Labs nāk ar gaidīšanu, silts ar sildīšanu
Veciits_meklesana
Aktuālais jautājums
 
Ievads nozarē
Terminu vārdnīca
Par portālu
Pasūtītājiem
 
Likumdošana
Mērniecībā
Zemes ierīcībā
Kartogrāfijā
Ģeodēzijā
Mērnieku saraksts
ADTI uzturētāji
Iepirkumi
Konkursi
Rezultāti
 
Jaunumi
Latvijā
Pasaulē
Augstskolās
Mērnieku biedrībā
LKĢA
Būvniecībā
Nekustamie īpašumi
Īsumā
Pētījumi
Vēsture
Tehnoloģijas
Izklaide
 
Pakalpojumi
Mērniecības instrumenti
Dati darbam
Pārrēķinu kalkulatori
Saites
Forums Galerija Blogi Sludinājumi
Sviitra

30.11.2016 Jau pēc dažiem gadiem ap Zemi riņķos tūkstošiem satelītu

Orbītā ap Zemi riņkojošo lielo, komerciālo satelītu skaits sasniedzis jau 157, turklāt šajā skaitlī nav iekļauti militārie satelīti, paziņojis kompānijas ScanEx direktora vietnieks Andrejs Šumakovs. Ekspertu prognozes liecinot, ka līdz 2025. gadam civilo satelītu, kuru svars pārsniedz 50 kilogramus, skaits orbītā pieaugs līdz 410. Savukārt mazo satelītu ar svaru zem 50 kilogramiem, jau līdz 2022. gadam orbītā būšot no 2000 līdz 3000. Oriģinālziņa

28.11.2016 Amsterdama sadarbosies ar TomTom satiksmes plānošanā

 Kamēr Indija ar Google plāno, kā navigēt Google Maps lietotājus uz pilsētu tīrajām tualetēm, Nīderlandes galvaspilsēta Amsterdama sadarbojas ar TomTom, lai ieviestu "gudrās pilsētas" principus pilsētas satiksmes plūsmu un parkošanās iespēju uzlabošanā. TomTom piegādātā operatīvā informācija par satiksmes situāciju ļaušot pašvaldībai operatīvi mainīt satiksmes risinājumus nepieciešamības gadījumā, savukārt TomTom tas ļaus labāk izprast pilsētu nepieciešamības, lai tālāk attīstītu mobilitātes servisu produktus. Oriģinālziņa

28.11.2016 Apbalvojumus saņem VZD studiju darbu konkursa uzvarētāji

 Valsts zemes dienests pasniedzis apbalvojumus 2016. gada studiju noslēguma darbu konkursa laureātiem.

Valsts zemes dienesta organizētajā konkursā “Augstākās izglītības iestāžu studiju noslēguma labākie darbi” piedalījās studenti no Latvijas Lauksaimniecības universitātes, Rīgas Tehniskās universitātes un Latvijas Universitātes.  Konkursam tika iesniegti 24 studiju noslēguma darbi, no tiem 8 diplomdarbi, 12 bakalaura darbi un 4 maģistra darbi.

 
Atzinības rakstu un apbalvojumu kategorijā “Labākais diplomdarbs” saņēma Andris Šloža (Latvijas Lauksaimniecības universitāte) par diplomdarbu „GNSS metožu pielietošana mežainos apvidos”. Darbs novērtēts atzinīgi, jo darba tēma atzīta par aktuālu mērniecības nozarei un nekustamā īpašuma reģistrācijai.
 
Atzinības rakstu un apbalvojumu kategorijā “Labākais bakalaura darbs” saņēma:
 
 Jānis Gredzens (Latvijas Universitāte) par bakalaura darbu “Mājokļu cenu indeksu aprēķina metožu salīdzinājums Latvijas nekustamā īpašuma tirgus datiem” darbs atzinīgi novērtēts par tajā veikto analīzi un praktisko pielietojamību nekustamā īpašuma indeksa aprēķiniem dažādiem nekustamā īpašuma segmentiem Latvijā;
Renārs Pastars (Rīgas Tehniskā universitāte) par bakalaura darbu „Nekustamā īpašuma robežzīmju saglabāšana” atzinīgi vērtēta darbā veiktā padziļinātā vēsturiskā, ārvalstu pieredzes, normatīvo aktu un esošās situācijas analīze, kas papildināta ar savu redzējumu un viedokli. 
 
