Labs nāk ar gaidīšanu, silts ar sildīšanu
Veciits_meklesana
Aktuālais jautājums
 
Ievads nozarē
Terminu vārdnīca
Par portālu
Pasūtītājiem
 
Likumdošana
Mērniecībā
Zemes ierīcībā
Kartogrāfijā
Ģeodēzijā
Mērnieku saraksts
ADTI uzturētāji
Iepirkumi
Konkursi
Rezultāti
 
Jaunumi
Latvijā
Pasaulē
Augstskolās
Mērnieku biedrībā
LKĢA
Būvniecībā
Nekustamie īpašumi
Īsumā
Pētījumi
Vēsture
Tehnoloģijas
Izklaide
 
Pakalpojumi
Mērniecības instrumenti
Dati darbam
Pārrēķinu kalkulatori
Saites
Forums Galerija Blogi Sludinājumi
Sviitra

27.09.2016 Valsts adrešu reģistrs septembrī: paplašināta Baldones pilsētas teritorija un jauni ielu nosaukumi Rīgā

 Saskaņā ar informāciju, ko sniegušas Baldones novada un Rīgas pilsētas pašvaldības, septembrī Valsts adrešu reģistrā aktualizēti dati par administratīvo teritoriju un robežu izmaiņām Baldones pilsētā un ielu nosaukumiem Rīgas pilsētas teritorijā.

Valsts adrešu reģistrā, pamatojoties uz Baldones novada domes 2016. gada 31. maija saistošajiem noteikumiem Nr.11, grozīta Baldones pilsētas un Baldones pagasta robeža. Baldones pilsētai tika pievienoti divi ciemi: Avoti un Mežvidi, tādejādi palielinot Baldones pilsētas teritoriju par 4.35. km2. Šobrīd Baldones pilsētas teritorijas platība ir 9.51 km2.

Pamatojoties uz Rīgas domes lēmumiem, Valsts adrešu reģistrā septembra sākumā ir reģistrēti 15 jauni ielu nosaukumi: 
 
Vairākām ielām un ielu posmiem pie Juglas ezera piešķirti ar dārgakmeņiem saistīti nosaukumi: Dimantu iela, Rubīna iela, Safīra iela, Opāla iela un Tirkīza iela. 
Vidzemes priekšpilsētā  blakus Slēpotāju ielai un Krosa ielai vairākām Rīgas ielām un ielu posmiem tika piešķirti ar sportu saistīti nosaukumi - Biatlona iela, Bobsleja iela, Skeletona iela. 
 
Berģos ielām piešķirti nosaukumi, kas saistīti ar Raiņa daiļradi - Leldes iela un Tota iela. 
 
Rīgas pilsētā ir piešķirti šādi ielu nosaukumi: Vīķu iela, Veldres iela, Dambjpurva iela, Negaisa iela un Aboras iela.

25.09.2016 Foto galerija no CLGE semināra

Portālā publicēta foto galerija no pagājušajā ceturtdienā, 22.09.2016, notikušā Eiropas Mērnieku padomes, Latvijas Mērnieku biedrības un Valsts Zemes dienesta kopīgi rīkotā semināra "Publiskā un privātā sektora sadarbība zemes pārvaldībā", kā arī oficiālās pieņemšanas Rīgas domēhttp://mernieks.lv/galery/2519

20.09.2016 Google Maps sāk rādīt ātruma ierobežojumus (1)

 Google Maps pamazām sākuši ieviest jaunu funkciju - ātruma ierobežojumu informācija par ceļu, uz kura braucējs atrodas. Waze servisā ātruma ierobežojumi un brīdinājuma funkcija par to pārkāpšanu darbojas jau kādu laiku. Pirmie lietotāji, kas jauno funkciju pamanījuši Google Maps, ziņojuši, ka ātruma limita informācija redzama Google Maps apakšējā kreisajā stūrī. Oriģinālziņa  

