Labs nāk ar gaidīšanu, silts ar sildīšanu
Veciits_meklesana
Aktuālais jautājums
 
Ievads nozarē
Terminu vārdnīca
Par portālu
Pasūtītājiem
 
Likumdošana
Mērniecībā
Zemes ierīcībā
Kartogrāfijā
Ģeodēzijā
Mērnieku saraksts
ADTI uzturētāji
Iepirkumi
Konkursi
Rezultāti
 
Jaunumi
Latvijā
Pasaulē
Augstskolās
Mērnieku biedrībā
LKĢA
Būvniecībā
Nekustamie īpašumi
Īsumā
Pētījumi
Vēsture
Tehnoloģijas
Izklaide
 
Pakalpojumi
Mērniecības instrumenti
Dati darbam
Pārrēķinu kalkulatori
Saites
Forums Galerija Blogi Sludinājumi
Sviitra

25.11.2016 Helsinki veido jaunu 3D modeli

Somijas galvaspilsētai Helsinkiem tiek izstrādāts jauns 3D modelis, kas gatavs varētu būt nākamajā gadā. Jauna pilsētas 3dimensionālā modeļa izstrāde bija nepieciešama, jo pilsētas vadība vēlas to adaptēt inovatīvām aplikācijām, attīstot "gudrās pilsētas" tehnoloģijas, turklāt dažādi atvērtie dati tiks padarīti pieejami arī iedzīvotājiem. Kopumā jaunais 3D modeļa projekts izmaksājot 1 miljonu eiro. Helsinkiem ir senas tradīcijas pilsētas 3D modeļu veidošanā, kas aizsākās jau astoņdesmitajos gados. Oriģinālziņa

24.11.2016 Precizētais Gaiziņa augstums - par pusmetru lielāks (2)

 2016. gada 2. un 3. novembrī Latvijas augstākajā virsotnē Gaiziņkalnā, Bērzaunes pagastā, Madonas novadā, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras speciālisti veica globālās pozicionēšanas un tahimetrijas novērojumus. Novērojumu mērķis - precizēt Gaiziņkalna reljefa augstāko vietu jaunajā Latvijas normālo augstumu sistēmā epohā 2000,5 (turpmāk - LAS-2000,5).

 
Iepriekš Gaiziņkalna augstums dažādos kartogrāfiskos materiālos un ģeodēziskos katalogos ir norādīts dažāds un attiecināts pret triangulācijas punktu Gaiziņkalns, kas dabā nostiprināts ar krustakmeni. Padomju Savienības 1952. gada Ģenerālštāba kartē mērogā 1:25 000 tas ir norādīts 311,6 metri Baltijas augstumu sistēmā.
 
Padomju Savienības 1982. gada Ģenerālštāba kartē mērogā 1:100 000 tas ir norādīts 311,5 metri Baltijas augstumu sistēmā.
 
Triangulācijas punkta Gaiziņkalns augstums atrodams Padomju Savienības Galvenās ģeodēzijas un kartogrāfijas pārvaldes 1989. gada augstumu katalogā.
Šajā katalogā Gaiziņkalna triangulācijas punkts ir noteikts ar Padomju Savienības nivelēšanas 4. klases precizitāti un tā augstums ir norādīts 311,495 m Baltijas augstumu sistēmā. Izgriezums no kataloga.
 
Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras kartogrāfijas speciālisti kartēšanas vajadzībām reljefu nosaka pēc principa, ka reljefa augstums balstās uz pastāvīgu reljefa formu, kas veidojusies gan dabiskā, gan mākslīgā veidā, un nav pakļauta būtiskām dabiskām izmaiņām.
 
Ģeodēzijas nodaļas speciālisti veica globālās pozicionēšanas novērojumus trijos atbalsttīkla punktos divas reizes ar sesiju ilgumu 2,5 stundas. Pēc tam no atbalsttīkla tika uzmērītas 11 reljefa atzīmes, astronomiskais punkts un triangulācijas punkts Gaiziņkalns. Atbalsttīkla un novēroto punktu shēma.
 