Aija Tokareva (Rīgas Tehniskās universitātes) par bakalaura darbu “Būvkonstrukciju ģeodēziskās kontroles metožu efektivitāte”. Atzinīgi novērtēts darbā sniegtais izvērstais pārskats par būvniecības procesā izmantojamām mērniecības metodēm kontroles nodrošināšanai.
 
Atzinības rakstu un apbalvojumu kategorijā “Labākais maģistra darbs” saņēma Linda Toča (Rīgas Tehniskās universitātes) par maģistra darbu „Piekrastes zonas kartēšana, izmantojot tālizpētes datus” darbs novērtēts par tajā veiktajiem patstāvīgajiem secinājumiem un argumentāciju, kas sniedza ieskatu par publisko un komerciālo informācijas resursu pielietojumu Eiropas kontekstā.
 
Izsakām lielu pateicību par dalību konkursā – Elēnai Blumbahai (LLU), Viktorijai Korotkēvičai (LLU), Kārlim Krauzem (LLU), Egitai Meteņko (LLU), Undim Neilandam (LLU), Jānim Ondrupam (LLU), Tomam Šildem (LLU), Madarai Grundmanei (LLU), Elitai Eglājai (LLU), Kristai Tumovai (LLU), Sabīnei Auziņai (RTU), Lāsmai el Hanaši (RTU), Laurim Goldbergam (RTU), Kasparam Kalējam (RTU), Elīnai Kirilko (RTU), Jānim Kokinam (RTU), Jutai Pavītolai (RTU), Laurai Runcei (RTU) un Montai Zīlei (RTU).

28.11.2016 Plāno izveidot Google Maps "tualešu lokatoru" Indijai

 Indijas Pilsētvides attīstības ministrija apvienojusi spēkus ar Google, lai palīdzētu Google Maps lietotājiem atrast īsāko ceļu līdz tīrai tualetei Indijas pilsētās. Jaunā iespēja, kas pirmajā brīdī izklausās pēc 1. aprīļa joka, sauksies "Google Toilet Locator" un tā darbosies pēc līdzīga principa, kā visi pārējie meklējumi Google Maps - lietotājam atliks ierakstīt atslēgvārdus angļu vai hindi valodā, un aplikācijā norādīs ceļu uz tuvāko tualeti. Ideja par šādu iespēju radusies, jo Indijā ir liela problēma atrast tualeti, kas būtu kaut cik atbilstoša sanitāriem apstākļiem. Oriģinālziņa

25.11.2016 Sentinel satelīti atklāj Sanfrancisko debesskrāpja grimšanu

 Sentinel-1 satelīti atklājuši, ka 2009. gadā uzbūvētais Sanfrancisko debesskrāpis "Millennium tower" katru gadu nosēžas par vairākiem centimetriem, vienlaikos deformējoties tā konstrukcijām. Lai gan iemesls tam vēl nav ticis precīzi konstatēts, iespējams, ka tas saistīts ar nepietiekami stingru atbalstu pāļiem zem debesskrāpja esošajā pamatiezī. Lai iegūtu šos datus, Sentinel-1 dvīņu satelītu radari vairākkārtīgi skenēja debesskrāpja apkārtni, lai spētu noteikt pavisam minimālas, pat milimetros mērāmas virsmas izmaiņas. Šī tehnoloģija īpaši labi darbojas tieši ar ēkām, jo tās labāk atstaro radara staru. Oriģinālziņa

25.11.2016 Helsinki veido jaunu 3D modeli

Somijas galvaspilsētai Helsinkiem tiek izstrādāts jauns 3D modelis, kas gatavs varētu būt nākamajā gadā. Jauna pilsētas 3dimensionālā modeļa izstrāde bija nepieciešama, jo pilsētas vadība vēlas to adaptēt inovatīvām aplikācijām, attīstot "gudrās pilsētas" tehnoloģijas, turklāt dažādi atvērtie dati tiks padarīti pieejami arī iedzīvotājiem. Kopumā jaunais 3D modeļa projekts izmaksājot 1 miljonu eiro. Helsinkiem ir senas tradīcijas pilsētas 3D modeļu veidošanā, kas aizsākās jau astoņdesmitajos gados. Oriģinālziņa

24.11.2016 Precizētais Gaiziņa augstums - par pusmetru lielāks (2)

 2016. gada 2. un 3. novembrī Latvijas augstākajā virsotnē Gaiziņkalnā, Bērzaunes pagastā, Madonas novadā, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras speciālisti veica globālās pozicionēšanas un tahimetrijas novērojumus. Novērojumu mērķis - precizēt Gaiziņkalna reljefa augstāko vietu jaunajā Latvijas normālo augstumu sistēmā epohā 2000,5 (turpmāk - LAS-2000,5).

