Labs nāk ar gaidīšanu, silts ar sildīšanu
Veciits_meklesana
Aktuālais jautājums
 
Ievads nozarē
Terminu vārdnīca
Par portālu
Pasūtītājiem
 
Likumdošana
Mērniecībā
Zemes ierīcībā
Kartogrāfijā
Ģeodēzijā
Mērnieku saraksts
ADTI uzturētāji
Iepirkumi
Konkursi
Rezultāti
 
Jaunumi
Latvijā
Pasaulē
Augstskolās
Mērnieku biedrībā
LKĢA
Būvniecībā
Nekustamie īpašumi
Īsumā
Pētījumi
Vēsture
Tehnoloģijas
Izklaide
 
Pakalpojumi
Mērniecības instrumenti
Dati darbam
Pārrēķinu kalkulatori
Saites
Forums Galerija Blogi Sludinājumi
Sviitra

03.09.2009 Paziņojums par Bauskas pils muzeja iepirkumu (4)

Bauskas pils muzejs ir izsludinājis iepirkumu Nr.BPM - 2009/4 par "Bauskas pils topogrāfiskās, hidroloģiskās un hidroģeoloģiskās izpētes darbiem".

03.09.2009 Samazināts Valsts zemes dienesta reģionālo nodaļu skaits (1)

No 2009. gada 1. septembra Valsts zemes dienestā (turpmāk – VZD) ieviestas strukturālas izmaiņas – reorganizētas astoņas reģionālās nodaļas, to vietā izveidojot piecas.

Turpmāk VZD būs reģionālā nodaļa Kurzemē ar birojiem Liepājā, Kuldīgā, Saldū, Talsos un Ventspilī, reģionālā nodaļa Latgalē ar birojiem Daugavpilī, Krāslavā, Balvos, Ludzā, Preiļos un Rēzeknē, reģionālā nodaļa Vidzemē ar birojiem Madonā, Alūksnē, Cēsīs, Gulbenē, Valkā un Valmierā.  

Reģionālā nodaļā būs arī Zemgalē ar birojiem Aizkrauklē, Jēkabpilī, Jelgavā, Dobelē un Bauskā, kā arī reģionālā nodaļa Rīgā ar birojiem Jūrmalā, Ogrē, Limbažos,  Tukumā un Rīgā.

VZD uzsver, ka reģionālo nodaļu struktūras maiņas rezultātā klientu apkalpošanas kvalitāte necietīs, jo klientu apkalpošanas vietas paliek līdzšinējās un klienti VZD sniegtos pakalpojumus varēs pasūtīt un saņemt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Sīkāka informācija atrodama VZD mājas lapā www.vzd.gov.lv .

 

 

 

TM Sabiedrisko attiecību nodaļa

 

Tālr. 67036739

e-pasts: prese.tm@tm.gov.lv

02.09.2009 Izsludināts konkurss Latvijas aerofotografēšanai

Aizsardzības īpašumu valsts aģentūra 2009.gada 31.jūlijā izsludinājusi konkursu "LR teritorijas aerofotografēšana kartogrāfiskās bāzes materiālu atjaunošanai". Pretendentiem savi pieteikumi jāiesniedz līdz 1. oktobrim.

Kopumā Latvijas teritorija kopš neatkarības atjaunošanas tikusi aerofotografēta jau vairākkārt. Iepriekšējo gadu būvniecības buma laikā ir uzceltas daudz jaunu celtņu (kopš 2000. gada - vairāk nekā 7000 Rīgā vien) un dažviet arī mainījusies ielu shēma, tāpēc kartes nepieciešams aktualizēt.

Avoti:

http://www.lgia.gov.lv
http://www.metrum.lv

02.09.2009 ASV izmēģināta jauna mobilās lāzerskenēšanas sistēma

ASV, Kalifornijā izmēģināta jauna mobilās lāzerskenēšanas sistēma - StreetMapper. Testā uzrādītie rezultāti ir pārsteidzoši - StreetMapper uzrādījis pat augstāku nekā 1 cm precizitāti. StreetMapper tikusi īpaši izstrādāta ātrai šoseju, dzelzceļu, cita veida infrastruktūras un ēku 3-dimensionālai kartēšanai, izmantojot automašīnā iemontētus lāzerus. Braucot vidējā ātrumā, StreetMapper piedāvā skata aptveres laukumu 360 grādu leņķī ar augstas precizitātes kartēšanu 300 metru rādiusā.