Iegūtie globālās pozicionēšanas dati, pēc precīzo satelītu orbītu saņemšanas, tika apstrādāti ar Trimble Business Center v.3.11 un Bernese GNSS software version 5.2 globālās pozicionēšanas datu apstrādes programmatūrām. Iegūtās atbalsttīkla punktu koordinātas neatšķiras vairāk kā par 3 mm. Precizitātes novērtējums iegūtajām koordinātām XYZ ir 4 mm. Veicot tahimetrisko novērojumu apstrādi datorprogrammā TopoNet 6.2 no kvaziģeoīda modeļa LV΄14 iegūto normālo augstumu maksimālie labojumi ir 2 mm. Kopējā iegūtā normālo augstumu datu noteiktība vērtējama centimetra līmenī.
 
Analizējot iegūtos normālā augstuma datus, secināms, ka Gaiziņkalna augstākā vieta atrodas bijušā skatu torņa drupu vietā, kas pašlaik apaugusi ar veģetāciju. Viena izteikta virsotne nav konstatēta. Par augstāko punktu pieņemta reljefa atzīme 09 ar plaknes koordinātām LKS-92 TM x 304632,85 y 619434,75 un normālo augstumu 311,94 metri  LAS-2000,5. Gaiziņkalna augstāko vietu kartē var aplūkot LĢIA Karšu pārlūkā.

22.11.2016 Google Earth VR piedāvājot iespēju lidot apkārt pasaulei

 Google spērusi nākamo soli pasaules virtuālajā aptveramībā, izstrādājot jauno Google Earth VR, kas tā lietotājam piedāvājot iejusties putna ādā un lidināties virs savām mīļākajām pilsētām vai dabas vietām. Tiek solīta iespēja "virtuāli brīvi lidot apkārt zemeslodei", turklāt aplikācijai esot arī 3D efekti. Tiesa, pagaidām tā gan ir pieejama tikai HTC Vive aprīkojuma īpašniekiem (virtuālās realitātes komplekts ar brillēm, austiņām, sensoriem, kas maksā ap 1000 eiro). Oriģinālziņa

21.11.2016 Topo plānus un ZIP "Augstsprieguma tīklam" var sūtīt arī elektroniski

 AS Augstsprieguma tīkls informē, ka izskatīšanai un saskaņošanai paredzētos topogrāfiskos plānus un zemes ierīcības projektus akciju sabiedrībai Augstsprieguma tīkls var uzsākt sūtīt arī elektroniskas datnes veidā, grafisko daļu DWG formātā, adrese: ast@ast.lv, sūtījumā norādīt: 

 
1. subjektā: 
- topogrāfiskais plāns saskaņošanai vai zemes ierīcības projekts saskaņošanai. 
 
2. sūtījuma saturā: 
- objekta nosaukums, adrese, 
- iesniedzēja firma, 
- e-pasta adrese, 
- datne, DWG, 
- citas klient vēlmes. 
 
Saskaņojuma atbilde iesniedzējam tiks nosūtīta e-pastā ar saskaņojuma rezultāta aprakstu un saskaņojuma reģistrācijas numuru. AS Augstsprieguma tīkls saskaņošanas vēstules iespējamie sūtītāji: Ģirts Melderis, Mārtiņš Bisenieks un Jolanta Cīrule.

17.11.2016 "Metrum" sāk sniegt mērniecības pakalpojumus Gruzijā (3)

 2016. gada augustā, saskaņā ar noslēgto franšīzes līgumu, darbību Gruzijā ir sācis mērniecības pakalpojumu uzņēmums “Metrum Georgia”. Šobrīd uzņēmums ir atvēris piecus birojus – galvaspilsētā Tbilisi, kūrortpilsētā Batumi, Kutaisi, Gori un valsts austrumu daļā Telavi. Šogad plānots, ka uzņēmumā strādās 42 darbinieki, bet nākamā gada laikā mērniecībā nodarbināto skaits uzņēmumā varētu pieaugt līdz 150-200 cilvēkiem. Franšīzes devējs ir Latvijas lielākais mērniecības, teritorijas attīstības plānošanas un ģeotelpisko pakalpojumu sniedzējs SIA “Metrum”.

 
“Uzņēmums darbību sāk laikā, kad Gruzijā tiek īstenota apjomīga zemes īpašumu sakārtošanas kampaņa – ar daļēju valsts atbalstu īpašniekiem ir iespēja veikt zemes robežu kadastrālo uzmērīšanu. Latvijas lielākā mērniecības uzņēmuma “Metrum” lielā pieredze un tehnoloģiskās iespējas ļaus piedāvāt Gruzijas tirgus prasībām atbilstošus, kvalitatīvus un konkurētspējīgus pakalpojumus,” norāda SIA “Metrum” valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Trukšāns.
 