20.09.2016 LĢIA pārstāvji piedalās Strūves ģeodēziskā loka koordinācijas komitejā

Latvijas Ģeotelpiskā informācijas aģentūra informē, ka 2016. gada 7. un 8. septembrī Tallinā, Igaunijā notika Strūves ģeodēziskā loka koordinācijas komitejas sēde, kas apvienoja desmit UNESCO Pasaules mantojuma dalībvalstu pārstāvjus no valsts kartēšanas un ģeodēzijas institūcijām. Koordinācijas komiteja tiekas reizi divos gados, šī bija jau 7. tikšanās. Kopumā koordinācijas komitejas sanāksmi apmeklēja 38 dalībnieki no 7 valstīm. Latvijas Ģeotelpisko informācijas aģentūru pārstāvēja Ģeodēzijas nodaļas vadītājs Ivars Liepiņš un eksperts Aigars Keiselis.

 
Koordinācijas padomes galvenais uzdevums un mērķis ir kopīgi sadarboties Strūves ģeodēziskā loka popularizēšanai un aizsardzībai katrā dalībvalstī atsevišķi un visām kopā. Nacionālo ziņojumu pamattēmas ir progresa ziņojumi punktu meklēšanā, aizsardzībā, popularizēšanā, sadarbībā ar vietējām organizācijām, informatīvo materiālu izveidē un dažādu piemiņas lietu izveidē. Īpaša uzmanība tika veltīta - informācijai globālajā tīmekli un tās ticamībā, kā arī vēsturisko mērījumu vietu atrašanu un saglabāšanu. Krievijas ģeogrāfiskās biedrības pārstāvji ziņoja par Strūves punktiem vēsturiski saglabājušās baznīcās un autentisko centru atrašanas gaitu, kā arī triangulācijas tīkla punktu meklēšanu Špicbergenā. Drīzumā prezentācijas būs pieejamas plašākam interesentu lokam globālajā tīmeklī.
 
Nākamo divu gadu posma uzdevumi koordinācijas komitejas valstīm ir izveidot katrā valstī konsultatīvo padomi, kas apvieno gan valsts institūcijas, gan UNESCO nacionālās komitejas, gan pašvaldība, gan citus speciālistus un aktīvistus. Vienlaikus veidojot pārvaldības plānu visiem Strūves ģeodēziskā loka punktiem.
 
Nākamā tikšanās 2018. gadā Sanktpēterburgā slavenajā Pulkovas observatorijā, kuras pirmais direktors bija Strūve.

20.09.2016 Lielbritānija veidos Sentinel datu portālu

 Lielbritānijas Kosmosa aģentūra piešķīrusi 2 miljonus britu mārciņu satelītu tehnoloģiju sektoram - uzņēmumiem un universitātēm, kas strādā pie inovatīvu tehnoloģiju ieviešanas Zemes attālinātās novērošanas jomā. Tāpat plānots izveidot Sentinel datu pieejas portālu, kurā ikviens Lielbritānijas iedzīvotājs varēs pārlūkot pēdējo 30 dienu satelītu datus, kas savākti Eiropas Savienības "Copernicus" programmas ietvaros. Tas palīdzēšot labāk sekot līdzi Zemes ainavas izmaiņām, gan krastu erozijas procesiem, gan ražas tendencēm, gan sagatavoties dabas katastrofām. Oriģinālziņa

14.09.2016 Atsakās no valsts nodevas par sertifikātu izsniegšanu mērniecībā

2016. gada 13. septembrī Ministru kabinets atbalstīja izmaiņas vairākos likumos, kas paredz atteikties no valsts nodevas par zemes ierīcības, zemes kadastrālās uzmērīšanas vai ģeodēzisko darbu sertifikāta izsniegšanu vai sertifikāta darbības termiņa pagarināšanu.

Tika atbalstīti likumprojekti "Grozījums Zemes ierīcības likumā", "Grozījumi Ģeotelpiskās informācijas likumā", "Grozījums Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā" un "Grozījums likumā "Par nodokļiem un nodevām"".

Minēto grozījumu mērķis ir atteikties no valsts nodevas iekasēšanas par zemes ierīcības, zemes kadastrālās uzmērīšanas vai ģeodēzisko darbu sertifikāta izsniegšanu vai sertifikāta darbības termiņa pagarināšanu, to aizstājot ar sertificēšanas institūcijas maksas pakalpojumu, kura apmēru noteiks Ministru kabineta noteikumi atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma 43.1panta otrajai daļai. 
 