 
Iepriekš Gaiziņkalna augstums dažādos kartogrāfiskos materiālos un ģeodēziskos katalogos ir norādīts dažāds un attiecināts pret triangulācijas punktu Gaiziņkalns, kas dabā nostiprināts ar krustakmeni. Padomju Savienības 1952. gada Ģenerālštāba kartē mērogā 1:25 000 tas ir norādīts 311,6 metri Baltijas augstumu sistēmā.
 
Padomju Savienības 1982. gada Ģenerālštāba kartē mērogā 1:100 000 tas ir norādīts 311,5 metri Baltijas augstumu sistēmā.
 
Triangulācijas punkta Gaiziņkalns augstums atrodams Padomju Savienības Galvenās ģeodēzijas un kartogrāfijas pārvaldes 1989. gada augstumu katalogā.
Šajā katalogā Gaiziņkalna triangulācijas punkts ir noteikts ar Padomju Savienības nivelēšanas 4. klases precizitāti un tā augstums ir norādīts 311,495 m Baltijas augstumu sistēmā. Izgriezums no kataloga.
 
Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras kartogrāfijas speciālisti kartēšanas vajadzībām reljefu nosaka pēc principa, ka reljefa augstums balstās uz pastāvīgu reljefa formu, kas veidojusies gan dabiskā, gan mākslīgā veidā, un nav pakļauta būtiskām dabiskām izmaiņām.
 
Ģeodēzijas nodaļas speciālisti veica globālās pozicionēšanas novērojumus trijos atbalsttīkla punktos divas reizes ar sesiju ilgumu 2,5 stundas. Pēc tam no atbalsttīkla tika uzmērītas 11 reljefa atzīmes, astronomiskais punkts un triangulācijas punkts Gaiziņkalns. Atbalsttīkla un novēroto punktu shēma.
 
Iegūtie globālās pozicionēšanas dati, pēc precīzo satelītu orbītu saņemšanas, tika apstrādāti ar Trimble Business Center v.3.11 un Bernese GNSS software version 5.2 globālās pozicionēšanas datu apstrādes programmatūrām. Iegūtās atbalsttīkla punktu koordinātas neatšķiras vairāk kā par 3 mm. Precizitātes novērtējums iegūtajām koordinātām XYZ ir 4 mm. Veicot tahimetrisko novērojumu apstrādi datorprogrammā TopoNet 6.2 no kvaziģeoīda modeļa LV΄14 iegūto normālo augstumu maksimālie labojumi ir 2 mm. Kopējā iegūtā normālo augstumu datu noteiktība vērtējama centimetra līmenī.
 
Analizējot iegūtos normālā augstuma datus, secināms, ka Gaiziņkalna augstākā vieta atrodas bijušā skatu torņa drupu vietā, kas pašlaik apaugusi ar veģetāciju. Viena izteikta virsotne nav konstatēta. Par augstāko punktu pieņemta reljefa atzīme 09 ar plaknes koordinātām LKS-92 TM x 304632,85 y 619434,75 un normālo augstumu 311,94 metri  LAS-2000,5. Gaiziņkalna augstāko vietu kartē var aplūkot LĢIA Karšu pārlūkā.

22.11.2016 Google Earth VR piedāvājot iespēju lidot apkārt pasaulei

 Google spērusi nākamo soli pasaules virtuālajā aptveramībā, izstrādājot jauno Google Earth VR, kas tā lietotājam piedāvājot iejusties putna ādā un lidināties virs savām mīļākajām pilsētām vai dabas vietām. Tiek solīta iespēja "virtuāli brīvi lidot apkārt zemeslodei", turklāt aplikācijai esot arī 3D efekti. Tiesa, pagaidām tā gan ir pieejama tikai HTC Vive aprīkojuma īpašniekiem (virtuālās realitātes komplekts ar brillēm, austiņām, sensoriem, kas maksā ap 1000 eiro). Oriģinālziņa

21.11.2016 Topo plānus un ZIP "Augstsprieguma tīklam" var sūtīt arī elektroniski

 AS Augstsprieguma tīkls informē, ka izskatīšanai un saskaņošanai paredzētos topogrāfiskos plānus un zemes ierīcības projektus akciju sabiedrībai Augstsprieguma tīkls var uzsākt sūtīt arī elektroniskas datnes veidā, grafisko daļu DWG formātā, adrese: ast@ast.lv, sūtījumā norādīt: 

 
1. subjektā: 
- topogrāfiskais plāns saskaņošanai vai zemes ierīcības projekts saskaņošanai. 
 
