Mēs esam lai Jūs informētu
Veciits_meklesana
Aktuālais jautājums
 
Ievads nozarē
Terminu vārdnīca
Par portālu
Pasūtītājiem
 
Likumdošana
Mērniecībā
Zemes ierīcībā
Kartogrāfijā
Ģeodēzijā
Mērnieku saraksts
ADTI uzturētāji
Iepirkumi
Konkursi
Rezultāti
 
Jaunumi
Latvijā
Pasaulē
Augstskolās
Mērnieku biedrībā
LKĢA
Būvniecībā
Nekustamie īpašumi
Īsumā
Pētījumi
Vēsture
Tehnoloģijas
Izklaide
 
Pakalpojumi
Mērniecības instrumenti
Dati darbam
Pārrēķinu kalkulatori
Saites
Forums Galerija Blogi Sludinājumi
Sviitra

17.12.2015 Ķīna pieņem jaunu regulējumu tiešsaistes karšu pakalpojumiem

 Ķīnas valdība pieņēmusi jaunu regulējumu tiešsaistes kartogrāfijas jomā. Jaunajos noteikumos, kas stāsies spēkā no 1. janvāra, un aizvietos iepriekšējo, vēl 1995. gadā pieņemto regulējumu, iekļautas jaunas prasības gan datu drošības, gan privātuma un citos aspektos. Piemēram, ģeogrāfiskos datus būs jāglabā uz serveriem, kas atrodas Ķīnas teritorijā un jāgādā par to drošību, datu ražotājiem būs jāprasa lietotāju atļauja, pirms apstrādāt viņu personīgo informāciju, u.c. Oriģinālziņa

09.12.2015 Vēl dažas dienas būs apskatāma izstāde "Zeme satelītu attēlos"

 Vēl līdz 12. decembrim Latvijas Universitātes (LU) Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā, kas atrodas Jelgavas ielā 1, Rīgā, apskatāma interaktīva izstāde "Zeme satelītu attēlos". Izstāde pedagoģisku spēļu veidā stāsta par satelītu lomu zinātnes attīstībā un meklē atbildes uz daudziem jautājumiem, tostarp: "Kur atrodas satelītu orbīta? Kā iepazīt Zemi? Kā prognozēt klimatu?". Interaktīvā izstāde ar satelīta attēlu palīdzību ļauj paskatīties no augstuma un ar saprotamu paskaidrojumu un vienkāršu eksperimentu palīdzību ieraudzīt šo attēlu detaļas. Oriģinālziņa

09.12.2015 Latvijas pirmo satelītu plāno palaist 2016. gada pirmajā pusē

Beidzot ir panākta vienošanās ar Brēmenes pilsētas Lietišķo zinātņu universitāti par Latvijas nano satelīta Venta-1 palaišanu orbītā, ziņo Ventspils Augstskola.

Satelīta Venta-1 ievadīšana orbītā plānota 2016. gada otrajā ceturksnī ar indiešu nesējraķeti PSLV. Precīzs nesējraķetes starta datums vēl nav apstiprināts, jo tas ir atkarīgs no raķetes galvenās kravas gatavības.

Līguma parakstīšana ir noslēguma fāze nopietnam darba posmam, kas ietvēra pārrunas ar sadarbības partneriem, lai vienotos par satelīta Venta-1 palaišanas nosacījumiem, kā arī frekvenču saskaņošanu.
 
Pagājušajā mēnesī Ventspils Augstskola saņēma Valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" apstiprinājumu, ka Venta-1 nepieciešamās radiofrekvences ir iekļautas starptautiskās radiofrekvenču koordinējošās organizācijas ITU Radiosakaru biroja Galvenajā frekvenču reģistrā MFIR un Venta-1 sakaru sistēma ieguvusi starptautisku juridisku aizsardzību. Nokļūšana MIFR reģistrā būtībā ir atļauja satelīta radioiekārtu darbināšanai noteiktajā orbītā. Tuvākajā laikā Ventspils Augstskola saņems arī formālu VAS “Elektroniskie Sakari" izdotu satelīta radioiekārtu lietošanas atļauju.
 
"Venta-1" riņķos ap Zemi aptuveni 600 km augstumā pa polāru orbītu - t.i. orbītu, kas šķērso Latviju un līdz ar to no satelīta būs iespējams saņemt informāciju, kā arī nosūtīt tam vadības komandas laika sprīdī, kamēr satelīts atrodas virs mums. Sakarus ar satelītu uzturēs no zemes stacijas Ventspils Augstskolā, kas kopš 2013. gada darbojas Augstskolas ēkā Inženieru ielā 101 un šobrīd ir vienīgā kolektīvā radiostacija Latvijas augstskolās.
 
