). Kopumā Galileo sistēmā nākamajos divos gados plānots palaist vēl divus satelītus, bet galējais satelītu skaits 2020. gadā sasniegs 24, Galileo kļūstot par globālu satelītu navigācijas sistēmu. Oriģinālziņa

26.10.2016 Pilotprojektā pārbaudīs ar LiDAR metodi iegūto datu pielietojamību būvju datu aktualizēšanai Kadastrā

 20. oktobrī notika pirmā Valsts zemes dienesta (VZD) un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) pārstāvju tikšanās, lai uzsāktu pilotprojektu Latvijā maz izmantotas pieejas pārbaudei, kas nākotnē varētu mazināt vai izslēgt cilvēka klātbūtni būvju datu aktualizācijas procesos.

VZD un RTA pilotprojektu organizē ar mērķi pārbaudīt, cik uzticamus datus par būvēm ir iespējams iegūt, ja ar LiDAR (lāzerskenēšanas)  metodi iegūtie dati tiek apstrādāti un izmantoti būvju kontūru atpazīšanai un būvju datu precizēšanai Kadastra informācijas sistēmā. 

Pilotprojekta rezultātā abas puses cer pārliecināties, ka, savienojot apstrādātus LiDAR datus ar Kadastra karti, būs iespējams identificēt visas dabā esošās būves un noskaidrot to precīzu novietojumu, tai skaitā konstatēt Kadastrā reģistrētās un nereģistrētās būves, kā arī reģistrētās, bet dabā neesošās būves un fiksēt  ievērojamas izmaiņas. 
 
Plānots, ka pilotprojektā tiks aptvertas divas teritorijas, par kurām ir pieejami jaunākie LiDAR dati – Pierīgā un Preiļu novadā. Iegūtie rezultāti tiks pārbaudīti, salīdzinot tos ar dažādiem ģeotelpiskajiem datiem (kadastra karte, ortofoto karte, topogrāfiskie plāni), kā arī pārbaudot situāciju dabā. 
 
Ja pilotprojektā izdosies pierādīt, ka metode ir uzticama, tad nākotnē tā varētu tikt izmantota, lai maksimāli automatizētu aktuālu būvju novietojuma datu ieguvi. Tas nozīmē, ka tiks pilnveidota sistēma automatizētai būvju atpazīšanai, izmantojot ar LiDAR metodi iegūtos datus. Cilvēka iesaiste būvju datu precizēšanā tad tiktu izmantota tikai atsevišķos gadījumos.
 
Sistēmas modeli LiDAR datu apstrādei un izmantošanai būvju atpazīšanai izveidoja un turpina pilnveidot RTA.
 
Saskaņā ar Valsts zemes dienesta un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas parakstīto sadarbības līgumu paredzēts, ka pilotprojekts noslēgsies līdz šī gada beigām.

24.10.2016 VZD: Aktīvāko mērnieku TOP 10 3. ceturksnī (5)

 Valsts zemes dienests publicējis statistiku par mērnieku veiktajiem darbiem 2016. gada 3. ceturksnī. Dati par reģistrēto mērniecības darbu sadalījumu Latvijas teritorijā liecina, ka aktīvākie reģioni trešajā ceturksnī ir bijuši Rīgas pilsēta (163 reģistrēti mērniecības darbi), Ķekavas novads (127 darbi), Rēzeknes novads (109 darbi) un Daugavpils novads (93 darbi). 

Trešajā ceturksnī Kadastra informācijas sistēmā ir reģistrēti 2977 darbi, kurus iesnieguši 213 mērnieki. Apkopojot informāciju par reģistrētajiem darbiem un aktīvo mērnieku skaitu, secināms, ka trešajā ceturksnī, salīdzinot ar iepriekšējiem šī gada ceturkšņiem, ir vērojama lielākā mērnieku aktivitāte – reģistrēts visvairāk mērniecības darbu.

Izveidots saraksts ar 10 aktīvākajiem mērniekiem šajā ceturksnī - mērnieku Top-10 (Pilns pārskats šeit)

24.10.2016 VZD aicina piedalīties konkursā par zemes kadastrālās uzmērīšanas veikšanu par valsts budžeta līdzekļiem

 Valsts zemes dienests (VZD) izsludinājis jaunu iepirkumu zemes kadastrālās uzmērīšanas pakalpojumiem bijušo zemes īpašnieku un viņus pārdzīvojušo laulāto, bērnu un mazbērnu, politiski represēto un 1. grupas invalīdu zemes robežu uzmērīšanai par valsts budžeta līdzekļiem.