Tuvākā gada laikā “Metrum Georgia” plāno attīstīt no gaisa iegūstamo datu veidotus pakalpojumus, kas Gruzijas kalnainajā vidē ir īpaši svarīgi, kā arī attīstīt ar ēku inventarizāciju saistītus pakalpojumus.
 
Gruzija atrodas Eiropas austrumos Kaukāza kalnu dienvidu pusē blakus Melnajai jūrai. Valsts robežojas ar Krieviju, Azerbaidžānu, Armēniju un Turciju. Gruzija ir mazliet lielāka par Latviju – 67 900 kvadrātkilometri, bet iedzīvotāju skaits (neskaitot okupētās Abhāzijas un Dienvidosetijas teritorijas) pārsniedz 3,7 miljonus.
 
 

16.11.2016 RTU Ģeomātikas katedra pirms 18. novembra aicina atcerēties Latvijas ģeodēzisko mērījumu pirmsākumus

 Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Būvniecības inženierzinātņu fakultātes (BIF) Ģeomātikas katedra aicina interesentus, studentus un nozares profesionāļus uz svinīgo atceri par godu RTU Ģeomātikas katedras atjaunošanas 25. gadadienai un Rīgas ģeodēziskā tīkla sākumpunkta piemiņas plāksnes atjaunotnes 15. gadadienai. Pasākums notiks Latvijas 98. dzimšanas dienas priekšvakarā, ceturtdien, 17. novembrī, plkst. 15 Rīgas Svētā Pētera baznīcā. 

Tieši no Pēterbaznīcas smailes no 1921. gada līdz 1945. gadam, kad valsts mērīšanas vajadzībām darbojās vienotais Latvijas valsts trigonometriskais tīkls, tika rēķinātas ģeogrāfiskās koordinātas visai Latvijas teritorijai. 
 
2001. gada 17. novembrī, Rīgas 800 gadadienas priekšvakarā, Rīgas Svētā Pētera baznīcā – Rīgas ģeodēziskā tīkla sākumpunktā jeb nullpunktā – tika atjaunota vēsturiskā Latvijas ģeodēziskā grīdas piemiņas zīme un uzstādīta sienas plāksne ar sākumpunkta koordinātām pašlaik pieņemtajā pasaules ģeodēziskajā sistēmā – WGS 84. Uz plāksnes norādīts arī vietas vidējais augstums virs jūras līmeņa, proti, 6,22 m. Šī piemiņas plāksne rīdziniekiem un pilsētas viesiem sniedz uzskatāmu liecību par Latvijas ģeodēzijas un kartogrāfijas vēsturi.
 
17. novembrī pasākumā «Latvijas koordinātu sākumpunkta atjaunošanas 15. gadadiena mūsdienu skatījumā» notiks RTU mācībspēku, studentu un citu Latvijas ģeodēzijas un kartogrāfijas speciālistu diskusija par precīzu koordinātu nozīmi zemes mērīšanā gan pagātnē un mūsdienās, gan arī nākotnē.
 
Pasākumā piedalīsies kādreizējās Ģeodēzijas un kartogrāfijas koordinācijas padomes (ĢKKP) priekšsēdētājs Normunds Pēterkops un ĢKKP biedri – RTU BIF dekāna vietnieks zinātniskajā darbā un Ģeomātikas katedras vadītājs Jānis Kaminskis, RTU Ģeomātikas katedras mācībspēks profesors un Latvijas universitātes vadošais pētnieks Jānis Balodis, Latvijas Zinātņu akadēmijas, Valsts zemes dienesta un Rīgas domes pārstāvji, kā arī Latvijas Mākslas akadēmijas Dizaina nodaļas Metāla dizaina katedras vadītājs Arvīds Endziņš, kurš vienlaikus ir arī Rīgas Svētā Pētera baznīcā uzstādīto piemiņas plākšņu veidotāju – mākslinieku – pārstāvis. Pasākumā uzstāsies koklētāja Līga Griķe.

