Labs nāk ar gaidīšanu, silts ar sildīšanu
Veciits_meklesana
Aktuālais jautājums
 
Ievads nozarē
Terminu vārdnīca
Par portālu
Pasūtītājiem
 
Likumdošana
Mērniecībā
Zemes ierīcībā
Kartogrāfijā
Ģeodēzijā
Mērnieku saraksts
ADTI uzturētāji
Iepirkumi
Konkursi
Rezultāti
 
Jaunumi
Latvijā
Pasaulē
Augstskolās
Mērnieku biedrībā
LKĢA
Būvniecībā
Nekustamie īpašumi
Īsumā
Pētījumi
Vēsture
Tehnoloģijas
Izklaide
 
Pakalpojumi
Mērniecības instrumenti
Dati darbam
Pārrēķinu kalkulatori
Saites
Forums Galerija Blogi Sludinājumi
Sviitra

23.04.2018 Mērnieku rallija 2018 organizatori aicina pieteikšanos neatlikt uz pēdējo brīdi

 Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācijas mājaslapā pieejama visa aktuālākā informācija saistībā ar gaidāmo Mērnieku ralliju 2018. Pasākuma organizatori ziņo, ka pirmie dalībnieki rallijam jau pieteikušies un pieteikušos dalībnieku sarakstu iespējams aplūkot šeit. Publicēta ilustratīva karte ar maršruta teritoriju. Organizatori aktīvi meklē interesantas vietas, interesantus cilvēkus un domā atraktīvus uzdevumus, kā arī aicina tos, kas zina, ka piedalīsies rallijā, pieteikties tam iespējami ātrāk, lai varētu rēķināties ar prognozējamo dalībnieku skaitu. 

20.04.2018 Pašvadāmo auto industrijai paredz 21% pieaugumu gadā

 Daļēji vai pilnībā automātiski darbojošos automašīnu tirgus izaugsme līdz 2030. gadam tiek prognozēta 21 procenta apmērā katru gadu. Izaugsmes pamatā būšot tas, ka pašbraucošās automašīnas saņems arvien lielāku atbalstu no valsts iestādēm, iegūs oficiālu atzīšanu, kā arī turpināsies darbs pie to drošības risinājumu uzlabošanas. Kopējo skatījumu uz industrijas izaugsmes iespējām pozitīvi ietekmē arī tehnoloģiju gigantu kā Google un Intel iesaistīšanās tajā. Oriģinālziņa 

18.04.2018 Pieejama jaunākā Sentinel aplikācija viedierīcēm

 Lejuplādei pieejama jaunākā versija Copernicus Sentinel aplikācijai mobilajiem telefoniem. Copernicus Sentinel App ir programmatūra iOS un Android operētājsistēmu mobilajām ierīcēm. Programma ļauj lietotājiem sekot Sentinel satelītu kustībai orbītā, redzēt, kurā brīdī un vietā tie nosūta datus uz Zemi, tāpat var iestatīt paziņojumu, kurš parādās brīdī, kad kāds no Sentinel satelītiem lido virs galvas. Programmā pieejams katra satelīta trīsdimensiju modelis, kurā var apskatīt, kā izvietoti satelītu pētnieciskie instrumenti un citas komponentes. Programma pieejama lejuplādei par brīvu Google Play un Apple App veikalos. Oriģinālziņa

18.04.2018 Piedāvā izstrādāt vēl labākus GPS 3. paaudzes satelītus

 ASV kompānija Lockheed Martin piedāvājusi ASV valdībai izstrādāt vēl modernākus GPS 3. paaudzes satelītus - GPS III Follow-On (GPS IIIF). Patlaban jau tiek izstrādāti desmit GPS III satelīti, kas būšot modernākie satelīti, kādi jebkad radīti (trīsreiz precīzāki par esošajiem), taču GPS IIIF projektā vēl vairāk pastiprinātu to kapacitāti, uzlabojot aizsardzību pret elektroniskajiem traucējumiem, kas nodrošinātu, ka satelīti turpina darboties arī elektronisku uzbrukumu gadījumā. GPS IIIF plānota pilnībā digitāla navigācijas aparatūra lietotāju pozicionēšanai, tāpat tajos tiks uzstādīti retroreflektori precīzākai lāzerlokācijai. Kopumā piedāvāts izgatavot 22 GPS IIIF satelītus. Oriģinālziņa