Sertificēšanas institūcijai ir tiesības saņemt samaksu par sertifikāta zemes ierīcības, zemes kadastrālās uzmērīšanas vai ģeodēzisko darbu veicējam izsniegšanu vai sertifikāta darbības termiņa pagarināšanu, ko sertificēšanas institūcijas arī piemēro, tādējādi sedzot izmaksas par minēto darbību veikšanu.
 
Apstiprinātie grozījumi ietekmēs personas, kas vēlas iegūt attiecīgo sertifikātu, un ģeodēzijā, zemes ierīcībā un zemes kadastrālajā uzmērīšanā sertificētas personas. To rezultātā tiks mazināts administratīvo slogs – minētajām personām vairs nebūs jāmaksā valsts nodeva, kas ietaupīs šo personu finanšu un laika resursus.
 
Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu valsts pārvaldes uzdevuma ietvaros privātpersonu, šajā gadījumā - sertificēšanas institūciju,  sniegto pakalpojumu maksas apmēra noteikšanas un apstiprināšanas kārtību, kā arī atbrīvojumus nosaka Ministru kabinets.
 
Atbilstoši 13. septembra Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektam Valsts kancelejai ir uzdots sagatavot likumprojektus iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2017. gadam likumprojektu paketē. Par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā atbildīgs ir tieslietu ministrs.

31.08.2016 Rīgas domes atgādinājums: kā drīkst iegūt ADTI datus?

 Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Ģeomātikas pārvalde un Rīgas pilsētas būvvaldes Būvniecības kontroles pārvaldes Būvju uzmērīšanas nodaļa informē un atgādina, ka atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas (ADTI) datu iegūšanai drīkst izmantot:

Ø  tikai pilnveidotus valsts un vietējā ģeodēziskā tīkla punktus un

Ø  normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā validētas GNSS bāzes staciju sistēmas.
 
Šobrīd ADTI datu iegūšanai, pielietojot RTK (Real Time Kinematic) korekcijas metodes, oficiāli izmantojamas divas GNSS bāzes staciju sistēmas – EUPOS-RĪGA (tās validētajā teritorijā) un LatPos (visā Latvijas teritorijā).
 
Informācija par validētajām GNSS sistēmām ir pieejama Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras mājas lapā.
 
Citas Latvijā pieejamās GNSS bāzes staciju sistēmas un tīkli izmantojami cita veida datu ieguvei atbilstoši mērniecības nozares un citu nozaru regulējošajiem normatīvajiem aktiem.
 
Jautājumu gadījumā lūdz sazināties ar attiecīgo Rīgas pilsētas pašvaldības iestādi:
 
-  Pilsētas attīstības departamenta Ģeomātikas pārvaldi pa tālruni 67181023 vai e-pastu geo@riga.lv (topogrāfiskie plāni);
-  Rīgas pilsētas būvvaldes Būvniecības kontroles pārvaldes Būvju uzmērīšanas nodaļu pa tālruni 67012897, 67012896 vai e-pastu  buvvalde@riga.lv (izpildmērījumu plāni).

31.08.2016 Bing Maps Melburnu ievieto pie Japānas krastiem

 Visai apkaunojošā situācijā nonācis Microsoft karšu pakalpojums Bing Maps, kas Austrālijas otru lielāko pilsētu Melburnu ievietojis pavisam citā zemeslodes malā - Klusajā okeānā, netālu no Japānas austrumu krasta. Šāda kļūme gadījusies tāpēc, ka Bing Maps izmantojis Wikipedia norādītās koordinātas, bet Melburnas gadījumā tās bijušas neprecīzas. Oriģinālziņa