15.11.2016 Līdz 30. novembrim aicina iesniegt pieteikumus GISTAM 2017 konferencei

 Nākamā gada 27 un 28. aprīlī Portugāles pilsētā Porto notiks trešā starptautiskā konference "Ģeogrāfisko informācijas sistēmu teorija, programmatūra un menedžments" (GISTAM 2017). Līdz 30. novembrim potenciālajem referentiem iespējams iesūtīt ziņojumu pieteikumus, kuriem jābūt par kādu no sekojošām jomām: datu iegūšana un apstrāde, attālinātā izpēte, modelēšana, reprezentācija un vizualizācija, zināšanu ieguve un menedžments, domēnu aplikācijas. Oriģinālziņa

15.11.2016 VZD: 3. ceturksnī pieaudzis izpildīto ADTI darbu skaits (6)

 Valsts zemes dienests apkopojis vietējo pašvaldību datubāzu turētāju atskaitēs sniegto informāciju par reģistrētajiem ADTI darbiem (topogrāfiskie plāni un izpildmērījumu plāni) 2016. gada trešajā ceturksnī. Dati liecina, ka šajā laika posmā, salīdzinot ar iepriekšējiem periodiem, pieaudzis izpildīto ADTI darbu skaits un šo darbu izpildē iesasitīto mērnieku skaits.

Salīdzinājumam 2016. gadā:
 
III ceturksnī 325 ģeodēziskajos darbos sertificētas personas kopumā sagatavojušas 7303 ADTI darbus;
II ceturksnī 301 ģeodēziskajos darbos sertificētas persona kopumā sagatavojusi 6429 ADTI darbus; 
I ceturksnī 295 ģeodēziskajos darbos sertificētas personas kopumā sagatavojušas 5605 ADTI darbus.
Mērnieki, kas pēc III ceturksnī paveikto darbu skaita vai apjoma veido top 5:
 
visvairāk topogrāfisko plānu - Mihails Vodnevs (72 darbi);
visvairāk izpildmērījumu plānu -  Igors Gavrilovs (204 darbi);
vislielākās topogrāfisko plānu platības - Aigars Lipša (1072 ha);
vislielākie izpildmērījumu plānu garumi -  Arnis Skujiņš (52 km).
 

14.11.2016 Notiks bezmaksas tīkla seminārs par dronu izmantošanu kartogrāfijā

 Internetā 16. novembrī būs skatāms tīkla seminārs par bezpilota lidaparātu izmantošanu lielu infrastruktūras attīstības projektu kartēšanā. Semināru organizē nozares ražotājs senseFly un to varēs skatīties bez maksas, tomēr interesentiem pirms tam jāpiesaka sava dalība lapā: www.sensefly.com/drone-mapping-webinar. Oriģinālziņa

14.11.2016 LĢIA: Pabeigta visu 2016.gadā paredzēto ortofotokaršu sagatavošana

 Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūrā (LĢIA) ir sagatavotas un datu lietotājiem pieejamas visas Latvijas aerofotografēšanas 6.cikla ortofotokartes ar izšķirtspēju 0,25 m, kuru sagatavošana bija paredzēta 2016.gadā. Ortofotokaršu datnes sagatavotas TIFF datu formātā atbilstoši TKS-93 karšu lapu dalījumam mērogā 1:5 000.

 
2016.gada ortofotokartes ir pieejamas arī WMS servisu veidā un arī skatāmas LĢIA Karšu Pārlūkā.
 
Pašlaik notiek infrasarkano (CIR) ortofotokaršu sagatavošana, šo darbu plānots pabeigt līdz šā gada beigām. Datu ērtākai lietošanai plānojam ortofotokartes sagatavot arī kompresētā SID formātā, apvienojot datnēs atbilstoši mēroga 1:50 000 karšu lapu dalījumam.
 
6.cikla aerofotografēšanas darbus plānots veikt trīs gados, no 2016. līdz 2018.gadam. Tos, atbilstoši noslēgtajam līgumam un darbu plānojumam, veic Čehijas uzņēmums  "Georeal".
 
2016.gadā aerofotografēšana veikta Latvijas teritorijas rietumu daļā un Rīgas apkārtnē. Atšķirībā no iepriekšējiem aerofotografēšana cikliem 6. ciklā par visu Latvijas teritoriju tiek iegūtas aerofoto ainas ar 0,25 m izšķirtspēju.
 
Aktuālākā kartoshēma par ortofotokaršu sagatavošanas gaitu pieejama LĢIA pakalpojumu mājas lapā. 

