Labs nāk ar gaidīšanu, silts ar sildīšanu
Veciits_meklesana
Aktuālais jautājums
 
Ievads nozarē
Terminu vārdnīca
Par portālu
Pasūtītājiem
 
Likumdošana
Mērniecībā
Zemes ierīcībā
Kartogrāfijā
Ģeodēzijā
Mērnieku saraksts
ADTI uzturētāji
Iepirkumi
Konkursi
Rezultāti
 
Jaunumi
Latvijā
Pasaulē
Augstskolās
Mērnieku biedrībā
LKĢA
Būvniecībā
Nekustamie īpašumi
Īsumā
Pētījumi
Vēsture
Tehnoloģijas
Izklaide
 
Pakalpojumi
Mērniecības instrumenti
Dati darbam
Pārrēķinu kalkulatori
Saites
Forums Galerija Blogi Sludinājumi
Sviitra

29.03.2017 Elektronikas un datorzinātņu institūtā uzsākts projekts, kas palīdzēs precizēt zinātniskos mērījumus

Elektronikas un datorzinātņu institūtā martā uzsākts Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētās darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" projekts "Laika sinhronizācija ar augstu precizitāti sadalītai zinātnisku mērījumu sistēmai (DaLaS)”.

Projekta mērķis ir radīt precīzā laika uzturēšanas sistēmas zinātniskiem mērījumiem, kurus veic, izmantojot telpā sadalītu mēraparatūru, kas atsevišķos gadījumos var atrasties dažādās vietās uz Zemes. Atšķirībā no pieejamajiem precīzā laika servisiem, piedāvātās sistēmas nodrošinās mērījumu piesaisti laika skalai ar augstāku precizitāti. Šādas sistēmas izmantos Elektronikas un datorzinātņu institūta iestrādes taimeru jomā, kuri nodrošina laika intervālu mērīšanas precizitāti dažu pikosekunžu robežās un tiek izmantoti starptautiskās satelītu lāzerlokācijas stacijās ILRS ietvaros (skat. http://ilrs.gsfc.nasa.gov/).

Projekta ietvaros tiks īstenoti fundamentāli pētījumi daudzfunkcionālas laika sinhronizācijas sistēmas, laika un takts izplatīšanas sistēmas, tīklā saistītu mēraparatūras sistēmu pulksteņa regulēšanas vajadzībām. Projekts ļaus Latvijas zinātniekiem iesaistīties Jiangmenas pazemes neitrīno observatorijas (skat. http://english.ihep.cas.cn/rs/fs/juno0815/) radīšanā.
 
Projekta izpildes termiņš: 2017.gada 1.marts - 2020.gada 29.februāris.
 
Projekta kopējais finansējums: 517036 EUR, no tā ERAF finansējums 439481 EUR.

28.03.2017 Publicēta FIG Semināru nedēļas 2017 programma

Starptautiskā Mērnieku federācija (FIG) publicējusi šāgada FIG Semināru nedēļas programmu. Šogad Semināru nedēļa norisināsies no 28. maija līdz 2. jūnijam Helsinkos, un tai jau tagad esot reģistrējušies vairāk nekā 1000 dalībnieku. Liela vērība šāgada seminaros tiks pievērsta mērniecības nākotnei, attālināto tehnoloģiju un digitalizācijas sniegtajām iespējām. Ar FIG Semināru nedēļas 2017 programmu iespējams iepazīties šeit: http://www.fig.net/fig2017/technical_program.htm

27.03.2017 Ar attālinātās izpētes metodi digitalizē Lielo Ķīnas mūri

Ķīnas zinātnieki izmanto attālinātās izpētes tehnoloģijas, lai digitāli restaurētu Lielā Ķīnas mūra atrašanās vietas. Tas notiek ar elektromagnētisko viļņu analīzes palīdzību, jo vēsturisko būvju vietas izstaro atšķirīgus elektromagnētiskos viļņus no tiem, kādus izstaro zeme vai apaugums. Satelīti spēj uztvert šos datus jebkādos laikapstākļos. Projekta rezultātā paredzēts izveidot virtuālo tiešsaistes tūri pa Lielā Ķīnas mūra atliekām Sindzjaņas apkārtnē. Oriģinālziņa

23.03.2017 Pagarināts "RailBaltica" mērniecības iepirkuma pieteikšanās termiņš

 Līdz 6. aprīlim (plkst. 10.00) pagarināts pieteikšanās termiņš zemes ierīcības, kadastrālās uzmērīšanas un robežu ierīkošanas darbiem sakarā ar "RailBaltica" projekta īstenošanu. Sākotnējais piedāvājumu iesniegšanas termiņš bija 13. marts. 

