Mēs esam lai Jūs informētu
Veciits_meklesana
Aktuālais jautājums
 
Ievads nozarē
Terminu vārdnīca
Par portālu
Pasūtītājiem
 
Likumdošana
Mērniecībā
Zemes ierīcībā
Kartogrāfijā
Ģeodēzijā
Mērnieku saraksts
ADTI uzturētāji
Iepirkumi
Konkursi
Rezultāti
 
Jaunumi
Latvijā
Pasaulē
Augstskolās
Mērnieku biedrībā
LKĢA
Būvniecībā
Nekustamie īpašumi
Īsumā
Pētījumi
Vēsture
Tehnoloģijas
Izklaide
 
Pakalpojumi
Mērniecības instrumenti
Dati darbam
Pārrēķinu kalkulatori
Saites
Forums Galerija Blogi Sludinājumi
Sviitra

24.02.2017 Sentinel-2B gatavojas palaišanai

 Nākamais Eiropas kosmosa aģentūras "Copernicus" projekta satelīts Sentinel-2B tiks palaists jau 7. martā, pašlaik notiek pēdējie sagatavošanās darbi. Pirmais programmas satelīts Sentinel-2A tika palaists 2015. gada jūnijā. Copernicus satelīti atrodas 768 kilometru augstumā, tie savāc datus par zemeslodes virsmu (izņemot okeānus un jūras) katrās 5 dienās. Oriģinālziņa

23.02.2017 Indija palaiž 104 satelītus vienā piegājienā

Indijas kosmosa aģentūra uzstādījusi rekordu, palaižot kosmosā ar vienu nesējraķeti 104 satelītus uzreiz. Viens no satelītiem bijis pašas Indijas Cartosat-2, vēl divi citi satelīti un 101 nanosatelīts no tādām valstīm kā ASV, Izraēla, AAE, Nīderlande, Šveice un par Kazahstāna (kur, kā zināms, atrodas pašai savs kosmodroms). Grūtākais misijas nodrošināšanā esot bijis panākt, lai daudzie satelīti savā starpā nesaskrietos. Oriģinālziņa

22.02.2017 Jūnija sākumā notiks FIG Darba nedēļa

 No 29. maija līdz 2. jūnijam notiks ikgadējā Starptautiskās Mērnieku federācijas semināru nedēļa (FIG Working Week), kas šogad norisināsies Somijas galvaspilsētā Helsinkos. Šāgada temats: "Rītdienas mērniecība - no digitalizācijas līdz paplašinātajai realitātei". Semināros uzstāsies Google ģeotelpiskās informācijas speciālists, "Bentley Systems" prezidents, Somijas Zemes dienesta direktors un citas prominentas personas. Oriģinālziņa

21.02.2017 LatPos sistēmai pievienotas 5 LITPOS sistēmas bāzes stacijas

 LĢIA informē, ka no janvāra beigām LatPos sistēmā iekļautas 5 jaunas bāzes stacijas no Lietuvas pastāvīgo bāzes staciju sistēmas LITPOS.

 
LatPos sistēmā iekļautas 5 LITPOS sistēmas bāzes stacijas, kas atrodas vistuvāk Latvijas-Lietuvas robežai: "KRTN", "MAZK", "JNSK", "BIRZ" un "RKSK".
 
Pievienotajām bāzes stacijām noteiktas koordinātas un piešķirti augstāk minētie četru burtu kodi.
 
Pievienotās LITPOS bāzes stacijas ievērojami uzlabos LatPos tīkla homogenitāti Latvijas-Lietuvas robežas teritorijā un nodrošinās augstāku precizitāti reālā laika mērījumiem visā Latvijas-Lietuvas pierobežas zonā.
 
LĢIA lūdz pievērst uzmanību, lietojot LatPos sistēmas datus.
 
Lai pārliecinātos par bāzes staciju darbības atbilstību Ministru kabineta 2011.gada 15.novembra noteikumu Nr.879 "Ģeodēziskās atskaites sistēmas un topogrāfisko karšu sistēmas noteikumi"  25.9 punktā izvirzītajām prasībām, LĢIA veica bāzes staciju validēšanu. Validēšana ietver alternatīvu bāzes stacijas koordinātu un augstuma noteikšanu un reālā laika režīmā veiktus kontrolmērījumus uz Valsts ģeodēziskā tīkla punktiem.
 