17.04.2018 Tunisijā atvērts pirmais Beidou centrs ārpus Ķīnas

 10. aprīlī Tunisijā ticis atvērts pirmais Beidou navigācijas sistēmas centrs ārpus Ķīnas teritorijas. Centrs kalpošot arābu pasaules iepazīstināšanai ar Beidou sistēmas iespējām, arī kā platforma, kas veicinās starptautisku sadarbību, sacījis Ķīnas Satelītu navigācijas biroja vadītājs Rans Čengi. Savukārt Mohameds Ben Amors, Arābu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju organizācijas ģenerālsekretārs, nosaucis centru par unikālu tehnoloģiju projektu gan arābu valstīm, gan visai pasaulei. Organizācija pastiprināšot sadarbību ar Ķīnu satelītu navigācijas jomā, lai paātrinātu reģiona tehnoloģisko un ekonomisko attīstību. Oriģinālziņa  

09.04.2018 Mērnieku rallijs notiks 2. jūnijā

 Šāgada mērnieku sporta spēļu - rallija organizatori, Latvijas kartogrāfu un ģeodēzistu asociācija publicējusi rallija nolikumu. Rallijs norisināsies 2. jūnijā, tā starts un finišs plānots pie Nītaures estrādes. Ar sīkākiem rallija noteikumiem iespējams iepazīties pievienotajā nolikumā.

28.03.2018 Pabeigta nivelēšanas tīkla 2. klases pilnveidošana Latvijas teritorijā

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras (turpmāk – Aģentūra) Ģeodēzijas nodaļas darbinieki laika posmā no 2012. gada līdz 2018. gadam veica 2. klases nivelēšanas tīkla (turpmāk – N2) pilnveidošanu, sabiezinot 1. klases nivelēšanas tīklu (turpmāk – N1). Sabiezināšanas darbi veikti, izmantojot vēsturisko informāciju par Latvijas teritorijā veiktajiem nivelējumiem, veicot atkārtotus nivelējumus kontrolei un veidojot jaunus nivelēšanas gājienus.
 
    N2 pilnveidošana veikta pakāpeniski pa aptuvenajām vēsturisko novadu - Latgales, Vidzemes, Zemgales un Kurzemes - robežām.
 
    Pilnveidotajā nivelēšanas tīklā iekļautas vēsturiskās II un III klases nivelēšanas tīkla zīmes: 20 fundamentālie reperi, 213 grunts reperi, 188 sienas markas un 98 sienas reperi, 15 2. klases globālās pozicionēšanas tīkla punkti un vietējā tīkla punkti ar atbilstošu nostiprinājumu – 14 bijušie 3. klases globālās pozicionēšanas tīkla punkti, 4 poligonometrijas punkti un 12 bijušie triangulācijas punkti. Nivelēšanas tīkls papildināts ar no jauna ierīkotiem 16 grunts reperiem un 25 sienas reperiem.
 
    Normālo paaugstinājumu iegūšanai, izmantoti Surfer® vidē ģenerēti modeļi – Zemes vertikālo kustību modelis un Brīvā gaisa anomāliju modelis.
 
    Punktu augstumi aprēķināti, veicot izlīdzināšanu ar vismazāko kvadrātu parametru metodi, izmantojot programmu Nivelier. Par dotajiem punktiem izmantoti 70 N1 punkti un 2 no N1 izslēgtie punkti.
 
    Latvijas N2 veido 72 nivelēšanas līnijas ar kopējo garumu 2904,75 km, no kuriem Aģentūras Ģeodēzijas nodaļas darbinieki nonivelēja (kontroles un jaunie nivelējumi) 610,58 km.
 
    Tīkla precizitāte raksturojas ar standartnovirzi 1,7 mm.  Noteikti 605 punktu augstumi Latvijas normālo augstumu sistēmā epohā 2000,5. Rezultātā ir aprēķināti 605 punktu augstumi Latvijas normālo augstumu sistēmā epohā 2000,5 un tie ir pieejami Valsts Ģeodēziskā tīkla datubāzē pēc adreses http://geodezija.lgia.gov.lv/start.php .