Darbu izpildes periods plānots četru gadu (48 mēneši) garumā par kopējo summu 1.35 miljoni eiro (bez PVN).
 
Konkursam var pieteikties pretendenti, kuriem ir normatīvajiem aktiem atbilstošs sertifikāts un izstrādāto zemes ierīcības projektu un zemes kadastrālās uzmērīšanas darbu skaits iepriekšējo trīs gadu laikā ne mazāks par 60. Vispārīgā vienošanās tiks slēgta ar ne mazāk kā 3 un ne vairāk kā 7 pretendentiem.
 
Piedāvājumus var iesniegt, sūtot pa pastu, vai personīgi SIA "Eiropas Dzelzceļa līnijas" Maskavas iela 12, Rīga, LV-1050 darba dienās no plkst.08:30 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 17:00. 

 

23.03.2017 ASV plāno pastiprināt atbalstu NASA programmām

 ASV prezidents Donalds Tramps parakstījis NASA autorizācijas likumu (NASA Transition Authorization Act), kas ir pirmais šāda veida NASA likums pēdējo sešu gadu laikā. Likums paredz spēcīgu valdības atbalstu turpmākai NASA attīstībai, paredzot ilgtermiņa plānu kosmosa izpētei, investīcijas zinātnē, tehnoloģijās un aeronautikā. Vienlaikus tiek paredzēts piešķirt NASA iespaidīgu budžetu 19,1 miljarda ASV dolāru apmērā. Oriģinālziņa

20.03.2017 Saņemti pirmie Sentinel-2B satelītattēli

Tikai nedēļu pēc nogādāšanas orbītā Eiropas kosmosa aģentūras satelīts Sentinel-2B nogādājis uz Zemi pirmās fotogrāfijas. Tās tikušas uzņemtas tieši virs Baltijas jūras reģiona, Austrumeiropas, kā arī līdz pat Lībijas ziemeļiem. Satelīta fotogrāfiju izšķirtspējā viens pikselis atbilst 10 metriem. Sentinel satelītu dati palīdzēšot Eiropas Savienībai pārraudzīt zemes un piekrastes teritorijas, labāk organizēt dabas un vides resursus, kā arī uzlabot civilo drošību. Oriģinālziņa

16.03.2017 LĢIA organizē "Ģeodēzistu dienu 2017"

 Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra 31. martā organizē "Ģeodēzistu dienas" semināru, kurā informēs par ģeodēzijas jomā padarīto 2016. gadā un tuvākās nākotnes plāniem. Programmā iekļauti temati par valsts ģeodēziskā tīkla apsekošanu un sakārtošanu, vietējiem ģeodēziskajiem tīkliem, LatPos darbību, G0 modernizēšanas gaitu u.c. 

03.03.2017 Valsts robežas joslas zemes vienībām vairs nevajadzēs robežu plānus (7)

 Lai ierakstītu zemesgrāmatā valsts robežas joslas zemes vienības, vairs nevajadzēs sagatavot zemes robežu plānu. Tas ļaus būtiski ietaupīt valsts budžeta līdzekļus, jo nebūs jāveic finansiāli ietilpīgie zemes uzmērīšanas darbi. To paredz grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās”, kas ceturtdien, 2.martā, trešajā lasījumā pieņemti Saeimā.

Zemes robežu plāna vietā par valstij piederošajiem vai piekrītošajiem zemes gabaliem, uz kuriem atrodas valsts robežas josla, varēs iesniegt informāciju no valsts kadastra sistēmas par zemes gabala platību un izvietojumu apvidū.

Telpisko datu iegūšana no kadastra sistēmas ir ievērojami lētāka nekā uzmērīšanas darbu veikšana - prognozētās izmaksas samazināsies no 750 eiro uz 51,20 eiro par vienu kilometru. Tas kopumā ļaus ietaupīt vairāk nekā 720 tūkstošus eiro, norāda likumprojekta autori.
 
Kopumā zemesgrāmatā nostiprināma josla gar robežu ar Krieviju, Baltkrieviju un Lietuvu ir vairāk nekā 1040 kilometru garumā.