Pievienoto LITPOS bāzes staciju validēšanas pārskatā alternatīvi aprēķināto koordinātu un augstuma novirzes no noteiktajām bāzes staciju koordinātām un augstuma liecina par to atbilstību iepriekš minēto Ministru kabineta noteikumu prasībām.
 
 
 
 

20.02.2017 Top jauna Liepājas topogrāfiskā karte mērogā 1: 2 000

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra veic topogrāfiskās kartes mērogā 1:2 000 sagatavošanu un aktualizēšanu republikas pilsētām, tai skaitā, kopš 2015. gada beigām - arī Liepājai.

 
Šī mēroga kartes sagatavošana Liepājai turpināsies šogad un 2018. gadā. Visas pilsētas teritorijas atveidei nepieciešamā karte sastāv no vairākām karšu lapām. Kartes sagatavošanas darbs notiek pilsētas robežās, kur vienai karšu lapai atbilst vienu kvadrātkilometru liela platība.
 
Karšu sagatavošanā tiek izmantoti jaunākie aerofotomateriāli, lāzerskanēšanas dati, augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas dati un cita informācija. Daļa vajadzīgās informācijas un konkrētu objektu raksturojošu datu tiek iegūta, apsekojot kartējamo teritoriju. To dara viens vai divi darbinieki, dabā salīdzinot kartes saturu ar situāciju apvidū. Lai izdarītu nepieciešamās korekcijas un piezīmes, veic mērījumus un fotofiksācijas.
 
Visiem Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras darbiniekiem ir dienesta apliecības, kuras nepieciešamības gadījumā var uzrādīt, un pārvietošanās notiek tikai ar Nacionālo bruņoto spēku automašīnām, kas atpazīstamas pēc valsts reģistrācijas numurzīmēm.
 
 

15.02.2017 Rīt notiks LU konferences sekcija "Ģeodinamika un ģeokosmiskie pētījumi"

 Latvijas Universitātes zinātniskās konferences ietvaros ceturtdien, 16. februārī, notiks zinātniski tehniskā konference "Ģeodinamika un ģeokosmiskie pētījumi". Konference notiks Jelgavas ielā 1, konferenču zālē “Magnum” (106. telpa). Konferences sākums plkst. 9:00, reģistrācija no 8:30. Konferences programma

31.01.2017 ES uzsāk ambiciozu multi-GNSS projektu, kas apvienos GPS, Glonass, Beidou un Galileo

 Eiropas Savienība piešķīrusi finansējumu projektam "Treasure", kas paredz integrēt GNSS signālus no visām lielajām satelītu navigācijas sistēmām (GPS, Galileo, Glonass, Beidou), izveidojot multi-GNSS sistēmu, kas kalpošot augstākas precizitātes nolūkiem ne vien tādās nozarēs kā aviācija un jūras navigācija, bet arī urbumiem jūrā, būvniecībā, bezpilota auto vadībā, dronu navigācijā un citur. Projekta ietvaros plānots izstrādāt arī jaunus pozicionēšanas algoritmus, kļūdu modeļus, kas labos ne tikai atmosfēras radītās nobīdes, bet arī tos signāla traucējumus, ko rada cilvēka radīti avoti. Projekta izstrādē apvienojušās četras augstākā līmeņa universitātes, izpētes institūts un četras kompānijas. Oriģinālziņa

31.01.2017 Ķīna jūlijā palaidīs pirmo Beidou-3 (globālās) sistēmas satelītu

 Ķīna savas satelītu navigācijas sistēmas Beidou trešo, globālo līmeni sāks attīstīt šāgada jūlijā, palaižot kosmosā pirmo Beidou-3 satelītu. Līdz šim ir pabeigta pašas Ķīnas vajadzībām Beidou-2 sistēma ar 18 satelītiem tajā, kā arī palaisti pieci eksperimentālie globālās sistēmas satelīti. Kopumā Beidou-3 paredzēts izveidot līdz 2020. gadam, nogādājot orbītā 35 satelītus. Šogad vien plānots palaist 6 līdz 8 satelītus. Oriģinālziņa

27.01.2017 Konkursā meklē mērniekus un ZIP izstrādātājus "Rail Baltica" projektam (4)

 Jaunbūvējamās Eiropas platuma sliežu dzelzceļa līnijas Rail Baltica īstenotājs Latvijā - SIA Eiropas Dzelzceļa līnijas - izsludinājis atklātu konkursu, lai tā rezultātā rastu zemes ierīcības projektēšanas, kadastrālās uzmērīšanas un robežu ierīkošanas darbu veicējus nekustamajiem īpašumiem, kas nepieciešami Rail Baltica izbūvei, Rīgas pilsētā un Mārupes, Baldones, Ķekavas, Olaines, Ropažu, Salaspils un Stopiņu novados.