Iepirkums sadalīts vairākās daļās, līdz ar ko katrs pretendents var pieteikties pakalpojuma sniegšanai uz visām, dažām vai tikai vienu pakalpojuma daļu. Ar konkursā uzvarējušo pretendentu līgums par mērniecības darbu izpildi tiks slēgts uz diviem gadiem.

Pretendentiem piedāvājums jāiesniedz līdz 2016. gada 7. novembra plkst.11.00, 11. novembra krastmalā 31, Rīgā, pirmdienās no plkst.08:30 līdz 18:00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst.08:30 līdz 17:00, bet piektdienās no plkst.08:30 līdz 16:00, iesniedzot personīgi (pie apsardzes organizatora) vai sūtot pa pastu.
 
Ar konkursa Nolikumu var iepazīties Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā www.iub.gov.lv, kā arī VZD tīmekļa vietnē www.vzd.gov.lv, sadaļā Iepirkumi.

24.10.2016 Pakistāna pirmo izpētes satelītu palaidīs 2018. gadā

 Pakistāna savu pirmo attālinātās izpētes satelītu, kurš patlaban atrodas izstrādes stadijā, plāno nogādāt orbītā 2018. gadā, Pasaules kosmosa nedēļas atklāšanas ceremonijā sacījis Pakistānas Kosmosa un stratosfēras izpētes komisijas priekšsēdētājs Kaizers Kurams. Satelīta galvenā funkcija būšot pārraudzīt Pakistānas un Ķīnas ekonomiskās sadarbības projektus. Tāpat Pakistāna cer, ka satelīts tai ļaus kļūt pašpietiekamākai Zemes novērošanas datu ieguvē. Oriģinālziņa

30.09.2016 Google pašbraucošais auto atkal iekļuvis avārijā

 Negadījumā iekļuvusi vēl viena pašbraucošā automašīna - šoreiz nepaveicies Google tehnoloģijas aprīkotajam Lexus markas auto. Tiesa, pie vainas ir bijis kāds uzņēmuma busiņš, kurš šķērsojis krustojumu pie sarkanās gaismas - Google uzsver, ka luksofora zaļais signāls dedzis jau vismaz sešas sekundes, kad Google auto šķērsojusi krustojumu. Līdz ar to kompānijas pārstāvji uzskata, ka nevis pašbraucošo automašīnu tehnoloģijās, kuras pēc pēdējā laika negadījumiem izpelnās arvien lielāku kritiku, ir vaina, bet gan "cilvēciskajā faktorā", un tieši pēdējo būtu jāizslēdz no satiksmes, lai tā kļūtu daudz drošāka. Vai šādi komentāri nozīmē, ka pēc pārdesmit gadiem cilvēkam vadīt auto kopējā satiksmē nemaz vairs nebūs ļauts un visur pārvietosies tikai pašbraucošie transporta līdzekļi? Oriģinālziņa

30.09.2016 No 1.oktobra LVRTC topogrāfijas skaņos tikai elektroniski (8)

VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" informē, ka sākot no šī gada 1.oktobra topogrāfisko materiālu saskaņošanu veiks tikai elektroniski.

Lai iesniegtu topogrāfiskos materiālus saskaņošanai, tos sagatavotus dwg vai dgn formātā jāsūta uz e-pasta adresi info@lvrtc.lv .

Saskaņojums tiks veikts trīs nedēļu laikā, elektroniski – edoc formātā, parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.

Ilustrācijai lūgums skatīt infografiku par jauno topogrāfisko uzmērījumu saskaņošanas kārtību.

29.09.2016 VZD: Par Mērniecības konsultatīvās padomes sēdi

 Ceturtdien, 2016. gada 8. septembrī, Valsts zemes dienestā (VZD) notika kārtējā Mērniecības konsultatīvās padomes sēde. Tās darba kārtības centrālais jautājums bija saistīts ar kadastra kartes izmantošanu dažādos ar meža apsaimniekošanu saistītos procesos.

Lai apmainītos viedokļiem un sniegtu ierosinājumus, kā risināt problēmas, kas saasinājušās, Valsts meža dienestam ieviešot jauno ģeogrāfisko informācijas sistēmu un uzsākot masveidīgu kadastra kartes izmantošanu dažādos ar meža apsaimniekošanu saistītos procesos, sēdē piedalījās kā Padomes biedri, tā arī uzaicinātie pārstāvji no Latvijas Meža īpašnieku biedrības, Latvijas Koksnes kvalitātes ekspertu savienības, AS “Latvijas valsts meži” un Valsts meža dienesta.