23.03.2018 InterGeo 2018 iegūst aprises

 Lai gan līdz šā gada InterGeo forumam Frankfurtē atlicis vēl vairāk nekā pusgads, organizatori jau izziņojuši konferences tematus. Šāgada centrālais fokuss tiks likts uz to, kā digitālais laikmets pārveido biznesu un sabiedrību, detalizētāk pieskaroties tādiem jautājumiem kā datu mākoņi, virtuālā un paplašinātā realitāte, mākslīgais intelekts. Kopumā forumā uzstāšoties 130 referenti. Arī instrumentu izstāde solās būt ne mazāk vērienīga - sagaidāms, ka piedalīsies ap 600 kompānijām, turklāt jau šobrīd ap 80% no izstāžu telpu platības esot rezervēti. Oriģinālziņa

23.03.2018 ES un ASV apvienojas, lai no satelītiem izpētītu Āfrikas vērtīgo minerālu atradnes

 Eiropas Kosmosa aģentūra iesaistījusies Āfrikas vērtīgo minerālu atradņu kartografēšanā, interpretējot satelītu datus. Šim nolūkam tiek izmantoti gan par brīvu pieejamie Sentinel satelītu dati, gan ASV WorldView-3 un NASA Shuttle Radar Topography Mission dati. Kartogrāfi pauž, ka sausās un daļēji sausās zonas ir salīdzinoši viegli šādā veidā pētīt, taču vislielākās problēmas sagādā tropu apgabali, kurus klāj bieza veģetācija, tāpēc šeit jāpaļaujas vairāk uz radariem, zemes reljefa datiem, kā arī upju tīkla analīzi. Oriģinālziņa

22.03.2018 Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra izveidojusi valsts simtgadei veltītu izstādi

Latvijas Kara muzejā atklāta Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras Latvijas simtgadei veltītā izstāde “Latvijas novadu skaistākās ainavas un kultūrvēsturiskie objekti kartēs”.
 
Izstādes apmeklētāji var apskatīt ainavisko vērtību atveidojumu kartogrāfiskajā materiālā un ģeotelpiskajos datos, kurus, izmantojot mūsdienu tehnoloģijas, ikdienā vāc, apkopo un datu bāzēs uzkrāj aģentūras speciālisti.
 
Izstādē aplūkojami dažādi eksponāti, piemēram, virsmas digitālajā modelī atklāti senās gravīrās redzamie Kokneses pils vēsturiskie nocietinājumi, kas dabā vairs nav pamanāmi. Savukārt ortofoto karšu materiālos vai iepriekš minētajos virsmas digitālā modeļa datos varēs vērot Rundāles pils ansambli un krāšņo parku.
 
Izstāde Latvijas Kara muzejā apskatāma līdz 24. aprīlim.
 
Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra ir vadošā iestāde valsts politikas īstenošanā ģeodēzijas, kartogrāfijas un ģeotelpiskās informācijas jomā. Tās galvenie uzdevumi ir ģeodēziskās atskaites sistēmas izveides uzraudzība un koordinēšana, kā arī globālās pozicionēšanas bāzes staciju sistēmas izveide un uzturēšana. Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra uzmēra valsts robežu, iegūst, sagatavo un atjaunina ģeotelpiskās informācijas pamatdatus - ortofoto kartes, topogrāfiskās kartes un vietvārdu datu bāzi civilām un militārām vajadzībām.

19.03.2018 Latvijas Kartogrāfu un Ģeodēzistu asociācija izziņo šīs vasaras sporta spēles (2)

Mērnieku spēles šogad organizēs Latvijas Kartogrāfu un Ģeodēzistu asociācija. Tās notiks 2018.gada 2.jūnijā, Nītaures estrādē, Amatas novadā. Spēļu formāts būs citādāks nekā parasti. Sīkāka informācija vēl sekos. Asociācija aicina mērniekus laicīgi rezervēt šo laiku kopīgajām aktivitātēm.


Mērnieku sporta spēles 2018

07.03.2018 9. martā notiks LMB kopsapulce un seminārs

Latvijas Mērnieku biedrība (turpmāk – LMB) 2018. gada 9. martā organizē ikgadējo atklāto semināru visiem semināru mērnieku nozares pārstāvjiem. Ar šo paziņojumu vēlamies uzrunāt visus nozares pārstāvjus, aicinām pieteikties, piedalīties un visus apmeklēt semināru. LMB mērķis ir sapulcināt nozarēs pārstāvjus un noorganizēt draudzīgu un radošu semināru, lai uzklausītu prezentācijas par aktualitātēm nozarē un viedokļus no sadarbības partneriem.

 
LMB seminārs notiks 2018. gada 9. martā Ģ. Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā, Akadēmijas iela 10, Jelgavā.
 

05.03.2018 RTU uzsāk pētīt vērtībās balstītu teritorijas plānošanu

Rīgas Tehniskajā universitātē ir uzsākta ERAF līdzfinansēta pēcdoktorantūras pētnieciskā projekta “A values-led planning approach for sustainable land use and development” īstenošana. Projekta saturiskais vadītājs ir asociētais profesors Armands Auziņš, bet tā zinātnisko vadību nodrošina profesore Ineta Geipele. Šis 3 gadu pētnieciskais projekts tiek īstenots RTU Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūtā, sadarbībojoties ar ārvalstu pētniekiem un telpiskās attīstības plānošanas nozares pārstāvjiem Latvijā.