Iepriekš ticis ziņots, ka "Venta-1", kuru sākotnēji bija plānots palaist jau 2011. gadā, būs izmantojams kuģu navigācijā – uz tā paredzēts uzstādīt divus automātiskās identifikācijas sistēmas uztvērējus, kas uztvers kuģu raidītos radiosignālus jūrās un okeānos un noteiks kuģu identitāti, atrašanās vietu, kustības virzienu un ātrumu. Tāpat „Venta-1” ar divām digitālajām fotokamerām uzņems arī Zemes virsmas foto attēlus. Mērniekiem, ģeodēzistiem vai kartogrāfiem uz praktisku labumu no Latvijas satelītiem gan vēl jāpaciešas. Kosmosa tehnoloģiju pielietošana ģeodēzijas jomā gan varot būt viens no tiem pētījumu virzieniem, kas nākotnē varētu Latvijā attīstīties.  Tiek minēti daži interesanti ģeodēziski izaicinājumi, kuru risināšanā kosmosa tehnoloģijas varētu palīdzēt – piemēram, pētot Zemes virsmas plātņu svārstības Latvijā (īpaši ap Rīgu) – vai Zemes virsma te ceļas vai grimst; tāpat tās būtu izmantojamas koordināšu, navigācijas un GPS tīklu atbalsta sistēmu uzturēšanā.

08.12.2015 Satelītu nozare ir centrālā globālo savienojumu tālākajā attīstībā, nolemj Pasaules radiokomunikācijas konference 2015

 Novembra beigās Ženēvā notikušajā Starptautiskās Telekomunikāciju Apvienības (ITU) Pasaules Radiokomunikācijas Konferencē (WRC-15) pasaules valdības apstiprināja skaidru redzējumu tam, ka satelītu nozare šodien nodrošina daudzu ļoti svarīgu un neaizstājamu pakalpojumu pieejamību. Atbalsts satelītu nozarei izteikts, vienlaikus piekrītot aizsargāt un veidot papildu vērtību fiksēto un mobilo risinājumu nozarei, kas atbalsta video, televīzijas un datu pakalpojumu daudzveidību, paplašina interneta pieejamību, tādējādi mazinot digitālo plaisu miljoniem cilvēku pasaulē.

"WRC-15 konference bija pagrieziena punkts, kur tika atzīta globālā satelīta pakalpojumu vērtība nākotnē. Mēs uzslavējam pasaules valdības un WRC priekšsēdētāju Festus Daudu par viņu pievēršanos savienojamības risinājumiem" teikts satelītindustriju pārstāvošo asociāciju koalīcijas kopējā paziņojumā. "Šie lēmumi nodrošina stabilitāti, kas nepieciešama visai satelītu industrijai, lai tā pilnībā varētu izmantot savus spēkus WRC pārstāvju izteiktās vīzijas atbalstīšanai."

WRC laikā tika pieņemti sekojoši galvenie lēmumi:
 
L-josla: WRC-15 izvairījās no L-joslas spektra identifikācijas. Šo joslas spektru izmanto mobilo satelītpakalpojumu operatori visā pasaulē, starptautiskajām mobilajām telekomunikācijām. SMT vajadzībām konferencē tika noteikta 1427-1518 MHz josla, pieprasot, ka ITU-R jānosaka tehniskie pasākumi, lai nodrošinātu savienojamību ar mobilajiem satelītpakalpojumiem blakus joslā (1518-1559 MHz).
 
C-josla: WRC-15 no jauna apstiprināja nepieciešamību aizsargāt svarīgos fiksētos satelītu sakarus (FSS) visā pasaulē šajā unikālajā joslā. Zemākās C-joslas 200 MHz lejupsaites frekvences (3400-3600 MHz) tika noteiktas SMT ITU 1. un 2. reģionā; 3. reģions noteica šos 200 MHz tikai pāris valstīm, izmantojot zemteksta piezīmes frekvenču sadales tabulai. 3600-4200 MHz joslā tika pieņemta pozīcija "Bez izmaiņām" un tikai 2. reģionā bija zemteksta piezīme, kas noteica SMT dažām valstīm 3600-3700 MHz joslā. Lēmums "Bez izmaiņām" nozīmē, ka valdības ir atzinušas, kas satelītu sakariem šīs frekvenču joslas ir svarīgas un tiek plaši izmantotas. Visur, kur tiks izvietots SMT, tam būs jāievēro stingras aizsardzības prasības ar blakus esošām valstīm. Turklāt konferencē tika noraidīta priekšlikuma izskatīšana SMT sistēmām C joslas augšupsaites frekvencēm (5925-6425 MHz).
 