Sēdes dalībnieki vienojās, ka problēmas risināšanai Valsts meža dienests pārskatīs lēmumu pieņemšanas kārtību ar kadastra kartes izmantošanu saistītajos jautājumos, savukārt Valsts zemes dienests meklēs iespējas precizēt kadastra karti ar atsevišķu robežpunktu uzmērījumiem un citiem iespējamiem paņēmieniem.
 
Sēdes turpinājumā dalībnieki izteicās saistībā ar sertifikācijas noteikumu pilnveidošanu, tāpat VZD pārstāvis informēja par grozījumiem Ministru kabineta 2012. gada 24. aprīļa noteikumos “Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi”. 
 
Sēdes noslēgumā dalībnieki nolēma, ka no 2017. gada Mērniecības konsultatīvās padomes sēdes tiks organizētas divas reizes kalendārā gada laikā ar iespēju nepieciešamības gadījumā organizēt ārpuskārtas sēdi.

28.09.2016 Satelītu attālinātās izpētes tirgus augs strauji

 Veikts kārtējais industrijas pētījums (šoreiz tā ir ASV pētījumu firma "Market and Research"), kas paredz, ka globālais satelītu novērošanas un attālinātās izpētes pakalpojumu tirgus ik gadu augs par apmēram 8,8% un 2025. gadā tā vērtība sasniegs 19,3 miljardus ASV dolāru.  Oriģinālziņa

27.09.2016 Valsts adrešu reģistrs septembrī: paplašināta Baldones pilsētas teritorija un jauni ielu nosaukumi Rīgā

 Saskaņā ar informāciju, ko sniegušas Baldones novada un Rīgas pilsētas pašvaldības, septembrī Valsts adrešu reģistrā aktualizēti dati par administratīvo teritoriju un robežu izmaiņām Baldones pilsētā un ielu nosaukumiem Rīgas pilsētas teritorijā.

Valsts adrešu reģistrā, pamatojoties uz Baldones novada domes 2016. gada 31. maija saistošajiem noteikumiem Nr.11, grozīta Baldones pilsētas un Baldones pagasta robeža. Baldones pilsētai tika pievienoti divi ciemi: Avoti un Mežvidi, tādejādi palielinot Baldones pilsētas teritoriju par 4.35. km2. Šobrīd Baldones pilsētas teritorijas platība ir 9.51 km2.

Pamatojoties uz Rīgas domes lēmumiem, Valsts adrešu reģistrā septembra sākumā ir reģistrēti 15 jauni ielu nosaukumi: 
 
Vairākām ielām un ielu posmiem pie Juglas ezera piešķirti ar dārgakmeņiem saistīti nosaukumi: Dimantu iela, Rubīna iela, Safīra iela, Opāla iela un Tirkīza iela. 
Vidzemes priekšpilsētā  blakus Slēpotāju ielai un Krosa ielai vairākām Rīgas ielām un ielu posmiem tika piešķirti ar sportu saistīti nosaukumi - Biatlona iela, Bobsleja iela, Skeletona iela. 
 
Berģos ielām piešķirti nosaukumi, kas saistīti ar Raiņa daiļradi - Leldes iela un Tota iela. 
 
Rīgas pilsētā ir piešķirti šādi ielu nosaukumi: Vīķu iela, Veldres iela, Dambjpurva iela, Negaisa iela un Aboras iela.

25.09.2016 Foto galerija no CLGE semināra

Portālā publicēta foto galerija no pagājušajā ceturtdienā, 22.09.2016, notikušā Eiropas Mērnieku padomes, Latvijas Mērnieku biedrības un Valsts Zemes dienesta kopīgi rīkotā semināra "Publiskā un privātā sektora sadarbība zemes pārvaldībā", kā arī oficiālās pieņemšanas Rīgas domēhttp://mernieks.lv/galery/2519

20.09.2016 Google Maps sāk rādīt ātruma ierobežojumus (1)

 Google Maps pamazām sākuši ieviest jaunu funkciju - ātruma ierobežojumu informācija par ceļu, uz kura braucējs atrodas. Waze servisā ātruma ierobežojumi un brīdinājuma funkcija par to pārkāpšanu darbojas jau kādu laiku. Pirmie lietotāji, kas jauno funkciju pamanījuši Google Maps, ziņojuši, ka ātruma limita informācija redzama Google Maps apakšējā kreisajā stūrī. Oriģinālziņa  