30.08.2016 Austrālija atvieglo noteikumus komerciālo dronu lidojumiem

 Austrālijas Civilās aviācijas drošības aģentūra drīzumā atvieglos normatīvo regulējumu bezpilota lidaparātu (dronu) lietotājiem. No 29. septembra komerciālo dronu lidojumiem vairs nebūs nepieciešams izņemt īpašu licenci - ja vien drons nesver vairāk par 2 kilogramiem. Šīs ziņas jau atzinīgi novērtējuši bezpilota lidaparātu industrijas pārstāvji, izsakot prognozes, ka tas veicinās dronu pakalpojumu tirgus attīstību. Austrālijā komerciālo dronu pakalpojumi tiek izmantoti mērniecībā un kartogrāfijā tādās nozarēs kā būvniecība, kalnrūpniecība, karjeru izstrāde, atkritumu aprakšana. Dronu navigācijai Austrālijā pat izveidota uz GPS bāzēta "gudro" zemes kontroles punktu sistēma. Oriģinālziņa

30.08.2016 VZD: Videomateriāli par izmaiņām zemes ierīcības projekta (ZIP) regulējumā

 Valsts zemes dienesta (VZD) Zemes pārvaldības procesu daļas organizētā semināra “Izmaiņas zemes ierīcības projekta izstrādē” videomateriālus iespējams noskatīties VZD kanālā tīmekļa vietnē YouTube, kā arī Latvijas Pašvaldību savienības mājaslapas videoarhīvā.

Semināra zemes ierīkotājiem videoieraksts ir sadalīts 15 daļās un ir pieejams šajā saitē - seminārs “Izmaiņas zemes ierīcības projekta izstrādē”. Pie katra no 15 ierakstiem norādīts, kuras semināra satura daļas iekļautas attiecīgajā fragmentā. Lai būtu vieglāk izvēlēties interesējošo jautājumu, viss satura rādītājs ievietots atskaņošanas saraksta aprakstā.

Pašvaldību speciālistiem organizētā semināra ierakstu (3h 20min) meklējiet šajā saitē - videokonference "Izmaiņas zemes ierīcības projekta izstrādē"
 
Semināru šī gada 9. un 12. augustā klātienē noklausījās 48 zemes ierīkotāji. Savukārt 17. augustā Latvijas Pašvaldību savienības videokonferencē piedalījās lielākais vairums pašvaldību speciālistu. 
 
2016. gada 2. augustā Ministru kabinetā pieņemtie “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” paredz vairākas izmaiņas zemes ierīcības projektu izstrādē (skat. Ministru kabineta noteikumi Nr. 505 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”).
 
Zemes ierīkotājiem ir svarīgi iepazīties, kādus jauninājumus nosaka jaunā zemes ierīcības projektu izstrādes kārtība. Piemēram, projekts jāizstrādā elektroniskā formā, stājas spēkā divējāda projekta izstrādes nosacījumu pieprasīšanas un izsniegšanas kārtība, ir noteikti projekta nosacījumu izsniegšanas un grafiskās daļas saskaņošanas termiņi, kā arī jaunas prasības projekta grafiskās daļas izstrādē, grozījumu veikšanā u.c.
 
Savukārt pašvaldību speciālistiem jaunais zemes ierīcības projekta izstrādes regulējums jāpārzina šādos aspektos: projekta izstrādes ierosināšana, projekta izstrādes nosacījumu izsniegšana, projekta izstrāde, projekta saskaņošana, t.sk., projekta dokumentu aprite, projekta apstiprināšana. 

29.08.2016 Satelītattēli atklāj, ka dzīvesvietas tuvums dabai paildzina sievietes mūžu

 Satelītattēli pētniekiem ļāvuši noskaidrot, ka sievietes, kuru mājas atrodas "zaļākā" vidē, dzīvo ilgāk par tām, kuru dzīvesvietas apkārtnē ir mazāk veģetācijas. Pētījumā apkopoti dati par 108 630 amerikāņu sievietēm laikposmā no 2000. līdz 2008. gadam, un noskaidrots, ka "zaļumos" dzīvojošajām esot par 12% mazāks mirstības risks. Īpaši liela šī atšķirība ir elpceļu slimību gadījumos - ekoloģiskākā vidē dzīvojošas sievietes no elpceļu slimībām mirst pat par 34% retāk. Oriģinālziņa

28.08.2016 Itālija pirms un pēc zemestrīces (FOTO)

Itālijas vidieni pagājušajā nedēļā skāra 6,2 magnitūdas stipra zemestrīce. Visvairāk cieta Amatričes, Arkata Del Tronto un Peskara del Tronto pilsētiņas. Mernieks.lv piedāvā dažus foto salīdzinājumus, kā zemestrīces skartajās vietās izskatījās pirms un pēc kataklizmas (sk. attēlus).