28.02.2017 Atjaunotas EuroGraphics Eiropas kartes

 EuroGeographics atvērto datu lietotājiem būs pieejama jauna informācija svaigākajā EuroGlobalMap karšu papildinājumā. Eiropas kartogrāfijas, kadastra un zemes reģistru 60 iestādes no 45 valstīm (tai skaitā VZD un LĢIA) piedalījušās datu apkopošanā vispārējai kartei mērogā 1:1 000 000, kā arī detalizētākai robežu kartei mērogā 1:100 000 (EuroBondaryMap). EuroGlobalMap, kas pieejama par brīvu, noklāj 45 valstu teritoriju, parādot administratīvās robežas, ceļu tīklu, vietu nosaukumus u.c. Kopš 2013. gada karti lejuplādējuši ap 5800 lietotājiem, to iespējams izdarīt šeit.

28.02.2017 LMB seminārs un kopsapulce notiks 10. martā

 Latvijas Mērnieku biedrība 2017. gada 10. martā organizē ikgadējo atklāto semināru visiem semināru mērnieku nozares pārstāvjiem. Semināra laikā plānota mērniecības aprīkojuma izstāde (instrumenti, programmas u.tml.). Ar šo paziņojumu vēlamies uzrunāt visus nozares pārstāvjus, aicinām pieteikties, piedalīties un visus apmeklēt semināru un izstādi. LMB mērķis ir sapulcināt nozarēs pārstāvjus un noorganizēt draudzīgu un radošu semināru, lai uzklausītu prezentācijas par aktualitātēm nozarē un viedokļus no sadarbības partneriem.

 
LMB seminārs notiks 2017. gada 10. martā Riga Islande Hotel, Ķīpsalas iela 2, Rīga. Ar semināra programmu iespējams iepazīties un semināram reģistrēties LMB mājaslapā.

24.02.2017 Sentinel-2B gatavojas palaišanai

 Nākamais Eiropas kosmosa aģentūras "Copernicus" projekta satelīts Sentinel-2B tiks palaists jau 7. martā, pašlaik notiek pēdējie sagatavošanās darbi. Pirmais programmas satelīts Sentinel-2A tika palaists 2015. gada jūnijā. Copernicus satelīti atrodas 768 kilometru augstumā, tie savāc datus par zemeslodes virsmu (izņemot okeānus un jūras) katrās 5 dienās. Oriģinālziņa

23.02.2017 Indija palaiž 104 satelītus vienā piegājienā

Indijas kosmosa aģentūra uzstādījusi rekordu, palaižot kosmosā ar vienu nesējraķeti 104 satelītus uzreiz. Viens no satelītiem bijis pašas Indijas Cartosat-2, vēl divi citi satelīti un 101 nanosatelīts no tādām valstīm kā ASV, Izraēla, AAE, Nīderlande, Šveice un par Kazahstāna (kur, kā zināms, atrodas pašai savs kosmodroms). Grūtākais misijas nodrošināšanā esot bijis panākt, lai daudzie satelīti savā starpā nesaskrietos. Oriģinālziņa

22.02.2017 Jūnija sākumā notiks FIG Darba nedēļa

 No 29. maija līdz 2. jūnijam notiks ikgadējā Starptautiskās Mērnieku federācijas semināru nedēļa (FIG Working Week), kas šogad norisināsies Somijas galvaspilsētā Helsinkos. Šāgada temats: "Rītdienas mērniecība - no digitalizācijas līdz paplašinātajai realitātei". Semināros uzstāsies Google ģeotelpiskās informācijas speciālists, "Bentley Systems" prezidents, Somijas Zemes dienesta direktors un citas prominentas personas. Oriģinālziņa

21.02.2017 LatPos sistēmai pievienotas 5 LITPOS sistēmas bāzes stacijas

 LĢIA informē, ka no janvāra beigām LatPos sistēmā iekļautas 5 jaunas bāzes stacijas no Lietuvas pastāvīgo bāzes staciju sistēmas LITPOS.

 
LatPos sistēmā iekļautas 5 LITPOS sistēmas bāzes stacijas, kas atrodas vistuvāk Latvijas-Lietuvas robežai: "KRTN", "MAZK", "JNSK", "BIRZ" un "RKSK".
 
Pievienotajām bāzes stacijām noteiktas koordinātas un piešķirti augstāk minētie četru burtu kodi.
 
Pievienotās LITPOS bāzes stacijas ievērojami uzlabos LatPos tīkla homogenitāti Latvijas-Lietuvas robežas teritorijā un nodrošinās augstāku precizitāti reālā laika mērījumiem visā Latvijas-Lietuvas pierobežas zonā.
 
LĢIA lūdz pievērst uzmanību, lietojot LatPos sistēmas datus.
 