Ku-josla: Lai atrisinātu nelīdzsvarotību Ku-joslas spektrā, WRC-15 noteica papildus spektru FSS sistēmām no 10-17 GHz. Konferencē tika apstiprināta lejupsaites piešķiršana 13.4-13.65 GHz joslā 1. reģionā (EMEA). Turklāt vairākās pasaules valstīs tika apstiprināta piešķiršana 14.5-14.8 GHz frekvencē.
 
Nākotnes joslas 5G vajadzībām: Konferencē tika nolemts, ka jaunās WRC-19 dienaskārtībā netiks iekļauts jautājums par globāli saskaņotām joslām fiksētiem satelītu sakariem, mobilajiem satelītu sakariem un apraides satelītu pakalpojumiem C, Ku vai Ka joslās, kuru mērķis ir noteikt jaunas frekvenču joslas tālākai SMT / 5G izmantošanai. Pārrunās vairākas valdības katrā pasaules reģionā izrādīja lielu pretestību Ka joslas izpētīšanu SMT/5G nolūkiem, vēlreiz apstiprinot konferencē izteikto pārliecību, ka satelīts ir galvenais spēlētājs nākotnes digitālajā ekosistēmā.
ESIM: Konferencē pieņēma jaunus noteikumus, lai sekmētu "Earth Stations in Motion" (ESIM) darbību daļā no Ka-joslas satelīta spektra (19.7-20.2 GHz un 29.5-30 GHz). Šajā joslā darbojošās ESIM nodrošina satelītu platjoslas savienojumu ar mobilajiem termināļiem, piemēram, uz kuģiem un lidmašīnās. WRC-15 pieņemtie jaunie noteikumi sekmēs šādu termināļu globālo viesabonēšanu, tai pat laikā aizsargājot citus pakalpojumus un lietojumprogrammas no traucējumiem.
 
Citi: WRC-15 pieņēma vairākus dienaskārtības jautājumus nākamajām konferencēm, kas sekmēs pieaugumu satelītu industrijā. Uz WRV-19 tika apstiprināti pētījumi par papildus spektru 51.4-52.4 GHz frekvencē. Turklāt konferencē tika pieņemts WRC-23 dienaskārtības jautājums par papildus satelītu spektru 37.5-39.5 GHz frekvencē. Dedzīgās diskusijās konferencē tika pieņemts lēmums, kas nosaka ceļu, lai ļautu izmantot FSS saites bezpilota aviācijas sistēmām (UAS).
 
Šo preses relīzi sagatavoja Klusā okeāna Āzijas valstu satelītkomunikāciju padome (APSCC), Āzijas kabeļu un satelīta apraides asociācija (CASBAA), EMEA satelītoperatoru asociācija (ESOA), globālais VSAT Forums (GVF), Traucējumu samazināšanas grupa (IRG), Satelītindustrijas asociācija (SIA), starptautiskā satelītu ekspertu biedrība (SSPI), Pasaules Teleporta asociācija (WTA) un citas starptautiskās satelītindustrijas asociācijas.

03.12.2015 LLU konference pārcelta uz janvāra sākumu

 LLU Zemes ierīcības un ģeodēzijas katedra informē, ka ikgadējā zinātniski praktiskā konference „Zemes pārvaldība un mērniecība” notiks 2016. gada 8. janvārī. Konference notiks Jelgavā, Akadēmijas ielā 19, 902.auditorijā. Konferencē tiks diskutēta tēma “Zemes ierīcība vakar, šodien, rīt”. Interesenti tiek aicināti sniegt referātus un piedalīties diskusijā par šo tematu.