2. sūtījuma saturā: 
- objekta nosaukums, adrese, 
- iesniedzēja firma, 
- e-pasta adrese, 
- datne, DWG, 
- citas klient vēlmes. 
 
Saskaņojuma atbilde iesniedzējam tiks nosūtīta e-pastā ar saskaņojuma rezultāta aprakstu un saskaņojuma reģistrācijas numuru. AS Augstsprieguma tīkls saskaņošanas vēstules iespējamie sūtītāji: Ģirts Melderis, Mārtiņš Bisenieks un Jolanta Cīrule.

17.11.2016 "Metrum" sāk sniegt mērniecības pakalpojumus Gruzijā (3)

 2016. gada augustā, saskaņā ar noslēgto franšīzes līgumu, darbību Gruzijā ir sācis mērniecības pakalpojumu uzņēmums “Metrum Georgia”. Šobrīd uzņēmums ir atvēris piecus birojus – galvaspilsētā Tbilisi, kūrortpilsētā Batumi, Kutaisi, Gori un valsts austrumu daļā Telavi. Šogad plānots, ka uzņēmumā strādās 42 darbinieki, bet nākamā gada laikā mērniecībā nodarbināto skaits uzņēmumā varētu pieaugt līdz 150-200 cilvēkiem. Franšīzes devējs ir Latvijas lielākais mērniecības, teritorijas attīstības plānošanas un ģeotelpisko pakalpojumu sniedzējs SIA “Metrum”.

 
“Uzņēmums darbību sāk laikā, kad Gruzijā tiek īstenota apjomīga zemes īpašumu sakārtošanas kampaņa – ar daļēju valsts atbalstu īpašniekiem ir iespēja veikt zemes robežu kadastrālo uzmērīšanu. Latvijas lielākā mērniecības uzņēmuma “Metrum” lielā pieredze un tehnoloģiskās iespējas ļaus piedāvāt Gruzijas tirgus prasībām atbilstošus, kvalitatīvus un konkurētspējīgus pakalpojumus,” norāda SIA “Metrum” valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Trukšāns.
 
Tuvākā gada laikā “Metrum Georgia” plāno attīstīt no gaisa iegūstamo datu veidotus pakalpojumus, kas Gruzijas kalnainajā vidē ir īpaši svarīgi, kā arī attīstīt ar ēku inventarizāciju saistītus pakalpojumus.
 
Gruzija atrodas Eiropas austrumos Kaukāza kalnu dienvidu pusē blakus Melnajai jūrai. Valsts robežojas ar Krieviju, Azerbaidžānu, Armēniju un Turciju. Gruzija ir mazliet lielāka par Latviju – 67 900 kvadrātkilometri, bet iedzīvotāju skaits (neskaitot okupētās Abhāzijas un Dienvidosetijas teritorijas) pārsniedz 3,7 miljonus.
 
 

16.11.2016 RTU Ģeomātikas katedra pirms 18. novembra aicina atcerēties Latvijas ģeodēzisko mērījumu pirmsākumus

 Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Būvniecības inženierzinātņu fakultātes (BIF) Ģeomātikas katedra aicina interesentus, studentus un nozares profesionāļus uz svinīgo atceri par godu RTU Ģeomātikas katedras atjaunošanas 25. gadadienai un Rīgas ģeodēziskā tīkla sākumpunkta piemiņas plāksnes atjaunotnes 15. gadadienai. Pasākums notiks Latvijas 98. dzimšanas dienas priekšvakarā, ceturtdien, 17. novembrī, plkst. 15 Rīgas Svētā Pētera baznīcā. 

Tieši no Pēterbaznīcas smailes no 1921. gada līdz 1945. gadam, kad valsts mērīšanas vajadzībām darbojās vienotais Latvijas valsts trigonometriskais tīkls, tika rēķinātas ģeogrāfiskās koordinātas visai Latvijas teritorijai. 
 