Lai pārliecinātos par bāzes staciju darbības atbilstību Ministru kabineta 2011.gada 15.novembra noteikumu Nr.879 "Ģeodēziskās atskaites sistēmas un topogrāfisko karšu sistēmas noteikumi"  25.9 punktā izvirzītajām prasībām, LĢIA veica bāzes staciju validēšanu. Validēšana ietver alternatīvu bāzes stacijas koordinātu un augstuma noteikšanu un reālā laika režīmā veiktus kontrolmērījumus uz Valsts ģeodēziskā tīkla punktiem.
 
Pievienoto LITPOS bāzes staciju validēšanas pārskatā alternatīvi aprēķināto koordinātu un augstuma novirzes no noteiktajām bāzes staciju koordinātām un augstuma liecina par to atbilstību iepriekš minēto Ministru kabineta noteikumu prasībām.
 
 
 
 

20.02.2017 Top jauna Liepājas topogrāfiskā karte mērogā 1: 2 000

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra veic topogrāfiskās kartes mērogā 1:2 000 sagatavošanu un aktualizēšanu republikas pilsētām, tai skaitā, kopš 2015. gada beigām - arī Liepājai.

 
Šī mēroga kartes sagatavošana Liepājai turpināsies šogad un 2018. gadā. Visas pilsētas teritorijas atveidei nepieciešamā karte sastāv no vairākām karšu lapām. Kartes sagatavošanas darbs notiek pilsētas robežās, kur vienai karšu lapai atbilst vienu kvadrātkilometru liela platība.
 
Karšu sagatavošanā tiek izmantoti jaunākie aerofotomateriāli, lāzerskanēšanas dati, augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas dati un cita informācija. Daļa vajadzīgās informācijas un konkrētu objektu raksturojošu datu tiek iegūta, apsekojot kartējamo teritoriju. To dara viens vai divi darbinieki, dabā salīdzinot kartes saturu ar situāciju apvidū. Lai izdarītu nepieciešamās korekcijas un piezīmes, veic mērījumus un fotofiksācijas.
 
Visiem Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras darbiniekiem ir dienesta apliecības, kuras nepieciešamības gadījumā var uzrādīt, un pārvietošanās notiek tikai ar Nacionālo bruņoto spēku automašīnām, kas atpazīstamas pēc valsts reģistrācijas numurzīmēm.
 
 

15.02.2017 Rīt notiks LU konferences sekcija "Ģeodinamika un ģeokosmiskie pētījumi"

 Latvijas Universitātes zinātniskās konferences ietvaros ceturtdien, 16. februārī, notiks zinātniski tehniskā konference "Ģeodinamika un ģeokosmiskie pētījumi". Konference notiks Jelgavas ielā 1, konferenču zālē “Magnum” (106. telpa). Konferences sākums plkst. 9:00, reģistrācija no 8:30. Konferences programma

31.01.2017 ES uzsāk ambiciozu multi-GNSS projektu, kas apvienos GPS, Glonass, Beidou un Galileo

 Eiropas Savienība piešķīrusi finansējumu projektam "Treasure", kas paredz integrēt GNSS signālus no visām lielajām satelītu navigācijas sistēmām (GPS, Galileo, Glonass, Beidou), izveidojot multi-GNSS sistēmu, kas kalpošot augstākas precizitātes nolūkiem ne vien tādās nozarēs kā aviācija un jūras navigācija, bet arī urbumiem jūrā, būvniecībā, bezpilota auto vadībā, dronu navigācijā un citur. Projekta ietvaros plānots izstrādāt arī jaunus pozicionēšanas algoritmus, kļūdu modeļus, kas labos ne tikai atmosfēras radītās nobīdes, bet arī tos signāla traucējumus, ko rada cilvēka radīti avoti. Projekta izstrādē apvienojušās četras augstākā līmeņa universitātes, izpētes institūts un četras kompānijas. Oriģinālziņa

31.01.2017 Ķīna jūlijā palaidīs pirmo Beidou-3 (globālās) sistēmas satelītu

 Ķīna savas satelītu navigācijas sistēmas Beidou trešo, globālo līmeni sāks attīstīt šāgada jūlijā, palaižot kosmosā pirmo Beidou-3 satelītu. Līdz šim ir pabeigta pašas Ķīnas vajadzībām Beidou-2 sistēma ar 18 satelītiem tajā, kā arī palaisti pieci eksperimentālie globālās sistēmas satelīti. Kopumā Beidou-3 paredzēts izveidot līdz 2020. gadam, nogādājot orbītā 35 satelītus. Šogad vien plānots palaist 6 līdz 8 satelītus. Oriģinālziņa

27.01.2017 Konkursā meklē mērniekus un ZIP izstrādātājus "Rail Baltica" projektam (4)

 Jaunbūvējamās Eiropas platuma sliežu dzelzceļa līnijas Rail Baltica īstenotājs Latvijā - SIA Eiropas Dzelzceļa līnijas - izsludinājis atklātu konkursu, lai tā rezultātā rastu zemes ierīcības projektēšanas, kadastrālās uzmērīšanas un robežu ierīkošanas darbu veicējus nekustamajiem īpašumiem, kas nepieciešami Rail Baltica izbūvei, Rīgas pilsētā un Mārupes, Baldones, Ķekavas, Olaines, Ropažu, Salaspils un Stopiņu novados.