SIA Eiropas Dzelzceļa līnijas izsludinātā atklātā konkursa "Zemes ierīcības projektēšanas, kadastrālās uzmērīšanas un robežu ierīkošanas darbu veikšana nekustamajiem īpašumiem, kas saistīti ar Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas "Rail Baltica" būvniecību" gaitā tiks noslēgta Vispārīgā vienošanas, lai veiktu zemes ierīcības projektēšanas, kadastrālās uzmērīšanas un robežu ierīkošanas darbus nekustamajiem īpašumiem, kas saistīti ar Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecību Latvijas teritorijā. Pakalpojuma veikšana nepieciešama atsavināšanas procesa īstenošanai un valsts īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā uz valsts vārda Satiksmes ministrijas personā.

Darbu izpildes periods plānots četru gadu (48 mēneši) garumā par kopējo summu 1.35 miljoni eiro (bez PVN).
 
Konkursam var pieteikties pretendenti, kuriem ir normatīvajiem aktiem atbilstošs sertifikāts un izstrādāto zemes ierīcības projektu un zemes kadastrālās uzmērīšanas darbu skaits iepriekšējo trīs gadu laikā ne mazāks par 60. Vispārīgā vienošanās tiks slēgta ar ne mazāk kā 3 un ne vairāk kā 7 pretendentiem.
 
Iepirkums tiek finansēts no Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (EISI) projekta "1435 mm standarta platuma dzelzceļa līnijas Rail Baltic / Rail Baltica (RB) attīstības koridors caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" finanšu līdzekļiem.
 
Piedāvājumus var iesniegt, sūtot pa pastu, vai personīgi SIA "Eiropas Dzelzceļa līnijas" Maskavas iela 12, Rīga, LV-1050 darba dienās no plkst.08:30 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 17:00. Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2017.gada 13.marta plkst.10:00, tad arī notiks visu piedāvājumu atvēršana.
 
Vairāk par iepirkuma procedūru var uzzināt: http://www.edzl.lv/iepirkumi.html.

26.01.2017 Eksperimentā pārbaudīs Glonass un Beidou savietojamību

 Krievijas un Ķīnas zinātnieki veiks kopīgu testu Glonass un Beidou satelītu navigācijas sistēmām, par eksperimenta objektu izmantojot automašīnu pārvietošanos pa tā saukto "Zīda ceļu" - no Ķīnas līdz Rietumeiropai. Eksperimenta gaitā tiks pārbaudīta gan abu navigācijas sistēmu savstarpējā savietojamība un tas, kā Beidou un Glonass papildina viena otru, gan arī pašas ceļu infrastruktūras efektivitāte. Oriģinālziņa

26.01.2017 EKA pēta Galileo atompulksteņu problēmas

 Kā ziņots iepriekš, vairāki Galileo satelītu atompulksteņi sabojājušies. Eiropas Kosmosa aģentūra centusies izpētīt kļūmes iemeslus un nonākusi pie secinājuma, ka vēl topošajiem sistēmas satelītu atompulksteņiembūs jāveic uzlabojumi - varētu tikt mainīta to uzbūve, lai ievērojami palielinatu maksimālo iespējamo slodzes robežu. Tāpat plānots veikt attālinātas korekcijas tiem orbītā esošo satelītu pulksteņiem, kas vēl darbojas, lai mazinātu risku, ka arī no tiem kāds iziet no ierindas. Oriģinālziņa

25.01.2017 3. februārī notiks LU konferences ģeomātikas sekcija

 3. februārī Latvijas Universitātes Dabaszinātņu centrā, 106. auditorijā, Jelgavas ielā 1, Rīgā, LU 75. zinātniskās konferences ietvaros notiks ģeomātikai veltītā sekcija. Paredzēts, ka visas dienas garumā ar referātiem kopumā uzstāsies ziņotāji par 20 tematiem. Vairāki no tiem veltīti bezpilota lidaparātu izmantošanai, citi - lāzerskenēšanai, kartogrāfija u.c. jomām. Precīza sekcijas programma pielikumā.