2001. gada 17. novembrī, Rīgas 800 gadadienas priekšvakarā, Rīgas Svētā Pētera baznīcā – Rīgas ģeodēziskā tīkla sākumpunktā jeb nullpunktā – tika atjaunota vēsturiskā Latvijas ģeodēziskā grīdas piemiņas zīme un uzstādīta sienas plāksne ar sākumpunkta koordinātām pašlaik pieņemtajā pasaules ģeodēziskajā sistēmā – WGS 84. Uz plāksnes norādīts arī vietas vidējais augstums virs jūras līmeņa, proti, 6,22 m. Šī piemiņas plāksne rīdziniekiem un pilsētas viesiem sniedz uzskatāmu liecību par Latvijas ģeodēzijas un kartogrāfijas vēsturi.
 
17. novembrī pasākumā «Latvijas koordinātu sākumpunkta atjaunošanas 15. gadadiena mūsdienu skatījumā» notiks RTU mācībspēku, studentu un citu Latvijas ģeodēzijas un kartogrāfijas speciālistu diskusija par precīzu koordinātu nozīmi zemes mērīšanā gan pagātnē un mūsdienās, gan arī nākotnē.
 
Pasākumā piedalīsies kādreizējās Ģeodēzijas un kartogrāfijas koordinācijas padomes (ĢKKP) priekšsēdētājs Normunds Pēterkops un ĢKKP biedri – RTU BIF dekāna vietnieks zinātniskajā darbā un Ģeomātikas katedras vadītājs Jānis Kaminskis, RTU Ģeomātikas katedras mācībspēks profesors un Latvijas universitātes vadošais pētnieks Jānis Balodis, Latvijas Zinātņu akadēmijas, Valsts zemes dienesta un Rīgas domes pārstāvji, kā arī Latvijas Mākslas akadēmijas Dizaina nodaļas Metāla dizaina katedras vadītājs Arvīds Endziņš, kurš vienlaikus ir arī Rīgas Svētā Pētera baznīcā uzstādīto piemiņas plākšņu veidotāju – mākslinieku – pārstāvis. Pasākumā uzstāsies koklētāja Līga Griķe.

15.11.2016 Līdz 30. novembrim aicina iesniegt pieteikumus GISTAM 2017 konferencei

 Nākamā gada 27 un 28. aprīlī Portugāles pilsētā Porto notiks trešā starptautiskā konference "Ģeogrāfisko informācijas sistēmu teorija, programmatūra un menedžments" (GISTAM 2017). Līdz 30. novembrim potenciālajem referentiem iespējams iesūtīt ziņojumu pieteikumus, kuriem jābūt par kādu no sekojošām jomām: datu iegūšana un apstrāde, attālinātā izpēte, modelēšana, reprezentācija un vizualizācija, zināšanu ieguve un menedžments, domēnu aplikācijas. Oriģinālziņa

15.11.2016 VZD: 3. ceturksnī pieaudzis izpildīto ADTI darbu skaits (6)

 Valsts zemes dienests apkopojis vietējo pašvaldību datubāzu turētāju atskaitēs sniegto informāciju par reģistrētajiem ADTI darbiem (topogrāfiskie plāni un izpildmērījumu plāni) 2016. gada trešajā ceturksnī. Dati liecina, ka šajā laika posmā, salīdzinot ar iepriekšējiem periodiem, pieaudzis izpildīto ADTI darbu skaits un šo darbu izpildē iesasitīto mērnieku skaits.

Salīdzinājumam 2016. gadā:
 
III ceturksnī 325 ģeodēziskajos darbos sertificētas personas kopumā sagatavojušas 7303 ADTI darbus;
II ceturksnī 301 ģeodēziskajos darbos sertificētas persona kopumā sagatavojusi 6429 ADTI darbus; 
I ceturksnī 295 ģeodēziskajos darbos sertificētas personas kopumā sagatavojušas 5605 ADTI darbus.
Mērnieki, kas pēc III ceturksnī paveikto darbu skaita vai apjoma veido top 5:
 
visvairāk topogrāfisko plānu - Mihails Vodnevs (72 darbi);
visvairāk izpildmērījumu plānu -  Igors Gavrilovs (204 darbi);
vislielākās topogrāfisko plānu platības - Aigars Lipša (1072 ha);
vislielākie izpildmērījumu plānu garumi -  Arnis Skujiņš (52 km).
 