SIA Eiropas Dzelzceļa līnijas izsludinātā atklātā konkursa "Zemes ierīcības projektēšanas, kadastrālās uzmērīšanas un robežu ierīkošanas darbu veikšana nekustamajiem īpašumiem, kas saistīti ar Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas "Rail Baltica" būvniecību" gaitā tiks noslēgta Vispārīgā vienošanas, lai veiktu zemes ierīcības projektēšanas, kadastrālās uzmērīšanas un robežu ierīkošanas darbus nekustamajiem īpašumiem, kas saistīti ar Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecību Latvijas teritorijā. Pakalpojuma veikšana nepieciešama atsavināšanas procesa īstenošanai un valsts īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā uz valsts vārda Satiksmes ministrijas personā.

Darbu izpildes periods plānots četru gadu (48 mēneši) garumā par kopējo summu 1.35 miljoni eiro (bez PVN).
 
Konkursam var pieteikties pretendenti, kuriem ir normatīvajiem aktiem atbilstošs sertifikāts un izstrādāto zemes ierīcības projektu un zemes kadastrālās uzmērīšanas darbu skaits iepriekšējo trīs gadu laikā ne mazāks par 60. Vispārīgā vienošanās tiks slēgta ar ne mazāk kā 3 un ne vairāk kā 7 pretendentiem.
 
Iepirkums tiek finansēts no Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (EISI) projekta "1435 mm standarta platuma dzelzceļa līnijas Rail Baltic / Rail Baltica (RB) attīstības koridors caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" finanšu līdzekļiem.
 
Piedāvājumus var iesniegt, sūtot pa pastu, vai personīgi SIA "Eiropas Dzelzceļa līnijas" Maskavas iela 12, Rīga, LV-1050 darba dienās no plkst.08:30 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 17:00. Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2017.gada 13.marta plkst.10:00, tad arī notiks visu piedāvājumu atvēršana.
 
Vairāk par iepirkuma procedūru var uzzināt: http://www.edzl.lv/iepirkumi.html.

26.01.2017 Eksperimentā pārbaudīs Glonass un Beidou savietojamību

 Krievijas un Ķīnas zinātnieki veiks kopīgu testu Glonass un Beidou satelītu navigācijas sistēmām, par eksperimenta objektu izmantojot automašīnu pārvietošanos pa tā saukto "Zīda ceļu" - no Ķīnas līdz Rietumeiropai. Eksperimenta gaitā tiks pārbaudīta gan abu navigācijas sistēmu savstarpējā savietojamība un tas, kā Beidou un Glonass papildina viena otru, gan arī pašas ceļu infrastruktūras efektivitāte. Oriģinālziņa

Sviitra
Jaunākais citās sadaļās
Sviitra
Mērnieku laika ziņas
Arrow_left 2020. gada jūnijs Arrow_right
P O T C P S S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345
Šodiena 2020. gada 5. jūnijs

Vārda diena:

Margots, Igors, Ingvars
Jaunākie komentāri
Sviitra
© 2008 mernieks.lv, epasts: redakcija@mernieks.lv
Visa portālā ievietotā informācija un materiāli (tai skaitā raksti,attēli,video u.c.) pieder to autoriem. Pārpublicēšana bez saskaņošanas un atsauces stingri aizliegta. Visiem portālā ievietoajiem datiem ir tikai informatīvs raksturs, un tie izmantojami tikai izziņas, izglītības un informatīviem nolūkiem. Redakcija neuzņemas saistības par iespējamo informācijas neatbilstību patiesai situācijai. Redakcija neuzņemas atbildību par portāla lietotāju ievietoto informāciju. Ievietojot komentāru, tā autors atzīst, ka piekrīt komentēšanas noteikumiem, uzņemas atbildību par tās saturu, kā arī apņemas pret redakciju neizvirīt nekādas pretenzijas par komentāru satura rediģēšanu vai dzēšanu.