11.11.2016 LĢIA informē par aerolāzerskenēšanas darbu gaitu

 Sadarbībā ar Francijas uzņēmumu Fit-Conseil un Polijas uzņēmumu  MGGP Aero 2016.gada pavasarī ir turpināti vienlaidus Latvijas teritorijas aerolāzerskenēšanas darbi  16437 km2 apjomā atbilstoši noslēgtajam līgumam un darbu plānojumam. Aerolāzerskenēšanas darbi veikti  Kurzemē un Alūksnes apkārtnei. 2016.gadā noskenētā platība ir apjomīgākā aerolāzerskenēšanas teritorija viena gada laikā un dati ir ar augstu detalizāciju, jo kopējais punktu blīvums ir vismaz 8 p/m2  . Šobrīd visai šogad noskenētai teritorijai ir pieejami automātiski apstrādāti dati, kurus ir  iecienījušas mērniecības firmas.

 
Līdz gada beigām ir plānots pabeigt aerolāzerskenēšanas datu reljefa līmeņa aktualizēšana.
 
 
 
 

11.11.2016 VZD: Jaunākie dati par zemes reformas pabeigšanu interaktīvajā kartē

 Valsts zemes dienests regulāri aktualizē informāciju par zemes reformas pabeigšanas gaitu interaktīvā kartē. Šī karte ļauj izsekot rīkojumu par zemes reformas pabeigšanu pieņemšanai kopš 2014.gada rudens, kad Ministru kabinets apstiprināja pirmo rīkojumu. Tas bija rīkojums „Par zemes reformas pabeigšanu Olaines novada Olaines pilsētā”.

Līdz šī gada 3. novembrim pašvaldību mērogā zemes reforma ir pabeigta (t.i., pieņemts Ministru kabineta rīkojums) 87% pašvaldību jeb 103 pašvaldībās no 119 pašvaldībām.

Ar 2016.gada 26.oktobri zemes reforma pabeigta 2 pašvaldībās – Kārsavas un Kocēnu novadā.
 
Savukārt rīkojuma projekti "Par zemes reformas pabeigšanu Jūrmalas pilsētā" un "Par zemes reformas pabeigšanu Babītes novada lauku apvidū" ir izsludināti Valsts sekretāru sanāksmē un notiek rīkojuma projektu un anotāciju saskaņošana ar Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību.
 
Skatīt interaktīvo karti Zemes reformas pabeigšanas gaita.

07.11.2016 No 7. novembra "Rīgas ūdens" topogrāfijas plānus saskaņo elektroniski (2)

 SIA "Rīgas ūdens" informē, ka, sākot ar 7. novembri, centralizētās ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmas raksturojošās informācijas un esības saskaņošana topogrāfiskajā plānā tiek veikta tikai un vienīgi elektroniskā formā. Vēl līdz 1. decembrim pieļaujama saskaņojuma veikšana, parakstot topogrāfisko plānu izdrukas. Sīkāku informāciju iespējams lasīt "Rīgas ūdens" paziņojumā

28.10.2016 Izveidota karte, kur bēgt kodolkara gadījumā

Statistikas portāls Statista izveidojis karti, kurā attēlotas kodolkara gadījumā apdraudētākās un drošākās vietas uz zemeslodes - atsevišķi iezīmētas valstis, kuru rīcībā ir kodolieroči (sarkanā krāsā), valstis, kurās izvietoti kodolieroči (oranžā krāsā) un valstis, kas ietilpst aliansē ar kodolieročiem bruņotajām valstīm (dzeltenā krāsā), un valstis, kurām nukleārajā armagedonā būtu cerības palikt neitrālām (nebombardētām). Latvija ir apdraudēto valstu vidū kā NATO alianses daļa, savukārt kā drošākas vietas, kur "pārlaist globālo kodolziemu", karte norāda galvenokārt dienvidu puslodi - Dienvidameriku un Āfriku. Tiesa, plaša kodolkara gadījumā jāņem vērā arī tas, ka globālā mērogā pazemināsies temperatūra, būs lielāks sausums, kas ietekmēs ražību, samazināsies ozona slānis, kas radīs lielākus ādas vēža un apdegumu draudus.  Oriģinālziņa

28.10.2016 Novembrī kosmosā nogādās veselus 4 jaunus Galileo satelītus (1)

 Novembrī plānots krietni papildināt orbītā esošo Galileo satelītu skaitu - 17. novembrī Franču Gviānas ar Ariane 5 nesējraķeti plānots palaist kosmosā uzreiz 4 jaunus sistēmas satelītus. Tādējādi kopējais Galileo satelītu skaits sasniegs 18, līdz ar to sistēma sasniegšot sākotnējo operacionālās darbības līmeni, iedarbinot vairākus servisus (Meklēšanas un glābšanas, u.c.). Kopumā Galileo sistēmā nākamajos divos gados plānots palaist vēl divus satelītus, bet galējais satelītu skaits 2020. gadā sasniegs 24, Galileo kļūstot par globālu satelītu navigācijas sistēmu. Oriģinālziņa