26.08.2016 Satelītattēli palīdzēs precīzi atainot nabadzības izplatības reģionus

Stenfordas universitātes pētnieki izstrādājuši algoritmu, kas programmatūrai ļauj automātiski noteikt vietas, kurās dzīvo nabadzīgi cilvēki, analizējot vienīgi satelītu uzņemtos Zemes attēlus. Piemēram, viens no programmas atpazītajiem kritērijiem esot sliktas kondīcijas ceļi. Apstrādājot milzīgo daudzumu satelītattēlu, pētnieki cer uzskatāmi noskaidrot, kurās pasaules vietās dzīvo nabadzīgi, bet kurās - bagāti cilvēki. Oriģinālziņa

25.08.2016 Kartogrāfijas pērles Valsts zemes dienesta arhīvā (2)

 Valsts zemes dienests piedāvā ieskatīties pagājušā gadsimta pirmās puses Vecrīgas kartē un uzzināt, kā pirms nepilniem 100 gadiem ir izskatījusies Rīgas vecpilsēta.

Šajā saitē pievienotajā attēlā redzamais ir Vecrīgas plāns, kas izdalīts Rīgas plānā, ko izdevis “P. Mantnieka kartogrāfijas institūts” (mērogs 1:5000). Plānā ir iezīmētas pilsētas administratīvās robežas, kā arī pievienots Rīgas pilsētas ielu un laukumu saraksts. 

Interesanti, ka Rīgas Autoosta atradusies nedaudz citā vietā – tagadējā Forum Cinemas "Kino Citadele"vietā. Savukārt Valsts zemes dienesta centrālās ēkas (tagad 11. novembra krastmala 31, agrāk – 11. novembra bulvārs 25) pagalmā atradās Mazā Minsterejas iela.  Minsterejas ielas nosaukums radies no tā, ka uz ielas atradusies rātes kareivju nodaļas – minsterejas – mītne. Ielas garums bija 130 metri.
 
Plāns varētu būt izgatavots periodā no 1935. gada līdz 1940. gadam.
 
Pētot seno Vecrīgas plānu, atradīsiet ne vienu vien atšķirību, kas liecinās, kā šī pilsētas daļa mainījusies un attīstījusies laika gaitā.

24.08.2016 Dienvidkoreja tomēr liegs Google valsts digitālo karti 1:5000 mērogā (1)

 Dienvidkorejas valdība nolēmusi tomēr nesniegt Google valsts digitālās kartes datus, šāud lēmumu pamatojot ar bažām par nacionālo drošību. Google jau kopš 2007. gada prasa Dienvidkorejas valdībai valsts digitālo karti 1:5000 mērogā, kurā izšķiramas sabiedriskās ēkas un mazās ieliņas, lai varētu saviem lietotājiem nodrošināt visus Google servisus, t. sk. navigāciju, kas patlaban Dienvidkorejas teritorijā nedarbojas. Google uzsver, ka liedzot prasītos datus, Dienvidkoreja veic ārvalstu IT kompāniju diskrimināciju. Paši Dienvidkorejas eksperti atzīst, ka no biznesa viedokļa, atverot datus, valsts tikai iegūtu, tomēr rūpes par drošību izrādījušās primāras. Oriģinālziņa

23.08.2016 Matemātiķe par nopelniem GNSS datu apstrādes risinājumos saņem 1,5 miljonus dolāru

 Matemātiķe Ingrīda Dobekī (Daubechies), kuras darbu rezultāti izmantoti GNSS programmatūras risinājumos, saņēmusi pusotru miljonu dolāru lielu "grantu" no Saimonsa fonda. Dobekī darbs pie viļņu analīzes ļāvis uzlabot GPS precizitāti, samazinot trokšņa līmeni signālā. Viņas izstrādātā matemātiskā metode tiek izmantota vairākās GNSS aplikācijās. Oriģinālziņa