20.09.2016 LĢIA pārstāvji piedalās Strūves ģeodēziskā loka koordinācijas komitejā

Latvijas Ģeotelpiskā informācijas aģentūra informē, ka 2016. gada 7. un 8. septembrī Tallinā, Igaunijā notika Strūves ģeodēziskā loka koordinācijas komitejas sēde, kas apvienoja desmit UNESCO Pasaules mantojuma dalībvalstu pārstāvjus no valsts kartēšanas un ģeodēzijas institūcijām. Koordinācijas komiteja tiekas reizi divos gados, šī bija jau 7. tikšanās. Kopumā koordinācijas komitejas sanāksmi apmeklēja 38 dalībnieki no 7 valstīm. Latvijas Ģeotelpisko informācijas aģentūru pārstāvēja Ģeodēzijas nodaļas vadītājs Ivars Liepiņš un eksperts Aigars Keiselis.

 
Koordinācijas padomes galvenais uzdevums un mērķis ir kopīgi sadarboties Strūves ģeodēziskā loka popularizēšanai un aizsardzībai katrā dalībvalstī atsevišķi un visām kopā. Nacionālo ziņojumu pamattēmas ir progresa ziņojumi punktu meklēšanā, aizsardzībā, popularizēšanā, sadarbībā ar vietējām organizācijām, informatīvo materiālu izveidē un dažādu piemiņas lietu izveidē. Īpaša uzmanība tika veltīta - informācijai globālajā tīmekli un tās ticamībā, kā arī vēsturisko mērījumu vietu atrašanu un saglabāšanu. Krievijas ģeogrāfiskās biedrības pārstāvji ziņoja par Strūves punktiem vēsturiski saglabājušās baznīcās un autentisko centru atrašanas gaitu, kā arī triangulācijas tīkla punktu meklēšanu Špicbergenā. Drīzumā prezentācijas būs pieejamas plašākam interesentu lokam globālajā tīmeklī.
 
Nākamo divu gadu posma uzdevumi koordinācijas komitejas valstīm ir izveidot katrā valstī konsultatīvo padomi, kas apvieno gan valsts institūcijas, gan UNESCO nacionālās komitejas, gan pašvaldība, gan citus speciālistus un aktīvistus. Vienlaikus veidojot pārvaldības plānu visiem Strūves ģeodēziskā loka punktiem.
 
Nākamā tikšanās 2018. gadā Sanktpēterburgā slavenajā Pulkovas observatorijā, kuras pirmais direktors bija Strūve.

20.09.2016 Lielbritānija veidos Sentinel datu portālu

 Lielbritānijas Kosmosa aģentūra piešķīrusi 2 miljonus britu mārciņu satelītu tehnoloģiju sektoram - uzņēmumiem un universitātēm, kas strādā pie inovatīvu tehnoloģiju ieviešanas Zemes attālinātās novērošanas jomā. Tāpat plānots izveidot Sentinel datu pieejas portālu, kurā ikviens Lielbritānijas iedzīvotājs varēs pārlūkot pēdējo 30 dienu satelītu datus, kas savākti Eiropas Savienības "Copernicus" programmas ietvaros. Tas palīdzēšot labāk sekot līdzi Zemes ainavas izmaiņām, gan krastu erozijas procesiem, gan ražas tendencēm, gan sagatavoties dabas katastrofām. Oriģinālziņa

14.09.2016 Atsakās no valsts nodevas par sertifikātu izsniegšanu mērniecībā

2016. gada 13. septembrī Ministru kabinets atbalstīja izmaiņas vairākos likumos, kas paredz atteikties no valsts nodevas par zemes ierīcības, zemes kadastrālās uzmērīšanas vai ģeodēzisko darbu sertifikāta izsniegšanu vai sertifikāta darbības termiņa pagarināšanu.

Tika atbalstīti likumprojekti "Grozījums Zemes ierīcības likumā", "Grozījumi Ģeotelpiskās informācijas likumā", "Grozījums Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā" un "Grozījums likumā "Par nodokļiem un nodevām"".

Minēto grozījumu mērķis ir atteikties no valsts nodevas iekasēšanas par zemes ierīcības, zemes kadastrālās uzmērīšanas vai ģeodēzisko darbu sertifikāta izsniegšanu vai sertifikāta darbības termiņa pagarināšanu, to aizstājot ar sertificēšanas institūcijas maksas pakalpojumu, kura apmēru noteiks Ministru kabineta noteikumi atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma 43.1panta otrajai daļai. 
 