Avots:

http://www.gim-international.com/

02.09.2009 Rīgas pilsētbūvnieks izsludina iepirkumu (1)

SIA "Rīgas pilsētbūvnieks" izsludina iepirkumu par Zemes ierīcības projekta izstrādi zemes gabaliem Ulbrokas ielā 13 (kad.Nr. 0100 071 2556) un Ulbrokas ielā 13A (kad.Nr. 0100 071 2798).

01.09.2009 Veicinās zemes reformas pabeigšanu

Šodien Ministru kabinets pieņēma kārtību, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi. Noteikumus izstrādājuši Tieslietu ministrijas un Valsts zemes dienesta (turpmāk – VZD) speciālisti.

Noteikumu mērķis ir veicināt zemes reformas pabeigšanu un novērst vairākas problēmas. Proti, pašlaik Ministru kabineta rīkojuma pieņemšanai par zemes piekritību vai piederību jāiesniedz tādi pat dokumenti, kādi nepieciešami zemes ierakstīšanai zemesgrāmatās. Tā kā lielākā daļa valsts zemju nav kadastrāli uzmērītas un šis process ir dārgs un laikietilpīgs, tikai dažas ministrijas ir nodrošinājušas minētā rīkojuma pieņemšanu.

Lai risinātu šo problēmu, noteikumos paredzēts, ka VZD sagatavos un nosūtīs ministrijām, VAS „Privatizācijas aģentūra” un pašvaldībām izvērtēšanai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datus par valstij un pašvaldībām piekrītošajām zemes vienībām. Papildus tam ministrijas varēs pieteikties uz tām zemes vienībām, no kurām citas ministrijas un Privatizācijas aģentūra būs atteikušās Šī informācija būs publicēta VZD mājas lapā internetā.

Zemes reformas pabeigšanai netiks nodotas zemes vienības, kuru platība ir mazāka par 0,2 ha, un par šīm zemēm VZD Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā būs jānorāda, ka tie ir starpgabali. 

Ar pilnu noteikumu tekstu iespējams iepazīties Ministru kabineta mājas lapā.

 

Avots:www.tm.gov.lv

01.09.2009 Šodien notiek kārtējā darba grupas sēde par sertificēšanas noteikumiem (2)

Šodien Aizsardzības ministrijā notiek kārtējā darba grupas sēde, kurā tiks skatīta galējā redakcija noteikumiem par "Personu sertificēšanas un sertificēto personu uzraudzības kārtība ģeodēzijā, zemes ierīcībā  un zemes kadastrālajā uzmērīšanā".

01.09.2009 Ambeļu pagasta konkurss

Ambeļu pagasts izsludina konkursu par kadastrālās uzmērīšanas darbiem ( z.v.kad.apz. 4442 004 0398, z.v.kad.apz. 4442 005 0111, z.v.kad.apz. 4442 005 0140, z.v.kad.apz. 4442 005 0151, z.v.kad.apz. 4442 005 0112) . Paredzamā līgumcena līdz 4000Ls bez PVN.

31.08.2009 Atjaunini AutoCAD ar abonēšanu un ietaupi 60% !

Par cik no 2010.gada 12.marta vairs nebūs iespējams atjaunināt 2007. gada Autodesk produktu versijas, Autodesk piedāvā saviem klientiem jaunu akciju, kurā būs spēkā līdz 2009. gada 15. septembrim. Autodesk piedāvā saviem klientiem ietaupīt 60%, atjauninot 2007.gada produktu versijas uz jaunākām.

Avots: www.vianova.lv

31.08.2009 Ungārijas ģeoinformācijas speciālistu vizīte

2009.gada 25. augustā LĢIA apmeklēja Ungārijas bruņoto spēku Ģeoinformācijas dienesta speciālisti Reter Nagy un Reka Kecskes, kas bija ieradušies vizītē Latvijā, lai risinātu starpvalstu militārās ģeoinformācijas kooperācijas jautājumus. Ungāru kolēģus pavadīja Latvijas Aizsardzības ministrijas un NBS pārstāvji. Vizītes laikā viesi tika iepazīstināti ar LĢIA ražotajiem ģeoinformācijas produktiem, ražošanas procesiem un aktuālajiem projektiem.