30.11.2015 Ķīnas Beidou varēs izmantot arī jūras navigācijā

 Ķīnas satelītu navigācijas sistēma COMPASS jeb Beiodu ar katru nākamo soli nostiprina savu lomu kā pasaules trešajai globālajai satelītu navigācijas sistēmai. Viens no šādiem soļiem būs Beidou izmantošana jūras navigācijā, kur patlaban tiek izmantotas tikai GPS vai GLONASS. Šim nolūkam Ķīnas pilsētā Tjandziņā tiks uzbūvēts īpašs jūras satelītnovērošanas centrs, nesen paziņojusi Ķīnas Satiksmes ministrija. Oriģinālziņa

30.11.2015 Aicina pieteikties ziņotājus kartogrāfijas sesijai ISPRS kongresam

 Nākamgad, Čehijas galvaspilsētā Prāgā norisināsies ISPRS (International Society For Photogrammetry and Remote Sensing) kongress, tas ilgs veselu nedēļu vasaras vidū no 12. līdz 19. jūlijam. Jau tagad izsludināta iespēja pieteikties atsevišķu sesiju referentiem. Piemēram, sesijā kas veltīta kartogrāfijas tematikai ("LBS and Ubiquitous Cartography") ziņojumu pieteikumu gala termiņš ir jau 13. decembris. Oriģinālziņa

30.11.2015 Facebook izsekos lietotāju datus un nosūtīs uzņēmumiem

 Facebook datus par savu lietotāju apmeklētajām vietām turpmāk sūtīs biznesa kompānijām, lai tās varētu precīzāk piemērot reklāmas konkrētām mērķauditorijām. Tiesa, Facebook sola, ka katrs sociālā tīkla lietotājs identificējams nebūšot, sūtīta tikšot tikai vispārēji apkopota informācija, kas parāda tendences. Turklāt tiem, kas nevēlas piedalīties šādā datu vākšanā, atliekot tikai izslēgt izsekošanas funkciju, kas atrodama Location iestatījumos. Oriģinālziņa

27.11.2015 Stājušies spēkā grozījumi Rīgas domes ADTI noteikumos (3)

Rīgas dome informē, ka ar 26. novembri stājas spēkā grozījumi Rīgas domes 2013.gada 23.jūlija saistošajos noteikumos Nr.6 „Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites saistošie noteikumi” (turpmāk – Grozījumi).

Grozījumi paredz šādas izmaiņas augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas apritē Rīgas pilsētas pašvaldībā:

·         Topogrāfisko plānu pārbaudei un reģistrācijai var iesniegt, izmantojot e-pakalpojumu

E-pakalpojums ir pieejams Rīgas pašvaldības pakalpojumu portālā www.eriga.lv,sadaļā Ģeotelpiskā informācija.

Lūdzam izmantot e-pakalpojumu, iesniedzot topogrāfiskos plānus pārbaudei un reģistrācijai, jo tas ļaus mums sniegt Jums pakalpojumu ātrāk un ar mazākām administratīvam procedūrām.

E-pakalpojumu var lietot:

        juridiskas personasnoslēdzot līgumu par portāla www.eriga.lv lietotāja tiesību piešķiršanu Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā. Par lietotāja tiesību piešķiršanas kārtību sīkāka informācija pieejama ŠEIT (sadaļā  Kā autorizēties?)

      fiziskas personas, autorizējoties portālā ar internetbankas (Swedbanka, SEB, DNB, Nordea, Citadele) starpniecību, elektronisko parakstu vai mobilo ID.

 

 ·         Topogrāfiskie plāni obligāti saskaņojami ar inženierkomunikāciju turētāju –  SIA „Baltcom”, kas pārņēmusi skaņošanas pienākumu no SIA „Rīgas radiotranslācija” un SIA „Baltcom TV”

 

Informācija par topogrāfisko plānu saskaņošanas kārtību Rīgas pilsētā pieejama ŠEIT.

Lūgums veikt attiecīgas izmaiņas arī  inženierkomunikāciju saskaņotāju tabulā topogrāfiskajiem plāniem, kas tiek saskaņoti pēc 26.11.2015.

Pielikumā šim e-pastam pievienots paraugs saskaņojumu tabulas noformēšanai topogrāfiskajā plānā.

 ·         Mainīti pakalpojuma Topogrāfiskā plāna pārbaude un reģistrācija topogrāfiskās informācija datu bāzē cenas aprēķināšanas nosacījumi

 

Grozījumi paredz sadalīt Rīgas pilsētas pašvaldības teritoriju 3 kategorijās un pakalpojuma cenas aprēķināšanai izmantot kategorijai atbilstošu koeficientu. Informācija par kategorijām un to robežām pieejama ŠEIT.

 

·         Manīta pakalpojuma Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas sagatavošana un izsniegšana no topogrāfiskās informācijas datubāzes  mērvienība un cena

 

 

 

Informācija tiks izsniegta pa planšetēm (25 ha, M 1:1000 karšu lapa). Cena par planšeti 2 euro.