Sertificēšanas institūcijai ir tiesības saņemt samaksu par sertifikāta zemes ierīcības, zemes kadastrālās uzmērīšanas vai ģeodēzisko darbu veicējam izsniegšanu vai sertifikāta darbības termiņa pagarināšanu, ko sertificēšanas institūcijas arī piemēro, tādējādi sedzot izmaksas par minēto darbību veikšanu.
 
Apstiprinātie grozījumi ietekmēs personas, kas vēlas iegūt attiecīgo sertifikātu, un ģeodēzijā, zemes ierīcībā un zemes kadastrālajā uzmērīšanā sertificētas personas. To rezultātā tiks mazināts administratīvo slogs – minētajām personām vairs nebūs jāmaksā valsts nodeva, kas ietaupīs šo personu finanšu un laika resursus.
 
Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu valsts pārvaldes uzdevuma ietvaros privātpersonu, šajā gadījumā - sertificēšanas institūciju,  sniegto pakalpojumu maksas apmēra noteikšanas un apstiprināšanas kārtību, kā arī atbrīvojumus nosaka Ministru kabinets.
 
Atbilstoši 13. septembra Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektam Valsts kancelejai ir uzdots sagatavot likumprojektus iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2017. gadam likumprojektu paketē. Par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā atbildīgs ir tieslietu ministrs.

31.08.2016 Rīgas domes atgādinājums: kā drīkst iegūt ADTI datus?

 Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Ģeomātikas pārvalde un Rīgas pilsētas būvvaldes Būvniecības kontroles pārvaldes Būvju uzmērīšanas nodaļa informē un atgādina, ka atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas (ADTI) datu iegūšanai drīkst izmantot:

Ø  tikai pilnveidotus valsts un vietējā ģeodēziskā tīkla punktus un

Ø  normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā validētas GNSS bāzes staciju sistēmas.
 
Šobrīd ADTI datu iegūšanai, pielietojot RTK (Real Time Kinematic) korekcijas metodes, oficiāli izmantojamas divas GNSS bāzes staciju sistēmas – EUPOS-RĪGA (tās validētajā teritorijā) un LatPos (visā Latvijas teritorijā).
 
Informācija par validētajām GNSS sistēmām ir pieejama Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras mājas lapā.
 
Citas Latvijā pieejamās GNSS bāzes staciju sistēmas un tīkli izmantojami cita veida datu ieguvei atbilstoši mērniecības nozares un citu nozaru regulējošajiem normatīvajiem aktiem.
 
Jautājumu gadījumā lūdz sazināties ar attiecīgo Rīgas pilsētas pašvaldības iestādi:
 
-  Pilsētas attīstības departamenta Ģeomātikas pārvaldi pa tālruni 67181023 vai e-pastu geo@riga.lv (topogrāfiskie plāni);
-  Rīgas pilsētas būvvaldes Būvniecības kontroles pārvaldes Būvju uzmērīšanas nodaļu pa tālruni 67012897, 67012896 vai e-pastu  buvvalde@riga.lv (izpildmērījumu plāni).
Sviitra
Jaunākais citās sadaļās
Sviitra
Mērnieku laika ziņas
Arrow_left 2020. gada jūnijs Arrow_right
P O T C P S S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345
Šodiena 2020. gada 5. jūnijs

Vārda diena:

Margots, Igors, Ingvars
Jaunākie komentāri
Sviitra
© 2008 mernieks.lv, epasts: redakcija@mernieks.lv
Visa portālā ievietotā informācija un materiāli (tai skaitā raksti,attēli,video u.c.) pieder to autoriem. Pārpublicēšana bez saskaņošanas un atsauces stingri aizliegta. Visiem portālā ievietoajiem datiem ir tikai informatīvs raksturs, un tie izmantojami tikai izziņas, izglītības un informatīviem nolūkiem. Redakcija neuzņemas saistības par iespējamo informācijas neatbilstību patiesai situācijai. Redakcija neuzņemas atbildību par portāla lietotāju ievietoto informāciju. Ievietojot komentāru, tā autors atzīst, ka piekrīt komentēšanas noteikumiem, uzņemas atbildību par tās saturu, kā arī apņemas pret redakciju neizvirīt nekādas pretenzijas par komentāru satura rediģēšanu vai dzēšanu.