24.01.2017 LĢIA publicējusi jaunas kartes (7)

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra ir izveidojusi un šī gada janvārī publicējusi vairākus karšu brīvos interneta servisus, kas atbilst Open Geospatial Consortium (OGC) standartiem:

1. Vēsturiskā Satelītkarte  mērogā 1:50000. Satelītkarte ir veidota kā digitāla pamatne ģeogrāfisko informācijas sistēmu (GIS) vajadzībām Kartes dati izvietoti vairākos slāņos, kas ietver visus galvenos apvidus objektus: ūdensteces, satiksmes ceļi, zemes lietojums (ezeri, upes mērogā, apbūve, veģetācija u.c.), punktveida objekti (viensētas, baznīcas, torņveida būves u.c.), reljefs, administratīvās robežas, transporta tīkli (augstsprieguma elektropārvades līnijas, naftas un gāzes vadi), ģeogrāfiskie nosaukumi. Izejmateriāli sākotnējai kartes sastādīšanai -1993.gada SPOT vidējas izšķirtspējas (10 m) satelītattēli, atjaunošanai -1994.-1999. gada aerofotografēšanas materiāli. Izgatavošanas periods -1994.-1998. gads, atjaunota 2001.-2002.gadā. Turpmāka kartes atjaunošana netiek plānota, jo tiek ražots un regulāri atjaunots precīzāks kartogrāfiskais materiāls – topogrāfiskā karte mērogā 1:50 000.
 
 
 
2. Vēsturiskās pilsētu ortofoto kartes ar 10 – 20 cm izšķirtspēju:
 
 Serviss satur sekojošu aerofotografēšanas gadu un 33 pilsētu datus:
 
3. Aerofotografēšanas 2.cikla (2003.-2005.gads) krāsainās ortofotokartes mērogā 1:10 000 un 1 m izšķirtspēju:
 
Karšu skatīšanās servisa (WMS) saite: http://services.lgia.gov.lv/arcfree/services/WMS_Ortofoto_v2/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS

24.01.2017 Pasniegtas Indijas Ģeotelpiskās industrijas balvas

 Indijā, Haiderabadā pasniegtas ikgadējās Indijas Ģeotelpiskās industrijas balvas. Šos apbalvojumus pasniedz par inovācijām un izcilību ģeotelpiskās industrijas jomā Indijā, taču laureātu saraksts ir ļoti internacionāls - tajā redzami gan Eiropas Komisijas ierēdņi, gan ASV, Taivānas, Meksikas, pat Nigērijas profesionāļi. Ar pilnu apbalvoto sarakstu var iepazīties šeit.

20.01.2017 Galileo satelītos sabojājušies vairāki atompulksteņi

 Sateltītu navigācijas sistēma Galileo piedzīvojusi tehniskas problēmas, paziņojusi Eiropas Kosmosa aģentūra. Ķibeles radušās ar vairākiem atompulksteņiem - kopumā nedarbojoties trīs rubīdija un seši ūdeņraža māzera pulksteņi. Tas gan pagaidām vēl nav izsitis no ierindas nevienu no 18 satelītiem, jo katrā satelītā ir uzstādīti četri atompulksteņi, bet, lai satelīts darbotos, pietiek tikai ar vienu. Kritiskākā situācija ir vienā no satelītiem, kurā sabojājušies divi pulksteņi, bet divi vēl ir rezervē. Oriģinālziņa

20.01.2017 Baidu Maps kļūst par globālu servisu ar HERE palīdzību

Divi online karšu giganti - HERE Maps un Baidu Maps noslēguši sadarbības vienošanos, kuras ietvaros HERE palīdzēs Baidu veikt globālu ekspansiju, nodrošinot tās servisu ar kartēm par teritoriju ārpus Ķīnas. Abas kompānijas sadarbojas jau divus gadus - HERE ļauj izmantot savas kartes Baidu servisam Dienvidaustrumāzijā, bet jaunais līgums ļaus Baidu izplesties līdz globālam mērogam, piedāvājot navigāciju 150 pasaules valstīs. Galvenokārt tas gan mērķēts uz ķīniešu lietotājiem, kuri dodas tūrisma vai darījumu braucienos ārpus. Ķīnā Baidu aizņem 70% tirgus, kompānijas servisu lieto 350 miljoni cilvēku, bet tās maršrutu navigācijas pakalpojumus - ap 100 miljoniem šoferu. Oriģinālziņa

19.01.2017 Mūžībā aizgājis LMB goda biedrs Valdis Atslēga

Es tagad aizeju, bet ne jau prom,

Es aizeju tepat –

Ar citām puķēm, citu sauli,

Ar citu zemi parunāt.