26.10.2016 Pilotprojektā pārbaudīs ar LiDAR metodi iegūto datu pielietojamību būvju datu aktualizēšanai Kadastrā

 20. oktobrī notika pirmā Valsts zemes dienesta (VZD) un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) pārstāvju tikšanās, lai uzsāktu pilotprojektu Latvijā maz izmantotas pieejas pārbaudei, kas nākotnē varētu mazināt vai izslēgt cilvēka klātbūtni būvju datu aktualizācijas procesos.

VZD un RTA pilotprojektu organizē ar mērķi pārbaudīt, cik uzticamus datus par būvēm ir iespējams iegūt, ja ar LiDAR (lāzerskenēšanas)  metodi iegūtie dati tiek apstrādāti un izmantoti būvju kontūru atpazīšanai un būvju datu precizēšanai Kadastra informācijas sistēmā. 

Pilotprojekta rezultātā abas puses cer pārliecināties, ka, savienojot apstrādātus LiDAR datus ar Kadastra karti, būs iespējams identificēt visas dabā esošās būves un noskaidrot to precīzu novietojumu, tai skaitā konstatēt Kadastrā reģistrētās un nereģistrētās būves, kā arī reģistrētās, bet dabā neesošās būves un fiksēt  ievērojamas izmaiņas. 
 
Plānots, ka pilotprojektā tiks aptvertas divas teritorijas, par kurām ir pieejami jaunākie LiDAR dati – Pierīgā un Preiļu novadā. Iegūtie rezultāti tiks pārbaudīti, salīdzinot tos ar dažādiem ģeotelpiskajiem datiem (kadastra karte, ortofoto karte, topogrāfiskie plāni), kā arī pārbaudot situāciju dabā. 
 
Ja pilotprojektā izdosies pierādīt, ka metode ir uzticama, tad nākotnē tā varētu tikt izmantota, lai maksimāli automatizētu aktuālu būvju novietojuma datu ieguvi. Tas nozīmē, ka tiks pilnveidota sistēma automatizētai būvju atpazīšanai, izmantojot ar LiDAR metodi iegūtos datus. Cilvēka iesaiste būvju datu precizēšanā tad tiktu izmantota tikai atsevišķos gadījumos.
 
Sistēmas modeli LiDAR datu apstrādei un izmantošanai būvju atpazīšanai izveidoja un turpina pilnveidot RTA.
 
Saskaņā ar Valsts zemes dienesta un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas parakstīto sadarbības līgumu paredzēts, ka pilotprojekts noslēgsies līdz šī gada beigām.

24.10.2016 VZD: Aktīvāko mērnieku TOP 10 3. ceturksnī (5)

 Valsts zemes dienests publicējis statistiku par mērnieku veiktajiem darbiem 2016. gada 3. ceturksnī. Dati par reģistrēto mērniecības darbu sadalījumu Latvijas teritorijā liecina, ka aktīvākie reģioni trešajā ceturksnī ir bijuši Rīgas pilsēta (163 reģistrēti mērniecības darbi), Ķekavas novads (127 darbi), Rēzeknes novads (109 darbi) un Daugavpils novads (93 darbi). 

Trešajā ceturksnī Kadastra informācijas sistēmā ir reģistrēti 2977 darbi, kurus iesnieguši 213 mērnieki. Apkopojot informāciju par reģistrētajiem darbiem un aktīvo mērnieku skaitu, secināms, ka trešajā ceturksnī, salīdzinot ar iepriekšējiem šī gada ceturkšņiem, ir vērojama lielākā mērnieku aktivitāte – reģistrēts visvairāk mērniecības darbu.

Izveidots saraksts ar 10 aktīvākajiem mērniekiem šajā ceturksnī - mērnieku Top-10 (Pilns pārskats šeit)

24.10.2016 VZD aicina piedalīties konkursā par zemes kadastrālās uzmērīšanas veikšanu par valsts budžeta līdzekļiem

 Valsts zemes dienests (VZD) izsludinājis jaunu iepirkumu zemes kadastrālās uzmērīšanas pakalpojumiem bijušo zemes īpašnieku un viņus pārdzīvojušo laulāto, bērnu un mazbērnu, politiski represēto un 1. grupas invalīdu zemes robežu uzmērīšanai par valsts budžeta līdzekļiem.