Avots:www.lgia.gov.lv

27.08.2009 Metrum uzvar Liepājas iepirkumā

SIA Metrum atzīts par uzvarētāju Liepājas pilsētas iepirkumā  "Zemes vienību robežu uzmērīšana, zemes robežu plānu izgatavošana un zemes ierīcības projektu izgatavošana". Piedāvātā līgumsumma 8250.00Ls bez PVN21%

Avots: www.liepaja.lv

26.08.2009 VZD organizē tikšanos (1)

 

2009.gada 27.augustā Valsts zemes dienests organizē tikšanos kurā vēlās apspriest jautājumus par zemes ierīcības projektu izstrādi regulējošo normatīvo aktu prasībām un iespējamajiem nepieciešamajiem grozījumiem tajos sakarā valsts pārvaldes funkciju efektīvu veikšanu.

Pēc portāla rīcībā esošās informācijas piedalīsies pārstāvji no Latvijas Lauksaimniecības universitātes (Anda Jankava), VSIA "Latvijas Valsts mērnieks" (Elita Baklāne-Ansberga), SIA "Ģeodēzists" (Everita Rudens un Juris Bondars) ,  SIA "Latīpašums mērniecības birojs" (Ilze Dragone un Inita Cineviča) , SIA "Delta Kompānija" (Anželika Tropiņa), SIA "Metrum" (Andis Strēlis), LMB (Andris Mazkalniņš) un LKĢA (Ilvija Zvaigzne).

26.08.2009 Šodien notiek darba grupas sēde par sertificēšanu (21)

Šodien Aizsardzības ministrijā notiek darba grupas sēde par MK noteikumu izstrādi sertificēšanai. Darba grupā piedalās pārstāvji no Aizsardzības ministrijas, VZD, LGIA un LMB.

25.08.2009 Apstiprināta kadastrālo vērtību bāze 2010. gadam

2009.gada 18.augustā tika apstiprināti VZD izstrādātie Ministru kabineta noteikumi “Par kadastrālo vērtību bāzi 2010. gadam”.

Ar šiem noteikumiem ir apstiprināti vērtību zonējumi un kadastrālo vērtību bāze (bāzes vērtības un koeficienti) visām nekustamo īpašumu grupām:

  • lauku nekustamo īpašumu grupai,
  • dzīvojamās apbūves īpašumu grupai,
  • rūpniecības apbūves grupai,
  • komercdarbības un sabiedriskās apbūves grupai,
  • kā arī – kadastrālo vērtību bāze inženierbūvēm.


Apstiprinātā kadastrālo vērtību bāze kadastrālo vērtību aprēķinam stāsies spēkā ar 2010.gada 1.janvāri.

Kā zināms, sakarā ar nekustamā īpašuma tirgus cenu straujo kritumu, 2009. gadā, papildus iepriekš paredzētajai kadastrālo vērtību bāzes izstrādei komercdarbības un sabiedriskās apbūves nekustamo īpašumu grupai, tika aktualizētas arī pārējo nekustamo īpašumu grupu zemes un ēku bāzes vērtības.

Turpmāk noteikumi par kadastrālo vērtību bāzi tiks apstiprināti katru gadu, lai vienlaicīgi nebūtu spēkā četri šāda veida noteikumi, kur katrs apstiprina kadastrālo vērtību bāzi savai nekustamā īpašuma grupai.

 Avots:www.vzd.gov.lv

21.08.2009 Jaunas sertificētās personas (3)

Latvijas Mērnieku biedrības Sertifikācijas centrs 19.08.2009 sertificējis trīs jaunas personas. Pa vienai zemes ierīcībā, topogrāfiskajos darbos un ģeodēziskajos darbos būvniecībā.
Sertificēto personu sarakstus skatīt lmb.lv, mernieks.lv un vzd.gov.lv.