22.08.2016 LĢIA: Sagatavotas pirmās aerofotografēšanas 6. cikla ortofotokartes

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūrā (LĢIA) ir sagatavotas un datu lietotājiem pieejamas pirmās Latvijas aerofotografēšanas 6.cikla ortofotokartes ar izšķirtspēju 0,25 m. Ortofotokaršu datnes sagatavotas TIFF datu formātā atbilstoši TKS-93 karšu lapu dalījumam mērogā 1:5 000. Datu ērtākai lietošanai plānots ortofotokartes sagatavot arī kompresētā SID formātā, apvienojot datnēs atbilstoši mēroga 1:50 000 karšu lapu dalījumam.

 
Aerofotografēšanas darbus 6.ciklā plānots veikt trīs gados, no 2016. līdz 2018.gadam, un tos, atbilstoši noslēgtajam līgumam un darbu plānojumam, veic Čehijas uzņēmums  Georeal.
 
2016.gadā aerofotografēšana veikta Latvijas teritorijas rietumu daļā un Rīgas apkārtnē. Atšķirībā no iepriekšējiem cikliem 6. ciklā aerofotgrafēšanas materiāli visai Latvijas teritorijai būs pieejami ar 0,25 m izšķirtspēju. Vairāk par aerofotografēšanu un 6.cikla darbu plānojumu lasiet LĢIA pakalpojumu mājas lapā.
 
Visai Latvijas teritorijai plānots sagatavot krāsainas (RGB) un infrasarkanas (CIR) ortofotokartes, bet melnbaltās  tiks sagatavotas tikai pēc pieprasījuma.
 
Aktuāla kartoshēma par ortofotokaršu sagatavošanas gaitu pieejama LĢIA pakalpojumu mājas lapā.

17.08.2016 Valsts zemes dienestu vadīs Solvita Zvidriņa (1)

Par jauno Valsts zemes dienesta ģenerāldirektori šodien, 16. augustā, valdība apstiprināja Solvitu Zvidriņu, kura līdz šim pildīja Veselības ministrijas valsts sekretāres amata pienākumus.
 
Tieslietu ministrijas valsts sekretārs Raivis Kronbergs uzsver: “Jaunajai Valsts zemes dienesta ģenerāldirektorei S.Zvidriņai būs jānodrošina ilgtspējīga iestādes attīstība, kā arī izvirzīto mērķu sasniegšana, strādājot saskaņā ar labas pārvaldības principiem.”
 
S.Zvidriņai ir ilggadēja pieredze valsts pārvaldes sistēmā un vadošos amatos. No 1998. gada S.Zvidriņa vadījusi Finanšu ministrijas Budžeta departamentu un 2003. gadā iecelta amatā Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietnieka budžeta jautājumos. No 2006. gada S.Zvidriņa bija Kultūras ministrijas valsts sekretāre, no 2012. gada – Valsts reģionālās attīstības aģentūras direktore un no 2014. gada decembra – Veselības ministrijas valsts sekretāre. Pildot Valsts reģionālās attīstības aģentūras direktores amata pienākumus S.Zvidriņa, aktīvi līdzdarbojās Valsts zemes dienesta ģeotelpisko datu ģeotelpiskās informācijas sistēmas izveides realizācijā.
 
Lai nodrošinātu Valsts zemes dienesta funkciju un stratēģisko mērķu izpildes nepārtrauktību, tika pieņemts lēmums jauno Valsts zemes dienesta ģenerāldirektoru iecelt amatā, izvērtējot atbilstošu kandidatūru no ierēdniecības vidus.
 
Līdzšinējā Valsts zemes dienesta ģenerāldirektore Elita Baklāne-Ansberga tieslietu ministram Dzintaram Rasnačam jūlija beigās iesniedza atlūgumu ar lūgumu atbrīvot viņu no Valsts zemes dienesta ģenerāldirektora amata.

