Par godu Latvijas Universitātes 90 gadu un Rīgas pilsētas Būvvaldes Mērniecības biroja 130 gadu jubilejām, šodien (28.09.2009) tika atjaunots vēsturiskais Rīgas ģeodēziskais nullpunkts uz Latvijas Universitātes (LU) jumta, informē Rīgas dome.