Latvijas Mērnieku biedrība

20.08.2009 Interneta seminārs par lāzerskenēšanu un 3D modelēšanu

Britu mājaslapa Faro septembra vidū rīkos tīkla semināru par tēmu "Lāzerskenēšana un 3-dimensionālā modelēšana apstrādes industrijā". Seminārā nozares eksperts Olivers Birklers demonstrēs, kā modelēt tādus apstrādes rūpniecības objektus kā cauruļvadus, konstrukciju tēraudu u.c., izmantojot programmu  RealityLINx. Seminārs paredzēts 17. septembrī. Vairāk informācijas Faro mājaslapā: http://www.faro.com/content.aspx?ct=uk&content=news&int_cid=dl|uk|news

Avoti:

www.faro.com

www.gim-international.com

20.08.2009 Šodien VZD notiek tikšanās par iespējamiem grozījumiem MK noteikumos Nr.182

Šodien VZD notiek tikšanās ar LMB, LKĢA un citu ieinteresēto mērniecības firmu pārstāvjiem par iespējamiem grozījumiem Ministru Kabineta noteikumos Nr.182 "Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta noteikšanu"

19.08.2009 Zemesgrāmatas nodaļās iespējams norēķināties ar elektroniskajām maksājumu kartēm

Aizkraukles, Saldus, Rēzeknes un Ludzas zemesgrāmatu nodaļās iespējams norēķināties ar elektroniskajām maksājumu kartēm.
 
 
No 2009. gada 14. augusta Aizkraukles, Saldus, Rēzeknes un Ludzas zemesgrāmatu nodaļās iespējams norēķināties ar elektroniskajām maksājumu kartēm.
 
Maksājumu iespējams veikt ar jebkuru bankas izdotu VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro un American Express maksājumu karti.
 
Šo pakalpojumu ievieš Tiesu administrācija sadarbībā ar Valsts kasi, karšu apstrādes centru SIA „First Data Latvia", AS "SEB banka" un AS "Parex banka".
 
Paredzēts, ka līdz šī gada beigām ar maksājumu kartēm būs iespējams norēķināties visās zemesgrāmatu nodaļās.

Avots: www.zemesgramata.lv

18.08.2009 Jaunā ArcGIS Explorer versija

Kopš pagājušās piektdienas lejuplādei par brīvu pieejama jaunā ESRI izstrādātā programmas ArcGIS Explorer versija, ar kuras palīdzību ērti pētīt un vizualizēt GIS informāciju. Tā ļauj lietotājiem pievienot viņu pašu izveidotās kartes vai lokālos datus. Jaunajā versijā ērtāka padarīta pārslēgšanās no 2D uz 3D režīmu, kas tagad prasa tikai vienu "peles" klikšķi. Jaunajā versijā uzlabots ari atbalsts darbam ar KML/KMZ failiem, kā arī pieejamas jaunas prezentācijas iespējas (slaidšovi, utt.). Programmu iespējams lejuplādēt ESRI mājaslapā: http://www.esri.com/.

Avoti:
http://www.gim-international.com/
http://www.esri.com/

Sviitra
Jaunākais citās sadaļās
Sviitra
Mērnieku laika ziņas
Arrow_left 2020. gada janvāris Arrow_right
P O T C P S S
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
Šodiena 2020. gada 19. janvāris

Vārda diena:

Alnis, Andulis
Jaunākie komentāri
Sviitra
© 2008 mernieks.lv, epasts: redakcija@mernieks.lv
Visa portālā ievietotā informācija un materiāli (tai skaitā raksti,attēli,video u.c.) pieder to autoriem. Pārpublicēšana bez saskaņošanas un atsauces stingri aizliegta. Visiem portālā ievietoajiem datiem ir tikai informatīvs raksturs, un tie izmantojami tikai izziņas, izglītības un informatīviem nolūkiem. Redakcija neuzņemas saistības par iespējamo informācijas neatbilstību patiesai situācijai. Redakcija neuzņemas atbildību par portāla lietotāju ievietoto informāciju. Ievietojot komentāru, tā autors atzīst, ka piekrīt komentēšanas noteikumiem, uzņemas atbildību par tās saturu, kā arī apņemas pret redakciju neizvirīt nekādas pretenzijas par komentāru satura rediģēšanu vai dzēšanu.