11.08.2016 Aicina apmeklēt starptautisku semināru par mērnieku sertificēšanu un kadastrālo uzmērīšanu

Eiropas Mērnieku padome (CLGE) un Latvijas Mērnieku biedrība sadarbībā ar Valsts zemes dienestu aicina mērnieku nozares pārstāvjus apmeklēt semināru „Cooperation of Public and Private Sector in the Field of Land Management”, kas notiks 2016.gada 22.septembrī, Rīgā.  Pirmo reizi Latvijā noritēs CLGE ģenerālā asambleja (23.-24.septembrī) un CLGE starptautiskais seminārs.
 
Seminārs notiks angļu valodā!

NORISES VIETA
 
Seminārs norisināsies viesnīcas „Albert hotel” konferenču zālē “Space” (jumta stāvā), Dzirnavu ielā 33, Rīgā.
 
Semināra mērķis ir sapulcināt kopā ekspetrtus un iesaistītās puses, lai apmainītos ar informāciju un viedokļiem. Uzklausītu dažādu valstu pieredzi par mērnieku sertifikācijas modeļiem un sadarbību starp mērniekiem un valsts iestādēm. Seminārā būs divas daļas (sesijas), kurās izvēlētas Latvijai aktuālas tēmas:
 
1. Sadarbība starp valsts institūcijām un mērniekiem (vairāk fokusējoties uz sertifikācijas sistēmām): 
 
Sertificēšanas sistēmu raksturojums un citi sadarbības modeļi
Profesionālo organizāciju, valsts un sertificēšanas institūciju lomas
Efektīva mērnieku pārraudzība
Iesaistīto pušu tiesības un atbildība
Mērnieku licencēšana
 
2. Kadastrālā uzmērīšana
 
Labākā prakse un efektīvākie risinājumi digitālā kadastra ieviešanā
Robežu noteikšanas un robežstrīdu risināšanas organizēšana
Dokumentu glabāšana papīra vai digitālā formā
 
Pieteikties semināram iespējams LMB mājaslapā

30.07.2016 Radītas programmas, kas mobilajiem telefoniem ļauj saņemt datus no GNSS iekārtām (1)

 Izstrādātas mobilās aplikācijas - SuperSurv Android operētājsistēmām un SuperPad - kas ļauj ar mobilā telefona palīdzību pieslēgties un saņemt signālu no ārējām GNSS iekārtām un tādējādi iegūt augstas precizitātes datus. Programmas tiekot uzlabotas, lai spētu strādāt ar visdažādākajiem profesionālajiem mērniecības instrumentiem. Lauka testi liecinot, ka mobilais risinājums krietni samazinājis signāla kļūdu un var sasniegt 50 centimetru precizitāti. Oriģinālziņa 

Sviitra
Jaunākais citās sadaļās
Sviitra
Mērnieku laika ziņas
Sviitra_b
Arrow_left 2019. gada oktobris Arrow_right
P O T C P S S
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
Šodiena 2019. gada 14. oktobris

Vārda diena:

Minna, Vilhelmīne
Jaunākie komentāri
Sviitra
© 2008 mernieks.lv, epasts: redakcija@mernieks.lv
Visa portālā ievietotā informācija un materiāli (tai skaitā raksti,attēli,video u.c.) pieder to autoriem. Pārpublicēšana bez saskaņošanas un atsauces stingri aizliegta. Visiem portālā ievietoajiem datiem ir tikai informatīvs raksturs, un tie izmantojami tikai izziņas, izglītības un informatīviem nolūkiem. Redakcija neuzņemas saistības par iespējamo informācijas neatbilstību patiesai situācijai. Redakcija neuzņemas atbildību par portāla lietotāju ievietoto informāciju. Ievietojot komentāru, tā autors atzīst, ka piekrīt komentēšanas noteikumiem, uzņemas atbildību par tās saturu, kā arī apņemas pret redakciju neizvirīt nekādas pretenzijas par komentāru satura rediģēšanu vai dzēšanu.