Iepirkums sadalīts vairākās daļās, līdz ar ko katrs pretendents var pieteikties pakalpojuma sniegšanai uz visām, dažām vai tikai vienu pakalpojuma daļu. Ar konkursā uzvarējušo pretendentu līgums par mērniecības darbu izpildi tiks slēgts uz diviem gadiem.

Pretendentiem piedāvājums jāiesniedz līdz 2016. gada 7. novembra plkst.11.00, 11. novembra krastmalā 31, Rīgā, pirmdienās no plkst.08:30 līdz 18:00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst.08:30 līdz 17:00, bet piektdienās no plkst.08:30 līdz 16:00, iesniedzot personīgi (pie apsardzes organizatora) vai sūtot pa pastu.
 
Ar konkursa Nolikumu var iepazīties Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā www.iub.gov.lv, kā arī VZD tīmekļa vietnē www.vzd.gov.lv, sadaļā Iepirkumi.

24.10.2016 Pakistāna pirmo izpētes satelītu palaidīs 2018. gadā

 Pakistāna savu pirmo attālinātās izpētes satelītu, kurš patlaban atrodas izstrādes stadijā, plāno nogādāt orbītā 2018. gadā, Pasaules kosmosa nedēļas atklāšanas ceremonijā sacījis Pakistānas Kosmosa un stratosfēras izpētes komisijas priekšsēdētājs Kaizers Kurams. Satelīta galvenā funkcija būšot pārraudzīt Pakistānas un Ķīnas ekonomiskās sadarbības projektus. Tāpat Pakistāna cer, ka satelīts tai ļaus kļūt pašpietiekamākai Zemes novērošanas datu ieguvē. Oriģinālziņa

30.09.2016 Google pašbraucošais auto atkal iekļuvis avārijā

 Negadījumā iekļuvusi vēl viena pašbraucošā automašīna - šoreiz nepaveicies Google tehnoloģijas aprīkotajam Lexus markas auto. Tiesa, pie vainas ir bijis kāds uzņēmuma busiņš, kurš šķērsojis krustojumu pie sarkanās gaismas - Google uzsver, ka luksofora zaļais signāls dedzis jau vismaz sešas sekundes, kad Google auto šķērsojusi krustojumu. Līdz ar to kompānijas pārstāvji uzskata, ka nevis pašbraucošo automašīnu tehnoloģijās, kuras pēc pēdējā laika negadījumiem izpelnās arvien lielāku kritiku, ir vaina, bet gan "cilvēciskajā faktorā", un tieši pēdējo būtu jāizslēdz no satiksmes, lai tā kļūtu daudz drošāka. Vai šādi komentāri nozīmē, ka pēc pārdesmit gadiem cilvēkam vadīt auto kopējā satiksmē nemaz vairs nebūs ļauts un visur pārvietosies tikai pašbraucošie transporta līdzekļi? Oriģinālziņa

Sviitra
Jaunākais citās sadaļās
Sviitra
Mērnieku laika ziņas
Sviitra_b
Arrow_left 2019. gada novembris Arrow_right
P O T C P S S
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
Šodiena 2019. gada 15. novembris

Vārda diena:

Undīne, Leopolds, Unda
Jaunākie komentāri
Sviitra
© 2008 mernieks.lv, epasts: redakcija@mernieks.lv
Visa portālā ievietotā informācija un materiāli (tai skaitā raksti,attēli,video u.c.) pieder to autoriem. Pārpublicēšana bez saskaņošanas un atsauces stingri aizliegta. Visiem portālā ievietoajiem datiem ir tikai informatīvs raksturs, un tie izmantojami tikai izziņas, izglītības un informatīviem nolūkiem. Redakcija neuzņemas saistības par iespējamo informācijas neatbilstību patiesai situācijai. Redakcija neuzņemas atbildību par portāla lietotāju ievietoto informāciju. Ievietojot komentāru, tā autors atzīst, ka piekrīt komentēšanas noteikumiem, uzņemas atbildību par tās saturu, kā arī apņemas pret redakciju neizvirīt nekādas pretenzijas par komentāru satura rediģēšanu vai dzēšanu.