14.11.2016 Notiks bezmaksas tīkla seminārs par dronu izmantošanu kartogrāfijā

 Internetā 16. novembrī būs skatāms tīkla seminārs par bezpilota lidaparātu izmantošanu lielu infrastruktūras attīstības projektu kartēšanā. Semināru organizē nozares ražotājs senseFly un to varēs skatīties bez maksas, tomēr interesentiem pirms tam jāpiesaka sava dalība lapā: www.sensefly.com/drone-mapping-webinar. Oriģinālziņa

14.11.2016 LĢIA: Pabeigta visu 2016.gadā paredzēto ortofotokaršu sagatavošana

 Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūrā (LĢIA) ir sagatavotas un datu lietotājiem pieejamas visas Latvijas aerofotografēšanas 6.cikla ortofotokartes ar izšķirtspēju 0,25 m, kuru sagatavošana bija paredzēta 2016.gadā. Ortofotokaršu datnes sagatavotas TIFF datu formātā atbilstoši TKS-93 karšu lapu dalījumam mērogā 1:5 000.

 
2016.gada ortofotokartes ir pieejamas arī WMS servisu veidā un arī skatāmas LĢIA Karšu Pārlūkā.
 
Pašlaik notiek infrasarkano (CIR) ortofotokaršu sagatavošana, šo darbu plānots pabeigt līdz šā gada beigām. Datu ērtākai lietošanai plānojam ortofotokartes sagatavot arī kompresētā SID formātā, apvienojot datnēs atbilstoši mēroga 1:50 000 karšu lapu dalījumam.
 
6.cikla aerofotografēšanas darbus plānots veikt trīs gados, no 2016. līdz 2018.gadam. Tos, atbilstoši noslēgtajam līgumam un darbu plānojumam, veic Čehijas uzņēmums  "Georeal".
 
2016.gadā aerofotografēšana veikta Latvijas teritorijas rietumu daļā un Rīgas apkārtnē. Atšķirībā no iepriekšējiem aerofotografēšana cikliem 6. ciklā par visu Latvijas teritoriju tiek iegūtas aerofoto ainas ar 0,25 m izšķirtspēju.
 
Aktuālākā kartoshēma par ortofotokaršu sagatavošanas gaitu pieejama LĢIA pakalpojumu mājas lapā. 

11.11.2016 LĢIA informē par aerolāzerskenēšanas darbu gaitu

 Sadarbībā ar Francijas uzņēmumu Fit-Conseil un Polijas uzņēmumu  MGGP Aero 2016.gada pavasarī ir turpināti vienlaidus Latvijas teritorijas aerolāzerskenēšanas darbi  16437 km2 apjomā atbilstoši noslēgtajam līgumam un darbu plānojumam. Aerolāzerskenēšanas darbi veikti  Kurzemē un Alūksnes apkārtnei. 2016.gadā noskenētā platība ir apjomīgākā aerolāzerskenēšanas teritorija viena gada laikā un dati ir ar augstu detalizāciju, jo kopējais punktu blīvums ir vismaz 8 p/m2  . Šobrīd visai šogad noskenētai teritorijai ir pieejami automātiski apstrādāti dati, kurus ir  iecienījušas mērniecības firmas.

 
Līdz gada beigām ir plānots pabeigt aerolāzerskenēšanas datu reljefa līmeņa aktualizēšana.
 
 
 
 

11.11.2016 VZD: Jaunākie dati par zemes reformas pabeigšanu interaktīvajā kartē

 Valsts zemes dienests regulāri aktualizē informāciju par zemes reformas pabeigšanas gaitu interaktīvā kartē. Šī karte ļauj izsekot rīkojumu par zemes reformas pabeigšanu pieņemšanai kopš 2014.gada rudens, kad Ministru kabinets apstiprināja pirmo rīkojumu. Tas bija rīkojums „Par zemes reformas pabeigšanu Olaines novada Olaines pilsētā”.

Līdz šī gada 3. novembrim pašvaldību mērogā zemes reforma ir pabeigta (t.i., pieņemts Ministru kabineta rīkojums) 87% pašvaldību jeb 103 pašvaldībās no 119 pašvaldībām.

Ar 2016.gada 26.oktobri zemes reforma pabeigta 2 pašvaldībās – Kārsavas un Kocēnu novadā.
 