Pētniecības mērķis ir izpētīt vērtībās balstītas teritorijas plānošanas teorētiskos un praktiskos aspektus, ieviešot šo pieeju zemes pārvaldības praksē, pamatojoties uz (1) mainīgo telpiskās plānošanas sistēmu salīdzinošo analīzi un (2) teritorijas ietekmes un zemes izmantošanas efektu novērtēšanai lietojamo paņēmiemu un instrumentu attīstību. Pētījums paredz izstrādāt metodoloģiskos risinājumus un ieteikumus inovatīvu novērtēšanas instrumentu izmantošanai labākai un efektīvākai zemes pārvaldībai, uzlabotai sadarbībai starp pilsētu un lauku pašvaldībām un veicinošai starpnozaru sadarbībai, kas kopumā sekmētu ilgtspējīgu attīstību un nodarbinātību. Vērtībās balstīta teritorijas plānošanas pieeja, galvenokārt, nosakot vērtības un identificējot iesaistīto preferences, atbalstīs ikvienu viedās specializācijas jomu un izaugsmes prioritāti, ievērojot to relatīvo nozīmīgumu un attīstības stratēģijas.

Pētījuma aktivitātes iekļauj: (1) analītisko izpēti, (2) pieredzes apkopojumu, (3) metodoloģijas izstrādi un (4) vērtībās balstītas plānošanas pieejas ieviešanu. Pētījuma laikā paredzēts izstrādāt: (1) analītiskos pārskatus, (2) Eiropas projektu pieteikumus, (3) aktivitāšu kopsavilkumus, iekļaujot darbību plānus, (4)  starptautiskas zinātniskās publikācijas, t.sk. zinātniskajā grāmatā, indeksētos žurnālos un konferenču rakstu krājumos, kā arī (5) metodoloģiju. Pētījuma laikā paredzēti ziņojumi starptautiskās zinātniskajās konferencēs, semināros un darba grupās.
 
Sīkāka informācija par projekta gaitu pieejama www.buni.rtu.lv vai sūtot ziņu  armands.auzins@rtu.lv 

26.02.2018 Krievija plāno ERA-GLONASS sistēmas lietotāju skaita pieaugumu

 Krievijas vicepremjers Dmitrijs Rogozins izteicies, ka šāgada laikā plānots ERA-GLONASS sistēmas lietojošo automašīnu skaita trīskāršs pieaugums - ja šobrīd šī sistēma instalēta ap pusotrā miljonā Krievijas automašīnu, tad gada beigās tiem vajadzētu būt jau ap 4 miljoniem. ERA-GLONASS ir ĢIS ārkārtas palīdzības sistēma, kas automašīnas avārijas gadījumā automātiski aktivizē ātrās palīdzības izsaukšanu, arī tad, ja avārija nav notikusi un zvanu veic cilvēks manuāli, sistēma uzreiz sniedz informāciju dienestiem, kur tieši atrodas konkrētā automašīna. Rogozins sacījis, ka Eiropas Savienība vēl tikai plānojot ieviest līdzīgu sistēmu - krievu speciālisti šobrīd neliedzot padomu eiropiešu kolēģiem. Oriģinālziņa 

26.02.2018 Dienvidkoreja plāno būvēt savu satelītu navigācijas sistēmu

 Dienvidkoreja paziņojusi par plāniem izveidot pati savu satelītu navigācijas sistēmu. Tā varētu sastāvēt no septiņiem satelītiem, no kuriem trīs būšot ģeostacionārajā orbītā. 2021. gadā plānots uzbūvēt izmēģinājumu staciju uz zemes un līdz 2022. gadam izveidot satelītu navigācijas tehnoloģijas bāzi. Savukārt pati sistēma varētu būt gatava un darboties spējīga ne ātrāk par 2034. gadu. Oriģinālziņa

21.02.2018 SIA "Mikrokods" aicina uz semināru mērniekiem

 "SIA Mikrokods" uzaicina mērniekus, pašvaldību pārstāvjus un visus interesentus uz semināru š.g. 2.martā par Bentley Systems un Hexagon Geospatial jaunumiem un risinājumiem mūsdienīgā mērniecībā. 

Semināra programma un reģistrācijas iespēja pielikumā.