 

·         Veiktas izmaiņas cenrādī, noapaļojot pakalpojumu cenas

 

Nr. Pakalpojuma veids Mērvienība Cena,
p.k. EUR*
1. Topogrāfiskā plāna pārbaude un reģistrācija topogrāfiskās informācijas datubāzē:
1.1. platībā līdz 0,3 hektāriem (ieskaitot) 1 objekts 26
1.2. platībā, kas pārsniedz 0,3 hektārus, līdz  1 objekts 37
0,5 hektāriem (ieskaitot)
1.3. platībā, kas pārsniedz 0,5 hektārus, līdz  1 objekts 51
1 hektāram (ieskaitot)
1.4. par katru hektāru virs 1 hektāra 1 hektārs 48
2. Inženiertīklu situācijas plāna izsniegšana 1 zemesgabals (līdz 1 hektāram) 32
par katru nākamo hektāru 7
3. Izpildmērījuma plāna pārbaude 1 objekts** 25,61
4. Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas sagatavošana un izsniegšana no topogrāfiskās informācijas datubāzes 1 planšete  2
5. Aktualizētās augstas detalizācijas virszemes  topogrāfiskās informācijas pārbaude un reģistrācija topogrāfiskās informācijas datubāzē topogrāfiskā plāna derīguma laikā 1 objekts 13

 

* Saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3.panta astoto daļu pievienotās vērtības nodokli nepiemēro.

 

·         Ieviests jauns maksas pakalpojums – Aktualizētās augstas detalizācijas virszemes  topogrāfiskās informācijas pārbaude un reģistrācija topogrāfiskās informācijas datubāzē topogrāfiskā plāna derīguma laikā

 

Pakalpojums izmantojams topogrāfiskā plāna aktualizācijai tā derīguma termiņā  gadījumos, kad, veicot uzmērīšanu, ir pieļautas kļūdas vai ir izveidoti jauni virszemes elementi, kurus ir būtiski atspoguļot topogrāfiskajā plānā, lai varētu veikt kvalitatīvu projektēšanu un būvniecību. Tiek veikta iesniegto izmaiņu un visa topogrāfiskā plāna pārbaude, izmaiņas reģistrētas augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzē (ADTI DB) un izsniegts aktualizēts topogrāfiskais plāns, nemainot tā derīguma termiņu.

 

ðŠobrīd pakalpojumu var pieprasīt, iesniedzot elektroniski parakstītu iesniegumu brīvā formā par topogrāfiskā plāna aktualizāciju ar pievienotu topogrāfiskā plāna datni DGN formātā, nosūtot to uz geo@riga.lv . Maksa – 13 euro (1 objekts).

 

 

·         Noteikta kārtība, kā jāiesniedz informācija, ja būvdarbu laikā konstatētas neatbilstības inženierkomunikāciju novietojumā

 

ðJāiesniedz elektroniski parakstīts iesniegums brīvā formā par izmaiņu pārbaudi un reģistrēšanu ADTI DB ar pievienotu uzmērījuma datni DGN formātā, nosūtot to uz geo@riga.lv . Par šo pakalpojumu maksa netiek iekasēta.

 

·         Mainīts pakalpojumu paātrinātās izpildes  termiņš no 3 (trīs) darba dienām uz 5 (piecām) darba dienām

Iepazīties ar Rīgas domes 2013.gada 23.jūlija saistošo noteikumu Nr.6 „Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites saistošie noteikumi” konsolidēto versiju varat ŠEIT.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar Departamenta Ģeomātikas pārvaldi pa e-pastu geo@riga.lv vai tālruni 67105817.

26.11.2015 Krievija pārdos Irānai satelīttehnoloģijas un Sukhoi Superjet lidmašīnas

 Krievija un Irāna pēc nesenās Krievijas prezidenta Vladimira Putina vizītes Irānā plāno pabeigt formalitātes, noslēdzot vērienīgus ekonomiskās sadarbības darījumus, kuru kopējā vērtība varētu sasniegt 21 miljardu ASV dolāru. Krievija eksportētu uz Irānu gan satelītu tehnoloģijas, kā arī Sukhoi Superjet pasažieru lidmašīnas - kopumā Irānai varētu tikt pārdotas simts šādas lidmašīnas. Oriģinālziņa