(M. Zviedre)

Latvijas Mērnieku biedrība izsaka visdziļāko līdzjūtību LMB goda biedra Valda Atslēgas ģimenei un tuviniekiem viņu mūžībā pavadot.

Atvadīšanās no Valda Atslēgas 2017. gada 21. janvārī pulksten 13:00 Vecmīlgrāvja kapličā (Baltās baznīcas kapi).

17.01.2017 "Lattelecom" maina topogrāfiju saskaņošanas vietas (2)

 SIA "Lattelecom" topogrāfijas plānu saskaņošanas vietu un atbildīgo darbinieku sarakstā notikušas izmaiņas. Ar jaunajām saskaņošanas vietu adresēm un kontaktpersonām var iepazīties "Lattelecom" sagatavotajā failā. Informāciju par topogrāfiju saskaņošanu iespējams aplūkot karšu pārlūkā topografija.lv.

16.01.2017 LMB un LKĢA protestē pret iecerētām izmaiņām robežplānu sagatavošanā (18)

 Latvijas Mērnieku biedrība un Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācija nosūtījusi vēstuli Tieslietu ministrijai, kurā iebilst pret MK noteikumu grozījumiem, kas dotu Valsts zemes dienestam tiesības sagatavot zemes robežu plānu, izmantojot Kadastra informācijas sistēmas datus un VZD arhīva dokumentus, ja Kadastra informācijas sistēmā ir ierakstīta atzīme un attēloti telpiskie dati par zemes vienību robežu neatbilstību. Visu vēstuli var lasīt šeit.

11.01.2017 LMB un LKĢA vēstulē TM iebilst pret trešo sertifikācijas centru (2)

 Latvijas Mērnieku biedrības un Latvijas kartogrāfu un ģeodēzistu asociācija nosūtījušas vēstuli Tieslietu ministrijai, kurā pauž iebildumus pret ministrijas virzītajiem Ministru kabineta 2010. gada 10. augusta noteikumu Nr. 764 „Noteikumi par sertificēšanas institūcijām, kuras izsniedz sertifikātu zemes kadastrālajam uzmērītājam un zemes ierīcības darbu veicējam” grozījumiem, kas atļautu sākt darbību trešajam mērnieku sertifikācijas centram. Sabiedriskās organizācijas uzskata, ka centrs nevar sākt darbību, jo neatbilst kritērijiem attiecībā uz "ekspertu skaitu un nodrošinājumu, jo pieci darbinieki ir saistīti ar citu sertifikācijas jomu, bet ne zemes kadastrālo uzmērīšanu, zemes ierīcību un ģeodēziju". Ar vēstuli var iepazīties šeit.

Sviitra
Jaunākais citās sadaļās
Sviitra
Mērnieku laika ziņas
Sviitra_b
Arrow_left 2019. gada novembris Arrow_right
P O T C P S S
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
Šodiena 2019. gada 19. novembris

Vārda diena:

Liza, Līze, Elizabete, Betija
Jaunākie komentāri
Sviitra
© 2008 mernieks.lv, epasts: redakcija@mernieks.lv
Visa portālā ievietotā informācija un materiāli (tai skaitā raksti,attēli,video u.c.) pieder to autoriem. Pārpublicēšana bez saskaņošanas un atsauces stingri aizliegta. Visiem portālā ievietoajiem datiem ir tikai informatīvs raksturs, un tie izmantojami tikai izziņas, izglītības un informatīviem nolūkiem. Redakcija neuzņemas saistības par iespējamo informācijas neatbilstību patiesai situācijai. Redakcija neuzņemas atbildību par portāla lietotāju ievietoto informāciju. Ievietojot komentāru, tā autors atzīst, ka piekrīt komentēšanas noteikumiem, uzņemas atbildību par tās saturu, kā arī apņemas pret redakciju neizvirīt nekādas pretenzijas par komentāru satura rediģēšanu vai dzēšanu.