31.01.2018 Apple plāno radīt tādu pašbraucošo auto, kam nebūs jāizmanto kartes

 Kompānija Apple plāno krasi palielināt tās rīcībā esošo autonomās vadīšanas automašīnu skaitu - no pašreizējām trim līdz 27. Tas nepieciešams, lai aktīvāk testētu pašvadīšanas tehnoloģijas, ko Apple izstrādā pērn uzsāktajā projektā "Project Titan". Tāpat kā līdz šim, Apple pašbraucošās auto būs Lexus apvidnieki. Testa auto ir aprīkoti ar LIDAR sensoriem, kā arī tos atbalstošiem radaru sensoriem un datoru, kas palīdz automašīnai vizuāli uztvert apkārtni. Interesanti, ka šāda Apple tehnoloģija atšķiras no pārējiem šobrīd pasaulē aktīvajiem pašbraucošo auto projektiem, ar to, ka plāno radīt pilnībā autonomu sistēmu, kurai nebūs nepieciešams izmantot kartes vai citus ārēju avotu datus - visu braukšanai nepieciešamo informāciju ģenerēs pati automašīna, no savu sensoru datiem nepārtraukti radot jaunu apkārtējās vides virtuālo atveidojumu. Oriģinālziņa 

31.01.2018 ES kosmosa industrija spriež par tālāku Galileo attīstību

 Lai gan šogad plānots pabeigt Galileo sistēmas izveidi, palaižot pēdējos tās satelītus, Eiropas kosmosa industrijas pārstāvji jau tikušies, lai pārrunātu tālāku Galileo nākotni un tās nodrošināšanai nepieciešamo jaunu satelītu būvi. Jau pērnā gada jūnijā tika pasūtīti vēl 12 Galileo satelīti, kas varēs laicīgi nomainīt vecākos orbītā palaistos, kuru darbības termiņš būs beidzies. Turklāt jau pēc 2020. gada plānots sākt Galileo esošo satelītu nomaiņu uz jaunākas paaudzes satelītiem ar uzlabotu darbību un papildus iespējām. Oriģinālziņa

30.01.2018 Kazahstāna veidos ĢIS karti dubļu lavīnu risku zonām

 Kazahstāna izmantos ģeoinformācijas tehnoloģiju iespējas, lai izveidotu digitālu karti, kas atainos dubļu lavīnu riskus bijušās valsts galvaspilsētas Alma-atas reģionam. Digitālais risku monitorings palīdzēs labāk izvērtēt, kādi risinājumi nepieciešami risku novēršanai - kur iezīmējamas neapbūvējamās teritorijas, utml. Dubļu lavīnas līdzās zemestrīcēm ir būtiskākie dabas radītie apdraudējumi Alma-atai. Oriģinālziņa

30.01.2018 Krievija līdz 2025. gadam plāno 150 kosmiskos startus

 Krievijas kosmosa aģentūra Roskosmos paziņojusi par plāniem ievērojami paplašināt orbītā esošo valsts satelītu floti. Līdz 2025. gadam Krievija veikšot vismaz 150 nesējraķešu startus, paziņojis Roscosmos vadītājs Igors Komarovs. Komarovs arī sacījis, ka gūti pierādījumi tam, cik būtisks ir GLONASS pienesums globālās drošības un ekonomiskās attīstības nodrošināšanā. "Drīzumā mēs veiksim situācijas analīzi un noteiksim sasniedzamos uzdevumus GLONASS satelītiem", paudis Komarovs. Oriģinālziņa

Sviitra
Jaunākais citās sadaļās
Sviitra
Mērnieku laika ziņas
Arrow_left 2021. gada janvāris Arrow_right
P O T C P S S
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Šodiena 2021. gada 17. janvāris

Vārda diena:

Tenis, Dravis
Jaunākie komentāri
Sviitra
© 2008 mernieks.lv, epasts: redakcija@mernieks.lv
Visa portālā ievietotā informācija un materiāli (tai skaitā raksti,attēli,video u.c.) pieder to autoriem. Pārpublicēšana bez saskaņošanas un atsauces stingri aizliegta. Visiem portālā ievietoajiem datiem ir tikai informatīvs raksturs, un tie izmantojami tikai izziņas, izglītības un informatīviem nolūkiem. Redakcija neuzņemas saistības par iespējamo informācijas neatbilstību patiesai situācijai. Redakcija neuzņemas atbildību par portāla lietotāju ievietoto informāciju. Ievietojot komentāru, tā autors atzīst, ka piekrīt komentēšanas noteikumiem, uzņemas atbildību par tās saturu, kā arī apņemas pret redakciju neizvirīt nekādas pretenzijas par komentāru satura rediģēšanu vai dzēšanu.