26.11.2015 Japāna iesaistījusies satelītu palaišanas pakalpojumu biznesā

 Japāna iesaistījusies nesējraķešu pakalpojumu biznesa konkurencē - nupat, ar Mitsubishi Heavy Industries ražoto nesējraķeti no Tanegašimas kosmodroma ticis veiksmīgi orbītā nogādāts Kanādas satelīts. Ar šo panākumu Japāna cer, ka parādījusi savas raķešu inženierijas kvalitāti un, ka drīzumā pasūtījumus Uzlecošās saules zemei veiks daudzas globālās privātā sektora kompānijas. Patlaban nesējraķešu biznesā dominē Eiropas, Krievijas, kā arī Indijas tehnoloģijas. Oriģinālziņa

25.11.2015 Pieejami aktuāli topogrāfiskās kartes mērogā 1:50 000 3.izdevuma dati un tiražētas kartes

LĢIA informē, ka topogrāfiskās kartes mērogā 1:50 000 pilns noklājums visai Latvijas teritorijai gan digitālu datu, gan tipogrāfiski tiražētu karšu veidā sagatavots divas reizes – no 1998.-2006.gadam un no 2005.-2012.gadam.

 
2012.-2013.gadā tika uzsākta topogrāfiskās kartes mērogā 1:50 000 3.izdevuma sagatavošana. Atšķirībā no iepriekšējiem izdevumiem dati sagatavoti vienotā topogrāfisko karšu datu struktūrā, kurā tiek izmantota standartizēta starptautiska datu kodēšanas sistēma – DFDD (DGIWG Feature Data Dictionary).
 
Sākotnēji tiek sagatavota kartes militārā versija, no kuras atvasināta civilā. 2015.gadā sagatavotas un lietotājiem vektordatu un tipogrāfiski tiražētā veidā pieejamas piecas karšu lapas – Vangaži (4314), Ādaži (4313), Jūrmala (4222), Engure (4223) un Kolka (5211).
 
Ar kartes 3.izdevuma datu vārdnīcu, kartes paraugiem un resursiem darbam ArcGIS vidē, kā arī informāciju par datu pieejamību var iepazīties LĢIA produktu un pakalpojumu mājas lapas sadaļā Kartes/Topogrāfiskās kartes/Mērogs 1:50 000.

24.11.2015 LMB Sertifikācijas centram jauns vadītājs (1)

 Par Latvijas Mērnieku biedrības Sertifikācijas centra jauno vadītāju kļuvis Mārtiņš Reiniks. Reiniks šajā amatā nomainījis centra iepriekšējo vadītāju Māri Kaļinku. Mārtiņš Reiniks ir Rīgas Tehniskās universitātes Ģeomātikas katedras docents, vairāku Latvijas Mērnieku biedrības darba grupu (LMB Ētikas kodeksa, Ģeotelpiskās informācijas koordinācijas padomes, augstas detalizētības topogrāfiskās informācijas, sertifikācijas jautājumu, ģeodēzisko sistēmu un tīklu) dalībnieks. 

23.11.2015 Publicēts ES Atvērto datu portāls

 Pagājušajā nedēļā sācis darboties pirmais Eiropas Savienības vienotais atvērto datu portāls, kurā patlaban apkopota informācija ar 240 000 datu failiem no 34 valstīm, sašķirota 13 dažādās kategorijās - no lauksaimniecības un transporta līdz veselībai. Aprēķināts, ka šāda apmaiņa ar atvērtajiem datiem laikposmā līdz 2020. gadam varētu ietaupīt Eiropas valdībām 1,7 miljardus eiro. Oriģinālziņa

23.11.2015 ASV un Ķīna nodibina tiešo sakaru līniju 3. pasaules kara draudu gadījumam

 ASV un Ķīna izveidojušas tiešo komunikāciju līniju starp abu valstu kosmosa un militārajām aģentūrām, lai izvairītos no nejaušiem satelītu incidentiem, kas varētu aizsākt karu. Šis kanāls kalpos kā diplomātiskas saziņas avots konflikta gadījumā. Līdzīgi sakari jau kopš aukstā kara laikiem pastāv starp ASV un Krieviju. Nesen Ķīna pierādīja, ka attīstījusi pilna spektra pretsatelītu karadarbības iespējas, uzspridzinot savu 2007. gadā palaisto, novecojušo laikapstākļu satelītu. Satelītu iznīcināšana kara gadījumā var sniegt lielas priekšrocības, jo izsit no ierindas ievērojamas pretinieka koordinācijas un spiegošanas iespējas. Oriģinālziņa

19.11.2015 VZD pasniedz apbalvojumus studiju darbu konkursa uzvarētājiem

 Otrdien, 17. novembrī – Latvijas Republikas proklamēšanas 97. gadadienas priekšvakarā, Valsts zemes dienests pasniedza apbalvojumus trim šī gada konkursa „Augstākās izglītības iestāžu studiju noslēguma labākie darbi” laureātiem.