Savukārt rīkojuma projekti "Par zemes reformas pabeigšanu Jūrmalas pilsētā" un "Par zemes reformas pabeigšanu Babītes novada lauku apvidū" ir izsludināti Valsts sekretāru sanāksmē un notiek rīkojuma projektu un anotāciju saskaņošana ar Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību.
 
Skatīt interaktīvo karti Zemes reformas pabeigšanas gaita.

07.11.2016 No 7. novembra "Rīgas ūdens" topogrāfijas plānus saskaņo elektroniski (2)

 SIA "Rīgas ūdens" informē, ka, sākot ar 7. novembri, centralizētās ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmas raksturojošās informācijas un esības saskaņošana topogrāfiskajā plānā tiek veikta tikai un vienīgi elektroniskā formā. Vēl līdz 1. decembrim pieļaujama saskaņojuma veikšana, parakstot topogrāfisko plānu izdrukas. Sīkāku informāciju iespējams lasīt "Rīgas ūdens" paziņojumā

28.10.2016 Izveidota karte, kur bēgt kodolkara gadījumā

Statistikas portāls Statista izveidojis karti, kurā attēlotas kodolkara gadījumā apdraudētākās un drošākās vietas uz zemeslodes - atsevišķi iezīmētas valstis, kuru rīcībā ir kodolieroči (sarkanā krāsā), valstis, kurās izvietoti kodolieroči (oranžā krāsā) un valstis, kas ietilpst aliansē ar kodolieročiem bruņotajām valstīm (dzeltenā krāsā), un valstis, kurām nukleārajā armagedonā būtu cerības palikt neitrālām (nebombardētām). Latvija ir apdraudēto valstu vidū kā NATO alianses daļa, savukārt kā drošākas vietas, kur "pārlaist globālo kodolziemu", karte norāda galvenokārt dienvidu puslodi - Dienvidameriku un Āfriku. Tiesa, plaša kodolkara gadījumā jāņem vērā arī tas, ka globālā mērogā pazemināsies temperatūra, būs lielāks sausums, kas ietekmēs ražību, samazināsies ozona slānis, kas radīs lielākus ādas vēža un apdegumu draudus.  Oriģinālziņa

28.10.2016 Novembrī kosmosā nogādās veselus 4 jaunus Galileo satelītus (1)

 Novembrī plānots krietni papildināt orbītā esošo Galileo satelītu skaitu - 17. novembrī Franču Gviānas ar Ariane 5 nesējraķeti plānots palaist kosmosā uzreiz 4 jaunus sistēmas satelītus. Tādējādi kopējais Galileo satelītu skaits sasniegs 18, līdz ar to sistēma sasniegšot sākotnējo operacionālās darbības līmeni, iedarbinot vairākus servisus (Meklēšanas un glābšanas, u.c.). Kopumā Galileo sistēmā nākamajos divos gados plānots palaist vēl divus satelītus, bet galējais satelītu skaits 2020. gadā sasniegs 24, Galileo kļūstot par globālu satelītu navigācijas sistēmu. Oriģinālziņa

Sviitra
Jaunākais citās sadaļās
Sviitra
Mērnieku laika ziņas
Arrow_left 2020. gada marts Arrow_right
P O T C P S S
2425262728291
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Šodiena 2020. gada 30. marts

Vārda diena:

Nanija, Ilgmārs, Igmārs

Šajā dienā publicēti:

Jaunākie komentāri
Sviitra
© 2008 mernieks.lv, epasts: redakcija@mernieks.lv
Visa portālā ievietotā informācija un materiāli (tai skaitā raksti,attēli,video u.c.) pieder to autoriem. Pārpublicēšana bez saskaņošanas un atsauces stingri aizliegta. Visiem portālā ievietoajiem datiem ir tikai informatīvs raksturs, un tie izmantojami tikai izziņas, izglītības un informatīviem nolūkiem. Redakcija neuzņemas saistības par iespējamo informācijas neatbilstību patiesai situācijai. Redakcija neuzņemas atbildību par portāla lietotāju ievietoto informāciju. Ievietojot komentāru, tā autors atzīst, ka piekrīt komentēšanas noteikumiem, uzņemas atbildību par tās saturu, kā arī apņemas pret redakciju neizvirīt nekādas pretenzijas par komentāru satura rediģēšanu vai dzēšanu.