Atzinības rakstu un apbalvojumu kategorijā “Labākais diplomdarbs” saņēma Latvijas Lauksaimniecības universitātes studente Vita Cīrule par diplomdarbu „Vietējā ģeodēziskā tīkla rekonstrukcijas projekts Glūdas pagastā”. Konkursa komisija novērtēja Vitas Cīrules darba tēmas nozīmību un aktualitāti, pētījuma praktisko nozīmi un pielietojumu vietējā ģeodēziskā tīkla sakārtošanai un zemes kadastrālās uzmērīšanas problēmu risināšanai.
 
Atzinības rakstu un apbalvojumu kategorijā “Labākais maģistra darbs” saņēma Latvijas universitātes students Artūrs Pizičs par maģistra darbu „Lauksaimniecības zemes pamešanas cēloņi un sekas Ciblas un Zilupes novados”.  Konkursa komisija novērtēja darbā veikto plašo analīzi attiecībā uz lauksaimniecības zemju izmantošanas problemātiku un tendencēm, kā arī pētījuma praktisko nozīmi un pielietojumu pašvaldību teritorijas attīstības plānošanā. Pētījums izmantojams arī kā informācijas avots, izvērtējot zemes konsolidācijas piemērošanu konkrētajās teritorijās.
 
Atzinības rakstu un apbalvojumu kategorijā “Labākais bakalaura darbs” saņēma Rīgas Tehniskās universitātes studente Maija Driķe par bakalaura darbu „Jūras kadastra attīstība Eiropā un Latvijā”.  Konkursa komisija novērtēja Maijas Driķes patstāvīgi ieguldīto darbu, darbā ietverto pamatojumu un izvirzītos secinājumus attiecībā uz jūras kadastru Eiropā un Latvijā.
 
Valsts zemes dienesta organizētajā konkursā “Augstākās izglītības iestāžu studiju noslēguma labākie darbi” piedalījās studenti no Latvijas Lauksaimniecības Universitātes, Rīgas Tehniskās universitātes un Latvijas universitātes.  Konkursam tika iesniegti 36 studiju noslēguma darbi, no tiem 11 ir diplomdarbi, 12 bakalaura darbi un 13 maģistra darbi.

19.11.2015 Lidmašīnas izsekos no satelītiem

 ANO līmenī panākta vienošanās paredz, ka pasažieru lidmašīnas drīzumā varēs izsekot ne tikai no uz Zemes bāzētajām radaru sistēmām, bet arī ar satelītu signāliem. Proti, lidmašīna nepārtraukti ziņos par savu atrašanās vietu satelītiem, līdz ar to nebūs iespējams to "pazaudēt", kā tas notika pagājušajā gadā ar mistisko Malaysian Airlines lidmašīnu, kas izkūpēja gaisā kaut kur virs Indijas okeāna. Pašreizējās radaru sistēmas ir ļoti ierobežotas lidmašīnu atrašanās vietu izsekošanai, jo tās pārklāj tikai ap 30% Zemes teritorijas. Jauno, satelītu izsekošanas sistēmu paredzēts ieviest no 2017. gada. Oriģinālziņa

19.11.2015 Google Maps tagad izmantojams arī offline

 Google Maps ieviesuši iespēju Android operētājsistēmas lietotājiem lejuplādēt kartes arī pilnvērtīgai lietošanai režīmā bez interneta pieslēguma. Līdz šim lietotāji varēja offline izmantot tikai vienu ekrāna izmērā ietvertu kartes apgabalu, bet tagad šādi var izmantot visu kāda reģiona karti. Pagaidām offline kartēs vēl nav iekļautas fotogrāfijas vai lietotāju atsauksmes, taču Google sola funkcionalitāti ar laiku vēl uzlabot. 

Oriģinālziņa 

16.11.2015 Pieņemti Grozījumi Zemes ierīcības likumā

Saeima 12. novembrī trešajā lasījumā pieņēma likumu “Grozījumi Zemes ierīcības likumā” (Likums), kura spēkā stāšanās noteikta 2016. gada 1. janvārī. Likums ir izstrādāts ar mērķi mazināt administratīvo slogu, kā arī novērst nepilnības, ko rada Zemes ierīcības likuma regulējums, kas būs spēkā līdz 2015. gada 31. decembrim.

Būtiskākās izmaiņas, kas būs spēkā no 2016. gada 1. janvāra, ir šādas:
 
 Noteikts, ka Valsts zemes dienests vairs nesniegs atzinumu par zemes ierīcības projekta grafiskajā daļā attēloto nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām datu sagatavošanas tehniskajām prasībām un zemes vienību robežu atbilstību Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem. Tādējādi personām samazināsies zemes ierīcības projekta izstrādes termiņi un izmaksas.
 
Paredzēta iespēja veikt grozījumus apstiprinātā zemes ierīcības projektā, ja plānotās izmaiņas skar daļu no projektētās teritorijas un nav uzsākta zemes uzmērīšana izmaiņu skartajā teritorijā, kā arī izslēgta prasība apstiprinātu zemes ierīcības projektu iesniegt vietējai pašvaldībai izvērtēšanai, ja tā īstenošanai atvēlētajā laikā (četri gadi) ir grozīts teritorijas plānojums, kas ļaus zemes īpašniekam realizēt zemes sadales vai tās robežu pārkārtošanas ieceri ātrāk.
 
Izslēgta prasība zemes ierīcības projektu sagatavot papīra formā, kas nodrošinās ērtāku tā apriti un izmantošanu.
 
Precizēts Zemes ierīcības likuma pārejas noteikumu 1.punkts, izslēdzot atsauces uz zemes reformu regulējošajiem normatīvajiem aktiem un skaidri nosakot (nemainot pastāvošo praksi), kā veicama zemes vienību sadalīšana, apvienošana vai zemes robežu pārkārtošana līdz zemes pirmreizējai ierakstīšanai zemesgrāmatā. 
 
Grozīta zemes ierīcības definīcija, pielāgojot to praksē veiktajām zemes ierīcības darbībām un Zemes ierīcības likumā ietvertajam zemes ierīcības regulējumam, kas ir šaurāks, nekā to nosaka zemes ierīcības teorija.
 
Izslēgtas normas, kas saistītas ar zemes konsolidāciju, kuras regulējums ietverts Zemes pārvaldības likumā.
 
Noteikts uzdevums jaunu Ministru kabineta noteikumu izstrādei, kas noteiks kārtību, kādā izstrādā un apstiprina zemes ierīcības projektu un tā grozījumus, kā arī jauno datu un dokumentu aprites kārtību, saturu un prasības paskaidrojuma rakstam un grafiskai daļai.

16.11.2015 Apkopota InterGeo 2015 apmeklētāju statistika

 InterGeo organizatori apkopojuši šāgada foruma statistiku, kas liecinot, ka sasniegti jauni pasākuma rekordi. Kopējais apmeklētāju skaits sasniedzis 16 500, izstāžu vietu skaits pieaudzis par 15% un aptaujā secināts, ka 96% no foruma apmeklētājiem novērtējuši to kā izdevušos. Kopumā viena trešdaļa no apmeklētājiem ieradušies no ārzemēm (ārpus Vācijas), īpaši daudz šoreiz bijis viesu no Āzijas, kas sasnieguši 12%. Turklāt puse no foruma apmeklētājiem savos uzņēmumos pieņem lēmumus par naudas tēriņiem - jaunu instrumentu, programmatūru iegādi, utt. Oriģinālziņa

Sviitra
Jaunākais citās sadaļās
Sviitra
Mērnieku laika ziņas
Sviitra_b
Arrow_left 2018. gada septembris Arrow_right
P O T C P S S
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Šodiena 2018. gada 25. septembris

Vārda diena:

Rauls, Rodrigo
Jaunākie komentāri
Sviitra
© 2008 mernieks.lv, epasts: redakcija@mernieks.lv
Visa portālā ievietotā informācija un materiāli (tai skaitā raksti,attēli,video u.c.) pieder to autoriem. Pārpublicēšana bez saskaņošanas un atsauces stingri aizliegta. Visiem portālā ievietoajiem datiem ir tikai informatīvs raksturs, un tie izmantojami tikai izziņas, izglītības un informatīviem nolūkiem. Redakcija neuzņemas saistības par iespējamo informācijas neatbilstību patiesai situācijai. Redakcija neuzņemas atbildību par portāla lietotāju ievietoto informāciju. Ievietojot komentāru, tā autors atzīst, ka piekrīt komentēšanas noteikumiem, uzņemas atbildību par tās saturu, kā arī apņemas pret redakciju neizvirīt nekādas pretenzijas par komentāru satura rediģēšanu vai dzēšanu.